Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum."

Transkript

1 Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX MODEL NR. 410, 410SB FARLIGT HVIS DU LUGTER GAS Luk for gassen til grillen Sluk for alt åben ild. Låget åbnes Hvis lugten fortsætter skal fejlen rettes inden fortsat brug kontakt evt. forhandler. ADVARSEL Prøv ikke at tænde grillen uden at have læst afsnit om Tænding i denne vejledning. Opbevar ikke benzin eller andre brandbare væsker i nærheden af denne grill eller lign produkter. En gasflaske som ikke er i brug bør opbevares separat og ikke i umiddelbar nærheden af grillen. Hvis advarsler i denne vejledning ikke følges kan det forårsage alvorlige ulykker og følgeskader på såvel ting som person. Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Napoleon Group of Companies 214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 Phone: Fax: (705) Customer Solutions: or Z CE-DK JUN 29/15

2 DK 2 TAK FOR DU VALGTE EN NAPOLEON GRILL NAPOLEON produkter er fremstillet af bedste dele og materialer, og er samlet af uddannet personale som sætter en ære i at levere det bedste produkt. Brændere og gas ventiler er tæthedsprøvet og prøvetændt på fabrikken. Grillen er nøje kontrolleret af specialuddannet personale inden emballering, alt sammen for at sikre at vore kunder modtager et kvalitetsprodukt, som man kan forvente fra NAOPLEON. Vi hos NAPOLEON er fokuseret på vores kunders forventninger. Det er vort mål at levere et produkt som kan opfylde kravet til en vellykket grilloplevelse. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe med samling, ibrugtagning og vedligeholdelse af grillen. Det er vigtigt at hele brugsanvisningen gennemgås og forstås inden man tager den i brug, således at man forstår alt om sikkerhed, muligheder for grillen m.v. Hvis man følger denne vejledning vil man have glæden af en grill som fungerer i lang tid uden problemer. Hvis der imidlertid skulle opstå problemer er man velkommen til at rette henvendelse til den forhandler hvor grillen er købt. NAPOLEON GASGRILL GARANTI NAPOLEON garanterer, at komponenter i det nye NAPOLEON produkt vil være fri for fejl i materialer og udførelse, regnet fra købsdato og for følgende periode: Støbt aluminium/rustfri stål konstruktion Livsvarig Rustfri stål låg Livsvarig Emaljeret låg Livsvarig Rustfri stål grillriste Livsvarig Rustfri stål rørbrændere 10 år plus5 Rustfri stål flametaimer plader 5 år plus5 Emaljeret støbte grillriste 5 år plus5 Rustfri stål infrarød rotisserie brænder 5 år Keramisk infrarød rotisserie brænder (excl. net) 3 år Keramisk infrarød bund eller sidebrændere(excl. net ) 2 år Alle øvrige dele 2 år plus5 betyder en udvidelse af garantiperioden hvor reservedelen er til rådighed for kunden i yderligere 5 år med en 50% rabat på vejl. udsalgspris. Betingelser og begrænsninger : NAPOLEON garanterer sine produkter mod fabrikationsfejl til den oprindelige køber, forudsat at købet blev foretaget via en autoriseret NAPOLEON forhandler, og er underlagt følgende betingelser og begrænsninger: Denne fabriksgaranti kan ikke overdrages eller forlænges af nogle af vore partnere. Gasgrillen skal samles og tages i anvendelse i nøje overensstemmelse med vejledningen, og i øvrigt under hensyntagen til alle regler og love som gælder for installation og anvendelse i det pågældende område hvor grillen benyttes. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, manglende vedligeholdelse, fedt brande, påvirkning af klima/miljø, uheld, ændringer på produktet, misbrug og forsømmelse, samt dele anvendt fra andre fabrikater. Misfarvning af plastdele fra kemiske rengøringsmidler eller UV-påvirkning er ikke dækket af garantien. Denne garanti dækker ikke ridser, buler, malede/plade overflader, korrosion og misfarvning fra varmepåvirkning, følger af slibende og kemiske rengøringsmidler, afskalling af emaljedele, eller dele brugt ved samling og ibrugtagning af grillen. Skulle en del være rustet eller brændt igennem indenfor garantien, vil ny del blive leveret. Efter første år kan NAPOLEON under henvisning til denne garanti vælge at refundere den oprindelige køber prisen for enhver garanteret og defekt del. NAPOLEON vil ikke være ansvarlig for udskiftningen af delen, arbejdskraften eller andre udgifter i forbindelse med udskiftningen. NAPOLEONS garanti omfatter kun som defineret ovenfor, og dækker ikke hændelige skader, følgeskader eller indirekte skader. Denne garanti definerer kun forpligtigelser med NAPOLEON gasgrill, og andre garantier udtrykt eller underforstået i denne forbindelse er ikke omfattet af garantien. NAPOLEON hverken påtager sig eller bemyndiger tredjepart til at forpligtige andre forhold i forbindelse med salg af dette produkt. NAPOLEON er ikke ansvarlig for skader som skyldes overfyring, udgået ild i forbindelse med klimabetingelser (ex. stærk vind) eller utilstrækkelig ventilation. NAPOLEON er ikke ansvarlig for eventuell skader forårsaget af ekstremt vejr, hagl, hårdhændet behandling, skadelige kemikalier og rengøringsmidler. I forbindelse med garantikrav mod NAPOLEON skal der fremvises gyldig købskvittering samt oplyse serienummer samt modelnummer. NAPOLEON forbeholder sig ret til selv eller gennem en repræsentant at undersøge produktet eller den defekte del inden garantien kan effektueres. NAPOLEON er ikke ansvarlig for udgifter til fragt, løn eller afgifter.

3 3 ADVARSEL! Undlader man at følge denne vejledning kan forårsage alvorlig skade på ting og person. Læs og følg alle advarsler og vejledninger i denne brugsanvisning inden grillen tages i brug. Sikker brug Denne grill skal samles nøje efter vejledning for denne grillmodel. Hvis man modtager grillen i samlet tilstand, bør man sikre sig at grillen er samlet korrekt, og gennemføre den beskrevne lækagetest inden ibrugtagning. Læs hele vejledningen inden at man tager grillen i brug første gang. Grillen må ikke på nogen måde ændres i konstruktion. Følg nøje betjeningsvejledning for optænding af grillen. Hvis grillen ikke benyttes bør der lukkes for gassen ved regulator på gasflaske. Hold børn og dyr væk fra den varme grill. Børn må ikke kravle ind i grillen. Børn bør instrueres om at grillen kan være farlig hvis den ikke behandles efter vejledning og er ikke legetøj. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret af en person med ansvar for deres sikkerhed. Hold grillen under opsyn så længe den er i brug og varm. Grillen bør ikke flyttes så længe den er i brug eller er varm. Denne grill er kun til privat brug. Denne gasgrill må ikke installers på køretøjer eller i både Denne gasgrill må kun benyttes udendørs, og ikke benyttes indendørs eller i områder som garage, udestuer som ikke har tilstrækkelig med ventilation. Der skal være tilstrækkelig afstand til alle sider med brandbare materialer. Ekstra afstand bør tilgodeses ved vinylflader samt i forbindelse med glasarealer. Hold altid områder ved gasførende dele fri for snavs. Brug ikke grillen direkte under en brandbar konstruktion. Sæt ikke grillen i direkte vind. Stærke vindforhold har uheldig indvirkning på grillens ydeevne. Hvis grillen opbevares indendørs, skal gasflaske frakobles og opbevares udendørs i et godt ventileret område. Må ikke opbevares indendørs i lukket rum. Efterse gasslange inden brug. Har den skader eller er slidt skal den omgående ombyttes med en ny godkendt slange, beregnet til grillen. En ekstra gasflaske bør ikke opbevares i nærheden af grillen. Når gasflaske ombyttes må der ikke være er mulighed for antænding. Undlad at ryge. Lækagetest bør foretages med jævne mellemrum, når grillen er rengjort, del skiftet m.v. Sørg for at korrekt gastype benyttes se vejledning. Brug aldrig tændvæske i en gasgrill. Trækul må kun benyttes hvis grillen er beregnet hertil og der findes special tilbehør hertil. Kontrolknapper skal være på OFF når der skiftes flaske. Brændere må ikke tændes hvis låget er lukket. Bagbrænder må kun benyttes når de almindelige brændere er slukket. Låg skal være lukket under periode for forvarmning. Slange må ikke føres under drypbakke og skal være fri for skarpe og varme flader. Fedtskål og flametaimer plader bør holdes løbende rene for at undgå for store mængder fedt og dermed mulighed for stikflammer. Tag brødristen ud inden bagbrænder tændes. For høje temperaturer kan beskadige risten. Vær sikker på at flametaimerplader er korrekt placeret se vejledning. Man bør ikke opbevare lighters, tændstikker og andet brandbart materiale på sideborde. Hold gasslange væk fra varme flader. Hold el ledning væk fra vand og varme flader. Efterse brænderrør på infrarød brænder for insekter og andet der kan forhindre gastilførsel. Rens gasrør hvis det er nødvendigt. DK

4 DK 4 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering betyder at produktet ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå ukontrolleret bortskaffelse som kan skade miljøet bør man undersøge hvorledes man mest hensigtsmæssigt bortskaffer produktet, således at det kan benyttes korrekt i genanvendelsesprocessen. Kontakt evt. lokale miljømyndig for at forhøre nærmere. Gasflaske Brug kun gasflaske som er godkendte til brug i det pågældende område hvor grillen benyttes. Man bør vælge en størrelse som kan forsyne grillen med tilstrækkelig mængde gas som er nødvendigt til grillens funktion. Se nedenstående spørg evt. forhandler. Vær forsigtig at ventil på flaske ikke beskadiges. Tilslut aldrig en gasflaske og regulator som ikke er beregnet/godkendt til formålet. Alle gasflasker skal placeres udenfor grillen - i højre side under sidebord på fast og jævnt underlag. Ekstra gasflasker bør ikke opbevares i nærheden af grillen. Gasflasker må ikke udsættes for høj varme eller direkte sollys. ADVARSEL! Sørg for at slangen er placeret korrekt og ikke i nærheden af undersiden af grillen. Slange som udsættes for stærk varme kan smelte og blive utæt. Dette kan forårsage en brand! Tilslutning til flaske: Sørg for at slangen er fri for knæk. Fjern beskyttelseshætte på gasflaskens ventil. Sæt regulator på plads på gasflaske (se evt. vedlagt instruktion). Husk at foretage lækagetest med mellemrum og inden at grillen benyttes første gang samt ved udskiftning af dele. ADVARSEL! Slangen må ikke føres under drypbakken. Slangen må ikke føres I mellemrum ved bagplade. Slangen må ikke føres over kant ved bagplade. Sørg for at alle forbindelse er tætte og efterspændt. Brug ikke tape eller lign ved slange Sørg for at slange ikke kommer i kontakt med varme overflader, da den kan smelte, og utæthed kan medføre ild. Overskydende slange må ikke opbevares inden i grillen, da høj temperatur kan beskadige slange og forårsage en brand. Gasslange Hvis slange og regulator ikke medfølger grillen, skal man sikre sig at man kun anvender materiale som er godkendt til formålet. Sørg for at slange ikke kommer i kontakt med fedtstof eller andet varmt materiale og flader på grillen. Slange bør efterses med mellemrum. Er der skader, revner, smeltet eller andet skal slangen omgående udskiftes inden videre brug. Den anbefalede slangelængde er 0,5 m slange bør ikke være over 1,5 m lang. Slangen må ikke være snoet eller med knæk når den anvendes. Udskift slangen i god tid inden den bliver utæt.

5 Tekniske data Nedenstående viser ydelser/forbrug for grillen. Brænder Dysestørrelse (Gross) Ydelse (Total) Gasforbrug (Total) Hoved 1.07mm (#58) 12.0 kw 870 g/hr Side 0.82mm 2.4 kw 174 g/hr Typeskilt på grillen : Her frem går de forskellige ydelser 5 DK Gastype I 3B/P(30) I 3+(28-30/37) I 3B/P(37) I 3B/P(50) I 2H(20) I 2E(20) Dysestørrelse I I I I II II (se ovenstående) Gastryk Butane 30mbar Butane 28-30mbar Butane 37mbar Butane 50mbar Naturgas 20mbar Natugas 20mbar Propane 30mbar Propane 37mbar Propane 37mbar Propane 50mbar Lande BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PL AT, CH, DE, SK AT, BG, CH, CZ, DK, DE, LU, PL EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LT, LU, LV, PT, SK, SI LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR HR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR Der må ikke ændres på regulator, og kun anvende den regulator som medfølger eller er foreskrevet. Denne grill er forsynet med en intern regulator. Den interne regulator har et udgangstryk for brutan/ propan på 24,5 mbar og må ikke ændres. Ved uskiftning af regulator må kun benyttes typer i henhold til vejledning. Denne grill er forsynet med en intern regulator som stabiliserer gastryk og forbedre grillens ydeevne. Denne regulator kan ikke justeres. Der er et trykudtag placeret på den ene side af regulator. Den kan benyttes af fagmand hvis man ønsker at fastslå om regulator fungere korrekt. Skruen i trykudtaget skal altid holdes stram, med undtagelse når man tester regulatortryk (kun ske ved hjælp af fagmand) Vejledning i lækagetest ADVARSEL! En lækagetest skal gennemføres med jævne mellemrum og når dele eller flaske skiftes. ADVARSEL! Brug aldrig åben ild til at teste for gasudslip. Sørg for at der ikke er gnist eller åben ild i det område hvor der testes for lækage. Gnister eller åben ild kan forårsage en eksplosion med fare for personer og omgivelser med alvorlige følger. Lækagetest: Dette bør ske inden grillen tages i brug første gang, med jævne mellemrum og hver gang at grillen er efterset eller dele udskiftet. Der må ikke ryges når denne test foretages, og fjern alle former for muligheder for antændelse. Se diagram for områder som bør lækagetestes. Alle kontrolknapper sættes på OFF. Der åbnes for gassen ved gasflaske. En blanding med 50/50 vand og sæbe påføres med børste på alle dele med gas regulator, slange, gasrør, ventiler og samlinger. Bobler vil afsløre en utæthed. Dette skal udbedres omgående inden grillen anvendes igen. Det kan ske ved evt. fastspænding af løs del, udskiftning af defekt del kontakt forhandler hvis man er i tvivl. Hvis utæthed ikke kan stoppes, bør der omgående lukkes for gassen ved gasflaske.og slange/regulator tages af. Brug ikke grillen før utæthed er fundet og fjernet. Kontakt evt. forhandler.

6 6 Optændingsvejledning DK Tænder sidebrænder Venstre brænder Midterste brænder Højre brænder ADVARSEL! Låg skal være åbent ADVARSEL! Alle kontrolknapper skal være i OFF indstilling. Herefter åbnes for gassen ved gasflaske. Off instilling Optænding Hovedbrænder Optænding Bagbrænder (Hvis leveret) Optænding Sidebrænder (Hvis leveret) 1. Grilllåget åbnes. 1. Grilllåget åbnes lid. 1. Låg på sidebrænder åbnes 2.Tryk en enkelt kontrolknap ind og drej til højeste indstilling. Dette vil tænde pilotflammen som så igen vil tænde den pågældende brænder. Når pilotflammen er tændt skal knappen fortsat holdes nede indtil brænder er tændt. Herefter kan knappen slippes. 3.Hvis pilotflamme ikke tænder, drejes knappen tilbage til OFF indstilling inden at pkt. 2 gentages igen. 4.Hvis pilotflamme og brænder ikke tænder efter 5 sec. drejes kontrolknap på OFF og der ventes i 5 min. så overskydende gas kan forsvinde. Herefter gentages trin 2+3, eller der benyttes en tændstik. 5. Hvis man benytter en tændstik, skal den placeres i holder til tændstik inden den føres ned gennem grillrist og flametaimer til brænder. Herefter åbnes på kontrolknap til højeste indstilling 2. Tag brødhylde ud af grillen 2. Kontrolknap til sidebrænder trykkes ind og drejes til højeste indstilling. 3. En tændstik placeres i holder til tændstik og antændes. Herefter føres den tændte tændstik til højre del af bagbrænder samtidig med at der åbnes på kontrolknap til bagbrænder til højeste indstilling. 3. Tryk og hold nede på tændingsknap indtil brænder er tændt, eller brug evt. en tændstik. 4. Hvis brænder ikke tænder indenfor 5 sec. drejes kontrolknap til OFF og der ventes i 5 min. indtil gassen er væk.. Gentag pkt. 2 eller tænd med en tændstik. ADVARSEL! Brug ikke bagbrænder (rotisserie brænder) på same tid med hovedbrændere.

7 Betjening af grillen Første optænding: Når grillen tændes første gang, kan der opstå lugt og lettere røg. Dette skyldes at der på de enkelte dele i forbindelse med fremstillingen kan være rester fra produktionen som først skal brændes af. Det sker ved at man i forbindelse med første optænding lader grillen varme helt op og disse rester vil så brænde af efter max. 30 min. Herefter vil denne lugt ikke forekomme mere. Brug af hovedbrændere i grillen: Hvis man til at begynde med ønsker at svitse kød, skal grillen først varmes helt op ved at alle brændere er tændt i max. position og låget er lukket i ca. 10 min. Mad som kun kræver kort tilberedning (fisk, grøntsager m.v.) kan tilberedes med låg åbent. Når låget er lukket vil det bevirke en højere og mere jævn varme, som giver en kortere tilberedning og et mere ensartet resultat. Mad som kræver en længere tilberedning end 30 min. eksempelvis stege kan tilberedes med indirekte stegning (brændere er ikke tændt umiddelbart under stegen). Tilbereder man mad som er fedtfattig, kan man med fordel smøre ristene med olie således at det ikke hænger fast i ristene. Kød med meget fedt kan forårsage opflamning. Man kan enten skære fedt væk eller reducere temperaturen for at undgå dette. Sker der en opflamning bør man fjerne maden fra dette område og skrue ned for varmen. Ligeledes bør låg stå åbent. Direkte stegning: Maden som skal tilberedes placeres direkte oven på varmen. Denne stegning benyttes oftest ved svitsning af kød eller ved mad som ikke kræver længere tilberedningstid (hamburger, mindre steaks, kylling eller grøntsager). Man starter normalt med høj temperatur for at bevare saften i maden, og slutter tilberedning ved lavere temperatur alt efter eget ønske. Indirekte stegning: Hvis man har tændt for en eller flere brændere, skal man placere det mad som skal steges på grillen over en brænder som ikke er tændt. Varmen vil herved cirkulere rundt om maden som tilberedes jævnt og langsomt. Denne måde at tilberede på kan sammenlignes med en ovn, og bruges med fordel til større stykker kød af rostbeef, svinekød, fjerkræ m.v., men kan også med fordel benyttes til fedtholdigt kød, som kan forårsage opflamning fra fedtafdryp. Lav temperatur og lang tilberedning giver oftest mest saftholdigt resultat. Brug af bag brænder (tilbehør): Fjern brødhylde inden brug, da den høje temperatur kan beskadige brødhylde. Grillriste kan også fjernes hvis de er i vejen ved brug af rotisserie. Bag brænder bruges ofte i forbindelse med rotisserie hvis det ikke er standard kan det købes separat hos forhandler. Se montering af rotisserie fra vejledning. Ved brug af modvægt skal motor fjernes fra gasgrill. Placer spid med kød på tværs i grillen. Kødet vil naturligvis hænge med den tunge ende nedad. Sæt modvægt og arm på således at armen vender opad. Skub kontravægten ind eller ud for at afbalancere og fastspænd herefter. Sæt motor tilbage på plads og tilberedning kan begynde. Placer en alubakke under maden til opsamling af dryp som evt. kan benyttes efterfølgende til sauce. For at bevare mest saft i kødet, bør bag brænder først sættes med max. varme indtil kødet er brunt herefter reduceres varmen indtil maden er færdig. Hold låget lukket for at opnå det bedste resultat. På den måde opnår man det bedste resultat hvor mest muligt saft bevares i stegen. Der henvises til forskellige grill bøger som nærmere beskriver om brug af bag brænder. ADVARSEL! Salt og fedtrester fra tilberedning kan virke ætsende på dele af grill og rotisserie. Det anbefales derfor at man efter brug rengøre ved brug af varm sæbeblanding, skyller efter og aftørre. Brug af sidebrænder med gasflamme (tilbehør): Denne type sidebrænder kan bruges som et normalt komfur til opvarming af sauce, supper, grøntsager m.v. Det bedste resultat opnås hvis grillen er placeret så der ikke er direkte vindpåvirkning af sidebrænder. Den anbefalede diameter for gryde/pande er mm ADVARSEL! Der kan ikke grilles direkte på sidebrænder er kun beregnet til gryder/pander. ADVARSEL! Luk ikke låget på siden brænder når den er i brug eller varm ADVARSEL! Brug ikke sidebrænder til at dyppe kød i varm olie, da det kan forårsage farlig situation 7 DK ADVARSEL! Låg til sidebrænder må ikke være lukket når sidebrænder er i brug eller varm. ADVARSEL! Anvend ikke sidebrænder i forbindelse med stegning i varm olie, som kan skabe en farlig situation.

8 DK 8 Vejledning for vedligeholdelse og rengøring Vi anbefaler at denne gas grill bliver grundig efterset min. hvert år evt. med assistance af en specialist. I det område hvor gas grillen anvendes bør altid holdes fri for brandbare materialer, benzin og andre tændbare væsker. Hold grillen fri så der er rigelig med ventilation og frisk luft. Opbevar gasflasken under brug og efter brug i henhold til gældende bestemmelser og i ren tilstand. ADVARSEL! Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller + handsker når man efterser sin grill. ADVARSEL! For at undgå forbrænding bør man kun efterse sin grill når den er afkølet og kold. Undgå direkte kontakt med varme flader. Vær sikker på at alle brændere er slukket. Gør grillen ren i et område som er velegnet. Brug ikke ovnrens til rengøring af denne grill. Brug ikke en selvrensende ovn til at rengøre riste og andre dele. Barbecue sauce og salt kan være ætsende, og bør derfor fjernes jævnligt fra grillen. Bemærk: Rustfri stål har en tendens til at oxidere eller ændre karakter i forbindelse med klorider og sulfider, især i kystområder og andre udsatte miljøer, samt den varme og fugtige luft der findes i områder ved boblebade og swimmingpools. Disse pletter kan opfattes som rust, men kan let fjernes eller forhindres. For at forebygge og fjerne pletter bør overfladen behandles jævnligt eller når påkrævet med frisk vand og/ eller rengøringsmiddel til rustfri stål (må ikke indeholde slibemiddel) ADVARSEL! Inden grillen efterses bør der lukkes for gassen og flaske afmonteres. For at undgå ild, skal grillen være helt afkølet inden vedligeholdelse. Lækagetest bør foretages jævnligt, og efter behov hvis gas dele bliver udskiftet eller der lugter af gas. Riste og brødhylde: Disse rengøres bedst med en blød messingbørste når grillen er under forvarmning. Findes der specielt vanskelige pletter kan disse evt. fjernes ved hjælp af ståluld. Grillriste af rustfri stål vil ændre karakter i udseende i forbindelse med tilberedningen, hvor de ofte er udsat for høje temperaturer. Støbejernsriste: Hvis denne type riste medfølger grillen har man fået riste som giver god varmefordeling og gode stegeegenskaber. Ved jævnlig brug vil overfladen på støbejernet blive bevaret med en belægning som gør dem lette at benytte. Første gangs benyttelse: Inden ristene benyttes første gang bør de vaskes i hånden med mild varm sæbeblanding, for at fjerne evt. rester fra produktionen (vask aldrig i maskine). Skyld grundigt efter med rent varmt vand og tør godt efter med en blød klud. Dette er vigtigt for at undgå rester af fugt på støbejernet som evt. senere kan forårsage rust. Under brug: Ved hjælp af en blød klud påsmører man vegetabilsk olie på ristens overflade, i hjørner m.v. Brug ikke fedtstoffer med salt som smør/margarine. Forvarm grillen i 15 min. og placer de indsmørede grillriste på rette plads. Kontrolknapperne stilles på medium og låget er lukket. Lad grillristene blive gennemvarm for en periode (op til 30 min.) Herefter stilles alle knapper på OFF og der lukkes for gassen ved gasflaske. Lad herefter ristene køle helt af. Gentag denne fremgangsmåde jævnligt og afhængig af hvor meget og hvor ofte grillen benyttes. Daglig brug: Før forvarmning og brug af blød messing børste kan efter behov påføre vegetabilsk olie på ristens overflade. Efter forvarmning kan man nu med en blød messingbørste fjerne evt. rester på grillristen. Rustfri grillriste: (kan evt. købes som tilbehør forhør hos forhandler) Rustfri stålriste er holdbare og korrosionsbestandige. De kræver mindre fedtstof og vedligeholdelse end støbejernsriste. Det anbefales at man benytter den daglige rengøring som beskrevet. En almindelig forvarmning og brug af blød messingbørste vil dog ofte være tilstrækkelig. Kontrol panel: Teksten på kontrolpanelet er trykt direkte på det rustfrie stål og vil med den rette behandling forblive klar og læselig. Til rengøring af panel bør kun benyttes varmt sæbevand eller korrekt rustfri rensemiddel. Brug aldrig slibende eller ætsende rensemidler på nogen rustfri overflader, som blandt andet vil skade teksten på frontpanelet. Rengøringen indvendig igas grillen: Tag grillristene ud. Brug en blød messingbørste til at fjerne løse flager fra de støbte sideplader og på indersiden af låget. Skrab flametaimer plader med en spartel eller skraber, og fjern aske med en børste. Fjern flametaimer plader over brændere, og fjern snavs fra brænder med en blød metalbørste. Fej alt snavs indvendig i grillen ned i drypbakken.

9 Lys: For at fjerne lys linse ud af holder, skal man tage en flad skruetrækker som sættes ind mellem linsen og holder, og herefter vippe forsigtig. Selve pæren må ikke berøres direkte da urenheder herfra kan nedsætte levetiden for pæren. For at rengøre linsen benyttes varm sæbeblanding og aftørres med en klud uden slibende rensemidler. Lys linsen sættes på plads igen ved at klikke den ind i holder. Drypbakke: Opsamlet fedtstof kan forårsage flammer. Rengør drypbakke jævnligt (efter 4-5 gange brug eller når påkrævet) for at undgå for stor mængde fedtstof. Fedt og afdrypning ender i drypbakken, som er placeret neden under grillen, og som opsamler i en skål som hænger under drypbakken. Adgang til drypbakken og rengøring af denne sker lettest ved at drypbakken tages ud fra grillen. Brug ikke alufolie, sand eller lign i drypbakken, da det kun vil forhindre fedtstoffet i at flyde i bakken og ned i skålen. Drypbakken kan rengøres med spartel eller skraber. Fedtskålen kan udskiftes og det bør ske efter behov. Rengøring af grillen udvendig: Brug ikke slibende rengøringsmidler eller ståluld på malet, emaljeret eller rustfrie dele på din Napoleon gas grill. Hvis det sker vil det beskadige overfladen. Udvendige grilloverflader skal rengøres med varm sæbeblanding mens overfladen stadig er lidt varm. Overflader af rustfri stål bør rengøres med varm sæbeblanding eller specielt rensemiddel til rustfri stål uden slibemiddel. Tør i retning af stålets struktur. Ved løbende brug vil rustfri stål ændre karakter og i forbindelse med opvarmning ændres farve til gylden og brunlig. Denne ændring har ingen indflydelse på kvalitet og grillens funktion.. Emaljerede dele må behandles med speciel forsigtighed. Emaljerede dele har en glasagtig overflade, og vil skalle af ved slag. Reparationssæt af emalje kan købes. 9 DK ADVARSEL! Gasslange bør jævnlig efterses for beskadigelse, revner, slid m.v. Hvis slange ikke er i orden må grillen ikke benyttes før slange er udskiftet med ny DG-godkendt slange. Rørbrænder: Denne brænder er fremstillet af kraftig kvalitet i rustfri #304 stål, men meget høj varme og korrosive omgivelser kan forårsage overfladekorrosion. Dette kan fjerne ved hjælp af en blød metalbørste. ADVARSEL! Vær opmærksom på insekter/spindelvæv. Insekter bliver tiltrukket af lugten af gas. Brænder er forsynet med et insektnet ved luftregulering på brænder, og dette skulle forhindre blokering af brænderrør det forhindre dog ikke helt problemet. En blokering kan betyde en gylden farve på flammen eller ligefrem en tilbagbrænding (flashback) ved luftindtag. For at rengøre brænder indvendig skal den tages ud af grillen: Skrue som fastholder brænder til bagside af grillen skal fjernes. Brænder trækkes tilbage og løftes op og ud af grillen. Rengøring: Benyt en speciel rund børste som passer indvendig i brænderrør. Ryst evt. løst snavs fra brænder ud gennem indløb. Undersøg huller i brænder samt dyse i gasventil. Huller i brænder kan under brug på grund af fedtafdryp eller korrosion blive blokeret. Benyt en clips eller medfølgende bor til at åbne hullerne igen. Hullerne er lettest at rense med brænder ude af grillen, men det kan også lade sig gøre med brænder på plads i grillen. Undgå at bøje bor, da det kan forårsage at det knækker eller at hullerne bliver større. Bor må kun benyttes til huller i brænder ikke til dysehul i gasventil. Sørg for at insektnet er rent, tæt og uden blokering af insekter m.v. Indsætning af brænder: Brænder sættes ind efter samme princip som de blev taget ud. Det er vigtigt at brænder placeres korrekt ind over gasventilen. ADVARSEL! Når brænder sættes på plads igen efter rengøring er det meget vigtigt at enden på brænderrør sættes korrekt ind over dyse på enden af ventil. Hvis dyse ikke er korrekt på plads i brænderrør kan det forårsage en farlig situation med ild og stikflammer. Støbt aluminium: Rengøres jævnligt med varmt sæbevand. Aluminium ruster ikke, men høje temperaturer samt påvirkning fra vejret kan forårsage oxidering på overfladen. Det viser sig med hvide pletter på den støbte overflade. Hvis det ikke kan fjernes med almindelig rengøring kan det være nødvendigt med brug af fint sandpapir. Rengør herefter overflade og brug speciel reparationsmaling som er varmebestandig. Beskyt omkringliggende områder og sørg for tilstrækkelig tørring/hærdning. Spørg evt. forhandler.

10 DK 10 Fejlfinding Problem Mulig problem Løsning Lav varme/ lav flamme når indstilling er på høj For propan gas forkert optænding Vær sikker på at optænding sker som beskrevet. Alle kontrolknapper skal stå på OFF inden at der åbnes for gassen ved gasflaske. Der åbnes herefter på regulator ved gasflaske. Se vejledning. Kraftige opflamninger/ ujævn varme Brænder med gul flamme, samt en lugt af gas. Summende regulator. Brændere tændes ikke ved siden af hinanden.. Maling skaller af indvendig i låget. For naturgas ikke tilstrækkelig tilførsel af gas. For begge gastyper forkert forvarmning. Flametaimerplader ikke korrekt placeret. Utilstrækkelig forvarmning. Overdreven fedt og aske på flametaimerplader og drypbakke Mulig spindelvæv eller insekter, eller forkert indstilling af luftindtag ved hovedbrænder. Sker normalt på varme dage Huller lukket bagerst i brændere. Fedtaflagring på indvendig side af låget. Rør må være nøje tilpasset i henhold til installationsbeskrivelse af gas. Grillen forvarmes med hovedbrændere i min. Vær sikker på at flametaimerplader er korrekt på plads med hul frem mod front og rillerne i bag. Se vejledning for samling. Grillen forvarmes med hovedbrændere på max. i min. Rengør flametaimerplader og drypbakke jævnligt. Anvend ikke alufolie i drypbakke. Se vejledning for rengøring. Brænder rengøres efter udtagning. Se generel beskrivelse af vedligeholdelse. Dette er ikke en defekt. Skyldes vibrationer i ventilator og har ingen indflydelse på ydelse. Regulator ombyttes ikke her. Rens huller i brænder. Se vedligeholdelse af brændere. Dette er ikke en defekt. Overflade på låget er emaljeret og vil ikke skalle af. Afskalling indvendig skyldes oplagring af fedtrester som efter at blive hårde skaller af i flager. Dette kan undgås ved jævnlig rengøring se vejledning for vedligeholdelse.

11 11 OPBEVAR KØBSKVITTERING SOM BEVIS FOR GYLDIG GARANTIPERIODE Bestilling af reservedele Garantioplysning MODEL: DK KØBSDATO: SERIENUMMER: (Vejledning ved bestilling) Inden man kontakter sin forhandler for kundeservice på grund af en fejl, bør man informere sig i vejledning omkring rengøring, vedligeholdelse og fejlfinding. Kontakt forhandler direkte ved bestilling af reservedel samt garantispørgsmål. For at kunne behandle en reklamation skal følgende være oplyst: 1. Model og serienummer for grillen 2. Del nr. og beskrivelse af delen som ønskes. 3. En kortfattet beskrivelse af problemet ( brækket er ikke tilstrækkeligt) 4. Købskvittering (kopi) For at kunne behandle reklamationen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at indlever den defekte del den må derfor ikke smides væk inden reklamationen er færdigbehandlet. Ved indlevering af defekt del skal ovenstående oplysninger medfølge Det bedes bemærke at følgende omkostninger ikke dækkes I tilfælde af garanti: Udgift til fragt ved defekte dele Arbejdsløn ved ombytning af dele. Udgifter ved kontakt til forhandler ved reklamation. Ændring af farve på rustfri stål dele Defekt på dele som skyldes manglende rengøring og vedligeholdelse, eller brug af forkerte rengøringsmidler (ovn rens m.v.)

12 12 DK FORSIGTIG! Når grillen pakkes ud bør man sikre sig mod skader brug evt. handsker og anden bekyttelse. Selvom vi har tilstræbt at gøre montering af grillen så sikkert og let som muligt, bør man være opmærksom på at dele kan være skarpe på kanter og hjørner, og bør behandles med forsigtighed. Sådan starter man! 1. Fjern alle grilldele, tilbehør og selve grilldelen fra kartonen. Åben låget på grillen og tag de dele ud som er pakket inde i selve grillen. Ved hjælp af oversigten kan man konstatere at alle dele er til stede. 2. Smid ikke emballage væk inden grillen er helt samlet og den fungerer tilfredsstillende. 3. Grillen bør samles der hvor den skal bruges, og brug emballage eller klæde som underlag for at forhindre ridser samt at dele bliver væk under samling af grillen. 4. En del af de rustfri dele er leveret med en beskyttelsesfilm som skal fjernes inden grillen tages i brug. 5. Følg nøje instruktionen og saml grillen i den rækkefølge som beskrevet. 6. Det kræver to personer at løfte selve grilldelen på plads under monteringen. Hvis der er spørgsmål til samling af grillen, eller man mener der mangler dele/beskadiget dele bør man kontakte sin forhandler omgående. Værktøj medfølger ikke 3/8", 5/8" Skruenøgle, skralde eller nøgle Skruetrækkere Tænger Hammer

13 13 5/8 (16mm) 6 x Z (1/4-20 x 3/8 ) 3/8 (10mm)

14 14 9 x N (#10-24 x 3/8 ) 4 x N (#10-24 X3/ 8 )

15 15 4 x N (10-24 x 3/8 )

16 16 4 X Z (1/4-20 X 3/8 ) 2 x N (M4 x 8 mm) 3/8 (10mm) ADVARSEL! Kun Propan For at undgå problemer når grilldelen skal påmonteres, skal bånd som holder regulator fjernes. Denne var fastgjort på fabrikken for at undgå skader under transporten og er ikke længere nødvendig. (Når bånd fjernes må slange ikke beskadiges). Sørg for at regulator og slange ikke kommer i klemme mellem grillen og grillvognen. Til dette kræves der to personer Korrekt Ukorrekt Regulator fastgøres til sidepanel med (2) M4 x 8 skruer. Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

17 17 2 x N

18 18 Indsæt tap på hylde ind i venstre hylde beslag. Hylde åbnes lidt for at sætte anden tap ind i beslag. ADVARSEL! Hylde må ikke bøjes for meget.

19 19 Skub nedad og påvirk øverste tap for at kunne låse hylde på plads. Løft Hylde frigøres vet at trække opad.

20 20 1 x N SB MODEL Sørg for at bøsning klikker på plads som vist. Sæt gasdyse ind i gasrør og fastgør slangen med clips som medfølger. Fastgøre ledning fra manifolden til sidebrænders elektrode. Hylde sikkerhedslås, skub til lavere hylde Hylde frigøres vet at trække opad.

21 21

22 22

23 23

24 24 Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

25 25 Vejledning i lækagetest ADVARSEL! En lækagetest skal gennemføres med jævne mellemrum og når dele eller flaske skiftes. ADVARSEL! Brug aldrig åben ild til at teste for gasudslip. Sørg for at der ikke er gnist eller åben ild i det område hvor der testes for lækage. Gnister eller åben ild kan forårsage en eksplosion med fare for personer og omgivelser med alvorlige følger. Lækagetest: Dette bør ske inden grillen tages i brug første gang, med jævne mellemrum og hver gang at grillen er efterset eller dele udskiftet. Der må ikke ryges når denne test foretages, og fjern alle former for muligheder for antændelse. Se diagram for områder som bør lækagetestes. Alle kontrolknapper sættes på OFF. Der åbnes for gassen ved gasflaske. En blanding med 50/50 vand og sæbe påføres med børste på alle dele med gas regulator, slange, gasrør, ventiler og samlinger. Bobler vil afsløre en utæthed. Dette skal udbedres omgående inden grillen anvendes igen. Det kan ske ved evt. fastspænding af løs del, udskiftning af defekt del kontakt forhandler hvis man er i tvivl. Hvis utæthed ikke kan stoppes, bør der omgående lukkes for gassen ved gasflaske.og slange/regulator tages af. Brug ikke grillen før utæthed er fundet og fjernet. Kontakt evt. forhandler. Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

26 26 410SB Parts List Item Part # 410SB Item Part # 410SB 1 Z x 40 Z x 2 Z x 41 N x 3 Z K x 43 N x 5 Z SER x 44 N x 6 Z GY1SG x 45 Z x 7 Z x 46 N x 8 N x 47 N x 9 N x 48 N x 10 N x 49 Z GY1SG x 11 W x 50 Z GY1SG x 12 N x 51 Z GY1SG x 13 N x 52 Z x 14 N x 53 Z GY1SG x 15 N x 54 Z SS x 16 Z x 55 N x 17 Z x 56 N x 18 Z SB x 57 N x 19 Z x 61 Z x 20 Z M01 x 62 N x 21 Z M05 x 63 N x 22 Z x 65 Z x 24 Z K x 66 N x Z ac 67 Z x 25 Z K x 68 N GY0TX x Z ac 69 Z x 26 Z x 70 Z GY1SG x 27 N x 71 Z GY1HT x 28 Z SBP x 72 Z x 29 Z x 73 Z x 30 Z x 74 Z x 31 N x 75 Z x 32 N x 76 Z x 33 N x 77 Z x 34 W x 78 Z GY1HT x N x 79 Z x 35 N SER x 80 N x 36 N x 82 Z x N x 84 Z M05 x N x 85 Z M05 x N x 86 Z x N x 87 Z x N x 88 N x N x 89 N BL x N x 90 Z x N x Z x N x ac N x ac 37 Z x ac 38 N x ac 39 N BL x x-standard x-compris ac-accessory ac-accessoires

27 PARTS DIAGRAM 27

28

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. MÅ IKKE

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 325,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. MÅ IKKE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. MÅ IKKE

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. PG.15

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.

Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. MÅ IKKE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

LP GASGRILL 1008-13. Brugervejledning #

LP GASGRILL 1008-13. Brugervejledning # LP GASGRILL MODEL # 720-0819 BF(720015) Gastype: butan(g30), propan (G31) 1008-13 Brugervejledning # For at reducere risikoen for forbrændinger eller andre skader, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning

Installations- og betjeningsvejledning Installations- og betjeningsvejledning Drivhusvarmer Frosty 2500 / Frosty 4500 Kosan Gas varenr. 28701 / 28702 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager drivhusvarmeren i brug.

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill DA Fotografier er ikke i målsikre. Der forbeholdes ret til ændringer af specifikationerne uden varsel. 0359

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER Produktet er designet og produceret i overensstemmelse med standarder som angivet i: Þ EN 26-1997 +A3:2006 TEKNISK ASSISTANCE Produktet er testet og justeret før det forlader

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tak fordi du har anskaffet en Weber grill. Du har gjort en klog investering. Brug nu et par minutter, og beskyt den ved at registrere

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. PRESTIGE

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill #5697 DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER DIN GASGRILL. m FARE Ved gaslugt:. Luk for gassen til udstyret.. Sluk åbne flammer.. Åbn låget..

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere