Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til"

Transkript

1 Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne rækkefølge og begynde hermed, fordi jeg i løbet af det år, der er gået, er blevet virkelig opmærksom på det kæmpe arbejde, en række medlemmer af udvalg, af klubberne i klubben og i funkti oner udenfor det egentlige system f.eks. banekontrollen udfører, for at vi skal få en velfungerende klub. Jeg tror, at der er mange af os, der i det daglige tager det som en selvfølge, at alting fungerer, oven i købet er lidt tilbøjeige til at brokke os, hvis det ikke er tilfældet, og jeg synes, at vi skal huske at tænke på, at alle de mennesker, der er involveret, bruger en stor del af deres fritid for alle medemmemes skyld. Vi har jo i Møn Golfidub en atypisk konstruktion, fordi vi ikke ejer banen, og det giver en særlig dimension for bestyrelsen og udvalgenes arbejde, at vi i samarbejde med ledelsen i Golfin, personificeret ved Lone Peters, skal blive enige om baneforholdene og brugen af banen, herunder også for klubberne i klubben. Bestyrelsen oplever et glimrende samarbejde, hvor Golfin i høj grad tager hensyn til klubbens interesser, men hvor der selvfølgelig også er en omvendt interesse fra Golfin's side i, at de klubmæssige forhold her på stedet fungerer. Det er jo ingen hemmelighed, at økonomien i Golfin ikke er god, der er fortsat ikke overskud til forrentning og afskrivning på anlæg af bane og klubhus, og vi har derfor i Møn Golfklub en stor opgave i at medvirke til, at denne økonomi forbedres, så vi kan beholde vores bane. Der er bl.a. truffet aftale om, at indskuddet med virkning fra 1. januar 2004 er sat op til kr ,00 for nye medlemmer. Der er hertil i løbet af 2003 truffet aftale om etablering af par-3 medlemskaber, som ikke alene skal give en engangsindbetaling, men på længere sigt flytte par-3 medlemmerne over som fuldgyldige medlemmer og dermed holde fast på dem. Vi har med udgangen af aktive medlemmer, hvilket er en nettotilgang på 81. Vi skal op på Af de medlemmer udgør ca. 200 personer fra det Storkøbenhavnske område, som er sommerhusmedlemmer, men for en stor dels vedkommende også er medlemmer, som melder sig ind, fordi de ikke kan komme ind i en klub nærmere deres bopæl. De medlemmer vil naturligvis flytte til nærmere klubber, når det er muligt for dem, og det er baggrunden for, at jeg siger nettotilgang på 81, fordi 136 medlemmer har meldt sig ind, og 55 har udmeldt sig igen. Det kræver selvfølgelig en indsats at gøre banen og klublivet så attraktivt for vores flemtboende medlemmer, at de får lyst til at blive som medlemmer i Møns Golfklub. Det kræver også, at vi er imødekommende overfor vores Green-fee gæster. Jeg ved godt, at vi alle sammen kan blive irriteret over at skulle vente i timevis på svenske 4-bolde, som drikker kaffe midt på banen, og som aldrig har lært, hvad det vil sige at vinke igemem, og det er derfor vedtaget, med virkning fra 2004, at indføje en hancicapbegrænsning for Green-fee gæster på 48. Det vil selvfølgelig holde nogle gæster væk, men vil til gengæld også tiltrække de gode gæstespillere. For så vidt angår arbejdet i de enkelte udvalg henviser jeg til udvalgsformændenes beretninger. Jo flere medlemmer vi bliver og jo bedre vi bliver, jo oftere skal der reguleres handicap. Scorekortene myldrer ind i postkassen i klubhuset og i postkassen via postvæsnet, og der er en udpræget forventning om, at dagen efter er handicappet reguleret, indberettet og slået op på tavleme herude. Handicap-udvalget har fra klubbens start bestået af 1 person, i det seneste år er Kåthe Høyer, som på grund af sikkerhed i EDB-systemet kun kan foretage reguleringerne herude på kontoret. I må derfor have forståelse for, at der godt kan gå nogle dage, før I kan aflæse jeres succes på tavlen. Heldigvis er handicapudvalget nu udvidet med Jens Arthur Sørensen, som har været på kursus, og som kan være back-up for Kåthe i ferier, og når der er m eget travlt. PR-udvalget, som i de sidste par år stort set kun har bestået af Ebbe Wæver, er nu lagt ind under

2 kommunikationsudvalget, som herefter består af Kasper Hartø, Tobias Bagge og Ebbe Wæver. Kommunikationsudvalget skal jo fortrinsvis stå for medlemsorientering, som tidligere skete i form af vores klubblad, men desværre er det fortsat ikke lykkedes at finde en ansvarlig redaktør af klubbladet, og kommunikationen vil derfor indtil videre fortsat bestå i nyhedsbreve som de 2 I har modtaget i løbet af Efter generalforsamlingen vil nyhedsbrevet udkomme i udvidet form med referat fra generalforsamling, orientering om nye udvalg osv. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at klubben ikke meget gerne ser indlæg fra medlem - meme, det kan være spændende golfoplevelser, gode ideer til aktiviteter eller forbedrager i klubben og i nødsfald kritik. Vi har været glade for den store tilmelding til den elektronisk kommunikation i stedet for fysisk udsendelse af nyhedsbrevene det sparer porto og mandetimer. Vi vil også opfordre til, at tilmeldinger til turneringer, afbud til turneringer osv. sker via elektronisk midler, det bliver nemmere for udvalgene at administrere. Klubhusudvalget har i løbet af 2003 arrangeret en lysboldmatch med grill, som desværre blev aflyst på grund af manglende tilmelding, og en meget vellykket og hyggelig klubfest. Så kan I spørge, hvad i alverden bestyrelsen egentligt laver. Bestyrelsen har afholdt 9 møder i det forgangne år, og for det meste deltager udvalgsformændene i møderne. Der kan derfor samles op på og træffes beslutninger om de spørgsmål og ønsker, de enkelte udvalg har. Kommunikationen med Golfin foregår i høj grad på bestyrelsesmøderne, idet Lone Peters også ofte deltager, der orienteres om, hvad der sker i DGU, og der er hele tiden større eller mindre ting, der skal tages beslutning om. Som det fremgår af dagsordenen, er der også mere ubehagelige ting, som bestyrelsen må tage stilling til. Vi skal senere behandle en beslutning, bestyrelsen har truffet om karantæne for et medlem, og en ændring af grænsen for pensionsmedlemskab, som er udsprunget af spørgsmålet om hverdagsmedlemmemes deltagelse i turneringer, herunder klubmesterskaber. Bestyrelsen har behandlet dette spørgsmål på 2 m øder og har været enige om det logiske i, at når man ønsker at være hverdagsmedlem, kan man kun spille om hverdagen. Det gælder også som gæst på andre baner. Da samtidig DGU's regningsinier er således, at hverdagsmedlemmer heller ikke kan spille i turneringer, ej heller klubmesterskaber på weekender, selv mod betaling af Green-fee, fulgte bestyrelsen dette og traf beslutning om, at et hverdagsmedskab helt igennem er et hverdagsmedlemskab. Og hvad er så bestyrelsens vision for Møn Golfklub de kommende år? De følger langt hen ad vejen de visioner som Golfin har for Møn Golfcenter, nemlig at medvirke til at stille en velholdt og smukt beliggende golfbane til rådighed for vore medlemmer, godt klubhus og klubfaciliteter, som kan danne grundlag for et godt kammeratskab og klubliv. Jeg har vist til overmål redegjort for, hvad udvalgene gør, for at det skal lykkes. Vi vil også gerne give mulighed for fremgang for spillerne, og der har vi jo en fremragende mulighed i vores dygtige og altid glade træner, Richard. Ikke mindst har vi fået Hanne, som altid er glad og smilende, hjælpsom og serviceorienteret, og oven i købet laver en masse dejlig, billig mad, som vi kan li. Jane Heller Baneudvalget Sæsonen 2003 er stort set forløbet fint vejrmæssigt, selvom starten på sæsonen ikke var alt for god. Hen over året blev det dog bedre, næsten perfekt dansk vejr, med en blanding af regn og varme, som gav ideelle vækstbetingelser. I den forgangne sæson har banen igen været udsat for stort brug. Vi bliver stadig flere medlemmer, og greenfree gæsterne har igen besøgt os flittigt. Banepersonalet har efterhånden meget stor rutine mht at trimme vores smukke bane. Banen fremstår som en meget fair, og i virkeligheden ikke så let en bane, som tidligere. Den flotte rough var stort set intakt det meste af

3 sæsonen og gav banen karakter. Udover det normale vedligehold på banen, har vi I årets løb gennemført betydelige projekter. Alle bunkers er blevet eftergået. Der er flyttet ca. 80 træer, og hjemkøbt ca. 80 træer, i alt er der nybeplantet ca. 160 træer på banen. Træerne er blevet plantet strategisk på de enkelte huller, så de med årenes løb kommer mere og mere i spil. Hul 9 har fået fjernet den bagerste bunker ved greenen, og greenen er blevet tilsvarende større. Tee-stedet på hul 17 er blevet udbygget og færdigetableret med vandingsanlæg. Maskiner: Der er indkøbt en mini-graver og en knækstyret frontlæsser. Så fremover kan vi også klare små entreprenøropgaver. Tiltag i den kommende sæson: Et nyt stiforløb fra hu116 til17 er allerede etableret, dog mangler stibelægningen. Dette sti-forløb kan bruges af alle og skulle gerne give et bedre flow, samt spare os for at gå ca. 150 m. Vi har i mange år gået og leget med tanken, så en dag i januar tog Sten, Flemming og jeg en tur og vi fandt ud af, at der var en gammel sti bagved hul 17, som bare var groet til. Så glæd jer til at anvende dette tiltag! Arealet omkring bunkeren ved hul 7 vil blive planeret, så græsslåningen udføres tilfredsstillende. De skæve tee-steder vil blive planeret. (Hul 13 m.fl.) Opfølgning af træbeplantning, ca kr. er afsat i budgettet. Ny vaskeplads til vores golfudstyr, vil blive placeret ved kældemedgangen. Ellers vil det i den kommende sæson stå i greenkeepergårdens tegn. Den skal total renoveres indvendig. Greenkeepeme skal selv forestå dette arbejde. Til slut vil jeg blot sige, at året 2003 igen været et år med meget højt aktivitetsniveau på banen. Og dette har kun været muligt på grund af en betydelig ihærdig arbejdsindsats fra personalet i og omkring banen. Så tak til greenkeepeme m.fl. for det arbejde, I har ydet i den forgangne sæson. Rigtig god sæson. Kurt B. Larsen Juniorudvalget År 2003 blev et fantastisk år for juniorerne Møn Golfklub. De flotte tumeringsresultater er strømmet ind: I Mini-touren, som afvikles over 4 afdelinger, blev Abigail Kelly samlet vinder af pigerækken. Men også de øvrige piger sluttede helt i top i den samlede stilling. Og alle havde gode placeringer i de enkelte afdelinger. Mikkel Rode var klubbens eneste dreng på Mini-touren i 2003 og havde også nogle meget flotte placeringer i sit første år på touren. I Junior Distikts Touren, som også afvikles over 4 afdelinger, deltog Sean Kelly, Andreas Andersen og Andreas Hartø. Alle 3 spillede stabilt og blev placeret i den øverste del af feltet i den samlede stilling. Hartø vandt bruttorækken i de tre turneringer han deltog i. Vi deltog for første gang I Sportsjoumalisteme Juniorholdtumering, og holdet, der bestod af Mathias Jessen, Marc Capion og Andreas Hartø, opnåede en 12 plads, foran store klubber som bl.a. Smørum, København og Hørsholm. I Junior Cup'ens Landsfinale (en slags danmarksmesterskab for årgange), som blev afviklet i Golfklubben Lillebælt, blev Mathias Jessen nr. 3 i årgang 87 og Andreas Hartø nr. 2 i årgang 88 efter omspil om 1. pladsen. Begge havde inden da vundet Distriktsfinalen i Roskilde meget overbevisende. I Juniorranglistetumeringeme gjorde vi os også flot gældende: Mathias Jessen vandt Anita og Jørgen Schaaps pokal i Søllerød, en turnering der tidligere er vundet af flere nuværende tour-pro'er. og blev en meget flot nr. 4 sæsonfinalen på Faxe Kondi Touren. Andreas Hartø blev nr. 4 Søllerød og nr. 6 Vestjysk Junior Cup på Kaj Lykke og klarede cuttet i Kronborg Masters i Helsingør. Endelig deltog Mathias Jessen og Andreas Hartø i DM i foursome for herrer

4 i Rold Skov og blev nr. 5. Herudover har juniorafdelingen har leveret 4 spillere til klubbens herrehold. I klubbens egne turneringer har juniorerne også sat deres præg. A-rækken har som regel juniorer i præmierækken, men også i de andre rækker markerer juniorerne sig flot. Klubmesterskabet for piger blev vundet af Anne-Sophie Molin, mens drengerækken måtte aflyses, fordi drengene hellere ville spille i herrerækken. Her var nummer 1 og 2 i både slagspil og hulspil en junior? Juniorafdelingen holdt sommerlejr i juli måned. De unge mennesker lå i telt i øse regnvejr "out of bounds" til højre for hul 4. Vi havde et par sjove dage med bl.a. træning, natgolf med lysbolde og en tur i svømmehallen. Ligeledes havde vi i juli besøg fra vores svenske venskabsklub, ligesom den efterhånden traditionsrige (i hvert fald hvad angår resultatet) og hyggelige turnering mod seniorklubben blev holdt i efteråret. Herudover har der været afholdt to regellære dage med stor tilslutning fra de unge mennesker. Og en efterårsafslutning med uddeling af vandrepokaleme til "Årets Junior", Mathias Jessen og "God kammerat", Anne-Sophie Molin. Årets højdepunkt må være Mathias Jessens udtagelse til juniorlandsholdet. En flot og meget velfortjent udtagelse som belønning for et stort talent og stor træningsflid gennem mange år. At Andreas Hartø så er blevet optaget i DGU's Talenttrup er bare en ekstra fjer i hatten for klubben. Møn Golfklub er leverandør af 2 ud af 25 drenge i DGU's samlede eliteudvikling. Begge drenge er netop blevet godkendt til forlængede ungdomsuddannelsesforløb af Team Danmark og kan dermed bruge meget tid på deres sport samtidig med at de får en uddannelse. Stor aktivitet over hele året. Men alligevel er vi lidt bekymrede i udvalget. Vi har mange og meget aktive juniorer i års alderen, men vi mangler spillere til at følge succeseme op. Det er vigtig, at vi får nye helt unge medlemmer. Derfor er der planlagt et åbent hus for unge mennesker i april. Vi laver opslag på skoler og giver potentielle nye medlemmer en smagsprøve på golfen på driving range og par 3 banen. Vi vil også gerne opfordre generalforsamlingen til at "slå et slag" for golfsporten overfor unge mennesker i Jeres bekendtskabskreds. Juniorudvalget har med udgangen af 2003 måttet sige farvel til Bent Erik som formand. Bent Erik har gennem årene udført et kolossalt stykke arbejde og været meget afholdt af både børn og forældre. Udvalget vil gerne her takke Bent Erik endnu en gang for den store indsats. Vi har organiseret opgaverne i udvalget lidt anderledes og ansvarsfordelingen vil snarest kunne ses på klubbens hjemmeside. Kasper Hartø Turneringsudvalget Det er udvalget opfattelse, at det har været en god sæson, faktisk med det bedste vejr i klubbens historie. Det blev på det seneste udvalgsmøde besluttet, at vi i den kommende sæson vil tilstræbe at få ligeså mange solskinstimer. Udover det meget fine vejr kom der i 2003 også tilmelding og starttider på nettet, hvilket faktisk har fungeret godt, men det er ikke nødvendigt både at skrive sig på sedlen og på nettet. Vi prøvede også i et par tilfælde med en 9 hullers turnering i forbindelse med de programsatte turneringer. Præmieoverrækkelserne er blevet ændret af hensyn til det mere sociale klubliv. Der har været enkelte mislyde desangående, men Hannes Herligheder har i væsentlig grad mindsket disse. Traditionen tro startede vi med en åbningsmatch, hvor der var stor tilslutning. De efterfølgende turneringer havde mindre deltagelse, men generelt har tilslutningen været rimelig. Vi kunne dog godt ønske os, at der i fremtiden bliver lidt større deltagelse også til 9 hullers tumeringeme. I alt har deltagelsen været nogenlunde som i 2002, i alt ca til tumeringeme, inklusive de løbende, sæsonen igemem.

5 Nu ser vi frem til sæson 2004, hvor golfregleme, som det sker hver 4. år, er blevet justeret. Der er specielt &I ændring, vi i udvalget venter os en del af, nemlig vedrørende etikette. Komiteen må, efter regel 33-7, diskvalificere en spiller for et alvorligt brud på etiketten. Jeg kan derfor kun opfordre til, at etiketteregleme overholdes. Derudover vil jeg minde om, at scorekortene skal føres med det rigtige antal slag, samt at de bliver underskrevet inden afleveringen. Endvidere skal det være det rigtige handicap, der spilles med, uanset at vi maskinelt kan have påført et forkert. Disse tre forholdsregler kunne have sparet os for ca. 10 diskvalificeringer i De fleste af tumeringeme over 18 huller er hancicapbegrænsede til max. 45. Dette tiltag er foretaget af hensyn til den tidsmæssige afvikling, og vi mener i udvalget, at det kan forsvares, når der er indført 9 hullers turneringer på næsten alle tumeringsdage. Tumeringsprogrammet 2004 minder en hel del om sidste sæson. Typerne er næsten de samme, men antallet er forøget med en. Der vil være præmie for nærmest hul på 3 eller 4 par 3 huller i hver turnering. Der vil kun være længste drive efter udtrykkeligt ønske fra sponsorerne. Vi har til 2004 programmet desværre måtte sige farvel til et par sponsorer, men som det fremgår af det udsendte program, er det lykkedes at få Sonofon, Vordingborg, Storstrøms Forsikring og Kræftens Bekæmpelse til at være sponsor på en turnering. Det har været et gennemgående tema i beretningeme fra dette udvalg, at der godt kunne spilles lidt hurtigere under tumeringeme. Det er formentlig rigtigt, men det er min opfattelse, at ved at mikse indenfor rækkerne er det lykkedes ret godt i Vi prøvede også at vende startlisten i 2003, så D rækken spillede først ud. Dette fungerede rigtigt godt indtil A rækken startede. Kan I se det? Jeg tror, vi skal lade billedet stå et øjeblik. For at opnå tilstrækkelige beviser på de enkelte rækkers hastighed bliver der igen i 2004 vendt lidt op og ned på listerne i en eller to turneringer. Der er tradition for, at klubmestrene i sæsonen bliver nævnt, og i 2003 blev det Slagspil Junior piger Anne-Sophie Molin Slagspil damer Karin Gylling Hansen Slagspil herre Mathias Jessen Slagspil Senior herre Per Molin Hulspil Mathias Jessen Stableford 9 huller, jun. Martin Brandt Det er mit håb, at vi i 2004 ser mesterskaber afviklet i flere rækker. Vores udvalg er blevet udvidet med tre nye medlemmer, nemlig Finn Sørensen, Mads Zachodnik og Ole Jessen, som jeg herved gerne byde velkommen. Desværre forlader Preben Sørensen udvalget på grund af alder, (jeg er ikke klar over, om han mente i udvalget, eller det bare er alderen generelt), men vi vil savne ham og håber ikke, at han har noget imod, at vi har udnævnt ham til 1. reserve. Vi går nu over til taksigelseme, hvor jeg på udvalgets vegne vil takke alle vore sponsorer for de mange flotte præmier til tumeringeme og takke wre hjælpende ånder til planlægning og afvikling, nemlig Claire, Lone og Hanne. Tidligere er også Richard blevet takket, uden at jeg ved hvorfor, men tak til ham også. Til sidst vil jeg fra tumeringsudvalget takke alle medlemmerne for en god sæson med god sportsånd og ønske en god sæson i år Aage Kirkegård

6 Referat af generalforsamling fredag den 12. marts 2004 i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af to stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for indeværende år 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 3 pkt. 4 til: "Pensionister over den til enhver tid gældende folkepensionsalder". 7. Forslag fra medlemmer Aage Kirkegaard stiller forslag om: "At alle aktive medlemmer får mulighed for at deltage i klubmesterskaberne under den forudsætning, at der i den ønskede gruppe er tilmeldinger nok til gennemførelse". 8. Generalforsamlingens prøvelse af bestyrelsens beslutning om karantæne for Erik Pedersen indtil (se bilag). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bent Erik Nielsen (villig til genvalg) Kåthe Høyer ( villig til genvalg) Eva Berg (ønsker ikke genvalg) I henhold til vedtægterne kan kandidater til bestyrelsen bringes i forslag på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår Aage Kirkegaard i stedet for Eva Berg 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af revisor Bent Rode er villig til genvalg 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt Formand Jane Heller bød velkommen til de i alt 115 fremmødte medlemmer. 1) Erik Strange og Rita Byager blev valgt 2) Leif Iversen blev valgt. Leif takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Ingen indsigelser. Følgende ændring i dagsorden i henhold til vedtægterne: Pkt. 9 a : Valg af formand Pkt. 9 b : Valg af bestyrelsesmedlemmer. Derefter gav dirigenten ordet til formanden. 3) Jane Heller fremlagde sin beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år. Efter indledning gav Jane ordet til: Formand for baneudvalget, Kurt Larsen Formand for begynderudvalget, Villy Hemmingsen Formand for juniorudvalget, Kasper Holdkaptajn for tumeringsholdet, Per Molin Formand for tumeringsudvalget, Aage Kirkegaard Vedr. handicapudvalget er det nu suppleret med Jens Arthur Sørensen Vedr. PR-udvalget er det lagt sammen webmasterdelen og nyhedsbrevet, således dette udvalg nu består af Ebbe Wæver,

7 Kasper Hartøe og Tobias Bagge. Formanden omtalte klubbens hjemmeside, efterlyste ros/kritik og indlæg, som kan sendes til Kasper Hartø. Vedr. klubhusudvalget omtalte Jane den afholdte klubfest, der trods lille tilslutning var en god og hyggelig fest. Årets lysboldmatch blev aflyst pga for lille tilslutning. Jane beskæftigede sig derefter med indholdet i bestyrelsesarbejdet: den vigtige kontakt til Golfin/Pensam, der har været arbejdet med retningslinier for hverdagsmedlemmer, hvilket resulterede i et brev til alle hverdagsmedlemmer om retten til at spille på banen alle hverdage personsagen som behandles senere under pkt 8 har været tidskrævende samarbejdet med DGU Vedr. DGU trak Jane følgende punkter frem: medlemmer Klubløse golfere foreslås kaldt Green Pas medlemmer. På kommende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til forslaget vedr Green Pas medlemmer. Forslaget er 1200 kr. i kontingent. Den enkelte klub bestemmer selv om den vil modtage Green Pas medlemmer på banen Nye medlemskort med magnetstribe Kontingentforhøjelse 15 kr pr medlem til DGU Først hed det "Handicap", så hed det "Antal tildelte slag", nu hedder det "Spillehandicap"! Nye golfregler er bestilt til alle medlemmer Forret på banen omtalt i seneste golfblad Bestyrelsens vision er at klare dagen og vejen problemer, at få økonomien til at hænge sammen, at skaffe flere medlemmer. Beretningen sluttes med ros til vores afholdte og dygtige pro med hustru, ros til vores velfungerende Hannes Golcaft, samt udtryk for glæde over vores dejlige bane. Spørgsmål til beretningerne var alle til baneudvalget: Hanne Bjerregaard: Kan vi få en klokke ved hul 7? Evt klokke ved hul 15? Svar: Vedr hul 7 - Undersøges om der er stemning for det. Vedr. hul 15 Ikke det store problem, såfremt etiketten overholdes. Ebbe Wæver. Vinterteesteder kan de blive permanente? Svar. Det kan overvejes Erik Jeppesen: Placeringen af nyplantede træer kunne være mere strategisk? Svar: Det kan overvejes. Dirigenten konstaterede, "beretningen taget til efterretning med de faldne bemærkninger". 4) Regnskabet udsendt som bilag sammen med indkaldelsen. Det af revisor Bent Rode underskrevne regnskab forelagt og gennemgået af kassereren. Spørgsmål til regnskabet fra Erik Strange: PR- udvalget er nedlagt, men har haft et forbrug 2 x budgettet? Klubhusudvalget har aflyst et arrangement dog overskridelse af budget? Omplacering af værdipapirer mindre afkast med nye? Svar. Udgift til nye klubflag, samt annonce i Møns Turistguide Viasat Guldpakke + medfølgende afgifter + rep. af TV i forhal + antenne beslutning taget i bestyrelsen efter kvalificeret rådgivning (derefter videre intern revisortale, som afsluttedes af dirigenten som værende meget specifik) Regnskabet godkendt med applaus.

8 5) Budget udsendt som bilag sammen med indkaldelsen. Forelagt og gennemgået af kasserer. Skal ikke godkendes. Kontingentsatser taget til efterretning 6) Forslag skal iflg vedtægterne vedtages med 2/3 af antallet af fremmødte. 115 fremmødte = 77. Termen "67 år" ændres til "gældende pensionsalder". Spørgsmål fra Finn Sørensen: 3 i vedtægterne pkt 3 og 4 skal stemme i terminologi? Svar: Ja, dvs pkt 3: år, pkt 4: over 65. Forslaget vedtaget. 7) Kommentarer til forslaget: Erik Strange havde følgende allegori: "Hvis jeg køber en bil på gule plader, må den heller ikke køre om søndagen" Aage Kirkegaard: Der er også mulighed for at lægge klubmesterskabeme på hverdage Anne Marie Nielsen: Det er usympatisk at hverdagsmedlemmer ikke kan deltage i klubmesterskabet. Forslaget vedtaget. 8) Leif Iversen (LI) indledte punktet med at læse 11 i klubbens vedtægter op for forsamlingen. Derefter fik formanden ordet for argumentation for karantænen. Formanden henholdt sig til 8 i klubbens vedtægter. Derefter fremlagde Jane sagen i form af et skema med aftaler og tidspunkter. Ordet blev givet til Erik Pedersen, som efter en kort indledning angav Erik Jeppesen som sin bisidder. Erik Jeppesen: Forslag: - Sagen er behæftet med proceduremæssige fejl fra bestyrelsens side og bør derfor ikke fortsættes Erik P giver formanden en undskyldning Sagen fortsættes ikke Finde en mere passende periode for karantæne LI: Forsamlingen kan prøve bestyrelsens beslutning, og ikke gå ind i flere løsningsforslag. Erik P: Kommunikation på et tidligere tidspunkt ville have været gavnligt. Erik fremkom med sine tidshorisonter, fremhævede at hans tlf. udskrift viser, hvornår han har forsøgt at kontakte formanden vedr. tilmelding. Bad derefter om 20 minutter for at oplæse et brev han havde sendt til visse medlemmer i klubben. Dette bevilgedes. Sluttelig argumenterede Erik for tilmeldingen. Ulla Geel: Hvad skal vi som generalforsamling? LI: Godkende / ikke godkende bestyrelsens beslutning. Ulla Geel: Tillid / mistillid til bestyrelsens beslutning? LI: Ja = Sanktionere bestyrelsens beslutning. Derefter kan Erik gå videre til DIF's appel. Nej = Ikke sanktionere bestyrelsens beslutning. Dermed ophæves bestyrelsens beslutning Finn Sørensen: Hvad medfører karantæneperioden? LI: Medfører at det ikke er tilladt at spille hverken på egen eller andre baner. Erik Jeppesen: Kan Erik få ersatning for de forgangne 3 måneder? Formand: Refusion for betalt kontingent. Knud Larsen: Er der mulighed for at suspendere generalforsamlingen og lade Erik og bestyrelsen gå sammen for at finde en løsning? LI: På selve generalforsamlingen kan vi sige ja / nej. Anette Molin: Skal vi virkelig bruge tid på generalforsamlingen på en sag hvorom bestyrelsen har truffet en afgørelse? Formanden: DGU's regler siger, karantæne / eksklusion skal kunne prøves ved en generalforsamling Hans Sowart: Skal en afgørelse som denne prøves? LI: Det er ikke nødvendigt. Det er medlemmet selv der afgører om beslutningen skal for en

9 generalforsamling, og det har Erik valgt. Carsten Hansen: Hvad er bestyrelsens holdning til tillid / mistillid? Formanden: 4 medlemmer af bestyrelsen vil tage det som en mistillidserklæring Carsten Hansen: Opfordring til dialog mellem bestyrelse og Erik Formanden: Har Erik P handlet rigtigt? Hvis forsamlingen beslutter det, åbnes en ladeport for enkelte medlemmers adgang til disponeringer på klubbens vegne Bent Erik Nielsen: Hvad med betalingen? Hvem tildeler retten til at tilmelde hold? Ole Witthaus: Vil vi støtte bestyrelsen? Vil vi gå imod? LI: Sagen er indbragt, vi skal stemme. Erik P: Jeg tilmeldte et hold i god tro for klubbens skyld. Anne Marie Nielsen: Ja, i god tro, men det går imod vedtægterne. LI: Vi har et ansvar i henhold til vedtægterne. Således udfyldes stemmesedleme. Stemmeseddel nr 1: Der er 3 muligheder: Ja for bestyrelsens beslutning Nej Mod bestyrelsens beslutning Blank Resultat af den skriftlige afstemning: Afgivet 113 stemmer fordelt på 75 ja 21 nej 17 blanke Erik P kan således gå videre til DIF's appel. 9a.Jane Heller valgt til formand med applaus 9b.Bent Erik Nielsen genvalgt Kåthe Høyer genvalgt Aage Kirkegaard valgt 10.Lotte Stehr ønsker ikke genvalg Valgt blev Erik Bentzen og Eva Berg 11. Bent Rode genvalgt 12. Erik Strange genvalgt 13. Erik Strange: Omtale af træerne i spil. Knud Larsen: Bestyrelsen skal beflitte sig på at undgå situationer som den under pkt 8. "Vi skal spille golf" Bent Erik Nielsen: Tak til Golfcafeen for et flot arbejde. Dirigenten slutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takker dirigenten for et godt arbejde. Takker for genvalg og det tillidsvotum, der er afgivet. Tak til afgående sekretær, som til det siger tak for opmærksomheden. 20. marts 2004 Referent Dirigent Eva Berg Leif Iversen Bestyrelse og udvalg MØN GOLFKLUB, Klintevej 118, 4780 Stege Bestyrelse Formand Jane Heller, Næstformand Kåthe Høyer, Honorær sekretær Bent Erik Nielsen, bent. erik Kasserer Knud Lange, k Medlem Aage Kirkegaard, aageokirke_gaardrevision.dk, Medlem Jens Arthur Sørensen, Medlem Kasper Hartø, kasper Suppleanter Erik Bentzen, Eva Berg,

10 Udvalg Baneudvalget: Kurt B. Larsen, Begynderudvalget Formand Willy Hemmingsen, Handicapudvalget: Formand Kåthe Høyer, Juniorudvalget: Formand Kasper Hartø, Klubhusudvalget: Formand Anette Zancko, Kommunikationsudvalget: Ebbe W. Jørgensen, Seniorudvalget: Formand Laurs Friis, Revisor: Bent Rode, Chef Greenkepper: Steen Andersen, Golfcafeen: Hanne Holm, Proshop: Claire H. Frances, Sekretariatet: Golfin direkte, Træner: Richard Frances, Webmaster: Kasper Hartø,

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4 Sønderborg Køkkenets Junior Turnering www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang Aktive juniorer i vinterkulden Læs side 20 Åbning med B&O musik Læs side 16 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling,

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere