Kort og godt om den supplerende uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt om den supplerende uddannelse"

Transkript

1 Kort og godt om den supplerende

2 indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden og kompetencer inden for arbejdsmiljøet. Hvilken man vælger, er op til behovet hos den enkelte virksomhed og det enkelte medlems kompetence. Det kan være alt fra APV til social kapital, kursus hos kursusudbyderen eller fællesseminar på virksomheden. Som en hjælp til de grafiske virksomheder har Grafisk BAR udarbejdet denne pjece, som kort beskriver reglerne vedrørende den supplerende, således at du hurtigt kan få et overblik. Vi mener, at det er vigtigt, at alle medlemmer af AMO tilbydes og deltager i de kurser, de har behov for, så de besidder de rette kompetencer til at udføre deres opgave som arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant. Som inspiration bringer vi i denne pjece også erfaringer fra grafiske virksomheder. De fortæller, hvordan de har grebet kravet med den supplerende an, herunder hvilke kurser de har valgt at deltage i. Brug denne pjece som inspiration til et godt arbejdsmiljø! Reglerne om tilbud om supplerende Et nyt medlem af AMO skal inden for det første år gennemføre den tre dage lange obligatoriske arbejdsmiljø (22 timer). Herefter skal ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i AMO årligt tilbydes supplerende. Det første år som nyvalgt medlem skal der tilbydes supplerende i to dage og herefter 1 ½ dag hvert år herefter, så længe man er medlem af AMO. Det betyder, at et nyvalgt medlem af AMO har ret til i alt fem sdage i det første år. EN RÆKKE KURSUSUDBYDERE, HERUN- DER DA OG CEFAL, TILBYDER KUR- SER, RETTET MOD DEN SUPPLERENDE UDDANNELSE. EFTERUDDANNELSE KAN FINDE STED INTERNT I VIRKSOMHEDEN PÅ FORSKELLIG VIS. SE MERE PÅ DA.DK OG CEFAL.DK Selvom det er arbejdsgiveren, der har pligt til at give tilbuddet, bør både arbejdsmiljøledere og - repræsentanter være opmærksomme på, om de får tilbuddet og eventuelt henvende sig til deres arbejdsgiver for at få tilbuddet. KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN Dette er vigtigt, idet mistet ikke kan Viden overføres om arbejdsmiljø fra år til og år, kompetencer medmindre inden det er for aftalt området - fx i er en forudsætning for, at der kan være et effektivt samarbejde om arbejdsmiljø i virksomhederne. Derfor er det også en lokalaftale. et lovkrav fremover, at virksomhederne hvert år drøfter, om På arbejdsmiljøledere virksomheder med - og under repræsentanter ti ansatte har og uden nødvendige arbejdsmiljøorganisation er der skærpede krav til vidensniveau. viden om arbejdsmiljø og de rette kompetencer inden for området. På baggrund af det skal der udarbejdes en årlig I kompetenceudviklingsplan forbindelse med den årlige for drøftelse, arbejdsledere som - de og repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. er forpligtet til at gennemføre Planen med kan med de ansatte, fordel små virksomheder tage afsæt i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og det er her, skal virksomheden finde ud af, om de har den fornødne man diskuterer behovet for for arbejdsmiljøledere- og og de repræsentanter. rette kompetencer i virksomheden til at gen- viden nemføre de arbejdsmiljøudfordringer, de skal realisere i Kompetenceudviklingsplanen gælder både for de to dages henhold til den årlige plan. Hvis det ikke er tilfældet, er supplerende det første år, et medlem af arbejdsmiljøgruppen er forpligtet valgt eller til udpeget enten at og sørge for de for, 1 ½ at dag nøgle- i den virksomheden personer efterfølgende i virksomheden periode, denne opnår er valgt den eller viden, udpeget. der er Planen behov kan enten være én samlet for medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen eller én for hvert medlem. Den skal sikre for, eller at virksomheden får den fornødne viden udefra. en løbende opdatering af viden og hermed styrke kompetencerne hos medlemmerne skal sørge for, af arbejdsmiljøorganisationen. at der stilles den nød- Arbejdsgiveren Vigtigst af alt er, at kompetenceudviklingsplanen dækker de vendige tid og de nødvendige midler til rådighed, for at reelle behov arbejdsmiljørepræsentanterne i virksomheden arbejdsmiljøledere har for at kunne udføre og opgaverne arbejdsmiljørepræsentanter og opfylde formålene med kan arbejdsmiljøarbejdet. deltage i den supplerende arbejdsmiljø. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til rne Emne for og supplerende godtgøre eventuelt tab af indtægt som følge Kompetenceudviklingsplanen kan fx indeholde: af at Baggrund deltage og i r. formål med rne Hvem skal have n Tidspunkt, ssted og varighed Hvilke Ansvarlig kursus for skal tilmelding man vælge? Den supplerende skal give viden og kompetencer, der er relevante for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet med den er at sikre, at medlemmer af AMO har de fornødne kvalifikationer til at varetage I KAN FINDE INSPIRATION TIL DEN ÅRLIGE ARderes opgave som arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant. VEJLEDNINGVirksomheder er forskellige, og det BEJDSMILJØDRØFTELSE I ARBEJDSTILSYNETS samme gælder kompetencer hos medlemmer af AMO. At vejledning F.3.1 om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan At vejledning F.3.2 Samarbejde for den supplerende om arbejds- arbejdsmiljø, i virksomheder tager med udgangspunkt ansattei virksomhedens arbejdsmiljøbehov. På nogle virksomheder er der At vejledning F.3.3 om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte måske At brug vejledning for kursus F.3.7 i om konfliktmægling, Arbejdsmiljø i andre om håndtering for medlemmer af kemi og af endelig arbejdsmiljøorganisationen har man måske et ønske på en helt tredje virksomhed om at fokusere på social kapital, og hvordan man kan gribe det an i virksomheden. Uddannelsen kan også handle om projektledelse, forhandlingsteknik, ergonomi, strategisk planlægning, kommunikation samt håndtering af stor arbejdsmænge TILBUD og tidspres, OM men SUPPLERENDE ikke et kursus i eksempelvis at opstille en maskine. UDDANNELSE Senest tre måneder efter at et medlem af en arbejdsmiljøgruppe er valgt eller udpeget til arbejdsmiljørepræsentant, Den supplerende skal derimod kunne skal personen gennemføre et lovpligtig tre dages kursus i arbejdsmiljø. bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige. Endelig skal For at styrke viden og kompetencerne inden for arbejdsmiljø n være et supplement til den obligatoriske skal arbejdsgiveren herefter hvert eneste år tilbyde arbejdsmiljøledere-. og Det repræsentanter er en god idé supplerende at lade virksomhedens inden arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljø. være udgangspunkt for den supplerende eller tage udgangspunkt i drøftelser i virksomhedens Det betyder, at en APV nyvalgt eller arbejdsmiljørepræsentant årlige drøftelse. Det første år har man ret til et to dages supplerende. har ret til i alt fem sdage i det første år som arbejdsmiljørepræsentant, hvoraf tre af dagene anvendes til Internt eller eksternt kursus? den obligatoriske arbejdsmiljø. Virksomheden kan vælge både eksterne kurser, hvor De medlemmer efterfølgende af AMO år har følger man ret kurser til 1 ½ uden dag om for året. virksomheden og sammen med andre deltagere eller interne Hvilke kurser, arbejdsmiljøledere eller repræsentanter skal på, aftales efter en kompetenceafklarende samtale med arbejdsgiveren. kurser som fx et Det fælles kan fx seminar være et kursus om et i specifik at håndtere emne store fx arbejdsmængder konflikthåndtering. og tidspres, men ikke et kursus i at opstille en maskine eller have samme indhold som den obligatoriske. Den supplerende skal derimod kunne Kilde: bruges Arbejdstilsynet at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og midler til rådighed, for at arbejdsmiljøledere og repræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljø. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til rne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i r.

3 At Arbejde systematisk med Arbejdsmiljøet kom i gang det betaler sig! reglerne om kompetenceudvikling reglerne om tilbud om supplerende uddannelse erfaringer fra Andre virksomheder Kursustyper Fakta Der er mange virksomheder, der tilbyder kurser til supplerende arbejdsmiljø. Det er kurser inden for fx: APV Ergonomi Stress Kemi Kommunikation Social kapital Trivsel Konflikthåndtering Fokus på sikkerhed Forberedelse på Arbejdstilsynets besøg Kilde: Cefal og DA Hvor mange dage varer den supplerende? I det første år hvor arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget skal de tilbydes supplerende i to dage. I år to og herefter skal der tilbydes 1,5 dags supplerende årligt. De to dage skal være tilbudt og påbegyndt inden for de første ni måneder, efter at den obligatoriske arbejdsmiljø er afsluttet. Er n opdelt på enkelte dage, skal begge dages kursus være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Arbejdsgiveren kan dog kræve, at de gennemføres i sammenhæng. Fire pjecer om AMO Pjecen Kort og godt om den supplerende er den fjerde i række af formidlingsmateriale om AMO. De tre andre er henholdsvis: Er I godt på vej med jeres arbejdsmiljødrøftelse? fra 2011 Er det et lovkrav, at man som AMO-medlem gennemfører den supplerende? Man har ret men ikke pligt til at gennemføre den supplerende. Formålet med den supplerende er at sikre løbende målrettet opdatering, som styrker deres kompetencer inden for arbejdsmiljøet. Har I styr på jeres arbejdsmiljøkompetencer? fra AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø fra Skal den supplerende godkendes af Arbejdstilsynet? Nej. Hverken udbydere eller selve n skal godkendes af Arbejdstilsynet. Det er kun udbydere af den obligatoriske på tre dage, der skal godkendes. Er I godt på vej med jeres arbejdsmiljøarbejde? Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Her er en oversigt over de nye regler om: Årlig arbejdsmiljødrøftelse KompetenceudviKlingsplan tilbud om supplerende Læs i indstikket:

4 vox pop Formand for arbejdsmiljøudvalget på Fynske Medier Jerk Hammelsvang: Vi har valgt en løsning, hvor alle 25 medlemmer af AMO tager af sted på kompetencegivende supplerende sammen. Vi synes, at det med at en medarbejder tog af sted på det ene, og en anden til noget andet, blev for sporadisk, og den viden de enkelte fik, Det har eksempelvis været stresshåndtering det ene år. Og så har det været et kursus i håndtering af besøg fra Arbejdstilsynet. Alt det med at få APV-papirerne i orden og få styr på handleplanerne. Og så har vi haft et kursus i at håndtere sygemeldinger med alt, hvad det indebærer af sygefraværssamtaler. I den forbindelse udarbejdede vi et også et faktablad, indeholdende lovkrav som blandt andet sygefraværssamtale og mulighedserklæring. Retningslinjer som er til megen Arbejdsmiljøleder Schur Pack Denmark Georg Juelsgaard: Hele arbejdsmiljøorganisationen mødes, og så bliver vi enige om, hvilke kurser vi ønsker at tage på. Vi tager alle sammen af sted på det samme, fordi vi oplever, at det styrker os, at vi har den samme viden alle sammen. Sidste år var vi af sted på et kursus i konflikthåndtering. Vi har også været af sted på et kursus i, hvordan man foretager en sikkerhedsrundering. I år har jeg tænkt mig at foreslå, at vi tager på et virksomhedsbesøg hos et andet firma, der også arbejder indenfor vores område og ser og hører, hvordan de arbejder med sikkerhed. Man får rigtig meget viden og inspiration af at udveksle erfaringer med andre. blev ikke fælles viden. Derfor har vi de sidste tre år gavn for den enkelte i forhold til sygdom af enhver art. valgt at tage af sted sammen. Vi finder også ud af, hvad Den løsning fungerer rigtig godt for os. Vi får en fælles vi har brug for input til sammen. viden, som danner udgangspunkt for debat. Arbejdsmiljørepræsentant i Scanprint a/s Inge-Britt Vestbjerg: Indtil videre har vi været på kurser i konflikthåndtering, Chef for Centrum Grafisk Færdiggørelse a/s Gitte J. Amby: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse fastlægger vi et team for årets arbejde. I år er det EGA og rotation. Vores AMO folk ønsker indenfor det tema, men vi (de) har rigtig svært ved at finde relevante kurser, fordi de gerne vil have noget, der er målrettet fx industri. De kurser vi kan finde, er meget brede eller sigter på kontor/computerarbejde. Vi har ikke lagt den endelige plan endnu, men det bedste bud lige nu er at bruge vores hus fysioterapeut han har allerede deltaget i et af vores møder. I forbindelse med vores årlige arbejdsmiljødrøftelser opfordrer vi alle arbejdsmiljørepræsentanter til at komme med forslag til relevant. Og det gør de så. Faktisk er der frit valg i forhold til, hvilke kurser folk ønsker at tage af sted på. Jeg har selv lige været af sted på et kursus i konflikthåndtering. Den svære samtale, stresshåndtering og forebyggelse af arbejdsulykker. Health and Safety Manager For Smurfit Kappa Niels Lynggaard: Vi har ladet det være op til de enkelte at vælge, hvad de oplevede, var relevant. Så de er selv kommet med forslag. For det meste har folk valgt kurser i noget, der var direkte relevant i forhold til en konkret situation, de stod i på arbejdspladsen. Eksempelvis har det været kurser i maskinsikkerhed og i sikkerhed og regler i forbindelse med maskinsammenbygning. Derudover har flere valgt at tage på faglige kurser i 3F regi. Arbejdsmiljørepræsentant i DS Smith Packaging Ninus Seistrup: Vi valgte at arrangere et to dages møde i Horsens, hvor alle AMO folk deltog. På mødet var der forskellige temaer, hvor man kunne arbejde nærmere med et specifikt område. Det overordnede tema for de to mødedage var psykisk arbejdsmiljø med alt, hvad det indebærer. Og årsagen til det var, at vi netop har formuleret en trivsels- og stresspolitik på vores arbejdsplads, og derfor var det et område, som vi var interesserede i.

5

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere