Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN"

Transkript

1 Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

2 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger I mobning på jeres arbejdsplads? Hvordan laver I en god APV? Hvordan kan I holde mere inspirerende møder? Denne miniguide er til dig, der spiller en rolle i at sikre et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Den giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste emner i arbejdsmiljøet og en genvej til at komme videre. Den viser dig hen til videoer, vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet. Alt sammen for at inspirere dig og din arbejdsplads til et bedre arbejdsmiljø. Du finder miniguiden på Miniguiden er delt op i tre kapitler 1 Psykisk arbejdsmiljø 2 Fysisk arbejdsmiljø 3 Arbejdsmiljøarbejdet Hvert kapitel har sin egen farve, og emnerne er ordnet alfabetisk. Plakater med gode råd om arbejdsmiljø Hundredvis af medarbejdere på offentlige og finansielle arbejdspladser har indsendt gode råd om arbejdsmiljø. Plakatkunstneren Finn Nygaard har illustreret de tre bedste råd. Plakaterne indgår som illustrationer i denne miniguide på side 24, 42 og 56 og kan også købes på arbejdsmiljoweb.dk/plakat Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K arbejdsmiljoweb.dk

3 1 DIN MINIGUIDE TIL ET GODT ARBEJDSMILJØ 3 PSYKISK ARBEJDSMILJØ 4 Anerkendelse 5 Arbejdstid 6 Konflikter 9 Ledelse 10 Mobning 12 Møder 13 Pauser 14 Social kapital og trivsel 16 Stress 18 Sygefravær 19 Trivsel 20 Trusler og vold 25 FYSISK ARBEJDSMILJØ 26 Arbejdsstillinger 27 Byggeri Når I skal bygge nyt eller bygge om 28 Forflytning og løft af ting 29 Hudproblemer og eksem 30 Indretning af arbejdspladsen 31 Kroppen på arbejde 32 Kulde 33 Luft 34 Lys 36 Rengøring 37 Støj 38 Ulykker 40 Varme 43 Arbejdsmiljøarbejdet 44 Arbejdsmiljøorganisationen 47 Arbejdsmiljøuddannelsen 48 Arbejdspladsvurdering (APV) 52 Introduktion af den nye kollega 53 Når Arbejdstilsynet kommer 54 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 62 STIKORDSREGISTER

4 PSYKISK ARBEJDSMILJØ

5 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Anerkendelse Find værktøjet Flipflap til "Anerkendende øvelser" om anerkendende tilgang på arbejdsmiljoweb.dk/ao-flipflap Mange arbejdspladser har gode erfaringer med at bruge en anerkendende tilgang til at øge trivslen. I den anerkendende tilgang retter I fokus mod det, der fungerer godt i jeres samarbejde og den daglige kommunikation. Det kan være et godt supplement til jeres dialog om arbejdsmiljøet. Læs mere om anerkendelse på arbejdsmiljoweb.dk/anerkendelse Fokus på det, der virker og det, I ønsker Når vi taler om opgaver og arbejdet, spørger vi: Hvornår har vi haft høj trivsel på vores arbejdsplads? Giv eksempler Hvordan var det, og hvad skete der? Hvad gjorde det muligt? Hvad gjorde vi? Hvad gjorde du selv? Hvad gjorde andre? Forestil jer om tre år, hvor trivslen på jeres arbejde er høj. Hvordan er det i detaljer? Hvad kan vi, den enkelte og andre gøre for, at vi kommer derhen? En anerkendende tilgang består ikke i at benægte eller fortie problemer. Den peger på, at den korteste vej til forbedringer kan være at se fremad mod den situation, man gerne vil opnå. En anerkendende og en mere problemorienteret tilgang behøver ikke at udelukke hinanden. I nogle situationer eller faser passer den ene bedre end den anden. 4 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

6 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Arbejdstid Læs mere om arbejdstid og prioritering under stress og pauser på arbejdsmiljoweb.dk Læs mere om arbejdstid og alenearbejde på etsundtarbejdsliv.dk/tid Tiden tæller og har på flere områder betydning for jeres arbejdsmiljø. Tid til opgaven Tid kan dreje sig om den tid, der er til opgaverne på arbejdet. Har I fx tid til at fordybe jer, når opgaven kræver det, tid til sparring med kollegaer eller når en opgave uforudset kræver ekstra opmærksomhed? Prioritering Tid kan handle om prioritering, om tiden bruges på de rigtige opgaver, og om arbejdet udføres på en effektiv måde. Flere oplever, at de har brug for mere tid, men også at der skal være tid til at planlægge en given opgave. Hvornår og hvor arbejder I Tid kan handle om, hvornår på døgnet I arbejder. Har I indflydelse på jeres vagter, og kan I få arbejds- og privatliv til at hænge sammen? Arbejder I alene og på tidspunkter, hvor der fx kan være større risiko for vold fra borgere, kunder og patienter? Flere har mulighed for at tage arbejdet med hjem. Både arbejdet og privatlivet kan blive grænseløst. Det giver gode muligheder for at tilrettelægge jeres tid, men kan også betyde, at både privatlivs- og arbejdskalenderen bliver fyldt for meget op. Forhold som fx ITsystemer, der går ned, møder, der trækker ud, input fra andre, der er forsinket, kan også have betydning for arbejdsmiljøet. Det kan I gøre Er tid et ord der går igen, når I taler arbejdsmiljø, så prøv at indkredse, hvad det handler om. Arbejdstid er overenskomstbestemt, men handler også om meget mere. I kan på arbejdspladsen få meget ud af at tale om, hvordan I gerne vil bruge jeres tid og afstemme jeres forventninger til hinanden, herunder jeres deadlines, tidspunkter I kan kontakte hinanden på osv. BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 5

7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Konflikter Faglige og personlige diskussioner og uenigheder er en naturlig del af samarbejdet på enhver arbejdsplads. Målet er ikke at undgå konflikter for enhver pris, men at undgå at de bliver personlige og optrappes og bliver forstyrrende for selve arbejdet. Mange konflikter opstår i kontakten til fx en borger, kunde eller patient. Det er vigtigt, at I håndterer konflikterne professionelt og med en fælles faglig tilgang. Sådan forebygger og løser I konflikter Det er lettere at håndtere konflikter, mens de handler om sagen. Jo længere op ad konflikttrappen, de kommer, desto vanskeligere er det at finde gode fælles løsninger og bruge konflikten konstruktivt. En god konfliktkultur anerkender, at der er uenigheder og respekterer forskellige standpunkter. En god konflikthåndtering er både med til at løfte kvalitet i arbejdet og til at forebygge mobning og vold. 6 Se konflikttrappen på side 8 Hvad kan jeg gøre i situationen? Bevar fokus på sagen Tæl til 10 er et godt gammelt råd, som virker Tal i jeg-form fx: Jeg oplever at Lyt til den anden og prøv at forstå, hvad der er vigtigt for ham eller hende Vær med til at undersøge løsninger, som I begge kan være tilfredse med GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

8 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk/konflikter Læs mere om konflikter under Mobning side 10, eller under Trusler og vold side 20 Hvad kan jeg gøre som kollega? Del vanskeligheder og uenigheder med hinanden Spørg kollegaen om han eller hun har brug for din hjælp Spørg til kollegaens opfattelse af uoverensstemmelsen og spørg evt. til, hvordan kollegaen tror, den anden part oplever den Mind om at det er menneskeligt at komme i vanskelige situationer uden at underkende vanskeligheden Hjælp kollegaen med at finde gode måder at nedtrappe konflikten på og hold fokus på vanskeligheden Hvad kan ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen gøre? Gå foran med et godt eksempel og håndter selv uoverensstemmelser på en konstruktiv måde Skab tid til sparring i det daglige Tag initiativ til en fælles dialog om, hvordan konflikter bedst håndteres på arbejdspladsen. Tag fx emnet op på en temadag eller et personalemøde Tal om værdier og hav dialog om generelle spilleregler BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 7

9 PSYKISK ARBEJDSMILJØ VÆRKTØJ I KONFLIKTTRAPPEN Tilspidset 9 Destruktion. Situation er så polariseret, at eneste udvej er adskillelse. 8 Åben fjendtlighed. Parterne kommer med destruktive angreb mod hinanden verbalt eller fysisk. 7 Fjendebilleder. Modparten ses som fjenden, der er helt udenfor menneskelig rækkevidde. Person 6 Samtalen opgives helt. Parterne undgår og afviser hinanden og taler om hinanden, men ikke længere med hinanden. 5 Problemet vokser. Parterne fokuserer på fejl, finder nye problemer og tager evt. tidligere konflikter frem. 4 Personificering. Fokus flytter fra sagen til personen. Det er ikke længere sagen, men den anden, der ses som problemet. Sag 3 Kommunikation gennem handling færre ord. Parterne forsøger at handle sig ud af uoverensstemmelsen, overser modparten og gør som de finder bedst. 2 Diskussion. Parterne argumenterer for, at deres anskuelse er den rette. Taktiske argumenter tages måske i brug. 1 DIALOG. Uoverensstemmelse, som løses af de involverede parter, når de blot bevarer fokus på sagen. Tilpasset gengivelse af Glasls model 8 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

10 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Ledelse Find værktøjer og hjælp til selvhjælp på arbejdsmiljoweb.dk/ledelse Ledelse er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Ledelse handler bl.a. om at skabe klare rammer for arbejdet og for medarbejderne. Samtidig er lederens eget arbejdsmiljø også en vigtig del af arbejdsmiljøarbejdet. Gode rammer for kerneydelsen giver et godt arbejdsmiljø Lederen har en vigtig opgave i at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø. Lederen skal sætte standarden og retningen for arbejdspladsens kerneydelser og ikke mindst forventningsafstemme hos modtagerne af kerneydelsen, hvad enten det er borgere, brugere, kunder eller interne kolleger og ledere. Lederen danner rammerne for et godt arbejdsmiljø fx i den måde medarbejderne bliver inddraget og arbejdet organiseret på. Her kan 16 gode ledelsesværktøjer" give støtte til arbejdet med at udvikle en attraktiv arbejdsplads og 5 gode øvelser, spørgeskemaer og konkrete ideer til at støtte udviklingen af den sociale kapital. Find dem på arbejdsmiljoweb.dk/ledelse Håndter de vanskelige ledelsesopgaver At skabe trivsel kræver et langt sejt træk. Men står lederen overfor en akut ledelsesudfordring fx i form af vanskelige samtaler, arbejdspres eller konflikter er der værktøjer, der kan hjælpe lederen. Lederens eget arbejdsmiljø Når det hele presser sig på, er det vigtigt, at lederen husker at skabe plads til sig selv og passe på sit eget arbejdsmiljø. Tjek lederens eget arbejdsmiljø med en Leder APV arbejdsmiljoweb.dk/lederapv Eller find støtte til at tage lederfrakken på arbejdsmiljoweb.dk/lederfrakken BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 9

11 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Mobning Hent værktøjer som kan forebygge mobning på arbejdsmiljoweb.dk/mobning Mobning kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og tager energi fra arbejdet. Vidner til mobning bliver belastet og er samtidig dem, som kan gøre noget aktivt mod mobning. Mobning kan være svært at håndtere, fordi vi ikke altid kan se og høre den. Der er to forhold, som er særligt vigtige, når man taler mobning. Det ene er offerets oplevelse. Derfor er det uden betydning, om man bevidst har haft til hensigt at mobbe, eller om det er et udtryk for ubetænksomhed. Det andet forhold er, når de, der mobbes, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt. Det er vigtigt, at mobning ikke forveksles med drillerier eller konflikter. Det kan I gøre Mange arbejdspladser skal, mens andre kan vælge at udarbejde retningslinjer til, hvordan I forebygger og håndterer mobning. I kan forebygge mobning på flere måder. Sørg for at jeres retningslinjer er kendte og involverer alle Arbejd med risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Er der ansatte i særlige funktioner, som er udsatte? Fordeler I opgaver på en retfærdig måde? Se på jeres måde at håndtere uenigheder. Kan I bygge en mere positiv konfliktkultur op? Typiske tegn på mobning Indikationer på dårlig trivsel i spørgeskemaundersøgelser Klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper Tavshed når psykisk arbejdsmiljø kommer på dagsordenen Øget sygefravær Henvendelser fra tillids-, arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejdere om mobning 10 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

12 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Hotline Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen. Når I kontakter hotlinen, kommer I til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning. Ring på telefon Tast 3 for hotlinen Telefonen er åben: Mandag til fredag kl Det siger reglerne Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. At-vejledning D.4.2 I alle kommuner og regioner skal der aftales retningslinjer om håndtering og forebyggelse af mobning/vold, trusler og chikane på arbejdspladserne. På det statslige område skal samarbejdsudvalget drøfte arbejdspladsens indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning, (sex)chikane eller vold fra kolleger, ledere eller tredjeperson. (CFU-forliget, OK 13). BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 11

13 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Møder Vi bruger mere og mere af vores tid på møder. Både gode og dårlige møder har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kan det være en gevinst for arbejdsmiljøet at skabe en bedre mødekultur. Lav en god drejebog De bedste møder er ofte dem, hvor mødedagsordenen og strukturen er klar og tydelig. Hvis vi skal have idéer til fx en ny strategi, skal vi bruge kræfterne på at få idéerne. Det kan vi bedst, hvis der er en klar struktur i mødet med formål og proces. Find flere tips og værktøjer på arbejdsmiljoweb.dk/moeder Og i bogen Atmosfære på møder arbejdsmiljoweb.dk/ atmosfaerepaamoeder Skab ejerskab og engagement Sæt mødedeltagernes idéer, input og kompetencer i spil på mødet: Lav summerunder i stedet for at diskutere i hele gruppen Giv tid til refleksion hver for sig i stilhed Lad deltagerne tale sammen to og to, inden de svarer på forståelsesspørgsmål Sørg for en tydelig opsamling, hvem gør hvad og hvornår Arbejd med energien Der er ofte brug for at gøre noget aktivt for, at mødedeltagerne kan bevare koncentrationen. Lav fx korte pauser, hvor I laver energigivende øvelser især strækøvelser kan genskabe energien i kroppen. Eller brug mødeteknikker som mødediamanten eller fem spark til mødetrætte. 12 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

14 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Pauser Der kan være mange fordele ved pauser. Bedre kvalitet i arbejdet og styrket overblik. Og måske får I også bedre overskud til at hjælpe hinanden. At holde effektive pauser kan være et led i jeres stressforebyggelse og en måde at takle et højt arbejdspres. Små pusterum At holde små pauser i hverdagen kan være et redskab til at slappe lidt af og kunne vende mere klar tilbage til opgaverne. Pausen behøver ikke at være lang, men det er vigtigt, at den er af en god kvalitet. Læs mere om pauser på arbejdsmiljoweb.dk/pauser Skab en sund pausekultur I kan i fællesskab tale om, hvordan I skaber en god pausekultur. Har I fx et godt fysisk rum at holde pauser i? Kan I skærme hinanden for forstyrrelser fra fx telefoner og s i visse tidsrum. Kan I finde en god rytme for pauser i jeres arbejdsdag, så I kan holde fælles pauser? Er det ok at anvende walk and talk eller power nap? Hvad med fysiske øvelser, såsom elastikøvelser for nakke og skuldre? Og hvordan gør I det, uden at det skaber gene for resten af arbejdspladsen? BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 13

15 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Social kapital og trivsel Find værktøjet "Flipflap" om social kapital på arbejdsmiljoweb.dk/sk-flipflap Social kapital er værdien af de gode relationer på arbejdspladsen. At arbejde med social kapital kan være med til at øge både kvaliteten, produktiviteten og trivslen. Tillid Tillid handler om at kunne regne med hinanden. På en arbejdsplads betyder det især, at medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledere siger, og at ledelsen har tillid til, at de ansatte udfører et godt stykke arbejde. Retfærdighed På en arbejdsplads handler retfærdighed om flere ting. Er processen retfærdig i forhold til fordeling af goder, såsom løn, tillæg og forfremmelser og foregår afskedigelser på et retfærdigt grundlag. Bliver den enkelte behandlet ordentligt og med respekt og får tilstrækkelig information om forandringer. Samarbejdsevne At kunne samarbejde godt om kerneopgaven er essensen af social kapital. Et godt samarbejde kræver klare mål for jeres opgaver, så I ved, hvornår I har udført jeres arbejde godt nok. I skal have den viden og uddannelse, som gør jer i stand til at nå målene. Samtidig har I brug for støtte og opbakning i forbindelse med konflikter, uklarhed eller stort arbejdspres. Seks tegn på godt samarbejde I kender hinandens opgaver I lytter og tager andres synspunkter seriøst I stoler på, at alle overholder fælles aftaler I bliver hørt og ved, hvad der sker I ved, hvordan ledelsen træffer beslutninger Ledelsen får feedback af medarbejderne 14 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

16 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De tre nøglebegreber om social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne At arbejde med social kapital kræver en længerevarende indsats. Det virker kun, hvis det bliver en fast del af arbejds pladsens måde at fungere på. Find en serie praktiske værktøjer til arbejdet med social kapital på arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital Det er nødvendigt, at man anerkender, at der faktisk er forskellige synspunkter i virksomheden. Der er også forskellige fortolkninger af den fælles faglige opgave. Der er forskellige faglige interesser i spil. Alt det må man anerkende, og så må man prøve at samarbejde, og diskutere sig frem til løsninger. Peter Hasle, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 15

17 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Stress Stress er en reaktion hos den enkelte medarbejder, som kan have mange forskellige årsager, både private forhold og forhold på arbejdspladsen eller et samspil. Det kan fx skyldes arbejdets organisering, tempo i arbejdet, den enkeltes muligheder for at udføre sine opgaver, samarbejdsrelationer eller det psykiske arbejdsmiljø generelt. Krav og ressourcer Arbejdsbetinget stress kan bunde i en ubalance mellem de krav, man bliver stillet overfor i arbejdet og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne. Den måde, som den enkelte forholder sig til kravene, er meget forskellig, så det kan være svært at vide, hvordan og hvornår der skal gribes ind. Derfor ligger løsningerne altid både hos arbejdspladsen og hos den enkelte medarbejder. Prioriter med god samvittighed! I perioder kan man gå hjem fra arbejde med en oplevelse af, ikke at leve op til 16 de krav, arbejdet stiller. Vi forestiller os, at kravene er uendelige, fordi vi altid kan gøre det bedre, gøre noget mere eller noget andet, end det vi gør. Måske tror vi også, at vores kolleger forventer, at vi skal gøre mere, end det vi når i dagligdagen. Her kan værktøjet Prioritering hjælpe jer med at blive enige om, hvad I SKAL nå, for at blive tilfredse med jeres arbejde. Lederen skal stå aktivt i spidsen i jeres arbejde med at prioritere, da lederen har et særligt ansvar for, at I bruger jeres tid på de vigtigste opgaver. Når I bliver enige om skal-kravene, kommer der en ro i hverdagen, fordi I så er mere sikre på, at I har fokus det rigtige sted. Det er ikke sikkert, at I når alt det, I gerne ville, men når det, som I er blevet enige om, er det vigtigste. I alle kommuner og regioner skal der aftales retningslinjer om stress. GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

18 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Prioritering Formålet med Kan og Skal - værktøjet er at blive enige om, hvad vi SKAL nå for at blive tilfredse med vores arbejde. På den måde opnår vi en fælles forståelse for, hvad der er det vigtigste at prioritere. arbejdsmiljoweb.dk/prioritering Kan Skal Sådan kommer I videre Der findes flere praktiske værktøjer, der tager udgangspunkt i prioritering af arbejdsopgaverne for på den måde at gøre noget ved stress på arbejdspladsen. I kan også finde inspiration og redskaber til at udvikle en stresspolitik samt en anerkendende APV. Find værktøjer til at forebygge stress på arbejdsmiljoweb.dk/stress stressfrihverdag.dk BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 17

19 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Sygefravær Højt sygefravær har ikke altid noget at gøre med medarbejderens helbredstilstand. Godt 1/3 af et højt sygefravær kan fjernes ved at forbedre arbejdsmiljøet. Der er altså en sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og medarbejdernes personlige helbred. Når I arbejder med sygefravær og APV er det vigtigt at fokusere på arbejdsmiljøet. I skal ikke i arbejdsmiljøorganisationen vurdere den enkelte medarbejders sygefravær eller arbejdsevne. Læs om sygefravær, og hvad du som leder kan gøre ved det på arbejdsmiljoweb.dk/sygefravaer Det kan I gøre: Undersøg, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan være årsag til sygefraværet Vurder statistikken over sygefravær. Er fraværet for højt, er der noget, som springer i øjnene? Tag en dialog: Hvad øger/mindsker fraværet? Inddrag jeres sygefraværspolitik. Tager den højde for de forhold, I oplever? Læg en handlingsplan for, hvordan I kan fjerne de forhold på arbejdspladsen, som fører til sygefravær Det siger reglerne Det er et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at sygefraværet skal indgå i APV. Et højt sygefravær er ofte et symptom på, at der er generelle problemer med det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø. 18 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

20 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Trivsel Hent værktøjer til at højne jeres trivsel og forebygge dårligt arbejdsmiljø på arbejdsmiljoweb.dk/trivsel Trivsel på arbejdspladsen handler både om, hvad der sker mellem mennesker og den enkelte medarbejders trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø opnås gennem et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. I kan højne trivslen ved, at I løbende udbygger det, der fungerer godt på jeres arbejdsplads, og ved at I forebygger på områder, hvor det går mindre godt. Det handler også om, at vide hvem der gør hvad, hvis der pludselig opstår problemer. Skab mere trivsel I kan arbejde målrettet med at øge jeres trivsel. Når I stiller skarpt på, hvad der skaber tillid, retfærdighed og godt samarbejde hos jer, er I ved at opbygge jeres sociale kapital. Og når I stiller skarpt på jeres kerneopgave, når I holder bedre møder og husker jeres succeser, så udvikler I den attraktive arbejdsplads. Spørg fx jer selv: Hvad er vi mest stolte af ved måden, vi udfører vores arbejde i dag? Hvad ønsker vi at være kendt for om to år på vores arbejdsplads? Forebyg det, der presser jeres arbejdsmiljø Det er, når I har plus på kontoen, at det er en god idé, at I får styr på de ting, der kan presse jeres arbejdsmiljø under spidsbelastninger. Har I klare jobbeskrivelser, krav og ansvarsområder, balance mellem krav, ressourcer og kompetencer, klare kommandoveje, muligheder for indflydelse på arbejdet, god kommunikation, klare mål og værdier? Spørg fx: Hvordan giver vi hinanden støtte og opbakning i udførelsen af arbejdet? Hvilke aftaler er vigtige for os, når medarbejdere er i konflikt med hinanden? Hvad vil det sige at være en god leder eller kollega? Hvordan vil vi gerne anerkendes, og hvad giver os meningsfuldhed? BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 19

21 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Trusler og vold Fysisk vold er sjældent på de fleste arbejdspladser, men er en del af hverdagen på andre. Psykisk vold som chikane, trusler og overdreven kritik er mindre synlig, men mindst lige så belastende. I alle kommuner og regioner skal der aftales retningslinjer om håndtering og forebyggelse af mobning/vold, trusler og chikane på arbejdspladserne. Sådan forebygger I vold og trusler Tag udgangspunkt i jeres faglighed Inddrag brugerne/borgerne i jeres tiltag på de arbejdspladser, hvor det giver mening Registrer, hvornår volden opstår Vurder risikoen og tilrettelæg arbejdet derefter Vær særligt opmærksomme på alenearbejde Sørg for en sikker og imødekommende indretning Vurder behovet for alarmer, overvågning og kaldeanlæg Brug faglig sparring og supervision Introducer nye medarbejdere Se emnet om konflikter her i guiden Få overblik over risikoen hos jer Få et overblik over risikoen for vold og trusler på jeres arbejdsplads. Stil jer selv følgende spørgsmål: Hvilke former for trusler og vold risikerer I at møde? Hvor ofte og hvor alvorlige er truslerne og volden? Hvor og hvornår på døgnet er risikoen størst? Hvilke situationer kræver særlig opmærksomhed? Er der situationer hvor alenearbejde skal undgås? 20 GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

22 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Værktøjer om voldsog konfliktforebyggelse Find værktøjer om volds- og konflikt forebyggelse målrettet din branche. Her er filmklip, spørgsmål til beredskabsplan, vejledninger, ideer til at udarbejde retningslinjer, spil og spørgsmål I kan drøfte på personalemødet, når voldsforebyggelse er på dagsordenen. arbejdsmiljoweb.dk/stopvold Registrering giver læring Registrering er en god måde at få styr på vold, og samtidig en metode til at lære af episoderne. Mange arbejdspladser har retningslinjer for, hvordan det skal foregå, fx hvad der registres og hvornår. Nogle har god erfaring med at registrere alt i en kortere periode. Det kan give et overblik over omfanget, og i hvilke situationer det sker. BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 21

23 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Hvis skaden sker Arbejdspladsen skal forholde sig til håndtering af trusler og vold. Det kan I fx gøre med en beredskabsplan. Den skal beskrive, hvem der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold. Planen skal være kendt af alle også elever, studerende i praktik og vikarer. Jeres beredskabsplan kan fx indeholde disse opmærksomhedspunkter: Hvem tager sig af den ramte, og har medarbejderne lært psykisk førstehjælp? Hvem informerer de forskellige i organisationen? Hvordan anmelder I til Arbejdstilsynet og politi, og hvem står for anmeldelse som arbejdsskade, hvor det er relevant Hvornår er det et godt tidspunkt at gennemgå hændelsen med henblik på læring? Beredskabsplan Det er vigtigt at have en beredskabsplan for, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold, trusler eller chikane. Sådan anmelder og håndterer I vold og trusler Vold og trusler kan medføre arbejdsskade og skal anmeldes. Se hvordan I gør under Ulykker side GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å

24 PSYKISK ARBEJDSMILJØ MINE NOTER BAR BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENE 23

25 Tillid får arbejdsglæden til at blomstre BrancheArbejdsmiljøRådene afholdt en konkurrence om de bedste råd om arbejdsmiljø. Rådet Tillid får arbejdsglæden til at blomstre vandt konkurrencen. Vinderen er Jeanette Lemmergaard fra Syddansk Universitet. Illustrationen kan købes som plakat tegnet af Finn Nygaard. Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk/plakat 24 Godt arbejdsmiljø fra A til Å

26 FYSISK ARBEJDSMILJØ

27 FYSISK ARBEJDSMILJØ Arbejdsstillinger Arbejdsstillinger betyder meget for, om I får smerter og ubehag i muskler og led. Den bedste stilling er den næste skab variation i arbejdet Sådan får I bedre arbejdsstillinger Sørg for at arbejdshøjden er tilpasset den enkelte og det arbejde, der skal udføres. Let arbejde i albuehøjde, præcisionsarbejde tættere på øjnene og tungt arbejde i hoftehøjde Hav ting og redskaber tæt på dig Skift mellem forskellige arbejdsstillinger og mellem stående, gående og siddende arbejde Sørg for ikke at have vrid eller foroverbøjning i ryggen Det siger reglerne Arbejde med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser undgås. Bevægelse og variation i arbejdsstillinger er nødvendigt for at vedligeholde kroppens funktionsniveau. Der er ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser risiko for akutte skader og risiko for nedslidning. At-meddelelse nr Læs hvordan I får den bedste arbejdsstilling på jeres arbejdsplads på arbejdsmiljoweb.dk/ergonomi 26 Godt arbejdsmiljø fra A til Å

28 Byggeri Når I skal bygge nyt eller bygge om FYSISK ARBEJDSMILJØ Et bedre arbejdsmiljø er bare én af mange gevinster ved at inddrage medarbejderne tidligt i byggeprocessen, hvor de fleste beslutninger om udformningen af den nye arbejdsplads træffes. Det gælder uanset om det er sygehusbyggeri, skoler eller kontorer. Brugerinddragelse giver mulighed for en detaljeret viden om den fysiske indretning, og om hvordan den eventuelt kan gøres bedre. Ofte har medarbejderne erfaringer med, om rummene er placeret logisk i forhold til hinanden, om gangarealerne Det er nemmere at viske ud end at flytte mure Kilde: Vejledning om sygehusbyggeri Læs om faserne i byggeprocessen (sygehuse, skoler eller kontorer) på arbejdsmiljoweb.dk/byggeri er for snævre, om der er plads nok i et lokale eller om toiletter og håndvaske er placeret fornuftigt. Det kan være med til at sikre bedre indeklima, lydog lysforhold samt at nye og mere effektive arbejdsgange bliver tænkt ind fra starten. Det kan I gøre Brug fx jeres APV som inspiration til, hvad det er, I gerne vil have endnu bedre på den nye arbejdsplads. Når byggeriet er færdigt, skal arbejdsmiljøgruppen igen gennemføre en APV for at sikre, at de ændringer, der er sket, også virker i praksis. BAR Branchearbejdsmiljørådene 27

29 FYSISK ARBEJDSMILJØ Forflytning og løft af Ting Scan koden og se forflytningsvideoer på forflyt.dk/qr Det vigtigste råd om løft er så vidt muligt at undgå at løfte noget tungt. Find andre måder at løse opgaven på fx ved at bruge tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt, og indrette arbejdspladsen så tunge løft minimeres. Når I alligevel skal løfte, så gør det i et roligt tempo. Forflytning af personer Hjælper I plejekrævende borgere med at flytte sig, skal I være særlig opmærksomme, da mennesker ikke altid opfører sig forudsigeligt. Pludselige bevægelser i forbindelse med løft og forflytninger kan give skader både i ryggen og i arme/skulder. Læs hvordan du laver gode forflytninger og løft af tunge ting på arbejdsmiljoweb.dk/ ergonomi Sådan får I en god forflytningsteknik Skab en god relation til det menneske, som skal flyttes. Måske kan de selv hjælpe til, så I ikke bliver så belastet Samarbejd med kolleger og hjælp hinanden Hav plads nok omkring borgeren Gør brug af tekniske hjælpemidler Løft af tunge ting Skal I flytte tunge ting, er der flere måder at undgå tunge løft. Få hjul under det, der skal flyttes Brug et løftehjælpemiddel Del byrden op, hvis det er muligt, så hver ting vejer mindre Skub frem for at trække Det siger reglerne Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger, der reducerer risikoen. AT-vejledning D Godt arbejdsmiljø fra A til Å

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere