udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg."

Transkript

1 Bagh & Co A/S udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg. har et bredt sortiment af føringsveje, herunder stærkt program af kabelstiger til større anlæg. arbejder hele tiden på at udvikle mere rationelle montagesystemer, som honorerer krav til styrke, kvalitet og pris. Det sker i tæt kontakt med kunder og deres montører. producerer hovedparten af produkterne selv. Det giver mulighed for individuel tilpasning og hurtig fremstilling af skræddersyede produkter. Det er også derfor vi hurtigt kan udvikle disse produkter, da der er direkte forbindelse mellem kundens ønsker og den produktionstekniske løsning. har et produktsortiment der markedsføres som Bagh kabelveje. Produktprogram Bagh kabelveje omfatter: Kabelstiger Bredde mm. Standardlængde 6m. Udformet til let og svær belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål Speciel udformning efter opgave. Kabelbakker Bredde mm. Standardlængde 3m. Udformet til let og svær belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål Speciel perforering efter opgave. Kabelplader Bredde mm. Standardlængde 2m. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Kabelbøjler For kabler op til 75mm ø. Bøjlerne er udformet for befæstigelse på kabelstiger eller kabelplader. Udføres galvaniseret efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Pendler Længde mm. Udformet til forskellige montagekrav og belastning. Udføres galvaniseret efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Konsoller For føringsveje med mm. bredde Udformet til forskellig montagekrav og -belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Vægskinner Længde mm. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. 1.1

2 Tilbehør Et omfattende program af formstykker og fittings sikrer hurtig montage af kotespring, reduktioner og hjørner. Hvor skræddersyede produkter er mere hensigtsmæssige, går Bagh & Co A/S aktivt ind og medvirker til at finde den rigtige løsning. Gitterbakker mm. Standardlængde 3m. Gitterbakker lagerføres i mindre omfang, men projektleverancer udføres. Bagh Kabelveje anvendes til rationel og sikker føring af kabler i byggeri, industri og off-shoreanlæg. Bagh Kabelveje er udformet med focus på rationel montage og robuste løsninger. Bagh Kabelveje lagerføres i fuldt omfang, hvilket sikrer dag til dag levering. Bagh Kabelveje produceres under eget tag, hvilket sikrer hurtig produktion af skræddersyede løsninger. Vejledning Opslag i katalog Pris & vægt Opslag sker ved hjælp af elnummerets 5. og 6. ciffer, og EAN nummerets 7. og 8. ciffer, der svarer til produkt-gruppen, hvori varerne er grupperet efter enheden i følgende orden: meter, - stk, - sæt. EL nr. EAN Nr, Benævnels Salgskvanti Pris/enh. Vægt i Kg./enh Enh. Produktgruppe mm SYREF. VÆGSKINNE 50V ,41 14,927 STK mm SYREFAST SPORMØTRIK ,032 STK. Produktgruppe mm SYREF.KONSOL KBS* 1 178,14 0,225 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 196,92 0,280 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 214,59 0,382 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 232,99 0,465 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 263,42 0,590 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 292,77 0,820 STK. Teknisk information og styrkeberegning I afsnit 11 i kataloget er al teknisk information om Bagh kabelveje samlet. På vores hjemmeside er yderligere information tilgængelig. Behov for yderligere information løses ved at ringe Montageløsninger På vores hjemmeside findes en vejledning, hvor typiske (og mere spidsfindige) montageeksempler er afbildet. Sammen med billederne er angivet styktal og elnumre på de komponenter som indgår i de pågældende montageeksempler. Skræddersyede produkter Vores katalog indeholder de standardløsninger som i stort omfang kan løse alle gængse behov for kabelføring. Som nævnt ovenfor udfører vi ofte skræddersyede løsninger. Da vores katalog ville blive for omfangsrigt, hvis vi skulle vise sådanne løsningsmuligheder her, har vi i stedet oprettet et produktområde som slet og ret hedder Spec. vare på vores hjemmeside på adressen Her præsenterer vi en række tekniske løsninger som viser hvad vi formår at hjælpe med, når vores standard løsninger ikke rækker

3 Salgs- og leveringsbetingelser Følgende betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, uanset afvigende betingelser i købers ordre. Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Tilbudet bortfalder 4 uger fra tilbudets dato. Købet er endeligt, når ordren er bekræftet ved ordre-bekræftelse eller faktura. Levering sker ab Hundested. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Transportmiddel og -vej vælges efter vores skøn. Hvor intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Ved opgivet leveringsuge er ugens sidste dag rettidig levering. Bagh & Co A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure, og andre forhold der unddrager sig selskabets indflydelse og kontrol. De opgivne leveringstider overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse. I tilfælde af at et produkt forårsager fysisk skade på en person, og skaden udelukkende skyldes en defekt ved produktet, påtager selskabet sig et sådant ansvar, såfremt det pålægges selskabet af en dansk domstol, eller ved vor accept. Ved priser forstås netto 30 dage, excl. moms og eventuelle andre afgifter. Ved ordre under 1000 kr. beregnes et ekspeditionsgebyr på 200 kr. Ret til øjeblikkelige konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Returnerede lagervarer krediteres mod et gebyr på 20%, - såfremt varerne leveres franco ubeskadiget inden for en måned fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdag forbeholder selskabet sig ret til opkrævning af en for branchen gennemsnitlig morarente pt. 2,5% pr. påbegyndt måned. Anvendelse Bagh kabelveje monteres i alle større typer industri, byggeri og off-shoreanlæg, herunder kraftværker hospitaler lufthavne hoteller teatre stålværker jernstøberier industrielle anlæg industribyggeri medicinalindustri frysehuse rensningsanlæg raffinaderier kontorbyggeri bryggerier betonanlæg butikscentre Bagh kabelveje indgår i eksport af turn key projekter for cementfabrikker kraftværker kraftvarmeværker produktionsanlæg transportanlæg 3 Blad:

4

5 Loftophæng Elnr. EAN nr Dim. Produktgruppe LOFTBESLAG TYPE OPL Monteres på vandrette lofter. Bæreevne 100 kg. Montagehul:12,5x20mm Anvendes i forbindelse med 10mm gevindstang GE Elforzinket LOFTBESLAG TYPE OP Kan monteres på såvel vandrette som skrå lofter, evt. ind i siden på dragere. Bæreevne 200kg. Montagehul:14x30mm Anvendes i forbindelse med 10mm gevindstang GE Q max KG mm OPHÆNG TYPE Z mm Åbent ophæng for bakker mm Anvendes i forbindelse mm med gevindstang GE og ophæng mm type OP eller direkte på loft mm Bestilles som Z+ bakkebredde. 3 Montagehul: ø 11 mm. GEVINDSTANG M10 fzb. GEVINDSTANG M10 DELTA El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 1 Produktgruppe mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Leveres med 4 møtrikker Blad:

6 Loftophæng Armaturskinne nedhængt fra loft i OP/OPL - gevindstang og indvendigt ophæng. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm OPHÆNG TYPE I mm Anvendes ved indvendigt ophæng i mm 10mm gevindstang. Fremstilles i mm varmforzinket plade mm mm (3839+) mm ØJEBOLT fzb Anvendes ved wireophæng. Produktgruppe mm U-LASKE mm Selvlåsende u-laske. Fremstilles i varmforzinket plade. Produktgruppe M10 STÅLBJÆLKEBESLAG FOR VÆGSKINNE SBB50G til 22V og 50V, bestil 2 stk. pr. ophæng U-bøjlen og beslaget er varmforzinket 2 Blad:

7 Vægskinner Elnr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm VÆGSKINNE 22V mm 22V - Anvendes hvor flere bakker mm placeres over hinanden eller hvor mm forholdene er dårlige (armerings mm jern). Endvidere i gipspladevægge, mm hvor fastgørelsen sker ved rosetter mm Maximalt moment 37 kpm. Væg mm skinnen er perforeret med huller mm (11x25mm) med 50mm centerafstand mm Konsoller fastgøres med en T-bolt mm - 1 huls montage - og kan frit reguleres mm i højden. Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Leveres også i rustfri udførelse (dog ikke fra lager) mm LET VÆGSKINNE LV mm Tilsvarende vægskinne 22V mm Fremstillet af varmforzinket stål mm mm BESKYTTELSESHÆTTE FOR LLO/LV/22V PE gul Produktgruppe mm VÆGSKINNE 50V mm 50V - Anvendes til sværere montager mm eller hvor man ønsker større afstand mm til væg af hensyn til kabelføring bag mm ved bakker eller stiger. Maximalt mom mm ent: 165 kpm. Vægskinnen er perforeret mm med huller (11x25mm) med 50mm mm centerafstand mm Konsoller fastgøres med en T-bolt, mm - 1 huls montage -og kan derfor frit mm reguleres i højden mm Varmforzinket efter fremstillingen mm ih.t. DS/ISO Leveres også i rustfri mm udførelse (dog ikke fra lager) mm mm BESKYTTELSESHÆTTE FOR ELO/50V PE gul Produktgruppe mm DOBBELT VÆGSKINNE D50V4000 Anvendes som pendel sammen med foden DBFOD eller som bærejern ved store spænd. Produktgruppe Laske for vægskinne 22V / LV / 50V Anvendes til forlængelse af vægskinne 22V, LV eller 50 V. Monteres med 2 boltesæt pr. forlængelse.varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Leveres også i rustfri udførelse (dog ikke fra lager). Produktgruppe mm LÅG FOR VÆGSKINNE DLG40 Låget klemmes ned over vægskinnen. Varmforzinket i. h. t. DS/ISO 1461 Blad:

8 Vægskinner 2 Blad:

9 é12 Vægskinner - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M10x16 Montagesæt for betonvæg Bestående af M10x16 montagebolt og ø10x 40mm slaganker. M10x16 er deltabehandlet, salganker FZB mm Dorn til 10mm slaganker ø12mm BOR FOR 10mm SLAGANKER Produktgruppe mm Slaganker FZB ø12x 50mm mm Dorn til 12mm slaganker ø15mm BOR FOR 12mm SLAGANKER Produktgruppe M12 x20 Montagebolt m/cyl. hoved A2 M12x 20mm M12x25 Montagebolt m/6kant hoved FZV M12x25mm. Anvendes til 12 mm slaganker BS62 BETONSKRUE 7,5x62mm Delta For hul ø6x80mm mm Spormøtrik 40/22 fzv. For montage i pendel & vægskinne mm Spormøtrik 40/22 fzv. For montage i pendel & vægskinne Produktgruppe M12x30 T-BOLT Delta M12x30mm m/skive og møtrik For montage i pendel & vægskinne M12FD FLANGEMØTRIK M12 Delta Produktgruppe M10x16 Montagebolt Delta M10x16mm. Anvendes til 10 mm spormøtrik, slaganker m.m. 3 Blad:

10 Vægskinner - tilbehør Produktgruppe M10 STÅLBJÆLKEBESLAG FOR VÆGSKINNE SBB50G til 22V og 50V, bestil 2 stk. pr. ophæng U-bøjlen og beslaget er varmforzinket M10 STÅLBJÆLKEBESLAG SBB Til montage af vægkinne på stålbjælke Leveres med 1 stk. M10x40mm skrue med cylinder hoved m. indv. 6-kt, samt skive og møtrik. SBB er varmforzinket, bolten er deltabehandlet M10 STÅLBJÆLKEBESLAG SBBS Til montage af vægkinne på stålbjælke Leveres med 2 stk. M10x90mm bolte Vægskinnen kan vendes 90 gr Med lange bolte / gevindstænger kan den dobbelte vægskinne monteres på stålbjælken

11 Pendler Samtlige pendler forener stor styrke med lav egenvægt og flexibilitet. De er specielt designet til ophængning i loft, men kan også anvendes som gulvmonterede søjler. Elnr. EAN nr. Pendler er varmforzinket efter Dim. fremstillingen i h.t. DS/ISO 1461 Produktgruppe Fodstykke FS for vægskinne 22V / LV. Monteres direkte på loft eller gulv og anvendes sammen med vægskinne 22V eller LV som en pendel FS50 Fodstykke for vægskinne 50V DBFOD Fodstykke for dobbel vægskinnen 50V / DLOS Produktgruppe mm LOFTPENDEL LLO mm LLO anvendes i forbindelse med mm KBL, CBL og DKBL mm Maximalt moment 75 kpm mm Konsoller befæstiges med 1 T-bolt mm mm mm Produktgruppe mm LOFTPENDEL ELO mm ELO anvendes ved større mm belastninger og længder op til ca mm 1,5m sammen med KBS konsoller mm Maximalt moment 160 kpm mm Konsoller befæstiges med 1 T-bolt mm mm mm mm mm mm mm mm Loftpendel ELO kan leveres med fodplade vendt 90 grader, det er ikke lagervare. 4.1

12 Pendler Elnr. EAN nr Dim. * = Ikke lagervare Produktgruppe mm LOFTPENDEL DLO mm DLO anvendes ved store belastninger mm og sammen med KBS og KBSS mm konsoller. Maximalt moment mm 250 kpm mm Dobbeltsidig montage er mulig mm mm mm mm mm mm mm mm mm * LOFTPENDEL DLOS mm * DLOS er beregnet til høje belastninger mm * og store længder.maximalt mm * moment 210 kpm mm * Velegnet som søjle mm * Dobbeltsidig montage er mulig mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 2 4.2

13 é12 El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M10x16 Montagesæt for betonvæg Bestående af M10x16 montagebolt og ø10x 40mm slaganker. M10x16 er Deltabehandlet, slaganker er FZB mm DORN FOR 10mm SLAGANKER ø12mm BOR FOR 10mm SLAGANKER Produktgruppe mm Slaganker FZB ø12x 50mm mm DORN FOR!2mm SLAGANKER ø15mm BOR FOR 12mm SLAGANKER Produktgruppe M12 x20 Montagebolt m/cyl. hoved A2 M12x 20mm M12x25 Montagebolt m/6kant hoved FZV M12x25mm. Anvendes til 12 mm slaganker BS62 BETONSKRUE 7,5x62mm Delta For hul ø6x80mm mm Spormøtrik 40/22 fzv. for montage i pendel / vægskinne mm Spormøtrik 40/22 fzv. for montage i pendel / vægskinne Produktgruppe M12x30 T-BOLT Delta M12x30mm m/skive og møtrik for montage i pendel / vægskinne M12FD FLANGEMØTRIK M12 Delta Produktgruppe M10x20 MontageBOLT Delta M10x20mm. Anvendes til 10 mm spormøtrik, slaganker m.m M10x16 MontageBOLT Delta M10x16mm. Anvendes med slaganker 3 4.3

14

15 Konsoller El nr. EAN nr. Konsoller er varmforzinket efter Dim. fremstillingeni h.t. DS/ISO Produktgruppe mm mm mm mm mm mm mm KONSOLARM KBL KBL og CBL er konsoller for normale belastningstilfælde, hvor der ikke optræder punktbelastning eller personlast. Fås til bakker fra 50 til 400mm. Anvendes i forbindelse med pendel LLO mm CENTRALOPHÆNG CBL mm Anvendes med LLO pendel der føres ned mm i midten af en kabelstige med en vange mm fastgjort til hver af konsollens ender mm mm mm mm VINKELBÆRING Æ mm Vægophæng type Æ finder anvendelse mm under normale belastningstilfælde og mm i vægge af beton eller tegl mm mm 5.1

16 Konsoller Elnr. EAN nr. Konsoller er varmforzinket efter Dim. fremstillingen iht. DS/ISO 1461, dog undtaget konsol KBUL der er fremstillet i varmforzinket stål. Produktgruppe 8 * = ikke lagervare BAGPLADE BP Anvendes hvor konsoller anbringes på vægge med svag styrke mm KONSOL KBS mm Konsol KBS er udlagt for bæreevne mm 3.5 Kg pr. cm armlængde + en tilfældig mm punktlast på 90 Kg placeret ved mm armens yderste ende, svarende til en per mm son, der træder på bakkens eller stigens mm kant mm mm mm mm mm mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm KONSOL KBU mm Konsol KBU er udlagt for bæreevne mm 3.5 Kg pr. cm armlængde + en tilfældig mm punktlast på 90 Kg placeret ved mm armens yderste ende, svarende til en per mm son, der træder på bakkens eller stigens mm kant mm mm LET KONSOL KBUL mm For ophængning af lette bakker og stiger mm direkte på væg mm Bagplade montagehul: 11x22 mm mm * KONSOL KBSS mm * Kraftig Konsol tilsvarende KBS udlagt for mm * bæreævne 3,5 Kg. pr. cm. armlængde + en mm * tilfældig punktlast på 250 Kg, placeret ved mm * armens yderste ende mm * mm * mm * mm * 2 Blad:

17 Konsoller KBL CBL Q max Dim. A A mm mm kg KBL og CBL A mm Q max kg Æ A B C Q max mm mm mm kg KBS A B C Q max mm mm mm kg KBU A B C Q max mm mm mm kg KBSS A mm KBUL

18

19 Kabelbakker L51 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Standardlængde 3 m mm 19mm RØR 19x1mm rør, udv. 19mm indv. 17mm Fremstillet af varmforzinket plade leveres i 6m længde. Produktgruppe mm RØR mm RØR,25mm godstykkele. Leveres i 6m længde. varmforzinket efter fremstilling i h.t. DS/ISO Produktgruppe mm KABELBAKKE L mm Finder anvendelse i haller for armaturophæng, mm i hospitaler, kontorbygninger, skoler ect mm hvor mange kabler skal føres frem samlet mm L51 har ombukkede kanter som giver mm stor styrke og ingen skarpe opadstående kanter, mm der kan skade montører eller kabler mm L51 i dim. 50mm har centerhul (15 x 30mm) L51 i dim.70mm til og med 300mm har centerhul 20x45mm mm Bruges med laske XLA50* eller LA50. Bakkens kanthøjde er 50 mm. * kan ikke bruges til 50, 70, 400 og 500mm bakke mm Produktgruppe mm mm BAKKEHJØRNE 50H mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm UNIVERSALHJØRNE Universal hjørnestykker anvendes på steder, hvor det ikke er muligt på forhånd at bestille færdige hjørner

20 Kabelbakker L51 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Produktgruppe mm BAKKE-T- 50T mm T-stykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm mm Produktgruppe mm BAKKEKRYDS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm mm NB! Formstykker med forskellige tilslutningsmål lagerføres ikke. Elnr. EAN nr. Stig- og faldstykker lagerføres kun i Dim. begrænset omfang - reduktioner lagerføres ikke. Produktgruppe mm FALDSTYKKE mm Fald- og stigestykker fås i mm 90 grader til alle bakkebredder mm Fremstillet af galvaniseret plade mm mm mm mm mm STIGSTYKKE mm Se ovenstående mm mm mm mm mm mm 2 6.2

21 Kabelbakker L51 Reduktionsstykker fremstilles efter opgave. Angiv reduktionstype og -mål som vist. 2 Lige reduktion 50R(1-2) 1 2 Reduktion højre 50RR(1-2) 1 2 Reduktion venstre 50RL(1-2) 1 Produktgruppe mm DÆKPLADE DL mm med 10 mm kanthøjde mm mm mm mm mm mm Lås for dækplade Fastspændes med laskebolt. Se side

22 Kabelbakker L51- tilbehør BOLTE OG MØTRIKKER El nr. EAN nr. DELTA er patenteret overfladebeskyttet Dim. fzb er elektroforzinket. Anvendes også til S51, G51 og til lasker i stiger. Produktgruppe M6x10 LASKEBOLT fzb Sæt m/ møtrik mm MØTRIK fzb mm SKIVE fzb mm TANDSKIVE fzb M6x10 LASKEBOLT TYPE LB fzb M6x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA Sæt med flangemørtik M10 x20 MONTAGESKRUE DELTA mm MØTRIK fzb mm SKIVE fzb M8 x10 MONTAGESKRUE fzb mm TANDSKIVE fzb mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE A2 RUSTFRI mm FLANGEMØTRIK DELTA M6 x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA M6x20 LASKEBOLT TYPE LB DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm FLANGEMØTRIK M10FD DELTA LÅSELASKE XLA50 Monteres uden brug af skruer eller værktøj. Til 50, 70, 400 og 500mm bakker kan XLA50 ikke bruges. Benyt istedet LA50 eller U-laske SAMLELASKE LA50 LA laske monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. laskebolte for at sikre en god momentoverførsel. Herved opnås så stor stivhed i samlinger, at op til 3længder (9m) kan monteres på gulv og oplægges samlet på bæringer. Samlingerne placeres fortrinsvis 20-25% fra understøtningerne LANG SAMLELASKE LA50L Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger KNÆKLASKE KLA50 Anvendes, hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte med møtrik 4 6.4

23 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Produktgruppe DELESKINNE DS Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor Kabelbakker L51- tilbehør KANTLISTE 30cm. Til samling af deleskinne, så kanten ikke beskadiger kablerne ved montage. Kan også benyttes ved overskæring af kabelbakken til afskærmning af pladekant LÅSE-CLIP FOR KABELBAKKE mm BUNDLASKE mm mm mm mm mm Produktgruppe MONTAGEPLADE M Montageplade M kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v. 1 20x120mm MONTAGEPLADE DM 240x120mm BESKYTTELSESRING PVC for 50 mm. bakke BESKYTTELSESRING PVC for mm. bakke Til bakkens centerhul

24 Kabelbakker L51 Tekniske data: Inertimoment: Ix = 4,3 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,0 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket før fremstilling. Stålkvalitet: DX 51D (275 g/m 2 ) Standardlængde: 3 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning: U = 0,15 cm i mellemfag. (se graf) Understøtningsafstand: L = 150 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,8 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelbakker med ophængningsafstanden L. 6 Blad:

25 Kabelbakker G51 Elnr. EAN nr. Kabelbakken G 51 er varmforzinket efter Dim. fremstillingen i h.t. DS/ISO Produktgruppe 13 Standardlængde 3 m mm KABELBAKKE G mm Leveres med ombukkede kanter, mm der giver stor styrke og ingen mm skarpe opadstående kanter, der kan mm skade montører eller kabler mm Bakkens kanthøjde er 50 mm mm mm G51 i dim. 50 mm har centerhul 15x30 mm G51 i dim. 70 og til og med 300 mm har centerhul 20x45 mm. Bruges med laske LA50G/ KLA50G. Produktgruppe mm BAKKEHJØRNE 90 grader mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste i rækkefølge mm mm mm mm BAKKEHJØRNE 45 grader mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste i rækkefølge mm mm mm UNIVERSALHJØRNE HJG Universal hjørnestykker anvendes på steder, hvor det ikke er muligt på forhånd at bestille færdige hjørner. Produktgruppe mm BAKKE-T mm T-stykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer, angives målene mm i viste rækkefølge mm mm Produktgruppe mm BAKKEKRYDS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer, angives målene mm i viste rækkefølge mm mm mm mm NB! Formstykker med forskellige tilslutningsmål lagerføres ikke! Produktgruppe mm DÆKPLADE DHG mm Udvendigt låg med 35mm mm kanthøjde mm Standardlængde 3 m mm mm mm 6.7

26 El nr. EAN nr. DELTA er patenteret overfladebeskyttet Dim. Anvendes også til L51 og i lasker til stiger. Produktgruppe M6x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA Sæt m flangemørtik Kabelbakker G51 - tilbehør M10 x20 MONTAGESKRUE DELTA mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE A2 RUSTFRI M6 x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA M6x20 LASKEBOLT TYPE LB DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm FLANGEMØTRIK M10FD DELTA El nr. EAN nr Produktgruppe DELESKINNE DSG Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor KANTLISTE 30cm. Til samling af deleskinne, så kanten ikke beskadiger kablerne ved montage. Kan også benyttes ved overskæring af kabelbakken til afskærmning af plade SAMLELASKE LA50G LA50G monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. M6x16 laskebolte for at sikre en god momentoverførsel LANG SAMLELASKE LA50LG Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger KNÆKLASKE KLA50G Knæklasker anvendes hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte m flangemøtrik MONTAGEPLADE MG 1 20x120mm montageplade kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v MONTAGEPLADE DMG Dobbelt montageplade. Som MG 120x 240mm

27 Kabelbakker G51 Tekniske data: mm Inertimoment: Ix = 6,9 cm 4 Bøjningsmoment: W = 3,6 cm mm Inertimoment: Ix = 8,2 cm 4 Bøjningsmoment: W = 4,2 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket efter fremstilling i h.t DS/ISO Stålkvalitet: DC 01 AM Standardlængde: 3 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemste fag: U = 0,6 cm i mellemfag. (se graf) (Maximal nedbøjning i yderste fag: U=1,3 cm i yderste fag Understøtningsafstand: L = 250 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,6 Kabelbakke mm Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelbakker med ophængningsafstanden L

28 El nr. EAN nr.+ Rustfri Syrefaste kabelbakker type SS52 lager Dim. føres kun i begrænset omfang. Kabelbakker SS52 Produktgruppe 14 Standardlængde 3 m mm SYREFAST BAKKE SS mm En kraftig bakke beregnet for mm oplægning af svære kabeltværsnit mm Leveres perforeret i hele længden, mm hvilket giver mulighed for montering af div. hjælpeudstyr. Bakkens kanthøjde er 52 mm mm BAKKEHJØRNE SS mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder. Hvor bredden mm varierer angives målene i viste mm rækkefølge mm BAKKE -T- SS mm T-stykker fås til alle mm bakkebredder. Hvor bredden mm varierer angives målene i viste mm rækkefølge mm BAKKEKRYDS SS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm

29 Kabelbakker SS52 El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm FALDSTYKKE SS mm mm mm mm mm STIGSTYKKE SS mm mm mm mm Reduktionsstykker fremstilles efter opgave. Angiv reduktionstype og -mål som vist. Lige reduktion 52R 52R(1-2)SS Højre reduktion 52RR 52RR(1-2)SS Venstre reduktion 52RL 52RL(1-2)SS

30 Kabelbakker SS52 - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M6x16 SYREF. LASKEBOLT mm SYREF. SKIVE mm SYREF. TANDSKIVE mm SYREF. MØTRIK mm SYREF. MØTRIK mm SYREF. SKIVE mm SYREF. TANDSKIVE M10x20 SYREF. MONTAGEBOLT El nr. EAN nr SYREFAST DELESKINNE Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor SYREFAST SAMLELASKE LA50SS LA50SS monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. M6x16 laskebolte for at sikre en god momentoverførsel LANG SYREFAST SAMLELASKE LA50LSS Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger SYREFAST KNÆKLASKE KLA50SS Knæklasker anvendes hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte m skive og møtrik MONTAGEPLADE M-SS 1 20x120mm montageplade kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v MONTAGEPLADE DM-SS Dobbelt montageplade. Som M-SS, 120x 240mm

31 El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. KPG er varmforzinket efter Dim. fremstilling i.h.t. DS/ISO Kabelplade KP, KPG og KP-SS Produktgruppe 10 KP og KPG leveres i længder på 2 m Varmforzinket Varmforzinket KABELPLADE KP / KPG før fremstilling efter frenmstilling Vor patenterede kabelplade KP er den mest universale kabelplade på markedet KP KPG Den kan anvendes med mm selvskærende skruer, alm. skruer, mm bøjlebånd eller kabelbøjle mm Kabelbøjlen sættes over kablerne og ned i kabelpladen, samtidig med at kablerne spændes sammen, spændes kabelbøjlen også forsvarligt fast Siderne er 20mm høje mm BÆREBØJLE mm Anvendes til fastgørelse af kabel mm pladen på væg eller loft LA 20 / LA20G SAMLELASKE Produktgruppe 11 El nr. EAN nr M6x10 LASKEBOLT fzb SÆT m/ møtrik M6x10 LASKEBOLT LB 10 fzb mm MØRTIK fzb mm SKIVE fzb M6x16 LASKEBOLT LB DELTA SÆT m/ flangemøtrik mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØRTIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE RUSTFRI M6 x16 LASKEBOLT LB 16 DELTA Produktgruppe 14 El nr. EAN nr mm KABELPLADE KP-SS mm Fremstillet af rustfrit syrefast stål mm KP-SS leveres i længder af 2 m mm LA 20 SS SAMLELASKE M6x16 SYREFAST LASKEBOLT KOMP. SÆT m/ møtrik, tandskive og skive M6x16 SYREFAST LASKEBOLT mm SYREFAST MØTRIK mm SYREFAST SKIVE mm SYREFAST TANDSKIVE 7.1 Side: 0410

32

33 Gitterbakker Standardlængde 3m. Tråddiameter 4-5 mm. El nr. EAN nr Dim. Type Produktgruppe 63 Gitterbakke L Elforzinket mm 60L mm 100L mm 200L mm 300L mm 400L55 Produktgruppe mm 60G mm 100G mm 200G mm 300G mm 400G55 Gitterbakke G Tilsvarende Type L. Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO mm 100mm X CB 2 X CB 1 X C 2 X C 1 X U 2 X U 200mm 300mm 4 X CB 6 X CB 4 X C 6 X C 4 X U 6 X U 400mm 8 X CB 8 X C 8 X U Produktgruppe GB-V Vægbeslag GB - V Vægbeslaget er fremstillet af varmforzinket stål og er velegnet ved mindre laster. Vægbeslaget monteres direkte på væggen, og gitterbakken sænkes ned i rillerne på beslaget GB-VM Lille Vægbeslag GB - VM Vægbeslaget er fremstillet af varmforzinket stål GB-VG Vægbeslag GB - VG Vægbeslaget er varmforzinket efter fremstilling ( DS 1461 ) og er velegnet ved mindre laster. Vægbeslaget monteres direkte på væggen, og gitterbakken sænkes ned i rillerne på beslaget GB-VMG Lille Vægbeslag GB - VMG Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Blad:

34 Gitterbakker El nr. EAN nr Type Produktgruppe CB Montagebolt M6x20 m. MØTRIK Montagebolten anvendes til samlinger, samt montage af gitterbakker på konsoller. Tilhørende møtrik har integreret skive CBG Montagebolt CBG Tilsvarende Type CB. Delta overfladebehandlet C CG C-SKIVE Elforzinket C SKIVE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO D DG U UG D SPÆNDEBESLAG Elforzinket.Til fastgørelse af deleskinne sammen med M6x20 bolt D SPÆNDEBESLAG Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO 146. Til fastgørelse af deleskinne sammen med M6x20 bolt U SKIVE Elforzinket U SKIVE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO KOBP KOBPG Eks. med elforzinket gitterbakke Hvis varmforzinket, så husk at bestille type G KOBLINGSPLADE Elforzinket KOBLINGSPLADE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO CB + U + KOBP CB + C + U 2 60mm 00mm 400mm 2 X KOBP 4 X U 4 X CB 2 X C Blad:

35 Kabelstiger LKS og KS Elnr. EAN nr Dim. Standardlængde 6 m. Produktgruppe mm LET KABELSTIGE LKS mm LKS er fremstillet af varmfor mm zinket plade med trinafstand på mm 300mm. LKS har i øvrigt samme mm mål og næsten samme styrke mm som KS og er velegnet i alm. tørre lokaliteter se teknisk dokumentation. Produktgruppe 19 Kan også fremstilles i varmforzinket udførsel i h. t. DS/ISO 1461 ( TYPE GKS ) mm KABELSTIGE KS mm KS er varmforzinket efter fremstil mm lingen i h.t. DS/ISO mm Kabelstigen udmærker sig ved mm en meget stor bæreevne ved en lav mm egenvægt.kan også fremstilles med mm 11x11mm montagehuler i siden, egnet til lodrette føringer. Produktgruppe mm STIGEHJØRNE KSH mm Stigehjørner fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSH (1-2) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm STIGEHJØRNE 45grd KSV mm Stigehjørner fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSV (1-2) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm STIGE-T- KST mm T-stykker fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KST (1-2-3) mm Lagerføres kun med ens mål mm 9.1

36 Kabelstiger LKS og KS El nr. EAN nr. Varmforzinket efter fremstilling Dim. i h.t DS/ISO 1461 Produktgruppe mm STIGEKRYDS KSX mm Krydsstykker fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer angives måle mm ne i viste rækkefølge: mm KSX( ) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm VERTIKAL BØJNING KSF mm Vertikal bøjning er beregnet til mm vandret / lodret samling af kabelveje mm mm mm mm Reduktionsstykker fremstilles efter opgave til alle bredder. Angiv reduktionstype og mål som vist. Lige reduktion KSR KSR (1-2) Højre reduktion KSRR KSRR (1-2) Venstre reduktion KSRL 9.2

37 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr. Beslag til LKS og KS er varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO 1461, Produktgruppe SAMLELASKE L-SLG L-SLG indskydes i let kabelstige LKS og vangerne stødes sammen. Kun egnet til lige samlinger GALV. SAMLELASKE SLG SLG lasken indskydes i vangeprofilen, og vangerne stødes sammen. Kun egnet til lige samlinger UDVENDIG SAMLELASKE KSL KSL lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast UDVENDIG SAMLELASKE KS-LA KSLA lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen evt. med et slag fra en gummihammer. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast UDVENDIG SAMLELASKE LKS-LA Fremstillet i varmforzinket plade UDVENDIG KNÆKLASKE KS-SLK KS-SLK lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen evt. med et slag fra en gummihammer. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast. Leveres som en højre og venstre laske med en M10 bolt KNÆKLASKE SLK SLK samlelaske er usædvanlig anvendelig, ikke alene ved kotespring, men også ved sammensætning af stiger, af uens bredde eller ved fastgørelse i loft. Delta overfladebehandlet. Til samling anvendes M10 x 20 bolt Elnr SLKX Knæklaskesamling med kile Som SLK men monteres udvendig på vange. Til samling anvendes M8 x 16 bolt Elnr Se blad VÆGBESLAG VVIB Anvendes ved fastgørelse af kabelstiger direkte på væg, pendler eller vægskinne LET VÆGBESLAG W Anvendes til lette montagetilfælde direkte på væg eller konsoller. 9.3

38 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe VIB VÆGBESLAG TYPE VIB og F F2-75 Anvendes til lodret montage af kabelstiger F2 125 på væg, vægskinne, pendler eller i plan med loft eller gulv. Kan også anvendes til befæstigelse af fritstående kabelstige til loft eller gulv. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe VANGEBOLT M10 Til montage af eks. VIB og F2 på kabelstige LKS/GKS Produktgruppe mm VÆGBESLAG VIB mm Bestilles VIB + kabelstigebreddde leve mm res stagbolt, 4 stk møtrik og 2 stk. beslag mm Delta overfladebehandlet mm mm mm HVIB VÆGBESLAG TYPE HVIB Anvendes ved fastgørelse af kabelstiger 50mm fra væg, pendler eller vægskinne Fastgøres til kabelstigen ved at bukke palen op med en skruetrækker Leveres med et 11x20mm hul i bunden. El nr. EAN nr Produktgruppe VANGEKROG VK VK anvendes til befæstigelse af kabelstiger til konsoller. Leveres med flangemøtrik VANGEBESLAG VAB VAB anvendes ved kotespring i forbindelse med laske SLK og til befæstigelse af montageplade, hvor man ønsker kabelafgrening. SLK samlelasken kan bøjes 90 og fastgøres i vangebeslaget VAB, og derved give et kotespring vinkelret på en langsgående kabelstige. VAB leveres med M6x20mm laskebolt og flangemøtrik universalkrog UK UK anvendes sammen med knæklaske SLK ved vinkelsamlinger af kabelstiger og ved kotespring. 9.4

39 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 11, 13 og DELESKINNE DS Fremstillet af varmforzinket stål DELESKINNE DSG Varmforsinket i h.t. DS/ISO FLEKSIBEL DELESKINNE DFG Deleskinne kan formes så den passer i hjørne, t-stykker og ligende, leveres i 1475mm længde Varmforsinket i h.t. DS/ISO KANTLISTE 300mm Til samling af deleskinne og beskyttelse af kabler under montage Clips for deleskinne CDS Fremstillet af rustfrit stål Anvendes til montage af DS / DSG på Kabelstige KS og LKS Produktgruppe mm DÆKPLADE DHG mm Udvendigt låg med 35mm mm kanthøjde mm Standardlængde 3 m mm Fastgøres til stigen med mm holder for dækplade eller med mm vangebeslaget VAB mm Produktgruppe HOLDER FOR DÆKPLADE LH Fastgøres på Kabelstige KS med 6x10mm laskebolt LB til låget, der bruges 4 stk LH beslag pr. 3m BESKYTTELSESHÆTTE KSP PE gul BESKYTTELSESPROP G G er af gummi og passer i vangeprofilet. Anvendes hvor stigeender kan forårsage skader på materiel / personer mm MONTAGEBRO MB mm med 160mm bredde og 65mm over stigen er mm den et stabilt underlag for samledåser, mm afbryder m.v.varmforzinket efter fremstillingen. Produktgruppe x120mm MONTAGEPLADE MG X240mm MONTAGEPLADE DMG Produktgruppe x170mm MONTAGEPLADE MPG Låses ved at bukke de 2 låseflige op med en skruetrækker Blad:

40 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim FORSTÆRKNINGSLASKE KSLA3M Bruges til at forstærke kabelstigen KS når der er ekstra langt i mellem understøtningerne Leveres i 3 m længde. Reducere nedbøjningen til en 1/4. Monteres sæt vis imellem understøtninger, ved at hænge lasken på stigens overkant og presse lasken ind under stigevangen. Den fastlåses ved at bukke de 7 låseflige op mm LÅG FOR STIGEHJØRNE KSH.. DH mm Stigehjørnelåg fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSH (1-2) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGEHJØRNE 45grd KSV.. DH mm Stigehjørnelåg fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSV (1-2) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGE-T- KST.. DH mm T-stykkelåg fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KST (1-2-3) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGEKRYDS KSX.. DH mm Krydsstykkelåg fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer angives måle mm ne i viste rækkefølge: mm KSX( ) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm UDVENDIGT LÅG FOR VERTIKAL BØJNING KSF.. DHU mm Udvendigt låg for vertikal bøjning er beregnet til mm at gå fra vandret til lodret ned mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm mm mm INDVENDIGT LÅG FOR VERTIKAL BØJNING KSF.. DHI mm Indvendigt låg for Vertikal bøjning er beregnet til mm at gå fra vandret til lodret op mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm mm SPECIALLE UDFORMNINGER EFTER OPGAVE 9.6

41 Kabelstiger LKS - teknisk information Tekniske data: Inertimoment: Ix = 8,3 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,6 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket før fremstilling. Stålkvalitet: DX 51D(275 g/m 2 ) Standardlængde: 6 m Trinafstand 300 mm Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemfag: U = 0,5 cm i mellemfag. (se graf) (Maximal nedbøjning i yderste fag: U= 1,1 cm i yderste fag) Understøtningsafstand: L = 240 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 2,4 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelstiger med ophængningsafstanden L. Blad:

42 Kabelstiger KS - teknisk information Tekniske data: Inertimoment: I = 9,1 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,9 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket i h.t.ds/iso Stålkvalitet: DC 01AM Trinafstand: 250 mm. Standardlængde: 6m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning: U = 0,5 cm i mellemfag. (se graf) Understøtningsafstand: L = 250 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 2,6 m. Nedbøjningen er beregnet midt på en kontinuert ophængt kabelstige med ophængningsafstanden L. Blad:

43 Kabelstige KA og KA-SS Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare KA er varmtgalvaniseret efter Kabelstiger KA Kabelstiger KA-SS fremstillingen i h.t. DS/ISO El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. KA-SS er fremstillet i rustfrit syrefast stål Dim. Systemerne lagerføres kun i Produktgruppe 20 Produktgruppe 21 begrænset omfang mm * KABELSTIGE KA og KA-SS mm * Kabelstige KA er en meget kraftig stige mm * egnet for store spænd. Stigen KA leveres i mm * 6 m længder, KA-SS leveres i 3m længder og begge er mm * perforeret i hele sin længde, hvilket giver muligheder mm * for montering af div. hjælpeudstyr mm * mm * mm * mm * mm * DÆKPLADE DKA og DKA-SS mm * Leveres i 1.5 m længde, og fastgøres mm * i stigens topperforering mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * Produktgruppe mm * 45 grd. STIGEHJØRNE KAV og KAV-SS mm * Hjørnestykker fås til alle stigebredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAV (1-2) mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.9

44 Kabelstige KA og KA-SS Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 23 Produktgruppe mm * STIGEHJØRNE KAH og KAH-SS mm * Hjørnestykker fås til alle stigebredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAH (1-2) mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * STIGE-T- KAT og KAT-SS mm * T-stykker fås til alle stigebredder mm * Hvor bredden mm * varierer mm * angives målene mm * som anført: mm * KAT (1-2-3) mm * mm * mm * mm * STIGEKRYDS KAX og KAX-SS mm * Krydsstykker fås til alle bredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAX ( ) mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.10

45 Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 23 Produktgruppe 24 Reduktionsstykker fremstilles efter opgave til alle bredder. Angiv reduktionstype- og mål som vist. Kabelstige KA og KA-SS Lige reduktion KAR (1-2) Højre reduktion KARR (1-2) Venstre reduktion KARL (1-2) Produktgruppe 45 Produktgruppe mm * 30 grd. FALDSTYKKE KA og KA-SS mm * Faldstykker anvendes ved overgang fra en mm * føringsvej til en anden i et lavere niveau mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.11

46 Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 45 Produktgruppe 37 Kabelstige KA og KA-SS mm * 45 grd. FALDSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 90 grd. FALDSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 30 grd. Stigestykker KA og KA-SS mm * Stigstykker anvendes ved mm * overgang fra en føringsvej til mm * en anden i et højere niveau mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 45 gdr.. Stigestykker KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 90 grd. STIGSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * Blad:

47 Kabelstiger KA og KA-SS - tilbehør Varmforzinkede Syrefaste El nr. EAN nr. El nr. EAN nr DELESKINNE FOR KA og KA-SS Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor BØJLE FOR DELESKINNE Til fastspænding på stigetrin. samles med laskebolt M6x SAMLELASKE KA-SL og KA-SL-SS Anvendes til lige samlinger SAMLELASKE KA-LA og KA-LA-SS Anvendes ved hårdt belastede samlinger KNÆKLASKE KA-SLK og KA-SLK-SS Hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M6x16 LASKEBOLT 16mm DELTA M6x10 LASKEBOLT 10mm DELTA mm SKIVE A mm TANDSKIVE A mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØTRIK DELTA M8x16 SÆTSKRUE DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA M10x20 MONTAGEBOLT DELTA Produktgruppe M6x16 SYREF. LASKEBOLT mm SYREF.SKIVE mm SYREF.TANDESKIVE mm SYREF.MØTRIK mm SYREF.MØTRIK 9.13

48 Kabelstiger KA - Teknisk information Tekniske data: Inertimoment: Ix =156 cm 4 Bøjningsmoment: W = 25 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket efter fremstilling i h.t. DS/ISO1461 Stålkvalitet: DC 01AM / St22w Standardlængde: 6 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 120 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemfag: U = 0,7 cm i mellemfag. (se graf) Maximal nedbøjning i yderstefag: U = 5 cm Understøtningsafstand: L = 500 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,4 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelstiger med ophængningsafstanden L. Blad:

49 Kabelbøjler type HG / H-SS Varmforzinket Kabelbøjler HG Kabelbøjlen type HG er varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Kabelbøjlert H-SS er af rustfrit syrefsat stål ( umagnetisk ) * = ikke lagervare Syrefaste Kabelbøjler H-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. Kabel diameter Produktgruppe 26 Produktgruppe 31 FÆLLESBØJLE * 80mm KABELBØJLE HG / H-SS * 12-19mm * 22-30mm * 36-45mm * 51-61mm * 67-75mm Kabelbøjlen type HG / H-SS anvendes sammen med kabelplade type KP og 22V/50V og giver lynhurtig montage. Kabelbøjle type H monteret på vægskinne 22V / 50V 10.1

50 Kabelbøjler type RG / R-SS Varmforzinket Syrefaste * = ikke lagervare Kabelbøjler Kabelbøjler El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. Kabel diameter Produktgruppe 28 Produktgruppe mm FÆLLESBØJLE B80 RG / R-SS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm * 12mm * 14mm * 17mm * 19mm * 22mm * 26mm * 30mm * 36mm * 40mm * 45mm * 51mm ,561 * 56mm * 61mm KABELBØJLE R1G / R1-SS KABELBØJLE R2G / R2-SS * 12mm * 14mm * 17mm * 19mm * 22mm * 26mm * 30mm * 36mm * 40mm KABELBØJLE R3G / R3-SS Kabelbøjlen type RG / R-SS anvendes sammen med alle kabelstigetyper. 10.2

51 Tekniske informationer Overfladebeskyttelse / Materialekvalitet: Alle produkter er fremstillet af råmaterialer med certifikat, således at materialekvaliteten er garanteret. Følgende produkter er fremstillet af varmforzinket stål - sendzimirgalvaniseret: Ophæng type I Konsol type KBUL Kabelplade type KP Kabelbakke type L51 Kabelstige type LKS Vægskinne type LV Disse produkter er velegnede i almindelige tørre lokaliteter i produktions-, lager-, bolig,- og kontorbygninger, hospitaler, skoler, supermarkeder m.v. Følgende produkter er varmforzinket i hht. DS1461 efter fremstillingen: Vægskinne type22v og 50V Pendel type LLO, ELO, DLO, DLOS Konsol type KBS, KBU, KBSS, Kabelbakke type G51 Kabelplade type KPG Kabelstige type KS, KA. Kabelvejene er velegnede hvor korrosionsbeskyttelse er nødvendig f.eks. i kraftværker, industri generelt, rensningsanlæg, udendørs, kystnære områder m.v. Følgende produkter er fremstillet af rustfrit syrefast stål, SiS. 2343,: Kabelbakke type SS52 Kabelplade type KP-SS Kabelstige type KA-SS Kabelvejene er velegnede hvor der er ekstreme krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. fødevarerindustri, kemisk industri og offshoreanlæg m.v. Hvidrust! Hvidrust er betegnelsen for hvide, melagtige og løse korrosionsprodukter, der fortrinsvis dannes på nyforzinkede flader. Hvidrust opstår kun, hvis der ligger vand på de forzinkede overflader, f. eks. regn eller kondens. Hvis godset er stablet tæt, vil angrebet først og fremmest ske i spalter, hvor ventilationen er dårlig. Hvidrust skyldes en korrosionsproces, som holdes i gang ved, at der er forholdsvis mere ilt i kanten af et vandlag (eller en vanddråbe) end i midten. Der dannes et såkaldt "luftningselement", fordi de iltrige områder bliver ædlere (katoder) end de iltfattige (anoder). - Sådanne luftningselementer kan også fremkalde korrosion på f. eks. stål, rustfrit stål og aluminium. Et hvidrustangreb kan se voldsomt ud. Hvidrusten fylder nemlig meget i forhold til den zink, der danner den. Derfor står der også i den danske standard om varmforzinkning, DS/ISO 1459,1980 at" hvide belægninger på varmforzinkningslagets overflade ( populært kendt som "hvidrust") kan give et utiltalende udseende, men er sædvanligvis ikke skadelig for andre af belægningens egenskaber. Hvis det er ønskeligt at bibeholde det oprindeligt blanke udseende af varmtforzinkede produkter, må der tages hensyn hertil ved oplagring. Overfladebehandlinger, som udføres umiddelbart efter varmtforzinkningen, kan forhindre eller reducere dannelsen af disse hvide belægninger". Hvidrustangrebet kan stoppes ved at fjerne fugten på zinkoverfladen. Standses angrebet ikke, kan det medføre skadelige angreb. Ved fornuftig oplagring af nyforzinket gods kan man undgå, at der opsamles vand på overfladen - og vand er forudsætningen for hvidrust. En hensigtsmæssig oplagring er især vigtig i forårs- og efterårsmånederne. 11.1

52 Tekniske informationer Styrkedata: 2 Stadionvej 2 Æ 3390 Hundested Æ Telefax Æ

Schneider gitterbakker

Schneider gitterbakker Schneider gitterbakker Fleksibel løsning til fremføring af kabler Version 1 Totalløsning Helt ideelt skal komfort, fleksibilitet, produktivitet og energioptimering i kontorbygningen, være i fokus, når

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2015/2016 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri 2 INDHOLD Salgs- og leveringsbetingelser 4 Kabelkanal LE 7 Kabelkanal LEH halogenfri 17 Kabelkanal BES mini/bes i stål 21

Læs mere

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG TAGBRANCHENS SIKRE VALG www.mul10metal.dk PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT Konsolsystem Afvandning Inddækning Profiler Sikkerhed Tagtrin Udluftning Specialløsninger. Om Mul10 Metal A/S: Mul10 Metal A/S

Læs mere

Bruttoprisliste, excl. moms

Bruttoprisliste, excl. moms Corus ByggeSystemer A/S Bruttoprisliste, excl. moms 15. april 2011 Corus ByggeSystemer sætter standarden Vi har markedets førende produkter Metal, som byggemateriale, skaber unikke muligheder på tag og

Læs mere

VINDUES MONTAGE KATALOG

VINDUES MONTAGE KATALOG VINDUES MONTAGE KATALOG www.strongtie.dk WC-DK-02-2012 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark Katalog 2015 Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark INDHOLD 3 Minirack 7 Multirack NEXT MOVE 10 Macrorack SOHO 14 Multirack NEXT STEP Nyttige tips Tryk

Læs mere

limtræ limtræ Prisbog beregningstabel bliv forhandler f le x w o o d. d k September 2013 www.flexwood.dk A = π r 2 Godkendt til bærende konstruktioner

limtræ limtræ Prisbog beregningstabel bliv forhandler f le x w o o d. d k September 2013 www.flexwood.dk A = π r 2 Godkendt til bærende konstruktioner September 2013 en verden af limtræ f le x w o o d. d k limtræ Godkendt til bærende konstruktioner Prisbog Limtræ og tilbehør vejl. excl. moms l EN 14080 NYHED beregningstabel Beregn og bestil bliv forhandler

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL SLANGE- & KABELOPRULLERE 2014/2015 HYDRAULIK HANDELSFIRMA VORES KOMPETENCER TRYKLUFTSKOBLINGER KABELOPRULLERE Velkommen hos Flowconcept

Læs mere

EMC - potentialudligning og jordingsformer

EMC - potentialudligning og jordingsformer INDUSTRI Magasinet Maj. 2005 EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 EMC i industrien I

Læs mere

Beskrivelse T-LINE. Oktober 2011 - Eaton Electric ApS - tline@eaton.com - www.eatonelectric.dk

Beskrivelse T-LINE. Oktober 2011 - Eaton Electric ApS - tline@eaton.com - www.eatonelectric.dk T-LINE Beskrivelse Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

VEJLEDNING www.totalinventar.dk

VEJLEDNING www.totalinventar.dk VEJLEDNING www.totalinventar.dk Total Inventar A/S - Bergsøesvej 11-8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - fax: 8680 4712 GUIDE TIL JERES NYE FAGLOKALE... Der er mange overvejelser at gøre sig, når et nyt

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd!

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd! 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge til uge. Ring eller mail efter en opdateret pris! PRODUKT OPTIMERING Vi ser

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Hvordan sikres fremtiden?

Hvordan sikres fremtiden? Hvordan sikres fremtiden? med produkter fra 1 PRIS GARANTI! INGEN MELLEMLED 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge

Læs mere