Pause Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer."

Transkript

1 Nr Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min drivkraft 18 Sygepleje og teknologi

2 Leder INDHOLD MidtNyt 8 Baggrund Reportage fra Norddjurs Kommune om projekt Det faglige arbejdsmiljø Vores Midt Nysgerrighed er min drivkraft Portræt af sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk 14 Øjeblikke I pausens rum Billedreportage fra afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 16 Taleboblen Hvad er dine forventninger til den nye kredsbestyrelse? 18 Stafetten Der er ingen vej udenom Interview om sygepleje og teknologi med Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen 6 20 FagNyt 22 MidtNyt 23 Kalender DSR midt magasin for medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland 2. årgang. Nr. 4, december 2009 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Tlf Redaktion Ditte Scharnberg (ansvh. redaktør), Marie Adelstorp (DJ) Fotos Jonna Fuglsang Keldsen Skriv til redaktionen Design og tryk Datagraf Oplag DSR midt udkommer 4 gange årligt Holdninger, der tilkendegives i artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DSR, Kreds Midtjyllands synspunkter. 2 DSR midt

3 LEDER Dialog giver energi På vegne af kredsen vil jeg gerne sende de bedste hilsner til alle medlemmer og ønske jer en god jul og et helsebringende nytår. I kredsen har vi i dette efterår afsluttet valg til ny bestyrelse og formandsgruppe. Medlemmerne har talt, og jeg ser meget frem til samarbejdet. Valget er udtryk for stemmer både til kontinuitet og fornyelse, og den kombination er en god cocktail. Fælles for alle valgte er et ønske om, at medlemmer i kredsen skal høres og inddrages mest muligt i organisationens arbejde. Min mand og jeg har den tradition, at når vi mødes om aftenen, holder vi skumring, hvor vi deler dagens oplevelser. Kendetegnende er, at han meget hurtigt aflæser, hvordan min dag har været. Han mærker tydeligt, når jeg har været i dialog med medlemmer, for det giver mig en særlig glæde og energi. Jeg bliver nemlig så stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne og ser, hvordan vi som sygeplejersker gør en forskel for befolkningen. Op til sommerferien var jeg på besøg på medicinsk afdeling på Holstebro Sygehus. Her fulgte jeg afdelingssygeplejersken og flere af sygeplejerskerne i deres arbejde, hvor de på trods af travlhed tog vare på patienterne på en meget menneskelig og værdig måde. Det var glædeligt at opleve, hvordan udviklingen af fagligheden var tænkt ind i den faglige og ledelsesmæssige praksis. Faglighed udvikles ikke kun i det universitære miljø, men overalt i sygeplejen. Tilsvarende oplevelse havde jeg, under besøg hos hjemmeplejen i Norddjurs. Her fik vi en god drøftelse af fremtidens hjemmepleje, og hvad der ligger af udfordringer i her at få udviklet generalistniveauet. Det er nødvendigt, hvis hjemmeplejen skal kunne løfte de øgede krav og opgaver, som vil komme, når det såkaldt accelererede patientforløb vil blive udviklet. Her bliver det helt afgørende, at vi er i stand til at mestre det sammenhængende patientforløb, hvori sygeplejersker er nøglepersoner. Samme stærke oplevelse var det at være på Samsø og opleve sygeplejens vilkår og udvikling i et ø-samfund. Men også samværet med de mange medlemmer, Kredsens nye formandsgruppe: 1. kredsnæstformand, Anja Laursen, (forrest) påbegyndte sin barselsperiode 27. november 2009, og bestyrelsen har konstitueret Ronnie Siegumfeldt Andersen (bagest) som kredsnæstformand. Herefter er Gert Petersen 1. kredsnæstformand (yderst tv), Bente Alkærsig Rasmussen 2. kredsnæstformand (nr. 2 fra venstre) og Birgitte Krusell 3. kredsnæstformand (nr. 3 fra venstre). Kredsformand er Else Kayser (yderst th). som har deltaget i fællesmøder i vores nye medlemshus i Silkeborg, hører til den række af perler på snor, jeg husker fra det forgangne år. Sådanne oplevelser gør, at jeg som formand føler mig endnu bedre klædt på, når jeg mødes med arbejdsgiverne, for det styrker mig i at inddrage medlemmernes praksis i vores løbende argumentation for bedre vilkår for sygeplejen. Jeg ser frem til sammen med den øvrige formandsgruppe også at komme på besøg på arbejdspladserne i det nye år og her udveksle erfaringer med sygeplejersker, ledere og nyvalgte politikere. Jeg bliver stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne. Else Kayser Kredsformand DSR midt 3

4 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Studerende vælger Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland oplever en markant stigende interesse blandt de studerende for at melde sig ind i DSR. Fra 1. januar 2009 og til 1. november 2009 er tallet steget fra 1036 til 1431 indmeldte studerende. For få år siden var det svært at få kontakt med de nye studerende. Men nu viser de unge stor interesse for, hvad DSR kan tilbyde, fortæller kredsnæstformand Gert Petersen. Han er blandt de repræsentanter fra Kreds Midtjylland, som er med til at introducere de nye studerende til organisationen. Alle kredsens sygeplejeskoler får besøg af DSR ved studiestart. Fællesskabet er nødvendigt Alene i september og oktober 2009 meldte 287 studerende sig ind i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) og får dermed også et medlemskab af Dansk Sygeplejeråd. Ligelønsdagsordenen synes at give de unge energi. De kan se, at fællesskabet er nødvendigt, vurderer Gert Petersen. På 7. semester gæster en medarbejder fra kredsen igen de studerende for, sammen med Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), at give de kommende dimmitender en introduktion til det arbejdsmarked, de kort efter skal være en del af. Vi ved endnu ikke, om den positive tilgang til Dansk Sygeplejeråd, vi mærker hos de nye studerende, har forplantet sig til de nyuddannede. Men at fastholde og rekruttere medlemmerne er et satsningsområde i kredsen, som vi arbejder ihærdigt med, siger Gert Petersen. I kredsen er der pr. 1. november aktive medlemmer. Til sammenligning var antallet medlemmer 1. januar Fokus på psykiatri i 2010 I 2010 vil flere medlemsaktiviteter i kredsen have psykiatrisk sygepleje som omdrejningspunkt. Som opfølgning på kongressen i 2008 blev det besluttet, at der skulle fokus på kvalitet og faglighed i de psykiatriske tilbud til borgerne. Derfor vil der i 2010 blive tale om medlemstilbud om psykiatrisk sygepleje og udvikling heraf, fortæller chefkonsulent Mette Bille, der har medlemsaktiviter og service som et af sine arbejdsområder. I februar og marts 2010 vil kredsen indbyde til tre medlemsmøder om fremtiden for borgernes tilbud om psykiatrisk behandling, sygeplejens betydning for den psykiatriske patient og håndtering af udadreagerende patienter og voldsepisoder i psykiatrien. Medlemsmøderne er for alle sygeplejersker og ledere. Din nye bestyrelse 4 DSR midt

5 Hvad mener du om medlemsmagasinet? Siden Kreds Midtjylland så dagens lys i november 2007, har du modtaget otte numre af medlemsmagasinet DSR midt. Tiden er nu inde til at høre læsernes, herunder din, vurdering af magasinet. Frem til 25. januar 2010 kan du derfor give din mening til kende i læserundersøgelsen på kredsens hjemmeside. Svar og vind Du skal svare på en række spørgsmål om, hvad du læser og hvorfor, ligesom der er mulighed for at give ideer og tips til kommende numre. Det vil tage dig mindre end fem minutter at deltage. Som tak for din indsats deltager du i lodtrækning om tre flotte præmier. Sundhedsvæsenet på vej hvorhen? Kredsens nyvalgte bestyrelse mødtes første gang 16. november 2009 i medlemshuset i Silkeborg. Du finder præsentation af hele kredsbestyrelsen og materialer om dens arbejde på midtjylland I efteråret 2009 oplevede Kreds Midtjylland stor interesse for initiativet Den lille politikerskole. Det var et tilbud både til sundhedspolitisk interesserede, sygeplejersker og til lokalpolitikere og kandidater til de kommunale valg. Politikerskolen var velbesøgt. Vi har nu arrangeret en opfølgning som et åbent tilbud til alle medlemmer i kredsen, fortæller chefkonsulent Mette Bille. I mødet Hvor bevæger sundhedsvæsenet sig hen? deltager sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard, og stadsdirektør i Århus Kommune, Niels Højberg. Mødet foregår d. 11. januar 2010 fra kl i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Du kan tilmelde dig mødet via kredsens hjemmeside. DSR midt 5

6 MidtNyt Tekst Ditte Scharnberg 2år i Kreds Midt Det summede af liv straks fra begyndelsen på kredsens generalforsamling den 28. oktober 2009 i Silkeborg. Ikke færre end 301 midtjyske sygeplejersker havde valgt at bruge en aften på at diskutere kredsens arbejde. Under diskussionen af kredsbestyrelsens beretning var det især temaer som medicinsk sygepleje og sygeplejen i kommunerne, der var til debat, ligesom studerendes, kliniske vejlederes, lederes og seniorers vilkår blev diskuteret. Også formandsvalg, den kommende overenskomstforhandling og ligelønskampen blev drøftet. Fag og profession i fremtiden Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens forslag til at fortsætte arbejdet med de fire satsningsområder, sidste års generalforsamling besluttede: Nærhed og demokrati, Sundhedspolitik, Arbejdsmiljø og Løn og overenskomst. I mindre grupper var der intens debat med forslag til indsatsen fremover. Generalforsamlingen vedtog desuden, at kredsen i den kommende periode særligt skal arbejde med temaet Fag og profession i fremtiden. Og et forslag fra seniorerne, om at deres landsformand får tale-, men ikke stemmeret på fremtidige kongresser fik også opbakning. Undervejs blev seks deltagere udtrukket som de heldige vindere af et week-endophold i et af PKAs sommerhuse. Du finder beretninger og materiale om generalforsamlingen og satsningsområderne på ww.dsr.dk/midtjylland Jeg var meget positivt overrasket over at høre til i en kreds, hvor så mange sygeplejersker er engagerede i deres fagforening; at de møder op og forholder sig kritisk til sundhedspolitiske emner. Det var fedt at være i en forsamling, hvor så mange brænder for deres fag trods omstrukturering, nedskæring og andre kedelige udfordringer. Det kom lidt bag på mig at høre, hvordan mange var optaget af sygeplejeuddannelsen og engageret i, hvordan det er muligt at forbedre både den kliniske og teoretiske undervisning for os. Som kommende sygeplejerske kan man nogle gange føle sig meget lille og ubetydelig. Men under generalforsamlingen oplevede jeg at være del af en stor og meget stærk organisation, hvor en masse sygeplejersker arbejder for at gøre vilkårene bedre både for sygeplejersker og studerende. At være med gav stor gejst, som jeg og mine med-sls ere kunne tage med hjem og smitte resten af vores bestyrelse med. Sofie Hellerup Vestergaard Sygeplejestuderende, 7. modul, Århus Sygeplejeskole 6 DSR midt

7 Der var en rigtig god stemning på generalforsamlingen; man kunne mærke den der fælles ånd, som binder os sammen. Maden var suveræn. Hvor er det dejligt at komme og få et veltillavet varmt måltid og et glas vin efter en lang arbejdsdag. Jeg var faktisk ret godt tilfreds med Else Kaysers beretning, selv om den var en smule lang. Jeg kan godt lide en tydelig formand, der har sine meningers mod og som ikke er bange for at være politisk, og så er hun velargumenteret. For mig var gruppediskussionerne lidt af en fuser. Spørgsmålene til det emne, jeg havde valgt, var ikke dem, jeg havde forestillet mig. Desuden var vi for mange ved hvert bord, så det blev meget spredt fægtning. I DSR knokler mange året rundt for at forbedre mine løn- og ansættelsesvilkår, for slet ikke at tale om at deltage i den nødvendige sundhedsfaglige og politiske debat. Det mindste, jeg kan gøre som medlem, er at møde op på generalforsamlingen for at høre, hvad der sker, og vise min interesse. Hvis man ikke møder op og giver sin mening til kende, mister man retten til at kritisere. Hannelise Tøttrup Kristensen strålesygeplejerske, Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus DSR midt 7

8 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Koordinerende sygeplejerske Gitte Eilersen deler glæde i hverdagen med beboer på plejehjemmet Vestervang, Ørum. Vi lærer af dilemmaer Alle faggrupper på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune udfordrer fagligheden i hverdagen. et faglige arbejdsmiljø gad vide, D hvad det indebærer? Sådan reagerede koordinerende sygeplejerske Anna Olsen, da hun første gang hørte om projekt Det faglige arbejdsmiljø. Anna arbejder på Hedebo-Centret i Grenaa, som er et af de ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune, der deltager i projektet. Gitte Eilersen, koordinerede sygeplejerske på plejehjemmet Vestervang i Ørum, tænkte det samme, da projektet for ca. et år siden blev præsenteret for alle faggrupper på plejehjemmene. Men jeg var hurtigt fanget ind, da det stod klart, at det først og fremmest handler om at styrke faglighed og arbejdsglæde og at et mål også er på den måde at nedbringe sygefraværet. Styrke alles faglighed Projektet blev præsenteret på en fælles temadag 24. februar Teamleder, koordinator og en medarbejder fra hver af de ti arbejdspladser skulle give deres bud på definition af det faglige arbejdsmiljø og indkredse et øjebliksbillede af deres arbejdsplads i det perspektiv. Det var tydeligt, at dette projekt er en rigtig god mulighed for, at alle faggrupper kan blive udfordret og styrket i fagligheden hver for sig og sammen, siger Anna. Jeg blev virkelig pirret af projektets fokus på faglighed. Vi er så vant til at tænke arbejdsmiljøet fysisk og psykisk, men her er valgt en helt anden tilgang. Trives vi fagligt, påvirker det arbejdsmiljøet til det bedre, er projektets tese. Gitte understreger, at de koordinerende sygeplejersker i forvejen havde et velfungerende fagligt netværk. Men projektet betyder, at vi bliver langt mere opmærksomme på at arbejde med samspillet mellem alle faggrupper. Initiativgrupper på alle arbejdspladser udarbejder løbende handleplaner, og to gange årligt arrangeres temadage for alle på hver enkelt arbejdsplads. Der er 8 DSR midt

9 Anna Olsen (tv) og Gitte Ejlersen, koordinerende sygeplejersker i Norddjurs Kommune, er blandt nøglepersonerne i projekt Det faglige arbejdsmiljø. nedsat en styregruppe, der samarbejder med Knud Erik Jensen, konsulentfirmaet Udvikling og Dokumentation. Fat i dilemmaer Hver arbejdsplads beslutter, hvilket fokus de vil have i projektet. Hverdagen er fyldt med dilemmaer som fx knaphed på tid og ressourcer og ønsket om at gøre det bedste, siger Anna. Men det gælder jo om at vende sagen rundt og spørge: Når vi ikke kan eller må gøre sådan og sådan, hvad kan vi så gøre?. På plejehjemmet Vestervang har vi lagt stor vægt på at arbejde med handleplanerne for beboernes trivsel mere som en mulighed for målrettet indsats end En ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Anna Olsen, koordinerende sygeplejerske, Hedebo-Centret, Grenaa som noget, vi bare skulle beskrive, fortæller Gitte. Hun tilføjer, at det har givet større arbejdsglæde blandt medarbejderne og bedre hverdage for beboerne. På Vestervang har de desuden haft fokus på det hjemlige måltid og sund kost. Også kontaktpersonordningen, som nu har den udviklende fortrolighed som et parameter, og modtagelsen af nye kolleger er der blevet arbejdet med. På Annas arbejdsplads har fokus især været på arbejdstilrettelæggelse og vagtplaner. Det er så vigtigt for arbejdsglæden, at man oplever at have medindflydelse på vagtplaner. Dertil kommer, at med et mere bevidst forhold til vores ressourcer, har vi fået en langt bedre fordeling af kompetencer ud over hele døgnet. Ny arbejdsglæde mærkes Projektet, der er finansieret af Forebyggelsesfonden, løber til og med 2011, og de to koordinerende sygeplejersker har masser af engagement til den videre proces. Det er et af projektets helt store kvaliteter, at ingen fortæller os udefra, hvad der er vigtigt. Det er op til os medarbejdere at definere, hvad vi skal sætte ind på hér og nu, opsummerer Anna Olsen. Jeg synes, en ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Og jeg er sikker på, at projektet på sigt frisætter ressourcer ud af den måde, alle medarbejdere nu deler faglighed på. Gitte Eilersen er enig: Jeg synes, vi sprudler derude Det faglige arbejdsmiljø er et udviklingsprojekt for alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune. Projektet skal udpege, afprøve, udvikle og dokumentere effekten af initiativer med fokus på den daglige faglige indsats. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og foregår Læs mere på DSR midt 9

10 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Kan man blive klogere af at gå på arbejde? Områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune, er ikke i tvivl. Projekt Det faglige arbejdsmiljø underbygger hendes klare ja. år alle medarbejdere har mulighed N for at have fokus på de faglige emner, der optager dem i hverdagen, rykker det virkelig, siger områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune. Jeg er ikke i tvivl om, at projekt Det faglige arbejdsmiljø udover at højne fagligheden også vil styrke identiteten og sammenholdet på arbejdspladserne og gøre os bedre i stand til at nå de mål, vi har sat. Hun er projektansvarlig og medlem af styregruppen for projektet, der involverer alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre. Medarbejderne udarbejder løbende handleplaner for den faglige indsats, og alle deltager to gange årligt i temadage om faglige emner. Projektet løber frem til og med 2011 og er støttet af Forebyggelsesfonden. Omstillinger kræver sit Hverdagen på ældreområdet i Norddjurs Kommune ligner situationen i mange andre kommuner. Efter kommunesammenlægningen har der været tale om besparelser, og fusioner af plejehjem og -centre foregår løbende. Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med, siger Kirsten og fortsætter: Fusioner indebærer muligheden for at stille skarpt på det, man gerne vil bringe med over i det nye og hvilke uhensigtsmæssige vaner man gerne 10 DSR midt

11 Alle medarbejdere på hver af projekt Det faglige arbejdsmiljøs ti arbejdspladser deltager årligt i to temadage om faglige emner. vil slippe af med. På den måde bliver man på den enkelte arbejdsplads opmærksom på sin egen særlige kultur og faglige styrker og på, hvad man kan bidrage med i det nye fællesskab. Ledernes roller Lederen som rollemodel er et af de syv centrale temaer i projektet, og Kirsten fremhæver, at det nye fokus på faglig ledelse giver teamledergruppen mulighed for øget opmærksomhed på arbejdet med at sikre kvalitet i hverdagen både for borgerne og medarbejderne. Som leder ligger det Kirsten meget på sinde at holde fokus på de gode historier. Når alle i personalegruppen fortæller hinanden eller skriver ned, hvad der lykkes, opnår vi større bevidsthed og kan målrettet sætte ind, hvor vanskelighederne gnaver. Sygefraværet skal ned Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med. Kirsten Kristensen, områdeleder, Norddjurs Kommune faglige dilemmaer og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Succeskriteriet i forhold til sygefraværet er, at otte ud af ti arbejdspladser skal nedsætte eller holde status quo i det eksisterende sygefravær. Det ligger i øjeblikket mellem 13 til 4-5 % på de forskellige arbejdspladser. Vi arbejder med forskellige metoder for at mindske sygefraværet, siger Kirsten. Projektet skal afdække, på hvilken måde det at højne fagligheden indvirker på trivslen og sygefraværet. Mine forventninger er store. Det faglige arbejdsmiljø Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de faglige dilemmaer, der er forbundet med at hjælpe svækkede beboere og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Projektet har fokus på syv temaer: Det vanskelige omsorgsarbejde Den mentale sundhed se ressourcerne Besparelser Nye kolleger Sygefraværsindsats Holdninger til sundhed, sygefravær og tidlig indsats Lederen som rollemodel Læs mere på DSR midt 11

12 Vores Midt Tekst Marie Adelstorp Nysgerrighed er min drivkraft Sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk er dedikeret til sit forskningsprojekt om kræftramte kvinder. Nysgerrighed er drivkraften bag 51årige Lene Seibæks lange karriereforløb, der nu har resulteret i en ansættelse som ph.d.- studerende på Gynækologisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Jeg synes, at jeg laver et vigtigt og meningsfuldt stykke arbejde. Går man systematisk til værks, ser verden muligvis anderledes ud, end man formoder, og derfor er det vigtigt at gå i dybden. Min holdning er, at sygeplejeforskning skal være til støtte for klinikken. Uanset hvor klog ens forskning er, kan resultaterne ikke implementeres, hvis man ikke undervejs tænker i praktisk gennemførelse, mener Lene Seibæk. Som sygeplejeelev kom hun til at arbejde med kræftsygepleje, hvilket straks fascinerede hende både de sygeplejefaglige udfordringer og patienterne. Det er hos patienterne, at hun finder inspiration og energi. Patientkontakt og klinisk kontakt har hun lige siden prioriteret højt. Og det er det, hun savner allermest nu, hvor hendes fuldtidsstudium ikke tillader patientkontakt i så høj grad, som hun ville ønske. Jeg kan ikke følge en patient til dørs. Det ærgrer mig, siger Lene Seibæk. Fra ventetid til forberedelsestid Skal jeg præsentere mit ph.d.-projekt i sloganform, vil jeg sige, at jeg arbejder for at ændre ventetid til forberedelsestid for kvinder med kræft i æggestokkene. Hermed tages tidsrummet før operationen i brug som en kortvarig, aktiv forberedelsesfase afviklet i tæt kontakt med den behandlende afdeling, fortæller hun. I september 2008 påbegyndte Lene Seibæk sit tre år lange ph.d. studium under overskriften At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer. Forskningen indbefatter en registerundersøgelse, interviews, udvikling og afprøvning af et præoperativt forberedelsesprogram, som påbegyndes i Endelig består den sidste fase af en evaluerende interviewundersøgelse. Sygeplejerske eller akademiker? På spørgsmålet om hun føler sig som sygeplejerske eller akademiker, svarer Lene Seibæk: Sygeplejerske. Akademisk uddannet sygeplejerske. Der eksisterer intet eller, mener hun og uddyber. De to ting spiller godt og naturligt sammen, og teori og praksis ligger faktisk ikke langt fra hinanden. Lene Seibæk forklarer, at hendes videreuddannelsesforløb har sikret hende yderligere kompetencer. Eksempelvis at hun kan analysere overordnede problemstillinger. Hun pointerer, at hun mener, at 12 DSR midt

13 det kræver boglige færdigheder at arbejde som sygeplejerske - foruden praktisk kunnen og menneskelig indlevelsesevne. Mit teoriapparat er styrket, hvilket jeg udnytter i min forskning. Men jeg er meget opmærksom på ikke at kvalificere mig væk fra faget. Samhørighed med DSR Lene Seibæk forklarer, at hun ikke har noget specielt sentimentalt forhold til Dansk Sygeplejeråd. Men jeg er af den opfattelse, at jeg som sygeplejerske hører til i DSR. Ikke i en alternativ fagforening. Jeg har altid gerne ville bidrage ind i faget, fortæller hun. Det diskuteres jævnligt om akademiske sygeplejersker hører hjemme i en anden fagforening. Argumenterne går eksempelvis på løn. Jeg ved ærlig talt ikke hvilken fagforening, der er bedst til at forhandle vores løn. Men jeg synes, at både videreuddannede sygeplejersker og DSR har en fælles interesse - nemlig at udvikle og profilere faget. Det kan vi gøre sammen. Blandt andet ved at formidle fagets bredde. Det kræver dog, at DSR er opmærksom på fagets udvikling, vurderer Lene Seibæk. Følg med tiden At være opmærksom på fagets udvikling indbefatter ifølge Lene Seibæk, at DSR følger med tiden og arbejder med sin egen akademiske forskrækkelse. Det er vigtigt, at det fortsat er attraktivt for alle sygeplejersker at være medlem af rådet. Set fra mit arbejdsområde kunne DSR fremover arbejde for at forbedre forskningsassistenter og ph.d.-studerendes vilkår, således at man har en fleksibel ansættelse og ikke nødvendigvis skal spørge om lov, hver eneste gang man skal deltage i et fagrelevant møde et sted i Danmark, fortæller hun. Lene Seibæk understreger, at hun er glad for sit job, og hun betegner sit forskningsprojektet som enormt spændende. Jeg anbefaler gerne andre at gå samme vej som jeg, men man skal være glad for at arbejde meget, smiler hun. Blå bog 1982: Uddannet som sygeplejerske i København 1998: Onkologisk efteruddannelse. 2004: Ansat som forskningssygeplejerske. 2006: Mastergrad i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. 2008: Indskrevet som ph.d.-studerende på Syddansk Universitet. DSR midt 13

14 Øjeblikke Tekst Ditte Scharnberg Fotos Jonna Fuglsang Keldsen 14 DSR midt

15 I pausens rum Grin, der forløser. Kolleger, der lytter. Noget at styrke sig på. Et pust til kroppen. Det hele foregår på Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. Her er personalerummet fælles for alle faggrupper. Efter en kort stund venter arbejdet igen. Så gælder det koncentration, præcision, kunnen og samarbejde. DSR midt 15

16 Taleboblen Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Jeg finder det vigtigt, at kredsens nye bestyrelse fokuserer på nærvær og nærhed. Det enkelte medlem skal kunne se sig selv i og blive hørt af sin faglige organisation. Det er vigtigt at fornemme DSRs betydning, og hvordan man som medlem kan være med til at påvirke udviklingen. Forrige års konflikt var med til at skabe større samhørighed, hvilket er værd at fastholde og bygge videre på - gerne i form af flere utraditionelle tiltag og spændende aktiviteter, medlemsmøder og kurser. Det vil styrke vores faglige identitet og stolthed over faget. Det er en vigtig opgave for kredsbestyrelsen at bibeholde den store organisationsprocent ved fx at gøre en ekstra indsats i forhold til mindre grupper af sygeplejersker, så de føler sig set og hørt. Jeg har også en forventning om, at kredsbestyrelsen er visionær og udviklingsparat. DSR må gå forrest og markere sig i debatten for at sikre et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen. Endelig synes jeg, det er vigtigt, at lønkommissionsrapporten benyttes til at sikre, at sygeplejersker får en løn, der afspejler, at sygepleje er en profession med høj værdi for samfundet. Anne Mette Lyhne, specialeansvarlig sygeplejerske, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens Hvad er din mening? På kan du under linket Debat give din mening til kende. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig kredsens nyhedsbrev. Hvilke forventninger har du til din nye kredsbestyrelse? 16 DSR midt

17 Jeg forventer, at den nye bestyrelse er synlig for alle sygeplejersker i vores kreds. Det kan bl.a. være ved at arrangere møder og/eller temadage, hvor bestyrelsen mødes med interesserede sygeplejersker, og hvor der bliver lagt op til dialog. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på de ældre, syge og svages vilkår i samfundet. Derfor mener jeg, at kredsbestyrelsen fortsat skal blande sig i den offentlige debat. Ligeledes skal den fortsat arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det ændrede sygehusvæsen har konsekvenser, og dem kan kredsbestyrelsen være med til at synliggøre. Her tænker jeg specielt på opgaveglidningen fra sygehuset til den primære sektor, og den betydning det har for os sygeplejersker i kommunerne. Flere komplekse opgaver betyder, at der hos os er brug for flere sygeplejersker. Denne problemstilling håber jeg, at bestyrelsen forholder sig til. Endelig forventer jeg, at den fortsætter kampen for ligeløn. Lisbet Fredberg, hjemmesygeplejerske, Holstebro Kommune. De sygeplejestuderendes vilkår er for mig at se et vigtigt område for den nye kredsbestyrelse at arbejde med. De studerende er og skal være mobile i forhold til deres tid i klinikken, men så skal de også sikres, at deres befordringsudgifter kompenseres. Det er ikke rimeligt, at de i dag skal bruge en stor del af deres SU på transport. Der er her en stor opgave for hele DSR i at påvirke skattelovgivningen. Og så skal der tænkes i nye studiepladser. Fokus på sengeområdet er ikke ændret i 100 år. Nu er det tid at løfte blikket og få øje på læringspotentialet fx i dagkirurgien og intensivområdet. Det afgørende for mig er, at den nye bestyrelse og hele DSR sørger for at facilitere mulighederne for at tænke anderledes. Jeg forventer af min faglige organisation, at den tør pirre og udfordre gårsdagens tænkning, både hvad angår sygeplejepraksis, grund- og efter- og videreuddannelse og sundhedspolitik. Ida Götke, chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Vest DSR midt 17

18 stafetten Stafetten stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation i Kreds Midtjylland. Den går på skift mellem medlemmer, tillidsvalgte og politikere. 18 DSR midt

19 Der er ingen vej udenom Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen, vil have mere gang i debatten om sygepleje og teknologi. Tekst Ditte Scharnberg Hvordan it-teknologien vil påvirke sygeplejen, findes der ifølge Raymond Kolbæk ingen nemme svar på. Men ét slår han fast: Den vil påvirke vores rolle som sygeplejersker og vores professionalisme. Teknologi i eksplosiv udvikling For Raymond at se er der to grundsynspunkter i debatten om sygepleje og teknologi: Skal teknologi alene ses i et teknisk perspektiv, som når man fx bruger teknologi til at forbedre arbejdsgange, udvikling af EPJ m.v.? Eller skal teknologi tænkes innovativt, sådan som der er tale om i ehealth2 -begrebet? Her ses teknologi også som en mulighed for at inddrage patienters ressourcer aktivt i forhold til behandling og forebyggelse, bl. a. i form af særlig sygeplejeleksika på Internettet ( wikies ) og blogs, hvor patienter med samme sygdom elektronisk udveksler erfaringer indbyrdes og med sundhedsprofessionelle. Raymond peger som en særlig udfordring på, at firmaer som Intel, Microsoft og Google, der er stærke kræfter i it-industrien, ser store muligheder for at tjene penge på sundhedsområdet, bla. gennem at stille brugerstyrede sundhedsjournaler, der kan kommunikere med hospitalernes elektroniske patientjournaler, til rådighed på nettet. Jeg kan slet ikke overskue, hvad det vil betyde for patient-sygeplejerske relationen, siger han. Den vej det går Raymond Kolbæk er uddannet i 1982 fra Viborg Sygeplejeskole. Sygepleje og teknologi har altid optaget ham. I 1996 skrev han kandidatafhandling om sygeplejeinformatik. I dag arbejder han ved VIA University College, Viborg som lektor og fagansvarlig koordinator på Masteruddannelsen i sygepleje. Desuden er han i gang med et ph.d.-projekt om sygeplejestuderendes indstillinger til it i uddannelse og klinik. Det har arbejdstitlen Det er jo den vej, det går frit citeret fra en it- træt studerende. Mange studerende er ikke så vilde med at beskæftige sig med it s muligheder, for de har jo valgt faget for at arbejde med mennesker. Men der er ingen vej udenom, blandt andet fordi den teknologiske udvikling helt klart vil forskubbe magtbalancen mellem sundhedsprofessionelle og borgere/patienter, og det må faget forholde sig til mener Raymond. Vi vil godt nok stadig være eksperter, men de veloplyste borgere/patienter vil helt anderledes end tidligere tage kritisk stilling til, om de vil tage imod behandlings- og plejetilbud eller ej. Det kommer til mere og mere at udfordre os i patientrelationen. DSR og enursing2? Diskussionen om sygepleje og teknologi fylder foruroligende lidt i vores faglige debatter og i DSRs arbejde, siger Raymond Kolbæk. Vi er nødt til at følge nøje med i udviklingen og blive proaktive i forhold til teknologiens anvendelse i sygeplejen, uddyber han. Når man på nettet søger på ehealth2 og emedicine2, er der massevis af hits. Men hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Du kan finde en kommenteret liste over kilder og links om sygepleje og teknologi udarbejdet af Raymond Kolbæk i medlemsbladet for Fagligt selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, december Hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Spørgsmålet fra sidste nummer af DSR midt lød: Hvordan ser jeg på fag og organisation nu og i fremtiden? Raymond Kolbæk, lektor og fagansvarlig koordinator, VIA University College, Viborg, Masteruddannelsen i sygepleje DSR midt 19

20 Fagnyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Har du tjek på din lønseddel? Synes du også, lønsedler er vanskelige at forstå? Og er du usikker på, om dine arbejdstimer og tillæg er korrekt registreret? Dansk Sygeplejeråd vil som et særligt medlemstilbud sætte gang i forskellige aktiviteter med tilbud om løntjek på arbejdspladserne. Vi har i Kreds Midtjylland besluttet os for først at lave et pilotprojekt for at afdække, om og hvor store vanskeligheder der er med lønnen på arbejdspladserne, siger kredsnæstformand Birgitte Krusell. Kredsen har i første omgang været på besøg på nogle arbejdspladser i Århus og Herning Kommune. Vores erfaring indtil nu viser, at fejl i lønnen i overvejende grad skyldes manglende kendskab til overenskomst og arbejdstidsaftaler, og derfor afholder kredsen i januar og februar 2010 i samarbejde med Lederforeningen to temaddage herom for ledere og tjenestetidsplanlæggere, fortæller Birgitte Krusell. (Læs mere side 22) Kommende løntjek I januar 2010 planlægger kredsen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanter også løntjek-besøg på udvalgte arbejdspladser på sygehuse og i psykiatrien. Når alle arbejdspladsbesøg er gennemført, opsamler vi erfaringerne og beslutter, hvad der så eventuelt videre skal ske, siger Birgitte Krusell. Hun understreger, at en mulighed altid er at tage kontakt til tillidsmanden, hvis man har mistanke om, at der er problemer med lønnen eller hvis lønsedlen er vanskelig at gennemskue. I Hospitalsenheden Vest har ledelsen også taget initiativ til lokale løntjek og i december gennemført lokale fyraftensmøder om Kend din lønseddel i Herning, Ringkøbing, Lemvig og Holstebro. Når din arbejdstid skal forhandles Kredsen har udarbejdet en række anbefalinger, når lokale arbejdstidsaftaler skal indgås. Arbejdstiden er helt central for alle sygeplejerskers trivsel på arbejdspladserne. Kredsen har derfor udarbejdet en række anbefalinger af, hvad der skal lægges vægt på, når lokale arbejdstidsaftaler skal forhandles. Det er nødvendigt, at vi som kreds har nogle fælles retningslinier for, hvilke vilkår midtjyske sygeplejersker skal have i forhold til arbejdstid, siger kredsformand Else Kayser. De fælles anbefalinger er blandt andet blevet til på baggrund af ønsker fra arbejdspladserne. Fælles principper I anbefalingerne er der lagt vægt på, at arbejdsmiljømæssige interesser er vigtigere end aftaler om fleksibilitet. Der kan således ikke indgås lokale arbejdstidsaftaler, der bryder arbejdsmiljøloven. Princippet om frivillighed vægtes også; det er den enkelte sygeplejerske, der tager stilling til, om hun ønsker at være omfattet af en given aftale. Endelig understreges det i kredsens anbefalinger, at det er vigtigt under hensyntagen til fællesskabet at se muligheder for medindflydelse for den enkelte i forhold til arbejdstidsaftaler. Konkrete vejledninger Sammen med de fælles principper rummer anbefalingerne en række konkrete vejledninger i forhold til fridøgn, hviletid, normperioden (den regionale arbejdstidsaftale), længden af daglig arbejdstid og ulempegodtgørelse. Vi planlægger at udgive en folder med anbefalingerne som et værktøj for alle tillidsrepræsentanter, siger Else Kayser. Det er også tanken, at kredsen i det nye år udarbejder et kompendium med uddybende materiale. Du finder allerede nu kredsens anbefalinger på 20 DSR midt

21 Det var et rigtigt godt og positivt møde, og de midtjyske sygeplejerskerne havde mange konstruktive idéer, som vil blive taget med i det videre arbejde, fortæller chefkonsulent Mette Bille fra Kreds Midtjylland. Fremtidens operationssygepleje? Midtjyske sygeplejersker giver input til en mulig ny diplomuddannelse. 80 sygeplejersker mødtes den 24. november i kredsens medlemshus i Silkeborg til et dialogmøde om fremtidens operationssygepleje. Baggrunden for mødet var, at Region Hovedstaden har oprettet en ny erhvervsuddannelse som operationstekniker. Derfor er der behov for at få justeret og tilrettet den nuværende efteruddannelse for operationssygeplejersker. Der arbejdes hen imod en diplomuddannelse. Repræsentanter fra DSR-C og fagligt selskab for operationssygeplejersker (FS- SASMO) har turnéret rundt til alle kredse i landet for at få operationssygeplejerskers input til, hvad videreuddannelsen skal omhandle. To moduler i spil Det er hensigten at målrette to diplommoduler særligt til operationssygeplejersker. Et modul for nyansatte operationssygeplejersker, hvor fokus vil være på den generelle operationssygepleje. Et andet modul til erfarne sygeplejersker, hvor fokus vil være på patientsikkerhed, forklarer Mette Bille. Netop disse to moduler fik de fremmødte sygeplejersker til opgave at arbejde videre med og udvikle på i gruppediskussioner. Det gennemgående i sygeplejerskernes indlæg gik på, at det er nødvendigt for operationssygeplejersker at blive klædt på til at se helheder, kunne overskue akutte kritiske situationer og kompleksiteten i mange opgaver. Desuden ønskede de at blive en større del af et sammenhængende patientforløb, så de eksempelvis ser patienten både før og efter operationen, siger Mette Bille. Læs mere om operationssygepleje og deltag i debatten på Fortæl fra dit liv som sygeplejerske Dansk Sygeplejehistorisk Selskab opfordrer seniorsygeplejersker til at samle personlige historier, oplevelser og erfaringer sammen. På årets seniorhøjskole blev det besluttet at lave en ramme for disse historier. Så har du en anekdote om dét at være blandt de første gifte sygeplejersker i arbejde eller dét at blive gravid som elev og ville bo ude? Så send din beretning til Karen Buhl, Gunilshøjvej 275, Virklund, 8600 Silkeborg. Eller pr. mail: DSR midt 21

22 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Tilbud om temadage for ledere Vidste du, at 8. marts 2010 er 100året for markeringen af kvindernes internationale kampdag? Under overskriften Arbejdstidsaftaler inviteres kredsens ledere til to temadage i januar og februar 2010 i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Vi vil i høj grad anbefale ledere og tjenestetidsplanlæggere at deltage i ledertemadagen om arbejdstidsaftaler, fortæller faglig sekretær, Kathrine Henriksen, der har kredsens ledere som fagområde. Temadagen arrangeres i samarbejde med Lederforeningen. Udover viden om arbejdstidsaftalen vil der være mulighed for at få afdækket og diskuteret problemfelter i forhold til arbejdstidsplanlægning, siger Kathrine Henriksen. Det er hensigtsmæssigt, da det kan koste dyrt ikke at kende til reglerne for bl.a. varsling og en fridags længde. Undervisere er forhandlingschef Anne Hedin og forhandlingskonsulent Ulla Thomsen fra DSR-C. I maj 2010 vil en temadag have ledernes vilkår og rolle i arbejdet med faglighed og professionsudvikling som emne. Dato og tidspunkt vil du kunne finde på så snart dette er fastlagt. Er du glad for at synge? Så er Kreds Midtjyllands livsglade amatørsangkor Piger i pink måske noget for dig. Hvis du er sygeplejerske eller sygeplejestuderende kan du blive korist. Du skal ikke nødvendigvis kunne læse noder. Et godt gehør er tilstrækkeligt. Tag dine kolleger med, og kom og hør og se Piger i pink mandag den 11. januar 2010 klokken i Århus, Mindegade 10, kælderen. Bredt repertoire Koret synger cirka en gang om måneden i Mindegade 10. Udover dette har koret en gang årligt et hel øvedag. Piger i pink optræder indimellem i forskellige sundhedsfaglige sammenhænge, på institutioner, og i DSR-sammenhænge med et alsidigt repertoire af rytmiske sange, viser, verdensmusik, talekor, fællessange med mere. I 2010 er øveaftenerne mandag den 11. januar og tirsdag den 23. februar specielt tilrettelagt, så nye koraspiranter kan få et indtryk af korets arbejdsformer, repertoire og humør. Forårsmøder om OK 11 I løbet af foråret 2010 vil der blive afholdt medlemsmøder om OK 11. Tidspunkter er endnu ikke fastlagt, men ideen er, at møderne afholdes som fyraftensmøder på arbejdspladser i det midtjyske. Tre TR-træf i kredsen Som noget nyt frem mod OK 11 arbejder DSR med elektronisk kravindsamling. Forud for denne indsamling inviteres tillidsrepræsentanter til TRtræf om OK 11 i henholdsvis Holstebro, Silkeborg og Århus. Se kalender s. 23 og hjemmesiden midtjylland under Information for tillidsrepræsentanter for nærmere information. 22 DSR midt

23 kalender Aktiviteter i Midt Du finder flere oplysninger om arrangementerne og kan løbende holde dig orienteret om nye aktiviteter i Kreds Midtjylland på Vælg linket: Aktiviteter i kredsen Møder og temadage TR Kredsen indbyder TR og SR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Kredsen indbyder TR ere til Træf om OK marts 2010, Holstebro 15. marts 2010, Silkeborg 18. marts 2010, Århus Alle dage kl Introduktion til kredsen for nye TR ere og SR ere 1. februar 2010 kl Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Sundhedsplejersker 22. marts 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Hospice 25. februar 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg SR Kredsen indbyder SR og TR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder SR og TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Introduktion til kredsen for nye SR ere og TR ere 1. februar 2009 kl SR sekundær og psykiatri, Øst 2. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sundhedsplejen, Øst 4. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sekundær, Vest 3. marts 2010 Fredericiagade 27-29, Holstebro Informationer om tidspunkt og dagorden ses på hjemmesiden FTR Primær: 25. (temadag) og 28. januar, 16. marts 2010 Sekundær: 25. januar, 23. februar og 25. marts 2010 Seniorer Der er landsmøde på Bornholm august 2010, herunder den årlige generalforsamling. Tilmelding til højskolen på inden den 15. december (Husk at opgive medlemsnummer) Ringkøbing 16. marts 2010 kl Via University College, Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Tilmelding senest den 10. marts 2010 på eller Kontaktperson, Ringkøbing: Birthe Larsen, Viborg Informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Kontaktperson, Viborg: Edna Mølgaard, Århus Dragt med magt v/ sygeplejerske Winnie Høgså. 2. februar 2010 Skønhed i Kabul v/etnograf Esben Hansen. 2. marts 2010 OBS: Ikke i Mindegade 10 Sted oplyses senere på hjemmesiden Valg til Kontaktudvalget 6. april 2010 Sommerudflugt 1. juni 2010 Arrangementerne foregår kl , Mindegade 10, Århus C Kontaktperson, Århus: Hanne Kristensen, Yderligere informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) SLS-repræsentanter mødes med repræsentanter fra kredsbestyrelsen på uddannelsesinstitutionen. (Nærmere information se hjemmesiden) Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens møder er åbne for medlemmer og foregår kl i medlemshuset, Marienlystvej 14 i Silkeborg Dagsorden og referater finder du på wwww.dsr.dk/midtjylland Møderne afholdes: 14. december januar 2010 (seminar) 18. januar februar 2010 (konference) 9. februar marts 2010 DSR midt 23

24 Åbningstider i julen Kontoret De tre kredskontorer i DSR, Kreds Midtjylland holder åbent i Silkeborg er som åbent normalt til og med den Mandag-torsdag 22. december kl Fredag Kontorerne kl er derimod lukkede mellem jul og nytår og indtil den Bemærk: 4. januar Kontorerne Ønsker i du Århus kontakt og Holstebro med har fremover Kreds Midtjylland ikke faste åbningstider, den men december vi er stort 2009, set altid kan til du rådighed. kontakte kredsen Du telefonisk skal bare ringe på 4695 i forvejen 4600 og aftale kl tid. DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg DSR, Kreds Midtjylland Fredericiagade Holstebro DSR, Kreds Midtjylland Mindegade Århus C Du kan kontakte DSR, Kreds Midtjylland på flere måder: Telefon DSR, Kreds Midtjylland Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Mail Du kan maile til DSR, Kreds Midtjylland: Drejer dine spørgsmål sig om forhold på arbejdspladsen, skal du i første omgang kontakte din tillidsrepræsentant. Post DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Hjemmeside

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser

Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser Nr. 4 2008 Faglig udvikling er afgørende Mette Gammelgaard, sygeplejerske og mor til tre 6 Hele mennesker i skæve eksistenser 12 Nærvær i den sidste tid 18 Seje kvinder udfordres Leder Indhold 6 14 4 MidtNyt

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 Til stede: Referent: Bodil Remme Jakobsgaard Øre - næse - hals Holstebro,Lisbeth Haarbo Jensen Øre

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Nr. 3 2011. begynder. Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. Vil gerne. Brug din stemme. 8 Sammenhæng.

Nr. 3 2011. begynder. Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. Vil gerne. Brug din stemme. 8 Sammenhæng. Nr. 3 2011 Når livet begynder Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. 8 Sammenhæng i sundhed 10 Vil gerne vise vejen 16 Brug din stemme indhold 12 10 4 MidtNyt 8 Baggrund Sammenhæng

Læs mere

Nr. 1 2012. Distriktssygeplejerske. Vi tog fat i faglige frustrationer. Midt blandt gadens folk. Sundhed fra vugge til grav. 10 studerendes.

Nr. 1 2012. Distriktssygeplejerske. Vi tog fat i faglige frustrationer. Midt blandt gadens folk. Sundhed fra vugge til grav. 10 studerendes. Nr. 1 2012 Distriktssygeplejerske Else Marie Koefoed, Gerontopsykiatrisk Team, Viborg: Vi tog fat i faglige frustrationer 10 studerendes hverdag 12 Midt blandt gadens folk 14 Sundhed fra vugge til grav

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Jeg vil gerne have indflydelse. 12 FORMAND I KOM TIL ET BRAG AF EN FAGDAG VIL VÆRE FREMME I SKOENE KITLEN IGEN

Jeg vil gerne have indflydelse. 12 FORMAND I KOM TIL ET BRAG AF EN FAGDAG VIL VÆRE FREMME I SKOENE KITLEN IGEN Nr. 3 2010 Jeg vil gerne have indflydelse. Annette Flarup, arbejdsmiljørepræsentant, Regionshospitalet Randers 5 KOM TIL ET BRAG AF EN FAGDAG 12 FORMAND I KITLEN IGEN 18 VIL VÆRE FREMME I SKOENE INDHOLD

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Hold fokus på ligeløn. I et anderledes land. Hun kæmper og bliver hørt. Fokus på fagidentitet

Hold fokus på ligeløn. I et anderledes land. Hun kæmper og bliver hørt. Fokus på fagidentitet Nr. 2 2010 Hold fokus på ligeløn Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor, AUC 8 Fokus på fagidentitet 12 I et anderledes land 14 Hun kæmper og bliver hørt indhold leder 8 14 4 MidtNyt 8 Baggrund

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

DSR. midt. Pulsen skal op. 16 Konflikt. Vi er alt for få. Ved egen kraft. Birthe Pors, leder af sundhedsteamet, Horsens. Nr.

DSR. midt. Pulsen skal op. 16 Konflikt. Vi er alt for få. Ved egen kraft. Birthe Pors, leder af sundhedsteamet, Horsens. Nr. DSR midt Nr. 2 2008 Pulsen skal op Birthe Pors, leder af sundhedsteamet, Horsens 6 Vi er alt for få 12 Ved egen kraft 16 Konflikt 2008 Leder Indhold 4 12 4 MidtNyt Sikke en strejke 18 6 Baggrund Vi er

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere