debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag"

Transkript

1 debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

2 Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde. Et oplæg til debat på bl.a. fyraftens- og medlemsmøder, hvor pædagogmedhjælpere diskuterer deres arbejde for og med børn. Baggrund Pædagogmedhjælperne har et fag. Det er en af visionerne, som Pædagogisk Medhjælper Forbund vedtog for organisationens arbejde i Siden har en række forskningsprojekter indkredset og beskrevet pædagogmedhjælperens fag. På det grundlag opstilles i dette debatoplæg nogle bud på mål og værdier for, hvordan faget ideelt kan praktiseres. Dermed opstår konturerne af et fag-ideal, som både den enkelte pædagogmedhjælper, en institutions pædagogmedhjælper-gruppe og den samlede faggruppe kan orientere sig efter, diskutere og forholde sig til. Oplægget blev vedtaget på Pædagogisk Medhjælper Forbunds sidste ordinære kongres i november Formål Formålet med vedtagelsen af et fag-ideal er at give pædagogmedhjælperne et fundament for udviklingen af et fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i samarbejde med pædagoger, forældre og børn. Fag-idealet skal tegne et billede af pædagogmedhjælper-gruppens rolle og betydning i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Fag-idealet skal udtrykke, hvad pædagogmedhjælperne ser som afgørende værdier i arbejdet med børn og beskrive, hvordan vi som faggruppe selv bidrager til at virkeliggøre de værdier. Arbejdet med fag-idealet Pædagogmedhjælpernes fag-ideal skal ikke bare besluttes. Det skal debatteres, udvikles og udmøntes. Arbejdet med fag-idealet bliver på den måde en dynamisk proces, der kan kvalificere både pædagogmedhjælperens pædagogiske overvejelse og være grundlag for dialog med andre. Fag-idealet skal derfor drøftes og konkretiseres på f.eks. fyraftensmøder, medlemsog tillidsrepræsentantmøder, i kommuneklubber, MED-udvalg og på personalemøder.

3 Hvad skal børn lære og hvorfor? Foto: Joan Tarris

4 Det pædagogiske fag Pædagogmedhjælperen beskæftiger sig med pædagogik, forstået som pædagogisk praksis i en institutionel sammenhæng. Pædagogisk praksis er både overvejelsen over, hvad børn skal lære og opdrages til, men også overvejelsen over, hvordan og på hvilken måde, det skal ske. Herudover er pædagogisk praksis også det pædagogiske udtryk, som det viser sig i handlinger, holdninger, adfærd og aktiviteter over for og sammen med børnene. Overvejelsen over praksis er vigtig, men handlinger, holdninger, adfærd og aktiviteter i praksis er det afgørende. Pædagogmedhjælperne er som faggruppe en broget skare og består af personer med meget forskellig baggrund og meget varierende kompetencer. Den enkelte pædagogmedhjælpers konkrete funktioner afhænger selvfølgelig af netop baggrund og særlige evner, men man kan opliste en række gennemgående og typiske opgaver, som pædagogmedhjælperen udfører alene eller i samarbejde med de øvrige personalegrupper i dag- og fritidstilbuddene: Deltagelse i børns leg og andre aktiviteter med børnene Samtaler med børn Historiefortælling og oplæsning Omsorgsopgaver Planlægning og gennemførelse af aktiviteter og udflugter Pædagogisk planlægning og mødeaktivitet Kommunikationsopgaver i forbindelse med forældresamarbejdet Den tætte kontakt til børnene er omdrejningspunktet for pædagogmedhjælperens arbejde. Det er derfor nødvendigt at være tilstedeværende, opmærksom og engageret. Det handler om at have sig selv med på arbejde. Pædagogmedhjælperen må endvidere være bevidst både om sine egne holdninger og samfundets forventninger til arbejdet. Og hun skal være klar over betydningen af disse holdninger og værdier for den pædagogiske praksis i hverdagen. Pædagogmedhjælperen skal have noget at byde på i samværet med børnene. Evner, viden, kreativitet og engagement indenfor f.eks. musiske og håndværksmæssige områder er en fordel. Pædagogmedhjælperen må også gerne være optaget af kulturelle fænomener og mere filosofiske overvejelser, så hun kan svare, når børn spørger til liv, død og mening. Endelig er pædagogmedhjælperens personlige kvalifikationer og egen livserfaring en væsentlig ballast i samværet med børnene. Pædagogmedhjælperne har meget forskellige forudsætninger for arbejdet i institutionerne. Den enkelte pædagogmedhjælper skal være parat til at udvikle og uddanne sig med udgangspunkt i både egne ønsker og behov og ud fra de krav, som arbejdet i dag- og fritidstilbuddene stiller. Foto: Morten Skjerk

5 Hvad kan jeg tilbyde børnene?

6 P Overordnede principper for arbejdet i dag- og fritidstilbud Arbejdet i dag- og fritidstilbud skal være præget af en demokratisk grundholdning og respekt for det enkelte barns egenværdi. Individets ukrænkelighed, frihed og integritet, ligeværdighed og ligestilling mellem kønnene er helt grundlæggende princip. Solidaritet med de svage og udsatte i verden og et humanistisk og etisk grundlag skal præge hverdagslivet i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Omsorg og hensyn til andre mennesker, retfærdighed og lighed samt egne og andres rettigheder skal fremhæves i dagog fritidstilbuddenes pædagogiske praksis. Disse overordnede principper stiller krav til pædagogmedhjælperens arbejde. Børn tilegner sig normer og værdier gennem de daglige konkrete oplevelser. Det gælder også i samværet med andre børn og voksne. Derfor skal pædagogmedhjælperens daglige adfærd og udtryk afspejle de overordnede principper, d.v.s. den demokratiske og humanistiske grundholdning, som er fundamentet i det danske folkestyre. De overordnede principper skal funderes i demokratiske former og udtryk i den daglige pædagogiske praksis. Ansvarsfølelse og social handledygtighed Solidaritet og tolerance Medfølelse og indlevelse Åbenhed og respekt over for kulturelle forskelle Pædagogmedhjælperens arbejde skal udføres i respekt for det enkelte barns ret til at tænke egne tanker og danne egne holdninger. Børnenes læring skal ske i en helhed af omsorg, undervisning, opdragelse og leg. Fantasi, indlevelse, kommunikation, håndværk, æstetik, symbolsk tænkning, samarbejde, nysgerrighed og problemløsning skal styrkes netop gennem en sådan pædagogisk helhedsopfattelse i det daglige pædagogiske udtryk. Den pædagogiske virksomhed skal tilpasses det enkelte barn, således at alle børn oplever udvikling og fremskridt. Alle pædagogiske medarbejdere skal løbende diskutere og udvikle deres pædagogiske overvejelse og samarbejdet med forældrene skal anerkendes som et væsentligt grundlag for det daglige pædagogiske arbejde. Værdier i arbejdet med børn De overordnede principper skal konkretiseres, og det fører til følgende afgørende værdier i pædagogmedhjælperens daglige arbejde med børn i dag- og fritidstilbud:

7 ædagogmedhjælperen har et fag + Pædagogmedhjælperen har et fag + Hvorfor er leg nu så vigtig? Foto: Jette Rantorp

8 Målsætninger for pædagogmedhjælpernes arbejde Overordnede principper og værdier får ben at gå på i pædagogmedhjælperens samvær med børnene, hvor følgende mål er vigtige: Pædagogmedhjælperen viser respekt for det enkelte barn og medvirker til at skabe et demokratisk klima i dag- og fritidstilbudet. Det vil sige et klima, der udvikler fællesskab og fælles ansvar og giver både børn og voksne mulighed for at vise solidaritet. Pædagogmedhjælperen medvirker til at skabe grobund for både leg og undervisning, der på hver sin måde fører til børns tilegnelse af kultur og levevilkår og udvikling i forhold hertil. Pædagogmedhjælperen er opmærksom og behjælpelig overfor børn, der i den forbindelse har brug for hjælp. Pædagogmedhjælperen arbejder for, at børnene bliver i stand til at tage ansvar og øve indflydelse på dagliglivet og indholdet i dag- og fritidstilbuddet. Pædagogmedhjælperen arbejder for, at det enkelte barns opfattelser og meninger bliver hørt og respekteret. Pædagogmedhjælperen viser respekt for børnenes forældre og tager medansvar for, at der udvikles et tillidsfuldt forhold mellem det pædagogiske personale og familierne. God debat Dette debatoplæg er vedtaget og udgivet i forbindelse med pædagogmedhjælpernes kongres i Oplægget er udarbejdet af Finn Danielsen og Jan Simon Petersen i samarbejde med pædagogisk udvalg i Pædagogisk Medhjælper Forbund. Såfremt du ønsker hjælp til at arrangere debataften eller lignende, kan du kontakte Finn Danielsen og Jan Simon Petersen gennem din lokale fagforening. Forsidefoto: Morten Skjerk. Lauout og tryk: Kruse offset.

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere