Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler Str (lørdag og søndag) Dagsorden Deltagelse Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. Referat Mødt: Iben Danielsen, Mikael Hjuler, Ota Tiefenböck, Jens A. W. Sørensen, Helene Bagger, Elon Cohn, Anja Dybris, Jens Rossen, Kenneth Wöhlisfelt, Hanne Fokdal Barnekow, Sus Falch Gæst: Christian Jørgensen Mødeledere: Elon Cohn og Kenneth Wöhlisfelt Referent: Anja Dybris Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: B. 6. Kursus Fastsætte tidspunkt for seminargruppens møde Fredag kl : Møde med repræsentanter for Deutcher Journalisten-Verband. Fredag:Kl Tema: Internationalt samarbejde Hvad fokuserer vi på i forhold til freelancere i Tyskland og forbundet samme sted? /Jens A.W. Sørensen og internationalt udvalg Bilag A. Tema eftersendes Bestyrelsen har længe talt om at få samarbejde i gang med europæiske freelancekolleger og forbund og etablere samme tillid mellem freelancerne i de lande, som vi har med kollegerne i de nordiske lande. Denne gang de tyske kolleger. Grunden er, at det er vigtigt at få kontakt, og at vi hører om og lærer af erfaringerne i lande tæt på os, når både medier, vilkår og journalistik strækker sig over grænserne. Desuden kan vi udbygge kontaktnetværk til gavn for

2 medlemmerne af FreelanceGruppen. Bestyrelsen havde en god udveksling af oplysninger med formanden for freelancerne i Tyskland, Marina Hube, to aktive freelancere, XX skrivende, Heiki Rost, fotograf, og det tyske forbunds jurist tilknyttet freelancerne, Michael Hirschler. European Federation of Journalists, EFJ, har brugt mange kræfter på et slutdokument om at tilbyde hjælp over grænser, og vi ønsker at det internationale samarbejde formaliseres. Freelancerne udgør halvdelen af medlemmerne i det tyske journalistforbund og fire ud af syv i hovedbestyrelsen er freelancere. De regionale fagforeninger i Tyskland synes, det er svært at håndtere sager for freelancere og sender dem derfor ofte videre til den føderale fagforening. Her er Michael Hirschler freelancekonsulent, og han beskæftiger sig med lovgivning, velfærdsgoder, pensioner, sygesikring og han er i det hele taget freelancernes øjne, ører og mund i mange forsamlinger. Michael Hirschlers kontakt med freelancere består af rådgivning, undervisning, webinarer og copyright. Ligesom i Danmark får freelancerne ved de dagsaktuelle print-, elektroniske og net-medier trangere kår. Vilkårene bliver også presset af tidligere - nu fyrede fastansatte, der er sikret pension og derfor tager til takke med små honorarer. Som freelancer på de medier kan man knap nok skaffe sig en løn at leve af, fortalte freelancerne, skrivende og fotograferende. Heller ikke i Tyskland har man i fagforeningerne og forbundet rettigheden til at forhandle og fastsætte løn og honorar til freelancere. Der var tidligere en vejledende prisliste, men myndighederne bedømte den som karteldannelse. Det tyske forbund udarbejder lønstatistik for freelancemedlemmers indkomst hvert år, og tendensen er, at mange udgivere år for år betaler mindre for foto, tekst og andet journalistisk arbejde.

3 Heller ikke det tyske forbund har de vises sten i forhold til at skaffe løn og honorar for digital kopiering. Man fører i øjeblikket en langvarig sag mod Springer-koncernen. Fotografer har det meget svært i nyhedsmedierne, fordi mange mennesker leverer gratis fotomateriale. Blandt andet i Køln har medlemmerne af brandkorpset flere folk, der tager fotos som de leverer gratis til pressen, så når freelancerne ankommer, er der ikke brug for dem. Medierne bruger de gratis fotos, fordi de er ok. Også de tyske freelancejournalister udfører en bred formidling. Halvt kommunikationsarbejde, halvt traditionel nyheds- eller fagbladsjournalistik er mere normen end undtagelsen. Den tilstedeværende freelancefotograf fortalte, at hun kun arbejder for fagblade, magasiner og virksomheder, fordi de betaler ordentligt. Michaels Hirschler, forbundsfolk og andre eksperter gennemfører webinarer om året, der både handler om information om ny lovgivning, skattespørgsmål, forhandlingsteknik og meget meget mere en blanding af karriererådgivning, efteruddannelse og faglig udveksling. I forbundet har de gode erfaringer med at nå mange freelancere i det store land med webinarerne. Vi blev inviteret til at deltage i et kommende webinar. Det blev slået fast, at forbundene i Tyskland, Danmark og andre europæiske lande har en samarbejdsaftale, så medlemmer fra andre lande kan gå til det nationale forbund og få faglig og juridisk bistand i forbindelse med arbejde i landet. Altså en dansk journalist, der f.eks. arbejder i Tyskland, freelance eller fast, varigt eller på gennemrejse, kan få hjælp i det tyske forbund og vice versa. Både de tyske og danske freelancere var glade for at udveksle oplysninger og skabe et tættere forhold mellem freelancerne i de to lande.

4 Afsnit B Sager til beslutning B1: Nummeret udgår B2: Medlemstilbud om sikker og beskyttet opbevaring af filer. Nyt økonomisk grundlag. v/mikael Hjuler Bilag B.2.a. B.2.b. Indstilling: Vi beslutter om FreelanceGruppen skal have et sådan medlemstilbud på hylden. FreelanceGruppen har vedtaget at give medlemmerne et tilbud om gratis at leje sig ind på beskyttet videoplatform og back-uparkiv med alle rettigheder i behold. Pladsen der er til rådighed svarer til, at hvert medlem kan oploade fem videoklip og har backup på dokumenter m.v. på 2,5 Gb. FreelanceGruppen betaler omkostningerne på kr. pr. år. Vi evaluerer ordningen efter et år. B3: Skal vi lave en konference om fremtidens arbejdskultur i samarbejde med magistrenes afdeling for freelancere, DM, Sektionen for Freelancere? v/iben Danielsen og Sus Falch Bilag B Bestyrelsen støtter Iben Danielsen og Sus Falch i at arbejde videre med en konference om fremtidens arbejdskultur i samarbejde med magistrenes afdeling for freelancere, DM, Sektionen for Freelancere. Formålet er at sætte fokus på vidensarbejderens rolle på fremtidens arbejdsmarked og på, hvordan vi styrker selvstændig jobskabelse i videnssamfundet. Alt sammen betragtet fra en arbejdskulturvinkel. Første udkast til program har gode takter, men der skal arbejdes med formen for at få et brugbart resultat som f.eks. en Hvidbog. Desuden er det vigtigt at få globale og internationale aspekter med. Målgruppe og indhold skal præciseres og skærpes. Mødested skal være let tilgængeligt for politikere. Tidspunkt for konference skal vælges, så det ikke falder sammen med andre begivenheder, der har freelanceres interesse. Det skal undersøges, om vi kan samarbejde med de nordiske forbund/freelancegrupper selvom lovgivning ikke er ens. Den store nordiske iværksætterundersøgelse kan eventuelt bruges som trædesten til at samle samarbejdspartnere.

5 B 4: Skal PingPong have en ombudsmand og nye standarder? v/iben Danielsen Bilag B.4. _ 4. FreelanceGruppens bestyrelse har diskuteret om PingPong skal have en læsernes redaktør, mediator eller regler efter nogle hede debatter i løbet af sommeren. PingPong er et fagligt netværk, hvor deltagere kan spørge om alt muligt og give hinanden tip og råd. Medlemmerne af bestyrelsen kan være med til at hæve debatniveauet og fagligheden. Bestyrelsen/formanden sørger for at gentage, hvad der er god skik for debat på PingPong. Det er fortsat formanden, der griber ind, hvis debatten kører helt af sporet. Det er vores opfattelse at det fungerer udmærket med den faglige del (PingPong) og den sociale del (PingPong kantine). Lørdag: kl Praktisk: Delegeretmøde er flyttet til april og til Comwell Kolding. B 5: Freelancestrategien arbejdet fortsættes, hvor vi slap på seneste møde. Indledes med orientering om indhold og debat i dialogmøder og andre diskussioner. Bilag B Bestyrelsen har drøftet den seneste tids dialogmøder om freelanceres vilkår og de problemstillinger, der blev rejst i henholdsvis København og Århus, og vi ser frem til visionsmødet med 15 udvalgte deltagere fra forskellige grupper. Vi kan konstatere, at den eksisterende freelancestrategi fra 31. august 2005 tilsyneladende er ukendt i forbundet, og den bliver i første omgang ikke baggrund for et visionsmøde. Det kan nogle gange være fint at lægge det gamle til side og begynde forfra. På den anden side kan et ransagende tilbageblik være en måde at evaluere, hvad forbundet har gjort og ikke gjort i forhold til sin egen freelancestrategi og lære af det. Bestyrelsen opfordrer sine tre repræsentanter til at være vågne og

6 forklare om freelanceres vilkår både bredt og specifikt på det kommende visionsmøde. FreelanceGruppen har foreslået, at der skal være et emne om freelancespørgsmål på det kommende, årlige TR-stævne, men har endnu ikke fået respons på det. Iben Danielsen, formand, har desuden klaget over, at FreelanceGruppens bestyrelse som tillidsfolk for knap medlemmer kun har tre pladser på TRstævnet. Det har gruppen heller ikke fået respons på. B. 6: Kursus Mikael Hjuler 6. FreelanceGruppen arrangerer et kursus for ca. 80 freelancere, der arbejder med video og tv. Video Playground 12. Kurset skal ikke blot gøre den enkelte deltager bedre men på sigt løfte standard og ambitionsniveau i dansk tv. Kurset løber over 5 dage. Der arbejdes både på småt og stort udstyr. Der er også planer om et fotokursus til foråret. Det tager vi stilling til, når der er flere detaljer. Afsnit C - Sager til drøftelse C.1: Holdledernes funktion og arbejdsområder (overligger fra tidligere) v/iben Danielsen, Ota Tiefenböck, Hanne F. Barnekow og Sus Falch Bilag C.1. C.1.A: Survey om medlemssammensætningen for alle hold Hanne Fokdal Barnekow Bilag C.1.A. eftersendes C2: (overligger fra sidst) Skal vi arbejde for dansk rekrutterings/vikarbureau under DJ? Iben Danielsen og Sus Falch Bilag C.2. C.3. Personsager v. Iben Danielsen og Sus Falch 1. Udsættes 1.A. Diskuteres på holdmøder 2. Udsættes 3. Bestyrelsen drøftede en verserende sag. Afsnit D Efterretningssager 1. Orientering fra fokusgruppe for efteruddannelse i DJ- 1. Iben Danielsen orienterede og

7 regi. v/iben Danielsen Søndag: kl. 10 Holdmøder - korte referater sendes til bestyrelsen efterfølgende vender tilbage med nyt. Holdmøder blev gennemført Hjemmeside og Nyhedsbrev: Tilbud om videoplatform. Sådan klager du over sagsbehandling. Video Playground.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere