Randers Havn I 4. udgave maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Havn I www.randershavn.dk. 4. udgave maj 2010"

Transkript

1 Randers Havn I STRØMNINGER 4. udgave maj 2010 Ny bestyrelsesformand med hånden på roret Sildelaug / Randers Real - Science i virkeligheden Vision for Danmarks eneste flod - Guldægget Greenii / Randers Havn - Sundt liv Masterplan - Plads til begejstring

2 Indhold Ny bestyrelsesformand, side 3 Sildelaug / Randers Real, side 4 Vision for Danmarks eneste flod, side 6 Greenii / Randers Havn, side 8 Christiansborg-politikere på Randers Havn, side 10 Stena Jern & Metal, side 11 Masterplan - plads til begejstring, side 12 Erhvervspraktikant, side 14 Stærk profil, side 15 Alt forandrer sig Udvikling er drivkraften for samfundet, for virksomhederne og for borgerne. Strømninger har gennemgået en visuel fornyelse for at vise, at vi også i vores kommunikation matcher havnens rivende udvikling. Vi peger også på, hvad udvikling betyder for to af Randers dygtige badmintonpiger, som er dette nummers Stærke Profil, og for Greenii og Stena Jern & Metal - to af havnens spændende virksomheder. Vi præsenterer havnens nye, visionære bestyrelsesformand og sætter fokus på fremtidens muligheder på, i og ved åen, fjorden, floden. Randers Havn står nu over for ca. to år med en omfattende VVM-undersøgelse, som skal sikre, at udvidelsen af Sydhavnen foregår på den mest optimale måde. Det betyder, at vi kan bruge de næste år på at planlægge og tilrettelægge processen. Derfor går vi nu i tæt dialog med havnens eksisterende virksomheder, hvor vi i fællesskab vil afdække deres potentiale ved en udflytning til det nye havneområde. Tiden skal også bruges til at spotte nye virksomheder, der med fordel kan etablere sig i området. Et af de tungtvejende argumenter for at flytte sin virksomhed til Sydhavnen er en optimal infrastruktur og adgang til motorvej E45. Denne nye vej vil gavne regionen og byen på vigtige områder! Derfor bruger vi mange ressourcer på at overbevise beslutningstagere om, at det er den vej, vi skal rette blikket imod. Og vi er utrolig glade for, at byrådet allerede nu har lagt den ind i den netop vedtagne infrastrukturpolitik. Med udvidelsen af Sydhavnen sender Randers Havn et signal om, at vi er gearede til at følge med udviklingen. Godsmængden i de Danske Havne spås til at blive fordoblet over de næste 30 år. Trafikken på landevejene skal minimeres, og godset skal så tæt på forbrugeren som muligt. Med vores placering dybt inde i Jylland er den nye 100 % moderne og toptunede havneudvidelse klar til at tage udfordringen op. God læselyst! Havnedirektør John Morgen Strømninger er gratis, det udkommer tre gange om året og kan rekvireres på havnekontoret. Ansvarshavende redaktør: Havnedirektør John Morgen Udgivelsedato: Maj 2010 Oplag: 1500 stk. svanemærket tryksag 150 g offset Tekst: Konsekvens, Annemarie Winther Layout og produktion: Tegnestuen Anne Dyrholm Foto: Fotograf Jakob Lerche, Kaj Grossen, Jeannot Huyot og Randers Havn m.fl. Kontakt os: Randers Havn I Kulholmsvej 1 I 8930 Randers NØ I Tlf I Fax I

3 Berner Nielsen (A), tidligere borgmester i Purhus Kommune i 21 år, viceborgmester i Randers Kommune fra 2005 til 2009 og nu bestyrelsesformand for Randers Havn. Hans sommerbrune ansigtskulør vidner om turen til Uganda, kort forinden interviewet, som repræsentant for Randers Kommune i Randers Millennium-projektet. Berner Nielsen er en meget aktiv byrådspolitiker, som gerne involverer sig. Med hånden på roret kan kursen sættes Randers Havns nye bestyrelsesformand kan godt lide at se resultater, hvilket er i lige linje med hans karrierestart ved Randers Toldkammer (i dag Skat) i 1959, hvor han stod for momskontrollen i store virksomheder. Jeg har haft min gang på havnen i mange år, og jeg er meget interesseret i erhvervsudvikling, siger Berner Nielsen. Hans engagement som næstformand i Århus Lufthavn, som bestyrelsesmedlem i VisitRanders, ELRO energi og Sampension, den sidste med en balance på kr. 100 mia., kommer af ønsket om at have hånden på roret, at være med til at sætte kursen og at se vækst. Vækstdriveren i og omkring Randers Havn udpeger han til at være EU s krav om mest mulig transport via søfragt for at nedbringe omfanget af CO2-udslip. Havnen går ind i den mest interessante periode overhovedet. Nu skal vi have udflyttet havnen. Det bliver en fantastisk udfordring at planlægge alle de nye tiltag helt fra bunden og at gøre det rigtigt set med virksomhedernes øjne. Han påpeger, at det er positivt, at udflytningen skal ske over en lang årrække, da det giver god tid til planlægning af virksomhedernes placering og af en rigtig infrastruktur. Med den planlagte direkte forbindelse til motorvejen bliver det aktuelt at give adgang til modulvogntog, det kan vi ikke tilbyde havnens virksomheder og samarbejdspartnere i dag. Han spår, at udflytning kan få stor betydning, fordi den giver mulighed for at få flere store virksomheder til byen. Virksomheder som håndterer meget store mængder gods. Berner Nielsen har årelang erfaring med ledelse og betoner glæden ved at træffe de rigtige ledelsesmæssige tiltag, som giver gode resultater. Jeg ser det for mig: Bolværkslinjen, der forbinder byen, en flot havnepromenade og effektivt erhvervsliv i Sydhavnen. Jeg glæder mig til at sætte mig i denne stol og til at være med til at fremme udviklingen for Randes Havn og byen. Næste rejse går til Thailand, fortæller han, denne gang er det med familien i centrum og som bedstefar. Han og hans hustru tager ferie for at holde barselsorlov med datter, svigersøn og et lille nyt barnebarn så eksotisk et sted som Thailand. Det er ikke vanetænkning, eller plejer vi får meget at se til, lover Berner Nielsen, om sin nye rolle på havnen. 3

4 Randers Sildelaug har inviteret alle skoler i Randers Kommune, heriblandt Randers Realskole, med på idéen om at bruge Gudenåen, Randers Fjord og flodhavnen i undervisningen. En idé skolen er 100 % med på, ikke mindst fordi den passer godt ind i skolens stærke naturvidenskabelige profil. Science i virkeligheden Brug vandet mere. Brug det til noget, der er indholdsrigt og relevant for dig, så kommer havnen og fjorden til at vrimle med aktiviteter og mennesker. Det mener ophavsmanden til Randers Sildelaug, Peder Poulsen, og det er kongstanken bag etableringen af lauget. Navnet, Randers Sildelaug, relaterer til menuen på de to årlige møder, hvor der selvfølgelig skal spises sild fra fjorden. Karsten Pedersen, skolebestyrer. Jens Madsen, naturvidenskabslærer. 4 Byens borgere skal tage vandet til sig. Gudenåen, fjorden og Randers Havn skal være en central del af at komme fra Randers og hvor er bedre at begynde end hos børnene, spørger Peder Poulsen, som til dagligt er eventchef hos Sparekassen Kronjylland. Naturvidenskab for alle Karsten Pedersen, skolebestyrer på Randers Realskole, er meget enig. Undersøgelser viser klart, at Danmark skal være bedre til blandt andet naturfag. Vores vigtigste mission er at skabe interessen hos børnene. Denne interesse kan opdyrkes med varierende input og rammer, så naturfag ikke kun er for lysende talenter. Randers Realskole har netop investeret fem mio. kroner i naturvidenskabsudstyr og lokaler. Vi har i de sidste fem år arbejdet målrettet på at binde naturfagene sammen for at udnytte fællesmængden optimalt. Naturvidenskabslærer Jens Madsen glæder sig over faciliteterne og over initiativet til Sildelauget, som, ifølge ham, er endnu et skridt i den rigtige retning. Randers science-kommune Randers har et mål om at blive science-kommune i 2012 og flere aktører, der gør det muligt at formidle og undervise på feltet, baner vejen, fremhæver naturfagslæreren. Det kræver mange ressourcer at gå forrest. Randers Realskole har 10 naturfagslærere, som i fællesskab med skolens ledelse arbejder på at give skolens 960 elever ægte naturvidenskabelige oplevelser i lokalområdet. Han påpeger, at alle erfaringer på området deles med kolleger, og at det ofte resulterer i regulært undervisningsmateriale. Karsten Pedersen supplerer: Vi har altid været en skole med fokus på innovation og udvikling og vil gerne være med til at gøre byen og kommunen bedre på området. Vores force er, at vi kan få en idé på vej til skole og føre den ud i livet på vej hjem. Et hav af muligheder Ved at tage eleverne med på Randers Havn og undersøge naturgeografien i fortiden, nutiden og fremtiden bliver emnet nærværende og relevant. Forklarer Jens Madsen om potentialet i Sildelaugets udspil, og han ser et hav af muligheder, som indeholder alt lige fra jordbundsundersøgelser og undersøgelser af samspillet mellem ferskvands- og saltvandsmiljø til studier i erhvervsudvikling. Det er en fornøjelse med den store diversitet i og omkring vandet, og at byen reflekterer over muligheder, der kan være med til at udvikle det til noget særligt. Jens Madsens ønskedrøm er, at Randers gennem mange gode initiativer bliver science-kommune. Helt konkret har han en idé om en rullende naturfagsbus med tilknyttet lærer og undervisningsforløb, der skal markere Randers som frontløber på området. Han lover, at Randers Realskole altid er med på nytænkning og udvikling, og inden længe lægger han ud med at inddrage Randers Havn i paletten af aktiviteter, der indgår i skolens naturvidenskabelige undervisning.

5 4 friske drenge fra Randers Realskole. Randers Sildelaug af 2008 Medlemmerne af sildelauget stiller sig til rådighed for skolerne som videnspersoner inden for hver sit felt, eksempelvis kunst, kultur, miljø, havnedrift, kort sagt alle aspekter omkring vandet. Samtidig loves rum til udstillinger, forestillinger og andet, som eleverne har beskæftiget sig med i temaugerne hen over skoleåret. Formål At være igangsættere omkring bevidstgørelsen bos borgerne om Gudenåen, Randers Fjord og floden. At være inspirator for andre, at danne netværk af viden og positivitet, at være bagmænd og løfte i flok. At være backing group for blandt andet de officielle organisationer Eventsekretariatet og Randers Turistbureau. Randers Sildelaug har opfordret 6. klasse på alle skoler i hele kommunen til at lave en temauge, der skal oplyse om vandet, og hvor børnene skal lege/eksperimentere/læse/male/fotografere sig til en grundlæggende forståelse for miljøet. Peder Poulsen idémand og medstifter af Randers Sildelaug: Der er indbudt 36 skoler til at deltage i aktiviteter omkring Randers Fjord, som er begyndt at melde ind, at de er med i 2011, og det hele resulterer i en fantastisk uge op til Fjordens Dag med udstillinger, forestillinger, eksperimentarier etc. Fjordens og Kystens dag 14. til 15. maj Se mere på Repræsentanter fra Randers Sildelaug 2008: Fra højre Mette Berthelsen, Jacob Norholt, Søren Sørensen, Peder Vagn Poulsen, Hans Christian Møller, Conny Nielsen, Lars Boelskifte og Joan Hjersing Knudsen. Der er ca. 40 medlemmer af sildelauget. Indmelding kan ske til på Foto: Kaj Grosen 5

6 Turistchef Anne-Mette Knattrup. Danmarks eneste flod i Randers Guldægget Drej til højre ved den Blå Bro og gå ad Trækstien (Pramdragerstien), der knytter an til de nationale stiruter, så kan du gå hele vejen til Sydspanien. Eller gå i stedet til venstre ad Lodsstien mod Udbyhøj, hvor du fanger North Sea Trail-ruten og kan vandre hele Nordsøen rundt. Turistchef ved VisitRanders Anne-Mette Knattrup betegner Gudenåen, der har flodstatus, som Randers bys guldæg. I Randers flyder den over i Danmarks eneste flodhavn, og ved udmundingen i Kattegat er et ægte deltaområde. Og noget af Danmarks bedste fiskevand, af international format specielt til fluefiskeri, løber fra Stevnstrup til Randers Havn. Det er Gudenåen, der giver os de særlige karakteregenskaber, forklarer hun om byens image. Guldægget opstår i kombinationen å, flod, fjord, by og de udviklingsmuligheder, det giver - også med et nyt kunstmuseum, påpeger turistchefen. Mange års arbejde og en stor rapport ligger bag visionen for VisitRanders, der blandt meget andet peger på udvikling af aktiviteterne på, i og ved vandet. Flydende tømmerflåder og kolonihaver Her har turistchefen et klart billede: Hop i oppe ved Ulstrup på en flydende tømmerflåde med telt og kogested. Familiehygge, afslapning, fiskeri og stop ved en rasteplads, hvor der findes information om området, oplevelser og muligheder på turen er bud på en ny, fremtidig aktivitet. Og endnu én: Sejlende terrasser og kolonihaver med motor, kan stille og roligt drive af sted, og man kan opleve en fjord, hvor der er totalt fred og ro. Turister vil have primitiv luksus Fred og ro tiltrækker en ny målgruppe, VisitRanders gerne vil have til byen. Ifølge turistchefen søger de steder, hvor mobilsignalet er væk. Steder, der på én gang er primitive og lækre. Det kunne være temaoplevelser, der mikser vandreture, sejlads eller fiskeri med kultur og arkitektur. Det er bymennesker, som vil færdes i naturen. Og af hensyn til dem og naturen skal der arbejdes med tilgængelighed i form af skiltning, veje, p-pladser osv. Randers Havn har potentialet: Tæt på byen, på kultur, natur, aktiviteter, shopping og på overnatning. 6

7 Unikt havnemiljø Vi skal finde ud af at få tingene til at fungere sammen. Rigtig mange er draget af havnemiljø. Hvor mange steder er der sådan et miljø tæt på byen? Det er jo kun spændende at se en havn i funktion, altså når de store skibe kommer ind, når kranerne arbejder, godset, der ligger på havnen - det skal ikke være sådan en pussenusse idyl. Havnemiljøet er kun med til at understege kontrasten imellem den travle by og effektive samfundsmaskine og naturen, hvor der fred og ro. Fascinationen ligger i, at fem minutter på cykel, så er du væk fra det hele. Forslag til oplevelser på, i og ved vandet se mere på Gudenåen: Kulturnatur-oplevelser Randers Fjord: Vild natur på egen hånd. Ex: Poldene, Udbyhøj Nord, som nærmest er vadehavsområde Sødring vildtreservat, hvor man kan gå ud på øerne, når der er lavvande. Her bør man alliere sig med en stedkendt guide. Fjordcentret ved Voer Færgested er et besøgs - og oplevelsescenter for hele familien. Kanaløen nord for Mellerup er en rigtig Randers-oplevelse, som Anne-Mette Knattrup gerne så alle borgere fik flere gange om året, evt. ved at gøre det til et udflugtsmål og opstille et udekøkken. Floden, som består af Gudenåen og Randers Fjord, har et forløb på 48 km, fra den løber ind i Randers Kommune ved Langå/Ulstrup, og til den udmunder i Kattegat. Nyhed Randers Flodmarathon lørdag 3. juli er 5 km, 10 km, halvmaraton eller maraton på stierne omkring Gudenåen og Randers Fjord med start og slut på Justesens Plæne. Tilmelding på Randers Flodmarathon er arrangeret af Randers Amtsavis for at markere avisens 200-års fødselsdag i samarbejde med Atletikkens Venner, Randers Eventsekretariat, VisitRanders, Sparekassen Kronjylland, Cityforeningen og Randers Havn. Randers Havn er medarrangør af Randers Flodmarathon, vi synes, det er et fantastisk initiativ til at sætte fokus på oplevelser ved vandet og støtter i det hele taget gerne op omkring arrangementer, der har fokus på sundhed og fælles naturoplevelser. 7

8 Det skal både være billigere og grønnere. Direktør Lars Kristensen, Greenii, om skift fra konventionelt oliefyr til biooliefyr. Sunde virksomheder og sunde mennesker i et sundt lokalsamfund Sund omega 3 nu også som fyringsolie Havnen er et af de steder i byen, hvor der ikke er tilsluttet fjernvarme og heller ikke er fjernvarmepligt. Ingen af virksomhederne på havnen har derfor, på trods af beliggenhed klods op ad kraftvarmeværket, fjernvarme. Den kendsgerning fik Greenii og Randers Havn til at sætte sig sammen. Vi tænkte, at det kunne være interessant i fællesskab at gøre havnens virksomheder opmærksomme på muligheden for at blive grønnere, fortæller havnedirektør John Morgen. Budskabet skal, ifølge direktør hos Greenii, Lars Kristensen, være: Bliv grønnere og spar penge. Fyr med fiskeolie Han forklarer, at Greenii, som et nyt og grønt alternativ til træpiller afprøver bioolie. Den bioolie, Lars Kristensen beskriver, er baseret på en norsk fiskeolie. Det er et restprodukt efter produktion af omega 3-fedtsyre. Olien er god at fyre med og kan sælges mere end en krone under prisen på almindelig fyringsolie. Vi kan gå ind på dette nye område, fordi den ene af vores ejere, Verdo, brænder bioolie på kraftvarmeværket. Vi kan udnytte kendskabet til olien og helt konkret Verdos lagertanke. Greenii har øvet sig i løbet af vinteren på deres egen virksomheds opvarmning, på to private husstande og en institution. Og vi vil være det næste projekt, indskyder havnedirektøren. Randers Havn er lige nu ved at afprøve opvarmning med bioolie, og Greenii melder sig klar til at gå ud til flere virksomheder, gerne på et begrænset geografisk området. Fælles grøn (havne)frontfigur Derfor er havnen ideel og et interessant sted, påpeger John Morgen: Vi har både større og mindre virksomheder med vidt forskellige behov, og Greenii har deres folk tæt på. Det skal være lige så nemt som at bruge almindeligt fyringsolie, påpeger Lars Kristensen og forklarer, at det derfor er vigtigt, at kunderne oplever, at dagligdagen efter skiftet er uændret og problemfri. For at komme bedst muligt fra start forstiller direktørerne sig i fællesskab at tage rundt til samtlige havnevirksomheder. Ja, vi skal rundt og se, hvad de rent faktisk brænder af og hvordan for at danne os et billede af omfanget af nye tiltag, og om det er muligt, forklarer Lars Kristensen og fortsætter: Det kan være, vi skal isolere rør, etablere en lille forvarmer eller andet. Bioolie bliver stift, modsat almindelig fyringsolie, når det bliver koldt. Et skift til grøn energi kræver derfor, at der er taget højde for det. Greenii betaler opstarten De omkostninger, som er forbundet med et skift, betales af Greenii. Det kræver selvfølgelig, at vi kommer ud at kigge på anlæggene på havnen, så vi kan komme med et bud på den mest optimale løsning for den enkelte virksomhed. Lars Kristensen vurderer, at det vil koste Greenii et sted mellem 3 og kr. per installation, og at det vil kræve, at man binder sig til køb af bioolie i en periode. Ifølge John Morgen er det en stærk mulighed for begge parter. Greenii får gennemprøvet et nyt alternativt CO2-venligt brændsel, og havnens virksomheder får mulighed for at blive grønnere. Det at tænke grønt er interessant for alle virksomheder, mener John Morgen: Randers Havn tænker grønt i alle sammenhænge, fx er afmærkningen på fjorden drevet af solceller, og jernbøjer er udskiftet med plastikbøjer, så vi undgår maling. Søtransport er den mest miljøvenlige transportform, og kan havnen underbygge det ved også tænke grønt i andre sammenhænge, er det, med havnedirektørens ord, værd at gå efter. Hvis alle virksomhederne på Randers havn samlet går ind i dette projekt og skifter over til biobrændsel, vil den samlede CO2-besparelse om året være i omegnen af: 300 ton CO2 Greeniis bioolie er restprodukt fra norsk fiskeolieproduktion. Bioolietanken skal være underjordisk eller indendørs, alternativt skal rørene fx isoleres, fordi bioolie stivner, når den bliver kold (olien er flydende til ca. 3 C og er helt stivnet ved minus 3 C). Greenis bioolie koster mindst en krone mindre pr. liter end almindelig fyringsolie. Ifølge Lars Kristensen går olieprisen og afgifterne opad, hvilket gør incitamentet til at fyre med bioolie endnu større. 8

9 Fakta Greenii er ejet af energiselskaberne Verdo og NRGi. Leverandør af grøn varme i form af biobrændsels-løsninger, som er mere energi-, økonomi- og miljørigtige end oliefyr og andre traditionelle alternativer. Ved skift til biobrændsel får virksomheden et certifikat. Ren energi havnedirektør, Randers Havn, John Morgen og direktør Lars Kristensen, Greenii. Foto Jakob Lerche. 9

10 Randers Havn har udarbejdet en både visionær og realistisk plan for den fremtidige udbygning af havnen. Folketingsmedlem og trafikpolitisk ordfører Kristian Pihl Lorentzen (V). Foto: Jeannot Huyot. Christiansborg-politikere på Randers Havn Jo højere mobilitet, jo bedre velfærd Ordene kommer fra folketingsmedlem og trafikpolitisk ordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der sammen med tidligere Randers-borgmester og folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) 22. marts 2010 var inviteret til Randers Havn for at få indsigt i udvidelsen i Sydhavnen og planen om etablering af en ny vejføring. 10 -Havnedirektør John Morgen præsenterer politikerne for masterplanen for udvidelsen af Sydhavnen, han fortæller om det lange og grundige forarbejde, om at involvere havnens virksomheder, kommunen og byens borgere og understreger, at havneudvidelsesprojektet grundlæggende er dybt afhængig af en effektiv infrastruktur. De gode tanker er der, siger Kristian Pihl Lorentzen til præsentationen. Det er godt at se, I har en plan og tro på fremtiden. Havne får øget betydning de kommende år. Det er fornuftigt at transportere så meget som muligt på de blå motorveje, fordi det er medvirkende til at nedbringe mængden af CO2. Lokalt har havne erhvervsmæssig betydning - I har selv arbejdspladser. Udfordringen er at give havnene de rette rammevilkår for at kunne udvikle sig. Det er en lokal opgave, som har national betydning. Randers Havn er en national havn, det er Jyllands havn og en del af den nationale infrastruktur, og det er grunden til, at staten må tage et medansvar. Derfor vil jeg arbejde for, at næste trafikaftale skal have en supplerende havnepakke, som kan styrke adgangen til havne yderligere, og dette projekt kunne være et af elementerne. Vi er altid opmærksomme på, hvad der kan skabe arbejdspladser. Havne er vigtige elementer i den sammenhæng. En anden ting er havnenes betydning som Danmarks porte og havnenes væsentlige bidrag til at reducere CO2 ved fx at sejle sten og grus ind til videre distribution ud i landet. I den sammenhæng er miljølastbiler (modulvogntog) det eneste rigtige. De reducerer CO2-udledningen og har en bedre transportøkonomi, derfor er modulvogntog et vigtigt konkurrenceparameter for enhver havn. Jo mere effektiv vores transport er, jo højere mobilitet får vi, og jo bedre kan vi konkurrere, og det afspejler sig direkte i velfærden. Jeg er meget begejstret for jeres plan. Den er visionær og tager hensyn i realiteterne I respekterer de eksisterende virksomheder, så de kan udvikle sig og blomstre. Jeg synes virkelig, projektet er gennemtænkt. Jeg håber, det kan gennemføres, så kommer der sammenhæng i tingene. Randers Havns bestyrelsesformand Berner Nielsen sluttede mødet af med at foreslå en kommende havneekskursion på isbryderen Jens Ove, hvortil Kristian Pihl Lorentzen svarede med et glimt i øjet: Så kan vi bryde isen til Christiansborg med mig ved roret jeg har jo været kaptajn i hæren. Regionaløkonomiske analyser viser, at en aktiv erhvervshavn kan være grundlag for flere tusinde arbejdspladser i lokalområdet. Danske Havne har på den baggrund beregnet, at aktiviteterne på havnen giver mere end 20 % af en kommunes skattegrundlag. Kilde:

11 Stena Jern & Metal på Randers Havn afspejler samfundet. Virksomheden skaffer os af med vores metalaffald og det bliver der stadig mere af i en verden i konstant udvikling. Samfundshjælperen Det virker på nogle, som en bilkirkegård, men zoomer man længere ind, viser der sig en struktureret nedbrydning af alt tænkeligt i jern og metal. Der er bunker af rustfrit stål, af jern, af messing, kobber og af aluminium. Stena-koncernen er en af Nordens førende virksomheder inden for nedbrydning og genvinding med hovedsæde i Sverige og har, ud over i Danmark, også anlæg i Norge, Finland, Polen og Rusland. Randers Skrot blev for fire år siden solgt til den svenske koncern og skiftede dermed navn til Stena Jern & Metal. Vi er en nødvendighed Filialchef Bent Hyldgaard har været i firmaet i 25 år. Han står for indkøb af metalaffald fra industrien og kommunerne. Hans opgave er, ud over at lede Randers-afdelingen, at indkøbe mest muligt, selvfølgelig til den bedste pris. Det har i det sidste års tid imidlertid været lidt sværere end førhen. Fra skrotspand til sej øse Stena tager i sin enkelthed restprodukter og metalaffald og omdanner det til nye råvarer. Det kræver omfattende teknisk og investeringstungt udstyr. Alene klippemaskinen i Randers koster kr. 20 mio. Hele biler udskibes fx til Sjælland, hvor Stena har et avanceret shredderanlæg. Her kører man den skrottede bil ind i den ene ende af anlægget, og så kommer den, sorteret i materialer, ud af den anden. Metallet fra bilen inkl. kofangerne omsmeltes og genanvendes - i princippet til produktion af en ny bil. Med miljøet i fokus Placeringen på Randers Havn med 100 meter egen kaj er en forudsætning for virksomheden. Vi er miljøcertificeret, og derfor er vores logistik tilrettelagt, så den er mest mulig miljørigtig, og dvs. foregår med søfragt. Der anløber 100 skibe om året ved Stena Jern & Metal. 200 tons metal om dagen Bent Hylgaard tror på, at der snart igen kommer godt gang i forretningen. Da det gik allerbedst, blev der behandlet 200 tons metal om dagen på Stena Jern & Metal-pieren i Randers. Det foregik på toholdsskift seks dage om ugen. Der er mere at købe end for bare få måneder siden, siger han og tilføjer optimistisk: Før krisen var vi oppe på 14 mand, det vil vi gerne igen. Når industrien skærer ned og laver mindre, er der også mindre til os, forklarer han og henviser til finanskrisen, men påpeger samtidig, at der altid vil være affaldsmetal, og at mængderne med stor sikkerhed er stigende. Produktionen af alt øges, fordi vi bliver flere mennesker, som forbruger mere. Bent Hyldgaard er ikke i tvivl: Vi (red.: Stena Jern & Metal) er en nødvendighed, fordi vi er med til at rydde op og genbruge. Europæiske stålværker omsmelter metallet Det, jeg indkøber, skærer vi i stykker på ½ x 1½ meter og skiber af sted til kunder, som kan genanvende det. Det er typisk stålværker rundt om i Europa, der aftager genbrugsmetallet og omsmelter det. To gravemaskiner står som kampklare insekter og hugger ned i metalbunkerne. Et bjerg af klippede jernplader i filigranmønster ligner et futuristisk legestativ eller måske kunst, bjerge af beholdere og gamle oliefyr tårner sig op, blankt rustfrit industriaffald blinker i solen, mens klippemaskinen med 1000 tons rytmiske tryk tygger sig igennem radiatorer, cykler, plæneklippere, barnevogne og meget andet, som er kasseret af deres ejere. Metaller får nyt liv i kredsløbet om og om igen Genvinding betyder, at affaldsmængder i naturen mindskes, og at der holdes bedre hus med naturens metalressourcer. Energiforbruget sænkes, fx falder energiforbruget i stålproduktion af genvundet metal i smelteprocessen med hele 75 %. I Norden kommer 50 % af alle stålvarer fra genvinding. Kilde: Stena dvd. Historisk: Rødkærsbro Produkthandel, der blev grundlagt for mere end 100 år siden, etablerede i 1981 Randers Skrot A/S som et selvstændigt selskab på Kulholmsvej i Randers. Hele Rødkærsbro-koncernen blev i 2006 solgt til Stena-koncernen. 11

12 Udviklingsdamperen i Randers Havn, som stormede frem fra 2002 til 2008 med en vækst på 60 %, har stadig gang i hjulene, men fremdriften holdes tilbage der er ikke mere plads at udvikle på. Det var budskabet, Bent Sømod fra Cowi indledte borgermødet med den 8. marts 2010 på Laksetorvet, Randers Kommune. Mere plads til begejstring Masterplan Mange af de eksisterende virksomheder på havnen har ikke mere plads at udvide på, og dertil kommer nye virksomheder, der gerne vil etablere sig. Havnedirektør John Morgen påpeger: Det er reelt en positiv situation, som vi er meget opsatte på at løse. Der er helt aktuelt flere virksomheder, der ser havnen som en attraktiv fremtidig placering, ikke mindst pga. den direkte adgang til motorvej E45. Denne udvikling forudså Randers Havn, ifølge John Morgen, for år tilbage, og derfor kunne de påbegynde arbejdet med udvidelsen af havnen mod syd allerede i Klar til VVM-undersøgelse Tankerne for masterplanen for udvidelse af Sydhavnen blev sat på papir i Bent Sømod fra Cowi tegnede på mødet et billede af projektets forløb: Områderne til udvidelsen er købt, forundersøgelser blev gennemført i 2008 og 2009, og anlægsarbejdet er påbegyndt. Men før der kan bygges, skal VVM-redegørelsen og miljøvurderingen på plads. 12

13 1.200 m ny kaj og 118 ha havneareal Udvidelsen af Sydhavnen kommer til at omfatte m ny kaj og 118 ha havneareal, hvilken indvirkning det kan få på miljøet, skal undersøges med en VVM-undersøgelse. Den skal beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem dem. Det blev fremhævet, at forundersøgelser har vist, at jord og sediment, som skal udgraves i forbindelse med etablering af Sydhavnen, er ren jord. Det vil sige, der er ingen betydelig værdifulde forekomster i de arealer, der skal bruges. I marts måned 2011 kan byggeriet sættes i gang, så der skal VVM-undersøgelsen og eventuelle foranstaltninger afledt af de omfattende undersøgelser være fuldført. Bedre miljø og adgang til hele verden Masterplanen indeholder, ud over hele havneanlægget, anlæg af vej fra Hammelvej. Denne vej giver direkte adgang til og fra motorvejnettet. Havnedirektøren illustrerer: Så er der i princippet kun to vejkryds mellem havnen og resten af verden. Den nye adgangsvej resulterer i, at havnens tunge trafik ledes uden om byen, og at større modulvogntog nu også får adgang til havneområdet. Den øgede kapacitet betyder samtidig, at mere gods kan fragtes ad vandvejen, hvilket bidrager til et bedre miljø, da søtransport udleder mindre CO2 end lastbiltransport. Den øgede skibstrafik til Randers Havn, som udvidelsen vil medføre, kommer udelukkende til at foregå i Sydhavnen, og det har en gunstig indvirkning på havnemiljøet tæt på bycentrum. Havneudvidelsen planlægges i seks etaper af hver 200 meter. Den første del tages efter masterplanen i brug i 2015, med havnekontoret som en af de første udflyttere. Den fulde udbygning skal stå klar i VVM-undersøgelsen omfatter: Arealudtagning - til havn og spulefelter Sedimentspild i fjorden under anlægsarbejdet (udgravning af bassiner) Støj, vibrationer og luftforurening Landskabelige hensyn og kulturarv Råstofindvinding Påvirkning af vandmiljø og -ressource Påvirkning af flora og fauna Trafikale forhold Anlægstekniske forhold Miljø og arealer Kilde: Bent Sømod, Cowi. Masterplanen m ny kaj og 118 ha havneareal Nyt havnebassin Udnyttelse af eksisterende spulefelter og etablering af nye Tilslutning til vejnet ved anlæg af ny vej fra havnen til Ørneborgvej/Clausholmsvej/Hammelvej alternativt Ørneborgvej/Grenåvej/Hammelvej. Adgangsstier til Randers Fjord fra udvidelsesområdet er blevet lukket, der etableres nye på østsiden af udvidelsen. Det er stadig muligt at gå langs diget fra havnen til Uggelhuse. Byrådet har vedtaget, at der i 2010/2011 skal udskrives en international plankonkurrence for hele Randers Fjord-området. Stadsarkitekt Henri Amsler, Randers Kommune udtaler: Vi skal have udarbejdet et konkurrenceprogram, som byrådet skal have lejlighed til at godkende, så jeg forventer, vi har et udkast klar til efteråret. 13

14 Det var rigtig, rigtig spændende for mig. Jeg ville bare ønske, jeg kunne gøre dagene om og om igen! Annemette om at være i praktik. Praktikant Vildt henrykt! Praktikant Annemette Boesgaard Sørensen Sådan beskriver Annemette Boesgaard Sørensen, 9b på Tirsdalens skole sig selv efter en praktikuge på Randers Havn. Det var hendes lærer, som anbefalede hende at vælge Randers Havn. Jeg er vildt henrykt! Havde aldrig drømt om, at det skulle blive så spændende, fortæller hun begejstret. Annemette er god til både engelsk og tysk og fik afprøvet begge sprog ude i det virkelige liv. Det var en stor og speciel oplevelse for hende at sejle med isbryderen Jens Ove og at følge lodsen på Randers Fjord på en seks timer lang opgave. Først med bil og så med båd Først blev jeg hentet af en taxa, derefter hentede vi Bo (lodsen) og kørte så til Grenå havn. Der skulle vi over i et lille skib, som skulle skaffe os ombord på et stort skib, som kom med gødning fra Rostock det var vildt spændende, fortæller Annemette om at være vidne til lodsens arbejde. Og så krydrede det helt sikkert oplevelsen, at hun fik snak med kaptajnen på tysk. Jeg ved nu, at jeg vil være shippingassistent. Det var Lasse Jensens job hos Randers Agencies, der sammen med indsats og vejledning fra hhv. havneassistent Per Møller og teknisk assistent Jette Brygger fra Randers Havn har fået Annemette tunet ind på sit fremtidige ønskejob. Drømmejobbet som shippingassistent Før var jeg overbevist om, at jeg skulle arbejde i en bank, men nu har jeg bestemt mig for at blive shippingassistent, fordi man får nye og anderledes oplevelser i hverdagen, mulighed for at møde andre mennesker og for at tale engelsk og tysk. Praktikugen på Randers Havn varer kun fire dage, for at det ikke skal blive kedeligt for praktikanten. Det vil jeg nu ikke give dem ret i. Jeg vil hellere være der i fire måneder eller fire år. Det var rigtig, rigtig spændende for mig. Jeg ville bare ønske, jeg kunne gøre dagene om og om igen! Uddannelse til shippingassistent: Læreplads ved et rederi eller shippingfirma med skoleperioder på Esbjerg Handelsskole. Uddannelsen varer 2 år og kræver gymnasial eksamen, at man er god til engelsk og it. Se mere på under trainee/elev. Praktikugen på Randers Havn En dag ved hhv. Randers Havn, Danpilot, DLG og Randers Agencies. Randers Havn om praktikpladser Vi er glade for at have praktikanter på Randers Havn, både fordi vi på den måde kan følge med i de unge og kommende medarbejderes ønsker og interesser, og fordi vi er med til at vise den variation af jobmuligheder, der er inden for maritime erhverv også i Randers. 14

15 Stærk profil - Badminton DAMEDOUBLE Vinderduo fra Randers De unge kvinder er 1. års U19-spillere og ikke lige det, man forstår ved damer, alligevel har de en afgørende rolle i Danmarks U19-række i damedouble, hvor de i februar måned i år vandt en bronzemedalje. I 2011 går de efter guldet. Vi mødtes på en lejr i klubben, da vi var år gamle, fortæller Maiken. Der fandt de ud af, at de var gode sammen både på banen og uden for banen. Sophie forklarer: I starten var Maiken helt klart den, der slog hårdest, og jeg var den, der var bedst til at tænke. Makkerparret har siden udviklet sig sammen og følges nu også ad i skole. De går på 2. år i samme klasse på HHX Elitesportscollege i Randers. De har ambition om guldmedalje til DM i damedouble i Begge vil gerne spille på 1. holdet i Randers Badmintonklub, og så drømmer alle badmintonspiller om at komme til OL, tilføjer de i kor. De kroner skal bruges til en vinderplacering i en Grand Prix-turnering i Odense for de 6 bedste doublepar, mix og single. Vi er udtaget i double, der er seks par med, og jeg tror, vi er topseedet, altså blandt de tre bedste, fortæller Maiken. Pigerne skal selv betale for tilmelding, rejse og overnatning, og de mener, at pengene rækker. Til et bud på deres placering i turneringen siger Sophie: Vi bliver nummer 1 det er man nødt til at tro på. Fra venstre: Maiken F. Hoffmann, Sophie Myrmann. Foto: Jeannot Huyot. Profil Maiken F. Hoffmann på banen: Slår hårdt og tager chancer. I fritiden prioriterer hun at få hvilet ud, hun hygger med familien og sportsvennerne og arbejder også, når tiden er til det. Efter HHX drømmer Maiken om et sabbatår, hvor hun kan hellige sig træningen og tjene penge, derefter vil hun gerne i lære i en bank. Profil Sophie Myrmann på banen: Tænker strategisk og spiller sikkert spil. Hun er ambitiøs i skolen, men det er også vigtigt for hende at være sammen med skoleveninderne til hyggeaftner, en tur i biografen og til fester i weekenden af og til. Sophie vil gerne bruge tiden efter studentereksamen på at rejse, og derefter må turen gerne gå til Århus, som hun er vild med, og et studie på universitetet. Kender du en stærk profil der gør en ekstraordinær stor indsats for at nå sine mål, vil vi gerne lære personen at kende. Måske er hun/han en af de heldige, Randers Havn vælger at støtte i næste udgave af Strømninger. Randers Havn sponsorerer en stærk profil med kr. 2500,- Indsend forslag, gerne inkl. billede, til: Mærket: EN STÆRK PROFIL. 15

16 Havnens bedste cykelben lægger sig i front for at styrke Randers Havns grønne profil. Med grønne, miljøvenlige tiltag udfordres traditionerne, og de to ryttere (havnedirektør John Morgen tv, og Greenii direktør Lars Kristensen) spår et spændende parløb, som havnens virksomheder kan få god gavn af. Læs artiklen inde i bladet. 4. udgave maj 2010 Randers Havn I Kulholmsvej 1 I 8930 Randers NØ I Tlf I Fax I I

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Vejen Multicenter Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Her får du mulighederne Vejen Multicenter er et stort og meget omfattende byggeri, der huser alt lige fra hotel, teater-

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk CO 2 -neutral ferie i klima balance Sol Ild Sand Vand www.skallerup.dk Vi tager ansvaret for klima og miljø seriøst 2 Brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt af Prinfo Aalborg på miljø-

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere