udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg."

Transkript

1 Bagh & Co A/S udvikler, fremstiller og markedsfører kabelføringsveje til byggeri, industri og off-shoreanlæg. har et bredt sortiment af føringsveje, herunder stærkt program af kabelstiger til større anlæg. arbejder hele tiden på at udvikle mere rationelle montagesystemer, som honorerer krav til styrke, kvalitet og pris. Det sker i tæt kontakt med kunder og deres montører. producerer hovedparten af produkterne selv. Det giver mulighed for individuel tilpasning og hurtig fremstilling af skræddersyede produkter. Det er også derfor vi hurtigt kan udvikle disse produkter, da der er direkte forbindelse mellem kundens ønsker og den produktionstekniske løsning. har et produktsortiment der markedsføres som Bagh kabelveje. Produktprogram Bagh kabelveje omfatter: Kabelstiger Bredde mm. Standardlængde 6m. Udformet til let og svær belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål Speciel udformning efter opgave. Kabelbakker Bredde mm. Standardlængde 3m. Udformet til let og svær belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål Speciel perforering efter opgave. Kabelplader Bredde mm. Standardlængde 2m. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Kabelbøjler For kabler op til 75mm ø. Bøjlerne er udformet for befæstigelse på kabelstiger eller kabelplader. Udføres galvaniseret efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Pendler Længde mm. Udformet til forskellige montagekrav og belastning. Udføres galvaniseret efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Konsoller For føringsveje med mm. bredde Udformet til forskellig montagekrav og -belastning. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. Vægskinner Længde mm. Udføres galvaniseret før-/efter fremstillingen eller syrefast rustfrit stål. Speciel udformning efter opgave. 1.1

2 Tilbehør Et omfattende program af formstykker og fittings sikrer hurtig montage af kotespring, reduktioner og hjørner. Hvor skræddersyede produkter er mere hensigtsmæssige, går Bagh & Co A/S aktivt ind og medvirker til at finde den rigtige løsning. Gitterbakker mm. Standardlængde 3m. Gitterbakker lagerføres i mindre omfang, men projektleverancer udføres. Bagh Kabelveje anvendes til rationel og sikker føring af kabler i byggeri, industri og off-shoreanlæg. Bagh Kabelveje er udformet med focus på rationel montage og robuste løsninger. Bagh Kabelveje lagerføres i fuldt omfang, hvilket sikrer dag til dag levering. Bagh Kabelveje produceres under eget tag, hvilket sikrer hurtig produktion af skræddersyede løsninger. Vejledning Opslag i katalog Pris & vægt Opslag sker ved hjælp af elnummerets 5. og 6. ciffer, og EAN nummerets 7. og 8. ciffer, der svarer til produkt-gruppen, hvori varerne er grupperet efter enheden i følgende orden: meter, - stk, - sæt. EL nr. EAN Nr, Benævnels Salgskvanti Pris/enh. Vægt i Kg./enh Enh. Produktgruppe mm SYREF. VÆGSKINNE 50V ,41 14,927 STK mm SYREFAST SPORMØTRIK ,032 STK. Produktgruppe mm SYREF.KONSOL KBS* 1 178,14 0,225 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 196,92 0,280 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 214,59 0,382 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 232,99 0,465 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 263,42 0,590 STK mm SYREF.KONSOL KBS* 1 292,77 0,820 STK. Teknisk information og styrkeberegning I afsnit 11 i kataloget er al teknisk information om Bagh kabelveje samlet. På vores hjemmeside er yderligere information tilgængelig. Behov for yderligere information løses ved at ringe Montageløsninger På vores hjemmeside findes en vejledning, hvor typiske (og mere spidsfindige) montageeksempler er afbildet. Sammen med billederne er angivet styktal og elnumre på de komponenter som indgår i de pågældende montageeksempler. Skræddersyede produkter Vores katalog indeholder de standardløsninger som i stort omfang kan løse alle gængse behov for kabelføring. Som nævnt ovenfor udfører vi ofte skræddersyede løsninger. Da vores katalog ville blive for omfangsrigt, hvis vi skulle vise sådanne løsningsmuligheder her, har vi i stedet oprettet et produktområde som slet og ret hedder Spec. vare på vores hjemmeside på adressen Her præsenterer vi en række tekniske løsninger som viser hvad vi formår at hjælpe med, når vores standard løsninger ikke rækker

3 Salgs- og leveringsbetingelser Følgende betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, uanset afvigende betingelser i købers ordre. Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Tilbudet bortfalder 4 uger fra tilbudets dato. Købet er endeligt, når ordren er bekræftet ved ordre-bekræftelse eller faktura. Levering sker ab Hundested. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Transportmiddel og -vej vælges efter vores skøn. Hvor intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Ved opgivet leveringsuge er ugens sidste dag rettidig levering. Bagh & Co A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure, og andre forhold der unddrager sig selskabets indflydelse og kontrol. De opgivne leveringstider overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse. I tilfælde af at et produkt forårsager fysisk skade på en person, og skaden udelukkende skyldes en defekt ved produktet, påtager selskabet sig et sådant ansvar, såfremt det pålægges selskabet af en dansk domstol, eller ved vor accept. Ved priser forstås netto 30 dage, excl. moms og eventuelle andre afgifter. Ved ordre under 1000 kr. beregnes et ekspeditionsgebyr på 200 kr. Ret til øjeblikkelige konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Returnerede lagervarer krediteres mod et gebyr på 20%, - såfremt varerne leveres franco ubeskadiget inden for en måned fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdag forbeholder selskabet sig ret til opkrævning af en for branchen gennemsnitlig morarente pt. 2,5% pr. påbegyndt måned. Anvendelse Bagh kabelveje monteres i alle større typer industri, byggeri og off-shoreanlæg, herunder kraftværker hospitaler lufthavne hoteller teatre stålværker jernstøberier industrielle anlæg industribyggeri medicinalindustri frysehuse rensningsanlæg raffinaderier kontorbyggeri bryggerier betonanlæg butikscentre Bagh kabelveje indgår i eksport af turn key projekter for cementfabrikker kraftværker kraftvarmeværker produktionsanlæg transportanlæg 3 Blad:

4

5 Loftophæng Elnr. EAN nr Dim. Produktgruppe LOFTBESLAG TYPE OPL Monteres på vandrette lofter. Bæreevne 100 kg. Montagehul:12,5x20mm Anvendes i forbindelse med 10mm gevindstang GE Elforzinket LOFTBESLAG TYPE OP Kan monteres på såvel vandrette som skrå lofter, evt. ind i siden på dragere. Bæreevne 200kg. Montagehul:14x30mm Anvendes i forbindelse med 10mm gevindstang GE Q max KG mm OPHÆNG TYPE Z mm Åbent ophæng for bakker mm Anvendes i forbindelse mm med gevindstang GE og ophæng mm type OP eller direkte på loft mm Bestilles som Z+ bakkebredde. 3 Montagehul: ø 11 mm. GEVINDSTANG M10 fzb. GEVINDSTANG M10 DELTA El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 1 Produktgruppe mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Leveres med 4 møtrikker Blad:

6 Loftophæng Armaturskinne nedhængt fra loft i OP/OPL - gevindstang og indvendigt ophæng. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm OPHÆNG TYPE I mm Anvendes ved indvendigt ophæng i mm 10mm gevindstang. Fremstilles i mm varmforzinket plade mm mm (3839+) mm ØJEBOLT fzb Anvendes ved wireophæng. Produktgruppe mm U-LASKE mm Selvlåsende u-laske. Fremstilles i varmforzinket plade. Produktgruppe M10 STÅLBJÆLKEBESLAG FOR VÆGSKINNE SBB50G til 22V og 50V, bestil 2 stk. pr. ophæng U-bøjlen og beslaget er varmforzinket 2 Blad:

7 Vægskinner Elnr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm VÆGSKINNE 22V mm 22V - Anvendes hvor flere bakker mm placeres over hinanden eller hvor mm forholdene er dårlige (armerings mm jern). Endvidere i gipspladevægge, mm hvor fastgørelsen sker ved rosetter mm Maximalt moment 37 kpm. Væg mm skinnen er perforeret med huller mm (11x25mm) med 50mm centerafstand mm Konsoller fastgøres med en T-bolt mm - 1 huls montage - og kan frit reguleres mm i højden. Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Leveres også i rustfri udførelse (dog ikke fra lager) mm LET VÆGSKINNE LV mm Tilsvarende vægskinne 22V mm Fremstillet af varmforzinket stål mm mm BESKYTTELSESHÆTTE FOR LLO/LV/22V PE gul Produktgruppe mm VÆGSKINNE 50V mm 50V - Anvendes til sværere montager mm eller hvor man ønsker større afstand mm til væg af hensyn til kabelføring bag mm ved bakker eller stiger. Maximalt mom mm ent: 165 kpm. Vægskinnen er perforeret mm med huller (11x25mm) med 50mm mm centerafstand mm Konsoller fastgøres med en T-bolt, mm - 1 huls montage -og kan derfor frit mm reguleres i højden mm Varmforzinket efter fremstillingen mm ih.t. DS/ISO Leveres også i rustfri mm udførelse (dog ikke fra lager) mm mm BESKYTTELSESHÆTTE FOR ELO/50V PE gul Produktgruppe mm DOBBELT VÆGSKINNE D50V4000 Anvendes som pendel sammen med foden DBFOD eller som bærejern ved store spænd. Produktgruppe Laske for vægskinne 22V / LV / 50V Anvendes til forlængelse af vægskinne 22V, LV eller 50 V. Monteres med 2 boltesæt pr. forlængelse.varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Leveres også i rustfri udførelse (dog ikke fra lager). Produktgruppe mm LÅG FOR VÆGSKINNE DLG40 Låget klemmes ned over vægskinnen. Varmforzinket i. h. t. DS/ISO 1461 Blad:

8 Vægskinner 2 Blad:

9 é12 Vægskinner - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M10x16 Montagesæt for betonvæg Bestående af M10x16 montagebolt og ø10x 40mm slaganker. M10x16 er deltabehandlet, salganker FZB mm Dorn til 10mm slaganker ø12mm BOR FOR 10mm SLAGANKER Produktgruppe mm Slaganker FZB ø12x 50mm mm Dorn til 12mm slaganker ø15mm BOR FOR 12mm SLAGANKER Produktgruppe M12 x20 Montagebolt m/cyl. hoved A2 M12x 20mm M12x25 Montagebolt m/6kant hoved FZV M12x25mm. Anvendes til 12 mm slaganker BS62 BETONSKRUE 7,5x62mm Delta For hul ø6x80mm mm Spormøtrik 40/22 fzv. For montage i pendel & vægskinne mm Spormøtrik 40/22 fzv. For montage i pendel & vægskinne Produktgruppe M12x30 T-BOLT Delta M12x30mm m/skive og møtrik For montage i pendel & vægskinne M12FD FLANGEMØTRIK M12 Delta Produktgruppe M10x16 Montagebolt Delta M10x16mm. Anvendes til 10 mm spormøtrik, slaganker m.m. 3 Blad:

10 Vægskinner - tilbehør Produktgruppe M10 STÅLBJÆLKEBESLAG FOR VÆGSKINNE SBB50G til 22V og 50V, bestil 2 stk. pr. ophæng U-bøjlen og beslaget er varmforzinket M10 STÅLBJÆLKEBESLAG SBB Til montage af vægkinne på stålbjælke Leveres med 1 stk. M10x40mm skrue med cylinder hoved m. indv. 6-kt, samt skive og møtrik. SBB er varmforzinket, bolten er deltabehandlet M10 STÅLBJÆLKEBESLAG SBBS Til montage af vægkinne på stålbjælke Leveres med 2 stk. M10x90mm bolte Vægskinnen kan vendes 90 gr Med lange bolte / gevindstænger kan den dobbelte vægskinne monteres på stålbjælken

11 Pendler Samtlige pendler forener stor styrke med lav egenvægt og flexibilitet. De er specielt designet til ophængning i loft, men kan også anvendes som gulvmonterede søjler. Elnr. EAN nr. Pendler er varmforzinket efter Dim. fremstillingen i h.t. DS/ISO 1461 Produktgruppe Fodstykke FS for vægskinne 22V / LV. Monteres direkte på loft eller gulv og anvendes sammen med vægskinne 22V eller LV som en pendel FS50 Fodstykke for vægskinne 50V DBFOD Fodstykke for dobbel vægskinnen 50V / DLOS Produktgruppe mm LOFTPENDEL LLO mm LLO anvendes i forbindelse med mm KBL, CBL og DKBL mm Maximalt moment 75 kpm mm Konsoller befæstiges med 1 T-bolt mm mm mm Produktgruppe mm LOFTPENDEL ELO mm ELO anvendes ved større mm belastninger og længder op til ca mm 1,5m sammen med KBS konsoller mm Maximalt moment 160 kpm mm Konsoller befæstiges med 1 T-bolt mm mm mm mm mm mm mm mm Loftpendel ELO kan leveres med fodplade vendt 90 grader, det er ikke lagervare. 4.1

12 Pendler Elnr. EAN nr Dim. * = Ikke lagervare Produktgruppe mm LOFTPENDEL DLO mm DLO anvendes ved store belastninger mm og sammen med KBS og KBSS mm konsoller. Maximalt moment mm 250 kpm mm Dobbeltsidig montage er mulig mm mm mm mm mm mm mm mm mm * LOFTPENDEL DLOS mm * DLOS er beregnet til høje belastninger mm * og store længder.maximalt mm * moment 210 kpm mm * Velegnet som søjle mm * Dobbeltsidig montage er mulig mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 2 4.2

13 é12 El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M10x16 Montagesæt for betonvæg Bestående af M10x16 montagebolt og ø10x 40mm slaganker. M10x16 er Deltabehandlet, slaganker er FZB mm DORN FOR 10mm SLAGANKER ø12mm BOR FOR 10mm SLAGANKER Produktgruppe mm Slaganker FZB ø12x 50mm mm DORN FOR!2mm SLAGANKER ø15mm BOR FOR 12mm SLAGANKER Produktgruppe M12 x20 Montagebolt m/cyl. hoved A2 M12x 20mm M12x25 Montagebolt m/6kant hoved FZV M12x25mm. Anvendes til 12 mm slaganker BS62 BETONSKRUE 7,5x62mm Delta For hul ø6x80mm mm Spormøtrik 40/22 fzv. for montage i pendel / vægskinne mm Spormøtrik 40/22 fzv. for montage i pendel / vægskinne Produktgruppe M12x30 T-BOLT Delta M12x30mm m/skive og møtrik for montage i pendel / vægskinne M12FD FLANGEMØTRIK M12 Delta Produktgruppe M10x20 MontageBOLT Delta M10x20mm. Anvendes til 10 mm spormøtrik, slaganker m.m M10x16 MontageBOLT Delta M10x16mm. Anvendes med slaganker 3 4.3

14

15 Konsoller El nr. EAN nr. Konsoller er varmforzinket efter Dim. fremstillingeni h.t. DS/ISO Produktgruppe mm mm mm mm mm mm mm KONSOLARM KBL KBL og CBL er konsoller for normale belastningstilfælde, hvor der ikke optræder punktbelastning eller personlast. Fås til bakker fra 50 til 400mm. Anvendes i forbindelse med pendel LLO mm CENTRALOPHÆNG CBL mm Anvendes med LLO pendel der føres ned mm i midten af en kabelstige med en vange mm fastgjort til hver af konsollens ender mm mm mm mm VINKELBÆRING Æ mm Vægophæng type Æ finder anvendelse mm under normale belastningstilfælde og mm i vægge af beton eller tegl mm mm 5.1

16 Konsoller Elnr. EAN nr. Konsoller er varmforzinket efter Dim. fremstillingen iht. DS/ISO 1461, dog undtaget konsol KBUL der er fremstillet i varmforzinket stål. Produktgruppe 8 * = ikke lagervare BAGPLADE BP Anvendes hvor konsoller anbringes på vægge med svag styrke mm KONSOL KBS mm Konsol KBS er udlagt for bæreevne mm 3.5 Kg pr. cm armlængde + en tilfældig mm punktlast på 90 Kg placeret ved mm armens yderste ende, svarende til en per mm son, der træder på bakkens eller stigens mm kant mm mm mm mm mm mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm KONSOL KBU mm Konsol KBU er udlagt for bæreevne mm 3.5 Kg pr. cm armlængde + en tilfældig mm punktlast på 90 Kg placeret ved mm armens yderste ende, svarende til en per mm son, der træder på bakkens eller stigens mm kant mm mm LET KONSOL KBUL mm For ophængning af lette bakker og stiger mm direkte på væg mm Bagplade montagehul: 11x22 mm mm * KONSOL KBSS mm * Kraftig Konsol tilsvarende KBS udlagt for mm * bæreævne 3,5 Kg. pr. cm. armlængde + en mm * tilfældig punktlast på 250 Kg, placeret ved mm * armens yderste ende mm * mm * mm * mm * 2 Blad:

17 Konsoller KBL CBL Q max Dim. A A mm mm kg KBL og CBL A mm Q max kg Æ A B C Q max mm mm mm kg KBS A B C Q max mm mm mm kg KBU A B C Q max mm mm mm kg KBSS A mm KBUL

18

19 Kabelbakker L51 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Standardlængde 3 m mm 19mm RØR 19x1mm rør, udv. 19mm indv. 17mm Fremstillet af varmforzinket plade leveres i 6m længde. Produktgruppe mm RØR mm RØR,25mm godstykkele. Leveres i 6m længde. varmforzinket efter fremstilling i h.t. DS/ISO Produktgruppe mm KABELBAKKE L mm Finder anvendelse i haller for armaturophæng, mm i hospitaler, kontorbygninger, skoler ect mm hvor mange kabler skal føres frem samlet mm L51 har ombukkede kanter som giver mm stor styrke og ingen skarpe opadstående kanter, mm der kan skade montører eller kabler mm L51 i dim. 50mm har centerhul (15 x 30mm) L51 i dim.70mm til og med 300mm har centerhul 20x45mm mm Bruges med laske XLA50* eller LA50. Bakkens kanthøjde er 50 mm. * kan ikke bruges til 50, 70, 400 og 500mm bakke mm Produktgruppe mm mm BAKKEHJØRNE 50H mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm UNIVERSALHJØRNE Universal hjørnestykker anvendes på steder, hvor det ikke er muligt på forhånd at bestille færdige hjørner

20 Kabelbakker L51 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Produktgruppe mm BAKKE-T- 50T mm T-stykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm mm Produktgruppe mm BAKKEKRYDS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm Lagerføres kun med ens mål mm mm mm NB! Formstykker med forskellige tilslutningsmål lagerføres ikke. Elnr. EAN nr. Stig- og faldstykker lagerføres kun i Dim. begrænset omfang - reduktioner lagerføres ikke. Produktgruppe mm FALDSTYKKE mm Fald- og stigestykker fås i mm 90 grader til alle bakkebredder mm Fremstillet af galvaniseret plade mm mm mm mm mm STIGSTYKKE mm Se ovenstående mm mm mm mm mm mm 2 6.2

21 Kabelbakker L51 Reduktionsstykker fremstilles efter opgave. Angiv reduktionstype og -mål som vist. 2 Lige reduktion 50R(1-2) 1 2 Reduktion højre 50RR(1-2) 1 2 Reduktion venstre 50RL(1-2) 1 Produktgruppe mm DÆKPLADE DL mm med 10 mm kanthøjde mm mm mm mm mm mm Lås for dækplade Fastspændes med laskebolt. Se side

22 Kabelbakker L51- tilbehør BOLTE OG MØTRIKKER El nr. EAN nr. DELTA er patenteret overfladebeskyttet Dim. fzb er elektroforzinket. Anvendes også til S51, G51 og til lasker i stiger. Produktgruppe M6x10 LASKEBOLT fzb Sæt m/ møtrik mm MØTRIK fzb mm SKIVE fzb mm TANDSKIVE fzb M6x10 LASKEBOLT TYPE LB fzb M6x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA Sæt med flangemørtik M10 x20 MONTAGESKRUE DELTA mm MØTRIK fzb mm SKIVE fzb M8 x10 MONTAGESKRUE fzb mm TANDSKIVE fzb mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE A2 RUSTFRI mm FLANGEMØTRIK DELTA M6 x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA M6x20 LASKEBOLT TYPE LB DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm FLANGEMØTRIK M10FD DELTA LÅSELASKE XLA50 Monteres uden brug af skruer eller værktøj. Til 50, 70, 400 og 500mm bakker kan XLA50 ikke bruges. Benyt istedet LA50 eller U-laske SAMLELASKE LA50 LA laske monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. laskebolte for at sikre en god momentoverførsel. Herved opnås så stor stivhed i samlinger, at op til 3længder (9m) kan monteres på gulv og oplægges samlet på bæringer. Samlingerne placeres fortrinsvis 20-25% fra understøtningerne LANG SAMLELASKE LA50L Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger KNÆKLASKE KLA50 Anvendes, hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte med møtrik 4 6.4

23 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Produktgruppe DELESKINNE DS Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor Kabelbakker L51- tilbehør KANTLISTE 30cm. Til samling af deleskinne, så kanten ikke beskadiger kablerne ved montage. Kan også benyttes ved overskæring af kabelbakken til afskærmning af pladekant LÅSE-CLIP FOR KABELBAKKE mm BUNDLASKE mm mm mm mm mm Produktgruppe MONTAGEPLADE M Montageplade M kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v. 1 20x120mm MONTAGEPLADE DM 240x120mm BESKYTTELSESRING PVC for 50 mm. bakke BESKYTTELSESRING PVC for mm. bakke Til bakkens centerhul

24 Kabelbakker L51 Tekniske data: Inertimoment: Ix = 4,3 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,0 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket før fremstilling. Stålkvalitet: DX 51D (275 g/m 2 ) Standardlængde: 3 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning: U = 0,15 cm i mellemfag. (se graf) Understøtningsafstand: L = 150 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,8 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelbakker med ophængningsafstanden L. 6 Blad:

25 Kabelbakker G51 Elnr. EAN nr. Kabelbakken G 51 er varmforzinket efter Dim. fremstillingen i h.t. DS/ISO Produktgruppe 13 Standardlængde 3 m mm KABELBAKKE G mm Leveres med ombukkede kanter, mm der giver stor styrke og ingen mm skarpe opadstående kanter, der kan mm skade montører eller kabler mm Bakkens kanthøjde er 50 mm mm mm G51 i dim. 50 mm har centerhul 15x30 mm G51 i dim. 70 og til og med 300 mm har centerhul 20x45 mm. Bruges med laske LA50G/ KLA50G. Produktgruppe mm BAKKEHJØRNE 90 grader mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste i rækkefølge mm mm mm mm BAKKEHJØRNE 45 grader mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder.hvor bredden mm varierer angives målene i mm viste i rækkefølge mm mm mm UNIVERSALHJØRNE HJG Universal hjørnestykker anvendes på steder, hvor det ikke er muligt på forhånd at bestille færdige hjørner. Produktgruppe mm BAKKE-T mm T-stykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer, angives målene mm i viste rækkefølge mm mm Produktgruppe mm BAKKEKRYDS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer, angives målene mm i viste rækkefølge mm mm mm mm NB! Formstykker med forskellige tilslutningsmål lagerføres ikke! Produktgruppe mm DÆKPLADE DHG mm Udvendigt låg med 35mm mm kanthøjde mm Standardlængde 3 m mm mm mm 6.7

26 El nr. EAN nr. DELTA er patenteret overfladebeskyttet Dim. Anvendes også til L51 og i lasker til stiger. Produktgruppe M6x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA Sæt m flangemørtik Kabelbakker G51 - tilbehør M10 x20 MONTAGESKRUE DELTA mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE A2 RUSTFRI M6 x16 LASKEBOLT TYPE LB DELTA M6x20 LASKEBOLT TYPE LB DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm FLANGEMØTRIK M10FD DELTA El nr. EAN nr Produktgruppe DELESKINNE DSG Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor KANTLISTE 30cm. Til samling af deleskinne, så kanten ikke beskadiger kablerne ved montage. Kan også benyttes ved overskæring af kabelbakken til afskærmning af plade SAMLELASKE LA50G LA50G monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. M6x16 laskebolte for at sikre en god momentoverførsel LANG SAMLELASKE LA50LG Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger KNÆKLASKE KLA50G Knæklasker anvendes hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte m flangemøtrik MONTAGEPLADE MG 1 20x120mm montageplade kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v MONTAGEPLADE DMG Dobbelt montageplade. Som MG 120x 240mm

27 Kabelbakker G51 Tekniske data: mm Inertimoment: Ix = 6,9 cm 4 Bøjningsmoment: W = 3,6 cm mm Inertimoment: Ix = 8,2 cm 4 Bøjningsmoment: W = 4,2 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket efter fremstilling i h.t DS/ISO Stålkvalitet: DC 01 AM Standardlængde: 3 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemste fag: U = 0,6 cm i mellemfag. (se graf) (Maximal nedbøjning i yderste fag: U=1,3 cm i yderste fag Understøtningsafstand: L = 250 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,6 Kabelbakke mm Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelbakker med ophængningsafstanden L

28 El nr. EAN nr.+ Rustfri Syrefaste kabelbakker type SS52 lager Dim. føres kun i begrænset omfang. Kabelbakker SS52 Produktgruppe 14 Standardlængde 3 m mm SYREFAST BAKKE SS mm En kraftig bakke beregnet for mm oplægning af svære kabeltværsnit mm Leveres perforeret i hele længden, mm hvilket giver mulighed for montering af div. hjælpeudstyr. Bakkens kanthøjde er 52 mm mm BAKKEHJØRNE SS mm Hjørnestykker fås til alle mm bakkebredder. Hvor bredden mm varierer angives målene i viste mm rækkefølge mm BAKKE -T- SS mm T-stykker fås til alle mm bakkebredder. Hvor bredden mm varierer angives målene i viste mm rækkefølge mm BAKKEKRYDS SS mm Krydsstykker fås til alle bakkebredder mm Hvor bredden varierer angives målene mm i viste rækkefølge mm

29 Kabelbakker SS52 El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe mm FALDSTYKKE SS mm mm mm mm mm STIGSTYKKE SS mm mm mm mm Reduktionsstykker fremstilles efter opgave. Angiv reduktionstype og -mål som vist. Lige reduktion 52R 52R(1-2)SS Højre reduktion 52RR 52RR(1-2)SS Venstre reduktion 52RL 52RL(1-2)SS

30 Kabelbakker SS52 - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M6x16 SYREF. LASKEBOLT mm SYREF. SKIVE mm SYREF. TANDSKIVE mm SYREF. MØTRIK mm SYREF. MØTRIK mm SYREF. SKIVE mm SYREF. TANDSKIVE M10x20 SYREF. MONTAGEBOLT El nr. EAN nr SYREFAST DELESKINNE Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor SYREFAST SAMLELASKE LA50SS LA50SS monteres i hver lodret kabelbakkeside ved samlinger, og til hver laske anvendes 4 stk. M6x16 laskebolte for at sikre en god momentoverførsel LANG SYREFAST SAMLELASKE LA50LSS Lange lasker anvendes, hvor der ønskes kabeludføring i bunden af bakken, eller ved hårdt påvirkede samlinger SYREFAST KNÆKLASKE KLA50SS Knæklasker anvendes hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. + 2 stk. M10x20 med møtrik samt 8 laskebolte m skive og møtrik MONTAGEPLADE M-SS 1 20x120mm montageplade kan monteres på lysrender, kabelbakker og kabelstiger, og er beregnet for befæstigelse af dåser, armaturer, stikkontakter m.v MONTAGEPLADE DM-SS Dobbelt montageplade. Som M-SS, 120x 240mm

31 El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. KPG er varmforzinket efter Dim. fremstilling i.h.t. DS/ISO Kabelplade KP, KPG og KP-SS Produktgruppe 10 KP og KPG leveres i længder på 2 m Varmforzinket Varmforzinket KABELPLADE KP / KPG før fremstilling efter frenmstilling Vor patenterede kabelplade KP er den mest universale kabelplade på markedet KP KPG Den kan anvendes med mm selvskærende skruer, alm. skruer, mm bøjlebånd eller kabelbøjle mm Kabelbøjlen sættes over kablerne og ned i kabelpladen, samtidig med at kablerne spændes sammen, spændes kabelbøjlen også forsvarligt fast Siderne er 20mm høje mm BÆREBØJLE mm Anvendes til fastgørelse af kabel mm pladen på væg eller loft LA 20 / LA20G SAMLELASKE Produktgruppe 11 El nr. EAN nr M6x10 LASKEBOLT fzb SÆT m/ møtrik M6x10 LASKEBOLT LB 10 fzb mm MØRTIK fzb mm SKIVE fzb M6x16 LASKEBOLT LB DELTA SÆT m/ flangemøtrik mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØRTIK DELTA mm SKIVE DELTA mm TANDSKIVE RUSTFRI M6 x16 LASKEBOLT LB 16 DELTA Produktgruppe 14 El nr. EAN nr mm KABELPLADE KP-SS mm Fremstillet af rustfrit syrefast stål mm KP-SS leveres i længder af 2 m mm LA 20 SS SAMLELASKE M6x16 SYREFAST LASKEBOLT KOMP. SÆT m/ møtrik, tandskive og skive M6x16 SYREFAST LASKEBOLT mm SYREFAST MØTRIK mm SYREFAST SKIVE mm SYREFAST TANDSKIVE 7.1 Side: 0410

32

33 Gitterbakker Standardlængde 3m. Tråddiameter 4-5 mm. El nr. EAN nr Dim. Type Produktgruppe 63 Gitterbakke L Elforzinket mm 60L mm 100L mm 200L mm 300L mm 400L55 Produktgruppe mm 60G mm 100G mm 200G mm 300G mm 400G55 Gitterbakke G Tilsvarende Type L. Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO mm 100mm X CB 2 X CB 1 X C 2 X C 1 X U 2 X U 200mm 300mm 4 X CB 6 X CB 4 X C 6 X C 4 X U 6 X U 400mm 8 X CB 8 X C 8 X U Produktgruppe GB-V Vægbeslag GB - V Vægbeslaget er fremstillet af varmforzinket stål og er velegnet ved mindre laster. Vægbeslaget monteres direkte på væggen, og gitterbakken sænkes ned i rillerne på beslaget GB-VM Lille Vægbeslag GB - VM Vægbeslaget er fremstillet af varmforzinket stål GB-VG Vægbeslag GB - VG Vægbeslaget er varmforzinket efter fremstilling ( DS 1461 ) og er velegnet ved mindre laster. Vægbeslaget monteres direkte på væggen, og gitterbakken sænkes ned i rillerne på beslaget GB-VMG Lille Vægbeslag GB - VMG Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Blad:

34 Gitterbakker El nr. EAN nr Type Produktgruppe CB Montagebolt M6x20 m. MØTRIK Montagebolten anvendes til samlinger, samt montage af gitterbakker på konsoller. Tilhørende møtrik har integreret skive CBG Montagebolt CBG Tilsvarende Type CB. Delta overfladebehandlet C CG C-SKIVE Elforzinket C SKIVE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO D DG U UG D SPÆNDEBESLAG Elforzinket.Til fastgørelse af deleskinne sammen med M6x20 bolt D SPÆNDEBESLAG Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO 146. Til fastgørelse af deleskinne sammen med M6x20 bolt U SKIVE Elforzinket U SKIVE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO KOBP KOBPG Eks. med elforzinket gitterbakke Hvis varmforzinket, så husk at bestille type G KOBLINGSPLADE Elforzinket KOBLINGSPLADE G Varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO CB + U + KOBP CB + C + U 2 60mm 00mm 400mm 2 X KOBP 4 X U 4 X CB 2 X C Blad:

35 Kabelstiger LKS og KS Elnr. EAN nr Dim. Standardlængde 6 m. Produktgruppe mm LET KABELSTIGE LKS mm LKS er fremstillet af varmfor mm zinket plade med trinafstand på mm 300mm. LKS har i øvrigt samme mm mål og næsten samme styrke mm som KS og er velegnet i alm. tørre lokaliteter se teknisk dokumentation. Produktgruppe 19 Kan også fremstilles i varmforzinket udførsel i h. t. DS/ISO 1461 ( TYPE GKS ) mm KABELSTIGE KS mm KS er varmforzinket efter fremstil mm lingen i h.t. DS/ISO mm Kabelstigen udmærker sig ved mm en meget stor bæreevne ved en lav mm egenvægt.kan også fremstilles med mm 11x11mm montagehuler i siden, egnet til lodrette føringer. Produktgruppe mm STIGEHJØRNE KSH mm Stigehjørner fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSH (1-2) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm STIGEHJØRNE 45grd KSV mm Stigehjørner fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSV (1-2) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm STIGE-T- KST mm T-stykker fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KST (1-2-3) mm Lagerføres kun med ens mål mm 9.1

36 Kabelstiger LKS og KS El nr. EAN nr. Varmforzinket efter fremstilling Dim. i h.t DS/ISO 1461 Produktgruppe mm STIGEKRYDS KSX mm Krydsstykker fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer angives måle mm ne i viste rækkefølge: mm KSX( ) mm Lagerføres kun med ens mål mm mm VERTIKAL BØJNING KSF mm Vertikal bøjning er beregnet til mm vandret / lodret samling af kabelveje mm mm mm mm Reduktionsstykker fremstilles efter opgave til alle bredder. Angiv reduktionstype og mål som vist. Lige reduktion KSR KSR (1-2) Højre reduktion KSRR KSRR (1-2) Venstre reduktion KSRL 9.2

37 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr. Beslag til LKS og KS er varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO 1461, Produktgruppe SAMLELASKE L-SLG L-SLG indskydes i let kabelstige LKS og vangerne stødes sammen. Kun egnet til lige samlinger GALV. SAMLELASKE SLG SLG lasken indskydes i vangeprofilen, og vangerne stødes sammen. Kun egnet til lige samlinger UDVENDIG SAMLELASKE KSL KSL lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast UDVENDIG SAMLELASKE KS-LA KSLA lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen evt. med et slag fra en gummihammer. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast UDVENDIG SAMLELASKE LKS-LA Fremstillet i varmforzinket plade UDVENDIG KNÆKLASKE KS-SLK KS-SLK lasken placeres så den hænger på stigens overkant og lasken presses ind under stigevangen evt. med et slag fra en gummihammer. De 2 låseflige kan vejnes opad med en skruetrækker og samlingen er låst fast. Leveres som en højre og venstre laske med en M10 bolt KNÆKLASKE SLK SLK samlelaske er usædvanlig anvendelig, ikke alene ved kotespring, men også ved sammensætning af stiger, af uens bredde eller ved fastgørelse i loft. Delta overfladebehandlet. Til samling anvendes M10 x 20 bolt Elnr SLKX Knæklaskesamling med kile Som SLK men monteres udvendig på vange. Til samling anvendes M8 x 16 bolt Elnr Se blad VÆGBESLAG VVIB Anvendes ved fastgørelse af kabelstiger direkte på væg, pendler eller vægskinne LET VÆGBESLAG W Anvendes til lette montagetilfælde direkte på væg eller konsoller. 9.3

38 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe VIB VÆGBESLAG TYPE VIB og F F2-75 Anvendes til lodret montage af kabelstiger F2 125 på væg, vægskinne, pendler eller i plan med loft eller gulv. Kan også anvendes til befæstigelse af fritstående kabelstige til loft eller gulv. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe VANGEBOLT M10 Til montage af eks. VIB og F2 på kabelstige LKS/GKS Produktgruppe mm VÆGBESLAG VIB mm Bestilles VIB + kabelstigebreddde leve mm res stagbolt, 4 stk møtrik og 2 stk. beslag mm Delta overfladebehandlet mm mm mm HVIB VÆGBESLAG TYPE HVIB Anvendes ved fastgørelse af kabelstiger 50mm fra væg, pendler eller vægskinne Fastgøres til kabelstigen ved at bukke palen op med en skruetrækker Leveres med et 11x20mm hul i bunden. El nr. EAN nr Produktgruppe VANGEKROG VK VK anvendes til befæstigelse af kabelstiger til konsoller. Leveres med flangemøtrik VANGEBESLAG VAB VAB anvendes ved kotespring i forbindelse med laske SLK og til befæstigelse af montageplade, hvor man ønsker kabelafgrening. SLK samlelasken kan bøjes 90 og fastgøres i vangebeslaget VAB, og derved give et kotespring vinkelret på en langsgående kabelstige. VAB leveres med M6x20mm laskebolt og flangemøtrik universalkrog UK UK anvendes sammen med knæklaske SLK ved vinkelsamlinger af kabelstiger og ved kotespring. 9.4

39 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 11, 13 og DELESKINNE DS Fremstillet af varmforzinket stål DELESKINNE DSG Varmforsinket i h.t. DS/ISO FLEKSIBEL DELESKINNE DFG Deleskinne kan formes så den passer i hjørne, t-stykker og ligende, leveres i 1475mm længde Varmforsinket i h.t. DS/ISO KANTLISTE 300mm Til samling af deleskinne og beskyttelse af kabler under montage Clips for deleskinne CDS Fremstillet af rustfrit stål Anvendes til montage af DS / DSG på Kabelstige KS og LKS Produktgruppe mm DÆKPLADE DHG mm Udvendigt låg med 35mm mm kanthøjde mm Standardlængde 3 m mm Fastgøres til stigen med mm holder for dækplade eller med mm vangebeslaget VAB mm Produktgruppe HOLDER FOR DÆKPLADE LH Fastgøres på Kabelstige KS med 6x10mm laskebolt LB til låget, der bruges 4 stk LH beslag pr. 3m BESKYTTELSESHÆTTE KSP PE gul BESKYTTELSESPROP G G er af gummi og passer i vangeprofilet. Anvendes hvor stigeender kan forårsage skader på materiel / personer mm MONTAGEBRO MB mm med 160mm bredde og 65mm over stigen er mm den et stabilt underlag for samledåser, mm afbryder m.v.varmforzinket efter fremstillingen. Produktgruppe x120mm MONTAGEPLADE MG X240mm MONTAGEPLADE DMG Produktgruppe x170mm MONTAGEPLADE MPG Låses ved at bukke de 2 låseflige op med en skruetrækker Blad:

40 Kabelstiger LKS og KS - tilbehør El nr. EAN nr Dim FORSTÆRKNINGSLASKE KSLA3M Bruges til at forstærke kabelstigen KS når der er ekstra langt i mellem understøtningerne Leveres i 3 m længde. Reducere nedbøjningen til en 1/4. Monteres sæt vis imellem understøtninger, ved at hænge lasken på stigens overkant og presse lasken ind under stigevangen. Den fastlåses ved at bukke de 7 låseflige op mm LÅG FOR STIGEHJØRNE KSH.. DH mm Stigehjørnelåg fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSH (1-2) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGEHJØRNE 45grd KSV.. DH mm Stigehjørnelåg fås til alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KSV (1-2) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGE-T- KST.. DH mm T-stykkelåg fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer, angives mm målene i viste rækkefølge: mm KST (1-2-3) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm LÅG FOR STIGEKRYDS KSX.. DH mm Krydsstykkelåg fås i alle stigebredder mm Hvor bredden varierer angives måle mm ne i viste rækkefølge: mm KSX( ) DH mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm UDVENDIGT LÅG FOR VERTIKAL BØJNING KSF.. DHU mm Udvendigt låg for vertikal bøjning er beregnet til mm at gå fra vandret til lodret ned mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm mm mm INDVENDIGT LÅG FOR VERTIKAL BØJNING KSF.. DHI mm Indvendigt låg for Vertikal bøjning er beregnet til mm at gå fra vandret til lodret op mm Låget har 35mm høje kanter mm Lagerføres ikke mm mm SPECIALLE UDFORMNINGER EFTER OPGAVE 9.6

41 Kabelstiger LKS - teknisk information Tekniske data: Inertimoment: Ix = 8,3 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,6 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket før fremstilling. Stålkvalitet: DX 51D(275 g/m 2 ) Standardlængde: 6 m Trinafstand 300 mm Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemfag: U = 0,5 cm i mellemfag. (se graf) (Maximal nedbøjning i yderste fag: U= 1,1 cm i yderste fag) Understøtningsafstand: L = 240 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 2,4 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelstiger med ophængningsafstanden L. Blad:

42 Kabelstiger KS - teknisk information Tekniske data: Inertimoment: I = 9,1 cm 4 Bøjningsmoment: W = 2,9 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket i h.t.ds/iso Stålkvalitet: DC 01AM Trinafstand: 250 mm. Standardlængde: 6m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 80 Kg/m. Maximal nedbøjning: U = 0,5 cm i mellemfag. (se graf) Understøtningsafstand: L = 250 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 2,6 m. Nedbøjningen er beregnet midt på en kontinuert ophængt kabelstige med ophængningsafstanden L. Blad:

43 Kabelstige KA og KA-SS Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare KA er varmtgalvaniseret efter Kabelstiger KA Kabelstiger KA-SS fremstillingen i h.t. DS/ISO El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. KA-SS er fremstillet i rustfrit syrefast stål Dim. Systemerne lagerføres kun i Produktgruppe 20 Produktgruppe 21 begrænset omfang mm * KABELSTIGE KA og KA-SS mm * Kabelstige KA er en meget kraftig stige mm * egnet for store spænd. Stigen KA leveres i mm * 6 m længder, KA-SS leveres i 3m længder og begge er mm * perforeret i hele sin længde, hvilket giver muligheder mm * for montering af div. hjælpeudstyr mm * mm * mm * mm * mm * DÆKPLADE DKA og DKA-SS mm * Leveres i 1.5 m længde, og fastgøres mm * i stigens topperforering mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * Produktgruppe mm * 45 grd. STIGEHJØRNE KAV og KAV-SS mm * Hjørnestykker fås til alle stigebredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAV (1-2) mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.9

44 Kabelstige KA og KA-SS Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 23 Produktgruppe mm * STIGEHJØRNE KAH og KAH-SS mm * Hjørnestykker fås til alle stigebredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAH (1-2) mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * STIGE-T- KAT og KAT-SS mm * T-stykker fås til alle stigebredder mm * Hvor bredden mm * varierer mm * angives målene mm * som anført: mm * KAT (1-2-3) mm * mm * mm * mm * STIGEKRYDS KAX og KAX-SS mm * Krydsstykker fås til alle bredder. Hvor mm * bredden varierer angives målene som mm * anført: KAX ( ) mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.10

45 Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 23 Produktgruppe 24 Reduktionsstykker fremstilles efter opgave til alle bredder. Angiv reduktionstype- og mål som vist. Kabelstige KA og KA-SS Lige reduktion KAR (1-2) Højre reduktion KARR (1-2) Venstre reduktion KARL (1-2) Produktgruppe 45 Produktgruppe mm * 30 grd. FALDSTYKKE KA og KA-SS mm * Faldstykker anvendes ved overgang fra en mm * føringsvej til en anden i et lavere niveau mm * mm * mm * mm * mm * mm * 9.11

46 Varmforzinkede Syrefaste * = ikke lagervare formstykker KA formstykker KA-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe 45 Produktgruppe 37 Kabelstige KA og KA-SS mm * 45 grd. FALDSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 90 grd. FALDSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 30 grd. Stigestykker KA og KA-SS mm * Stigstykker anvendes ved mm * overgang fra en føringsvej til mm * en anden i et højere niveau mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 45 gdr.. Stigestykker KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * 90 grd. STIGSTYKKER KA og KA-SS mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * mm * Blad:

47 Kabelstiger KA og KA-SS - tilbehør Varmforzinkede Syrefaste El nr. EAN nr. El nr. EAN nr DELESKINNE FOR KA og KA-SS Anvendes f.eks. til opdeling af føringsvejen i høj-og lavspændingspor BØJLE FOR DELESKINNE Til fastspænding på stigetrin. samles med laskebolt M6x SAMLELASKE KA-SL og KA-SL-SS Anvendes til lige samlinger SAMLELASKE KA-LA og KA-LA-SS Anvendes ved hårdt belastede samlinger KNÆKLASKE KA-SLK og KA-SLK-SS Hvor tilpasning og kotespring skal foretages på stedet. En samling består af 4 stk. El nr. EAN nr Dim. Produktgruppe M6x16 LASKEBOLT 16mm DELTA M6x10 LASKEBOLT 10mm DELTA mm SKIVE A mm TANDSKIVE A mm MØTRIK DELTA mm FLANGEMØTRIK DELTA M8x16 SÆTSKRUE DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA mm MØTRIK DELTA mm SKIVE DELTA M10x20 MONTAGEBOLT DELTA Produktgruppe M6x16 SYREF. LASKEBOLT mm SYREF.SKIVE mm SYREF.TANDESKIVE mm SYREF.MØTRIK mm SYREF.MØTRIK 9.13

48 Kabelstiger KA - Teknisk information Tekniske data: Inertimoment: Ix =156 cm 4 Bøjningsmoment: W = 25 cm 3. Overfladebehandling: Varmforzinket efter fremstilling i h.t. DS/ISO1461 Stålkvalitet: DC 01AM / St22w Standardlængde: 6 m Belastnings eksempel: Kabellast: Pk = 120 Kg/m. Maximal nedbøjning i mellemfag: U = 0,7 cm i mellemfag. (se graf) Maximal nedbøjning i yderstefag: U = 5 cm Understøtningsafstand: L = 500 cm Sikkerhedsfaktor mod brud: S = 1,4 Nedbøjningen er beregnet midt på kontinuert ophængt kabelstiger med ophængningsafstanden L. Blad:

49 Kabelbøjler type HG / H-SS Varmforzinket Kabelbøjler HG Kabelbøjlen type HG er varmforzinket efter fremstillingen i h.t. DS/ISO Kabelbøjlert H-SS er af rustfrit syrefsat stål ( umagnetisk ) * = ikke lagervare Syrefaste Kabelbøjler H-SS El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. Kabel diameter Produktgruppe 26 Produktgruppe 31 FÆLLESBØJLE * 80mm KABELBØJLE HG / H-SS * 12-19mm * 22-30mm * 36-45mm * 51-61mm * 67-75mm Kabelbøjlen type HG / H-SS anvendes sammen med kabelplade type KP og 22V/50V og giver lynhurtig montage. Kabelbøjle type H monteret på vægskinne 22V / 50V 10.1

50 Kabelbøjler type RG / R-SS Varmforzinket Syrefaste * = ikke lagervare Kabelbøjler Kabelbøjler El nr. EAN nr. El nr. EAN nr. Kabel diameter Produktgruppe 28 Produktgruppe mm FÆLLESBØJLE B80 RG / R-SS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm * 12mm * 14mm * 17mm * 19mm * 22mm * 26mm * 30mm * 36mm * 40mm * 45mm * 51mm ,561 * 56mm * 61mm KABELBØJLE R1G / R1-SS KABELBØJLE R2G / R2-SS * 12mm * 14mm * 17mm * 19mm * 22mm * 26mm * 30mm * 36mm * 40mm KABELBØJLE R3G / R3-SS Kabelbøjlen type RG / R-SS anvendes sammen med alle kabelstigetyper. 10.2

51 Tekniske informationer Overfladebeskyttelse / Materialekvalitet: Alle produkter er fremstillet af råmaterialer med certifikat, således at materialekvaliteten er garanteret. Følgende produkter er fremstillet af varmforzinket stål - sendzimirgalvaniseret: Ophæng type I Konsol type KBUL Kabelplade type KP Kabelbakke type L51 Kabelstige type LKS Vægskinne type LV Disse produkter er velegnede i almindelige tørre lokaliteter i produktions-, lager-, bolig,- og kontorbygninger, hospitaler, skoler, supermarkeder m.v. Følgende produkter er varmforzinket i hht. DS1461 efter fremstillingen: Vægskinne type22v og 50V Pendel type LLO, ELO, DLO, DLOS Konsol type KBS, KBU, KBSS, Kabelbakke type G51 Kabelplade type KPG Kabelstige type KS, KA. Kabelvejene er velegnede hvor korrosionsbeskyttelse er nødvendig f.eks. i kraftværker, industri generelt, rensningsanlæg, udendørs, kystnære områder m.v. Følgende produkter er fremstillet af rustfrit syrefast stål, SiS. 2343,: Kabelbakke type SS52 Kabelplade type KP-SS Kabelstige type KA-SS Kabelvejene er velegnede hvor der er ekstreme krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. fødevarerindustri, kemisk industri og offshoreanlæg m.v. Hvidrust! Hvidrust er betegnelsen for hvide, melagtige og løse korrosionsprodukter, der fortrinsvis dannes på nyforzinkede flader. Hvidrust opstår kun, hvis der ligger vand på de forzinkede overflader, f. eks. regn eller kondens. Hvis godset er stablet tæt, vil angrebet først og fremmest ske i spalter, hvor ventilationen er dårlig. Hvidrust skyldes en korrosionsproces, som holdes i gang ved, at der er forholdsvis mere ilt i kanten af et vandlag (eller en vanddråbe) end i midten. Der dannes et såkaldt "luftningselement", fordi de iltrige områder bliver ædlere (katoder) end de iltfattige (anoder). - Sådanne luftningselementer kan også fremkalde korrosion på f. eks. stål, rustfrit stål og aluminium. Et hvidrustangreb kan se voldsomt ud. Hvidrusten fylder nemlig meget i forhold til den zink, der danner den. Derfor står der også i den danske standard om varmforzinkning, DS/ISO 1459,1980 at" hvide belægninger på varmforzinkningslagets overflade ( populært kendt som "hvidrust") kan give et utiltalende udseende, men er sædvanligvis ikke skadelig for andre af belægningens egenskaber. Hvis det er ønskeligt at bibeholde det oprindeligt blanke udseende af varmtforzinkede produkter, må der tages hensyn hertil ved oplagring. Overfladebehandlinger, som udføres umiddelbart efter varmtforzinkningen, kan forhindre eller reducere dannelsen af disse hvide belægninger". Hvidrustangrebet kan stoppes ved at fjerne fugten på zinkoverfladen. Standses angrebet ikke, kan det medføre skadelige angreb. Ved fornuftig oplagring af nyforzinket gods kan man undgå, at der opsamles vand på overfladen - og vand er forudsætningen for hvidrust. En hensigtsmæssig oplagring er især vigtig i forårs- og efterårsmånederne. 11.1

52 Tekniske informationer Styrkedata: 2 Stadionvej 2 Æ 3390 Hundested Æ Telefax Æ

Ophængssystemer EL & VVS

Ophængssystemer EL & VVS Ophængssystemer EL & VVS Forord Velkommen til Solar's nye ophængskatalog I det nye ophængskatalog, har vi sammensat et fælles program for El- og VVS-branchen fra Walraven i Holland. Kataloget er opdelt

Læs mere

Schneider gitterbakker

Schneider gitterbakker Schneider gitterbakker Fleksibel løsning til fremføring af kabler Version 1 Totalløsning Helt ideelt skal komfort, fleksibilitet, produktivitet og energioptimering i kontorbygningen, være i fokus, når

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01 PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM katalog 2 DK fittings 2014.01 INDHOLD 01 02 04 06 08 12 16 17 21 25 salgs- og leveringsbetingelser hylder, metal skråtstillet hylder, metal små hylder, metal hylder - indsats,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

OBO GR-Magic Gitterbakker Quick Guide

OBO GR-Magic Gitterbakker Quick Guide OBO GR- Gitterbakker Quick Guide Elforzinket Br./mm Type EAN-nr./G-nr Stregkode Højde 55 mm 50 GRM 55 40 12195 430957 y

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør

Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør 80 Produkter til kontrol af termisk ekspansion i rør Fixpunktbøjle FFPS Side 83 Glideelementer GL, GLL Side 85 SB Side 89 81 FFPK Side 83 SBS Side 86 FSC 1 Side 87 GLK Side 88 PDH, PDH K Side 90 82 Længdeændring

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

The world s fastest ducting

The world s fastest ducting HØJ VAKUUM Rørsystem Produktkatalog HV 14:1 DANSK The world s fastest ducting Høj vakuumrør kan anvendes til mange applikationer Benævnelsen højvakuum referer til det højere undertryk og lavere luftmængde

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer SIDE 2 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 Rene linier Opmærkning Spar tid med rækkeklemmer Nye smarte værktøjer TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 4 Føringsveje i stål Vi ses på stand C 3900 det er også os!

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DA 1200-serien. Teknisk info

DA 1200-serien. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse De universelle friskluftventiler, primært til staldbyggeri, kan fastgøres i væg, indmures eller istøbes murelementer. Ventilerne er fremstillet af 100

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER. Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner.

LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER. Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner. LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner.dk PANELRADIATORER GENERELT OM PRODUKTERNE Brenner s standardprogram af

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe DK Nettoline (K) Tillykke med dit nye køkken, bryggers eller garderobe lad os hjælpe dig på vej med samling og montering af produkterne. Vi er glade for,

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER

NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER EX SERIEN NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER Fibercement facadeplader fra EX serien har et moderne og tidssvarende udseende, som giver mulighed for at differentiere bygningens design. Overfladen på disse plader

Læs mere

Net til legepladser Katalog 2013

Net til legepladser Katalog 2013 Net til legepladser Katalog 2013 Indholdsfortegnelse Strandby Net A/S legeplads katalog 2013 Hos Strandby Net er stolte over at kunne præsentere vores nye standard Program for net til legepladsen. For

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Produktinformation facadepersienner Modelprogram

Produktinformation facadepersienner Modelprogram Produktinformation facadepersienner Modelprogram Standardfarve Profiler Naturanodiseret aluminium Facadepersienne A80 Facadepersienne A80 er beregnet for udendørs montering og er en effektiv sol- og varmeafskærmning

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Sikkerheds. Eksplosionsbeskyttet

Sikkerheds. Eksplosionsbeskyttet Eks xxxx xxxx Sikkerheds belysning flugtvejsarmaturer, panikbelysningsarmaturer, LED og lysrør, decentrale systemer, centrale systemer, 12-24 V nødforsyning, 230 V nødforsyning, overvågningssystemer, håndlygter.

Læs mere

Fysisk tyverisikring af stationære og bærbare computere, fladskærme og projektorer. Telefon 98 16 99 70 info@jko-consult.dk www.jko-consult.

Fysisk tyverisikring af stationære og bærbare computere, fladskærme og projektorer. Telefon 98 16 99 70 info@jko-consult.dk www.jko-consult. Fysisk tyverisikring af stationære og bærbare computere, fladskærme og projektorer. Telefon 98 16 99 70 info@jko-consult.dk www.jko-consult.dk Vi producerer tyverisikret ophæng til stationære computere,

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare R Ø R F I T T I N G S 2 T E K N I S K K T L O G 3 VLG F S S ER VRMGLVNISERET STØESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERRE RUSTFRI STÅLSKRUER. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare skrue i

Læs mere

Hængsler og beslag... 2.2. Låse og beslag... 2.19. Gasfjedre... 2.25. Gummibuffere... 2.28. Rullebuffer... 2.32. Dørholdere... 2.33. Trin... 2.

Hængsler og beslag... 2.2. Låse og beslag... 2.19. Gasfjedre... 2.25. Gummibuffere... 2.28. Rullebuffer... 2.32. Dørholdere... 2.33. Trin... 2. GRUPPE 2 Hængsler og beslag... 2.2 Låse og beslag... 2.19 Gasfjedre... 2.25 Gummibuffere... 2.28 Rullebuffer... 2.32 Dørholdere... 2.33 Trin... 2.36 Håndtag... 2.43 Aluminiumsprofiler... 2.44 Boxer-lås...

Læs mere

Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm.

Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm. Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm. Varebeskrivelse : Hvidt Epozylakeret Bestillingsnummer.: Pris: Vægbeslag med skinne med

Læs mere

Tilbehørsprogram 2012-2013. Varmepumper. - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning..

Tilbehørsprogram 2012-2013. Varmepumper. - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning.. Tilbehørsprogram 2012-2013 Varmepumper - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning.. KANALSYSTEM Kanalrør Samlestykker Vinkler Bøjninger Endestykker Kanalrør Fleksibelt mellemstykke Afslutning

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %.

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %. FIX An ASSA ABLOY Group Company 1 FIX AB I starten af 1920'erne udviklede en mand ved navn Walter Bengtsson en ny type paskvil og fik hans første patent af mange. I 1925 grundlagde han paskvil fabrikken

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere