Pause Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer."

Transkript

1 Nr Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min drivkraft 18 Sygepleje og teknologi

2 Leder INDHOLD MidtNyt 8 Baggrund Reportage fra Norddjurs Kommune om projekt Det faglige arbejdsmiljø Vores Midt Nysgerrighed er min drivkraft Portræt af sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk 14 Øjeblikke I pausens rum Billedreportage fra afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 16 Taleboblen Hvad er dine forventninger til den nye kredsbestyrelse? 18 Stafetten Der er ingen vej udenom Interview om sygepleje og teknologi med Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen 6 20 FagNyt 22 MidtNyt 23 Kalender DSR midt magasin for medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland 2. årgang. Nr. 4, december 2009 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Tlf Redaktion Ditte Scharnberg (ansvh. redaktør), Marie Adelstorp (DJ) Fotos Jonna Fuglsang Keldsen Skriv til redaktionen Design og tryk Datagraf Oplag DSR midt udkommer 4 gange årligt Holdninger, der tilkendegives i artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DSR, Kreds Midtjyllands synspunkter. 2 DSR midt

3 LEDER Dialog giver energi På vegne af kredsen vil jeg gerne sende de bedste hilsner til alle medlemmer og ønske jer en god jul og et helsebringende nytår. I kredsen har vi i dette efterår afsluttet valg til ny bestyrelse og formandsgruppe. Medlemmerne har talt, og jeg ser meget frem til samarbejdet. Valget er udtryk for stemmer både til kontinuitet og fornyelse, og den kombination er en god cocktail. Fælles for alle valgte er et ønske om, at medlemmer i kredsen skal høres og inddrages mest muligt i organisationens arbejde. Min mand og jeg har den tradition, at når vi mødes om aftenen, holder vi skumring, hvor vi deler dagens oplevelser. Kendetegnende er, at han meget hurtigt aflæser, hvordan min dag har været. Han mærker tydeligt, når jeg har været i dialog med medlemmer, for det giver mig en særlig glæde og energi. Jeg bliver nemlig så stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne og ser, hvordan vi som sygeplejersker gør en forskel for befolkningen. Op til sommerferien var jeg på besøg på medicinsk afdeling på Holstebro Sygehus. Her fulgte jeg afdelingssygeplejersken og flere af sygeplejerskerne i deres arbejde, hvor de på trods af travlhed tog vare på patienterne på en meget menneskelig og værdig måde. Det var glædeligt at opleve, hvordan udviklingen af fagligheden var tænkt ind i den faglige og ledelsesmæssige praksis. Faglighed udvikles ikke kun i det universitære miljø, men overalt i sygeplejen. Tilsvarende oplevelse havde jeg, under besøg hos hjemmeplejen i Norddjurs. Her fik vi en god drøftelse af fremtidens hjemmepleje, og hvad der ligger af udfordringer i her at få udviklet generalistniveauet. Det er nødvendigt, hvis hjemmeplejen skal kunne løfte de øgede krav og opgaver, som vil komme, når det såkaldt accelererede patientforløb vil blive udviklet. Her bliver det helt afgørende, at vi er i stand til at mestre det sammenhængende patientforløb, hvori sygeplejersker er nøglepersoner. Samme stærke oplevelse var det at være på Samsø og opleve sygeplejens vilkår og udvikling i et ø-samfund. Men også samværet med de mange medlemmer, Kredsens nye formandsgruppe: 1. kredsnæstformand, Anja Laursen, (forrest) påbegyndte sin barselsperiode 27. november 2009, og bestyrelsen har konstitueret Ronnie Siegumfeldt Andersen (bagest) som kredsnæstformand. Herefter er Gert Petersen 1. kredsnæstformand (yderst tv), Bente Alkærsig Rasmussen 2. kredsnæstformand (nr. 2 fra venstre) og Birgitte Krusell 3. kredsnæstformand (nr. 3 fra venstre). Kredsformand er Else Kayser (yderst th). som har deltaget i fællesmøder i vores nye medlemshus i Silkeborg, hører til den række af perler på snor, jeg husker fra det forgangne år. Sådanne oplevelser gør, at jeg som formand føler mig endnu bedre klædt på, når jeg mødes med arbejdsgiverne, for det styrker mig i at inddrage medlemmernes praksis i vores løbende argumentation for bedre vilkår for sygeplejen. Jeg ser frem til sammen med den øvrige formandsgruppe også at komme på besøg på arbejdspladserne i det nye år og her udveksle erfaringer med sygeplejersker, ledere og nyvalgte politikere. Jeg bliver stolt på fagets og sygeplejerskernes vegne, når jeg oplever den gode sygepleje på arbejdspladserne. Else Kayser Kredsformand DSR midt 3

4 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Studerende vælger Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland oplever en markant stigende interesse blandt de studerende for at melde sig ind i DSR. Fra 1. januar 2009 og til 1. november 2009 er tallet steget fra 1036 til 1431 indmeldte studerende. For få år siden var det svært at få kontakt med de nye studerende. Men nu viser de unge stor interesse for, hvad DSR kan tilbyde, fortæller kredsnæstformand Gert Petersen. Han er blandt de repræsentanter fra Kreds Midtjylland, som er med til at introducere de nye studerende til organisationen. Alle kredsens sygeplejeskoler får besøg af DSR ved studiestart. Fællesskabet er nødvendigt Alene i september og oktober 2009 meldte 287 studerende sig ind i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) og får dermed også et medlemskab af Dansk Sygeplejeråd. Ligelønsdagsordenen synes at give de unge energi. De kan se, at fællesskabet er nødvendigt, vurderer Gert Petersen. På 7. semester gæster en medarbejder fra kredsen igen de studerende for, sammen med Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), at give de kommende dimmitender en introduktion til det arbejdsmarked, de kort efter skal være en del af. Vi ved endnu ikke, om den positive tilgang til Dansk Sygeplejeråd, vi mærker hos de nye studerende, har forplantet sig til de nyuddannede. Men at fastholde og rekruttere medlemmerne er et satsningsområde i kredsen, som vi arbejder ihærdigt med, siger Gert Petersen. I kredsen er der pr. 1. november aktive medlemmer. Til sammenligning var antallet medlemmer 1. januar Fokus på psykiatri i 2010 I 2010 vil flere medlemsaktiviteter i kredsen have psykiatrisk sygepleje som omdrejningspunkt. Som opfølgning på kongressen i 2008 blev det besluttet, at der skulle fokus på kvalitet og faglighed i de psykiatriske tilbud til borgerne. Derfor vil der i 2010 blive tale om medlemstilbud om psykiatrisk sygepleje og udvikling heraf, fortæller chefkonsulent Mette Bille, der har medlemsaktiviter og service som et af sine arbejdsområder. I februar og marts 2010 vil kredsen indbyde til tre medlemsmøder om fremtiden for borgernes tilbud om psykiatrisk behandling, sygeplejens betydning for den psykiatriske patient og håndtering af udadreagerende patienter og voldsepisoder i psykiatrien. Medlemsmøderne er for alle sygeplejersker og ledere. Din nye bestyrelse 4 DSR midt

5 Hvad mener du om medlemsmagasinet? Siden Kreds Midtjylland så dagens lys i november 2007, har du modtaget otte numre af medlemsmagasinet DSR midt. Tiden er nu inde til at høre læsernes, herunder din, vurdering af magasinet. Frem til 25. januar 2010 kan du derfor give din mening til kende i læserundersøgelsen på kredsens hjemmeside. Svar og vind Du skal svare på en række spørgsmål om, hvad du læser og hvorfor, ligesom der er mulighed for at give ideer og tips til kommende numre. Det vil tage dig mindre end fem minutter at deltage. Som tak for din indsats deltager du i lodtrækning om tre flotte præmier. Sundhedsvæsenet på vej hvorhen? Kredsens nyvalgte bestyrelse mødtes første gang 16. november 2009 i medlemshuset i Silkeborg. Du finder præsentation af hele kredsbestyrelsen og materialer om dens arbejde på midtjylland I efteråret 2009 oplevede Kreds Midtjylland stor interesse for initiativet Den lille politikerskole. Det var et tilbud både til sundhedspolitisk interesserede, sygeplejersker og til lokalpolitikere og kandidater til de kommunale valg. Politikerskolen var velbesøgt. Vi har nu arrangeret en opfølgning som et åbent tilbud til alle medlemmer i kredsen, fortæller chefkonsulent Mette Bille. I mødet Hvor bevæger sundhedsvæsenet sig hen? deltager sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard, og stadsdirektør i Århus Kommune, Niels Højberg. Mødet foregår d. 11. januar 2010 fra kl i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Du kan tilmelde dig mødet via kredsens hjemmeside. DSR midt 5

6 MidtNyt Tekst Ditte Scharnberg 2år i Kreds Midt Det summede af liv straks fra begyndelsen på kredsens generalforsamling den 28. oktober 2009 i Silkeborg. Ikke færre end 301 midtjyske sygeplejersker havde valgt at bruge en aften på at diskutere kredsens arbejde. Under diskussionen af kredsbestyrelsens beretning var det især temaer som medicinsk sygepleje og sygeplejen i kommunerne, der var til debat, ligesom studerendes, kliniske vejlederes, lederes og seniorers vilkår blev diskuteret. Også formandsvalg, den kommende overenskomstforhandling og ligelønskampen blev drøftet. Fag og profession i fremtiden Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens forslag til at fortsætte arbejdet med de fire satsningsområder, sidste års generalforsamling besluttede: Nærhed og demokrati, Sundhedspolitik, Arbejdsmiljø og Løn og overenskomst. I mindre grupper var der intens debat med forslag til indsatsen fremover. Generalforsamlingen vedtog desuden, at kredsen i den kommende periode særligt skal arbejde med temaet Fag og profession i fremtiden. Og et forslag fra seniorerne, om at deres landsformand får tale-, men ikke stemmeret på fremtidige kongresser fik også opbakning. Undervejs blev seks deltagere udtrukket som de heldige vindere af et week-endophold i et af PKAs sommerhuse. Du finder beretninger og materiale om generalforsamlingen og satsningsområderne på ww.dsr.dk/midtjylland Jeg var meget positivt overrasket over at høre til i en kreds, hvor så mange sygeplejersker er engagerede i deres fagforening; at de møder op og forholder sig kritisk til sundhedspolitiske emner. Det var fedt at være i en forsamling, hvor så mange brænder for deres fag trods omstrukturering, nedskæring og andre kedelige udfordringer. Det kom lidt bag på mig at høre, hvordan mange var optaget af sygeplejeuddannelsen og engageret i, hvordan det er muligt at forbedre både den kliniske og teoretiske undervisning for os. Som kommende sygeplejerske kan man nogle gange føle sig meget lille og ubetydelig. Men under generalforsamlingen oplevede jeg at være del af en stor og meget stærk organisation, hvor en masse sygeplejersker arbejder for at gøre vilkårene bedre både for sygeplejersker og studerende. At være med gav stor gejst, som jeg og mine med-sls ere kunne tage med hjem og smitte resten af vores bestyrelse med. Sofie Hellerup Vestergaard Sygeplejestuderende, 7. modul, Århus Sygeplejeskole 6 DSR midt

7 Der var en rigtig god stemning på generalforsamlingen; man kunne mærke den der fælles ånd, som binder os sammen. Maden var suveræn. Hvor er det dejligt at komme og få et veltillavet varmt måltid og et glas vin efter en lang arbejdsdag. Jeg var faktisk ret godt tilfreds med Else Kaysers beretning, selv om den var en smule lang. Jeg kan godt lide en tydelig formand, der har sine meningers mod og som ikke er bange for at være politisk, og så er hun velargumenteret. For mig var gruppediskussionerne lidt af en fuser. Spørgsmålene til det emne, jeg havde valgt, var ikke dem, jeg havde forestillet mig. Desuden var vi for mange ved hvert bord, så det blev meget spredt fægtning. I DSR knokler mange året rundt for at forbedre mine løn- og ansættelsesvilkår, for slet ikke at tale om at deltage i den nødvendige sundhedsfaglige og politiske debat. Det mindste, jeg kan gøre som medlem, er at møde op på generalforsamlingen for at høre, hvad der sker, og vise min interesse. Hvis man ikke møder op og giver sin mening til kende, mister man retten til at kritisere. Hannelise Tøttrup Kristensen strålesygeplejerske, Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus DSR midt 7

8 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Koordinerende sygeplejerske Gitte Eilersen deler glæde i hverdagen med beboer på plejehjemmet Vestervang, Ørum. Vi lærer af dilemmaer Alle faggrupper på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune udfordrer fagligheden i hverdagen. et faglige arbejdsmiljø gad vide, D hvad det indebærer? Sådan reagerede koordinerende sygeplejerske Anna Olsen, da hun første gang hørte om projekt Det faglige arbejdsmiljø. Anna arbejder på Hedebo-Centret i Grenaa, som er et af de ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune, der deltager i projektet. Gitte Eilersen, koordinerede sygeplejerske på plejehjemmet Vestervang i Ørum, tænkte det samme, da projektet for ca. et år siden blev præsenteret for alle faggrupper på plejehjemmene. Men jeg var hurtigt fanget ind, da det stod klart, at det først og fremmest handler om at styrke faglighed og arbejdsglæde og at et mål også er på den måde at nedbringe sygefraværet. Styrke alles faglighed Projektet blev præsenteret på en fælles temadag 24. februar Teamleder, koordinator og en medarbejder fra hver af de ti arbejdspladser skulle give deres bud på definition af det faglige arbejdsmiljø og indkredse et øjebliksbillede af deres arbejdsplads i det perspektiv. Det var tydeligt, at dette projekt er en rigtig god mulighed for, at alle faggrupper kan blive udfordret og styrket i fagligheden hver for sig og sammen, siger Anna. Jeg blev virkelig pirret af projektets fokus på faglighed. Vi er så vant til at tænke arbejdsmiljøet fysisk og psykisk, men her er valgt en helt anden tilgang. Trives vi fagligt, påvirker det arbejdsmiljøet til det bedre, er projektets tese. Gitte understreger, at de koordinerende sygeplejersker i forvejen havde et velfungerende fagligt netværk. Men projektet betyder, at vi bliver langt mere opmærksomme på at arbejde med samspillet mellem alle faggrupper. Initiativgrupper på alle arbejdspladser udarbejder løbende handleplaner, og to gange årligt arrangeres temadage for alle på hver enkelt arbejdsplads. Der er 8 DSR midt

9 Anna Olsen (tv) og Gitte Ejlersen, koordinerende sygeplejersker i Norddjurs Kommune, er blandt nøglepersonerne i projekt Det faglige arbejdsmiljø. nedsat en styregruppe, der samarbejder med Knud Erik Jensen, konsulentfirmaet Udvikling og Dokumentation. Fat i dilemmaer Hver arbejdsplads beslutter, hvilket fokus de vil have i projektet. Hverdagen er fyldt med dilemmaer som fx knaphed på tid og ressourcer og ønsket om at gøre det bedste, siger Anna. Men det gælder jo om at vende sagen rundt og spørge: Når vi ikke kan eller må gøre sådan og sådan, hvad kan vi så gøre?. På plejehjemmet Vestervang har vi lagt stor vægt på at arbejde med handleplanerne for beboernes trivsel mere som en mulighed for målrettet indsats end En ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Anna Olsen, koordinerende sygeplejerske, Hedebo-Centret, Grenaa som noget, vi bare skulle beskrive, fortæller Gitte. Hun tilføjer, at det har givet større arbejdsglæde blandt medarbejderne og bedre hverdage for beboerne. På Vestervang har de desuden haft fokus på det hjemlige måltid og sund kost. Også kontaktpersonordningen, som nu har den udviklende fortrolighed som et parameter, og modtagelsen af nye kolleger er der blevet arbejdet med. På Annas arbejdsplads har fokus især været på arbejdstilrettelæggelse og vagtplaner. Det er så vigtigt for arbejdsglæden, at man oplever at have medindflydelse på vagtplaner. Dertil kommer, at med et mere bevidst forhold til vores ressourcer, har vi fået en langt bedre fordeling af kompetencer ud over hele døgnet. Ny arbejdsglæde mærkes Projektet, der er finansieret af Forebyggelsesfonden, løber til og med 2011, og de to koordinerende sygeplejersker har masser af engagement til den videre proces. Det er et af projektets helt store kvaliteter, at ingen fortæller os udefra, hvad der er vigtigt. Det er op til os medarbejdere at definere, hvad vi skal sætte ind på hér og nu, opsummerer Anna Olsen. Jeg synes, en ny arbejdsglæde er mærkbar helt sikkert på grund af den daglige indflydelse på fagligheden. Og jeg er sikker på, at projektet på sigt frisætter ressourcer ud af den måde, alle medarbejdere nu deler faglighed på. Gitte Eilersen er enig: Jeg synes, vi sprudler derude Det faglige arbejdsmiljø er et udviklingsprojekt for alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre i Norddjurs Kommune. Projektet skal udpege, afprøve, udvikle og dokumentere effekten af initiativer med fokus på den daglige faglige indsats. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og foregår Læs mere på DSR midt 9

10 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Kan man blive klogere af at gå på arbejde? Områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune, er ikke i tvivl. Projekt Det faglige arbejdsmiljø underbygger hendes klare ja. år alle medarbejdere har mulighed N for at have fokus på de faglige emner, der optager dem i hverdagen, rykker det virkelig, siger områdeleder Kirsten Kristensen, Norddjurs Kommune. Jeg er ikke i tvivl om, at projekt Det faglige arbejdsmiljø udover at højne fagligheden også vil styrke identiteten og sammenholdet på arbejdspladserne og gøre os bedre i stand til at nå de mål, vi har sat. Hun er projektansvarlig og medlem af styregruppen for projektet, der involverer alle medarbejdere på ti plejehjem og -centre. Medarbejderne udarbejder løbende handleplaner for den faglige indsats, og alle deltager to gange årligt i temadage om faglige emner. Projektet løber frem til og med 2011 og er støttet af Forebyggelsesfonden. Omstillinger kræver sit Hverdagen på ældreområdet i Norddjurs Kommune ligner situationen i mange andre kommuner. Efter kommunesammenlægningen har der været tale om besparelser, og fusioner af plejehjem og -centre foregår løbende. Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med, siger Kirsten og fortsætter: Fusioner indebærer muligheden for at stille skarpt på det, man gerne vil bringe med over i det nye og hvilke uhensigtsmæssige vaner man gerne 10 DSR midt

11 Alle medarbejdere på hver af projekt Det faglige arbejdsmiljøs ti arbejdspladser deltager årligt i to temadage om faglige emner. vil slippe af med. På den måde bliver man på den enkelte arbejdsplads opmærksom på sin egen særlige kultur og faglige styrker og på, hvad man kan bidrage med i det nye fællesskab. Ledernes roller Lederen som rollemodel er et af de syv centrale temaer i projektet, og Kirsten fremhæver, at det nye fokus på faglig ledelse giver teamledergruppen mulighed for øget opmærksomhed på arbejdet med at sikre kvalitet i hverdagen både for borgerne og medarbejderne. Som leder ligger det Kirsten meget på sinde at holde fokus på de gode historier. Når alle i personalegruppen fortæller hinanden eller skriver ned, hvad der lykkes, opnår vi større bevidsthed og kan målrettet sætte ind, hvor vanskelighederne gnaver. Sygefraværet skal ned Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de Når besparelserne klemmer, er det vigtigt at finde fælles normer for at håndtere de dilemmaer, der følger med. Kirsten Kristensen, områdeleder, Norddjurs Kommune faglige dilemmaer og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Succeskriteriet i forhold til sygefraværet er, at otte ud af ti arbejdspladser skal nedsætte eller holde status quo i det eksisterende sygefravær. Det ligger i øjeblikket mellem 13 til 4-5 % på de forskellige arbejdspladser. Vi arbejder med forskellige metoder for at mindske sygefraværet, siger Kirsten. Projektet skal afdække, på hvilken måde det at højne fagligheden indvirker på trivslen og sygefraværet. Mine forventninger er store. Det faglige arbejdsmiljø Projekt Det faglige arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune skal styrke medarbejdernes evne til at håndtere de faglige dilemmaer, der er forbundet med at hjælpe svækkede beboere og medvirke til at reducere medarbejdernes arbejdsbelastninger og sygefravær. Projektet har fokus på syv temaer: Det vanskelige omsorgsarbejde Den mentale sundhed se ressourcerne Besparelser Nye kolleger Sygefraværsindsats Holdninger til sundhed, sygefravær og tidlig indsats Lederen som rollemodel Læs mere på DSR midt 11

12 Vores Midt Tekst Marie Adelstorp Nysgerrighed er min drivkraft Sygeplejerske og ph.d.-studerende Lene Seibæk er dedikeret til sit forskningsprojekt om kræftramte kvinder. Nysgerrighed er drivkraften bag 51årige Lene Seibæks lange karriereforløb, der nu har resulteret i en ansættelse som ph.d.- studerende på Gynækologisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Jeg synes, at jeg laver et vigtigt og meningsfuldt stykke arbejde. Går man systematisk til værks, ser verden muligvis anderledes ud, end man formoder, og derfor er det vigtigt at gå i dybden. Min holdning er, at sygeplejeforskning skal være til støtte for klinikken. Uanset hvor klog ens forskning er, kan resultaterne ikke implementeres, hvis man ikke undervejs tænker i praktisk gennemførelse, mener Lene Seibæk. Som sygeplejeelev kom hun til at arbejde med kræftsygepleje, hvilket straks fascinerede hende både de sygeplejefaglige udfordringer og patienterne. Det er hos patienterne, at hun finder inspiration og energi. Patientkontakt og klinisk kontakt har hun lige siden prioriteret højt. Og det er det, hun savner allermest nu, hvor hendes fuldtidsstudium ikke tillader patientkontakt i så høj grad, som hun ville ønske. Jeg kan ikke følge en patient til dørs. Det ærgrer mig, siger Lene Seibæk. Fra ventetid til forberedelsestid Skal jeg præsentere mit ph.d.-projekt i sloganform, vil jeg sige, at jeg arbejder for at ændre ventetid til forberedelsestid for kvinder med kræft i æggestokkene. Hermed tages tidsrummet før operationen i brug som en kortvarig, aktiv forberedelsesfase afviklet i tæt kontakt med den behandlende afdeling, fortæller hun. I september 2008 påbegyndte Lene Seibæk sit tre år lange ph.d. studium under overskriften At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer. Forskningen indbefatter en registerundersøgelse, interviews, udvikling og afprøvning af et præoperativt forberedelsesprogram, som påbegyndes i Endelig består den sidste fase af en evaluerende interviewundersøgelse. Sygeplejerske eller akademiker? På spørgsmålet om hun føler sig som sygeplejerske eller akademiker, svarer Lene Seibæk: Sygeplejerske. Akademisk uddannet sygeplejerske. Der eksisterer intet eller, mener hun og uddyber. De to ting spiller godt og naturligt sammen, og teori og praksis ligger faktisk ikke langt fra hinanden. Lene Seibæk forklarer, at hendes videreuddannelsesforløb har sikret hende yderligere kompetencer. Eksempelvis at hun kan analysere overordnede problemstillinger. Hun pointerer, at hun mener, at 12 DSR midt

13 det kræver boglige færdigheder at arbejde som sygeplejerske - foruden praktisk kunnen og menneskelig indlevelsesevne. Mit teoriapparat er styrket, hvilket jeg udnytter i min forskning. Men jeg er meget opmærksom på ikke at kvalificere mig væk fra faget. Samhørighed med DSR Lene Seibæk forklarer, at hun ikke har noget specielt sentimentalt forhold til Dansk Sygeplejeråd. Men jeg er af den opfattelse, at jeg som sygeplejerske hører til i DSR. Ikke i en alternativ fagforening. Jeg har altid gerne ville bidrage ind i faget, fortæller hun. Det diskuteres jævnligt om akademiske sygeplejersker hører hjemme i en anden fagforening. Argumenterne går eksempelvis på løn. Jeg ved ærlig talt ikke hvilken fagforening, der er bedst til at forhandle vores løn. Men jeg synes, at både videreuddannede sygeplejersker og DSR har en fælles interesse - nemlig at udvikle og profilere faget. Det kan vi gøre sammen. Blandt andet ved at formidle fagets bredde. Det kræver dog, at DSR er opmærksom på fagets udvikling, vurderer Lene Seibæk. Følg med tiden At være opmærksom på fagets udvikling indbefatter ifølge Lene Seibæk, at DSR følger med tiden og arbejder med sin egen akademiske forskrækkelse. Det er vigtigt, at det fortsat er attraktivt for alle sygeplejersker at være medlem af rådet. Set fra mit arbejdsområde kunne DSR fremover arbejde for at forbedre forskningsassistenter og ph.d.-studerendes vilkår, således at man har en fleksibel ansættelse og ikke nødvendigvis skal spørge om lov, hver eneste gang man skal deltage i et fagrelevant møde et sted i Danmark, fortæller hun. Lene Seibæk understreger, at hun er glad for sit job, og hun betegner sit forskningsprojektet som enormt spændende. Jeg anbefaler gerne andre at gå samme vej som jeg, men man skal være glad for at arbejde meget, smiler hun. Blå bog 1982: Uddannet som sygeplejerske i København 1998: Onkologisk efteruddannelse. 2004: Ansat som forskningssygeplejerske. 2006: Mastergrad i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. 2008: Indskrevet som ph.d.-studerende på Syddansk Universitet. DSR midt 13

14 Øjeblikke Tekst Ditte Scharnberg Fotos Jonna Fuglsang Keldsen 14 DSR midt

15 I pausens rum Grin, der forløser. Kolleger, der lytter. Noget at styrke sig på. Et pust til kroppen. Det hele foregår på Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. Her er personalerummet fælles for alle faggrupper. Efter en kort stund venter arbejdet igen. Så gælder det koncentration, præcision, kunnen og samarbejde. DSR midt 15

16 Taleboblen Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Jeg finder det vigtigt, at kredsens nye bestyrelse fokuserer på nærvær og nærhed. Det enkelte medlem skal kunne se sig selv i og blive hørt af sin faglige organisation. Det er vigtigt at fornemme DSRs betydning, og hvordan man som medlem kan være med til at påvirke udviklingen. Forrige års konflikt var med til at skabe større samhørighed, hvilket er værd at fastholde og bygge videre på - gerne i form af flere utraditionelle tiltag og spændende aktiviteter, medlemsmøder og kurser. Det vil styrke vores faglige identitet og stolthed over faget. Det er en vigtig opgave for kredsbestyrelsen at bibeholde den store organisationsprocent ved fx at gøre en ekstra indsats i forhold til mindre grupper af sygeplejersker, så de føler sig set og hørt. Jeg har også en forventning om, at kredsbestyrelsen er visionær og udviklingsparat. DSR må gå forrest og markere sig i debatten for at sikre et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen. Endelig synes jeg, det er vigtigt, at lønkommissionsrapporten benyttes til at sikre, at sygeplejersker får en løn, der afspejler, at sygepleje er en profession med høj værdi for samfundet. Anne Mette Lyhne, specialeansvarlig sygeplejerske, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens Hvad er din mening? På kan du under linket Debat give din mening til kende. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig kredsens nyhedsbrev. Hvilke forventninger har du til din nye kredsbestyrelse? 16 DSR midt

17 Jeg forventer, at den nye bestyrelse er synlig for alle sygeplejersker i vores kreds. Det kan bl.a. være ved at arrangere møder og/eller temadage, hvor bestyrelsen mødes med interesserede sygeplejersker, og hvor der bliver lagt op til dialog. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på de ældre, syge og svages vilkår i samfundet. Derfor mener jeg, at kredsbestyrelsen fortsat skal blande sig i den offentlige debat. Ligeledes skal den fortsat arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det ændrede sygehusvæsen har konsekvenser, og dem kan kredsbestyrelsen være med til at synliggøre. Her tænker jeg specielt på opgaveglidningen fra sygehuset til den primære sektor, og den betydning det har for os sygeplejersker i kommunerne. Flere komplekse opgaver betyder, at der hos os er brug for flere sygeplejersker. Denne problemstilling håber jeg, at bestyrelsen forholder sig til. Endelig forventer jeg, at den fortsætter kampen for ligeløn. Lisbet Fredberg, hjemmesygeplejerske, Holstebro Kommune. De sygeplejestuderendes vilkår er for mig at se et vigtigt område for den nye kredsbestyrelse at arbejde med. De studerende er og skal være mobile i forhold til deres tid i klinikken, men så skal de også sikres, at deres befordringsudgifter kompenseres. Det er ikke rimeligt, at de i dag skal bruge en stor del af deres SU på transport. Der er her en stor opgave for hele DSR i at påvirke skattelovgivningen. Og så skal der tænkes i nye studiepladser. Fokus på sengeområdet er ikke ændret i 100 år. Nu er det tid at løfte blikket og få øje på læringspotentialet fx i dagkirurgien og intensivområdet. Det afgørende for mig er, at den nye bestyrelse og hele DSR sørger for at facilitere mulighederne for at tænke anderledes. Jeg forventer af min faglige organisation, at den tør pirre og udfordre gårsdagens tænkning, både hvad angår sygeplejepraksis, grund- og efter- og videreuddannelse og sundhedspolitik. Ida Götke, chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Vest DSR midt 17

18 stafetten Stafetten stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation i Kreds Midtjylland. Den går på skift mellem medlemmer, tillidsvalgte og politikere. 18 DSR midt

19 Der er ingen vej udenom Raymond Kolbæk, lektor i sygeplejerskeuddannelsen, vil have mere gang i debatten om sygepleje og teknologi. Tekst Ditte Scharnberg Hvordan it-teknologien vil påvirke sygeplejen, findes der ifølge Raymond Kolbæk ingen nemme svar på. Men ét slår han fast: Den vil påvirke vores rolle som sygeplejersker og vores professionalisme. Teknologi i eksplosiv udvikling For Raymond at se er der to grundsynspunkter i debatten om sygepleje og teknologi: Skal teknologi alene ses i et teknisk perspektiv, som når man fx bruger teknologi til at forbedre arbejdsgange, udvikling af EPJ m.v.? Eller skal teknologi tænkes innovativt, sådan som der er tale om i ehealth2 -begrebet? Her ses teknologi også som en mulighed for at inddrage patienters ressourcer aktivt i forhold til behandling og forebyggelse, bl. a. i form af særlig sygeplejeleksika på Internettet ( wikies ) og blogs, hvor patienter med samme sygdom elektronisk udveksler erfaringer indbyrdes og med sundhedsprofessionelle. Raymond peger som en særlig udfordring på, at firmaer som Intel, Microsoft og Google, der er stærke kræfter i it-industrien, ser store muligheder for at tjene penge på sundhedsområdet, bla. gennem at stille brugerstyrede sundhedsjournaler, der kan kommunikere med hospitalernes elektroniske patientjournaler, til rådighed på nettet. Jeg kan slet ikke overskue, hvad det vil betyde for patient-sygeplejerske relationen, siger han. Den vej det går Raymond Kolbæk er uddannet i 1982 fra Viborg Sygeplejeskole. Sygepleje og teknologi har altid optaget ham. I 1996 skrev han kandidatafhandling om sygeplejeinformatik. I dag arbejder han ved VIA University College, Viborg som lektor og fagansvarlig koordinator på Masteruddannelsen i sygepleje. Desuden er han i gang med et ph.d.-projekt om sygeplejestuderendes indstillinger til it i uddannelse og klinik. Det har arbejdstitlen Det er jo den vej, det går frit citeret fra en it- træt studerende. Mange studerende er ikke så vilde med at beskæftige sig med it s muligheder, for de har jo valgt faget for at arbejde med mennesker. Men der er ingen vej udenom, blandt andet fordi den teknologiske udvikling helt klart vil forskubbe magtbalancen mellem sundhedsprofessionelle og borgere/patienter, og det må faget forholde sig til mener Raymond. Vi vil godt nok stadig være eksperter, men de veloplyste borgere/patienter vil helt anderledes end tidligere tage kritisk stilling til, om de vil tage imod behandlings- og plejetilbud eller ej. Det kommer til mere og mere at udfordre os i patientrelationen. DSR og enursing2? Diskussionen om sygepleje og teknologi fylder foruroligende lidt i vores faglige debatter og i DSRs arbejde, siger Raymond Kolbæk. Vi er nødt til at følge nøje med i udviklingen og blive proaktive i forhold til teknologiens anvendelse i sygeplejen, uddyber han. Når man på nettet søger på ehealth2 og emedicine2, er der massevis af hits. Men hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Du kan finde en kommenteret liste over kilder og links om sygepleje og teknologi udarbejdet af Raymond Kolbæk i medlemsbladet for Fagligt selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, december Hvad med enursing2? Det eksisterer stort set ikke. Vi har en stor opgave foran os. Spørgsmålet fra sidste nummer af DSR midt lød: Hvordan ser jeg på fag og organisation nu og i fremtiden? Raymond Kolbæk, lektor og fagansvarlig koordinator, VIA University College, Viborg, Masteruddannelsen i sygepleje DSR midt 19

20 Fagnyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Har du tjek på din lønseddel? Synes du også, lønsedler er vanskelige at forstå? Og er du usikker på, om dine arbejdstimer og tillæg er korrekt registreret? Dansk Sygeplejeråd vil som et særligt medlemstilbud sætte gang i forskellige aktiviteter med tilbud om løntjek på arbejdspladserne. Vi har i Kreds Midtjylland besluttet os for først at lave et pilotprojekt for at afdække, om og hvor store vanskeligheder der er med lønnen på arbejdspladserne, siger kredsnæstformand Birgitte Krusell. Kredsen har i første omgang været på besøg på nogle arbejdspladser i Århus og Herning Kommune. Vores erfaring indtil nu viser, at fejl i lønnen i overvejende grad skyldes manglende kendskab til overenskomst og arbejdstidsaftaler, og derfor afholder kredsen i januar og februar 2010 i samarbejde med Lederforeningen to temaddage herom for ledere og tjenestetidsplanlæggere, fortæller Birgitte Krusell. (Læs mere side 22) Kommende løntjek I januar 2010 planlægger kredsen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanter også løntjek-besøg på udvalgte arbejdspladser på sygehuse og i psykiatrien. Når alle arbejdspladsbesøg er gennemført, opsamler vi erfaringerne og beslutter, hvad der så eventuelt videre skal ske, siger Birgitte Krusell. Hun understreger, at en mulighed altid er at tage kontakt til tillidsmanden, hvis man har mistanke om, at der er problemer med lønnen eller hvis lønsedlen er vanskelig at gennemskue. I Hospitalsenheden Vest har ledelsen også taget initiativ til lokale løntjek og i december gennemført lokale fyraftensmøder om Kend din lønseddel i Herning, Ringkøbing, Lemvig og Holstebro. Når din arbejdstid skal forhandles Kredsen har udarbejdet en række anbefalinger, når lokale arbejdstidsaftaler skal indgås. Arbejdstiden er helt central for alle sygeplejerskers trivsel på arbejdspladserne. Kredsen har derfor udarbejdet en række anbefalinger af, hvad der skal lægges vægt på, når lokale arbejdstidsaftaler skal forhandles. Det er nødvendigt, at vi som kreds har nogle fælles retningslinier for, hvilke vilkår midtjyske sygeplejersker skal have i forhold til arbejdstid, siger kredsformand Else Kayser. De fælles anbefalinger er blandt andet blevet til på baggrund af ønsker fra arbejdspladserne. Fælles principper I anbefalingerne er der lagt vægt på, at arbejdsmiljømæssige interesser er vigtigere end aftaler om fleksibilitet. Der kan således ikke indgås lokale arbejdstidsaftaler, der bryder arbejdsmiljøloven. Princippet om frivillighed vægtes også; det er den enkelte sygeplejerske, der tager stilling til, om hun ønsker at være omfattet af en given aftale. Endelig understreges det i kredsens anbefalinger, at det er vigtigt under hensyntagen til fællesskabet at se muligheder for medindflydelse for den enkelte i forhold til arbejdstidsaftaler. Konkrete vejledninger Sammen med de fælles principper rummer anbefalingerne en række konkrete vejledninger i forhold til fridøgn, hviletid, normperioden (den regionale arbejdstidsaftale), længden af daglig arbejdstid og ulempegodtgørelse. Vi planlægger at udgive en folder med anbefalingerne som et værktøj for alle tillidsrepræsentanter, siger Else Kayser. Det er også tanken, at kredsen i det nye år udarbejder et kompendium med uddybende materiale. Du finder allerede nu kredsens anbefalinger på 20 DSR midt

21 Det var et rigtigt godt og positivt møde, og de midtjyske sygeplejerskerne havde mange konstruktive idéer, som vil blive taget med i det videre arbejde, fortæller chefkonsulent Mette Bille fra Kreds Midtjylland. Fremtidens operationssygepleje? Midtjyske sygeplejersker giver input til en mulig ny diplomuddannelse. 80 sygeplejersker mødtes den 24. november i kredsens medlemshus i Silkeborg til et dialogmøde om fremtidens operationssygepleje. Baggrunden for mødet var, at Region Hovedstaden har oprettet en ny erhvervsuddannelse som operationstekniker. Derfor er der behov for at få justeret og tilrettet den nuværende efteruddannelse for operationssygeplejersker. Der arbejdes hen imod en diplomuddannelse. Repræsentanter fra DSR-C og fagligt selskab for operationssygeplejersker (FS- SASMO) har turnéret rundt til alle kredse i landet for at få operationssygeplejerskers input til, hvad videreuddannelsen skal omhandle. To moduler i spil Det er hensigten at målrette to diplommoduler særligt til operationssygeplejersker. Et modul for nyansatte operationssygeplejersker, hvor fokus vil være på den generelle operationssygepleje. Et andet modul til erfarne sygeplejersker, hvor fokus vil være på patientsikkerhed, forklarer Mette Bille. Netop disse to moduler fik de fremmødte sygeplejersker til opgave at arbejde videre med og udvikle på i gruppediskussioner. Det gennemgående i sygeplejerskernes indlæg gik på, at det er nødvendigt for operationssygeplejersker at blive klædt på til at se helheder, kunne overskue akutte kritiske situationer og kompleksiteten i mange opgaver. Desuden ønskede de at blive en større del af et sammenhængende patientforløb, så de eksempelvis ser patienten både før og efter operationen, siger Mette Bille. Læs mere om operationssygepleje og deltag i debatten på Fortæl fra dit liv som sygeplejerske Dansk Sygeplejehistorisk Selskab opfordrer seniorsygeplejersker til at samle personlige historier, oplevelser og erfaringer sammen. På årets seniorhøjskole blev det besluttet at lave en ramme for disse historier. Så har du en anekdote om dét at være blandt de første gifte sygeplejersker i arbejde eller dét at blive gravid som elev og ville bo ude? Så send din beretning til Karen Buhl, Gunilshøjvej 275, Virklund, 8600 Silkeborg. Eller pr. mail: DSR midt 21

22 MidtNyt Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Tilbud om temadage for ledere Vidste du, at 8. marts 2010 er 100året for markeringen af kvindernes internationale kampdag? Under overskriften Arbejdstidsaftaler inviteres kredsens ledere til to temadage i januar og februar 2010 i medlemshuset på Marienlystvej 14 i Silkeborg. Vi vil i høj grad anbefale ledere og tjenestetidsplanlæggere at deltage i ledertemadagen om arbejdstidsaftaler, fortæller faglig sekretær, Kathrine Henriksen, der har kredsens ledere som fagområde. Temadagen arrangeres i samarbejde med Lederforeningen. Udover viden om arbejdstidsaftalen vil der være mulighed for at få afdækket og diskuteret problemfelter i forhold til arbejdstidsplanlægning, siger Kathrine Henriksen. Det er hensigtsmæssigt, da det kan koste dyrt ikke at kende til reglerne for bl.a. varsling og en fridags længde. Undervisere er forhandlingschef Anne Hedin og forhandlingskonsulent Ulla Thomsen fra DSR-C. I maj 2010 vil en temadag have ledernes vilkår og rolle i arbejdet med faglighed og professionsudvikling som emne. Dato og tidspunkt vil du kunne finde på så snart dette er fastlagt. Er du glad for at synge? Så er Kreds Midtjyllands livsglade amatørsangkor Piger i pink måske noget for dig. Hvis du er sygeplejerske eller sygeplejestuderende kan du blive korist. Du skal ikke nødvendigvis kunne læse noder. Et godt gehør er tilstrækkeligt. Tag dine kolleger med, og kom og hør og se Piger i pink mandag den 11. januar 2010 klokken i Århus, Mindegade 10, kælderen. Bredt repertoire Koret synger cirka en gang om måneden i Mindegade 10. Udover dette har koret en gang årligt et hel øvedag. Piger i pink optræder indimellem i forskellige sundhedsfaglige sammenhænge, på institutioner, og i DSR-sammenhænge med et alsidigt repertoire af rytmiske sange, viser, verdensmusik, talekor, fællessange med mere. I 2010 er øveaftenerne mandag den 11. januar og tirsdag den 23. februar specielt tilrettelagt, så nye koraspiranter kan få et indtryk af korets arbejdsformer, repertoire og humør. Forårsmøder om OK 11 I løbet af foråret 2010 vil der blive afholdt medlemsmøder om OK 11. Tidspunkter er endnu ikke fastlagt, men ideen er, at møderne afholdes som fyraftensmøder på arbejdspladser i det midtjyske. Tre TR-træf i kredsen Som noget nyt frem mod OK 11 arbejder DSR med elektronisk kravindsamling. Forud for denne indsamling inviteres tillidsrepræsentanter til TRtræf om OK 11 i henholdsvis Holstebro, Silkeborg og Århus. Se kalender s. 23 og hjemmesiden midtjylland under Information for tillidsrepræsentanter for nærmere information. 22 DSR midt

23 kalender Aktiviteter i Midt Du finder flere oplysninger om arrangementerne og kan løbende holde dig orienteret om nye aktiviteter i Kreds Midtjylland på Vælg linket: Aktiviteter i kredsen Møder og temadage TR Kredsen indbyder TR og SR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Kredsen indbyder TR ere til Træf om OK marts 2010, Holstebro 15. marts 2010, Silkeborg 18. marts 2010, Århus Alle dage kl Introduktion til kredsen for nye TR ere og SR ere 1. februar 2010 kl Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Sundhedsplejersker 22. marts 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg TR Hospice 25. februar 2010 Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg SR Kredsen indbyder SR og TR til NytårsTræf 27. januar 2010, Århus 8. februar 2010, Holstebro Begge dage kl Kredsen indbyder SR og TR til temadag om Økonomi og budgetforståelse fra formel til reel indflydelse i MED 1. marts 2010 kl Introduktion til kredsen for nye SR ere og TR ere 1. februar 2009 kl SR sekundær og psykiatri, Øst 2. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sundhedsplejen, Øst 4. marts 2010 Mindegade 10, Århus SR primær og sekundær, Vest 3. marts 2010 Fredericiagade 27-29, Holstebro Informationer om tidspunkt og dagorden ses på hjemmesiden FTR Primær: 25. (temadag) og 28. januar, 16. marts 2010 Sekundær: 25. januar, 23. februar og 25. marts 2010 Seniorer Der er landsmøde på Bornholm august 2010, herunder den årlige generalforsamling. Tilmelding til højskolen på inden den 15. december (Husk at opgive medlemsnummer) Ringkøbing 16. marts 2010 kl Via University College, Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Tilmelding senest den 10. marts 2010 på eller Kontaktperson, Ringkøbing: Birthe Larsen, Viborg Informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Kontaktperson, Viborg: Edna Mølgaard, Århus Dragt med magt v/ sygeplejerske Winnie Høgså. 2. februar 2010 Skønhed i Kabul v/etnograf Esben Hansen. 2. marts 2010 OBS: Ikke i Mindegade 10 Sted oplyses senere på hjemmesiden Valg til Kontaktudvalget 6. april 2010 Sommerudflugt 1. juni 2010 Arrangementerne foregår kl , Mindegade 10, Århus C Kontaktperson, Århus: Hanne Kristensen, Yderligere informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) SLS-repræsentanter mødes med repræsentanter fra kredsbestyrelsen på uddannelsesinstitutionen. (Nærmere information se hjemmesiden) Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens møder er åbne for medlemmer og foregår kl i medlemshuset, Marienlystvej 14 i Silkeborg Dagsorden og referater finder du på wwww.dsr.dk/midtjylland Møderne afholdes: 14. december januar 2010 (seminar) 18. januar februar 2010 (konference) 9. februar marts 2010 DSR midt 23

24 Åbningstider i julen Kontoret De tre kredskontorer i DSR, Kreds Midtjylland holder åbent i Silkeborg er som åbent normalt til og med den Mandag-torsdag 22. december kl Fredag Kontorerne kl er derimod lukkede mellem jul og nytår og indtil den Bemærk: 4. januar Kontorerne Ønsker i du Århus kontakt og Holstebro med har fremover Kreds Midtjylland ikke faste åbningstider, den men december vi er stort 2009, set altid kan til du rådighed. kontakte kredsen Du telefonisk skal bare ringe på 4695 i forvejen 4600 og aftale kl tid. DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg DSR, Kreds Midtjylland Fredericiagade Holstebro DSR, Kreds Midtjylland Mindegade Århus C Du kan kontakte DSR, Kreds Midtjylland på flere måder: Telefon DSR, Kreds Midtjylland Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Mail Du kan maile til DSR, Kreds Midtjylland: Drejer dine spørgsmål sig om forhold på arbejdspladsen, skal du i første omgang kontakte din tillidsrepræsentant. Post DSR, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Hjemmeside

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C. Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012.

Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C. Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012. Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C Den 4. oktober 2011 Ref.: EW Medlems nr.: Sagsnr.: 1109-0071 Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012 Aarhus Kommune har den

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Vestervang 3. november 2009

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Vestervang 3. november 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Vestervang 3. november 2009 10. marts 2010 1 Plejehjemmet Vestervang anmeldt kommunalt tilsyn den 3. november 2009

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Hedebo-Centret 12. januar 2011

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Hedebo-Centret 12. januar 2011 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Hedebo-Centret 12. januar 2011 15. marts 2011 1 Plejehjemmet Hedebo-Centret anmeldt kommunalt tilsyn den 12. januar

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Velkommen som senior. DSR, Kreds Midtjylland

Velkommen som senior. DSR, Kreds Midtjylland Velkommen som senior DSR, Kreds Midtjylland Velkommen l seniorak viteter i DSR, Kreds Midtjylland Hvis du forbliver medlem af Dansk Sygeplejeråd, som ak vt eller passivt medlem, e er du er gået på e erløn

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega, Kreds Midtjylland Bisidderfunktionen Som tillidsrepræsentant (TR) er én af dine opgaver at være bisidder for et DSR-medlem. Formålet med bisidderfunktionen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere