INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2013

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5 Forskningspuljer Forskningens Døgn 3. maj Forskningens Dag 14. november Forskningstemaer og -personale Anæstesi afd. 10 HR & Kvalitet Forskningsenheden 11 Hjertemedicinsk afd. 12 Hud- og Allergiafd. 14 Klinisk Biokemisk afd. 17 Lungemedicinsk afd. 18 Medicinsk afd. C 19 Medicinsk afd. F 20 Ortopædkirurgisk afd. 22 Røntgen- og skannings afd. 23 PUBLIKATIONSLISTER 2013 Anæstesi afd. 24 HR & Kvalitet Forskningsenheden 25 Hjertemedicinsk afd. 26 Hud- og Allergiafd. 39 Klinisk Biokemisk afd. 47 Lungemedicinsk afd. 50 Medicinsk afd. C 52 Medicinsk afd. F 55 Ortopædkirurgisk afd. 60 Røntgen- og skannings afd. 62 1

3 Forord Det er med glæde, at Gentofte Hospital præsenterer Forskningsberetning Pure rapport trukket juni 2014 Gentofte Hospital er rammen om en stor og stigende forskningsaktivitet, også målt på antal publikationer registreret i forskningsregistreringssystemet PURE. Fremgangen fra tidligere år er fastholdt, og Gentofte Hospital har atter i år placeret sig godt i forhold til de øvrige virksomheder i Region Hovedstaden (RH er ikke vist). Stigningstakten i antal publikationer i perioden for Gentofte Hospital (ca. 20 %) er kun overgået af Rigshospitalet og Herlev Hospital i Region Hovedstaden (PURE) Som det fremgår af denne beretning, kan tilsvarende ses en flot procentvis fremgang fra for flere afdelinger på Gentofte Hospital. Hjertemedicinsk Afdeling har formået at øge antallet af publikationer trods et meget højt niveau allerede sidste år. Kvaliteten af hospitalets forskning (målt på journal impact factor) har foregående år ligget højt sammenlignet med regionens øvrige virksomheder. Denne vurdering af 2013 resultaterne vil foreligge i efteråret Gentofte Hospitals Direktion og Forskningsråd søsatte i august 2013 Forskningsstrategi , Håb, Handlekraft og Gennembrud. Forskningsenheden og Forskningsrådet arbejder målrettet på at virkeliggøre intentioner og visioner i den nye strategi, hvor nogle vigtige nøgleord er patientinddragelse i forskningsprocessen, implementering af forskningsresultater, evidensbaseret kvalitetsarbejde, samarbejde og netværk samt forskerkarriére-program og forskningsledelse. Strategiens indsatsområder sikrer og udvikler både spirende og excellente forskningsmiljøer på hospitalet. Forskningsaktiviteterne og de strategiske indsatsområder følges på nærmeste hold, bl.a. ved Hospitalsdirektionens og Forskningsrådets Site Visit, der blev afholdt i december Atter kunne man glædes over stor og stigende forskningsbevidsthed i afdelingerne, og temaer, anbefalinger og handleplaner fra tidligere Site Visits blev gennemgået og perspektiveret. En afgørende del af Gentofte Hospitals forskerkarriére-program er postdoc- og seniorforsker-delestillinger mellem forskning og klinik for fremragende Gentofte-forskere, af hvilke der heldigvis er rigtigt mange. Programmet blev lanceret i 2012 og er blevet en stor succes, der følges op ved regelmæssige forskerudviklingssamtaler og forskersymposier. Allerede nu skimtes flere meget lovende nye excellente forskningsmiljøer. Vi glæder os over vore yngre forskeres evner og entusiasme allerbedst eksemplificeret ved den høje kvalitet af de videnskabelige indlæg på hospitalets Forskningens Dag (se nedenfor). Dette forskerpotentiale er meget stort. Udadtil har hospitalet bl.a. henvendt sig til den brede offentlighed ved arrangementet af Forskningens Døgn 2013 (se nedenfor). Dette var et stort tilløbsstykke, og der var stor interesse fra publikum for dialog med vore anerkendte forskere. Gentofte Hospital er i en meget gunstig udvikling som forskningshospital. På Forskningsenheden vegne Gentofte Hospital, august 2014 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med. 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2013 afholdt Forskningsrådet 4 møder. Sammensætning af Forskningsrådet: 3 professorer, 3 seniorforskere, 3 forskningsaktive med MVU-grunduddannelse samt hospitalets 2 sundhedsfaglige vicedirektører, hvoraf den forskningsansvarlige vicedirektør er formand. Medlemmer af Forskningsråd Gentofte ultimo 2013 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Vicedirektør, Birgitte Rav Degenkolv Professor, overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen Professor, overlæge dr.med., Lone Skov Professor, overlæge, ph.d., Gunnar Gislason Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Overlæge, dr.med., Anders Odgaard Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Sygeplejerske, cand.cur, ph.d. stud. Kirsten Szöts Hospitalsdirektionen Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Hud og Allergiafd. Hjertemedicinsk afd. Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. C Ortopædkirurgisk afd. Medicinsk afd. F Lungemedicinsk afd. Ordopædkirurgisk afd. Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen Forskningsleder, ph.d., postdoc Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningskonsulent, korrespondent Lone Falck Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskning Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d, postdoc) Tlf.: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: Forskningskonsulent Lone Falck (Korrespondent, merkonom IT) Tlf.: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden administrerer et ph.d. studiemiljø i en hyggelig kvistlejlighed på Niels Andersens Vej 65, 2. Her findes faciliteter for studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 Forskerkarriereprogram på Gentofte Hospital Hospitalsdirektionen har afsat betydelige midler til konsolidering og udbygning af hospitalets forskerkarriereprogram. I fuldt udbygget form vil dette omfatte sammenhængende videnskabelige karrierespor på alle niveauer lige fra sundhedspersoner under uddannelse til akademiske slutstillinger. Den grundlæggende idé er forskningsdelestillinger og uddannelse i forskningsledelse i sammenhæng og synergi med hospitalets kliniske funktioner. Forskerdelestillinger Hospitalsdirektionen har fra 2012 og frem afsat 5 mio. kr. årligt til oprettelse af delestillinger på hospitalet. Stillingerne indebærer delefunktion mellem 50 % klinisk arbejde eller anden hidtidig beskæftigelse og 50 % forskning. Delestillingerne repræsenterer en stor forskningssatsning for at imødekomme det store behov for både forskerdelestillinger og for karrierespor for kvalificerede kliniske forskere efter ph.d.-graden og på seniorforskerniveau. Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig seniorforsker delestilling Anders Odgaard, overlæge, dr.med., Ortopædkirurgisk afd. 5-årig seniorforsker delestilling Thomas Almdal, overlæge, dr.med., Medicinsk afd. F Uddelte delestillinger som postdocs og seniorforskere ved Gentofte Hospital årig postdoc delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, ph.d., Forskningsenheden i HR & Kvalitet Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d., Hud- og allergiafd. 2-årig seniorforsker delestilling Lene Dreyer, overlæge, ph.d., Medicinsk afd. C Paul F. Clementsen, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk afd. 3-årig seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr.med., Klinisk Biokemisk afd. Ole Rintek, overlæge dr.med, Medicinsk afd. C 5-årig seniorforsker delestilling Peter Riis Hansen, overlæge, dr.med., Hjertemedicinsk afd. 5

7 Forskningspuljer 2013 I 2013 opdelte Forskningsrådet forskningspuljerne i en START-pulje for ansatte med MVU grunduddannelse og en Strategisk forskningspulje for alle ansatte. Forskningsrådet lagde i sine bedømmelser vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. START puljen 2013 Strategisk forskningspulje 2013 STARTpuljen til anvendelse blandt ansatte med MVU (Mellemlang Videregående Uddannelse) kunne i 2013 søges af både enkeltpersoner og afdelinger. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds, hvilket oftes svarer til 2-3 måneders løn. Uddelinger i 2013: Oplevelsen af at være midlertidigt lammet efter spinalbedøvelse Louise Bager, sygeplejerske, cand.cur. Ortopædkirurgisk afd. Bevilget beløb: kr Kunne søges af alle ansatte på Gentofte Hospital. I Gentofte Hospitals strategi for forskning er et af indsatsområderne prioritering af patient inddragelse. Puljens formål i 2013 var at støtte et eller flere forskningsprojekter med aktiv patientinddragelse i selve forskningsprocessen. Patientinddragelse kan eksempelvis være at inddrage patienterne i udvælgelse af forskningsspørgsmål, i udarbejdelse af materiale om projektet, i databearbejdning eller i udbredelse og implementering af resultater. Uddelinger i 2013: Tidlig pårørende inddragelse hos ældre medicinske patienter Pernille Vimmer Perbøll, sygeplejerske, stud.scient.san Medicinsk afdeling F Bevilget beløb: kr Træthed hos danske lupuspatienter Et projekt i Klinik for Gigt- og rygsygdomme, Medicinsk afd. C. Anne Ørnholt Villadsen Bevilget beløb: kr Behovsstyrede patientforløb Et projekt i Hud- og allergiafd. Helene Bliddal Bevilget beløb: kr

8 Forskningens Døgn 2013 Forskningens Døgn den 3. maj var en stor succes. Ca. 200 borgere lyttede til den nyeste viden inden for sygdom og sundhed. Det skete ved en perlerække af foredrag med Gentofte Hospitals fremmeste forskere i Store Auditorium. Borgerne fik mulighed for stille spørgsmål til forskerne om deres forskellige bud på, hvad der er fup eller fakta for at imødegå kroppens forfald. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. PROGRAM Velkomst og praktisk info Vicedirektør Lars Juhl Petersen Hvor ofte giver kolesterolsænkende medicin muskelsmerter? Ledende overlæge, dr.med. Steen Stender Kan man gøre noget ved podagra? Overlæge, cand.med. Jens Skøt Er gigtmedicin farligt for hjertet? Professor, overlæge, ph.d. Gunnar Gislason Hjælper proteser og kunstige led ved slidgigt? Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Pause med åbne stande Nye behandlingstilbud til patienter med type 2-diabetes gør det en forskel? Professor, overlæge, dr.med. Tina Vilsbøll Kan man få allergi af at male? Seniorforsker, cand.scient, ph.d. Michael Dyrgaard Lundov Medfører overvægt automatisk hjerte-karsygdomme? Cand.med., ph.d. studerende Aziza Azime Videnskabsjournalist og bl.a. kendt fra videnskabsprogrammer på DR, Anja Philip, var dagens programvært. Hun bandt de forskellige oplæg sammen. I pausen kunne borgerne bl.a. få målt blodtryk, lungekapacitet, BMI og hudens modstandkraft overfor solens stråler 7

9 Forskningens Dag 2013 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 14. november Det var endnu engang rekordernes dag: 69 abstracts blev præsenteret ved 59 bemandede postere i auditoriebygningens forhal og 10 foredrag (udvalgt blandt 47 foredrags ansøgninger). Præmiesummen var i alt kr Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de 10 oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste to foredrag og bedste tre posters blev fundet. Omtrent 150 forskere, studerende og andre nysgerrige sugede ny viden til sig under de interessante foredrag, der gav stof til eftertanke. Dagens første key note speaker var engelske Simon Denegri, der er direktør for INVOLVE, som rådgiver det engelske National Health Service. Han gav tilhørerne et spændende oplæg om patientinvolvering i forskningsprocessen i England, hvor dette gennem flere år har været et krav fra de offentige bevillingsgivere. Dagens anden key note speaker var læge og ph.d. Andreas Lundh fra Nordisk Cochrane Institute, der holdt et spændende oplæg om bias i industrisponserede forsøg. VINDERNE 1. præmie foredrag på kr gik til Peter Godsk Jørgensen, Hjertemedicinsk afd. 2. præmie foredrag på kr gik til Marianne Bengtson Løvendorf, Hud og allergiafd. (mangler på billedet) Posterpræmier á kr gik til: - Kirsten Szöts, Ortopædkirurgisk afdeling - Nadja Hawwa Vissing, Hud & allergiafdelingen - Signe Harring Østoft, Medicinsk afd. F 8

10 Publikationslister 2013 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2013 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE som værende udgivet i 2013 indenfor kategorierne Forskning & Formidling. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i regionens forskningsevaluering. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på flere afdelinger, og derfor vil en sammenlægning af alle afdelingernes publikationsantal være lidt højere end den samlede total for Gentofte, idet de tværgående publikationer kun tælles med én gang i Gentofte-totalen. Publikationernes individuelle bibliometriske identifikation er også medtaget. Nedenstående diagram viser fordeling af peer-reviewede tidsskriftsartikler udgået fra Gentofte Hospital i 2013 fordelt på afdelinger. Se nærmere specifikationer i de følgende afsnit - publikationslisterne findes sidst i denne beretning. Kilde: Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i august

11 Anæstesi afd. Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Ultralydsvejledte nerveblokader Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Maria Bergholt, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 24 10

12 HR & Kvalitet Forskning Forskningstemaer Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Deskriptive studier af patientkarakteristika Evaluering af patientnære screeningsprogrammer Klinisk randomiserede sygeplejeinterventioner Forskningsmetode udvikling Klinisk og epidemiologisk forskning i tuberkulose Videnskabelige medarbejdere Hanne Konradsen, Forskningsleder, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. Jüri Rumessen, Forskningschef, dr. med. Publikationsliste se listen side 25 11

13 Hjertemedicinsk afd. Forskningstemaer På Hjertemedicinsk Afdeling P forskes både klinisk i diagnostik, behandling og pleje af de sygdomme, afdelingen som invasivt hjertecenter i Region Hovedstaden varetager behandling af, samt i hjertesygdommes epidemiologi og behandling med anvendelse af de danske landsdækkende registre. De væsentligste fokusområder er: Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, hvor nye biokemiske og billeddiagnostiske teknikker med ekkokardiografi og CT- og MRscanning, samt ny medicin og nye teknikker ved ballonudvidelser undersøges. Store epidemiologiske undersøgelser, specielt inden for området kardiovaskulær farmakoepidemiologi, hvor de store danske registre, især Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og Lægemiddelstatistikregisteret, anvendes. Ekkokardiografisk vejledt behandling af svært hjertesvigt med biventrikulær pacemaker eller ICD enhed. Tidlig opsporing af hjertesygdom ved diabetes. Sammenhængen mellem inflammation og hjertesygdom. Diagnostik og behandling af infektiøs endokarditis (hjerteklap-betændelse). Afdelingen er påbegyndt et meget omfattende projekt inden for genetisk epidemiologi ved hjertesygdom, ligesom undersøgelser af nye teknikker ved kateterbaseret radiofrekvensablation (overbrænding) af hurtige hjerterytme-forstyrrelser er i planlægningsfasen. Sygeplejebaserede registerstudier om patienters selvvurderede helbred ved udskrivelse fra hjertecenter. Kvalitativt baseret sygeplejeforskning med fokus på patienters oplevelse i forbindelse med at have en hjertesygdom. Afdelingen har to professorer ved Købehavns Universitet: Ledende overlæge, dr.med., ph.d. Jan Skov Jensen, og overlæge, ph.d. Gunnar Gislason. Gunnar Gislason er også adjungeret professor ved Syddansk. Overlæge, dr.med. Niels Eske Bruun er adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Overlæge, dr.med., ph.d, Peter Riis Hansen er klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet. Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af 12 seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, og forskningssygeplejersker. Afdelingen har en del samarbejdspartnere inklusiv afdelingerne Medicinsk F og C samt Hud- og Allergi på Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center, Institut for Eksperimentel Medicin på Århus Universitet, Panuminstituttet samt hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Skejby Sygehus. Derudover har afdelingen et bredt internationalt samarbejde i USA og Europa, hvor flere forskere fra afdelingen er udstationerede ved prestigefyldte institutioner og universiteter bl.a. ved Stanford, Duke, Vanderbilt, Framingham, Harvard, Rochester, Barts and the London School of Medicine og Birmingham. Der udgår årligt fra afdelingen videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter samt 6-7 ph.d.-afhandlinger. Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien. Afdelingen blev i 2011 som eneste hjerteafdeling i Danmark - udnævnt til Center of Global Excellence for forskning, patientbehandling og pleje i international særklasse. Videnskabelige medarbejdere Professorer Jan Skov Jensen, ledende overlæge, ph.d., dr. med. Gunnar Gislason, overlæge, ph.d. Niels Eske Bruun, overlæge, dr.med. Kliniske forskningslektor og Seniorforsker delestilling Peter R. Hansen, overlæge, dr.med., ph.d. Seniorforskere/Post.docs Christian Torp-Pedersen, professor Selina Kikkenborg Berg, ph.d., post.doc./projektleder Christian Jøns, 1. reservelæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, 1. reservelæge, ph.d. Morten Lock Hansen, 1. reservelæge, ph.d. Fredrik Folke, 1. reservelæge, ph.d. Rikke Sørensen, 1. reservelæge, ph.d. Charlotte Andersson, ph.d., post.doc

14 Ph.d. studerende Helle Carstensen Magnus Thorsten Jensen Jacob Sivertsen Peter Weeke Søren Østergaard Lindberg Peter Godsk Jørgensen Tor Biering-Sørensen Carolina Malta Hansen Deniz Karasoy Martin Huth Ruwald Morten Lamberts Mads Wissenberg Jørgensen Jacob Schmidt Kim Wadt Hansen Adam Pena Louise Eske Bruun Anders Dahl Trine Kiilerich Lauridsen Stefan Christensen Søren Lund Kristensen Lars Lindberg Sørensen Michelle Schmiegelow Anne-Marie Schjerning Olsen Karl Emil Kristensen Martina de Knegt Christina Alhede Gorm Mørk Hansen Shahzleen Rajan Kathrine Bach Søndergaard Britt Falskov Jonas Bjerring Olesen Charlotte Mérie Jesper Lindhardsen Anne Gjesing Olesen Anne Christine Huth Ruwald Skolarstipendiater / studenter Jonas Krogh Jensen Thomas Bo Jensen Aziza Azimi Anders Mikkelsen Esma Salahadeen Morten Winther Hvidtfeldt Signe Abitz Winther Maria Dons Flemming Javier Olsen Lena Karlsson Anna-Karin Numé Anna Sofia Larsson Anders Nissen Bonde Andet forskningsaktivt personale Speciallæger Jan Kyst Madsen, overlæge, dr. med. Ulrik Abildgaard, overlæge, dr. med. Jan Bech, overlæge, ph.d. Søren Galatius, overlæge, dr. med. Jim Hansen, overlæge, dr. med. Thomas Fritz Hansen, overlæge Jens Haarbo, overlæge, dr. med. Michael Vinther, overlæge, ph.d. Arne Johannessen, overlæge, dr. med. Peter Skøtt, overlæge, dr. med. René Worck, overlæge, ph.d. Tommi Bo Lindhardt, overlæge, ph.d. Charlotte Larroudé, afdelingslæge, ph.d. Jørgen K. Kanters, lektor ved Københavns Universitet tilknyttet elektrofysiologisøjle Sygeplejersker Margrethe Herning, klinisk sygeplejespecialist Projektsygeplejersker/bioanalytikere Camilla Böhne, projektsygeplejerske Lena Fahlström, projektsygeplejerske Henriette Bjørnager Jensen, projektsygeplejerske Ulla H. Jakobsen, projektsygeplejerske Gitte von Jessen, projektsygeplejerske Julie Laage-Petersen, projektsygeplejerske Jette S. Madsen, projektsygeplejerske Lene Høgh Simonsen, projektsygeplejerske Flemming Bjerre, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Jan Skov Jensen, ledende overlæge, professor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Margrethe Herning, forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU Publikationsliste se listen side 26 13

15 Hud- og Allergiafd. Hud- og Allergiafdelingen består af flere enheder. Dermatologi med et dermato-venerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi, Videncenter for Frisører og Kosmetikere og Videncenter for duftog kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenterne har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i astma, allergi og eksem på baggrund af to store fødselskohorte studier (risikofaktorer; herunder genetik og det humane mikrobiom, med henblik på bedre behandling og forebyggelse). Allergologien herunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling af IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Astma og allergi Vækst og fedme Videnskabelige medarbejdere COPSAC Hans Bisgaard, professor, leder af Dansk BørneAstma Center Seniorforskere Klaus Bønnelykke, Postdoc Bo Chawes, Postdoc Forskere Johannes Waage, Postdoc Ph.d.-studerende Eskil Kreiner-Møller Nadja Hawwa Vissing Henrik Hallas Anna Hammerich Thysen Ann-Marie Malby Schoos Astrid Sevelsted Helene Mygind Wolsk Lambang Arianto Sunna Thorsteinsdottir Theis Madsen Michelle Malon Statistikere Sune Birch, statistiker Astrid Sevelsted, statistisk medarbejder Administrative medarbejdere Mette Damgaard Nielsen, Forskningsadministrator Marianne Mikkelsen, Administrativ Postdoc Birgit Marie Nielsen, Økonomisk koordinator Peter S. Petersen, Økonomisk koordinator Charlotte Andersen, Økonomisk koordinator Alma Jenny Pedersen, Regnskabsmedarbejder Connie Albinski, Koordinerende sekretær Søren Michael Westenholz, Datamanager Dion Aagaard-Hansen, Datamanager Brian Vegas Jørgensen, IT-manager Forskningsassistenter Matilde Powers Louise Nøttrup Monnerup Pernille Tegner Fjordholt Marianne Fossum Christensson Helene Stahl Hansen Lena Vind, Bioanalytiker Katrine Vegener, Laborant Prægraduat forskningsstuderende Maria Martens Korsgaad Larsen Ida-Marie Mølstrøm Jonathan Grønbæk Ea Cecilie Jelding-Dannemand Patrick René Gerhard Eriksen Josefine Isabella Mainborg Andersen Christina Figgé Christiansen 14

16 Studentermedhjælpere Anna Amalie Jepsen Sara Pedersen Christina Andersen Næstved klinikken (Næstved Sygehus) Jakob Stokholm, Postdoc, seniorforsker Elín Bjarnadóttir, Ph.d. studerende Tine-Marie Pedersen, Ph.d. studerende Rebecca Vinding, Ph.d. studerende Helle Wellemberg, Forskningsassistent Cecilie Garde, prægraduat forskningsårsstud. Jonathan Thorsen, prægraduat forskningsårsstud. Klinik for allergi Lars K. Poulsen, professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Nanna Juel-Berg Lau Fabricius Larsen Britta Poulsen Seniorforskere: Lars Blom Vanesa Esteban Lene Heise Garvey Bettina M. Jensen Per Stahl Skov Marianne Witten Forskningsassistenter: Louise Asserhøj Ida Skovgaard Prægraduat forskningsårstuderende Victor Gjerding Bechmann Peter Rassing Andersen Maria Gohr Inger Hedvig Markussen Linda Petersen Sanne Steensgaard Peter Stoffersen Forskningssygeplejerske: Christina Monnerup Damving, klinisk projektkoordinator Teknisk og administrativt personale Iris Wintherstein, projektkoordinator Amir Hazrati, Data- og Quality manager Scott Hansen, Bioanalytiker Ulla Karin Lange, Bioanalytiker Adriana Sørensen, Bioanalytiker Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med., forskningschef Ph.d. studerende: Anne Birgitte Simonsen, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. David Bregnbak, cand.med. Jonas Schmidt, cand scient. Josefine Bandier, cand.med. Katrine Ross-Hansen, cand.scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Morten Schjørring Opstrup, cand.med. (sammen med Klink for Allergi) Nina Glasser Hede, cand. scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Seniorforskere: Berit Christina Carlsen, cand.med., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient Marianne Hald, cand.med, ph.d Forskningsmedarbejdere: Jacob Kåre Ferløv Schwensen, cand.med. Jens Tranholm Olesen, cand.polyt., IT-specialist Anette Halmø Petersen, stud.med. Katia Winter Oreskov Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær Videncenter for Frisører og Kosmetikere Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d., forskningsleder Ph.D. studerende Majken Gabriel Hougaard, cand.med. Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d., forskningsleder Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych. Thomas Dantoft, cand. polyt. Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt. Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske 15

17 Klinik for hudsygdomme Lone Skov, professor, overlæge, dr.med., ph.d., forskningsansvarlig overlæge Forskningsansvarlig sygeplejerske Gitte Harboe, forskningsansvarlig sygeplejerske Ph.d. studerende: Peter Jensen, cand.med. Marianne B. Løvendorf, cand.scient. Beatrice Dyring-Andersen, cand. med. Mette Gyldenløve, cand. med. Forskningsassistenter: Mette R Ramm, bioanalytiker Mie Mogensen, bioanalytiker Anni Olsen, bioanalytiker Stine Simonsen, cand.med. Nina B Jørgensen, projektsygeplejerske Prægraduat forskningsstudent: Sigrún Dögg Gudjónsdóttir, stud med. Professorer i 2013: Hans Bisgaard Jeanne Duus Johansen Lars K. Poulsen Lone Skov Publikationer se listen side 39 16

18 Klinisk Biokemisk afd. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i Europa Virkningen af omega-3 fedt på ikke fastende forhøjet triglycerid i plasma Forekomsten og betydningen af det hudtættende protein filaggrin Betydningen af den præanalytiske håndtering af blodprøverør for svartiden og det endelige analyseresultat Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Mendelsk randomisering og risiko for diabetes og kardiovaskulær sygdom Kønshormoner, genetisk variation og risiko for kardiovaskulær sygdom Familiær hyperkolesterolæmi i den almindelige befolkning Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor og seniorforsker delestilling Marianne Benn, overlæge, dr. med, ph.d Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Haya Nicole Holmegard, farmaceut, ph.d. Anne Hedengran Nedergaard, stud. med. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer se listen side 47 17

19 Lungemedicinsk afd. På Lungemedicinsk afdeling er der omfattende forskning indenfor screening for lungecancer, CTkvantitering af emfysem, alfa 1 -antitrypsin mangel og rygeafvænning. Afdelingens forskning indenfor disse områder på højt internationalt niveau. Der foregår endvidere forskning i udredning af lungekræft (inklusiv screening med lav-dosis CT-scanning med særlig bevilling fra Finansloven). Afdelingen har det ordinære professorat i medicinske lungesygdomme for Københavns Universitet og endvidere en klinisk lektor. Forskningstemaer Rygeafvænning Udredning af patienter mistænkt for lungecancer Screening af rygere for lungecancer NIV ved KOL og obstruktiv søvnapnø Billeddiagnostik ved KOL Interstitielle lungesygdomme Astma Tuberkulose Behandling af alfa1-antitrypsin mangel Videnskabelige medarbejdere Professor Asger Dirksen, overlæge, dr.med. Postdoc Torgny Wilcke, overlæge, ph.d. Seniorforsker delestilling Paul F. Clementsen, overlæge, dr.med. Post.doc. delestilling Hanne Konradsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Ph.d. studerende Zaigham Saghir, cand.med. Lone Skov Jensen, cand.cur. Laura Hohwü Thomsen, cand.med. Sidse Graff Jensen, cand.med. Kasper Ankjærgaard, cand.med. Mathilde Marie Winkler Wille, cand.med. Andet forskningsaktivt personale Ca. 10 forskningssygeplejersker og sekretærer Forskningsansvarlig overlæge Asger Dirksen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Ingelise Trosborg, sygeplejerske, MVO Publikationer se listen side 50 18

20 Medicinsk afd. C Forskningstemaer Validering af kliniske sygdomsmarkører og outcome measures på individ-niveau indenfor reumatologien Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Risiko for urinvejsinfektioner og værdi af screening ved biologisk behandling af inflammatorisk ledsygdom Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Steroidinduceret binyrebarkinsuficiens Osteoporose Patient-tilfredshedsundersøgelser, studier i optimale infusionsforløb og rationel klinisk kontrol i forbindelse med biologisk behandling, helende arkitektur Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med diabetes Tværsektorielt ernæringsprojekt geriatriske patienter i ernæringsmæssig risiko Registerforskning risikofaktorer for apopleksi recidiv hos ambulante apopleksipatienter Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske Anne Villadsen, klinisk sygeplejespecialist Anne-Marie Tetche Sweeney, sygeplejerske Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Sussi Lauridsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 52 Videnskabelige medarbejdere Seniorforsker delestilling Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. Ph.d. studerende Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Andet forskningsaktivt personale Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. Annette Hansen, specialeansvarlig overlæge Pia Nimann Kanegaard, overlæge Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 19

21 Medicinsk afd. F Afdelingens specialer er medicinsk endokrinologi, gastroenterologi-hepatologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet Medicinsk forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt et stort Center for Diabetessforskning. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer Center for Diabetesforskning ledes af professor, specialeansvarlig, dr. med. Tina Vilsbøll og forskningslektor, 1. reservelæge, ph.d. Filip Krag Knop. Hidtidige forskningsresultater har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanismer og dermed muligheder for nye behandlingsmetoder. Enheden repræsenterer et innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk af kliniske forskere, hvor der udføres patientnær forskning af høj kvalitet - spændene fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Det overordnede mål er, at identificere og videreudvikle antidiabetiske behandlingsmodaliteter baseret på de beskrevne mekanismer og nye behandlingsmetoder. Forskerholdet i Center for Diabetesforskning søger ny viden om, hvordan tarmen, tarmhormoner, fysisk træning, galde, bugspytkirtlen, nervesystemet og nye behandlingsformer påvirker sukkerstofskiftet og sygdomsudviklingen ved type 2-diabetes. Hidtidige forskningsresultater fra centret har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af tarmen og tarmhormoner som vigtige hidtil uopdagede sygdomsmekanismer. Integreringen af Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken udgør en unik mulighed for at bringe patienter til forskningen og forskning til patienterne. Center for Diabetesforskning og Diabetesklinikken repræsenterer et felt af stærke diabetologer, der har formået at skabe synergi mellem klinik og forskning og således bidrage til state-of-the-art diabetesbehandling og et innovativt forskningsmiljø. Der arbejdes i et omfattende nationalt og internationalt netværk af klinikere og forskere, der, kombineret med veludviklet og moderne infrastruktur, giver mulighed for patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske under- 20 søgelser. Endvidere arbejdes der intensivt med at øge kendskabet til type 2-diabetes og uddanne dygtige klinikere og forskere. I løbet af de næste 10 år ønskes det planlagt at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og betydning for udviklingen af type 2-diabetes med det overordnede mål at identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og antidiabetiske behandlingsmodaliteter og således drive diabetologien fremad og tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling. Ph.d. studerende Alexander Sparre-Ulrich, cand.scient. Anders Ellekær Junker, læge Andreas Brønden, læge Asger Lund, læge Astrid Plamboeck, læge David Peick Sonne, læge Jonatan Ising Bagger, læge Kristian Mikkelsen, læge Mikkel Christensen, læge Morten Hansen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Pernille Mensberg, cand.scient. Signe Foghsgaard, læge Signe Harring Østoft, læge Ulrich Rohde, læge Pelle Lau Ishøj (Psykiatrisk, Glostrup) Thomas Idorn (Nefrologisk, Rigshospitalet) Julie Rask (Psykiatrisk, Rigshospitalet) Jacob Sivertsen, læge (Hjertemedicinsk) Peter Godsk Jørgensen, læge (Hjertemedicinsk) Mette Gyldenløve (Hud- og allergiafd.) Thomas F. Dejgaard, læge (Steno Diabetes Center) Senior forskere Brynjulf Mortensen, ph.d., post.doc. Heidi Storgaard, overlæge, ph.d. Michael Røder, overlæge, dr. med. Thomas Peter Almdal, overlæge, dr. med. Louise Vedtofte, ph.d., post doc Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsstipendiater Alexander S. Mogensen, stud.med. Camilla Andersen, stud.med. Clarissa Frandsen, stud.med. Emilie Skytte Andersen, stud.med. Rune Kastrup, stud.scient. Simon Vedfald, stud. med.

22 Osteoporoseforskning: ledes af professor Bo Abrahamsen og omhandler klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme. Ph.d.-studerende Lars Folkestad, læge (OdenseUniversitetshospital) Katrine Hass Rubin, fysioterapeut (Odense Universitetshospital) Dorthe Brask-Lindemann, læge (Køge Hospital) Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske (Medicinsk afd. C) Gastroenterologisk forskning Klinisk og epidemiologisk forskning i cøliaki og malabsorption Grundvidenskabelige og translatoriske forskningsprojekter vedrørende strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion Inflammatorisk tarmsygdom Metoder til detektion af bias Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati Seniorforsker delestilling Lise Lotte Gluud, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, ph.d. Forskningsansvarlig sygeplejerske Eline Noiesen, sygeplejerske, cand.mag. Publikationer se listen side 55 21

23 Ortopædkirurgisk afd. Forskningstemaer Pårørendes rolle under den ældre patients accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik praksisforankret teoriudvikling Udvikling og afprøvning af et empowermentorienteret undervisningsprogram rettet mod rehabiliteringsperioden efter et accelereret hoftealloplastikforløb Fremmedelegemeinfektion - et dyreeksperimentelt studium omfattende undersøgelse af vaccination som forebyggende behandling af proteseinfektion PROM RSA Problemstillinger i forhold til fast-track forløb Problemstillinger i forhold til proteserelateret infektion Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Mikkel Rathsach Andersen, læge Kirsten Szöts, sygeplejerske, cand.cur. Andet forskningsaktivt personale Anders Odgaard, overlæge Henrik Morville Schrøder, overlæge Thomas Lind, overlæge Søren Solgaard, overlæge Niels Søe, overlæge Michel Boeckstyns, overlæge Claus Hjort Jensen, overlæge Lars Vadstrup, overlæge Rasmus Nielsen, 1.reservelæge Carsten Bogh Juhl, Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Susanne Boel, Forsknings- og udviklingsergoterapeut Forskningsansvarlig overlæge Anders Odgaard Udviklings-/Forskningsansvarlig sygeplejerske Louise Bager, klinisk sygeplejespecialist Publikationer se listen side 60 22

24 Røntgen- og skannings afd. Forskningstemaer Screening for lungecancer med CT Hjerteinsufficiens og sympatisk innervation, vurderet ved MIBG skintigrafi. Optimal billeddiagnostik ved primær hyperparathyreoidisme (Skintigrafi, SPECT, PET og 4DCT). Effekt af duodenal-jejunal bypass sleeve, undersøgt blandt andet med DXA skanning. Effekt på arteriel inflammation ved biologisk behandling af reumatoid artrit (PET/CT) Undersøge effekt af liraglutide (glucagon-like peptide-1 (GLP-1)) receptoragonist på glukosetolerance og risiko for at udvikle type 2 diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes. Undersøges med bl. a. helkrops DXA-skanning. Afdække årsager til astma og allergi. Undersøgelse af børn (COPSAC 2010) med bl. a. helkrops DXAskanning. Verdict-projekt - Hvorvidt kan hjerte-ct erstatte KAG i den akutte fase? Forskningsansvarlige overlæger Peter Sand Myschetzsky, overlæge Radiologisk Martin Krakauer, overlæge Nuklearmedicinsk Publikationer se listen side 62 23

25 Anæstesiafd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Aneman A, Guttormsen AB et al. Transfusion requirements in septic shock (TRISS) trial - comparing the effects and safety of liberal versus restrictive red blood cell transfusion in septic shock patients in the ICU: protocol for a randomised controlled trial. Trials maj 23;14(1):150. Tilgængelig fra: / Johansen ME, Jensen JU, Bestle MH, Hein L, Lauritsen AØ, Tousi H et al. The potential of antimicrobials to induce thrombocytopenia in critically ill patients: data from a randomized controlled trial. P L o S One. 2013;8(11):e Tilgængelig fra: /journal.pone Knudsen BM, Søe NH, Vendel Jensen N, Langebæk R, Dahlin LB. Dissektionsundervisning er fortsat vigtig ved indlæring af anatomi. Ugeskrift for Læger maj 20;175(21): Ravn P, Secher EL, Skram U, Therkildsen T, Christrup L, Werner MU. Morphine- and buprenorphineinduced analgesia and antihyperalgesia in a human inflammatory pain model: a double-blind, randomized, placebo-controlled, five-arm crossover study. Journal of Pain Research. 2013;6: Tilgængelig fra: /JPR.S Slagelse C, Vilmann P, Hornslet P, Jørgensen HL, Horsted TI. The role of capnography in endoscopy patients undergoing nurse-administered propofol sedation: a randomized study. Scandinavian journal of gastroenterology okt;48(10): Tilgængelig fra: / Søe NH, Jensen NV, Nürnberg BM, Jensen AL, Koch J, Poulsen SS et al. A novel knee prosthesis model of implant-related osteomyelitis in rats. Acta Orthopaedica (Print Edition) feb;84(1):92-7. Tilgængelig fra: / Undervisning Bog 7. Boeckstyns M, Ebskov LB, Andreasen JO, Bagi P, Gottschau B, Cayé-Thomasen P et al, red. Kirurgi i akutmodtagelse. københavn: Munksgård Danmark,

26 Forskningsenheden i HR & Kvalitet Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Briggs Boedtkjer D, Rumessen J, Baandrup U, Skov Mikkelsen M, Telinius N, Pilegaard H et al. Identification of Interstitial Cajal-Like Cells in the Human Thoracic Duct. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(2): Tilgængelig fra: / Hansen C, Pedersen BD, Konradsen H, Abrahamsen B. Anti-osteoporotic therapy in Denmark-- predictors and demographics of poor refill compliance and poor persistence. Osteoporosis Int jul;24(7): Tilgængelig fra: /s Keller M, Konradsen H. Ortoreksi blandt unge fitness-medlemmer. Klinisk Sygepleje. 2013;27(4): Konradsen H, Kirkevold M, Olson K. Recognizability. A strategy for assessing external validity and for facilitating knowledge transfer in qualitative research. Advances in Nursing Science. 2013;36(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J-M, Hansen A, Horn T. Ultrastructure of interstitial cells in subserosa of human colon. Cells, Tissues, Organs. 2013;197(4): Tilgængelig fra: / Schyum A, Rumessen JJ. Serological testing for celiac disease in adults. United European Gastroenterology Journal. 2013;1/5: Formidling Tidsskriftartikel 7. Dahl EE, Rumessen JJ. Hypertransaminasæmi og leversygdom: En guide. Lægemagasinet. 2013;2013(6): Rumessen JJ. Cøliaki - hvem, hvad, hvordan. Laegemagasinet. 2013;2013(5): Bidrag til bog/antologi 9. Schaffalitzky de Muckadell OB, Kjeldsen AD, Rumessen JJ. Medicinsk Kompendium: Tarmsygdomme. I Medicinsk Kompendium. 18. udg. Vol. II. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s

27 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste 2013 En rapport lavet fra Pure Publikationer Liste af Publikationer Sorteret efter: Type og 1. forfatter Forskning Tidsskriftartikel 1. Abuzeid W, Fosbøl EL, Fosbøl PL, Fosbøl M, Zarinehbaf S, Ross H et al. Rate and predictors of the conversion of abstracts presented at the Canadian Cardiovascular Congress scientific meetings to full peer-reviewed publications. The Canadian journal of cardiology nov;29(11): Tilgængelig fra: /j.cjca Ahlehoff O, Skov L, Gislason G, Lindhardsen J, Kristensen SL, Iversen L et al. Cardiovascular disease event rates in patients with severe psoriasis treated with systemic anti-inflammatory drugs: a Danish real-world cohort study. Journal of Internal Medicine. 2013;273(2): Tilgængelig fra: /j x 3. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen NL, Torp-Pedersen C et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. P L o S One. 2013;8(1):e Tilgængelig fra: /journal.pone Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Rasmussen JN, Andersen NL, Afzal S et al. Trimethoprim Use prior to Pregnancy and the Risk of Congenital Malformation: A Register-Based Nationwide Cohort Study. Obstetrics and Gynecology International. 2013;2013: Tilgængelig fra: /2013/ Axelsson A, Ruwald MH, Dalsgaard M, Rossing K, Steffensen R, Iversen K. Serial measurements of high-sensitivity cardiac troponin T after exercise stress test in stable coronary artery disease. Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals jun;18(4): Tilgængelig fra: / X Azimi A, Charlot MG, Torp-Pedersen C, Gislason GH, Køber L, Jensen LO et al. Moderate overweight is beneficial and severe obesity detrimental for patients with documented atherosclerotic heart disease. Heart maj;99(9): Tilgængelig fra: /heartjnl Bagai A, McNally BF, Al-Khatib SM, Myers JB, Kim S, Karlsson L et al. Temporal Differences in Outof-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Survival. Circulation (Baltimore) dec 17;128(24): Tilgængelig fra: /CIRCULATIONAHA Balling L, Kober L, Schou M, Torp-Pedersen C, Gustafsson F. Efficacy and safety of Angiotensinconverting enzyme inhibitors in patients with left ventricular systolic dysfunction and hyponatremia. Journal of Cardiac Failure nov;19(11): Tilgængelig fra: /j.cardfail Bang CN, Roman M, Best L, Lee E, Howard B, De Simone G et al. A New Four-Group Classification of Left Ventricular Hypertrophy Based on Left Ventricular Geometry Located a New High-Risk Group within Eccentric Hypertrophy in a Population-Based Study: The Strong Heart Study: Journal of the American College of Cardiology. American College of Cardiology. Journal. 2013;61(10_S):E860- E860. Tilgængelig fra: /S (13)

28 Hjertemedicinsk afd. Publikationsliste Bang CN, Dalsgaard M, Greve AM, Køber L, Gohlke-Baerwolf C, Ray S et al. Left atrial size and function as predictors of new-onset of atrial fibrillation in patients with asymptomatic aortic stenosis: The simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis study. International Journal of Cardiology. 2013;168: Tilgængelig fra: /j.ijcard Bang CN, Greve AM, Abdulla J, Køber L, Gislason GH, Wachtell K. The preventive effect of statin therapy on new-onset and recurrent atrial fibrillation in patients not undergoing invasive cardiac interventions: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology aug 10;167(3): Tilgængelig fra: /j.ijcard Beyer J, Albers PH, Altena R, Aparicio J, Bokemeyer C, Busch J et al. Maintaining success, reducing treatment burden, focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer. Annals of Oncology. 2013;24(4): Tilgængelig fra: /annonc/mds Bezzina C, Barc J, Mizusawa Y, Remme CA, Gourraud J-B, Simonet F et al. Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2 are associated with Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. Nature Genetics sep;45(9): Tilgængelig fra: /ng Biering-Sørensen T, Mogelvang R, Søgaard P, Pedersen SH, Galatius S, Jørgensen PG et al. Prognostic Value of Cardiac Time Intervals by Tissue Doppler Imaging M-Mode in Patients With Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. Cardiovascular Imaging maj 1;6(3): Tilgængelig fra: /CIRCIMAGING Bjerre M, Pedersen SH, Møgelvang R, Lindberg S, Jensen JS, Galatius S et al. High osteopontin levels predict long-term outcome after STEMI and primary percutaneous coronary intervention. European Journal of Preventive Cardiology dec;20(6): Tilgængelig fra: / Blicher TM, Hommel K, Olesen JB, Torp-Pedersen C, Madsen M, Kamper A-L. Less use of standard guideline-based treatment of myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: a Danish nation-wide cohort study. European Heart Journal (Online) okt;34(37): Tilgængelig fra: /eurheartj/eht Boggia J, Thijs L, Li Y, Hansen TW, Kikuya M, Björklund-Bodegård K et al. Risk Stratification by 24- Hour Ambulatory Blood Pressure and Estimated Glomerular Filtration Rate in 5322 Subjects From 11 Populations. Hypertension. 2013;61(1): Tilgængelig fra: /HYPERTENSIONAHA Bosselmann HS, Gislason G, Gustafsson F, Hildebrandt PR, Videbaek L, Kober L et al. Incidence and predictors of end-stage renal disease in outpatients with systolic heart failure. Circulation. Heart failure nov 1;6(6): Tilgængelig fra: /CIRCHEARTFAILURE Christiansen CB, Olesen JB, Gislason G, Hansen ML, Torp-Pedersen C. Cardiovascular and noncardiovascular hospital admissions associated with atrial fibrillation: a Danish nationwide, retrospective cohort study. B M J Open jan 24;3(1). e Tilgængelig fra: /bmjopen Christiansen CB, Lip GYH, Lamberts M, Gislason G, Torp-Pedersen C, Olesen JB. Retinal vein and artery occlusions: a risk factor for stroke in atrial fibrillation. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH aug;11(8): Tilgængelig fra: /jth

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top Mandag den 21. oktober 2013 Side 1 af 12 Indhold Gentofte Hospitals forskning er helt i top... 1 Ny cykelkælder... 3 Nu genbruges vores madaffald... 4 Forskningens Dag 2013... 6 Brunchcafé om diabetes...

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Indhold Sensommerfest 2013 750 medarbejdere deltog i årets store fest, hvor spændingen om de tre strategipriser endelig blev udløst

Indhold Sensommerfest 2013 750 medarbejdere deltog i årets store fest, hvor spændingen om de tre strategipriser endelig blev udløst Torsdag den 19. september 2013 Side 1 af 11 Indhold Sensommerfest 2013... 1 Livetransmission fra operationsstuen... 4 Har du ondt i ryggen?... 6 Hvor mange gange skal en blodprøve vendes?... 7 Lægevagt

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere