Viby Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viby Gymnasium og HF"

Transkript

1 Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen

2 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs dødsfald...3 Ved en medarbejders dødsfald... 4 Når en medarbejder mister en af sine nærmeste eller der er langvarigt, alvorlig sygdom i hjemmet Ved ulykker og katastrofer i skolesammenhæng A) Ulykker uden for skolen B) Ulykker på skolen Bilagsliste: Bilag 1: I forbindelse med en elevs død: Udkast til brev fra rektor til elevens hjem Bilag 2: Krisens fire faser 2

3 Ved en elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet Ledelsen underretter medarbejderne på lærerværelset. Ledelsen telefonerer til de lærere, som har den pågældende elev, men som ikke er på skolen. Hvis telefonisk kontakt ikke opnås sendes en mail. Der sættes et tydeligt opslag på lærerværelsets hastetavle. Alle skolens elever samles i samlingssalen. Her informeres de om, hvad der er sket. Der afholdes 1 minuts stilhed. Derefter går eleverne ud i klasserne. Der flages på halv. I elevens stamklasse: 1. Klassen samles. Den første time efter meddelelsen vil to af klassens lærere eller en lærer og studievejlederen være til stede. Til samtalen i klassen kan anbefalingerne i bilag 1 følges. 2. Hvis det vurderes, at klassen har behov for en samtale med en psykolog, kan dette bevilges af ledelsen. 3. Efter få dage sender rektor et brev til elevens forældre med information om, hvad skolen har gjort i forbindelse med dødsfaldet. (Se bilag 5). B) Ved begravelsen 1. Hvis begravelsen er annonceret, gives der mulighed for, at alle, der ønsker det, kan deltage. 2. Skolen sender blomster til begravelsen. 3. Der flages på halv på begravelsesdagen. C) Opfølgning 1. Sorg tager tid. Vær opmærksom på både kortsigtede og langsigtede reaktioner (herunder mærkedage). Se bilag Klassens lærere skal give mulighed for, at klassen senere kan tale om hændelsen. 3

4 Ved en medarbejders dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. Ledelsen informerer medarbejderne (samling på lærerværelset). Medarbejdere, som ikke er på arbejde, underrettes pr. telefon. Hvis dette ikke er muligt, sendes en mail. Desuden sættes et tydeligt opslag på lærerværelsets hastetavle. 2. Eleverne informeres ved en samling i samlingssalen. Der afholdes 1 minuts stilhed. Der flages på halv. 4. Hvis det er en lærer, der er død, organiserer ledelsen, at alle lærerens klasser/valghold får mulighed for at tale om det skete sammen med 1-2 lærere. Det skal ikke nødvendigvis være den lærer, der skal undervise klassen. Lærerne underretter ledelsen, hvis de vurderer, at klassen eller enkelte elever har behov for yderligere støtte. 5. Ledelsen vurderer, hvad der yderligere skal gøres i forhold til medarbejdere og elever. Kolleger har mulighed for samme dag at mødes og tale om det skete, og ledelsen vil da sørge for evt. aflysninger. B) Om begravelsen 1. Hvis begravelsen er annonceret, gives mulighed for, at alle fra skolen, der ønsker det, kan deltage. 2. Skolen sender blomster til begravelsen. 3. Der flages på halv på begravelsesdagen. C) Opfølgning Ledelsen vurderer, hvad der skal gøres for at sikre berørte (familie, kolleger og elever) den fornødne støtte. D) Selvmord Ved selvmord kontakter ledelsen evt. en psykolog. 4

5 Når en medarbejder mister en af sine nærmeste eller der er langvarig, alvorlig sygdom i hjemmet Ledelsen informerer medarbejderne efter aftale med den berørte. Den berørte medarbejder bestemmer hvordan informationen skal videregives (samling, opslag, mail eller telefonisk). Sammen med rektor aftaler medarbejderen eventuelle ændringer i de arbejdsmæssige forhold, og rektor informerer om muligheden for krisehjælp gennem fagforening eller via egen læge. 5

6 Når en elev mister en af sine nærmeste eller der er langvarig, alvorlig sygdom i hjemmet 1. Så snart kontoret eller en lærer får besked om en alvorlig hændelse i en elevs hjem, skal studievejlederen, uddannelseslederen og klasselæreren have besked. 2. Studievejlederen, klasselæreren eller en lærer, som kender eleven godt (efter aftale med studievejlederen) kontakter eleven i skolen, ringer hjem eller sender et brev, hvor der tilbydes en samtale så hurtigt som muligt. Om denne samtale se bilag 2. Udkast til brev se bilag Hvis den berørte elev ønsker, at klassen skal have besked om hændelsen, kan klasselæreren evt. uddele bilag 4 til klassen. 4. Studievejlederen orienterer klassens lærere, efter aftale med eleven. 5. I tiden efter følges eleven tæt og tilbydes flere samtaler efter behov. 6

7 Ved ulykker og katastrofer i skolesammenhæng Evt. kontakt til pressen varetages af ledelsen. A) Ulykker uden for skolen 1. Lærerne informerer skolen. 2. Ledelsen underretter pårørende om ulykken, med mindre der er tale om dødsfald. Underretning om dødsfald er en politiopgave. 3. Ledelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde hvorledes medarbejdere og elever skal informeres. 4. Ledelsen vurderer behovet for ekstern krisehjælp. Medarbejdere og elever informeres ikke, før der er sikkerhed for, at alle pårørende har fået besked. B) Ulykker på skolen 1. Så snart der er skabt klarhed over, hvad der er sket, informeres medarbejdere og elever. Medarbejdere og elever informeres ikke, før der er sikkerhed for, at alle pårørende har fået besked. Vær opmærksom på, at både elever og medarbejdere kan have senreaktioner efter ulykken. Se bilag 3. Hvis senreaktioner observeres blandt eleverne, bør studievejlederen have besked. 7

8 BILAG 1 I FORBINDELSE MED EN ELEVS DØD: UDKAST TIL BREV FRA REKTOR TIL ELEVENS HJEM Kære Viby d. Må jeg på Viby Gymnasium og HFs vegne udtrykke min store medfølelse med jer i denne svære tid. Jeg vil med dette brev kort fortælle jer, hvad vi indtil nu på skolen har gjort i forbindelse med... s død. Så snart jeg i...dags fik meddelelsen, sammenkaldte jeg alle lærerne for at fortælle dem det. Umiddelbart derefter blev samtlige elever kaldt til samlingssalen. Her fortalte jeg, hvad der var sket og holdt et minuts stilhed. Flaget gik på halv. Alle elever gik derefter til deres klasser. I...s klasse var... (lærer) og... (studievejleder) til stede. Klassen talte sammen... (beskrivelse af, hvordan det er forløbet). Ønsker I vide mere, end der står i dette brev, er I altid meget velkomne til at kontakte... (lærer) eller... (studievejleder). De venligste hilsener Åge Weigelt rektor 8

9 BILAG 2 KRISENS FIRE FASER 1. Chokfasen Chokfasen kalder vi tidsrummet lige efter at krisen er opstået. Den kan vare fra et kort øjeblik til flere døgn og er kendetegnet ved, at personen forsøger at fornægte eller lægge afstand til det skete, fordi vedkommende endnu ikke kan fatte eller acceptere det. På overfladen kan vedkommende måske virke rolig og behersket, men inde bagved er alt kaos. Andre kan vende chokket udad med det samme og reagere meget voldsomt - skrige, græde, hidse sig op - eller begynde at tale om ting og bagateller, der intet har med det skete at gøre, men er afledningsmanøvrer, der skal hjælpe med til at undgå berøring med den pinefulde virkelighed. 2. Reaktionsfasen Reaktionsfasen begynder, når personen efterhånden ser det skete i øjnene, efter at han i chokfasen måske har forsøgt alle mulige udveje for at undgå krisen eller måske blot har været helt lammet af angst. Reaktionsfasen kan vare fra nogle uger op til flere måneder. Den kriseramte er ofte meget urolig og fortvivlet, smerten ved krisen er nu brudt ud i sin fulde styrke, følelserne veksler mellem sorg, had og skyldfølelse. Vedkommende har måske psykosomatiske symptomer i form af søvnproblemer, spiseforstyrrelser eller andre kropslige reaktioner. I denne fase prøver man tillige at finde en mening med det skete. Hvorfor skulle det netop gå ud over mig? Men forklaringen er ofte præget af irrationelle følelser: f.eks. grundløse selvbebrejdelser og urimelige aggressioner rettet mod udenforstående. Til sammen udgør chokfasen og reaktionsfasen krisens akutte fase. Ofte vil man se, at den kriseramte i denne fase benytter sig af en række forsvarsmekanismer. Undertiden kan de umiddelbart have en positiv virkning, fordi de gør det lettere at komme over krisens første vanskelige tid, men de kan også skabe endnu større problemer og være med til at forlænge krisen og gøre det vanskeligere at bearbejde den. 3. Bearbejdningsfasen Bearbejdningsfasen er den fase, hvor personen får det skete så meget på afstand, at han eller hun nu kan begynde at bearbejde det, samtidig med at der også bliver energi til at vende sig mod fremtiden og finde noget af sin gamle foretagsomhed frem igen. Bearbejdningsfasen kan vare fra måneder til et helt år. Forsvarsmekanismerne mindskes i denne fase, hvorved personen bliver bedre i stand til at afklare situationen. Men udebliver denne fase, er den kriseramte ikke i stand til at komme igennem krisen og bearbejde den selv efter at være kommet på afstand af den, eller har den bagvedliggende årsager som vanskeliggør bearbejdningen, så kan der være brug for professionel hjælp i form af en psykolog, for så tyder meget på, at krisen er gået i hårknude og nu truer med at få et ulykkeligt udfald. 4. Nyorienteringsfasen Nyorienteringsfasen er egentlig ikke nogen fase, men blot afslutningen på kriseforløbet. Nyorienteringen viser, at personen er kommet over sin krise. Han er begyndt at orientere sig mod omverdenen igen, er ikke længere optaget af krisen og dens årsag, men tager igen aktivt del i livet. 9

10 Han har måske genoptaget sine gamle interesser, eller hvis krisen har betydet, at han ikke længere har mulighed for at dyrke dem, så har han måske opdyrket nogle nye interesser, som han bruger sin energi på. Krisen er blevet fortid, men derved ikke nødvendigvis gemt og glemt. I erindringen er den stadig en frygtelig oplevelse, og i arbejdet med at komme igennem den har personen måske fået nye livserfaringer, som han kan benytte sig af, og som i heldigste fald betyder, at vedkommende modnes og får flere ressourcer til at klare sit liv. Kilde: Ole Schultz Larsen, Udviklingens Veje - Systime

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere