Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: ISBN: Lagernummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921"

Transkript

1 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer

2 Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4 To former for mentorskab 5 Hvad kan du selv gøre 6 Redskaber og råd 8 Hvor skal vi hen 9 Enkle principper for konfliktløsning 10 Konflikthåndtering til husbehov 10 gode råd 11 Hvad er en mentoruddannelse 12 Hvem kan jeg kontakte for at få mere at vide Design: Pernille Kleinert Tryk: Hellbrandt Oplag: ISBN: Lagernummer: udgave, 1. oplag, juni 2009

3 3 Vi er alle en del af løsningen En ny kollega skal starte på din arbejdsplads. Hvad skal hun lave, hvor skal hun sidde, og hvordan mon man udtaler hendes navn, som har rigtig mange vokaler og ikke rimer på hverken Lisbeth eller Lone. Ja, det er vel en snak, man kan tage over kaffen, eller hvad? Nej, så let er det desværre ikke altid. For hvad kendetegner egentlig den gode kollega, når en nydansker starter på arbejdspladsen? På en arbejdsplads kommer vi tæt på hinanden, og mødet mellem mennesker og kulturer kan give anledning til udfordringer, som ikke altid bare kan skylles ned med kaffe. Måske er du vant til, at det er personalepolitikker og retningslinjer, der skal gå forrest, når man gerne vil lave forandringer og prøve nye tiltag. Det spiller selvfølgelig også en stor rolle. Men indimellem er det vigtigt at minde sig selv om, at det altid er mennesker, der både laver politikkerne og retningslinjerne. Og at man derfor selv kan gøre noget, som kollega og medarbejder. Så selv om din arbejdsplads ikke allerede har en politik på området, så kan det motivere og tilskynde arbejdspladsen til at lave en politik og en plan for mentorskab, hvis du og dine kolleger går i gang på eget initiativ. Men at være den gode kollega kræver noget af dig selv, at være mentor kræver opbakning fra virksomheden og kolleger. Målet er ens. En velfungerende arbejdsplads er fundamentet for at fastholde nydanskere på arbejdsmarkedet. Og en mangfoldig medarbejderprofil er et plus for arbejdspladsen, som får kvalificerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. I denne pjece kan du læse om, hvad du selv kan gøre for at blive en del af løsningen, og hvordan du kommer i gang som mentor. Og det udelukker slet ikke en god kop kaffe. Sagen er blot den, at der skal mere til.

4 Hvad er en mentor og en mentee En mentor er en medarbejder, som hjælper en nyansat kollega i den første tid efter ansættelsen. Alle, som er startet i et nyt job, kender følelsen af at bruge meget energi på at finde rundt på arbejdspladsen, lære kollegaer og ikke mindst kulturen at kende. Når man oplever at blive taget godt imod, eksempelvis af en mentor, får man med det samme en positiv oplevelse af sit nye job og kollegaer. Og fundamentet for et velfungerende samarbejde er lagt. Alle mennesker er forskellige, og de udfordringer, vi hver især står overfor i en arbejdssituation, er unikke. Du kan indimellem opleve, at etniske minoriteter kan komme med forudsætninger, som på nogle måder adskiller sig fra det, du kender i forvejen. Det kan være udfordringer med sprogkundskaber eller meget få erfaringer fra det danske jobmarked. Her kan det være af afgørende betydning at blive mødt af en mentor. Hjælpen handler om: At introducere din nyansatte kollega i den faglige del af jobbet At introducere din nyansatte kollega i arbejdspladsens skrevne og ikke-skrevne regler, normer og værdier At invitere din nye kollega ind i arbejdspladsens sociale liv og sammenhæng En mentee er din nyansatte kollega, der får hjælp af dig eller en anden, der er mentor, til at blive inkluderet i de sociale og faglige sammenhænge på arbejdspladsen. Målet er, at mentee fungerer optimalt hurtigst muligt, både fagligt og socialt. Det er vigtigt, ikke kun for den enkelte, men for arbejdspladsen som helhed. To former for mentorskab Man kan overordnet tale om to former for mentorskab. Den første er det uformelle mentorskab, som er kendetegnet ved, at relationen opstår spontant, når den gode kollega viser omsorg og interesse for den nyansatte.

5 5 Som regel har det uformelle mentorskab et socialt udgangspunkt i fælles interesser og god kemi. Det formelle mentorskab er derimod en bevidst personalepolitisk metode, som virksomheder kan gøre brug af. Her er der tale om et egentligt introduktionsprogram, hvor det er mentorer, der er udpegede og uddannede til opgaven. At mentorrollen på den måde bliver professionaliseret er med til at fremtidssikre den måde, vi møder den nye medarbejder på. Introduktion af en ny medarbejder er en vigtig opgave, og selvom der findes mange ildsjæle og gode kolleger på arbejdspladsen, så er det ikke deres ansvar alene at løfte opgaven. I dag er det ofte tillidsrepræsentanten, som får mentorrollen, men det er ved at blive mere almindeligt, at også andre medarbejdere viser interesse for at være mentorer. Selvom du er på en arbejdsplads, som endnu ikke har et egentligt mentorprogram, kan du sagtens fungere som mentor. Og dermed være med til at inspirere og motivere arbejdspladsen til at arbejde videre med mentorskabet, også det formelle. Hvad kan du selv gøre For det første handler det om at skabe en god kontakt til din nye kollega og sørge for, at vedkommende bliver præsenteret for resten af arbejdspladsen og lærer andre kollegaer at kende. Du kan fortælle, hvordan man finder rundt, og hvad arbejdsopgaverne består i. Men den virkelige udfordring ligger i at fortælle om de ting, der for dig er selvfølgeligt, men som du selv sjældent sætter ord på. Det kan være tonen på arbejdspladsen eller de vaner, I har, hvordan I bruger ironi, eller hvem der plejer at sidde hvor omkring frokostbordet. Du har måske hørt nogen beskrive, at en arbejdsplads har en Hård men kærlig tone. Prøv at forestille dig, at du skal forklare en anden, hvad det betyder. Det er ikke altid nemt. Selvom mødet mellem kulturer har et dårligt rygte, set i lyset af alle de konflikter,

6 vi hver dag kan følge i medierne, så er udgangspunktet, at en ny kollega ønsker et godt arbejdsliv og arbejdsmiljø, præcis som du selv. En kollega, som har en anden kulturel baggrund end dansk, kan have en anden forståelse af skik og brug på en arbejdsplads. Når der bliver sat ord på gensidige forventninger og det, du selv synes er selvfølgeligt, kan man undgå, at misforståelser udvikler sig til konflikter. Kultur er det, vi gør, fordi vi gør det uden at det behøver at give nogen mening for andre end os selv Kristina Abu-Khader Aamand, Mindlift.net Kultur forandrer sig altså over tid og bliver opfattet forskelligt fra gruppe til gruppe og fra menneske til menneske. Etniske minoriteter er forskellige og har forskellige forudsætninger. Derfor findes der ikke nogen færdig opskrift. Når alt kommer til alt, er det jo ikke mere mystisk, end at du som altid møder din nye kollega med et åbent sind, uanset hvor hun nu måtte komme fra. Når det er sagt, så kan mødet mellem kulturer være udfordrende. Og give nogle helt nye dimensioner i arbejdslivet. Redskaber og råd Kender du det, at man gør, som man plejer, fordi det plejer man at gøre? At sætte ord på det, man selv oplever som selvfølgeligt og formidle det til andre, er ikke altid let. Her er nogle enkle redskaber, som kan give dig overblik og retning. Her er en huskeliste over de emner, som du med fordel kan introducere for din nye kollega: Arbejdsopgaver: Tider: Mødetider, arbejdstider Faglighed: Opgaver, kompetencer og funktioner Faglige traditioner: Hvordan formidles faglig viden på arbejdspladsen?

7 Personalegoder: Fri telefon, Internet hvad er aftalt for privat brug af hjemmearbejdsplads? Ferie og fridage ud over helligdage: Hvornår og hvordan? Ved sygdom: Hvordan og til hvem skal sygdom meldes? Og hvordan er aftalen om fravær ved læge- og tandlægebesøg? Organisation: Forholdet til ledelse: Hvem bestemmer hvad over hvem? Bygger det på åbenhed? Er det hierarkisk? Hvilke personalepolitikker har arbejdspladsen? Er der en overenskomst (aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere)? Vigtige kontaktpersoner: Hvem er tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og elev- og uddannelsesansvarlig? Fagforeningen, vedr. løn og ansættelsesvilkår hvem er der tegnet overenskomst med? Normer og værdier: Hvordan er arbejdspladskulturen? Indstilling til arbejdet: F.eks. at udvise interesse, omstillingsparathed Hvor selvstændigt er arbejdet? Er der en forventning om, at den enkelte selv tager initiativ? Holdninger til f.eks. rygepolitik og bederum etc. Hvordan er tonen, og hvordan taler vi sammen? Er der ting, man ikke taler om? Det sociale liv: Socialt samvær som frokostpauser, fester, julefrokoster Er der forventninger til, i hvor høj grad man involverer sig i det sociale liv på arbejdspladsen? Forholdet mellem privat- og arbejdslivet: Hvor meget plejer man at fortælle? Har mentor og mentee kontakt uden for arbejdstiden, eller foregår det inden for normal arbejdstid? Aftal det i forvejen, så der ikke hersker nogen tvivl.

8 Hvor skal vi hen Det kan være hensigtsmæssigt at aftale faste møder mellem mentor og mentee for på den måde at sikre dialogen og et velfungerende forløb. Der er mange informationer at holde styr på, og da det er en arbejdsplads, er der jo også andet end mentorskabet at holde styr på. Med henblik på at få overblik kan man ud over ovennævnte huskeliste også anvende en Mentor GPS i samtalerne. Det er et simpelt værktøj, som giver et overblik over, hvilke områder der kræver mere opmærksomhed. Gennemgå et område ad gangen, i samarbejde med mentee, og skriv i de enkelte felter, i urets retning. Nogle ting vil være svære at sætte ord på, men prøv alligevel. Det vil give et tydeligt billede af introduktionen og synliggøre de områder, som kunne trænge til lidt ekstra opmærksomhed. Desuden får mentee mulighed for at få et konkret billede af, hvordan introduktionen skrider frem. Mentor - GPS et enkelt værktøj til at give overblik Arbejdsopgaver Det sociale liv Organisation Normer og værdier

9 9 Enkle principper for konfliktløsning Kulturforskelle og individuelle opfattelser af, hvad vej vinden blæser, kan give anledning til utilsigtede konflikter. Nogle gange er de problemer og konflikter, der opstår, en storm i et glas vand. Den slags konflikter er lette at løse. Oftest handler det om misforståelser. Det kan også handle om at turde stille spørgsmål til kultur og traditioner. Måske holder du dig lidt tilbage, fordi du er bange for, at det bliver opfattet forkert. Men det er ikke tabu for en tyrker, at hun er tyrker, eller at hun har tørklæde på for den sags skyld. Så spørg! Andre gange går det ikke så let. Der kan indimellem opstå konflikter i medarbejdergruppen, og det kan være nødvendigt at gå mere systematisk til værks. Her kan mentoren have en vigtig funktion i forhold til konfliktløsning. Dels ud fra de kvalifikationer som erhverves via mentor uddannelsen, dels på baggrund af kendskabet til arbejdspladsen. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at man ikke diskuterer hinandens udsagn, men prøver at forstå, hvordan man hver især kan se forskelligt på den samme ting. Det, som er betydningsfuldt for dig, giver ikke nødvendigvis mening for andre, og omvendt. Som en god kollega kan man bidrage til at give den nyansatte gode råd om, hvordan en konflikt kan blødes op. Ved faglige konflikter som vedrører ansættelsesforholdet og konflikter med arbejdsgiveren, er det tillidsrepræsentanten eller den lokale fagforening, som er nøglepersonerne. Begge er uddannede i at løse problemer på en ordentlig måde for alle parter. Det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge og løse konflikter men hvis det er en del af aftalen om virksomhedens mentorordning, kan mentoren med fordel bidrage til konfliktløsning.

10 Konflikthåndtering til husbehov 10 gode råd Som sagt er tillidsrepræsentanter og fagforeningen nøglepersoner i konflikthåndtering. Drejer konflikten sig om en mindre uenighed eller misforståelse, er her nogle gode råd til, hvordan det kan håndteres. 1. Lad de involverede forklare deres egne behov og interesser. 2. Det er vigtigt, at der ligger en fælles forståelse af, hvad hovedproblemerne er. Lav derfor en liste over de fælles problemer og vær opmærksom på, at begge parter skal være enige i listen. 3. Bed parterne om selv at komme med ideer til løsninger. Lad alle involverede komme med ideer til løsninger. 4. Man skal ikke kritisere hinandens løsningsforslag, men lade sig inspirere af den andens forslag til selv at komme med yderligere forslag. 5. Inspirer parterne til at vurdere hinandens ideer i positive vendinger, f.eks. ved at sige Hvad kunne være mulighederne i det løsningsforslag?. 6. Motiver parterne til at tale om en fælles fremtid på arbejdspladsen. 7. Det skal synliggøres, hvad der kan gives, og hvad det kræver. 8. Hold fast i det, der er opnået enighed om, og fremhæv de punkter, hvor man har bevæget sig mod hinanden. 9. Indgå en aftale, hvor man kort beskriver problemerne og mulige løsninger. Det skal tydeligt fremgå, hvem der gør hvad, og hvorfor. Det er vigtigt, at begge parter i konflikten gør en indsats.

11 En god løsning tilgodeser: Begge parters interesse Rummer realistiske forpligtigelser Er let at rette sig efter og er forståelig Medfører tilfredse parter Hvad er en mentoruddannelse Vil du gerne klædes på, fagligt og personligt, til at møde udfordringerne mellem mennesker og kulturer på arbejdspladsen? Så kan en mentoruddannelse være brugbar. Formålet med mentoruddannelsen er at forbedre rekruttering, trivsel og fastholdelse af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Som mentor bliver du rustet til: At kunne være med til at ansætte kvalificerede nydanske kolleger At kunne introducere nye kollegaer i de fagtekniske dele af jobbet og det kollegiale sammenhold. At håndtere situationer hvor forskelle i kultur kan føre til misforståelser og konflikter Du skal vide, at der, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er mulighed for, at en arbejdsplads kan få tilskud til introduktion, vejledning og oplæring af nye medarbejdere. Du kan få mere at vide om, hvordan ordningen administreres i de enkelte kommuner ved at kontakte det kommunale jobcenter. Desuden har HK i samarbejde med mindlift.net udviklet en mentoruddannelse med støtte fra Integrationsministeriets program Fra medarbejder til medarbejder. Vi rådgiver gerne om, hvordan du kan komme videre, hvis du gerne vil være med til at etablere en mentorordning på din arbejdsplads.

12 Hvem kan jeg kontakte for at få mere at vide Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive mentor, kan du kontakte: HK/Danmark Steen Karlsen, Tlf mindlift.net Bjarne Solberg, Tlf Du kan lade dig inspirere af disse bøger: Grundbog i Kulturforståelse: af Iben Jensen udgivet på Roskilde Universitetsforlag, 2005 Danske Dilemmaer: af G. Prakash Reddy udgivet på Grevas Forlag, 1998 Exploring Culture: af Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen og Gert Hofstede udgivet på Intercultural Press, 2002 Cross Cultural Communication, a visual approach: af Richard D Lewis udgivet af Transcreen Publications, 1999 Projektet indgår i Integrationsministeriets kampagne Arbejdsplads til nye danskere.

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner

Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere