INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2013

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5 Forskningspuljer Forskningens Døgn 3. maj Forskningens Dag 14. november Forskningstemaer og -personale Anæstesi afd. 10 HR & Kvalitet Forskningsenheden 11 Hjertemedicinsk afd. 12 Hud- og Allergiafd. 14 Klinisk Biokemisk afd. 17 Lungemedicinsk afd. 18 Medicinsk afd. C 19 Medicinsk afd. F 20 Ortopædkirurgisk afd. 22 Røntgen- og skannings afd. 23 PUBLIKATIONSLISTER 2013 Anæstesi afd. 24 HR & Kvalitet Forskningsenheden 25 Hjertemedicinsk afd. 26 Hud- og Allergiafd. 39 Klinisk Biokemisk afd. 47 Lungemedicinsk afd. 50 Medicinsk afd. C 52 Medicinsk afd. F 55 Ortopædkirurgisk afd. 60 Røntgen- og skannings afd. 62 1

3 Forord Det er med glæde, at Gentofte Hospital præsenterer Forskningsberetning Pure rapport trukket juni 2014 Gentofte Hospital er rammen om en stor og stigende forskningsaktivitet, også målt på antal publikationer registreret i forskningsregistreringssystemet PURE. Fremgangen fra tidligere år er fastholdt, og Gentofte Hospital har atter i år placeret sig godt i forhold til de øvrige virksomheder i Region Hovedstaden (RH er ikke vist). Stigningstakten i antal publikationer i perioden for Gentofte Hospital (ca. 20 %) er kun overgået af Rigshospitalet og Herlev Hospital i Region Hovedstaden (PURE) Som det fremgår af denne beretning, kan tilsvarende ses en flot procentvis fremgang fra for flere afdelinger på Gentofte Hospital. Hjertemedicinsk Afdeling har formået at øge antallet af publikationer trods et meget højt niveau allerede sidste år. Kvaliteten af hospitalets forskning (målt på journal impact factor) har foregående år ligget højt sammenlignet med regionens øvrige virksomheder. Denne vurdering af 2013 resultaterne vil foreligge i efteråret Gentofte Hospitals Direktion og Forskningsråd søsatte i august 2013 Forskningsstrategi , Håb, Handlekraft og Gennembrud. Forskningsenheden og Forskningsrådet arbejder målrettet på at virkeliggøre intentioner og visioner i den nye strategi, hvor nogle vigtige nøgleord er patientinddragelse i forskningsprocessen, implementering af forskningsresultater, evidensbaseret kvalitetsarbejde, samarbejde og netværk samt forskerkarriére-program og forskningsledelse. Strategiens indsatsområder sikrer og udvikler både spirende og excellente forskningsmiljøer på hospitalet. Forskningsaktiviteterne og de strategiske indsatsområder følges på nærmeste hold, bl.a. ved Hospitalsdirektionens og Forskningsrådets Site Visit, der blev afholdt i december Atter kunne man glædes over stor og stigende forskningsbevidsthed i afdelingerne, og temaer, anbefalinger og handleplaner fra tidligere Site Visits blev gennemgået og perspektiveret. En afgørende del af Gentofte Hospitals forskerkarriére-program er postdoc- og seniorforsker-delestillinger mellem forskning og klinik for fremragende Gentofte-forskere, af hvilke der heldigvis er rigtigt mange. Programmet blev lanceret i 2012 og er blevet en stor succes, der følges op ved regelmæssige forskerudviklingssamtaler og forskersymposier. Allerede nu skimtes flere meget lovende nye excellente forskningsmiljøer. Vi glæder os over vore yngre forskeres evner og entusiasme allerbedst eksemplificeret ved den høje kvalitet af de videnskabelige indlæg på hospitalets Forskningens Dag (se nedenfor). Dette forskerpotentiale er meget stort. Udadtil har hospitalet bl.a. henvendt sig til den brede offentlighed ved arrangementet af Forskningens Døgn 2013 (se nedenfor). Dette var et stort tilløbsstykke, og der var stor interesse fra publikum for dialog med vore anerkendte forskere. Gentofte Hospital er i en meget gunstig udvikling som forskningshospital. På Forskningsenheden vegne Gentofte Hospital, august 2014 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med. 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2013 afholdt Forskningsrådet 4 møder. Sammensætning af Forskningsrådet: 3 professorer, 3 seniorforskere, 3 forskningsaktive med MVU-grunduddannelse samt hospitalets 2 sundhedsfaglige vicedirektører, hvoraf den forskningsansvarlige vicedirektør er formand. Medlemmer af Forskningsråd Gentofte ultimo 2013 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Vicedirektør, Birgitte Rav Degenkolv Professor, overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen Professor, overlæge dr.med., Lone Skov Professor, overlæge, ph.d., Gunnar Gislason Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Overlæge, dr.med., Anders Odgaard Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Sygeplejerske, cand.cur, ph.d. stud. Kirsten Szöts Hospitalsdirektionen Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Hud og Allergiafd. Hjertemedicinsk afd. Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. C Ortopædkirurgisk afd. Medicinsk afd. F Lungemedicinsk afd. Ordopædkirurgisk afd. Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen Forskningsleder, ph.d., postdoc Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningskonsulent, korrespondent Lone Falck Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskning Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d, postdoc) Tlf.: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: Forskningskonsulent Lone Falck (Korrespondent, merkonom IT) Tlf.: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden administrerer et ph.d. studiemiljø i en hyggelig kvistlejlighed på Niels Andersens Vej 65, 2. Her findes faciliteter for studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 Forskerkarriereprogram på Gentofte Hospital Hospitalsdirektionen har afsat betydelige midler til konsolidering og udbygning af hospitalets forskerkarriereprogram. I fuldt udbygget form vil dette omfatte sammenhængende videnskabelige karrierespor på alle niveauer lige fra sundhedspersoner under uddannelse til akademiske slutstillinger. Den grundlæggende idé er forskningsdelestillinger og uddannelse i forskningsledelse i sammenhæng og synergi med hospitalets kliniske funktioner. Forskerdelestillinger Hospitalsdirektionen har fra 2012 og frem afsat 5 mio. kr. årligt til oprettelse af delestillinger på hospitalet. Stillingerne indebærer delefunktion mellem 50 % klinisk arbejde eller anden hidtidig beskæftigelse og 50 % forskning. Delestillingerne repræsenterer en stor forskningssatsning for at imødekomme det store behov for både forskerdelestillinger og for karrierespor for kvalificerede kliniske forskere efter ph.d.-graden og på seniorforskerniveau. Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig seniorforsker delestilling Anders Odgaard, overlæge, dr.med., Ortopædkirurgisk afd. 5-årig seniorforsker delestilling Thomas Almdal, overlæge, dr.med., Medicinsk afd. F Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig postdoc delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, ph.d., Forskningsenheden i HR & Kvalitet Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d., Hud- og allergiafd. 2-årig seniorforsker delestilling Lene Dreyer, overlæge, ph.d., Medicinsk afd. C Paul F. Clementsen, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk afd. 3-årig seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr.med., Klinisk Biokemisk afd. Ole Rintek, overlæge dr.med, Medicinsk afd. C 5-årig seniorforsker delestilling Peter Riis Hansen, overlæge, dr.med., Hjertemedicinsk afd. 5

7 Forskningspuljer 2013 I 2013 opdelte Forskningsrådet forskningspuljerne i en START-pulje for ansatte med MVU grunduddannelse og en Strategisk forskningspulje for alle ansatte. Forskningsrådet lagde i sine bedømmelser vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. START puljen 2013 Strategisk forskningspulje 2013 STARTpuljen til anvendelse blandt ansatte med MVU (Mellemlang Videregående Uddannelse) kunne i 2013 søges af både enkeltpersoner og afdelinger. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds, hvilket oftes svarer til 2-3 måneders løn. Uddelinger i 2013: Oplevelsen af at være midlertidigt lammet efter spinalbedøvelse Louise Bager, sygeplejerske, cand.cur. Ortopædkirurgisk afd. Bevilget beløb: kr Kunne søges af alle ansatte på Gentofte Hospital. I Gentofte Hospitals strategi for forskning er et af indsatsområderne prioritering af patient inddragelse. Puljens formål i 2013 var at støtte et eller flere forskningsprojekter med aktiv patientinddragelse i selve forskningsprocessen. Patientinddragelse kan eksempelvis være at inddrage patienterne i udvælgelse af forskningsspørgsmål, i udarbejdelse af materiale om projektet, i databearbejdning eller i udbredelse og implementering af resultater. Uddelinger i 2013: Tidlig pårørende inddragelse hos ældre medicinske patienter Pernille Vimmer Perbøll, sygeplejerske, stud.scient.san Medicinsk afdeling F Bevilget beløb: kr Træthed hos danske lupuspatienter Et projekt i Klinik for Gigt- og rygsygdomme, Medicinsk afd. C. Anne Ørnholt Villadsen Bevilget beløb: kr Behovsstyrede patientforløb Et projekt i Hud- og allergiafd. Helene Bliddal Bevilget beløb: kr

8 Forskningens Døgn 2013 Forskningens Døgn den 3. maj var en stor succes. Ca. 200 borgere lyttede til den nyeste viden inden for sygdom og sundhed. Det skete ved en perlerække af foredrag med Gentofte Hospitals fremmeste forskere i Store Auditorium. Borgerne fik mulighed for stille spørgsmål til forskerne om deres forskellige bud på, hvad der er fup eller fakta for at imødegå kroppens forfald. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. PROGRAM Velkomst og praktisk info Vicedirektør Lars Juhl Petersen Hvor ofte giver kolesterolsænkende medicin muskelsmerter? Ledende overlæge, dr.med. Steen Stender Kan man gøre noget ved podagra? Overlæge, cand.med. Jens Skøt Er gigtmedicin farligt for hjertet? Professor, overlæge, ph.d. Gunnar Gislason Hjælper proteser og kunstige led ved slidgigt? Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Pause med åbne stande Nye behandlingstilbud til patienter med type 2-diabetes gør det en forskel? Professor, overlæge, dr.med. Tina Vilsbøll Kan man få allergi af at male? Seniorforsker, cand.scient, ph.d. Michael Dyrgaard Lundov Medfører overvægt automatisk hjerte-karsygdomme? Cand.med., ph.d. studerende Aziza Azime Videnskabsjournalist og bl.a. kendt fra videnskabsprogrammer på DR, Anja Philip, var dagens programvært. Hun bandt de forskellige oplæg sammen. I pausen kunne borgerne bl.a. få målt blodtryk, lungekapacitet, BMI og hudens modstandkraft overfor solens stråler 7

9 Forskningens Dag 2013 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 14. november Det var endnu engang rekordernes dag: 69 abstracts blev præsenteret ved 59 bemandede postere i auditoriebygningens forhal og 10 foredrag (udvalgt blandt 47 foredrags ansøgninger). Præmiesummen var i alt kr Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de 10 oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste to foredrag og bedste tre posters blev fundet. Omtrent 150 forskere, studerende og andre nysgerrige sugede ny viden til sig under de interessante foredrag, der gav stof til eftertanke. Dagens første key note speaker var engelske Simon Denegri, der er direktør for INVOLVE, som rådgiver det engelske National Health Service. Han gav tilhørerne et spændende oplæg om patientinvolvering i forskningsprocessen i England, hvor dette gennem flere år har været et krav fra de offentige bevillingsgivere. Dagens anden key note speaker var læge og ph.d. Andreas Lundh fra Nordisk Cochrane Institute, der holdt et spændende oplæg om bias i industrisponserede forsøg. VINDERNE 1. præmie foredrag på kr gik til Peter Godsk Jørgensen, Hjertemedicinsk afd. 2. præmie foredrag på kr gik til Marianne Bengtson Løvendorf, Hud og allergiafd. (mangler på billedet) Posterpræmier á kr gik til: - Kirsten Szöts, Ortopædkirurgisk afdeling - Nadja Hawwa Vissing, Hud & allergiafdelingen - Signe Harring Østoft, Medicinsk afd. F 8

10 Publikationslister 2013 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2013 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE som værende udgivet i 2013 indenfor kategorierne Forskning & Formidling. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i regionens forskningsevaluering. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på flere afdelinger, og derfor vil en sammenlægning af alle afdelingernes publikationsantal være lidt højere end den samlede total for Gentofte, idet de tværgående publikationer kun tælles med én gang i Gentofte-totalen. Publikationernes individuelle bibliometriske identifikation er også medtaget. Nedenstående diagram viser fordeling af peer-reviewede tidsskriftsartikler udgået fra Gentofte Hospital i 2013 fordelt på afdelinger. Se nærmere specifikationer i de følgende afsnit - publikationslisterne findes sidst i denne beretning. Kilde: Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i august

11 Anæstesi afd. Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Ultralydsvejledte nerveblokader Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Maria Bergholt, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 24 10

12 HR & Kvalitet Forskning Forskningstemaer Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Deskriptive studier af patientkarakteristika Evaluering af patientnære screeningsprogrammer Klinisk randomiserede sygeplejeinterventioner Forskningsmetode udvikling Klinisk og epidemiologisk forskning i tuberkulose Videnskabelige medarbejdere Hanne Konradsen, Forskningsleder, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. Jüri Rumessen, Forskningschef, dr. med. Publikationsliste se listen side 25 11

13 Hjertemedicinsk afd. Forskningstemaer På Hjertemedicinsk Afdeling P forskes både klinisk i diagnostik, behandling og pleje af de sygdomme, afdelingen som invasivt hjertecenter i Region Hovedstaden varetager behandling af, samt i hjertesygdommes epidemiologi og behandling med anvendelse af de danske landsdækkende registre. De væsentligste fokusområder er: Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, hvor nye biokemiske og billeddiagnostiske teknikker med ekkokardiografi og CT- og MRscanning, samt ny medicin og nye teknikker ved ballonudvidelser undersøges. Store epidemiologiske undersøgelser, specielt inden for området kardiovaskulær farmakoepidemiologi, hvor de store danske registre, især Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og Lægemiddelstatistikregisteret, anvendes. Ekkokardiografisk vejledt behandling af svært hjertesvigt med biventrikulær pacemaker eller ICD enhed. Tidlig opsporing af hjertesygdom ved diabetes. Sammenhængen mellem inflammation og hjertesygdom. Diagnostik og behandling af infektiøs endokarditis (hjerteklap-betændelse). Afdelingen er påbegyndt et meget omfattende projekt inden for genetisk epidemiologi ved hjertesygdom, ligesom undersøgelser af nye teknikker ved kateterbaseret radiofrekvensablation (overbrænding) af hurtige hjerterytme-forstyrrelser er i planlægningsfasen. Sygeplejebaserede registerstudier om patienters selvvurderede helbred ved udskrivelse fra hjertecenter. Kvalitativt baseret sygeplejeforskning med fokus på patienters oplevelse i forbindelse med at have en hjertesygdom. Afdelingen har to professorer ved Købehavns Universitet: Ledende overlæge, dr.med., ph.d. Jan Skov Jensen, og overlæge, ph.d. Gunnar Gislason. Gunnar Gislason er også adjungeret professor ved Syddansk. Overlæge, dr.med. Niels Eske Bruun er adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Overlæge, dr.med., ph.d, Peter Riis Hansen er klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet. Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af 12 seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, og forskningssygeplejersker. Afdelingen har en del samarbejdspartnere inklusiv afdelingerne Medicinsk F og C samt Hud- og Allergi på Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center, Institut for Eksperimentel Medicin på Århus Universitet, Panuminstituttet samt hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Skejby Sygehus. Derudover har afdelingen et bredt internationalt samarbejde i USA og Europa, hvor flere forskere fra afdelingen er udstationerede ved prestigefyldte institutioner og universiteter bl.a. ved Stanford, Duke, Vanderbilt, Framingham, Harvard, Rochester, Barts and the London School of Medicine og Birmingham. Der udgår årligt fra afdelingen videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter samt 6-7 ph.d.-afhandlinger. Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien. Afdelingen blev i 2011 som eneste hjerteafdeling i Danmark - udnævnt til Center of Global Excellence for forskning, patientbehandling og pleje i international særklasse. Videnskabelige medarbejdere Professorer Jan Skov Jensen, ledende overlæge, ph.d., dr. med. Gunnar Gislason, overlæge, ph.d. Niels Eske Bruun, overlæge, dr.med. Kliniske forskningslektor og Seniorforsker delestilling Peter R. Hansen, overlæge, dr.med., ph.d. Seniorforskere/Post.docs Christian Torp-Pedersen, professor Selina Kikkenborg Berg, ph.d., post.doc./projektleder Christian Jøns, 1. reservelæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, 1. reservelæge, ph.d. Morten Lock Hansen, 1. reservelæge, ph.d. Fredrik Folke, 1. reservelæge, ph.d. Rikke Sørensen, 1. reservelæge, ph.d. Charlotte Andersson, ph.d., post.doc

14 Ph.d. studerende Helle Carstensen Magnus Thorsten Jensen Jacob Sivertsen Peter Weeke Søren Østergaard Lindberg Peter Godsk Jørgensen Tor Biering-Sørensen Carolina Malta Hansen Deniz Karasoy Martin Huth Ruwald Morten Lamberts Mads Wissenberg Jørgensen Jacob Schmidt Kim Wadt Hansen Adam Pena Louise Eske Bruun Anders Dahl Trine Kiilerich Lauridsen Stefan Christensen Søren Lund Kristensen Lars Lindberg Sørensen Michelle Schmiegelow Anne-Marie Schjerning Olsen Karl Emil Kristensen Martina de Knegt Christina Alhede Gorm Mørk Hansen Shahzleen Rajan Kathrine Bach Søndergaard Britt Falskov Jonas Bjerring Olesen Charlotte Mérie Jesper Lindhardsen Anne Gjesing Olesen Anne Christine Huth Ruwald Skolarstipendiater / studenter Jonas Krogh Jensen Thomas Bo Jensen Aziza Azimi Anders Mikkelsen Esma Salahadeen Morten Winther Hvidtfeldt Signe Abitz Winther Maria Dons Flemming Javier Olsen Lena Karlsson Anna-Karin Numé Anna Sofia Larsson Anders Nissen Bonde Andet forskningsaktivt personale Speciallæger Jan Kyst Madsen, overlæge, dr. med. Ulrik Abildgaard, overlæge, dr. med. Jan Bech, overlæge, ph.d. Søren Galatius, overlæge, dr. med. Jim Hansen, overlæge, dr. med. Thomas Fritz Hansen, overlæge Jens Haarbo, overlæge, dr. med. Michael Vinther, overlæge, ph.d. Arne Johannessen, overlæge, dr. med. Peter Skøtt, overlæge, dr. med. René Worck, overlæge, ph.d. Tommi Bo Lindhardt, overlæge, ph.d. Charlotte Larroudé, afdelingslæge, ph.d. Jørgen K. Kanters, lektor ved Københavns Universitet tilknyttet elektrofysiologisøjle Sygeplejersker Margrethe Herning, klinisk sygeplejespecialist Projektsygeplejersker/bioanalytikere Camilla Böhne, projektsygeplejerske Lena Fahlström, projektsygeplejerske Henriette Bjørnager Jensen, projektsygeplejerske Ulla H. Jakobsen, projektsygeplejerske Gitte von Jessen, projektsygeplejerske Julie Laage-Petersen, projektsygeplejerske Jette S. Madsen, projektsygeplejerske Lene Høgh Simonsen, projektsygeplejerske Flemming Bjerre, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Jan Skov Jensen, ledende overlæge, professor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Margrethe Herning, forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU Publikationsliste se listen side 26 13

15 Hud- og Allergiafd. Hud- og Allergiafdelingen består af flere enheder. Dermatologi med et dermato-venerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi, Videncenter for Frisører og Kosmetikere og Videncenter for duftog kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenterne har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i astma, allergi og eksem på baggrund af to store fødselskohorte studier (risikofaktorer; herunder genetik og det humane mikrobiom, med henblik på bedre behandling og forebyggelse). Allergologien herunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling af IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Astma og allergi Vækst og fedme Videnskabelige medarbejdere COPSAC Hans Bisgaard, professor, leder af Dansk BørneAstma Center Seniorforskere Klaus Bønnelykke, Postdoc Bo Chawes, Postdoc Forskere Johannes Waage, Postdoc Ph.d.-studerende Eskil Kreiner-Møller Nadja Hawwa Vissing Henrik Hallas Anna Hammerich Thysen Ann-Marie Malby Schoos Astrid Sevelsted Helene Mygind Wolsk Lambang Arianto Sunna Thorsteinsdottir Theis Madsen Michelle Malon Statistikere Sune Birch, statistiker Astrid Sevelsted, statistisk medarbejder Administrative medarbejdere Mette Damgaard Nielsen, Forskningsadministrator Marianne Mikkelsen, Administrativ Postdoc Birgit Marie Nielsen, Økonomisk koordinator Peter S. Petersen, Økonomisk koordinator Charlotte Andersen, Økonomisk koordinator Alma Jenny Pedersen, Regnskabsmedarbejder Connie Albinski, Koordinerende sekretær Søren Michael Westenholz, Datamanager Dion Aagaard-Hansen, Datamanager Brian Vegas Jørgensen, IT-manager Forskningsassistenter Matilde Powers Louise Nøttrup Monnerup Pernille Tegner Fjordholt Marianne Fossum Christensson Helene Stahl Hansen Lena Vind, Bioanalytiker Katrine Vegener, Laborant Prægraduat forskningsstuderende Maria Martens Korsgaad Larsen Ida-Marie Mølstrøm Jonathan Grønbæk Ea Cecilie Jelding-Dannemand Patrick René Gerhard Eriksen Josefine Isabella Mainborg Andersen Christina Figgé Christiansen 14

16 Studentermedhjælpere Anna Amalie Jepsen Sara Pedersen Christina Andersen Næstved klinikken (Næstved Sygehus) Jakob Stokholm, Postdoc, seniorforsker Elín Bjarnadóttir, Ph.d. studerende Tine-Marie Pedersen, Ph.d. studerende Rebecca Vinding, Ph.d. studerende Helle Wellemberg, Forskningsassistent Cecilie Garde, prægraduat forskningsårsstud. Jonathan Thorsen, prægraduat forskningsårsstud. Klinik for allergi Lars K. Poulsen, professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Nanna Juel-Berg Lau Fabricius Larsen Britta Poulsen Seniorforskere: Lars Blom Vanesa Esteban Lene Heise Garvey Bettina M. Jensen Per Stahl Skov Marianne Witten Forskningsassistenter: Louise Asserhøj Ida Skovgaard Prægraduat forskningsårstuderende Victor Gjerding Bechmann Peter Rassing Andersen Maria Gohr Inger Hedvig Markussen Linda Petersen Sanne Steensgaard Peter Stoffersen Forskningssygeplejerske: Christina Monnerup Damving, klinisk projektkoordinator Teknisk og administrativt personale Iris Wintherstein, projektkoordinator Amir Hazrati, Data- og Quality manager Scott Hansen, Bioanalytiker Ulla Karin Lange, Bioanalytiker Adriana Sørensen, Bioanalytiker Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Anne Birgitte Simonsen, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. David Bregnbak, cand.med. Jonas Schmidt, cand scient. Josefine Bandier, cand.med. Katrine Ross-Hansen, cand.scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Morten Schjørring Opstrup, cand.med. (sammen med Klink for Allergi) Nina Glasser Hede, cand. scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Seniorforskere: Berit Christina Carlsen, cand.med., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient Marianne Hald, cand.med, ph.d Forskningsmedarbejdere: Jacob Kåre Ferløv Schwensen, cand.med. Jens Tranholm Olesen, cand.polyt., IT-specialist Anette Halmø Petersen, stud.med. Katia Winter Oreskov Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær Videncenter for Frisører og Kosmetikere Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d., forskningsleder Ph.D. studerende Majken Gabriel Hougaard, cand.med. Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d., forskningsleder Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych. Thomas Dantoft, cand. polyt. Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt. Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske 15

17 Klinik for hudsygdomme Lone Skov, professor, overlæge, dr.med., ph.d., forskningsansvarlig overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Gitte Harboe, forskningsansvarlig sygeplejerske Ph.d. studerende: Peter Jensen, cand.med. Marianne B. Løvendorf, cand.scient. Beatrice Dyring-Andersen, cand. med. Mette Gyldenløve, cand. med. Forskningsassistenter: Mette R Ramm, bioanalytiker Mie Mogensen, bioanalytiker Anni Olsen, bioanalytiker Stine Simonsen, cand.med. Nina B Jørgensen, projektsygeplejerske Prægraduat forskningsstudent: Sigrún Dögg Gudjónsdóttir, stud med. Professorer i 2013: Hans Bisgaard Jeanne Duus Johansen Lars K. Poulsen Lone Skov Publikationer se listen side 39 16

18 Klinisk Biokemisk afd. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i Europa Virkningen af omega-3 fedt på ikke fastende forhøjet triglycerid i plasma Forekomsten og betydningen af det hudtættende protein filaggrin Betydningen af den præanalytiske håndtering af blodprøverør for svartiden og det endelige analyseresultat Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Mendelsk randomisering og risiko for diabetes og kardiovaskulær sygdom Kønshormoner, genetisk variation og risiko for kardiovaskulær sygdom Familiær hyperkolesterolæmi i den almindelige befolkning Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor og seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr. med, ph.d Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Haya Nicole Holmegard, farmaceut, ph.d. Anne Hedengran Nedergaard, stud. med. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer se listen side 47 17

19 Lungemedicinsk afd. På Lungemedicinsk afdeling er der omfattende forskning indenfor screening for lungecancer, CTkvantitering af emfysem, alfa 1 -antitrypsin mangel og rygeafvænning. Afdelingens forskning indenfor disse områder på højt internationalt niveau. Der foregår endvidere forskning i udredning af lungekræft (inklusiv screening med lav-dosis CT-scanning med særlig bevilling fra Finansloven). Afdelingen har det ordinære professorat i medicinske lungesygdomme for Københavns Universitet og endvidere en klinisk lektor. Forskningstemaer Rygeafvænning Udredning af patienter mistænkt for lungecancer Screening af rygere for lungecancer NIV ved KOL og obstruktiv søvnapnø Billeddiagnostik ved KOL Interstitielle lungesygdomme Astma Tuberkulose Behandling af alfa1-antitrypsin mangel Videnskabelige medarbejdere Professor Asger Dirksen, overlæge, dr.med. Postdoc Torgny Wilcke, overlæge, ph.d. Seniorforsker delestilling Paul F. Clementsen, overlæge, dr.med. Post.doc. delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Ph.d. studerende Zaigham Saghir, cand.med. Lone Skov Jensen, cand.cur. Laura Hohwü Thomsen, cand.med. Sidse Graff Jensen, cand.med. Kasper Ankjærgaard, cand.med. Mathilde Marie Winkler Wille, cand.med. Andet forskningsaktivt personale Ca. 10 forskningssygeplejersker og sekretærer Forskningsansvarlig overlæge Asger Dirksen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Ingelise Trosborg, sygeplejerske, MVO Publikationer se listen side 50 18

20 Medicinsk afd. C Forskningstemaer Validering af kliniske sygdomsmarkører og outcome measures på individ-niveau indenfor reumatologien Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Risiko for urinvejsinfektioner og værdi af screening ved biologisk behandling af inflammatorisk ledsygdom Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Steroidinduceret binyrebarkinsuficiens Osteoporose Patient-tilfredshedsundersøgelser, studier i optimale infusionsforløb og rationel klinisk kontrol i forbindelse med biologisk behandling, helende arkitektur Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med diabetes Tværsektorielt ernæringsprojekt geriatriske patienter i ernæringsmæssig risiko Registerforskning risikofaktorer for apopleksi recidiv hos ambulante apopleksipatienter Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske Anne Villadsen, klinisk sygeplejespecialist Anne-Marie Tetche Sweeney, sygeplejerske Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Sussi Lauridsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 52 Videnskabelige medarbejdere Seniorforsker delestilling Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. Ph.d. studerende Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Andet forskningsaktivt personale Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. Annette Hansen, specialeansvarlig overlæge Pia Nimann Kanegaard, overlæge Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 19

21 Medicinsk afd. F Afdelingens specialer er medicinsk endokrinologi, gastroenterologi-hepatologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet Medicinsk forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt et stort Center for Diabetessforskning. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer Center for Diabetesforskning ledes af professor, specialeansvarlig, dr. med. Tina Vilsbøll og forskningslektor, 1. reservelæge, ph.d. Filip Krag Knop. Hidtidige forskningsresultater har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanismer og dermed muligheder for nye behandlingsmetoder. Enheden repræsenterer et innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk af kliniske forskere, hvor der udføres patientnær forskning af høj kvalitet - spændene fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Det overordnede mål er, at identificere og videreudvikle antidiabetiske behandlingsmodaliteter baseret på de beskrevne mekanismer og nye behandlingsmetoder. Forskerholdet i Center for Diabetesforskning søger ny viden om, hvordan tarmen, tarmhormoner, fysisk træning, galde, bugspytkirtlen, nervesystemet og nye behandlingsformer påvirker sukkerstofskiftet og sygdomsudviklingen ved type 2-diabetes. Hidtidige forskningsresultater fra centret har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af tarmen og tarmhormoner som vigtige hidtil uopdagede sygdomsmekanismer. Integreringen af Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken udgør en unik mulighed for at bringe patienter til forskningen og forskning til patienterne. Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken repræsenterer et felt af stærke diabetologer, der har formået at skabe synergi mellem klinik og forskning og således bidrage til state-of-the-art diabetesbehandling og et innovativt forskningsmiljø. Der arbejdes i et omfattende nationalt og internationalt netværk af klinikere og forskere, der, kombineret med veludviklet og moderne infrastruktur, giver mulighed for patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske under- 20 søgelser. Endvidere arbejdes der intensivt med at øge kendskabet til type 2-diabetes og uddanne dygtige klinikere og forskere. I løbet af de næste 10 år ønskes det planlagt at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og betydning for udviklingen af type 2-diabetes med det overordnede mål at identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og antidiabetiske behandlingsmodaliteter og således drive diabetologien fremad og tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling. Ph.d. studerende Alexander Sparre-Ulrich, cand.scient. Anders Ellekær Junker, læge Andreas Brønden, læge Asger Lund, læge Astrid Plamboeck, læge David Peick Sonne, læge Jonatan Ising Bagger, læge Kristian Mikkelsen, læge Mikkel Christensen, læge Morten Hansen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Pernille Mensberg, cand.scient. Signe Foghsgaard, læge Signe Harring Østoft, læge Ulrich Rohde, læge Pelle Lau Ishøj (Psykiatrisk, Glostrup) Thomas Idorn (Nefrologisk, Rigshospitalet) Julie Rask (Psykiatrisk, Rigshospitalet) Jacob Sivertsen, læge (Hjertemedicinsk) Peter Godsk Jørgensen, læge (Hjertemedicinsk) Mette Gyldenløve (Hud- og allergiafd.) Thomas F. Dejgaard, læge (Steno Diabetes Center) Senior forskere Brynjulf Mortensen, ph.d., post.doc. Heidi Storgaard, overlæge, ph.d. Michael Røder, overlæge, dr. med. Thomas Peter Almdal, overlæge, dr. med. Louise Vedtofte, ph.d., post doc Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsstipendiater Alexander S. Mogensen, stud.med. Camilla Andersen, stud.med. Clarissa Frandsen, stud.med. Emilie Skytte Andersen, stud.med. Rune Kastrup, stud.scient. Simon Vedfald, stud. med.

22 Osteoporoseforskning: ledes af professor Bo Abrahamsen og omhandler klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme. Ph.d.-studerende Lars Folkestad, læge (OdenseUniversitetshospital) Katrine Hass Rubin, fysioterapeut (Odense Universitetshospital) Dorthe Brask-Lindemann, læge (Køge Hospital) Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske (Medicinsk afd. C) Gastroenterologisk forskning Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Inflammatorisk tarmsygdom Metoder til detektion af bias Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati Seniorforsker delestilling Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, ph.d. Forskningsansvarlig sygeplejerske Eline Noiesen, sygeplejerske, cand.mag. Publikationer se listen side 55 21

23 Ortopædkirurgisk afd. Forskningstemaer Pårørendes rolle under den ældre patients accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik praksisforankret teoriudvikling Udvikling og afprøvning af et empowermentorienteret undervisningsprogram rettet mod rehabiliteringsperioden efter et accelereret hoftealloplastikforløb Fremmedelegemeinfektion - et dyreeksperimentelt studium omfattende undersøgelse af vaccination som forebyggende behandling af proteseinfektion PROM RSA Problemstillinger i forhold til fast-track forløb Problemstillinger i forhold til proteserelateret infektion Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Mikkel Rathsach Andersen, læge Kirsten Szöts, sygeplejerske, cand.cur. Andet forskningsaktivt personale Anders Odgaard, overlæge Henrik Morville Schrøder, overlæge Thomas Lind, overlæge Søren Solgaard, overlæge Niels Søe, overlæge Michel Boeckstyns, overlæge Claus Hjort Jensen, overlæge Lars Vadstrup, overlæge Rasmus Nielsen, 1.reservelæge Carsten Bogh Juhl, Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Susanne Boel, Forsknings- og udviklingsergoterapeut Forskningsansvarlig overlæge Anders Odgaard Udviklings-/Forskningsansvarlig sygeplejerske Louise Bager, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 60 22

24 Røntgen- og skannings afd. Forskningstemaer Screening for lungecancer med CT Hjerteinsufficiens og sympatisk innervation, vurderet ved MIBG skintigrafi. Optimal billeddiagnostik ved primær hyperparathyreoidisme (Skintigrafi, SPECT, PET og 4DCT). Effekt af duodenal-jejunal bypass sleeve, undersøgt blandt andet med DXA skanning. Effekt på arteriel inflammation ved biologisk behandling af reumatoid artrit (PET/CT) Undersøge effekt af liraglutide (glucagon-like peptide-1 (GLP-1)) receptoragonist på glukosetolerance og risiko for at udvikle type 2 diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes. Undersøges med bl. a. helkrops DXA-skanning. Afdække årsager til astma og allergi. Undersøgelse af børn (COPSAC 2010) med bl. a. helkrops DXAskanning. Verdict-projekt - Hvorvidt kan hjerte-ct erstatte KAG i den akutte fase? Forskningsansvarlige overlæger Peter Sand Myschetzsky, overlæge Radiologisk Martin Krakauer, overlæge Nuklearmedicinsk Publikationer se listen side 62 23

25 Anæstesiafd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Aneman A, Guttormsen AB et al. Transfusion requirements in septic shock (TRISS) trial - comparing the effects and safety of liberal versus restrictive red blood cell transfusion in septic shock patients in the ICU: protocol for a randomised controlled trial. Trials maj 23;14(1):150. Tilgængelig fra: / Johansen ME, Jensen JU, Bestle MH, Hein L, Lauritsen AØ, Tousi H et al. The potential of antimicrobials to induce thrombocytopenia in critically ill patients: data from a randomized controlled trial. P L o S One. 2013;8(11):e Tilgængelig fra: /journal.pone Knudsen BM, Søe NH, Vendel Jensen N, Langebæk R, Dahlin LB. Dissektionsundervisning er fortsat vigtig ved indlæring af anatomi. Ugeskrift for Læger maj 20;175(21): Ravn P, Secher EL, Skram U, Therkildsen T, Christrup L, Werner MU. Morphine- and buprenorphineinduced analgesia and antihyperalgesia in a human inflammatory pain model: a double-blind, randomized, placebo-controlled, five-arm crossover study. Journal of Pain Research. 2013;6: Tilgængelig fra: /JPR.S Slagelse C, Vilmann P, Hornslet P, Jørgensen HL, Horsted TI. The role of capnography in endoscopy patients undergoing nurse-administered propofol sedation: a randomized study. Scandinavian journal of gastroenterology okt;48(10): Tilgængelig fra: / Søe NH, Jensen NV, Nürnberg BM, Jensen AL, Koch J, Poulsen SS et al. A novel knee prosthesis model of implant-related osteomyelitis in rats. Acta Orthopaedica (Print Edition) feb;84(1):92-7. Tilgængelig fra: / Undervisning Bog 7. Boeckstyns M, Ebskov LB, Andreasen JO, Bagi P, Gottschau B, Cayé-Thomasen P et al, red. Kirurgi i akutmodtagelse. københavn: Munksgård Danmark,

26 Forskningsenheden i HR & Kvalitet Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Briggs Boedtkjer D, Rumessen J, Baandrup U, Skov Mikkelsen M, Telinius N, Pilegaard H et al. Identification of Interstitial Cajal-Like Cells in the Human Thoracic Duct. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(2): Tilgængelig fra: / Hansen C, Pedersen BD, Konradsen H, Abrahamsen B. Anti-osteoporotic therapy in Denmark-- predictors and demographics of poor refill compliance and poor persistence. Osteoporosis Int jul;24(7): Tilgængelig fra: /s Keller M, Konradsen H. Ortoreksi blandt unge fitness-medlemmer. Klinisk Sygepleje. 2013;27(4): Konradsen H, Kirkevold M, Olson K. Recognizability. A strategy for assessing external validity and for facilitating knowledge transfer in qualitative research. Advances in Nursing Science. 2013;36(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J-M, Hansen A, Horn T. Ultrastructure of interstitial cells in subserosa of human colon. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(4): Tilgængelig fra: / Schyum A, Rumessen JJ. Serological testing for celiac disease in adults. United European Gastroenterology Journal. 2013;1/5: Formidling Tidsskriftartikel 7. Dahl EE, Rumessen JJ. Hypertransaminasæmi og leversygdom: En guide. Lægemagasinet. 2013;2013(6): Rumessen JJ. Cøliaki - hvem, hvad, hvordan. Laegemagasinet. 2013;2013(5): Bidrag til bog/antologi 9. Schaffalitzky de Muckadell OB, Kjeldsen AD, Rumessen JJ. Medicinsk Kompendium: Tarmsygdomme. I Medicinsk Kompendium. 18. udg. Vol. II. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s

27 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Abuzeid W, Fosbøl EL, Fosbøl PL, Fosbøl M, Zarinehbaf S, Ross H et al. Rate and predictors of the conversion of abstracts presented at the Canadian Cardiovascular Congress scientific meetings to full peer-reviewed publications. The Canadian journal of cardiology nov;29(11): Tilgængelig fra: /j.cjca Ahlehoff O, Skov L, Gislason G, Lindhardsen J, Kristensen SL, Iversen L et al. Cardiovascular disease event rates in patients with severe psoriasis treated with systemic anti-inflammatory drugs: a Danish real-world cohort study. Journal of Internal Medicine. 2013;273(2): Tilgængelig fra: /j x 3. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen NL, Torp-Pedersen C et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. P L o S One. 2013;8(1):e Tilgængelig fra: /journal.pone Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Rasmussen JN, Andersen NL, Afzal S et al. Trimethoprim Use prior to Pregnancy and the Risk of Congenital Malformation: A Register-Based Nationwide Cohort Study. Obstetrics and Gynecology International. 2013;2013: Tilgængelig fra: /2013/ Axelsson A, Ruwald MH, Dalsgaard M, Rossing K, Steffensen R, Iversen K. Serial measurements of high-sensitivity cardiac troponin T after exercise stress test in stable coronary artery disease. Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals jun;18(4): Tilgængelig fra: / X Azimi A, Charlot MG, Torp-Pedersen C, Gislason GH, Køber L, Jensen LO et al. Moderate overweight is beneficial and severe obesity detrimental for patients with documented atherosclerotic heart disease. Heart maj;99(9): Tilgængelig fra: /heartjnl Bagai A, McNally BF, Al-Khatib SM, Myers JB, Kim S, Karlsson L et al. Temporal Differences in Outof-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Survival. Circulation (Baltimore) dec 17;128(24): Tilgængelig fra: /CIRCULATIONAHA Balling L, Kober L, Schou M, Torp-Pedersen C, Gustafsson F. Efficacy and safety of Angiotensinconverting enzyme inhibitors in patients with left ventricular systolic dysfunction and hyponatremia. Journal of Cardiac Failure nov;19(11): Tilgængelig fra: /j.cardfail Bang CN, Roman M, Best L, Lee E, Howard B, De Simone G et al. A New Four-Group Classification of Left Ventricular Hypertrophy Based on Left Ventricular Geometry Located a New High-Risk Group within Eccentric Hypertrophy in a Population-Based Study: The Strong Heart Study: Journal of the American College of Cardiology. American College of Cardiology. Journal. 2013;61(10_S):E860- E860. Tilgængelig fra: /S (13)

28 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste Bang CN, Dalsgaard M, Greve AM, Køber L, Gohlke-Baerwolf C, Ray S et al. Left atrial size and function as predictors of new-onset of atrial fibrillation in patients with asymptomatic aortic stenosis: The simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis study. International Journal of Cardiology. 2013;168: Tilgængelig fra: /j.ijcard Bang CN, Greve AM, Abdulla J, Køber L, Gislason GH, Wachtell K. The preventive effect of statin therapy on new-onset and recurrent atrial fibrillation in patients not undergoing invasive cardiac interventions: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology aug 10;167(3): Tilgængelig fra: /j.ijcard Beyer J, Albers PH, Altena R, Aparicio J, Bokemeyer C, Busch J et al. Maintaining success, reducing treatment burden, focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer. Annals of Oncology. 2013;24(4): Tilgængelig fra: /annonc/mds Bezzina C, Barc J, Mizusawa Y, Remme CA, Gourraud J-B, Simonet F et al. Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2 are associated with Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. Nature Genetics sep;45(9): Tilgængelig fra: /ng Biering-Sørensen T, Mogelvang R, Søgaard P, Pedersen SH, Galatius S, Jørgensen PG et al. Prognostic Value of Cardiac Time Intervals by Tissue Doppler Imaging M-Mode in Patients With Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. Cardiovascular Imaging maj 1;6(3): Tilgængelig fra: /CIRCIMAGING Bjerre M, Pedersen SH, Møgelvang R, Lindberg S, Jensen JS, Galatius S et al. High osteopontin levels predict long-term outcome after STEMI and primary percutaneous coronary intervention. European Journal of Preventive Cardiology dec;20(6): Tilgængelig fra: / Blicher TM, Hommel K, Olesen JB, Torp-Pedersen C, Madsen M, Kamper A-L. Less use of standard guideline-based treatment of myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: a Danish nation-wide cohort study. European Heart Journal (Online) okt;34(37): Tilgængelig fra: /eurheartj/eht Boggia J, Thijs L, Li Y, Hansen TW, Kikuya M, Björklund-Bodegård K et al. Risk Stratification by 24- Hour Ambulatory Blood Pressure and Estimated Glomerular Filtration Rate in 5322 Subjects From 11 Populations. Hypertension. 2013;61(1): Tilgængelig fra: /HYPERTENSIONAHA Bosselmann HS, Gislason G, Gustafsson F, Hildebrandt PR, Videbaek L, Kober L et al. Incidence and predictors of end-stage renal disease in outpatients with systolic heart failure. Circulation. Heart failure nov 1;6(6): Tilgængelig fra: /CIRCHEARTFAILURE Christiansen CB, Olesen JB, Gislason G, Hansen ML, Torp-Pedersen C. Cardiovascular and noncardiovascular hospital admissions associated with atrial fibrillation: a Danish nationwide, retrospective cohort study. B M J Open jan 24;3(1). e Tilgængelig fra: /bmjopen Christiansen CB, Lip GYH, Lamberts M, Gislason G, Torp-Pedersen C, Olesen JB. Retinal vein and artery occlusions: a risk factor for stroke in atrial fibrillation. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH aug;11(8): Tilgængelig fra: /jth

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

1 117 gitte berthel 1963

1 117 gitte berthel 1963 Samlet resultat 1.000 m senior Kvinde 1 117 gitte berthel 1963 00:1:39 3 4 5 6 7 8 9 10 159 jette simonsen 1965 139 Helle Skjoldan 1959 140 Inge Carlé 1956 136 Marianne Søndergaard 1966 TEAM ROSE 158 Helle

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 1 meter riffel Resultatliste 011 / 01. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-60 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101 Herresingle U17 M Pulje 1 1 Kevin Hoff Odense OBK 2 Benjamin Gunnarstein 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98 3 Mikkel Søby Hansen Greve Herresingle U17 M Pulje 2 4 Mads Christiansen 5 Lasse Christensen Ringe

Læs mere

STATISTIK 2014 NAVN ÅR GRUP RES. VIND POINT STED DATO

STATISTIK 2014 NAVN ÅR GRUP RES. VIND POINT STED DATO STATISTIK 204 NAVN ÅR GRUP RES. VIND POINT STED DATO 40m. Momella Thomsen 9-5 8,34,5 Tårnby 4,50 Selma Johannessin Kilgour 8-7 8,6-0,6 Greve 28,90 Anne Sofie Aabo 9-5 9,87 Tårnby 4,5 40m. Lance ChristianAabo

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Startlist. 29/11. Male Rifle. Male Junior Rifle. Lars Ørum Pedersen Alex Møberg. Michael Christensen. Alexander Helleskov.

Startlist. 29/11. Male Rifle. Male Junior Rifle. Lars Ørum Pedersen Alex Møberg. Michael Christensen. Alexander Helleskov. Startlist. 29/11 Male Rifle Erik Skovmand Morten Bjørn Lars Ørum Pedersen Alex Møberg Robin Lindberg Michael Christensen Esben Jakobsen Mathijs Cornelissen Alexander skov Morten Flecks Steffen Olsen Jonas

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere 100027 Kval-1 (HS) Kval-2 (HS) Kval-3 (HS) Kval-4 (HS) Erritsø Lene Clausen (DS) Sara Thygesen (DD+MD) Esbjerg ESG Amanda Mathiasen (DS+DD+MD) Henrik Nedergaard Christensen (HS+HD+MD) Kristian

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter 07-09-2014 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 111109 Bastian Boldt 01-514 Vodskov Skytteforening 200/10 200/15 400/25 G 2 102409 Magnus Larsen 01-514 Vodskov Skytteforening

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere