MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014. Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord

2 2 BERETNING NYKREDS Medarbejderne venter stadig på udmøntningen NYKREDS er i dialog med koncernen om reduktion af antallet af opsagte stillinger samt nødvendige afbødeforanstaltninger for de medarbejdere, som bliver berørt. Tillidsmændene gør et kæmpe arbejde i afdelinger med dårligt psykisk arbejdsmiljø Den 9. december 2013 blev medarbejderne præsenteret for den største spareplan i Nykredit nogensinde. Nykredit i planen opererer med at nedlægge op til 300 leder- og medarbejderstillinger, hvilket svarer til en reduktion af medarbejderstaben på 7,5 procent. Ifølge planen skal der ske et fald i udgifterne på 500 mio. kr. med fuld effekt i Besparelserne skal findes ved at gøre organisationen fladere samt gennem betydelige besparelser på it-området. Koncernledelsen har sagt, at opsigelserne vil blive foretaget inden udgangen af første kvartal, hvilket er næsten fire måneder efter udmeldingen, og den lange ventetid er voldsomt ubehagelig for medarbejderne. Modsat kan man sige, at når direktion og koncernchef vælger at melde åbent ud, er det blandt andet for at begrænse spekulationsrummet. Hvis koncernchefen havde nøjedes med at sige, at der kommer en stor fyringsrunde, så havde tallene svirret frit i rummet, og det ville ganske givet have affødt endnu større utryghed. Direktionen med koncernchef Michael Rasmussen i front, har igangsat en stor og tværgående analyse af forskellige forhold i koncernen. Når ledelsen kikker på koncernen på tværs, Alle TM er samlet i april 2013 til det årlige valgmøde. får den et billede af, at der stadig er steder med dobbeltfunktioner. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, og NYKREDS kan godt forstå målet med at styrke de kundevendte funktioner. Men det rejser forskellige billeder afhængig af, hvor man arbejder i koncernen, og nogle føler sig på den grønne gren, mens andre tænker, at de skal bære hele nedskæringen. Tillid eller kontrol En af Plan 2015 s gevinster skulle gerne være at kunden kommer mere i centrum. NYKREDS har i den forbindelse flere gange påpeget uhensigtsmæssigheder i oplevelsen af tunge forretningsgange og en snigende ændring i vores virksomhedskultur, hvor den værdibaserede ledelse er blevet afløst af mindre tillid og mere kontrol. Vi tror på, at mere tillid og mere fri-

3 BERETNING 3 Der lyttes opmærksomt på valgmødet. hed for den enkelte til at tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsdag, samtidig med at forretningsgangen gøres simplere og hurtigere, automatisk vil føre til større kundefokus. Plan 2015 gennemføres tilsyneladende på baggrund af et grundigt analysearbejde, og det er NYKREDS glade for. Men ledelsen burde kommunikere mere åbent om den kommende forandringsproces. Manglende viden om egen situation skaber utryghed, og utryghed skaber dårligt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at kommunikationen om processen er både åben og rettidig. NYKREDS er gået i dialog med koncernen om reduktion af antallet af opsagte stillinger samt nødvendige afbødeforanstaltninger for de medarbejdere, som måtte blive berørt. Vi vil gerne sikre, at disse medarbejdere kan blive hjulpet videre i deres arbejdsliv. I den aktuelle situation finder NYKREDS det stærkt udfordrende, at der i koncernen, både i stabe og i kundevendte enheder fortsat beordres til overog merarbejde samtidig med, at Nykredit vil nedlægge op til 300 stillinger. Ingen penge til god performance I Nykredit kan medarbejdere på individuel basis blive tildelt performancetillæg. Derfor har NYKREDS interesseret sig meget for performance og især det forhold, at medarbejderne bliver vurderet på det. Ledelsen lægger stor vægt på, at de medarbejdere, der yder noget mere, skal have en belønning. Problemet er bare, at ingen kan få at vide, hvad der skal til, og hvad man får for det, hvilket kan hænge sammen med, at vi ikke har et lønsystem, som kan understøtte performance. Faktisk er det de færreste medarbejdere, der efterhånden har noget imod at blive målt, men hvis medarbejderne kun bliver målt og vejet, uden at kunne se mål eller motivation, vil det være ubalanceret mellem lederen og medarbejderen. Medarbejderen stiller spørgsmål som: Hvad kan jeg få ud af det? Det behøver ikke kun være penge men kan eksempelvis også være kompetenceudvikling. Eller medarbejderne spørger: Hvis jeg nu går den vej, som kan gøre mig mere kvalificeret, kan jeg så få en anden plads i organisationen? Hvis jeg får kompetenceudvikling, kan jeg så flytte mig, og kan jeg så få noget for det? Det er den uklarhed, vi ikke kan få gjort noget ved, så længe vi ikke har et åbent og gennemsigtig lønsystem, som understøtter processerne. Vi har et anciennitetsbaseret lønsystem og ikke et lønsystem, som kan understøtte performance. Hertil kommer, at lederne ikke kan få besked om, hvor vidt de har penge til at belønne medarbejdere. Omvendt har man nogle kompetencekrav, folk skal leve op til. Hvis de ikke gør det, sættes et forløb i værk, hvor de kommer igennem en kompetenceudvikling. Hvis medarbejderen stadig ikke kan leve op til kompetencekravene, skal det overvejes, om man er i den rigtige stilling. NYKREDS vil gerne medvirke til at skabe en tryg og stabil virksomhed. Tryghed er blandt andet, at en medarbejder til enhver tid har de kompetencer, som jobbet kræver,

4 4 BERETNING Leif Vinther overrækker NYKREDS Lederpris 2013 til Teamchef Mia Friis, Centerservice, Team 3. men også gerne har mulighed for at tilegne sig kompetencer, der gør det muligt at flytte til andet job, såvel i som udenfor Nykredit. Problemer i timebanken NYKREDS synes faktisk, at systemet med timebank er rigtig godt, og vi har sammen med Nykredit fået flekstid lagt ind i systemet. Mange steder i organisationen arbejder ledere og medarbejdere imidlertid ud fra nogle regelsæt, som ikke er defineret i overenskomsten, og som stammer fra en svunden tid, hvor der var et maksimum for, hvor mange timer man kunne optjene i fleksordningen. Timebanken har nemlig gjort ledelsen meget bekymret for flekstid i timebanken, fordi disse timer i yderste konsekvens kan konverteres til kontant udbetaling. Det vil lederne undgå, og derfor udøver de en ekstrem kontrol. Kontrollen giver sig blandt andet udslag i, at der genereres lister med medarbejdere, hvis flekssaldo nærmer sig 15 timer, uagtet at der ikke er aftalt noget loft på 15 timer. Ud fra disse lister forventes lederne så at tale med de pågældende medarbejdere for at aftale en afviklingsplan for timerne. Når lederne således kræver, at en medarbejder inden månedens udgang har udlignet de 15 timer, så de ikke kommer i timebanken, betyder det, at en medarbejder ikke kan spare timer op til et fleksibelt formål, hvilket jo er én af de væsentlige pointer med timebanken. Vi har oplevelsen af, at denne kontrollerende adfærd, hvor ledelsen laver lister og kalder medarbejdere ind til nøjere eftersyn, skaber unødig problemer mellem leder og medarbejder. Medarbejderne får ikke glæde af ordningen, og lederen tvinges til at forvalte ud fra et forkert grundlag, fordi regelsættet ikke giver hjemmel til at forlange flekssaldo udlignet inden månedens Marlene Holm og Arne Berg er i gang med at forklare deres TM-kolleger om vigtigheden af, at vi bliver flere medlemmer i NYKREDS.

5 BERETNING 5 En koncentreret kredsbestyrelse inden det går løs på generalforsamlingen. udgang. NYKREDS så meget gerne, at timebankens store fordel med længere tid til at udligne kom i fuld anvendelse, hvis medarbejderne skal have glæde af ordningen. Den nuværende praksis gør NYKREDS bekymret for den fleksibilitet, der hører til en moderne arbejdsplads. Hvis vi kommer tilbage til, at medarbejderne skal føre skufferegnskaber, får virksomheden ikke et overblik over, hvad der reelt er ydet. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere også de der er ansat uden højeste tjenestetid fører timerne og registrerer dem som de er (over-/merarbejde for sig og flekstid for sig). Stort arbejdspres Oplevelsen af skærpede performancekrav, sammenholdt med den aktuelle bemanding, påvirker trivslen negativt, og vi mærker det fra medlemmerne, blandt andet i form af en stigning i langtidssygefraværet. Symptomerne er ikke ens gennem hele koncernen, men der mangler åbenlyst ressourcer for eksempel i flere af de kundevendte funktioner. Det kan man se på typen af de mange stillingsopslag, der dukker op, selv i en tid hvor Nykredit skal slankes. Arbejdet i en rådgivende funktion er ikke det mest attraktive sted i sektoren i øjeblikket. Derude mærker man et særligt arbejdspres, som hænger sammen med et yderst belastende marked, hvor kunderne ikke efterspørger långivning, men hvor medarbejderen skal ud og følge op og følge op, og så kommer kontrolfunktionen ind igen. Blandt andet kontrolleres det, at en rådgiver skal have syv møder om ugen, enten med fremmøde eller i telefonen, til trods for en markedssituation, hvor kunderne ikke står i kø. Samtidig er det medarbejderne i linjen, der må stå for skud, når kunderne reagerer negativt på sektorens dårlige image. Det bidrager ikke ligefrem til trivsel og arbejdsglæde, og det er med til at lægge pres på kollegerne i de kundevendte funktioner. Arbejdspresset fører til dårligt arbejdsklima, og dårligt arbejdsklima kommer til udtryk i koncernens løbende målinger af det psykiske arbejdsmiljø. Som medarbejder kan man godt stå tilbage med oplevelsen af, at det ikke fører til noget at svare på de mange spørgsmål i undersøgelsen. Men det nytter faktisk. NYKREDS tillidsmænd gør et stort arbejde for at holde ledere med ondt i afdelingens psykiske arbejdsmiljø op på, at der bliver handlet, og senest har Nykredit besluttet, at det ikke længere er op til den enkelte leder at søge hjælp til handlingsplaner, hvis miljømålingerne går i rødt. Fremover bliver der helt obligatorisk tilknyttet en erhvervspsykolog til en leder med gentagne dårlige KPI-tal. Personalepolitiske holdninger I løbet af efteråret 2013 arbejdede HR og NYKREDS sammen om at justere og tilpasse de personalepolitiske holdninger, og det er NYKREDS opfattelse, at de personalepolitiske holdninger er et godt fundament for den adfærd, vi ønsker i Nykredit. Især er vi glade for, at Nykredit er på vej væk fra regler og over til holdninger, også selv om der går et stykke tid fra, at man har besluttet en holdning og til, at den opleves ude hos medarbejderne. Det tager tid at få holdninger omsat i praksis, fordi vi har at gøre med en kulturforandring både hos medarbejderne og hos lederne. NYKREDS har ønsket, at de lokale samarbejdsudvalg drøftede og besluttede, hvordan de personalepolitiske holdninger skulle udmøntes, fordi der kan være forskellige lokale og organisatoriske muligheder. Spørgsmålet er, om man kan lave lokale regler. I så fald kræver det, at medarbejderne generelt accepterer, at der kan være lokale forskelle i udmøntningen. Det går meget langsomt, før

6 6 BERETNING forandringer slår igennem, eftersom de skal komme fra toppen af Nykreditkoncernen. Ledelsen udtrykker gode intentioner, men det er svært at få til at fungere i dagligdagen. Ude omkring florerer reglerne, og det giver frustrationer hos medarbejderne. For lidt intern mobilitet En vigtig forudsætning for den interne mobilitet i Nykredit er dialogen om karrieremuligheder og kompetenceudvikling mellem leder og medarbejder. Desværre står mange ledere vaklende over for, hvad der er deres funktion, og hvad der er koncernens funktion. Vi har en udfordring på medarbejderside, fordi medarbejderne kan få besked om hvilke kompetencer, de skal have, hvis de vil flytte sig, men de kan ikke få af vide, om det overhovedet bliver honoreret. Vi har en ubalance i Nykredit forstået på den måde, at stort set alle stabsfunktioner findes i Storkøbenhavn, mens man med få undtagelser ude i landet alene har rådgiverfunktioner. Man kan godt flytte sig fra at være rådgiver i Herning til en rådgiverstilling i Randers, men man har væsentligt færre muligheder for en kompetenceudvikling til specielle funktioner med mindre, man vil flytte til København. Lederne vil helst kompetenceudvikle til de jobfunktioner, de skal have udfyldt i lige præcis deres afdeling for at understøtte enhedens nuværende mål. Mange ledere ser med andre ord ikke på koncernen som en samlet helhed af stillinger og funktioner, der fælles skal løse opgaverne. Vi har ikke fået skabt den kultur, at en medarbejder kan få tilført kompetence til de job, de på sigt skal have. Hvis Nykredit bliver ved med at måle lederne på deres resultat på den opgave, de har i dag, så har lederne kun en motivationsfaktor, og den sigter på at dygtiggøre og højne kompetencerne hos medarbejderne til de job, de allerede har. Så er der ingen motivationsfaktor til at gå ud og få nye kompetencer, og derfor fungerer den interne mobilitet meget dårligt. Vores TM er samlet i oktober 2013 for at drøfte og prioritere kravene til OK 2014.

7 NYKREDS BERETNING 7 Repræsentanter i orkanens øje Det er vigtigt, at medarbejderne er repræsenteret dér, hvor beslutningerne tages om fremtiden. Derfor har NYKREDS repræsentanter i de lokale samarbejdsudvalg, i koncernsamarbejdsudvalget og i Nykredits bestyrelser Nykredit-koncernen vil fortsat udvikle sin særlige platform med både realkredit og bank der nu med status af SIFI hører til blandt de syv store finansielle virksomheder, der ikke må gå ned i tilfælde af krise. Men det er en udfordring, at Nykredit står og skal have gennemsnitlig 2 mia. kr. i overskud hvert eneste år for at kunne leve op til kapitalkravene i Det sætter pres på indtjening og omkostninger, hvilket igen stiller krav til medarbejderne. I NYKREDS har vi oplevet, at der har været uklarhed om Nykredits strategi på eksempelvis bankområdet. Budskabet var på et tidspunkt Mere bank. Blandt medarbejderne og ledere har der været forskellige opfattelser af, hvad det betød. Vi tror på, at vi har opbygget en meget stærk central bank med de rette kompetencer, men det strategiske dilemma har været, at Nykredits distributionskraft blandt andet ligger i vores samarbejde med andre. Hvad betyder det for vores kolleger i for eksempel Sydbank og Spar Nord, når vi går ud og siger, at Nykredit skal være mere bank? Eftersom Nykredit sidder på 43 procent af realkreditmarkedet, er vi klar over, at realkreditten ikke kan blive meget større. Hvis Nykredit skal ekspandere, er det banksiden, der skal udvikles. Dilemmaet er, at vi tjener penge på realkreditten i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Så blev bestyrelsens mundtlige beretning godkendt på generalforsamlingen i maj Nærmeste leder NYKREDS har vedholdende presset på, for at Koncernen kommunikerer åbent og ordentligt blandt andet vil vi gerne have, at de enkelte ledere bliver klædt på til at håndtere en konstant forandring, så medarbejderne hele tiden har et billede af, hvad der sker med dem. De steder, hvor vi har rigtig gode ledere, kan medarbejderne tydeligt mærke det. Der, hvor lederen er usikker på sin egen situation og på sine kompetencer, mærker vi det. Den nærmeste leder er den vigtigste person for os som medarbejdere. Derfor er deres kompetence så betydningsfuld for koncernen. Dette synspunkt fører NYKREDS frem i samarbejdsudvalg og i direkte dialog i bestyrelsen i Nykredit. I bestyrelsen diskuterer vi, hvad lederne skal have af kvalifikationer for at kunne håndtere forandringer, der kommer hurtigere og hurtigere. Naturligvis kan vi ikke hævde, at koncernen ikke ville have fået ideen, hvis vi ikke havde fremført det, men vi har meget vedholdende peget på dilemmaerne.

8 8 BERETNING Medarbejdernes repræsentanter Det er vigtigt, at medarbejderne er repræsenteret dér, hvor beslutningerne tages og fremtiden formes. Det har udmøntet sig i, at NYKREDS blandt andet har repræsentanter i de lokale samarbejdsudvalg, i koncernsamarbejdsudvalget og i Nykredits bestyrelser. I NYKREDS har vi 99 tillidsmandsområder - 91 i Nykredit og 8 i JN- Data. Det er lykkedes os at få valgt tillidsmænd i stort set alle områderne, så tillidsmandsorganisationen står ganske stærkt. Ved det seneste tillidsmandsvalg ved årsskiftet fik vi valgt 17 nye tillidsmænd, der nu skal i gang med den grundlæggende tillidsmandsuddannelse, der klæder dem på til det udfordrende og spændende job, de har påtaget sig. I NYKREDS arbejder vi strategisk med vores repræsentationer i virksomheden, hvilket blandt andet udmønter sig i, at vi har tillidsmænd i samtlige ti lokale samarbejdsudvalg i Nykredit og JN-Data. Herudover har tillidsmændene en helt afgørende rolle i at være stærke samarbejds- og sparringspartnere for den lokale ledelse. Ud over løbende fokus på kompetencerne, kræver dette anerkendelse i form af både tid og tillid, så de kan arbejde for deres kollegers vilkår og dagligdag. I samarbejdsudvalgene arbejder NYKREDS-repræsentanterne for at få indflydelse på den konkrete udformning af de beslutninger, som er taget i bestyrelse og direktion. De medarbejdervalgte medlemmer af Nykredits bestyrelse skal sammen med den øvrige bestyrelse varetage den overordnede, strategiske ledelse af Nykredit, og vi har lagt en klar politisk strategi for vores arbejde, hvor vi blandt andet arbejder for, at det er ledelsen ansvar at forklare forandringerne, så de kan forstås af medarbejderne. Når virksomhedens strategier bliver drøftet i bestyrelsen, er vi klar over, det ikke kan hjælpe noget, at vi sidder og siger, at der ikke skal tjenes penge, eller at der ikke må komme nye reguleringer. I bestyrelsen går de medarbejdervalgte ind og arbejder med disse ting for at påvirke. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer søger konstant indflydelse, således at medarbejderne og deres forhold tænkes aktivt ind i udviklingen. Det gør vi på alle planer, i såvel samarbejdsudvalgene som i Nykredits bestyrelse. Medarbejderskaren og dermed medlemskredsen i NYKREDS består af mange forskellige mennesker med forskellige tilgange til tilværelse og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt at tænke alle disse forskelligheder ind, når vi arbejder for medlemmerne. Vores opgave er at understøtte dem alle.

9 BERETNING 9 Resultatopgørelse for Kontingentandele Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet Indtægter i alt Generalforsamling ( ) ( ) Medlemsmøder (77.962) (71.098) Tillidsmandsmøder samt Tillidsmandsseminar ( ) ( ) Bestyrelsesmøder/udvalgsmøde m.m. (11.732) (54.918) Bestyrelsesseminar/kursus ( ) ( ) Lands- og repræsentantskabsmøder (467) (53.263) Transportomkostninger ( ) ( ) Ej refunderbare omkostninger (2.194) ( ) Direkte medlems rettede udgifter ( ) ( ) Administrationsomkostninger* ( ) ( ) Øvrige omkostninger ( ) ( ) Resultat før finansielle poster ( ) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af finansielle poster (18.756) (91.355) Årets resultat (61.215) *-Administrationsomkostninger = kontorholdsomkostninger og indeholder omkostninger til telefon, beretning, revision, sekretariat m.v. der henvises til kredskon toret, såfremt der ønskes tilsendt et regnskab med specifikationer. København, den 27. februar 2014 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for NYKREDS Personalekredsen i Nykredit. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Leif Vinther, Kristian Bengaard, Marlene Holm, Allan Kristiansen, Gert Kryger, Susanne Møller, Arne Berg, Lars Peter Skaarup, Olav Brusen Barsøe

10 10 BERETNING Balance pr Tilgodehavende transportomkostninger Tilgodehavende kredsandel af kontingentpulje Periodiserede renter Andre tilgodehavende Tilgodehavende Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Kapitalkonto Årets resultat (61.215) Kapitalkonto Skyldig skat Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer Skyldige omkostninger Gæld PASSIVER Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionspåtegning afgivet af den interne revision: Vi har gennemgået årsregnskabet og foretaget stikprøver af bilagsmateriale for NYKREDS personalekredsen i Nykredit for 2013 og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Gennemgangen har endvidere omfattet de af Finansforbundet refunderede rejseudgifter, og heller ikke har der været noget at bemærke. Hans Knudsen samt Finn Toelhøj

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

medarbejdere midt i en forandring

medarbejdere midt i en forandring MEDLEMSBLAD FOR nykreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Januar 2015 medarbejdere midt i en forandring Den store transformation til et mere kundefokuseret Nykredit er i fuld gang. Men indtil koncernchef

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere