Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Opdatering af katalogpriser UBL 2.0 CataloguePricingUpdate G07 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen OIOUBL Version 2.01 April 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på

3 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning Dokumentets opbygning Figurforklaring Ordforklaringer Referencer Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter Kommentarer Procesinstruktioner Forhold til instanser af andre tilpasninger Kodeeksempel CataloguePricingUpdate CataloguePricingUpdate CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference CataloguePricingUpdate.ReferencedContract CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment CataloguePricingUpdate.ProviderParty CataloguePricingUpdate.ReceiverParty CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price...37

4 1. Læsevejledning 1. Læsevejledning Denne guideline beskriver anvendelsen af en opdatering af katalogpriser i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken. 1.1 Dokumentets opbygning Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en opdatering af katalogpriser. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokument niveu. Det der står på dokument niveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurerne. Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specificationen er opbygget af: En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL. En tekstuel specifikation af klassen. En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst. En liste over de felter, der indgår i klassen. En liste over de underklassser, der indgår i klassen. Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forreningsregler for hver af klassens felter. En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forreningsregler for klassens underklasser. For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK (ref 30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition. 1.2 Figurforklaring I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation. OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 4

5 1.2 Figurforklaring 1.3 Ordforklaringer I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne: Term UBL-Navn DK-Navn Brug Alternativ term Afløftes Forretningsregel Anbefaling Forklaring Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne Navnet på dansk Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af forretningsinformationen, der er tilladt: [1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst. [0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri. [0..n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster [1..n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster. Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som. Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale. Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument. Angiver at det er god praksis have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen. Lovlige værdier: Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningselement skal holde sig inden for. OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 5

6 1.3 Ordforklaringer Kodeliste Klasse Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for. En struktur af sammenhængende forretningsinformation. 1.4 Referencer Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken. Filnavn Titel Ref OIOUBL_GUIDE_INTRO Introduktion til OIOUBL Guidelines G01 Dokumentguidelines OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponse G02 OIOUBL_GUIDE_KATALOG OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue G03 OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest G04 OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion G05 OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENT OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRIS OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate OIOUBL_GUIDE_ORDRE OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order G08 OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponse G09 OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFT OIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange G11 OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 Ordercancellation G12 OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote G13 OIOUBL_GUIDE_RYKKER OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder G14 OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement G15 OIOUBL_GUIDE_FAKTURA OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice G16 Generelle tværgående guidelines OIOUBL_GUIDE_RABAT OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge G17 OIOUBL_GUIDE_VALUTA OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates G18 OIOUBL_GUIDE_LEVERING OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party G19 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms G20 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document Reference G21 OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints G22 OIOUBL_GUIDE_PART OIOUBL Part - UBL 2.0 Party G23 OIOUBL_GUIDE_BETALING OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms OIOUBL_GUIDE_PRISER OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices G25 OIOUBL_GUIDE_PROFILER OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles G26 OIOUBL_GUIDE_SKAT OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax G27 OIOUBL_GUIDE_TOTALER OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals G28 OIOUBL_GUIDE_DATATYPER OIOUBL r - UBL 2.0 s G29 OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibrary G30 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature G31 OIOUBL_GUIDE_UUID OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID G32 OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension G33 OIOUBL_GUIDE_KONTAKT OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact G34 OIOUBL_GUIDE_RESPONS OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons G35 OIOUBL_GUIDE_ADRESSER OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress G36 Katalogspecifikke tværgående guidelines G06 G07 G24 OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 6

7 1.4 Referencer OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger G37 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger G38 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER OIOUBL Parter i kataloger G39 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER OIOUBL Pris og mængde i kataloger G40 Scenarie pakker OIOUBL_SCENARIE_INTRO Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios S01 OIOUBL_SCENARIE_ADVORD OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Proucrement Cycle S02 OIOUBL_SCENARIE_BASPRO OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle S03 OIOUBL_SCENARIE_CATEXE OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange S04 OIOUBL_SCENARIE_COMDEL OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement Cycle S05 OIOUBL_SCENARIE_COMORG OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle S06 OIOUBL_SCENARIE_COMPAY OIOUBL COMPAY - Comlex Payment Cycle S07 OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 7

8 1.4 Referencer 2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter Et CataloguePricingUpdate skal følge det tilhørende UBL skema og samtidig overholde vejledningen. Instanserne følger W3C specifikationerne for XML, så med mindre andet er angivet, gælder de normale regler for XML. Det anbefales derfor, at man anvender en xml-fortolker til at læse dokumenterne med. 2.1 Namespace Namespaces er et semantisk rum, hvori navne er unikke og knyttet til en bestemt betydning. Namespaces optræder ofte som et bibliotek, og kan refereres til via en alias-variable. Udtrykket: < xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" > betyder at elementer, der har præfixet cac (alias-variabel) tilhører CommomAggregateComponents-2 namespacet. Det namespace, som selve dokumenter refererer til er angivet med xmlns =..., altså uden alias-variabel. Det anbefales at anvende de alias variable, der er angivet i UBL, men det er ikke er krav. For at en OIOUBL dokumentinstans kan valideres skal følgende namespaces angives: Alias-variabel cac ccts cbc sdt udt ext xsi Namespace urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:cataloguepricingupdate-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:corecomponentparameters-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:specializeds-2 urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonextensioncomponents Kommentarer Man kan anvende kommentarer i dokumenterinstanser for at lette en eventuel manuel behandling af dokumentet. Dette er særligt relevant i forbindelse med en indkøringsperiode af nye systemer, der anvender OIOUBL. Hvis man ønsker at formalisere disse kommentarer, anbefaler vi at anvende Dublin-Core metadata definitioner se Følgende termer er anvendt i eksempler i scenariebeskrivelserne [S01-S07] : DC-Term Beskrivelse Eksempel Title Beskriver titlen på dokumentinstansen BASPRO_01_01_00_Invoice_v2p0.xml Replaces Beskriver den forgående BASPRO_01_01_00_Invoice_v0p1.xml Publisher Creator Beskriver hvem der der er ansvarlig for dokumentinstansen. Beskriver den person eller det system, der har skabt instansen. "IT og Telestyrelsen" Created Dato (og evt. tid) for hvornår, dokumentet er skabt Modified Dato (og evt. tid) for, hvornår det sidst er ændret Issued Dato (og evt. tid) for hvornår det er afsendt "OIOERP v relesase 34" ConformsTo Beskrivelse af den kontekst, det tilhører. OIOUBL_ScenarioPackage_BASPRO Description Generel beskrivelse "This document is produced as part of the OIOUBL Basic OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 8

9 2.1 Kommentarer procurement scenario package" Rights Eventuelle ophavsrettigheder, knyttet til instansen. "It can be used following the Common Creative Licence" Man bør kun anvende de meta-data, man finder anvendelige og kun angive valide data. Af ovenstående liste anbefaler vi særligt, at anvende Creator -termen, da denne kan lette fejlfindingen i modtagerens system. Kommentarer skal angives indenfor dokumentets rodelement. 2.2 Procesinstruktioner Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Et eksempel kan være til at angive, at en instans er til testformål. En procesinstruktion angives med <?navn...?> og kan rumme attributter som vist i nedenstående eksempel. Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement. <?TestInstance description= "apply your comment here"?> 2.3 Forhold til instanser af andre tilpasninger Man angiver, at en instans er OIOUBL ved at sætte CustomizationID til OIOUBL-2.0. Instanser af OIOUBL bygger på UBL 2.0 og vil således direkte kunne forståes af UBL 2.0 fortolkere. Instanser fra andre UBL 2.0 tilpasninger vil direkte kunne forståes af en OIOUBL fortolker ved at ændre CustomizationID, såfremt instansen overholder kravene i denne guideline. 2.4 Kodeeksempel Kodeeksempler findes i scenariebeskrivelserne [S01-S07] OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 9

10 3. CataloguePricingUpdate 3. CataloguePricingUpdate OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 10

11 3.1. CataloguePricingUpdate 3.1. CataloguePricingUpdate OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 11

12 3.1. CataloguePricingUpdate CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser) specifikation Navn Opdatering af katalogpriser Alternativ term OIOUBL-2.0 CataloguePricingUpdate er et dokument til opdatering af priser og mængder i et katalog. Dokumentet kan kun benyttes såfremt der allerede findes et katalog. Fem dokumenter anvendes i forhold til at implementere og vedligeholde kataloger. Catalogue Request dokumentet bruges til at specificere, hvilke typer af katalog er ønskes fra leverandøren f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, samt hvilke produkter der efterspørges. Catalogue dokumentet bruges til at oprette nye kataloger og til at tilføje, opdatere eller slette varer i eksisterende kataloger. Catalogue Item Specification Update dokumentet kan anvendes når kun vare specifikationerne skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue pricing Update dokumentet kan, som beskrevet, anvendes, når kun priserne i et eksisterende dokument skal opdateres. Catalogue Deletion dokumentet sletter et helt katalog. Katalog dokumenterne skal dog også ses i forhold til hele indkøbsprocessen fra sourcing, bestilling og fakturering til betaling og de andre OIOUBL-2.0 dokumenter, som bruges til disse formål. Implementering af et katalog kan være første skridt i indkøbsprocessen, fulgt af en ordre og en faktura. De umiddelbare fordele i brugen af OIOUBL-2.0 dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL-2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumentet anvendes på tværs af landegrænser. Den danske udgave kaldes OIOUBL-2.0 og er udformet til at imødekomme de danske krav og ønsker. Fordelene ved at anvende OIOUBL-2.0 er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matche automatisk for at spare ressourcer i forhold til manuel behandling. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug UBLVersionID UBLVersionID Ja 1 CustomizationID SpecialtilpasningsID Ja 1 ProfileID ProfilID Ja 1 ID ID Ja 1 UUID UniversaltUnikID Ja 0..1 Name Navn Name Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 RevisionDate ÆndringsDato Date Ja 0..1 RevisionTime ÆndringsTid Time Aftales 0..1 Note Note Text Ja 0..n Description Beskrivelse Text Ja 0..n VersionID VersionsID Ja 1 Underklasser i klassen CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1 G22 ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1 G37 RelatedCatalogueReference RelateretKatalogReference Ja ReferencedContract KontraktReference Ja Signature Signatur Ja 0..n ProviderParty KatalogUdbyder Ja ReceiverParty KatalogModtager Ja SellerSupplierParty Leverandør Ja 1 G ContractorCustomerParty KontraktAdministrator Ja 0..1 G TradingTerms HandelsVilkår Ja 0..1 DefaultLanguage StandardSprog Ja 0..1 CataloguePricingUpdateLine KatalogPrisOpdateringsLinje Ja 1..n 3.6 OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 12

13 3.1. CataloguePricingUpdate Felt specifikationer UBLVersionID Feltnavn UBLVersionID Alternativ term Versionen af UBL skemaet der er i brug. Lovlige værdier 2.0 Eksempel 2.0 CustomizationID Feltnavn SpecialtilpasningsID Alternativ term Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL. Lovlige værdier OIOUBL-2.01 ProfileID Feltnavn ProfilID Alternativ term Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Id list urn:oioubl:id:profileid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PROFILER ( G26 ) ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikator for en katalogopdatering tildelt af KatalogUdbyder. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 ) UUID Feltnavn UniversaltUnikID Alternativ term DokumentInstansID En computer-genereret universally unique identifier (UUID) for en instans af et katalog. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) Name Feltnavn Navn Alternativ term Name Et navn givet til en katalogopdatering IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Datoen tildelt af KatalogUdbyder for hvornår katalogopdateringen er genereret. Lovlige værdier yyyy-mm-dd Eksempel IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Tiden tildelt af KatalogUdbyder for hvornår katalogopdateringen er genereret. Lovlige værdier hh:mm:ss Eksempel 12:00:00 OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 13

14 3.1. CataloguePricingUpdate RevisionDate Feltnavn ÆndringsDato Alternativ term Date Datoen (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i katalogopdateringen senest er revideret Lovlige værdier yyyy-mm-dd Eksempel RevisionTime Feltnavn ÆndringsTid Alternativ term Time Tidspunktet (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i katalogopdateringen senest er revideret Lovlige værdier hh:mm:ss Eksempel 12:00:00 Note Feltnavn Note Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Fritekst tilføjet til katalogopdateringen. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur. Anbefaling Brug kun mere end en, hvis der anvnedes flere sprog Description Feltnavn Beskrivelse Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text En beskrivelse af katalogopdateringen Anbefaling Brug kun mere end en, hvis der anvnedes flere sprog VersionID Feltnavn VersionsID Alternativ term Den nuværende version af katalogopdateringen Anbefaling Bør angives Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 ) Eksempel 2.1 Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Perioden angivet af leverandøren for, hvornår informationerne i kataloget er gyldige. Der kan angives et start og evt. et sluttidspunkt. Forretningsregel Bemærk at GyldighedsPeriode specificeret på header level i KatalogPrisOpdatering vil ændre gyldighedsperioden for hele kataloget Se afsnit G30 3. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 ) RelatedCatalogueReference Klassenavn RelateretKatalogReference Alternativ term CatalogueReference Oplysninger om det katalog der skal opdateres Se afsnit 3.2 OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 14

15 3.1. CataloguePricingUpdate ReferencedContract Klassenavn KontraktReference Alternativ term Contract Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt Se afsnit 3.3 Signature Klassenavn Signatur Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Signature En eller flere signaturer er tilføjet til kataloget Se afsnit G30 3. ProviderParty Klassenavn KatalogUdbyder Alternativ term Party Oplysninger vedrørende KatalogUdbyder Forretningsregel Katalogudbyderen kan være en leverandør eller en tredjeparts katalogadministrator Se afsnit 3.4 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) ReceiverParty Klassenavn KatalogModtager Alternativ term Party Oplysninger vedrørende KatalogModtager Forretningsregel Katalogmodtageren kan være en køber eller en tredjeparts katalogadministrator f.eks. en markedsplads eller en portal Se afsnit 3.5 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) SellerSupplierParty Klassenavn Leverandør Alternativ term SupplierParty Oplysninger vedrørende Sælger Forretningsregel Leverandøren er default for kataloglinjerne med mindre andet er angivet her. Bemærk, at SellerSupplierParty angivet på linjen underkender leverandøren på header niveau. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) ContractorCustomerParty Klassenavn KontraktAdministrator Alternativ term CustomerParty Oplysninger vedrørende KontraktAdministrator Forretningsregel Kunden skal kun angives, når denne adskiller sig fra KatalogModtager. Kunden er default for kataloglinjerne med mindre andet er angivet her. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) TradingTerms Klassenavn HandelsVilkår Alternativ term TradingTerms Oplysninger vedrørende handelsvilkårene Forretningsregel Bemærk, at handelsvilkår på header niveau i CatalogueItemSpecificationUpdate er gældende for hele kataloget. Er der ikke angivet handelsvilkår her, og er de ikke specificeret i en kontrakt, vil det være handelsvilkårene der fremgår af ordren der er gældende. Se afsnit G30 3. OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 15

16 3.1. CataloguePricingUpdate DefaultLanguage Klassenavn StandardSprog Alternativ term Language Default sprog for KatalogPrisOpdaterings dokumentet Se afsnit G30 3. CataloguePricingUpdateLine Klassenavn KatalogPrisOpdateringsLinje Alternativ term Brug 1..n Afløftes Ja CataloguePricingUpdateLine Oplysninger vedrørende KatalogPrisOpdateringsLinje Se afsnit 3.6 Ekskluderede klasser og felter i CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser) Navn DK-Navn Type LineCountNumeric LinjeAntal Felt OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 16

17 3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference 3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference) specifikation Navn RelateretKatalogReference Alternativ term Reference til et katalog Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 UUID UniversaltUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 RevisionDate RevisionsDato Date Ja 0..1 RevisionTime RevisionsTid Time Aftales 0..1 Note Note Text Ja 0..n Description Beskrivelse Text Ja 0..n VersionID VersionsID Ja 0..1 PreviousVersionID ForrigeVersion Aftales 0..1 Underklasser i klassen RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 17

18 3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Et id (udstedt af SælgerPart) for katalogdokumentet. UUID Feltnavn UniversaltUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for katalogdokumentforekomsten. IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Datoen, da kataloget blev udgivet. Lovlige værdier yyyy-mm-dd Eksempel IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslættet, da kataloget blev udgivet. Lovlige værdier hh:mm:ss Eksempel 12:00:00 RevisionDate Feltnavn RevisionsDato Alternativ term Date Den dato (angivet af SælgerParten), hvor oplysningerne i kataloget blev revideret. Lovlige værdier yyyy-mm-dd Eksempel RevisionTime Feltnavn RevisionsTid Alternativ term Time Det klokkeslæt (angivet af SælgerParten), hvor oplysningerne i kataloget blev revideret. Lovlige værdier hh:mm:ss Eksempel 12:00:00 Note Feltnavn Note Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text En note i fritekst vedrørende kataloget. Dette bruges til oplysninger, der kun kan læses af mennesker. Anbefaling Brug kun mere end en, hvis der anvnedes flere sprog Description Feltnavn Beskrivelse Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text En beskrivelse af kataloget. Anbefaling Brug kun mere end en, hvis der anvnedes flere sprog OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 18

19 3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference VersionID Feltnavn VersionsID Alternativ term Til angivelse af katalogets aktuelle version. Eksempel 1.2 PreviousVersionID Feltnavn ForrigeVersion Alternativ term Til angivelse af den forrige version, Dvs. den version, der er blevet erstattet med dette katalog. Ekskluderede klasser og felter i RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 19

20 3.3. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract 3.3. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract ReferencedContract (Kontrakt) specifikation Navn Kontrakt Alternativ term Oplysninger vedrørende en Kontrakt. Forretningsregel Anvendes til at angive en evt. rammeaftale. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1 ContractType KontraktType Text Ja 0..1 Underklasser i klassen ReferencedContract (Kontrakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 G ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 20

21 3.3. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikation for Kontrakt. Forretningsregel En identifikator, som er kendt af relevante parter IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af Kontrakt. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt. ContractTypeCode Feltnavn KontraktTypeKode Alternativ term Code Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode. Forretningsregel En bilateral specificeret kode hvis den er anvendelig Afhængigheder../ContractType ContractType Feltnavn KontraktType Alternativ term Text Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst. Forretningsregel Brug hvis ingen kode er anvendelig Afhængigheder../ContractTypeCode Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference. Anbefaling Kan bruges til at vedlægge den aktuelle kontrakt Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ReferencedContract (Kontrakt) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 21

22 CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentRefere nce ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 22

23 CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikation for det dokument, der refereres til. Eksempel CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). Eksempel false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt. Eksempel XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. Eksempel /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 23

24 CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentRefere nce.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 24

25 CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 25

26 3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty 3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty ProviderParty (KatalogUdbyder) specifikation Navn KatalogUdbyder Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 1 Underklasser i klassen ProviderParty (KatalogUdbyder) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskLokation Ja 0..1 PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Aftales 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 26

27 3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term Hjemmeside URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Reference til partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Forretningsregel PartIdentifikation eller Navn skal angives Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Forretningsregel PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 27

28 3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Forretningsregel Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark Anbefaling Postadressen bør angives på headerniveau Se afsnit G PhysicalLocation Klassenavn FysiskLokation Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Forretningsregel Kun hvis forskellig fra PostAdresse Se afsnit G30 3. PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Eksempel DK (schemeid = CVR) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Anbefaling Kontakt information til part Se afsnit G Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Anbefaling Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i ProviderParty (KatalogUdbyder) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikator Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 28

29 3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty 3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty ReceiverParty (KatalogModtager) specifikation Navn KatalogModtager Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 1 Underklasser i klassen ReceiverParty (KatalogModtager) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskLokation Ja 0..1 PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Aftales 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 29

30 3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term Hjemmeside URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Reference til partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Forretningsregel PartIdentifikation eller Navn skal angives Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Forretningsregel PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 30

31 3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Forretningsregel Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark Anbefaling Postadressen bør angives på headerniveau Se afsnit G PhysicalLocation Klassenavn FysiskLokation Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Forretningsregel Kun hvis forskellig fra PostAdresse Se afsnit G30 3. PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Eksempel DK (schemeid = CVR) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Anbefaling Kontakt information til part Se afsnit G Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Anbefaling Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i ReceiverParty (KatalogModtager) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikator Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 31

32 3.6. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine 3.6. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje) specifikation Navn KatalogPrisOpdateringsLinje Alternativ term Detaljerede oplysninger vedrørende KatalogLinjePris. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 Underklasser i klassen CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ContractorCustomerParty KontraktAdministrator Ja 0..1 G SellerSupplierParty Leverandør Aftales 0..1 G RequiredItemLocationQuantity KrævetVarePrisVariant Ja 1..n Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Entydigt instans-id for linjen i dette katalogdokument. Anbefaling Kunne være kombinationen af leverandør ID og vare ID Klasse specifikationer ContractorCustomerParty OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 32

33 3.6. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine Klassenavn KontraktAdministrator Alternativ term CustomerParty Den KundePart, der er ansvarlig for den kontrakt, som Kataloget relaterer til. Forretningsregel Hvis KontraktAdministrator er specificeret på kataloglinjen, er kataloglinjen kun gyldig for den kunde. Det gør det muligt at specificere produkter til forskellige kunder i det samme katalog f.eks. til en markedsplads. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) SellerSupplierParty Klassenavn Leverandør Alternativ term SupplierParty Oplysninger vedrørende varens Sælger. Forretningsregel Angivelse af leverandøren på kataloglinjen gøre det muligt at have produkter fra flere leverandører i det samme katalog. Bemærk, at SellerSupplierParty angivet på linjen underkender leverandøren på header niveau. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 ) RequiredItemLocationQuantity Klassenavn KrævetVarePrisVariant Alternativ term Brug 1..n Afløftes Ja ItemLocationQuantity Oplysninger vedrørende beskrivelsen af egenskaber, der vedrører varens placeringer og mængder. Forretningsregel Bemærk, at hele den eksisterende VarePrisVariant klasse overskrives ved opdateringen. Hvis varen har forskellige priser afhængig af mængde, lokation eller periode, så kan hele VarePrisVariant klassen gentages. Se afsnit Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 ) Ekskluderede klasser og felter i CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 33

34 CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLoc ationquantity RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant) specifikation Navn KrævetVarePrisVariant Alternativ term Oplysninger om en vares egenskaber i relation til specifikke antal og/eller specifikke lokationer. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug LeadTimeMeasure LeveringsTid Measure Ja 0..1 MinimumQuantity MinimumsMængde Quantity Ja 0..1 MaximumQuantity MaksimumsMængde Quantity Ja 0..1 HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Indicator Aftales 0..1 TradingRestrictions HandelsRestriktioner Text Ja 0..1 Underklasser i klassen RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ApplicableTerritoryAddress GældendeOmrådeAdresse Ja 0..n G Price Pris Ja DeliveryUnit LeveringsEnhed Ja 0..n G ApplicableTaxCategory GældendeAfgifsKategori Ja 0..n G OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 34

35 Felt specifikationer CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity LeadTimeMeasure Feltnavn LeveringsTid Alternativ term Measure Den tid det tager fra varen bestilles til den er leveret. Anbefaling Bør angives Eksempel 1 (unitcode = 'DAY') MinimumQuantity Feltnavn MinimumsMængde Alternativ term Quantity Den mindste mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris). Eksempel 6 (unitcode = 'BO') MaximumQuantity Feltnavn MaksimumsMængde Alternativ term Quantity Den maksimale mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris). Eksempel 60 (unitcode = 'BO') HazardousRiskIndicator Feltnavn FarlighedsIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om en vare er farlig i den tilstand, den leveres. Lovlige værdier true, false TradingRestrictions Feltnavn HandelsRestriktioner Alternativ term Text Beskrivelse af handelsrestriktioner, der gælder for varen eller mængder af varen. Klasse specifikationer ApplicableTerritoryAddress Klassenavn GældendeOmrådeAdresse Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Address Oplysninger vedrørende Område (adresse). Se afsnit G Price Klassenavn Pris Alternativ term Price Oplysninger vedrørende Pris. Se afsnit DeliveryUnit Klassenavn LeveringsEnhed Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja DeliveryUnit Oplysninger vedrørende LeveringsEnhed. Se afsnit G OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 35

36 CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity ApplicableTaxCategory Klassenavn GældendeAfgifsKategori Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja TaxCategory Oplysninger vedrørende AfgiftKategori. Forretningsregel Det kan angives om en vare er momspligtig eller momsfritaget. Andre afgifter kan også angives Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 36

37 CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLoc ationquantity.price Price (Pris) specifikation Navn Pris Alternativ term Oplysninger om pris. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug PriceAmount PrisBeløb Amount Ja 1 BaseQuantity BeregningsGrundlagMængde Quantity Ja 1 PriceChangeReason PrisÅrsag Text Aftales 0..1 PriceTypeCode PrisTypeKode Code Aftales 0..1 PriceType PrisTypeBeskrivelse Text Aftales 0..1 OrderableUnitFactorRate OrdreAntalMængdeRate Rate Ja 1 Underklasser i klassen Price (Pris) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1 G PriceList Prisliste Aftales 0..1 G AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n G OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 37

38 CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price Felt specifikationer PriceAmount Feltnavn PrisBeløb Alternativ term Amount Beløbet for Pris. Forretningsregel Det angivne PrisBeløb er altid prisen for den angivne BeregningsGrundlagMængde Afhængigheder../BaseQuantity Eksempel (unitcode ='DKK') BaseQuantity Feltnavn BeregningsGrundlagMængde Alternativ term Quantity Den faktiske mængde, som Prisen gælder for. Forretningsregel PrisBeløb og BeregningsGrundlagMængde er gensidigt afhængige Afhængigheder../PriceAmount Eksempel 1 (unitcode ='BO') PriceChangeReason Feltnavn PrisÅrsag Alternativ term Text Årsagen til ændringen i Pris angivet som tekst. Anbefaling Brug kun mere end en, hvis der anvnedes flere sprog PriceTypeCode Feltnavn PrisTypeKode Alternativ term Code Prisens type angivet som en kode. Kodeliste UN/ECE 5387 PriceType Feltnavn PrisTypeBeskrivelse Alternativ term Text Prisens type angivet som tekst. OrderableUnitFactorRate Feltnavn OrdreAntalMængdeRate Alternativ term Rate Den faktor, der kan bruges til at omregne basisprisenheden til bestillingsenheden. Forretningsregel Standardværdien er 1, og gældende såfremt ikke andet angives. Lovlige værdier >0 Afhængigheder../BaseQuantity and../../../orderableunit Eksempel 6 Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 ) OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 38

39 CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price PriceList Klassenavn Prisliste Alternativ term PriceList En reference til en PrisListe. Se afsnit G AllowanceCharge Klassenavn RabatGebyr Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja AllowanceCharge Oplysninger vedrørende RabatGebyr. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Price (Pris) Ingen OIOUBL opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate Side 39

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Katalogforespørgsel UBL 2.0 CatalogueRequest G04 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Katalog UBL 2.0 Catalogue G03 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Dokumentoversigt

OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordreannullering

OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Kontoopgørelse UBL 2.0 Statement G15 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponse G09 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kreditnota UBL 2.0 Creditnote G14 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline Bibliotek

OIOUBL Guideline Bibliotek OIOUBL Guideline Bibliotek OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere