Vennebrev. Advent Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1"

Transkript

1 Vennebrev Advent 2012 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken af Peter Østerby-Jørgensen Årets gang på Hellig kors kloster Om Hellig Kors Kirke 3 Årets store indsamling: Nyt fyringsanlæg Hilsen fra Husfolket Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig Kors Kloster Hvad er gaverne blevet brugt til? Tak 1

2 Prædiken ved advent og jul Man hører jævnligt, at julen er blevet for materialistisk: Alt for mange går alt for meget op i ting i det, der kan købes for penge. Hvis man tænker lidt over det, kan det virke lidt pudsigt: Julen er kristeligt set festen for Jesu fødsel og det er i virkeligheden noget meget materialistisk. Det drejer sig om, at Gud blev menneske. Guds Søn blev født som søn af en kvinde. Det himmelske blev jordisk. Det evige blev timeligt. Eller med andre ord: Det åndelige blev materie blev håndgribeligt, blev en slags ting. Set i det lys kan man godt vove den måske lidt dristige påstand, at det, julen dy best set handler om, er noget meget materialistisk: Gud kom til os som en af os for at møde os her, hvor vi er, og på en måde, vi kan forholde os til. Og se så: Nogle af de bedst kendte juleskikke kan sættes i forbindelse med ord fra Bibelen og gudstjenesten. Så bliver det med det materialistiske sat i et helt nyt lys. Det gælder juletræerne. Dem kan man se i lyset af et vers fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente: Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for Han kommer og i lyset af et vers fra Profeten Esajas: Alle markens træer klapper i hænderne. Så er juletræerne vidnesbyrd om, at Herren er kommet. At have et juletræ er altså ikke i sig selv noget materialistisk, for juletræet kan være tegn på en åndelig erkendelse en erkendelse af, at Herren er kommet: Gud er kommet til os mennesker som et menneske. Og træerne er med til at give vor lovsang et synligt udtryk. Man kunne også nævne alle de kager, vi bager og spiser til Jul. Dem kan vi prøve at sætte i forbindelse med en sætning fra Bibelen, fra Profeten Joels Bog: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk. Til ordet mælk tilføjer Det Gamle Testamente gang på gang ordet honning, så en gammel sang til adventstiden gengiver Joels ord: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk og honning. Set i lyset af det bibelord er alle de kager, vi bager til Jul, i virkeligheden tegn på en tro på, at den dag, profeterne har forudsagt, er kommet. Det gælder ikke mindst de søde honningkager, men også alle de andre kager og for så vidt alle de andre gode sager, vi spiser til Jul. Vi kan endda gå et skridt videre: Set i det lys er hele julen som én stor forsmag på Guds Rige i dets herlighed. Endelig kan vi nævne julegaverne. Netop i forhold til dem bliver der talt meget om materialisme. Men når vi giver gaver, efterligner vi jo Gud: Han gav sin enbårne Søn den første og 2

3 den største af alle julegaver. Når alt det er sagt, forstår vi og det vidste vi vel godt i forvejen, at det ikke er et spørgsmål om ting eller ikke ting, nej, det er et spørgsmål om, hvordan vi forstår tingene, og hvordan vi forstår det, vi gør med dem. Julepynt og julemad og julegaver. Vi kan forholde os til alt det på en rent udvortes måde, og så bliver julen uden tvivl materialistisk så kommer det til at dreje sig om ting, og om, hvad man kan købe for penge. Men vi kan også vælge at forholde os til det hele på en anden måde vælge at se alle tingene, julepynten og julemaden og julegaverne, som tegn på det, julen dybest set handler om. Så kan selv nok så mange ting ikke gøre julen til noget rent materialistisk. Tværtimod: Forstået på den måde bidrager tingene til, at vi samler vores opmærksomhed om det, der er og skal være centrum i julen: Det glædelige budskab, at der er født os en frelser. Jeg håber, at det, jeg her har prøvet at udtrykke, kan være med til at kaste lys over hele julen og ikke mindst over måden, vi holder Jul på med julepynt og mad og gaver. Når julen nærmer sig, vil det være godt, hvis vi kan gøre et vers af en kendt sang til vores bøn fra det dybeste i vore hjerter og sind: O, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt! Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred, thi evig, ja, evig er glæden, når du følger med. Peter Østerby-Jørgensen Årets gang Nu nærmer vi os dette kirkeårs afslutning og kan rette blikket tilbage på et begivenhedsrigt år på HKK. I advent sidste år kunne vi for anden gang afholde en velbesøgt adventsretræte. Vores nytårsfejring er også blevet en tradition. Vi starter kl. 23 med mulighed for i stilhed at reflektere over året, som er gået. Kl starter liturgien kun afbrudt af kirkeklokken ved midnatstimen. Vi slutter ovre i Hellig Kors Kirke, hvor vi står omkring krybben og synger Dejlig er jorden Hv a d h a r i s æ r s a t sit p r æ g p å 2012 på HKK? Et stigende antal gudstjenester (25 offentlige gudstjenester + rigtig mange andre ved forskellige interne grupper). Vi takker for de præster, som har taget 3

4 en ekstra gudstjeneste den pågældende søndag ja nogle har kørt ganske langt! Stor Tak for det! Det andet, som har sat sit præg på 2012, har været besøg af flere yngre husfolk ofte nogle som tidligere har besøgt HKK, f.eks. som efterskoleelever eller som deltagere på en af vore egne retræter. Med mange flere hænder også i det daglige har vi fået gjort mange flere små og store praktiske opgaver på HKK! Vores første arrangement i dette år var en velbesøgt retræte i fastetiden, hvor Inger Lis havde vores præst fra Bethlehemskirken Erik Hviid-Larsen med. Det er vigtigt med mulighed for nadverfællesskab under en retræte, og samtidig er det vigtigt, at der kan være et tilbud om en samtale med både en mand og en kvinde. Vi vil arbejde for, at der også fremover kan være en præst med ved vore andre retræter. Mange af vore grupper er gengangere, og det må være et tegn på, at de stadig føler sig velkomne og godt tilpassede på HKK. Vi forsøger at præge rammerne, så de mere får karakter af et gæstehus til et klosterfællesskab end af et refugium eller retrætested. Alle klostre inviterer både enkeltpersoner og grupper som gæster, og som gæst lever man med i stedets rytme. Men andre grupper må gerne have egne tidebøns-oplæg, mens husfolket på stedet evt. følger den tradition, som vi offentligt indbyder til. Men det må foregå på samme tidspunkt, så vi kan bede for hinanden. 4 Herefter følger en opremsning af de større arrangementer/grupper/retræter, som vi har haft i årets løb: Børkop Højskole, 2 X IMU Holstebro, Agape, Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster, rumænsk ortodoks stævne, 2 X Århus Bykirke, Theologisk Oratorium, pilgrimsretræte fra Snejbjerg Sogn, Hedemølle Efterskole, Hellig Kors Familielejr, Den økumeniske Tro og Fællesskab handicapretræte, Benedictinerdage, HKK sensommerretræte, HKK-vennestævne, Herning IMU, Grejsdalens Efterskole. Det var dejligt, at både Børkop Højskole og Grejsdalens Efterskole havde mulighed for at tage imod tilbuddet om 3 døgn for 2 døgns pris, og begge grupper gav udtryk for, at det var en succes! Det er en erfaring fra sammenhænge i hele Norden, hvor man udbyder retræter, at de om muligt bør være på minimum 3 døgn! Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd!

5 Klosterkirken 3 Da Børkop Højskole havde deres retræte i begyndelsen af marts, blev de mødt med en stor forandring i kirkens kor: Vi vedbliver med at gå i Haakon og Isas fodspor og tager gerne imod brugt inventar. På forunderlig vis fik vi foræret dele af et knæfald fra Videbæk Kirke og tillige dele af et andet knæfald fra den tidligere Thyborøn Kirke. Med god håndværkersnilde fra vores pensionerede tømrer Oluf, vores nabo smedemester Mikael og fra Irene, som har ompolstret flere af vore møbler, fik vi skabt et både solidt og pænt mobilt knæfald i to dele på hver sin side af det grønne tæppe på midtergangen op til alteret. Havde det ikke været muligt at flytte de to knæfald, havde vi ikke haft mulighed for at tage imod den store rumænske ortodokse gruppe med både en biskop, fem præster, to bryllupper og en barnedåb! Nyt fyringsanlæg på HKK Årets store indsamling er til et samlet nyt fyringsanlæg på de 2 refugier. I første halvdel af året samlede tankerne sig om mulighederne for at få installeret et pillefyr. Men hen på sommeren blev vi klar over, at vi naturligvis fortsat må satse på træfyring på HKK, fordi vi har så mange hænder blandt de unge til at arbejde med trækløvning m.m. Derfor satses der nu på et nyt træfyr med to akkumuleringstanke, en stor varmtvandsbeholder, et udendørs temperaturføler-anlæg og nedgravning af varmeanlæg over til det lille refugium Dørvogterhuset. Herefter kan det lille oliefyr i Dørvogterhuset og dertilhørende olietank desuden opgraves. Den store olietank til det store oliefyr, som vi beholder som suppleringsfyr, skal også opgraves og erstattes af en ny tank, der kan stå inde i selve det store fyrrum. Det er absolut nødvendigt med disse forbedringer, hvis HKK skal fremtidssikres for at kunne tage imod flere fastboende husfolk og gæster! Både tidligere daglige ledere og venner af HKK har slidt med det nuværende lille halmfyr både dag og nat. Der behøves omkring ,- kr. til projektet. Aldrig tidligere er der blevet rettet en henvendelse til HKK s venner om en så stor ekstraordinær gave, og der er allerede kommet tilsagn om godt ,- kr. 5

6 Vi takker for disse tilsagn og håber at andre vil støtte med det resterende: Vi vil komme langt, hvis 5 personer vil give kr., 20 personer vil give 1000 kr. og 50 personer vil give 500 kr. Alle gaver er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a, når man oplyser sit CPR-nr. til Hellig Kors Kloster Fond. Hilsen fra husfolket Vi har igen i år kunnet glæde os over, at Verner og Marie har kunnet være på HKK en stor del af året. Som vi nævnte i indledningen, glæder vi os også over, at Isas vision om de unge og HKK betyder, at vi nu oplever, at flere unge, som tidligere har været her, får lyst til at komme igen. For dem vil vi gerne give det tilbud, at de kan være gæster på stedet i op til et par ugers varighed og nøjes med at betale 50,- kr for kost og logi pr. døgn. De skal blot hjælpe os med praktisk arbejde en 3 timer hver formiddag og engang imellem tage deres del af ansvaret omkring måltiderne. Skulle der være tanker om et længerevarende forløb over flere måneder, ja så må vi tage os en snak sammen og få lavet reelle aftaler. Når Inger Lis og jeg har sagt ja til kaldet til at være Daglige ledere på HKK, er det alene i håb om, at det kan være muligt at finde veje til, hvordan der kan dannes kommunitet på stedet. På HKK har der som bekendt kun været et rigtigt kommunitet, da mindresøstrene i Dørvogterhuset fra 1958 til 1962 havde et økumenisk luthersk kommunitet med forbillede i Frans af Asisi. At danne et kommunitet kan tage en årrække. Sveriges største retrætested Berget nord for Stockholm blev først parat til at tage dette skridt efter 30 år, og i dag er der omkring 10 medlemmer. Hvad kan bane vejen for et kommunitet? At rammerne er i orden, en fast struktur med regelmæssige offentlige tidebønner, som lægger rammerne for hele stedet både for de fastboende og for gæsterne. Det er desuden vigtigt med jævnlige gudstjenester med nadver på stedet, gerne som minimum en gang om ugen. At rammerne skal være i orden, har netop noget at gøre med, at vi får forbedret vores fyringsanlæg og minimeret vore store eludgifter ved at få installeret solceller og varmepumper nogle steder på det store refugium. Alle disse ydre ting er mulige at realisere det sværeste er at leve et troværdigt fællesskab med hinanden. Det kan kun ske, når vi dag efter dag under dagens sidste tidebøn med et sandt åbent hjerte vedkender os vores skyld i tanke ord og gerning og tager imod nåden og tilgivelsen, som bliver os rakt! 6

7 2 indlæg fra vore 2 ekstra fastboende husfolk i her i efteråret: Johannes Mortensen (24 år) Hvor tit er du ude i den virkelige verden? Dette tankevækkende spørgsmål var der en gæst her på HKK, der stillede mig forleden. Jeg har nu boet herude i tre en halv måned og må til stadighed give ham ret: HKK er noget helt andet end den virkelige verden. Samtidig må man sige, at man får virkeligheden at mærke, når man er på HKK. F.eks. når man står 5 meter over jorden i en traktorskovl og plukker æbler i spandevis, eller når man ruller stofduge og folder servietter, eller når man skraber og maler vindue nummer 25, eller når man går helt alene rundt på Dejbjerg Hede og hører fuglene synge, eller når man med patos i stemmen messer ordene min sjæl ophøjer Herren under den daglige aftensang Alle sammen ting, som ikke var en del af min virkelige verden, inden jeg kom ud på HKK, men som nu er de rene hverdagsforeteelser. Her på klosteret har jeg nemlig fået del i en virkelighed, som er meget anderledes, end hvad jeg har været vant til, og som har været både udfordrende og rig på velsignelse. Ikke mindst er jeg blevet en del af fællesskabet på stedet, og det er både en opgave og sandelig også en stor gave. Jeg tror godt, man kan sige, at i HKK s virkelige verden får Guds virkelighed lov at virke. Kh Johannes Anne-Mette Brun Jensen (46 år) Jeg hedder Anne-Mette Brun Jensen og bor og hjælper til for tiden på Hellig Kors Kloster. Jeg kommer oprindelig fra Vestjylland og gik for 30 år siden på efterskole og i gymnasiet i Tarm, hvor det var første gang jeg hørte om Hellig Kors Kloster. Siden har jeg været på en retræte i 1997 og i 2011, hvor jeg fik kontakt med Lars Ulsdal, som jeg før har truffet i vennekredsen fra De evangeliske Maria-søstre fra Darmstadt. Jeg var i år med i gruppen af husfolk på Lys og Tro retræten i juli måned, og sidst i september flyttede jeg herud for indtil videre at blive her et halvt års tid. Jeg kommer med en katolsk baggrund og er organist. Jeg glæder mig over at være med i fællesskabet, som bl.a. tjener det formål at skabe rammer for retræter og at give mulighed for ophold med stilhed for gæster, speciel for unge mennesker, som derved speciel kan blive styrket og fornyet i den kristne tro. Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd! * 7

8 Stort og småt... In g e r Lis s a f s l u t t e n d e 3-å r i g e k u r s u s f o r l ø b: Jeg har tidligere her i Vennebladet fortalt om min 3-årige deltagelse i Himmelbrønden (et fordybelses - og udrustningskursus/miljø for mulige retræteledere i Danmark; Arrangeret af retræte.dk ) Med glæde har jeg set frem til disse weekends ud fra forskellige levende bønstraditioner både fra katolsk, ortodoks og vores egen lutherske sammenhæng. På denne måde har det også øget kærlighed til den kirke, som trods forskelighed og ofte ulykkelig splittelse alligevel øser af den samme kilde i den Treenige Gud. Og hvor er kirkens bøns skat rig og dyb! Vi har været på besøg i forskellige rum, som vi så senere kan fordybe os yderligere i. Vores sidste weekend sammen foregik på det nye retrætested ved Randers Ådalen - et dejligt sted, som nok skal blive til velsignelse for mange. Vi, som har deltaget på dette kursus er forskellige og kommer fra forskellige kirkelige sammenhænge, men så længe vi følger Kristus og hans lære vil vi altid være tæt forbundet. Vi genkender hinanden i længsel efter mere plads for stilhed, bøn og kristen meditation, ja om muligt kommunitetsliv i kirken. Vi er spændt på, hvorledes Gud vil lede os videre på den måde vi hver især skal. Min vej gik derefter til mine kære søstre i Kristus: Mariadøttrene i Kollund. Mine besøg hos andre traditioner havde kun skabt en yderligere bekræftelse af, hvor jeg selv hører hjemme. Jeg fortæller gerne i et senere blad om deres særlige mission i kirken ud fra det, som Paulina Mariadotter, har taget imod. I de dage jeg var hos dem, fik jeg lov til forny min forpligtelse som medsøster på den evangeliske Mariavej. Nu beder jeg Herren om at være tro og troværdig på denne vej, men takker også for, at han fastholder sit løfte, når vi til stadighed falder og er skrøbelige. Ko n t a k t e n t i l a n d r e re t r æ t e s t e- der og kommuniteter: Som vi flere gange har nævnt for Jer, er vores kontakter til andre nordiske retrætesteder og kommuniteter af meget stor betydning. Både for os selv personligt, men samtidig er vi også overbevist om, at de samtaler og det fællesskab, vi møder på disse steder, er en vigtig inspiration til - om Gud vil - at der igen kan dannes et rigtigt kommunitet på Dejbjerg Hede. Samtidig må vi opfordre alle andre, som vil være med til at danne kommunitet på HKK til også at besøge nogle af de samme protestantiske kommuniteter. Fe r i e: Vilkårene på HKK er stadig sådan, at vi ikke kan forlade HKK samtidig 8

9 (hidtil har vi kun kunnet gøre det ganske få dage, når Verner og Marie er på HKK), men vi håber, at der vil være flere venner, som i en uges tid kan overtage ansvaret, så den daglige bøn og arbejdsrytme ikke svigtes. Vi har haft 5 feriedage sammen i 2012 deraf 4 i Vendsyssel, hvor vi bl.a. fik lov at låne et dejligt sommerhus i Slettestrand. Ferie for os er altid AKTIV FERIE. I de sidste halve snes år har det oftest været kombineret med et ophold som husfolk på norske retrætesteder. I Slettestrand gik vi i Haakon og Isa s fodspor idet Slettestrand ligger ganske tæt ved de 3 sogne hvor Haakon var præst i 27 år: Tranum, Lerup og Koldmose Sogne. På kirkernes lofter har Haakon fundet inventar til Hellig Kors Kirke, og mange stene (skårede kvadre/gravstene/sokkelstene) har Haakon fundet på Tranum Kirkegård. Vi fik også en samtale med gamle murer Knud Pedersen, som er den murer, som for det meste har hjulpet til med byggeriet af det store refugium. Vi håber, at han lever til næste år, når vi igen kommer til Slettestrand, så vi kan få lavet et rigtigt interview med ham. Der skal gerne være stof til, at der en gang kan skrives en bog om HKK s fantastiske og brogede historie helt fra 1947 og op til i dag! * HKK-retræter/stævner i 2013 Retræte i fastetiden fra den februar ved Inger Lis Ulsdal og Erik Hviid-Larsen Forårsretræte fra den maj ved Inger Lis Ulsdal HKK familiearbejdslejr fra torsdag den juni Sensommerretræte fra den august ved Inger Lis Ulsdal HKK vennestævne fra den september Adventsretræte fra torsdag den 28.november - 1 december, ved Inger Lis Ulsdal og Jan Bjerregaard 9

10 Julegaveidé fra HKK Vores bogtrykker i Ringkøbing har trykt en meget fin illustreret bog med billeder rundt omkring Ringkøbing Fjord, hvor Dejbjerg Hede og HKK også er repræsenteret: særpris 100,- kr Indlæg fra ophold på HKK Fra Theologisk Oratoriums konv e n t... I dagene efter pinse 2012 fandt jeg for første gang vej til Hellig Kors Kloster. Theologisk Oratorium havde indbudt til sit årskonvent på dette sted, der på alle måder må siges at være ideelt for en gruppe som vores, der sætter tidebønnen og det frugtbare teologiske samvær mellem brødre højt. Jeg har selvfølgelig hørt en del gennem årene om det kraftfulde initiativ, der skabte stedet, Hakon Rabjerg er en lysende skikkelse i denne sammenhæng. Et ophold på HKK præges af den historiske dimension, dette byggeri bærer de skiftende tidsaldre og kirkelige epoker med sig. Og står der nu med udsigt ikke bare til den enestående vestjydske natur, men også til Vestas vindmølleindustri. Man isolerer sig ikke, hverken fra nutiden eller fra alt det, der er gået forud i vores kirke, alligevel er man for en tid taget ud af den for mange så aftalefyldte tid. Som et særligt træk, der efter min opfattelse er en styrke: det enkle liv fra dag til dag, ingen overdådighed og tydelig begrænsning af medieforbruget, man falder ind i en rolig rytme. Jeg kommer gerne igen og ønsker alt godt og megen velsignelse over HKK. Det er godt, at I findes. Kvissel 11.juni 2012 C.C.Jessen Fra den økumeniske handikapret r æ t e Tr o o g Fæ l l e s s k a b... I dagene fra 8. til 14. juli 2012 hadde Tro og Fellesskap retrett på Helligkors kloster. Tro og Felleskap er en økumenisk organisasjon for funksjonshemmede og deres familier og venner. Vi var 32 deltakere fra alle tre nordiske land som hadde gleden av å være sammen, med mye sang, musikk og dans, men også med mye tid til stillhet og refleksjon. Pastor Gøran Degen fra Sverige hadde daglige foredrag der temaet var overgivelse, det var samtaler i små grupper på formiddagene, og det var kreative aktiviteter om ettermiddagene. Hver kveld var det gudstjeneste, alternerende mellom katolsk og protestantisk, og hver dag ble avsluttet med kveldsbønn.vi hadde noen gode dager på Helligkors kloster, med god mat, fantastisk godt stell og med mye hjertevarme. Vi takker både vertskap 10

11 og hjelpere for fine og givende dager, og gleder oss til å komme tilbake når den årlige retretten igjen skal arrangeres i Danmark. Varm hilsen fra Evy og Børge Baustad, Norge Fra Århus Bykirkes retræte Turen til Hellig Kors Kloster var fantastisk. Da jeg først kom til stedet forbandt jeg det med stilheden, som skræmte mig. Men allerede i løbet af første aften blev der stilhed til at søge Gud. Det blev virkeligt for mig, at Gud er allestedsværende, eftersom jeg på retræten på Hellig Kors Kloster erfarede Gud i den absolutte stilhed - en stilhed, der altid er tilgængelig. Alle bør opleve og give sig selv denne oplevelse - især, hvis man er social og fylder sin hverdag med ting, der umiddelbart tager ens fokus fra sin dagligdagssøgning efter Gud. Jeg skal allerede af sted igen til foråret, fordi jeg har været så glad for at komme afsted. Om lederne af retræten, Lars og Øyvind, kan jeg også kun sige, at de fik skabt de perfekte omstændigheder for at søge Gud i stilheden. Det fungerede rigtig godt, at der var lidt sang og fælles bøn i løbet af retræten. Desuden har Hellig Kors Kloster en enestående natur, som er dejlig at bevæge sig rundt i midt i stilheden. Til jer, der støtter Hellig Kors Kloster, er det vigtigt for mig at sige, at turen dertil var fantastisk og satte mit liv i et nyt perspektiv. Derfor efterstræber jeg nu også dagligt at søge Gud i stilhed og meditation. Kærlig hilsen en glad retrætedeltager Casper Hvad er gaverne blevet brugt til? Først på foråret fik vi vores tømrer til at lægge klikgulv i hjørnestuen på østfløjens 1. sal på det store refugium samt i gangen og på trappen på det lille refugium. Der blev lavet forbedringer på køkkenet i østfløjens stueetage og det store klosterkøkken. Der blev lavet en dør med en bro fra den store spisestue ud til klostergården, som har involveret både vores murer Jens Kjærgaard og hans far Johannes, Oluf og ikke mindst vores nabo Mikael der som smed har lavet broen. Under HKK s familiearbejdslejr fik vi malet de brune paneler i den store dagligstue på det store refugium, hvorefter vi kunne benytte lejligheden til at ændre og forenkle lidt på indretningen. 11

12 Tak! Vi siger tak til enhver, som i løbet af året har sendt en gave til Hellig Kors Kloster Fond på giro eller netbank (som bankoverførsel med reg.nr konto ). Vi siger også tak for de gaver, som gør det muligt at have frivillige hjælpere på HKK. Derfor beder vi her ved årets udgang om en fortsat god gave, så det forsat er muligt at drive refugium og pilgrimsherberg på Hellig Kors kloster. Hjertelig hilsen Inger Lis og Lars Adresser Klosterets daglige ledere: Inger Lis og Lars Ulsdal Hellig Kors Kloster, Lemvej Lem St. Tlf: (Kontortid: 9-11 og 15-17) Mail: Hjemmeside: Giro: Netbank: Reg.nr Konto:

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Vennebrev November 2011

Vennebrev November 2011 Vennebrev November 2011 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken på 4. s. e. Trinitatis af Peter Østerby-Jørgensen Siden sidst Om Hellig Kors Kirke 2 Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Orientering fra Hellig Kors Kloster

Orientering fra Hellig Kors Kloster Orientering fra Hellig Kors Kloster November 2014 KÆRE VENNER AF HELLIG KORS KLOSTER! Det er efterhånden nogen tid siden, at vi har udsendt et nyhedsbrev fra HKK. Måske så lang tid siden, at nogle tror,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

NYT FRA HELLIG KORS KLOSTER

NYT FRA HELLIG KORS KLOSTER NYT FRA HELLIG KORS KLOSTER September 2015 Det er efterhånden nogen tid siden, at Hellig Kors Koster har sendt et nyhedsbrev ud. Det skyldes ikke, at der ikke har været noget at skrive om, men at vi, som

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed!

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed! PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 25.MAJ 2015 FRILUFTSGUDSTJENESTE PARKEN VED SMÅSKOLEN VED NAKKEBØLLE FJORD Tekster: Ap. G. 10,42-48a; Joh.3,16-21 Salmer: 290,291,312,723 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere