Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:"

Transkript

1 DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg vort websted på for at få yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical Technology, Inc. Wright Medical EMEA 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Juli 2011 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION WRIGHT MEDICAL ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM ( ) DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol g h D Y i H l p Definition Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt Beskyttes mod sollys

3 N M P[]\ I K Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma J L Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Forsigtig: Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af dette instrument til en læge eller på en læges ordination. Må ikke anvendes, hvis emballagen er flænget eller beskadiget. Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE PEEK Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt Poly(ether-etherketon)

4 OVERSIGT: I. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. PATIENTUDVÆLGELSE B. KONTRAINDIKATIONER C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER D. FORHOLDSREGLER E. HÅNDTERING OG STERILISATION F. OPBEVARINGSBETINGELSER II. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM I. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af intern fiksationshardware har kirurgen fået en metode til at korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte implantater generelt kan nå disse mål, er de dog fremstillet af metal og polymeriske materialer, og intet implantat kan forventes at modstå samme aktivitetsniveau og belastning som normal sund knogle efter fusion. Kirurgen skal vurdere hver enkelt situation individuelt på baggrund af patientens kliniske præsentation, når en beslutning tages mht. implantatvalg. Kirurger skal være fortrolige med de gældende operationsteknikker og brugsanvisningerne for hvert produkt. Denne indlægsseddel og detaljeetiket indeholder vigtige advarsler, forholdsregler og kontraindikationer for hver operation. Desuden henvises der til den kirurgiske teknik for detaljeret information om valg af implantat, relevante produktoplysninger, foreslået operationsvejledning og/eller brug af enheden. Kirurgen skal kontakte Wright mht. anbefalet produktspecifik kirurgisk teknik.

5 Ved brug af fusionsimplantater skal kirurgen være opmærksom på følgende: Valg af korrekt implantat og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af implantatet øger muligheden for, at udfaldet bliver vellykket. Implantaterne kræver omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte. Korrekt implantatvalg skal tage hensyn til design, fiksation, patientvægt, alder, knoglekvalitet, størrelse, aktivitetsniveau, præoperativt helbredsniveau, og også kirurgens erfaring og kendskab til anordningen. Implantatlevetid og -stabilitet kan blive påvirket af disse variabler. Kirurgen skal oplyse patienten om disse forhold. Ved udvælgelse af patienter til kirurgi kan følgende faktorer være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, anordningen eller begge dele. Implantatet vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen. 2. Senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af implantatet, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. PATIENTUDVÆLGELSE Brug af intern fiksationshardware kræver, at der tages højde for følgende generelle indikationer:

6 Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et funktionelt muskulotendinøst system Tilstrækkeligt knoglemateriale til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ behandling Samarbejdsvillig patient Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRAINDIKATIONER Absolutte kontraindikationer omfatter: Åben infektion; Distante infektionssteder; Hurtig sygdomsprogression manifesteret af leddestruktion eller knogleabsorption, som er synlig på røntgen; Patienter med umodent skelet; Utilstrækkelig neuromuskulær status (fx tidligere paralyse, fusion og/eller utilstrækkelig muskelstyrke), ringe knoglemasse eller dårlig huddækning; Patologiske forhold i knoglen (fx cystiske ændringer eller svær osteopeni) eller komminut knogle som ville kompromittere sikker fiksation; Patologiske forhold i de bløddele, som skal fastgøres, som ville hæmme sikker fiksation;

7 Fysiske forhold, som ville eliminere eller reducere adækvat støtte eller forsinke opheling, fx reduceret blodforsyning til stedet; Forhold, som kan have indvirkning på ophelingen eller nedsætte sandsynligheden for ordentlig postoperativ pleje, fx senilitet, mentalsygdom eller alkoholisme; Fastgørelse af kunstige ligamenter eller andre implantater. Følgende forhold kan forringe implantatets succes og bør overvejes nøje af lægen inden implantation. De relative kontraindikationer inkluderer, men er ikke begrænset til: Fysiske forhold, som har tendens til at have negativ indvirkning på stabil fiksation, fx systemiske/metaboliske lidelser eller medicinske behandlinger, som fører til progressiv knogleforringelse (fx kortisonbehandlinger, immunsuppressive behandlinger), almen eller lokal smitsom sygdom i anamnesen, eller allergi over for implantatmaterialerne. Forhold, som har tendens til at giver svær belastning af fiksationsstedet, enten enkeltvis eller i kombination, fx fedme, tungt arbejde, aktive sportsgrene, ung alder, fald, stof-/alkoholmisbrug eller psykiske forhold i anamnesen. Se afsnit II for specifik produktinformation. C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med disse implantater, omfatter: Infektion eller smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur i implantatet Løsning eller dislokation af implantatet, der kræver revisionskirurgi

8 Knogleresorption eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) på implantatmaterialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER For stor fysisk aktivitet og traume, der påvirker fiksationsstedet, kan resultere i præmatur svigt pga. løsning af ankeret. Urimelige belastninger af fiksationsstedet og uhensigtmæssige aktiviteter skal undgås. Kirurgen skal have grundig indsigt i den kirurgiske protokol for dette implantat inden brug. Korrekt håndtering af ankre er obligatorisk. Beskadigelse eller ændringer af ankrene kan give belastninger og forårsage defekter, som kan blive brændpunktet for et ankersvigt. Et anker må aldrig genbruges. Selvom ankeret ser ud til at være ubeskadiget, kan det være slidt pga. tidligere belastninger og kan have udviklet mikroskopiske defekter, som kan resultere i svigt. I de fleste forhold er ANCHORLOK gevindskærende. I tilfælde hvor klinikeren støder på usædvanlig hård knogle kan det være nødvendigt at bore et passende pilothul forud.

9 Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater Anvend de medicinske anordninger i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wrights brugsanvisning, især under indføring og udtagning. Inspicer anordningerne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Inspicer anordningerne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. Hvis anordningen er beskadiget, skal den bevares som hjælp til Wright s analyse af hændelsen. Overvej nøje og diskuter med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. Rådgiv patienten om konsekvens og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt); b. Fragmentets størrelse (hvis kendt); c. Fragmentets placering; d. Risiko for skade, f.eks. migration, infektion; e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade.

10 Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. Se afsnit II for specifik produktinformation. E. HÅNDTERING OG STERILISATION Implantaterne beskrevet i denne indlægsseddel leveres sterile. Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. Se afsnit II for specifik produktinformation.

11 F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. Se afsnit II for specifik produktinformation. II. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. ANCHORLOK bløddelsankersystem ADVARSEL: Denne anordning er ikke godkendt til skruefastgørelse eller fiksation til de posteriore elementer (pedikler) i den cervikale, thorakale eller lumbale rygsøjle. Beskrivelse ANCHORLOK bløddelsankersystem er en steril engangsanordning, som er beregnet som et middel til forsvarlig fastgørelse af bløddele til knogle. Indikationer ANCHORLOK bløddelsankersystem er indiceret til: Ved reparation af skulderinstabilitet sekundært til Bankart læsion, rotator cuff læsion, en SLAP-læsion, akromioklavikulær separation, biceps tenodese, deltoideaafrivning/separation eller kapselskift eller kapsulolabral rekonstruktion; Ved reparation af albueinstabilitet sekundært til overrevet bicepssene, tennisalbue eller afrivning/separation af det ulnare eller radiale kollaterale ligament;

12 Ved reparation af instabilitet i hånd/håndled sekundært til afrivning eller separation af det scapholunære ligament, det ulnare kollaterale ligament eller det radiale kollaterale ligament; Ved reparation af knæinstabilitet sekundært til afrivning eller separation af det mediale kollaterale ligament, det laterale kollaterale ligament, patellasenen eller det posteriore oblique ligament, eller sekundært til iliotibiale båndtenodese; Ved reparation af instabilitet i fod/ankel sekundært til afrivning eller separation af achillessenen, laterale stabiliseringssener/-ligamenter, mediale stabiliseringssener/ -ligamenter, mellemfodssener/-ligamenter eller metatarsale sener/ligamenter. FORSIGTIG Amerikansk lovgivning begrænser salg, distribution og brug af dette produkt til en læge eller på en læges ordination. Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc.

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system.

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system. Indhold Tjekliste for læger................................... 1 Beskrivelse af systemet.............................. 1 Indikationer........................................ 3 Kontraindikationer...................................

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater.

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Indhold 1 Introduktion 2 Brystets anatomi 3 Indførings- og placeringsmuligheder 5 Typer af bryst implantater 10 Din operation

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere...

Læs mere