ECNP/EBC REPORT 2011: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 European Neuropsychopharmacology (2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECNP/EBC REPORT 2011: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 European Neuropsychopharmacology (2011)"

Transkript

1 Henrik Thiesen SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, Københavns Kommune 2015

2 ECNP/EBC REPORT 2011: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 European Neuropsychopharmacology (2011) 21,

3 Indeks bestående af: Forventet levetid Skolekundskaber Spædbarnsdødelig hed Mord Fængslinger Teenagefødsler Tillid Fedme Psykiske lidelser inkl. Stof og alkoholafhængighed Social mobilitet Index of health and social problems Wilkinson & Pickett, The Spirit Level

4

5

6

7

8

9

10 10 kommuner med det højeste antal dødsfald i 2007, , antal 10 kommuner med det højeste antal dødsfald per indbyggere i 2007, , antal Fra LVS årsrapport 2013

11 Fra LVS årsrapport 2013

12 Fra LVS årsrapport

13

14

15 Efter Cliff Caltoft LVS

16

17 Af og til psykotisk? Anden adfærd når beruset Råberi Ændret reaktion på alkohol Anden adfærd når beruset Af og til psykotisk? Taler højt og længe Vold Ændret hæmning af interne aggressive stimuli Vold Adfærd Råberi Taler højt og længe Forfulgt? Paranoid Gæld? Forfulgt? KOL? Depression? Angst Fejltolker sansning Neuropati? Psykotisk? Psykotisk? Stofudløst? Se? Høre? Traumer? Demens? FAS? Apoplexi? Problemer med autoriteter Oppositional Defiant Disorder (ODD). Bipolær ADHD? Angst Hjerneskade? Depression Ændret sansning? Endokrine forstyrrelser? Toksisk encefalopati?

18 Statens Institut for Folkesundhed, SDU Rådet for Socialt Udsatte København, april 2010

19 Sygdomsgruppe Infektionssygdomme 6,70 Kræft 0,91 Sygdomme i blod og bloddannende organer 3,81 Stofskiftesygdomme 2,42 Psykiske lidelser 25,26 Sygdomme i nervesystemet 3,28 Sygdomme i ører 3,87 Sygdomme i kredsløbsorganer 1,97 Sygdomme i åndedrætsorganer 3,96 Sygdomme i fordøjelsesorganer 2,53 Sygdomme i hud og underhud 6,41 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 1,81 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,27 Symptomer og dårligt definerede tilstande 4,05 Læsioner, forgiftninger 4,63 Andre faktorer 3,59 Alle 2,45 SYR

20 Sygdomsgruppe Infektionssygdomme 12,43 Kræft 0,74 Sygdomme i blod og bloddannende organer Stofskiftesygdomme 2,31 Psykiske lidelser 37,07 Sygdomme i nervesystemet 3,43 Sygdomme i ører Sygdomme i kredsløbsorganer 2,24 Sygdomme i åndedrætsorganer 6,61 Sygdomme i fordøjelsesorganer 3,49 Sygdomme i hud og underhud 6,55 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 2,62 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,82 Svangerskab, fødsel og barsel 0,72 Symptomer og dårligt definerede tilstande 3,82 Læsioner, forgiftninger 7,26 Andre faktorer 2,36 Alle 1,77 SYR n/a n/a

21 SYR = standardiseret ydelsesratio = hyppigheden af kontakt for socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning Indlæggelser Mænd Kvinder Tuberkulose Blodforgiftning 6,6 25 Leverbetændelse HIV Ambulante besøg Tuberkulose Leverbetændelse HIV 8,9 150 SIF/ RFSU 2010 De meget voldsomme tal for kvinderne skal nok mest tillægges at der er en meget lav forekomst i den generelle kvinde-befolkning.

22 SYR = standardiseret ydelsesratio = hyppigheden af kontakt for socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning Indlæggelse Mænd Kvinder Diabetes 1,8 3,2 Iskæmisk hjertesygdom 1,5 1,7 KOL 6,1 17,2 Ambulant besøg Diabetes 1,8 1,6 Iskæmisk hjertesygdom 1,5 0,7 KOL 2,6 7,8 Skadestuebesøg Diabetes 0,7 8,7 Iskæmisk hjertesygdom 2,8 4,7 SIF/ RFSU 2010

23 Indlæggelser Mænd Kvinder Alkoholisme 29,8 48,1 Stofmisbrug 47,9 61,2 Sygdomme i lever 12,5 10,4 Sygdomme i Bugspytkirtlen 13,0 0,0 Forgiftninger 22,8 31,7 Ambulante besøg Alkoholisme 16,5 60,7 Sygdomme i lever 7,0 6,5 Forgiftninger 8,1 20,4 Skadestuebesøg Alkoholisme 24,4 34,7 Stofmisbrug 27,0 20,4 Sygdomme i Bugspytkirtlen 11,3 10,0 Forgiftninger 10,1 16,0 SIF/ RFSU 2010

24 18 16, Selv-rapporterede mentale probl. Alkohol 10 Stof Hjemløshed 8 Etc ,5 4 2 Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark M.Davidsen, mfl. SIF, Rådet f. Socialt Udsatte, Ingen eller flere

25 2013 Resultaterne af en undersøgelse af hjemløse borgeres sygdomsmønster og brug af sundhedsydelser. Undersøgelse af borgere, der på et tidspunkt i løbet af perioden fra 1999 til 2009 har været indskrevet på en 110-boform for hjemløse borgere sammenlignes med den øvrige befolkning, både i forhold til sygdomsmønster og brug af forskellige sundhedsydelser. Registeroplysninger for personer, der var 18 år og derover i Denne population er fulgt i en periode på 11 år til og med Ud af denne grundpopulation har personer været indskrevet på 110-boformer for hjemløse i løbet af perioden.

26 Forekomsten af psykisk sygdom i hjemløsegruppen er overordnet set høj. 45 pct. af de årige hjemløse mænd og hele 59 pct. af de hjemløse kvinder i samme aldersgruppe har således fået diagnosticeret en psykisk lidelse i perioden Hvis der er konstateret psykoselidelse registreres ikke i anden psykisk lidelse Hjemløse borgeres sygdom og brug af súndhedsydelser SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfard

27 Andelen af personer med psykiske lidelser væsentligt lavere i den øvrige befolkning. Her har knap 7 pct. af mændene i løbet af perioden fået stillet en psykiatrisk diagnose på tværs af alle aldersgrupper. Tallet er noget højere, knap 9 pct., for kvinderne, hvor de psykiske lidelser er noget hyppigere forekommende i de yngre aldersgrupper. Andelen med en skizofreni-/psykosediagnose er lav i den øvrige befolkning. Hvis der er konstateret psykoselidelse registreres ikke i anden psykisk lidelse Hjemløse borgeres sygdom og brug af súndhedsydelser SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfard

28 Det moderne sundhedsvæsen belønnes for hurtig diagnostik og siden hen hurtig behandling Og det man beder om er det man får

29 Ikke nødvendigvis for socialt udsatte som ikke kommer til læge Der er stor variation i sygdomsprogression inden diagnose på grund af sen kontakt med sundhedsvæsenet Overlevelse/prognose er associeret med social status Kun ca. 50% er pakke-patienter Og % følger ikke pakken, af individrelaterede og sociale årsager Efter Knut Borch-Johnsen DSKS 2013

30 SundhedsTeams population af hjemløse patienter 57% kender slet ikke egen læge 43% kender egen læge men 80% af dem må ikke komme i praksis eller kan ikke kommunikere med egen læge 91% har ikke, og har aldrig haft, en fungerende kontakt med almen praksis! Egne data på baggrund af 1200 indskrevne patienter

31 Det gennemsnitlige antal diagnoser for de lægeundersøgte hjemløse er 6,5 somatiske og 1,7 psykiatriske diagnoser* Hertil kommer gennemsnitligt 5,5 misbrugsrelaterede diagnoser pr. person I alt 13,7 diagnoser / person i gennemsnit * underdiagnosticeret i denne undersøgelse som har fokus på somatik Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet Mændenes Hjem og Kontaktstedet Forchhammersvej Schacke & Thiesen, Københavns Kommune 2004

32

33 10% af hjemløse bruger over 50% af de tilgængelige ressourcer Akutte medicinske ydelser (fx. skadestuer) Andre midlertidigt hjemløse 90% 50% Psykiatrisk behandling Afgiftningsbehandling Herbergspladser Kronisk hjemløse 50% 10% Population Ressourceforbrug Burt, Martha R., Laudan Y. Aron and Edgar Lee Helping America's Homeless: Emergency Shelter or Affordable Housing? Washington, DC: Urban Institute Press. Kuhn, R. & Culhane, D.P. (1998). Applying cluster analysis to test of a typology of homelessness: Results from the analysis of administrative data. The American Journal of Community Psychology, 17 (1), Community Shelter Board. Rebuilding Lives: A New Strategy to House Homeless Men. Columbus, OH: Emergency Food and Shelter Board.

34

35

36

37 Besparelse ved et benytte særligt tilpasset tilbud er på: Case I 70,0% Case II 98,3% Case III 98.5% Personer med misbrug og sygdomme er måske billige at undlade at behandle her og nu.. Men ekstremt dyre i den sidste del af livet Ved at forebygge tidligere opnås en begrænsning af menneskelige lidelser Og en enorm besparelse i regionen Egne data upubliceret

38

39 I: + social function Misuse, Light dependence Private drug & Alcohol treatment General Practice Advice Other public treatment II +/- social function Short intervention Light to more severe dependence Long-term out-patient In-patient III no social function Heavy users marginalizered, double trouble Drug & Alcohol treatment Copenhagen Community Local out-patient Coordination General Psychiatry Chronic harm-reduction Somatic hospital Drug treatment incl. substitution Specialiserede systemer Primære sundhedsvæ sen Homeless, E-House, Specialised psychiatry etc. Extremely marginalized After care Street out-reach social & health In-patient drug & alcohol Nurse-clinics

40 Almen praksis i samarbejde med kommunale sundhedstilbud om at forebygge sundhedsproblemer Også ved udskrivelse fra hospitalet Almen praksis i samarbejde med kommunale sundhedstilbud og hospitaler om at give helhedsorienteret pleje og behandling af kroniske sygdomme Almen praksis i samarbejde med kommunale socialtilbud om at give integreret social- og sundhedstilbud

41 Andelen der betragter sig selv som afhængighedsfri, vokser fra 13 % før indskrivning i Beskæftigelsen til 36,4 % under deltagelse i Beskæftigelsen 50 % erklærer sig afhængighedsfri i arbejdstiden. Beskæftigelsen Sundholm Dokumentationsrapport 2014

42 Øget lighed i sundhed skal opnås gennem Større ulighed i forebyggelsen Større ulighed i behandlingen Større ulighed i tidsforbruget/ressourcer per patient

43 Løsninger kan skabes på tværs af strukturer mellem specialer, mellem sektorer Løsningerne kræver nye samarbejdsstrukturer Løsninger skabes ikke hvis vi anerkender eksisterende Vi har talt om det i mange år. Mere af det samme giver ikke nye resultater. Der skal tænkes HELT ud af boksen

44 For at opnå øget lighed i sundhed skal vi have Større ulighed i forebyggelsen Større ulighed i behandlingen Større ulighed i tidsforbrug og ressourcer per patient Genopfinde Dr. Hansens efterfølgere?

45

46

47 Kom i gang det er ikke så svært og hjælp til de mest udsatte er det der betaler sig allermest Folk fejler en masse men det er mængden der er forvirrende og ikke det man fejler Det der er mest krævende er at indse at det tager tid Sæt nogle af medarbejderne fri og lad dem undersøge hvem og hvor de mest udsatte er Man kan jo starte med en social, opsøgende sygeplejerske som finder samarbejdspartnerne

48

STOFMISBRUG 2020 Status og fremtid for behandlingen

STOFMISBRUG 2020 Status og fremtid for behandlingen STOFMISBRUG 2020 Status og fremtid for behandlingen Henrik Thiesen 2013 STOFMISBRUG 2020 Status og fremtid for behandlingen Henrik Thiesen 2013 Relateret til stof og især alkohol Men især udtryk for livslang

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Udarbejdet af: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet for: Sundhedsstaben, Sundhedsforvaltningen,

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2007 Indhold Årsrapport 2007 Forord s. 5 Generel del Daglige arbejdsforhold og logistik s.

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere