SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB10 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 5 Værdier og sygeplejeetiske retningslinjer... 5 Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt... 6 Hvad er en sygeplejeteori?... 7 Introduktion til analyse/analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde... 8 Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg Sygepleje som fag historisk og nutidigt Materiale til gruppearbejde Bilag Menneskets grundlæggende fysiologiske behov Forberedelse til kliniske studier Oplevelsen af at være patient refleksion over kliniske studier Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient. Analyse af patientfortællinger og analyse af forskningsartikel Analyseguide til patientfortællinger Guide til litteratursøgning og fremstilling/analyse af udviklings- eller forskningsbaseret artikel At arbejde problembaseret Forskellige forståelser af kroppen Oplevelsen af at være patient, start case 1, gruppearbejde, videndeling case Metode i sygeplejen Holde kroppen ren og velplejet start case 2, gruppearbejde, videndeling case Holde kroppen ren og velplejet start case 3, gruppearbejde, videndeling case Portfolieark - Overvejelser før de kliniske øvelser i forhold til: At holde kroppen ren og velplejet(case 3) - Bilag Holde kroppen ren og velplejet case 3 kliniske øvelser Holde kroppen ren og velplejet start case 4, gruppearbejde, videndeling case Portfolieark - Overvejelser før de kliniske øvelser i forhold til: At holde legemstemperaturen inden for normale grænser (case 4) - Bilag Holde kroppen ren og velplejet forberede seminar/gruppearbejde, seminar Anatomi og fysiologi Lektion 1-8 (introduktion til faget og helhedsbillede af den menneskelige organisme) Lektion 9-16 (Organismens styringssystemer) Lektion (Organismens kommunikation med det indre og ydre miljø) Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 2

3 Lektion 1-5 (Introduktion og makromolekyler) Lektion 6-7 (Cellen) Lektion 8-11(Gastransport og syre-base regulation) Lektion (Hepar og stofskifte) Lektion (Væske og elektrolytbalancen) University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 1 Fag og profession Beskrivelse af modulet Modul 1 har fokus på Sygepleje som fag og profession. Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se modulplanen på følgende link. Modulets opbygning Modul 1 indeholder følgende fag: sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik. Sygeplejefaget er det styrende fag, de øvrige fag er placeret løbende i modulet og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger. I begyndelsen af modulet er der fokus på introduktion til sygeplejestudiet, studiemetoder, rollen som studerende og litteratursøgning. Der er tilrettelagt en studietur sammen med tutorerne. Derefter vil Sygeplejefaget og professionen blive belyst fra forskellige vinkler som, sygepleje som fag og profession, sygepleje set i et historisk og nutidigt perspektiv, indsigt i hvad det vil sige at være patient/borger, menneskets grundlæggende behov, observationsstudier i klinikken. I den sidste del at modulet vil der være fokus på de grundlæggende behov for at holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinde. Her vil udgangspunktet for undervisningen være cases, som der arbejdes med i basisgrupper. Desuden vil en del af undervisningen i denne periode foregå i sygeplejelokalerne, hvor I vil få mulighed for at træne kliniske metoder. Anatomi og fysiologi på dette modul har fokus på styring af menneskets funktioner samt hudens opbygning og funktion. I biokemi og biofysik er der fokus på, hvordan den enkelte celle i kroppen er opbygget og hvordan den fungerer. Viden fra fagene anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik bidrager sammen med sygeplejen til bearbejdning af casene. Undervisningen er i starten af modulet tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige undervisningsog arbejdsformer som dialog, forelæsninger, oplæg fra både undervisere og studerende samt diskussion. I den sidste del af modulet, hvor der arbejdes med cases, arbejder I i basisgrupper på studerende. Undervisningsformen er her problembaseret læring, hvor I individuelt og i grupper skal afdække læringsbehov og fastsætte læringsmål. Den problembaserede læringsmetode bygger på et forpligtende samarbejde med hele basisgruppen, hvor der vil være mulighed for at dele viden og have faglige diskussioner både med hinanden og med underviserne. University College Lillebaelt 4

5 Sygepleje Værdier og sygeplejeetiske retningslinjer Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de centrale opfattelser af sygeplejens værdigrundlag. Lektionerne har sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejens virksomhedsfelt og analyse, en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive hvad sygeplejens etiske retningslinjer står for Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 4 lektioner: Værdier og sygeplejeetiske retningslinier: De Sygeplejeetiske Retningslinier (udleveres) ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker (udleveres) Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s I lektionerne: 4 lektioner: Værdier og sygeplejeetiske retningslinier: Undervisningen vil være baseret på oplæg fra underviser samt dialog - og diskussion. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold om sygeplejens værdigrundlag. Modullitteratur De Sygeplejeetiske Retningslinier Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker University College Lillebaelt 5

6 Sygepleje Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de centrale opfattelser af sygeplejens genstands og virksomhedsfelt. Lektionerne har sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejens værdigrundlag og analyse, en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 2 lektioner: Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt: Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s I lektionerne: 2 lektioner: Centrale opfattelser af sygeplejens genstand og virksomhedsfelt: Undervisningen vil være baseret på oplæg fra underviser samt dialog - og diskussion. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold om sygeplejerskens virksomhedsfelt. Modullitteratur Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s University College Lillebaelt 6

7 Sygepleje Hvad er en sygeplejeteori? Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i, hvad en sygeplejeteori er. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt, sygeplejens værdigrundlag og analyse en sygeplejerskefortælling samt udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 2 lektioner: Hvad er en sygeplejeteori? Ingen forberedelse supplerende litteratur inddrages I lektionerne: 2 lektioner: Hvad er en sygeplejeteori? Der afholdes en forelæsning omhandlende hvad sygeplejeteori er. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse og her inddrages indhold fra forelæsning. Modullitteratur Ingen Supplerende litteratur Kirkevold, Marit. (2000): Sygeplejeteorier analyse og evaluering. Kbh. Munkgaard. s Kristoffersen, Nina Jahren. (2006): Teoretiske perspektiver på sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje 4. Kbh. Munksgaard. s McKenna, Hugh. (2000): Sygeplejeteorier og modeller. Kbh. Munksgaard. s , University College Lillebaelt 7

8 Sygepleje Introduktion til analyse/analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Mål Under dette centrale element skal du analysere en sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt og sygeplejens værdigrundlag. Forløbet opfattes samlet set som Sygepleje som fag og profession og afrundes med en drøftelse. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 1 lektion: Introduktion til analyse: Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerskefortælling (er vedhæftet som bilag 1) Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s (masterkopi udleveres) Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster (er vedhæftet som bilag 2) 3 lektioner: Analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerske fortælling (er vedhæftet som bilag 1) Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s (masterkopi udleveres) Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster (er vedhæftet som bilag 2) I lektionerne: 1 lektion: Introduktion til analyse: University College Lillebaelt 8

9 Underviser giver introduktion til analyse af sygeplejerskefortælling og udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Studerende inddeles i mindre grupper. 3 lektioner: Analyse af udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje - gruppearbejde Studerende arbejder selv i mindre grupper med udvalgte tekster og vedhæftede analyseguides. Efter lektionerne: Som afslutning på forløbet vedr. Sygepleje som fag og profession er der drøftelse. Som baggrund for drøftelsen fremlægger studerende arbejdet med analyse af sygeplejerskefortælling og af de sygeplejeteoretiske tekster. Desuden inddrages forløbets øvrige indhold om værdier i sygeplejen, sygeplejerskens virksomhedsfelt og studerendes egne erfaringer. Modullitteratur Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S (masterkopi udleveres) Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s University College Lillebaelt 9

10 Sygepleje Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i centrale opfattelser af sygepleje som fag og profession. Lektionerne har en sammenhæng med lektionerne vedr. sygeplejerskens virksomhedsfelt, sygeplejens værdigrundlag og analyse en sygeplejerskefortælling samt udvalgte sygeplejeteoretikeres bud på sygepleje. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive hvad sygeplejens etiske retningslinjer står for Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Læringsaktivitet Forberedelse før lektionerne: 3 lektioner: Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg: De Sygeplejeetiske Retningslinier Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Analyseguide til sygeplejerskefortælling Analyseguide til sygeplejeteoretiske tekster I lektionerne: 3 lektioner: Drøftelse af sygepleje som fag og profession studenteroplæg: Som afslutning på forløbet om Sygepleje som fag og profession er der drøftelse. Som baggrund for drøftelsen fremlægger studerende arbejdet med analyse af sygeplejerskefortælling og af de sygeplejeteoretiske tekster. Desuden inddrages øvrigt indhold fra lektioner om værdier i sygeplejen, sygeplejerskens virksomhedsfelt og studerendes egne erfaringer. University College Lillebaelt 10

11 Modullitteratur De Sygeplejeetiske Retningslinier Studieplan Modul 1 Fag og profession Sygepleje Henderson, Virginia (2000). The Nature of Nursing. Overvejelser efter 25 år. Munksgaard. S Honorè, Kirsten (2009). Værdier og værdigrundlag i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Holst, Johanne (2009). En nattevagt på intensiv. I: Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s ICN`s Etiske kodeks for sygeplejersker Martinsen, Kari (2006). Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. s Rath, Ulla (2009). Virksomhed som sygeplejerske. I:Pedersen, Søren (red). Sygeplejebogen 1.1, 2.udg. København, Gads Forlag. s Supplerende litteratur Kirkevold, Marit. (2000): Sygeplejeteorier analyse og evaluering. Kbh. Munkgaard. s Kristoffersen, Nina Jahren. (2006): Teoretiske perspektiver på sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje 4. Kbh. Munksgaard. s McKenna, Hugh. (2000): Sygeplejeteorier og modeller. Kbh. Munksgaard. s , University College Lillebaelt 11

12 Sygepleje Sygepleje som fag historisk og nutidigt Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i sygepleje som fag gennem tiden - fra datidens diakonisser/florence Nightingale til nutidens sygepleje. Desuden skal du tilegne dig viden om patientrollen set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv samt udfærdige et produkt. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Redegøre for sygeplejen som omsorgsfag relateret til et historisk og nutidigt perspektiv. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter: to lektioners oplæg og introduktion, seks lektioners gruppearbejde, hvor der er mulighed for en lektions vejledning, tre lektioners præsentation og diskussion af gruppearbejdet. Forberedelse før lektionerne: Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje set i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 2.1, 2. udg. Kbh., Gads Forlag, s I lektionerne: Indhold: Sygepleje gennem 100 år en billedanalyse Introduktion til gruppearbejde se vedlagte beskrivelse af gruppearbejdet (bilag 1) Gruppearbejde med mulighed for vejledning I den første lektion vil I blive inddelt i grupper og få udleveret litteratur til gruppen. Efter lektionerne: Introduktionen og udfærdigelsen af et produkt i forbindelse med gruppearbejdet indgår i efterfølgende lektioner med præsentation og diskussion af gruppearbejde. Modullitteratur Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje set i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 2.1, 2. udg. Kbh., Gads Forlag, s University College Lillebaelt 12

13 Materiale til gruppearbejde Bilag 1 Analysespørgsmål til gruppearbejdet: Hvem er forfatteren, og hvordan påvirker det den information der kan udledes af kilden? Hvornår er teksten publiceret, og hvilken periode beskrives? Hvad siger teksten om det at være patient (normer, regler, egenskaber, forventninger), udvælg nogle beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Hvad siger teksten om sygepleje fx om værdier, synet på kroppen, omsorg og forholdet mellem patient og sygeplejerske (normer, regler og forventninger), udvælg nogen beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Sammenhold det med den viden I har fra undervisningen i Sygepleje som fag og profession? Hvad siger teksten om sygeplejersken (egenskaber), udvælg nogen beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette? Hvad siger teksten om samfundet på den givne tid, og hvordan påvirker det sygeplejen, udvælg nogle beskrivelser til oplæsning, som illustrerer dette (inddrag den historiske viden i har i forvejen)? Sammenhold teksten med Jette Steenberg Holtzmanns undersøgelse At være patient University College Lillebaelt 13

14 Gruppearbejde 1: Fra stuekone til sygeplejerske og en fortælling fra Københavns Kommunehospital set fra en sygeseng på den kirurgiske 5. afdelings mandsside 1880 erne Onsd.5. (onsdag d. 5. januar 1887) gik jeg da ind paa Hospitalet om Eftermiddagen med mit Indskrivningsbevis, ledsaget af min Hustru og Svigerinde Sine; jeg blev paa Optagelsesstuen forsynet med den lidet klædelige Uniform med de lange uldne hvide Benklæder, Slaabrok og hvid Hue. Jeg blev vist op paa Stue 8r. 97 og kom strax i Seng, hvorefter jeg fik The og Franskbrød med de andre Patienter (Petersen, Gustav Adolf, 1988, s. 98). Litteratur: Frederiksen, Kirsten (2008). Om hvordan fattige syge blev hospitalspatienter, og stuekoner blev sygeplejersker. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Petersen, Gustav Adolf (1988.) Af Gustav Petersens dagbog. I: Petersen, Esther. Fra opvarter til sygeplejerske. Dansk Sygepleje Råd, s University College Lillebaelt 14

15 Gruppearbejde 2: Florence Nightingales tanker om sygepleje 1860 erne Hun (Florence 8ightingale) var mere end 20 år, før hun for alvor stilede mod sygeplejen. Moderen og søsteren reagerede stærkt. Kvinder, der plejede syge, havde et dårligt rygte. Det blev sagt, at de drak, at de var seksuelt letfærdige og blev udnyttede af kirurgerne. Familien havde noget at have deres indvendinger i, for en kvinde med dårligt rygte, næsten uanset samfundsklasse, var socialt udstødt. Som kvinde var Florence ikke myndig, hun var økonomisk afhængig og kunne ikke indgå aftaler uden tilladelse fra sine forældre (Elstad, Ingunn, 2008, s. 66). Litteratur: Elstad, Ingunn (2008). Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Hjorth, Peter Skeel (2009). Sejlivet myte om Damen med lampen. I: Sygepleje og historie, nr. 36, s Malchau, Susanne (2008). Florence Nightingale folkesundhedens ikon. Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. (hentet d. 1. september 2009) Nightingale, Florence (1995). Notes on Nursing bemærkninger om sygepleje. 1. udg. København, Munksgaard, s University College Lillebaelt 15

16 Gruppearbejde 3: På sygehus i gamle dage 1910 erne Dengang var et sygehusophold så ualmindeligt, at ingen af os kendte nogen, der havde været på sygehus, og så det, at jeg skulle opereres. Det var jo en frygtelig tanke, at der skulle skæres i mig. Man havde nok hørt om den slags ting, men det var en så fjern begivenhed, at vi til hverdag havde betragtet det som slet og ret fantasi (Asmusssen, P, 1974, s. 11). Litteratur: Asmussen, P. (1974). På sygehus i gamle dage. I: Ørberg PG (red.): Fra Viborg Amt. Historisk samfund for Viborg Amt, 39. årgang. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 16

17 Gruppearbejde 4: Vær nu flink fru Møller 1930 erne Da klokken var otte den aften, ringede jeg på sygeplejersken, at jeg skulle hjælpes. Maven var begyndt at genere mig. Jeg fik afføringsmidler, da mit hoved end ikke tålte den ringe anspændelse. Da sygeplejersken kom ind, så jeg straks på hende ansigt, at det passede hende meget dårligt, at jeg havde ringet. Det blev bekræftet, da papiret blev revet af med raske tag, og jeg selv hjulpet om på siden med en fart, så jeg var ved at trille på gulvet. Jeg måtte gribe fat i bordet med begge hænder for at blive i sengen. Hun fortalte mig, at hun kun tog bækken mellem kl. 3 og kl. 5. Det fik jeg så at indrette min mave efter (Møller, Signe, 1952, s. 28). Litteratur: Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Møller, Signe (1952): Vær nu flink Fru Møller. Nordisk Forlag. s inkl. linje 7, s , s , s , s inkl. linje 16, s University College Lillebaelt 17

18 Gruppearbejde 5: Sygeplejens grundlæggende principper 1950 erne Virginia Henderson var en lille dame. Ikke meget højere end 160 cm, men stor i intellekt og personlighed. Hun var både samtidig og fremtidig, langt forud for sin tid, og hun vidste det. Inden sin død i 1996 nåede hun at fornemme den fornyede opmærksomhed, hendes arbejde har fået de senere år. 8oget af det sidste, jeg hørte hende sige i Columbus, Ohio, få år tidligere, var: ''Jeg har nydt mit liv som sygeplejerske, det har været en glæde. Den største glæde er at hjælpe mennesker. Jeg tror, at det har været den største tilfredsstillelse.'' Og på et spørgsmål om, hvorfor hun troede, at hun fik så stor gennemslagskraft internationalt, svarede hun: ''Sygeplejersker i praksis kan forstå mig. De ved, hvad jeg taler om, hvad jeg søger at formidle i min opfattelse af sygepleje. Og enkelheden. Jeg tror, at det er enkelheden, når jeg formulerer mig ''the simplicity of my writing.'' Alt for mange fremtrædende sygeplejersker tænker ikke klart og laver ikke klar tale.'' (Harder, Ingegerd, 2000, s.21. Litteratur: Harder, Ingegerd (2000). Sygepleje ud fra grundlæggende behov. I: Sygeplejersken nr. 44. s Henderson, Virginia (1967). Sygeplejens grundlæggende principper. Dansk Sygeplejeråd. s Henderson, Virginia (1997). Definition of nursing. Forlag Fitne, Inc. Cd.rom. Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 18

19 Gruppearbejde 6: Sygepleje i gamle dage en sygeplejerske ser tilbage 1950 erne Dog husker jeg tydeligt en søndag formiddag, hvor vi kl. 11 fik indlagt en lille treårs dreng, som var faldet i en mergelgrav. Han var livløs ved ankomsten. Jeg blev sendt af sted til operationsgangen efter et sug (det eneste sted, hvor et sådant fandtes dengang). Jeg var klar over situationens alvor og løb hele vejen frem og tilbage. Jeg kan huske, at lægerne arbejdede med drengen til kl. 15, da han blev erklæret død. Det gjorde et stort indtryk på mig, det var det første dødsfald, jeg oplevede (Pedersen, Else, 2008, s. 18). Litteratur: Pedersen, Else (2008). Sygepleje i gamle dage en sygeplejerske ser tilbage. Forlag Lysias. s Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s University College Lillebaelt 19

20 Gruppearbejde 7: Vinterbørn 1970 erne Vinterbørn foregår på fødeafdelingen på Rigshospitalet omkring nytår Her flettes vidt forskellige kvindeskæbner sammen. De kommer fra forskellige dele af samfundet, fra forskellige familieforhold og med forskellige værdigrundlag. Men på hospitalet ophæves forskellene, de bliver klædt i ens hospitalsskjorter og har alle lige svært ved at sove i den kølige hospitalsnat. Patienterne udvikler en større social forståelse for hinanden. Vi hører om Olivia, der er ved at miste synet på grund af sukkersyge, og som elsker sin arbejdsløse Holger og lille Kalle over alt på jorden. Vi hører, hvordan hun insisterende forsøger at få flyttet datoen for sit forestående kejsersnit til en dag, hvor Holger ikke går til banko. Vi hører om Habiba fra Tyrkiet, som ikke forstår et ord af, hvad lægerne siger, men bare nikker smilende igen. Vi hører om den 41- årige papirhandler Karen-Margrethe, som slet ikke troede, hun kunne få børn, og som nu lykkeligt ligger og venter på, at lægerne skal hjælpe hende med at forløse lille Brian (Litteratursiden.dk). Litteratur: Hening-Jensen, Astrid (forfatter og instruktør) (1978). Vinterbørn. Dansk Spillefilm efter roman af Dea Trier Mørch, spilletid 96 min. Holtzmann, Jette Steenberg (2008). At være patient kalejdoskopiske nedslag historisk belyst. I: Glasdam, Stine & Bydam, Jens (red.): Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Mørch, Dea Trier (1976). Vinterbørn. Forlag Gyldendal. s University College Lillebaelt 20

21 Sygepleje Menneskets grundlæggende fysiologiske behov Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i menneskets grundlæggende fysiologiske behov med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori om sygepleje. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive behov som begreb med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Beskrive værdier og omsorg i sygeplejefaget ud fra en udvalgt sygeplejeteoretiker Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 4 lektioner, hvor der er oplæg fra underviser og dernæst gruppearbejde med efterfølgende fremlægning og drøftelse. Gruppearbejdet tager bl.a. udgangspunkt i casen om Petra Paludan. Modullitteratur Henderson, Virginia (2000) Sygeplejens grundlæggende principper. 2. Udg. København. DSR Mathisen, J. (2009) Hvad er sygepleje. Virginia Hendersons svar. I Pedersen, S.(red.) Sygeplejebogen 1.2, 3. Udg. København. Gads Forlag, s Casen: Petra Paludan University College Lillebaelt 21

22 Case: Petra Paludan Petra Paludan, 75 år, bor alene i et etplans rækkehus med en lille have til i X-købing. Hun blev enke for 10 år siden. Hun har altid sat en ære i at klare sig selv og passer selv hus, have, vask og madlavning. Hun føler sig stort set sund og rask. Hun synes selv, at hun spiser almindelig god dansk mad og drikker det, som hun har behov for. Hun har en delprotese, så hun er meget omhyggelig med sin mundpleje. Hun er ked af, at hun er lidt for tyk, og at kroppen er ved at blive gammel, men hun forsøger at vænne sig til det. Hun har svært ved at holde på vandet, især hvis hun nyser eller går for stærkt. Hun bruger derfor altid trusseindlæg. Hun skifter undertøj morgen og aften og tager brusebad et par gange om ugen, fordi hun er bange for at lugte af urin. Hun har lige skiftet til en ny type sæbe, fordi hendes hud føles tør, og det ind imellem klør på arme og ben. Hun sover for det meste 5-6 timer om natten og tager sig gerne en lille lur i sin stol midt på dagen. Petra Paludan bruger briller og har høreapparat, hvilket gør, at hun stadig kan følge med i, hvad der sker både via fjernsyn, radio og ugeblade. Hun går ofte til koncert i Musikhuset og spiller bridge på Internettet. Petra Paludan har en datter, svigersøn og to børnebørn, som bor i Sverige. De ses kun ved højtider, men taler ofte i telefon sammen i hvert fald hver uge. Under en længere periode med omgangssyge med diarre og opkastning, blev Petra Paludan så afkræftet, at hun faldt i hjemmet, fordi hun var svimmel. Nu er hun derfor indlagt til observation på sygehuset. Hun har ikke længere kræfter til at vaske sig selv. Hun er meget træt og vil helst blive liggende i sengen. Hun ønsker ikke at være til besvær for de travle sygeplejersker. Hun har mistet sin appetit, derfor spiser hun knap halvdelen af den mad, hun får serveret. Hun har heller ikke lyst til at drikke noget. Petra Paludan håber på, at det snart er overstået, så hun kan komme hjem igen og klare sig selv. Om natten sover Petra Paludan meget urolig. Hun fryser og har kulderystelser og beder nattevagten om et ekstra tæppe over dynen. Næste morgen er hun meget træt og varm i hele kroppen. Morgenmaden smager anderledes, hun har slet ikke lyst til at spise. Hun føler sig tørstig, men orker ikke at drikke. Sygeplejersken måler hendes temperatur, som er 38,5. University College Lillebaelt 22

23 Sygepleje Forberedelse til kliniske studier Introduktion til sygepleje som fag, samt oplevelse af at være patient. Program lægges på Fronter. Mål At du som studerende er forberedt til: at være i klinisk praksis at lære i klinisk praksis Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 5 lektioner. Der vil være fokus på: At være studerende på en arbejdsplads Mødet med patient/borger og personale Læring Sikkerhed Modullitteratur Madsen, Lisbet Due(2009): Etikette i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red.) Sygeplejebogen 1. Gads forlag. København. 3. Udgave. Amtsrådsforeningen et al. (2003): Resume af Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer. Kan downloades på: ner Statens Serum Instituts hjemmeside om hygiejne: University College Lillebaelt 23

24 Sygepleje Oplevelsen af at være patient refleksion over kliniske studier Mål Efter jeres tre dage med kliniske studier reflekterer vi i fællesskab over jeres oplevelser og observationer. Herunder indgår refleksioner vedr.: Hvad det vil sige at være patient. Hvad det indebærer at være sygeplejerske Hvad det indebærer at være studerende på arbejdsplads Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Anvende portfolio som redskab for egen læring Reagere på patient/borger og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet I samarbejde med studerende og underviser at tilrettelægge egen læring Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 3 lektioner, hvor der vil være dialog i plenum og i grupper. I kan med fordel med udgangspunkt i jeres oplevelser og observationer forberede jer ud fra selvvalgt litteratur. Modullitteratur University College Lillebaelt 24

25 Sygepleje Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient. Analyse af patientfortællinger og analyse af forskningsartikel. Mål Efter jeres tre dage med kliniske studier, hvor I bl.a. har haft fokus på patienternes oplevelse af at være indlagt, skal I nu fokusere på forskellige teoretiske tilgange til patientologi. Patientologi handler om indsigt i og forståelse af, hvad det vil sige at være patient. Mål der knytter sig til disse lektioner: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg Identificere sygeplejens genstands- og virksomhedsfelt Formulere sig skriftligt og mundtligt om faglige problemstillinger Søge og udvælge sygeplejerske- og patientfortællinger rettet mod menneskets grundlæggende behov, herunder kropspleje og kropstemperatur Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje og kropstemperatur Reagere på patient/borger og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 13 lektioner, hvor følgende aktiviteter indgår: Lektion 1-2 I introduceres til begrebet patientologi. Herefter diskuterer vi lærebogsartiklen Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke, der handler om, hvilke konsekvenser sygdom kan have for den syge, og hvordan det kan opleves at være syg. Det er vigtigt, at I har teksten forud for undervisningen. Lektion 3-5 I arbejder med litteratursøgning og finder i mindre grupper en patientfortælling, som skal analyseres ud fra en analyseguide (vdhæftet). I har i forbindelse med dette arbejde mulighed for en lektions vejledning. Analysen af patientfortællingen skal sammenholdes med Bastø s model over menneskers erfaringer med sygdom og skade. HUSK PC Lektion 6-10 Den sidste tilgang til teoretisk viden om patientologi er forskning. I skal igen i de mindre grupper analysere og diskutere forskningsartiklen Parkinsonramtes oplevelse af livet efter STN-operation (lægges på Fronter). Der er her en lektions introduktion til analysen. Artiklen skal analyseres ud fra guide til vurdering af forskningsartikel (vedhæftet). Lektion Denne del af gruppearbejdet handler om videndeling, hvor I præsenterer og drøfter jeres forståelse af, hvad det vil sige at være patient med udgangspunkt i jeres patientfortælling og på baggrund af den viden, I nu har fra både de kliniske studier, lærebogsartiklen og forskningsartiklen. University College Lillebaelt 25

26 Temaet afsluttes med en drøftelse i klassen, hvor I deler den viden, I har tilegnet jer i perioden, struktureret ud fra Bastøs model. I kan her fokusere på, hvordan f.eks. sårbarhed, håb eller lidelse har vist sig i klinikken, i fortællingerne eller i forskningsartiklen. Modullitteratur Aarup, Anita Haahr (2007). Parkinsonramtes oplevelse af livet efter STN-operation. I: Klinisk Sygepleje, 21. årg., nr. 2, s (Her beskrives, hvordan patienter med parkinson oplever livet efter en STN-operation. Denne forskningsartikel lægges på Fronter). Amtsrådsforeningen et al. (2003). Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus, Århus Amt ner (Disse anbefalinger har I tidligere arbejdet med, dem kan I nu anvende som overordnede retningslinjer, som I også er nødt til at forholde jer til i jeres analyser). Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2009). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1. 1, 3. udg. København, Gads forlag. (Her beskrives Bastøs model, som I skal arbejde med i jeres analyser. Teksten anvendes i de første lektioner) Graubæk, Anne-Mette (2009). Nye fagbegreber. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.1, 3. udg. København, Gads forlag. Hovland, Ragnar (2009). Det er ikke noget at tage sig af. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.1, 3. udg. København, Gads forlag. (En patientfortælling, som I kan inddrage i jeres analyser) Madsen, Kirsten Halskov; Winther, Bodil (2007). Patientologi læren om det at være patient. I: Suhr, Lis; Winther, Bodil (red.). Basisbog i sygepleje. Krop og velvære. København, Munksgaard. kap. 2 s (Her beskrives, hvordan sygeplejersken er nødt til at interessere sig for og medtænke patientens livshistorie i sygeplejen, når hun arbejder med patientologi). Artiklen lægges på Fronter). Rienecker, L.; Jørgensen, P.S. (2005). Den gode opgave. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Kap. 8 Litteratur og informationssøgning til opgaven, s (Her beskrives, hvordan I søger informationer, analyserer litteratur og forholder jer kritisk til jeres kilder). University College Lillebaelt 26

27 Sygepleje Analyseguide til patientfortællinger 1. Generel vurdering af teksten: 1.1. Hvem er forfatteren? 1.2. Hvor er teksten publiceret og hvornår? 1.3. Hvilke læsere henvender teksten sig til? 2. Præsentation af teksten: 2.1. Giv en kort opsummerende præsentation af indholdet med fokus på patienten og sygdomsforløbet Illustrer tekstens fortælling via en tidslinje, hvor der indtegnes væsentlige begivenheder og perioder. 3. Analyse af udvalgte aspekter af patientologi: 3.1. Hvordan påvirkes patienten af sin sygdom (krop, tanker og følelser)? 3.2. Er der sket ændringer i patientens selvopfattelse, reaktionsmåder og handlemønstre? 3.3. Hvordan opfatter andre patienten? (f. eks. sundhedsprofessionelle (læge, sygeplejersker), familie, bekendte, medpatienter) Hvilke ændringer er sket i patientens hverdagsliv? 3.5. Hvilke begivenheder og forløb har særlig betydning for patienten? 3.6. Hvordan ser fremtiden ud fra patientens perspektiv? 4. Diskussion: 4.1. Sammenhold resultaterne af analysen af patientfortællingerne med Bastø s model over menneskers erfaringer med sygdom og skade (Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2009). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. University College Lillebaelt 27

28 Sygepleje Guide til litteratursøgning og fremstilling/analyse af udviklings- eller forskningsbaseret artikel 1) Systematisk litteratursøgning: Hvor/hvilke databaser er der søgt på (danske, nordiske, internationale)? Hvilke søgeord blev benyttet? Hvor mange poster gav søgningen? Ud fra hvilke kriterier blev der valgt ud af søgeresultaterne? Fremstilling af udviklings- eller forskningsbaseret artikel 2) I forhold til indholdet i artiklen: Hvad er undersøgelsens formål? Hvornår er artiklen publiceret? Hvor er artiklen publiceret? Hvem er forfatterne? Hvordan kan undersøgelsen anvendes? Hvad er undersøgelsens metode? Hvem og hvor mange deltog i undersøgelsen? Hvad er undersøgelsens resultat? Hvad er undersøgelsens konklusion? Hvilke relevante forbehold? Hvad er jeg blevet klogere på? Hvad er stadig underbelyst eller ubesvaret? University College Lillebaelt 28

29 Sygepleje At arbejde problembaseret Mål Under dette centrale element skal du sammen med din basisgruppe skaffe dig indsigt i de centrale begreber inden for den på studiet anvendte pædagogiske metode, problembaseret læring. Lektionen har sammenhæng med forelæsning omhandlende problembaseret læring og indgår i forløb med casearbejde på modul 1. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Læringsaktivitet Forberedelse før lektion: Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn. I lektionen: I basisgruppen drøftes principperne i problembaseret læring med udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer med gruppearbejde og samarbejde. Modullitteratur Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 29

30 Sygepleje Forskellige forståelser af kroppen Mål Under det centrale element; Indsigt i og forståelse af, hvad det vil sige at være patient/borger, skal der i disse lektioner fokuseres på forskellige teoretiske forståelser af kroppen. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere begreber i sygeplejefaget: relation, krop og omsorg. Identificere forhold, der har indflydelse på patientens oplevelse af velvære knyttet til kropspleje og kropstemperatur. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner, hvor forskellige forståelser af kroppen bliver præsenteret. Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviser og dialog, hvor de studerendes viden om og erfaring med at have/og være en krop er udgangspunktet. Forberedelse før lektionerne Lomborg, Kirsten (2000): Kroppens betydning i klinisk sygepleje. I: Ramhøj, Pia, Egerod, Ingrid og Taleman, Jens (red.): Klinisk sygepleje 1 praksis og udvikling. 1. udgave, Akademisk forlag, Denmark, ISBN University College Lillebaelt 30

31 Sygepleje Oplevelsen af at være patient, start case 1, gruppearbejde, videndeling case 1 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. Det centrale element Oplevelse af at være patient er den første del af forløbet. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Sygeplejersker skal handle ud fra en forståelse for hvad det vil sige at være patient Mål der knytter sig til dette centrale element er: At reagere på patienten/borgeren og dennes oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet At få forståelse for hvad det vil sig at være patient Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Oplevelsen af at være patient start case 1 3 lektioner: Oplevelsen af at være patient gruppearbejde 2 lektioner: Oplevelsen af at være patient videndeling case 1 Forberedelse før lektioner: Case 1 læses og medbringes. Litteratur fra lektioner omhandlende Indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være patient samt erfaringer fra kliniske studier. Modullitteratur Amtsrådsforeningen et al. (2003). Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus, Århus Amt Bastø, Liv-Karin Halvorsen (2007). Reaktioner og strategier i bearbejdningen af sygdom og ulykke. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. s Hovland, Ragnar (2007). Det er ikke noget at tage sig af. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen udg. København, Gads forlag. s Ramhøj, Pia (1998). Narrativer. Fortællingens muligheder i sygeplejen. I: Lyngaa, Janne (red.). Sygeplejefag. Refleksion og handling. Bind 2. København, Munksgaard: s University College Lillebaelt 31

32 Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (2005). Den gode opgave. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Kap. 8 Litteratur og informationssøgning til opgaven s Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere, 1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 32

33 Case 1 University College Lillebaelt 33

34 University College Lillebaelt 34

35 Sygepleje Metode i sygeplejen Mål Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode. Sygeplejeprocessen forstås her som problemløsning hvor du, i et anerkendende og respektfuldt samarbejde med patienten, varetager patientens behov for sygepleje. Den illustrerer den kliniske beslutningsproces i sygepleje og er grundlag for den skriftlige dokumentation heraf. Mål der knytter sig til dette centrale element er: Beskrive behov som begreb med udgangspunkt i Virginia Hendersons teori Identificere sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode Læringsaktivitet Forberedelse før lektioner: lektioner: Metode i sygeplejen: Odgaard, E. (2009). Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.2, 3.udg. København. Gads Forlag. s Casen Petra Paludan (er vedhæftet) I lektionerne: Der veksles mellem oplæg fra underviser, gruppearbejde og diskussion i plenum. De studerende identificerer grundlæggende behov ud fra case, hvorefter disse beskrives ved hjælp af teori med udgangspunkt i sygeplejeprocessen. Modullitteratur Odgaard, E. (2009). Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.2, 3.udg. København. Gads Forlag. s Supplerende litteratur Bjørnshave, Bodil. (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jan & Hansen, Janet Mary. Sygeplejens fundament, bind udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Skaug, Eli-Anne & Andersen, Irene D. (2005). Beslutningsprocesser i sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje udg.. København. Munksgaard Danmark. s University College Lillebaelt 35

36 Sygepleje Holde kroppen ren og velplejet start case 2, gruppearbejde, videndeling case 2 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. I en vekselvirkning mellem at mødes med underviser og basisgruppe og individuelle studier skal du arbejde med behovene at holde huden ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder ud fra fastlagte læringsbehov. Det anbefales, at du for casen opsummerer resultatet af dit arbejde og dine overvejelser om, hvad du har lært og lægger dette i din arbejdsportfolio. Under det centrale element Holde kroppen ren og velplejet skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Menneskers blufærdighed må ikke krænkes Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere forhold, der har indflydelse på patienters oplevelse af velvære knyttet til kropspleje Redegøre for sygeplejefaglige overvejelser i forhold til kropspleje og beskyttelse af hud og slimhinder Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje Søge og udvælge curologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod grundlæggende behov, her kropspleje Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Anvende portfolio som redskab for egen læring Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet start case 2 3 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet gruppearbejde 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet videndeling case 2 Forberedelse før lektioner: Case 2 læses og medbringes. Borge, A. M. (2007). Personlig hygiejne. I: Pedersen, Søren (red..), Sygeplejebogen 1.2. Kbh.: Gad. s Case 2: Sengebadet Hanne er sygeplejestuderende i sin første 3 dages klinik på modul 1. Hun er på en onkologisk afdeling. Hanne skal følges med en sygeplejerske og de skal hjælpe en 35-årig brystamputeret kvinde med personlig hygiejne. Kvinden bliver sengebadet. Under vask af overkroppen siger kvinden pludselig: Er det virkelig nødvendigt at udstille mig sådan for de andre? University College Lillebaelt 36

37 Modullitteratur Studieplan Modul 1 Fag og profession Sygepleje Henderson, Virginia (2000) Sygeplejens grundlæggende principper. 2. Udg. Kbh. DSR Mathisen, J. (2007) Hvad er sygepleje. Virginia Hendersons svar. I Pedersen, S. & T.E. Mekki, Sygeplejebogen 1.2 (s.12-30) Kbh. Gads Forlag. Pedersen, Søren (red.) (2007): Sygeplejebogen 1.1 og udg. Kbh., Gads Forlag. ISBN: (bd. 1.1). ISBN: (bd. 1.2). Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring, PBL - for elever, studerende og lærere,1.udg., Dafolo A/S Frederikshavn University College Lillebaelt 37

38 Sygepleje Holde kroppen ren og velplejet start case 3, gruppearbejde, videndeling case 3 Mål I perioden fra uge integreres fagene sygepleje og anatomi/fysiologi i et forløb med problembaseret læring (PBL) som læringsmetode. I en vekselvirkning mellem at mødes med underviser og basisgruppe og individuelle studier skal du arbejde med behovene at holde huden ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder ud fra fastlagte læringsbehov. Det anbefales, at du for hver case opsummerer resultatet af dit arbejde og dine overvejelser om, hvad du har lært og lægger dette i din arbejdsportfolio. Vær desuden opmærksom på, at der til case 3 er krav om, at du udarbejder portfolioark i forhold til nogle af opgaverne. Portfolieark er vedhæftet som bilag 2. Under det centrale element Holde kroppen ren og velplejet skal du skaffe dig indsigt for følgende princip: Personlig hygiejne er et grundlæggende element i al sygepleje Mennesker kan få en oplevelse af velvære efter personlig hygiejne Hjælp til personlig hygiejne skal udføres med udgangspunkt i patientens situation Mål der knytter sig til dette centrale element er: Identificere forhold, der har indflydelse på patienters oplevelse af velvære knyttet til kropspleje Redegøre for sygeplejefaglige overvejelser i forhold til kropspleje og beskyttelse af hud og slimhinder Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til kropspleje Søge og udvælge patientologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod det at være patient generelt samt grundlæggende behov, her kropspleje Søge og udvælge curologiske udviklings- og forskningsbaserede tekster, rettet mod grundlæggende behov, her kropspleje Anvende problembaseret læring (PBL) som studiemetode til kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje Anvende portfolio som redskab for egen læring Læringsaktivitet Læringsaktiviteten har følgende struktur i forhold til lektioner på skemaet: 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet start case 3 3 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet gruppearbejde 2 lektioner: Holde kroppen ren og velplejet videndeling case 3 Forberedelse før lektioner: Case 3 læses og medbringes. University College Lillebaelt 38

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision.

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision. Sundhedsfaglig supervision i Godt begyndt Rådet for sundhedsfaglig supervision har nedsat en arbejdsgruppe, der er blevet bedt om at beskrive, belyse og give inspiration til løsninger af udfordringer,

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Version 1 12-08-2013 Valgfag: Skills til social- og

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Perspektiver på DET GODE LIV

Perspektiver på DET GODE LIV Perspektiver på DET GODE LIV Rapport over udviklingsprojekt i Center for Udviklingshæmmede i Assens Kommune Udarbejdet af Søren Kai Christensen ORD Forord Dette er en rapport om et udviklingsprojekt på

Læs mere