Udvikling og Forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og Forandring"

Transkript

1 NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1

2 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening for Nørbygård og dermed de mennesker, der bruger vore tilbud. NØRBYGÅRD er en selvejende institution, oprettet i 1980 i samarbejde med KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted Kommune. BESTYRELSE: Ove Raahede, formand Jan Danielsen Henrik Jeppesen Charlotte Døjholt Lisbeth Hedegaard Bo Schiermer Ulrik Nielsen, kasserer Betina Hansen Kristian Høg Boje Andersen Karin Villerup + 2 beboerrepræsentanter REDAKTION: Inga Pedersen (ansvarsh.) SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden OPLAG: 800 eksemplarer ADRESSE: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm CVR/SE-nr Mail: Web: Pengeinstitut: Danske Bank: Reg nr Konto nr NØRBYGÅRD NYT udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, andre sociale institutioner, frivillige organisationer, netværksgrupper, øvrige samarbejdspartnere m.fl. NØRBYGÅRDS BESTYRELSE: Anders Damm (formand) Ole Christensen (næstformand) Bent Møller Jensen Svend Åge Pedersen Ove Raahede Inga Pedersen Svend Erik Skytte TELEFONER: Kontoret: Telefax: Beboere: NETVÆRKS-KONSULENT: Charlotte Døjholt: ADRESSE: Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm Mail: Web: Pengeinstitut: Danske Bank Reg. nr Konto nr Deadline for indlæg til næste nummer af Nørbygård Nyt: 15. februar

3 REDAKTIONENS SPALTE Udvikling og forandring Nørbygård 2011 det handler om et godt liv - for alle i familien! Vi nærmer os igen et årsskifte og vil traditionen tro kigge lidt tilbage på året, der snart er gået. Vi har igen oplevet foråret, sommeren, efteråret og vinteren nærmere sig. Hver årstid har sin charme og storhed, og for os der bor ved Vesterhavet mærkes det i særdeleshed. Vi har også i 2011 fastholdt fokus på de mennesker, som har valgt at bruge Nørbygårds tilbud om alkoholbehandling og omsorg. Nørbygårds kalender indeholder navne på ca. 100 personer, som vi i 2011 har sagt velkommen til. Hertil kommer tilbud til pårørende og børn, mennesker, der har modtaget ambulante tilbud, efterbehandling og efterforsorg. Det handler om mennesker! I Nørbygård Nyt har vi året igennem kunnet læse om mange forskellige og spændende aktiviteter, som har sit udgangspunkt fra Nørbygård og Nørbygårdforeningen. Mange nuværende og tidligere beboere har bidraget med meget personlige indlæg om deres liv før, under og efter Nørbygård. Tak for det. Det handler om mennesker, som har det til fælles, at de er afhængige af alkohol og andre rusmidler. Løgn og benægtelse og problemet med rusmidler har været en del af hverdagen før Nørbygård, ligesom misbruget har haft store omkostninger for pårørende og børn. Derfor er den første dag af et behandlingsforløb på Nørbygård en stor begivenhed og starten på en personlig forandringsproces. Nørbygård et helhedsorienteret omsorgs- og behandlingstilbud. Nørbygård er opdelt i tre selvstændige institutioner og med en vifte af specialiserede tilbud målrettet borgernes ønsker og behov, og som samtidig udgør et helhedsorienteret omsorgs- og behandlingstilbud. Vi er i år 5 efter seneste kommunalreform, og samtidigt er der økonomisk krise i Danmark og ude i verden. Mange kommuner sparer på døgntilbud til mennesker, der er afhængige af alkohol. Samtidigt har mange kommuner styrket egne ambulante behandlingstilbud ligesom det har høj prioritet, at opgaven løses indenfor kommunegrænsen. Det betyder færre henvisninger til Nørbygård alkoholbehandling og Nørbygård bosted. Derfor har vi i både 2010 og 2011 måttet tilpasse Nørbygårds budget efter den aktuelle efterspørgsel. Faldende takster i Vi har haft det mål, at takster for betaling af ophold på Nørbygård gerne skulle holdes i ro, da der er stor fokus på takstudviklingen. Det er meget positivt, at vi kom ud af 2010 med et overskud og flot regnskab der betyder, at taksterne i 2012 er faldende med ca. 10%. Takster for behandling af ophold på Nørbygård kan ses på vores hjemmeside. 3

4 Kvalitetsmåling Hvilke resultater har Nørbygård? Dette spørgsmål møder vi ofte, derfor valgte vi i samarbejde med erhvervspsykolog Klaus Falkenberg at gennemføre en kvalitetsmåling. Kvalitetsmålingen havde til formål at dokumentere den oplevede kvalitet, som Nørbygård leverer i forhold til borgerne, der gør brug af Nørbygårds tilbud og i forhold til vores samarbejdspartnere i de kommunale misbrugscentre. Resultaterne af kvalitetsmålingen kan læses i en rapport, som kan downloades fra vores hjemmeside. Det vil være for omfattende her at nævne kvalitetsmålingens resultater. Vi fik mange gode og positive tilbagemeldinger på vores kvalitetsmåling, ligesom vi efterfølgende har fået mange positive tilbagemeldinger på rapporten Nørbygård, kvalitetsmåling Godt samarbejde med kommunerne. Nørbygård har et mål om at have et godt samarbejde med kommunerne. I 2011 har vi arbejdet sammen med 17 forskellige kommuner. Vi prioriterer dette samarbejde højt, da det er vigtigt, at der er sammenhæng i arbejdet omkring den enkelte borger. Oftest er et døgnophold en del af en handleplan, hvor der også indgår lokale ambulante tilbud. Nye tilbud om delydelser i Nørbygård alkoholbehandling. Et af resultaterne fra kvalitetsmåling 2011 var, at flere kommuner efterspurgte delydelser i Nørbygård alkoholbehandling. Derfor har vi udviklet og beskrevet følgende delydelser: Psykologisk personlighedstest MCMI-III, tilbagefaldsforebyggende rådgivning, håndtering af benægtelse, familiekursus, parog familiesamtaler, individuelle terapeutiske samtaler og undervisning. Også delydelserne kan ses på Nørbygårds hjemmeside. Etablering af modtageafdeling ved Nørbygård. Nørbygård har siden 2008 i samarbejde med Thisted kommune arbejdet med etablering af en modtageafdeling med 2 pladser ved Nørbygård bosted. Det er en del af planen: Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted. Modtageafdelingen er til personer, der ved indskrivning på Nørbygård er påvirket af alkohol og/eller andre rusmidler i lettere grad og ligeledes til personer, der under et behandlingsforløb/ ophold i bosted tager et tilbagefald. Tilbuddet vil i højere grad bidrage til, at beboerne fastholdes i behandlingen og at Nørbygårds boafdelinger søges fastholdt som rusfrie boafdelinger. Thisted kommune har i 2011 givet en anlægsbevilling på kr. 4

5 1,4 mill., og der har været afholdt licitation over byggeriet. Arbejdet forventes påbegyndt i november måned og afsluttet april Det er meget positivt, at der i Thisted kommune er et ønske om at udvikle Nørbygårds tilbud og imødekomme borgernes behov. Nørbygård har i 2011 fået ny hjemmeside med nyt design og flere nye funktioner. Vi har lavet en mere brugervenlig hjemmeside, som samtidig er nem og hurtig at vedligeholde. Af nye funktioner vil jeg nævne elektronisk tilmelding til efterbehandlings- og pårørendedage, familiekurser og gensynsdage. På forsiden kan der klikkes ind på diverse informationsmaterialer om Nørbygård, herunder de gode fortællinger. Under Nørbygårds tilbud er der bl.a. en metodebeskrivelse af alkoholbehandling, bosted og Midtvejshuset. Så klik ind på hjemmesiden og orienter dig om Nørbygårds tilbud. Nørbygårdforeningen. Nørbygårdforeningen et netværk af ædru alkoholikere og deres familier, har også i 2011 været et godt tilbud og en del af Nørbygårds efterbehandling og efterforsorgstilbud. Det er fortsat lokalgrupperne/ selvhjælpsgrupperne, som er fundamentet i foreningens mange forskellige netværksskabende aktiviteter. Mange frivillige yder en stor indsats og bidrager til at skabe fællesskab, oplevelser og støtte til fortsat ædruelighed efter et ophold på Nørbygård. Nørbygård Nørbygård vil også i 2012 være et godt behandlingstilbud for mennesker og familier, hvor alkohol dominerer og styrer hverdagen samt et omsorgs- og botilbud til mennesker med andre sociale problemer, som ikke trives i egen bolig eller ikke har en bolig. Vi tror på, at mange i målgruppen vil have udbytte af et målrettet og intensivt forløb i døgnregi og kombineret med efterfølgende ambulante tilbud. En indsats der kan skabe varige forandringer. Erik Jeppesen centerleder En julehilsen Julen er forbundet med mange traditioner. En af dem er, at vi tænder lys for hinanden i en tid, hvor dagene bliver kortere og kortere. Mange tidligere beboere husker advents- og juletiden som en anderledes og god tid på Nørbygård. Vi er midt i adventstiden, som er forbundet med håb, forventninger, lys og glæde. Sådan vil vi også gerne, at adventstiden på Nørbygård skal være. Det kan være svært at smile og sige glædelig jul, hvis man synes, at der ikke er nogen god grund til det. Julen er også ensomhedens tid, især hvis man ingen har at fejre jul sammen med eller savner et eller flere mennesker, som man ikke har mulighed for at være sammen med. At fejre jul på Nørbygård er at fejre jul i fællesskab! Sådan har det været år efter år. Jeg vil ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul samt et godt og velsignet nytår. TAK til alle, der har relationer til Nørbygård for samarbejde og fællesskab i årets løb. - Vi glæder os igen til at fejre jul på Nørbygård - en jul hvor juleevangeliets budskab om fred og glæde må nå den enkelte. Glædelig jul - godt nytår! Erik Jeppesen centerleder 5

6 Fra Ove Raahede, Nørbygårdforeningens formand, er modtaget flg. hilsen til bladet: Jule- og Nytårshilsen! Ærede tilhører, man har ønsket, at jeg gennem radioen skal bringe en jule- og nytårshilsen til det danske folk, og dette ønske opfylder jeg gerne. Således indledte Thorvald Stauning danmarkhistoriens første udgave af statsministerens jule- og nytårstale i 1940, og som vi jo alle ved, er dette jo blevet til en fast tradition. Det er det også blevet for formandens julehilsen i Nørbygårdforeningen. Så her kommer så en jule- og nytårshilsen til alle i Nørbygårdforeningen Nu nærmer vi os igen den tid på året, hvor vi alle kan tænke tilbage på, hvordan vi har haft det.der har både været positive og negative oplevelser, men samlet set så tror jeg, at de positive oplevelser langt overgår de negative, og det er jo nok fordi, vi alle har nogen at snakke med både i Nørbygårdforeningen og også udenfor. Alle de mange forskellige aktiviteter, der er i Nørbygårdforeningen, er jo med til at vedligeholde og udbygge et netværk, som vi ikke bare kan bruge til Genbrugsbutikken. Røde Kors butikken på Molevej 28, som drives af Dansk Røde Kors, Hanstholm afdelingen og Nørbygårdforeningen har også i 2011 haft en god omsætning. Det er frivillige fra Dansk Røde Kors og beboere/medarbejdere fra Nørbygård bosted, som udfører det daglige slæb i butikken, sorterer tøj, tømmer container, transport og sortering af møbler, møbeludstilling, vedligeholdelse af udendørs arealerne og meget andet. Der skal her lyde en stor tak til alle frivillige i genbrugsbutikken. Nørbygårdforeningen får halvdelen af overskuddet fra genbrugsbutikken. Derfor kan Nørbygårdforeningen tilbyde familielejre, weekendture og andre aktiviteter på meget favorable vilkår. Aktiviteter hvor forældre og børn får en god og stor oplevelse sammen i rusfrie miljøer, og hvor der udvikles netværk og venskaber. Erik Jeppesen vores møder i lokalgrupperne men også til hverdag, hvis vi har noget, vi går og roder med. Når jeg ser tilbage på året som gik, så har jeg kun haft positive oplevelser omkring det, at vi hjælper hinanden. Jeg synes, at vi alle i Nørbygårdforeningen viser hinanden respekt for det menneske, man er. Man bliver hørt. Mit ønske til det nye år er, at vi alle sammen må få en masse gode oplevelser, som kan være med til at vedligeholde vores ædruelighed og give os overskud og lyst til at være noget for hinanden, Til slut så vil jeg også ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår PAS NU RIGTIG RIGTIG GODT PÅ DIG SELV OG OGSÅ LIDT PÅ HINANDEN Med venlig julehilsen og på gensyn i det nye år Ove Raahede, formand. HUSK: Nørbygårdforeningens generalforsamling 2012 fredag den 27. april kl. 18.oo på Nørbygård. 6

7 Fra Carlotte Døjholt, netværkskonsulent på Nørbygård lyder flg. julehilsen: Julehilsen til Nørbygårdforeningen Venskab afhænger aldrig af løfter eller bedyrelser. Heller ikke af tid og rum. Venskabet stiller absolut ingen krav undtagen på et punkt: Det kræver oprigtighed. (digt af Ingmar Bergman). Oprigtighed er netop det, jeg møder, når jeg kommer ud til jer i lokalgrupperne. Det er også det, der møder beboerne på Nørbygård, når de besøger de forskellige lokalgrupper. Der er stor rummelighed og varme i grupperne. Der er plads til alle, og der stilles ikke krav om at skulle præstere noget bestemt for at være en del af gruppen. Jeg vil gerne sige tak til alle lokalgrupper for jeres måde at tage imod nye medlemmer på. I 2011 har der ikke kun været medvind på cykelstien. Vi har 5 lokalgrupper men kun 4 lokalgrupper aktive. Vi måtte sætte Skivegruppen på standby, da der ikke har været tilslutning nok. Det er jo altid trist, når en gruppe har fungeret godt, men vi håber på tilgang i Vi er stadig lige omkring de 200 medlemmer i hele Nørbygårdforeningen. Der er også i år afholdt weekendtur i foråret, sommerferietur i uge 30 og weekendtur i efteråret, alle med stor tilslutning. Udover det har de enkelte lokalgrupper arrangeret mange forskellige aktiviteter, som man har haft mulighed for at deltage i. Det er meget rørende, at I stadig brander for at lave sociale arrangementer, der styrker sammenholdet i et trygt ædrueligt miljø - godt gået. I løbet af året har vi haft forskellige beboerrepræsentanter på Nørbygård for Nørbygårdforeningen. De er med til at motivere og formidle kendskabet til Nørbygårdforeningen for beboerne på Nørbygård. Tak til jer for et godt stykke arbejde i Jeg vil gerne takke alle lokalgrupperne for et godt samarbejde i Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer i Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Mange varme Julehilsner fra Charlotte Døjholt Netværkskonsulent Ny adresse? Er man i behandling på Nørbygård, er man automatisk gratis medlem af Nørbygårdforeningen og vil således få tilbudt bladet Nørbygård Nyt. For alle medlemmer i foreningen gælder det: HUSK ved flytning at give besked om adresseændring til Sonja Raahede, Ulstrup, der er tovholder på adresselisten. Sonja Raahede træffes på tlf

8 Tekst & melodi: Anne Linnet, 2010 Mon det bli r en hvid jul Mon det bli r en hvid jul i år Mon det bli r en hvid jul i år Mon vi finder ind til det, vi hver især vil Mon det bli r en hvid jul i år Mon der kommer sne nu i år Mon der kommer sne nu i år Bliver strid og sorg lagt som en mørk og tung dragt Mon det bli r en hvid jul i år Mon der bliver fred nu i år Mon der bliver fred nu i år Som et lys vi mærker dybt i vore hjerter: Mon det bli r en hvid jul i år Fred og lys er julens bud, og vi kan roligt synke ned i vores sinds samhørighed og synge sorg og glæde ind Mon det bli r en hvid jul i år Mon det bli r en hvid jul i år :/: Mon vi finder ind til det vi sammen er og vil Mon det bli r en hvid jul i år :/: 8

9 Interview Til dette nr. af Nørbygård Nyt har Henning Rogild, Ikast, der i sensommeren 2011 var indskrevet i en 2 måneders periode i bosted, Nørbygård, sagt ja til at medvirke i et interview. Han er i skrivende stund nu udskrevet igen og er hjemme sammen med sin kone i egen bolig. Henning er 60 år gammel og har tidligere været i behandling på Nørbygård tilbage i 2001 for sit alkoholmisbrug han havde herefter en 5 års periode, hvor han var ædru, men har derefter jævnligt taget tilbagefald, som gør, at han besluttede endnu engang at søge hjælp og arbejde for et liv med total afholdenhed fra alkohol. Han er tydelig i sin udmelding om alkohol. Han siger det således: Alkohol er verdens bedste opløsningsmiddel; den opløser alt Hvem er Henning? Ja, det er et stort spørgsmål. Jeg er som sagt 60 år gammel og kommer fra Ikast. Jeg vil sige det på den måde, at jeg har haft problemer med alkohol i år. Midt i 70 erne var alkohol jo let tilgængelig. Jeg var ansat i VVS-branchen, og dengang var der ingen alkoholpolitik på arbejdspladsen. Det var sådan, at når der var kunder i butikken, så bød man da på et par øl. Allerede først i 1980 erne drak jeg så meget, at min daværende kone var utilfreds med det. Jeg fortsatte imidlertid, og i 1985, hvor jeg arbejdede indenfor branchen med handel af landbrugsmaskiner, blev jeg fyret på grund af druk. Så tog det fart. Jeg begyndte at drikke mere eller mindre i døgndrift det stod vel på i et par år. Jeg valgte herefter at gå i antabusbehandling og fik hold på det. I 1989 bliver vores datter syg, og hun dør af kræft i Jeg selv er begyndt at drikke igen og bliver i 1989 indlagt på psykiatrisk afdeling i Herning og herefter går der nogle år, hvor jeg går ud af og ind i antabusbehandling jeg husker, jeg havde en periode på et års tid, hvor jeg var ædru og passede mit arbejde indenfor træindustrien. Du bliver indskrevet første gang på Nørbygård i 2001? Ja, på det tidspunkt var jeg så langt ude i mit druk, at jeg var syg af det. Alt kammede over, og jeg var ikke i stand til at spise den sidste måned, inden jeg kom til afrusning og herefter på Nørbygård. Min søn, der nu er voksen, husker stadig, hvor dårligt jeg har fungeret. Jeg blev i september 2001 indskrevet på Nørbygård første gang og havde ophold dér indtil marts Et ophold jeg var rigtig glad for, men også et ophold, der var rigtig hårdt, idet jeg mistede min kone, der døde af kræft, mens jeg var indskrevet. Jeg tror til gengæld, at dét at jeg var på Nørbygård på det tidspunkt gjorde, at jeg var i stand til at holde mig ædru Jeg gennemførte opholdet, kom hjem igen og oprettede mit eget firma Rogild s Haveservice, som jeg dog lukkede ned igen i Det lykkedes mig at holde mig fri af alkohol og holde mig ædru i 5 år. Når du var i stand til at holde dig ædru i 5 år, hvad var det så, der startede dine tilbagefald i rus igen? I behandlingen lærte jeg om 9

10 begrebet gammel adfærd, og at man skal være opmærksom på sin tankegang. I år 2007 skulle jeg til Tyrkiet på ferie, og set i bakspejlet kan jeg nu se, at det gamle alkoholiske tankesæt gik i gang. Jeg fik bildt mig selv ind, at når jeg nu var i Tyrkiet, så var der ingen, der så mig der var ingen (heller ikke min søn), der holdt øje med mig. Så nu havde jeg muligheden for at drikke. Og jeg gjorde det. Dét som jeg troede bare skulle være et par bajere udviklede sig lynhurtigt til, at misbruget kørte igen. Og det gjorde det i op til ½ år, hvorefter jeg afkræftet kom til afrusning på Skovvang. Igen skuffede jeg min søn! Og mig selv. Og jeg måtte sande de ord, jeg lærte i behandlingen i 2001: At alkohol er verdens bedste opløsningsmiddel den opløser venskaber, relationer, selvtillid, kærlighed den opløser alt. I hvert fald for en alkoholiker Du bliver gift igen Ja, i 2009 møder jeg min nuværende kone hos nogle venner, og vi bliver gift i Der sker imidlertid også det 10 i 2009, at jeg får en blodprop i hjernen, som gør, at jeg den dag i dag hurtigt bliver træt, har svært ved at koncentrere mig og har svært ved at huske. Det har samtidig gjort, at jeg ikke er i stand til at klare et fuldtidsarbejde, og tabet af min arbejdsidentitet har været svært for mig at acceptere. Jeg drikker igen i et års tid, hvilket min kone selvfølgelig er meget påvirket af og har svært ved at se på. Jeg søger ind på Nørbygård igen og er indskrevet fra efteråret 2010 til januar Igen får jeg hjælp til at holde mig ædru og via kommune og misbrugskonsulent hjælp til erhvervsmæssigt at blive afklaret. Jeg bliver i tiden derefter vurderet til at ville kunne få et flexjob med 3 timers arbejde om dagen. Men igen drikker jeg i sommeren Og igen laver jeg det samme stunt: Min kone rejste på ferie til Thailand i sommers for at være sammen med sin familie og igen var jeg alene hjemme og så muligheden for at drikke. Igen dukkede de gamle tanker op, og det er ved at gå op for mig, at det er livsfarligt for mig at være alene d.v.s. i ferier m.v. Jeg gennemførte i august og september måned endnu et ophold i bosted, hvor jeg har været bevidst om, at fysisk kan jeg ikke tåle at drikke mere, hvor jeg igen har taget beslutningen om, at jeg vil leve et liv fuldstændigt ædru. Og at det er vigtigt for mig at være på forkant med ferieperioder og lediggang i hverdagen. Jeg har stadig skyldfølelse overfor både min søn og min kone, og det er smertefuldt for mig, at min søn vægrer sig mod at have kontakt med mig. Han har vanskeligt ved at tro på, at jeg vil leve et ædru liv, hvilket jeg fuldt ud forstår. Jeg har ikke lyst til at dø endnu jeg vil gerne være ædru, være ædru mand, far og bedstefar. Jeg har valgt fortsat at tage antabus, jeg har fået gang i et flexjob 3 timer dagligt i Føtex i Ikast, jeg har truffet et par medbeboere, der arbejder med samme mål om ædruelighed som jeg, og vi har aftalt at blive ved med at have kontakt med hinanden også efter udskrivning. Det er jeg rigtig glad for. Herudover er det gået op for mig, at man må søge ind i bosted også for at forebygge tilbagefald, hvis man er i en risikosituation. En mulighed jeg vil overveje at gøre brug af forud for eks. vis ferieperioder i stedet for at være alene Jeg har tidligere været ædru i 5 år. I dag hedder det ikke bare 5 år; i dag er målet resten af livet. Tak for samtalen, Henning, og lykke til i dit arbejde for din ædruelighed. Inga Pedersen, Nørbygård. Hold fast i dét du véd; ikke i hvad du tror, du ved. Citat Henning Rogild.

11 Kalenderoversigt 2012 Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Tidligere beboere, beboere, pårørende og voksne børn. Lørdag den 21. januar 2012, kl Lørdag den 18. februar 2012, kl Lørdag den 17. marts 2012, kl Lørdag den 14. april 2012, kl Lørdag den 12. maj 2012, kl Lørdag den 9. juni 2012, kl Lørdag den 7. juli 2012, kl Lørdag den 1. september 2012, kl Lørdag den 29. september 2012, kl Lørdag den 27. oktober 2012, kl Lørdag den 1. december 2012, kl Formålet med Nørbygårds efterbehandlingstilbud: at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer at støtte et aktivt liv i personlig vækst at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk Efterbehandlings- og pårørendedage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Ib Hjorth Jensen. Nørbygård. Nørbyvej Hanstholm. Tlf Mail: 11

12 Kalenderoversigt 2012 Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandling i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Pårørende og voksne børn. Familie-pårørendekurser: Lørdag den 3. marts og søndag den 4. marts 2012 Lørdag den 2. juni og søndag den 3. juni 2012 Lørdag den 8. september og søndag 9. september 2012 Lørdag den 24. november og søndag 25. november 2012 Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er: at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen at den pårørende finder nye handlemuligheder at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer Familiekurser afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Inger Marie Feilan. Nørbygård. Nørbyvej Hanstholm. Tlf Mail: 12

13 Kalenderoversigt 2012 Gensynsdage for Nørbygård bosted i 2012 Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted. Lørdag den 21. januar 2012, kl Lørdag den 18. februar 2012, kl Lørdag den 17. marts 2012, kl Lørdag den 14. april 2012, kl Lørdag den 12. maj 2012, kl Lørdag den 9. juni 2012, kl Lørdag den 7. juli 2012, kl Lørdag den 1. september 2012, kl Lørdag den 29. september 2012, kl Lørdag den 27. oktober 2012, kl Lørdag den 1. december 2012, kl Formålet med Nørbygårds gensynsdage: støtte til at aftalt handleplan iværksættes at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at øge livskvaliteten. personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen at vedligeholde sin ædruelighed at forebygge nye institutionsophold Gensynsdage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om gensynsdage sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt. Nørbygård. Nørbyvej Hanstholm. Tlf Mail: 13

14 14

15 NYT FRA LOKALGRUPPERNE: Til dette nummer af Nørbygård Nyt har vi modtaget følgende indlæg + diverse billeder til bladet fra kanoturen i Nørbygårdforeningen: En hilsen fra weekendudvalget for weekend- og kanoturen den 23 sept. til 25 sept En fantastisk sensommertur på Bamsebo Camping, hvor det vidunderlige vand på Gudenåen tog imod os sidst på fredagen den 23. september Vi var 25 personer, som i løbet af eftermiddagen fik os indkvarteret i de 3 hytter, et par telte, et par campingvogne samt en kassevogn, som Lisbeth, kæresten Peter og Lisbeths datter Lisa sov i. Vi havde lejet et fælleshus, som var på pladsen, og her havde vi hele weekenden som vores centrale samlingspunkt. Her sad vi udenfor og snakkede og drak en masse kaffe i det vidunderlige vejr. Om aften trak vi ind og hyggede os sammen med noget godt at spise og en slag kort. Det hører sig til. Lørdag morgen var vi tidligt oppe alle sammen undtagen Carsten. Vi nød morgenmaden sammen ude i det dejlige vejr, inden halvdelen af os skulle ud med kano på Gudenåen, og alle var spændte. Vejret var helt fantastisk og humøret var højt. For nogen var det første gang, de skulle ud i en kano - men efter turen ikke sidste gang. Alle havde afgang fra Bamsebo Camping kl. 10, og de første blev hentet på Langå Camping ved 14 tiden. Og der var så et par kanoer, som drog videre på Gudenåen op til Fladbro, hvor de blev hentet ved 16 tiden. Alle havde haft en dejlig oplevelse på Gudenåen. Der var dog nogle stykker, som var meget trætte efter turen. Lørdag aften havde vi så, som traditionen nu bør være, en 3 rettes menu, og der var dækket flot op til middagen. I løbet af lørdagen fik vi den store glæde at få besøg af Annette og Per samt Jesper og Freja, som er henholdsvis Dortes mand og hund. Vi var nogle stykker, som også i løbet af lørdagen fik os et salg minigolf på den flotte bane, som findes på Bamsebo camping, og flere af os var også i iskiosken for at købe is til halv pris. Her var det svært at begrænse sig, men det smagte dejligt Det var en rigtigt dejlig oplevelse at se nogle nye, som vil deltage i vores weekendture. Og vi i weekendudvalget for denne tur vil gerne slå et slag for, at vi i den sidste weekend i august 2012 kan blive endnu flere, som vil deltage i turen, for vi besluttede nemlig om søndagen inden afgang, at vi vil gentage turen igen på Bamsebo Camping i den sidste weekend i august næste år. Om søndagen var der almindelig oprydning efter vores fælles morgenmad, og nogle stykker af os lavede en fælles frokost af rester, som vi så indtog, inden vi kørte hver til sit med en rigtig god fornemmelse af, at vi havde haft en dejlig weekend sammen. Og vi lovede hinanden, at vi ville snakke med de andre medlemmer i lokalgrupperne om den gode oplevelse, vi havde haft på turen. Kærlig hilsen fra weekendudvalget Sonja Raahede 15

16 16

17 17

18 NYT FRA NØRBYGÅRD WHO (Verdenssundhedsorganisationen under FN) har i mange år anbefalet brugen af øreakupunktur( NADA ) i behandlingen af misbrugere, der i forbindelse med ophør af misbruget plages af psykisk og fysisk uro, abstinenser, søvnbesvær m.v. Nørbygård har for nogle år siden integreret denne behandlingsform, og vi har til dette nr. af Nørbygård Nyt valgt at sætte fokus på, hvad er NADA? Og hvordan virker det? NADA-modellen 18 NADA er en forkortelse af National Acupuncture Detoxification Association, hvilket i praksis vil sige øreakupunktur. NADA-modellen blev udviklet i 1970 erne på Univercitetshospitalet Lincon i New York, USA. NADA-modellen er bivirkningsfri alle kan tåle den. Der er ingen risiko for afhængighed. NADA har vist sig at være virkningsfuld ved abstinenser, stoftrang, søvnløshed, angst, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, depressionslignende tilstande og ved udtrapning af medicin. NADA kan ikke stå alene men er et godt supplement til de eksisterende behandlingstilbud på Nørbygård. NADA har sine rødder i traditionel kinesisk medicin. Dens virkning er veldokumenteret både af amerikanske og europæiske læger. Den har været anvendt i USA og Europa de seneste 30 år og i Kina mere end 5000 år. Øret er et mikro system, som afspejler hele kroppen. Opstår der ubalance et eller andet sted i kroppen, vil det afspejles i øret. Ved at stikke et akupunkturpunkt i øret sendes der signal via nervesystemet til hjernen om bl.a. at sende endorfiner, kortisol og hvide blodlegemer for at helbrede og normalisere. Akupunktur er en metode, som hjælper kroppen til at hjælpe sig selv skabe balance. NADA i praksis: NADA akupunktur er et standardiseret øreakupunkturprogram, som består af 5 ørepunkter - derudover kan der gøres brug af 5 ekstra punkter. Behandlingen består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene er tynde sterile éngangsnåle, som altid kasseres efter brug. De skal helst sidde i 45 min. Beboeren bør sidde helt stille og slappe af. Samtidigt bliver vedkommende tilbudt et krus beroligende detox-the. Behandlingen virker i 24 timer, derfor kan NADA gives om formiddagen, selv om man har søvnproblemer. Det er individuelt, hvor mange behandlinger, der er brug for. I starten anbefales det dagligt eller 2 3 gange om ugen. Behovet vil falde efter nogle uger. Man kan altid øge antallet igen ligeledes kan NADA gives akut. NADA ørekugler som supplement til nåleakupunktur: NADA ørekugler kan ikke stå alene men gives som et supplement til NADA nåle. Det er her gældende, at punkter på forsiden af øret bruges ved angst og uro, søvnproblemer og lettere abstinenssymptomer. Bagsiden af øret bruges ved hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, indlæringsproblemer og ADHD lignende symptomer. Når punkterne stimuleres, skal man holde et fast tryk på hver side af kuglen, indtil brugeren føler en varme i øret. Det tager ca. 30 sek. Dette kan gøres efter behov flere gange i løbet af dagen fordelen er, at brugeren selv kan aktivere ørekuglerne, og at de her giver brugeren en mulighed for hjælp til selvhjælp - eksempelvis i weekendsituationer o. lign. Ørekuglerne bør ikke sidde længere end en uge ad gangen Nørbygård har indtil nu kun modtaget positive reaktioner fra beboere, som har modtaget behandlingen. Her er et par udsagn:

19 NYT FRA NØRBYGÅRD Da jeg blev indskrevet på Nørbygård i maj måned, var jeg noget skeptisk overfor NADA. Personalet opfordrede mig til at modtage NADA som hjælp til mine abstinenser / uro. Allerede efter få behandlinger hjalp det på mine abstinenser. I løbet af 3 uger kunne jeg mærke, jeg blev mere rolig og afslappet. Jeg er glad for, at jeg fortsatte med NADA det har gjort en stor forskel både fysisk og psykisk i forhold til mit ophold på Nørbygård. Citat Jørgen Larsen. Jeg har fået skabt ro, så jeg bliver i et med mit eget indre. Jeg mærker min krop som en hel enhed at være i balance. Jeg får skabt positiv energi og kan bedre kontrollere mit tankekaos. Citat Dorthe Johansen. De 5 basispunkter: De fem punkter, der benyttes ved øreakupunkturbehandling mod abstinenser er: 1: Øverst til venstre: Sympaticus funktion i behandlingen er sindsro stresslindring - abstinensbehandling puls / BT. 2: Øverst i midten: Shen Men virker afslappende og angstdæmpende, regulering af stress og søvnmønstre. 3: I midten: Nyren funktion i behandlingen er at fremme viljestyrke, dæmpe stress, dæmpe angst og hovedpine, virke mod træthed. 4: Nederst: Lungen bearbejder sorg og tab og evnen til at turde give slip. 5: Yderst til højre: Leveren funktion i behandlingen er at dæmpe vrede og aggressive impulser, dæmpe mareridt. Bliv medlem af NØRBYGÅRDFORENINGEN Nørbygårdforeningen er en forening for: - tidligere og nuværende brugere af Nørbygård - pårørende - frivillige medarbejdere - støttemedlemmer - andre interesserede Vi laver aktiviteter, som er med til at - øge livskvaliteten - skabe fællesskab - opbygge socialt netværk - forbedre situationen omkring udskrivning - forebygge nye institutionsophold Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner, udflugter og weekend-ture. Har du lyst til at - få yderligere oplysninger - høre om aktiviteter, hvor du bor - blive støttemedlem - blive frivillig medarbejder... så kontakt os! Årligt medlemskontingent: kr. 125,- Husstandsmedlemsskab: kr. 225,- Gavebidrag indbetales på gironr CVR/SE-nr Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon:

20 Aktivitets-tilbud Thisted: Vi mødes i gruppen den 1. tirsdag i måneden på Værestedet Friheden, Munkevej 7, Thisted. Der er fælles spisning kl med efterfølgende hygge. Tilmelding skal ske fredagen før til Tommy Pedersen, tlf Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested m.v. så kontakt: Kontaktperson: Niels Støttrup, tlf Lokal PFT møde: kontakt Niels Støttrup. Nykøbing: Vi mødes onsdage i lige uger. Der er fælles spisning kl på adr.: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing. Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl Tilmelding: Betina Hansen. Skive: Vi mødes den 1. onsdag i mdr. på adr.: Den Blå Viol, Nørre Allé 2 D, Skive. Vi starter kl med fælles spisning kl Tilmelding skal ske fredagen før til Kontaktperson: Kristian Høg, tlf Lokal PFT-møde: Kontakt Kristian Høg. Viborg: Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger. Adr.: IOGT Huset, Rødevej 2 d, Viborg. Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til Arne Christensen, tlf Kontaktperson: Ove Raahede tlf Lokal PFT møde hv. 2. onsdag (ulige uger) kl Pårørendegruppe onsdage i ulige uger kl Holstebro: Vi mødes 3. tirsdag i hver mdr. på Adr.: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 a, Holstebro. Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf / Mailadr.: Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt Kontaktperson: Henrik Jeppesen, tlf Lokal PFT-møde & pårørendegruppe 2. tirsdag i mdr. kl på: Netværkscaféen, De Frivilliges Hus, Nygade 22, Holstebro. 20

21 Aktivitets-tilbud Nørbygårdforeningen Depot: For udlån af lejrudstyr, service m.m. Kontakt Niels Christian Poulsen på tlf.: Nørbygårdforeningens generalforsamling 2012: Fredag den 27. april kl. 18.oo på Nørbygård. Dagsorden udsendes i næste nr. af Nørbygård Nyt. Nørbygårdforeningens kanotur på Gudenåen: Den sidste weekend i august Turen vil blive annonceret senere i Nørbygård Nyt. 21

22 Aktivitets-tilbud Nørbygård Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Tidligere beboere, beboere, pårørende og voksne børn. Lør. d. 21. januar, kl Lør. d. 18. februar, kl Lør. d. 17. marts, kl Lør. d. 14. april, kl Lør. d. 12. maj, kl Lør. d. 9. juni, kl Lør. d. 7. juli, kl Lør. d. 1. september, kl Lør. d. 29. september, kl Lør. d. 27. oktober, kl Lør. d. 1. december, kl Formålet med Nørbygårds efterbehandlingstilbud: at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer at støtte et aktivt liv i personlig vækst at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk Efterbehandlings- og pårørendedage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne Mette Dieckmann og Ib Hjort Jensen. Nørbygård Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm Tlf Mail: Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandlingen i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Pårørende og voksne børn. Familie-pårørendekurser: Lør. d. 3. marts og søn. d. 4. marts Lør. d. 2. juni og søn. d. 3. juni Lør. d. 8. sept. og søn. d. 9. sept. Lør. d. 24. nov. og søn. d. 25. nov. Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er: at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen at den pårørende finder nye handlemuligheder at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer Familiekurser afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Inger Marie Feilan. Nørbygård Nørbyvej Hanstholm Tlf Mail: 22

23 Aktivitets-tilbud Nørbygård Gensynsdage for Nørbygård bosted i 2012 Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted.. Lør. d. 21. januar, kl Lør. d. 18. februar, kl Lør. d. 17. marts, kl Lør. d. 14. april, kl Lør. d. 12. maj, kl Lør. d. 9. juni, kl Lør. d. 7. juli, kl Lør. d. 1. september, kl Lør. d. 29. september, kl Lør. d. 27. oktober, kl Lør. d. 1. december, kl Formålet med Nørbygårds gensynsdage: støtte til at aftalt handleplan iværksættes at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at øge livskvaliteten. personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen at vedligeholde sin ædruelighed at forebygge nye institutionsophold Gensynsdage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om gensynsdage sker ved henvendelse til Charlotte Døjholt. Nørbygård Nørbyvej Hanstholm Tlf Mail: 23

24 NØRBYGÅRD - det handler om et godt liv - også for de pårørende! Nørbygård er et center for alkoholbehandling og bosted i Nordvestjylland. Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker, der er afhængige af alkohol og piller. Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal bidrage til, at den afhængige får en øget erkendelse og vælger at gå i behandling. Vi opfatter alkoholisme som en familiesygdom, hvor hele familien påvirkes af at leve sammen med en alkoholiker. Derfor tilbyder vi samtaler og kurser til de pårørende, hvor der er fokus på medafhængighed. Hvorfor døgnbehandling på Nørbygård? u Fordi du ikke skal ødelægge dit liv u Fordi du ikke skal ødelægge samlever/- ægtefælle og dine børns liv u Fordi du skal undgå at miste din familie, dit arbejde og dine venner u Fordi du derved kan blive en bedre arbejdskraft u Fordi du har behov for at styrke din selvværdsfølelse Velkommen til Nørbygård! Kontakt os og få information om vores tilbud: NØRBYGÅRD Nørbyvej Hanstholm Tlf Fax Centerleder: Erik Jeppesen Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere og har relevant efteruddannelse. NØRBYGÅRD - en del af KFUM s sociale arbejde i Danmark 24

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2009, 20. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum

Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2009, 20. årg. Nørbygårdforeningens 20 års jubilæum ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2009, 20. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2007, 18. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2010, 21. årg. Udvikling og Forandring ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2017, 28. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 1, 2016, 27. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 4, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - præsentation Nada Modellen Nada - TCM Nada - Neurofysiologisk Nada - Øreakupunktur Nada - Procedurer 2011 Nada - Øvrigt Kildemateriale: Lars

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 2, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted UDVIKLING & FORANDRING. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted UDVIKLING & FORANDRING. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2008, 19. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Den Blå Viol er mit hjem Den Blå Viol i Skive er et værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere