Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole"

Transkript

1 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole

2 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelsen Bek. Nr. 604 af 24/6/2009: 22. For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte samvær. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold er beskrevet. Stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens 1. Stk. 3. Optager skolen undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Slutmålene skal indskrives i indholdsplanen. Stk. 4. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. Stk. 5. Indholdsplaner for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være offentligt tilgængelige via skolens hjemmeside. Indledning. Skoleåret 2014 / 2015 består af 42 uger med skolestart søndag den 10. august 2014 og med skoleafslutning lørdag den 27. juni Det er fra starten af skoleåret optaget 150 elever fordelt på 73 piger og 77 drenge, alle i 10 klasse. Alle elever har deltaget i et orienterende møde inden de bliver optaget på skolen. På det orienterende møde bliver kommende elever og forældre gjort bekendt med skolens indhold. Skolen er åben for alle og optager elever i den rækkefølge, som eleverne tilmelder sig. Når skolen er fuldtegnet optages eleverne på venteliste. Undervisningen i de prøveforberedende fag følger de centrale læseplaner og slutmål for 10 klasse. 10 klasse afsluttes med folkeskolens afsluttende prøver for 10 klasse. Inden skoleårets begyndelse har eleverne valgt sig ind på to linjer som de følger hele skoleåret. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 2

3 Indhold KAPITEL 1: Værdier og idéer. KAPITEL 4: Undervisning Skolens formål i henhold til skolens vedtægter 4 Oversigt fag, timer og lærere 25 Skolens værdigrundlag 5 Praktisk arbejde 27 Holdninger, regler og dannelse 5 Dansk 27 På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, 6 Matematik 29 Adfærdsregulerende regler og samværsregler 6 Engelsk 32 Boligforhold og undervisningslokaler 7 Tysk 33 Beskrivelse af skolens arbejde med livsoplysning. 7 Folkeoplysning 35 Beskrivelse af skolens arbejde med folkelig oplysning. 8 Fortælling 36 Skolens arbejde med demokratisk dannelse. 9 Sang 36 Inklussion 10 Drengegymnastik 36 Pigegymnastik 38 Fællesgymnastik 38 Løb drenge og piger 39 Badminton 40 Fodbold 41 Friluftsliv linje 42 Rytmelinje 43 KAPITEL 2: Kostskolen. Musiklinje 44 Dagligdag og rytme på Gørlev Idrætsefterskole 11 Springlinje 45 Rengøring og orden 12 Håndbold 46 Tanker omkring spisning og måltider 13 Volleyball 48 Kostpolitik gældende for Gørlev Idrætsefterskole 13 Danselinje 49 Om at bytte tjanser 14 Spring - piger 50 Syge elever 14 Spring - drenge 50 Skadede elever 14 Indefodbold - piger 50 Post 14 Indefodbold - drenge 50 Om at forlade skolen 14 Musik tilvalg 51 Inddragelse af højttalere, computere 15 Guitar 52 Kontaktgrupper 15 Kor 52 Køkken 15 Massage 53 Weekender 15 Kreativ 54 Talentordning 16 Tennis 54 Tegnekursus 55 Adventurerace 56 Friluftsliv - tilvalg 57 Scenekunst 58 Idrætspsykologi 58 Sundhed og ernæring 59 Badminton 60 KAPITEL 3: Årskalender. Spinning 61 Årets gang 17 Yoga 61 Skolevejlederne 23 Beachvolleyball 62 Volleyball 63 Halvmaraton 63 Skema 65 Kalender august - september 66 Kalender januar juni 67 Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 3

4 KAPITEL 1: Værdier og idéer: Skolens formål i henhold til skolens vedtægter. Skolens formål er, indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, at drive en idrætsefterskole for årige unge. Skolen skal bestræbe sig på: at udvikle det hele menneske gennem oplevelser, idræt, samtale, fortælling, naturoplevelser, boglig indlæring, leg, sang, dramatik og skabende arbejde. at fremme de unge menneskers evne til at iagttage, opleve, forundres og glædes. at pege på, at den virkelige skole findes i mødet med andre mennesker, gennem oplevelser af fællesskabets glæder og krav. De almene teoretiske skolefag skal forberede eleverne til folkeskolens afgangsprøver. De skal oplyse eleverne om det samfund vi lever i, om den historie vi bygger på og de normer og den kultur, som er afgørende for vor dagligdag. Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne kan tilegne sig den, i vort samfundssystem, forventede viden. Idrætsfagene skal vise eleverne glæden ved og mulighederne i at bruge deres krop gennem idræt, alene og i fællesskab med andre. Eleverne skal opleve, at idræt er både psykisk og fysisk opbyggende. De kreative fag skal frigøre eleverne således, at de frit kan udtrykke sig gennem sang, musik, teater og skabende arbejde i forskellige materialer. De kreative evner skal stimuleres på sådan en måde, at eleverne oplever glæde og selvtillid ved at være med til at skabe. Naturoplevelsesfagene skal lære eleverne at færdes i naturen. Fagene skal fremme elevernes evne til at iagttage og forundres. Fagene skal lære eleverne at bruge naturen til oplevelser. De praktiske fag skal udvikle elevernes evne til at klare ganske almindelige dagligdags arbejdsopgaver. De skal øge elevernes forståelse for nødvendigheden af disse opgaver. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 4

5 Skolens værdigrundlag. Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende skole, hvor breddeidrætten har en fremtrædende placering. Vi arbejder i det daglige med at videregive den kulturarv som det danske samfund bygger på. Vi skaber en dagligdag hvor alle er ligeværdige. Skolen har faste holdninger. Vi arbejder meget med fællesskabet for at skabe tryghed, personlig identitet og personlig udvikling. Efterskolelivet ses som en helhed, hvor undervisning, aktiv fritid samt udviklende og alsidige oplevelser har samme værdi. Smittende engagement opnås ved, at vi hele tiden stiller krav, viser tillid og overfører ansvar på alle niveauer på skolen, fra bestyrelse og medarbejdere til den enkelte elev og dennes forældre. Holdninger, regler og dannelser. På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, at eleverne sikres de bedste muligheder for personlig udvikling, ved at have en tryg hverdag med faste rammer og konsekvens. På de orienterende møder bliver kommende elever og forældre gjort bekendt med skolens holdninger, der er: Spiritus og euforiserende stoffer er forbudt i enhver sammenhæng på skolen samt rejser til og fra skolen. Voldelig og truende adfærd samt mobning er forbudt i enhver sammenhæng på skolen samt rejser til og fra skolen. Piger og drenge må komme på hinandens værelser og gange fra morgen til kl såfremt dette kan foregå under hensyntagen til den enkelte og til det fællesskab, som alle skal være en del af. Der er mødepligt til alle timer, måltider og arrangementer. Vi lægger meget vægt på at møde til tiden. Du skal som elev møde med en positiv holdning til skolen, skolens medarbejdere, dine kammerater og til skolens undervisning. Og vi forventer, at du går positivt ind i alle gøremål på skolen. Skolen er røgfri. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 5

6 Skolens holdninger er indiskutable i løbet af skoleåret, og de er til for at give fællesskabet og den personlige udvikling de bedste muligheder. Overtrædelse af skolens holdninger kan medføre bortvisning fra skolen. Hvis en elev i løbet af skoleåret overtræder vore holdninger, kan skolen bede eleven om at tage hjem et par dage i tænkeboks for at tale med sine forældre, om det nu er den rigtige skole, der er valgt. Bestemmer eleven sig for at vende tilbage til skolen, forventer vi, at skolens holdninger efterleves. I modsat fald kan eleven blive bortvist fra skolen. Forholdet mellem skolen og den enkelte elev bygger på gensidig tillid, derfor vil alvorlige tillidsbrud medføre, at vort samarbejde kan ophøre, også uden at eleven tidligere har været hjemme et par dage i "tænkeboks". På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, At vore holdninger er med til at skabe tryghed. Endvidere er klare og faste holdninger med til at sikre eleverne en høj grad af frihed indenfor tydelige rammer. Skolens rammer og holdninger skal sikre de bedste betingelser for arbejdet med at skabe et forpligtende fællesskab. At kun ved tryghed skabes troen på sig selv og andre. Derfor vil vi gerne, at skolen skal være som et hjem og arbejdssted, hvor der findes udfoldelsesmuligheder, inspiration, fællesskab, arbejdsiver, tryghed og naturlig glæde. Har man udfoldelsesmuligheder, som indebærer frihed, så har man et stort ansvar dvs. frihed under ansvar. Der er f.eks. åbent i alle lokaler, så man i fritiden kan dyrke sine interesser. Af os alle kræver det oprydning og påpasselighed med tingene. Det betyder, at vi fra skolens side stiller krav om ærlighed i alle forhold, så vi er trygge, og Frit, kan tale med hinanden. For det fællesskab vi sammen skal bygge op, vil det også betyde meget, at der udvises hensynsfuld optræden og en positiv indstilling til arbejdet og livet på skolen. Adfærdsregulerende regler og samværsregler. Ud over de helt grundlæggende holdninger og overordnede rammer omkring skolen, er der også en række hverdagsregler som vi følger konsekvent: Spisesal. Når vi er 150 elever, der skal spise på samme tid, er det nødvendigt at gøre tingene på en bestemt måde, for at det kan lykkes. I løbet af den første uge på skolen introducerer vi disse regler for eleverne. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 6

7 Cykel og cykelhjelm. Skolens elever skal altid have en brugbar cykel på skolen. Al færdsel på cykel foregår med cykelhjelm på hovedet. Mobiltelefon. Elevernes mobiltelefon opbevares i et skab på lærerværelset. Eleverne er velkomne til at hente deres telefon, når der er behov. Efterfølgende skal den på plads igen. Denne regel er pædagogisk begrundet, - for at være til stede i fællesskabet og have mulighed for at involvere sig, skal man ikke unødigt forstyrres af en telefon. Endvidere er det vigtigt at afstanden til forældrene gøres lidt længere end bare en hurtig opringning, vores elever skal lære at klare sig selv! Efter et par måneder tager vi en drøftelse med eleverne om telefonreglen på et fællesmøde finder vi ud af, hvordan telefonreglen skal fungere resten af skoleåret. Disse adfærdsregulerende og samværsregler skal naturligvis overholdes af alle elever. I modsætning til skolens holdninger kan disse regler drøftes og eventuelt ændres i løbet af et skoleår, efter en proces, hvor elever og medarbejdere er inddraget. Boligforhold og undervisningslokaler Gørlev Idrætsefterskole ligger på et stort naturskønt areal med skov, fodboldbane, multibane, sandområde til strand-spil og shelterplads i den vestsjællandske landsby Gørlev. Skolen er oprettet i 1986, hvor en støttekreds købte og overtog et gammelt alderdomshjem. Skolen er løbende udbygget og vedligeholdt. Ud over den gamle plejehjemsbygning fra 1939, er der en undervisningsfløj fra 1987, idrætshus med hal og spejlsal fra I 2014 har skolen indviet et nyt byggeri i forbindelse med hallen og gymnastiksalen, - en multifunktionshal med plads til springgymnastik, klatrevæg, musiklokaler, elevopholdsområder og en scene. I 2013 har skolen overtaget det gamle rådhus i Gørlev. I den gamle rådhusbygning er der 4 undervisningslokaler og en samlingssal. Endvidere holder skolens administration med kontorer og mødelokaler til på det gamle rådhus. Skrænten er skolens sommerhus ved Ornum Strand, der danner base for undervisning i friluftsliv. På skolen er der plads til 150 elever. Eleverne bor hovedsagelig på 2-mandsværelser, der er dog også 3 og 4 mands værelser. Skolen fordeler eleverne på værelser fra skoleårets begyndelse, det tilstræbes at eleverne placeres med værelseskammerater, som de ikke kender i forvejen. I løbet af skoleåret planlægger skolens medarbejdere et værelsesskifte. Dette værelsesskifte udføres for at fællesskabet blandt alle elever kan blive så stærkt og godt som muligt. Det skal være en mulighed for at eleverne lære flest muligt godt at kende. Endvidere er der stor forskel på hvor attraktive værelserne på skolen skal være. Er der problemer på et værelse, skal der arbejdes seriøst og hårdt af de implicerede elever og skolens medarbejdere, for at løse problemerne og gøre samværet på værelset godt. Beskrivelse af skolens arbejde med livsoplysning. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 7

8 Skolen har som overordnet formål at være en skole for livet. Det er et mål at udvide elevernes horisont, at være med til at bygge en bred platform som de unge kan bygge sit liv ovenpå. Skolen arbejder bevist med områder som det at påtage sig et ansvar, at leve op til tillid, at opbygge selvrespekt og opleve selvværd, at turde møde nye udfordringer og at gribe muligheder når de opstår. Skolen skal motivere eleverne til at vælge det aktive liv med en åben og positiv indstilling til de muligheder et menneskeliv byder på. Skolen arbejder med disse områder på følgende måder: Personlige samtaler. Eleverne er delt op i kontaktgrupper med 8 elever i hver kontaktgruppe. Skolens medarbejdere har hver en kontaktgruppe som de har ansvar for. Det er således kontaktmedarbejderen som gennemfører de personlige samtaler med eleverne i kontaktgruppen. De personlige samtaler vedr. de ovennævnte områder gennemføres når det er behov for det. Samtalen kan være på foranledning af medarbejderen, eleven eller andre medarbejdere. På det ugentlige medarbejdermøde er der et fast punkt på dagsordenen der omhandler elever. Her drøftes emner vedr. den enkelte som kan medføre, at kontaktmedarbejderen bliver bedt om at tage en samtale med eleven. Indholdet i samtalerne har ofte med det at leve op til ansvar at gøre. Skolen har et undervisningsfag på skemaet som vi har kaldt folkeoplysning. En del af indholdet i undervisningen omhandler livsoplysning. I dette fag er alle eleverne samlet og en del af timerne er planlagt til at indeholde en drøftelse med eleverne om emner som har med livsoplysning at gøre. Efter hver folkeoplysningstime er der et møde i kontaktgrupperne, hvor man i mindre grupper kan drøfte de samme spørgsmål. I årets løb bliver der arrangeret foredrag som omhandler emner vedr. livsoplysning. Skolen inviterer foredragsholdere udefra til at holde foredragene. Elevernes evne og mod til at møde nye udfordringer trænes gennem arrangementer som har karakter af, at eleverne skal overskride egne grænser. Det kan også være delelementer af undervisningen i de enkelte fag. Det kan være fysiske udfordringer. Det kan være at turde tage ordet i en stor forsamling eller optræde på den ene eller den anden måde foran en stor forsamling. Det kan være at indrømme egne fejl og have modet til at kunne sige undskyld. Formålet er dels at udvide elevernes kendskab til sig selv og det at fokusere på det mulige frem for det umulige, og dels at overbevise dem om, at de udfordringer som et menneskeliv byder på skal man møde i den tro, at det kan man magte. Beskrivelse af skolens arbejde med folkelig oplysning. Skolen har valgt at have det som en del af værdigrundlaget at arbejde med at viderebringe den danske kulturarv som en del af den folkelige oplysning. Skolen arbejder med folkelig oplysning på følgende måder: Hver morgen er det morgensang. Her lærer eleverne at synge de danske sange som regnes for at være en væsentlig del af den danske kulturarv. Ligeledes er der en ugentlig sangtime for alle elever, hvor blandt andet de kendte danske sange Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 8

9 bliver gennemgået. Det er et mål for skolen at oplyse eleverne om og motivere dem til at bevare denne væsentlige del af den danske kulturarv. Skolen underviser i dele af den danske og europæiske historie som er af væsentlig betydning for eleverne for at forstå baggrunden for det samfundsliv der udspiller sig i dag. En fremtrædende del af denne undervisning i grundlovens historie, indhold og betydning for den enkelte. Skolen arbejder bevidst på at lære hver enkelt elev at deltage i små og store fællesskaber. Dette for at vise hvor vigtig det er for et menneske at kunne indgå i et fællesskab. Det er et mål, at alle elever i løbet af året føler sig som en del af det store fællesskab. Det er en udviklende proces som varer det meste af skoleåret. Gennem samtaler med enkelt elever og grupper af elever prøver vi at skabe en forståelse for at alle skal have en plads i fællesskabet. Arrangementer, lejrskoleture, emnedage og gymnastikopvisninger er bevidst valgt for at oplyse eleverne om fællesskabets betydning. Skolen underviser også eleverne i det danske folkestyre og den tradition som det danske folkestyre bygger på. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den praktiske del består i dannelsen af en idrætsforening, hvor alle elever er medlemmer. Den valgte bestyrelse for foreningen er samtidig skolens elevråd. Foreningen har faste opgaver i løbet af året. Arbejdet giver eleverne indblik i hvordan en demokratisk valgt bestyrelse arbejder. En kontaktgruppe er også et mindre fællesskab der skal fungere. En kontaktgruppe skal løse opgaver sammen, de fleste af dem af praktisk karakter. Eleverne i kontaktgruppen skal samarbejde om at få opgaverne løst. Skolens arbejde med demokratisk dannelse. Demokratisk dannelse er et overordnet mål i hele vor skolevirksomhed. Vi arbejder med det bevidst eller ubevidst i undervisningsfagene, i emnedage, gennem valg af foredrag, gennem udviklende samtaler med enkelt elever og grupper af elever osv. Mere konkret arbejder vi med demokratisk dannelse på følgende områder: I faget folkeoplysning/medborgerskab undervises eleverne i det danske folkestyre. Vi gennemgår grundlovens historie og grundlovens bestemmelser, herunder magtens tre-deling og monarkiets rolle i det danske folkestyre, de politiske partiers rolle og program og hvordan et folketingsvalg foregår. I løbet af de første par måneder på skolen, vælger eleverne på skolen på demokratisk vis et elevråd. Elevrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Elevrådet har ret til at indkalde til fællesmøder og forelægge sager for medarbejderrådet på vegne af eleverne. Der er en medarbejder, der er med til at hjælpe elevrådet i gang, men ingen medarbejdere der har stemmeret i elevrådet. Skolen afholder, når det er behov for det, en del fællesmøder i løbet af året. Både elevrådet og medarbejderrådet kan indkalde til fællesmøde. Der skal være en dagsorden til hvert møde og der skal udpeges en ordstyrer. På fællesmøderne drøftes sager af interesse for både medarbejdere og elever. Eleverne bliver Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 9

10 opfordret til at sige sin mening og have respekt for andres meninger. Et fællesmøde kan ende i en beslutning dersom det er et flertal for beslutningen. Det kan også ende i en indstilling som skal drøftes videre i skolens medarbejderråd eller skolens bestyrelse. Eleverne skal deltage aktivt i det forpligtende fællesskab og samvær ved at tage ansvar og præge med det, de er og kan. Kun ved, at eleverne virkelig vil prøve at forstå de andre og give andre mennesker en chance, opstår det livgivende samvær, der også vil hjælpe dem selv til et godt efterskoleophold. De er nødt til at tro på det gode i mennesket og samtidig finde og være sig selv. De skal lære at være åbne og samtidig have grænser få deres egen holdning. Vi kan more os over hinandens dumheder og glæde os ved hinandens lykke. Det er en ligeværdighed, der går på tværs af alle skel, men tager hensyn til menneskets forudsætninger. Ligeværdigheden er grundlæggende for både samtalen og samværet mellem os alle. Eleverne vil i samværet opleve utrolig sjove situationer, men også meget alvorlige stunder, hvor de føler, at livet ikke er spor let. Denne vekselvirkning er en rigtig god måde at blive stærk nok til at klare et voksenliv med alle dets goder og besværligheder. Inklusion. Gørlev Idrætsefterskole er åben for alle. Vi gør ikke noget ud af, at indhente oplysninger om vores kommende elever inden skoleårets begyndelse. Blandt vores elever findes der unge med læse- skrivevanskeligheder, koncentrationsbesvær samt elever med andre indlæringsvanskeligheder. I arbejdet med den boglige undervisning prøver vi at møde eleverne, hvor de er. Der bliver i engelsk, tysk og matematik lavet holddannelse efter fagligt standpunkt niveauinddeling. På skolen er der ikke meget ekspertise i forhold til undervisning af unge med specielle behov, vi møder dog altid vores elever, der hvor de er med henblik på at indrette undervisningsforløb bedst muligt. I forhold til elever med adfærdsforstyrrelse, trivsels og selvværdsproblemer har vi en medarbejder, der har mulighed for at tage særlig hånd om disse elever og hjælpe dem under deres ophold på skolen. Gørlev Idrætsefterskole søger i skoleåret ikke tilskud til inklusion af elever. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 10

11 KAPITEL 2: Kostskolen Dagligdag og rytme på Gørlev Idrætsefterskole. På skolen ser vi det som noget værdifuldt, at vi har et højt aktivitetsniveau. Der skal ske noget og ofte sker der noget anderledes end det normale. Det er nu også godt med en hverdagsstruktur, der er kendt og regelmæssig. Elever har mødepligt til tiden til alle måltider, arrangementer og undervisning. En typisk dag på Gørlev Idrætsefterskole: Kl møder pedel/rengørings PA ere. Disse 2 3 elever forbereder morgenmaden sammen med en af skolens medarbejdere. Kl ringer klokken. Signal om at det er tid til at stå op, soignere sig, rede seng og rydde op på værelset. Kl ringer klokken igen. Kl skal alle elever være på deres plads i spisesalen. Der må spises, når vagten har sagt værs go. Efter morgenmaden er ryddet af bordene er der morgensang. Der synges to sange fra DGI sangbogen. Vi synger morgensang for at få en fælles start på dagen, og for vække ånden og gøre os klar til at møde den nye dag. Sangvalget er dels en morgensalme og dels en traditionel dansk sang. Kl begynder undervisningen. Eleverne har individuelle skemaer. Formiddagsforfriskning. Køkkenpersonalet sætter gulerødder på tag-selv bordet, gulerødderne er skrællet dagen i forvejen af den kontaktgruppe, der havde køkkentjans. Kl Middagsspisning. Klokken ringer og eleverne sætter sig på deres pladser. Maden bliver præsenteret af køkken-pa erne. I forbindelse med middagsspisningen får eleverne udleveret post, endvidere er middagsspisningen det forum, hvor der bliver givet beskeder og meddelelser. Der synges fødselsdagssang for elever der har fødselsdag. PA erne rydder op og vasker op efter middagsmåltidet. En kontaktgruppe fejer gulv i spisesal og rydder op i opholdsstue. Fra skoleårets begyndelse er kontaktgruppernes tjanser i køkkenet og med rengøring fordelt. Dagsvagten (forstander/viceforstander) har opsyn med at eleverne passer deres tjanser. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 11

12 Kl begynder eftermiddagens undervisning. Eftermiddagsforfriskning. Køkken PA erne kører et rullebord i spisesalen med brød, marmelade og frugt. Kl Køkken PA erne møder i køkkenet. Rydder op efter eftermiddagsforfriskning. Forbereder aftensmåltidet. Kl Aftensmad. Der ringes med klokken. Køkken PA ere præsenterer maden. Vagten styrer måltidet. Eleverne er inddelt i nogle hold (mandagsborde, tirsdagsborde, onsdagsborde og torsdagsborde) for at kunne organisere spisningen fra tag-selv bordene. Efter aftensmåltidet gives der beskeder. Efter aftensmåltidet har to kontaktgrupper, tjanser. Køkkentjans og rengøring. Vagterne har opsyn med at eleverne passer deres tjanser. Kl Stilletime. Formålet er en egen uforstyrret tid på værelserne til lektielæsning, læsning m.v. Der er stilletime hver aften i 1 time. Dørene på gangene skal være lukkede. Arbejder eleverne andre steder end på deres værelse, skal det skrives på sedlen ved lærerværelset. I stilletimen er der arbejdsro på hele skolen, dvs. ingen råb og skrig, ingen højtspillende medier. Vagtlærerne skal tilse alle elever i stilletimen. Vagtlæreren hjælper eleverne med lektier. Kl Aftensamling i spisesalen. Te og kage/frugt. Elever medbringer eget krus og sangbog. Vagtlæreren styrer samlingen, der skal være en god, fælles afslutning på dagen. Efter aftensamlingen har de to kontaktgrupper atter tjanser. Køkken og rengøring. Køkkenet skal ordnes grundigt med gulvvask. Der skal dækkes bord til morgenmad. Rengøringsområdet omfatter spisesal, opholdsstue, ny hall, gl. hall, motionsrum og vaskekælder. Kl skal eleverne være på egne gange. Det er en vigtig stund fra kl. 22 til sengetid, et godt tidspunkt, hvor drengene har mulighed for at dyrke fællesskabet med hinanden det samme gælder for pigerne. Kl sengetid. Eleverne skal ligge i deres senge med lys og computere slukket. Vagtlæreren kommer rundt og siger god nat til alle. Rengøring og orden. Alle elever og medarbejdere skal altid arbejde for at skolen altid fremstår ren, pæn og ordentlig. En ren og pæn skole giver os alle de bedste forudsætninger for at trives med hinanden. Eleverne skal lære at gøre rent og tage ansvar for fælles arbejdsopgaver. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 12

13 Opgaven med oprydning og rengøring gælder for værelse og områder. Skolen er inddelt i 17 områder, rengøringen af disse områder foretages af de 17 kontaktgrupper. Skolens ansatte rengøringspersonale gør toiletterne rent hver dag. Værelser. Hver morgen inden morgenmad skal der ryddes op på værelser, luftes ud og redes seng. To gange om ugen tirsdag og fredag er der hovedrengøring, hvor der støves af og vaskes gulv. Om morgenen kontrolleres værelserne stikprøvevis. Tirsdag og fredag bliver værelserne kontrolleret af skolens medarbejdere. Det er vigtigt at følge op på mangelfuld rengøring. Områder. Kontaktgruppen har et område på skolen, der skal hovedrengøres tirsdag og fredag. Områderne kontrolleres af en af skolens medarbejdere. Tanker omkring spisning og måltider. Samværet omkring måltiderne er en vigtig del at kost-kulturen på skolen. Mødepligt til tiden til alle måltider. Eleverne er placeret på faste pladser. En elev er bordformand med særlige opgaver i forbindelse med organisering af måltidet. Man sidder og spiser ordentligt. Ingen skal hamstre mad, der er mad nok til alle. I spisesalen er der en klokke, når vagten ringer med klokken skal der være ro. Når der er ro gives beskeder. Afrydning efter måltidet er meget grundigt organiseret på højskolemaner, således at måltidet kan gennemføres så roligt og effektivt som muligt. Kostpolitik gældende for Gørlev Idrætsefterskole. 1. På Gørlev Idrætsefterskole lægger vi stor vægt på måltiderne. 2. Kosten skal være indbydende, varieret og være med til at give glæde og pirre sanserne i hverdagen. 3. Kosten skal være sund og spændende. Den skal opfylde elevernes energi- og Nærings-behov for meget aktive unge mennesker. 4. Kosten skal fremstilles af gode råvarer. 5. Kosten skal fremstilles under hensyntagen til de hygiejnemæssige krav, der er på området. 6. Kosten skal holdes indenfor de økonomiske rammer. 7. Hver dag serveres der 3 hovedmåltider. Eleverne har medbestemmelse på det varme måltid midt på dagen. 8. Det er vores mål at påvirke elevernes kostvaner i positiv retning. Dette er udgangspunktet for måltids-sammensætningen. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 13

14 Om at bytte tjanser. Elevernes indsats og opgaver er helt afgørende for at hverdagen på skolen kan fungere. Rengøringstjanser og køkkentjanser går forud for alt andet. Eleverne er selv ansvarlige for at finde afløsere til sine tjanser, hvis man er forhindret i at være til stede i forbindelse med tjansen. Hvis eleverne udebliver uden afløser fra deres tjanser har det konsekvenser for dem i form af ekstra meget arbejde. Såfremt man er PA er kan man kun benytte sig af afløser, hvis aftalen er godkendt af køkken eller pedel. Syge elever. Alle elever møder til morgenmad. Om morgenen sker sygemelding til forstander. Såfremt det er nødvendigt at blive tilset af en læge, henvender man sig til forstander om morgenen, skolens sekretær bestiller tid på Gørlev Lægehus. Hvis man er syg, er man syg resten af dagen. Dog kan specielle lidelser (eksempelvis migræne) medføre en kortere syge periode. Vagtlæreren tilser syge elever formiddag, eftermiddag og aften. Hvis vagtlæreren vurderer sygdommen står på i mere end et par dage,kontaktes hjemmet med henblik på at eleven skal hentes hjem for at blive rask hjemme. Værelseskammeraten henter mad til den syge elev, maden hentes på engangsservice. Skadede elever. Det forekommer jævnligt at en elev bliver skadet i forbindelse med idræt. I nogle tilfælde skal eleven på skadestuen med henblik på undersøgelse og behandling. Medarbejderen, der har undervisningen, hvori skaden er opstået har ansvaret for at eleven kommer afsted til rette behandling. Skolens normale procedure er at sende eleverne afsted på skadestuen med en kammerat og mobiltelefon. Eleverne bliver instrueret i, hvordan de skal forholde sig. Transport finder sted med ambulance eller taxi. Hvis der er tale om en formodet meget alvorlig skade tager medarbejderen med på skadestuen. Vagten på skolen informeres og følger op på elever, der er afsted på skadestuen. Forældre kontaktes på et givet tidspunkt afhængig af skadens karakter. Post. Post til elever udleveres i forbindelse med middagsmåltidet. Navnene på de elever, der har modtaget post bliver læst op under måltidet, efterfølgende kan eleverne hente deres post på tag selv bordet. Om at forlade skolen. Inden eleverne forlader skolen for at gå i byen i Gørlev, skal der gives besked til kontoret (indtil kl. 14) efter kl. 14 gives besked på lærerværelset. Er der ingen medarbejder at Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 14

15 give besked til, kan man skrive på whiteboard tavlen at man er gået i byen. Efter kl. 21 skal alle være på skolen. Inddragelse af højttalere, computere. Såfremt der spilles al for høj musik eller at der spilles musik på et værelse, hvor der ikke befinder sig nogen elever, kan en medarbejder inddrage musikanlægget/højttaleren i en uge. Det samme gælder, hvis en computer misbruges i forbindelse med undervisning, så kan computeren inddrages i en uge. Inddragede ting udleveres af samme medarbejder som har inddraget tingene. Kontaktgrupper. Kontaktgruppen har en meget central funktion i forhold til elevernes trivsel og udvikling. Fra årets begyndelse er elevholdet blevet inddelt i 20 kontaktgrupper med ca. 7-8 elever i hver gruppe. Inddelingen bliver lavet ud fra elevernes bopæl, således at elever i en kontaktgruppe ikke bor for tæt på hinanden, og dermed forhåbentlig ikke kender hinanden på forhånd. Til hver kontaktgruppe er der knyttet en medarbejder. Denne medarbejder har ansvar for at følge sine elevers trivsel og udvikling. Det er primært gennem kontaktgruppemedarbejderen at elevernes forældre kommunikerer med skolen. Køkken. Dørene til skolens køkken er åbne. Eleverne må ikke tage/låne ting i køkkenet, med mindre der bliver givet lov. Det samme gælder service, det er udelukkende en-gangs service, der må forlade spisesalens område. Weekender. Eleverne har mulighed for at være på skolen alle weekender, hvor skolen er åben. Tilmelding til weekend foregår ved afkrydsning på en weekendliste. Afkrydsningen skal, af hensyn til køkkenets madbestilling, være foretaget inden tirsdag kl. 10. På dette tidspunkt fjernes weekend sedlerne, og eleverne kan ikke længere tilmelde sig weekenden på skolen. Når man er på skolen i weekenden gælder det hele weekenden. Eneste undtagelse er, hvis en elev skal hjem og dyrke idræt, så har eleven mulighed for at tage hjem og passe sin idræt, for derefter at komme direkte tilbage på skolen. Weekendvagten bestemmer sammen med eleverne tidsrammerne for weekenden, det gælder tider for måltider, sengetid osv. Vi ser det som noget værdifyldt, at eleverne ønsker at være på skolen i weekenden. Weekenderne står i kontrast til hverdagen på den måde, at tempoet er væsentligt lavere, der er mere ro. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 15

16 De elever, der ikke ønsker at være på skolen i weekenden har mulighed for at tage hjem efter undervisning fredag kl Alle skal være tilbage på skolen senest søndag kl , hvor der er aftensamling. TALENTORDNING. På Gørlev Idrætsefterskole er udgangspunktet, at der ikke gives fri fra arrangementer og undervisning. Elever kan en gang i hverdagen og en gang i weekenden tage hjem og passe sin idræt. Kontaktmedarbejder giver fri. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne procedure, hvis man har en talentordning. Forudsætning for at få en talentordning: 1. Man dyrker sin sport/idræt/musik på et højt niveau. 2. Man prioriterer sin sport/idræt/musik. 3. Man er seriøs og pligtopfyldende i sin skolegang. Laver lektier og passer sine ting. 4. Man er seriøs og pligtopfyldende i sit øvrige virke på skolen. Opsøger fællesskaber og passer pligter. Talentordningen administreres af viceforstander Niels Skak. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 16

17 KAPITEL 3: Årskalender Årets gang. Skoleåret 2014/2015 består af 42 uger. Kursusplanen er godkendt på bestyrelsesmøde 13. januar Skolens årskalender vedhæftes til disse indholdsplaner, og i det følgende gennemgås den del af kalenderen, der handler om anderledes planlagte dage end normal undervisning. August: - Forældredag uden elever. Formålet med dagen er at opbygge et godt forhold til forældrene, at lære hinanden at kende, således at samarbejdet omkring vores elever bliver så godt som muligt. Dagen skal være en ryste sammen dag, hvor vi gerne vil skabe lidt af den stemning, der skal præge hverdagen på efterskolen. Denne dag er der også lejlighed til en samtale mellem kontaktmedarbejder og forældre, hvis der er nogle særlige forhold omkring vores kommende elever. Ligeledes er en vigtig del af dagens udbytte, at forældrene møder hinanden, ved hvem forældrene til deres barns kammerater er. - Opstartsdag. Søndag den 10. august møder eleverne mellem kl. 15 og 16. Vi har en lille velkomstseance i hallen. Siger ret hurtigt derefter farvel til forældrene. Eleverne skal have tildelt pladser i spisesalen. Kontaktmedarbejderen er meget opmærksom på sine elever den første dag. - Introdage. De første 5 dage af skoleåret går med introdage. Formålet med intro-dagene er at opbygge tryghed, venskab og fællesskab. At lære skolen og området i og omkring Gørlev at kende. At give eleverne mulighed for at klare sig godt på Gørlev Idrætsefterskole, hvilket også indbefatter, at man laver de første erfaringer med at man fællesskabet ind imellem vægtes højere end det enkelte individs ønsker. At lære basale kundskaber om rengøring samt gangen på værelset, hvor der er flere end bare sig selv at tage hensyn til. Der indgår også elementer af disciplinering i forhold til, at der er nogle voksne, der sætter rammerne for hverdagen på skolen. Når vi eksempelvis er på cykeltur og siger at der cykles på en række, så mener vi det! Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges på ny, derfor er introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 17

18 Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever de hinanden i deres svage og stærke sider, så de indser at alle har forskelligheder. Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så eleverne veksler mellem samvær i deres kontaktgrupper, klasser og team og i det store fællesskab. September: - Gørlev idrætsefterskoles ude emneuge er placeret i september måned. Det er en 4- dages emneuge med fokus på udendørs aktiviteter. Skoleåret har været i gang i en måned, eleverne begynder at lære hinanden at kende, specielt indenfor kontaktgrupper, boområder og fagholdene kender man hinanden. Med emneugen ønsker vi at lave endnu tættere forbindelser med de elever man allerede kender. Specielt i emneugens anden del prøver vi også at splitte op i nye holddannelser, at skabe forudsætning for nye venskaber. Formålet med emneugen er også at skabe rammer for værdifulde oplevelser med det store fællesskab. Ugen starter med Gørlev Games. Der vil være forskellige aktiviteter. Derefter cykler eleverne til en gård i nærheden af Slagelse, hvor de i løbet af eftermiddagen og aftenen oplever noget som minder om tidligere tiders høstbal. Vi laver farmergames med traktortræk, tæskebom, halmballe-trilning og gummistøvlekast. Aktiviteter med en høj grad af konkurrencemoment. Når vi er i konkurrence præsterer vi og viser hvem vi er. Aftenens program indeholder blandt andet folkedans eleverne viser en danseopvisning, som de har trænet inden emneugen. Eleverne overnatter på halmloftet og cykler tilbage til skolen næste dag. Den anden afdeling af emneugen strækker sig over de næste to dage. Her er eleverne ude på en find selv hjem tur, hvor de i små grupper sættes af 40 km. fra skolen. De skal herefter gå hjem inden næste middag. Turen skal indeholde en overnatning i det fri på en lokalitet man selv søger op undervejs. Inden turen bliver eleverne undervist i brug af telte, madlavningsgrej, påklædning og måder at gebærde sig på i trafik og natur. Oprydning og rengøring efter sig selv er en vigtig del af find selv hjem turen Det overordnede mål med ugen er dels at øge elevernes samhørighed som en stor gruppe, men også at give dem mulighed for i små grupper at komme tæt på hinanden og få udfordret andre grænser. - Linjeemnedage. I slutningen af september har vi linjeemnedage. 3 dages bruges til linjefagsundervisning i fagene: Fodbold, Rytmisk gymnastik, volleyball, musik og friluftliv. I udgangspunktet er der undervisning fra kl hver dag, men de enkelte linjer planlægger selv mødetider for at optimere udbyttet af disse dage. - Efterskolernes dag. Sidste søndag i september er der efterskolernes dag. Det er en undervisningsdag, hvor eleverne bliver involveret i at præsentere deres skole så godt som muligt. Der er linjefagspræsentation, fælles gymnastikopvisning, Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 18

19 rundvisning med meget mere. Elever føler stolthed ved at være en del af Gørlev Idrætsefterskole, - en vigtig følelse, at bygge fællesskabet på. Oktober: - Terminsprøver. I oktober er der skriftlig terminsprøve i dansk og engelsk. Terminsprøverne er en vigtig del af arbejdet med det faglige udbytte i de prøveforberedende fag. Grunden til, at terminsprøven ligger i oktober er, at den kan være med til at danne grundlag for skole-hjemsamtalerne i slutningen af måneden. - Skolernes motionsdag. Fredag inden efterårsferien holder vi motionsdag. En dag med idræt individuelt og på hold. En glad dag med masser af bevægelse og samvær mellem medarbejdere og elever, en god afslutning på første del af skoleåret inden vi holder efterårsferie. - Forældredag. Forældresamtaler m.h.t. fagligt standpunkt, arbejdsindsats og elevens trivsel. Desuden bestræber vi os på at planlægge hyggeligt samvær mellem elever, forældre og medarbejdere. November: - Brobygning. I samarbejde med det lokale UU center planlægger skolens vejledere brobygningsugen med udgangspunkt i elevernes ønsker. Brobygning er en uges undervisning på en af ungdomsuddannelserne. Eleverne skal bo på Gørlev Idrætsefterskole. Elevernes transport i forbindelse med brobygning sker for egen regning. - Linjeemnedage. I november har vi linjeemnedage, for elevernes anden linje, altså den linje, hvor der ikke blev afviklet linjeemnedage i september. 3 dages bruges til linjefagsundervisning i fagene: Håndbold, badminton, springgymnastik og dans. I udgangspunktet er der undervisning fra kl hver dag, men de enkelte linjer planlægger selv mødetider for at optimere udbyttet af disse dage. - Gymnastikemnedage. I november starter arbejdet med et af efterskoleårets store højdepunkter, nemlig arbejdet med at få skabt en gymnastikopvisning. I løbet af december, januar og februar er der afsat 6 hele dage til at skabe elevholdets opvisning. Gymnastikopvisningen er et meget synligt udtryk for elevernes fællesskab. Alle elever er en del af opvisningen. Hver elev yder sit bidrag og er en del af det samlede billede. Arbejdsprocessen med at få skabt opvisningen er meget koncentreret og byder på masser af udfordringer og hårdt arbejde, af og til også med frustrationer og modløshed. Elever og gymnastiklærere kommer altid fremad i processen og det meget smukke synlige bevis på det hårde arbejde, nemlig opvisningen, bliver altid præsenteret med stolthed og glæde. December: - Terminsprøver. I december er der skriftlig terminsprøve i matematik og tysk. Terminsprøverne er en vigtig del af arbejdet med det faglige udbytte i de Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 19

20 prøveforberedende fag. Grunden til, at terminsprøven ligger i december er, at lærerne har nået en stor del af årets pensum. - Juleafslutning. Sidste aften inden juleferien spiser vi julemiddag. Skolens medarbejdere varter eleverne op. Elevrådet arrangerer en aften med anderledes bordplan og lidt sange. Sidste dag inden juleferien går vi i kirke. Forældrene henter eleverne hjem til juleferie fredag 19. december. I denne forbindelse er der en juleafslutning, med underholdning fra skolens musikelever, luciaoptog og dans. Medarbejderne har en lille overraskelse, en sang, der er med til at løfte stemningen og samhørigheden mellem medarbejdere og elever. Januar: - Efterskolernes aften. 2. onsdag i januar er der åbent hus på skolen i fællesskab præsenterer vi skolen for vores gæster. - Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Eleverne udarbejder Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave som en del af undervisningen. Der arbejdes efter Fælles Mål, så eleverne arbejder på samme kompetencegivende niveau som eleverne i folkeskolens 10. klasse. Opgavens idé er at give eleverne mulighed for at arbejde i dybden med et givent emne, som tager udgangspunkt i elevernes egne uddannelsesplaner samt interesseområder indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning. I samråd med skolens lærere, tager eleverne beslutning om opgavens emneområde og indhold. Afviklingen af Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave følger undervisningsministeriets love og cirkulærebestemmelser. Det forudsættes at eleverne gennem undervisningen op til og i 10 klasse, har tilegnet sig tværfaglige og projektfaglige redskaber, herunder varierende arbejdsmetoder og udtryksformer. Under hele processen modtager eleverne personlig vejledning, som giver dem mulighed for at tage selvstændigt udgangspunkt i deres egne forudsætninger og uddannelsesplaner. De må gerne arbejde i grupper. Opgaven afsluttes med en karakter og/eller en udtalelse til hver elev. Før opgavens start afsættes 4 enkeltlektioner som forberedelse til Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Her gennemgås de ministerielle bestemmelser om opgavens formål og emneområde. Eleverne deles op i 5 hold med hver 2 vejledere tilknyttet. Endvidere oplyses der om brug af skolens av-faciliteter, studiebesøg og økonomi, der uddeles samtidig vejlednings- og inspirationsmateriale til opgaven. Inden opgavens udfærdigelse skal alle elever, hvad enten de arbejder selvstændigt eller gruppevis, have udarbejdet en problemformulering. Selve udarbejdelsen af opgaven strækker sig over en 5-dages emneuge, hvor der er afsat 4 lektioner om formiddagen og 4 lektioner om eftermiddagen. Eleverne disponerer i høj grad over hvordan de vil organisere og løse opgaven. Den sidste dag i emneugen bruges udelukkende til fælles fremlæggelser på de enkelte hold. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 20

21 Februar: - Gørlev Idrætsefterskoles lejrskole foregår på Ramundberget i Sverige og er placeret i uge 6. Transport til og fra foregår med busser. Lejrskolen strækker sig over 6 dage hvor eleverne bliver undervist i både langrend og slalom, med ca. 50/50 fordeling af de to aktiviteter for samtlige elever. Indkvartering foregår i lejligheder i samlede blokke. Lejlighedsstørrelserne er fra 4-8 personer. Elevernes sammensætning i lejlighederne foregår ved lodtrækning. Eleverne er selv ansvarlige, under opsyn og med hjælp fra en medarbejder, for at indkøbe, lave og nedfryse deres mad inden afrejsen fra skolen. Samværet i lejlighederne under lejrskolen er særdeles vigtigt i forhold til at lave nye relationer mellem eleverne. Der er fælles samling både morgen og aften med undervisning og underholdning. Hver lejlighed ansvaret for et kortere underholdningsindslag. På langrendsskiturene er eleverne delt op i grupper af ca. 15. Der er 2 lærere tilknyttet hver gruppe. Langrendsinstruktion og alle langrendsture foregår i disse grupper. I forbindelse med slalom deles op i grupper af begyndere og øvede. Begyndere starter op med skiskole varetaget af skilærere tilknyttet skicenteret. De øvede bliver clearet til de forskellige bakker af skolens medarbejdere. Alle elever modtager løbende undervisning fra medarbejdere. Det overordnede mål med skilejrskolen er at afprøve og dygtiggøre sig i vinteraktiviteter, at øge fællesskab og kendskab til hinanden under anderledes betingelser. Samtidig at afprøve og øge elevernes ansvarlighed i forbindelse med de forskellige aktiviteter som f.eks. indkøb, madlavning og underholdning. Marts: - I marts måned er der gymnastikopvisninger i weekenderne. Alle skolens elever tager rundt på Sjælland i weekenderne og laver opvisninger. Formålet med gymnastikopvisningerne er at mærke suset og opleve udbyttet af det hårde arbejde. Elevholdets gymnastikopvisning er det mest synlige udtryk for elevholdets fællesskab. - Fagdage. De fire prøveforberedende fag dansk, matematik, engelsk og tysk har fagdag, hvor der undervises fire timer i træk med henblik på at løfte elevernes faglige niveau frem mod afgangsprøverne. - Anden fredag i marts (14. marts) får vi besøg af 7. klasses elever. April: - Fælles gymnastik emnedag med øvrige sjællandske efterskoler. Et stort stævne, hvor vi igen viser vores opvisning frem. Samtidig ser vi, hvordan de øvrige deltagende efterskolers opvisning ser ud. Eleverne møder elever fra andre skoler. - Forårskoncert. Et af årets sigtepunkter for skolens musikelever. Musikeleverne optræder for skolens øvrige elever, forældre og medlemmer af skolens støttekreds. Maj: - I maj er de skriftlige prøver placeret. Vi afvikler skriftlige prøver i hallen. - Emneuge. I denne emneuge er eleverne delt op i 4 grupper. Hver gruppe har sit eget forløb. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 21

22 De elever der i årets løb har arbejdet med faget friluftsliv, som linjefag eller som tilvalgsfag, er på kanotur i Sverige. Formålet med ugen er, at eleverne i praksis skal bruge det som de har lært i løbet af året. Eleverne sejler rundt fra lejrplads til lejrplads ledsaget af 3 lærere som også underviser eleverne undervejs. Turen slutter og ender det samme sted. En anden gruppe arbejder med opsætningen af en stor teaterforestilling. Eleverne i denne gruppe er efter eget valg delt op i skuespillere, dansere, musikere, scene og kostume medhjælpere samt lys- og lyd folk. Skolen ansætter i denne uge en professionel teaterinstruktør som underviser eleverne sammen med skolens egne medarbejdere. Eleverne lærer og er med til at skabe en teaterforestilling helt fra grunden af. En tredje gruppe arbejder med et multimedie projekt. Eleverne laver små film og de lærer at redigere i filmene og tilføre dem forskellige effekter ved hjælp af computer. Formålet med projektet er fremme elevernes evne til at skabe samt at øge deres kendskab til brug af computer. Den sidste gruppe arbejder med fordybelse i et samfundsrelateret emne. Mange af skolens elever går videre til en gymnasial uddannelse hvor det er en stor fordel at have lidt baggrundskendskab til samfundsrelaterede emner. Samtidig er det et mål for undervisningen at forøge elevernes almenviden. Ugen afsluttes for alle gruppers vedkommende med et forældremøde, hvor ugens indhold præsenteres for forældrene i form af en stor teaterforestilling, filmfremvisning af multimedie-projekt samt fortælling og billedfremvisning fra de to andre grupper. Juni. - Juni er meget præget af mundtlig prøveperiode. Eleverne har to dage til at forberede hver af sine mundtlige prøver. Prøveforberedelsen foregår på værelset, elevernes arbejde er skemalagt, hvilket vil sige at der er opsyn med at de laver noget! De dage, hvor eleverne skal til prøve, har de ikke andre opgaver. På dage, hvor der hverken er mundtlig prøve eller læsedag, har eleverne aktiviteter både formiddag og eftermiddag. - Grundlovsdag. Skolen afholder hvert år et stort Grundlovsarrangement, med gymnastikopvisning, musikunderholdning, grundlovstaler og fællesspisning. Ud over disse på forhånd planlagte arrangementer, er der hvert år masser af arrangementer i form af boldspilstævner, kampe, foredrag, Gørlev Greatest og forskellige underholdende arrangementer, der bliver sat i værk af aftenvagter eller elevråd. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 22

23 Skolevejledning. Skolevejledningen på Gørlev Idrætsefterskole varetages af 2 vejledere i tæt samarbejde med skolens øvrige personale. Samtaler, og det nære kendskab som efterskoleformen lægger op til, er et meget vigtigt element i hele vejledningsprocessen. Det er vigtigt for os at få afdækket elevernes interesser og evner, for i samarbejde med hjemmet, at få truffet nogle kvalificerede valg af ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. I hele forløbet opfordrer vi elever og forældre til aktivt at tage del i, og ansvar for, at alle de informationer der skal til for at tage den rigtige beslutning er afdækket. På skolens hjemmeside kan man se skolevejledernes årsplan. Man kan hele året igennem kontakte skolen og vejlederne pr. mail eller telefon. Til forældrekonsultationen i november får elev og forældre en uddybende samtale med kontaktlæreren, hvor faglærerne har lavet en evaluering af eleven. Der vil ved samme lejlighed blive gjort opmærksom på om eleven, på det givne tidspunkt, er uddannelsesparat i forhold til sine fremtidsplaner. Elevernes brobygning og obligatoriske selvvalgte opgave anser vi som værende af meget stor betydning i elevernes beslutningsproces. Forældrene skal have godkendt uddannelsesplanen senest 1. marts, medmindre andre aftaler er truffet med vejlederne. Skolevejlederne sørger for at elevernes uddannelsesplaner afsendes rettidigt. Er der elever med særlige behov, kontaktes deres lokale UU-center for at etablere et tættere samarbejde, så den enkelte elev efterfølgende får kvalificeret støtte i sit videre forløb. Gørlev Idrætsefterskole indgår i et veletableret og uformelt samarbejde med UU- Nordvestsjælland og de vejledningskonsulenter der er tilknyttet efterskolerne. Vejledningsprocessen evalueres løbende for hele tiden at optimere vores forventninger til de unges mål og drømme. Årets gang hos skolevejlederne. Samtaler: Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår. Første samtale: - Beskrivelse af elevens fremtidsplaner. - Hvordan opnås målene? - Hvad skal der ske inden næste samtale? Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2014/15 Side 23

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2015 2016 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2015 2016 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2012 2013 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2012 2013 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE På Ågård Efterskole er vores overordnede regel: DU SKAL VÆRE EN GOD KAMMERAT. Denne regel samtaler vi om i mange forskellige sammenhænge gennem hele skoleåret, og vi

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde.

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Kære 4. års studerende på 3. niveau Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Skolen: Gudenaadalens Efterskole (GE) er en Grundtvig/Koldsk efterskole,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 06/07 Vi har i dette skoleår valgt at foretage en evaluering på sætningen fra vores værdigrundlag:.. med en demokratisk grundholdning. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt vi i vores hverdag

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

2013/2014. klassecenter HOLBÆK

2013/2014. klassecenter HOLBÆK 2013/2014 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere