Vennebrev. Advent Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1"

Transkript

1 Vennebrev Advent 2012 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken af Peter Østerby-Jørgensen Årets gang på Hellig kors kloster Om Hellig Kors Kirke 3 Årets store indsamling: Nyt fyringsanlæg Hilsen fra Husfolket Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig Kors Kloster Hvad er gaverne blevet brugt til? Tak 1

2 Prædiken ved advent og jul Man hører jævnligt, at julen er blevet for materialistisk: Alt for mange går alt for meget op i ting i det, der kan købes for penge. Hvis man tænker lidt over det, kan det virke lidt pudsigt: Julen er kristeligt set festen for Jesu fødsel og det er i virkeligheden noget meget materialistisk. Det drejer sig om, at Gud blev menneske. Guds Søn blev født som søn af en kvinde. Det himmelske blev jordisk. Det evige blev timeligt. Eller med andre ord: Det åndelige blev materie blev håndgribeligt, blev en slags ting. Set i det lys kan man godt vove den måske lidt dristige påstand, at det, julen dy best set handler om, er noget meget materialistisk: Gud kom til os som en af os for at møde os her, hvor vi er, og på en måde, vi kan forholde os til. Og se så: Nogle af de bedst kendte juleskikke kan sættes i forbindelse med ord fra Bibelen og gudstjenesten. Så bliver det med det materialistiske sat i et helt nyt lys. Det gælder juletræerne. Dem kan man se i lyset af et vers fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente: Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for Han kommer og i lyset af et vers fra Profeten Esajas: Alle markens træer klapper i hænderne. Så er juletræerne vidnesbyrd om, at Herren er kommet. At have et juletræ er altså ikke i sig selv noget materialistisk, for juletræet kan være tegn på en åndelig erkendelse en erkendelse af, at Herren er kommet: Gud er kommet til os mennesker som et menneske. Og træerne er med til at give vor lovsang et synligt udtryk. Man kunne også nævne alle de kager, vi bager og spiser til Jul. Dem kan vi prøve at sætte i forbindelse med en sætning fra Bibelen, fra Profeten Joels Bog: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk. Til ordet mælk tilføjer Det Gamle Testamente gang på gang ordet honning, så en gammel sang til adventstiden gengiver Joels ord: På den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk og honning. Set i lyset af det bibelord er alle de kager, vi bager til Jul, i virkeligheden tegn på en tro på, at den dag, profeterne har forudsagt, er kommet. Det gælder ikke mindst de søde honningkager, men også alle de andre kager og for så vidt alle de andre gode sager, vi spiser til Jul. Vi kan endda gå et skridt videre: Set i det lys er hele julen som én stor forsmag på Guds Rige i dets herlighed. Endelig kan vi nævne julegaverne. Netop i forhold til dem bliver der talt meget om materialisme. Men når vi giver gaver, efterligner vi jo Gud: Han gav sin enbårne Søn den første og 2

3 den største af alle julegaver. Når alt det er sagt, forstår vi og det vidste vi vel godt i forvejen, at det ikke er et spørgsmål om ting eller ikke ting, nej, det er et spørgsmål om, hvordan vi forstår tingene, og hvordan vi forstår det, vi gør med dem. Julepynt og julemad og julegaver. Vi kan forholde os til alt det på en rent udvortes måde, og så bliver julen uden tvivl materialistisk så kommer det til at dreje sig om ting, og om, hvad man kan købe for penge. Men vi kan også vælge at forholde os til det hele på en anden måde vælge at se alle tingene, julepynten og julemaden og julegaverne, som tegn på det, julen dybest set handler om. Så kan selv nok så mange ting ikke gøre julen til noget rent materialistisk. Tværtimod: Forstået på den måde bidrager tingene til, at vi samler vores opmærksomhed om det, der er og skal være centrum i julen: Det glædelige budskab, at der er født os en frelser. Jeg håber, at det, jeg her har prøvet at udtrykke, kan være med til at kaste lys over hele julen og ikke mindst over måden, vi holder Jul på med julepynt og mad og gaver. Når julen nærmer sig, vil det være godt, hvis vi kan gøre et vers af en kendt sang til vores bøn fra det dybeste i vore hjerter og sind: O, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt! Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred, thi evig, ja, evig er glæden, når du følger med. Peter Østerby-Jørgensen Årets gang Nu nærmer vi os dette kirkeårs afslutning og kan rette blikket tilbage på et begivenhedsrigt år på HKK. I advent sidste år kunne vi for anden gang afholde en velbesøgt adventsretræte. Vores nytårsfejring er også blevet en tradition. Vi starter kl. 23 med mulighed for i stilhed at reflektere over året, som er gået. Kl starter liturgien kun afbrudt af kirkeklokken ved midnatstimen. Vi slutter ovre i Hellig Kors Kirke, hvor vi står omkring krybben og synger Dejlig er jorden Hv a d h a r i s æ r s a t sit p r æ g p å 2012 på HKK? Et stigende antal gudstjenester (25 offentlige gudstjenester + rigtig mange andre ved forskellige interne grupper). Vi takker for de præster, som har taget 3

4 en ekstra gudstjeneste den pågældende søndag ja nogle har kørt ganske langt! Stor Tak for det! Det andet, som har sat sit præg på 2012, har været besøg af flere yngre husfolk ofte nogle som tidligere har besøgt HKK, f.eks. som efterskoleelever eller som deltagere på en af vore egne retræter. Med mange flere hænder også i det daglige har vi fået gjort mange flere små og store praktiske opgaver på HKK! Vores første arrangement i dette år var en velbesøgt retræte i fastetiden, hvor Inger Lis havde vores præst fra Bethlehemskirken Erik Hviid-Larsen med. Det er vigtigt med mulighed for nadverfællesskab under en retræte, og samtidig er det vigtigt, at der kan være et tilbud om en samtale med både en mand og en kvinde. Vi vil arbejde for, at der også fremover kan være en præst med ved vore andre retræter. Mange af vore grupper er gengangere, og det må være et tegn på, at de stadig føler sig velkomne og godt tilpassede på HKK. Vi forsøger at præge rammerne, så de mere får karakter af et gæstehus til et klosterfællesskab end af et refugium eller retrætested. Alle klostre inviterer både enkeltpersoner og grupper som gæster, og som gæst lever man med i stedets rytme. Men andre grupper må gerne have egne tidebøns-oplæg, mens husfolket på stedet evt. følger den tradition, som vi offentligt indbyder til. Men det må foregå på samme tidspunkt, så vi kan bede for hinanden. 4 Herefter følger en opremsning af de større arrangementer/grupper/retræter, som vi har haft i årets løb: Børkop Højskole, 2 X IMU Holstebro, Agape, Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster, rumænsk ortodoks stævne, 2 X Århus Bykirke, Theologisk Oratorium, pilgrimsretræte fra Snejbjerg Sogn, Hedemølle Efterskole, Hellig Kors Familielejr, Den økumeniske Tro og Fællesskab handicapretræte, Benedictinerdage, HKK sensommerretræte, HKK-vennestævne, Herning IMU, Grejsdalens Efterskole. Det var dejligt, at både Børkop Højskole og Grejsdalens Efterskole havde mulighed for at tage imod tilbuddet om 3 døgn for 2 døgns pris, og begge grupper gav udtryk for, at det var en succes! Det er en erfaring fra sammenhænge i hele Norden, hvor man udbyder retræter, at de om muligt bør være på minimum 3 døgn! Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd!

5 Klosterkirken 3 Da Børkop Højskole havde deres retræte i begyndelsen af marts, blev de mødt med en stor forandring i kirkens kor: Vi vedbliver med at gå i Haakon og Isas fodspor og tager gerne imod brugt inventar. På forunderlig vis fik vi foræret dele af et knæfald fra Videbæk Kirke og tillige dele af et andet knæfald fra den tidligere Thyborøn Kirke. Med god håndværkersnilde fra vores pensionerede tømrer Oluf, vores nabo smedemester Mikael og fra Irene, som har ompolstret flere af vore møbler, fik vi skabt et både solidt og pænt mobilt knæfald i to dele på hver sin side af det grønne tæppe på midtergangen op til alteret. Havde det ikke været muligt at flytte de to knæfald, havde vi ikke haft mulighed for at tage imod den store rumænske ortodokse gruppe med både en biskop, fem præster, to bryllupper og en barnedåb! Nyt fyringsanlæg på HKK Årets store indsamling er til et samlet nyt fyringsanlæg på de 2 refugier. I første halvdel af året samlede tankerne sig om mulighederne for at få installeret et pillefyr. Men hen på sommeren blev vi klar over, at vi naturligvis fortsat må satse på træfyring på HKK, fordi vi har så mange hænder blandt de unge til at arbejde med trækløvning m.m. Derfor satses der nu på et nyt træfyr med to akkumuleringstanke, en stor varmtvandsbeholder, et udendørs temperaturføler-anlæg og nedgravning af varmeanlæg over til det lille refugium Dørvogterhuset. Herefter kan det lille oliefyr i Dørvogterhuset og dertilhørende olietank desuden opgraves. Den store olietank til det store oliefyr, som vi beholder som suppleringsfyr, skal også opgraves og erstattes af en ny tank, der kan stå inde i selve det store fyrrum. Det er absolut nødvendigt med disse forbedringer, hvis HKK skal fremtidssikres for at kunne tage imod flere fastboende husfolk og gæster! Både tidligere daglige ledere og venner af HKK har slidt med det nuværende lille halmfyr både dag og nat. Der behøves omkring ,- kr. til projektet. Aldrig tidligere er der blevet rettet en henvendelse til HKK s venner om en så stor ekstraordinær gave, og der er allerede kommet tilsagn om godt ,- kr. 5

6 Vi takker for disse tilsagn og håber at andre vil støtte med det resterende: Vi vil komme langt, hvis 5 personer vil give kr., 20 personer vil give 1000 kr. og 50 personer vil give 500 kr. Alle gaver er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a, når man oplyser sit CPR-nr. til Hellig Kors Kloster Fond. Hilsen fra husfolket Vi har igen i år kunnet glæde os over, at Verner og Marie har kunnet være på HKK en stor del af året. Som vi nævnte i indledningen, glæder vi os også over, at Isas vision om de unge og HKK betyder, at vi nu oplever, at flere unge, som tidligere har været her, får lyst til at komme igen. For dem vil vi gerne give det tilbud, at de kan være gæster på stedet i op til et par ugers varighed og nøjes med at betale 50,- kr for kost og logi pr. døgn. De skal blot hjælpe os med praktisk arbejde en 3 timer hver formiddag og engang imellem tage deres del af ansvaret omkring måltiderne. Skulle der være tanker om et længerevarende forløb over flere måneder, ja så må vi tage os en snak sammen og få lavet reelle aftaler. Når Inger Lis og jeg har sagt ja til kaldet til at være Daglige ledere på HKK, er det alene i håb om, at det kan være muligt at finde veje til, hvordan der kan dannes kommunitet på stedet. På HKK har der som bekendt kun været et rigtigt kommunitet, da mindresøstrene i Dørvogterhuset fra 1958 til 1962 havde et økumenisk luthersk kommunitet med forbillede i Frans af Asisi. At danne et kommunitet kan tage en årrække. Sveriges største retrætested Berget nord for Stockholm blev først parat til at tage dette skridt efter 30 år, og i dag er der omkring 10 medlemmer. Hvad kan bane vejen for et kommunitet? At rammerne er i orden, en fast struktur med regelmæssige offentlige tidebønner, som lægger rammerne for hele stedet både for de fastboende og for gæsterne. Det er desuden vigtigt med jævnlige gudstjenester med nadver på stedet, gerne som minimum en gang om ugen. At rammerne skal være i orden, har netop noget at gøre med, at vi får forbedret vores fyringsanlæg og minimeret vore store eludgifter ved at få installeret solceller og varmepumper nogle steder på det store refugium. Alle disse ydre ting er mulige at realisere det sværeste er at leve et troværdigt fællesskab med hinanden. Det kan kun ske, når vi dag efter dag under dagens sidste tidebøn med et sandt åbent hjerte vedkender os vores skyld i tanke ord og gerning og tager imod nåden og tilgivelsen, som bliver os rakt! 6

7 2 indlæg fra vore 2 ekstra fastboende husfolk i her i efteråret: Johannes Mortensen (24 år) Hvor tit er du ude i den virkelige verden? Dette tankevækkende spørgsmål var der en gæst her på HKK, der stillede mig forleden. Jeg har nu boet herude i tre en halv måned og må til stadighed give ham ret: HKK er noget helt andet end den virkelige verden. Samtidig må man sige, at man får virkeligheden at mærke, når man er på HKK. F.eks. når man står 5 meter over jorden i en traktorskovl og plukker æbler i spandevis, eller når man ruller stofduge og folder servietter, eller når man skraber og maler vindue nummer 25, eller når man går helt alene rundt på Dejbjerg Hede og hører fuglene synge, eller når man med patos i stemmen messer ordene min sjæl ophøjer Herren under den daglige aftensang Alle sammen ting, som ikke var en del af min virkelige verden, inden jeg kom ud på HKK, men som nu er de rene hverdagsforeteelser. Her på klosteret har jeg nemlig fået del i en virkelighed, som er meget anderledes, end hvad jeg har været vant til, og som har været både udfordrende og rig på velsignelse. Ikke mindst er jeg blevet en del af fællesskabet på stedet, og det er både en opgave og sandelig også en stor gave. Jeg tror godt, man kan sige, at i HKK s virkelige verden får Guds virkelighed lov at virke. Kh Johannes Anne-Mette Brun Jensen (46 år) Jeg hedder Anne-Mette Brun Jensen og bor og hjælper til for tiden på Hellig Kors Kloster. Jeg kommer oprindelig fra Vestjylland og gik for 30 år siden på efterskole og i gymnasiet i Tarm, hvor det var første gang jeg hørte om Hellig Kors Kloster. Siden har jeg været på en retræte i 1997 og i 2011, hvor jeg fik kontakt med Lars Ulsdal, som jeg før har truffet i vennekredsen fra De evangeliske Maria-søstre fra Darmstadt. Jeg var i år med i gruppen af husfolk på Lys og Tro retræten i juli måned, og sidst i september flyttede jeg herud for indtil videre at blive her et halvt års tid. Jeg kommer med en katolsk baggrund og er organist. Jeg glæder mig over at være med i fællesskabet, som bl.a. tjener det formål at skabe rammer for retræter og at give mulighed for ophold med stilhed for gæster, speciel for unge mennesker, som derved speciel kan blive styrket og fornyet i den kristne tro. Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for kræfter til både krop, sjæl og ånd! * 7

8 Stort og småt... In g e r Lis s a f s l u t t e n d e 3-å r i g e k u r s u s f o r l ø b: Jeg har tidligere her i Vennebladet fortalt om min 3-årige deltagelse i Himmelbrønden (et fordybelses - og udrustningskursus/miljø for mulige retræteledere i Danmark; Arrangeret af retræte.dk ) Med glæde har jeg set frem til disse weekends ud fra forskellige levende bønstraditioner både fra katolsk, ortodoks og vores egen lutherske sammenhæng. På denne måde har det også øget kærlighed til den kirke, som trods forskelighed og ofte ulykkelig splittelse alligevel øser af den samme kilde i den Treenige Gud. Og hvor er kirkens bøns skat rig og dyb! Vi har været på besøg i forskellige rum, som vi så senere kan fordybe os yderligere i. Vores sidste weekend sammen foregik på det nye retrætested ved Randers Ådalen - et dejligt sted, som nok skal blive til velsignelse for mange. Vi, som har deltaget på dette kursus er forskellige og kommer fra forskellige kirkelige sammenhænge, men så længe vi følger Kristus og hans lære vil vi altid være tæt forbundet. Vi genkender hinanden i længsel efter mere plads for stilhed, bøn og kristen meditation, ja om muligt kommunitetsliv i kirken. Vi er spændt på, hvorledes Gud vil lede os videre på den måde vi hver især skal. Min vej gik derefter til mine kære søstre i Kristus: Mariadøttrene i Kollund. Mine besøg hos andre traditioner havde kun skabt en yderligere bekræftelse af, hvor jeg selv hører hjemme. Jeg fortæller gerne i et senere blad om deres særlige mission i kirken ud fra det, som Paulina Mariadotter, har taget imod. I de dage jeg var hos dem, fik jeg lov til forny min forpligtelse som medsøster på den evangeliske Mariavej. Nu beder jeg Herren om at være tro og troværdig på denne vej, men takker også for, at han fastholder sit løfte, når vi til stadighed falder og er skrøbelige. Ko n t a k t e n t i l a n d r e re t r æ t e s t e- der og kommuniteter: Som vi flere gange har nævnt for Jer, er vores kontakter til andre nordiske retrætesteder og kommuniteter af meget stor betydning. Både for os selv personligt, men samtidig er vi også overbevist om, at de samtaler og det fællesskab, vi møder på disse steder, er en vigtig inspiration til - om Gud vil - at der igen kan dannes et rigtigt kommunitet på Dejbjerg Hede. Samtidig må vi opfordre alle andre, som vil være med til at danne kommunitet på HKK til også at besøge nogle af de samme protestantiske kommuniteter. Fe r i e: Vilkårene på HKK er stadig sådan, at vi ikke kan forlade HKK samtidig 8

9 (hidtil har vi kun kunnet gøre det ganske få dage, når Verner og Marie er på HKK), men vi håber, at der vil være flere venner, som i en uges tid kan overtage ansvaret, så den daglige bøn og arbejdsrytme ikke svigtes. Vi har haft 5 feriedage sammen i 2012 deraf 4 i Vendsyssel, hvor vi bl.a. fik lov at låne et dejligt sommerhus i Slettestrand. Ferie for os er altid AKTIV FERIE. I de sidste halve snes år har det oftest været kombineret med et ophold som husfolk på norske retrætesteder. I Slettestrand gik vi i Haakon og Isa s fodspor idet Slettestrand ligger ganske tæt ved de 3 sogne hvor Haakon var præst i 27 år: Tranum, Lerup og Koldmose Sogne. På kirkernes lofter har Haakon fundet inventar til Hellig Kors Kirke, og mange stene (skårede kvadre/gravstene/sokkelstene) har Haakon fundet på Tranum Kirkegård. Vi fik også en samtale med gamle murer Knud Pedersen, som er den murer, som for det meste har hjulpet til med byggeriet af det store refugium. Vi håber, at han lever til næste år, når vi igen kommer til Slettestrand, så vi kan få lavet et rigtigt interview med ham. Der skal gerne være stof til, at der en gang kan skrives en bog om HKK s fantastiske og brogede historie helt fra 1947 og op til i dag! * HKK-retræter/stævner i 2013 Retræte i fastetiden fra den februar ved Inger Lis Ulsdal og Erik Hviid-Larsen Forårsretræte fra den maj ved Inger Lis Ulsdal HKK familiearbejdslejr fra torsdag den juni Sensommerretræte fra den august ved Inger Lis Ulsdal HKK vennestævne fra den september Adventsretræte fra torsdag den 28.november - 1 december, ved Inger Lis Ulsdal og Jan Bjerregaard 9

10 Julegaveidé fra HKK Vores bogtrykker i Ringkøbing har trykt en meget fin illustreret bog med billeder rundt omkring Ringkøbing Fjord, hvor Dejbjerg Hede og HKK også er repræsenteret: særpris 100,- kr Indlæg fra ophold på HKK Fra Theologisk Oratoriums konv e n t... I dagene efter pinse 2012 fandt jeg for første gang vej til Hellig Kors Kloster. Theologisk Oratorium havde indbudt til sit årskonvent på dette sted, der på alle måder må siges at være ideelt for en gruppe som vores, der sætter tidebønnen og det frugtbare teologiske samvær mellem brødre højt. Jeg har selvfølgelig hørt en del gennem årene om det kraftfulde initiativ, der skabte stedet, Hakon Rabjerg er en lysende skikkelse i denne sammenhæng. Et ophold på HKK præges af den historiske dimension, dette byggeri bærer de skiftende tidsaldre og kirkelige epoker med sig. Og står der nu med udsigt ikke bare til den enestående vestjydske natur, men også til Vestas vindmølleindustri. Man isolerer sig ikke, hverken fra nutiden eller fra alt det, der er gået forud i vores kirke, alligevel er man for en tid taget ud af den for mange så aftalefyldte tid. Som et særligt træk, der efter min opfattelse er en styrke: det enkle liv fra dag til dag, ingen overdådighed og tydelig begrænsning af medieforbruget, man falder ind i en rolig rytme. Jeg kommer gerne igen og ønsker alt godt og megen velsignelse over HKK. Det er godt, at I findes. Kvissel 11.juni 2012 C.C.Jessen Fra den økumeniske handikapret r æ t e Tr o o g Fæ l l e s s k a b... I dagene fra 8. til 14. juli 2012 hadde Tro og Fellesskap retrett på Helligkors kloster. Tro og Felleskap er en økumenisk organisasjon for funksjonshemmede og deres familier og venner. Vi var 32 deltakere fra alle tre nordiske land som hadde gleden av å være sammen, med mye sang, musikk og dans, men også med mye tid til stillhet og refleksjon. Pastor Gøran Degen fra Sverige hadde daglige foredrag der temaet var overgivelse, det var samtaler i små grupper på formiddagene, og det var kreative aktiviteter om ettermiddagene. Hver kveld var det gudstjeneste, alternerende mellom katolsk og protestantisk, og hver dag ble avsluttet med kveldsbønn.vi hadde noen gode dager på Helligkors kloster, med god mat, fantastisk godt stell og med mye hjertevarme. Vi takker både vertskap 10

11 og hjelpere for fine og givende dager, og gleder oss til å komme tilbake når den årlige retretten igjen skal arrangeres i Danmark. Varm hilsen fra Evy og Børge Baustad, Norge Fra Århus Bykirkes retræte Turen til Hellig Kors Kloster var fantastisk. Da jeg først kom til stedet forbandt jeg det med stilheden, som skræmte mig. Men allerede i løbet af første aften blev der stilhed til at søge Gud. Det blev virkeligt for mig, at Gud er allestedsværende, eftersom jeg på retræten på Hellig Kors Kloster erfarede Gud i den absolutte stilhed - en stilhed, der altid er tilgængelig. Alle bør opleve og give sig selv denne oplevelse - især, hvis man er social og fylder sin hverdag med ting, der umiddelbart tager ens fokus fra sin dagligdagssøgning efter Gud. Jeg skal allerede af sted igen til foråret, fordi jeg har været så glad for at komme afsted. Om lederne af retræten, Lars og Øyvind, kan jeg også kun sige, at de fik skabt de perfekte omstændigheder for at søge Gud i stilheden. Det fungerede rigtig godt, at der var lidt sang og fælles bøn i løbet af retræten. Desuden har Hellig Kors Kloster en enestående natur, som er dejlig at bevæge sig rundt i midt i stilheden. Til jer, der støtter Hellig Kors Kloster, er det vigtigt for mig at sige, at turen dertil var fantastisk og satte mit liv i et nyt perspektiv. Derfor efterstræber jeg nu også dagligt at søge Gud i stilhed og meditation. Kærlig hilsen en glad retrætedeltager Casper Hvad er gaverne blevet brugt til? Først på foråret fik vi vores tømrer til at lægge klikgulv i hjørnestuen på østfløjens 1. sal på det store refugium samt i gangen og på trappen på det lille refugium. Der blev lavet forbedringer på køkkenet i østfløjens stueetage og det store klosterkøkken. Der blev lavet en dør med en bro fra den store spisestue ud til klostergården, som har involveret både vores murer Jens Kjærgaard og hans far Johannes, Oluf og ikke mindst vores nabo Mikael der som smed har lavet broen. Under HKK s familiearbejdslejr fik vi malet de brune paneler i den store dagligstue på det store refugium, hvorefter vi kunne benytte lejligheden til at ændre og forenkle lidt på indretningen. 11

12 Tak! Vi siger tak til enhver, som i løbet af året har sendt en gave til Hellig Kors Kloster Fond på giro eller netbank (som bankoverførsel med reg.nr konto ). Vi siger også tak for de gaver, som gør det muligt at have frivillige hjælpere på HKK. Derfor beder vi her ved årets udgang om en fortsat god gave, så det forsat er muligt at drive refugium og pilgrimsherberg på Hellig Kors kloster. Hjertelig hilsen Inger Lis og Lars Adresser Klosterets daglige ledere: Inger Lis og Lars Ulsdal Hellig Kors Kloster, Lemvej Lem St. Tlf: (Kontortid: 9-11 og 15-17) Mail: Hjemmeside: Giro: Netbank: Reg.nr Konto:

Vennebrev November 2011

Vennebrev November 2011 Vennebrev November 2011 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken på 4. s. e. Trinitatis af Peter Østerby-Jørgensen Siden sidst Om Hellig Kors Kirke 2 Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Orientering fra Hellig Kors Kloster

Orientering fra Hellig Kors Kloster Orientering fra Hellig Kors Kloster November 2014 KÆRE VENNER AF HELLIG KORS KLOSTER! Det er efterhånden nogen tid siden, at vi har udsendt et nyhedsbrev fra HKK. Måske så lang tid siden, at nogle tror,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Nyt fra Pottemagerens Hus

Nyt fra Pottemagerens Hus Nr. 4. dec. 2014 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og Han er jeres Herre. Det vil være et tegn for jer:

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere