SKOLEBLADET. Oktober nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBLADET. Oktober 2011 - nr. 1"

Transkript

1 SKOLEBLADET Oktober nr. 1

2 Hårslevvej Sandved SKOLEBLADET udgives af Hårslev Efterskole og sendes til nuværende elevers forældre, medlemmer af skolekredsen og de, der abonnerer på bladet. Vi vil i løbet af skoleåret udkomme tre gange. Alle med interesse for Hårslev Efterskole kan her komme til orde. De i bladet udtrykte meninger og holdninger er ikke nødvendigvis skolens. Redaktion: Kristine Biørn, Birthe Nielsen Bladet kan også hentes som PDF på vores hjemmeside: ANTORINI Kristine Biørn Med det netop overståede folketingsvalg har Danmark fået ny regering. Socialdemokratiets Helle Thorning er blevet statsminister, og skal med SF og De Radikale lede Danmark den næste tid. På undervisningsområdet er det nu Christine Antorini, der er minister. Hun overtager ministeriet efter Troels Lund Poulsen, der nåede at være minister et halvt års tid. Før Troels L. Poulsen var Tina Nedergaard minister et år, og før hende Bertel Haarder, som dengang sad ved roret i 5 år. Sagt med andre ord er det et ministerium, som er kendetegnet ved fleksibilitet. Med Christine Antorini ved roret er undervisningssektoren sikret en meget entusiastisk men dog uerfaren minister. Det må også med, at Christine Antorinis datter har været elev hos os. Vi som beskæftiger os med undervisning har det største ønske om, at ministeren i sit virke vil bidrage til at efterskoleformen fortsat vil være et attraktivt tilbud til unge mennesker, og at de beslutninger der bliver truffet vedrørende vores skoleform, vil være baserede på gennemarbejdede, gennemtænkte og velovervejede grundlag. Christine Antorini har allerede lovet, at der vil blive afsat flere penge til efterskolerne i det kommende finanslovsudspil. Efterskoleelever får ikke alene et fagligt løft, men også andre kompetencer, som gør dem meget mere parate til efterfølgende ungdomsuddannelser. Det er dokumenteret: Har man gennemført et efterskoleophold, er der relativt flere, som gennemfører en ungdomsuddannelse i første hug, har Christine Antorini udtalt til Radioavisen. Disse udtalelser er naturligvis, og et godt udgangspunkt for samarbejdet med efterskolerne. I det nye regeringsgrundlag har efterskoleformen også fået opmærksomhed. Der står: Regeringen vil endvidere sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på efterskole, og med vores sekretariatsleder, Sophus Bang Nielsen, i Efterskoleforeningen, synes vi da også, at det er en meget glædelig nyhed. Det er imidlertid ikke fastlagt hvad S og SF mener med økonomisk overkommeligt, eller hvordan ekstra midler skal fordeles. Så spændende forhandlinger venter forude. Hvad det reelt kommer til at betyde for vores hverdag på Hårslev Efterskole er vanskeligt at sige. Vi vil fortsat arbejde mod at få en efterskole i verdensklasse. Vi vil fortsat møde eleverne i mange forskellige sammenhænge, og vi vil fortsat give eleverne en så god, solid og kompetenceudviklende ballast med herfra, at eleverne kan møde verden med de mange forskellige krav, den byder dem. Fortsat vil vi gøre, hvad vi kan for at klæde eleverne på, så de får nogle gode sociale kompetencer for at kunne begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet. Kort sagt vil vi også fremover bestræbe os på at være et rigtig godt tilbud til unge, som skal til at forlade grundskolen. 2

3 HE-STARTEN ER GÅET Kristine Biørn Det er nu to måneder siden vi medarbejdere på Hårslev Efterskole tog hul på dette skoleår, og om kort tid er det også to måneder siden eleverne nervøse, forventningsfulde, spændte, positive og måske med lidt glæde ankom til skolen. Og det har været to gode måneder. Det er også to måneder vi bød vor nye kollega Morten velkommen på skolen. Morten har været i efterskoleverdenen i mange år, og mon ikke han ligesom eleverne har været spændt på at tage hul på sin efterskoletid på Hårslev Efterskole. Vi på skolen håber, at du vil befinde dig godt på skolen. Velkommen. Vi voksne omkring eleverne synes, at vi har fået en rigtig god start på skoleåret, og vi fornemmer fortsat, at det er en dejlig flok unge mennesker, hvor alle er positivt indstillede størsteparten af tiden. Langt størstedelen af tiden er der en rigtig god stemning på skolen, hvilket jo virkeligt er dejligt. Efterhånden har de fleste elever etableret sig i sociale sammenhænge med andre elever, og kun ganske få er fortsat i en opstartsfase, hvad angår at falde til på skolen. For nogle elever tager det lidt tid, at finde sig selv blandt så mange jævnaldrende, hvilket ikke nødvendigvis er et faresignal. Hvis behovet er der, er det vigtigt, at den enkelte elev har mulighed for lige at se tingene an, og derpå stille og roligt finde sig til rette. Hårslev Efterskole lagde ud med fuldt hus anden søndag i august. Vi har i mange år været privilegerede med, at mange elever søger vores skole, men nye tilskudsregler, usikkerhed på arbejdsmardedet og en generel afmatning af mange familiers økonomi har også sat sit præg på elevoptaget på landets efterskoler generelt. Heldigvis er Hårslev Efterskole stadig et meget attraktivt tilbud til mange familier, og modsat mange andre efteskoler på Sjælland kunne vi igen i år melde Alt optaget ved skolestart. 84 elever startede. I opstartsperioden har tre elever valgt at stoppe på skolen og to elever er kommet til. Velkommen til Ida og Katrine og jeres respektive familier. Vi håber, at I vil blive glade for jeres beslutning om at starte hos os. Efter nytår starter der en dansk-australsk pige på skolen, og med hende på skolen, har vi ikke mulighed for at optage flere elever til indeværende skoleår. Det er med meget stor glæde, at vi kan konstatere en stabilitet i elevflokken, og inden længe kan ønske de unge mennesker god efterårsferie. Som det fremgår af dette skoleårs første nyhedsbrev, er der allerede sket meget. Eleverne har haft et introforløb, afviklet kontaktgruppe-legene ved Tystrup Sø, været på telttur til Kristiansholms Plantage i Bisserup. Der er blevet afholdt fødselsdagsfest, temafest aftenen før Efterskolernes Dag og afviklet flere fællesaftner. De har spillet fodboldkamp mod et lokalt old boys-hold og haft gæstelærer fra Sydafrika. Undervisningen i de boglige fag er for længst gået i gang, og de første matematik-, engelsk- og danskopgaver er blevet afleveret. Mange elever kommer på Hårslev Efterskole for at blive fagligt dygtigere men udover det kommer mange af eleverne også på efterskolen for at udvikle deres personlighed, for at modnes, søge udfordringer og finde styrke til at gå ud i livet. Efterskolen på Hårslev er skolen for livet og ikke kun for arbejdslivet. Det er vigtigt for os omkring skolen, at vi fremstår som et levende, kreativt miljø, hvor den enkelte elev har mulighed for at udvikle sig såvel fagligt som kreativt. Når man kommer på efterskole, er der mange elever, der fra første dag bliver optagede af de mange nye muligheder, som efterskolen byder på og det er selvfølgelig dejligt. Men der er jo også det tilbage-vendende, daglige arbejde med de boglige fag, og her tænkes på, at der skal arbejdes med fagene. Der skal laves lektier pligterne skal klares osv. Man kan sige det på en anden måde hverdagen melder sig, og alt er ikke nyt længere. Heldigvis er hverdagene ofte rigtig gode dage, ligesom de anderledes dage, hvor det normale skema ændres, er udbytterige på mange punkter. Snart skal vi i gang med teaterprojektet, og det bliver den første helt store fælles opgave for dette elevhold. I kan læse mere om projektet inde i bladet. Efterskolernes dag sidste søndag i september var igen i år et stort tilløbsstykke. Både eleverne og ansatte gjorde sig i den grad umage for at vise deres skole frem.. Det er dejligt at mærke, at eleverne vokser med sådan en opgave, og de fik meget fortjent mange roser for deres store indsats. Men efterskolernes dag gør det ikke alene, i hverdagen afvikles et antal optagelsesmøder, hvor eleverne er rundvisere på skolen. Også i disse sammenhænge er eleverne enestående i forhold til at løse denne lille, men usigeligt vigtige opgave.ligeledes leverede eleverne en stor indsats i afviklingen af vor triatlondag, som de også har fået megen ros for. Både ros fra lærerne på Hårslev Efterskole og fra lærerne på de andre efterskoler, som deltog denne dag. I år satte stævnet deltagerrekord med over 150 udøvende triatleter. Mere om triatlondagen inde i bladet. 3

4 REDAKTIONEN BYDER VELKOMMEN Kristine Biørn og Birthe Nielsen Vi vil gerne have lov til at byde alle læsere af skolens skoleblad velkommen til et nyt skolebladsår på Hårslev Efterskole. Hen over sommeren har skolebladet været gennem en renovering, så det i dag fremstår opshinet i en udgave, der i sit layout i højere grad harmonere med vores hjemmeside og øvrige prmateriale end det tidligere layout gjorde. Vi synes, at vi med det nye layout, er godt på vej, men er selvfølgelig opmærksomme på, at dette også skal afprøves og selvfølgelig også videreudvikles. Vi håber, at I som læser bladet vil hygge jer med det, og at I vil få et indtryk af en skole som emmer af liv og kreativitet I bladet kan man blandt andet læse om livet på skolen og også om nogle af de tanker som elever og medarbejdere gør sig om forhold vedrørende Hårslev Efterskole og skoleformen generelt. God læsefornøjelse! Nye ansigter på Hårslev Efterskole Det er en stor glæde for os at kunne orienterer læserne af skolebladet om, at Morten er startet på skolen her i forbindelse med dette skoleårs start. Her på skolen er vi glade for, at det så hurtigt lykkedes os, at få den ledige stilling besat med en så velkvalificeret, erfaren og engageret lærer. Hjertelig velkommen til dig, Morten. Den lille vigtige kalender Uge 42 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 51 Efterårsferie Brobygning for 10. klasse Emnedage for 9.klasse Teaterprojekt hele ugen Teater projekt hele ugen d nov. Teaterforestilling for forældre og andre interesserede d dec. friluftstur til Söderäsen i Sverige. d.21. dec. Juleafslutning d.22. dec. decemberudgaven af skolebladet på hjemmesiden UDD.VEJLEDNING OG BROBYGNING Carsten Sørensen Eleverne i skolens 10. klasser skal i brobygning i uge 46. For at man kan opfylde kravene til 10. klasse, siger Bekendtgørelsen om brobygning: Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller i kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.. Brobygningsperioden kan ikke fravælges. Eleverne vil besøge ungdomsuddannelser i Slagelse, hvor de vil få et grundlæggende kendskab til de valgte ungdomsuddannelser. Det er selvfølgelig at foretrække, hvis eleverne kunne brobygge i forhold til i deres hjemby / hjemegn, hvor de måske senere skal gå på skole. Dette er ikke en mulighed i forhold til efterskoleloven. Det betyder, at dagen starter lidt tidligere, og eleverne smører madpakker hjemmefra. Meningen med brobygningen er, at eleverne skal få et bedre grundlag til at vælge ungdomsuddannelse eller blive bekræftet i det valg, som nogle af dem allerede har truffet. Imens 10-klasserne er i brobygning vil 9. klasserne gå i dybden i nogle af de fag, de i forvejen har. Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejleder på Hårslev Efterskole er Carsten. Han arbejder gennem hele året bl.a. for at vejlede og hjælpe skolens elever til et godt uddannelsesvalg. Alle elever kommer til samtaler med Carsten, og på skolen har vi forskellige arrangementer i løbet af året, der skal gøre valget lettere. Vi arbejder videre med elevens uddannelsesplan fra folkeskolen. Formålet med vejledningen på Hårslev Efterskole er bl.a. at vejlede den enkelte elev, således at eleven føler sig i stand til at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i elevens forudsætninger. Vejledningen er et tilbud til alle elever, og der ydes en ekstra indsats for de elever, der har behov herfor. Fra skolens side er det endvidere vigtigt at give eleverne information og viden om ungdomsuddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse og opkvalificere eleverne til selv at søge viden og anvende information (herunder IT-baseret) om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Det blev efter forældremødet d. 9. oktober ønsket, at den viste præsentation blev oploadet til hjemmesiden, hvilket nu er sket. Husk endelig at kontakte Carsten, hvis der skulle være spørgsmål omkring uddannelsesvejledningen. 4

5 STORBYENS KONGE Lene Petersen Vi på Hårslev Efterskole har igen i år valgt at tage to uger ud af det almindelige skoleskema for at beskæftige os med en stor teateropsætning. I år har vi valgt at opføre vores egen version af Disneys Løvernes Konge. Løvernes Konge er fra 1994, og er Disneys hidtil største tegneseriesucces. Kort om historien; Løveungen Simba kan næsten ikke vente til han bliver Løvernes Konge. Men vejen til tronen er lang. Først skal han blive voksen og lære at tage det ansvar, som følger med, når man skal være konge. Han skal overvinde alle de farer, som ligger og lurer på en tronfølger. Scar, Simbas onkel, lægger sammen med hyænerne lumske planer, om at tage magten på Kongesletten. Det lykkes ham at narre Mufasa, Simbas far, i døden. Simba får skylden for Mufasas død, og stikker af. Da tiden er inde vender Simba tilbage. Han er nu blevet en voksen løve, og med sig har han to herlige venner. Timon og Pumba. Simbas plan er at genindtage sin retsmæssige plads på tronen - men det går ikke stille af sig! Men hos os foregår handlingen ikke på savannen med giraffer, flodheste, elefanter og løver, men i Storbyen hvor mennesker trives med hinanden i en fin balance, fordi de acceptere hinandens forskelligheder. Vi på Hårslev Efterskole har taget Disneys kendte musical under vores vinger og omskrevet den, så karaktererne bliver til mennesker. Enkelte karakterer har vi fjernet og tilføjet nogle nye. Musikken og sangene vil være de kendte fra Løvernes Konge. Vi på Hårslev Efterskole glæder os meget til uge 47, hvor vi skal opsætte tribune med tilskuerpladser og kulisser, designe og sy kostumer, kreerer rekvisitter, indøve replikker, danse nye trin, lære stage fight, synge melodien og slå takten an til uge 48, hvor forestillingen Storbyens Konge har premiere. I forbindelse med opsætningen af stykket vil der blive lavet et teaterprogram. Dette vil kunne købes for 20 kr, og overskuddet fra salget vil gå til Danmarksindsamlingen Alle der har lyst til at se, hvad vores elever på Hårslev Efterskole i fællesskab, har kunnet sætte på benene på kun en uge, er hjertelig velkommen. Der vil være teaterforestilling for elevernes familie, bestyrelse, skolekreds, naboer. Ja, alle der har lyst til at komme er meget velkomne på Hårslev Efterskole den 29. eller 30. nov Begge dage er forestillingen kl. 19:00, og vi forventer at den kommer til at vare ca. 1 ½ time. Efter forestillingerne vil der være Kaffe, te, saft og æbleskiver. Der er naturligvis fri entre ensv PÅ GENSYN TIL ALLE TIDERS STORE OPLEVELSE 5

6 KANOTUR PÅ SUSÅEN Nanna Juul og Karoline Bentzen Onsdag morgen startede som sædvanligt. Alle havde fået udleveret en tønde, hvori vi pakkede alt det mest nødvendige (eller det der var plads til). Nogen med en tønde proppet til randen og andre med tønder med masser af plads. Udover vores egne ting havde vi på forhånd pakket telte, trangiaer, juice, snacks til turen, toiletpapir m. m i tønder som onsdag morgen blev læsset på bilen som skulle køre vores bagage til startstedet. Klar til afgang Kl. 9 var vi klar til afgang. Alle mand sad i bussen og under den lange køretur nåede alle vist lige at få sig en lille lur. Så det var 13 trætte men spændte friluftselever, som i Venslev satte kanoerne i vandet. Lige da alle var klar til at sejle, viste det sig at vi lige skulle gennemføre et ritual inden vi måtte stikke af til søs. Vi skulle alle sætte os på hug og stikke hænderne i vandet, alt i mens vi skulle smile til fotografen og koncentrere os om ikke at falde på røven i mudderet, for det var der meget af! Endelig kunne vi sætte os i kanoerne og stikke af mod Næstved. Første dag sejlede vi 16 km. Heldigvis var vejret rigtig godt, så selvom det var hårdt,var humøret højt. Undervejs holdt vi enkelte pauser hvor vi fik tanket maverne op, både med det sunde og det søde (for køkkendamerne havde været så søde at bage muffins til os). Efter vi havde krydset Tystrup-Bavelse sø gjorde vi holdt og slog lejr for natten. Aften Da teltene var sat op satte vi gang i trangiaerne så vi kunne få noget mad i skrutten. Menuen stod på pasta med kødsovs og man var i grupper på 2-3 personer sammen om en trangia. I de forskellige grupper skulle man selv sørge for at få lavet noget ordentligt mad og få vasket op. Efter mad var de fleste kvæstede efter en lang tur på åen og lagde sig ind i teltet for at få en slapper. Enkelte havde stadig lidt energi og gik ud på marken for at vælte køer. Da mørket faldt på, blev der tændt bål og over bålet blev der lavet pandekager og kogt vand til varm kakao. Magnus blev ikke overraskende døbt Sovende Bjørn og sang sig selv i søvn til Let it be også til fornøjelse for os andre. men i smukke omgivelser fløj tiden af sted dog med en lille forhindring. Midt på dagen skulle vi forbi en sluse og måtte trække kanoerne over et stykke privat grund. Så Birthe og Carsten måtte hurtigt udtænke en plan, så vi kunne komme videre og lade den sure mand alene. Vi kom hurtigt videre og inden vi fik set os om, var vi hvor vi skulle sove. Men pladsen var oversvømmet og vi kunne derfor ikke slå lejr og var nødsaget til at sejle videre og finde et andet sted. Heldigvis var der ikke langt til næste sted, hvor der var mulighed for at slå lejr. Specielt til pigernes glæde var det en campingplads hvor de for første gang i to dage kunne få vasket hænder med sæbe og komme på et almindeligt toilet. Teltene blev hurtigt slået op og der kom gang i trangiaerne endnu en gang. Denne gang på en badebro hvor vi sad i solnedgangen og lavede mad. Det var super hyggeligt. Senere lavede vi igen bål med betalt brænde og varm kakao. Så blev vi trætte og smuttede i seng. Sidste dag på vandet Fredag morgen skulle vi skynde os op, spise morgenmad, pakke sammen og fylde kanoerne op da vi havde et mål om at være på vandet kl. 9. Da drengene ikke kunne komme op, blev vi en smule forsinkede. Denne gang skulle der kun sejles 8 km, og i det skønne vejr var det hurtigt klaret. På det sidste stykke til Næstved sejlede vi under en bro med kraftig strøm. Alle klarede det elegant undtagen Max og Martin der nær var røget i vandet. Til vores andres ærgrelse gjorde de det dog ikke. De slap med lidt vand i bunden af kanoen. Vi fik sejlet det sidste stykke uden besvær og endte i kanoudlejningen i Næstved. Der blev ringet efter Niels og Rasmus som skulle komme og hente os og vores bagage. Ventetiden blev brugt til at få kanoer i land, spise leverpostejsmadder smurt på med hamburgryg og slappe af i solen. Efter laaaaaaaang tid kom Rasmus endelig med minibussen og køreturen hjem blev endnu en gang brugt på at få sovet en smule. Tilbage på skolen Da vi kom tilbage på skolen skulle tingene pakkes ud og sættes på plads. Det gik hurtigt, og stille roligt blev folk hentet og sat på bus og skolen tømtes for folk. Nu kan vi se tilbage på en dejlig og oplevelsesrig kanotur med en masse søde mennesker. Desværre faldt ingen i vandet, men nogle fik badet alligevel, takket være det gode vejr. En lille smule luksus Kl. 7 torsdag morgen vågnede det ene telt efter megen ubetænksom kvidren fra Birthe og Carsten. Så var det ud af fjerene, spise noget hurtigt morgenmad, få slået teltet sammen og så af sted igen. Vi sejlede 16 km, 6

7 WEEKENDERNE Her kan der skrives en billedtekst Kristine Biørn På Hårslev Efterskole er weekenderne noget ganske særligt. Der vil som minimum være planlagt en aktivitet lørdag og en aktivitet søndag, og herudover vil der som regel være mulighed for, at eleverne kan se et par film i løbet af weekenden. Disse film vælges i samråd med weekendlærerne. Weekendens aktiviteters karakterer spænder vidt; det kan være tur til Slagelse svømmehal, sunde ansigtsmasker, drømmerejse, relativ-tid-leg, bålhygge med sang, og snobrød, sød weekend bagning af kager og desserter, klatreweekend, sportsaktiviteter i hallen eller tur til Gavnø Slot Eleverne på skolen er også selv velkomne til at komme med forslag til aktiviteter, som måske kan realiseres i løbet af weekenden. Hvis muligheden byder sig synes vi det er vigtigt, at komme ud af huset og få nogle fælles oplevelser i disse weekendsammenhænge. Særligt to begivenheder vil vi fremhæve ved denne lejlighed, og det drejer sig om Sorø Duathlon og cykelløbet i Næstved. Dette skyldes, at det var begivenheder, som skolen ikke tidligere har deltaget i, som blev afviklet på en god måde og med blandt andre vores fantastisk søde og samarbejdsvillige elever som deltagere. Ingen tvivl om, at vi også er med til næste år. Sorø Duathlon Lørdag d. 11.sept. inviterede Sorø Triathlonklub til duathlonstævne, og Hårslev Efterskole deltog med ca. 30 aktive duathleter. Det er et mindre stævne, som afvikles hvert år og som henvender sig til såvel motionisten som den trænede duathlet. De fleste af vores elever gennemførte den korte distance med løb-cykling-løb, som dog slet ikke er så kort endda; ca. 4,2km ca. 15km ca. 2,1km. To elever var ikke til at holde igen og gennemførte stævnets lange distance; ca. 8,4km ca 30km 4,2km. Cykelløb i Næstved Søndag d. 4/ deltog vi i cykelløb i Næstved.15 elever og Rasmus tog til Næstved og var med i et større motionsløb her. 10 drenge cyklede 65 km., 3 piger cyklede 40 km. og 2 cyklede 15 km. Alle kom imål efter nogle fine præstationer, og selvom der var punkteringer, havarier og enkelte kom til at køre lidt forkert undervejs, kom alle i mål efter en flot indsats. Der var diplomer og gaver til alle, og tilbage på skolen havde flere af de tilbageblevne elever sørget for nybagte pandekager og saftevand, så alle kunne hygge sig sammen om eftermiddagen. Endnu en fantastisk weekend med glade elever. Gammel elevdag og efterskolernes dag Denne weekend fortjener også at blive fremhævet. Fredag havde eleverne planlagt Hawaii-fest, som forløb rigtig fint med dejlig mad og højt humør. lørdag fik skolen besøg af tidligere elever, og der blev dystet i fodbold, basketball og beachvolley. En rigtig fin dag med mange gæster, hvor der også var tid til en indlagt sangtime., og endelig søndag afholdte vi efterskolernes dag med et rekordstort antal besøgende Alt i alt en fantastisk weekend også denne 7

8 SOMMERTRAVLHED PÅ EFTERSKOLEN Rasmus Biørn Der er på ingen måde billigt at drive en skole, der som Hårslev Efterskole vil være et godt og moderne tilbud til unge mennesker. Det er nødvendigt hele tiden at vedligeholde skolen, at forny os og være på forkant med udviklingen. For os på Hårslev Efterskole er det vigtigt med spændende og moderne rammer til både elever, medarbejdere og gæster. Hen over sommerferien myldrede det med håndværkere på skolen, og der skete en hel masse, så vi med stolthed kunne tage i mod såvel medarbejdere som bestyrelse, gæster og nyt elevhold ved feriens afslutning. I den gamle bygning: Alle klasselokaler har nu smartboards, og der er kommet nye møbler i Rød og Grøn, så alle undervisningslokaler nu har moderne møbler. Der er installeret rumventilation i Rød. Derudover er yderbeklædningen på karnappen på Rød og Grøn blevet udskiftet og der er blevet opsat ny isolering og nye tagrender. I vores samlingslokale har vi fået installeret moderne, elektriske rullegardiner, og der er opstillet koldtvandsautomat mellem Samling og Spisesal. Der er kommet ny vægbeklædning i skolens køkken, og gulvet i Kreativ og på toilettet i kælderen er blevet behandlet og specialmalet. I Margrethehuset: Elevværelserne i har fået nye gardiner, nye borde, stole og lamper og enkelte pigeværelser har fået ny gulvbelægning. Der er kommet nye lamper på gangene og døre og vægge er blevet malet, og der er kommet ny rørføring og nye armaturer i drenge- og pigebadet i Margrethehuset. Hall en er blevet malet og der er ophængt en ny flot lampe. Vores computerlokale har fået nye skærme, tastaturer, mus og bordene er blevet malet Elevernes opholdsstue er blevet udvidet og har fået nyt gulv, nye møbler, ny belysning og er nymalet. Der er købt nye stole til lærerværelset, og vi har købt nye computere, kameraer, scanner og andet til vores nye medielinje I Hallen: Vi har anskaffet os nogle nye knirkefri køjesenge Vi har fået nye opholdsmøbler i vores musiklokale Udearealer: Vi har opsat en bænk rundt om to af vores træer ved Margrethehuset, og nye bord-/bænkesæt til vores udendørsområde ved Margrethehuset. Endeligt har vi fået færdiggjort vores nye friluftsshelter og fjernet det gamle, og sidst men ikke mindst lavet en beachvolleybane med internationale mål. Det var jo ikke så lidt endda. MEDIE- E- LINJE I forbindelse med skolestarten søsatte vi også skolens sjette. linje. Vi har længe har planer om at starte en medielinje på skolen, og nu skulle det være. Nyt udstyr er blevet købt; kraftige computere, digitale kameraer samt scannere og lokalet er blevet nyrenoveret. 12 elever beskæftiger sig to gange ugentligt med at fordybe sig i muligheder indenfor mediefaget. Morten, som er vores medielærer er i fuld gang med at høste de første erfaringer som medielærer med eleverne her på skolen. På medielinjen arbejder eleverne med diverse medier som f.eks. aviser, internet, film. Det er planen at eleverne vil stifte bekendtskab med bl.a. billed- og videoredigering, filmkonstruktion, herunder bl.a. manuspriptskrivning, kameraføring, lyd og lyssætning. Eleverne kommer til at arbejde både individuelt somi mindre grupper. Dødsfald Skolens tidligere forstander Karsten Rubin er død, 84 år gammel efter kort tids sygdom. Rubin kom til Hårslev Efterskole i 1964 og var forstander på skolen i 24 år indtil Han har dermed sammen med sin kone stået i spidsen for efterskolen i over 1/3 af skolens historie. Kort før sin død besøgte Karsten og Marianne Rubin efterskolen Karsten Rubin er blevet begravet på Hårslev Kirkegård. Skolens tidligere lærer Preben Jacobsen er død efter længere tids sygdom, 55 år gammel. Preben var ansat på efterskolen fra 1986 til 2010., og var for mange elever og medarbejdere en stor inspirator. Æret være Karstens og Prebens minde 8

9 Tur til Tystrup Sø Amanda Efter en tur på cykel, med vind i håret og et stop ved den lille købmand med tårnhøje priser, drejede vi ned af grusvejen til Tystrup Sø. Vi var blevet sendt af sted i kontakt-grupper, mange var allerede ankommet og sad og spiste deres mad rundt omkring i græsset. Vi vidste, at vi skulle lave nogle dyste, men ellers ikke mere, så der var en forventning i luften. Morten havde taget højtalere med, som han selv havde lavet til sin datter af bilhøjtalere og plastikspande, til hun skulle på Roskilde festival, så det var nogle, der kunne fylde et stort område med musik. Selv om ikke alle var lige vilde med den musik, der blev spillet, gav det en god stemning, da musikken bragede ud over bredden. Nogle syntes, det var passende med en badetur, mens andre klogeligt blev på land. Vores k-gruppe skulle starte med at lave sandslot og maskot med Jannie og Henrik. Efter en jagt i skoven, var en kæmpesvamp og en hel bunke fjer blevet til den maskot, der skulle repræsentere vores hold, blevet til. I mellemtiden havde en bunke sand rejst sig fra bredden og blevet til et fint sandslot. Vi fik vores point, og snart lød signalet til, at vi skulle videre til næste post. Vi havde set nogle løbe rundt og spille med frisbee, og det var, hvad der ventede os. Kristines og Mortens frisbee-golf. På alle posterne var man mod en anden k-gruppe, men her skulle man arbejde lidt sammen med en fra den modsatte k-gruppe. Den ene kastede med frisbee en fra net til net, og den anden talte, hvor mange slag man brugte. Det sidste net befandt sig ude i vandet, så man skulle ikke være bange for vand. Carsten og Rikke gav os nogle forskellige spande, og bad os om at fylde en af dem med 4 l. vand. De spande vi havde fået, var afmærket med 3 l. og 5 l. Vi hældte lidt frem og tilbage, og blev enige om, at det nu måtte være 4 l. Vi gik til lærerne med vores 4 l. vand og fortalte, hvordan vi nået frem til de 4 l. Vandet blev hældt ud. Carsten ville have en matematisk udregning. Max sagde, at hvis vi tog to spande med 5 l. og så hældte to spande med 3 l. af, ville vi have 4 l. Det blev godtaget, og vi fik nu lov til at kravle og i et træ, flytte vandet fra en spand til en anden gennem en slange, uden at spilde noget. Derefter blev vi sat til at gøre det igen, bare den anden vej i gennem slangen, og omkring nogle andre forhindringer. Rune og Birthe ventede nu på os. De gav os reb, bjælker og en tønde, og sagde at vi skulle bygge noget, der kunne flytte én person ud til afmærkningerne i vandet to gange. Til sidst havde vi en tømmerflåde, der både var støttet oppe- og nedefra og fra siderne. Den blev sat i vandet, og forblev samlet. Vi fik da også af vide, at det var den bedste, de havde set indtil videre. Som belønning blev det vores tur til at lave pandekager med Lene og Rasmus. Vi skulle samle trangiasættet og lave en god pandekage til lærerne. Den blev pyntet fint med sukker, syltetøj og blomster. Men ikke kun lærerne skulle smovse sig i pandekager. Vi lavede nok til, at vi også selv kunne få nogle. Vi blev alle samlet, der var en pizzasnelg og lidt frugt og en juice til hver, og så gik turen hjemad. En dejlig dag med gode minder var til ende. 9

10 GOD -MEN VÅD INTROTUR MED HE Clara og Clara Ugen før fik vi alle præsenteret, at vi skulle på introtur d. 6-8 september, hvor vi skulle sove i telt med bål og en masse aktiviteter. Vi havde dog bestemt ikke regnet med, at vi skulle gå til Bisserup, hvor der ca. er 13 km. Allerede da vi fik af vide, at der ikke var bad, kun et toilet og vi skulle spise ude i det fri, blev vi skeptiske, men det viste sig, at det dog alligevel gik hen og blev en udmærket tur. Dag 1 på introturen begyndte med, at vi blev sendt af sted i vores linjefagsgrupper. Så begyndte en meget lang men underholdende gåtur til Bisserup. Vejret var godt, og det var humøret heldigvis også. Der blev leget lege for at fordrive tiden, spist frokost og kigget på kort. Efter en meget lang, udmattende men hyggelig gåtur, kom vi endelig frem til et hyggeligt sted midt i en skov ved Bisserup. Der gik ikke lang tid, før vi blev sat til at rejse teltene, som vi skulle sove i sammen med vores kontaktgrupper. Det var hårdt, og ingen af os havde overskud til det, men de blev dog rejst. Derefter var der lidt tiltrængt fritid, men så var der igen aktiviteter, som lærerne havde planlagt. De blev dog hurtigt aflyst på grund af regn (heldigvis). Derefter havde vi fri igen, og senere stod aftensmaden på burgere! Det var stort set alle godt tilfredse med. Derefter var der bål, selvom det regnede, men mange gik i seng af udmattelse efter en hård men sjov dag. På dag 2 på introturen blev vi vækket til morgenmad udenfor og godt vejr. De fleste havde desværre sovet rigtig dårligt, fordi de havde frosset, men der var dog enkelte, der havde sovet som en sten. Der gik ikke lang tid, før vi skulle være med til nogle lege, som lærerne igen havde arrangeret. Det var rigtig hyggeligt men også lidt koldt. Senere kunne dem der ville, kom ud at bade, mens resten slappede lidt af. Jeg husker aftenen før den sidste dag, som det eneste tidspunkt, hvor det ikke regnede, så vi var ekstrem heldige da vi sent skulle ud på natteløb med Morten i spidsen. Han fortalte en utrolig lang historie; synes de fleste af os, om uhyggelige hændelser på en efterskole. Det var koldt, mørkt og der var intet plads ved bålet, da alle sad tætte op af hinanden for, at skabe bare den mindste smule varme fra bålet. I tilfældige grupper blev vi sent ud i mørket efter oplyste poster, der skræmte livet af de fleste; størstedelen var nok os piger. Efter natteløbet blev der grillet pølser og brød over bålet inden vi skulle ind i hver vores k-gruppe telte, for vi skulle tidligt op og hjemad den næste dag. Det var et helvede at skulle op, spise morgenmad og slå teltene sammen lige efter. Der var overskyet og vådt over det hele efter natten, så våde sko og regntøj blev tilfældigt pakket ned i taskerne, der lugtede alt for meget af bål. I vores kontaktgrupper blev vi sendt på gåturen tilbage mod Hårslev. Vi overholdte det dog ikke helt, da grupperne efterhånden indhentede hinanden. Langt de fleste snød og tog med bussen hjem, hvor få andre; ink. mig, gik hele vejen hjem. Det var hårdt og føltes endnu længere end turen der op. Da vi få kom tilbage var alle ankommet. Rene og pæne til frokost, så den sprang vi få over, så vi ikke skulle sidde og pine dem med stanken af bål og sved fra hjemturen. I hvert falde var det utrolig rart at være tilbage og kunne få lov til, at sove i ens egen seng. Jeg har aldrig sovet så godt i mit liv, som den nat. Introturen med Hårslev efterskole var på trods af det kolde vejr fyldt med regn en rigtig hyggelig tur. Alle kom lidt tættere på hinanden og selvom man kom til at lugte af bål så var det rigtig hyggeligt at sidde sammen rundt om bålet og spise aftensmad. Selvom vi blev lidt skræmte af det afhuggede, maddikeforædte grisehoved og frøs 24/7 i 3 dage så ser vi tilbage på turen om en rigtig hyggelig tur. 10

11 Min første uge på Hårslev Efterskole Katja Reesenholt Jeg havde sommerfugle i maven, da jeg stod i køen sammen med mine forældre, og skulle have af vide hvor jeg skulle bo og hvem jeg skulle bo sammen med. Da det blev min tur, skulle jeg udfylde en seddel og derefter fik jeg mine nøgler i hånden. En lærer viste mig hvilken gang jeg skulle bo på, og hvilket værelse. Da jeg kom ind på mit værelse, var en af mine to Roomies allerede kommet, hun hedder Rebecka og virkede flink. Lidt efter kom min anden Rommie Silja, hun er fra Færøerne og sagde ikke så meget, men virkede også flink. Jeg nåede lige at pakke mine ting ud, inden vi alle sammen skulle samles i hallen og høre lidt om hvad der skulle ske. Kl. 17:00 skulle alle forældre være kørt, og så skulle vi i hallen og danse lynche. Kl var der aftensmad, og så var der lige nogle timer hvor vi kunne gå rundt på skolen og snakke med de andre. Rebecka og jeg gik op i opholdsstuen, hvor vi snakkede med de andre og jeg spillede lidt bordfodbold. Ved 8 tiden, skulle vi ind i samling hvor vi holdte bål aften og sang nogle sange, og fik lidt mere af vide om skolen. Kl. 22 skulle vi gå på vores værelser/gang, og kl. 23 var det godnat og sov godt (som om). Mandag ringede mit vækkeur kl. 7:30 jeg stod op, og fulgtes med Rebecka op til morgenmad. Det var lidt mærkeligt, at sidde og spise med nogle fremmede mennesker og få en samtale i gang, men når den først var der, kørte det bare. Efter morgenmad fik vi tid til at hygge os med de andre, eller bare gå ned på vores værelser og lige falde lidt til. Senere skulle vi danse Zumba Maja: Det var så akavet at det var sjovt. Vi brugte det meste af dagen i opholdsstuen eller hallen. Kl. 22, skulle vi igen være på gangen eller værelset og kl. 23 skulle vi sove. Jeg var rigtig træt, og faldt i søvn næsten med det samme! Tirsdag gik vi alle sammen ned på fodboldbanen, hvor vi lavede nogen forskellige teamworks øvelser, for at komme tæt på hinanden. Vi skulle bl.a. sidde på hinandens skød i en cirkel, og hvis en faldt, faldt alle. Resten af dagen snakkede vi, hyggede os og lærte hinanden at kende. Onsdag skulle vi på orienterings løb sammen med vores kontakt grupper, så vi kunne blive tætte med hinanden. Det er meningen, at man skal føle sig tryg ved dem, og føle at man kan snakke med dem. Imens vi gik der, fik vi en opgave, vi skulle løse til om aftenen. Hvor vi ligesom de andre kontakt-grupper, skulle underholde. Vi skrev et digt, om hvad vi havde lavet om tirsdagen. Torsdag og fredag, begyndte vi i skole, og fik af vide hvilken klasse vi skulle gå i og hvem vi skulle gå i klasse. Jeg er kommet i 10.c, med nogle søde mennesker og har nogle gode lærer. Den første uge på Hårslev, var rigtig god. Jeg mødte en masse nye søde mennesker, jeg glæder mig meget til at bo sammen med dem alle sammen, i et helt år! 11

12 L O G O K O N K U R R E N C E Freja vandt dette års logokonkurrence. Elevernes trøjer er i år med dette logo. Tillykke til Freja!

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12 Kære Dagbog søndag 01.07.12 I dag skulle vi mødes ved Zap-in kl. 00:00 for derefter at sku have pakket bussen, hvorefter turen gik mod Hannover i Tyskland, hvor vi skulle spille til en stor skyttefest.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, June 03, 2012 1:58 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten juni 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere