Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II"

Transkript

1 Appendiks C Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II Efterfølgende bringes en oversigt over de mest centrale patienthistorier (kasuistikker) i Det sunde menneske, bind I-II og Det syge menneske, bind I-II. Oversigten er alfabetisk efter patientens vigtigste symptomer og. Symptomer og Abdominalsmerter, akutte Abdominalsmerter, kroniske Afasi (sprogforstyrrelse) Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Pernille Tomsgaard (56 år) Addisons sygdom, influenza DSYM II. s. 34 Britt Hove (47 år) Cancer i ovarierne DSYM II s. 482 Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Afføringslækage Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Akut forvirring Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 (delirium) Gerd Larsen(78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Albuesmerter Carl-Frederik (3 år) Albueledsluksation DSYM II s. 300 Amenorré Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 (manglende menstruation) Amenorré Bente Stokland (16 år) Fysisk og psykosocialt stress DSYM II s. 646 (udeblivende menstruationsblødning) Ammeproblemer Eva Sand (29 år) Normal fødsel og barselsperiode DSUM II s. 287 Angst Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Apnø (respirationsstop) Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Apraksi (svækkelse af evnen til at gennemføre sammensatte handlinger) Ataksi (ukoordinerede bevægelser) Harald Mathiesen (63 år) Signe Herlufsen (23 år) Thor Rasmussen (67 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Multipel sklerose DSYM II s. 149 Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s APPENDIKS C

2 Balanceproblemer Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Belægning på tungen Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Bevidsthedssvækkelse Bilyd Daniel Ramsted Per Gerby (52 år) Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Henrik Knudsen AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Fallots tetrade DSUM I s. 181 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Bleg hud Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bleg, klam hud Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 APPENDIKS C 375

3 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Blod i afføringen Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Kristian Dalheim Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Blodblandet sæd Per Mikkelsen (44 år) Ingen sygdom DSUM II s. 239 Blodudtrædninger i huden Bradykardi (langsom puls) Per Gerby (52 år) Karin Ødegårds søn Amanda Aamund Viktoria Bjørnstads datter Bradykinesi (langsomme bevægelser) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Frakturtendens Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Smerter i thorax Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Hans Kristensen Myokardieinfarkt DSYM I s. 43 (58 år) Karin Larsen Angina pectoris DSYM I s. 146 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM Is. 328 atrieflimren, diabetes Irene Nielsen (73 år) Hjertetamponade DSYM I s. 330 Bilfører (anonym) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 364 hyperkolesterolæmi Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Anders Østergård Kronisk belastningslidelse i thorax DSYM II s. 290 (59 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ingeborg Lange Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, DSYM II s. 678 (88 år) osteoporose Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, DSYM II s. 716 akut respirationsinsufficiens, hypovolæ- misk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Cyanose Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (blålig hudfarve) og lav iltmætning Henrik Knudsen Fallots tetrade DSUM I s. 181 Kenneth Hansson (65 år) Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s APPENDIKS C

4 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Hans Andersen Pulmonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen (68 år) Karin Pedersen (24 år) Mette Halvorsen (41 år) Laila Karlsen (73 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). bakteriel DSYM I s. 379 pneumoni Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, overarmsfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 237 Anonym, nyfødt, Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Dehydrering Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Desorientering Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Diarré (løs og hyppig Kjeld Rosendahl Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 35 afføring) (48 år) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Diplopi (dobbeltsyn) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Dysartri (utydelig tale) Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Dysfagi (synkebesvær) Dysfagi (synkeproblemer) Dysmenorré (smertefuld menstruation) Dysmorfe træk (afvigende udseende) Dyspareuni (smerter ved samleje) Dyspepsi (ubehag i øverste del af abdomen efter måltider) Dyspnø (besværlig vejrtrækning, åndenød) Arne Frederiksen (67 år) Claus Eriksen (84 år) Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 Lægemiddelbivirkning, obstipation, Alzheimers sygdom, diabetes, nyreinsufficiens DSYM II s. 681 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Viktoria Bjørnstads datter Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sigrid Andersen (57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 APPENDIKS C 377

5 Dyspnø (respirationsbesvær) Dyspnø (åndenød) Dårlig balance og faldtendens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Peter Vestergaard (1 år) Pneumoni DSYM I s. 185 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 233 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Kåre Christensen (68 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel pneumoni DSYM I s. 379 Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Anonym, nyfødt Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 mdr.) Forkølelse DSYM II s. 626 Ingeborg Lange (88 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Martha Høyer (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab DSYM II s. 678 DSYM II s. 715 DSYM II s. 716 DSYM II s. 694 Dårlig ånde Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Feber Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Frederik Gundersen (73 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s APPENDIKS C

6 Fejlstilling af led Fejlstilling i bevægeapparatet Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Henrik Frandsen (10 år) Karsten Årup (93 år) Harald Asmussen Pernille Tomsgård (56 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, DSYM I s. 583 bakteriel pneumoni Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Ragnhild Halvorsen Reumatoid artritis (leddegigt) DSYM I s. 120 (64 år) Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Anders (2 uger) Klumpfod DSYM II s. 329 APPENDIKS C 379

7 Forsinket sprogudvikling Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Obstipation Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Forvirring Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Fremtrædende Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 halsvener Funktionssvigt, Grethe Larsen (84) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 akut Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Følelsesløshed og Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 sansetab Gangbesvær Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Katinka Ellingsen (85 år) Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 310 Generelle smerter Åge Karlsen (76 år) Prostatacancer DSYM I s. 136 Glemsomhed Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Grove ansigtstræk Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Gulbrun hud Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Hallucinationer Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Halsbrand Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Hjertebanken Hofte- og lårsmerter Ingeborg Lange (88 år) Katinka Ellingsen (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 678 DSYM II s. 310 Hoste Rune Pedersen (23 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni DSYM I s. 394 (81 år) Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Hovedpine Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus Pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s APPENDIKS C

8 Hudblødninger Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Alexandra Andersen (84 år) Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem DSYM II s. 687 Hudforbrændinger Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 Hukommelsestab Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Hurtig fosterlyd Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Hurtig respirationsfrekvens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24). DSYM I s. 25 Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 223 (65 år) Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSUM I s. 352 Hans Andersen Pumonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel DSYM I s. 379 (68 år) pneumoni Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse frakturer DSYM I s. 418 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Hurtig respirationsfrekvens Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 Forkølelse DSYM II s. 626 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, DSYM II s. 705 shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose APPENDIKS C 381

9 Hyperglykæmi (høj blodglukose) Hypertension (højt blodtryk) Hypoglykæmi (lav blodglukose) Hypotension (lavt blodtryk) Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Elisabeth Grimstad Svend Lie (69 år) Konrad Nordgaard (68 år) Inger Omdahl (63 år) Anna Holberg (72 år) Preben Rose (52 år) Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Primær hypertension, hjerteinsufficiens, nyreinsufficiens, diabetes DSUM I s. 303 DSYM I s. 573 DSYM I s. 617 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted Mona Larsen (24 år) Ali Hassan (11 mdr.) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes DSYM II s. 401 DSYM II s. 565 DSYM II s. 589 DSYM II s. 705 DSYM II s APPENDIKS C

10 Hæmatemese (blodigt opkast) Hæmaturi (blod i urinen) Hæmoptyse (ophostning af blod) Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Kenneth Jerndahl Enkel nyrecyste, galdesten DSYM I s. 596 (53 år) Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Hæshed Peder Sørensen (77 år) Larynxcancer DSYM I s. 389 Hævede ankler Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Hævede lymfeknuder Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 (31 år) Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Hævelse af underekstremiteter Hævelse i bevægesystemet Camilla Karstensen (35 år) Otto Karlsen (68 år) Adrian Helgesen Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Aleksandra Andersen (84 år) Laila Karlsen (73 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 328 atriflimren, diabetes Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 589 DSYM II s. 673 DSYM II s. 687 DSYM II s. 237 Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Hævelse i scrotum Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Hævelse om øjnene Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 APPENDIKS C 383

11 Hævelse på halsen Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Hørenedsættelse Dagny Frydenlund Ørevoksprop, aldersbetinget høretab DSUM II s. 104 (91 år) Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Høretab Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Hånd- og fingersmerter Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Håraffald Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ikterus Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Beate Monfeldt Pancreascancer DSYM I s. 488 (62 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Ildelugtende urin Morten Sunde (3 år) Vesikoureteral refluks, hydronefrose DSYM II s. 636 Infertilitet Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sidse og Frank Edvardsen (33 og 35 år) Ar i æglederne (Sidse) og ringe sædkvalitet (Frank) DSYM II s. 530 Inverteret plantarrefleks Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Knude i huden Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Klodsethed Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kløe Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Kløe i huden Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Kløe i genital regionen Lise Frederiksen Akut vaginitis, genital descens, diabetes, DSYM II s. 499 (75 år) nyreinsufficiens, polyneuropati, nedsat syn, kognitivt svigt Kløende øjne Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s.190 Knude i brystet Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Sigrid Molvig (41 år) Fibroadenomatose DSYM II s. 516 Knude i prostata Hans Jensen (75 år) Prostatacancer DSYM I s. 171 Knude ved anus Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Knæsmerter Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Koncentrationsproblemer Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kraftesløshed Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s APPENDIKS C

12 Krampeanfald Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Kramper Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Kronisk sår Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Kronisk tilstoppet Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 næse Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Kuldefølelse Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Kvalme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Sigrid Andersen 57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Anna Holberg (72 år) Krisitian Winther (73 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 353 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Lammelser Verner Aas (78 år) Hjerneblødning, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Langsomt fremadskridende fødselsproces Ledsmerter Mona Larsen (24 år) Ragnhild Halvorsen (64 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Reumatoid arthritis (leddegigt) DSYM I s. 120 APPENDIKS C 385

13 Anton Johansen (86 år) Urinsyregigt DSYM I s. 131 Leverforstørrelse Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Levertumor Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Ømhed i uterus Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Lysfølsomhed Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Lysstive pupiller Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Manglende ekstremitet Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 støtte og snubletendens Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Manglende eller langsom fosterlyd Manglende suttevilje Mette Lyngstad (28 år) Mona Larsen (24 år) Signe Nystads søn Viktoria Bjørnstads datter Intrauterin fosterdød, diabetes DSYM II s. 539 Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Hypoglykæmi, kravebensfraktur, fødselstumor DSYM II s. 616 Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maskeansigt Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Abdominalsmerter Oskar Frederiksen Gastroøsofageal refluks DSYM I s. 173 (78 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Medtaget almentilstand, Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 akut Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Viktoria Bjørnstads Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 datter Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Medtaget almentilstand, Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 kronisk Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenalt nyreinsufficiens, metabolisk acidose Mekanisk skade på Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 huden Mental retardering Mohammad Abdul (1 år) Føllings sygdom (fenylketonuri) DSYM I s APPENDIKS C

14 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Miltforstørrelse Peter (3 år) Akut lynfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Modermærke med Ole Johnsrud (35 år) Malignt melanom DSYM I s. 126 unormalt udseende Kristine Berg (26 år) Malignt melanom DSYM II s. 375 Muskelatrofi Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelrykninger Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelsmerter Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Nakkestivhed Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Nattesved Nedsat almentilstand Nedsat almentilstand, akut Daniel Ramsted Harald Mathiesen (63 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 401 DSYM II s. 69 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Thomas Kristoffersen Akut pyelonefritis (nyrebækkenbetændelse) DSYM I s. 160 (2 år) Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Inger Omdahl (63 år) Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, DSUM I s. 303 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, gammelt myokardieinfarkt Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 APPENDIKS C 387

15 Nedsat almentilstand, kronisk Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Leif Våge (53 år) Lungecancer, lægemiddeludløst svigt i DSYM II s. 436 infektionsforsvaret, septisk shock Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke ((43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen (31 år) Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Kristian Poulsen Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 (56 år) Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Dagny Jepsen (89 år) Caries, parjodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Beate Monfeldt Pancerascancer DSYM I s. 488 (62 år) Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed (55år) Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 (89 år) Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Nedsat appetit Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Alexander Corneliussen (10 mdr.) Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Nedsat bevægelse af arme og ben Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s APPENDIKS C

16 Nedsat stemningsleje Niels Olsen (4 år) Osteomyelitis DSYM II s. 644 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Neglekt Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Neglekt (halvsidig Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 reduceret opmærksomhed) Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Nystagmus (rytmisk skifte mellem hurtige og langsomme øjenbevægelser) Ondt i halsen Opgylpning Opkastning Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Harald Asmussen Elise Gormsen Karoline Engstrøm (85 år) Kristian Dalheim Ali Hassan (11 mdr.) Pernille Tomsgård (56 år) Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Mekanisk ileus DSUM I s. 237 Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Oppustet ansigt Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Ortostatisk hypotension Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (lavt blod- tryk i stående stilling) (68 år) Overvægt Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Personlighedsændring Petekkier (spontane hud- og slimhindeblødninger) Proteinuri Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Martin Vig (73 år) Ørevokspropper, psykose DSYM II s. 218 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 Janne Berg (21 år) Paracetamolforgiftning DSYM I s. 543 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi DSYM I s. 573 APPENDIKS C 389

17 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pus i øjet Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Raserianfald Martine Vig (5 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Bevidsthedssvækkelse Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Per Thorvaldsen Alkoholisme, dehydrering, hypoglykæmi, DSYM I s. 60 (46 år) hypernatræmi, hypomagnesæmi, hypofosfatæmi, metabolisk acidose Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt arortaaneurisme DSYM I s. 303 Johan Asmussen Myokardieinfarkt, ventrikelflimren DSYM I s. 339 (47 år) Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel infektion, narkotikamisbrug DSYM I s 356 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, overvægt, tidligere myokardieinfarkt DSYM II s. 52 Reduceret højdevækst Rigiditet (øget modstand mod enhver udstrækning af en muskel) Ringe appetit Harald Mathiesen (63 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Mikkel Vig (12 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Gunvor Steffensen (89 år) Marie Hansen (78 år) Underernæring DSUM I s. 353 Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, artrose DSUM II s. 70 Ringe madlyst Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Ryg- og nakkesmerter Gro Thorkildsen Akut lumbago, nakkemyalgi DSYM II s. 281 (53 år) Rygsmerter Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Rygsmerter, akutte Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Rygsmerter, kroniske Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s APPENDIKS C

18 Beate Monfeldt (62 år) Pancreascancer DSYM I s. 488 Rystende hænder Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, DSYM II s. 161 (67 år) bakteriel pneumoni Røde øjne Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs syge DSYM II s. 194 Rød halsslimhinde Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Rød og indtrukket trommehinde Rødt bryst Rødt, hævet tandkød Ali Hassan (11 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Gitte Henriksen (31 år) Dagny Jepsen (89 år) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Rødt udslæt Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urtikaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Rød, varm hud Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Frederik Gundersen Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s. 241 (73 år) Camilla Karstensen Dyb venetrombose DSYM I s. 315 (35 år) Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Sammentrukket Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 pupil Seksuel funktionsforstyrrelse Ejnar Thomsen (64 år) Angina pectoris, generel aterosklerose DSUM II s. 249 Laila Sødal (25 år) Rygskade, tværsnitslæsion DSUM II s. 268 Erik Jørgensen (17 år) Klamydiainfektion DSYM II s. 470 Skelen Kristine Skov (4 år) Medfødt skelen DSUM II s. 94 Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Skuldersmerter Per Solhjem (46 år) Kronisk belastningslidelse i skulderregionen DSYM II s. 292 Smerter i bevægeapparatet, Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 generelle (89 år) APPENDIKS C 391

19 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Lis Hansen (43 år) Fibromyalgi, kronisk belastningslidelse i muskulatur DSYM II s. 273 Smerter i scrotum Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Smerter i siden Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign prostatahyperplasi DSYM I s. 589 Smerter i underekstremiteterne Smerter ved afføring Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Camilla Karstensen (35 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Spasticitet (øget Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 modstand mod hurtig udstrækning af en muskel) Steatoré (fedtet Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pankreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 261 afføring) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Steatoré (løs, fedtet Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 afføring) Stirrende blik Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Stivhed i bevægeapparatet Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Katinka Ellingsen Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel DSYM II s. 310 (85 år) pneumoni Stivhed i kroppen Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Stoppet næse Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Stort hoved/afvigende Kristoffer Vig (1 år) Normalvariation DSUM II s. 325 hovedform Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Svimmelhed Solveig Hansson (87 år) Rune Pedersen (26 år) Kristian Poulsen (56 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, overvægt DSYM II s APPENDIKS C

20 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 En anonym kvinde Godartet stillingsafhængig svimmelhed DSYM II s. 227 Synkesmerter Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Synkope (kortvarigt bevidsthedstab) Konrad Nordgaard (68 år) Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Synkope (kortvarigt, pludseligt bevidsthedstab) Solveig Hansson (87 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens DSYM I s. 53 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Synsfeltsudfald Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Synsnedsættelse Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Anders Madsen (58 år) Trombe i vena centralis retinae DSUM II s. 83 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Sårskader Erna (5 år) Fald på sten DSYM II s. 381 Sårsmerter Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Takykardi Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (hurtig puls) Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Hans Severinsen Arytmi (supraventrikulær takykardi) DSUM I s. 185 (91 år) Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 arieflimren, diabetes Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis DSYM I s. 356 Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Karsten Årup (93 år) Akut pyelonefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 APPENDIKS C 393

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme kapiteloversigt Forord.................................... VII Oversigt over referenter...................... IX Anamnese og objektiv undersøgelse............ 2 Den normale udvikling.......................

Læs mere

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave (A4 format) 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave

Læs mere

UNDERVISNING K14 FORÅR 2015

UNDERVISNING K14 FORÅR 2015 UNDERVISNING K14 FORÅR 2015 Undervisningstiden er som udgangspunkt fra kl. 8.15-13.00 og foregår i lokale WP25 auditorium, medmindre der står angivet noget andet i skemaet. Dette skema vil løbende blive

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. I Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 1996 Ken Lunn 2. udgave 1999 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-4604 -------- Datamateriale ------------- Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Svend Juul, Laurits

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

Medicinske fagudtryk. Lommebog med forklaringer af medicinske fagudtryk. FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V

Medicinske fagudtryk. Lommebog med forklaringer af medicinske fagudtryk. FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Medicinske fagudtryk FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26 www.foa.dk Tekst og layout: Os. Tryk: FOA-tryk september 2007 Lommebog med forklaringer af medicinske fagudtryk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV...1-1 Diagnose...1-1 Forløb...1-1 Klinisk sygdom...1-1 Udredning...1-2 Behandling...1-4 2. AK-BEHANDLING...2-1 Patient, som skal indlede AK-behandling...2-1

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Region Sjælland Almen Medicin eling, Holbæk Sygehus Maj, 2014 1 1. Indledning Specialet almen medicin er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor så speciallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION UDREDNING NYRERENS FUNKTIONER 1. Udskillelse af affaldsstoffer HØJ kreatinin HØJ urea = karbamid 2. Regulering af salt- og vandbalancen Ødem Hyperkaliæmi Metabolisk acidose

Læs mere

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder! JOURNALEN - For- og efternavn, køn, alder PATIENTS PROBLEM 1. Henvisningsårsag - Tentativ diagnose - Hvorfra indlægges patienten - Hvem har givet oplysningerne Forud for anamnesen: - Lægen bør sætte sig

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

intern medicin:geriatri

intern medicin:geriatri Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital 1. Indledning Specialet

Læs mere

SYMPTOMER PÅ... PLASTER TYPE ANBRINGELSE AF PLASTRE FORSLAG TIL ANBRINGELSE AF PLASTRE LU7

SYMPTOMER PÅ... PLASTER TYPE ANBRINGELSE AF PLASTRE FORSLAG TIL ANBRINGELSE AF PLASTRE LU7 CV = STYRENDE MEDIAN GB = GALDEBÆLRE H = HJERTE K = NYRE LI = TYKTARM LU = LUNGE LV = LEVER P = HJERTESÆKKEN SP = MILT ST = MAVEN BEMÆRK: LifeWave plastrene hjælper kommunikationssystemet i kroppen, øger

Læs mere

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

Y-Age som anvist i brugsanvisningn. Energy Enhancer på akupunkter:lu 1, Ki 1, LI 4, LI11, K27, LV3

Y-Age som anvist i brugsanvisningn. Energy Enhancer på akupunkter:lu 1, Ki 1, LI 4, LI11, K27, LV3 Plasterbutikken GB = Galdeblæren LI = Tyktarmen UB = Blæren SI = Tyndtarmen K = Nyre H = Hjerte LV = Lever P = Kredsløb ST = Maven TW = Triple Warmer SP = Milt LU = Lunge CV = Den Styrende Meridian GV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere