Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt"

Transkript

1 Ortopædkirurgiske sygdomme Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt Frakturer generelt Smerter, funktionstab, evt. Fejlstilling/hudlæsion, direkte/indirekte ømhed, evt. Strepitus (2 planer), evt. CT, evt. MR 1.Reponering 2.Immobilisering 3. Rehabilitering Frakturinddeling, Salter- Harris, 5 helingstadier, Komplikationer: defekt heling, læsion af nabostrukturer, systemisk kompl., senfølger Ledlæsioner (sub)luksation (glide af led) - distortion (forvridning) - kontusion (slag/stød) Tumorer benigne og maligne Amputationer (eksartikulation inkl. Led) Infektioner: Absces - pus i et ikke præformeret hulrum Nekrotiserende fasciitis Akut osteomyelitis - spondylitis: i ryghvirvel + diskus Kronisk osteomyelitis Protese infektion (1-2% af indsatte proteser) Columna: Columnafrakturer - Jefferson fraktur: ringbrud på Atlas - Whiplash læsion: traume mod halscolumna Skoliose - Strukturel: kongenit, neuromusku, idiopatisk - Nonstrukturel (=funktionel, fx. Uens benlængde, ischiass smerter) Kyfose - pukkelryg Spondylolisterese - Anterior afglidning af en hvirvel - Medfødt eller erhvervet Svære lokale smerter, bløddelshævelse, evt. Misfarvet og løshed Se MKC noter METASTASER hyppigst Vaskulær insufficiens, nekrose, gangræn, livstruende infektion, læsioner, tumorer Lokal smerte, springende feber, rødme, varme, hævelse, ømhed, fluktation(=bølgebevægelse) Ekstensiv vævsnekrose i subkutane fascie, sepsis, AKUT Bakteræmi (udløst fra infektion andetsteds), feber, inflammationstegn Vedvarende betændelse, avaskulær parti/nekrotisk knogle (=sekvester) i midten af inficeret knoglevæv, fistel, ødem i marv smerte, infl. tegn, feber, Neurologiske udfald (se skema) Tetraplegi: cervical medullær skade- paralyse i alle 4 ekstremiteter Paraplegi: Tho/lum medullære skade paralyse i UE deformitet, stabil (1 søjle)/ustabil (2-3 søjler), højdereduktion, kyfose (pukkelryg) Krumning i frontalplan over 10 og i saggitalplan, kosmetiske problemer, asymptomatisk, evt. Smerter, asymmestri, Mb. Scheurmann (3 på hinanden følgende kileformede (>5 ) hvirvler), Mb. Bectherew, Spondylolistere, kongenit Ingen, lette eller svære smerter, evt. Neurologiske udfald i niveau svarende til afglidningen (fx. L5 ved Os Sacrum) Rgt (udelukke fraktur), evt. UL, MR, artroskopi Hudblodtryks- og perfussionsmåling Biopsi: S. Aureus, H. Influenzae, M. Tuberculosis UL, CT, MRI Blanding af aerobe og anaerobe bakterier, Biopsi: S. aureus, (spæde: E.coli, børn: H.influ) CRP, MRI,, knoglescintigrafi S. aureus, S. Epidermidis CRP (i aktiv fase), rgt., CT, MRI, knoglescintigrafi, S. aureus (kan være normal), CRP,, CT (ved cervical og multitraumer) Neurologisk undersøgelse: kraft, sensibilitet, stillingssans, reflekser, rektaleksploration (spinctertonus) Obj. Undersøgelser, Lodsnor fra C7 til os sacrum, foroverbøjning (pukkel=strukturel, normal=funktionel), Cobbs vinkel CT, MRI (evt. Suppl. Skråoptagelser), CT, MR RICE: rest, ice,compression, elevation, Evt. Reponering, rehabilitering snarest Radikal ell. Konserverende Protese (=ortose), analgetika Kirurgisk drænage (evt. UL vejledt), Antibiotika Intensiv AB Ekstensiv kirurgi fjernelse af alt inficeret væv AB i min. 6 uger Evt. Kirurgi ved manglende virkning Vanskelig! Langvarig AB, ekstensiv kirurgi, stabilisering, plastikkirurgi, rekonstruktion Spine- board + stiv halskrave Cer.: halskrave i 3 mdr., evt. Halovest (ekstern fiksation) Tho/lum.: Korset (stabile, udisloceret), Operation (ustabile, deformitet, neu. udfald) Skeletmodne pt.: korset (kurve ) eller operation (kurve > 50 ) stivgøring (spondylodese) Ingen, styrketræning, evt. Operation (spondylodese) hos børn/unge OBS- degenerative forandringer i ligament, menisk, ledbrusk (slidgigt) Komplikationer: manglende sårheling, infektion, stumpsmerter, fantomsmerter, hudproblemer OBS- sepsis, kronisk osteomyelitis evt. Efter åben fraktur, kirurgi, pt. med DM og alkoholisme OBS forebyggende AB ved tandlægebesøg Risikogrupper: DM, alkoholisme, pt. i immunsupprimerende behandling Klassificeres efter udløsende kraft: kompression, distraktion, skæring/rotation OBS læsion af indre organer = halovest OBS- restriktiv lungeinsufficiens = cobbs vinkel

2 Diskusprotrusion/prolaps - bristning af annullus fibrosus og prolabering af nu. Pulposis bagud ud i spinalkanalen Skulder og overarm: Proksimal humerus fraktur - collum chirurgicum, evt. anatomicum Claviculafraktur - type 1: midterste 1/3 (80%) - type 2: laterale 1/3 - type 3: mediale 1/3 Smerter, instabilitet, neurologiske udfald i UE, inflammation Ofte komminut, evt. afsprængning af tuberculum major eller minor, dislocering pga. træk fra muskler, evt. Skulderluksation, smerter, hævelse Udtalte smerter ved brug af armen, synlig fejlstilling, direkte/indirekte ømhed, strepitus MR, CT =mitella, cirkulation/nerve funktiontest, lungesteoskopi, Konservativt 4-6 uger, aflastning, analgetika Evt. Operation, diskus protese Udislocerede: Konservativt (mitella 1-2 uger - > øvelser) Dislocerede: Osteosyntese + evt. Rotatorcuff sutur Mitella i 2-3 uger - > aktive øvelser straks Scapula fraktur, CT Heler selv Evt. Ostesyntese Humerus fraktur Diafysebrud, smerter, løshed, hævelse,, undersøgelse af n.radialis Fikseret mitella i 1-2 uger direkte/indirekte ømhed, funktion Evt. Sarmiento- bandage Evt. operation Typisk: ældre med osteoporose, kvinder, fald på udstrakt arm OBS rotator- cuff læsion og n.axillaris, ledstivhed (max 3 uger immobilitet) Typisk: fald på udstrakt arm OBS læsion af pleura, plexsus brachialis, a.subclavia, pseudoartrose Typisk: svære traumer, fald fra højde, trafikulykke Typisk: Højenergitraume, fald på arm OBS n.radialis (drophånd, % sensibilitet dorsoradialt på hånden, m.brachioradialis, m.supinator) Humeroskapulær luksation/skulderluksation - anteriore (85%) - posteriore og inferiore Dislokation af caput humeri ud af cavitas glenoidale, ledkapsel og labrum afrives fortil, intense smerter, epaulet- skulder, skarp skulderrunding, palpation af caput humeri, pt. kan ej føre hånd til raske skulder sarmientobandage= (to planer!), undersøgelse af n.axillaris 1. Akut reponering: 1. Kochers manøvre 2.Hippokrates metode 3. Vægt på armen Mitella 2-3 uger Typisk: fald, hvor der er taget fra med hånden eller direkte mod skulderen OBS rotator- cuff læsion, kronisk ustabilitet Akromioklavikulær luksation - grad I- III Smerter, prominerende klavikel Konservativ mitella 2 uger - > øvelser Evt. Operation ved grad III Typisk: fald direkte på skulderen, inddirekte stød igennem udstrakt arm OBS- klavikelfraktur Sternoklavikulær luksation Smerter, deformitet Operativ hvis reponering fejler Typisk: fald på udstrakt arm Bicepsseneruptur Skipper- skrækarm (abnorm prominens af biceps), nedsat fleksionskraft Konservativ - optræning Typisk: løft efter længere tids inflammation (RA, arthrose, tendinitis) Impingementsyndrom - afklemning af supraspinatussenen Smerter ved brug af arm > 90, tendinitis, bursitis eller osteofytter Positiv Impingement- test (90 abd. + max indadrotation) NSAID, steriod injektion, dekompression, evt. OP Typisk: tendinitis, bursitis, osteofytter, arbejde med arm over 90 Rotator- cuff læsion - oftest ruptur af supraspinatussene Smerter, pt. Kan ej abducere ved inadrotation i hånd Positiv impingement- test, drop- arm test, UL, MR NSAID, evt. sutur eller rekonstruktion =impingementtest Typisk: Traume, deg. forandringer = drop- arm test

3 Subluksation af skulderen - voldsom sub- løsrivning Smerter fortil i skulderen, når armen føres op og udad, slaphed Positiv apprehension- test Træning, evt. operation Typisk: traume OBS - labrumskade =apprehension- test Frossen skulder Bevægeindskrænkning, smerter Udadrotation, arthroskopi Fysioterapeut Typisk: posttraumatisk eller idiopatisk Albue: Kondylære humerusfrakturer - supra- (hyppigst) (børn 5-10 år) - epi- (børn 5-10 år) - intra- (voksne) Direkte/indirekte ømhed. Evt. Løshed og deformitet, nedsat sensibilitet og motorik af n.radialis, n.ulnaris, n.medianus, : trekantet mørk bræmme (fedt ansamling (modsidige albue som ref.), CT (ved tvivl), neurovaskulære tests Udislocerede: dorsal gipsskinne i 3-6 uger Dislocerede: OP reponering og ekstern K- trådsfiksering Typisk: fald på strakt arm OBS læsion af epifyseskiver, kar/nerveskade, ekstremitetsiskæmi Olecranon fraktur - intraartikulær i prok. ulna Caput radii fraktur - type I- III ved udislocerede frakturer) Lokale smerter, pt. kan ikke ekstendere albuen, udtalt hævelse, palpation af gabende frakturlinie Lokal smerte, ømhed, hævelse, hæmarthron, nedsat bevægelighed Underarm: (kransekage - altid 2 steder!) Monteggia fraktur Som frakturer generelt - prox. eller midt 1/3 af Ulna + dislokation af caput radii Galeazzi fraktur Som frakturer generelt, forkortning af - omvendt Monteggia radius, palpation af caput ulna dorsalt for håndled Colles fraktur - distal radius fraktur 4 cm over håndled - type I- IV (Older s klassificering) Dorsalkipning, evt. afsprængning af processus styloideus ulnae, bajonetform, føleforstyrrelser, CT Af HELE underarmen, neurovaskulære tests, neurovaskulære tests Udislocerede: vinkelgips i 3 uger + rehabilitering straks Dislocerede: OP reponering og intern fiksation i 8- talscerclage Udislocerede: mitella < 3 uger Dislocerede: OP reponering og fiksering OP åben osteosyntese (skinne + skruer) af ulna + vinkelgips i 4-6 uger i fuld supination OP åben osteosyntese + vinkelgips i 4-6 uger i fuld supination (muskeltræk ) Type I: konservativt med dorsal gips i 3-4 uger Type II: reponering i lokal anæstesi + dorsal gips i 5 uger (rgt. kontrol ellers OP) Type III- IV: OP reponering + ekstern/intern fiksation Smiths fraktur Samme som Colles, men kipning er rettet Se Colles anteriort (volart) Albueluksationer før og efter, neurovaskulære tests Manuel reponering vha. Tryk/træk + supination Tennisalbue Smerter i laterale humerus epicondyl, især UL, elektromyografi, rgt. (for at Ofte spontan remission - tendinitis i senefæstet til ved dorsal fleksion af håndled udelukke arthritis) Skåne arm for udløsende m.ekstensor carpi radialis brevis belastninger, evt. analgetika Håndled: Scaphoideum fraktur Smerter i håndled, direkte ømhed i tabatieren, indirekte ømhed ved tryk af 1. og 2.stråle (kan være negativ), derfor MR Udislocerede: Cirkulær gips + rgt.kontrol efter 2 uger ved fraktur=> fortsat gips i 8 uger Dislocerede: Skruefiksation Typisk: fald direkte på spidsen af albuen OBS albueluksation = 8- tals- cerclage Typisk: fald på strakt arm OBS ligamentlæsioner (valgus), kapselkontraktur (ved for sen rehabilitering) Typisk: fald på strakt arm, afværge slag/parér OBS børn=greenstick? Typisk: Ældre=fald, unge=højenergitraume OBS scaphoideum fraktur, karpaltunnelsyndrom Typisk: Småbørn=hiv i arm, voksne=baglæns faldtraume Typisk: repetive bevægelser, især supination i kombi med ekstension af håndled Typisk: fald på strakt arm OBS pseudoarthrose (35%) ved nedsat blodforsyning Håndrodsluksation Oftest Os lunatum, dog ofte uden synlig fejlstilling Rgt, Akut reponering under anæstesi Typisk: yngre, fald fra højde OBS avaskulær nekrose af os Lunatum

4 Karpaltunnelsyndrom - Tryk på n. medianus Smerter, paræstesier anteriort, specielt udstråling til Finger og radiale del af Positiv Phalens test (=udstråling efter 1 min max flexion) 2. Pos. Tinels fænomen (små slag) OP spaltning af karpaltunnellen med åben eller endoskopisk teknik OBS - seneskedehindebetændelse Mb. de Quervain - tendosynovitis i 1.senekulisse Smerter, ved brug af tommelfinger, øm fortykkelse ud for processus styloideus radii Spaltning af retinakel over 1.kulisse Hånd: Metacarpal fraktur - inddeling efter frakturtype - Bennets fraktur (basis af 1.metac.) Finger fraktur / Phalanx fraktur Som frakturer generelt, rotationsfejlstilling ved fleksion af MP- led og knytning Udislocerede: dorsal skinne i 3 uger Discolerede: Reponering + gips <8 uger (rgt.kontrol 1 uge) hvis dette fejler =>K trådsfiksation Udislocerede: fikseres med tape til nabofinger i 3 uger Dislocerede: OP reponering + fingerskinne i 3 uger = buddy taping Fingerluksation Før/efter reposition Let reponering ved distalt træk i finger Ved ligamentlæsion Buddy taping (OP ved tommelrodled!) Senelæsion Dropfinger (udelukke fraktur) Drop- finger: konservativt med hyperekstensionsbandage/skinne Skarpe læsioner: speciel OP Dupuytrens kontraktur / Kuskehånd Springfinger Fibrøs fortykkelse af fascia palmaris => skrumpning, især 4. og 5. Finger trækkes i fleksion Lokal flexorsenefortykkelse, fingeren springer, idet fortykkelsen passerer seneskeden (A1- pulley) under flexsion, palpation af fortykkelse Klinisk OP fjernelse af patologisk væv + Z plastik Evt. amputation Lokal injektion af steroid OP spaltning af seneskede (A1 pulley) = A1 pulley Håndinfektioner Staph. Aureus => inflammationstegn Infektionstal 1.fjernelse af dødt væv 2.drænage 3.ro/immobilisation 4.elevation 5. AB Bækken: Bækkenrings frakturer Lokale smerter, læsioner af kar (akut ved, CT Type A: konservativt- >analgetika - type A- stabile bækkenvener!), rectum, blære, urethra, Type B: Symfyse diastase <2,5 - type B- delvist stabile vagina cm= konservativ, >2,5 cm ekstern type C- ustabile (Tiles klassif.) fiktionsramme i 12 uger! Type C: Fiktionsramme i 12 uger, evt. OP intern fiksation Acetabulum fraktur Posterior caput femoris luksation, smerter, fikseret og adduceret UE, evt. Læsion at n.ischiadicus, CT, evt. UL (mistanke om intraabdominal læsion) Udislocerede: konservativ med stræk + mobilisering u.belast. Dislocerede: OP åben reponering + intern fiksation + mobilisering Typisk: knytnæveslag, fald på hånd OBS - arthrose Oftest DIP led (50%) OBS tidlig mobilisering vigtig OBS kompromitteret pincetgreb ved fejlbehandling af tommelrodled Typisk: bold direkte mod fingerspids, skarpe snit, traume Typisk: ukendt, men formentlig genetisk OBS - recidiver Typisk: kvinder med RA eller DM, børn < 1år Typisk: bid Typisk: højenergitraume (bilulykke) OBS DVT, lungeemboli Typisk: højenergitraume OBS caputnekrose, tidlig arthrose

5 Hofte: Hoftenære frakturer - proximale femur < 5 cm under trochanter minor - Collum femoris - Pertrochantær - Subtrochantær Epifysiololysis capitis femoris - skred af caput femoris omkring epifyseskiven Calvé- Legg- Perthes sygdom / CLP - avaskulær nekrose af femurs proksimale epifyse (+ caput) - Herrings inddeling A- B Smerte, kan ikke gå, forkortet udadroteret ben, direkte/indirekte ømhed = Evans typer I- V (pertrochantære) Smerter i lyske, lår, indersiden af knæet (referred pain), haltende gang, Haltende gang pga. smerter, nedsat bevægelighed i alle planer, anisomeli (=forskel i benlængder), MR (ved neg. rgt.) = Gardens typer I- IV, MR, knoglescintigrafi OP på ekstensionsleje med rgt. i 2 planer => eksakt reponering Afhængig af frakturtype: evt. Konservativt, 2-3 skruer eller glideskrue med 2 (<8)hulsskinne, >70 år og frisk=hemialloplastik, <70 år eller >70 år og dement =glideskrue med 2- hulsskinne, evt. marvsøm Undgå belastning, fiksering in situ (dvs ved caputs aktuelle placering) med skrue vinkelret på epifyseskiven Type A: aktivitet + NSAID Type B- C: Variserende prox. femurosteotomi (- > varus ) Typisk: følge af osteoporose, ældre OBS DVT (heparin profylakse), caput femoris nekrose (pga. overrevet blodkarforsyning), dyb sårinfektion, benforkortning, 1:5 død Typisk: drenge i pubertet (10-15 år), overvægt, hypothyroidisme OBS avaskulær caputnekrose, persisterende deformitet Typisk: 2-12 årige (top=7 år), splejsede drenge, rygerforældre, koagulationsforstyrrelse Kongenit hoftedysplasi / DDH - medfødt/tidligt erhvervet hofteluksation =galeazzi s tegn Coxitis purulenta - bakteriel arthrit i hofteled Coxitis simplex - reaktiv synovitis i hofteled Springhofte / Coxa saltans Dysplasi af acetabulum og femur, benforkortning, trendelenburgs halten Barlow Ortolani =femurosteotomi UL (mistanke om ustabil hofteled), Pos. Galeazzi s tegn (=lavere knæ end det modsidige - > hofteluksation) Pos. Ortolani (=reponering af hoften med et klunk) Pos. Barlow (=dorsal luksation) Nyfødte: abduktionsortose (von Rosen skinne eller Dennis Brown skinne) i 3md >3 mdr gammel: OP med reponering + 20 ugers hoftegips i flekteret/abduceret stilling Typisk: nyfødte, flest piger, sædefødsel, oligohydramnion, familiært hypermobile led =Dennis Brown =hoftegips (hoftespica) Feber, påvirket AT, led=spændt, rødt, ofte Akut ledpunktur - > mikroskopi og Skylning og synovektomi + Typisk: børn 0-8 år, udløst af hæmatogen staph. Aureus eller H. influenzae dyrkning, glucose bestemmelse relevant AB i 4-6 uger spredning (sepsis) OBS bevægeindskrænkning, bruskdestruktion Haltende gang, upåvirket AT, oftest virus CRP, UL, ledpunktur NSAID + aflastning Typisk: børn 3-6 år Ekstern: iliotibialissenen springer over trochanter major Intern: m.iliopsoas springer over caput femoris/ileopectinale linje Evt. Bursektomi, Z- plastik på senen Hoftearthrose Se rheumanoter Analgetika + NSAID OP: korrigerende femurosteotomi (yngre) Total alloplastik (THA): 1.cementrende (ældre) 2.Ucementerende (yngre) Typisk: balletdansere Typisk: 3% af ældre OBS holdbarhed år, infektion i protesen eller i sår, DVT (heparinprofylakse), aseptisk proteseløsning, hofteluksation, dropfod, benlængdeforskel Lår: Corpus femoris fraktur - brud på diafysen Se generelle fraktur tegn, evt. Stor blødning (hele femur med hofte og knæ) Mindre børn: stræk + hoftegips Voksne: marvsøm Typisk: højenergitraume, osteoporose OBS- længere benlængde, fedtemboli (marvfedt til veneblod - > DIC) =femurstræk

6 Distal femur fraktur Knæ: Patella fraktur Ofte intraartikulær og åben fraktur, forkortning, hævelse, fejlstilling Bløddelshævelse, hudafskrapning, evt. Ruptur af retinaculum extensorum, CT (intra artikulært forløb), CT/MR, tangial undersøgelse Åben OP med reposition og fiksation med skinne + skruer eller marvsøm + Contentious Passive Motion benskinne < 2-3 mdr Udislocerede: <3mm = Don Joy i 6 uger + øvelser Dislocerede: > 3 mm = OP Typisk: højenergitraume, osteoporose =CPM Typisk: traume direkte mod knoglen, år Patella luksation - akut - recidiverende - habituelle (ved flexion) Knæligamentlæsioner generelt Ligamentum Cruciatum anterior / ACL (forreste korsbånd) (hyppigst) Ligamentum cruciatum posterior / PCL (bagerste korsbånd) Oftest lateral displacering, evt. afsprængning af medialflade af patella, hæmarthron smerter, hævelse (hydrarthrob/ hæmarthron), indskrænket bevægelighed, palpationsømhed Se tidligere række. Der høres et smæld, ofte samtidig beskadigelse af koll. ligamenter og menisker, evt. eminentia fraktur Se ACL Før og efter reponering Knæledsundersøgelser: 1. Sidestabilitet ved 0 (hyperekst.) og ved 30 (MCL, LCL) 2. Lachmanns test (øget mobilitet=>acl og PCL) 3. Patellaanslag (intraartikulær ansamling) 4. Appleys test (menisklæsioner) 5. Skuffetest Pos. Lachmanns test (øget mobilitet, manglende endepunkt), skuffeløshed, sidestabilitet, menisk test Pos. Lachmanns test (øget mobilitet), skuffeløshed, sidestabilitet, menisk test Reponering rgt. kontrol - > ved frie fragmenter - > artroskopisk fjernelse, træning =Lachmanns test = Appleys test Konservativ aflastning og genoptræning (quadriceps), evt. OP fiksering ved eminentia fraktur Unge sportsfolk: arthroskopisk rekonstruktion Konservativ aflastning og genoptræning (quadriceps), evt. Rekonstruktion, fysioterapi =Donjoy- ortose Typisk: vrid i knæ, sport OBS høj risiko for reluksation, vedvarende instabilitet i knæled OBS løshed kan oftest først påvises efter et par uger og efter hævelse er forsvundet Typisk: rotationsvrid, under løb (fodbold, håndbold, basket) med hurtige retningsskift eller efter fald på ski, bilulykke OBS arthrose udvikling Typisk: slag eller spark direkte ind på forsiden af skinnebenet lige under knæet Ligamentum collaterale mediale / MCL (hyppigst) Ligamentum collaterale laterale / LCL Menisklæsion - inddeling efter udseende Grad 1-3 Stærke smerter, ofte samtidig beskadigelse af cruziatum ligamenter og menisker Evt. Afsprængning af tibiacondyl (Segonds fraktur), ofte samtidig beskadigelse af cruziatum ligamenter og menisker Oftest longitudinel læsion (Bucket- handle), stærke smerter, ledansamling, palpatonisk ømhed, noget i klemme Pos. Sidestabilitet test Pos. Sidestabilitet test Appleys test, + andre knæ US, MRI RICE Grad 1: støttebind Grad 2-3: Don- joy Se MCL Ved tibiacondyl fraktur= OP fiksation, Ved ruptur= rekonstruktion Konservativ aflastning i 2 uger + analgetika Ved intraartikulær læsion - > arthroskopi (vaskulær del=sutur med absorberbare søm, avaskulær del=resektion) Typisk: medial forstrækning Typisk: varustraume Typisk: belastede drejebevægelser, hyperfleksion, sport OBS - arthrose

7 Knæarthrose Underben: Tibia fraktur - proximal - midtstillet - distal/supramalleolær Ankel: Ankelled frakturer - hyppigst malleol fraktur - klassificeres efter Lauge- Hansens traumemekanismer og grad I- IV Igangsætningsbesvær. Belastnings- og hvilesmerter. Røntgen viser afsmalning af ledspalte, skleosering og osteofytdannelse Se rheuma noter Klassiske fraktur symptomer, fejllstiling ved udadroteret fod, neurovaskulære skader, kompartment syndrom Evt. I kombination af ligamentlæsioner, smerter, manglende støtteevne, hævelse, hæmatom, evt. Fejlstilling, evt. neurovaskulære læsion, CT, trykmåling, neurovaskulær? = ekstern fiksation Først: grovreponering ved fejlstilling - > (I 3 planer og inkl underben!!), CT =Lauge Hansen Se rheuma noter OP: evt. Total alloplastik, hvor ledflader udskiftes Konservativ krav: lukket lavenergi traume, minimal bløddelslæsion, stabil fraktur, intet kompartment, minimal vinkling - > ortose i 3 mdr (+rgt.) Operation (hvis krav ej opfyldes): - Prox: reponering + Skinne og skruer, evt. Ekstern fiksation (multitraume) eller marvsøm - midt/distal: marvsøm, eks. Fiks. Stabil lateral malleol fraktur: konservativ, må støtte, evt. OP Stabil medial malleol fraktur: Stiv bandage eller OP Ustabile frakturer: OP fiksering med skrue og evt. Fibulaskinne + gips i 6 uger OP - reponering + intern/ekstern fiksation Pilon fraktur - distal tibia fraktur Se ankelled frakturer, ofte udtalt komminut og åben Talus fraktur Klassiske frakturtegn, CT, neurovaskularitet? Udislocerede: konservativ med vægtaflastning i 8 uger Dislocerede: OP intern fiksation Calcaneus fraktur - intraartikulære (75%) - ekstraartikulære (25%) Hævet, breddeøget fod, udtalte smerter, CT, diagnostisk reduceret Böhler vinkel Intra art.: Osteosyntese Ekstr art.: konservativ + displaceret akillessenetilhæftning osteosynteres = knæ alloplastik Typisk: trafiktraume, sport, ældre OBS kompartment syndrom, ekstremitetsiskæmi, DVT, fedtembolier, infektion, pseudoarthrose, angulær deformitet Typisk: vridtraume (supination ell. pronation +med/uden udadrotation) OBS hudnekrose, infektion, nedsat bevægeligehed, arthrose Typisk: højenergitraume med aksial belastning (fx træde på bremse før kollision) Typisk: højenergitraume OBS pseudearthrose, avaskulær taluskuppel nekrose Typisk: fald fra højden på hælen OBS kompressionsfraktur i ryghvirvel, peroneus- senelæsion, arthrose Ankelligamentlæsioner - ankelforstuvning Hyppigste: ligamentum tibiofibulare anterior og ligamentum calcaneofibulare Ømhed, hudmisfarvning over hæmatom, functio laesa (=funktionstab) =böhlers vinkel, evt. MR, skuffeløshed test ë RICE + kryoterapi (=is) i 24 timer + NSAID 1-2 dage - > evt. Ankelortose - > rehabilitering (elastikbind/vippebræt) Typisk: sport (30% af alle sportslæsioner!), invertionstraume OBS frakturer, instabilitet Akillesseneruptur Smæld, smerter, ophævet evne til tågang, ømhed og hævelse af crusmuskulatur =lig. Tibiofibulare ant. Thompsons test (positiv ved manglende plantarfleksion I foden) Operativ suturering + plantarfleksionsortose (ROM- Walker) i 2 uger - > hæl- fodtøj Typisk: år, kestjersport, traume (fuld vægtbægring + knæekstension) =Thompsons test =ROM walker

8 Fod: Metatars fraktur Tå fraktur Fodrodens luksationer Hulfod / Pes cavus Hyppigste: 1. Afsprængning af m.peroneus- brevis- hæftet på 5.metatars 2. Jones fraktur = prox. 1/3 af 5.metatars Svær hævelse Lisfrancs led = mellem tarsal og metatarsalknoglerne Choparts led = mellem talus/calcaneus og naviculare/cuboideum Accentueret medial fodbue, der fremstår for høj, belastningssmerter, bagfod står i varus, breddeøget forfod, CT =taping = Lisfrancs led + Fodaftryk (barogram) af begge fødder 1.: konservativt, evt. Skruefiks. 2. udislocerede: konservativt med ortose i 6 uger (rgt.kontol). dislocerede: skruefiksation, evt. K- trådsfiksation Taping i god stilling 3-4uger + fornuftigt fodtøj (dog storetå: OP fiksation + bandage i 3 uger) OP Reponering + intern fiksering i 8 uger uden belastning 5 års alder: evt. Løsning af plantaris fascien, senere evt. Osteotomi (=afmejsling), seneflytning, arthrodese Typisk: overbelastning, traume Typisk: direkte traume OBS storetå (vigtig for fremtidig smertefri gangafvikling) Typisk: voldsomt vridtraume OBS frakturer i metatars Typisk: multifaktoriel ætiologi (medfødt, sek. til neuromuskulære lidelser) Platfod / Pes planus - fleksibel - rigid Reduceret medial forbue, bagfod står i valgusstilling, asymtomatiske Fodaftryk =normal, plat og hul Fleksibel: ingen evt. Indlægssåler/støtte i svangen i fodtøj Rigid: evt. korrigerende ostetomi/arthrodese =nor., varus, valgus Hælfod / talipes calcaneovalgus Dorsalflekteret talus og calcaneus Klinisk Korrigeres oftest spontant Passive udspændingsøvelser Typisk: medfødt, familiær, stram akillesene Typisk: nyfødte af 1.gangsfødende unge mødre Klumpfod / kongenit talipes equinoivarus 3D foddeformitet med spidsfod, varus af bagfod, adduceret/supineret forfod, klinisk Varierer: ugentlig manipulation, ortose, ostetomi, tenotomi Typisk: medfødt Hallux valgus Hallux rigidus Hammertå Lateralvinkling af storetåens grundled, smerter under gang, ømhed, prominerende knoglefremspring, hævelse Smertefuld degerativ athrose i storetåens grundled, belastningssmerter Deformitet i PIP- leddene på de små tæer, smerter, pt. Korrigerer ved plantarfleksion Bredt fodtøj OP: afmejsling af 1.metatars + kapselopstramning eller Kellers operation resektion af basis af prox. phalanx Keilektomi (25% afmejsling af caput metatarsale) ell. artrodese Fornuftigt fodtøj OP resektion af PIP led,artrodese Typisk: kvinder, familiær, spidst fodtøj, RA OBS ubehandlet- > arthrose, sårdannelse Typisk: platfod, hallux valgus Typisk: snævert, spidst fodtøj, arthritis m.m. Amotio atellae (fjernelse af osteosyntesemateriale): Børn: < ca. 15- år = bør fjernes, da knogler ej er fuld udviklede Voksne: Skinner og marvsøm i lange rørknogler < år = bør fjernes. Skruer og småskinner, f.eks. ved malleoler, er ikke nødvendige at fjerne, medmindre de er til gene.

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ALMEN FRATKURLÆRE Overordnet opdeling 1. Simpel (Kun to fragmenter) 2. Komminut (Mere end to fragmenter) Traumemekansime 1. Direkte 2. Indirekte Traumepåvirkning 1. Lavenergifraktur

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN & KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Skriftlig eksamensnr.: SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 Eksaminationen består af 2 dele: A. 1

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Fod & Ankelkirurgisk Center Hvidovre Universitets Hospital Lars Ebskov

Fod & Ankelkirurgisk Center Hvidovre Universitets Hospital Lars Ebskov Voksen Erhvervet Platfod Fod & Ankelkirurgisk Center Lars Ebskov A-kursus 26.-27.9.2011 Definition Voksen Erhvervet Platfod (VEP) En tilstand der fortsætter fra eller opstår og udvikler sig efter endt

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O og Reumatologisk Afdeling C Odense

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Fodrelaterede belastningsskader: en biomekanisk tilgang til behandlingen

Fodrelaterede belastningsskader: en biomekanisk tilgang til behandlingen Fodrelaterede belastningsskader: en biomekanisk tilgang til behandlingen Thomas Kaiser er bandagist og fysioterapeut. Gennem mange år tilknyttet Team Danmark og idrætsenheden på Bispebjerg Hospital. Driver

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut, Dennis K. Sjøgren Skader er en naturlig del af enhver sportsgren, og klatring er ingen undtagelse. Klatring er især forbundet

Læs mere

Osteonekroser og osteochondroser

Osteonekroser og osteochondroser Osteonekroser og osteochondroser 1 Diafyse Metafyse Epifyse Apofyse 2 1 Knoglers blodforsyning 3 Cartilage canals D. K. Yousefzadeh & K. Doerger & C. Sullivan: Pediatr Radiol (DOI 10.1007/s00247-007-0655-2):

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk

www.furesoe-reumatologerne.dk COLUMNA CERVICALIS Rygsmerter er hyppigt forekommende i den vestlige verden. 19-43% af befolkningen har klager over rygbesvær indenfor 14 dage til 4 mdr. Årsagen er et komplekst samspil af mange faktorer:

Læs mere

Hvad er. dagligdagen? Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Silkeborg Centralsygehus. Indhold. Praktisk klinik.

Hvad er. dagligdagen? Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Silkeborg Centralsygehus. Indhold. Praktisk klinik. Reumatologia minor omkring foden Sådan gør jeg.. Silkeborg Centralsygehus Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Indhold Artritis Artrosis Ankelleds distorsioner - m komplikationer

Læs mere

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Skadestueinstruks Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn Disposition Ryg Af Læge Torben Stryhn Anatomi Obj undersøgelse Torticolli Skolioser Mb Scheurmann Spondylolistese Diskus prolapser Spondylose og stenose Inflammatoriske/infektiøse lidelser Div Whiplash?

Læs mere

Level 2 Advanced Knæ og hofte

Level 2 Advanced Knæ og hofte Level 2 Advanced Knæ og hofte Udarbejdet af: Morten Skjoldager, Kjetil Nord-Varhaug og Marius Fredriksen Siden sidst Patient-typer Hvad lykkes I med? Reliabilitet for Ultralydsscanning? Tlbagemelding fra

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi. Baggrund. Begrundelse. Afgrænsning af området

Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi. Baggrund. Begrundelse. Afgrænsning af området Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi Baggrund Børneortopædi er læren om børns ortopædiske sygdomme, som generelt er forskellig fra voksnes, primært pga. vækst og helingspotentialet, vævets egenskaber

Læs mere

Skulderundersøgelser et kompendium

Skulderundersøgelser et kompendium 1 Skulderundersøgelser et kompendium Af Lars Blønd, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling T, Amtssygehuset i Herlev. A new pain provocation test, 20 Abbot Saunders test, 25 ABIS test (AbductionInferiorStabilityTest

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Platfod en biomekanisk fejlfunktion

Platfod en biomekanisk fejlfunktion 923 Platfod en biomekanisk fejlfunktion Jens V. Bruun Forfatter argumenterer for en mere aktiv indsats ved platfod. Behandles tilstanden i barnealderen, undgår de pågældende at få slidgigt i bag- og mellemfoden

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Frakturklassifikation

Frakturklassifikation Frakturklassifikation og lidt om the COmprehensive Injury Automatic Classifier COIAC og lidt om DFDB! Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Formål

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

STØRRELSE One size STØRRELSE S - XL. S 30-34 cm M 34-38 cm L. XL 42-46 cm. DKK vejl. udsalg 225,- DKK vejl. udsalg 998,-

STØRRELSE One size STØRRELSE S - XL. S 30-34 cm M 34-38 cm L. XL 42-46 cm. DKK vejl. udsalg 225,- DKK vejl. udsalg 998,- NYT PATENTERET ED KNÆSTROP AS-P/RZ AS-P/RZ Patella-knæstrop. Sportsortose til stabilisering af patella med fokus på kompression af patellaligamentet. Medvirker desuden til at mindske belastningen på tuberositas

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto Fod og ankel Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Anatomi Ligamenter Den objektive undersøgelse

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar 2014. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0...8

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Patientvejledning. Genoptræning. SportNetDoc.dk

Patientvejledning. Genoptræning. SportNetDoc.dk Patientvejledning Genoptræning SportNetDoc.dk Du har i dag fået stillet en diagnose, der kræver genoptræning. Genoptræningen kan gribes an på mange måder. Den mest simple vil være at søge et genoptrænings

Læs mere

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet CT af bevægeapparatet John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG CT af bevægeapparatet Undersøgelsesteknik Post-processing Hyppigste undersøgelser Intervention Specielle indikationer

Læs mere

MR protokoller - OUH

MR protokoller - OUH MR Achieva D- stream 3T Ingenia 1.5 T Panorama HFO 1T MR protokoller - OUH Cerebrum 1.1 1.29 Hals 3.1 3.4 Thorax 5.1 5.2 Angio 5.3 5.6 Mammae 5.7 5.9 Abdomen Onkologi 6.1 6.6 Columna 2.1 2.22 Overekstremitet

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydersiden af knæet hos løbere. Og er relateret til stramhed af det iliotibiale bånd,

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk

Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk afd M Idrætskirurgisk M51 Idrætsmedicinsk M81 Billeddiagnostisk Afdeling Fysioterapi AfdH Udgående samarbejder og forskning 1 Professor 5 Overlæger 3 Afdelingslæger

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Skadestueinstruks Aabenraa

Skadestueinstruks Aabenraa Skadestueinstruks Aabenraa 2015 Udarbejdet af: Carsten Lauridsen Caspar W. Krammer Etc. Godkendt af Jens Ole Laursen, ovl., klinikleder af skadestue og FAM Jens Eggers, ovl. Sektorchef for traumesektoren

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Laser akupunktur SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Af: AKUPUNKTURKLINIKKEN I SKALBORG v/ Tandlæge Aase Brøndum-Nielsen Jacob Paludans vej 22 9200 Aalborg SV Tlf.: 9818 1484 - Mobil: 2539 4322 www.a ku-skalborg.dk

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Calcaneusfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Calcaneusfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Calcaneusfraktur Retningsansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk 1 En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter ved

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere