Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt"

Transkript

1 Ortopædkirurgiske sygdomme Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt Frakturer generelt Smerter, funktionstab, evt. Fejlstilling/hudlæsion, direkte/indirekte ømhed, evt. Strepitus (2 planer), evt. CT, evt. MR 1.Reponering 2.Immobilisering 3. Rehabilitering Frakturinddeling, Salter- Harris, 5 helingstadier, Komplikationer: defekt heling, læsion af nabostrukturer, systemisk kompl., senfølger Ledlæsioner (sub)luksation (glide af led) - distortion (forvridning) - kontusion (slag/stød) Tumorer benigne og maligne Amputationer (eksartikulation inkl. Led) Infektioner: Absces - pus i et ikke præformeret hulrum Nekrotiserende fasciitis Akut osteomyelitis - spondylitis: i ryghvirvel + diskus Kronisk osteomyelitis Protese infektion (1-2% af indsatte proteser) Columna: Columnafrakturer - Jefferson fraktur: ringbrud på Atlas - Whiplash læsion: traume mod halscolumna Skoliose - Strukturel: kongenit, neuromusku, idiopatisk - Nonstrukturel (=funktionel, fx. Uens benlængde, ischiass smerter) Kyfose - pukkelryg Spondylolisterese - Anterior afglidning af en hvirvel - Medfødt eller erhvervet Svære lokale smerter, bløddelshævelse, evt. Misfarvet og løshed Se MKC noter METASTASER hyppigst Vaskulær insufficiens, nekrose, gangræn, livstruende infektion, læsioner, tumorer Lokal smerte, springende feber, rødme, varme, hævelse, ømhed, fluktation(=bølgebevægelse) Ekstensiv vævsnekrose i subkutane fascie, sepsis, AKUT Bakteræmi (udløst fra infektion andetsteds), feber, inflammationstegn Vedvarende betændelse, avaskulær parti/nekrotisk knogle (=sekvester) i midten af inficeret knoglevæv, fistel, ødem i marv smerte, infl. tegn, feber, Neurologiske udfald (se skema) Tetraplegi: cervical medullær skade- paralyse i alle 4 ekstremiteter Paraplegi: Tho/lum medullære skade paralyse i UE deformitet, stabil (1 søjle)/ustabil (2-3 søjler), højdereduktion, kyfose (pukkelryg) Krumning i frontalplan over 10 og i saggitalplan, kosmetiske problemer, asymptomatisk, evt. Smerter, asymmestri, Mb. Scheurmann (3 på hinanden følgende kileformede (>5 ) hvirvler), Mb. Bectherew, Spondylolistere, kongenit Ingen, lette eller svære smerter, evt. Neurologiske udfald i niveau svarende til afglidningen (fx. L5 ved Os Sacrum) Rgt (udelukke fraktur), evt. UL, MR, artroskopi Hudblodtryks- og perfussionsmåling Biopsi: S. Aureus, H. Influenzae, M. Tuberculosis UL, CT, MRI Blanding af aerobe og anaerobe bakterier, Biopsi: S. aureus, (spæde: E.coli, børn: H.influ) CRP, MRI,, knoglescintigrafi S. aureus, S. Epidermidis CRP (i aktiv fase), rgt., CT, MRI, knoglescintigrafi, S. aureus (kan være normal), CRP,, CT (ved cervical og multitraumer) Neurologisk undersøgelse: kraft, sensibilitet, stillingssans, reflekser, rektaleksploration (spinctertonus) Obj. Undersøgelser, Lodsnor fra C7 til os sacrum, foroverbøjning (pukkel=strukturel, normal=funktionel), Cobbs vinkel CT, MRI (evt. Suppl. Skråoptagelser), CT, MR RICE: rest, ice,compression, elevation, Evt. Reponering, rehabilitering snarest Radikal ell. Konserverende Protese (=ortose), analgetika Kirurgisk drænage (evt. UL vejledt), Antibiotika Intensiv AB Ekstensiv kirurgi fjernelse af alt inficeret væv AB i min. 6 uger Evt. Kirurgi ved manglende virkning Vanskelig! Langvarig AB, ekstensiv kirurgi, stabilisering, plastikkirurgi, rekonstruktion Spine- board + stiv halskrave Cer.: halskrave i 3 mdr., evt. Halovest (ekstern fiksation) Tho/lum.: Korset (stabile, udisloceret), Operation (ustabile, deformitet, neu. udfald) Skeletmodne pt.: korset (kurve ) eller operation (kurve > 50 ) stivgøring (spondylodese) Ingen, styrketræning, evt. Operation (spondylodese) hos børn/unge OBS- degenerative forandringer i ligament, menisk, ledbrusk (slidgigt) Komplikationer: manglende sårheling, infektion, stumpsmerter, fantomsmerter, hudproblemer OBS- sepsis, kronisk osteomyelitis evt. Efter åben fraktur, kirurgi, pt. med DM og alkoholisme OBS forebyggende AB ved tandlægebesøg Risikogrupper: DM, alkoholisme, pt. i immunsupprimerende behandling Klassificeres efter udløsende kraft: kompression, distraktion, skæring/rotation OBS læsion af indre organer = halovest OBS- restriktiv lungeinsufficiens = cobbs vinkel

2 Diskusprotrusion/prolaps - bristning af annullus fibrosus og prolabering af nu. Pulposis bagud ud i spinalkanalen Skulder og overarm: Proksimal humerus fraktur - collum chirurgicum, evt. anatomicum Claviculafraktur - type 1: midterste 1/3 (80%) - type 2: laterale 1/3 - type 3: mediale 1/3 Smerter, instabilitet, neurologiske udfald i UE, inflammation Ofte komminut, evt. afsprængning af tuberculum major eller minor, dislocering pga. træk fra muskler, evt. Skulderluksation, smerter, hævelse Udtalte smerter ved brug af armen, synlig fejlstilling, direkte/indirekte ømhed, strepitus MR, CT =mitella, cirkulation/nerve funktiontest, lungesteoskopi, Konservativt 4-6 uger, aflastning, analgetika Evt. Operation, diskus protese Udislocerede: Konservativt (mitella 1-2 uger - > øvelser) Dislocerede: Osteosyntese + evt. Rotatorcuff sutur Mitella i 2-3 uger - > aktive øvelser straks Scapula fraktur, CT Heler selv Evt. Ostesyntese Humerus fraktur Diafysebrud, smerter, løshed, hævelse,, undersøgelse af n.radialis Fikseret mitella i 1-2 uger direkte/indirekte ømhed, funktion Evt. Sarmiento- bandage Evt. operation Typisk: ældre med osteoporose, kvinder, fald på udstrakt arm OBS rotator- cuff læsion og n.axillaris, ledstivhed (max 3 uger immobilitet) Typisk: fald på udstrakt arm OBS læsion af pleura, plexsus brachialis, a.subclavia, pseudoartrose Typisk: svære traumer, fald fra højde, trafikulykke Typisk: Højenergitraume, fald på arm OBS n.radialis (drophånd, % sensibilitet dorsoradialt på hånden, m.brachioradialis, m.supinator) Humeroskapulær luksation/skulderluksation - anteriore (85%) - posteriore og inferiore Dislokation af caput humeri ud af cavitas glenoidale, ledkapsel og labrum afrives fortil, intense smerter, epaulet- skulder, skarp skulderrunding, palpation af caput humeri, pt. kan ej føre hånd til raske skulder sarmientobandage= (to planer!), undersøgelse af n.axillaris 1. Akut reponering: 1. Kochers manøvre 2.Hippokrates metode 3. Vægt på armen Mitella 2-3 uger Typisk: fald, hvor der er taget fra med hånden eller direkte mod skulderen OBS rotator- cuff læsion, kronisk ustabilitet Akromioklavikulær luksation - grad I- III Smerter, prominerende klavikel Konservativ mitella 2 uger - > øvelser Evt. Operation ved grad III Typisk: fald direkte på skulderen, inddirekte stød igennem udstrakt arm OBS- klavikelfraktur Sternoklavikulær luksation Smerter, deformitet Operativ hvis reponering fejler Typisk: fald på udstrakt arm Bicepsseneruptur Skipper- skrækarm (abnorm prominens af biceps), nedsat fleksionskraft Konservativ - optræning Typisk: løft efter længere tids inflammation (RA, arthrose, tendinitis) Impingementsyndrom - afklemning af supraspinatussenen Smerter ved brug af arm > 90, tendinitis, bursitis eller osteofytter Positiv Impingement- test (90 abd. + max indadrotation) NSAID, steriod injektion, dekompression, evt. OP Typisk: tendinitis, bursitis, osteofytter, arbejde med arm over 90 Rotator- cuff læsion - oftest ruptur af supraspinatussene Smerter, pt. Kan ej abducere ved inadrotation i hånd Positiv impingement- test, drop- arm test, UL, MR NSAID, evt. sutur eller rekonstruktion =impingementtest Typisk: Traume, deg. forandringer = drop- arm test

3 Subluksation af skulderen - voldsom sub- løsrivning Smerter fortil i skulderen, når armen føres op og udad, slaphed Positiv apprehension- test Træning, evt. operation Typisk: traume OBS - labrumskade =apprehension- test Frossen skulder Bevægeindskrænkning, smerter Udadrotation, arthroskopi Fysioterapeut Typisk: posttraumatisk eller idiopatisk Albue: Kondylære humerusfrakturer - supra- (hyppigst) (børn 5-10 år) - epi- (børn 5-10 år) - intra- (voksne) Direkte/indirekte ømhed. Evt. Løshed og deformitet, nedsat sensibilitet og motorik af n.radialis, n.ulnaris, n.medianus, : trekantet mørk bræmme (fedt ansamling (modsidige albue som ref.), CT (ved tvivl), neurovaskulære tests Udislocerede: dorsal gipsskinne i 3-6 uger Dislocerede: OP reponering og ekstern K- trådsfiksering Typisk: fald på strakt arm OBS læsion af epifyseskiver, kar/nerveskade, ekstremitetsiskæmi Olecranon fraktur - intraartikulær i prok. ulna Caput radii fraktur - type I- III ved udislocerede frakturer) Lokale smerter, pt. kan ikke ekstendere albuen, udtalt hævelse, palpation af gabende frakturlinie Lokal smerte, ømhed, hævelse, hæmarthron, nedsat bevægelighed Underarm: (kransekage - altid 2 steder!) Monteggia fraktur Som frakturer generelt - prox. eller midt 1/3 af Ulna + dislokation af caput radii Galeazzi fraktur Som frakturer generelt, forkortning af - omvendt Monteggia radius, palpation af caput ulna dorsalt for håndled Colles fraktur - distal radius fraktur 4 cm over håndled - type I- IV (Older s klassificering) Dorsalkipning, evt. afsprængning af processus styloideus ulnae, bajonetform, føleforstyrrelser, CT Af HELE underarmen, neurovaskulære tests, neurovaskulære tests Udislocerede: vinkelgips i 3 uger + rehabilitering straks Dislocerede: OP reponering og intern fiksation i 8- talscerclage Udislocerede: mitella < 3 uger Dislocerede: OP reponering og fiksering OP åben osteosyntese (skinne + skruer) af ulna + vinkelgips i 4-6 uger i fuld supination OP åben osteosyntese + vinkelgips i 4-6 uger i fuld supination (muskeltræk ) Type I: konservativt med dorsal gips i 3-4 uger Type II: reponering i lokal anæstesi + dorsal gips i 5 uger (rgt. kontrol ellers OP) Type III- IV: OP reponering + ekstern/intern fiksation Smiths fraktur Samme som Colles, men kipning er rettet Se Colles anteriort (volart) Albueluksationer før og efter, neurovaskulære tests Manuel reponering vha. Tryk/træk + supination Tennisalbue Smerter i laterale humerus epicondyl, især UL, elektromyografi, rgt. (for at Ofte spontan remission - tendinitis i senefæstet til ved dorsal fleksion af håndled udelukke arthritis) Skåne arm for udløsende m.ekstensor carpi radialis brevis belastninger, evt. analgetika Håndled: Scaphoideum fraktur Smerter i håndled, direkte ømhed i tabatieren, indirekte ømhed ved tryk af 1. og 2.stråle (kan være negativ), derfor MR Udislocerede: Cirkulær gips + rgt.kontrol efter 2 uger ved fraktur=> fortsat gips i 8 uger Dislocerede: Skruefiksation Typisk: fald direkte på spidsen af albuen OBS albueluksation = 8- tals- cerclage Typisk: fald på strakt arm OBS ligamentlæsioner (valgus), kapselkontraktur (ved for sen rehabilitering) Typisk: fald på strakt arm, afværge slag/parér OBS børn=greenstick? Typisk: Ældre=fald, unge=højenergitraume OBS scaphoideum fraktur, karpaltunnelsyndrom Typisk: Småbørn=hiv i arm, voksne=baglæns faldtraume Typisk: repetive bevægelser, især supination i kombi med ekstension af håndled Typisk: fald på strakt arm OBS pseudoarthrose (35%) ved nedsat blodforsyning Håndrodsluksation Oftest Os lunatum, dog ofte uden synlig fejlstilling Rgt, Akut reponering under anæstesi Typisk: yngre, fald fra højde OBS avaskulær nekrose af os Lunatum

4 Karpaltunnelsyndrom - Tryk på n. medianus Smerter, paræstesier anteriort, specielt udstråling til Finger og radiale del af Positiv Phalens test (=udstråling efter 1 min max flexion) 2. Pos. Tinels fænomen (små slag) OP spaltning af karpaltunnellen med åben eller endoskopisk teknik OBS - seneskedehindebetændelse Mb. de Quervain - tendosynovitis i 1.senekulisse Smerter, ved brug af tommelfinger, øm fortykkelse ud for processus styloideus radii Spaltning af retinakel over 1.kulisse Hånd: Metacarpal fraktur - inddeling efter frakturtype - Bennets fraktur (basis af 1.metac.) Finger fraktur / Phalanx fraktur Som frakturer generelt, rotationsfejlstilling ved fleksion af MP- led og knytning Udislocerede: dorsal skinne i 3 uger Discolerede: Reponering + gips <8 uger (rgt.kontrol 1 uge) hvis dette fejler =>K trådsfiksation Udislocerede: fikseres med tape til nabofinger i 3 uger Dislocerede: OP reponering + fingerskinne i 3 uger = buddy taping Fingerluksation Før/efter reposition Let reponering ved distalt træk i finger Ved ligamentlæsion Buddy taping (OP ved tommelrodled!) Senelæsion Dropfinger (udelukke fraktur) Drop- finger: konservativt med hyperekstensionsbandage/skinne Skarpe læsioner: speciel OP Dupuytrens kontraktur / Kuskehånd Springfinger Fibrøs fortykkelse af fascia palmaris => skrumpning, især 4. og 5. Finger trækkes i fleksion Lokal flexorsenefortykkelse, fingeren springer, idet fortykkelsen passerer seneskeden (A1- pulley) under flexsion, palpation af fortykkelse Klinisk OP fjernelse af patologisk væv + Z plastik Evt. amputation Lokal injektion af steroid OP spaltning af seneskede (A1 pulley) = A1 pulley Håndinfektioner Staph. Aureus => inflammationstegn Infektionstal 1.fjernelse af dødt væv 2.drænage 3.ro/immobilisation 4.elevation 5. AB Bækken: Bækkenrings frakturer Lokale smerter, læsioner af kar (akut ved, CT Type A: konservativt- >analgetika - type A- stabile bækkenvener!), rectum, blære, urethra, Type B: Symfyse diastase <2,5 - type B- delvist stabile vagina cm= konservativ, >2,5 cm ekstern type C- ustabile (Tiles klassif.) fiktionsramme i 12 uger! Type C: Fiktionsramme i 12 uger, evt. OP intern fiksation Acetabulum fraktur Posterior caput femoris luksation, smerter, fikseret og adduceret UE, evt. Læsion at n.ischiadicus, CT, evt. UL (mistanke om intraabdominal læsion) Udislocerede: konservativ med stræk + mobilisering u.belast. Dislocerede: OP åben reponering + intern fiksation + mobilisering Typisk: knytnæveslag, fald på hånd OBS - arthrose Oftest DIP led (50%) OBS tidlig mobilisering vigtig OBS kompromitteret pincetgreb ved fejlbehandling af tommelrodled Typisk: bold direkte mod fingerspids, skarpe snit, traume Typisk: ukendt, men formentlig genetisk OBS - recidiver Typisk: kvinder med RA eller DM, børn < 1år Typisk: bid Typisk: højenergitraume (bilulykke) OBS DVT, lungeemboli Typisk: højenergitraume OBS caputnekrose, tidlig arthrose

5 Hofte: Hoftenære frakturer - proximale femur < 5 cm under trochanter minor - Collum femoris - Pertrochantær - Subtrochantær Epifysiololysis capitis femoris - skred af caput femoris omkring epifyseskiven Calvé- Legg- Perthes sygdom / CLP - avaskulær nekrose af femurs proksimale epifyse (+ caput) - Herrings inddeling A- B Smerte, kan ikke gå, forkortet udadroteret ben, direkte/indirekte ømhed = Evans typer I- V (pertrochantære) Smerter i lyske, lår, indersiden af knæet (referred pain), haltende gang, Haltende gang pga. smerter, nedsat bevægelighed i alle planer, anisomeli (=forskel i benlængder), MR (ved neg. rgt.) = Gardens typer I- IV, MR, knoglescintigrafi OP på ekstensionsleje med rgt. i 2 planer => eksakt reponering Afhængig af frakturtype: evt. Konservativt, 2-3 skruer eller glideskrue med 2 (<8)hulsskinne, >70 år og frisk=hemialloplastik, <70 år eller >70 år og dement =glideskrue med 2- hulsskinne, evt. marvsøm Undgå belastning, fiksering in situ (dvs ved caputs aktuelle placering) med skrue vinkelret på epifyseskiven Type A: aktivitet + NSAID Type B- C: Variserende prox. femurosteotomi (- > varus ) Typisk: følge af osteoporose, ældre OBS DVT (heparin profylakse), caput femoris nekrose (pga. overrevet blodkarforsyning), dyb sårinfektion, benforkortning, 1:5 død Typisk: drenge i pubertet (10-15 år), overvægt, hypothyroidisme OBS avaskulær caputnekrose, persisterende deformitet Typisk: 2-12 årige (top=7 år), splejsede drenge, rygerforældre, koagulationsforstyrrelse Kongenit hoftedysplasi / DDH - medfødt/tidligt erhvervet hofteluksation =galeazzi s tegn Coxitis purulenta - bakteriel arthrit i hofteled Coxitis simplex - reaktiv synovitis i hofteled Springhofte / Coxa saltans Dysplasi af acetabulum og femur, benforkortning, trendelenburgs halten Barlow Ortolani =femurosteotomi UL (mistanke om ustabil hofteled), Pos. Galeazzi s tegn (=lavere knæ end det modsidige - > hofteluksation) Pos. Ortolani (=reponering af hoften med et klunk) Pos. Barlow (=dorsal luksation) Nyfødte: abduktionsortose (von Rosen skinne eller Dennis Brown skinne) i 3md >3 mdr gammel: OP med reponering + 20 ugers hoftegips i flekteret/abduceret stilling Typisk: nyfødte, flest piger, sædefødsel, oligohydramnion, familiært hypermobile led =Dennis Brown =hoftegips (hoftespica) Feber, påvirket AT, led=spændt, rødt, ofte Akut ledpunktur - > mikroskopi og Skylning og synovektomi + Typisk: børn 0-8 år, udløst af hæmatogen staph. Aureus eller H. influenzae dyrkning, glucose bestemmelse relevant AB i 4-6 uger spredning (sepsis) OBS bevægeindskrænkning, bruskdestruktion Haltende gang, upåvirket AT, oftest virus CRP, UL, ledpunktur NSAID + aflastning Typisk: børn 3-6 år Ekstern: iliotibialissenen springer over trochanter major Intern: m.iliopsoas springer over caput femoris/ileopectinale linje Evt. Bursektomi, Z- plastik på senen Hoftearthrose Se rheumanoter Analgetika + NSAID OP: korrigerende femurosteotomi (yngre) Total alloplastik (THA): 1.cementrende (ældre) 2.Ucementerende (yngre) Typisk: balletdansere Typisk: 3% af ældre OBS holdbarhed år, infektion i protesen eller i sår, DVT (heparinprofylakse), aseptisk proteseløsning, hofteluksation, dropfod, benlængdeforskel Lår: Corpus femoris fraktur - brud på diafysen Se generelle fraktur tegn, evt. Stor blødning (hele femur med hofte og knæ) Mindre børn: stræk + hoftegips Voksne: marvsøm Typisk: højenergitraume, osteoporose OBS- længere benlængde, fedtemboli (marvfedt til veneblod - > DIC) =femurstræk

6 Distal femur fraktur Knæ: Patella fraktur Ofte intraartikulær og åben fraktur, forkortning, hævelse, fejlstilling Bløddelshævelse, hudafskrapning, evt. Ruptur af retinaculum extensorum, CT (intra artikulært forløb), CT/MR, tangial undersøgelse Åben OP med reposition og fiksation med skinne + skruer eller marvsøm + Contentious Passive Motion benskinne < 2-3 mdr Udislocerede: <3mm = Don Joy i 6 uger + øvelser Dislocerede: > 3 mm = OP Typisk: højenergitraume, osteoporose =CPM Typisk: traume direkte mod knoglen, år Patella luksation - akut - recidiverende - habituelle (ved flexion) Knæligamentlæsioner generelt Ligamentum Cruciatum anterior / ACL (forreste korsbånd) (hyppigst) Ligamentum cruciatum posterior / PCL (bagerste korsbånd) Oftest lateral displacering, evt. afsprængning af medialflade af patella, hæmarthron smerter, hævelse (hydrarthrob/ hæmarthron), indskrænket bevægelighed, palpationsømhed Se tidligere række. Der høres et smæld, ofte samtidig beskadigelse af koll. ligamenter og menisker, evt. eminentia fraktur Se ACL Før og efter reponering Knæledsundersøgelser: 1. Sidestabilitet ved 0 (hyperekst.) og ved 30 (MCL, LCL) 2. Lachmanns test (øget mobilitet=>acl og PCL) 3. Patellaanslag (intraartikulær ansamling) 4. Appleys test (menisklæsioner) 5. Skuffetest Pos. Lachmanns test (øget mobilitet, manglende endepunkt), skuffeløshed, sidestabilitet, menisk test Pos. Lachmanns test (øget mobilitet), skuffeløshed, sidestabilitet, menisk test Reponering rgt. kontrol - > ved frie fragmenter - > artroskopisk fjernelse, træning =Lachmanns test = Appleys test Konservativ aflastning og genoptræning (quadriceps), evt. OP fiksering ved eminentia fraktur Unge sportsfolk: arthroskopisk rekonstruktion Konservativ aflastning og genoptræning (quadriceps), evt. Rekonstruktion, fysioterapi =Donjoy- ortose Typisk: vrid i knæ, sport OBS høj risiko for reluksation, vedvarende instabilitet i knæled OBS løshed kan oftest først påvises efter et par uger og efter hævelse er forsvundet Typisk: rotationsvrid, under løb (fodbold, håndbold, basket) med hurtige retningsskift eller efter fald på ski, bilulykke OBS arthrose udvikling Typisk: slag eller spark direkte ind på forsiden af skinnebenet lige under knæet Ligamentum collaterale mediale / MCL (hyppigst) Ligamentum collaterale laterale / LCL Menisklæsion - inddeling efter udseende Grad 1-3 Stærke smerter, ofte samtidig beskadigelse af cruziatum ligamenter og menisker Evt. Afsprængning af tibiacondyl (Segonds fraktur), ofte samtidig beskadigelse af cruziatum ligamenter og menisker Oftest longitudinel læsion (Bucket- handle), stærke smerter, ledansamling, palpatonisk ømhed, noget i klemme Pos. Sidestabilitet test Pos. Sidestabilitet test Appleys test, + andre knæ US, MRI RICE Grad 1: støttebind Grad 2-3: Don- joy Se MCL Ved tibiacondyl fraktur= OP fiksation, Ved ruptur= rekonstruktion Konservativ aflastning i 2 uger + analgetika Ved intraartikulær læsion - > arthroskopi (vaskulær del=sutur med absorberbare søm, avaskulær del=resektion) Typisk: medial forstrækning Typisk: varustraume Typisk: belastede drejebevægelser, hyperfleksion, sport OBS - arthrose

7 Knæarthrose Underben: Tibia fraktur - proximal - midtstillet - distal/supramalleolær Ankel: Ankelled frakturer - hyppigst malleol fraktur - klassificeres efter Lauge- Hansens traumemekanismer og grad I- IV Igangsætningsbesvær. Belastnings- og hvilesmerter. Røntgen viser afsmalning af ledspalte, skleosering og osteofytdannelse Se rheuma noter Klassiske fraktur symptomer, fejllstiling ved udadroteret fod, neurovaskulære skader, kompartment syndrom Evt. I kombination af ligamentlæsioner, smerter, manglende støtteevne, hævelse, hæmatom, evt. Fejlstilling, evt. neurovaskulære læsion, CT, trykmåling, neurovaskulær? = ekstern fiksation Først: grovreponering ved fejlstilling - > (I 3 planer og inkl underben!!), CT =Lauge Hansen Se rheuma noter OP: evt. Total alloplastik, hvor ledflader udskiftes Konservativ krav: lukket lavenergi traume, minimal bløddelslæsion, stabil fraktur, intet kompartment, minimal vinkling - > ortose i 3 mdr (+rgt.) Operation (hvis krav ej opfyldes): - Prox: reponering + Skinne og skruer, evt. Ekstern fiksation (multitraume) eller marvsøm - midt/distal: marvsøm, eks. Fiks. Stabil lateral malleol fraktur: konservativ, må støtte, evt. OP Stabil medial malleol fraktur: Stiv bandage eller OP Ustabile frakturer: OP fiksering med skrue og evt. Fibulaskinne + gips i 6 uger OP - reponering + intern/ekstern fiksation Pilon fraktur - distal tibia fraktur Se ankelled frakturer, ofte udtalt komminut og åben Talus fraktur Klassiske frakturtegn, CT, neurovaskularitet? Udislocerede: konservativ med vægtaflastning i 8 uger Dislocerede: OP intern fiksation Calcaneus fraktur - intraartikulære (75%) - ekstraartikulære (25%) Hævet, breddeøget fod, udtalte smerter, CT, diagnostisk reduceret Böhler vinkel Intra art.: Osteosyntese Ekstr art.: konservativ + displaceret akillessenetilhæftning osteosynteres = knæ alloplastik Typisk: trafiktraume, sport, ældre OBS kompartment syndrom, ekstremitetsiskæmi, DVT, fedtembolier, infektion, pseudoarthrose, angulær deformitet Typisk: vridtraume (supination ell. pronation +med/uden udadrotation) OBS hudnekrose, infektion, nedsat bevægeligehed, arthrose Typisk: højenergitraume med aksial belastning (fx træde på bremse før kollision) Typisk: højenergitraume OBS pseudearthrose, avaskulær taluskuppel nekrose Typisk: fald fra højden på hælen OBS kompressionsfraktur i ryghvirvel, peroneus- senelæsion, arthrose Ankelligamentlæsioner - ankelforstuvning Hyppigste: ligamentum tibiofibulare anterior og ligamentum calcaneofibulare Ømhed, hudmisfarvning over hæmatom, functio laesa (=funktionstab) =böhlers vinkel, evt. MR, skuffeløshed test ë RICE + kryoterapi (=is) i 24 timer + NSAID 1-2 dage - > evt. Ankelortose - > rehabilitering (elastikbind/vippebræt) Typisk: sport (30% af alle sportslæsioner!), invertionstraume OBS frakturer, instabilitet Akillesseneruptur Smæld, smerter, ophævet evne til tågang, ømhed og hævelse af crusmuskulatur =lig. Tibiofibulare ant. Thompsons test (positiv ved manglende plantarfleksion I foden) Operativ suturering + plantarfleksionsortose (ROM- Walker) i 2 uger - > hæl- fodtøj Typisk: år, kestjersport, traume (fuld vægtbægring + knæekstension) =Thompsons test =ROM walker

8 Fod: Metatars fraktur Tå fraktur Fodrodens luksationer Hulfod / Pes cavus Hyppigste: 1. Afsprængning af m.peroneus- brevis- hæftet på 5.metatars 2. Jones fraktur = prox. 1/3 af 5.metatars Svær hævelse Lisfrancs led = mellem tarsal og metatarsalknoglerne Choparts led = mellem talus/calcaneus og naviculare/cuboideum Accentueret medial fodbue, der fremstår for høj, belastningssmerter, bagfod står i varus, breddeøget forfod, CT =taping = Lisfrancs led + Fodaftryk (barogram) af begge fødder 1.: konservativt, evt. Skruefiks. 2. udislocerede: konservativt med ortose i 6 uger (rgt.kontol). dislocerede: skruefiksation, evt. K- trådsfiksation Taping i god stilling 3-4uger + fornuftigt fodtøj (dog storetå: OP fiksation + bandage i 3 uger) OP Reponering + intern fiksering i 8 uger uden belastning 5 års alder: evt. Løsning af plantaris fascien, senere evt. Osteotomi (=afmejsling), seneflytning, arthrodese Typisk: overbelastning, traume Typisk: direkte traume OBS storetå (vigtig for fremtidig smertefri gangafvikling) Typisk: voldsomt vridtraume OBS frakturer i metatars Typisk: multifaktoriel ætiologi (medfødt, sek. til neuromuskulære lidelser) Platfod / Pes planus - fleksibel - rigid Reduceret medial forbue, bagfod står i valgusstilling, asymtomatiske Fodaftryk =normal, plat og hul Fleksibel: ingen evt. Indlægssåler/støtte i svangen i fodtøj Rigid: evt. korrigerende ostetomi/arthrodese =nor., varus, valgus Hælfod / talipes calcaneovalgus Dorsalflekteret talus og calcaneus Klinisk Korrigeres oftest spontant Passive udspændingsøvelser Typisk: medfødt, familiær, stram akillesene Typisk: nyfødte af 1.gangsfødende unge mødre Klumpfod / kongenit talipes equinoivarus 3D foddeformitet med spidsfod, varus af bagfod, adduceret/supineret forfod, klinisk Varierer: ugentlig manipulation, ortose, ostetomi, tenotomi Typisk: medfødt Hallux valgus Hallux rigidus Hammertå Lateralvinkling af storetåens grundled, smerter under gang, ømhed, prominerende knoglefremspring, hævelse Smertefuld degerativ athrose i storetåens grundled, belastningssmerter Deformitet i PIP- leddene på de små tæer, smerter, pt. Korrigerer ved plantarfleksion Bredt fodtøj OP: afmejsling af 1.metatars + kapselopstramning eller Kellers operation resektion af basis af prox. phalanx Keilektomi (25% afmejsling af caput metatarsale) ell. artrodese Fornuftigt fodtøj OP resektion af PIP led,artrodese Typisk: kvinder, familiær, spidst fodtøj, RA OBS ubehandlet- > arthrose, sårdannelse Typisk: platfod, hallux valgus Typisk: snævert, spidst fodtøj, arthritis m.m. Amotio atellae (fjernelse af osteosyntesemateriale): Børn: < ca. 15- år = bør fjernes, da knogler ej er fuld udviklede Voksne: Skinner og marvsøm i lange rørknogler < år = bør fjernes. Skruer og småskinner, f.eks. ved malleoler, er ikke nødvendige at fjerne, medmindre de er til gene.

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer TRAUME /IKKE-TRAUME SMERTEANAMNESE 1. Lokalisation 1. Debut 2. Varighed 3. Udvikling 4. Traumekansime 5. Lav/høj energi traume 6. VAS 7. Støtte 8. Lindrende/forværrende 9. Smertestillende 10. RICE 11.

Læs mere

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ALMEN FRATKURLÆRE Overordnet opdeling 1. Simpel (Kun to fragmenter) 2. Komminut (Mere end to fragmenter) Traumemekansime 1. Direkte 2. Indirekte Traumepåvirkning 1. Lavenergifraktur

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi:

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi: Disposition Bækken og Hofte Læge Torben Stryhn Børn Springhofte Hoftedysplasi THA Luxationer Osteonecrosis capitis femoris Børn: Det syge, og så det normale? Anteverteret collum femoris En af de hyppigste

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Københavns Universitet. Ortopædi. Af Asma Bashir, stud med. www.asmabashir.com

Københavns Universitet. Ortopædi. Af Asma Bashir, stud med. www.asmabashir.com Københavns Universitet Ortopædi Af Asma Bashir, stud med Indholdsfortegnelse Ortopædkirurgi Frakturer Luksationer Ledlæsioner Tumorer Amputationer Infektioner Nekrotiserende fasciitis Akut osteomyelitis

Læs mere

ORTOPÆDKIRURGI ALMEN FRAKTURLÆRE. Overordnet opdeling. 1. Simpel (Kun 2 fragmenter) 2. Komminut (>2 fragmenter) Traumemekansime

ORTOPÆDKIRURGI ALMEN FRAKTURLÆRE. Overordnet opdeling. 1. Simpel (Kun 2 fragmenter) 2. Komminut (>2 fragmenter) Traumemekansime ORTOPÆDKIRURGI ALMEN FRAKTURLÆRE Overordnet opdeling Traumemekansime Traumepåvirkning Frakturudseende Hudstatus 1. Simpel (Kun 2 fragmenter) 2. Komminut (>2 fragmenter) 1. Direkte 2. Indirekte 1. Lavenergifraktur

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor. Viborg. A-kursus Ålborg 2014. Regionshospitalet. Viborg

Hospitalsenhed Midt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor. Viborg. A-kursus Ålborg 2014. Regionshospitalet. Viborg Hospitalsenhed Midt Ovl. Peter Hvidt Fod- & Ankelsektor A-kursus Ålborg 2014 Forfods-, svang- og hælsmerter - dvs. ondt i foden på 45 min.! Hvad I møder ofte i et fod-ambulatorie Case 1: 45-årig let overvægtig

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

Voksen erhvervet platfod

Voksen erhvervet platfod PLATFOD 201 Voksen erhvervet platfod Lars Ebskov Diagnostik og behandlingsstrategi i almen praksis Voksen erhvervet platfod er en hyppig tilstand specielt hos 50+-årige kvinder og diabetikere. Patienterne

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og

Læs mere

Behandlingsforslag Hoften

Behandlingsforslag Hoften Hoften 2,24 D Ekstensionsmobilisering, sideliggende: a PT sideliggende. TP står bagved PT og fatter med den caudale hånd om PT s øverste ben. Den craniale hånd placeres på PT s trochanter major. TP drejer

Læs mere

ORTOPÆDKIRURGI, 2. del Sidst redigeret: Juni 2013

ORTOPÆDKIRURGI, 2. del Sidst redigeret: Juni 2013 Bækken Bækkenfraktur Disse frakturer klassificeres efter Tile: Stabile læsioner Delvis stabile læsioner Ustabile læsioner Op til 40% med bækkenfraktur har samtidig intraabdominale læsioner, hvorfor frakturen

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion:

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion: aggrund for tapening: Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape (ofte kaldt: sportstape ) påklistret huden forsøger at aflaste skadede strukturer. Tapening har en udbredt anvendelse indenfor idrætten,

Læs mere

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 Antebrachium frakturer Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 AO/OTA-klassifikation Simple 2 2 Wedge Complex A B C Type A Simpel fraktur A-1 ulna # A-2

Læs mere

Overekstremitet + thorax

Overekstremitet + thorax Overekstremitet + thorax Undersøgelse Indikation Projektion Side Thorax. Thorax PA - max insp.. Thorax Lat. - max insp. Supplement ved pneumothorax: Thorax PA - max exsp. Costae Metastaser Som Thorax Specialopt.

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær Rheumafoden RA er en progredierende og led-destruerende lidelse, hvor de involverede led gradvist deformeres og stivner. Smerter, mens det sker og svær stivhed når det er sket. Epidemiologi Epidemiologi

Læs mere

Atraumatiske Fod-Ankel

Atraumatiske Fod-Ankel Atraumatiske Fod-Ankel Apophysitterne i ankel-fod Apophyse = Sekundær center for ossifikation (calcaneus) Vækstzonen lukker omkring 15 års alderen. Morbus Osgood Slatter, ASIS, AIIS, Sinding-Larsen-Johansson,

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Hans Viggo Johannsen Skulder og albueklinikken Ortopædkirurgisk afd. E Hvilke lidelser 1. Impingement

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

Kroniske fod og ankel skader. Lars Konradsen, Idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Kroniske fod og ankel skader. Lars Konradsen, Idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital Kroniske fod og ankel skader Lars Konradsen, Idrætskirurgisk sektion, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital Kompliceret dynamisk styring Koblet bevægeudslag Midtarsal ledlåsning Kompliceret

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden Bækkenet Ossifikationens start angivet

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 3. Plastik- og rekonstruktionskirurgi. Hud (derma) 06-05-2013. Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære

ALMEN KIRURGI - 3. Plastik- og rekonstruktionskirurgi. Hud (derma) 06-05-2013. Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære ALMEN KIRURGI - 3 Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære Plastik- og rekonstruktionskirurgi Opgaver: - primær og sekundær reparation af defekter: Medfødte (congenitte) som erhvervede

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015. Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital

Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015. Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015 Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital 39 årig kvinde, som under løb vred om på højre ankel

Læs mere

Velkommen til en session om børneortopædi med fokus på underekstremiteten

Velkommen til en session om børneortopædi med fokus på underekstremiteten Velkommen til en session om børneortopædi med fokus på underekstremiteten Overlæge Søren Bødtker, Hvidovre Hospital Praktiserende læge Bjørn Perrild BP 2015 1 Ortopædi hos børn link Skævt kranie link Skoliose

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk KNÆET

www.furesoe-reumatologerne.dk KNÆET KNÆET Menisklæsion Menisker beskadiges især ved rotationstraumer. Baghornet af mediale menisk rammes hyppigst. Klinik: Hyppigt intermitterende aflåsninger og ansamlinger, smerter ved belastning eller smertejag

Læs mere

Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer

Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer 1 Bækkenfrakturer Følg cortex i den store ring og forarmen obturatorium Vær særlig opmærksom på acetabulum 2 Eksempel på acetabulumfraktur Samtidig

Læs mere

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter, hvilket skulle gøre det nemmere og mere overskuelig at slå op i. Det

Læs mere

Bækkenfrakturer. Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer. Eksempel på acetabulumfraktur. Eksempel på acetabulumfraktur

Bækkenfrakturer. Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer. Eksempel på acetabulumfraktur. Eksempel på acetabulumfraktur Bækkenfrakturer Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer Følg cortex i den store ring og forarmen obturatorium Vær særlig opmærksom på acetabulum 1 2 Eksempel på acetabulumfraktur Eksempel

Læs mere

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN & KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Skriftlig eksamensnr.: SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 Eksaminationen består af 2 dele: A. 1

Læs mere

Fysioterapi ved problemer relateret til fødderne. Børn og unge, idræt og skader 9. maj 2014, Charlotte Anker-Petersen

Fysioterapi ved problemer relateret til fødderne. Børn og unge, idræt og skader 9. maj 2014, Charlotte Anker-Petersen Fysioterapi ved problemer relateret til fødderne Børn og unge, idræt og skader 9. maj 2014, Charlotte Anker-Petersen Charlotte Anker-Petersen, fysioterapeut på Det Kongelige Teaters Balletskole 108 elever

Læs mere

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen & Skanning Nørrebrogade 1 Give indblik i anvendelse af MSUS Vise indikationer for MSUS Sætte MSUS i relation til andre

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt.

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Baggrunden for, og fordelen ved at der er brugt en sål og at trækøjerne

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

THORAKOLUMBALE FRAKTURER. Peter Helmig DOS kursus April 2014

THORAKOLUMBALE FRAKTURER. Peter Helmig DOS kursus April 2014 THORAKOLUMBALE FRAKTURER Peter Helmig DOS kursus April 2014 PROBLEMET ÆTIOLOGI Trafik 53% Fald fra højde 47% + andre læsioner 43% Multiple frakturer 27% Marczynski 1999 Kompression Flexion/kompression

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Anklens og fodens radiologi. Røntgenoptagelser af foden. Anklens og fodens radiologi. Fod 1-9 PROJEKTIONER VED FOD OG ANKELLIDELSER

Anklens og fodens radiologi. Røntgenoptagelser af foden. Anklens og fodens radiologi. Fod 1-9 PROJEKTIONER VED FOD OG ANKELLIDELSER Anklens og fodens radiologi Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling, AUH Martin Schöngauer (Colmar ca.1459 Breisach 1491) Anklens og fodens radiologi Fodoptagelser Fejlstillinger Degenerative

Læs mere

Bækkenfrakturer. Bækkenfrakturer. Hoftenære frakturer Der tages billede af bækken og hoften. Bækkenfrakturer

Bækkenfrakturer. Bækkenfrakturer. Hoftenære frakturer Der tages billede af bækken og hoften. Bækkenfrakturer Bækkenfrakturer Bækkenfrakturer Følg cortex i den store ring og forarmen Sacroiliaca-leddene skal obturatorium være symmetriske Vær særlig opmærksom på acetabulum Foramen sacrale uden konturspring 1 2

Læs mere

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner * Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes Gruppe Specialfunktion Diagnosekode Regionsfunktioner

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis Introduktion til Ultralydsscanning Introduktion til ultralydsscanning i praksis Ultralydsscanning 3D OPFATTELSE AF 2D BILLEDER Ultralydsscanning KOMBINERE DET TRANSVERSELLE OG LONGITUDINELLE I BILLEDFORSTÅELSEN

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Scaphoideum Pseudoartroser

Scaphoideum Pseudoartroser Scaphoideum Pseudoartroser Diagnostik og behandling Anders Ditlev Jensen Afdelingslæge Århus Sygehus Historisk perspektiv Operationer med knoglegrafter blev først f indført omkring 1930. Indtil da var

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden HKA optagelse (Hip/knee/ankle eller hofte/knæ

Læs mere

Fod & Ankelkirurgisk Center Hvidovre Universitets Hospital Lars Ebskov

Fod & Ankelkirurgisk Center Hvidovre Universitets Hospital Lars Ebskov Voksen Erhvervet Platfod Fod & Ankelkirurgisk Center Lars Ebskov A-kursus 26.-27.9.2011 Definition Voksen Erhvervet Platfod (VEP) En tilstand der fortsætter fra eller opstår og udvikler sig efter endt

Læs mere

A-kursus sept. 2011. Preben Lass

A-kursus sept. 2011. Preben Lass A-kursus sept. 2011 Fodens vigtigste akutte og kroniske senesygdomme Med særlig fokus på achillessene og peroneussener samt fasciitis plantaris: Er der nogensinde operationsindikation? Preben Lass Achillessene

Læs mere

Forfoden. Frank Linde. Fod/ankel-sektoren. Aarhus Universitetshospital

Forfoden. Frank Linde. Fod/ankel-sektoren. Aarhus Universitetshospital Forfoden Frank Linde Fod/ankel-sektoren Aarhus Universitetshospital Forfoden Hallux valgus Hallux varus Hallux rigidus Sesamknoglesygdom Lilletåknyst Hammertæer Overliggende tæer Krølletå Ustabile grundled

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 SPONDYLITIS Ebbe Stender Hansen Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 Spondylitis infektion i Vertebrae Disci Paravertebralt Epiduralt M. psoas Patogenese 1 - bakteriæmi Sår, abcesser UVI Øvre luftveje Stiknarkomani

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Bilag til s generelle svar på ansøgning

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal - indhentelse af anamnese.

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE

ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE 1 ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE Dato:... Diabetestype: Diabetes konstateret år:...... Navn:... CPR-nummer:... Fodterapeut:..... De med farve og * markerede felter har betydning for beregningen af risikogruppen

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Disposition. Fasciitis Plantaris Distorsio talocruralis (Ankels distorsionen)

Disposition. Fasciitis Plantaris Distorsio talocruralis (Ankels distorsionen) Fod Ankel Disposition Fasciitis Plantaris Distorsio talocruralis (Ankels distorsionen) Disposition Fasciitis Plantaris Distorsio talocruralis (Ankels distorsionen) Fod Fasciitis Plantaris Fod undervisning

Læs mere

Ortopædkirurgi. Operativ evaluering. Hjælpemiddel til oplæring og vurdering. regionsyddanmark.dk. Ortopædkirurgisk afdeling

Ortopædkirurgi. Operativ evaluering. Hjælpemiddel til oplæring og vurdering. regionsyddanmark.dk. Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgi Operativ evaluering Hjælpemiddel til oplæring og vurdering regionsyddanmark.dk Ortopædkirurgisk afdeling Operativ evaluering Forberedelse ; Litteratur og anbefalinger Information vedr. forventet

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O og Reumatologisk Afdeling C Odense

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere