Vennebrev. Advent Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1"

Transkript

1 Vennebrev Advent 2012 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken af Peter Østerby-Jørgensen Årets gang på Hellig kors kloster Om Hellig Kors Kirke 3 Årets store indsamling: Nyt fyringsanlæg Hilsen fra Husfolket Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig Kors Kloster Hvad er gaverne blevet brugt til? Tak 1

2 Prædiken ved advent og jul Man hører jævnligt, at julen er blevet for materialistisk: Alt for mange går alt for meget op i ting i det, der kan købes for penge. Hvis man tænker lidt over det, kan det virke lidt pudsigt: Julen er kristeligt set festen for Jesu fødsel og det er i virkeligheden noget meget materialistisk. Det drejer sig om, at Gud blev menneske. Guds Søn blev født som søn af en kvinde. Det himmelske blev jordisk. Det evige blev timeligt. Eller med andre ord: Det åndelige blev materie blev håndgribeligt, blev en slags ting. Set i det lys kan man godt vove den måske lidt dristige påstand, at det, julen dy best set handler om, er noget meget materialistisk: Gud kom til os som en af os for at møde os her, hvor vi er, og på en måde, vi kan forholde os til. Og se så: Nogle af de bedst kendte juleskikke kan sættes i forbindelse med ord fra Bibelen og gudstjenesten. Så bliver det med det materialistiske sat i et helt nyt lys. Det gælder juletræerne. Dem kan man se i lyset af et vers fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente: Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for Han kommer og i lyset af et vers fra Profeten Esajas: Alle markens træer klapper i hænderne. Så er juletræerne vidnesbyrd om, at Herren er kommet. At have et juletræ er altså ikke i sig selv noget materialistisk, for juletræet kan være tegn på en åndelig erkendelse en erkendelse af, at Herren er kommet: Gud er kommet til os mennesker som et menneske. Og træerne er med til at give vor lovsang et synligt udtryk. Man kunne også nævne alle de kager, vi bager og spiser til Jul. Dem kan vi prøve at sætte i forbindelse med en sætning fra Bibelen, fra Profeten Joels Bog: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk. Til ordet mælk tilføjer Det Gamle Testamente gang på gang ordet honning, så en gammel sang til adventstiden gengiver Joels ord: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk og honning. Set i lyset af det bibelord er alle de kager, vi bager til Jul, i virkeligheden tegn på en tro på, at den dag, profeterne har forudsagt, er kommet. Det gælder ikke mindst de søde honningkager, men også alle de andre kager og for så vidt alle de andre gode sager, vi spiser til Jul. Vi kan endda gå et skridt videre: Set i det lys er hele julen som én stor forsmag på Guds Rige i dets herlighed. Endelig kan vi nævne julegaverne. Netop i forhold til dem bliver der talt meget om materialisme. Men når vi giver gaver, efterligner vi jo Gud: Han gav sin enbårne Søn den første og 2

3 den største af alle julegaver. Når alt det er sagt, forstår vi og det vidste vi vel godt i forvejen, at det ikke er et spørgsmål om ting eller ikke ting, nej, det er et spørgsmål om, hvordan vi forstår tingene, og hvordan vi forstår det, vi gør med dem. Julepynt og julemad og julegaver. Vi kan forholde os til alt det på en rent udvortes måde, og så bliver julen uden tvivl materialistisk så kommer det til at dreje sig om ting, og om, hvad man kan købe for penge. Men vi kan også vælge at forholde os til det hele på en anden måde vælge at se alle tingene, julepynten og julemaden og julegaverne, som tegn på det, julen dybest set handler om. Så kan selv nok så mange ting ikke gøre julen til noget rent materialistisk. Tværtimod: Forstået på den måde bidrager tingene til, at vi samler vores opmærksomhed om det, der er og skal være centrum i julen: Det glædelige budskab, at der er født os en frelser. Jeg håber, at det, jeg her har prøvet at udtrykke, kan være med til at kaste lys over hele julen og ikke mindst over måden, vi holder Jul på med julepynt og mad og gaver. Når julen nærmer sig, vil det være godt, hvis vi kan gøre et vers af en kendt sang til vores bøn fra det dybeste i vore hjerter og sind: O, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt! Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred, thi evig, ja, evig er glæden, når du følger med. Peter Østerby-Jørgensen Årets gang Nu nærmer vi os dette kirkeårs afslutning og kan rette blikket tilbage på et begivenhedsrigt år på HKK. I advent sidste år kunne vi for anden gang afholde en velbesøgt adventsretræte. Vores nytårsfejring er også blevet en tradition. Vi starter kl. 23 med mulighed for i stilhed at reflektere over året, som er gået. Kl starter liturgien kun afbrudt af kirkeklokken ved midnatstimen. Vi slutter ovre i Hellig Kors Kirke, hvor vi står omkring krybben og synger Dejlig er jorden Hv a d h a r i s æ r s a t sit p r æ g p å 2012 på HKK? Et stigende antal gudstjenester (25 offentlige gudstjenester + rigtig mange andre ved forskellige interne grupper). Vi takker for de præster, som har taget 3

4 en ekstra gudstjeneste den pågældende søndag ja nogle har kørt ganske langt! Stor Tak for det! Det andet, som har sat sit præg på 2012, har været besøg af flere yngre husfolk ofte nogle som tidligere har besøgt HKK, f.eks. som efterskoleelever eller som deltagere på en af vore egne retræter. Med mange flere hænder også i det daglige har vi fået gjort mange flere små og store praktiske opgaver på HKK! Vores første arrangement i dette år var en velbesøgt retræte i fastetiden, hvor Inger Lis havde vores præst fra Bethlehemskirken Erik Hviid-Larsen med. Det er vigtigt med mulighed for nadverfællesskab under en retræte, og samtidig er det vigtigt, at der kan være et tilbud om en samtale med både en mand og en kvinde. Vi vil arbejde for, at der også fremover kan være en præst med ved vore andre retræter. Mange af vore grupper er gengangere, og det må være et tegn på, at de stadig føler sig velkomne og godt tilpassede på HKK. Vi forsøger at præge rammerne, så de mere får karakter af et gæstehus til et klosterfællesskab end af et refugium eller retrætested. Alle klostre inviterer både enkeltpersoner og grupper som gæster, og som gæst lever man med i stedets rytme. Men andre grupper må gerne have egne tidebøns-oplæg, mens husfolket på stedet evt. følger den tradition, som vi offentligt indbyder til. Men det må foregå på samme tidspunkt, så vi kan bede for hinanden. 4 Herefter følger en opremsning af de større arrangementer/grupper/retræter, som vi har haft i årets løb: Børkop Højskole, 2 X IMU Holstebro, Agape, Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster, rumænsk ortodoks stævne, 2 X Århus Bykirke, Theologisk Oratorium, pilgrimsretræte fra Snejbjerg Sogn, Hedemølle Efterskole, Hellig Kors Familielejr, Den økumeniske Tro og Fællesskab handicapretræte, Benedictinerdage, HKK sensommerretræte, HKK-vennestævne, Herning IMU, Grejsdalens Efterskole. Det var dejligt, at både Børkop Højskole og Grejsdalens Efterskole havde mulighed for at tage imod tilbuddet om 3 døgn for 2 døgns pris, og begge grupper gav udtryk for, at det var en succes! Det er en erfaring fra sammenhænge i hele Norden, hvor man udbyder retræter, at de om muligt bør være på minimum 3 døgn! Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd!

5 Klosterkirken 3 Da Børkop Højskole havde deres retræte i begyndelsen af marts, blev de mødt med en stor forandring i kirkens kor: Vi vedbliver med at gå i Haakon og Isas fodspor og tager gerne imod brugt inventar. På forunderlig vis fik vi foræret dele af et knæfald fra Videbæk Kirke og tillige dele af et andet knæfald fra den tidligere Thyborøn Kirke. Med god håndværkersnilde fra vores pensionerede tømrer Oluf, vores nabo smedemester Mikael og fra Irene, som har ompolstret flere af vore møbler, fik vi skabt et både solidt og pænt mobilt knæfald i to dele på hver sin side af det grønne tæppe på midtergangen op til alteret. Havde det ikke været muligt at flytte de to knæfald, havde vi ikke haft mulighed for at tage imod den store rumænske ortodokse gruppe med både en biskop, fem præster, to bryllupper og en barnedåb! Nyt fyringsanlæg på HKK Årets store indsamling er til et samlet nyt fyringsanlæg på de 2 refugier. I første halvdel af året samlede tankerne sig om mulighederne for at få installeret et pillefyr. Men hen på sommeren blev vi klar over, at vi naturligvis fortsat må satse på træfyring på HKK, fordi vi har så mange hænder blandt de unge til at arbejde med trækløvning m.m. Derfor satses der nu på et nyt træfyr med to akkumuleringstanke, en stor varmtvandsbeholder, et udendørs temperaturføler-anlæg og nedgravning af varmeanlæg over til det lille refugium Dørvogterhuset. Herefter kan det lille oliefyr i Dørvogterhuset og dertilhørende olietank desuden opgraves. Den store olietank til det store oliefyr, som vi beholder som suppleringsfyr, skal også opgraves og erstattes af en ny tank, der kan stå inde i selve det store fyrrum. Det er absolut nødvendigt med disse forbedringer, hvis HKK skal fremtidssikres for at kunne tage imod flere fastboende husfolk og gæster! Både tidligere daglige ledere og venner af HKK har slidt med det nuværende lille halmfyr både dag og nat. Der behøves omkring ,- kr. til projektet. Aldrig tidligere er der blevet rettet en henvendelse til HKK s venner om en så stor ekstraordinær gave, og der er allerede kommet tilsagn om godt ,- kr. 5

6 Vi takker for disse tilsagn og håber at andre vil støtte med det resterende: Vi vil komme langt, hvis 5 personer vil give kr., 20 personer vil give 1000 kr. og 50 personer vil give 500 kr. Alle gaver er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a, når man oplyser sit CPR-nr. til Hellig Kors Kloster Fond. Hilsen fra husfolket Vi har igen i år kunnet glæde os over, at Verner og Marie har kunnet være på HKK en stor del af året. Som vi nævnte i indledningen, glæder vi os også over, at Isas vision om de unge og HKK betyder, at vi nu oplever, at flere unge, som tidligere har været her, får lyst til at komme igen. For dem vil vi gerne give det tilbud, at de kan være gæster på stedet i op til et par ugers varighed og nøjes med at betale 50,- kr for kost og logi pr. døgn. De skal blot hjælpe os med praktisk arbejde en 3 timer hver formiddag og engang imellem tage deres del af ansvaret omkring måltiderne. Skulle der være tanker om et længerevarende forløb over flere måneder, ja så må vi tage os en snak sammen og få lavet reelle aftaler. Når Inger Lis og jeg har sagt ja til kaldet til at være Daglige ledere på HKK, er det alene i håb om, at det kan være muligt at finde veje til, hvordan der kan dannes kommunitet på stedet. På HKK har der som bekendt kun været et rigtigt kommunitet, da mindresøstrene i Dørvogterhuset fra 1958 til 1962 havde et økumenisk luthersk kommunitet med forbillede i Frans af Asisi. At danne et kommunitet kan tage en årrække. Sveriges største retrætested Berget nord for Stockholm blev først parat til at tage dette skridt efter 30 år, og i dag er der omkring 10 medlemmer. Hvad kan bane vejen for et kommunitet? At rammerne er i orden, en fast struktur med regelmæssige offentlige tidebønner, som lægger rammerne for hele stedet både for de fastboende og for gæsterne. Det er desuden vigtigt med jævnlige gudstjenester med nadver på stedet, gerne som minimum en gang om ugen. At rammerne skal være i orden, har netop noget at gøre med, at vi får forbedret vores fyringsanlæg og minimeret vore store eludgifter ved at få installeret solceller og varmepumper nogle steder på det store refugium. Alle disse ydre ting er mulige at realisere det sværeste er at leve et troværdigt fællesskab med hinanden. Det kan kun ske, når vi dag efter dag under dagens sidste tidebøn med et sandt åbent hjerte vedkender os vores skyld i tanke ord og gerning og tager imod nåden og tilgivelsen, som bliver os rakt! 6

7 2 indlæg fra vore 2 ekstra fastboende husfolk i her i efteråret: Johannes Mortensen (24 år) Hvor tit er du ude i den virkelige verden? Dette tankevækkende spørgsmål var der en gæst her på HKK, der stillede mig forleden. Jeg har nu boet herude i tre en halv måned og må til stadighed give ham ret: HKK er noget helt andet end den virkelige verden. Samtidig må man sige, at man får virkeligheden at mærke, når man er på HKK. F.eks. når man står 5 meter over jorden i en traktorskovl og plukker æbler i spandevis, eller når man ruller stofduge og folder servietter, eller når man skraber og maler vindue nummer 25, eller når man går helt alene rundt på Dejbjerg Hede og hører fuglene synge, eller når man med patos i stemmen messer ordene min sjæl ophøjer Herren under den daglige aftensang Alle sammen ting, som ikke var en del af min virkelige verden, inden jeg kom ud på HKK, men som nu er de rene hverdagsforeteelser. Her på klosteret har jeg nemlig fået del i en virkelighed, som er meget anderledes, end hvad jeg har været vant til, og som har været både udfordrende og rig på velsignelse. Ikke mindst er jeg blevet en del af fællesskabet på stedet, og det er både en opgave og sandelig også en stor gave. Jeg tror godt, man kan sige, at i HKK s virkelige verden får Guds virkelighed lov at virke. Kh Johannes Anne-Mette Brun Jensen (46 år) Jeg hedder Anne-Mette Brun Jensen og bor og hjælper til for tiden på Hellig Kors Kloster. Jeg kommer oprindelig fra Vestjylland og gik for 30 år siden på efterskole og i gymnasiet i Tarm, hvor det var første gang jeg hørte om Hellig Kors Kloster. Siden har jeg været på en retræte i 1997 og i 2011, hvor jeg fik kontakt med Lars Ulsdal, som jeg før har truffet i vennekredsen fra De evangeliske Maria-søstre fra Darmstadt. Jeg var i år med i gruppen af husfolk på Lys og Tro retræten i juli måned, og sidst i september flyttede jeg herud for indtil videre at blive her et halvt års tid. Jeg kommer med en katolsk baggrund og er organist. Jeg glæder mig over at være med i fællesskabet, som bl.a. tjener det formål at skabe rammer for retræter og at give mulighed for ophold med stilhed for gæster, speciel for unge mennesker, som derved speciel kan blive styrket og fornyet i den kristne tro. Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd! * 7

8 Stort og småt... In g e r Lis s a f s l u t t e n d e 3-å r i g e k u r s u s f o r l ø b: Jeg har tidligere her i Vennebladet fortalt om min 3-årige deltagelse i Himmelbrønden (et fordybelses - og udrustningskursus/miljø for mulige retræteledere i Danmark; Arrangeret af retræte.dk ) Med glæde har jeg set frem til disse weekends ud fra forskellige levende bønstraditioner både fra katolsk, ortodoks og vores egen lutherske sammenhæng. På denne måde har det også øget kærlighed til den kirke, som trods forskelighed og ofte ulykkelig splittelse alligevel øser af den samme kilde i den Treenige Gud. Og hvor er kirkens bøns skat rig og dyb! Vi har været på besøg i forskellige rum, som vi så senere kan fordybe os yderligere i. Vores sidste weekend sammen foregik på det nye retrætested ved Randers Ådalen - et dejligt sted, som nok skal blive til velsignelse for mange. Vi, som har deltaget på dette kursus er forskellige og kommer fra forskellige kirkelige sammenhænge, men så længe vi følger Kristus og hans lære vil vi altid være tæt forbundet. Vi genkender hinanden i længsel efter mere plads for stilhed, bøn og kristen meditation, ja om muligt kommunitetsliv i kirken. Vi er spændt på, hvorledes Gud vil lede os videre på den måde vi hver især skal. Min vej gik derefter til mine kære søstre i Kristus: Mariadøttrene i Kollund. Mine besøg hos andre traditioner havde kun skabt en yderligere bekræftelse af, hvor jeg selv hører hjemme. Jeg fortæller gerne i et senere blad om deres særlige mission i kirken ud fra det, som Paulina Mariadotter, har taget imod. I de dage jeg var hos dem, fik jeg lov til forny min forpligtelse som medsøster på den evangeliske Mariavej. Nu beder jeg Herren om at være tro og troværdig på denne vej, men takker også for, at han fastholder sit løfte, når vi til stadighed falder og er skrøbelige. Ko n t a k t e n t i l a n d r e re t r æ t e s t e- der og kommuniteter: Som vi flere gange har nævnt for Jer, er vores kontakter til andre nordiske retrætesteder og kommuniteter af meget stor betydning. Både for os selv personligt, men samtidig er vi også overbevist om, at de samtaler og det fællesskab, vi møder på disse steder, er en vigtig inspiration til - om Gud vil - at der igen kan dannes et rigtigt kommunitet på Dejbjerg Hede. Samtidig må vi opfordre alle andre, som vil være med til at danne kommunitet på HKK til også at besøge nogle af de samme protestantiske kommuniteter. Fe r i e: Vilkårene på HKK er stadig sådan, at vi ikke kan forlade HKK samtidig 8

9 (hidtil har vi kun kunnet gøre det ganske få dage, når Verner og Marie er på HKK), men vi håber, at der vil være flere venner, som i en uges tid kan overtage ansvaret, så den daglige bøn og arbejdsrytme ikke svigtes. Vi har haft 5 feriedage sammen i 2012 deraf 4 i Vendsyssel, hvor vi bl.a. fik lov at låne et dejligt sommerhus i Slettestrand. Ferie for os er altid AKTIV FERIE. I de sidste halve snes år har det oftest været kombineret med et ophold som husfolk på norske retrætesteder. I Slettestrand gik vi i Haakon og Isa s fodspor idet Slettestrand ligger ganske tæt ved de 3 sogne hvor Haakon var præst i 27 år: Tranum, Lerup og Koldmose Sogne. På kirkernes lofter har Haakon fundet inventar til Hellig Kors Kirke, og mange stene (skårede kvadre/gravstene/sokkelstene) har Haakon fundet på Tranum Kirkegård. Vi fik også en samtale med gamle murer Knud Pedersen, som er den murer, som for det meste har hjulpet til med byggeriet af det store refugium. Vi håber, at han lever til næste år, når vi igen kommer til Slettestrand, så vi kan få lavet et rigtigt interview med ham. Der skal gerne være stof til, at der en gang kan skrives en bog om HKK s fantastiske og brogede historie helt fra 1947 og op til i dag! * HKK-retræter/stævner i 2013 Retræte i fastetiden fra den februar ved Inger Lis Ulsdal og Erik Hviid-Larsen Forårsretræte fra den maj ved Inger Lis Ulsdal HKK familiearbejdslejr fra torsdag den juni Sensommerretræte fra den august ved Inger Lis Ulsdal HKK vennestævne fra den september Adventsretræte fra torsdag den 28.november - 1 december, ved Inger Lis Ulsdal og Jan Bjerregaard 9

10 Julegaveidé fra HKK Vores bogtrykker i Ringkøbing har trykt en meget fin illustreret bog med billeder rundt omkring Ringkøbing Fjord, hvor Dejbjerg Hede og HKK også er repræsenteret: særpris 100,- kr Indlæg fra ophold på HKK Fra Theologisk Oratoriums konv e n t... I dagene efter pinse 2012 fandt jeg for første gang vej til Hellig Kors Kloster. Theologisk Oratorium havde indbudt til sit årskonvent på dette sted, der på alle måder må siges at være ideelt for en gruppe som vores, der sætter tidebønnen og det frugtbare teologiske samvær mellem brødre højt. Jeg har selvfølgelig hørt en del gennem årene om det kraftfulde initiativ, der skabte stedet, Hakon Rabjerg er en lysende skikkelse i denne sammenhæng. Et ophold på HKK præges af den historiske dimension, dette byggeri bærer de skiftende tidsaldre og kirkelige epoker med sig. Og står der nu med udsigt ikke bare til den enestående vestjydske natur, men også til Vestas vindmølleindustri. Man isolerer sig ikke, hverken fra nutiden eller fra alt det, der er gået forud i vores kirke, alligevel er man for en tid taget ud af den for mange så aftalefyldte tid. Som et særligt træk, der efter min opfattelse er en styrke: det enkle liv fra dag til dag, ingen overdådighed og tydelig begrænsning af medieforbruget, man falder ind i en rolig rytme. Jeg kommer gerne igen og ønsker alt godt og megen velsignelse over HKK. Det er godt, at I findes. Kvissel 11.juni 2012 C.C.Jessen Fra den økumeniske handikapret r æ t e Tr o o g Fæ l l e s s k a b... I dagene fra 8. til 14. juli 2012 hadde Tro og Fellesskap retrett på Helligkors kloster. Tro og Felleskap er en økumenisk organisasjon for funksjonshemmede og deres familier og venner. Vi var 32 deltakere fra alle tre nordiske land som hadde gleden av å være sammen, med mye sang, musikk og dans, men også med mye tid til stillhet og refleksjon. Pastor Gøran Degen fra Sverige hadde daglige foredrag der temaet var overgivelse, det var samtaler i små grupper på formiddagene, og det var kreative aktiviteter om ettermiddagene. Hver kveld var det gudstjeneste, alternerende mellom katolsk og protestantisk, og hver dag ble avsluttet med kveldsbønn.vi hadde noen gode dager på Helligkors kloster, med god mat, fantastisk godt stell og med mye hjertevarme. Vi takker både vertskap 10

11 og hjelpere for fine og givende dager, og gleder oss til å komme tilbake når den årlige retretten igjen skal arrangeres i Danmark. Varm hilsen fra Evy og Børge Baustad, Norge Fra Århus Bykirkes retræte Turen til Hellig Kors Kloster var fantastisk. Da jeg først kom til stedet forbandt jeg det med stilheden, som skræmte mig. Men allerede i løbet af første aften blev der stilhed til at søge Gud. Det blev virkeligt for mig, at Gud er allestedsværende, eftersom jeg på retræten på Hellig Kors Kloster erfarede Gud i den absolutte stilhed - en stilhed, der altid er tilgængelig. Alle bør opleve og give sig selv denne oplevelse - især, hvis man er social og fylder sin hverdag med ting, der umiddelbart tager ens fokus fra sin dagligdagssøgning efter Gud. Jeg skal allerede af sted igen til foråret, fordi jeg har været så glad for at komme afsted. Om lederne af retræten, Lars og Øyvind, kan jeg også kun sige, at de fik skabt de perfekte omstændigheder for at søge Gud i stilheden. Det fungerede rigtig godt, at der var lidt sang og fælles bøn i løbet af retræten. Desuden har Hellig Kors Kloster en enestående natur, som er dejlig at bevæge sig rundt i midt i stilheden. Til jer, der støtter Hellig Kors Kloster, er det vigtigt for mig at sige, at turen dertil var fantastisk og satte mit liv i et nyt perspektiv. Derfor efterstræber jeg nu også dagligt at søge Gud i stilhed og meditation. Kærlig hilsen en glad retrætedeltager Casper Hvad er gaverne blevet brugt til? Først på foråret fik vi vores tømrer til at lægge klikgulv i hjørnestuen på østfløjens 1. sal på det store refugium samt i gangen og på trappen på det lille refugium. Der blev lavet forbedringer på køkkenet i østfløjens stueetage og det store klosterkøkken. Der blev lavet en dør med en bro fra den store spisestue ud til klostergården, som har involveret både vores murer Jens Kjærgaard og hans far Johannes, Oluf og ikke mindst vores nabo Mikael der som smed har lavet broen. Under HKK s familiearbejdslejr fik vi malet de brune paneler i den store dagligstue på det store refugium, hvorefter vi kunne benytte lejligheden til at ændre og forenkle lidt på indretningen. 11

12 Tak! Vi siger tak til enhver, som i løbet af året har sendt en gave til Hellig Kors Kloster Fond på giro eller netbank (som bankoverførsel med reg.nr konto ). Vi siger også tak for de gaver, som gør det muligt at have frivillige hjælpere på HKK. Derfor beder vi her ved årets udgang om en fortsat god gave, så det forsat er muligt at drive refugium og pilgrimsherberg på Hellig Kors kloster. Hjertelig hilsen Inger Lis og Lars Adresser Klosterets daglige ledere: Inger Lis og Lars Ulsdal Hellig Kors Kloster, Lemvej Lem St. Tlf: (Kontortid: 9-11 og 15-17) Mail: Hjemmeside: Giro: Netbank: Reg.nr Konto:

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 KFUM og KFUK samler 1200 unge til landsfestivallen Wonderful Days i Hjørring i juli Foto: Christian Roar Pedersen Troen Jesus er Kristus er grundbekendelsen

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 315: Efterår 2015 FISKETUREN Netop som jeg startede min ferie og skulle i gang med at fiske efter de helt store fisk, læste jeg

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

Min bibel og mit liv. Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2

Min bibel og mit liv. Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2 Handling bag ordene En lærer, der brænder Min bibel og mit liv Operation Christmas Child Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2 INTERVIEW: SIDE 4 ERFARING: SIDE 6 OMSORG SIDE 10 SOMMER: SIDE 11 Adresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

DET ER FORÅR SARALYSTKIRKEN. KIRKEBLADET Maj - Juni 2015. - så det er tid til at lade livet spire. Kirke- og Kulturcenter

DET ER FORÅR SARALYSTKIRKEN. KIRKEBLADET Maj - Juni 2015. - så det er tid til at lade livet spire. Kirke- og Kulturcenter DET ER FORÅR - så det er tid til at lade livet spire KIRKEBLADET Maj - Juni 2015 SARALYSTKIRKEN Kirke- og Kulturcenter FOKUS PÅ PINSEN Kort intro - af John Lorenzen, Præst Foråret byder på adskillige muligheder

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere