SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB10 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 5 Værdier og sygeplejeetiske retningslinjer... 5 Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt... 6 Hvad er en sygeplejeteori?... 7 Introduktion til analyse/analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde... 8 Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg Sygepleje som fag historisk og nutidigt Materiale til gruppearbejde Bilag Menneskets grundlæggende fysiologiske behov Forberedelse til kliniske studier Oplevelsen af at være patient refleksion over kliniske studier Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient. Analyse af patientfortællinger og analyse af forskningsartikel Analyseguide til patientfortællinger Guide til litteratursøgning og fremstilling/analyse af udviklings- eller forskningsbaseret artikel At arbejde problembaseret Forskellige forståelser af kroppen Oplevelsen af at være patient, start case 1, gruppearbejde, videndeling case Metode i sygeplejen Holde kroppen ren og velplejet start case 2, gruppearbejde, videndeling case Holde kroppen ren og velplejet start case 3, gruppearbejde, videndeling case Portfolieark - Overvejelser før de kliniske øvelser i forhold til: At holde kroppen ren og velplejet(case 3) - Bilag Holde kroppen ren og velplejet case 3 kliniske øvelser Holde kroppen ren og velplejet start case 4, gruppearbejde, videndeling case Portfolieark - Overvejelser før de kliniske øvelser i forhold til: At holde legemstemperaturen inden for normale grænser (case 4) - Bilag Holde kroppen ren og velplejet forberede seminar/gruppearbejde, seminar Anatomi og fysiologi Lektion 1-8 (introduktion til faget og helhedsbillede af den menneskelige organisme) Lektion 9-16 (Organismens styringssystemer) Lektion (Organismens kommunikation med det indre og ydre miljø) Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 2

3 Lektion 1-5 (Introduktion og makromolekyler) Lektion 6-7 (Cellen) Lektion 8-11(Gastransport og syre-base regulation) Lektion (Hepar og stofskifte) Lektion (Væske og elektrolytbalancen) University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 1 Fag og profession Beskrivelse af modulet Modul 1 har fokus på Sygepleje som fag og profession. Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se modulplanen på følgende link. Modulets opbygning Modul 1 indeholder følgende fag: sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik. Sygeplejefaget er det styrende fag, de øvrige fag er placeret løbende i modulet og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger. I begyndelsen af modulet er der fokus på introduktion til sygeplejestudiet, studiemetoder, rollen som studerende og litteratursøgning. Der er tilrettelagt en studietur sammen med tutorerne. Derefter vil Sygeplejefaget og professionen blive belyst fra forskellige vinkler som, sygepleje som fag og profession, sygepleje set i et historisk og nutidigt perspektiv, indsigt i hvad det vil sige at være patient/borger, menneskets grundlæggende behov, observationsstudier i klinikken. I den sidste del at modulet vil der være fokus på de grundlæggende behov for at holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinde. Her vil udgangspunktet for undervisningen være cases, som der arbejdes med i basisgrupper. Desuden vil en del af undervisningen i denne periode foregå i sygeplejelokalerne, hvor I vil få mulighed for at træne kliniske metoder. Anatomi og fysiologi på dette modul har fokus på styring af menneskets funktioner samt hudens opbygning og funktion. I biokemi og biofysik er der fokus på, hvordan den enkelte celle i kroppen er opbygget og hvordan den fungerer. Viden fra fagene anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik bidrager sammen med sygeplejen til bearbejdning af casene. Undervisningen er i starten af modulet tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige undervisningsog arbejdsformer som dialog, forelæsninger, oplæg fra både undervisere og studerende samt diskussion. I den sidste del af modulet, hvor der arbejdes med cases, arbejder I i basisgrupper på studerende. Undervisningsformen er her problembaseret læring, hvor I individuelt og i grupper skal afdække læringsbehov og fastsætte læringsmål. Den problembaserede læringsmetode bygger på et forpligtende samarbejde med hele basisgruppen, hvor der vil være mulighed for at dele viden og have faglige diskussioner både med hinanden og med underviserne. University College Lillebaelt 4

5 Sygepleje Værdier og sygeplejeetiske retningslinjer Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de centrale opfattelser af sygeplejens værdigrundlag. Lektionerne har sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejens virksomhedsfelt og analyse, en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive hvad sygeplejens etiske retningslinjer står for Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 4 lektioner: Værdier og sygeplejeetiske retningslinier: De Sygeplejeetiske Retningslinier (udleveres) ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker (udleveres) Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s I lektionerne: 4 lektioner: Værdier og sygeplejeetiske retningslinier: Undervisningen vil være baseret på oplæg fra underviser samt dialog - og diskussion. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold om sygeplejens værdigrundlag. Modullitteratur De Sygeplejeetiske Retningslinier Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker University College Lillebaelt 5

6 Sygepleje Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de centrale opfattelser af sygeplejens genstands og virksomhedsfelt. Lektionerne har sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejens værdigrundlag og analyse, en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 2 lektioner: Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt: Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s I lektionerne: 2 lektioner: Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt: Undervisningen vil være baseret på oplæg fra underviser samt dialog - og diskussion. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold om sygeplejerskens virksomhedsfelt. Modullitteratur Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s University College Lillebaelt 6

7 Sygepleje Hvad er en sygeplejeteori? Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i, hvad en sygeplejeteori er. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt, sygeplejens værdigrundlag og analyse en sygeplejerskefortælling samt udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 2 lektioner: Hvad er en sygeplejeteori? Ingen forberedelse supplerende litteratur inddrages I lektionerne: 2 lektioner: Hvad er en sygeplejeteori? Der afholdes en forelæsning omhandlende hvad sygeplejeteori er. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold fra forelæsning. Modullitteratur Ingen Supplerende litteratur Kirkevold, Marit. (2000): Sygeplejeteorier analyse og evaluering. Kbh. Munkgaard. s Kristoffersen, Nina Jahren. (2006): Teoretiske perspektiver på sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje 4. Kbh. Munksgaard. s McKenna, Hugh. (2000): Sygeplejeteorier og modeller. Kbh. Munksgaard. s , University College Lillebaelt 7

8 Sygepleje Introduktion til analyse/analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Mål Under dette centrale element skal du analysere en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt og sygeplejens værdigrundlag. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 1 lektion: Introduktion til analyse: Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerskefortælling (er vedhæftet som bilag 1) Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s (masterkopi udleveres) Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster (er vedhæftet som bilag 2) 3 lektioner: Analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerske fortælling (er vedhæftet som bilag 1) Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s (masterkopi udleveres) Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster (er vedhæftet som bilag 2) I lektionerne: 1 lektion: Introduktion til analyse: University College Lillebaelt 8

9 Underviser giver introduktion til analyse af sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Studerende inddeles i mindre grupper. 3 lektioner: Analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Studerende arbejder selv i mindre grupper med udvalgte tekster og vedhæftede analyseguides. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse. Som baggrund for drøftelsen fremlægger studerende arbejdet med analyse af sygeplejerskefortælling og af de sygeplejeteoretiske tekster. Desuden inddrages forløbets øvrige indhold om værdier i sygeplejen, sygeplejerskens virksomhedsfelt og studerendes egne erfaringer. Modullitteratur Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s University College Lillebaelt 9

10 Sygepleje Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i centrale opfattelser af sygepleje som fag og profession. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt, sygeplejens værdigrundlag og analyse en sygeplejerskefortælling samt udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive hvad sygeplejens etiske retningslinjer står for Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 3 lektioner: Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg: De Sygeplejeetiske Retningslinier Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerskefortælling Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster I lektionerne: 3 lektioner: Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg: Som afslutning på forløbet om Sygepleje som fag og profession er der drøftelse. Som baggrund for drøftelsen fremlægger studerende arbejdet med analyse af sygeplejerskefortælling og af de sygeplejeteoretiske tekster. Desuden inddrages øvrigt indhold fra lektioner om værdier i sygeplejen, sygeplejerskens virksomhedsfelt og studerendes egne erfaringer. University College Lillebaelt 10

11 Modullitteratur De Sygeplejeetiske Retningslinier Studieplan Modul 1 Fag og profession Sygepleje Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Supplerende litteratur Kirkevold, Marit. (2000): Sygeplejeteorier analyse og evaluering. Kbh. Munkgaard. s Kristoffersen, Nina Jahren. (2006): Teoretiske perspektiver på sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje 4. Kbh. Munksgaard. s McKenna, Hugh. (2000): Sygeplejeteorier og modeller. Kbh. Munksgaard. s , University College Lillebaelt 11

12 Sygepleje Sygepleje som fag historisk og nutidigt Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i sygepleje som fag gennem tiden - fra datidens diakonisser/florence Nightingale til nutidens sygepleje. Desuden skal du tilegne dig viden om patientrollen set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv samt udfærdige et produkt. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Redegøre for sygeplejen som omsorgsfag relateret til et historisk og nutidigt perspektiv. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter: to lektioners oplæg og introduktion, seks lektioners gruppearbejde, hvor der er mulighed for en lektions vejledning, tre lektioners præsentation og diskussion af gruppearbejdet. Forberedelse før lektionerne: Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje set i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 2.1, 2. udg. Kbh., Gads Forlag, s I lektionerne: Indhold: Sygepleje gennem 100 år en billedanalyse Introduktion til gruppearbejde se vedlagte beskrivelse af gruppearbejdet (bilag 1) Gruppearbejde med mulighed for vejledning I den første lektion vil I blive inddelt i grupper og få udleveret litteratur til gruppen. Efter lektionerne: Introduktionen og udfærdigelsen af et produkt i forbindelse med gruppearbejdet indgår i efterfølgende lektioner med præsentation og diskussion af gruppearbejde. Modullitteratur Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje set i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 2.1, 2. udg. Kbh., Gads Forlag, s University College Lillebaelt 12

13 Materiale til gruppearbejde Bilag 1 Analysespørgsmål til gruppearbejdet: Hvem er forfatteren, og hvordan påvirker det den information der kan udledes af kilden? Hvornår er teksten publiceret, og hvilken periode beskrives? Hvad siger teksten om det at være patient (normer, regler, egenskaber, forventninger), udvælg nogle beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Hvad siger teksten om sygepleje fx om værdier, synet på kroppen, omsorg og forholdet mellem patient og sygeplejerske (normer, regler og forventninger), udvælg nogen beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Sammenhold det med den viden I har fra undervisningen i Sygepleje som fag og profession? Hvad siger teksten om sygeplejersken (egenskaber), udvælg nogen beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Hvad siger teksten om samfundet på den givne tid, og hvordan påvirker det sygeplejen, udvælg nogle beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette (inddrag den historiske viden i har i forvejen)? Sammenhold teksten med Jette Steenberg Holtzmanns undersøgelse At være patient University College Lillebaelt 13

14 Gruppearbejde 1: Fra stuekone til sygeplejerske og en fortælling fra Københavns Kommunehospital set fra en sygeseng på den kirurgiske 5. afdelings mandsside 1880 erne Onsd.5. (onsdag d. 5. januar 1887) gik jeg da ind paa Hospitalet om Eftermiddagen med mit Indskrivningsbevis, ledsaget af min Hustru og Svigerinde Sine; jeg blev paa Optagelsesstuen forsynet med den lidet klædelige Uniform med de lange uldne hvide Benklæder, Slaabrok og hvid Hue. Jeg blev vist op paa Stue 8r. 97 og kom strax i Seng, hvorefter jeg fik The og Franskbrød med de andre Patienter (Petersen, Gustav Adolf, 1988, s. 98). Litteratur: Frederiksen, Kirsten (2008). Om hvordan fattige syge blev hospitalspatienter, og stuekoner blev sygeplejersker. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Petersen, Gustav Adolf (1988.) Af Gustav Petersens dagbog. I: Petersen, Esther. Fra opvarter til sygeplejerske. Dansk Sygepleje Råd, s University College Lillebaelt 14

15 Gruppearbejde 2: Florence Nightingales tanker om sygepleje 1860 erne Hun (Florence 8ightingale) var mere end 20 år, før hun for alvor stilede mod sygeplejen. Moderen og søsteren reagerede stærkt. Kvinder, der plejede syge, havde et dårligt rygte. Det blev sagt, at de drak, at de var seksuelt letfærdige og blev udnyttede af kirurgerne. Familien havde noget at have deres indvendinger i, for en kvinde med dårligt rygte, næsten uanset samfundsklasse, var socialt udstødt. Som kvinde var Florence ikke myndig, hun var økonomisk afhængig og kunne ikke indgå aftaler uden tilladelse fra sine forældre (Elstad, Ingunn, 2008, s. 66). Litteratur: Elstad, Ingunn (2008). Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Hjorth, Peter Skeel (2009). Sejlivet myte om Damen med lampen. I: Sygepleje og historie, nr. 36, s Malchau, Susanne (2008). Florence Nightingale folkesundhedens ikon. Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. (hentet d. 1. september 2009) Nightingale, Florence (1995). Notes on Nursing bemærkninger om sygepleje. 1. udg. København, Munksgaard, s University College Lillebaelt 15

16 Gruppearbejde 3: På sygehus i gamle dage 1910 erne Dengang var et sygehusophold så ualmindeligt, at ingen af os kendte nogen, der havde været på sygehus, og så det, at jeg skulle opereres. Det var jo en frygtelig tanke, at der skulle skæres i mig. Man havde nok hørt om den slags ting, men det var en så fjern begivenhed, at vi til hverdag havde betragtet det som slet og ret fantasi (Asmusssen, P, 1974, s. 11). Litteratur: Asmussen, P. (1974). På sygehus i gamle dage. I: Ørberg PG (red.): Fra Viborg Amt. Historisk samfund for Viborg Amt, 39. årgang. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 16

17 Gruppearbejde 4: Vær nu flink fru Møller 1930 erne Da klokken var otte den aften, ringede jeg på sygeplejersken, at jeg skulle hjælpes. Maven var begyndt at genere mig. Jeg fik afføringsmidler, da mit hoved end ikke tålte den ringe anspændelse. Da sygeplejersken kom ind, så jeg straks på hende ansigt, at det passede hende meget dårligt, at jeg havde ringet. Det blev bekræftet, da papiret blev revet af med raske tag, og jeg selv hjulpet om på siden med en fart, så jeg var ved at trille på gulvet. Jeg måtte gribe fat i bordet med begge hænder for at blive i sengen. Hun fortalte mig, at hun kun tog bækken mellem kl. 3 og kl. 5. Det fik jeg så at indrette min mave efter (Møller, Signe, 1952, s. 28). Litteratur: Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Møller, Signe (1952): Vær nu flink Fru Møller. Nordisk Forlag. s inkl. linje 7, s , s , s , s inkl. linje 16, s University College Lillebaelt 17

18 Gruppearbejde 5: Sygeplejens grundlæggende principper 1950 erne Virginia Henderson var en lille dame. Ikke meget højere end 160 cm, men stor i intellekt og personlighed. Hun var både samtidig og fremtidig, langt forud for sin tid, og hun vidste det. Inden sin død i 1996 nåede hun at fornemme den fornyede opmærksomhed, hendes arbejde har fået de senere år. 8oget af det sidste, jeg hørte hende sige i Columbus, Ohio, få år tidligere, var: ''Jeg har nydt mit liv som sygeplejerske, det har været en glæde. Den største glæde er at hjælpe mennesker. Jeg tror, at det har været den største tilfredsstillelse.'' Og på et spørgsmål om, hvorfor hun troede, at hun fik så stor gennemslagskraft internationalt, svarede hun: ''Sygeplejersker i praksis kan forstå mig. De ved, hvad jeg taler om, hvad jeg søger at formidle i min opfattelse af sygepleje. Og enkelheden. Jeg tror, at det er enkelheden, når jeg formulerer mig ''the simplicity of my writing.'' Alt for mange fremtrædende sygeplejersker tænker ikke klart og laver ikke klar tale.'' (Harder, Ingegerd, 2000, s.21. Litteratur: Harder, Ingegerd (2000). Sygepleje ud fra grundlæggende behov. I: Sygeplejersken nr. 44. s Henderson, Virginia (1967). Sygeplejens grundlæggende principper. Dansk Sygeplejeråd. s Henderson, Virginia (1997). Definition of nursing. Forlag Fitne, Inc. Cd.rom. Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 18

19 Gruppearbejde 6: Sygepleje i gamle dage en sygeplejerske ser tilbage 1950 erne Dog husker jeg tydeligt en søndag formiddag, hvor vi kl. 11 fik indlagt en lille treårs dreng, som var faldet i en mergelgrav. Han var livløs ved ankomsten. Jeg blev sendt af sted til operationsgangen efter et sug (det eneste sted, hvor et sådant fandtes dengang). Jeg var klar over situationens alvor og løb hele vejen frem og tilbage. Jeg kan huske, at lægerne arbejdede med drengen til kl. 15, da han blev erklæret død. Det gjorde et stort indtryk på mig, det var det første dødsfald, jeg oplevede (Pedersen, Else, 2008, s. 18). Litteratur: Pedersen, Else (2008). Sygepleje i gamle dage en sygeplejerske ser tilbage. Forlag Lysias. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 19

20 Gruppearbejde 7: Vinterbørn 1970 erne Vinterbørn foregår på fødeafdelingen på Rigshospitalet omkring nytår Her flettes vidt forskellige kvindeskæbner sammen. De kommer fra forskellige dele af samfundet, fra forskellige familieforhold og med forskellige værdigrundlag. Men på hospitalet ophæves forskellene, de bliver klædt i ens hospitalsskjorter og har alle lige svært ved at sove i den kølige hospitalsnat. Patienterne udvikler en større social forståelse for hinanden. Vi hører om Olivia, der er ved at miste synet på grund af sukkersyge, og som elsker sin arbejdsløse Holger og lille Kalle over alt på jorden. Vi hører, hvordan hun insisterende forsøger at få flyttet datoen for sit forestående kejsersnit til en dag, hvor Holger ikke går til banko. Vi hører om Habiba fra Tyrkiet, som ikke forstår et ord af, hvad lægerne siger, men bare nikker smilende igen. Vi hører om den 41- årige papirhandler Karen-Margrethe, som slet ikke troede, hun kunne få børn, og som nu lykkeligt ligger og venter på, at lægerne skal hjælpe hende med at forløse lille Brian (Litteratursiden.dk). Litteratur: Hening-Jensen, Astrid (forfatter og instruktør) (1978). Vinterbørn. Dansk Spillefilm efter roman af Dea Trier Mørch, spilletid 96 min. Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Mørch, Dea Trier (1976). Vinterbørn. Forlag Gyldendal. s University College Lillebaelt 20

21 Sygepleje Menneskets grundlæggende fysiologiske behov Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i menneskets grundlæggende fysiologiske behov med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori om sygepleje. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive behov som begreb med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 4 lektioner, hvor der er oplæg fra underviser og dernæst gruppearbejde med efterfølgende fremlægning og drøftelse. Gruppearbejdet tager bl.a. udgangspunkt i casen om Petra Paludan. Modullitteratur Henderson, Virginia (2000) Sygeplejens grundlæggende principper. 2. Udg. København. DSR Mathisen, J. (2009) Hvad er sygepleje. Virginia Hendersons svar. I Pedersen, S.(red.) Sygeplejebogen 1.2, 3. Udg. København. Gads Forlag, s Casen: Petra Paludan University College Lillebaelt 21

22 Case: Petra Paludan Petra Paludan, 75 år, bor alene i et etplans rækkehus med en lille have til i X-købing. Hun blev enke for 10 år siden. Hun har altid sat en ære i at klare sig selv og passer selv hus, have, vask og madlavning. Hun føler sig stort set sund og rask. Hun synes selv, at hun spiser almindelig god dansk mad og drikker det, som hun har behov for. Hun har en delprotese, så hun er meget omhyggelig med sin mundpleje. Hun er ked af, at hun er lidt for tyk, og at kroppen er ved at blive gammel, men hun forsøger at vænne sig til det. Hun har svært ved at holde på vandet, især hvis hun nyser eller går for stærkt. Hun bruger derfor altid trusseindlæg. Hun skifter undertøj morgen og aften og tager brusebad et par gange om ugen, fordi hun er bange for at lugte af urin. Hun har lige skiftet til en ny type sæbe, fordi hendes hud føles tør, og det ind imellem klør på arme og ben. Hun sover for det meste 5-6 timer om natten og tager sig gerne en lille lur i sin stol midt på dagen. Petra Paludan bruger briller og har høreapparat, hvilket gør, at hun stadig kan følge med i, hvad der sker både via fjernsyn, radio og ugeblade. Hun går ofte til koncert i Musikhuset og spiller bridge på Internettet. Petra Paludan har en datter, svigersøn og to børnebørn, som bor i Sverige. De ses kun ved højtider, men taler ofte i telefon sammen i hvert fald hver uge. Under en længere periode med omgangssyge med diarre og opkastning, blev Petra Paludan så afkræftet, at hun faldt i hjemmet, fordi hun var svimmel. Nu er hun derfor indlagt til observation på sygehuset. Hun har ikke længere kræfter til at vaske sig selv. Hun er meget træt og vil helst blive liggende i sengen. Hun ønsker ikke at være til besvær for de travle sygeplejersker. Hun har mistet sin appetit, derfor spiser hun knap halvdelen af den mad, hun får serveret. Hun har heller ikke lyst til at drikke noget. Petra Paludan håber på, at det snart er overstået, så hun kan komme hjem igen og klare sig selv. Om natten sover Petra Paludan meget urolig. Hun fryser og har kulderystelser og beder nattevagten om et ekstra tæppe over dynen. Næste morgen er hun meget træt og varm i hele kroppen. Morgenmaden smager anderledes, hun har slet ikke lyst til at spise. Hun føler sig tørstig, men orker ikke at drikke. Sygeplejersken måler hendes temperatur, som er 38,5. University College Lillebaelt 22

23 Sygepleje Forberedelse til kliniske studier Introduktion til sygepleje som fag, samt oplevelse af at være patient. Program lægges på Fronter. Mål At du som studerende er forberedt til: at være i klinisk praksis at lære i klinisk praksis Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 5 lektioner. Der vil være fokus på: At være studerende på en arbejdsplads Mødet med patient/borger og personale Læring Sikkerhed Modullitteratur Madsen, Lisbet Due(2009): Etikette i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red.) Sygeplejebogen 1. Gads forlag. København. 3. Udgave. Amtsrådsforeningen et al. (2003): Resume af Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer. Kan downloades på: ner Statens Serum Instituts hjemmeside om hygiejne: University College Lillebaelt 23

24 Sygepleje Oplevelsen af at være patient refleksion over kliniske studier Mål Efter jeres tre dage med kliniske studier reflekterer vi i fællesskab over jeres oplevelser og observationer. Herunder indgår refleksioner vedr.: Hvad det vil sige at være patient. Hvad det indebærer at være sygeplejerske Hvad det indebærer at være studerende på arbejdsplads Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Anvende portfolio som redskab for egen læring Reagere på patient/borger og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet I samarbejde med studerende og underviser at tilrettelægge egen læring Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 3 lektioner, hvor der vil være dialog i plenum og i grupper. I kan med fordel med udgangspunkt i jeres oplevelser og observationer forberede jer ud fra selvvalgt litteratur. Modullitteratur University College Lillebaelt 24

25 Sygepleje Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient. Analyse af patientfortællinger og analyse af forskningsartikel. Mål Efter jeres tre dage med kliniske studier, hvor I bl.a. har haft fokus på patienternes oplevelse af at være indlagt, skal I nu fokusere på forskellige teoretiske tilgange til patientologi. Patientologi handler om indsigt i og forståelse af, hvad det vil sige at være patient. Mål der knytter sig til disse lektioner: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Søge og udvælge sygeplejerske- og patientfortællinger rettet mod menneskets grundlæggende behov, herunder kropspleje og kropstemperatur Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje og kropstemperatur Reagere på patient/borger og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 13 lektioner, hvor følgende aktiviteter indgår: Lektion 1-2 I introduceres til begrebet patientologi. Herefter diskuterer vi lærebogsartiklen Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke, der handler om, hvilke konsekvenser sygdom kan have for den syge, og hvordan det kan opleves at være syg. Det er vigtigt, at I har teksten forud for undervisningen. Lektion 3-5 I arbejder med litteratursøgning og finder i mindre grupper en patientfortælling, som skal analyseres ud fra en analyseguide (vdhæftet). I har i forbindelse med dette arbejde mulighed for en lektions vejledning. Analysen af patientfortællingen skal sammenholdes med Bastø s model over menneskers erfaringer med sygdom og skade. HUSK PC Lektion 6-10 Den sidste tilgang til teoretisk viden om patientologi er forskning. I skal igen i de mindre grupper analysere og diskutere forskningsartiklen Parkinsonramtes oplevelse af livet efter STN-operation (lægges på Fronter). Der er her en lektions introduktion til analysen. Artiklen skal analyseres ud fra guide til vurdering af forskningsartikel (vedhæftet). Lektion Denne del af gruppearbejdet handler om videndeling, hvor I præsenterer og drøfter jeres forståelse af, hvad det vil sige at være patient med udgangspunkt i jeres patientfortælling og på baggrund af den viden, I nu har fra både de kliniske studier, lærebogsartiklen og forskningsartiklen. University College Lillebaelt 25

26 Temaet afsluttes med en drøftelse i klassen, hvor I deler den viden, I har tilegnet jer i perioden, struktureret ud fra Bastøs model. I kan her fokusere på, hvordan f.eks. sårbarhed, håb eller lidelse har vist sig i klinikken, i fortællingerne eller i forskningsartiklen. Modullitteratur Aarup, Anita Haahr (2007). Parkinsonramtes oplevelse af livet efter STN-operation. I: Klinisk Sygepleje, 21. årg., nr. 2, s (Her beskrives, hvordan patienter med parkinson oplever livet efter en STN-operation. Denne forskningsartikel lægges på Fronter). Amtsrådsforeningen et al. (2003). Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus, Århus Amt ner (Disse anbefalinger har I tidligere arbejdet med, dem kan I nu anvende som overordnede retningslinjer, som I også er nødt til at forholde jer til i jeres analyser). Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2009). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1. 1, 3. udg. København, Gads forlag. (Her beskrives Bastøs model, som I skal arbejde med i jeres analyser. Teksten anvendes i de første lektioner) Graubæk, Anne-Mette (2009). Nye fagbegreber. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.1, 3. udg. København, Gads forlag. Hovland, Ragnar (2009). Det er ikke noget at tage sig af. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.1, 3. udg. København, Gads forlag. (En patientfortælling, som I kan inddrage i jeres analyser) Madsen, Kirsten Halskov; Winther, Bodil (2007). Patientologi læren om det at være patient. I: Suhr, Lis; Winther, Bodil (red.). Basisbog i sygepleje. Krop og velvære. København, Munksgaard. kap. 2 s (Her beskrives, hvordan sygeplejersken er nødt til at interessere sig for og medtænke patientens livshistorie i sygeplejen, når hun arbejder med patientologi). Artiklen lægges på Fronter). Rienecker, L.; Jørgensen, P.S. (2005). Den gode opgave. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Kap. 8 Litteratur og informationssøgning til opgaven, s (Her beskrives, hvordan I søger informationer, analyserer litteratur og forholder jer kritisk til jeres kilder). University College Lillebaelt 26

27 Sygepleje Analyseguide til patientfortællinger 1. Generel vurdering af teksten: 1.1. Hvem er forfatteren? 1.2. Hvor er teksten publiceret og hvornår? 1.3. Hvilke læsere henvender teksten sig til? 2. Præsentation af teksten: 2.1. Giv en kort opsummerende præsentation af indholdet med fokus på patienten og sygdomsforløbet Illustrer tekstens fortælling via en tidslinje, hvor der indtegnes væsentlige begivenheder og perioder. 3. Analyse af udvalgte aspekter af patientologi: 3.1. Hvordan påvirkes patienten af sin sygdom (krop, tanker og følelser)? 3.2. Er der sket ændringer i patientens selvopfattelse, reaktionsmåder og handlemønstre? 3.3. Hvordan opfatter andre patienten? (f. eks. sundhedsprofessionelle (læge, sygeplejersker), familie, bekendte, medpatienter) Hvilke ændringer er sket i patientens hverdagsliv? 3.5. Hvilke begivenheder og forløb har særlig betydning for patienten? 3.6. Hvordan ser fremtiden ud fra patientens perspektiv? 4. Diskussion: 4.1. Sammenhold resultaterne af analysen af patientfortællingerne med Bastø s model over menneskers erfaringer med sygdom og skade (Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2009). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. University College Lillebaelt 27

28 Sygepleje Guide til litteratursøgning og fremstilling/analyse af udviklings- eller forskningsbaseret artikel 1) Systematisk litteratursøgning: Hvor/hvilke databaser er der søgt på (danske, nordiske, internationale)? Hvilke søgeord blev benyttet? Hvor mange poster gav søgningen? Ud fra hvilke kriterier blev der valgt ud af søgeresultaterne? Fremstilling af udviklings- eller forskningsbaseret artikel 2) I forhold til indholdet i artiklen: Hvad er undersøgelsens formål? Hvornår er artiklen publiceret? Hvor er artiklen publiceret? Hvem er forfatterne? Hvordan kan undersøgelsen anvendes? Hvad er undersøgelsens metode? Hvem og hvor mange deltog i undersøgelsen? Hvad er undersøgelsens resultat? Hvad er undersøgelsens konklusion? Hvilke relevante forbehold? Hvad er jeg blevet klogere på? Hvad er stadig underbelyst eller ubesvaret? University College Lillebaelt 28

29 Sygepleje At arbejde problembaseret Mål Under dette centrale element skal du sammen med din basisgruppe skaffe dig indsigt i de centrale begreber inden for den på studiet anvendte pædagogiske metode, problembaseret læring. Lektionen har sammenhæng med forelæsning omhandlende problembaseret læring og indgår i forløb med casearbejde på modul 1. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Læringsaktivitet Forberedelse før lektion: Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn. I lektionen: I basisgruppen drøftes principperne i problembaseret læring med udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer med gruppearbejde og samarbejde. Modullitteratur Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 29

30 Sygepleje Forskellige forståelser af kroppen Mål Under det centrale element; Indsigt i og forståelse af, hvad det vil sige at være patient/borger, skal der i disse lektioner fokuseres på forskellige teoretiske forståelser af kroppen. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg. Identificere forhold, der har indflydelse på patientens oplevelse af velvære knyttet til kropspleje og kropstemperatur. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner, hvor forskellige forståelser af kroppen bliver præsenteret. Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviser og dialog, hvor de studerendes viden om og erfaring med at have/og være en krop er udgangspunktet. Forberedelse før lektionerne Lomborg, Kirsten (2000): Kroppens betydning i klinisk sygepleje. I: Ramhøj, Pia, Egerod, Ingrid og Taleman, Jens (red.): Klinisk sygepleje 1 praksis og udvikling. 1. udgave, Akademisk forlag, Denmark, ISBN University College Lillebaelt 30

31 Sygepleje Oplevelsen af at være patient, start case 1, gruppearbejde, videndeling case 1 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. Det centrale element Oplevelse af at være patient er den første del af forløbet. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Sygeplejersker skal handle ud fra en forståelse for hvad det vil sige at være patient Mål der knytter sig til dette centrale element er: At reagere på patienten/borgeren og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet At få forståelse for hvad det vil sig at være patient Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Oplevelsen af at være patient start case 1 3 lektioner: Oplevelsen af at være patient gruppearbejde 2 lektioner: Oplevelsen af at være patient videndeling case 1 Forberedelse før lektioner: Case 1 læses og medbringes. Litteratur fra lektioner omhandlende Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient samt erfaringer fra kliniske studier. Modullitteratur Amtsrådsforeningen et al. (2003). Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus, Århus Amt Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2007). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. s Hovland, Ragnar (2007). Det er ikke noget at tage sig af. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. s Ramhøj, Pia (1998). Narrativer. Fortællingens muligheder i sygeplejen. I: Lyngaa, Janne (red.). Sygeplejefag. Refleksion og handling. Bind 2. København, Munksgaard: s University College Lillebaelt 31

32 Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (2005). Den gode opgave. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Kap. 8 Litteratur og informationssøgning til opgaven s Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere, 1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 32

33 Case 1 University College Lillebaelt 33

34 University College Lillebaelt 34

35 Sygepleje Metode i sygeplejen Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode. Sygeplejeprocessen forstås her som problemløsning hvor du, i et anerkendende og respektfuldt samarbejde med patienten, varetager patientens behov for sygepleje. Den illustrerer den kliniske beslutningsproces i sygepleje og er grundlag for den skriftlige dokumentation heraf. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive behov som begreb med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori Identificere sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode Læringsaktivitet Forberedelse før lektioner: lektioner: Metode i sygeplejen: Odgaard, E. (2009). Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.2, 3.udg. København. Gads Forlag. s Casen Petra Paludan (er vedhæftet) I lektionerne: Der veksles mellem oplæg fra underviser, gruppearbejde og diskussion i plenum. De studerende identificerer grundlæggende behov ud fra case, hvorefter disse beskrives ved hjælp af teori med udgangspunkt i sygeplejeprocessen. Modullitteratur Odgaard, E. (2009). Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.2, 3.udg. København. Gads Forlag. s Supplerende litteratur Bjørnshave, Bodil. (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jan & Hansen, Janet Mary. Sygeplejens fundament, bind udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Skaug, Eli-Anne & Andersen, Irene D. (2005). Beslutningsprocesser i sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje udg.. København. Munksgaard Danmark. s University College Lillebaelt 35

36 Sygepleje Holde kroppen ren og velplejet start case 2, gruppearbejde, videndeling case 2 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. I en vekselvirkning mellem at mødes med underviser og basisgruppe og individuelle studier skal du arbejde med behovene at holde huden ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder ud fra fastlagte læringsbehov. Det anbefales, at du for casen opsummerer resultatet af dit arbejde og dine overvejelser om, hvad du har lært og lægger dette i din arbejdsportfolio. Under det centrale element Holde kroppen ren og velplejet skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Menneskers blufærdighed må ikke krænkes Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere forhold, der har indflydelse på patienters oplevelse af velvære knyttet til kropspleje Redegøre for sygeplejefaglige overvejelser i forhold til kropspleje og beskyttelse af hud og slimhinder Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje Søge og udvælge curologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod grundlæggende behov, her kropspleje Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Anvende portfolio som redskab for egen læring Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet start case 2 3 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet gruppearbejde 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet videndeling case 2 Forberedelse før lektioner: Case 2 læses og medbringes. Borge, A. M. (2007). Personlig hygiejne. I: Pedersen, Søren (red..), Sygeplejebogen 1.2. Kbh.: Gad. s Case 2: Sengebadet Hanne er sygeplejestuderende i sin første 3 dages klinik på modul 1. Hun er på en onkologisk afdeling. Hanne skal følges med en sygeplejerske og de skal hjælpe en 35-årig brystamputeret kvinde med personlig hygiejne. Kvinden bliver sengebadet. Under vask af overkroppen siger kvinden pludselig: Er det virkelig nødvendigt at udstille mig sådan for de andre? University College Lillebaelt 36

37 Modullitteratur Studieplan Modul 1 Fag og profession Sygepleje Henderson, Virginia (2000) Sygeplejens grundlæggende principper. 2. Udg. Kbh. DSR Mathisen, J. (2007) Hvad er sygepleje. Virginia Hendersons svar. I Pedersen, S. & T.E. Mekki, Sygeplejebogen 1.2 (s.12-30) Kbh. Gads Forlag. Pedersen, Søren (red.) (2007): Sygeplejebogen 1.1 og udg. Kbh., Gads Forlag. ISBN: (bd. 1.1). ISBN: (bd. 1.2). Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 37

38 Sygepleje Holde kroppen ren og velplejet start case 3, gruppearbejde, videndeling case 3 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. I en vekselvirkning mellem at mødes med underviser og basisgruppe og individuelle studier skal du arbejde med behovene at holde huden ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder ud fra fastlagte læringsbehov. Det anbefales, at du for hver case opsummerer resultatet af dit arbejde og dine overvejelser om, hvad du har lært og lægger dette i din arbejdsportfolio. Vær desuden opmærksom på, at der til case 3 er krav om, at du udarbejder portfolioark i forhold til nogle af opgaverne. Portfolieark er vedhæftet som bilag 2. Under det centrale element Holde kroppen ren og velplejet skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Personlig hygiejne er et grundlæggende element i al sygepleje Mennesker kan få en oplevelse af velvære efter personlig hygiejne Hjælp til personlig hygiejne skal udføres med udgangspunkt i patientens situation Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere forhold, der har indflydelse på patienters oplevelse af velvære knyttet til kropspleje Redegøre for sygeplejefaglige overvejelser i forhold til kropspleje og beskyttelse af hud og slimhinder Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til kropspleje Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje Søge og udvælge curologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod grundlæggende behov, her kropspleje Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Anvende portfolio som redskab for egen læring Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet start case 3 3 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet gruppearbejde 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet videndeling case 3 Forberedelse før lektioner: Case 3 læses og medbringes. University College Lillebaelt 38

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOA11 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 1 Fag og profession - gældende indtil 28.08.2011 06/2009 Modul 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB12 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 04/10 2012 Modul 1 Fag og profession Studieplan

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB11 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE STUDIEPLA MODUL 1 SOB13 Fag og profession Sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F16 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 04/01/2012 Modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold September 2014 Revideret den 09.07.14 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Kliniske studier Modul 1. Kirurgisk Område. Sygeplejestudier modul 1, 2. kliniske periode Kvl & Ksl Kirurgisk område, Marts

Kliniske studier Modul 1. Kirurgisk Område. Sygeplejestudier modul 1, 2. kliniske periode Kvl & Ksl Kirurgisk område, Marts Kliniske studier Modul 1 Kirurgisk Område 1 Tema: Sygeplejerskens virksomhedsområder og sygepleje som fag og profession Sygeplejens funktion og værdier Sygeplejerskens rolle Patientologi Patienten i sygehusmiljøet,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere