Brugervejledning. devireg 540/550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. devireg 540/550"

Transkript

1 DK Brugervejledning devireg 540/550

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion til devireg Brugen af deviheat varmesystemet 6 Daglig betjening 7 Indstilling af ur og ugedag 10 Programmering af Timer 11 Garantibevis 16 Pas på at der ikke hænger gardiner eller håndklæder foran termostaten. 2

3 Introduktion Du har købt en devireg 540/550 termostat, som er en integreret del af et deviheat varmesystem. DEVI har udviklet devireg 540/550 for at gøre dit gulvvarmesystem til en endnu mere miljørigtig måde at opvarme dit hjem på. devireg 540/550 arbejder dynamisk med både rum- og gulvtemperaturen for at give dig den højst mulige komfort på den mest økonomiske måde. Kun devireg 550: devireg 550 bruger de første par dage til at lære, hvordan opvarmningen af rummet gøres på den mest optimale måde. Men det er ikke alt. devireg 550 vil fortsat lære fra rummet og dermed konstant forbedre sig og dermed også din komfort og økonomi. Vi ønsker dig mange års komfort med dit nye deviheat varmesystem. 3

4 Introduktion til devireg 540/550 devireg 540 er en avanceret temperaturregulator med indbygget timer funktion. Kun devireg 550: devireg 550 er en temperaturregulator, som kan tilpasse sig rummet, og som er specielt konstrueret til gulvvarmesystemer. devireg 550 lærer, hvordan temperaturen i rummet og gulvet refl ekteres af rumopvarmningen og afkølingen udefra. Vi mennesker opfatter komfort som en kombination af gulv-og lufttemperaturen, og ved at overvåge både gulvog lufttemperaturen er det muligt at opretholde den højst mulige komfort. Da en relativt højere gulvtemperatur kan kompensere for en relativt lavere lufttemperatur, giver det også mulighed for at reducere de løbende omkostninger - uden at reducere komforten. Alt dette betyder, at så snart du har indstillet devireg 550 4

5 til den ønskede komforttemperatur, behøver du ikke gøre andet. devireg 550 vil automatisk justere varmen efter dine krav til komfort og økonomi - uanset hvordan vejret er udenfor. Dette betyder også, at devireg 550 er i stand til at opdage et pludseligt temperaturfald i rummet, og i stedet for at påbegynde en kraftig opvarmning bruger devireg 550 alle sine informationer og erfaringer, for at se om det ikke blot er et vindue, der står åbent i 10 minutter! Selv programmering af natsænkning (dvs. sænkning af temperaturen i løbet af natten) er meget enkel. Du behøver ikke at beregne, hvor tidligt opvarmningen skal begynde for at kunne opnå en bestemt temperatur til et bestemt tidspunkt. Du skal blot fortælle devireg 550, hvornår du ønsker komforttemperatur, og devireg 550 klarer resten. devireg 550 ved, hvornår opvarmningen skal begynde for at imødese din valgte komforttemperatur på det rette tidspunkt ud fra de oplysninger, den har om rummet. - devireg termostaten som tænker selv! 5

6 Brugen af deviheat varmesystemet Knappens funktion Knappen kan drejes til begge sider; det vises ved... eller knappen kan trykkes på/holdes inde; det vises ved... Oversigt over symboler i displayet Symbol for Timer On Symbol for frostsikring Numerisk display for tid, temperatur, tekst m.m. Ugedage Blinkende prik for aktuel tid Symbol for indstilling af ur 6 Symbol for at rumtemperatur er under set-punkt Symbol for grader Indikation af AM/PM tid ved 12 timers ur 24 timers urkrans der viser aktuel tid og timerprogrammering Symbol for timerprogrammering

7 Daglig betjening devireg 540/550 har to temperaturindstillinger : Konstant temperatur med timer frakoblet. Kan anvendes f.eks. som Party Mode eller for at sænke temperaturen konstant, når man er bortrejst over flere dage. Indikeres med en ubrudt urkrans... Timerindstilling med automatisk skift mellem økonomi- og komforttemperatur. Ur og timer skal være programmeret! Indikeres med timersymbol samt urkrans, der viser timerprogram... (Displayet viser samme temperatur under både komfort- og økonomiperioder. Men temperaturen bliver, i økonomiperioder, sænket svarende til natsænkningsniveauet.) 7

8 Du ønsker at hæve temperaturen... Drej med uret for at hæve temperaturen. Du ønsker at sænke temperaturen... Drej mod uret for at sænke temperaturen. Du ønsker at til- eller frakoble timerfunktion for natsænkning... Tryk på knappen for at tilkoble timerfunktionen. devireg 540/550 vil nu automatisk følge programmet for natsænkning. Hvis du senere ønsker at frakoble timerfunktionen igen; tryk på knappen... Natsænkning mellem og Klokken er mellem og

9 Markeringen på urkransen viser, hvornår der er normal temperatur, og hvornår der er natsænkning. En blinkende prik viser det aktuelle tidspunkt (hver halve time). Drejes temperaturen ned til +5ºC, skifter termostaten over til frostsikring, som vises i displayet. Hvis temperaturen forsøges sænket yderligere, vil termostaten slå helt fra (kun muligt med timer frakoblet). Når temperaturen hæves igen, slår termostaten automatisk til igen. Hvis devireg 540/550 kun benytter en gulvføler, viser displayet ikke den aktuelle temperatur (5º til 35º), men en skala fra 0 til 10. 9

10 Indstilling af ur og ugedag Du ønsker at stille uret... (Uret er ikke indstillet fra fabrikken) 3 sek. Hold knappen inde i 3 sekunder. Uret kan nu stilles frem eller tilbage, ved at dreje knappen h.h.v. til højre eller venstre. Ugedagen indstilles ved at stille på uret, indtil det passerer 0:00 enten frem eller tilbage. Numrene 1-7 tilhører ikke en bestemt ugedag, så du kan frit vælge, hvilken dag i ugen der skal være nr. 1 osv. Når uret er indstillet korrekt, tryk på knappen for gemme indstillingen. 10

11 Programmering af Timer Du ønsker at sætte/ændre programmet for natsænkning... (Timeren er ikke sat fra fabrikken) 6 sek. Hold knappen inde i 6 sekunder... Programmet for natsænkning kan nu redigeres. Drej først på knappen for at vælge den ugedag, med hvilken du vil starte programmeringen... Tryk på knappen for at starte programmeringen... 11

12 Herefter skiftevis drejer og trykker man på knappen for at vælge henholdsvis perioder med økonomi- og perioder med komforttemperatur. Programmeringen skifter mellem lav (økonomi) og høj (komfort) temperatur for hver gang, du trykker på knappen. Og mellem hvert tryk kan du, ved at dreje på knappen, vælge det tidsrum, indenfor hvilket du ønsker den aktuelle tilstand. 12

13 Eksempel Når du er kommet ind i programmeringen, vælg en dag og tryk på knappen... Drej nu frem til første tidspunkt, hvor du vil have normal temperatur, f.eks. klokken 06:00. Tryk... Drej videre til temperaturen igen skal sænkes, f.eks. klokken 07:30. Tryk... 13

14 Og drej frem til næste normalperiode, f.eks. klokken 15:30, og tryk... Drej herefter frem til det tidspunkt, hvor sidste sænkning af temperaturen skal begynde, f.eks. klokken 22:30, og tryk... 14

15 Drejer du videre herfra, fortsætter programmet automatisk med næste dag. Og sådan kan programmeringen fortsættes for hele ugen. Afslut Når du har afsluttet programmeringen, skal ændringerne gemmes. Dette gøres ved at holde knappen ind i tre sekunder, hvorefter displayet vender tilbage til normal visning. 3 sek. Husk (kun devireg 550): Med devireg 550 skal du blot programmere det tidspunkt, hvor du ønsker, det skal være varmt, så finder termostaten selv ud af resten. Du behøver altså ikke forsøge at beregne, hvornår opvarmningen skal begynde, det klarer devireg 550 for dig. 15

16 DEVI Garantien: De har købt en devireg 540/550 termostat, som udgør en integreret del af et deviheat varmesystem, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. deviheat er en komplet varmeløsning med devifl ex varmekabler, devireg termostater samt devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres devireg system, er vi hos DEVI, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de alminde-lige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivningsbestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: DEVI yder 10 års garanti på devifl ex varmekabler og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne, og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for DEVI eller en autoriseret DEVI-forhandler. Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt i øverste venstre hjørne af forsiden på installationsvejledningen. DEVI forpligter sig til at reparere eller levere en ny enhed gratis for kunden. I tilfælde af fejlbehæftede devireg termostater forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gælder ikke for installationer, der er foretaget af uautoriserede elektrikere, eller fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. DEVI vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning.

17 Navn: Garantibevis Der ydes hermed DEVI Garanti til: Adresse: Postnr./by: Telefon: Bemærk venligst! DEVI Garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt udfyldes. Se øvrige betingelser på bagsiden Elektriske installationer udført af: Data for installation: Termostattype: Produktionskode: Leverandørens stempel: DEVI DK 7100 Vejle Telefon Fax

18

19

20 Tilslutningsdiagram: 29 Netværks tilslutning Kun devireg 550

21 Tekniske specifikationer: Temperaturområde: Temperaturbegrænsning: Driftsspænding: Ohmsk belastning: Induktiv belastning: Energiforbrug: Batteri back-up: Natsænkning: Offset: Kapslingsklasse: Følertype: Følerværdi: +5º til +35 C eller OFF +20º til +50ºC V ~ 50/60 Hz 250 V ~ 16 A cos ϕ = 0.3 Max. 1 A < 500 mw 100 timer 0º til -30ºC -5,5º til +5,5ºC IP 30 NTC 15 kohm / 25ºC 28

22 Nr: Fejl: Hvad gør jeg: 2 Konfi gureret som Master, men kan fi nde endnu en Master Kun én enhed kan konfi - gureres som Master 6 5 Følerfejl Gulvføleren afbrudt Følerfejl Gulvføleren kortsluttet Udskift gulvføleren Udskift gulvføleren Fejl på gulvføler/følerledning eller overophedning af termostaten vil medføre frakobling af varmen. 27

23 Fejlmeddelelser: devireg 540/550 har et indbygget system, som konstant undersøger varmesystemet, termostaten selv og et muligt netværk for funktionsfejl. Hvis der opstår en fejl, vil displayet blinke og den fundne fejl kan afl æses. Fejlnummeret kan ses på ugedagene 1-7: Nr: Fejl: Hvad gør jeg: Uret er ikke indstillet Termostaten er slukket på grund af overophedning Konfi gureret som Slave, men kan ikke fi nde en Masterenhed Indstil uret Lad termostaten afkøle et stykke tid. Gå derefter ind i grundopsætningen for at forlade fejlmeddelelsen En af enhederne skal konfi gureres som Master 26

24 Den maksimale længde af ledningerne er op til 500 m. Hvis fl ere masterenheder er konfi gureret på netværket, vil en fejlmeddelelse blinke i displayet, og enheden skal konfi - gureres igen. Hvis en devireg 550 er konfi gureret som slaveenhed, vil følgende parametre blive styret fra masterenheden: Ur Ugedag Cº eller Fº 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Natsænkningsprogram Tilbehør til netværk: Netsværkskabel En-leder 0,75 mm 2 (100 m) 25

25 Netværkstilslutning (kun devireg 550): Flere devireg 550 kan forbindes i et netværk. Alle devireg 550 ere installeret i en bygning kan forbindes med hinanden via netværk, som giver mulighed for central justering af programmering og andre parametre som f.eks. indstilling af ur. Netværket kan indeholde op til 32 enheder, dvs. 1 masterog op til 31 slaveenheder. Der er kun mulighed for én master enhed. En devireg 550 kan stå alene, selv om den er forbundet til netværket. Termostaten vil ikke reagere på eller sende netværksinformationer, men den vil tælle som en af de maksimum 32 enheder i netværket. Netværket er et separat net med to ledninger; ledningerne er uden skærm, ikke snoede og ikke polariserede for hurtig installation. Enhederne tilsluttes parallelt i netværket. Netværksledningerne kan fremføres i samme rørføring som spændingsførende ledere. 24

26 Fabriksindstilling: Termostaten er fra fabrikken indstillet med følgende parametre: Betjening Fabriksindstilling Mulige valg Netværkstype Alene Alene, Master (kun devireg 550) eller Slave Temp. visning Cº Cº eller Fº Føler Rum- + gulvføler Rum-, gulv- eller rum- + gulvføler Maks. temperatur +45ºC +20ºC til +50ºC Offset 0.0ºC -5,5ºC til +5,5ºC Natsænkning -5ºC -1º til -30ºC Ugedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urvisning timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslet --:-- --:-- Timerindstillinger - Op til 336/uge 23

27 Til sidst skal uret indstilles... Vælg først, om uret skal være 24 timer eller 12 timer AM/PM. Drej for at vælge 12 eller 24 timer, og tryk... For at afslutte grundopsætningen, tryk på knappen, hvorefter displayet vender tilbage til den daglige betjeningsmenu. 22

28 I forbindelse med den indbyggede Timer kan termostaten programmeres til at sænke temperaturen f.eks. om natten. Antallet af grader, som temperaturen skal sænkes, kan her (LO) vælges mellem 0ºC og -15ºC. Drej for at vælge økonominiveau, og tryk... (Vælg -5ºC, hvis temperaturen skal sænkes med 5 grader). Hvis normal rumopvarmning er installeret, bør temperaturen ikke sænkes med mere end ca. -5ºC om natten. 21

29 Offset (OFFS) kan bruges til at korrigere temperaturvisningen i devireg 540/550 for eventuel misvisning i forhold til et termometer i rummet. Hvis termometeret f.eks viser 1ºC mere end termostaten, kan denne offset justeres med +1ºC. Indstillingsområdet er fra -5,5ºC til +5,5ºC. Drej for at vælge offset, og tryk... 20

30 Af hensyn til forskellige gulvtyper kan der vælges en maksimal temperatur i gulvet (Mt), der ikke må overskrides. Temperaturen kan justeres mellem 20ºC og 50ºC. Drej for at vælge maksimum gulvtemperatur, og tryk... Bemærk venligst! Den maksimale gulvtemperatur er fra fabrikken indstillet til 45ºC for at undgå overophedning. I forbindelse med trægulvskonstruktioner anbefaler DEVI at begrænse den maksimale temperatur til 27ºC. Maks. temperaturindstilling for forskellige gulvkonstruktioner! Fliser på spånplade Tæppe/vinyl på spånplade Trægulve (parket, planker osv.) Andre (beton, cement osv.) 27ºC 35ºC 27ºC 45ºC 19

31 devireg 540/550 kan benytte sig af to følere, en indbygget samt en ekstern, der placeres i gulvet. Vælg den eller de følere, der skal anvendes til det aktuelle varme-system. Drej for at vælge rumføler (r S), gulvføler (FS) eller både rum- og gulvføler (rfs), og tryk... (Hvis devireg 540/550 kun benytter gulvføler, vil den aktuelle temperatur (5º til 35º) ikke vises i displayet, men derimod en skala fra 0 til 10). Benyt ALTID gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 18

32 Herefter vælges, om termostaten skal vise Celcius- eller Fahrenheitgrader. Drej for at vælge Cº eller Fº, og tryk... 17

33 Kun devireg 550: Den første funktion, der skal vælges i grundopsætningen, er om devireg 550 skal fungere alene, som Mastereller som Slavetermostat. Er fl ere termostater koblet sammen i et netværk, må kun én termostat være Master! For yderligere oplysninger om Netværk og Master/Slavefunktion, se særskilt afsnit på side 24. Drej for at vælge Alone (ALO), Master (MAS) eller Slave (SLA), og tryk... Bemærk venligst! Vælges Slave, vil ikke alle indstillinger være mulig i grundopsætningen. De manglende indstillinger kan justeres på Masterenheden. 16

34 Ændring af grundopsætningen Hvis det er nødvendigt at ændre i grundopsætningen, skal knappen holdes inde i 12 sek. Det er herefter muligt at få adgang til grundopsætningsmenuen ved at vælge koden! Drej for at vælge kode... Koden der skal vælges: 0044 Når koden er valgt, tryk på knappen sek. 15

35 devireg 540/550 kan benytte sig af to følere, en indbygget samt en ekstern, der placeres i gulvet. Vælg den eller de følere, der skal anvendes til det aktuelle varme-system. Drej for at vælge rumføler (rs), gulvføler (FS) eller både rum- og gulvføler (rfs), og tryk... (Hvis devireg 540/550 kun benytter gulvføler, vil den aktuelle temperatur (5º til 35º) ikke vises i displayet, men derimod en skala fra 0 til 10). Benyt ALTID gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 14

36 Aktivering af devireg 540/550 Når termostaten første gang tilsluttes netspændingen, skal en kode vælges, før man får adgang til grundopsætningen. Drej for at vælge kode... Koden der skal vælges : 0044 Når koden er fundet, tryk på knappen... De følere, der skal benyttes, skal nu vælges... 13

37 Spænd IKKE hårdt! 12

38 Advarsel Bemærk, før der udføres arbejde på devireg 550, bør det sikres, at forsyningen til alle termostater, der måtte være koblet i nætværk, er afbrudt. Det er nu muligt at samle termostaten igen ved først at placere rammen, derefter monteres displaymodulet, og til sidst trykkes frontdækslet på plads. Bemærk: Displayet skal placeres forsigtigt på modulet, og det 8-benede stik skal sættes præcist i ved at benytte de 4 tapper omkring stikket. Når de 2 skruer i siden skrues i, må de IKKE skrues hårdt i. De skal blot spændes let. 11

39 For at opnå det bedste resultat ved brug af devireg 540/550, bør nogle simple regler følges, når termostaten placeres på væggen: - Installationshøjde, typisk mellem cm, når devireg 540/550 anvendes som rumføler. - Ikke på en ydervæg. - Ikke på en væg, der rammes af direkte sollys. - Med passende afstand til døre og vinduer, der kan åbnes. - På et sted hvor den ikke bliver dækket af gardiner, håndklæder eller lign., der måtte hænge foran. Placering af termostat devireg 540/550 må ikke installeres i mindre rum med utilstrækkelig ventilation, såsom badeværelser. I disse tilfælde placeres termostaten udenfor rummet og det er gulvfølermodulet der benyttes (FS). Termostaten må ikke placeres på steder hvor den udsættes for vandstænk eller anden fugtig påvirkning. 10

40 Termostaten kan nu monteres i vægboksen. Skruehuller 9

41 Når devireg 540/550 installeres skal opvarmningstypen og dermed følertypen vælges. DEVI anbefaler, at der altid benyttes gulvføler! Komfortopvarmning: - Konstant temperatur på gulvet i f.eks. badeværelse eller andre rum, hvor man ofte går med bare fødder. - Monter gulvføleren og vælg kun gulvføler i grundopsætningen. Total rumopvarmning: - Styring af rumtemperaturen i opholdsrum, stuer osv. - Monter gulvføleren og vælg både gulv- og rumføler i grundopsætningen. Ingen gulvføler: - En gulvføler er ikke til stede og kan ikke installeres. - Vælg kun rumføler i grundopsætningen. - Vær opmærksom på, at temperaturstyringen er mindre præcis uden gulvføler. DEVI anbefaler, at der installeres en gulvføler. Benyt IKKE devireg 540/550 uden gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 8

42 Tilslutning af termostaten skal ske som vist nedenfor. M Nettilslutning V 50/60 Hz NTC-føler Varmeelement Maks. belastning 16 Amp. Netværksopkobling Kun devireg 550 7

43 Fjern rammen fra termostaten. Ramme 6

44 Fjern de to skruer - én i hver side - og træk forsigtigt displaymodulet af. Skruer 5

45 Installation af devireg 540/550: Når devireg 540/550 skal installeres, skal man starte med at fjerne frontdækslet ved forsigtigt at trykke på udløsertappen i toppen (midterste hul) og trække dækslet ud. Udløsertap 4

46 Indholdsfortegnelse Installation af devireg 540/550 4 Aktivering af devireg 540/ Ændring i grundopsætning 15 Fabriksindstillinger 23 Netværk 24 Fejlmeddelelser 26 Tekniske specifi kationer 28 Tilslutningsdiagram 29 Bemærk venligst: devireg 540/550 skal tilsluttes og grundopsætningen skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruktionen. 3

47

48 GB DK DK Installationsvejledning Installationsvejledning Instruction devireg 540/

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid Devireg TM 550 DK Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 316

DK Installationsvejledning. devireg 316 DK Installationsvejledning devireg 316 Ž Anvendelsesområder: devireg 316 er en universal DIN-skinnetermostat med en byggehøjde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring af rumtemperatur, gulvtemperatur,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsvejledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) er en enhed der tænder og slukker for varmen. Der

Læs mere

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning DK Devireg TM 27 Installations- og brugervejledning 1 Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. Din bolig har fået installeret et elektrisk gulvvarmesystem fra DEVI. DEVI er Europas ledende gulvvarme

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat electricheating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss ECtemp Touch 1 Introduktion..................... 2 1.1 Tekniske specifikationer...........

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 233 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 233 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK/NO Installationsvejledning Devireg 850 jord eller tag system (1 4 følere) Dansk Svensk Finsk Norsk Indhold: 1. Installationsvejledning jord anlæg.................................... 1.a. Placering

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Smart. Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring.

Installationsvejledning. DEVIreg Smart. Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring. DEVIreg Smart Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring www.devi.dk Indhold 1 Introduktion................... 2 2 Tekniske specifikationer............ 4 3 Sikkerhedsinstruktioner...........

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Installation & bruger manual Devireg 850 føler

Installation & bruger manual Devireg 850 føler DK Installation & bruger manual Devireg 850 føler 1 Indholdsfortegnelse 1 Føler og kontrolzoner 2 1.1 Følertyper og funktioner 2 1.2 Kontrol zoner 3 1.3 Tilknytte følere til kontrol zone 4 2 Installation

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere