The sounds of silence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The sounds of silence"

Transkript

1 Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 2 Februar 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed The sounds of silence Af Hanne Dahl, Prædiken holdt juledag over Johannes Prologen. Organist Conny Cold og Kirkesanger Vibeke Blaabjerg spillede og sang The sounds of silence. Simon and Garfunkle sang engang en sang om lyden af stilhed. De sang om The sounds of silence lyden af tavshed. Om sange der aldrig blev sunget. Om folk der talte uden at sige noget. Om folk der lyttede uden at høre efter. En verden af tyst rædsel. Lyden af englevinger er tyst. Men den himmelske hærskare er ikke tavs. Den himmelske hærskare fortæller om Gud, den forkynder Guds ord. Den lovpriser Gud og synger Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag Sådan lød det i juleevangeliet, som vi hørte i går. I dag udfolder Johannes budskabet på sin særlige måde. Johannes taler om ordet der blev kød og tog bolig iblandt os. Ordet. Ordet er det helt centrale i den tekst vi læser til i dag, og som vi kalder Johannes prologen. En prolog er et forord. Det der kommer før ordet, er overvejelsen over, hvad ordene der kommer efter skal betyde. Johannes indleder sit evangelium med at reflektere over Ordet med stort O. Ordet er Guds ord. Ordet der skaber hvad det nævner. I første Mosebog skaber Gud med sit ord. Verden bliver til ved Guds ord. Gud sagde: Der skal være lys! Og der blev lys. Og så fremdeles. Efter at have skabt elementerne, dyrene, planterne og menneskene giver Gud alt navn. Ordet skaber hvad det nævner og Du bor i dit navn. At ordet skaber hvad det nævner, det kender vi godt fra vores eget liv. Siger vi til konen at hun er skøn, så bliver hun det, fordi hun er det i vores øjne. Siger vi til manden, at han er en sur gammel gnavpot, så bliver han det, fordi han er det i vores øjne. Børn kan mobbes og drives til vanvid fordi de kaldes grimme ting af deres klassekammerater. Vore egne børn vokser af ros og anerkendelse, fordi vi ser det store i deres lidenhed. Vi kan med vores ord gøre livet til et helvede for hinanden og vi kan med vores ord gøre verden til et skønt sted at være. Hvordan ville verden være uden ord? I Simon and Garfunkels sang Sounds of Silence skaber de en helvedesvision ud af forestillingen om, hvordan en verden uden ord ville se ud. Scenen er det sted, der i en moderne amerikansk storby forbinder alt, undergrundsbanen. Her taler profeterne til menneskene. De bruger neonlysenens blitzende lys til at udsende en advarsel til menneskene. Advarslen bliver til en hvisken. Mere kan det ikke blive til i en verden af total tavshed.

2 Men en hvisken er dog mere end tavshed. En hvisken kan blive til en stemme, en stemme kan blive til et råb: Hør mine ord, de vil måske lære dig noget, tag mine arme, så jeg måske kan nå dig. Men mine ord faldt som tyste regndråber i brønden af stilhed. hedder det i sangen. I en verden af stilhed, er der ingen ord, der lærer os noget om os selv og hinanden. Ingen ord der anerkender og ingen arme kan nå os for at tage os i favn, for sproget er nu engang det der sætter os i forbindelse med hinanden. Ordene er det, der tvinger os til at have øjenkontakt. Et spædbarn der ikke bliver talt med, vender sig ind i sig selv og dør til sidst. I renæssancen lavede man nogle meget bizarre forsøg, man ønskede at finde ud af hvilket sprog Gud talte, og man mente at måden til at afdække det var at tage nogle spædbørn, passe og pleje dem, men aldrig tale med dem. Det sprog de så gav sig til at tale, ville være det naturlige sprog, det ville være Guds sprog. Børnene kom aldrig til at tale. De døde alle sammen. Tavshed slog dem bogstaveligt talt ihjel. Ordet skaber hvad det nævner, tavshed dræber. I Karen Blixens fortælling om mesterkokken Babette fra Paris der af skæbnes uransaglige veje ender hos et par missionske søstre, der har viet deres liv til de fattige og til at holde mindet om deres far pastoren i live. Her må Babette dag ind og dag ud, år efter år bruge sine evner som madkunstner på at koge øllebrød og lave klipfisk. På et tidspunkt modtager Babette et brev om, at hun har vundet den store lottogevinst. En veninde i Paris har trofast fornyet hendes lodseddel. Babettes ønske er ikke at rejse hjem til Frankrig, nej hun ønsker kun dette ene, at få lov til at bruge sine evner fuldt ud og lave en rigtig fransk middag. Søstrene kan ikke afslå dette eneste ønske, hun 2 nogensinde har fremsat i al den tid, hun har været hos dem, og det bestemmes at middagen skal afholdes på den afdøde pastors 100 års dag. Den lille menighed indbydes, forskræmte over hvad der skal ske - der er altid nogen der lader sig skræmme af kunsten. Så skræmte at de imødegår angsten ved inden de sætter sig til bords, at love hinanden højtideligt, at uanset hvad der sker under middagen, vil de ikke sige et ord om, hvad de får at spise og drikke. Heldigvis for Babette, dukker der uventet en fremmed gæst op, en General der har rejst viden om, og som med både ord og manerer ved at anerkende det kunstværk Babette frembringer i køkkenet. Måltidet kommer til at forandre livet for den lille menighed, men det lader vi ligge for nu. Blixen var forfatterinde, hun kendte som få til den verden ordene skaber. Den verden af tavshed, det tyste vacuum hun skaber for Babette, var måske hendes helvedesvision. En verden hvor ingen med ord anerkendte kunstnerens metier. I dag lyder ordet til os om Guds skaberværk. Evangeliet lyder. Evangelium betyder det glade budskab. Det glade budskab er ifølge Johannes, at Ordet er kommet til verden. Ordet er lig med Guds søn. Guds søn er lig med evangeliet. Evangeliet er det glade budskab om, at lyset er kommet til verden i skikkelse af et lille drengebarn. Et drengebarn som er søn af Gud, men som skal leve og dø som et menneske. Påskedag skal den døde opstå for at dødens magt over mennesket skal brydes. Det ord lyder til os i dag. Ordet skaber hvad det nævner, tavshed dræber. Tavshed slår ihjel, derfor lyder Guds frelsende og livgivende ord til os i dag. Lyden af tavshed fortrænges, der er nogen der hvisker In the sounds of silence

3 Kære menighed Som I sikkert alle ved fratræder jeg mit embede pr Den sidste gudstjeneste jeg holder vil være den 2/2 kl. 16. Dette sker efter nøje overvejelse. Jeg har i samråd med familien måttet erkende, at vi har brug for, at rykke tilbage til det nordjyske, hvor vi kommer fra. Jeg har fået et embede ved Dronninglund slotskirke og vi flytter tilbage til vores husmandssted i Himmerland. Jeg ser med stor taknemmelighed på den tid, hvor jeg har fået lov til at være præst på Mors og lært mange af jer godt at kende. Min taknemmelighed angår i særdeleshed den store opslutning, der har været til gudstjenester og møder, samt den opbakning jeg I det hele taget har fået. Det er med meget stor beklagelse, at jeg forlader embedet i Morsø frimenighed og dermed må sige farvel til jer som menighed, menighedsrådet og alle de gode kollegaer med hvem samarbejdet har fungeret forbilledligt. Jeg vil på det bestemteste opfordre menigheden til at se lyst på fremtiden. Menigheden er stærk og velfungerende, og der findes helt sikkert en god præst som vil lægge sit virke på Mors. Fra min familie og jeg skal lyde en varm tak til alle, der har taget imod os. Venlig hilsen Hanne Dahl Kyndelmisse Gudstjeneste ved konfirmanderne. Ansgarskirken kl. 16. Lørdag den 2. februar er det kyndelmisse. Det lader vi være anledning til at invitere konfirmanderne til at være med til at lave gudstjeneste. Konfirmanderne fra Thorsted Frimenighed og Morsø Frimenighed skal i fællesskab stå for musik og indhold. Peter vil lede et musikværksted og Hanne vil stå for et litteraturværksted. Temaet for gudstjenesten bliver nadveren. Dette med udgangspunkt i Martin A. Hansens novelle Agerhønen. Vi håber at mange i menigheden vil møde op og være med til en gudstjeneste lavet af konfirmanderne. Peter og Hanne NY KASSERER Efter 9 år som kasserer og forretningsfører i Morsø Frimenighed ønsker Elin og Svend Krarup at fratræde. Til administration af Morsø Frimenighed er ansat som kasserer pr. 1. april 2013: Mogens Foldager Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev Tlf:

4 Nyt fra menighedsrådet Præsteskifte Hanne Dahl har pga. familiemæssige omstændigheder ønsket at fratræde sin stilling som præst i Morsø frimenighed d. 1. februar Dette sker i forbindelse med, at hun har fået andet embede som præst. Menighedsrådet har været meget glad for samarbejdet med Hanne Dahl og beklager, at hun fratræder sin stilling, men udtrykker forståelse for hendes beslutning. Vi har slået stillingen som ny præst op med ansøgningsfrist d. 15. februar. Umiddelbart herefter vil menighedsrådet have samtaler med egnede kandidater, hvorefter der kan blive tale om prøveprædiken og efterfølgende møde(r) med mulighed for at stille spørgsmål til kandidaten/kandidaterne. Det vil blive bekendtgjort i dagspressen og på vores hjemmeside, hvornår det vil finde sted. Selve ansættelsen vil ske på årsmødet, der i år forventes at blive engang i april. Vi har ikke lagt os fast på en endelig dato endnu, da vi gerne vil kunne holde mødet så tidligt som mulig for at gøre den præsteløse periode så kort som muligt, men jo også må vente, til vi har en egnet kandidat klar. Der vil blive sendt brev ud til alle medlemmer med yderligere oplysninger inden årsmødet om både præsteansættelsen og dagsorden. Dato mv. vil blive bekendtgjort i dagspressen, kirken og på hjemmesiden mindst en uge i forvejen jf. vedtægterne. Vi er meget glade for at kunne oplyse om, at både vores tidligere præst Erik Over gaard og har stillet sig til rådighed, så vi kan have en næsten normal gudstjenesteplan frem til 1. juni, hvor en ny præst forhåbentlig vil være på plads. Se planen andetsteds her i bladet. Bemærk, at der er ændringer i forhold til planen for februar, der blev sendt ud med forrige Ansgarsblad. D. 10. februar bliver gudstjenesten kl. 14. Telefonen vil i det meste af perioden blive omstillet til Elin og Svend Krarup, der tager sig af henvendelser til præsterne. Peter Haandsbæk og tager sig af begravelser i perioden. De aftaler indbyrdes, hvem der har vagten hvornår. Konfirmandholdet bliver afsluttet af Hanne Dahl, så sidste gang for konfirmanderne bliver gudstjenesten til kyndelmisse, hvor konfirmanderne fra Morsø Frimenighed og Torsted Frimenighed medvirker. Konfirmationerne vil som sædvanlig ske i forbindelse med gudstjenesterne i perioden palmesøndag til pinse af den præst, der har den pågældende gudstjeneste. Vi beklager meget, at præsteskiftet kan give gener for menigheden, men vi er overbeviste om, at vi vil komme godt gennem perioden takket være og s store velvillighed for at få tingene til at nå sammen. Der bliver også ændringer i forhold til tidligere udmeldte arrangementer efter 1. februar i præstegården. Sangaftenen d. 7. februar vil blive afsluttet med kaffe i våbenhuset og foredraget med Aksel Bording d. 27. februar er aflyst. Gravermedhjælper søges Ansgarskirkegården i Øster Jølby 25 timer pr. uge fra 1. marts evt. senere Henvendelser vedr. stillingen til graver Brian Hedegaard på Ansøgning sendes til menighedsrådsformand Henning K. Poulsen pr. til senest d. 15. februar 4

5 Konfirmander 2013 Påskedag den 31/3 Emil Bruun Dissing, Burhøjvej 8, Bjergby Trine Ulriksen, Ulleruphusevej 55, Tøving den 21/4 Julie Kirk, Tinghøjvej 45, Tøving Pernille Hellegaard Bull, Mejerivej 14, Erslev den 28/4 Kathrine Villesen, Jasminvej 27, Nykøbing Kristi Himmelfart den 9/5 Jeppe Hummelshøj Hørning, Filtenborggade 27, Nykøbing Andreas Dal Nørgaard, Søndervej 15, Øster Jølby Sune Kristensen, Råghøj 22, Rakkeby Fredrik Nyby Mark, Bakken 9, Øster Jølby Pinsedag den 19/5 Emma Sofie Søndergård, Præstbrovej 276, Øster Jølby Marie Kjær Jensen, Vestmorsvej 17, Erslev Anne Marie Skovboe Futtrup, Poulsen Dalsvej 17A, Øster Jølby Alexander Munk Nielsen, Kliphøj 12, Erslev 5

6 Sangaften i Ansgarskirken Torsdag d. 7. februar kl Velkommen til en aften med sangen som fælles indhold og oplevelse. Særligt inviterede er musiklærer og korleder Lise Holm Andersen og hendes elever fra Galtrup Efterskole. Vi vil synge salmer og sange, nye og gamle fra Højskolesangbogen. Eleverne fra Galtrup Efterskole vil synge for os, og vi vil synge sammen med dem. Fællessang gør glad, lad os synge så det kan høres! Har du en sang på hjerte, kontakt mig på tlf , eller mail Efter sangen serveres der kaffe i våbenhuset 6

7 Kirkelige handlinger i Ansgarskirken Døbte: Sigurd Rokkjær Lyndrup den , søn af Tanja Rokkjær Lyndrup og Jacob Lyndrup, Redsted Døde: Karen Rughave, født , død Gunnar Klausen, født , død Svend Evald Mortensen, født , død Jørgen Krarup, født , død Erling Østergaard Jensen, født , død Inger Kærgaard Pedersen, født , død Line Maria Pedersen, født , død Harald Bundgaard, født , død Harald Bukh, født , død Fredrik Søndergaard, født , død Eva Hansen, født , død Svend Aage Poulsen, født , død Bruno Overgaard Jensen, født , død Hans Christian Jakobsen, født , død Menighedsrådet: Henning K. Poulsen, formand Jens Riis, næstformand Elin H. Krarup, kasserer Kirsten Seltorp, kirkeværge Gunnar J. Bæk, Hanne Nørgaard, Maybritt Aachmann, Birthe Heide Sørensen, Kirsten Dal, Hjælpepræst Kasserer/ forretningsfører: Organist: Kirkesangere: Graver/ kirketjener: Ansgarshjemmet: Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Engen 7, Øster Jølby, 7950 Erslev Engen 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Næssundvej 342, Hvidbjerg, 7960 Karby Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nykøbing Mors Jensen, Grønlandsvej 2, 7700 Thisted, Mogens Foldager, Burhøjvej 4, Bjergby, 7950 Erslev Conny Cold Laursen, Langkæret 10, 7970 Redsted Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Karen Berg, Fjordkær 3, 7950 Erslev Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Conni Poulsen, Brobækvej 25, Sdr. Solbjerg, 7950 Erslev Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Gudstjenestetider februar-maj jan feb. 10. feb feb. 24. feb marts 10. marts Ingen 17. marts 24. marts Torsdag 28. marts Fredag 29. marts 31. marts Mandag 1. april Ingen 7. april 14. april 21. april Fredag 26. april Ingen 28. april 5. maj Torsdag 9. maj 12. maj Ingen 19. maj Mandag 20. maj 26. maj TEKST OG REDAKTION: hanne dahl 8 Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag Store bededag Kr. himmelfartsdag Pinsedag 2. pinsedag Kirkebil bestilles på tlf Kundenr.: skal oplyses.

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske

Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 3 Juni 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske 1. Jeg er opdraget i troen på en småborgerlig Gud, en skikkelig lille

Læs mere

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Høduft Lukas 10, 38-42 Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten

Læs mere

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Glad, lykkelig og taknemmelig side 3 Forår og sommer hos spejderne side 4 Den Danske Folkekirke side 5 Konfirmationer side

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Sydvestmors kirkeblad nr. 1 februar maj 2014 2. årg.

Sydvestmors kirkeblad nr. 1 februar maj 2014 2. årg. Side 1 Sydvestmors kirkeblad nr. 1 februar maj 2014 2. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Opslagstavlen Hvilken side står det på? Adresseliste 15 Babysalmesang 4 Busudflugt,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere