Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II"

Transkript

1 Appendiks C Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II Efterfølgende bringes en oversigt over de mest centrale patienthistorier (kasuistikker) i Det sunde menneske, bind I-II og Det syge menneske, bind I-II. Oversigten er alfabetisk efter patientens vigtigste symptomer og. Symptomer og Abdominalsmerter, akutte Abdominalsmerter, kroniske Afasi (sprogforstyrrelse) Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Pernille Tomsgaard (56 år) Addisons sygdom, influenza DSYM II. s. 34 Britt Hove (47 år) Cancer i ovarierne DSYM II s. 482 Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Afføringslækage Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Akut forvirring Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 (delirium) Gerd Larsen(78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Albuesmerter Carl-Frederik (3 år) Albueledsluksation DSYM II s. 300 Amenorré Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 (manglende menstruation) Amenorré Bente Stokland (16 år) Fysisk og psykosocialt stress DSYM II s. 646 (udeblivende menstruationsblødning) Ammeproblemer Eva Sand (29 år) Normal fødsel og barselsperiode DSUM II s. 287 Angst Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Apnø (respirationsstop) Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Apraksi (svækkelse af evnen til at gennemføre sammensatte handlinger) Ataksi (ukoordinerede bevægelser) Harald Mathiesen (63 år) Signe Herlufsen (23 år) Thor Rasmussen (67 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Multipel sklerose DSYM II s. 149 Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s APPENDIKS C

2 Balanceproblemer Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Belægning på tungen Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Bevidsthedssvækkelse Bilyd Daniel Ramsted Per Gerby (52 år) Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Henrik Knudsen AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Fallots tetrade DSUM I s. 181 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Bleg hud Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bleg, klam hud Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 APPENDIKS C 375

3 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Mona Larsen (24 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Blod i afføringen Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Kristian Dalheim Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Blodblandet sæd Per Mikkelsen (44 år) Ingen sygdom DSUM II s. 239 Blodudtrædninger i huden Bradykardi (langsom puls) Per Gerby (52 år) Karin Ødegårds søn Amanda Aamund Viktoria Bjørnstads datter Bradykinesi (langsomme bevægelser) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Frakturtendens Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Smerter i thorax Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 19 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Hans Kristensen Myokardieinfarkt DSYM I s. 43 (58 år) Karin Larsen Angina pectoris DSYM I s. 146 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM Is. 328 atrieflimren, diabetes Irene Nielsen (73 år) Hjertetamponade DSYM I s. 330 Bilfører (anonym) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 364 hyperkolesterolæmi Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Anders Østergård Kronisk belastningslidelse i thorax DSYM II s. 290 (59 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ingeborg Lange Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, DSYM II s. 678 (88 år) osteoporose Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, DSYM II s. 716 akut respirationsinsufficiens, hypovolæ- misk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Cyanose Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (blålig hudfarve) og lav iltmætning Henrik Knudsen Fallots tetrade DSUM I s. 181 Kenneth Hansson (65 år) Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s APPENDIKS C

4 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Hans Andersen Pulmonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen (68 år) Karin Pedersen (24 år) Mette Halvorsen (41 år) Laila Karlsen (73 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). bakteriel DSYM I s. 379 pneumoni Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, overarmsfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 237 Anonym, nyfødt, Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Karin Ødegårds søn Normale omstillinger ved fødsel DSYM II s. 603 Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i DSYM II s. 716 abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Dehydrering Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Desorientering Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Diarré (løs og hyppig Kjeld Rosendahl Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 35 afføring) (48 år) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Diplopi (dobbeltsyn) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Dysartri (utydelig tale) Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Dysfagi (synkebesvær) Dysfagi (synkeproblemer) Dysmenorré (smertefuld menstruation) Dysmorfe træk (afvigende udseende) Dyspareuni (smerter ved samleje) Dyspepsi (ubehag i øverste del af abdomen efter måltider) Dyspnø (besværlig vejrtrækning, åndenød) Arne Frederiksen (67 år) Claus Eriksen (84 år) Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 Lægemiddelbivirkning, obstipation, Alzheimers sygdom, diabetes, nyreinsufficiens DSYM II s. 681 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Viktoria Bjørnstads datter Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sigrid Andersen (57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 APPENDIKS C 377

5 Dyspnø (respirationsbesvær) Dyspnø (åndenød) Dårlig balance og faldtendens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Peter Vestergaard (1 år) Pneumoni DSYM I s. 185 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 233 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Kåre Christensen (68 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel pneumoni DSYM I s. 379 Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse DSYM I s. 418 frakturskader Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Gunnar Hansen (17 år) Pneumothorax, ribbensfraktur DSYM I s. 431 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Anonym, nyfødt Normale omstillinger ved fødslen DSUM II s. 316 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 mdr.) Forkølelse DSYM II s. 626 Ingeborg Lange (88 år) Anna Petersen (75 år) Knud Storm (23 år) Martha Høyer (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab DSYM II s. 678 DSYM II s. 715 DSYM II s. 716 DSYM II s. 694 Dårlig ånde Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Dagny Jepsen (89 år) Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Feber Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Frederik Gundersen (73 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s APPENDIKS C

6 Fejlstilling af led Fejlstilling i bevægeapparatet Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Henrik Frandsen (10 år) Karsten Årup (93 år) Harald Asmussen Pernille Tomsgård (56 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, DSYM I s. 583 bakteriel pneumoni Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Ragnhild Halvorsen Reumatoid artritis (leddegigt) DSYM I s. 120 (64 år) Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Anders (2 uger) Klumpfod DSYM II s. 329 APPENDIKS C 379

7 Forsinket sprogudvikling Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Obstipation Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Forvirring Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Fremtrædende Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 halsvener Funktionssvigt, Grethe Larsen (84) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 akut Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Følelsesløshed og Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 sansetab Gangbesvær Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Katinka Ellingsen (85 år) Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 310 Generelle smerter Åge Karlsen (76 år) Prostatacancer DSYM I s. 136 Glemsomhed Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Grove ansigtstræk Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Gulbrun hud Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Hallucinationer Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Halsbrand Arne Frederiksen Gastroøsofageal refluks, øsofagitis, hiatushernie DSYM I s. 465 (67 år) Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Hjertebanken Hofte- og lårsmerter Ingeborg Lange (88 år) Katinka Ellingsen (85 år) Lægemiddelbivirkning, gastroøsofageal refluks, osteoporose Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel pneumoni DSYM II s. 678 DSYM II s. 310 Hoste Rune Pedersen (23 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni DSYM I s. 394 (81 år) Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Hovedpine Rune Pedersen (26 år) Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus Pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s APPENDIKS C

8 Hudblødninger Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Alexandra Andersen (84 år) Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem DSYM II s. 687 Hudforbrændinger Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 Hukommelsestab Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Hurtig fosterlyd Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, DSYM II s. 525 præeklampsi, HELLP-syndrom Hurtig respirationsfrekvens Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24). DSYM I s. 25 Simon Haslund (1 år) Astma DSUM I s. 215 Kenneth Hansson Lungefibrose, respirationsinsufficiens DSUM I s. 223 (65 år) Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSUM I s. 352 Hans Andersen Pumonalatresi, ventrikelseptumdefekt (VSD) DSYM I s. 358 Kåre Christensen Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bakteriel DSYM I s. 379 (68 år) pneumoni Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s 407 Karin Pedersen (24 år) Shocklunge hos voksne (ARDS), diverse frakturer DSYM I s. 418 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Hurtig respirationsfrekvens Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Rasmus Agger (18 Forkølelse DSYM II s. 626 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, DSYM II s. 705 shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose APPENDIKS C 381

9 Hyperglykæmi (høj blodglukose) Hypertension (højt blodtryk) Hypoglykæmi (lav blodglukose) Hypotension (lavt blodtryk) Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Elisabeth Grimstad Svend Lie (69 år) Konrad Nordgaard (68 år) Inger Omdahl (63 år) Anna Holberg (72 år) Preben Rose (52 år) Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, tidligere myokardieinfarkt Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Primær hypertension, hjerteinsufficiens, nyreinsufficiens, diabetes DSUM I s. 303 DSYM I s. 573 DSYM I s. 617 Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Mangel på vand og føde, ketoacidose DSUM I s. 322 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted Mona Larsen (24 år) Ali Hassan (11 mdr.) Louise Engel (91 år) Anna Petersen (75 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Diabetes, hyperosmolært koma, dehydrering, shock, anæmi, prærenal nyreinsufficiens, metabolisk acidose Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes DSYM II s. 401 DSYM II s. 565 DSYM II s. 589 DSYM II s. 705 DSYM II s APPENDIKS C

10 Hæmatemese (blodigt opkast) Hæmaturi (blod i urinen) Hæmoptyse (ophostning af blod) Knud Storm (23 år) Hæmothorax, pneumothorax, blødning i abdominalhulen, akut respirationsinsufficiens, hypovolæmisk shock, ribbensfraktur, bækkenfraktur, fraktur i læggen, sårskader, hypotermi, epiduralt hæmatom DSYM II s. 716 Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Kenneth Jerndahl Enkel nyrecyste, galdesten DSYM I s. 596 (53 år) Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Hæshed Peder Sørensen (77 år) Larynxcancer DSYM I s. 389 Hævede ankler Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Hævede lymfeknuder Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Grethe Stokke (43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 (31 år) Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Hævelse af underekstremiteter Hævelse i bevægesystemet Camilla Karstensen (35 år) Otto Karlsen (68 år) Adrian Helgesen Ali Hassan (11 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Aleksandra Andersen (84 år) Laila Karlsen (73 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 328 atriflimren, diabetes Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Ribbensfraktur, pneumothorax, kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) DSYM II s. 589 DSYM II s. 673 DSYM II s. 687 DSYM II s. 237 Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Hævelse i scrotum Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Hævelse om øjnene Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 APPENDIKS C 383

11 Hævelse på halsen Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Hørenedsættelse Dagny Frydenlund Ørevoksprop, aldersbetinget høretab DSUM II s. 104 (91 år) Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Høretab Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Hånd- og fingersmerter Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Håraffald Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Ikterus Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Beate Monfeldt Pancreascancer DSYM I s. 488 (62 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, narkotikamisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Amanda Aamund Præmatur RDS, sepsis, hyperkaliæmi, metabolisk DSYM II s. 594 acidose, præmaturitetshyperbilirubinæmi, anæmi, BDP Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Ildelugtende urin Morten Sunde (3 år) Vesikoureteral refluks, hydronefrose DSYM II s. 636 Infertilitet Maj Frandsen (34 år) Endometriose DSYM II s. 491 Sidse og Frank Edvardsen (33 og 35 år) Ar i æglederne (Sidse) og ringe sædkvalitet (Frank) DSYM II s. 530 Inverteret plantarrefleks Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Knude i huden Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Klodsethed Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kløe Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Kløe i huden Grethe (4 år) Varicella (skoldkopper) DSUM II s. 199 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Kløe i genital regionen Lise Frederiksen Akut vaginitis, genital descens, diabetes, DSYM II s. 499 (75 år) nyreinsufficiens, polyneuropati, nedsat syn, kognitivt svigt Kløende øjne Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s.190 Knude i brystet Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Sigrid Molvig (41 år) Fibroadenomatose DSYM II s. 516 Knude i prostata Hans Jensen (75 år) Prostatacancer DSYM I s. 171 Knude ved anus Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Knæsmerter Henrik Lange (15 år) Osteosarkom, femurfraktur DSYM II s. 240 Hans Brun (36 år) Korsbåndsskade, sidebåndsskade, meniskskade DSYM II s. 320 Koncentrationsproblemer Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Kraftesløshed Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s APPENDIKS C

12 Krampeanfald Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Kramper Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Jacob Krogh (3 år) Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Kronisk sår Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Kronisk tilstoppet Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 næse Svend-Erik (7 år) Astma, høfeber DSYM I s. 407 Kuldefølelse Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Kvalme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Sigrid Andersen 57 år) Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 Karen Vig (44 år) Appendicitis, galdesten DSYM I s. 482 Kristian Dalheim Trine Jørgensen (30 år) Anna Holberg (72 år) Krisitian Winther (73 år) Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 353 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Ole Gripsland (14 år) Testistorsion DSYM II s. 457 Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Lammelser Verner Aas (78 år) Hjerneblødning, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Tue Danielsen (63 år) Apopleksi DSUM II s. 160 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Langsomt fremadskridende fødselsproces Ledsmerter Mona Larsen (24 år) Ragnhild Halvorsen (64 år) Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, asfyksi hos barnet DSYM II s. 565 Reumatoid arthritis (leddegigt) DSYM I s. 120 APPENDIKS C 385

13 Anton Johansen (86 år) Urinsyregigt DSYM I s. 131 Leverforstørrelse Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jan Langdal Leverinsufficiens af ukendt årsag DSUM I s. 273 Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Levertumor Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Ømhed i uterus Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Lysfølsomhed Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Lysstive pupiller Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Manglende ekstremitet Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 støtte og snubletendens Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Manglende eller langsom fosterlyd Manglende suttevilje Mette Lyngstad (28 år) Mona Larsen (24 år) Signe Nystads søn Viktoria Bjørnstads datter Intrauterin fosterdød, diabetes DSYM II s. 539 Mekanisk misforhold, placentaløsning, uterusatoni, DSYM II s. 565 asfyksi hos barnet Hypoglykæmi, kravebensfraktur, fødselstumor DSYM II s. 616 Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 Maskeansigt Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Abdominalsmerter Oskar Frederiksen Gastroøsofageal refluks DSYM I s. 173 (78 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Medtaget almentilstand, Ali Hassan (11 mdr.) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 akut Grethe Larsen (84 år) Akut sygdom, ikke nærmere angivet DSUM II s. 339 Signe Nystads søn Hypoglykæmi, claviculafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Viktoria Bjørnstads Downs syndrom, lægemiddelbivirkning DSYM II s. 619 datter Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Knud Sandvig (89 år) Akut myokardieinfarkt DSYM II s. 685 Martha Høyer (85 år) Bakteriel pneumoni, ortostatisk hypertension, DSYM II s. 694 angina pectoris, atrieflimren, aldersbetinget sansetab Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Medtaget almentilstand, Åge Svendsen (96 år) Normal aldring DSUM II s. 342 kronisk Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Louise Engel (91 år) Diabetes, hyperosmolær koma, dehydrering, shock, DSYM II s. 705 anæmi, prærenalt nyreinsufficiens, metabolisk acidose Mekanisk skade på Anne Thomsen (35 år) Arbejdsulykke DSYM I s. 82 huden Mental retardering Mohammad Abdul (1 år) Føllings sygdom (fenylketonuri) DSYM I s APPENDIKS C

14 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Miltforstørrelse Peter (3 år) Akut lynfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med DSYM II s. 657 Streptococcus pyogenes Modermærke med Ole Johnsrud (35 år) Malignt melanom DSYM I s. 126 unormalt udseende Kristine Berg (26 år) Malignt melanom DSYM II s. 375 Muskelatrofi Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelrykninger Per Løkke (63 år) Amyotrofisk lateralsklerose DSUM II s. 54 Muskelsmerter Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Nakkestivhed Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning DSYM II s. 673 Nattesved Nedsat almentilstand Nedsat almentilstand, akut Daniel Ramsted Harald Mathiesen (63 år) AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 401 DSYM II s. 69 Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Thomas Kristoffersen Akut pyelonefritis (nyrebækkenbetændelse) DSYM I s. 160 (2 år) Peter Vestergaard Pneumoni DSYM I s. 185 (1 år) Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Gerd Larsen (78 år) Myokardieinfarkt, vaskulær demens, DSYM I s. 305 nyrearteriestenose, tarmiskæmi, claudicatio intermittens, abdominalt aortaaneurisme Irene Nielsen (73 år) Angina pectoris, myokardieinfarkt, hypertension, DSYM I s. 330 hyperkolesterolæmi Rony Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis, narkotikamisbrug DSYM I s. 356 Frederikke Hansen Bakteriel pneumoni, diabetes DSYM I s. 394 (81 år) Inger Omdahl (63 år) Akut tubulær nekrose, akut renal nyreinsufficiens, DSUM I s. 303 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, appendicitis Jan Grønlund (16 år) Lokal peritonitis, appendicitis DSYM I s. 449 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, DSYM II s. 52 overvægt, gammelt myokardieinfarkt Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 APPENDIKS C 387

15 Nedsat almentilstand, kronisk Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urticaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, atopisk eksem DSYM II s. 355 Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Leif Våge (53 år) Lungecancer, lægemiddeludløst svigt i DSYM II s. 436 infektionsforsvaret, septisk shock Janne Bodelsen (26 år) Akut bækkeninfektion DSYM II s. 479 Grethe Stokke ((43 år) Bartholinitis DSYM II s. 507 Gitte Henriksen (31 år) Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Kristian Poulsen Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 (56 år) Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 atrieflimren, diabetes Anonym Sinusitis DSYM I s. 381 Per Petersen (62 år) Lungecancer DSYM I s. 427 Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Dagny Jepsen (89 år) Caries, parjodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv DSYM I s. 460 lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose Beate Monfeldt Pancerascancer DSYM I s. 488 (62 år) Trine Jørgensen Hepatitis B, hepatitis C, stofmisbrug DSYM I s. 537 (30 år) Grethe Kofoed (55år) Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Knud Risvold (61 år) Hæmokromatose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 552 Tove Rud (69 år) Coloncancer, levermetastaser DSYM I s. 554 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Hans Opstad (63 år) Hypotyreose DSUM I s. 350 Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 (89 år) Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Pernille Tomsgård Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 (56 år) Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Niels Jørgen Lie (63 år) Lungeemboli, dyb venetrombose, prostatacancer DSYM II s. 455 Nedsat appetit Irene Hansen (5 år) Psykosociale belastninger, enkoprese DSYM II s. 629 Alexander Corneliussen (10 mdr.) Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Nedsat bevægelse af arme og ben Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s APPENDIKS C

16 Nedsat stemningsleje Niels Olsen (4 år) Osteomyelitis DSYM II s. 644 Astrid Hansen (57 år) Mammacancer DSYM I s. 143 Karl Sørensen (83 år) Depression DSYM I s. 175 Neglekt Verner Aas (78 år) Apopleksi, urinvejsinfektion DSYM I s. 253 Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Neglekt (halvsidig Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 reduceret opmærksomhed) Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Harald Mathiesen Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, DSYM II s. 69 (63 år) alkoholisme Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, DSYM II s. 114 overvægt Signe Herlufsen (23 år) Multipel sklerose DSYM II s. 149 Nystagmus (rytmisk skifte mellem hurtige og langsomme øjenbevægelser) Ondt i halsen Opgylpning Opkastning Thor Rasmussen (67 år) Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, bakteriel pneumoni DSYM II s. 161 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 Harald Asmussen Elise Gormsen Karoline Engstrøm (85 år) Kristian Dalheim Ali Hassan (11 mdr.) Pernille Tomsgård (56 år) Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Mekanisk ileus DSUM I s. 237 Mekanisk ileus, tarmiskæmi, lokal peritonitis, colon DSYM I s. 493 irritabile, sekundær anæmi Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Addisons sygdom, influenza DSYM II s. 34 Oppustet ansigt Grete Berg (56 år) Cushings syndrom DSUM I s. 343 Ortostatisk hypotension Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (lavt blod- tryk i stående stilling) (68 år) Overvægt Preben Rose (52 år) Primær hypertension, hjerteinsufficiens, DSYM I s. 617 nyreinsufficiens, diabetes Marius Vig (10 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Personlighedsændring Petekkier (spontane hud- og slimhindeblødninger) Proteinuri Marie Hansen (78 år) Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, DSUM II s. 70 artrose Ole Thorsen (17 år) Hjernetumor DSYM II s. 134 Tanja Pedersen (34 år) Borderline personlighedsforstyrrelse, depression, DSYM II s. 170 stofudløst psykose, narkotikamisbrug, alkoholisme Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Martin Vig (73 år) Ørevokspropper, psykose DSYM II s. 218 Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Kristian (4 år) Henoch-Schönleins purpura DSYM I s. 321 Henrik Frandsen (10 år) Nefrotisk syndrom, primær glomerulopati, ascites, bakteriel pneumoni DSYM I s. 583 Janne Berg (21 år) Paracetamolforgiftning DSYM I s. 543 Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi DSYM I s. 573 APPENDIKS C 389

17 Anne Aamund (36 år) Truende for tidlig fødsel, chorioamnionitis, præeklampsi, HELLP-syndrom DSYM II s. 525 Pus i øjet Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Benjamin (2 år) Akut otitis media DSYM II s. 220 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Raserianfald Martine Vig (5 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Bevidsthedssvækkelse Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 Per Thorvaldsen Alkoholisme, dehydrering, hypoglykæmi, DSYM I s. 60 (46 år) hypernatræmi, hypomagnesæmi, hypofosfatæmi, metabolisk acidose Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Knud Pederstad Infektion med Neisseria meningitidis, sepsis DSYM I s. 295 (19 år) Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt arortaaneurisme DSYM I s. 303 Johan Asmussen Myokardieinfarkt, ventrikelflimren DSYM I s. 339 (47 år) Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel infektion, narkotikamisbrug DSYM I s 356 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 Svend Lie (69 år) Diabetes, hyperosmolært koma, hypertension, overvægt, tidligere myokardieinfarkt DSYM II s. 52 Reduceret højdevækst Rigiditet (øget modstand mod enhver udstrækning af en muskel) Ringe appetit Harald Mathiesen (63 år) Subduralt hæmatom, øget intrakranielt tryk, alkoholisme DSYM II s. 69 Sille (3 år) Akut bakteriel meningitis DSYM II s. 123 Troels Bryde (34 år) Commotio cerebri, epiduralblødning, øget DSYM II s. 138 intrakranielt tryk, tværsnitslæsion, humerusfraktur, skade på nervus radialis Daniel Ramsted AIDS, septisk shock, pyelonephritis, pneumoni med DSYM II s. 401 Mikkel Vig (12 år) Normalvariation DSUM II s. 325 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Gunvor Steffensen (89 år) Marie Hansen (78 år) Underernæring DSUM I s. 353 Depression, hjerteinsufficiens, astma, diabetes, artrose DSUM II s. 70 Ringe madlyst Tina Jacobsen (17 år) Graviditet DSUM II s. 273 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, apopleksi, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Ryg- og nakkesmerter Gro Thorkildsen Akut lumbago, nakkemyalgi DSYM II s. 281 (53 år) Rygsmerter Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Rygsmerter, akutte Kristina Ege (36 år) Nyresten DSUM I s. 295 Hanne Berg (27 år) Nyresten, hydronefrose DSYM I s. 599 Rygsmerter, kroniske Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pancreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s APPENDIKS C

18 Beate Monfeldt (62 år) Pancreascancer DSYM I s. 488 Rystende hænder Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Thor Rasmussen Polyneuropati, skade i cerebellum, alkoholisme, DSYM II s. 161 (67 år) bakteriel pneumoni Røde øjne Gerd Steensen (89 år) Akut vinkelblokglaukom, Alzheimers sygdom DSYM II s. 187 Trine Iversen (37 år) Akut conjunctivitis DSYM II s. 190 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs syge DSYM II s. 194 Rød halsslimhinde Emma Voss (8 år) Akut leukæmi, anæmi, halsinfektion med Streptococcus pyogenes DSYM II s. 657 Rød og indtrukket trommehinde Rødt bryst Rødt, hævet tandkød Ali Hassan (11 mdr.) Jacob Krogh (3 år) Gitte Henriksen (31 år) Dagny Jepsen (89 år) Jernforgiftning, multiorgansvigt, cerebral parese, DSYM II s. 589 Feberkramper, uspecificeret virusinfektion, DSYM II s. 648 sekretorisk otitis media Bakteriel mastitis DSYM II s. 580 Caries, parodontitis, stomatitis, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, artrose DSYM I s. 460 Rødt udslæt Gry Næsby (27 år) Forbrændinger i ansigtet, psoriasis DSYM II s. 341 Maria (3 måneder) Atopisk eksem, bakteriel hudinfektion DSYM II s. 346 Nina Hovig Urtikaria, anafylaktisk shock, allergisk astma, DSYM II s. 355 atopisk eksem Hans Peter Søvig Tinea (svampeinfektion i huden) DSYM II s. 360 (19 år) Johannes Carlsen Neurodermatitis, trikotillomani, reaktiv psykose DSYM II s. 393 (45 år) Birthe Sundnæs Uspecificeret reumatisk systemsygdom DSYM II s. 425 Elise Gormsen Fysiologisk hyperbilirubinæmi, toksisk erytem DSYM II s. 611 Alexander Uspecificeret virusinfektion DSYM II s. 639 Corneliussen (10 mdr.) Rikke Frandsen (87 år) Ulcus ventriculi, peritonitis, hjerteinsufficiens, DSYM II s. 673 mitralinsuffiens, atrieflimren, diabetes, artrose, nyreinsufficiens, anæmi, lægemiddelforgiftning Alexandra Andersen Aldersbetingede hudforandringer, arterielt sår, DSYM II s. 687 (84 år) iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, lungeødem Rød, varm hud Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Anton Johansen Urinsyregigt DSYM I s. 131 (86 år) Frederik Gundersen Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSYM I s. 241 (73 år) Camilla Karstensen Dyb venetrombose DSYM I s. 315 (35 år) Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Signe Søholt (78 år) Tryksår, venøst sår, bakteriel hudinfektion, DSYM II s. 387 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjerneblødning, posttrombotisk syndrom, varicer, jernmangelanæmi Sammentrukket Herbert Moe (45 år) Akut iridocyklitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 pupil Seksuel funktionsforstyrrelse Ejnar Thomsen (64 år) Angina pectoris, generel aterosklerose DSUM II s. 249 Laila Sødal (25 år) Rygskade, tværsnitslæsion DSUM II s. 268 Erik Jørgensen (17 år) Klamydiainfektion DSYM II s. 470 Skelen Kristine Skov (4 år) Medfødt skelen DSUM II s. 94 Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Skuldersmerter Per Solhjem (46 år) Kronisk belastningslidelse i skulderregionen DSYM II s. 292 Smerter i bevægeapparatet, Gunvor Steffensen Underernæring DSUM I s. 353 generelle (89 år) APPENDIKS C 391

19 Gunvor Gram (84 år) Primær hyperparatyroidisme DSYM II s. 49 Laila Karlsen (73 år) Ribbensfraktur, pneumothorax, DSYM II s. 237 kompressionsfraktur, humerusfraktur, underarmsfraktur, fingerledsluksation, ankelfraktur, lårhæmatom, osteoporose, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Lis Hansen (43 år) Fibromyalgi, kronisk belastningslidelse i muskulatur DSYM II s. 273 Smerter i scrotum Otto Streng (99 år) Bakteriel epididymitis, aldersbetinget sansetab, DSYM II s. 693 lægemiddelbivirkning Smerter i siden Kristian Winther Nyrearteriestenose, nyreinfarkt, hypertension DSYM I s. 576 (73 år) Karsten Årup (93 år) Akut pyelonenefritis, akut cystitis, urosepsis, benign prostatahyperplasi DSYM I s. 589 Smerter i underekstremiteterne Smerter ved afføring Anna Petersen (75 år) Hjerteinsufficiens, kardiogent shock, septisk shock, DSYM II s. 715 lungeødem, akut respirationsinsufficiens, DIC, akut nyreinsufficiens, akut leverinsufficiens, paralytisk ileus, artrose, diabetes Anna Petersen (75 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSUM I s. 21 Peter (3 år) Akut lymfatisk leukæmi, bakteriel infektion DSYM I s. 287 Camilla Karstensen (35 år) Dyb venetrombose DSYM I s. 315 Trine Bryntoft (45 år) Perianal absces DSYM I s. 524 Spasticitet (øget Ingrid Nagel (81 år) Apopleksi DSYM II s. 72 modstand mod hurtig udstrækning af en muskel) Steatoré (fedtet Kjeld Rosendal (48 år) Kronisk pankreatitis, alkoholisme, malabsorption DSUM I s. 261 afføring) Anne Johansen (12 år) Malabsorption, cøliaki, anæmi, DSYM I s. 447 elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose Grethe Kofoed Primær biliær cirrose, kronisk leverinsufficiens DSYM I s. 547 Steatoré (løs, fedtet Jan Johnsen (1 år) Cystisk fibrose DSYM I s. 436 afføring) Stirrende blik Katrine Foss (59 år) Hypertyreose, atrieflimren DSYM II s. 40 Stivhed i bevægeapparatet Leif Svendsen (78 år) Parkinsonisme DSYM II s. 154 Åse Rung (61 år) Primær artrose, gammel meniskskade DSYM II s. 254 Ellen Raastad (54 år) Artrose i tommelfingerens grundled DSYM II s. 305 Katinka Ellingsen Collum femorisfraktur, hofteledsartrose, bakteriel DSYM II s. 310 (85 år) pneumoni Stivhed i kroppen Tove Steen (78 år) Kompressionsfraktur, osteoporose, artrose, DSYM II s. 691 polymyalgia rheumatica Stoppet næse Rasmus Agger Forkølelse DSYM II s. 626 (18 mdr.) Stort hoved/afvigende Kristoffer Vig (1 år) Normalvariation DSUM II s. 325 hovedform Signe Nystads søn Hypoglykæmi, clavikulafraktur, fødselssvulst DSYM II s. 616 Svimmelhed Solveig Hansson (87 år) Rune Pedersen (26 år) Kristian Poulsen (56 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Rygning, narkotikamisbrug, kronisk inhalation af DSYM I s. 74 støv Jernmangelanæmi, ulcus ventriculi DSYM I s. 281 Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Konrad Nordgaard Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 (68 år) Christian Bull (54 år) TCI (transitorisk cerebral iskæmi), hypertension, overvægt DSYM II s APPENDIKS C

20 Finn Forsberg (59 år) Ménières sygdom DSYM II s. 215 En anonym kvinde Godartet stillingsafhængig svimmelhed DSYM II s. 227 Synkesmerter Jens Thorsen (17 år) Mononukleose (kyssesyge) DSUM II s. 204 Kaj Johansen (20 år) Mononukleose (kyssesyge) DSYM II s. 403 Synkope (kortvarigt bevidsthedstab) Konrad Nordgaard (68 år) Polyneuropati, diabetes DSYM II s. 90 Synkope (kortvarigt, pludseligt bevidsthedstab) Solveig Hansson (87 år) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens DSYM I s. 53 Marie Theil (74 år) Aortastenose, myokardieiskæmi DSYM I s. 351 Synsfeltsudfald Elisabeth Grimstad Hypofysetumor, akromegali DSYM II s. 29 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Synsnedsættelse Karen Søby (46 år) Multipel sklerose DSUM II s. 42 Anders Madsen (58 år) Trombe i vena centralis retinae DSUM II s. 83 Jonas Ødegaard (7 år) Adrenoleukodystrofi DSYM II s. 166 Herbert Moe (45 år) Akut iridocyclitis, Bekhterevs sygdom DSYM II s. 194 Peder Sivertsen (75 år) Katarakt, tidligere apopleksi DSYM II s. 196 Karsten Helgesen Kronisk glaukom, diabetisk retinopati DSYM II s. 200 (54 år) Tom Ville (23 år) Stump vold mod øjet, orbitafraktur DSYM II s. 209 Sårskader Erna (5 år) Fald på sten DSYM II s. 381 Sårsmerter Margit Møller (75 år) Collum femorisfraktur, postoperativ sårinfektion DSUM II s. 221 Takykardi Knud Storm (23 år) (Diagnose i DSYM II, kapitel 24) DSYM I s. 25 (hurtig puls) Solveig Hansson Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), DSYM I s. 53 (87 år) respirationsinsufficiens, jernmangelanæmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, vaskulær demens Anna Rasch (19 år) Infektion med Streptococcus pyogenes, sepsis DSYM I s. 90 Hans Severinsen Arytmi (supraventrikulær takykardi) DSUM I s. 185 (91 år) Henriette Olesen Myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens DSUM I s. 190 (83 år) Anne Grønning (46 år) Akut myelogen leukæmi, anæmi, trombocytopeni, DSYM I s. 279 bakteriel infektion Carl Ipsen (73 år) Rumperet abdominalt aortaaneurisme DSYM I s. 303 Otto Karlsen (68 år) Angina pectoris, hjerteinsufficiens, lungeødem, DSYM I s. 327 arieflimren, diabetes Ronny Thorsen (35 år) Bakteriel endocarditis DSYM I s. 356 Adrian Helgesen Kardiomyopati, hjerteinsufficiens DSYM I s. 362 Bilfører (anonym) Hjertetamponade DSYM I s. 364 Mette Halvorsen Lungeemboli, ankelfraktur DSYM I s. 422 (41 år) Sigrid Andersen Blødende ulcus ventriculi, artrose DSYM I s. 474 (57 år) Per Gerby (52 år) Leverinsufficiens, cirrose, alkoholisme, ascites, DSYM I s. 533 blødende øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati Konrad Bybjerg Stikskade i leveren DSYM I s. 557 (23 år) Anna Holberg (72 år) Nyreinsufficiens, hypertension, diabetes, DSYM I s. 573 inkontinens, anæmi, elektrolytforstyrrelser, metabolisk acidose, arytmi Karsten Årup (93 år) Akut pyelonefritis, akut cystitis, urosepsis, benign DSYM I s. 589 prostatahyperplasi Harald Asmussen Diabetes, ketoacidose, bakteriel halsinfektion DSYM II s. 27 APPENDIKS C 393

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials By WHO Dansk resumé af Anja Funder, bestyrelsesmedlem Praktiserende Akupunktører Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion:...

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dyspnø. Symptombehandling

Dyspnø. Symptombehandling Dyspnø Symptombehandling Dyspnø/åndenød Definition Subjektiv fornemmelse af ikke at kunne få luft nok samt oplevelsen af besværet vejrtrækning. Fornemmelsen skal være ude af proportion med anstrengelsen

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Tværfaglig dag for studerende

Tværfaglig dag for studerende Tværfaglig dag for studerende Sygeplejerske Lynda Kl. diætist Anne Marie Udd. Konsulent Heidi Radiograf Vibeke Fysioterapeut Lena Jordemoder Lotte Bioanalytiker Carin De studerende.. Mål: At de studerende

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere