INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2013

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5 Forskningspuljer Forskningens Døgn 3. maj Forskningens Dag 14. november Forskningstemaer og -personale Anæstesi afd. 10 HR & Kvalitet Forskningsenheden 11 Hjertemedicinsk afd. 12 Hud- og Allergiafd. 14 Klinisk Biokemisk afd. 17 Lungemedicinsk afd. 18 Medicinsk afd. C 19 Medicinsk afd. F 20 Ortopædkirurgisk afd. 22 Røntgen- og skannings afd. 23 PUBLIKATIONSLISTER 2013 Anæstesi afd. 24 HR & Kvalitet Forskningsenheden 25 Hjertemedicinsk afd. 26 Hud- og Allergiafd. 39 Klinisk Biokemisk afd. 47 Lungemedicinsk afd. 50 Medicinsk afd. C 52 Medicinsk afd. F 55 Ortopædkirurgisk afd. 60 Røntgen- og skannings afd. 62 1

3 Forord Det er med glæde, at Gentofte Hospital præsenterer Forskningsberetning Pure rapport trukket juni 2014 Gentofte Hospital er rammen om en stor og stigende forskningsaktivitet, også målt på antal publikationer registreret i forskningsregistreringssystemet PURE. Fremgangen fra tidligere år er fastholdt, og Gentofte Hospital har atter i år placeret sig godt i forhold til de øvrige virksomheder i Region Hovedstaden (RH er ikke vist). Stigningstakten i antal publikationer i perioden for Gentofte Hospital (ca. 20 %) er kun overgået af Rigshospitalet og Herlev Hospital i Region Hovedstaden (PURE) Som det fremgår af denne beretning, kan tilsvarende ses en flot procentvis fremgang fra for flere afdelinger på Gentofte Hospital. Hjertemedicinsk Afdeling har formået at øge antallet af publikationer trods et meget højt niveau allerede sidste år. Kvaliteten af hospitalets forskning (målt på journal impact factor) har foregående år ligget højt sammenlignet med regionens øvrige virksomheder. Denne vurdering af 2013 resultaterne vil foreligge i efteråret Gentofte Hospitals Direktion og Forskningsråd søsatte i august 2013 Forskningsstrategi , Håb, Handlekraft og Gennembrud. Forskningsenheden og Forskningsrådet arbejder målrettet på at virkeliggøre intentioner og visioner i den nye strategi, hvor nogle vigtige nøgleord er patientinddragelse i forskningsprocessen, implementering af forskningsresultater, evidensbaseret kvalitetsarbejde, samarbejde og netværk samt forskerkarriére-program og forskningsledelse. Strategiens indsatsområder sikrer og udvikler både spirende og excellente forskningsmiljøer på hospitalet. Forskningsaktiviteterne og de strategiske indsatsområder følges på nærmeste hold, bl.a. ved Hospitalsdirektionens og Forskningsrådets Site Visit, der blev afholdt i december Atter kunne man glædes over stor og stigende forskningsbevidsthed i afdelingerne, og temaer, anbefalinger og handleplaner fra tidligere Site Visits blev gennemgået og perspektiveret. En afgørende del af Gentofte Hospitals forskerkarriére-program er postdoc- og seniorforsker-delestillinger mellem forskning og klinik for fremragende Gentofte-forskere, af hvilke der heldigvis er rigtigt mange. Programmet blev lanceret i 2012 og er blevet en stor succes, der følges op ved regelmæssige forskerudviklingssamtaler og forskersymposier. Allerede nu skimtes flere meget lovende nye excellente forskningsmiljøer. Vi glæder os over vore yngre forskeres evner og entusiasme allerbedst eksemplificeret ved den høje kvalitet af de videnskabelige indlæg på hospitalets Forskningens Dag (se nedenfor). Dette forskerpotentiale er meget stort. Udadtil har hospitalet bl.a. henvendt sig til den brede offentlighed ved arrangementet af Forskningens Døgn 2013 (se nedenfor). Dette var et stort tilløbsstykke, og der var stor interesse fra publikum for dialog med vore anerkendte forskere. Gentofte Hospital er i en meget gunstig udvikling som forskningshospital. På Forskningsenheden vegne Gentofte Hospital, august 2014 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med. 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2013 afholdt Forskningsrådet 4 møder. Sammensætning af Forskningsrådet: 3 professorer, 3 seniorforskere, 3 forskningsaktive med MVU-grunduddannelse samt hospitalets 2 sundhedsfaglige vicedirektører, hvoraf den forskningsansvarlige vicedirektør er formand. Medlemmer af Forskningsråd Gentofte ultimo 2013 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Vicedirektør, Birgitte Rav Degenkolv Professor, overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen Professor, overlæge dr.med., Lone Skov Professor, overlæge, ph.d., Gunnar Gislason Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Overlæge, dr.med., Anders Odgaard Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Sygeplejerske, cand.cur, ph.d. stud. Kirsten Szöts Hospitalsdirektionen Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Hud og Allergiafd. Hjertemedicinsk afd. Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. C Ortopædkirurgisk afd. Medicinsk afd. F Lungemedicinsk afd. Ordopædkirurgisk afd. Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen Forskningsleder, ph.d., postdoc Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningskonsulent, korrespondent Lone Falck Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskning Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d, postdoc) Tlf.: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: Forskningskonsulent Lone Falck (Korrespondent, merkonom IT) Tlf.: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden administrerer et ph.d. studiemiljø i en hyggelig kvistlejlighed på Niels Andersens Vej 65, 2. Her findes faciliteter for studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 Forskerkarriereprogram på Gentofte Hospital Hospitalsdirektionen har afsat betydelige midler til konsolidering og udbygning af hospitalets forskerkarriereprogram. I fuldt udbygget form vil dette omfatte sammenhængende videnskabelige karrierespor på alle niveauer lige fra sundhedspersoner under uddannelse til akademiske slutstillinger. Den grundlæggende idé er forskningsdelestillinger og uddannelse i forskningsledelse i sammenhæng og synergi med hospitalets kliniske funktioner. Forskerdelestillinger Hospitalsdirektionen har fra 2012 og frem afsat 5 mio. kr. årligt til oprettelse af delestillinger på hospitalet. Stillingerne indebærer delefunktion mellem 50 % klinisk arbejde eller anden hidtidig beskæftigelse og 50 % forskning. Delestillingerne repræsenterer en stor forskningssatsning for at imødekomme det store behov for både forskerdelestillinger og for karrierespor for kvalificerede kliniske forskere efter ph.d.-graden og på seniorforskerniveau. Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig seniorforsker delestilling Anders Odgaard, overlæge, dr.med., Ortopædkirurgisk afd. 5-årig seniorforsker delestilling Thomas Almdal, overlæge, dr.med., Medicinsk afd. F Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig postdoc delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, ph.d., Forskningsenheden i HR & Kvalitet Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d., Hud- og allergiafd. 2-årig seniorforsker delestilling Lene Dreyer, overlæge, ph.d., Medicinsk afd. C Paul F. Clementsen, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk afd. 3-årig seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr.med., Klinisk Biokemisk afd. Ole Rintek, overlæge dr.med, Medicinsk afd. C 5-årig seniorforsker delestilling Peter Riis Hansen, overlæge, dr.med., Hjertemedicinsk afd. 5

7 Forskningspuljer 2013 I 2013 opdelte Forskningsrådet forskningspuljerne i en START-pulje for ansatte med MVU grunduddannelse og en Strategisk forskningspulje for alle ansatte. Forskningsrådet lagde i sine bedømmelser vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. START puljen 2013 Strategisk forskningspulje 2013 STARTpuljen til anvendelse blandt ansatte med MVU (Mellemlang Videregående Uddannelse) kunne i 2013 søges af både enkeltpersoner og afdelinger. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds, hvilket oftes svarer til 2-3 måneders løn. Uddelinger i 2013: Oplevelsen af at være midlertidigt lammet efter spinalbedøvelse Louise Bager, sygeplejerske, cand.cur. Ortopædkirurgisk afd. Bevilget beløb: kr Kunne søges af alle ansatte på Gentofte Hospital. I Gentofte Hospitals strategi for forskning er et af indsatsområderne prioritering af patient inddragelse. Puljens formål i 2013 var at støtte et eller flere forskningsprojekter med aktiv patientinddragelse i selve forskningsprocessen. Patientinddragelse kan eksempelvis være at inddrage patienterne i udvælgelse af forskningsspørgsmål, i udarbejdelse af materiale om projektet, i databearbejdning eller i udbredelse og implementering af resultater. Uddelinger i 2013: Tidlig pårørende inddragelse hos ældre medicinske patienter Pernille Vimmer Perbøll, sygeplejerske, stud.scient.san Medicinsk afdeling F Bevilget beløb: kr Træthed hos danske lupuspatienter Et projekt i Klinik for Gigt- og rygsygdomme, Medicinsk afd. C. Anne Ørnholt Villadsen Bevilget beløb: kr Behovsstyrede patientforløb Et projekt i Hud- og allergiafd. Helene Bliddal Bevilget beløb: kr

8 Forskningens Døgn 2013 Forskningens Døgn den 3. maj var en stor succes. Ca. 200 borgere lyttede til den nyeste viden inden for sygdom og sundhed. Det skete ved en perlerække af foredrag med Gentofte Hospitals fremmeste forskere i Store Auditorium. Borgerne fik mulighed for stille spørgsmål til forskerne om deres forskellige bud på, hvad der er fup eller fakta for at imødegå kroppens forfald. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. PROGRAM Velkomst og praktisk info Vicedirektør Lars Juhl Petersen Hvor ofte giver kolesterolsænkende medicin muskelsmerter? Ledende overlæge, dr.med. Steen Stender Kan man gøre noget ved podagra? Overlæge, cand.med. Jens Skøt Er gigtmedicin farligt for hjertet? Professor, overlæge, ph.d. Gunnar Gislason Hjælper proteser og kunstige led ved slidgigt? Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Pause med åbne stande Nye behandlingstilbud til patienter med type 2-diabetes gør det en forskel? Professor, overlæge, dr.med. Tina Vilsbøll Kan man få allergi af at male? Seniorforsker, cand.scient, ph.d. Michael Dyrgaard Lundov Medfører overvægt automatisk hjerte-karsygdomme? Cand.med., ph.d. studerende Aziza Azime Videnskabsjournalist og bl.a. kendt fra videnskabsprogrammer på DR, Anja Philip, var dagens programvært. Hun bandt de forskellige oplæg sammen. I pausen kunne borgerne bl.a. få målt blodtryk, lungekapacitet, BMI og hudens modstandkraft overfor solens stråler 7

9 Forskningens Dag 2013 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 14. november Det var endnu engang rekordernes dag: 69 abstracts blev præsenteret ved 59 bemandede postere i auditoriebygningens forhal og 10 foredrag (udvalgt blandt 47 foredrags ansøgninger). Præmiesummen var i alt kr Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de 10 oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste to foredrag og bedste tre posters blev fundet. Omtrent 150 forskere, studerende og andre nysgerrige sugede ny viden til sig under de interessante foredrag, der gav stof til eftertanke. Dagens første key note speaker var engelske Simon Denegri, der er direktør for INVOLVE, som rådgiver det engelske National Health Service. Han gav tilhørerne et spændende oplæg om patientinvolvering i forskningsprocessen i England, hvor dette gennem flere år har været et krav fra de offentige bevillingsgivere. Dagens anden key note speaker var læge og ph.d. Andreas Lundh fra Nordisk Cochrane Institute, der holdt et spændende oplæg om bias i industrisponserede forsøg. VINDERNE 1. præmie foredrag på kr gik til Peter Godsk Jørgensen, Hjertemedicinsk afd. 2. præmie foredrag på kr gik til Marianne Bengtson Løvendorf, Hud og allergiafd. (mangler på billedet) Posterpræmier á kr gik til: - Kirsten Szöts, Ortopædkirurgisk afdeling - Nadja Hawwa Vissing, Hud & allergiafdelingen - Signe Harring Østoft, Medicinsk afd. F 8

10 Publikationslister 2013 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2013 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE som værende udgivet i 2013 indenfor kategorierne Forskning & Formidling. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i regionens forskningsevaluering. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på flere afdelinger, og derfor vil en sammenlægning af alle afdelingernes publikationsantal være lidt højere end den samlede total for Gentofte, idet de tværgående publikationer kun tælles med én gang i Gentofte-totalen. Publikationernes individuelle bibliometriske identifikation er også medtaget. Nedenstående diagram viser fordeling af peer-reviewede tidsskriftsartikler udgået fra Gentofte Hospital i 2013 fordelt på afdelinger. Se nærmere specifikationer i de følgende afsnit - publikationslisterne findes sidst i denne beretning. Kilde: Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i august

11 Anæstesi afd. Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Ultralydsvejledte nerveblokader Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Maria Bergholt, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 24 10

12 HR & Kvalitet Forskning Forskningstemaer Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Deskriptive studier af patientkarakteristika Evaluering af patientnære screeningsprogrammer Klinisk randomiserede sygeplejeinterventioner Forskningsmetode udvikling Klinisk og epidemiologisk forskning i tuberkulose Videnskabelige medarbejdere Hanne Konradsen, Forskningsleder, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. Jüri Rumessen, Forskningschef, dr. med. Publikationsliste se listen side 25 11

13 Hjertemedicinsk afd. Forskningstemaer På Hjertemedicinsk Afdeling P forskes både klinisk i diagnostik, behandling og pleje af de sygdomme, afdelingen som invasivt hjertecenter i Region Hovedstaden varetager behandling af, samt i hjertesygdommes epidemiologi og behandling med anvendelse af de danske landsdækkende registre. De væsentligste fokusområder er: Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, hvor nye biokemiske og billeddiagnostiske teknikker med ekkokardiografi og CT- og MRscanning, samt ny medicin og nye teknikker ved ballonudvidelser undersøges. Store epidemiologiske undersøgelser, specielt inden for området kardiovaskulær farmakoepidemiologi, hvor de store danske registre, især Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og Lægemiddelstatistikregisteret, anvendes. Ekkokardiografisk vejledt behandling af svært hjertesvigt med biventrikulær pacemaker eller ICD enhed. Tidlig opsporing af hjertesygdom ved diabetes. Sammenhængen mellem inflammation og hjertesygdom. Diagnostik og behandling af infektiøs endokarditis (hjerteklap-betændelse). Afdelingen er påbegyndt et meget omfattende projekt inden for genetisk epidemiologi ved hjertesygdom, ligesom undersøgelser af nye teknikker ved kateterbaseret radiofrekvensablation (overbrænding) af hurtige hjerterytme-forstyrrelser er i planlægningsfasen. Sygeplejebaserede registerstudier om patienters selvvurderede helbred ved udskrivelse fra hjertecenter. Kvalitativt baseret sygeplejeforskning med fokus på patienters oplevelse i forbindelse med at have en hjertesygdom. Afdelingen har to professorer ved Købehavns Universitet: Ledende overlæge, dr.med., ph.d. Jan Skov Jensen, og overlæge, ph.d. Gunnar Gislason. Gunnar Gislason er også adjungeret professor ved Syddansk. Overlæge, dr.med. Niels Eske Bruun er adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Overlæge, dr.med., ph.d, Peter Riis Hansen er klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet. Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af 12 seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, og forskningssygeplejersker. Afdelingen har en del samarbejdspartnere inklusiv afdelingerne Medicinsk F og C samt Hud- og Allergi på Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center, Institut for Eksperimentel Medicin på Århus Universitet, Panuminstituttet samt hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Skejby Sygehus. Derudover har afdelingen et bredt internationalt samarbejde i USA og Europa, hvor flere forskere fra afdelingen er udstationerede ved prestigefyldte institutioner og universiteter bl.a. ved Stanford, Duke, Vanderbilt, Framingham, Harvard, Rochester, Barts and the London School of Medicine og Birmingham. Der udgår årligt fra afdelingen videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter samt 6-7 ph.d.-afhandlinger. Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien. Afdelingen blev i 2011 som eneste hjerteafdeling i Danmark - udnævnt til Center of Global Excellence for forskning, patientbehandling og pleje i international særklasse. Videnskabelige medarbejdere Professorer Jan Skov Jensen, ledende overlæge, ph.d., dr. med. Gunnar Gislason, overlæge, ph.d. Niels Eske Bruun, overlæge, dr.med. Kliniske forskningslektor og Seniorforsker delestilling Peter R. Hansen, overlæge, dr.med., ph.d. Seniorforskere/Post.docs Christian Torp-Pedersen, professor Selina Kikkenborg Berg, ph.d., post.doc./projektleder Christian Jøns, 1. reservelæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, 1. reservelæge, ph.d. Morten Lock Hansen, 1. reservelæge, ph.d. Fredrik Folke, 1. reservelæge, ph.d. Rikke Sørensen, 1. reservelæge, ph.d. Charlotte Andersson, ph.d., post.doc

14 Ph.d. studerende Helle Carstensen Magnus Thorsten Jensen Jacob Sivertsen Peter Weeke Søren Østergaard Lindberg Peter Godsk Jørgensen Tor Biering-Sørensen Carolina Malta Hansen Deniz Karasoy Martin Huth Ruwald Morten Lamberts Mads Wissenberg Jørgensen Jacob Schmidt Kim Wadt Hansen Adam Pena Louise Eske Bruun Anders Dahl Trine Kiilerich Lauridsen Stefan Christensen Søren Lund Kristensen Lars Lindberg Sørensen Michelle Schmiegelow Anne-Marie Schjerning Olsen Karl Emil Kristensen Martina de Knegt Christina Alhede Gorm Mørk Hansen Shahzleen Rajan Kathrine Bach Søndergaard Britt Falskov Jonas Bjerring Olesen Charlotte Mérie Jesper Lindhardsen Anne Gjesing Olesen Anne Christine Huth Ruwald Skolarstipendiater / studenter Jonas Krogh Jensen Thomas Bo Jensen Aziza Azimi Anders Mikkelsen Esma Salahadeen Morten Winther Hvidtfeldt Signe Abitz Winther Maria Dons Flemming Javier Olsen Lena Karlsson Anna-Karin Numé Anna Sofia Larsson Anders Nissen Bonde Andet forskningsaktivt personale Speciallæger Jan Kyst Madsen, overlæge, dr. med. Ulrik Abildgaard, overlæge, dr. med. Jan Bech, overlæge, ph.d. Søren Galatius, overlæge, dr. med. Jim Hansen, overlæge, dr. med. Thomas Fritz Hansen, overlæge Jens Haarbo, overlæge, dr. med. Michael Vinther, overlæge, ph.d. Arne Johannessen, overlæge, dr. med. Peter Skøtt, overlæge, dr. med. René Worck, overlæge, ph.d. Tommi Bo Lindhardt, overlæge, ph.d. Charlotte Larroudé, afdelingslæge, ph.d. Jørgen K. Kanters, lektor ved Københavns Universitet tilknyttet elektrofysiologisøjle Sygeplejersker Margrethe Herning, klinisk sygeplejespecialist Projektsygeplejersker/bioanalytikere Camilla Böhne, projektsygeplejerske Lena Fahlström, projektsygeplejerske Henriette Bjørnager Jensen, projektsygeplejerske Ulla H. Jakobsen, projektsygeplejerske Gitte von Jessen, projektsygeplejerske Julie Laage-Petersen, projektsygeplejerske Jette S. Madsen, projektsygeplejerske Lene Høgh Simonsen, projektsygeplejerske Flemming Bjerre, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Jan Skov Jensen, ledende overlæge, professor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Margrethe Herning, forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU Publikationsliste se listen side 26 13

15 Hud- og Allergiafd. Hud- og Allergiafdelingen består af flere enheder. Dermatologi med et dermato-venerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi, Videncenter for Frisører og Kosmetikere og Videncenter for duftog kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenterne har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i astma, allergi og eksem på baggrund af to store fødselskohorte studier (risikofaktorer; herunder genetik og det humane mikrobiom, med henblik på bedre behandling og forebyggelse). Allergologien herunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling af IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Astma og allergi Vækst og fedme Videnskabelige medarbejdere COPSAC Hans Bisgaard, professor, leder af Dansk BørneAstma Center Seniorforskere Klaus Bønnelykke, Postdoc Bo Chawes, Postdoc Forskere Johannes Waage, Postdoc Ph.d.-studerende Eskil Kreiner-Møller Nadja Hawwa Vissing Henrik Hallas Anna Hammerich Thysen Ann-Marie Malby Schoos Astrid Sevelsted Helene Mygind Wolsk Lambang Arianto Sunna Thorsteinsdottir Theis Madsen Michelle Malon Statistikere Sune Birch, statistiker Astrid Sevelsted, statistisk medarbejder Administrative medarbejdere Mette Damgaard Nielsen, Forskningsadministrator Marianne Mikkelsen, Administrativ Postdoc Birgit Marie Nielsen, Økonomisk koordinator Peter S. Petersen, Økonomisk koordinator Charlotte Andersen, Økonomisk koordinator Alma Jenny Pedersen, Regnskabsmedarbejder Connie Albinski, Koordinerende sekretær Søren Michael Westenholz, Datamanager Dion Aagaard-Hansen, Datamanager Brian Vegas Jørgensen, IT-manager Forskningsassistenter Matilde Powers Louise Nøttrup Monnerup Pernille Tegner Fjordholt Marianne Fossum Christensson Helene Stahl Hansen Lena Vind, Bioanalytiker Katrine Vegener, Laborant Prægraduat forskningsstuderende Maria Martens Korsgaad Larsen Ida-Marie Mølstrøm Jonathan Grønbæk Ea Cecilie Jelding-Dannemand Patrick René Gerhard Eriksen Josefine Isabella Mainborg Andersen Christina Figgé Christiansen 14

16 Studentermedhjælpere Anna Amalie Jepsen Sara Pedersen Christina Andersen Næstved klinikken (Næstved Sygehus) Jakob Stokholm, Postdoc, seniorforsker Elín Bjarnadóttir, Ph.d. studerende Tine-Marie Pedersen, Ph.d. studerende Rebecca Vinding, Ph.d. studerende Helle Wellemberg, Forskningsassistent Cecilie Garde, prægraduat forskningsårsstud. Jonathan Thorsen, prægraduat forskningsårsstud. Klinik for allergi Lars K. Poulsen, professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Nanna Juel-Berg Lau Fabricius Larsen Britta Poulsen Seniorforskere: Lars Blom Vanesa Esteban Lene Heise Garvey Bettina M. Jensen Per Stahl Skov Marianne Witten Forskningsassistenter: Louise Asserhøj Ida Skovgaard Prægraduat forskningsårstuderende Victor Gjerding Bechmann Peter Rassing Andersen Maria Gohr Inger Hedvig Markussen Linda Petersen Sanne Steensgaard Peter Stoffersen Forskningssygeplejerske: Christina Monnerup Damving, klinisk projektkoordinator Teknisk og administrativt personale Iris Wintherstein, projektkoordinator Amir Hazrati, Data- og Quality manager Scott Hansen, Bioanalytiker Ulla Karin Lange, Bioanalytiker Adriana Sørensen, Bioanalytiker Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Anne Birgitte Simonsen, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. David Bregnbak, cand.med. Jonas Schmidt, cand scient. Josefine Bandier, cand.med. Katrine Ross-Hansen, cand.scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Morten Schjørring Opstrup, cand.med. (sammen med Klink for Allergi) Nina Glasser Hede, cand. scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Seniorforskere: Berit Christina Carlsen, cand.med., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient Marianne Hald, cand.med, ph.d Forskningsmedarbejdere: Jacob Kåre Ferløv Schwensen, cand.med. Jens Tranholm Olesen, cand.polyt., IT-specialist Anette Halmø Petersen, stud.med. Katia Winter Oreskov Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær Videncenter for Frisører og Kosmetikere Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d., forskningsleder Ph.D. studerende Majken Gabriel Hougaard, cand.med. Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d., forskningsleder Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych. Thomas Dantoft, cand. polyt. Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt. Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske 15

17 Klinik for hudsygdomme Lone Skov, professor, overlæge, dr.med., ph.d., forskningsansvarlig overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Gitte Harboe, forskningsansvarlig sygeplejerske Ph.d. studerende: Peter Jensen, cand.med. Marianne B. Løvendorf, cand.scient. Beatrice Dyring-Andersen, cand. med. Mette Gyldenløve, cand. med. Forskningsassistenter: Mette R Ramm, bioanalytiker Mie Mogensen, bioanalytiker Anni Olsen, bioanalytiker Stine Simonsen, cand.med. Nina B Jørgensen, projektsygeplejerske Prægraduat forskningsstudent: Sigrún Dögg Gudjónsdóttir, stud med. Professorer i 2013: Hans Bisgaard Jeanne Duus Johansen Lars K. Poulsen Lone Skov Publikationer se listen side 39 16

18 Klinisk Biokemisk afd. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i Europa Virkningen af omega-3 fedt på ikke fastende forhøjet triglycerid i plasma Forekomsten og betydningen af det hudtættende protein filaggrin Betydningen af den præanalytiske håndtering af blodprøverør for svartiden og det endelige analyseresultat Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Mendelsk randomisering og risiko for diabetes og kardiovaskulær sygdom Kønshormoner, genetisk variation og risiko for kardiovaskulær sygdom Familiær hyperkolesterolæmi i den almindelige befolkning Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor og seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr. med, ph.d Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Haya Nicole Holmegard, farmaceut, ph.d. Anne Hedengran Nedergaard, stud. med. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer se listen side 47 17

19 Lungemedicinsk afd. På Lungemedicinsk afdeling er der omfattende forskning indenfor screening for lungecancer, CTkvantitering af emfysem, alfa 1 -antitrypsin mangel og rygeafvænning. Afdelingens forskning indenfor disse områder på højt internationalt niveau. Der foregår endvidere forskning i udredning af lungekræft (inklusiv screening med lav-dosis CT-scanning med særlig bevilling fra Finansloven). Afdelingen har det ordinære professorat i medicinske lungesygdomme for Københavns Universitet og endvidere en klinisk lektor. Forskningstemaer Rygeafvænning Udredning af patienter mistænkt for lungecancer Screening af rygere for lungecancer NIV ved KOL og obstruktiv søvnapnø Billeddiagnostik ved KOL Interstitielle lungesygdomme Astma Tuberkulose Behandling af alfa1-antitrypsin mangel Videnskabelige medarbejdere Professor Asger Dirksen, overlæge, dr.med. Postdoc Torgny Wilcke, overlæge, ph.d. Seniorforsker delestilling Paul F. Clementsen, overlæge, dr.med. Post.doc. delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Ph.d. studerende Zaigham Saghir, cand.med. Lone Skov Jensen, cand.cur. Laura Hohwü Thomsen, cand.med. Sidse Graff Jensen, cand.med. Kasper Ankjærgaard, cand.med. Mathilde Marie Winkler Wille, cand.med. Andet forskningsaktivt personale Ca. 10 forskningssygeplejersker og sekretærer Forskningsansvarlig overlæge Asger Dirksen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Ingelise Trosborg, sygeplejerske, MVO Publikationer se listen side 50 18

20 Medicinsk afd. C Forskningstemaer Validering af kliniske sygdomsmarkører og outcome measures på individ-niveau indenfor reumatologien Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Risiko for urinvejsinfektioner og værdi af screening ved biologisk behandling af inflammatorisk ledsygdom Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Steroidinduceret binyrebarkinsuficiens Osteoporose Patient-tilfredshedsundersøgelser, studier i optimale infusionsforløb og rationel klinisk kontrol i forbindelse med biologisk behandling, helende arkitektur Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med diabetes Tværsektorielt ernæringsprojekt geriatriske patienter i ernæringsmæssig risiko Registerforskning risikofaktorer for apopleksi recidiv hos ambulante apopleksipatienter Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske Anne Villadsen, klinisk sygeplejespecialist Anne-Marie Tetche Sweeney, sygeplejerske Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Sussi Lauridsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 52 Videnskabelige medarbejdere Seniorforsker delestilling Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. Ph.d. studerende Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Andet forskningsaktivt personale Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. Annette Hansen, specialeansvarlig overlæge Pia Nimann Kanegaard, overlæge Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 19

21 Medicinsk afd. F Afdelingens specialer er medicinsk endokrinologi, gastroenterologi-hepatologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet Medicinsk forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt et stort Center for Diabetessforskning. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer Center for Diabetesforskning ledes af professor, specialeansvarlig, dr. med. Tina Vilsbøll og forskningslektor, 1. reservelæge, ph.d. Filip Krag Knop. Hidtidige forskningsresultater har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanismer og dermed muligheder for nye behandlingsmetoder. Enheden repræsenterer et innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk af kliniske forskere, hvor der udføres patientnær forskning af høj kvalitet - spændene fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Det overordnede mål er, at identificere og videreudvikle antidiabetiske behandlingsmodaliteter baseret på de beskrevne mekanismer og nye behandlingsmetoder. Forskerholdet i Center for Diabetesforskning søger ny viden om, hvordan tarmen, tarmhormoner, fysisk træning, galde, bugspytkirtlen, nervesystemet og nye behandlingsformer påvirker sukkerstofskiftet og sygdomsudviklingen ved type 2-diabetes. Hidtidige forskningsresultater fra centret har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af tarmen og tarmhormoner som vigtige hidtil uopdagede sygdomsmekanismer. Integreringen af Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken udgør en unik mulighed for at bringe patienter til forskningen og forskning til patienterne. Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken repræsenterer et felt af stærke diabetologer, der har formået at skabe synergi mellem klinik og forskning og således bidrage til state-of-the-art diabetesbehandling og et innovativt forskningsmiljø. Der arbejdes i et omfattende nationalt og internationalt netværk af klinikere og forskere, der, kombineret med veludviklet og moderne infrastruktur, giver mulighed for patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske under- 20 søgelser. Endvidere arbejdes der intensivt med at øge kendskabet til type 2-diabetes og uddanne dygtige klinikere og forskere. I løbet af de næste 10 år ønskes det planlagt at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og betydning for udviklingen af type 2-diabetes med det overordnede mål at identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og antidiabetiske behandlingsmodaliteter og således drive diabetologien fremad og tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling. Ph.d. studerende Alexander Sparre-Ulrich, cand.scient. Anders Ellekær Junker, læge Andreas Brønden, læge Asger Lund, læge Astrid Plamboeck, læge David Peick Sonne, læge Jonatan Ising Bagger, læge Kristian Mikkelsen, læge Mikkel Christensen, læge Morten Hansen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Pernille Mensberg, cand.scient. Signe Foghsgaard, læge Signe Harring Østoft, læge Ulrich Rohde, læge Pelle Lau Ishøj (Psykiatrisk, Glostrup) Thomas Idorn (Nefrologisk, Rigshospitalet) Julie Rask (Psykiatrisk, Rigshospitalet) Jacob Sivertsen, læge (Hjertemedicinsk) Peter Godsk Jørgensen, læge (Hjertemedicinsk) Mette Gyldenløve (Hud- og allergiafd.) Thomas F. Dejgaard, læge (Steno Diabetes Center) Senior forskere Brynjulf Mortensen, ph.d., post.doc. Heidi Storgaard, overlæge, ph.d. Michael Røder, overlæge, dr. med. Thomas Peter Almdal, overlæge, dr. med. Louise Vedtofte, ph.d., post doc Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsstipendiater Alexander S. Mogensen, stud.med. Camilla Andersen, stud.med. Clarissa Frandsen, stud.med. Emilie Skytte Andersen, stud.med. Rune Kastrup, stud.scient. Simon Vedfald, stud. med.

22 Osteoporoseforskning: ledes af professor Bo Abrahamsen og omhandler klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme. Ph.d.-studerende Lars Folkestad, læge (OdenseUniversitetshospital) Katrine Hass Rubin, fysioterapeut (Odense Universitetshospital) Dorthe Brask-Lindemann, læge (Køge Hospital) Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske (Medicinsk afd. C) Gastroenterologisk forskning Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Inflammatorisk tarmsygdom Metoder til detektion af bias Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati Seniorforsker delestilling Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, ph.d. Forskningsansvarlig sygeplejerske Eline Noiesen, sygeplejerske, cand.mag. Publikationer se listen side 55 21

23 Ortopædkirurgisk afd. Forskningstemaer Pårørendes rolle under den ældre patients accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik praksisforankret teoriudvikling Udvikling og afprøvning af et empowermentorienteret undervisningsprogram rettet mod rehabiliteringsperioden efter et accelereret hoftealloplastikforløb Fremmedelegemeinfektion - et dyreeksperimentelt studium omfattende undersøgelse af vaccination som forebyggende behandling af proteseinfektion PROM RSA Problemstillinger i forhold til fast-track forløb Problemstillinger i forhold til proteserelateret infektion Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Mikkel Rathsach Andersen, læge Kirsten Szöts, sygeplejerske, cand.cur. Andet forskningsaktivt personale Anders Odgaard, overlæge Henrik Morville Schrøder, overlæge Thomas Lind, overlæge Søren Solgaard, overlæge Niels Søe, overlæge Michel Boeckstyns, overlæge Claus Hjort Jensen, overlæge Lars Vadstrup, overlæge Rasmus Nielsen, 1.reservelæge Carsten Bogh Juhl, Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Susanne Boel, Forsknings- og udviklingsergoterapeut Forskningsansvarlig overlæge Anders Odgaard Udviklings-/Forskningsansvarlig sygeplejerske Louise Bager, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 60 22

24 Røntgen- og skannings afd. Forskningstemaer Screening for lungecancer med CT Hjerteinsufficiens og sympatisk innervation, vurderet ved MIBG skintigrafi. Optimal billeddiagnostik ved primær hyperparathyreoidisme (Skintigrafi, SPECT, PET og 4DCT). Effekt af duodenal-jejunal bypass sleeve, undersøgt blandt andet med DXA skanning. Effekt på arteriel inflammation ved biologisk behandling af reumatoid artrit (PET/CT) Undersøge effekt af liraglutide (glucagon-like peptide-1 (GLP-1)) receptoragonist på glukosetolerance og risiko for at udvikle type 2 diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes. Undersøges med bl. a. helkrops DXA-skanning. Afdække årsager til astma og allergi. Undersøgelse af børn (COPSAC 2010) med bl. a. helkrops DXAskanning. Verdict-projekt - Hvorvidt kan hjerte-ct erstatte KAG i den akutte fase? Forskningsansvarlige overlæger Peter Sand Myschetzsky, overlæge Radiologisk Martin Krakauer, overlæge Nuklearmedicinsk Publikationer se listen side 62 23

25 Anæstesiafd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Aneman A, Guttormsen AB et al. Transfusion requirements in septic shock (TRISS) trial - comparing the effects and safety of liberal versus restrictive red blood cell transfusion in septic shock patients in the ICU: protocol for a randomised controlled trial. Trials maj 23;14(1):150. Tilgængelig fra: / Johansen ME, Jensen JU, Bestle MH, Hein L, Lauritsen AØ, Tousi H et al. The potential of antimicrobials to induce thrombocytopenia in critically ill patients: data from a randomized controlled trial. P L o S One. 2013;8(11):e Tilgængelig fra: /journal.pone Knudsen BM, Søe NH, Vendel Jensen N, Langebæk R, Dahlin LB. Dissektionsundervisning er fortsat vigtig ved indlæring af anatomi. Ugeskrift for Læger maj 20;175(21): Ravn P, Secher EL, Skram U, Therkildsen T, Christrup L, Werner MU. Morphine- and buprenorphineinduced analgesia and antihyperalgesia in a human inflammatory pain model: a double-blind, randomized, placebo-controlled, five-arm crossover study. Journal of Pain Research. 2013;6: Tilgængelig fra: /JPR.S Slagelse C, Vilmann P, Hornslet P, Jørgensen HL, Horsted TI. The role of capnography in endoscopy patients undergoing nurse-administered propofol sedation: a randomized study. Scandinavian journal of gastroenterology okt;48(10): Tilgængelig fra: / Søe NH, Jensen NV, Nürnberg BM, Jensen AL, Koch J, Poulsen SS et al. A novel knee prosthesis model of implant-related osteomyelitis in rats. Acta Orthopaedica (Print Edition) feb;84(1):92-7. Tilgængelig fra: / Undervisning Bog 7. Boeckstyns M, Ebskov LB, Andreasen JO, Bagi P, Gottschau B, Cayé-Thomasen P et al, red. Kirurgi i akutmodtagelse. københavn: Munksgård Danmark,

26 Forskningsenheden i HR & Kvalitet Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Briggs Boedtkjer D, Rumessen J, Baandrup U, Skov Mikkelsen M, Telinius N, Pilegaard H et al. Identification of Interstitial Cajal-Like Cells in the Human Thoracic Duct. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(2): Tilgængelig fra: / Hansen C, Pedersen BD, Konradsen H, Abrahamsen B. Anti-osteoporotic therapy in Denmark-- predictors and demographics of poor refill compliance and poor persistence. Osteoporosis Int jul;24(7): Tilgængelig fra: /s Keller M, Konradsen H. Ortoreksi blandt unge fitness-medlemmer. Klinisk Sygepleje. 2013;27(4): Konradsen H, Kirkevold M, Olson K. Recognizability. A strategy for assessing external validity and for facilitating knowledge transfer in qualitative research. Advances in Nursing Science. 2013;36(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J-M, Hansen A, Horn T. Ultrastructure of interstitial cells in subserosa of human colon. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(4): Tilgængelig fra: / Schyum A, Rumessen JJ. Serological testing for celiac disease in adults. United European Gastroenterology Journal. 2013;1/5: Formidling Tidsskriftartikel 7. Dahl EE, Rumessen JJ. Hypertransaminasæmi og leversygdom: En guide. Lægemagasinet. 2013;2013(6): Rumessen JJ. Cøliaki - hvem, hvad, hvordan. Laegemagasinet. 2013;2013(5): Bidrag til bog/antologi 9. Schaffalitzky de Muckadell OB, Kjeldsen AD, Rumessen JJ. Medicinsk Kompendium: Tarmsygdomme. I Medicinsk Kompendium. 18. udg. Vol. II. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s

27 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Abuzeid W, Fosbøl EL, Fosbøl PL, Fosbøl M, Zarinehbaf S, Ross H et al. Rate and predictors of the conversion of abstracts presented at the Canadian Cardiovascular Congress scientific meetings to full peer-reviewed publications. The Canadian journal of cardiology nov;29(11): Tilgængelig fra: /j.cjca Ahlehoff O, Skov L, Gislason G, Lindhardsen J, Kristensen SL, Iversen L et al. Cardiovascular disease event rates in patients with severe psoriasis treated with systemic anti-inflammatory drugs: a Danish real-world cohort study. Journal of Internal Medicine. 2013;273(2): Tilgængelig fra: /j x 3. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen NL, Torp-Pedersen C et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. P L o S One. 2013;8(1):e Tilgængelig fra: /journal.pone Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Rasmussen JN, Andersen NL, Afzal S et al. Trimethoprim Use prior to Pregnancy and the Risk of Congenital Malformation: A Register-Based Nationwide Cohort Study. Obstetrics and Gynecology International. 2013;2013: Tilgængelig fra: /2013/ Axelsson A, Ruwald MH, Dalsgaard M, Rossing K, Steffensen R, Iversen K. Serial measurements of high-sensitivity cardiac troponin T after exercise stress test in stable coronary artery disease. Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals jun;18(4): Tilgængelig fra: / X Azimi A, Charlot MG, Torp-Pedersen C, Gislason GH, Køber L, Jensen LO et al. Moderate overweight is beneficial and severe obesity detrimental for patients with documented atherosclerotic heart disease. Heart maj;99(9): Tilgængelig fra: /heartjnl Bagai A, McNally BF, Al-Khatib SM, Myers JB, Kim S, Karlsson L et al. Temporal Differences in Outof-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Survival. Circulation (Baltimore) dec 17;128(24): Tilgængelig fra: /CIRCULATIONAHA Balling L, Kober L, Schou M, Torp-Pedersen C, Gustafsson F. Efficacy and safety of Angiotensinconverting enzyme inhibitors in patients with left ventricular systolic dysfunction and hyponatremia. Journal of Cardiac Failure nov;19(11): Tilgængelig fra: /j.cardfail Bang CN, Roman M, Best L, Lee E, Howard B, De Simone G et al. A New Four-Group Classification of Left Ventricular Hypertrophy Based on Left Ventricular Geometry Located a New High-Risk Group within Eccentric Hypertrophy in a Population-Based Study: The Strong Heart Study: Journal of the American College of Cardiology. American College of Cardiology. Journal. 2013;61(10_S):E860- E860. Tilgængelig fra: /S (13)

28 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste Bang CN, Dalsgaard M, Greve AM, Køber L, Gohlke-Baerwolf C, Ray S et al. Left atrial size and function as predictors of new-onset of atrial fibrillation in patients with asymptomatic aortic stenosis: The simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis study. International Journal of Cardiology. 2013;168: Tilgængelig fra: /j.ijcard Bang CN, Greve AM, Abdulla J, Køber L, Gislason GH, Wachtell K. The preventive effect of statin therapy on new-onset and recurrent atrial fibrillation in patients not undergoing invasive cardiac interventions: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology aug 10;167(3): Tilgængelig fra: /j.ijcard Beyer J, Albers PH, Altena R, Aparicio J, Bokemeyer C, Busch J et al. Maintaining success, reducing treatment burden, focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer. Annals of Oncology. 2013;24(4): Tilgængelig fra: /annonc/mds Bezzina C, Barc J, Mizusawa Y, Remme CA, Gourraud J-B, Simonet F et al. Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2 are associated with Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. Nature Genetics sep;45(9): Tilgængelig fra: /ng Biering-Sørensen T, Mogelvang R, Søgaard P, Pedersen SH, Galatius S, Jørgensen PG et al. Prognostic Value of Cardiac Time Intervals by Tissue Doppler Imaging M-Mode in Patients With Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. Cardiovascular Imaging maj 1;6(3): Tilgængelig fra: /CIRCIMAGING Bjerre M, Pedersen SH, Møgelvang R, Lindberg S, Jensen JS, Galatius S et al. High osteopontin levels predict long-term outcome after STEMI and primary percutaneous coronary intervention. European Journal of Preventive Cardiology dec;20(6): Tilgængelig fra: / Blicher TM, Hommel K, Olesen JB, Torp-Pedersen C, Madsen M, Kamper A-L. Less use of standard guideline-based treatment of myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: a Danish nation-wide cohort study. European Heart Journal (Online) okt;34(37): Tilgængelig fra: /eurheartj/eht Boggia J, Thijs L, Li Y, Hansen TW, Kikuya M, Björklund-Bodegård K et al. Risk Stratification by 24- Hour Ambulatory Blood Pressure and Estimated Glomerular Filtration Rate in 5322 Subjects From 11 Populations. Hypertension. 2013;61(1): Tilgængelig fra: /HYPERTENSIONAHA Bosselmann HS, Gislason G, Gustafsson F, Hildebrandt PR, Videbaek L, Kober L et al. Incidence and predictors of end-stage renal disease in outpatients with systolic heart failure. Circulation. Heart failure nov 1;6(6): Tilgængelig fra: /CIRCHEARTFAILURE Christiansen CB, Olesen JB, Gislason G, Hansen ML, Torp-Pedersen C. Cardiovascular and noncardiovascular hospital admissions associated with atrial fibrillation: a Danish nationwide, retrospective cohort study. B M J Open jan 24;3(1). e Tilgængelig fra: /bmjopen Christiansen CB, Lip GYH, Lamberts M, Gislason G, Torp-Pedersen C, Olesen JB. Retinal vein and artery occlusions: a risk factor for stroke in atrial fibrillation. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH aug;11(8): Tilgængelig fra: /jth

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012

Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012 Forskningsrådet Sygehus Syd Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Indhold Forskningsrådet 2012 4 Forord 5 Cuticular Drusen i nethinden 6 Fiskeolietilskud under graviditeten og børns neurologiske udvikling

Læs mere

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold 02 Forord 03 Befolkningsbaseret

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Center for Alkoholforskning

Center for Alkoholforskning 2005 06 Center for Alkoholforskning Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret? C e n t e r f o r A l k o h o l f o r s k n i n g 2 0 0 5 0 6 1 Forord Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER...

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 DANSK SYGEPLEJE SELSKAB ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 2. Medlemmer... 7 3. Dokumentationsrådet...8 4. Forskningsrådet...9 5.

Læs mere

TIDS SKRIFT MARTS 2011. K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

TIDS SKRIFT MARTS 2011. K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker TIDS SKRIFT MARTS 2011 ISSN 1901-5275 21. ÅRGANG NR. 1 K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker Bestyrelsen for FS K&T Formand Ansvar: DSR, Web Medansvar: Nordisk-baltisk

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 1 Indhold Side Forord 3 Organisation og funktioner 4 Personale 5 Klinikledelsen Læger Forskningspersonale Sygeplejepersonale

Læs mere

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Et 10-årigt tilbageblik

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Personale... 5 Igangværende forskning... 8 Ph.d.-projekter...

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7 Udvikling- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2014 Indholdsfortegnelse Titel Primære forfatter side Forord Helen Bernt Andersen. 5 A systematic review for the Cochrane

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2013. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4. 2. Medlemmer... 7

INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2013. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4. 2. Medlemmer... 7 INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2013 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 2. Medlemmer... 7 3. Dokumentationsrådet...8 4. Forskningsrådet...9 5. Uddannelsesrådet...11 6. Råd for Center for

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere