Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II"

Transkript

1 Appendiks C Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II Efterfølgende bringes en oversigt over de mest centrale patienthistorier (kasuistikker) i Det sunde menneske, bind I-II og Det syge menneske, bind I-II. Oversigten er alfabetisk efter patientens vigtigste symptomer og. Symptomer og Abdominalsmerter, akutte Abdominalsmerter, kroniske Afasi (sprogforstyrrelse) Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Pernille Tomsgaard (56 år) Addisons sygdom, influenza DSYM II. s. 34 Britt Hove (47 år) Cancer i ovarierne DSYM II s. 482 Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Afføringslækage Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Akut forvirring Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 (delirium) Gerd Larsen(78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Albuesmerter Carl-Frederik (3 år) Albueledsluksation DSYM II s. 300 Amenorré Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 (manglende menstruation) Amenorré Bente Stokland (16 år) Fysisk og psykosocialt stress DSYM II s. 646 (udeblivende menstruationsblødning) Ammeproblemer Eva Sand (29 år) Normal fødsel og barselsperiode DSUM II s. 287 Angst Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Apnø (respirationsstop) Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Apraksi (svækkelse af evnen til at gennemføre sammensatte handlinger) Ataksi (ukoordinerede bevægelser) Harald Mathiesen (63 år) Signe Herlufsen (23 år) Thor Rasmussen (67 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Multipel sklerose DSYM II s. 149 Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s APPENDIKS C

2 Balanceproblemer Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Belægning på tungen Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Bevidsthedssvækkelse Bilyd Daniel Ramsted Per Gerby (52 år) Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Henrik Knudsen AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Fallots tetrade DSUM I s. 181 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Bleg hud Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bleg, klam hud Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 APPENDIKS C 375

3 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Blod i afføringen Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Kristian Dalheim Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Blodblandet sæd Per Mikkelsen (44 år) Ingen sygdom DSUM II s. 239 Blodudtrædninger i huden Bradykardi (langsom puls) Per Gerby (52 år) Karin Ødegårds søn Amanda Aamund Viktoria Bjørnstads datter Bradykinesi (langsomme bevægelser) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Frakturtendens Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Smerter i thorax Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Hans Kristensen Myokardieinfarkt DSYM I s. 43 (58 år) Karin Larsen Angina pectoris DSYM I s. 146 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM Is. 328 atrieflimren, diabetes Irene Nielsen (73 år) Hjertetamponade DSYM I s. 330 Bilfører (anonym) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 364 hyperkolesterolæmi Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Anders Østergård Kronisk belastningslidelse i thorax DSYM II s. 290 (59 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ingeborg Lange Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, DSYM II s. 678 (88 år) osteoporose Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, DSYM II s. 716 akut respirationsinsufficiens, hypovolæ- misk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Cyanose Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (blålig hudfarve) og lav iltmætning Henrik Knudsen Fallots tetrade DSUM I s. 181 Kenneth Hansson (65 år) Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s APPENDIKS C

4 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Hans Andersen Pulmonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen (68 år) Karin Pedersen (24 år) Mette Halvorsen (41 år) Laila Karlsen (73 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). bakteriel DSYM I s. 379 pneumoni Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, overarmsfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 237 Anonym, nyfødt, Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Dehydrering Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Desorientering Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Diarré (løs og hyppig Kjeld Rosendahl Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 35 afføring) (48 år) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Diplopi (dobbeltsyn) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Dysartri (utydelig tale) Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Dysfagi (synkebesvær) Dysfagi (synkeproblemer) Dysmenorré (smertefuld menstruation) Dysmorfe træk (afvigende udseende) Dyspareuni (smerter ved samleje) Dyspepsi (ubehag i øverste del af abdomen efter måltider) Dyspnø (besværlig vejrtrækning, åndenød) Arne Frederiksen (67 år) Claus Eriksen (84 år) Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 Lægemiddelbivirkning, obstipation, Alzheimers sygdom, diabetes, nyreinsufficiens DSYM II s. 681 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Viktoria Bjørnstads datter Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sigrid Andersen (57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 APPENDIKS C 377

5 Dyspnø (respirationsbesvær) Dyspnø (åndenød) Dårlig balance og faldtendens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Peter Vestergaard (1 år) Pneumoni DSYM I s. 185 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 233 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Kåre Christensen (68 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel pneumoni DSYM I s. 379 Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Anonym, nyfødt Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 mdr.) Forkølelse DSYM II s. 626 Ingeborg Lange (88 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Martha Høyer (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab DSYM II s. 678 DSYM II s. 715 DSYM II s. 716 DSYM II s. 694 Dårlig ånde Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Feber Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Frederik Gundersen (73 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s APPENDIKS C

6 Fejlstilling af led Fejlstilling i bevægeapparatet Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Henrik Frandsen (10 år) Karsten Årup (93 år) Harald Asmussen Pernille Tomsgård (56 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, DSYM I s. 583 bakteriel pneumoni Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Ragnhild Halvorsen Reumatoid artritis (leddegigt) DSYM I s. 120 (64 år) Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Anders (2 uger) Klumpfod DSYM II s. 329 APPENDIKS C 379

7 Forsinket sprogudvikling Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Obstipation Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Forvirring Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Fremtrædende Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 halsvener Funktionssvigt, Grethe Larsen (84) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 akut Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Følelsesløshed og Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 sansetab Gangbesvær Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Katinka Ellingsen (85 år) Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 310 Generelle smerter Åge Karlsen (76 år) Prostatacancer DSYM I s. 136 Glemsomhed Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Grove ansigtstræk Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Gulbrun hud Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Hallucinationer Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Halsbrand Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Hjertebanken Hofte- og lårsmerter Ingeborg Lange (88 år) Katinka Ellingsen (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 678 DSYM II s. 310 Hoste Rune Pedersen (23 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni DSYM I s. 394 (81 år) Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Hovedpine Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus Pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s APPENDIKS C

8 Hudblødninger Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Alexandra Andersen (84 år) Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem DSYM II s. 687 Hudforbrændinger Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 Hukommelsestab Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Hurtig fosterlyd Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Hurtig respirationsfrekvens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24). DSYM I s. 25 Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 223 (65 år) Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSUM I s. 352 Hans Andersen Pumonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel DSYM I s. 379 (68 år) pneumoni Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse frakturer DSYM I s. 418 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Hurtig respirationsfrekvens Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 Forkølelse DSYM II s. 626 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, DSYM II s. 705 shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose APPENDIKS C 381

9 Hyperglykæmi (høj blodglukose) Hypertension (højt blodtryk) Hypoglykæmi (lav blodglukose) Hypotension (lavt blodtryk) Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Elisabeth Grimstad Svend Lie (69 år) Konrad Nordgaard (68 år) Inger Omdahl (63 år) Anna Holberg (72 år) Preben Rose (52 år) Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Primær hypertension, hjerteinsufficiens, nyreinsufficiens, diabetes DSUM I s. 303 DSYM I s. 573 DSYM I s. 617 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted Mona Larsen (24 år) Ali Hassan (11 mdr.) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes DSYM II s. 401 DSYM II s. 565 DSYM II s. 589 DSYM II s. 705 DSYM II s APPENDIKS C

10 Hæmatemese (blodigt opkast) Hæmaturi (blod i urinen) Hæmoptyse (ophostning af blod) Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Kenneth Jerndahl Enkel nyrecyste, galdesten DSYM I s. 596 (53 år) Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Hæshed Peder Sørensen (77 år) Larynxcancer DSYM I s. 389 Hævede ankler Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Hævede lymfeknuder Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 (31 år) Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Hævelse af underekstremiteter Hævelse i bevægesystemet Camilla Karstensen (35 år) Otto Karlsen (68 år) Adrian Helgesen Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Aleksandra Andersen (84 år) Laila Karlsen (73 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 328 atriflimren, diabetes Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 589 DSYM II s. 673 DSYM II s. 687 DSYM II s. 237 Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Hævelse i scrotum Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Hævelse om øjnene Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 APPENDIKS C 383

11 Hævelse på halsen Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Hørenedsættelse Dagny Frydenlund Ørevoksprop, aldersbetinget høretab DSUM II s. 104 (91 år) Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Høretab Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Hånd- og fingersmerter Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Håraffald Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ikterus Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Beate Monfeldt Pancreascancer DSYM I s. 488 (62 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Ildelugtende urin Morten Sunde (3 år) Vesikoureteral refluks, hydronefrose DSYM II s. 636 Infertilitet Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sidse og Frank Edvardsen (33 og 35 år) Ar i æglederne (Sidse) og ringe sædkvalitet (Frank) DSYM II s. 530 Inverteret plantarrefleks Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Knude i huden Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Klodsethed Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kløe Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Kløe i huden Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Kløe i genital regionen Lise Frederiksen Akut vaginitis, genital descens, diabetes, DSYM II s. 499 (75 år) nyreinsufficiens, polyneuropati, nedsat syn, kognitivt svigt Kløende øjne Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s.190 Knude i brystet Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Sigrid Molvig (41 år) Fibroadenomatose DSYM II s. 516 Knude i prostata Hans Jensen (75 år) Prostatacancer DSYM I s. 171 Knude ved anus Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Knæsmerter Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Koncentrationsproblemer Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kraftesløshed Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s APPENDIKS C

12 Krampeanfald Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Kramper Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Kronisk sår Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Kronisk tilstoppet Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 næse Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Kuldefølelse Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Kvalme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Sigrid Andersen 57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Anna Holberg (72 år) Krisitian Winther (73 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 353 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Lammelser Verner Aas (78 år) Hjerneblødning, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Langsomt fremadskridende fødselsproces Ledsmerter Mona Larsen (24 år) Ragnhild Halvorsen (64 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Reumatoid arthritis (leddegigt) DSYM I s. 120 APPENDIKS C 385

13 Anton Johansen (86 år) Urinsyregigt DSYM I s. 131 Leverforstørrelse Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Levertumor Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Ømhed i uterus Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Lysfølsomhed Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Lysstive pupiller Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Manglende ekstremitet Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 støtte og snubletendens Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Manglende eller langsom fosterlyd Manglende suttevilje Mette Lyngstad (28 år) Mona Larsen (24 år) Signe Nystads søn Viktoria Bjørnstads datter Intrauterin fosterdød, diabetes DSYM II s. 539 Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Hypoglykæmi, kravebensfraktur, fødselstumor DSYM II s. 616 Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maskeansigt Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Abdominalsmerter Oskar Frederiksen Gastroøsofageal refluks DSYM I s. 173 (78 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Medtaget almentilstand, Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 akut Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Viktoria Bjørnstads Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 datter Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Medtaget almentilstand, Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 kronisk Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenalt nyreinsufficiens, metabolisk acidose Mekanisk skade på Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 huden Mental retardering Mohammad Abdul (1 år) Føllings sygdom (fenylketonuri) DSYM I s APPENDIKS C

14 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Miltforstørrelse Peter (3 år) Akut lynfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Modermærke med Ole Johnsrud (35 år) Malignt melanom DSYM I s. 126 unormalt udseende Kristine Berg (26 år) Malignt melanom DSYM II s. 375 Muskelatrofi Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelrykninger Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelsmerter Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Nakkestivhed Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Nattesved Nedsat almentilstand Nedsat almentilstand, akut Daniel Ramsted Harald Mathiesen (63 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 401 DSYM II s. 69 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Thomas Kristoffersen Akut pyelonefritis (nyrebækkenbetændelse) DSYM I s. 160 (2 år) Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Inger Omdahl (63 år) Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, DSUM I s. 303 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, gammelt myokardieinfarkt Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 APPENDIKS C 387

15 Nedsat almentilstand, kronisk Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Leif Våge (53 år) Lungecancer, lægemiddeludløst svigt i DSYM II s. 436 infektionsforsvaret, septisk shock Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke ((43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen (31 år) Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Kristian Poulsen Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 (56 år) Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Dagny Jepsen (89 år) Caries, parjodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Beate Monfeldt Pancerascancer DSYM I s. 488 (62 år) Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed (55år) Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 (89 år) Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Nedsat appetit Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Alexander Corneliussen (10 mdr.) Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Nedsat bevægelse af arme og ben Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s APPENDIKS C

16 Nedsat stemningsleje Niels Olsen (4 år) Osteomyelitis DSYM II s. 644 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Neglekt Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Neglekt (halvsidig Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 reduceret opmærksomhed) Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Nystagmus (rytmisk skifte mellem hurtige og langsomme øjenbevægelser) Ondt i halsen Opgylpning Opkastning Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Harald Asmussen Elise Gormsen Karoline Engstrøm (85 år) Kristian Dalheim Ali Hassan (11 mdr.) Pernille Tomsgård (56 år) Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Mekanisk ileus DSUM I s. 237 Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Oppustet ansigt Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Ortostatisk hypotension Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (lavt blod- tryk i stående stilling) (68 år) Overvægt Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Personlighedsændring Petekkier (spontane hud- og slimhindeblødninger) Proteinuri Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Martin Vig (73 år) Ørevokspropper, psykose DSYM II s. 218 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 Janne Berg (21 år) Paracetamolforgiftning DSYM I s. 543 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi DSYM I s. 573 APPENDIKS C 389

17 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pus i øjet Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Raserianfald Martine Vig (5 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Bevidsthedssvækkelse Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Per Thorvaldsen Alkoholisme, dehydrering, hypoglykæmi, DSYM I s. 60 (46 år) hypernatræmi, hypomagnesæmi, hypofosfatæmi, metabolisk acidose Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt arortaaneurisme DSYM I s. 303 Johan Asmussen Myokardieinfarkt, ventrikelflimren DSYM I s. 339 (47 år) Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel infektion, narkotikamisbrug DSYM I s 356 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, overvægt, tidligere myokardieinfarkt DSYM II s. 52 Reduceret højdevækst Rigiditet (øget modstand mod enhver udstrækning af en muskel) Ringe appetit Harald Mathiesen (63 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Mikkel Vig (12 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Gunvor Steffensen (89 år) Marie Hansen (78 år) Underernæring DSUM I s. 353 Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, artrose DSUM II s. 70 Ringe madlyst Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Ryg- og nakkesmerter Gro Thorkildsen Akut lumbago, nakkemyalgi DSYM II s. 281 (53 år) Rygsmerter Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Rygsmerter, akutte Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Rygsmerter, kroniske Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s APPENDIKS C

18 Beate Monfeldt (62 år) Pancreascancer DSYM I s. 488 Rystende hænder Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, DSYM II s. 161 (67 år) bakteriel pneumoni Røde øjne Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs syge DSYM II s. 194 Rød halsslimhinde Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Rød og indtrukket trommehinde Rødt bryst Rødt, hævet tandkød Ali Hassan (11 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Gitte Henriksen (31 år) Dagny Jepsen (89 år) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Rødt udslæt Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urtikaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Rød, varm hud Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Frederik Gundersen Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s. 241 (73 år) Camilla Karstensen Dyb venetrombose DSYM I s. 315 (35 år) Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Sammentrukket Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 pupil Seksuel funktionsforstyrrelse Ejnar Thomsen (64 år) Angina pectoris, generel aterosklerose DSUM II s. 249 Laila Sødal (25 år) Rygskade, tværsnitslæsion DSUM II s. 268 Erik Jørgensen (17 år) Klamydiainfektion DSYM II s. 470 Skelen Kristine Skov (4 år) Medfødt skelen DSUM II s. 94 Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Skuldersmerter Per Solhjem (46 år) Kronisk belastningslidelse i skulderregionen DSYM II s. 292 Smerter i bevægeapparatet, Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 generelle (89 år) APPENDIKS C 391

19 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Lis Hansen (43 år) Fibromyalgi, kronisk belastningslidelse i muskulatur DSYM II s. 273 Smerter i scrotum Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Smerter i siden Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign prostatahyperplasi DSYM I s. 589 Smerter i underekstremiteterne Smerter ved afføring Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Camilla Karstensen (35 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Spasticitet (øget Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 modstand mod hurtig udstrækning af en muskel) Steatoré (fedtet Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pankreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 261 afføring) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Steatoré (løs, fedtet Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 afføring) Stirrende blik Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Stivhed i bevægeapparatet Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Katinka Ellingsen Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel DSYM II s. 310 (85 år) pneumoni Stivhed i kroppen Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Stoppet næse Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Stort hoved/afvigende Kristoffer Vig (1 år) Normalvariation DSUM II s. 325 hovedform Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Svimmelhed Solveig Hansson (87 år) Rune Pedersen (26 år) Kristian Poulsen (56 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, overvægt DSYM II s APPENDIKS C

20 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 En anonym kvinde Godartet stillingsafhængig svimmelhed DSYM II s. 227 Synkesmerter Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Synkope (kortvarigt bevidsthedstab) Konrad Nordgaard (68 år) Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Synkope (kortvarigt, pludseligt bevidsthedstab) Solveig Hansson (87 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens DSYM I s. 53 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Synsfeltsudfald Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Synsnedsættelse Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Anders Madsen (58 år) Trombe i vena centralis retinae DSUM II s. 83 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Sårskader Erna (5 år) Fald på sten DSYM II s. 381 Sårsmerter Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Takykardi Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (hurtig puls) Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Hans Severinsen Arytmi (supraventrikulær takykardi) DSUM I s. 185 (91 år) Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 arieflimren, diabetes Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis DSYM I s. 356 Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Karsten Årup (93 år) Akut pyelonefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 APPENDIKS C 393

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2 Fordeling af ICS på moduler UDKAST 2/5/06 Efter P A O'Neill et al. - Core undergraduate curriculum ICS, symptoms (fuldstændig liste) ICS, symptoms (udvalgte) Første Modulnr. Antal emne Ledhævelse 4 Bevægelse

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013.

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Finaler HOR. 8 deltagere. Holger Kurstein 102. Knud Jørgensen. Knud Jørgensen 98 Knud Jørgensen (94) Bent Gormsen 94

Finaler HOR. 8 deltagere. Holger Kurstein 102. Knud Jørgensen. Knud Jørgensen 98 Knud Jørgensen (94) Bent Gormsen 94 Nr. 8 Holger Kurstein Preben Flemmer Finaler HOR. 8 deltagere Holger Kurstein 103 Holger Kurstein 102 Preben Flemmer 0 Nr. 5 Finn Larsen Finn Larsen 79 Holger Kurstein 95 Knud Jørgensen Knud Jørgensen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt

Region Hovedstaden. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine i Region Hovedstaden

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Resultatliste Telemarkstævne 2016

Resultatliste Telemarkstævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 120920 Emma Sophie Klinck 16-039 Horne Skytteforening 199/09 200/15 399/24 2 86197 Thor Kortegård Pedersen 16-039 Horne Skytteforening 199/07 198/12 397/19 3 116724 Martin

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere