Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig"

Transkript

1 Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig

2 Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.) Dansk som andet sprog Fællesfag Fortællertime Fællessang Morgensamling Kontaktgruppe Full circle Linjefag Rytmisklinje Sanglinje Producerlinje Sangskriverlinje 2

3 Valgfag Lydteknik Sangskriver Sang for musikere Musikteori Musikfessor Drama Billedkunst Filosofi Spansk Advanced English Forfatterværksted Xtra matematik Xtra dansk Bevægelsesfag Idræt Dans Ridning 3

4 Timetal Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.) Dansk som 2. sprog 4 timer pr. uge Fællesfag Fortællertime Fællessang Morgensamling Kontaktgruppe Full circle 1 timer pr. uge ½ timer pr. uge 2½ timer pr. uge 1 timer pr. uge 1 timer pr. uge Linjefag Rytmisklinje Sanglinje Producerlinje Sangskriverlinje 4

5 Valgfag Lydteknik Sangskriver Sang for musikere Musikteori Musikfessor Drama Billedkunst Filosofi Spansk Advanced English Forfatterværksted Xtra matematik Xtra dansk Bevægelsesfag Idræt Dans Ridning 1,5 time pr. uge 1,5 time pr. uge 5

6 Fællesskabet På Den Rytmiske Efterskole deler vi fællesskabet i to dele, dels den deciderede undervisning m.h.p. at skabe demokratisk, dannede, unge mennesker og dels den kvalificerede samværs del. Disse to dele skaber i samspil en synergi som leder frem til det som er målet for et år på Den Rytmiske Efterskole. Målet med året på Den Rytmiske Efterskole er at skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elevs personlige udvikling. Der sættes fokus på engagement, innovation, fordybelse og ansvar i det forpligtende fællesskab. Herigennem er målet at eleven kan overfører dette ansvar og engagement i sit fortsatte færd i samfundet. Elevens formidles indsigt i- og forståelse for demokratiets styrker og svagheder igennem undervisning, og perception via de fællesskabs relaterede opgaver og samvær. Undervisning Kontaktgrupper: Kontaktgrupper på ca. 10 elever, blandet dreng/pige og klasse, tilknyttes en lærer. Læreren har det overordnede ansvar for kontaktelevens sociale trivsel. Der afholdes ugentlig et kontaktgruppemøde. Målet med kontaktgruppemøderne på Den Rytmiske Efterskole er: - At forberede eleverne til at indgå aktivt i mindre grupper m.h.p. projektorienteret undervisning på fremtidig ungdomsuddannelse. - At afklare, forberede, prioritere og målsætte elevens ønskede udvikling socialt og fagligt. - At give eleven en personlig udvikling, styrkelse af selvværd og evne til at tage vare på sig selv og sin hverdag - at give eleven evne og lyst til at gøre sig en del af et fællesskab - at lade eleven opleve nødvendigheden af at påtage sig et ansvar i hverdagen - at åbne elevens øjne for de oplevelser og glæder der ligge i fællesaktiviteter og forskellige kulturelle aktiviteter - at give eleven kendskab til den omkringliggende natur og lokale kultur, samt åbne elevens øjne for mangfoldigheden i det kulturelle møde med det fremmede 6

7 Morgensamling. Der afholdes hver dag minutters morgensamling. Målet med morgensamlinger er: - At bibringe eleven kendskab til den danske sangskat via højskolesangbogen - At anspore eleverne til at benytte medierne aktivt m.h.p. at skabe interesse for samfundet og demokratiet. - At bibringe eleverne kildekritik i henhold digitale- og elektroniske medier. Fortællertime. Der afholdes fortællertime en time hver uge. Målet med fortællertimen er: - At bibringe eleven forståelse for demokratiets opståen - At bibringe eleven kendskab til det moderne demokratis spilleregler - At bibringe eleven kendskab til det moderne demokratis virkemidler - At give eleven kendskab til demokratiets opståen - At give eleverne indsigt i følgende emner, som afholdes ved eksterne undervisere: o Seksualundervisning o Selvværd o Selvskadende adfærd o Euroforiserende midler - At eleverne stifter bekendtskab med de musikgenrer og grupper som har været afgørende for den Rytmiske musiks udvikling. Fællessang. Målet med fællessang er: - At bibringe eleven kendskab til den danske sangskat via højskolesangbogen - At lade eleverne opleve den nationale sangs betydning for den Danske selvforståelse Skoleweekends(grønne weekender) I løbet af skoleåret er der 7 skoleweekender, hvor eleverne er på skolen, og modtager undervisning. Disse dage er planlagt med en anden dagsrytme end de normale skemadage. 7

8 Temauger I løbet af skoleåret afholdes der 6 temauger. Fælles for disse er det at de alle har til formål at skabe sammenhæng imellem faglighed og fællesskab i rammen af sprog og musik. Alle uger lever op til det ministerielle krav om antal af undervisningstimer og fordeling af disse. Ekskursioner Skolen afholder i løbet af skoleåret to ekskursioner til udlandet. Den første har destination London og er primært en sproglig uge med fokus på anvendelse af det engelske sprog og forståelse for den britiske kultur. Den anden ekskursion har destination Liverpool, og har fokus på internationalt samarbejde i forbindelse med samarbejdsinstitutionerne Broadgreen International School og Liverpoll Performing Arts (LIPA). Kvalificeret samvær Ansvarlighed Eleverne deltager aktivt i de praktiske opgaver på skolen. Dette med hensigt på at kunne få oplevelsen af at fællesskabet, stort som småt, har brug for alles indsats. Derudover får eleverne kendskab til skadestoffer i rengøringsmidler, budgettering af madindkøb, kost- og ernæring m.m. Studievejledning Alle elever på Den Rytmiske Efterskole udarbejder i løbet af skoleåret Obligatorisk Selvvalgt Opgave(OSO), som munder ud i en uddannelsesplan. Skolen har 3 studievejleder som i løbet af skoleåret afholder individuelle vejledningssamtaler og gruppevejledningssamtaler. Den enkelte elev får tildelt en primær vejleder. I samarbejde med forældrene sørger studievejlederne for at uddannelsesansøgninger, studieegnethed m.m. fremsendes rettidigt og i henhold til elevens evner og ønsker. 8

9 Skema På den følgende side er indsat skemaet som er gældende for almindelige uger. Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgensamling HV HAR X dansk AO TAK Y dansk ME TON A dansk KBE KVI B dansk TP RYT Morgensamling NJHAR Sangskriverlinje TRA ARE Producerlinje JE QUI Matematik COS KVI/TON JL MC KIF(idræt) MB DYN Morgensamling Tilsyn HAR Rytmisk sang 4 KR BIL Rytmisk sang 5 AN JIM Rytmisk sang 6 NJ MAD Boldspil(idræt) MC DYN Morgensamling AN HAR X engelsk ME TAK Y engelsk AO TON 10.1 Fysik MB PUL 10.4 fransk TP RYT Morgensamling HV HAR X dansk AO TAK Y dansk ME TON A dansk KBE KVI B dansk TP RYT X FY/KE MB PUL Y Medborgerskab KBE TON A engelsk ME KVI B engelsk AO RYT Oprydningstjek værelser 9. fransk TP RYT 9. tysk HV, AO TON, TAK 10.2 fysik MC PUL X Naturfag MB PUL Y naturfag MC TON A engelsk ME KVI B engelsk AO RYT Oprydningstjek værelser 9. fransk TP RYT 9. tysk HV, AO TON,TAK 10.2 fysik MC PUL Advanced english ME RYT Lydteknik AN QUI Sang for musikere KR HAR Sangskrivning NJ ARE Musikfessor MC KVI Billedkunst KBE PIC Filosofi MB TON Ridning(Idræt) TK Oprydningstjek værelser Fortællertime HAR (personalemøde) Sangskriverlinje TRA ARE Producerlinje JE QUI Sanglinje NJ, KR HAR Matematik COS KVI/TON Oprydningstjek værelser X FY/KE MB PUL Y Medborgerskab KBE TON 10.3 tysk TP RYT Spansk TP RYT Musikteori begynder NJ HAR Lydteknik AN QUI Xtra matematik JL TAK Musikteori MGK KR TON Forfatterværksted AO Billedkunst ME PIC Xtra dansk KBE KVI Drama MB PUL, DYN Oprydningstjek værelser X engelsk ME TAK Y engelsk AO TON 10.1 FY/KE MB PUL 10.4 fransk TP RYT Rengøring TP, AO, MC Rengøring Alle lærere Rengøring Rengøring alle lærere Rengøring ME, AO, MB, TP Middag Middag Middag Middag Middag X medborgerskab MB TAK Y FY/KE MC PUL 10.3 tysk TP RYT Duathlon(Idræt) JL DYN Sangskriverlinje TRA ARE Producerlinje JE QUI Sanglinje KR NJ HAR Matematik COS KVI/TON Rytmisk 4 KR BIL Rytmisk 5 AN JIM Rytmisk 6 NJ MAD KIF(Idræt)JL DYN Full circle 2 Ninja-parkour(Idræt) MB DYN Rengøringstjek og kontaktgruppemøde Rytmisk 1 KR BIL Rytmisk 2 AN JIM Rytmisk 3 JE MAD Matematik SIN JL/MC KVI/TON Dræbersved(Idræt) HV DYN Pause Pause Pause Pause Rytmisk 1 KR BIL Rytmisk 2 AN JIM Rytmisk 3 JE MAD Matematik SIN JL/MC KVI/TON X dansk AO TAK Y dansk ME TON A dansk KBE KVI B dansk TP RYT Full circle 1 HAR X dansk AO TAK Y dansk ME TON A dansk KBE KVI B dansk TP RYT Rytmisk sang 1 KR BIL Rytmisk sang 2 AN JIM Rytmisk sang 3 JE MAD Løb(Idræt) JL DYN X medborgerskab MB TAK Y FY/KE MC RYT A engelsk ME KVI B engelsk AO TON Rytmisk 4 KR BIL Rytmisk 5 AN JIM Rytmisk 6 NJ MAD Matematik SIN JL/MC KVI/TON TumleMB DYN Fællessang og klar til weekend HAR AN, NJ, HV Lydpause Lydpause Lydpause Lydpause Dans Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Lektie café Lektie café Lektie café Lektie café På egen gang På egen gang På egen gang På egen gang I egen seng og ro I egen seng og ro I egen seng og ro I egen seng og ro 9

10 10

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15 Indholdsplan Højer Design Efterskole 2014/15 1 Værdigrundlag for Højer Design Efterskole Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 1.Om indholdsplanen...5 2.Skolens værdigrundlag...5 2.1 Værdigrundlagets ordlyd...5 3.Skoleformens hovedsigte...5 3.1 Skoleformens hovedsigte jf. lovgivningen...5

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:

Indholdsplan for skoleåret 2012/2013: Indholdsplan for skoleåret 2012/2013: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere