Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til"

Transkript

1 Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne rækkefølge og begynde hermed, fordi jeg i løbet af det år, der er gået, er blevet virkelig opmærksom på det kæmpe arbejde, en række medlemmer af udvalg, af klubberne i klubben og i funkti oner udenfor det egentlige system f.eks. banekontrollen udfører, for at vi skal få en velfungerende klub. Jeg tror, at der er mange af os, der i det daglige tager det som en selvfølge, at alting fungerer, oven i købet er lidt tilbøjeige til at brokke os, hvis det ikke er tilfældet, og jeg synes, at vi skal huske at tænke på, at alle de mennesker, der er involveret, bruger en stor del af deres fritid for alle medemmemes skyld. Vi har jo i Møn Golfidub en atypisk konstruktion, fordi vi ikke ejer banen, og det giver en særlig dimension for bestyrelsen og udvalgenes arbejde, at vi i samarbejde med ledelsen i Golfin, personificeret ved Lone Peters, skal blive enige om baneforholdene og brugen af banen, herunder også for klubberne i klubben. Bestyrelsen oplever et glimrende samarbejde, hvor Golfin i høj grad tager hensyn til klubbens interesser, men hvor der selvfølgelig også er en omvendt interesse fra Golfin's side i, at de klubmæssige forhold her på stedet fungerer. Det er jo ingen hemmelighed, at økonomien i Golfin ikke er god, der er fortsat ikke overskud til forrentning og afskrivning på anlæg af bane og klubhus, og vi har derfor i Møn Golfklub en stor opgave i at medvirke til, at denne økonomi forbedres, så vi kan beholde vores bane. Der er bl.a. truffet aftale om, at indskuddet med virkning fra 1. januar 2004 er sat op til kr ,00 for nye medlemmer. Der er hertil i løbet af 2003 truffet aftale om etablering af par-3 medlemskaber, som ikke alene skal give en engangsindbetaling, men på længere sigt flytte par-3 medlemmerne over som fuldgyldige medlemmer og dermed holde fast på dem. Vi har med udgangen af aktive medlemmer, hvilket er en nettotilgang på 81. Vi skal op på Af de medlemmer udgør ca. 200 personer fra det Storkøbenhavnske område, som er sommerhusmedlemmer, men for en stor dels vedkommende også er medlemmer, som melder sig ind, fordi de ikke kan komme ind i en klub nærmere deres bopæl. De medlemmer vil naturligvis flytte til nærmere klubber, når det er muligt for dem, og det er baggrunden for, at jeg siger nettotilgang på 81, fordi 136 medlemmer har meldt sig ind, og 55 har udmeldt sig igen. Det kræver selvfølgelig en indsats at gøre banen og klublivet så attraktivt for vores flemtboende medlemmer, at de får lyst til at blive som medlemmer i Møns Golfklub. Det kræver også, at vi er imødekommende overfor vores Green-fee gæster. Jeg ved godt, at vi alle sammen kan blive irriteret over at skulle vente i timevis på svenske 4-bolde, som drikker kaffe midt på banen, og som aldrig har lært, hvad det vil sige at vinke igemem, og det er derfor vedtaget, med virkning fra 2004, at indføje en hancicapbegrænsning for Green-fee gæster på 48. Det vil selvfølgelig holde nogle gæster væk, men vil til gengæld også tiltrække de gode gæstespillere. For så vidt angår arbejdet i de enkelte udvalg henviser jeg til udvalgsformændenes beretninger. Jo flere medlemmer vi bliver og jo bedre vi bliver, jo oftere skal der reguleres handicap. Scorekortene myldrer ind i postkassen i klubhuset og i postkassen via postvæsnet, og der er en udpræget forventning om, at dagen efter er handicappet reguleret, indberettet og slået op på tavleme herude. Handicap-udvalget har fra klubbens start bestået af 1 person, i det seneste år er Kåthe Høyer, som på grund af sikkerhed i EDB-systemet kun kan foretage reguleringerne herude på kontoret. I må derfor have forståelse for, at der godt kan gå nogle dage, før I kan aflæse jeres succes på tavlen. Heldigvis er handicapudvalget nu udvidet med Jens Arthur Sørensen, som har været på kursus, og som kan være back-up for Kåthe i ferier, og når der er m eget travlt. PR-udvalget, som i de sidste par år stort set kun har bestået af Ebbe Wæver, er nu lagt ind under

2 kommunikationsudvalget, som herefter består af Kasper Hartø, Tobias Bagge og Ebbe Wæver. Kommunikationsudvalget skal jo fortrinsvis stå for medlemsorientering, som tidligere skete i form af vores klubblad, men desværre er det fortsat ikke lykkedes at finde en ansvarlig redaktør af klubbladet, og kommunikationen vil derfor indtil videre fortsat bestå i nyhedsbreve som de 2 I har modtaget i løbet af Efter generalforsamlingen vil nyhedsbrevet udkomme i udvidet form med referat fra generalforsamling, orientering om nye udvalg osv. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at klubben ikke meget gerne ser indlæg fra medlem - meme, det kan være spændende golfoplevelser, gode ideer til aktiviteter eller forbedrager i klubben og i nødsfald kritik. Vi har været glade for den store tilmelding til den elektronisk kommunikation i stedet for fysisk udsendelse af nyhedsbrevene det sparer porto og mandetimer. Vi vil også opfordre til, at tilmeldinger til turneringer, afbud til turneringer osv. sker via elektronisk midler, det bliver nemmere for udvalgene at administrere. Klubhusudvalget har i løbet af 2003 arrangeret en lysboldmatch med grill, som desværre blev aflyst på grund af manglende tilmelding, og en meget vellykket og hyggelig klubfest. Så kan I spørge, hvad i alverden bestyrelsen egentligt laver. Bestyrelsen har afholdt 9 møder i det forgangne år, og for det meste deltager udvalgsformændene i møderne. Der kan derfor samles op på og træffes beslutninger om de spørgsmål og ønsker, de enkelte udvalg har. Kommunikationen med Golfin foregår i høj grad på bestyrelsesmøderne, idet Lone Peters også ofte deltager, der orienteres om, hvad der sker i DGU, og der er hele tiden større eller mindre ting, der skal tages beslutning om. Som det fremgår af dagsordenen, er der også mere ubehagelige ting, som bestyrelsen må tage stilling til. Vi skal senere behandle en beslutning, bestyrelsen har truffet om karantæne for et medlem, og en ændring af grænsen for pensionsmedlemskab, som er udsprunget af spørgsmålet om hverdagsmedlemmemes deltagelse i turneringer, herunder klubmesterskaber. Bestyrelsen har behandlet dette spørgsmål på 2 m øder og har været enige om det logiske i, at når man ønsker at være hverdagsmedlem, kan man kun spille om hverdagen. Det gælder også som gæst på andre baner. Da samtidig DGU's regningsinier er således, at hverdagsmedlemmer heller ikke kan spille i turneringer, ej heller klubmesterskaber på weekender, selv mod betaling af Green-fee, fulgte bestyrelsen dette og traf beslutning om, at et hverdagsmedskab helt igennem er et hverdagsmedlemskab. Og hvad er så bestyrelsens vision for Møn Golfklub de kommende år? De følger langt hen ad vejen de visioner som Golfin har for Møn Golfcenter, nemlig at medvirke til at stille en velholdt og smukt beliggende golfbane til rådighed for vore medlemmer, godt klubhus og klubfaciliteter, som kan danne grundlag for et godt kammeratskab og klubliv. Jeg har vist til overmål redegjort for, hvad udvalgene gør, for at det skal lykkes. Vi vil også gerne give mulighed for fremgang for spillerne, og der har vi jo en fremragende mulighed i vores dygtige og altid glade træner, Richard. Ikke mindst har vi fået Hanne, som altid er glad og smilende, hjælpsom og serviceorienteret, og oven i købet laver en masse dejlig, billig mad, som vi kan li. Jane Heller Baneudvalget Sæsonen 2003 er stort set forløbet fint vejrmæssigt, selvom starten på sæsonen ikke var alt for god. Hen over året blev det dog bedre, næsten perfekt dansk vejr, med en blanding af regn og varme, som gav ideelle vækstbetingelser. I den forgangne sæson har banen igen været udsat for stort brug. Vi bliver stadig flere medlemmer, og greenfree gæsterne har igen besøgt os flittigt. Banepersonalet har efterhånden meget stor rutine mht at trimme vores smukke bane. Banen fremstår som en meget fair, og i virkeligheden ikke så let en bane, som tidligere. Den flotte rough var stort set intakt det meste af

3 sæsonen og gav banen karakter. Udover det normale vedligehold på banen, har vi I årets løb gennemført betydelige projekter. Alle bunkers er blevet eftergået. Der er flyttet ca. 80 træer, og hjemkøbt ca. 80 træer, i alt er der nybeplantet ca. 160 træer på banen. Træerne er blevet plantet strategisk på de enkelte huller, så de med årenes løb kommer mere og mere i spil. Hul 9 har fået fjernet den bagerste bunker ved greenen, og greenen er blevet tilsvarende større. Tee-stedet på hul 17 er blevet udbygget og færdigetableret med vandingsanlæg. Maskiner: Der er indkøbt en mini-graver og en knækstyret frontlæsser. Så fremover kan vi også klare små entreprenøropgaver. Tiltag i den kommende sæson: Et nyt stiforløb fra hu116 til17 er allerede etableret, dog mangler stibelægningen. Dette sti-forløb kan bruges af alle og skulle gerne give et bedre flow, samt spare os for at gå ca. 150 m. Vi har i mange år gået og leget med tanken, så en dag i januar tog Sten, Flemming og jeg en tur og vi fandt ud af, at der var en gammel sti bagved hul 17, som bare var groet til. Så glæd jer til at anvende dette tiltag! Arealet omkring bunkeren ved hul 7 vil blive planeret, så græsslåningen udføres tilfredsstillende. De skæve tee-steder vil blive planeret. (Hul 13 m.fl.) Opfølgning af træbeplantning, ca kr. er afsat i budgettet. Ny vaskeplads til vores golfudstyr, vil blive placeret ved kældemedgangen. Ellers vil det i den kommende sæson stå i greenkeepergårdens tegn. Den skal total renoveres indvendig. Greenkeepeme skal selv forestå dette arbejde. Til slut vil jeg blot sige, at året 2003 igen været et år med meget højt aktivitetsniveau på banen. Og dette har kun været muligt på grund af en betydelig ihærdig arbejdsindsats fra personalet i og omkring banen. Så tak til greenkeepeme m.fl. for det arbejde, I har ydet i den forgangne sæson. Rigtig god sæson. Kurt B. Larsen Juniorudvalget År 2003 blev et fantastisk år for juniorerne Møn Golfklub. De flotte tumeringsresultater er strømmet ind: I Mini-touren, som afvikles over 4 afdelinger, blev Abigail Kelly samlet vinder af pigerækken. Men også de øvrige piger sluttede helt i top i den samlede stilling. Og alle havde gode placeringer i de enkelte afdelinger. Mikkel Rode var klubbens eneste dreng på Mini-touren i 2003 og havde også nogle meget flotte placeringer i sit første år på touren. I Junior Distikts Touren, som også afvikles over 4 afdelinger, deltog Sean Kelly, Andreas Andersen og Andreas Hartø. Alle 3 spillede stabilt og blev placeret i den øverste del af feltet i den samlede stilling. Hartø vandt bruttorækken i de tre turneringer han deltog i. Vi deltog for første gang I Sportsjoumalisteme Juniorholdtumering, og holdet, der bestod af Mathias Jessen, Marc Capion og Andreas Hartø, opnåede en 12 plads, foran store klubber som bl.a. Smørum, København og Hørsholm. I Junior Cup'ens Landsfinale (en slags danmarksmesterskab for årgange), som blev afviklet i Golfklubben Lillebælt, blev Mathias Jessen nr. 3 i årgang 87 og Andreas Hartø nr. 2 i årgang 88 efter omspil om 1. pladsen. Begge havde inden da vundet Distriktsfinalen i Roskilde meget overbevisende. I Juniorranglistetumeringeme gjorde vi os også flot gældende: Mathias Jessen vandt Anita og Jørgen Schaaps pokal i Søllerød, en turnering der tidligere er vundet af flere nuværende tour-pro'er. og blev en meget flot nr. 4 sæsonfinalen på Faxe Kondi Touren. Andreas Hartø blev nr. 4 Søllerød og nr. 6 Vestjysk Junior Cup på Kaj Lykke og klarede cuttet i Kronborg Masters i Helsingør. Endelig deltog Mathias Jessen og Andreas Hartø i DM i foursome for herrer

4 i Rold Skov og blev nr. 5. Herudover har juniorafdelingen har leveret 4 spillere til klubbens herrehold. I klubbens egne turneringer har juniorerne også sat deres præg. A-rækken har som regel juniorer i præmierækken, men også i de andre rækker markerer juniorerne sig flot. Klubmesterskabet for piger blev vundet af Anne-Sophie Molin, mens drengerækken måtte aflyses, fordi drengene hellere ville spille i herrerækken. Her var nummer 1 og 2 i både slagspil og hulspil en junior? Juniorafdelingen holdt sommerlejr i juli måned. De unge mennesker lå i telt i øse regnvejr "out of bounds" til højre for hul 4. Vi havde et par sjove dage med bl.a. træning, natgolf med lysbolde og en tur i svømmehallen. Ligeledes havde vi i juli besøg fra vores svenske venskabsklub, ligesom den efterhånden traditionsrige (i hvert fald hvad angår resultatet) og hyggelige turnering mod seniorklubben blev holdt i efteråret. Herudover har der været afholdt to regellære dage med stor tilslutning fra de unge mennesker. Og en efterårsafslutning med uddeling af vandrepokaleme til "Årets Junior", Mathias Jessen og "God kammerat", Anne-Sophie Molin. Årets højdepunkt må være Mathias Jessens udtagelse til juniorlandsholdet. En flot og meget velfortjent udtagelse som belønning for et stort talent og stor træningsflid gennem mange år. At Andreas Hartø så er blevet optaget i DGU's Talenttrup er bare en ekstra fjer i hatten for klubben. Møn Golfklub er leverandør af 2 ud af 25 drenge i DGU's samlede eliteudvikling. Begge drenge er netop blevet godkendt til forlængede ungdomsuddannelsesforløb af Team Danmark og kan dermed bruge meget tid på deres sport samtidig med at de får en uddannelse. Stor aktivitet over hele året. Men alligevel er vi lidt bekymrede i udvalget. Vi har mange og meget aktive juniorer i års alderen, men vi mangler spillere til at følge succeseme op. Det er vigtig, at vi får nye helt unge medlemmer. Derfor er der planlagt et åbent hus for unge mennesker i april. Vi laver opslag på skoler og giver potentielle nye medlemmer en smagsprøve på golfen på driving range og par 3 banen. Vi vil også gerne opfordre generalforsamlingen til at "slå et slag" for golfsporten overfor unge mennesker i Jeres bekendtskabskreds. Juniorudvalget har med udgangen af 2003 måttet sige farvel til Bent Erik som formand. Bent Erik har gennem årene udført et kolossalt stykke arbejde og været meget afholdt af både børn og forældre. Udvalget vil gerne her takke Bent Erik endnu en gang for den store indsats. Vi har organiseret opgaverne i udvalget lidt anderledes og ansvarsfordelingen vil snarest kunne ses på klubbens hjemmeside. Kasper Hartø Turneringsudvalget Det er udvalget opfattelse, at det har været en god sæson, faktisk med det bedste vejr i klubbens historie. Det blev på det seneste udvalgsmøde besluttet, at vi i den kommende sæson vil tilstræbe at få ligeså mange solskinstimer. Udover det meget fine vejr kom der i 2003 også tilmelding og starttider på nettet, hvilket faktisk har fungeret godt, men det er ikke nødvendigt både at skrive sig på sedlen og på nettet. Vi prøvede også i et par tilfælde med en 9 hullers turnering i forbindelse med de programsatte turneringer. Præmieoverrækkelserne er blevet ændret af hensyn til det mere sociale klubliv. Der har været enkelte mislyde desangående, men Hannes Herligheder har i væsentlig grad mindsket disse. Traditionen tro startede vi med en åbningsmatch, hvor der var stor tilslutning. De efterfølgende turneringer havde mindre deltagelse, men generelt har tilslutningen været rimelig. Vi kunne dog godt ønske os, at der i fremtiden bliver lidt større deltagelse også til 9 hullers tumeringeme. I alt har deltagelsen været nogenlunde som i 2002, i alt ca til tumeringeme, inklusive de løbende, sæsonen igemem.

5 Nu ser vi frem til sæson 2004, hvor golfregleme, som det sker hver 4. år, er blevet justeret. Der er specielt &I ændring, vi i udvalget venter os en del af, nemlig vedrørende etikette. Komiteen må, efter regel 33-7, diskvalificere en spiller for et alvorligt brud på etiketten. Jeg kan derfor kun opfordre til, at etiketteregleme overholdes. Derudover vil jeg minde om, at scorekortene skal føres med det rigtige antal slag, samt at de bliver underskrevet inden afleveringen. Endvidere skal det være det rigtige handicap, der spilles med, uanset at vi maskinelt kan have påført et forkert. Disse tre forholdsregler kunne have sparet os for ca. 10 diskvalificeringer i De fleste af tumeringeme over 18 huller er hancicapbegrænsede til max. 45. Dette tiltag er foretaget af hensyn til den tidsmæssige afvikling, og vi mener i udvalget, at det kan forsvares, når der er indført 9 hullers turneringer på næsten alle tumeringsdage. Tumeringsprogrammet 2004 minder en hel del om sidste sæson. Typerne er næsten de samme, men antallet er forøget med en. Der vil være præmie for nærmest hul på 3 eller 4 par 3 huller i hver turnering. Der vil kun være længste drive efter udtrykkeligt ønske fra sponsorerne. Vi har til 2004 programmet desværre måtte sige farvel til et par sponsorer, men som det fremgår af det udsendte program, er det lykkedes at få Sonofon, Vordingborg, Storstrøms Forsikring og Kræftens Bekæmpelse til at være sponsor på en turnering. Det har været et gennemgående tema i beretningeme fra dette udvalg, at der godt kunne spilles lidt hurtigere under tumeringeme. Det er formentlig rigtigt, men det er min opfattelse, at ved at mikse indenfor rækkerne er det lykkedes ret godt i Vi prøvede også at vende startlisten i 2003, så D rækken spillede først ud. Dette fungerede rigtigt godt indtil A rækken startede. Kan I se det? Jeg tror, vi skal lade billedet stå et øjeblik. For at opnå tilstrækkelige beviser på de enkelte rækkers hastighed bliver der igen i 2004 vendt lidt op og ned på listerne i en eller to turneringer. Der er tradition for, at klubmestrene i sæsonen bliver nævnt, og i 2003 blev det Slagspil Junior piger Anne-Sophie Molin Slagspil damer Karin Gylling Hansen Slagspil herre Mathias Jessen Slagspil Senior herre Per Molin Hulspil Mathias Jessen Stableford 9 huller, jun. Martin Brandt Det er mit håb, at vi i 2004 ser mesterskaber afviklet i flere rækker. Vores udvalg er blevet udvidet med tre nye medlemmer, nemlig Finn Sørensen, Mads Zachodnik og Ole Jessen, som jeg herved gerne byde velkommen. Desværre forlader Preben Sørensen udvalget på grund af alder, (jeg er ikke klar over, om han mente i udvalget, eller det bare er alderen generelt), men vi vil savne ham og håber ikke, at han har noget imod, at vi har udnævnt ham til 1. reserve. Vi går nu over til taksigelseme, hvor jeg på udvalgets vegne vil takke alle vore sponsorer for de mange flotte præmier til tumeringeme og takke wre hjælpende ånder til planlægning og afvikling, nemlig Claire, Lone og Hanne. Tidligere er også Richard blevet takket, uden at jeg ved hvorfor, men tak til ham også. Til sidst vil jeg fra tumeringsudvalget takke alle medlemmerne for en god sæson med god sportsånd og ønske en god sæson i år Aage Kirkegård

6 Referat af generalforsamling fredag den 12. marts 2004 i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af to stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for indeværende år 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 3 pkt. 4 til: "Pensionister over den til enhver tid gældende folkepensionsalder". 7. Forslag fra medlemmer Aage Kirkegaard stiller forslag om: "At alle aktive medlemmer får mulighed for at deltage i klubmesterskaberne under den forudsætning, at der i den ønskede gruppe er tilmeldinger nok til gennemførelse". 8. Generalforsamlingens prøvelse af bestyrelsens beslutning om karantæne for Erik Pedersen indtil (se bilag). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bent Erik Nielsen (villig til genvalg) Kåthe Høyer ( villig til genvalg) Eva Berg (ønsker ikke genvalg) I henhold til vedtægterne kan kandidater til bestyrelsen bringes i forslag på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår Aage Kirkegaard i stedet for Eva Berg 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af revisor Bent Rode er villig til genvalg 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt Formand Jane Heller bød velkommen til de i alt 115 fremmødte medlemmer. 1) Erik Strange og Rita Byager blev valgt 2) Leif Iversen blev valgt. Leif takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Ingen indsigelser. Følgende ændring i dagsorden i henhold til vedtægterne: Pkt. 9 a : Valg af formand Pkt. 9 b : Valg af bestyrelsesmedlemmer. Derefter gav dirigenten ordet til formanden. 3) Jane Heller fremlagde sin beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år. Efter indledning gav Jane ordet til: Formand for baneudvalget, Kurt Larsen Formand for begynderudvalget, Villy Hemmingsen Formand for juniorudvalget, Kasper Holdkaptajn for tumeringsholdet, Per Molin Formand for tumeringsudvalget, Aage Kirkegaard Vedr. handicapudvalget er det nu suppleret med Jens Arthur Sørensen Vedr. PR-udvalget er det lagt sammen webmasterdelen og nyhedsbrevet, således dette udvalg nu består af Ebbe Wæver,

7 Kasper Hartøe og Tobias Bagge. Formanden omtalte klubbens hjemmeside, efterlyste ros/kritik og indlæg, som kan sendes til Kasper Hartø. Vedr. klubhusudvalget omtalte Jane den afholdte klubfest, der trods lille tilslutning var en god og hyggelig fest. Årets lysboldmatch blev aflyst pga for lille tilslutning. Jane beskæftigede sig derefter med indholdet i bestyrelsesarbejdet: den vigtige kontakt til Golfin/Pensam, der har været arbejdet med retningslinier for hverdagsmedlemmer, hvilket resulterede i et brev til alle hverdagsmedlemmer om retten til at spille på banen alle hverdage personsagen som behandles senere under pkt 8 har været tidskrævende samarbejdet med DGU Vedr. DGU trak Jane følgende punkter frem: medlemmer Klubløse golfere foreslås kaldt Green Pas medlemmer. På kommende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til forslaget vedr Green Pas medlemmer. Forslaget er 1200 kr. i kontingent. Den enkelte klub bestemmer selv om den vil modtage Green Pas medlemmer på banen Nye medlemskort med magnetstribe Kontingentforhøjelse 15 kr pr medlem til DGU Først hed det "Handicap", så hed det "Antal tildelte slag", nu hedder det "Spillehandicap"! Nye golfregler er bestilt til alle medlemmer Forret på banen omtalt i seneste golfblad Bestyrelsens vision er at klare dagen og vejen problemer, at få økonomien til at hænge sammen, at skaffe flere medlemmer. Beretningen sluttes med ros til vores afholdte og dygtige pro med hustru, ros til vores velfungerende Hannes Golcaft, samt udtryk for glæde over vores dejlige bane. Spørgsmål til beretningerne var alle til baneudvalget: Hanne Bjerregaard: Kan vi få en klokke ved hul 7? Evt klokke ved hul 15? Svar: Vedr hul 7 - Undersøges om der er stemning for det. Vedr. hul 15 Ikke det store problem, såfremt etiketten overholdes. Ebbe Wæver. Vinterteesteder kan de blive permanente? Svar. Det kan overvejes Erik Jeppesen: Placeringen af nyplantede træer kunne være mere strategisk? Svar: Det kan overvejes. Dirigenten konstaterede, "beretningen taget til efterretning med de faldne bemærkninger". 4) Regnskabet udsendt som bilag sammen med indkaldelsen. Det af revisor Bent Rode underskrevne regnskab forelagt og gennemgået af kassereren. Spørgsmål til regnskabet fra Erik Strange: PR- udvalget er nedlagt, men har haft et forbrug 2 x budgettet? Klubhusudvalget har aflyst et arrangement dog overskridelse af budget? Omplacering af værdipapirer mindre afkast med nye? Svar. Udgift til nye klubflag, samt annonce i Møns Turistguide Viasat Guldpakke + medfølgende afgifter + rep. af TV i forhal + antenne beslutning taget i bestyrelsen efter kvalificeret rådgivning (derefter videre intern revisortale, som afsluttedes af dirigenten som værende meget specifik) Regnskabet godkendt med applaus.

8 5) Budget udsendt som bilag sammen med indkaldelsen. Forelagt og gennemgået af kasserer. Skal ikke godkendes. Kontingentsatser taget til efterretning 6) Forslag skal iflg vedtægterne vedtages med 2/3 af antallet af fremmødte. 115 fremmødte = 77. Termen "67 år" ændres til "gældende pensionsalder". Spørgsmål fra Finn Sørensen: 3 i vedtægterne pkt 3 og 4 skal stemme i terminologi? Svar: Ja, dvs pkt 3: år, pkt 4: over 65. Forslaget vedtaget. 7) Kommentarer til forslaget: Erik Strange havde følgende allegori: "Hvis jeg køber en bil på gule plader, må den heller ikke køre om søndagen" Aage Kirkegaard: Der er også mulighed for at lægge klubmesterskabeme på hverdage Anne Marie Nielsen: Det er usympatisk at hverdagsmedlemmer ikke kan deltage i klubmesterskabet. Forslaget vedtaget. 8) Leif Iversen (LI) indledte punktet med at læse 11 i klubbens vedtægter op for forsamlingen. Derefter fik formanden ordet for argumentation for karantænen. Formanden henholdt sig til 8 i klubbens vedtægter. Derefter fremlagde Jane sagen i form af et skema med aftaler og tidspunkter. Ordet blev givet til Erik Pedersen, som efter en kort indledning angav Erik Jeppesen som sin bisidder. Erik Jeppesen: Forslag: - Sagen er behæftet med proceduremæssige fejl fra bestyrelsens side og bør derfor ikke fortsættes Erik P giver formanden en undskyldning Sagen fortsættes ikke Finde en mere passende periode for karantæne LI: Forsamlingen kan prøve bestyrelsens beslutning, og ikke gå ind i flere løsningsforslag. Erik P: Kommunikation på et tidligere tidspunkt ville have været gavnligt. Erik fremkom med sine tidshorisonter, fremhævede at hans tlf. udskrift viser, hvornår han har forsøgt at kontakte formanden vedr. tilmelding. Bad derefter om 20 minutter for at oplæse et brev han havde sendt til visse medlemmer i klubben. Dette bevilgedes. Sluttelig argumenterede Erik for tilmeldingen. Ulla Geel: Hvad skal vi som generalforsamling? LI: Godkende / ikke godkende bestyrelsens beslutning. Ulla Geel: Tillid / mistillid til bestyrelsens beslutning? LI: Ja = Sanktionere bestyrelsens beslutning. Derefter kan Erik gå videre til DIF's appel. Nej = Ikke sanktionere bestyrelsens beslutning. Dermed ophæves bestyrelsens beslutning Finn Sørensen: Hvad medfører karantæneperioden? LI: Medfører at det ikke er tilladt at spille hverken på egen eller andre baner. Erik Jeppesen: Kan Erik få ersatning for de forgangne 3 måneder? Formand: Refusion for betalt kontingent. Knud Larsen: Er der mulighed for at suspendere generalforsamlingen og lade Erik og bestyrelsen gå sammen for at finde en løsning? LI: På selve generalforsamlingen kan vi sige ja / nej. Anette Molin: Skal vi virkelig bruge tid på generalforsamlingen på en sag hvorom bestyrelsen har truffet en afgørelse? Formanden: DGU's regler siger, karantæne / eksklusion skal kunne prøves ved en generalforsamling Hans Sowart: Skal en afgørelse som denne prøves? LI: Det er ikke nødvendigt. Det er medlemmet selv der afgører om beslutningen skal for en

9 generalforsamling, og det har Erik valgt. Carsten Hansen: Hvad er bestyrelsens holdning til tillid / mistillid? Formanden: 4 medlemmer af bestyrelsen vil tage det som en mistillidserklæring Carsten Hansen: Opfordring til dialog mellem bestyrelse og Erik Formanden: Har Erik P handlet rigtigt? Hvis forsamlingen beslutter det, åbnes en ladeport for enkelte medlemmers adgang til disponeringer på klubbens vegne Bent Erik Nielsen: Hvad med betalingen? Hvem tildeler retten til at tilmelde hold? Ole Witthaus: Vil vi støtte bestyrelsen? Vil vi gå imod? LI: Sagen er indbragt, vi skal stemme. Erik P: Jeg tilmeldte et hold i god tro for klubbens skyld. Anne Marie Nielsen: Ja, i god tro, men det går imod vedtægterne. LI: Vi har et ansvar i henhold til vedtægterne. Således udfyldes stemmesedleme. Stemmeseddel nr 1: Der er 3 muligheder: Ja for bestyrelsens beslutning Nej Mod bestyrelsens beslutning Blank Resultat af den skriftlige afstemning: Afgivet 113 stemmer fordelt på 75 ja 21 nej 17 blanke Erik P kan således gå videre til DIF's appel. 9a.Jane Heller valgt til formand med applaus 9b.Bent Erik Nielsen genvalgt Kåthe Høyer genvalgt Aage Kirkegaard valgt 10.Lotte Stehr ønsker ikke genvalg Valgt blev Erik Bentzen og Eva Berg 11. Bent Rode genvalgt 12. Erik Strange genvalgt 13. Erik Strange: Omtale af træerne i spil. Knud Larsen: Bestyrelsen skal beflitte sig på at undgå situationer som den under pkt 8. "Vi skal spille golf" Bent Erik Nielsen: Tak til Golfcafeen for et flot arbejde. Dirigenten slutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takker dirigenten for et godt arbejde. Takker for genvalg og det tillidsvotum, der er afgivet. Tak til afgående sekretær, som til det siger tak for opmærksomheden. 20. marts 2004 Referent Dirigent Eva Berg Leif Iversen Bestyrelse og udvalg MØN GOLFKLUB, Klintevej 118, 4780 Stege Bestyrelse Formand Jane Heller, Næstformand Kåthe Høyer, Honorær sekretær Bent Erik Nielsen, bent. erik Kasserer Knud Lange, k Medlem Aage Kirkegaard, aageokirke_gaardrevision.dk, Medlem Jens Arthur Sørensen, Medlem Kasper Hartø, kasper Suppleanter Erik Bentzen, Eva Berg,

10 Udvalg Baneudvalget: Kurt B. Larsen, Begynderudvalget Formand Willy Hemmingsen, Handicapudvalget: Formand Kåthe Høyer, Juniorudvalget: Formand Kasper Hartø, Klubhusudvalget: Formand Anette Zancko, Kommunikationsudvalget: Ebbe W. Jørgensen, Seniorudvalget: Formand Laurs Friis, Revisor: Bent Rode, Chef Greenkepper: Steen Andersen, Golfcafeen: Hanne Holm, Proshop: Claire H. Frances, Sekretariatet: Golfin direkte, Træner: Richard Frances, Webmaster: Kasper Hartø,

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Norddjurs Golfklub Ordinær generalforsamling o/ Ordstyrer. Jørgen Skjøt lagsorden:0 Referent: Rita -Kirkegaard Dato: 28.rr.2013 Tidspunkt Kt. 19,30 Lokale: Deltagereantal 132 hvoraf 132 er stemmeberretigede.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling fredag den 21. marts 2003 i klubhuset.

Referat af generalforsamling fredag den 21. marts 2003 i klubhuset. Referat af generalforsamling fredag den 21. marts 2003 i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af to stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere