Akvarisme for viderekomne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akvarisme for viderekomne"

Transkript

1 Akvarisme for viderekomne Udbyg din viden om at holde akvariefisk Mat.-Nr. T DK Tetra GmbH Herrenteich 78 D Melle Få mere at vide på Få mere at vide på

2 Dyk dybere ned i videnskaben bag akvarisme I dag findes der mere end forskellige fiskearter. Det er næsten dobbelt så mange som arter af fugle, krybdyr, padder og pattedyr til sammen. Fisk er de ældste af disse hvirveldyrgrupper, idet de første fisk fremkom på vores planet for ca. 460 millioner år siden. Omkring halvdelen af alle fisk lever i verdenshavene, mens resten lever i ferskvand. Kun 0,02% af alt vand på jordkloden er fiskeegnet ferskvand, som f.eks. søer, floder eller sumpe. Størstedelen af vandet på jordkloden (96%) findes i havene. For akvaristen er der et væld af muligheder for at holde akvariefisk fra tropiske farvande, have og floder, og Tetra hjælper gerne med at udvide kendskabet til og viden om akvarisme. Denne guide er beregnet til den erfarne akvarist til at få dybere indsigt i sin hobby. Desuden indeholder den baggrunds- og forskningsviden om akvarisme generelt samt information om Tetras produkter, som er udviklet gennem de seneste 60 år og i dag fremstår som et globalt førende sortiment af produkter i absolut topkvalitet. 2 3

3 Vandkvaliteten er afgørende Fisk er helt og aldeles afhængige af, at akvaristen sørger for, at vandet, de lever i, har den rette kvalitet. Ifølge et gammelt mundheld blandt akvarister fremgår det, at hvis man "passer vandet, så passer fiskene sig selv". Men hvordan definerer man vand i den rette kvalitet? Har alle fisk brug for de samme grundlæggende betingelser? Den rette vandkvalitet afhænger af fiskearten. Fordi fisk har forskellige leveforhold, foretrækker de forskellige vandsammensætninger (f.eks. med hensyn til syre og hårdhed), og de har forskellige tolerancer over for forurening af vandet. Den nøjsomme guldfisk er f.eks. yderst tålsom med hensyn til vandets ph-grad (surhedsgrad) og klarer sig fint i surt vand med en ph-værdi helt ned til 6 eller i basisk vand op til 8,5 ph. Sålænge ph-værdien er stabil inden for dette interval, tilpasser guldfisken sig fint i sin egenskab af "ph-generalist". Nogle fiskearter, som f.eks. tetraer, rasboraer og maller eller sydamerikanske cichlider, bør holdes i surt vand, fordi deres oprindelige levesteder er tropiske floder og sumpe, hvor vandet er surt. Malawi- og Tanganyika-cichlider har brug for basisk vand for at efterligne forholdene på deres oprindelige levesteder. Vandkvalitet omfatter også vandets forureningsgrad. Når fiskene æder og lægger ekskrementer i akvariets lukkede vandmiljø, sker der bestemte ændringer af vandets kemiske sammensætning: n n n Stofskiftet af protein i fiskens ernæring medfører, at der udskilles yderst skadelig ammoniak via gællerne afhængig af ph-værdien. I et akvariemiljø sørger såkaldte filterbakterier for hurtigt at omdanne ammoniakken til giftigt nitrit og derefter til ugiftigt, men vandforurenende nitrat. Under normale forhold kan nitratindholdet derfor forventes at stige. Fosfatindholdet vil også stige, fordi fisk indeholder fosfat. Bioaktiviteten i akvariet sænker KH-værdien og gør vandet "blødere", hvilket endvidere gør ph-værdien ustabil. Alger NO 3 Nitrat Foder Organiske affaldsstoffer Uanset hvilke fiskearter du holder, skal du sørge for, at deres behov til vandmiljøet er opfyldt. Dette er især vigtigt for mindre hårdføre arter, og derfor er det vigtigt, at du forhører dig om, hvad fiskenes behov er, især med hensyn til ph-værdien, vandets hårdhed, temperatur og iltindhold. Desuden skal du forhøre dig om, hvor modstandsdygtig den enkelte fisk er over for forurening. Dette skal du kontrollere vandet for: Total hårdhed ph Karbonathårdhed (KH) Temperatur Iltindhold Ud fra dette kan du sørge for at give dine fisk et vandmiljø med de rette levebetingelser. Husk, at vandkvaliteten ændrer sig med tiden, og derfor er det vigtigt kontrollere disse parametre regelmæssigt og at skifte vandet. NO 2 Nitrit NH 3 /NH+ 4 Ammoniak 4 Ammonium 5

4 Forståelsen af skadelige stressfak torer pigmenteringen og oven i løbet dens vækstproces. Hvis vi betragter akvariefisk ud fra denne viden, er det nemt at forstå, hvorfor de kan blive syge, hvis de holdes under forhold, som ikke er ideelle. Stresspåvirkningen, der opstår i det lange løb, vil svække fiskens immunsystem og gøre den mere modtagelig over for almindeligt udbredte sygdomme. Den vil også udvise andre tegn, som f.eks. svag farvning, væksthæmning og generelt dårlig sundhedstilstand. Det er afgørende, at akvaristen er klar over, hvilken rolle stress spiller for fiskens sundhedstilstand, og at fisken vil udskille stresshormoner med risikable helbredskonsekvenser til følge, hvis den ikke har det rette vandmiljø at leve i. Det gamle mundheld har bestemt stadig værdi: hvis du passer vandet, så passer fiskene sig selv! Korterevarende stress er mindre belastende for fisken, så den har lettere ved at komme sig. De faktorer, der typisk udløser stress på kort sigt, hænger ofte sammen med rengøringen af akvariet, f.eks. rensning af gruset, optagning af fiskene med net. Ekperthjælp Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, skaber det stress hos fiskene. Det kan f.eks. ske, hvis ph-værdien falder under den anbefalede værdi, hvis akvariet er for koldt, eller hvis vandforureningen konstant er over tolerancetærsklen. Akkurat som andre hvirveldyr har fisk et veludviklet nerve- og hormonsystem, der gør det muligt for dem at undslippe faresituationer. Fiskens stressreaktion afhænger af, hvilken form for trussel der er tale om. Hvis en fisk f.eks. befinder sig langvarigt i en stresssituation uden mulighed for bedring (f.eks. i en sø, hvor vandspejlet falder og vandforureningen øges), udskiller den hormoner (såkaldte kortikosteroider), som udløser en række fysiologiske ændringer. Eksempelvis kan fiskens blodsukkerniveau blive forøget, så den får ekstra energi til at klare sig i stresssituationen. Desuden kan den nedlukke processer, som ikke er livsnødvendige her og nu, f.eks. forplantningsorganer, immunsystemet, 6 7

5 Den bedste vandkvalitet Ovenfor har vi gennemgået, hvor afgørende kvaliteten af akvarievandet er for at opnå de bedste resultater som akvarist. Og du er uden tvivl klar over, hvad det kræver at holde vandet i den rette kvalitet. Her kommer Tetra ind i billedet med sit store sortiment af vandplejeprodukter og teknisk tilbehør, som er beregnet specielt til at hjælpe dig med at opnå en fremragende vandkvalitet. Hvert enkelt af Tetras produkter er resultatet af omfattende forskning i vands kemiske sammensætning lige fra du fylder vand i akvariet alleførste gang til, hvordan vandkvaliteten ændrer sig over tid. Produkterne, som vi kommer ind på nedenfor, sørger for at holde alle de vigtige vandparametre i balance. Teknik og tilbehør Filtrering Et kvalitetsfilter er nødvendigt for at holde dine fisk i topform. Tetras EX sortiment af eksterne filtre passer til akvarier på op til 500 liter og fås i forskellige modeller: EX600, EX700 og EX1200. Filtermediets opbygning bestående af biofilterkugler, keramiske filterringe, filtersvamp, filtervat og -kul sikrer en yderst effektiv mekanisk og kemisk filtrering. Tetras EX eksterne filtre, som er højtydende og ikke desto mindre støjsvage og strømbesparende, er nemme at påsætte og vedligeholde. Alternativt kan der til små og mellemstore akvarier anvendes et internt filter, som f.eks. Tetra INplus. Dette filter er også velegnet til opdræt og karantænebehandling af fisk. Iltforsyning Hemmeligheden bag en god luftpumpe er balancen mellem effekt og støjniveau. Tetras sortiment af APS luftpumper har denne balance. Den avancerede konstruktion sikrer tilførsel af en kraftig luftstrøm til maksimal iltforsyning med minimal driftstøj. Pumperne fås i en lang række forskellige størrelser til akvarier op til 600 liter og er ideelle i kombination med luftdrevne filtre og luftsten. Varme Tetras udvalg af driftsikre og effektive varmelegemer fås i forskellige størrelser til akvarier op til 450 liter. De kan indstilles i trin på 0,5 fra 20 til 32 C. De er fremstillet af ekstra tykke, varmebestandige og slagfaste borosilikatglasrør med sikkerhedsafbryder som en ekstra tryghedsforanstaltning. Det dobbelte keramiske varmeelement sørger for, at varmen ledes jævnt videre gennem glasset. Rengøring Den nødvendige vedligeholdelse bliver en knap så stor arbejdsopgave med Tetras sortiment af effektivt akvariumrenseudstyr. Der er bundrensere med startautomatik, og en akvarierudeskraber, der er yderst effektiv til at fjerne alger, selv hvor det er sværest at komme til. Desuden er der EasyWipesrengøringsklude til alle ferskvandsog saltvandsakvarier. De fjerner straks kalkrester og saltaflejringer både indvendigt og udvendigt på akvariet, og er fuldstændig uskadelige for fisk og planter. Hvis du har spørgsmål eller brug for reservedele, skal du gå blot gå ind på 8 9

6 Fuld kontrol over vandkvaliteten Vandpleje Vandtestsæt: Tetra tilbyder et bredt udvalg af testsæt lige fra de yderst praktiske 6in1 teststrimler, som er nemme og hurtige til kontrollere vandværdierne, til enkelttestsæt til at bestemme nitrit, nitrat, total hårdhed og karbonathårdhed, ph-værdi og iltindhold i vandet. Alle Tetra testsæt er fuldt pålidelige og nøjagtige. AquaSafe: Middel til forberedelse af vandværksvand, der forvandler det aggressive vand fra hanen til fiske- og plantevenligt, naturligt akvarievand. Ved anvendelse af AquaSafe til at starte et nyt akvarium og ved hvert vandskift: Fjernes klor og kloraminer. Bindes tungmetaller. Plejes fiskens beskyttende slimlag, som kan tage skade ved vedligeholdelse af akvariet. Bliver fiskene bedre i stand til at tåle stressbelastning. Tilføres jod, magnesium og B-vitamin til at fremme vækst og vitalitet. SafeStart: Indeholder en specialkombination af særligt effektive levende filterbakterier. Anvendes til at starte et nyt akvarium eller ved vandskift og filtervedligeholdelse: Aktiverer akvariet biologisk ved akvariestart eller isætning af fisk. Erstatter bakterier, som går tabt i forbindelse med filtervedligeholdelse og vandskift samt efter behandling med lægemidler. Bakterierne omdanner giftig ammoniak til nitrit og derefter til nitrat. Ammoniak-N mg/l Nitrit-N mg/l Dage Dage Antal uger uden vandskift Med Tetra SafeStart Ubehandlet akvarium NitrateMinus: Til permanent reduktion af nitratindhold ved hjælp af en rent biologisk proces. ph/kh Minus: Til nem og sikker justering af karbonathårdheden (KH) og ph-værdien Brug vores doseringsberegner til hurtigt at finde ud af, hvor meget af Tetra-produktet du skal bruge i akvariet, på EasyBalance: Opretholder balancen i akvarievandet, så fiskene trives. Reducerer antallet af vandskift. Ved tilsætning én gang ugentligt: Reduceres nitrat og fosfat til et permanent lavt niveau, så kraftig algevækst undgås. Stabiliseres ph- og KH-værdierne for at undgå syrestyrt, som er livsfarligt for fiskene. Tilføres livsvigtige vitaminer og sporstoffer til akvarievandet. Fosfat (mg/l) KH ( dh) Nitrat mg/l ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Antal uger uden vandskift Med Tetra EasyBalance Ubehandlet akvarium SafeStart reducerer indholdet af ammoniak og nitrit Ved hjælp af Tetra EasyBalance undgås kraftig effektivt i sammenlignende test med ubehandlede akvarier. algevækst og akvarievandets biologiske 10 sundhedstilstand styrkes. 11

7 Betydningen af god ernæring Ud over at vandet i akvariet skal passes af hensyn til fiskenes trivsel, skal de også have den rigtige ernæring. Som for alle andre dyr har afbalanceret ernæring en stor betydning for en fisks sundhed, vækst og generelle trivsel. Desuden er fordøjet foder den største kilde til forurening i et akvarium, hvilket betyder, at det er vigtigt at vælge kvalitetsfoder, som fiskene kan fordøje og optage optimalt. Fiskefoder har udviklet sig meget siden de første akvarier, hvor man anså myreæg for at være afbalanceret ernæring! Tetra var det første firma, som producerede flagefoder til akvariefisk, nemlig TetraMin, som kom på markedet i 1955, og som den i dag stadig er det mest udbredte foder til akvariefisk i verden. Den føde, som fisk kan æde, kan inddeles i forskellige næringsgrupper (se skemaet). Ved sammensætning af foder til akvariefisk er det vigtigt, at de får den rette, afbalancerede mængde af disse næringsstoffer i en form, som de nemt kan fordøje og optage. Med foder, som er baseret på grundig forskning og testning, kan fiskenes sundhed og generelle trivsel forbedres samtidig med, at det giver minimale fiskeekskrementer i vandet. Derfor er valget af foder lige så vigtigt som at sørge for den rette vandkvalitet til sine akvariefisk. På deres oprindelige levesteder lever akvariefisk af forskellige former for ernæring. Langt størstedelen af de mest udbredte akvariefiskearter er altædende, og de er konstant på jagt efter alskens forskellige animalske og plantebaserede fødeemner: små krebsdyr, orme, bløddyr, plante- og algedele, som typisk indgår i den daglige ernæring. Derudover er der enkelte kødædende og planteædende fisk. Vigtige næringsstoffer Næringsstof Formål Proteiner Nødvendige til vævsdannelse og dermed til fiskenes vækst Fedtstoffer Den vigtigste energikilde og et vigtigt næringsstof til celledannelse Vitaminer Nødvendige til alle stofskifteprocesser og til at holde immunsystemet intakt Kulhydrater Energikilde Fibre Fordøjelsesfremmende Mineraler Næringsstoffer til skelet og muskler samt alle kropsfunktioner 12 13

8 BioActive-formel Forskellige fodringsbehov Tetra har 60 års erfaring med at fremstille foder til prydfisk og har branchens førende forskningsfaciliteter. Ud over optimal ernæring har foder fra Tetra også andre fordele. Eksempelvis er alle Tetra fiskefoderprodukter tilsat vores unikke "BioActiveformel". Denne formel er en omhyggeligt afbalanceret blanding af immunstimulanser, energitilskud og livsvigtige vitaminer, som giver dine fisk mere energi, vitalitet og modstandskraft mod sygdomme. Vitaminer til vitalitet: BioActiveformlen er en perfekt afstemt og afbalanceret sammensætning af vitaminer med maksimal biologisk optagelighed (dvs. den mængde af et næringsstof, der optages fra foderet og anvendes til kroppens funktioner). Denne optimerede formel fremmer fiskenes sundhed og vitalitet i betydelig grad. Biotin, som er et B-vitamin, fremmer næringsoptagelsen og dermed frigivelsen af energi. Immunstimulanser til at fremme immunforsvaret: Der tales meget om nye immunstimulanser, men der er kun meget få, der har reel værdi for tropiske akvariefisk, som f.eks. betaglucan. De findes i cellevæggen i gær, korn og svampe, og de styrker først og fremmest immunsystemets evne til at bekæmpe bakterieinfektioner og er dermed sygdomsforebyggende. Der findes et meget stort udvalg af fisk til tropiske akvarier, og mange af disse har forskellige fodringsbehov. Generelt æder fisk enten ved vandoverfladen, i mellemzonen eller på bunden af akvariet. Hvis man ser nærmere på sine fisk, kan man ofte finde ud af, hvor de foretrækker at æde deres foder, ud fra placeringen af munden. Hvis den vender opad, æder de ved vandoverfladen. Hvis den vender fremad, æder de i mellemzonen, og hvis den vender nedad, æder de ved bunden. For at sikre, at alle dine fisk får den ernæring, de har brug for, er det vigtigt at give dem foder, som er egnet til deres ædevaner. Tetras fodersortiment tager højde for alle dine fisks særlige ædebehov. Mundens form Fodertyper Ædevane Energi fra Omega-3 fedtsyrer: For at sikre et sundt stofskifte har fisk brug for bestemte, essentielle umættede fedtsyrer, som findes generelt i vores foderprodukter. Disse særligt gode energikilder kan udnyttes optimalt af fisk og forbedrer aktivt kroppens funktioner. De omfatter bl.a. Omega-3 fedtsyrer. opadvendt fremadvendt nedadvendt flager, crisps, sticks, tørret naturfoder flager, granulat, gelbaseret, crisps flager, granulat, crisps, tabletter, linser, gelbaseret ved vandoverfladen mellemzonen ved bunden 14 15

9 Foderet, der passer til dine fisk Flakes f.eks. TetraMin Flakes Foder i form af flager er perfekt til fodring af fisk i alle zoner i akvariet, fordi de kan indtages enten i vandoverfladen, eller når de synker til bunds. Tetras særligt finmalede råvarer sikrer optimal næringsoptagelse og hurtig opblødning i vandet. Tetra Flakes fås også i XL-størrelse til store fisks mundstørrelse. Crisps f.eks. TetraPro Energy (se også side 18/19) Dette foder fremstilles ved hjælp af Tetras nænsomme specialproces ved lav temperatur, så crispene giver fiskene et betydeligt større energitilskud end almindelige foderflager. Ved regelmæssig fodring med disse crisps reduceres nitrat- og fosfatmængden i vandet betydeligt, hvilket forebygger den algevækst, som er forbundet med disse stoffer. Desuden er crisps især velegnet til brug i foderautomater til at sikre, at fiskene får alle deres behov dækket, også når akvaristen er bortrejst. Gelbaseret foder f.eks. TetraNatura (se også side 20/21) Opfundet af Tetra, og er hovedernæring i form af TetraNatura Mix, der både tager højde for dine fisks naturlige ædevaner og desuden er en lækkerbisken. Naturfoderet, som f.eks. røde myggelarver, dafnier og saltsørejer, er tilsat essentielle sporstoffer, vitaminer, proteiner og fedtstoffer. Geleen indeholder ingen konserveringsmidler og kan holde sig i op til 3 år uden at komme på køl. I modsætning til levende eller dybfrosset foder er Tetras gelbaserede foder 100% bakteriefri og kræver ikke yderligere tilberedning. Sticks f.eks. TetraCichlid Sticks Dette er såkaldte ekstrudater. Tetra Sticks er kendetegnet ved, at de hurtigt blødgøres i vandet, så fiskene ubesværet kan snuppe og sluge foderet. Multitabletter og -linser f.eks. Tetra TabiMin og TetraWafer Mix Disse kan bruges til fodring af alle typer af bundlevende tropiske akvariefisk, f.eks. maller, smerlinger eller plettede barber. Fodringszonen kan vælges præcist, fordi tabletter og linser synker direkte til bunds. Begge typer placeres nemt på skjulte steder, så sky fisk også kan fodres uden at blive forstyrret. Tabletter opløses på bunden af akvariet, mens linser derimod er ekstruderede og yderst formstabile, så de bevarer næringsindholdet længere. Du kan få mere at vide og finde tip i vores videoer på

10 Innovativ crisp-teknologi Hovedfoderet til alle typer af tropiske akvariefisk Tetra kan tilbyde en række forskellige typer af foder i crispform, bl.a. TetraMin Pro, og topklassefoder som f.eks. TetraPro Energy, TetraPro Colour, TetraPro Algae og TetraPro Menu. Topklassesortimentet af multi-crisps, som er nænsomt fremstillet ved lav temperatur, er hovedfoder til alle typer af tropiske akvariefisk. Disse enestående sammensætninger muliggør en målrettet forsyning med alle vigtige næringsstoffer og giver et ekstra plus i form af værdifulde fedtstoffer, specifikke karotinoider eller koncentrerede spirulina-alger. Den koncentrerede kerne betyder, at fisken for hvert bid får næringsrigt hovedfoder sammen med vigtig ekstranæring. Der er 4 grunde til, at akvarister bør fodre deres tropiske akvariefisk med Pro Crisps: Foderet er utroligt velsmagende og foderaccepten blandt fisk er meget høj. Det optimerede forhold mellem proteiner og fedt muliggør bedre optagelse af næringsstofferne og forbedret foderudnyttelse. Det betyder, at fiskene vokser mere, er mere aktive og har større modstandskraft mod sygdomme. Crispene har en særlig høj næringsværdi på grund af den nænsomme fremstilling ved lav temperatur. Ingredienserne i disse foderprodukter opvarmes til ca. 75 C, hvorimod bestanddelene i flagefoder behandles ved temperaturer omkring 130 C. Derved bevares essentielle fedtsyrer og temperaturfølsomme vitaminer bedre, så foderet giver et ekstra tilskud til fiskenes vækst og sundhed. Den patentbeskyttede proces til fremstilling af multi-crisps giver mulighed for målrettet fodring baseret på førsteklasses foder til at fremme farvepragten og til at fodre planteædende fisk. Fodringstests: Laboratorium: Biologisk kvalitetskontrollaboratorium (testlaboratorium godkendt efter DIN EN ISO/IEC 17025) Procedure: Tidsramme: 12 uger, almindeligt akvariehold, 3 paralleller med i alt 600 fisk, 4 fiskearter: Boesemans regnbuefisk (Melanotaenia boesemani), pragtbarber (Puntius conchonius), almindelig neon (Paracheirodon innesi) og platyer (Xiphophorus maculatus) Hvad er fodringstests? Resultater: Fordelene med crisps sammenlignet med flager I. Større fødeindtag: 200 Crisps Flager +53% alm. neon +15% +11% +9% regnbuefisk platy pragtbarb Fig. 1: Fødeindtag ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) II. Vækstforøgelse: Crisps Flager % alm. neon +38% +28% +15% regnbuefisk platy pragtbarb Fig. 2: Kropsvægtforøgelse ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) III. Reduceret forurening af vandet: Crisps 40 Flager 20 0 nitrat fosfat Fig. 3: Nitrat- og fosfatindholdet ved ad lib fodring med crisps sammenlignet med flager (relativ stigning i %) Ved fremstilling af nye typer af foder eller ved forbedring af fodersammensætninger foretages der altid fodringstests på Tetras biologiske kvalitetskontrollaboratorium på de relevante fiskearter. Ved at optimere sine foderblandinger opnår Tetra som markedets førende leverandør gang på gang enestående resultater på dette felt til gavn for fiskesundheden % -18% 18 19

11 Enestående gelbaseret fodertekno logi Ved hjælp af den enestående gelbaserede form genskaber TetraNatura foderprodukterne fisks naturlige ædevaner bedre end stort alle andre former for foder. Gelbaseret foder er blødt, nemt at bide i og sluge, og det synker gradvist til bunden af akvariet. Med enkeltportionsposerne indeholdende foderblandinger, som f.eks. TetraNatura Bloodworm Mix, TetraNatura Brine Shrimp Mix og TetraNatura Algae Mix, og de stykemballerede foderblokke TetraNatura Cyclops Block og TetraNatura Algae Block kan disse fodertyper doseres nemt og sparsomt, så der ikke er foderrester. De gelbaserede foderprodukter er velegnet til alle typer af tropiske akvariefisk og indeholder foderdyr, alger og gele, der er tilsat næringsstoffer, som f.eks. Omega-3 fedtstyrer og sporstoffer samt vitaminer og proteiner, så disse foderblandinger fungerer som hovedfoder. Desuden forsegler geleen de vigtige foderingredienser i vandet. TetraNatura Grazing Blocks er tilskudsfoder, som holder i op til 24 timer og er ideelle til langsomtædende eller sky fisk. TetraNatura er synligt, frysetørret naturfoder, og som alle øvrige typer af Tetra foder indeholder det ikke genmodificerede stoffer, pesticider, hormoner eller kunstige farvestoffer. Foderingredienserne behandles i trykkoger for at fjerne alle bakterier. Ulemperne ved dybfrosset foder Sammenlignet med Tetras gelbaserede foder er der en lang række ulemper og risici forbundet med at anvende dybfrosset foder: Dybfrosset foder er ikke optimalt afbalanceret ernæring og kan i nogle tilfælde helt mangle vigtige næringsstoffer. Hvis kølekæden brydes, kan foderet begynde at rådne. På grund af dårlig emballering kan foderdyrene blive frysetørret utilsigtet (frostsvidning). Foderet skal optøs, skylles og fodres hurtigt. Ellers kan foderdyrene rådne. Dybfrosset foder må ikke lægges i vand, da det giver perfekte yngleforhold for bakterier, som f.eks. salmonella. Nogle typer af dybfrosset foder er decideret uegnet til fordring af tropiske akvariefisk. Eksempelvis indeholder oksehjerter for meget collagen og kan give fordøjelsesproblemer selv hos unge fisk. Bestemte typer af parasitter kan blive overført (f.eks. nogle typer af ormeæg). Dybfrosset foder kan indeholde sygdomsfremkaldende stoffer, som oven i købet kan være sundshedsskadelige for mennesker. Mangler ofte varedeklaration

12 Om fiskesygdomme Vi har set ovenfor, hvordan stressede fisk ikke kan forsvare sig effektivt mod sygdomsangreb. Det skyldes, at de udskiller hormonstoffet cortisol i stresssituationer, hvilket hæmmer deres immunsystem. Husk mundheldet: "Hvis du passer vandet, passer fiskene sig selv". Hvis vi sørger for, at fiskens behov til vandmiljøet (og dens næringsbehov) er opfyldt, bør den ikke blive stresset. Fiskens immunsystem vil i så fald fungere effektivt og give den modstandskraft over for almindeligt udbredte sygdomme. Før vi ser nærmere på nogle de typiske faktorer, der kan gøre akvariefisk syge, vil vi se på, hvordan fisk forsvarer sig mod sygdomsangreb. De fleste akvariefisk har et robust skælpanser. Uden på skindet og skællene er der et beskyttende slimlag. Inde i fisken beskytter hvide blodlegemer i blodstrømmen mod sygdomsfremkaldende organismer (patogener) ved at nedbryde dem. Desuden kan fisken producere antistoffer, som er særlige proteiner, der kan "genkende" og nedbryde bestemte patogener. Immunsystemet er fællesbetegnelsen for dette enorme og komplekse arsenal af forsvarsmekanismer, og akvaristen sørger for at holde sine fisks immunsystem og slimlag vedlige med Tetra AquaSafe ved vandskift. Akkurat som mennesker og andre dyr kan fisk blive angrebet af svampe, parasitter, bakterier og vira. Parasitter Der findes adskillige typer af mikroskopiske ektoparasitter (som lever uden på fisken), der kan passere gennem slimlaget på stressede fisk og beskadige deres skind og gæller. Den mest velkendte af disse er fiskedræber (hvide pletter) (Ichthyophthirius multifiliis), som er en mikroskopisk encellet organisme, der udvikler sig som små hvide pletter på fiskens skind. Dette er stærkt generende for fisken, så den begynder at flakse og gnide mod genstande i akvariet, og hvis fisken ikke behandles, vil den hurtigt dø. Hvis en fisk får symptomer på hvide pletter, er det vigtigt at tilsætte akvarievandet et lægemiddel, som f.eks. Tetra Contralck, der slår parasitten ihjel, så fisken kan helbrede sig selv. Der findes mange andre mikroskopiske ektoparasitter, f.eks. ikter, Trichodina eller Costia, der (ligesom hvide pletter) lever på skindet og gællerne hos fisk. I modsætning til hvide pletter er der ingen synlige kendetegn ved disse, og de kan kun opdages på fisken ved de symptomer, som de fremkalder: sløvhed, sammenklistrede finner, overproduktion af slim, flaksning, gnidning eller åndebesvær ved vandoverfladen (når en fisks gæller er angrebet af sygdom, er det vanskeligere for den at ånde). I så fald bør der behandles med et parasitmiddel, som f.eks. Tetra Contralck. Selvom sygdomme fremkaldt af parasitter er de mest udbredte blandt akvariefisk, er der flere andre sygdomme at tage højde for. For at undgå sygdomsangreb ved isætning af nye fisk bør de altid karantænebehandles først

13 Behandling af fiskesygdomme Vandkvalitet Det er nemt at forveksle de symptomer, som fisk udviser ved angreb af hud- og gælleparasitter, med de symptomer, de kan få ved forgiftning på grund af dårligt vand i akvariet. Så før man går i gang med at behandle mod hudparasitter, skal man først kontrollere vandkvaliteten og foretage et vandskift. Bakterier Fisk kan også blive angrebet af adskillige typer af bakterier. Mange bakterier kan leve i vandet uden at gøre skade, hvor de trives i slam på bunden af akvariet og i filtret. Men hvis fisken på en eller anden måde er svækket eller har fået et sår, kan bakterier, akkurat som svampe, finde vej ind i fisken og gøre den alvorligt syg. Bakterieangreb kan resultere i mavesår, røde striber på skindet og finnerne plus give mere generelle symptomer på sløvhed, åndenød ved overfladen og tab af flydeevne. Hvis der er formodning om bakterieangreb på fiskens skind, behandles der med TetraMedica GeneralTonic, efter at vandkvaliteten er kontrolleret. Ved dødelige bakterieangreb indvendigt skades de indvendige organer, som opsvulmes af væsker, så fisken udvikler en ubehagelig sygdom, som hedder bugvattersot eller fyrrekoglesyge. Dette skema er udformet som en vejledning til en række typiske symptomer og de sygdomme, som de typisk kan være forbundet med. Brug skemaet til at prøve at identificere problemet og den korrekte behandling. Hvis det ikke er muligt at identificere en bestemt sygdom, kan der bruges et generelt lægemiddel som f.eks. TetraMedica GeneralTonic. Symptomer Sandsynlig årsag Behandling Små hvide pletter på skind og finner Gule pletter ("guldstøv") Åndenød ved overfladen Fortykket slimlag, "mælkeagtig" eller svaglig gråfarvning af skindet Drivende slim fra gæller Fisk "flakser" mod ting Grumsede øjne Betændelse på finner og krop Hvide pletter Fløjlssyge Vandkvalitet, gælleparasitter Vandkvalitet, slimsyge Vandkvalitet, gælleparasitter Vandkvalitet, hudparasitter Vandkvalitet, fysiske skader, bakterieangreb Vandkvalitet, bakterier ContraIck GeneralTonic ContraIck ContraIck ContraIck, General- Tonic ContraIck, General- Tonic GeneralTonic GeneralTonic, Mavesår Bakterier GeneralTonic, Mørkfarvning/sløvhed Hurtig eller uregelmæssig ånding Vandkvalitet, muligt parasit- og bakterieangreb Vandkvalitet, gælleparasitter Vandskift, kontrol af filter, kontrol af fiskebestand ContraIck, GeneralTonic Mund og hoved angrebet af vatagtigt dun Columnaris GeneralTonic 24 25

14 Tetra er et firma med 60 års erfari ng Forspring baseret på forskning Tetra har fastholdt sin førende position inden for udvikling af akvarisme via en stålsat målsætning om forskning og udvikling. Det har sat sig sine tydelige spor med: En af branchens største forsknings- og udviklingsafdelinger med hundredvis af testakvarier Mere end 250 patenter Løbende testning af vores produkter for at garantere den høje kvalitet Løbende investeringer i forskning og udvikling. 26 Da de første akvarier kom frem, var udvalget af fisk og planter yderst beskedent, og akvarieteknikken og foderet til at holde fisk og planter i live var ret primitivt. Med ankomsten af international flytransport og udviklingen af plastposen, som begge er afgørende faktorer for den verdensomspændende transport af fisk fra fangst- eller opdrætssteder, eksploderede udvalget af arter, der nu kunne fås, samtidig med, at prisen for at dyrke denne hobby styrtdykkede. Sideløbende med dette grundlagde dr. Ulrich Baensch firmaet Tetra i starten af 1950'erne og udviklede verdens første hovedfoder til akvariefisk, nemlig det verdensberømte varemærke TetraMin, som kom på markedet i Det gjorde det meget nemmere at holde og fodre prydfisk, og det medvirkede samtidig til den hurtige udbredelse af akvariefisk som hobby. I dag kan Tetra tilbyde et stort udvalg af foder og plejeprodukter i høj kvalitet til dækning af alle dine fisks behov. Du kan læse mere om vores produkter eller få mere at vide om akvarisme på vores websted på adressen Bæredygtighed Som markedets førende anser Tetra det som sin pligt at behandle verden og dens ressourcer ansvarligt. Gennem løbende forbedringer af sine produkter, emballager, logistikaktiviteter og serviceydelser opfylder Tetra ikke blot sine behov som virksomhed, men passer også på miljøet via et løbende bæredygtighedsprogram som et af sine ledende principper. 27

Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde

Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde Den nemme guide for begyndere Ekperthjælp www.tetra.net 4 004218 205246 Mat.-Nr. T065330 2013 DK Tetra GmbH Herrenteich 78 D-49324 Melle Få mere at vide på

Læs mere

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje Professionelle produkter til dit akvarium Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje START ET NYT AKVARIUM SIKKERT MED COLOMBO STARTSYSTEM I et nyt filter skal bakterierne først udvikle sig, før

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. Aquarium

Fagmandens. Katalog 2014. Aquarium Katalog 2014 Foder til Akvarier Det bedste til akvarier akvariefodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000 certificeret. Vi har udvalgt

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Inspirerende akvarier

Inspirerende akvarier Inspirerende akvarier Kunsten at få et smukt akvarium Få mere at vide på www.tetra.net Lær kunsten at få et smukt akvarium Det elegante akvarium Du vil måske gerne have et akvarium som et smukt og levende

Læs mere

Varekatalog for foder

Varekatalog for foder - 0 - Varekatalog for foder Opdateret den 14. juni 2015 Basis Foder - Stør Foder - Koi Foder FD Foder Build Up Color Up Staple Plus - Supplement JPD Foder Yamato Nishiki - Fujiyama - Fujizakura Nishiki

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. VANDPLEJE VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. Alle vandbehandlingsprodukter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt.

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt. FISKEPLEJE VELDA plejemidler kurerer hurtigt og effektivt fiskesygdomme, hvis behandlingen foretages rettidigt. Bactimon bekæmper sygdomme, som er forårsaget af bakterielle infektioner. Bactimon helbreder

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Trin for trin en sund og glasklar havedam med smukke fisk og planter Professionelle produkter til havedammen MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Colombo fremstiller professionelle produkter

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Brakvandsakvariet egner sig til fisk, der naturligt er tilpasset et vist saltindhold i vandet. Dette inkluderer arter som sejlfinnemollyer, skyttefisk, dyndspringere,

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer. Hvalp Ekstruderet fuldfoder til hvalpe, unghunde & drægtige tæver. Drægtige tæver: Drægtige tæver bør anvende Hvalp de sidste 3 uger inden fødslen. Drægtige og diegivende tæver, har et større behov for

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

Guide til perfekt Poolvand

Guide til perfekt Poolvand Guide til perfekt Poolvand Fagbegreber til bassin 4 5 Plejetrin 1: ph-regulering Hvorfor? ph-værdien er basis for alle de efterfølgende plejetrin. De øvrige plejemidlers virkning optimeres og forlænges.

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv www.arion-premium.dk 12 2 Arion sikrer dig den bedste kvalitet. Før et Arion foderprogram eller produkt når på markedet, er det udviklet på forskningscentre

Læs mere

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet Hund Hvalp Kat Killing SKYTTENS DÆKKER ALLE NÆRINGSBEHOV FOR HUND OG KAT SKYTTENS produkter til hunde og katte er produceret af let fordøjelige råvarer

Læs mere

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT Lavt kulhydratindhold Uden hvede, majs, soja og gluten NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT SAMMENSAT Naturlig hensigtsmæssig føde har et højt indhold af frisk kød eller fisk, som kopierer det, som hunde og katte

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Varekatalog for foder

Varekatalog for foder 0 Varekatalog for foder Opdateret den 12. Maj 2014 Basis Foder Stør Foder Koi Foder JPD Foder Yamato Nishiki Fujiyama Fujizakura Nishiki FuyuFuji Shori 1 Foder Basis Foder Vare : Super Fish Sticks, 2 l.

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere

Pas på din havedam. Nyhedsbrev d. 19. juni. 2015

Pas på din havedam. Nyhedsbrev d. 19. juni. 2015 Nyhedsbrev d. 19. juni. 2015 Pas på din havedam Du som Koi holder har selv et ansvar over for dine koiér. Da en koi hverken kan tale eller på anden måde gøre dig opmærksom på et evt. problem, er det dig

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven BIOLOGI Maj 2016 B1 Indledning Rejsen til Mars Det er blevet muligt at lave rumrejser til Mars. Muligheden for bosættelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper:

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: Stofskiftetyper Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: autotrofe organismer: organismer som opbygger organisk stof ved fotosyntese (eller i nogle tilfælde kemosyntese); de kræver foruden

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen Mere vitalitet Det bedste fra naturen Heste med en sund fordøjelse og et stærkt immunforsvar har sjældent helbredsmæssige problemer. Heste i naturen æder ofte op mod 60 forskellige planter om dagen, og

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD.

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Det nye SELECT GOLD Sensitive høj kvalitet og letfordøjeligt!

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV S Æ R L I G E N E G L E P R O B L E M E R H A R B R U G F O R M E G E T I N N O VAT I V E P R O D U K T E R. Forsknings baseret

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Kraftfoder med naturen som forbillede Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Islandshestekongres 2015 1 En balanceret diæt Den individuelle hest Behov Ernærringsstatus Mineralmangler Musli

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

CLINICALLY DESIGNED MEDICAL GRADE

CLINICALLY DESIGNED MEDICAL GRADE CLINICALLY DESIGNED MEDICAL GRADE JULIE P Nature & Science Med nyskabende højtydende formuleringer der kombinerer de nyeste botaniske aktive ingredienser, sætter Julie-P de højeste standarder for effektiv

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Særlige råvarer i HorseLux Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser

Læs mere

Fuldfoder til alle hunde og katte. - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere

Fuldfoder til alle hunde og katte. - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere hunde og katte - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere hvalperacer Aktiv Hvalp er et danskproduceret premium-fuldfoder til hvalpe. Da det er vigtigt, at hvalpen får en sund og nærende kost,

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium Om karpelaks Karpelaks-ordenen (Characiformes) omfatter 14-18 familier med over 2000 arter af diverse karpelaks, tetraer, piratfisk,

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Februar 2014. Duolac Derma+ Plus. 10,0 mia./ stick

Februar 2014. Duolac Derma+ Plus. 10,0 mia./ stick DUOLAC PRODUKTOVERSIGT Daglige behov Daglig+ Vitalitet Daglig+ Børn Rejse+ 2i1 Specielle behov Normal+ Immunforsvar Derma+ Plus Streptococcus thermophilus Lactobacillus plantarum Lactobacillus acidophilus

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

Varekatalog for foder

Varekatalog for foder 0 Varekatalog for foder Opdateret den 25. marts 2013 Basis Foder Stør Foder Koi Foder FD FOOD Build Up Color Emphasize HI Growth Supplement Primo Plus JPD Foder Yamato Nishiki Fujiyama Fujizakura Nishiki

Læs mere

Klasseprodukter til svin. Fokus på optimale løsninger

Klasseprodukter til svin. Fokus på optimale løsninger Klasseprodukter til svin Fokus på optimale løsninger SowCid Glycerolbundne fedtsyrer 1 smågris mere pr. årsso Mere energi til soen Mere råmælk Færre ammesøer Brug af SowCid kræver ikke HACCP SowFix Caps

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang.

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang. Fodring af ikke drøvtyggere med 100 % økologisk foder 100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en kompleks opgave. Paul Poornan, Humphrey Feeds, UK sammenfatter de vigtigste problemstillinger. Artiklen

Læs mere

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Af Stig Mellergaard Afd. for Hav og Kystøkologi Fiskepatologisk Laboratorium Danmarks Fiskeriundersøgelser Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Havmiljøet har stor betydning for fiskenes

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning MilkCaps Prestarter Caps Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning Nem håndtering MilkCaps er supplerende somælk i tør form. MilkCaps er et resultat den unikke caps-teknologi og er en ny måde

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Eksperience er et unikt koncept, designet til at give dig en helt speciel oplevelse både i salonen og derhjemme.

Eksperience er et unikt koncept, designet til at give dig en helt speciel oplevelse både i salonen og derhjemme. Eksperience er et unikt koncept, designet til at give dig en helt speciel oplevelse både i salonen og derhjemme. Med 25 års erfaring, ved vi at de bedste produkter indeholder de bedste ingredienser. Eksperience

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Aktuelle produkter og forårstilbud. Tilbud og aktuelle varer maj + juni. Stalosan Desinfektions Gel. hånddesinfektion til forrum.

Aktuelle produkter og forårstilbud. Tilbud og aktuelle varer maj + juni. Stalosan Desinfektions Gel. hånddesinfektion til forrum. Stalosan Desinfektions Gel hånddesinfektion til forrum. STALOSAN DES GEL 500 ML 56- VARENR. 281263 Tilbud og aktuelle varer maj + juni Aktuelle produkter og forårstilbud Varmestress hos grise - opstår,

Læs mere

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommerperioden er tidspunktet, hvor hesten fylder kropsdepoterne op, som den så tærer på i løbet af vinteren. Det forudsætter en arealmæssig stor sommerfold med

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Billund Aquaculture Laksesmolt anlæg: 4 x 6.000.000 stk.

Læs mere

CORSENTIALS gør det nemt at være sund.

CORSENTIALS gør det nemt at være sund. CORSENTIALS gør det nemt at være sund. CORSENTIALS-systemet, der består af LifeWaves eksklusive, patentanmeldte teknologi, transformerer sundhed ved at give dig effektive fordele, du ikke får med andre

Læs mere

PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta

PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta SPORT X Pulver til energidrik Til aktive og hårdt arbejdende hunde APTUS PRO SPORT DOG Produktbeskrivelse Aptus Pro Sport er en velsmagende koncentreret energipasta

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere