Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl på Finderup efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole"

Transkript

1 Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf / Til præsidenterne i Distrikt Vest samt distriksledelsen Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl på Finderup efterskole 1. Velkomst, sang nr. 241: Jeg elsker de grønne lunde, DG Jens Chr. Ostersen læste ikke søndagens tekst, men han refererede til den. Teksten er om den rige bonde, hvis avl ikke kan være i laden, mens en tigger ligger uden for hans dør. Nu er der valgkamp, og vi skal tænke over, at tusindvis banker på de riges dør, nemlig Europa. Vi kan ikke hjælpe alle flygtninge, men måske kan du hjælpe en mere. Nu skal vi spise og drikke og være glade. 2. Præsentation af lækker mad som sædvanligt, derefter spisning. 3. Sang nr. 72: Det dufter lysegrønt af græs., derefter bød Jens Chr. biskop Elof Westergaard velkommen og præsenterede ham på følgende måde: Elof Westergaard er født og opvokset i Lemvig i en kunstnerslægt. Han er født i Efter teologisk embedseksamen ansat som præst i Thorsminde, Husby og Sdr. Nissum sogne. Derefter ansat ved Mariehøj kirke i Silkeborg, senere provst og fra 1. juni 2014 biskop over Ribe stift. 4. Emnet: Dine visioner for kirkelivet i Ribe stift, og hvordan du ser, at folkekirken vil præge samfundet de næste 10 år. Elof Westergaard, hvis far var død for 4 dage siden, havde de sidste dage set kirken i dette lys og konkluderet, at den ældre generation var bedre til det med kirken. Efter indsættelsen som biskop for nøjagtig et år siden, viste hverdagen sig på bispekontoret, hvor der lå en stak papirer, hvorpå der stod: Presserende problemer, og så var det med at komme i gang. På Ribe stifts hjemmeside står visionerne skrevet ned. Disse visioner har Elisabeth Dons Christensen sat i værk, og de skal selvfølgelig føres videre. Vedkommende formidling af evangeliet. De sidste år har tærsklen været lav i kirken, idet der er indført mange forskellige gudstjenesteformer, men det vigtigste er stadigvæk at formidle evangeliet.

2 Engageret og inspirerende dåbsoplæring og oplysning om kristendommen. Dåbstallet er faldet, men det er fødselstallet også. I Ribe stift er dåbstallet 90%, mens det i København kun er 50% og nogle steder under. Der er forskel på kirken i byen og på landet. Der er nedsat et Viden Center, der går ned i tallene og finder ud af, hvor problemerne er. Hvordan gør man kirken bedre i byen? Der er ansat præster med forskellige ansvarsområder, så som konfirmander, unge, indvandrere og flygtninge, Disse præster er rådgivere for andre præster. Inspirerende materiale til konfirmandundervisningen fik meget ros. Det var et af Y s Mens tidligere projekter. Medmenneskelig omsorg. Der er større behov for social samvær. Det er vigtigt med frivillige netværk, der aflaster menighedsrådet i det praktiske arbejde. Enorme flygtningestrømme kommer til, derfor er det vigtigt at have en tovholder, der kan komme med ideer. Flygtningepræsten er ansat i Esbjerg og laver mange spændende ting med flygtningene. På landet er kirken måske det eneste fællessted, der er tilbage i sognet, derfor er det vigtigt, at kirkerummet forandres ved evt. at flytte bænke væk, så kirkerummet kan bruges til andet end gudstjeneste, f. eks. babysalmesang, kirkekaffe osv. Tilværelsestolkning i åben dialog. I samfundet bliver der stillet store krav til det enkelte liv, den enkelte er selv ansvarlig for, at det går godt i livet. Livet er en gave, og kristendommen siger, at alt ikke beror på en selv, derfor er det vigtigt, at kirken er i åben dialog og i samtale med det samfund, vi lever i, for der er mange forskellige tilværelsestolkninger. God kirkelig forvaltning. Kirken har fået en masse lovgivning lagt på sig, for at kirken skal ligne mange andre organisationer. Bureaukratiet og arbejdsopgaverne er vokset for menighedsrådene, men de ansatte skal selvfølgelig have de samme forhold i ansættelsen som andre i samfundet. Menighedsrådet er en meget demokratisk institution, et samspil mellem ansatte, præst og frivillige. Det er fint, når det går godt, men det er vigtigt at forstå, at præsten er kaldet af menighedsrådet, men udnævnt af ministeren og under tilsyn af biskoppen, idet biskoppens kollats læses op ved enhver præsteansættelse. I det siger biskoppen, at han/hun vil have tilsyn med præsten. Hvordan vil folkekirken præge samfundet de næste 10 år? Elof Westergaard kom med eksempler fra sin egen barndom. Han er opvokset i en sten- og billedhuggerfamilie og boede ved havnen ligesom de andre små håndværkerfamilier. Der var valgmenigheden, som hans far hørte til og indre mission. Magtkampe mellem de to fyldte en del i barndommen. I Elofs hjem sang man meget fra højskolesangbogen, ligesom i de grundtvigske kredse. Ordene betød meget, og når Elof synger disse sange i dag, kan han se rummene for sig og fornemme, hvordan der lugtede. I Indre missions missionshuse sagde deres navne: Betel, Nain osv., at Det hellige Land er her. Vi er blevet globaliseret. De unge spørger i dag, hvad er kristendom i

3 forhold til andre religioner? Der er to måder at agere på. Det første er, at religion ikke må være i det offentlige rum. Det er vigtigt med religionsfrihed, men kun hjemme hos én selv. Andre steder er der ikke plads. Det andet er fundamentalisme, verden ser ud på en ganske bestemt og rigtig måde. Det findes desværre også i visse kristne kredse, men kristendommen er kendetegnet ved, at Guds himmel er kommet herned. Vi kan bruges. Før i tiden kunne unge gå til præsten, hvis de var deprimerede og bekymrede over den verden, de levede i. Hvor mange unge går i dag til præstens dør, når de tynges af bekymringer? Mange af Elofs kammerater læste ikke teologi, fordi de havde mødt kristendommen i deres hjem, men de havde læst Møllehaves prædikener. Det er en væsentlig opgave, at kristendommen kan bruges til noget. Tidligere kunne man blive helt høj over at synge bestemte sange. Det kan de unge ikke i dag. Det skal der gøres noget ved, derfor er der kommet maraton salmesang ind i kirken. Mange teologistuderende har sunget i kirkekor og har derved fået interessen. Derfor tag børn og børnebørn med i kirke. Elof gik med sin far i kirken ca. en gang hver måned, han fik følelsen af, at der skete noget særligt, selv om han ikke forstod prædikenen. Uanset hvor du er i dit liv, er der en Gud, der tager sig af dig. 5. Efter foredraget var der spørgsmål og kommentarer til biskoppen. Idé til at søge om penge hos Y s Mens til materiale om dåbsoplæring. Et af spørgsmålene lød: Hvad gør vi, for at kristendommen kan blive i det offentlige rum? Konfirmandundervisningen har været under pres ved den nye folkeskolereform, men konfirmandcentret har holdt fast ved, at konfirmandundervisningen skal ligge mellem kl. 8 og 16. Den nye skolereform er åben over for det omkringliggende samfund, så måske kan der også komme kirkesang ind på linje med de andre tilbud, der er i samfundet. Et andet spørgsmål: Kan sammenlægning af de små sogne gøre kirkelivet bedre. Elofs svar var, at det er sket flere steder, hvor det er gået godt, men også hvor det er gået rigtigt dårligt, for nogle har den fornemmelse, at verdens centrum ligger i deres sogn, og de har deres præst. Hvis der er 4 eller derunder i kirke til en gudstjeneste i Ribe stift, skal det indberettes til biskoppen, derefter tager han en dialog med præst og menighedsråd, for præsten skal ikke bære det selv. Det er ikke sikkert, det er præsten, der er noget i vejen med. Hvis sogne lægges sammen, og der tilknyttes flere præster, skal det også med i vurderingen, hvad politikerne gør med f. eks. skolenedlæggelser. Ros til vores biskop, at han er vågen over for dåbsoplæring, og at børnene skal lære at synge salmer. Børnene skal ikke kun snakkes til samvær, men de skal opleve det gennem sang. 6. Sang: Alt hvad som fuglevinger fik.. 7. Kaffe med dejlig jordbærkage 8. Meddelelser:

4 Knud Hougaard Klausen opfordrede flere til at komme til konferensen, så vi når Der er tilmeldt Noget nyt i år med workshops. Kristen Grysbæk og Connie Møller står for disse. Der skal arbejdes med plan 22. Der bliver 5 grupper. Af de 5 er der en gruppe for udenlandske gæster og en gruppe for Y s Men under 50. Desuden er der lavet en brochure til kommende Y s Men. Den er skrevet på den måde, man vil fortælle sin bedste ven om Y s Men. Brochuren bliver fuldstændig færdig til efteråret. Der er blevet chartret 3 nye klubber i foråret i Østeuropa. Regionsprojekterne kører godt. Husk at indbetale til lektiecafeen, så vi kan få momsrefusion. Knuds sidste meddelelse var, at måske kommer Y s Menetterne ind under Y s Men. Vi har rene mandeklubber, så kan vi også have rene kvindeklubber. Formand for ekstension udvalget Ahlmann Jensen sagde tak for 150 nye navne. Ansager klubben har fået nogle navne i deres område. Der er 13 navne i Ulfborg området, og distrikt Storå er kontaktet, og de har ingen planer om at udvide i det område, så forsamlingen opfordredes til at komme med flere navne i dette område. Måske kan der dannes 2 nye klubber. I samme forbindelse kom Knud med en opfordring til at komme med flere navne til en klub i København, Sydhavnen. 9. Distriktsoverdragelse: DG Jens Chr. Ostersen takkede distriktsledelsen for godt samarbejde. Nora fik en speciel tak for de fyldestgørende referater. Endvidere takkede Jens Chr. klubberne for den kæmpe indsats, som bliver gjort i de meget forskellige klubber. Det har været en fornøjelse at besøge klubberne. Nu overtager Lund posten som DG, og der kommer en ny sekretær for regionen. Han ønskede den nye distriktsledelse god arbejdslyst. Derefter var der nålebytning. Den nye distriktsledelse er DG Lund Frederiksen, DGE Ruth Villadsen, DGEE Esther Korshøj, Tage Lauridsen fortsætter som skatmester, Børge Sørensen fortsætter som BF assistent, ny distriktssekretær er Ingrid Rasmussen og Kristen Grysbæk fortsætter som webmaster. Efter nålebytningen fik Lund Frederiksen ordet. Han sagde, at han gik til opgaven både med spænding og stor ydmyghed. Han takkede sine gode læremestre, først Søren Spangsberg Bro og derefter Jens Chr. Ostersen. Nora Hundahl fik tak for de fyldestgørende referater. 10. Sang nr. 91: Menneske din egen magt. 11. Afslutning ved Nora Hundahl over Matt. 7,12a. Jesus har sagt: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Nu er det skiftedag både i klubber, distrikter og regioner. Selvom vi snart får ny regionsleder med et nyt motto, så gælder det stadig, at vi skal være empatiske og næstekærlige. Hun præciserede, at alle er lige for Gud enten man er placeret i en ledende stilling, eller man er straffefange i Vridsløselille statsfængsel. Begge menneskegrupper har bidraget til en klumme i Y s Men året 2014/2015. Nora læste et digt fra en bruger af familieklubben i Hurup. Dette digt udtrykker, hvor vigtigt et arbejde, der udføres.

5 Under henvisning til Lars Busk Sørensens salme, som lige var blevet sunget, blev vers 2 fremhævet, hvor der bl.a. står i salmebogen: Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. Afslutningen sluttede med en bøn og Fadervor. 12. Sang nr. 21: Du som har tændt millioner af stjerner. Jens Chr. sagde tak for i aften og ønskede alle en god tur hjem. Referent: Nora Hundahl

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr. 3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati

Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati Y s men international a re a eu ro pa & r eg i o n da n ma r k area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark Indbydelse tema & næstekærlighed empati S a m v æ r F æ l l e S S k a b

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste Vil gerne gøre en forskel INTERVIEW: SIDE 4 Klyngesøndag i efteråret ANDERLEDES: SIDE 6 SommerLight Nyt i kirken: A-gudstjenester gudstjenste GUDSTJENSTE: GRILL: SIDE SIDE 7 7 Masser af gode tilbud AKTVITETER:

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (8) Referat fra Distriktsrådsmøde torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Vi havde lige lidt travlt op til mødet. Cafeteriet havde salen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

september oktober november 2013

september oktober november 2013 Kirke- og Sogneblad Nr. 133 september 2013 34. årgang september oktober november 2013 KIRKEKONCERT MED MORTEN RYELUND Oplev den berømte danske dirigent og violinist i Tjæreborg Kirke GAMGNAM STYLE I KIRKEN?

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere