MAGASINET Nr. 93 Juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 93 Juli årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Efterskolen Lindenborg Ung og smuk Hvor meget er et menneske værd? Nyt fra Rumænien, Ghana, Thailand og Grønland En sang fra de varme lande

2 MAGASINET l e d e r Discipelskab på landevejen Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio september Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Idyl på Efterskolen Lindenborg - måske skulle man alligevel overveje at blive elev. Du godeste, og så tror vi andre, at vi har problemer (Philip Yancey) ProRex er på gaden med endnu en bog fra Joni s hånd. Denne gang skrevet sammen med hendes ægtemand, Ken om deres ægteskab. Hvordan er et forhold, når kvinden er lam fra halsen og ned? En bog om kærlighed og kriser - i medgang og modgang. Om en mand, der når sin grænse og en kvinde, der selv om hun er lam, godt kan få brystkræft. Om vanskelige perioder, hvor alt er uoverskueligt, men hvor det alligevel lykkes at finde et fundament. Joni & Ken i medgang og modgang 221 sider 12 fotosider kr. 199,95 ProRex Forlag Evangelierne fortæller mange beretninger om helt almindelige hverdage, som blev ganske ualmindelige. Det uventede og uforudsete skete. En mand kom forbi. Hans navn var Jesus. Mødet med ham gav livet et helt nyt indhold og en hel ny kurs. På Strandvejen ved Genesaret sø var nogle fiskere i gang med deres sædvanlige arbejde efter at have lagt båden til land, da Jesus pludselig står foran dem og siger: Følg mig. De næste tre år blev en vandring i efterfølgelse af Jesus på Galilæas og Judæas landeveje. På sabbatten var de med Jesus i synagogen, men på hverdagene vandrede de ad støvede landeveje fra by til by. Der på landevejene lærte de Jesus at kende. Der blev de disciple. På Sommerstævnet vil meget undervisning tage udgangspunkt i beretningen om de to disciple, som gik på landevejen mellem Jerusalem og Emmaus. Der gentog historien sig. Det uventede og uforudsete skete. De vidste, at Jesus var død, men ikke at han var opstået fra de døde. Pludselig kom Jesus og slog følge med dem på vejen. Han talte med dem. Han satte sig til bords sammen med dem. Han åbnede Skrifterne for dem og han underviste dem. Han gav dem en fornyet brand i deres hjerter. Gennem evangelierne ser vi igen og igen, at Jesus mødte mennesker midt på vejen. Han mødte dem midt i deres daglige gøremål. Et ord fra Jesus på en almindelig hverdag blev begyndelsen på noget helt nyt i mange menneskers liv. Sådan er Jesus fortsat. Du kan møde ham i kirken på søndag, men du kan også møde ham på landevejen i dag. Jesus vil ikke være søndagsgæst i vores liv Discipelskab - følgeskab med Jesus er nemlig noget langt mere end en søndagsbegivenhed fra kl Discipelskab hører hverdagen til. Jesus sagde ikke: Vi ses i synagogen. Han sagde Følg mig. Det gælder alle dage. Han kommer til dig hvor som helst. Han træder ind i din hverdag, og han vil vandre sammen med dig på dit livs landevej. Han vil ikke være søndagsgæsten i dit liv. Han vil være din hverdags Herre og Gud. John Nielsen Missionsforstander Side 2

3 I n d l a n d Efterskolen Lindenborg følger med tiden På Lindenborg har vi fået et nyt vartegn. Det har været længe undervejs, men nu er vi glade for endelig at have sat flueben ud for ambitionen På skolen har vi nemlig et gammelt stadionur som står i forlængelsen af sportsanlægget ned mod elevbebyggelsen. Dette ur har ifølge naboers udsagn ikke fungeret i mere end 17 år. Det har vi nu haft lejlighed til at forandre. Vi har nemlig investeret i nye urværker og belysning således, at vartegnet nu følger med tiden dag og nat. Så er du en af sommerens mange gæster kan du glæde dig til en præcis og hyggelig tidsangivelse. En gave Udskiftningen har været bekostelig. Men skolen fik i forbindelse med flytningen en flot gave fra Inger Rasmussen enke efter Helge Rasmussen. Denne gave var tiltænkt til et ur til skolen, idet Helges mantra for skolen var, at vi skulle følge med tiden. Og nu har vi så været så heldige, at efterkommere efter forbundssekretær Orla Christensen har bidraget yderligere til urprojektet, så vi nu har haft mulighed for at iværksætte istandsættelsen. Stor tak til begge familier for støtten. Både Helge Rasmussen og Orla Christensen var centrale personer bag tilblivelsen af Efterskolen Øresund (se evt. mere herom i jubilæumsbogen fra 2013 Livet over læren). Sjællandsmestre x 2 I skrivende stund er vi meget tæt på de afsluttende øvelser forud for skolens sommerferie. Vi har haft et forrygende skoleår med dejlige og samarbejdsvillige teenagere. Det har været et travlt år, idet vi har været ambitiøse på mange fronter. Vi har deltaget i musikfestival og afviklet koncerter af flere omgange med vore musikelever. Vore idrætselever har præsteret flotte resultater. Blandt de flotteste resultater kan nævnes, at vi er sjællandske mestre i indendørs fodbold 2013, vi er sjællandske mestre i halvmaraton for efterskoleelever, vi har haft volleyholdene med til sjællandsmesterskabet med flotte resultater. Vi har haft flere elever og lærere med til Copenhagen Maraton for nyligt. Så resultatmæssigt har vi meget hurtigt formået at etablere vores nye idræts- og musikefterskole på landkortet. Så meget at mange ældre efterskoler anerkendende nikker til vore resultater. Vi er faktisk ret gode. Og ret stolte!! (siger den jyske forstander). Indsamling til Rumænien Årets elevhold har formået at indsamle knap kr. til Missionsforbundets indsats i Rumænien. Disse penge er anvendt til sponsorat af fire skolebørn i skolebørnsprojektet i Onesti, til betaling af samtlige udgifter ved en sommerlejr for nogle af de fattige familier i Onesti. Endelig har skolen haft en lille gruppe elever i Rumænien for at aflevere nødhjælpsposer med dagligvarer til de mest udsatte familier i og omkring Onesti. Også her er vi ret stolte af vores indsats (igen skal ret stolte høres fra forstanderens jyske mund). Omsorgen for andre med dårligere livsvilkår end os selv har været i fokus på skolen og rigtig mange elever fået åbnet øjnene for, at selv en beskeden indsats fra den enkelte kan gøre en stor forskel for dem, som ikke har eller ikke kan. En livsegenskab som mange af vi voksne kan lære af. Så velsignet er vi, og vi takker alle jer, som følger os og vort arbejde i forbøn. Må Gud velsigne jer for denne tjeneste. Af Kim Nissen Forstander Side 3

4 Bibelen i 200 år Nyt navn samme kirke Den 22. maj 1814 mødtes nogle borgere og gejstlige i København og stiftede Det Danske Bibelselskab efter britisk forbillede. Grunden var en vis skepsis overfor nogle nye vækkelsesbevægelser, og at man syntes, at Bibelen burde udgives i Den Danske Folkekirkes regi. Bethaniakirken i Tylstrup forandrer navn til Tylstrup Frikirke Den 22. maj 2014 mødtes over 100 repræsentanter fra Folkekirken, den katolske kirke, den ortodokse kirke, Frikirkerne (herunder Missionsforbundet), og fra de fleste kirkelige organisationer for at fejre Bibelselskabets 200 års jubilæum og samtidig afholde det årlige repræsentantskabsmøde. Nu er det ikke længere kun mennesker med tilknytning til folkekirken, der har sæde i Bibelselskabet, for det er i mellemtiden blevet økumenisk, hvorfor de fleste kirker og organisationer, der hviler på det kristne grundlag, er med. Dansk Bibelselskab er over hele verden Cai Frimodt-Møller, Bibelselskabets formand, sagde i sin velkomsttale, at det lille bibelfrø, der for 200 år siden blev plantet, nu er vokset til et stort og solidt træ, der også omfatter verden omkring os. Det er rigtigt, for i Bibelselskabet tænker man ikke alene dansk, men støtter gennem de forenede Bibelselskaber arbejdet rundt om i verden, ikke alene med bibler, men er også med i humanitært og socialt arbejde. Den Nye aftale og Hymns from Nineve De sidste år har Bibelselskabet uddelt en Bibelselskabspris til en person, der har gjort noget for bibelformidling. I år var der i anledning af 200 året også en ærespris, som tildeltes lektor emeritus Gert Hallbäck, der blandt andet har været med til at udarbejde Den nye aftale. Den årlige pris blev tildelt Jonas H. Petersen (Hymns from Nineveh) musiker og komponist, for sine sange med bibelske motiver. Begge priser bestod af en check på kr., en indrammet side af Christian d. III s bibel samt blomster. Jonas H. Petersen fortalte, at det var den anden pris, han havde fået, den første fik han, da han som 8-årig vandt en sangkonkurrence hos den lokale købmand i Ringkøbing en frugtkurv. Derefter kvitterede han som tak for prisen med et par af hans sange. Hvis du vil vide mere om Bibelselskabet og dets arbejde, samt repræsentantskabsmødet 2014, så læs på: På Bethaniakirkens årsmøde i marts 2013 blev det enstemmigt vedtaget at forandre kirkens navn til Tylstrup Frikirke altså præcis det man er, nemlig en frikirke i Tylstrup! På årsmødet i marts 2014 blev kirkens nye vedtægter godkendt nu med kirkens nye navn. Så når du fremover møder navnet Tylstrup Frikirke, er det altså ikke en ny kirke eller et nyt kirkesamfund, du støder på men en kirke, som har bestået i Tylstrup siden 1889 og holdt til i sin nuværende bygning siden Senere på året vil kirken fejre 125-års jubilæum. Ikke første gang Det er nu 4. gang, der skiftes navn, siden det første missionshus i 1894 blev bygget på den nuværende Tylstrupvej. Den daværende bygning havde ikke et egentlig navn, men blev blot kaldt Missionshuset. I 1934 da man byggede nyt Missionshus i Borgergade (nuværende Luneborgvej), fik bygningen så navnet Bethania som stadig står på bygningen. For at markere, at man var en kirke og en del af et kirkesamfund. Af Flemming Christensen Missionsforbundets repræsentant Side 4

5 I n d l a n d Ung&smuk I Vanløse Frikirke er de en kirke i kirken en del af et større fællesskab, unge og måske også smukke Hver anden mandag mødes vi mellem 20 og 30 unge (og smukke) i Vanløse Frikirke til en blanding af mad, undervisning, fællesskab, hygge, livsdeling, lovsang og bøn. Derudover mødes vi også i cellegrupper, til åndelig vejledning, til søndagsgudstjeneste, til lektiecafé, på ung&smuk skiferie, og efterårslejr foruden til mere spontant samvær og sjov. Vi er en kirke i kirken, plejer vi at sige. Et fællesskab, der er en del af et større fællesskab. Af Vanløse Frikirke, af Missionsforbundet, af Kirken. Vi kommer mange steder fra: Fra Vanløse Frikirke, fra Osted Frikirke, fra Efterskolen Lindenborg og også fra den gang det hed Efterskolen Øresund, et par stykker fra Nordsjælland og fra Midtsjælland og så dem, der ikke hører til i nogle af disse kategorier. Faktisk er vi i alt unge, der er tilknyttet fra nær og fjern. Kick off i Kolding Grundsten til Ung&Smuk blev lagt på sommerstævnet i Koldning for fire år siden. Der holdt vi et visions- og kick off møde for en gruppe af unge, der enten boede i København eller skulle flytte til byen. Drømmen var at skabe en ungdomskirke, der var relevant og tiltalende for unge fra Missionsforbundet, der ønskede et kristent fællesskab i København. Et supplement til søndagens gudstjenester, hvor man kunne mødes med jævnaldrene og ligesindede og bygge videre på venskaber og relationer til hinanden og Gud. Det første år var vi en lille gruppe, der mødtes. Året efter blev vi en del flere, og sådan er det fortsat. Vi har mødtes i snart fire år og har ikke planer om at stoppe. Vi vil hellere vokse, både i antal og omfang, skabe et endnu stærkere fællesskab, nå bredere og længere ud, sammen vokse tættere på Gud og hinanden. Vi er stadig kun på vej, men det er en god vej, vi er på! Og hvorfor lykkes det at blive ved at være Ung&Smuk? Måske fordi vi har et godt fællesskab, måske fordi vi har fundet en form, der rammer unge og smukke, måske fordi det er en del af Guds plan, måske fordi vi har lyst til at være en del af noget, der kan være større end os selv, måske fordi nogle investerer meget tid og mange kræfter, måske fordi alle investerer noget. Jeg ved det faktisk ikke. Kun at vi er velsignede, at det lykkes. Vi har netop holdt visionsaften og sommerafslutning. Efter sommeren venter en ny sæson, hvor Kristian Bonde-Nielsen, som er ansat i Vanløse Frikirke til blandet andet at lede Ung&Smuk, går op i ansættelsestid og Julie Hadberg bliver ansat som volontør. Det betyder endnu flere kræfter og muligheder for os, og så må vi se hvad fremtiden bringer! Hav gerne det og os med i jeres bønner og tanker, det sætter vi pris på! Side 5

6 I n d l a n d Guds Folks Mission Det Danske Missionsforbund har altid set sig selv som en missionsbevægelse og et missionerende kirkesamfund. Vi valgte den identitet som en del af vores navn og vi har gennem hele 1900-tallet været kendt som bannerførere, når det gjaldt mission og evangelisation. Hvor står vi nu? Den engelske forfatter, Christopher Wright har skrevet en bog, der har fået bemærkelsesværdig opmærksomhed. Den Hedder Guds Folks Mission eller i sin originale titel: The Mission of God s People. Den har et budskab til alle, der fremdeles forstår sig selv som en af de efterfølgere, Jesus sender ud i verden med ordene, som Faderen har sendt mig, sender jeg jer. Chris Wright siger: Det drejer sig ikke så meget om, at Gud har en mission for sin kirke i verden, som at Gud har en kirke til sin mission i verden. Mission blev ikke skabt af hensyn til kirken; kirken blev derimod til af hensyn til missionen Guds mission. Det rette perspektiv Bogen af Chris Wright, der for tiden læses over hele verden, sætter ikke tingene på spidsen. Den sætter derimod ord på den fundamentale virkelighed, som de fleste kirker er kommet væk fra. Mission er ikke kirkens anliggende, noget vi gør, fordi Jesus bad os om det. Missionen at vinde sin tabte verden tilbage er Guds anliggende. Og det har det været, siden Gud råbte: Adam, hvor er du? Guds mission begynder nemlig ikke i forfatterens perspektiv med Jesus og missionsbefalingen, men derimod længe før. Vi, der er Guds folk, hvem er vi egentlig? Og hvad er vi her for? Chris Wrights gode indførelse i mysterierne ud fra et gammeltestamentligt perspektiv med tydelige tråde til Det Nye Testamente er en åbenbaring. Sådan siger Lotte Carlsen, netværkskoordinator i Dansk Ethioper Mission. Hvis du elsker Det Gamle Testamente Bogen viser, at kirkens mission ikke begynder med en befaling givet af Jesus til disciplene efter hans opstandelse. Nej, i virkeligheden udgør hele den bibelske historie en invitation til Guds folk om at være med i det, der er Guds mission, at frelse hans verden. Der er ikke tale om en befaling, men om et privilegium, der giver mening og retning til hele Guds folk i dag. Bogen har tyngde og relevans for enhver kirkeog menighedsleder, der øsnker at være i pagt med Guds allermest grundlæggende kald. Forfatteren er blændende til at binde hele det bibelske materiale sammen med mission, siger Per Ladekjær, bibelskolelærer i Børkop. Man efterlades med en overvældende oplevelse af, hvor meget mission fylder i den bibelske åbenbaring. Dette er bibelsk teologi, når den er bedst. Side 6

7 i n d l a n d Hvor meget er et menneske VÆRD? Hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig. Sådan siger Jesus i forbindelse med den store verdensdom omtalt i Mattæus 25. Og i evangelierne ser vi, hvordan Jesus selv gang på gang fik medlidenhed med syge og svage mennesker. Det er denne medlidenhed, der får os i Missionsforbundet til at hjælpe i Rumænien, Ghana, Grønland og Thailand, hvor der er stor fattigdom og mange forarmede mennesker, hvoraf hver dag for mange er en kamp for overlevelse. At der smutter et menneskeliv er en del af hverdagen, og desværre betales prisen ofte af børn. Mon ikke sådanne børn for Jesus ville være de mest oversete af dem, som er mine, og er det ikke den fine menneskelige egenskab, medlidenhed (at lide med), der får os til at sætte værdien på et menneske højt. Et menneskeliv kan nemlig ikke gøres op i penge. Derimod kan penge i høj grad være med til at forbedre et menneskes livssituation. Når vi giver penge til missionen, så lad os se disse mennesker for vores indre øje. De er hver for sig en million værd! Dreng fra Thailand Pige fra Rumænien Pige fra Grønland Pige fra Ghana Side 7

8 U d l a n d Stor fattigdom og stor åbenhed for evangeliet i Rumænien For seks år siden tog en ung mand ved navn Alin i Livezi imod Jesus som sin frelser efter at have lyttet til Cornels forkyndelse Alins familie er nu også blevet kristne, og tjener Jesus i en nyplantet menighed i nærheden af Brasov. Hans kone kommer fra Poduri, en meget fattig landsby i vores område, hvor de fleste mennesker tilhører romafolket. Første gang vi besøgte Poduri og holdt et evangelisk møde var i De første indtryk fylder stadigvæk vores tanker: Mennesker der boede i meget dårlige huse uden tag og varme, børn der gik uden sko, og ikke havde noget at spise, en fattig ung mand der ikke havde råd til at begrave sin far. Situationen er desværre ikke blevet anderledes i dag. Vi har i de sidste år flere gange delt nødhjælp ud til alle i landsbyen og holdt evangeliske møder, hvor flere er kommet til tro. Friluftsgudstjeneste I maj 2014 besøgte vi Poduri sammen med en gruppe fra DDM. Dette besøg har været en stor glæde og opmuntring for alle i landsbyen. Kort før gruppen kom til Rumænien, fik vi en del strikkede tæpper fra Danmark, de blev delt ud til alle i byen samt brød og et Nyt Testamente. Vi holdte en friluftsgudstjeneste i det flotteste forårsvejr. Torgun Skov, missionsansvarlig i DDM, og flere fra gruppen delte Guds ord. En dejlig gruppe unge fra Onesti, Sanduleni og Albele sang og vidnede om Jesus. Vi takker Gud for den positive respons, vi har fået, mange valgte at følge Jesus. Der ligger et stort ansvar i at besøge dem og opmuntre dem i deres tro. To kønne piger For cirka seks siden år siden mens Britta og Arne Hansen var i Rumænien for at besøge skolebørn, bankede to smukke piger på Cornels mors dør for at sælge vintergækker. De kom fra Mårcesti, en meget fattige landsby cirka 15 km fra Onesti, de skulle tjene lidt penge til familien. Vi besluttede at besøge dem, og sammen med Britta og Arne gik vi et langt stykke op over marker og bakker, indtil vi nåede til deres hjem. Forholdene i deres landsby var lige så dårlig som i Poduri. Disse meget fattige piger samt nogle andre børn fra landsbyen har i en periode været i skoleprojektet og gennem dem, har vi fået et godt forhold til mange i landsbyen. Med støtte fra vores danske venner har vi fået bygget en brønd, som alle i landsbyen har glæde af. Her i maj besøgte vi også denne landsby sammen med gruppen fra DDM. Evangeliet blev forkyndt gennem ord og gerning. Mange oplevede den levende Jesus, som er kommet for at bringe håb, også en fattig familie med syv børn, hvis hest døde samme dag, vi var der. Der var tårer af glæde, da nogen fra gruppen velsignede dem med et flot beløb som hjælp til en ny hest. Han, som har begyndt Lige som i Poduri og Marcesti arbejder vi meget på at nå mennesker med Evangeliet i Onesti. Hver eneste uge samler vi en gruppe dejlige mennesker omkring Guds ord. Mange har mødt Jesus personligt gennem hjemmebesøg, forbøn og forkyndelse. Det ligger også et stor ansvar i at gøre dem til disciple, og vi prioriterer det meget højt. Cornels studier ved Covington Seminar er en stor hjælp i dette meget vigtige arbejde. På trods af at flere familier er rejst til udlandet for at arbejde, er vores mødelokale næsten altid fyldt. Vi takker Gud for hans virke iblandt os, vi ved, at han er trofast og vil fuldføre det flotte arbejde, som han har startet her. (Filipperbrevet 1,6). Vi fryder os også over det store og gode børnearbejde, vi har i gang i Onesti og Albele, og de dygtige ledere der underviser børnene. Hver eneste uge får vi lov til at præsentere Guds ord for dem, på et sprog de kan forstå, gennem sang, bibelhistorie og bøn. Vi har det også sjovt sammen og leger forskellige lege og aktiviteter. På glad gensyn til sommer Alle glæder sig rigtig meget til at komme på lejr i juni sammen med kristne børn fra andre steder i landet. Mange af børnene kommer fra meget dårligt stillede familier og har aldrig været på lejr før. Det er en fantastisk mulighed, som helt sikkert vil blive en stor oplevelse for dem. Vi ønsker at takke alle for jeres konstante forbøn og støtte, især rumæniensudvalget, der gør et stort og flot stykke arbejde i Danmark. Vi glæder os til at møde mange af jer på sommerkonferencen. Side 8

9 u d l a n d Fathers Home i Ghana Fathers Home er vokset til et større og vidtforgrenet foretagende Af Jørgen Hansen Fathers Home i Ghana var i de første ti år placeret i byen Anto. Af pladsmæssige og pædagogiske årsager er hjemmet nu opdelt i et børnehjem for 16 børn i Anto, et ungdomshjem for 21 unge fra 13 år og opefter i Takoradi, kontakt til 26 unge i byen (heraf nogle tidligere børn på hjemmet) samt sidste skud på stammen en farm med henholdsvis æglæggende høns og slagtekyllinger. Fathers Home er dermed blevet et større foretagende, og ledelsen af hjemmet er blevet organiseret derefter. Under mit besøg i april måned blev vores partnerskabsaftale forlænget med yderligere tre år. Hvis du er interesseret i detaljeret viden om Fathers Home s aktiviteter, så gå ind på Facebook og læs hele årsrapporten for Her kan du også se billeder af ledelse, forældre og alle børnene. Hønsefarm og gartneri Hønsefarmen er et meget spændende projekt, som allerede i år udvides med et nyt og større hus. Om et par år vil vi vide, om farmen kan give et godt tilskud til hjemmets økonomi. Endvidere er der planer om at anlægge et gartneri til dyrkning af grøntsager. Volontører og seniortur Ledelsen på Fathers Home har sagt ja til at modtage to volontører fra Danmark. Det drejer sig om to unge piger, som rejser derud til september, men det vil vi skrive mere om i næste artikel. Vi har også aftalt, at Bøje Pedersen skal arrangere en tur for seniorvolontører i 2015, og Hanne og Trine skal arrangere en turistrejse igen i Kontakt Ghana-udvalget, hvis du er interesseret. Dygtig ledelse og stor kærlighed Fathers Home kører fortsat særdeles godt. Dygtig ledelse og stor kærlighed til børnene og til opgaven præger hjemmets atmosfære. Der er en begyndende bekymring for udgifterne, fordi Ghanas økonomi lider under galopperende prisstigninger. Støtten fra Danmark dækker % af hjemmets driftsudgifter, og Ghana-udvalget håber derfor, at vi kan forhøje vores pengeoverførsler til Fathers Home. Vi takker alle, som støtter det gode formål med at give et værdigt og godt liv til forældreløse børn. Helena som ni-årig Helena Side 9

10 Lene Rosted, Dr. Simon og Neel Götz u d l a n d Lejrliv i en flygtningelejr Lene Rosted og Neel Götz har igen været af sted til flygtningelejren Mae La, der ligger på grænsen mellem Thailand og Burma. Lejrens beboere er primært fordrevne burmesere fra Karén folket Det har været et stort privilegium for Lene Rosted og mig at kunne rejse ud til et sted med så enorme behov på så mange fronter, skriver Neel Götz. Flygtningelejren i Mae La huser mellem og flygtninge. Grunden til den store usikkerhed med tallet er, at der bor en masse illegale flygtninge i lejren, som flytter ind hos enten familie eller venner, og dermed af gode grunde ikke er med i statistikken. Jeg har sammenlagt nu boet i flygtningelejren i 4 måneder (fordelt over 3 besøg). Det kan lyde mærkeligt, men det er både berigede og svært at være sådan et sted. Berigende fordi alle disse dejlige mennesker både er meget givende og desuden taknemmelige for at de trods alt er et sted med nogenlunde ro i hverdagen. Svært, fordi der endnu ikke tegner sig en tydelig fremtid for dem, som de kan se hen imod. Der er mange snørklede veje inden friheden er en realitet for dem. Børnehaver og skoler en forberedelse Lejren i Mae La er delt op i 3 zoner. Den mest velordnede zone er zone C, hvor Dr. Simon og hans hustru siden 1990 har bygget et arbejde op som i dag består af et børnehjem med ca. 150 børn og unge, og støttet af forskellige organisationer, en børnehave med cirka 75 børn, en grundskole fra klasse med godt 530 elever og en bibelskole med cirka 500 studerende. Denne store indsats for mange mennesker i alle aldre, skaber for de fleste en hverdag fuld af liv og arbejdsglæde i stedet for arbejdsløshed og håbløshed. Nogle passer for eksempel de små børn i børnehaven for at deres forældre kan undervise i enten grundskole eller på bibelskolen. Børn og unge lærer, at der er et liv med store muligheder, som de må forberede sig på, til den dag de kan rejse væk med et pas i deres hånd. Dårlig kost giver dårligt helbred Det er fantastisk at leve side om side med disse mennesker, dele liv med dem og deltage i deres hverdag. Vores opgave i lejren har været at udøve sygepleje overfor dem, der har brug for det. Og det er der rigtig mange, der har. Alle i lejren får to måltider mad i døgnet, men det er ris, ris og ris igen ofte med fiskepasta. Fra tid til anden en gang om måneden er der lidt kød eller fisk og i den gode tid grønsager én gang om ugen. Det siger sig selv, at der må opstå nogle mangelsygdomme, og det så vi da også på mange forskellige måder: Hyppige infektioner, dårlige tænder, hudsygdomme, livstilssygdomme med mere. Derudover slås beboere i en flygtningelejer jo også med de store alvorlige tropesygdomme som malaria, den gule feber samt spedalskhed, tuberkulose og Hiv/Aids. At gøre det man kan med de forhåndenværende muligheder Vi brugte tiden på behandling, vejledning og forebyggende tiltag. Det blev til 1300 patienter på klinikken i løbet af seks uger. Der er ikke så mange muligheder for sportslig udøvelse og måske heller ikke forståelse for, hvad bevægelse betyder for sundheden, så her havde Lene en meget charmerende og god instruktion i at holde sig selv i gang. Det medførte, at vi kom til at se skoleklasserne begynde dagen med fysiske øvelser, og vi hørte at flere på den måde blev fri af hovedpine og diffuse muskelsmerter. På et sådan ophold får man mange skønne venner: bed for dem at de må bevare håbet om frihed bed for myndighederne i Thailand at de må behandle flygtningene med respekt bed for dr. Simon og hans stab, at de må få styrke til at lede deres folk til frihed bed for nye tiltag om uddannelse af lærere, læger, sygeplejersker og håndværkere af forskellig slags Dr. Jariyas rejseplan i Danmark i september: Onsdag den 10. Ankomst Torsdag den 11. Vanløse Frikirke kl Fredag den 12. Rejsedag Lørdag den 13. Missionsdag i Aalborg Søndag den 14. Gudstjeneste i Vadum Søndag den 14. Gudstjeneste i Thisted Mandag den 15. Tirsdag den 16. Y s Mens Club i Aabenraa Onsdag den 17. Din Frikirke i Haderslev Torsdag den 18. Møde med IBRA Media Fredag den 19. Møde med IBRA Media Fredag den 19. Frederiksværk Lørdag den 20. Missionsdag i Osted Søndag den 21. Gudstjeneste i Humlebæk Mandag den 22. Sorø Frikirke Tirsdag den 23. Afrejse til Thailand De nye bygninger, der blev bygget efter branden i 2012 rummer børnehjem, bibelskole, bibliotek, kontorer, gæsterum, klinik og bolig for Dr. Simon og frue Side 10

11 U d l a n d Ny menighed i Nordgrønland Ny menighed på vej i Uummammaq med støtte fra Apostolsk Kirke i Vejle Det sidste år har vi været med til at støtte husmenigheden i Uummannaq på forskellig vis. Vi har indledt et samarbejde med Apostolsk kirke i Vejle, som giver økonomisk støtte til blandt andet radiomissionen. Derudover arbejder vi med støtte til lederne, så vi kan sikre en bæredygtig lokal menighed. Der er behov for at sende undervisere til byen, og en stor støtte vil være, at der er en eller flere familier, som flytter til byen og involverer sig i menigheden. Menigheden er tilsluttet netværket af frikirker i Grønland og får derfor også hjælp til at udvikle sig derigennem. Lederen Ane Marie Kristiansen besøger sommerkonferencen på Lindenborg, hvor der vil blive mulighed for at høre nyt og få indblik i menigheden. Hilsen fra menigheden i Uummannaq Uummannaq by er en ø med syv bygder og et befolkningstal på i alt Menigheden har omkring 10 medlemmer, hvor af fem er døbte. Mange andre kommer og går men kommer ikke fast til menighedens samlinger. I alt ser vi Men Herren er med os. Mit navn er Ane Marie. Næste måned fylder jeg 50 år. Jeg er født som nummer 10 ud af 13 søskende. Jeg blev frelst i 2009 og døbt i februar Fra marts 2011 blev jeg den ene af menighedens ældste og fra sidste år i oktober, blev jeg leder af menigheden her i Uummannaq. Jeg er også lovsangsleder. Jeg læser evangeliet for menigheden og får af og til hjælp af den afgåede leder. Vi holder gudstjenester hver søndag hjemme hos mig og om onsdagen forbøn. Radio Her i Uummannaq by har vi siden 2012 kunnet lytte til kristen radio fra Nuuk. Vi har delt mange små radioer ud til folk her, og de var så glade for dem. Man kan lytte til kristen radio fra klokken 7.30 til Herren forbereder os til at modtage flere frelste i den nærmeste fremtid her i byen. Han er iblandt os og helbreder os og befrier os fra vores fængsler. Jeg kommer til Danmark til sommer for at deltage i konferencen/sommerstævnet i Roskilde. Jeg glæder mig virkelig meget til at skulle deltage i det. Må Herren velsigne jer alle, I Jesu navn, amen. Kærlig hilsen fra menigheden i Uummannaq, Ane Marie Kristiansen. Menigheden i Ilulissat Menigheden har en god og stabil tilslutning til sine aktiviteter. Jens Sørensen har som ansat på sygehuset i byen det sidste år været tæt på ledelsen i menigheden. Menigheden er i en sund vækst. Der er fast bedemøde hver tirsdag aften, nogle aftner tager man på en bønnevandring i byen og beder om, at mennesker må søge hjælp hos herren og ikke i hash og druk. Søndagsmøderne præges af lovsang, bøn og forkyndelse. Der er altid mulighed for forbøn. Vi oplever ofte, at Herren griber ind både til lægedom for krop og sjæl og praktiske ting i hverdagen. Fredag aften er huset fortsat fyldt med teenagere og unge, her synges der meget og der er andagt og bøn og masser af leg og spil. Der er planer om at påbegynde familieaftener med vægt på samvær for hele familien. Her vil der blive sang, leg, spil, underholdning, og aftenen vil slutte med bøn og andagt. Her bliver der mulighed for bare at være sammen. Der er meget brug et sådan sted i byen, hvor man kan komme uforpligtende og nyde fællesskabet i et hash- og alkohol frit miljø. Den kristne radio sender hver dag i 12 timer, det er fortsat fra Nuuk, der sendes, men der arbejdes på at sende lokale udsendelser. Udstyret er der, men vi mangler arbejdskraft. Sygdom i ledelsen i Ilulissat De sidste par måneder har Jens Jeremiasen været ramt af sygdom. Han er i øjeblikket på Rigshospitalet for en hjerteoperation, som desværre tager længere tid end forventet. Han er meget savnet i sit hjem og i menigheden. Dette har været en meget svær situation for dem som familie, for når man bliver ramt af Ane Marie fra Uummannaq sygdom i Grønland, er der ikke så meget hjælp at få fra det offentlige. Derfor er det en stor økonomisk byrde. Der er i disse år en dårlig økonomi i Grønland. Dette har også indvirkning på gaver til menigheden i Ilulissat. Lønnen er lav her, og derfor kan det være svært at få penge til både mad og husleje. Vær fortsat med til at omslutte menigheden i forbøn, såvel i Ilulissat som i Uummannaq, vær også fortsat med til at hjælpe dem økonomisk. Bed om et ægtepar der vil rejse til Uummannaq og hjælpe til der. Side 11

12 Missionsforbundets Børn og Unge Så er det blevet tid til et telegram fra de varme lande. Da vinteren hærgede her hjemme, rejste vi på en uforglemmelig og horisontudvidende tur til det eksotiske og varme Fjernøsten - nærmere bestemt Thailand Det blev to uger med bagende sol, men konstant og tung indtryksregn. To uger, som ingen af os vil glemme foreløbig. Bangkok Turen startede i et slumkvarter i Bangkok, hvor vi fik lov til at opleve frugterne af det arbejde DDM har gjort. Vi hilste på en bedstemor og tre piger, som takket være støtten fra DDM var på vej til at færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Vi var vidner til åbenlys prostitution og dyb fattigdom, og det vi husker bedst fra slumkvarteret var de glimt af ægte nærvær og glæde, børnene og familierne udstrålede. Folk hyggede sig med det de havde, hvilket var hinandens selskab og få af børnene ejede en legetøjspistol eller en bold. Dette var en kontrast til det hurtige og travle samfund vi lever i her hjemme, hvor mængden af muligheder og valg vi skal tage stilling til, somme tider får os til at glemme, at sætte pris på nærværet fra de nærmeste. Universitet og flygtningelejr Den næste tid bragte os til et besøg på det mægtige Assumption University, hvor de rigeste af de riges børn bor. Derefter kørte vi på tværs af landet til flygtningelejren i Mae La, hvor cirka burmesere sidder i en slags fangenskab. De har siddet der i 24 år og har ingen anelse om, hvornår de får mulighed for at rejse hjem. Vi besøgte den kristne del, der ledes af Dr. Simon. Folkene her fandt, på trods af deres frygtelige situation, glæde og håb i troen på Jesus. Tilliden til, at han vil hjælpe dem tilbage til Burma er stor. Voice of Peace Efter besøget i flygtningelejren steg vi endnu engang om bord i vores luksuriøse Toyota Hiace, der sikkert transporterede os videre til Chiang Mai. Her besøgte vi mediecenteret Voice of Peace, som DDM også er med til at støtte. Vi mødte de mennesker, der arbejder bag kulisserne på centeret. Vi blev overvældede over den entusiasme og gejst, de havde for at udbrede ordet om Jesus. Gennem dem har tusindvis af mennesker fundet mening og håb i troen på Jesus. En mening og et håb mange Thailændere er i akut mangel af! Cirka 95 procent af den Thailandske befolkning er buddhister. Troen på Buddha efterlader mange af disse i dyb håb- og meningsløshed. I buddhismen handler det grundlæggende om at lide i dette liv, for at få det bedre i det næste liv. Religionen er desuden næstekærlighedsforladt, da enhver lidelse betragtes som selvforskyldt; lider du i dette liv er det blot et resultat af ikke at have gjort det godt nok i det foregående. Det håb og den kærlighed, der ligger i den kristne tro er altså en alvorlig mangelvare blandt buddhisterne. Små midler gør en stor forskel Vi vil til at holde for denne gang og slutte af med at sige, at rejsen til Thailand har sat dybe aftryk i vores hukommelser. Vi er blevet mindet om at sætte pris på det, vi har, både af materialer, mennesker omkring os og ikke mindst vores frihed. Vi er desuden blevet opmærksomme på hvor stor en forskel den støtte, vi yder i Danmark gør for mennesker i de områder, vi støtter. Derfor vil vi opfordre til at fortsætte med at dele de midler, vi har med de mindre bemidlede rundt omkring i verden og ikke mindst at huske dem i vores bønner. Skulle du være interesseret i at rejse til Thailand og hjælpe til med dine egne hænder, vil vi meget gerne snakke med dig. Vi håber, I har det godt, der hvor I er. Vi glæder os til at fortælle mere, når vi ses igen! Af Daniel Lundgaard og Simon Haugegaard Side 12

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014 Velkommen Strandvejskirken er en lokal frikirke i det kirkesamfund, der hedder Det Danske Missionsforbund. Vi har på denne egn eksisteret siden 1886 med menigheder i Helsingør og Sletten, fra 1970 i Espergærde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund SOMMER- STÆVNE ÅRSSKRIFT Årsrapporter fra DDM s fælles nationale og internationale arbejde 2012 Dagsorden til repræsentantskabsmøde

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22.

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. Kirkebladet MAJ & JUNI 2 0 1 0 HUSK: Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. august En vulkansky, en afsked og et åndehul Bøn i Strandvejskirken Håbefulde dage i Kolding Aktivitetskalender for maj og juni

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2009 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2010 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Ytringsfrihed Ledere baner vej Sommerstævne i uge 30 International mission Marius Sørensen Spejderbacille MAGASINET l e d e r

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang

MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Er det vigtigt at kende sin far? Nissejulen 2010 Et glimt af glæde midt i sorgen Ny leder af Fredens Stemme Global Bededag for

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere