Pause Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer."

Transkript

1 Nr Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min drivkraft 18 Sygepleje og teknologi

2 Leder INDHOLD MidtNyt 8 Baggrund Reportage fra Norddjurs Kommune om projekt Det faglige arbejdsmiljø Vores Midt Nysgerrighed er min drivkraft Portræt af sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk 14 Øjeblikke I pausens rum Billedreportage fra afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 16 Taleboblen Hvad er dine forventninger til den nye kredsbestyrelse? 18 Stafetten Der er ingen vej udenom Interview om sygepleje og teknologi med Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen 6 20 FagNyt 22 MidtNyt 23 Kalender DSR midt magasin for medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland 2. årgang. Nr. 4, december 2009 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Tlf Redaktion Ditte Scharnberg (ansvh. redaktør), Marie Adelstorp (DJ) Fotos Jonna Fuglsang Keldsen Skriv til redaktionen Design og tryk Datagraf Oplag DSR midt udkommer 4 gange årligt Holdninger, der tilkendegives i artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DSR, Kreds Midtjyllands synspunkter. 2 DSR midt

3 LEDER Dialog giver energi På vegne af kredsen vil jeg gerne sende de bedste hilsner til alle medlemmer og ønske jer en god jul og et helsebringende nytår. I kredsen har vi i dette efterår afsluttet valg til ny bestyrelse og formandsgruppe. Medlemmerne har talt, og jeg ser meget frem til samarbejdet. Valget er udtryk for stemmer både til kontinuitet og fornyelse, og den kombination er en god cocktail. Fælles for alle valgte er et ønske om, at medlemmer i kredsen skal høres og inddrages mest muligt i organisationens arbejde. Min mand og jeg har den tradition, at når vi mødes om aftenen, holder vi skumring, hvor vi deler dagens oplevelser. Kendetegnende er, at han meget hurtigt aflæser, hvordan min dag har været. Han mærker tydeligt, når jeg har været i dialog med medlemmer, for det giver mig en særlig glæde og energi. Jeg bliver nemlig så stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne og ser, hvordan vi som sygeplejersker gør en forskel for befolkningen. Op til sommerferien var jeg på besøg på medicinsk afdeling på Holstebro Sygehus. Her fulgte jeg afdelingssygeplejersken og flere af sygeplejerskerne i deres arbejde, hvor de på trods af travlhed tog vare på patienterne på en meget menneskelig og værdig måde. Det var glædeligt at opleve, hvordan udviklingen af fagligheden var tænkt ind i den faglige og ledelsesmæssige praksis. Faglighed udvikles ikke kun i det universitære miljø, men overalt i sygeplejen. Tilsvarende oplevelse havde jeg, under besøg hos hjemmeplejen i Norddjurs. Her fik vi en god drøftelse af fremtidens hjemmepleje, og hvad der ligger af udfordringer i her at få udviklet generalistniveauet. Det er nødvendigt, hvis hjemmeplejen skal kunne løfte de øgede krav og opgaver, som vil komme, når det såkaldt accelererede patientforløb vil blive udviklet. Her bliver det helt afgørende, at vi er i stand til at mestre det sammenhængende patientforløb, hvori sygeplejersker er nøglepersoner. Samme stærke oplevelse var det at være på Samsø og opleve sygeplejens vilkår og udvikling i et ø-samfund. Men også samværet med de mange medlemmer, Kredsens nye formandsgruppe: 1. kredsnæstformand, Anja Laursen, (forrest) påbegyndte sin barselsperiode 27. november 2009, og bestyrelsen har konstitueret Ronnie Siegumfeldt Andersen (bagest) som kredsnæstformand. Herefter er Gert Petersen 1. kredsnæstformand (yderst tv), Bente Alkærsig Rasmussen 2. kredsnæstformand (nr. 2 fra venstre) og Birgitte Krusell 3. kredsnæstformand (nr. 3 fra venstre). Kredsformand er Else Kayser (yderst th). som har deltaget i fællesmøder i vores nye medlemshus i Silkeborg, hører til den række af perler på snor, jeg husker fra det forgangne år. Sådanne oplevelser gør, at jeg som formand føler mig endnu bedre klædt på, når jeg mødes med arbejdsgiverne, for det styrker mig i at inddrage medlemmernes praksis i vores løbende argumentation for bedre vilkår for sygeplejen. Jeg ser frem til sammen med den øvrige formandsgruppe også at komme på besøg på arbejdspladserne i det nye år og her udveksle erfaringer med sygeplejersker, ledere og nyvalgte politikere. Jeg bliver stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne. Else Kayser Kredsformand DSR midt 3

4 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Studerende vælger Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland oplever en markant stigende interesse blandt de studerende for at melde sig ind i DSR. Fra 1. januar 2009 og til 1. november 2009 er tallet steget fra 1036 til 1431 indmeldte studerende. For få år siden var det svært at få kontakt med de nye studerende. Men nu viser de unge stor interesse for, hvad DSR kan tilbyde, fortæller kredsnæstformand Gert Petersen. Han er blandt de repræsentanter fra Kreds Midtjylland, som er med til at introducere de nye studerende til organisationen. Alle kredsens sygeplejeskoler får besøg af DSR ved studiestart. Fællesskabet er nødvendigt Alene i september og oktober 2009 meldte 287 studerende sig ind i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) og får dermed også et medlemskab af Dansk Sygeplejeråd. Ligelønsdagsordenen synes at give de unge energi. De kan se, at fællesskabet er nødvendigt, vurderer Gert Petersen. På 7. semester gæster en medarbejder fra kredsen igen de studerende for, sammen med Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), at give de kommende dimmitender en introduktion til det arbejdsmarked, de kort efter skal være en del af. Vi ved endnu ikke, om den positive tilgang til Dansk Sygeplejeråd, vi mærker hos de nye studerende, har forplantet sig til de nyuddannede. Men at fastholde og rekruttere medlemmerne er et satsningsområde i kredsen, som vi arbejder ihærdigt med, siger Gert Petersen. I kredsen er der pr. 1. november aktive medlemmer. Til sammenligning var antallet medlemmer 1. januar Fokus på psykiatri i 2010 I 2010 vil flere medlemsaktiviteter i kredsen have psykiatrisk sygepleje som omdrejningspunkt. Som opfølgning på kongressen i 2008 blev det besluttet, at der skulle fokus på kvalitet og faglighed i de psykiatriske tilbud til borgerne. Derfor vil der i 2010 blive tale om medlemstilbud om psykiatrisk sygepleje og udvikling heraf, fortæller chefkonsulent Mette Bille, der har medlemsaktiviter og service som et af sine arbejdsområder. I februar og marts 2010 vil kredsen indbyde til tre medlemsmøder om fremtiden for borgernes tilbud om psykiatrisk behandling, sygeplejens betydning for den psykiatriske patient og håndtering af udadreagerende patienter og voldsepisoder i psykiatrien. Medlemsmøderne er for alle sygeplejersker og ledere. Din nye bestyrelse 4 DSR midt

5 Hvad mener du om medlemsmagasinet? Siden Kreds Midtjylland så dagens lys i november 2007, har du modtaget otte numre af medlemsmagasinet DSR midt. Tiden er nu inde til at høre læsernes, herunder din, vurdering af magasinet. Frem til 25. januar 2010 kan du derfor give din mening til kende i læserundersøgelsen på kredsens hjemmeside. Svar og vind Du skal svare på en række spørgsmål om, hvad du læser og hvorfor, ligesom der er mulighed for at give ideer og tips til kommende numre. Det vil tage dig mindre end fem minutter at deltage. Som tak for din indsats deltager du i lodtrækning om tre flotte præmier. Sundhedsvæsenet på vej hvorhen? Kredsens nyvalgte bestyrelse mødtes første gang 16. november 2009 i medlemshuset i Silkeborg. Du finder præsentation af hele kredsbestyrelsen og materialer om dens arbejde på midtjylland I efteråret 2009 oplevede Kreds Midtjylland stor interesse for initiativet Den lille politikerskole. Det var et tilbud både til sundhedspolitisk interesserede, sygeplejersker og til lokalpolitikere og kandidater til de kommunale valg. Politikerskolen var velbesøgt. Vi har nu arrangeret en opfølgning som et åbent tilbud til alle medlemmer i kredsen, fortæller chefkonsulent Mette Bille. I mødet Hvor bevæger sundhedsvæsenet sig hen? deltager sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard, og stadsdirektør i Århus Kommune, Niels Højberg. Mødet foregår d. 11. januar 2010 fra kl i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Du kan tilmelde dig mødet via kredsens hjemmeside. DSR midt 5

6 MidtNyt Tekst Ditte Scharnberg 2år i Kreds Midt Det summede af liv straks fra begyndelsen på kredsens generalforsamling den 28. oktober 2009 i Silkeborg. Ikke færre end 301 midtjyske sygeplejersker havde valgt at bruge en aften på at diskutere kredsens arbejde. Under diskussionen af kredsbestyrelsens beretning var det især temaer som medicinsk sygepleje og sygeplejen i kommunerne, der var til debat, ligesom studerendes, kliniske vejlederes, lederes og seniorers vilkår blev diskuteret. Også formandsvalg, den kommende overenskomstforhandling og ligelønskampen blev drøftet. Fag og profession i fremtiden Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens forslag til at fortsætte arbejdet med de fire satsningsområder, sidste års generalforsamling besluttede: Nærhed og demokrati, Sundhedspolitik, Arbejdsmiljø og Løn og overenskomst. I mindre grupper var der intens debat med forslag til indsatsen fremover. Generalforsamlingen vedtog desuden, at kredsen i den kommende periode særligt skal arbejde med temaet Fag og profession i fremtiden. Og et forslag fra seniorerne, om at deres landsformand får tale-, men ikke stemmeret på fremtidige kongresser fik også opbakning. Undervejs blev seks deltagere udtrukket som de heldige vindere af et week-endophold i et af PKAs sommerhuse. Du finder beretninger og materiale om generalforsamlingen og satsningsområderne på ww.dsr.dk/midtjylland Jeg var meget positivt overrasket over at høre til i en kreds, hvor så mange sygeplejersker er engagerede i deres fagforening; at de møder op og forholder sig kritisk til sundhedspolitiske emner. Det var fedt at være i en forsamling, hvor så mange brænder for deres fag trods omstrukturering, nedskæring og andre kedelige udfordringer. Det kom lidt bag på mig at høre, hvordan mange var optaget af sygeplejeuddannelsen og engageret i, hvordan det er muligt at forbedre både den kliniske og teoretiske undervisning for os. Som kommende sygeplejerske kan man nogle gange føle sig meget lille og ubetydelig. Men under generalforsamlingen oplevede jeg at være del af en stor og meget stærk organisation, hvor en masse sygeplejersker arbejder for at gøre vilkårene bedre både for sygeplejersker og studerende. At være med gav stor gejst, som jeg og mine med-sls ere kunne tage med hjem og smitte resten af vores bestyrelse med. Sofie Hellerup Vestergaard Sygeplejestuderende, 7. modul, Århus Sygeplejeskole 6 DSR midt

7 Der var en rigtig god stemning på generalforsamlingen; man kunne mærke den der fælles ånd, som binder os sammen. Maden var suveræn. Hvor er det dejligt at komme og få et veltillavet varmt måltid og et glas vin efter en lang arbejdsdag. Jeg var faktisk ret godt tilfreds med Else Kaysers beretning, selv om den var en smule lang. Jeg kan godt lide en tydelig formand, der har sine meningers mod og som ikke er bange for at være politisk, og så er hun velargumenteret. For mig var gruppediskussionerne lidt af en fuser. Spørgsmålene til det emne, jeg havde valgt, var ikke dem, jeg havde forestillet mig. Desuden var vi for mange ved hvert bord, så det blev meget spredt fægtning. I DSR knokler mange året rundt for at forbedre mine løn- og ansættelsesvilkår, for slet ikke at tale om at deltage i den nødvendige sundhedsfaglige og politiske debat. Det mindste, jeg kan gøre som medlem, er at møde op på generalforsamlingen for at høre, hvad der sker, og vise min interesse. Hvis man ikke møder op og giver sin mening til kende, mister man retten til at kritisere. Hannelise Tøttrup Kristensen strålesygeplejerske, Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus DSR midt 7

8 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Koordinerende sygeplejerske Gitte Eilersen deler glæde i hverdagen med beboer på plejehjemmet Vestervang, Ørum. Vi lærer af dilemmaer Alle faggrupper på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune udfordrer fagligheden i hverdagen. et faglige arbejdsmiljø gad vide, D hvad det indebærer? Sådan reagerede koordinerende sygeplejerske Anna Olsen, da hun første gang hørte om projekt Det faglige arbejdsmiljø. Anna arbejder på Hedebo-Centret i Grenaa, som er et af de ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune, der deltager i projektet. Gitte Eilersen, koordinerede sygeplejerske på plejehjemmet Vestervang i Ørum, tænkte det samme, da projektet for ca. et år siden blev præsenteret for alle faggrupper på plejehjemmene. Men jeg var hurtigt fanget ind, da det stod klart, at det først og fremmest handler om at styrke faglighed og arbejdsglæde og at et mål også er på den måde at nedbringe sygefraværet. Styrke alles faglighed Projektet blev præsenteret på en fælles temadag 24. februar Teamleder, koordinator og en medarbejder fra hver af de ti arbejdspladser skulle give deres bud på definition af det faglige arbejdsmiljø og indkredse et øjebliksbillede af deres arbejdsplads i det perspektiv. Det var tydeligt, at dette projekt er en rigtig god mulighed for, at alle faggrupper kan blive udfordret og styrket i fagligheden hver for sig og sammen, siger Anna. Jeg blev virkelig pirret af projektets fokus på faglighed. Vi er så vant til at tænke arbejdsmiljøet fysisk og psykisk, men her er valgt en helt anden tilgang. Trives vi fagligt, påvirker det arbejdsmiljøet til det bedre, er projektets tese. Gitte understreger, at de koordinerende sygeplejersker i forvejen havde et velfungerende fagligt netværk. Men projektet betyder, at vi bliver langt mere opmærksomme på at arbejde med samspillet mellem alle faggrupper. Initiativgrupper på alle arbejdspladser udarbejder løbende handleplaner, og to gange årligt arrangeres temadage for alle på hver enkelt arbejdsplads. Der er 8 DSR midt

9 Anna Olsen (tv) og Gitte Ejlersen, koordinerende sygeplejersker i Norddjurs Kommune, er blandt nøglepersonerne i projekt Det faglige arbejdsmiljø. nedsat en styregruppe, der samarbejder med Knud Erik Jensen, konsulentfirmaet Udvikling og Dokumentation. Fat i dilemmaer Hver arbejdsplads beslutter, hvilket fokus de vil have i projektet. Hverdagen er fyldt med dilemmaer som fx knaphed på tid og ressourcer og ønsket om at gøre det bedste, siger Anna. Men det gælder jo om at vende sagen rundt og spørge: Når vi ikke kan eller må gøre sådan og sådan, hvad kan vi så gøre?. På plejehjemmet Vestervang har vi lagt stor vægt på at arbejde med handleplanerne for beboernes trivsel mere som en mulighed for målrettet indsats end En ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Anna Olsen, koordinerende sygeplejerske, Hedebo-Centret, Grenaa som noget, vi bare skulle beskrive, fortæller Gitte. Hun tilføjer, at det har givet større arbejdsglæde blandt medarbejderne og bedre hverdage for beboerne. På Vestervang har de desuden haft fokus på det hjemlige måltid og sund kost. Også kontaktpersonordningen, som nu har den udviklende fortrolighed som et parameter, og modtagelsen af nye kolleger er der blevet arbejdet med. På Annas arbejdsplads har fokus især været på arbejdstilrettelæggelse og vagtplaner. Det er så vigtigt for arbejdsglæden, at man oplever at have medindflydelse på vagtplaner. Dertil kommer, at med et mere bevidst forhold til vores ressourcer, har vi fået en langt bedre fordeling af kompetencer ud over hele døgnet. Ny arbejdsglæde mærkes Projektet, der er finansieret af Forebyggelsesfonden, løber til og med 2011, og de to koordinerende sygeplejersker har masser af engagement til den videre proces. Det er et af projektets helt store kvaliteter, at ingen fortæller os udefra, hvad der er vigtigt. Det er op til os medarbejdere at definere, hvad vi skal sætte ind på hér og nu, opsummerer Anna Olsen. Jeg synes, en ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Og jeg er sikker på, at projektet på sigt frisætter ressourcer ud af den måde, alle medarbejdere nu deler faglighed på. Gitte Eilersen er enig: Jeg synes, vi sprudler derude Det faglige arbejdsmiljø er et udviklingsprojekt for alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune. Projektet skal udpege, afprøve, udvikle og dokumentere effekten af initiativer med fokus på den daglige faglige indsats. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og foregår Læs mere på DSR midt 9

10 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Kan man blive klogere af at gå på arbejde? Områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune, er ikke i tvivl. Projekt Det faglige arbejdsmiljø underbygger hendes klare ja. år alle medarbejdere har mulighed N for at have fokus på de faglige emner, der optager dem i hverdagen, rykker det virkelig, siger områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune. Jeg er ikke i tvivl om, at projekt Det faglige arbejdsmiljø udover at højne fagligheden også vil styrke identiteten og sammenholdet på arbejdspladserne og gøre os bedre i stand til at nå de mål, vi har sat. Hun er projektansvarlig og medlem af styregruppen for projektet, der involverer alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre. Medarbejderne udarbejder løbende handleplaner for den faglige indsats, og alle deltager to gange årligt i temadage om faglige emner. Projektet løber frem til og med 2011 og er støttet af Forebyggelsesfonden. Omstillinger kræver sit Hverdagen på ældreområdet i Norddjurs Kommune ligner situationen i mange andre kommuner. Efter kommunesammenlægningen har der været tale om besparelser, og fusioner af plejehjem og -centre foregår løbende. Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med, siger Kirsten og fortsætter: Fusioner indebærer muligheden for at stille skarpt på det, man gerne vil bringe med over i det nye og hvilke uhensigtsmæssige vaner man gerne 10 DSR midt

11 Alle medarbejdere på hver af projekt Det faglige arbejdsmiljøs ti arbejdspladser deltager årligt i to temadage om faglige emner. vil slippe af med. På den måde bliver man på den enkelte arbejdsplads opmærksom på sin egen særlige kultur og faglige styrker og på, hvad man kan bidrage med i det nye fællesskab. Ledernes roller Lederen som rollemodel er et af de syv centrale temaer i projektet, og Kirsten fremhæver, at det nye fokus på faglig ledelse giver teamledergruppen mulighed for øget opmærksomhed på arbejdet med at sikre kvalitet i hverdagen både for borgerne og medarbejderne. Som leder ligger det Kirsten meget på sinde at holde fokus på de gode historier. Når alle i personalegruppen fortæller hinanden eller skriver ned, hvad der lykkes, opnår vi større bevidsthed og kan målrettet sætte ind, hvor vanskelighederne gnaver. Sygefraværet skal ned Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med. Kirsten Kristensen, områdeleder, Norddjurs Kommune faglige dilemmaer og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Succeskriteriet i forhold til sygefraværet er, at otte ud af ti arbejdspladser skal nedsætte eller holde status quo i det eksisterende sygefravær. Det ligger i øjeblikket mellem 13 til 4-5 % på de forskellige arbejdspladser. Vi arbejder med forskellige metoder for at mindske sygefraværet, siger Kirsten. Projektet skal afdække, på hvilken måde det at højne fagligheden indvirker på trivslen og sygefraværet. Mine forventninger er store. Det faglige arbejdsmiljø Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de faglige dilemmaer, der er forbundet med at hjælpe svækkede beboere og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Projektet har fokus på syv temaer: Det vanskelige omsorgsarbejde Den mentale sundhed se ressourcerne Besparelser Nye kolleger Sygefraværsindsats Holdninger til sundhed, sygefravær og tidlig indsats Lederen som rollemodel Læs mere på DSR midt 11

12 Vores Midt Tekst Marie Adelstorp Nysgerrighed er min drivkraft Sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk er dedikeret til sit forskningsprojekt om kræftramte kvinder. Nysgerrighed er drivkraften bag 51årige Lene Seibæks lange karriereforløb, der nu har resulteret i en ansættelse som ph.d.- studerende på Gynækologisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Jeg synes, at jeg laver et vigtigt og meningsfuldt stykke arbejde. Går man systematisk til værks, ser verden muligvis anderledes ud, end man formoder, og derfor er det vigtigt at gå i dybden. Min holdning er, at sygeplejeforskning skal være til støtte for klinikken. Uanset hvor klog ens forskning er, kan resultaterne ikke implementeres, hvis man ikke undervejs tænker i praktisk gennemførelse, mener Lene Seibæk. Som sygeplejeelev kom hun til at arbejde med kræftsygepleje, hvilket straks fascinerede hende både de sygeplejefaglige udfordringer og patienterne. Det er hos patienterne, at hun finder inspiration og energi. Patientkontakt og klinisk kontakt har hun lige siden prioriteret højt. Og det er det, hun savner allermest nu, hvor hendes fuldtidsstudium ikke tillader patientkontakt i så høj grad, som hun ville ønske. Jeg kan ikke følge en patient til dørs. Det ærgrer mig, siger Lene Seibæk. Fra ventetid til forberedelsestid Skal jeg præsentere mit ph.d.-projekt i sloganform, vil jeg sige, at jeg arbejder for at ændre ventetid til forberedelsestid for kvinder med kræft i æggestokkene. Hermed tages tidsrummet før operationen i brug som en kortvarig, aktiv forberedelsesfase afviklet i tæt kontakt med den behandlende afdeling, fortæller hun. I september 2008 påbegyndte Lene Seibæk sit tre år lange ph.d. studium under overskriften At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer. Forskningen indbefatter en registerundersøgelse, interviews, udvikling og afprøvning af et præoperativt forberedelsesprogram, som påbegyndes i Endelig består den sidste fase af en evaluerende interviewundersøgelse. Sygeplejerske eller akademiker? På spørgsmålet om hun føler sig som sygeplejerske eller akademiker, svarer Lene Seibæk: Sygeplejerske. Akademisk uddannet sygeplejerske. Der eksisterer intet eller, mener hun og uddyber. De to ting spiller godt og naturligt sammen, og teori og praksis ligger faktisk ikke langt fra hinanden. Lene Seibæk forklarer, at hendes videreuddannelsesforløb har sikret hende yderligere kompetencer. Eksempelvis at hun kan analysere overordnede problemstillinger. Hun pointerer, at hun mener, at 12 DSR midt

13 det kræver boglige færdigheder at arbejde som sygeplejerske - foruden praktisk kunnen og menneskelig indlevelsesevne. Mit teoriapparat er styrket, hvilket jeg udnytter i min forskning. Men jeg er meget opmærksom på ikke at kvalificere mig væk fra faget. Samhørighed med DSR Lene Seibæk forklarer, at hun ikke har noget specielt sentimentalt forhold til Dansk Sygeplejeråd. Men jeg er af den opfattelse, at jeg som sygeplejerske hører til i DSR. Ikke i en alternativ fagforening. Jeg har altid gerne ville bidrage ind i faget, fortæller hun. Det diskuteres jævnligt om akademiske sygeplejersker hører hjemme i en anden fagforening. Argumenterne går eksempelvis på løn. Jeg ved ærlig talt ikke hvilken fagforening, der er bedst til at forhandle vores løn. Men jeg synes, at både videreuddannede sygeplejersker og DSR har en fælles interesse - nemlig at udvikle og profilere faget. Det kan vi gøre sammen. Blandt andet ved at formidle fagets bredde. Det kræver dog, at DSR er opmærksom på fagets udvikling, vurderer Lene Seibæk. Følg med tiden At være opmærksom på fagets udvikling indbefatter ifølge Lene Seibæk, at DSR følger med tiden og arbejder med sin egen akademiske forskrækkelse. Det er vigtigt, at det fortsat er attraktivt for alle sygeplejersker at være medlem af rådet. Set fra mit arbejdsområde kunne DSR fremover arbejde for at forbedre forskningsassistenter og ph.d.-studerendes vilkår, således at man har en fleksibel ansættelse og ikke nødvendigvis skal spørge om lov, hver eneste gang man skal deltage i et fagrelevant møde et sted i Danmark, fortæller hun. Lene Seibæk understreger, at hun er glad for sit job, og hun betegner sit forskningsprojektet som enormt spændende. Jeg anbefaler gerne andre at gå samme vej som jeg, men man skal være glad for at arbejde meget, smiler hun. Blå bog 1982: Uddannet som sygeplejerske i København 1998: Onkologisk efteruddannelse. 2004: Ansat som forskningssygeplejerske. 2006: Mastergrad i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. 2008: Indskrevet som ph.d.-studerende på Syddansk Universitet. DSR midt 13

14 Øjeblikke Tekst Ditte Scharnberg Fotos Jonna Fuglsang Keldsen 14 DSR midt

15 I pausens rum Grin, der forløser. Kolleger, der lytter. Noget at styrke sig på. Et pust til kroppen. Det hele foregår på Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. Her er personalerummet fælles for alle faggrupper. Efter en kort stund venter arbejdet igen. Så gælder det koncentration, præcision, kunnen og samarbejde. DSR midt 15

16 Taleboblen Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Jeg finder det vigtigt, at kredsens nye bestyrelse fokuserer på nærvær og nærhed. Det enkelte medlem skal kunne se sig selv i og blive hørt af sin faglige organisation. Det er vigtigt at fornemme DSRs betydning, og hvordan man som medlem kan være med til at påvirke udviklingen. Forrige års konflikt var med til at skabe større samhørighed, hvilket er værd at fastholde og bygge videre på - gerne i form af flere utraditionelle tiltag og spændende aktiviteter, medlemsmøder og kurser. Det vil styrke vores faglige identitet og stolthed over faget. Det er en vigtig opgave for kredsbestyrelsen at bibeholde den store organisationsprocent ved fx at gøre en ekstra indsats i forhold til mindre grupper af sygeplejersker, så de føler sig set og hørt. Jeg har også en forventning om, at kredsbestyrelsen er visionær og udviklingsparat. DSR må gå forrest og markere sig i debatten for at sikre et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen. Endelig synes jeg, det er vigtigt, at lønkommissionsrapporten benyttes til at sikre, at sygeplejersker får en løn, der afspejler, at sygepleje er en profession med høj værdi for samfundet. Anne Mette Lyhne, specialeansvarlig sygeplejerske, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens Hvad er din mening? På kan du under linket Debat give din mening til kende. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig kredsens nyhedsbrev. Hvilke forventninger har du til din nye kredsbestyrelse? 16 DSR midt

17 Jeg forventer, at den nye bestyrelse er synlig for alle sygeplejersker i vores kreds. Det kan bl.a. være ved at arrangere møder og/eller temadage, hvor bestyrelsen mødes med interesserede sygeplejersker, og hvor der bliver lagt op til dialog. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på de ældre, syge og svages vilkår i samfundet. Derfor mener jeg, at kredsbestyrelsen fortsat skal blande sig i den offentlige debat. Ligeledes skal den fortsat arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det ændrede sygehusvæsen har konsekvenser, og dem kan kredsbestyrelsen være med til at synliggøre. Her tænker jeg specielt på opgaveglidningen fra sygehuset til den primære sektor, og den betydning det har for os sygeplejersker i kommunerne. Flere komplekse opgaver betyder, at der hos os er brug for flere sygeplejersker. Denne problemstilling håber jeg, at bestyrelsen forholder sig til. Endelig forventer jeg, at den fortsætter kampen for ligeløn. Lisbet Fredberg, hjemmesygeplejerske, Holstebro Kommune. De sygeplejestuderendes vilkår er for mig at se et vigtigt område for den nye kredsbestyrelse at arbejde med. De studerende er og skal være mobile i forhold til deres tid i klinikken, men så skal de også sikres, at deres befordringsudgifter kompenseres. Det er ikke rimeligt, at de i dag skal bruge en stor del af deres SU på transport. Der er her en stor opgave for hele DSR i at påvirke skattelovgivningen. Og så skal der tænkes i nye studiepladser. Fokus på sengeområdet er ikke ændret i 100 år. Nu er det tid at løfte blikket og få øje på læringspotentialet fx i dagkirurgien og intensivområdet. Det afgørende for mig er, at den nye bestyrelse og hele DSR sørger for at facilitere mulighederne for at tænke anderledes. Jeg forventer af min faglige organisation, at den tør pirre og udfordre gårsdagens tænkning, både hvad angår sygeplejepraksis, grund- og efter- og videreuddannelse og sundhedspolitik. Ida Götke, chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Vest DSR midt 17

18 stafetten Stafetten stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation i Kreds Midtjylland. Den går på skift mellem medlemmer, tillidsvalgte og politikere. 18 DSR midt

19 Der er ingen vej udenom Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen, vil have mere gang i debatten om sygepleje og teknologi. Tekst Ditte Scharnberg Hvordan it-teknologien vil påvirke sygeplejen, findes der ifølge Raymond Kolbæk ingen nemme svar på. Men ét slår han fast: Den vil påvirke vores rolle som sygeplejersker og vores professionalisme. Teknologi i eksplosiv udvikling For Raymond at se er der to grundsynspunkter i debatten om sygepleje og teknologi: Skal teknologi alene ses i et teknisk perspektiv, som når man fx bruger teknologi til at forbedre arbejdsgange, udvikling af EPJ m.v.? Eller skal teknologi tænkes innovativt, sådan som der er tale om i ehealth2 -begrebet? Her ses teknologi også som en mulighed for at inddrage patienters ressourcer aktivt i forhold til behandling og forebyggelse, bl. a. i form af særlig sygeplejeleksika på Internettet ( wikies ) og blogs, hvor patienter med samme sygdom elektronisk udveksler erfaringer indbyrdes og med sundhedsprofessionelle. Raymond peger som en særlig udfordring på, at firmaer som Intel, Microsoft og Google, der er stærke kræfter i it-industrien, ser store muligheder for at tjene penge på sundhedsområdet, bla. gennem at stille brugerstyrede sundhedsjournaler, der kan kommunikere med hospitalernes elektroniske patientjournaler, til rådighed på nettet. Jeg kan slet ikke overskue, hvad det vil betyde for patient-sygeplejerske relationen, siger han. Den vej det går Raymond Kolbæk er uddannet i 1982 fra Viborg Sygeplejeskole. Sygepleje og teknologi har altid optaget ham. I 1996 skrev han kandidatafhandling om sygeplejeinformatik. I dag arbejder han ved VIA University College, Viborg som lektor og fagansvarlig koordinator på Masteruddannelsen i sygepleje. Desuden er han i gang med et ph.d.-projekt om sygeplejestuderendes indstillinger til it i uddannelse og klinik. Det har arbejdstitlen Det er jo den vej, det går frit citeret fra en it- træt studerende. Mange studerende er ikke så vilde med at beskæftige sig med it s muligheder, for de har jo valgt faget for at arbejde med mennesker. Men der er ingen vej udenom, blandt andet fordi den teknologiske udvikling helt klart vil forskubbe magtbalancen mellem sundhedsprofessionelle og borgere/patienter, og det må faget forholde sig til mener Raymond. Vi vil godt nok stadig være eksperter, men de veloplyste borgere/patienter vil helt anderledes end tidligere tage kritisk stilling til, om de vil tage imod behandlings- og plejetilbud eller ej. Det kommer til mere og mere at udfordre os i patientrelationen. DSR og enursing2? Diskussionen om sygepleje og teknologi fylder foruroligende lidt i vores faglige debatter og i DSRs arbejde, siger Raymond Kolbæk. Vi er nødt til at følge nøje med i udviklingen og blive proaktive i forhold til teknologiens anvendelse i sygeplejen, uddyber han. Når man på nettet søger på ehealth2 og emedicine2, er der massevis af hits. Men hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Du kan finde en kommenteret liste over kilder og links om sygepleje og teknologi udarbejdet af Raymond Kolbæk i medlemsbladet for Fagligt selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, december Hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Spørgsmålet fra sidste nummer af DSR midt lød: Hvordan ser jeg på fag og organisation nu og i fremtiden? Raymond Kolbæk, lektor og fagansvarlig koordinator, VIA University College, Viborg, Masteruddannelsen i sygepleje DSR midt 19

20 Fagnyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Har du tjek på din lønseddel? Synes du også, lønsedler er vanskelige at forstå? Og er du usikker på, om dine arbejdstimer og tillæg er korrekt registreret? Dansk Sygeplejeråd vil som et særligt medlemstilbud sætte gang i forskellige aktiviteter med tilbud om løntjek på arbejdspladserne. Vi har i Kreds Midtjylland besluttet os for først at lave et pilotprojekt for at afdække, om og hvor store vanskeligheder der er med lønnen på arbejdspladserne, siger kredsnæstformand Birgitte Krusell. Kredsen har i første omgang været på besøg på nogle arbejdspladser i Århus og Herning Kommune. Vores erfaring indtil nu viser, at fejl i lønnen i overvejende grad skyldes manglende kendskab til overenskomst og arbejdstidsaftaler, og derfor afholder kredsen i januar og februar 2010 i samarbejde med Lederforeningen to temaddage herom for ledere og tjenestetidsplanlæggere, fortæller Birgitte Krusell. (Læs mere side 22) Kommende løntjek I januar 2010 planlægger kredsen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanter også løntjek-besøg på udvalgte arbejdspladser på sygehuse og i psykiatrien. Når alle arbejdspladsbesøg er gennemført, opsamler vi erfaringerne og beslutter, hvad der så eventuelt videre skal ske, siger Birgitte Krusell. Hun understreger, at en mulighed altid er at tage kontakt til tillidsmanden, hvis man har mistanke om, at der er problemer med lønnen eller hvis lønsedlen er vanskelig at gennemskue. I Hospitalsenheden Vest har ledelsen også taget initiativ til lokale løntjek og i december gennemført lokale fyraftensmøder om Kend din lønseddel i Herning, Ringkøbing, Lemvig og Holstebro. Når din arbejdstid skal forhandles Kredsen har udarbejdet en række anbefalinger, når lokale arbejdstidsaftaler skal indgås. Arbejdstiden er helt central for alle sygeplejerskers trivsel på arbejdspladserne. Kredsen har derfor udarbejdet en række anbefalinger af, hvad der skal lægges vægt på, når lokale arbejdstidsaftaler skal forhandles. Det er nødvendigt, at vi som kreds har nogle fælles retningslinier for, hvilke vilkår midtjyske sygeplejersker skal have i forhold til arbejdstid, siger kredsformand Else Kayser. De fælles anbefalinger er blandt andet blevet til på baggrund af ønsker fra arbejdspladserne. Fælles principper I anbefalingerne er der lagt vægt på, at arbejdsmiljømæssige interesser er vigtigere end aftaler om fleksibilitet. Der kan således ikke indgås lokale arbejdstidsaftaler, der bryder arbejdsmiljøloven. Princippet om frivillighed vægtes også; det er den enkelte sygeplejerske, der tager stilling til, om hun ønsker at være omfattet af en given aftale. Endelig understreges det i kredsens anbefalinger, at det er vigtigt under hensyntagen til fællesskabet at se muligheder for medindflydelse for den enkelte i forhold til arbejdstidsaftaler. Konkrete vejledninger Sammen med de fælles principper rummer anbefalingerne en række konkrete vejledninger i forhold til fridøgn, hviletid, normperioden (den regionale arbejdstidsaftale), længden af daglig arbejdstid og ulempegodtgørelse. Vi planlægger at udgive en folder med anbefalingerne som et værktøj for alle tillidsrepræsentanter, siger Else Kayser. Det er også tanken, at kredsen i det nye år udarbejder et kompendium med uddybende materiale. Du finder allerede nu kredsens anbefalinger på 20 DSR midt

21 Det var et rigtigt godt og positivt møde, og de midtjyske sygeplejerskerne havde mange konstruktive idéer, som vil blive taget med i det videre arbejde, fortæller chefkonsulent Mette Bille fra Kreds Midtjylland. Fremtidens operationssygepleje? Midtjyske sygeplejersker giver input til en mulig ny diplomuddannelse. 80 sygeplejersker mødtes den 24. november i kredsens medlemshus i Silkeborg til et dialogmøde om fremtidens operationssygepleje. Baggrunden for mødet var, at Region Hovedstaden har oprettet en ny erhvervsuddannelse som operationstekniker. Derfor er der behov for at få justeret og tilrettet den nuværende efteruddannelse for operationssygeplejersker. Der arbejdes hen imod en diplomuddannelse. Repræsentanter fra DSR-C og fagligt selskab for operationssygeplejersker (FS- SASMO) har turnéret rundt til alle kredse i landet for at få operationssygeplejerskers input til, hvad videreuddannelsen skal omhandle. To moduler i spil Det er hensigten at målrette to diplommoduler særligt til operationssygeplejersker. Et modul for nyansatte operationssygeplejersker, hvor fokus vil være på den generelle operationssygepleje. Et andet modul til erfarne sygeplejersker, hvor fokus vil være på patientsikkerhed, forklarer Mette Bille. Netop disse to moduler fik de fremmødte sygeplejersker til opgave at arbejde videre med og udvikle på i gruppediskussioner. Det gennemgående i sygeplejerskernes indlæg gik på, at det er nødvendigt for operationssygeplejersker at blive klædt på til at se helheder, kunne overskue akutte kritiske situationer og kompleksiteten i mange opgaver. Desuden ønskede de at blive en større del af et sammenhængende patientforløb, så de eksempelvis ser patienten både før og efter operationen, siger Mette Bille. Læs mere om operationssygepleje og deltag i debatten på Fortæl fra dit liv som sygeplejerske Dansk Sygeplejehistorisk Selskab opfordrer seniorsygeplejersker til at samle personlige historier, oplevelser og erfaringer sammen. På årets seniorhøjskole blev det besluttet at lave en ramme for disse historier. Så har du en anekdote om dét at være blandt de første gifte sygeplejersker i arbejde eller dét at blive gravid som elev og ville bo ude? Så send din beretning til Karen Buhl, Gunilshøjvej 275, Virklund, 8600 Silkeborg. Eller pr. mail: DSR midt 21

22 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Tilbud om temadage for ledere Vidste du, at 8. marts 2010 er 100året for markeringen af kvindernes internationale kampdag? Under overskriften Arbejdstidsaftaler inviteres kredsens ledere til to temadage i januar og februar 2010 i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Vi vil i høj grad anbefale ledere og tjenestetidsplanlæggere at deltage i ledertemadagen om arbejdstidsaftaler, fortæller faglig sekretær, Kathrine Henriksen, der har kredsens ledere som fagområde. Temadagen arrangeres i samarbejde med Lederforeningen. Udover viden om arbejdstidsaftalen vil der være mulighed for at få afdækket og diskuteret problemfelter i forhold til arbejdstidsplanlægning, siger Kathrine Henriksen. Det er hensigtsmæssigt, da det kan koste dyrt ikke at kende til reglerne for bl.a. varsling og en fridags længde. Undervisere er forhandlingschef Anne Hedin og forhandlingskonsulent Ulla Thomsen fra DSR-C. I maj 2010 vil en temadag have ledernes vilkår og rolle i arbejdet med faglighed og professionsudvikling som emne. Dato og tidspunkt vil du kunne finde på så snart dette er fastlagt. Er du glad for at synge? Så er Kreds Midtjyllands livsglade amatørsangkor Piger i pink måske noget for dig. Hvis du er sygeplejerske eller sygeplejestuderende kan du blive korist. Du skal ikke nødvendigvis kunne læse noder. Et godt gehør er tilstrækkeligt. Tag dine kolleger med, og kom og hør og se Piger i pink mandag den 11. januar 2010 klokken i Århus, Mindegade 10, kælderen. Bredt repertoire Koret synger cirka en gang om måneden i Mindegade 10. Udover dette har koret en gang årligt et hel øvedag. Piger i pink optræder indimellem i forskellige sundhedsfaglige sammenhænge, på institutioner, og i DSR-sammenhænge med et alsidigt repertoire af rytmiske sange, viser, verdensmusik, talekor, fællessange med mere. I 2010 er øveaftenerne mandag den 11. januar og tirsdag den 23. februar specielt tilrettelagt, så nye koraspiranter kan få et indtryk af korets arbejdsformer, repertoire og humør. Forårsmøder om OK 11 I løbet af foråret 2010 vil der blive afholdt medlemsmøder om OK 11. Tidspunkter er endnu ikke fastlagt, men ideen er, at møderne afholdes som fyraftensmøder på arbejdspladser i det midtjyske. Tre TR-træf i kredsen Som noget nyt frem mod OK 11 arbejder DSR med elektronisk kravindsamling. Forud for denne indsamling inviteres tillidsrepræsentanter til TRtræf om OK 11 i henholdsvis Holstebro, Silkeborg og Århus. Se kalender s. 23 og hjemmesiden midtjylland under Information for tillidsrepræsentanter for nærmere information. 22 DSR midt

23 kalender Aktiviteter i Midt Du finder flere oplysninger om arrangementerne og kan løbende holde dig orienteret om nye aktiviteter i Kreds Midtjylland på Vælg linket: Aktiviteter i kredsen Møder og temadage TR Kredsen indbyder TR og SR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Kredsen indbyder TR ere til Træf om OK marts 2010, Holstebro 15. marts 2010, Silkeborg 18. marts 2010, Århus Alle dage kl Introduktion til kredsen for nye TR ere og SR ere 1. februar 2010 kl Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Sundhedsplejersker 22. marts 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Hospice 25. februar 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg SR Kredsen indbyder SR og TR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder SR og TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Introduktion til kredsen for nye SR ere og TR ere 1. februar 2009 kl SR sekundær og psykiatri, Øst 2. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sundhedsplejen, Øst 4. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sekundær, Vest 3. marts 2010 Fredericiagade 27-29, Holstebro Informationer om tidspunkt og dagorden ses på hjemmesiden FTR Primær: 25. (temadag) og 28. januar, 16. marts 2010 Sekundær: 25. januar, 23. februar og 25. marts 2010 Seniorer Der er landsmøde på Bornholm august 2010, herunder den årlige generalforsamling. Tilmelding til højskolen på inden den 15. december (Husk at opgive medlemsnummer) Ringkøbing 16. marts 2010 kl Via University College, Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Tilmelding senest den 10. marts 2010 på eller Kontaktperson, Ringkøbing: Birthe Larsen, Viborg Informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Kontaktperson, Viborg: Edna Mølgaard, Århus Dragt med magt v/ sygeplejerske Winnie Høgså. 2. februar 2010 Skønhed i Kabul v/etnograf Esben Hansen. 2. marts 2010 OBS: Ikke i Mindegade 10 Sted oplyses senere på hjemmesiden Valg til Kontaktudvalget 6. april 2010 Sommerudflugt 1. juni 2010 Arrangementerne foregår kl , Mindegade 10, Århus C Kontaktperson, Århus: Hanne Kristensen, Yderligere informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) SLS-repræsentanter mødes med repræsentanter fra kredsbestyrelsen på uddannelsesinstitutionen. (Nærmere information se hjemmesiden) Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens møder er åbne for medlemmer og foregår kl i medlemshuset, Marienlystvej 14 i Silkeborg Dagsorden og referater finder du på wwww.dsr.dk/midtjylland Møderne afholdes: 14. december januar 2010 (seminar) 18. januar februar 2010 (konference) 9. februar marts 2010 DSR midt 23

24 Åbningstider i julen Kontoret De tre kredskontorer i DSR, Kreds Midtjylland holder åbent i Silkeborg er som åbent normalt til og med den Mandag-torsdag 22. december kl Fredag Kontorerne kl er derimod lukkede mellem jul og nytår og indtil den Bemærk: 4. januar Kontorerne Ønsker i du Århus kontakt og Holstebro med har fremover Kreds Midtjylland ikke faste åbningstider, den men december vi er stort 2009, set altid kan til du rådighed. kontakte kredsen Du telefonisk skal bare ringe på 4695 i forvejen 4600 og aftale kl tid. DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg DSR, Kreds Midtjylland Fredericiagade Holstebro DSR, Kreds Midtjylland Mindegade Århus C Du kan kontakte DSR, Kreds Midtjylland på flere måder: Telefon DSR, Kreds Midtjylland Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Mail Du kan maile til DSR, Kreds Midtjylland: Drejer dine spørgsmål sig om forhold på arbejdspladsen, skal du i første omgang kontakte din tillidsrepræsentant. Post DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Hjemmeside

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

hun scanner de barnløse

hun scanner de barnløse sundhedsrummet er et tilbud til dem, der ikke har andre steder at gå hen Danish Journal of Nursing nr. 20 30. oktober 2009 109. årgang Udsyn Obamas fjender klar til det store slag kort nyt Kampagne skal

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER NR. 1 MAR. 2012 Chefsygeplejersken Tema om anerkendelse KOMMER DU UD OVER RAMPEN? HØJ KVALITET TRIMMER DET ENGELSKE SUNDHEDSVÆSEN UNDGÅ KOKS, NÅR PATIENTEN SKAL FLYTTES LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2014 10 24 34 INNOVATION Sådan sætter du gang i ideerne ANSÆT NOGEN, DER ER BEDRE END DIG SELV Interview med direktør Søren Ravn VERDENS SMARTESTE SKOSÅL Kropsbåren teknologi

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

KREDSLØBET. Da fanø måtte kæmpe for ny leder. tema Sygeplejefaglig ledelse. 8 Da Fanø fik ny sundhedschef. 10 Charlottes nye brændpunkt

KREDSLØBET. Da fanø måtte kæmpe for ny leder. tema Sygeplejefaglig ledelse. 8 Da Fanø fik ny sundhedschef. 10 Charlottes nye brændpunkt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KREDSLØBET SEptEMbER ÅRGANG 6 Nr. 03 2012 Da fanø måtte kæmpe for ny leder tema Sygeplejefaglig ledelse 4 Medarbejdere skærper krav til ledere

Læs mere

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk Familiens historie på dvd kontaktsygepleje også i akut regi Danish Journal of Nursing nr. 15 27. juli 2007 107. årgang Klinisk sygepleje Sprogstimulering af tosprogede småbørn KORT NYT Tosprogede børn

Læs mere

Så vasker vi hænder, unger

Så vasker vi hænder, unger Tema: Unge lever i daglig angst for at miste syge forældre Danish Journal of Nursing nr. 7 9. april 2010 110. årgang Så vasker vi hænder, unger Tre gange håndvask giver skolebørn færre sygedage Seriemord

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere