Akvarisme for viderekomne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akvarisme for viderekomne"

Transkript

1 Akvarisme for viderekomne Udbyg din viden om at holde akvariefisk Mat.-Nr. T DK Tetra GmbH Herrenteich 78 D Melle Få mere at vide på Få mere at vide på

2 Dyk dybere ned i videnskaben bag akvarisme I dag findes der mere end forskellige fiskearter. Det er næsten dobbelt så mange som arter af fugle, krybdyr, padder og pattedyr til sammen. Fisk er de ældste af disse hvirveldyrgrupper, idet de første fisk fremkom på vores planet for ca. 460 millioner år siden. Omkring halvdelen af alle fisk lever i verdenshavene, mens resten lever i ferskvand. Kun 0,02% af alt vand på jordkloden er fiskeegnet ferskvand, som f.eks. søer, floder eller sumpe. Størstedelen af vandet på jordkloden (96%) findes i havene. For akvaristen er der et væld af muligheder for at holde akvariefisk fra tropiske farvande, have og floder, og Tetra hjælper gerne med at udvide kendskabet til og viden om akvarisme. Denne guide er beregnet til den erfarne akvarist til at få dybere indsigt i sin hobby. Desuden indeholder den baggrunds- og forskningsviden om akvarisme generelt samt information om Tetras produkter, som er udviklet gennem de seneste 60 år og i dag fremstår som et globalt førende sortiment af produkter i absolut topkvalitet. 2 3

3 Vandkvaliteten er afgørende Fisk er helt og aldeles afhængige af, at akvaristen sørger for, at vandet, de lever i, har den rette kvalitet. Ifølge et gammelt mundheld blandt akvarister fremgår det, at hvis man "passer vandet, så passer fiskene sig selv". Men hvordan definerer man vand i den rette kvalitet? Har alle fisk brug for de samme grundlæggende betingelser? Den rette vandkvalitet afhænger af fiskearten. Fordi fisk har forskellige leveforhold, foretrækker de forskellige vandsammensætninger (f.eks. med hensyn til syre og hårdhed), og de har forskellige tolerancer over for forurening af vandet. Den nøjsomme guldfisk er f.eks. yderst tålsom med hensyn til vandets ph-grad (surhedsgrad) og klarer sig fint i surt vand med en ph-værdi helt ned til 6 eller i basisk vand op til 8,5 ph. Sålænge ph-værdien er stabil inden for dette interval, tilpasser guldfisken sig fint i sin egenskab af "ph-generalist". Nogle fiskearter, som f.eks. tetraer, rasboraer og maller eller sydamerikanske cichlider, bør holdes i surt vand, fordi deres oprindelige levesteder er tropiske floder og sumpe, hvor vandet er surt. Malawi- og Tanganyika-cichlider har brug for basisk vand for at efterligne forholdene på deres oprindelige levesteder. Vandkvalitet omfatter også vandets forureningsgrad. Når fiskene æder og lægger ekskrementer i akvariets lukkede vandmiljø, sker der bestemte ændringer af vandets kemiske sammensætning: n n n Stofskiftet af protein i fiskens ernæring medfører, at der udskilles yderst skadelig ammoniak via gællerne afhængig af ph-værdien. I et akvariemiljø sørger såkaldte filterbakterier for hurtigt at omdanne ammoniakken til giftigt nitrit og derefter til ugiftigt, men vandforurenende nitrat. Under normale forhold kan nitratindholdet derfor forventes at stige. Fosfatindholdet vil også stige, fordi fisk indeholder fosfat. Bioaktiviteten i akvariet sænker KH-værdien og gør vandet "blødere", hvilket endvidere gør ph-værdien ustabil. Alger NO 3 Nitrat Foder Organiske affaldsstoffer Uanset hvilke fiskearter du holder, skal du sørge for, at deres behov til vandmiljøet er opfyldt. Dette er især vigtigt for mindre hårdføre arter, og derfor er det vigtigt, at du forhører dig om, hvad fiskenes behov er, især med hensyn til ph-værdien, vandets hårdhed, temperatur og iltindhold. Desuden skal du forhøre dig om, hvor modstandsdygtig den enkelte fisk er over for forurening. Dette skal du kontrollere vandet for: Total hårdhed ph Karbonathårdhed (KH) Temperatur Iltindhold Ud fra dette kan du sørge for at give dine fisk et vandmiljø med de rette levebetingelser. Husk, at vandkvaliteten ændrer sig med tiden, og derfor er det vigtigt kontrollere disse parametre regelmæssigt og at skifte vandet. NO 2 Nitrit NH 3 /NH+ 4 Ammoniak 4 Ammonium 5

4 Forståelsen af skadelige stressfak torer pigmenteringen og oven i løbet dens vækstproces. Hvis vi betragter akvariefisk ud fra denne viden, er det nemt at forstå, hvorfor de kan blive syge, hvis de holdes under forhold, som ikke er ideelle. Stresspåvirkningen, der opstår i det lange løb, vil svække fiskens immunsystem og gøre den mere modtagelig over for almindeligt udbredte sygdomme. Den vil også udvise andre tegn, som f.eks. svag farvning, væksthæmning og generelt dårlig sundhedstilstand. Det er afgørende, at akvaristen er klar over, hvilken rolle stress spiller for fiskens sundhedstilstand, og at fisken vil udskille stresshormoner med risikable helbredskonsekvenser til følge, hvis den ikke har det rette vandmiljø at leve i. Det gamle mundheld har bestemt stadig værdi: hvis du passer vandet, så passer fiskene sig selv! Korterevarende stress er mindre belastende for fisken, så den har lettere ved at komme sig. De faktorer, der typisk udløser stress på kort sigt, hænger ofte sammen med rengøringen af akvariet, f.eks. rensning af gruset, optagning af fiskene med net. Ekperthjælp Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, skaber det stress hos fiskene. Det kan f.eks. ske, hvis ph-værdien falder under den anbefalede værdi, hvis akvariet er for koldt, eller hvis vandforureningen konstant er over tolerancetærsklen. Akkurat som andre hvirveldyr har fisk et veludviklet nerve- og hormonsystem, der gør det muligt for dem at undslippe faresituationer. Fiskens stressreaktion afhænger af, hvilken form for trussel der er tale om. Hvis en fisk f.eks. befinder sig langvarigt i en stresssituation uden mulighed for bedring (f.eks. i en sø, hvor vandspejlet falder og vandforureningen øges), udskiller den hormoner (såkaldte kortikosteroider), som udløser en række fysiologiske ændringer. Eksempelvis kan fiskens blodsukkerniveau blive forøget, så den får ekstra energi til at klare sig i stresssituationen. Desuden kan den nedlukke processer, som ikke er livsnødvendige her og nu, f.eks. forplantningsorganer, immunsystemet, 6 7

5 Den bedste vandkvalitet Ovenfor har vi gennemgået, hvor afgørende kvaliteten af akvarievandet er for at opnå de bedste resultater som akvarist. Og du er uden tvivl klar over, hvad det kræver at holde vandet i den rette kvalitet. Her kommer Tetra ind i billedet med sit store sortiment af vandplejeprodukter og teknisk tilbehør, som er beregnet specielt til at hjælpe dig med at opnå en fremragende vandkvalitet. Hvert enkelt af Tetras produkter er resultatet af omfattende forskning i vands kemiske sammensætning lige fra du fylder vand i akvariet alleførste gang til, hvordan vandkvaliteten ændrer sig over tid. Produkterne, som vi kommer ind på nedenfor, sørger for at holde alle de vigtige vandparametre i balance. Teknik og tilbehør Filtrering Et kvalitetsfilter er nødvendigt for at holde dine fisk i topform. Tetras EX sortiment af eksterne filtre passer til akvarier på op til 500 liter og fås i forskellige modeller: EX600, EX700 og EX1200. Filtermediets opbygning bestående af biofilterkugler, keramiske filterringe, filtersvamp, filtervat og -kul sikrer en yderst effektiv mekanisk og kemisk filtrering. Tetras EX eksterne filtre, som er højtydende og ikke desto mindre støjsvage og strømbesparende, er nemme at påsætte og vedligeholde. Alternativt kan der til små og mellemstore akvarier anvendes et internt filter, som f.eks. Tetra INplus. Dette filter er også velegnet til opdræt og karantænebehandling af fisk. Iltforsyning Hemmeligheden bag en god luftpumpe er balancen mellem effekt og støjniveau. Tetras sortiment af APS luftpumper har denne balance. Den avancerede konstruktion sikrer tilførsel af en kraftig luftstrøm til maksimal iltforsyning med minimal driftstøj. Pumperne fås i en lang række forskellige størrelser til akvarier op til 600 liter og er ideelle i kombination med luftdrevne filtre og luftsten. Varme Tetras udvalg af driftsikre og effektive varmelegemer fås i forskellige størrelser til akvarier op til 450 liter. De kan indstilles i trin på 0,5 fra 20 til 32 C. De er fremstillet af ekstra tykke, varmebestandige og slagfaste borosilikatglasrør med sikkerhedsafbryder som en ekstra tryghedsforanstaltning. Det dobbelte keramiske varmeelement sørger for, at varmen ledes jævnt videre gennem glasset. Rengøring Den nødvendige vedligeholdelse bliver en knap så stor arbejdsopgave med Tetras sortiment af effektivt akvariumrenseudstyr. Der er bundrensere med startautomatik, og en akvarierudeskraber, der er yderst effektiv til at fjerne alger, selv hvor det er sværest at komme til. Desuden er der EasyWipesrengøringsklude til alle ferskvandsog saltvandsakvarier. De fjerner straks kalkrester og saltaflejringer både indvendigt og udvendigt på akvariet, og er fuldstændig uskadelige for fisk og planter. Hvis du har spørgsmål eller brug for reservedele, skal du gå blot gå ind på 8 9

6 Fuld kontrol over vandkvaliteten Vandpleje Vandtestsæt: Tetra tilbyder et bredt udvalg af testsæt lige fra de yderst praktiske 6in1 teststrimler, som er nemme og hurtige til kontrollere vandværdierne, til enkelttestsæt til at bestemme nitrit, nitrat, total hårdhed og karbonathårdhed, ph-værdi og iltindhold i vandet. Alle Tetra testsæt er fuldt pålidelige og nøjagtige. AquaSafe: Middel til forberedelse af vandværksvand, der forvandler det aggressive vand fra hanen til fiske- og plantevenligt, naturligt akvarievand. Ved anvendelse af AquaSafe til at starte et nyt akvarium og ved hvert vandskift: Fjernes klor og kloraminer. Bindes tungmetaller. Plejes fiskens beskyttende slimlag, som kan tage skade ved vedligeholdelse af akvariet. Bliver fiskene bedre i stand til at tåle stressbelastning. Tilføres jod, magnesium og B-vitamin til at fremme vækst og vitalitet. SafeStart: Indeholder en specialkombination af særligt effektive levende filterbakterier. Anvendes til at starte et nyt akvarium eller ved vandskift og filtervedligeholdelse: Aktiverer akvariet biologisk ved akvariestart eller isætning af fisk. Erstatter bakterier, som går tabt i forbindelse med filtervedligeholdelse og vandskift samt efter behandling med lægemidler. Bakterierne omdanner giftig ammoniak til nitrit og derefter til nitrat. Ammoniak-N mg/l Nitrit-N mg/l Dage Dage Antal uger uden vandskift Med Tetra SafeStart Ubehandlet akvarium NitrateMinus: Til permanent reduktion af nitratindhold ved hjælp af en rent biologisk proces. ph/kh Minus: Til nem og sikker justering af karbonathårdheden (KH) og ph-værdien Brug vores doseringsberegner til hurtigt at finde ud af, hvor meget af Tetra-produktet du skal bruge i akvariet, på EasyBalance: Opretholder balancen i akvarievandet, så fiskene trives. Reducerer antallet af vandskift. Ved tilsætning én gang ugentligt: Reduceres nitrat og fosfat til et permanent lavt niveau, så kraftig algevækst undgås. Stabiliseres ph- og KH-værdierne for at undgå syrestyrt, som er livsfarligt for fiskene. Tilføres livsvigtige vitaminer og sporstoffer til akvarievandet. Fosfat (mg/l) KH ( dh) Nitrat mg/l ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Antal uger uden vandskift Med Tetra EasyBalance Ubehandlet akvarium SafeStart reducerer indholdet af ammoniak og nitrit Ved hjælp af Tetra EasyBalance undgås kraftig effektivt i sammenlignende test med ubehandlede akvarier. algevækst og akvarievandets biologiske 10 sundhedstilstand styrkes. 11

7 Betydningen af god ernæring Ud over at vandet i akvariet skal passes af hensyn til fiskenes trivsel, skal de også have den rigtige ernæring. Som for alle andre dyr har afbalanceret ernæring en stor betydning for en fisks sundhed, vækst og generelle trivsel. Desuden er fordøjet foder den største kilde til forurening i et akvarium, hvilket betyder, at det er vigtigt at vælge kvalitetsfoder, som fiskene kan fordøje og optage optimalt. Fiskefoder har udviklet sig meget siden de første akvarier, hvor man anså myreæg for at være afbalanceret ernæring! Tetra var det første firma, som producerede flagefoder til akvariefisk, nemlig TetraMin, som kom på markedet i 1955, og som den i dag stadig er det mest udbredte foder til akvariefisk i verden. Den føde, som fisk kan æde, kan inddeles i forskellige næringsgrupper (se skemaet). Ved sammensætning af foder til akvariefisk er det vigtigt, at de får den rette, afbalancerede mængde af disse næringsstoffer i en form, som de nemt kan fordøje og optage. Med foder, som er baseret på grundig forskning og testning, kan fiskenes sundhed og generelle trivsel forbedres samtidig med, at det giver minimale fiskeekskrementer i vandet. Derfor er valget af foder lige så vigtigt som at sørge for den rette vandkvalitet til sine akvariefisk. På deres oprindelige levesteder lever akvariefisk af forskellige former for ernæring. Langt størstedelen af de mest udbredte akvariefiskearter er altædende, og de er konstant på jagt efter alskens forskellige animalske og plantebaserede fødeemner: små krebsdyr, orme, bløddyr, plante- og algedele, som typisk indgår i den daglige ernæring. Derudover er der enkelte kødædende og planteædende fisk. Vigtige næringsstoffer Næringsstof Formål Proteiner Nødvendige til vævsdannelse og dermed til fiskenes vækst Fedtstoffer Den vigtigste energikilde og et vigtigt næringsstof til celledannelse Vitaminer Nødvendige til alle stofskifteprocesser og til at holde immunsystemet intakt Kulhydrater Energikilde Fibre Fordøjelsesfremmende Mineraler Næringsstoffer til skelet og muskler samt alle kropsfunktioner 12 13

8 BioActive-formel Forskellige fodringsbehov Tetra har 60 års erfaring med at fremstille foder til prydfisk og har branchens førende forskningsfaciliteter. Ud over optimal ernæring har foder fra Tetra også andre fordele. Eksempelvis er alle Tetra fiskefoderprodukter tilsat vores unikke "BioActiveformel". Denne formel er en omhyggeligt afbalanceret blanding af immunstimulanser, energitilskud og livsvigtige vitaminer, som giver dine fisk mere energi, vitalitet og modstandskraft mod sygdomme. Vitaminer til vitalitet: BioActiveformlen er en perfekt afstemt og afbalanceret sammensætning af vitaminer med maksimal biologisk optagelighed (dvs. den mængde af et næringsstof, der optages fra foderet og anvendes til kroppens funktioner). Denne optimerede formel fremmer fiskenes sundhed og vitalitet i betydelig grad. Biotin, som er et B-vitamin, fremmer næringsoptagelsen og dermed frigivelsen af energi. Immunstimulanser til at fremme immunforsvaret: Der tales meget om nye immunstimulanser, men der er kun meget få, der har reel værdi for tropiske akvariefisk, som f.eks. betaglucan. De findes i cellevæggen i gær, korn og svampe, og de styrker først og fremmest immunsystemets evne til at bekæmpe bakterieinfektioner og er dermed sygdomsforebyggende. Der findes et meget stort udvalg af fisk til tropiske akvarier, og mange af disse har forskellige fodringsbehov. Generelt æder fisk enten ved vandoverfladen, i mellemzonen eller på bunden af akvariet. Hvis man ser nærmere på sine fisk, kan man ofte finde ud af, hvor de foretrækker at æde deres foder, ud fra placeringen af munden. Hvis den vender opad, æder de ved vandoverfladen. Hvis den vender fremad, æder de i mellemzonen, og hvis den vender nedad, æder de ved bunden. For at sikre, at alle dine fisk får den ernæring, de har brug for, er det vigtigt at give dem foder, som er egnet til deres ædevaner. Tetras fodersortiment tager højde for alle dine fisks særlige ædebehov. Mundens form Fodertyper Ædevane Energi fra Omega-3 fedtsyrer: For at sikre et sundt stofskifte har fisk brug for bestemte, essentielle umættede fedtsyrer, som findes generelt i vores foderprodukter. Disse særligt gode energikilder kan udnyttes optimalt af fisk og forbedrer aktivt kroppens funktioner. De omfatter bl.a. Omega-3 fedtsyrer. opadvendt fremadvendt nedadvendt flager, crisps, sticks, tørret naturfoder flager, granulat, gelbaseret, crisps flager, granulat, crisps, tabletter, linser, gelbaseret ved vandoverfladen mellemzonen ved bunden 14 15

9 Foderet, der passer til dine fisk Flakes f.eks. TetraMin Flakes Foder i form af flager er perfekt til fodring af fisk i alle zoner i akvariet, fordi de kan indtages enten i vandoverfladen, eller når de synker til bunds. Tetras særligt finmalede råvarer sikrer optimal næringsoptagelse og hurtig opblødning i vandet. Tetra Flakes fås også i XL-størrelse til store fisks mundstørrelse. Crisps f.eks. TetraPro Energy (se også side 18/19) Dette foder fremstilles ved hjælp af Tetras nænsomme specialproces ved lav temperatur, så crispene giver fiskene et betydeligt større energitilskud end almindelige foderflager. Ved regelmæssig fodring med disse crisps reduceres nitrat- og fosfatmængden i vandet betydeligt, hvilket forebygger den algevækst, som er forbundet med disse stoffer. Desuden er crisps især velegnet til brug i foderautomater til at sikre, at fiskene får alle deres behov dækket, også når akvaristen er bortrejst. Gelbaseret foder f.eks. TetraNatura (se også side 20/21) Opfundet af Tetra, og er hovedernæring i form af TetraNatura Mix, der både tager højde for dine fisks naturlige ædevaner og desuden er en lækkerbisken. Naturfoderet, som f.eks. røde myggelarver, dafnier og saltsørejer, er tilsat essentielle sporstoffer, vitaminer, proteiner og fedtstoffer. Geleen indeholder ingen konserveringsmidler og kan holde sig i op til 3 år uden at komme på køl. I modsætning til levende eller dybfrosset foder er Tetras gelbaserede foder 100% bakteriefri og kræver ikke yderligere tilberedning. Sticks f.eks. TetraCichlid Sticks Dette er såkaldte ekstrudater. Tetra Sticks er kendetegnet ved, at de hurtigt blødgøres i vandet, så fiskene ubesværet kan snuppe og sluge foderet. Multitabletter og -linser f.eks. Tetra TabiMin og TetraWafer Mix Disse kan bruges til fodring af alle typer af bundlevende tropiske akvariefisk, f.eks. maller, smerlinger eller plettede barber. Fodringszonen kan vælges præcist, fordi tabletter og linser synker direkte til bunds. Begge typer placeres nemt på skjulte steder, så sky fisk også kan fodres uden at blive forstyrret. Tabletter opløses på bunden af akvariet, mens linser derimod er ekstruderede og yderst formstabile, så de bevarer næringsindholdet længere. Du kan få mere at vide og finde tip i vores videoer på

10 Innovativ crisp-teknologi Hovedfoderet til alle typer af tropiske akvariefisk Tetra kan tilbyde en række forskellige typer af foder i crispform, bl.a. TetraMin Pro, og topklassefoder som f.eks. TetraPro Energy, TetraPro Colour, TetraPro Algae og TetraPro Menu. Topklassesortimentet af multi-crisps, som er nænsomt fremstillet ved lav temperatur, er hovedfoder til alle typer af tropiske akvariefisk. Disse enestående sammensætninger muliggør en målrettet forsyning med alle vigtige næringsstoffer og giver et ekstra plus i form af værdifulde fedtstoffer, specifikke karotinoider eller koncentrerede spirulina-alger. Den koncentrerede kerne betyder, at fisken for hvert bid får næringsrigt hovedfoder sammen med vigtig ekstranæring. Der er 4 grunde til, at akvarister bør fodre deres tropiske akvariefisk med Pro Crisps: Foderet er utroligt velsmagende og foderaccepten blandt fisk er meget høj. Det optimerede forhold mellem proteiner og fedt muliggør bedre optagelse af næringsstofferne og forbedret foderudnyttelse. Det betyder, at fiskene vokser mere, er mere aktive og har større modstandskraft mod sygdomme. Crispene har en særlig høj næringsværdi på grund af den nænsomme fremstilling ved lav temperatur. Ingredienserne i disse foderprodukter opvarmes til ca. 75 C, hvorimod bestanddelene i flagefoder behandles ved temperaturer omkring 130 C. Derved bevares essentielle fedtsyrer og temperaturfølsomme vitaminer bedre, så foderet giver et ekstra tilskud til fiskenes vækst og sundhed. Den patentbeskyttede proces til fremstilling af multi-crisps giver mulighed for målrettet fodring baseret på førsteklasses foder til at fremme farvepragten og til at fodre planteædende fisk. Fodringstests: Laboratorium: Biologisk kvalitetskontrollaboratorium (testlaboratorium godkendt efter DIN EN ISO/IEC 17025) Procedure: Tidsramme: 12 uger, almindeligt akvariehold, 3 paralleller med i alt 600 fisk, 4 fiskearter: Boesemans regnbuefisk (Melanotaenia boesemani), pragtbarber (Puntius conchonius), almindelig neon (Paracheirodon innesi) og platyer (Xiphophorus maculatus) Hvad er fodringstests? Resultater: Fordelene med crisps sammenlignet med flager I. Større fødeindtag: 200 Crisps Flager +53% alm. neon +15% +11% +9% regnbuefisk platy pragtbarb Fig. 1: Fødeindtag ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) II. Vækstforøgelse: Crisps Flager % alm. neon +38% +28% +15% regnbuefisk platy pragtbarb Fig. 2: Kropsvægtforøgelse ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) III. Reduceret forurening af vandet: Crisps 40 Flager 20 0 nitrat fosfat Fig. 3: Nitrat- og fosfatindholdet ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) Ved fremstilling af nye typer af foder eller ved forbedring af fodersammensætninger foretages der altid fodringstests på Tetras biologiske kvalitetskontrollaboratorium på de relevante fiskearter. Ved at optimere sine foderblandinger opnår Tetra som markedets førende leverandør gang på gang enestående resultater på dette felt til gavn for fiskesundheden % -18% 18 19

11 Enestående gelbaseret fodertekno logi Ved hjælp af den enestående gelbaserede form genskaber TetraNatura foderprodukterne fisks naturlige ædevaner bedre end stort alle andre former for foder. Gelbaseret foder er blødt, nemt at bide i og sluge, og det synker gradvist til bunden af akvariet. Med enkeltportionsposerne indeholdende foderblandinger, som f.eks. TetraNatura Bloodworm Mix, TetraNatura Brine Shrimp Mix og TetraNatura Algae Mix, og de stykemballerede foderblokke TetraNatura Cyclops Block og TetraNatura Algae Block kan disse fodertyper doseres nemt og sparsomt, så der ikke er foderrester. De gelbaserede foderprodukter er velegnet til alle typer af tropiske akvariefisk og indeholder foderdyr, alger og gele, der er tilsat næringsstoffer, som f.eks. Omega-3 fedtstyrer og sporstoffer samt vitaminer og proteiner, så disse foderblandinger fungerer som hovedfoder. Desuden forsegler geleen de vigtige foderingredienser i vandet. TetraNatura Grazing Blocks er tilskudsfoder, som holder i op til 24 timer og er ideelle til langsomtædende eller sky fisk. TetraNatura er synligt, frysetørret naturfoder, og som alle øvrige typer af Tetra foder indeholder det ikke genmodificerede stoffer, pesticider, hormoner eller kunstige farvestoffer. Foderingredienserne behandles i trykkoger for at fjerne alle bakterier. Ulemperne ved dybfrosset foder Sammenlignet med Tetras gelbaserede foder er der en lang række ulemper og risici forbundet med at anvende dybfrosset foder: Dybfrosset foder er ikke optimalt afbalanceret ernæring og kan i nogle tilfælde helt mangle vigtige næringsstoffer. Hvis kølekæden brydes, kan foderet begynde at rådne. På grund af dårlig emballering kan foderdyrene blive frysetørret utilsigtet (frostsvidning). Foderet skal optøs, skylles og fodres hurtigt. Ellers kan foderdyrene rådne. Dybfrosset foder må ikke lægges i vand, da det giver perfekte yngleforhold for bakterier, som f.eks. salmonella. Nogle typer af dybfrosset foder er decideret uegnet til fordring af tropiske akvariefisk. Eksempelvis indeholder oksehjerter for meget collagen og kan give fordøjelsesproblemer selv hos unge fisk. Bestemte typer af parasitter kan blive overført (f.eks. nogle typer af ormeæg). Dybfrosset foder kan indeholde sygdomsfremkaldende stoffer, som oven i købet kan være sundshedsskadelige for mennesker. Mangler ofte varedeklaration

12 Om fiskesygdomme Vi har set ovenfor, hvordan stressede fisk ikke kan forsvare sig effektivt mod sygdomsangreb. Det skyldes, at de udskiller hormonstoffet cortisol i stresssituationer, hvilket hæmmer deres immunsystem. Husk mundheldet: "Hvis du passer vandet, passer fiskene sig selv". Hvis vi sørger for, at fiskens behov til vandmiljøet (og dens næringsbehov) er opfyldt, bør den ikke blive stresset. Fiskens immunsystem vil i så fald fungere effektivt og give den modstandskraft over for almindeligt udbredte sygdomme. Før vi ser nærmere på nogle de typiske faktorer, der kan gøre akvariefisk syge, vil vi se på, hvordan fisk forsvarer sig mod sygdomsangreb. De fleste akvariefisk har et robust skælpanser. Uden på skindet og skællene er der et beskyttende slimlag. Inde i fisken beskytter hvide blodlegemer i blodstrømmen mod sygdomsfremkaldende organismer (patogener) ved at nedbryde dem. Desuden kan fisken producere antistoffer, som er særlige proteiner, der kan "genkende" og nedbryde bestemte patogener. Immunsystemet er fællesbetegnelsen for dette enorme og komplekse arsenal af forsvarsmekanismer, og akvaristen sørger for at holde sine fisks immunsystem og slimlag vedlige med Tetra AquaSafe ved vandskift. Akkurat som mennesker og andre dyr kan fisk blive angrebet af svampe, parasitter, bakterier og vira. Parasitter Der findes adskillige typer af mikroskopiske ektoparasitter (som lever uden på fisken), der kan passere gennem slimlaget på stressede fisk og beskadige deres skind og gæller. Den mest velkendte af disse er fiskedræber (hvide pletter) (Ichthyophthirius multifiliis), som er en mikroskopisk encellet organisme, der udvikler sig som små hvide pletter på fiskens skind. Dette er stærkt generende for fisken, så den begynder at flakse og gnide mod genstande i akvariet, og hvis fisken ikke behandles, vil den hurtigt dø. Hvis en fisk får symptomer på hvide pletter, er det vigtigt at tilsætte akvarievandet et lægemiddel, som f.eks. Tetra Contralck, der slår parasitten ihjel, så fisken kan helbrede sig selv. Der findes mange andre mikroskopiske ektoparasitter, f.eks. ikter, Trichodina eller Costia, der (ligesom hvide pletter) lever på skindet og gællerne hos fisk. I modsætning til hvide pletter er der ingen synlige kendetegn ved disse, og de kan kun opdages på fisken ved de symptomer, som de fremkalder: sløvhed, sammenklistrede finner, overproduktion af slim, flaksning, gnidning eller åndebesvær ved vandoverfladen (når en fisks gæller er angrebet af sygdom, er det vanskeligere for den at ånde). I så fald bør der behandles med et parasitmiddel, som f.eks. Tetra Contralck. Selvom sygdomme fremkaldt af parasitter er de mest udbredte blandt akvariefisk, er der flere andre sygdomme at tage højde for. For at undgå sygdomsangreb ved isætning af nye fisk bør de altid karantænebehandles først

13 Behandling af fiskesygdomme Vandkvalitet Det er nemt at forveksle de symptomer, som fisk udviser ved angreb af hud- og gælleparasitter, med de symptomer, de kan få ved forgiftning på grund af dårligt vand i akvariet. Så før man går i gang med at behandle mod hudparasitter, skal man først kontrollere vandkvaliteten og foretage et vandskift. Bakterier Fisk kan også blive angrebet af adskillige typer af bakterier. Mange bakterier kan leve i vandet uden at gøre skade, hvor de trives i slam på bunden af akvariet og i filtret. Men hvis fisken på en eller anden måde er svækket eller har fået et sår, kan bakterier, akkurat som svampe, finde vej ind i fisken og gøre den alvorligt syg. Bakterieangreb kan resultere i mavesår, røde striber på skindet og finnerne plus give mere generelle symptomer på sløvhed, åndenød ved overfladen og tab af flydeevne. Hvis der er formodning om bakterieangreb på fiskens skind, behandles der med TetraMedica GeneralTonic, efter at vandkvaliteten er kontrolleret. Ved dødelige bakterieangreb indvendigt skades de indvendige organer, som opsvulmes af væsker, så fisken udvikler en ubehagelig sygdom, som hedder bugvattersot eller fyrrekoglesyge. Dette skema er udformet som en vejledning til en række typiske symptomer og de sygdomme, som de typisk kan være forbundet med. Brug skemaet til at prøve at identificere problemet og den korrekte behandling. Hvis det ikke er muligt at identificere en bestemt sygdom, kan der bruges et generelt lægemiddel som f.eks. TetraMedica GeneralTonic. Symptomer Sandsynlig årsag Behandling Små hvide pletter på skind og finner Gule pletter ("guldstøv") Åndenød ved overfladen Fortykket slimlag, "mælkeagtig" eller svaglig gråfarvning af skindet Drivende slim fra gæller Fisk "flakser" mod ting Grumsede øjne Betændelse på finner og krop Hvide pletter Fløjlssyge Vandkvalitet, gælleparasitter Vandkvalitet, slimsyge Vandkvalitet, gælleparasitter Vandkvalitet, hudparasitter Vandkvalitet, fysiske skader, bakterieangreb Vandkvalitet, bakterier ContraIck GeneralTonic ContraIck ContraIck ContraIck, General- Tonic ContraIck, General- Tonic GeneralTonic GeneralTonic, Mavesår Bakterier GeneralTonic, Mørkfarvning/sløvhed Hurtig eller uregelmæssig ånding Vandkvalitet, muligt parasit- og bakterieangreb Vandkvalitet, gælleparasitter Vandskift, kontrol af filter, kontrol af fiskebestand ContraIck, GeneralTonic Mund og hoved angrebet af vatagtigt dun Columnaris GeneralTonic 24 25

14 Tetra er et firma med 60 års erfari ng Forspring baseret på forskning Tetra har fastholdt sin førende position inden for udvikling af akvarisme via en stålsat målsætning om forskning og udvikling. Det har sat sig sine tydelige spor med: En af branchens største forsknings- og udviklingsafdelinger med hundredvis af testakvarier Mere end 250 patenter Løbende testning af vores produkter for at garantere den høje kvalitet Løbende investeringer i forskning og udvikling. 26 Da de første akvarier kom frem, var udvalget af fisk og planter yderst beskedent, og akvarieteknikken og foderet til at holde fisk og planter i live var ret primitivt. Med ankomsten af international flytransport og udviklingen af plastposen, som begge er afgørende faktorer for den verdensomspændende transport af fisk fra fangst- eller opdrætssteder, eksploderede udvalget af arter, der nu kunne fås, samtidig med, at prisen for at dyrke denne hobby styrtdykkede. Sideløbende med dette grundlagde dr. Ulrich Baensch firmaet Tetra i starten af 1950'erne og udviklede verdens første hovedfoder til akvariefisk, nemlig det verdensberømte varemærke TetraMin, som kom på markedet i Det gjorde det meget nemmere at holde og fodre prydfisk, og det medvirkede samtidig til den hurtige udbredelse af akvariefisk som hobby. I dag kan Tetra tilbyde et stort udvalg af foder og plejeprodukter i høj kvalitet til dækning af alle dine fisks behov. Du kan læse mere om vores produkter eller få mere at vide om akvarisme på vores websted på adressen Bæredygtighed Som markedets førende anser Tetra det som sin pligt at behandle verden og dens ressourcer ansvarligt. Gennem løbende forbedringer af sine produkter, emballager, logistikaktiviteter og serviceydelser opfylder Tetra ikke blot sine behov som virksomhed, men passer også på miljøet via et løbende bæredygtighedsprogram som et af sine ledende principper. 27

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Trin for trin en sund og glasklar havedam med smukke fisk og planter Professionelle produkter til havedammen MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Colombo fremstiller professionelle produkter

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR

VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR Side Afsnit 12 2 New Algae Killer 3 AQ-66 Algemiddel 4 AQ-23 & Vandoptimering 5 Testere & Testsæt 6 Fish Pharma Vandpleje 7 Fish Pharma Vandpleje 8 Fish Pharma Vandpleje

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen?

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen? Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen? Forstå, hvorfor din hest bliver forfangen og lær, hvad du selv kan gøre for at forebygge og behandle Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen?

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Bytte måltider Du må gerne bytte frokost og middag. Det skal bare være hele måltidet, hvilket vil sige, at f.eks. brødet følger frokosten.

Bytte måltider Du må gerne bytte frokost og middag. Det skal bare være hele måltidet, hvilket vil sige, at f.eks. brødet følger frokosten. SUNDHEDSLEKSIKON A A-vitamin Findes i lever fra fisk og dyr, æggeblomme og fedtholdige mælkeprodukter. A-vitamin er godt for vores hud og slimhinder, og det har betydning for celledelingen. Derudover virker

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

- Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål

- Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål ~ Fiskeopdræt 1 &2 - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål Jon From Fiskeopdræt 1 &2 - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål

Læs mere

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner Tips og Fakta om I dette katalog finder du alt til havedammen. Lav havens samlingspunkt sammen med Aqua Nautica Havedammen 15 kroner Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com Havens samlingspunkt

Læs mere

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER...

PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... PRODUKTBROCHURE DIN WELLNESS-REJSE STARTER HER... VELKOMMEN INDHOLD...til en sundere livsstil! Opnå balance, hav det godt, elsk livet... Hos Nikken stræber vi efter at gøre dit hjem til et sundere sted

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema PRIS KR. 39,00 vinter 2012 NYT Kokkeskole Nannas Økologiske Køkken Når du dater og lidt om kærligheden Styr på vægten Riv ud og gem - Stort temahæfte SELEN Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer EU

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Pia Lisbeth Nielsen, Jens Brandt, Irina Meyendorff, Louis Landgren, Henning Christiansen Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed

Læs mere

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug Den biodynamiske behandling af husdyrgødningen tager udgangspunkt

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien Islandsk Hest er udgivet af e - magasinet 1 årgang / nummer 2 / Oktober 2013 e - magasinet ISLANDSK HEST Kjölur Den gamle højlandsrute til hest Indlæring og træning Anne Sofie Nielsen med ny artikel i

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde Skab selv fremtiden for din mælkeproduktionsbedrift www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

VetCur. Innovative løsninger til dyr. Produkter til: Hest. Hund Kat

VetCur. Innovative løsninger til dyr. Produkter til: Hest. Hund Kat Innovative løsninger til dyr VetCur Produkter til: Hest Hund Kat Introduktion Kære kunde Med baggrund i min livslange passion for alle levende væsner på denne planet, er det min mission at udvikle naturlige,

Læs mere