MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014. Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord

2 2 BERETNING NYKREDS Medarbejderne venter stadig på udmøntningen NYKREDS er i dialog med koncernen om reduktion af antallet af opsagte stillinger samt nødvendige afbødeforanstaltninger for de medarbejdere, som bliver berørt. Tillidsmændene gør et kæmpe arbejde i afdelinger med dårligt psykisk arbejdsmiljø Den 9. december 2013 blev medarbejderne præsenteret for den største spareplan i Nykredit nogensinde. Nykredit i planen opererer med at nedlægge op til 300 leder- og medarbejderstillinger, hvilket svarer til en reduktion af medarbejderstaben på 7,5 procent. Ifølge planen skal der ske et fald i udgifterne på 500 mio. kr. med fuld effekt i Besparelserne skal findes ved at gøre organisationen fladere samt gennem betydelige besparelser på it-området. Koncernledelsen har sagt, at opsigelserne vil blive foretaget inden udgangen af første kvartal, hvilket er næsten fire måneder efter udmeldingen, og den lange ventetid er voldsomt ubehagelig for medarbejderne. Modsat kan man sige, at når direktion og koncernchef vælger at melde åbent ud, er det blandt andet for at begrænse spekulationsrummet. Hvis koncernchefen havde nøjedes med at sige, at der kommer en stor fyringsrunde, så havde tallene svirret frit i rummet, og det ville ganske givet have affødt endnu større utryghed. Direktionen med koncernchef Michael Rasmussen i front, har igangsat en stor og tværgående analyse af forskellige forhold i koncernen. Når ledelsen kikker på koncernen på tværs, Alle TM er samlet i april 2013 til det årlige valgmøde. får den et billede af, at der stadig er steder med dobbeltfunktioner. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, og NYKREDS kan godt forstå målet med at styrke de kundevendte funktioner. Men det rejser forskellige billeder afhængig af, hvor man arbejder i koncernen, og nogle føler sig på den grønne gren, mens andre tænker, at de skal bære hele nedskæringen. Tillid eller kontrol En af Plan 2015 s gevinster skulle gerne være at kunden kommer mere i centrum. NYKREDS har i den forbindelse flere gange påpeget uhensigtsmæssigheder i oplevelsen af tunge forretningsgange og en snigende ændring i vores virksomhedskultur, hvor den værdibaserede ledelse er blevet afløst af mindre tillid og mere kontrol. Vi tror på, at mere tillid og mere fri-

3 BERETNING 3 Der lyttes opmærksomt på valgmødet. hed for den enkelte til at tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsdag, samtidig med at forretningsgangen gøres simplere og hurtigere, automatisk vil føre til større kundefokus. Plan 2015 gennemføres tilsyneladende på baggrund af et grundigt analysearbejde, og det er NYKREDS glade for. Men ledelsen burde kommunikere mere åbent om den kommende forandringsproces. Manglende viden om egen situation skaber utryghed, og utryghed skaber dårligt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at kommunikationen om processen er både åben og rettidig. NYKREDS er gået i dialog med koncernen om reduktion af antallet af opsagte stillinger samt nødvendige afbødeforanstaltninger for de medarbejdere, som måtte blive berørt. Vi vil gerne sikre, at disse medarbejdere kan blive hjulpet videre i deres arbejdsliv. I den aktuelle situation finder NYKREDS det stærkt udfordrende, at der i koncernen, både i stabe og i kundevendte enheder fortsat beordres til overog merarbejde samtidig med, at Nykredit vil nedlægge op til 300 stillinger. Ingen penge til god performance I Nykredit kan medarbejdere på individuel basis blive tildelt performancetillæg. Derfor har NYKREDS interesseret sig meget for performance og især det forhold, at medarbejderne bliver vurderet på det. Ledelsen lægger stor vægt på, at de medarbejdere, der yder noget mere, skal have en belønning. Problemet er bare, at ingen kan få at vide, hvad der skal til, og hvad man får for det, hvilket kan hænge sammen med, at vi ikke har et lønsystem, som kan understøtte performance. Faktisk er det de færreste medarbejdere, der efterhånden har noget imod at blive målt, men hvis medarbejderne kun bliver målt og vejet, uden at kunne se mål eller motivation, vil det være ubalanceret mellem lederen og medarbejderen. Medarbejderen stiller spørgsmål som: Hvad kan jeg få ud af det? Det behøver ikke kun være penge men kan eksempelvis også være kompetenceudvikling. Eller medarbejderne spørger: Hvis jeg nu går den vej, som kan gøre mig mere kvalificeret, kan jeg så få en anden plads i organisationen? Hvis jeg får kompetenceudvikling, kan jeg så flytte mig, og kan jeg så få noget for det? Det er den uklarhed, vi ikke kan få gjort noget ved, så længe vi ikke har et åbent og gennemsigtig lønsystem, som understøtter processerne. Vi har et anciennitetsbaseret lønsystem og ikke et lønsystem, som kan understøtte performance. Hertil kommer, at lederne ikke kan få besked om, hvor vidt de har penge til at belønne medarbejdere. Omvendt har man nogle kompetencekrav, folk skal leve op til. Hvis de ikke gør det, sættes et forløb i værk, hvor de kommer igennem en kompetenceudvikling. Hvis medarbejderen stadig ikke kan leve op til kompetencekravene, skal det overvejes, om man er i den rigtige stilling. NYKREDS vil gerne medvirke til at skabe en tryg og stabil virksomhed. Tryghed er blandt andet, at en medarbejder til enhver tid har de kompetencer, som jobbet kræver,

4 4 BERETNING Leif Vinther overrækker NYKREDS Lederpris 2013 til Teamchef Mia Friis, Centerservice, Team 3. men også gerne har mulighed for at tilegne sig kompetencer, der gør det muligt at flytte til andet job, såvel i som udenfor Nykredit. Problemer i timebanken NYKREDS synes faktisk, at systemet med timebank er rigtig godt, og vi har sammen med Nykredit fået flekstid lagt ind i systemet. Mange steder i organisationen arbejder ledere og medarbejdere imidlertid ud fra nogle regelsæt, som ikke er defineret i overenskomsten, og som stammer fra en svunden tid, hvor der var et maksimum for, hvor mange timer man kunne optjene i fleksordningen. Timebanken har nemlig gjort ledelsen meget bekymret for flekstid i timebanken, fordi disse timer i yderste konsekvens kan konverteres til kontant udbetaling. Det vil lederne undgå, og derfor udøver de en ekstrem kontrol. Kontrollen giver sig blandt andet udslag i, at der genereres lister med medarbejdere, hvis flekssaldo nærmer sig 15 timer, uagtet at der ikke er aftalt noget loft på 15 timer. Ud fra disse lister forventes lederne så at tale med de pågældende medarbejdere for at aftale en afviklingsplan for timerne. Når lederne således kræver, at en medarbejder inden månedens udgang har udlignet de 15 timer, så de ikke kommer i timebanken, betyder det, at en medarbejder ikke kan spare timer op til et fleksibelt formål, hvilket jo er én af de væsentlige pointer med timebanken. Vi har oplevelsen af, at denne kontrollerende adfærd, hvor ledelsen laver lister og kalder medarbejdere ind til nøjere eftersyn, skaber unødig problemer mellem leder og medarbejder. Medarbejderne får ikke glæde af ordningen, og lederen tvinges til at forvalte ud fra et forkert grundlag, fordi regelsættet ikke giver hjemmel til at forlange flekssaldo udlignet inden månedens Marlene Holm og Arne Berg er i gang med at forklare deres TM-kolleger om vigtigheden af, at vi bliver flere medlemmer i NYKREDS.

5 BERETNING 5 En koncentreret kredsbestyrelse inden det går løs på generalforsamlingen. udgang. NYKREDS så meget gerne, at timebankens store fordel med længere tid til at udligne kom i fuld anvendelse, hvis medarbejderne skal have glæde af ordningen. Den nuværende praksis gør NYKREDS bekymret for den fleksibilitet, der hører til en moderne arbejdsplads. Hvis vi kommer tilbage til, at medarbejderne skal føre skufferegnskaber, får virksomheden ikke et overblik over, hvad der reelt er ydet. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere også de der er ansat uden højeste tjenestetid fører timerne og registrerer dem som de er (over-/merarbejde for sig og flekstid for sig). Stort arbejdspres Oplevelsen af skærpede performancekrav, sammenholdt med den aktuelle bemanding, påvirker trivslen negativt, og vi mærker det fra medlemmerne, blandt andet i form af en stigning i langtidssygefraværet. Symptomerne er ikke ens gennem hele koncernen, men der mangler åbenlyst ressourcer for eksempel i flere af de kundevendte funktioner. Det kan man se på typen af de mange stillingsopslag, der dukker op, selv i en tid hvor Nykredit skal slankes. Arbejdet i en rådgivende funktion er ikke det mest attraktive sted i sektoren i øjeblikket. Derude mærker man et særligt arbejdspres, som hænger sammen med et yderst belastende marked, hvor kunderne ikke efterspørger långivning, men hvor medarbejderen skal ud og følge op og følge op, og så kommer kontrolfunktionen ind igen. Blandt andet kontrolleres det, at en rådgiver skal have syv møder om ugen, enten med fremmøde eller i telefonen, til trods for en markedssituation, hvor kunderne ikke står i kø. Samtidig er det medarbejderne i linjen, der må stå for skud, når kunderne reagerer negativt på sektorens dårlige image. Det bidrager ikke ligefrem til trivsel og arbejdsglæde, og det er med til at lægge pres på kollegerne i de kundevendte funktioner. Arbejdspresset fører til dårligt arbejdsklima, og dårligt arbejdsklima kommer til udtryk i koncernens løbende målinger af det psykiske arbejdsmiljø. Som medarbejder kan man godt stå tilbage med oplevelsen af, at det ikke fører til noget at svare på de mange spørgsmål i undersøgelsen. Men det nytter faktisk. NYKREDS tillidsmænd gør et stort arbejde for at holde ledere med ondt i afdelingens psykiske arbejdsmiljø op på, at der bliver handlet, og senest har Nykredit besluttet, at det ikke længere er op til den enkelte leder at søge hjælp til handlingsplaner, hvis miljømålingerne går i rødt. Fremover bliver der helt obligatorisk tilknyttet en erhvervspsykolog til en leder med gentagne dårlige KPI-tal. Personalepolitiske holdninger I løbet af efteråret 2013 arbejdede HR og NYKREDS sammen om at justere og tilpasse de personalepolitiske holdninger, og det er NYKREDS opfattelse, at de personalepolitiske holdninger er et godt fundament for den adfærd, vi ønsker i Nykredit. Især er vi glade for, at Nykredit er på vej væk fra regler og over til holdninger, også selv om der går et stykke tid fra, at man har besluttet en holdning og til, at den opleves ude hos medarbejderne. Det tager tid at få holdninger omsat i praksis, fordi vi har at gøre med en kulturforandring både hos medarbejderne og hos lederne. NYKREDS har ønsket, at de lokale samarbejdsudvalg drøftede og besluttede, hvordan de personalepolitiske holdninger skulle udmøntes, fordi der kan være forskellige lokale og organisatoriske muligheder. Spørgsmålet er, om man kan lave lokale regler. I så fald kræver det, at medarbejderne generelt accepterer, at der kan være lokale forskelle i udmøntningen. Det går meget langsomt, før

6 6 BERETNING forandringer slår igennem, eftersom de skal komme fra toppen af Nykreditkoncernen. Ledelsen udtrykker gode intentioner, men det er svært at få til at fungere i dagligdagen. Ude omkring florerer reglerne, og det giver frustrationer hos medarbejderne. For lidt intern mobilitet En vigtig forudsætning for den interne mobilitet i Nykredit er dialogen om karrieremuligheder og kompetenceudvikling mellem leder og medarbejder. Desværre står mange ledere vaklende over for, hvad der er deres funktion, og hvad der er koncernens funktion. Vi har en udfordring på medarbejderside, fordi medarbejderne kan få besked om hvilke kompetencer, de skal have, hvis de vil flytte sig, men de kan ikke få af vide, om det overhovedet bliver honoreret. Vi har en ubalance i Nykredit forstået på den måde, at stort set alle stabsfunktioner findes i Storkøbenhavn, mens man med få undtagelser ude i landet alene har rådgiverfunktioner. Man kan godt flytte sig fra at være rådgiver i Herning til en rådgiverstilling i Randers, men man har væsentligt færre muligheder for en kompetenceudvikling til specielle funktioner med mindre, man vil flytte til København. Lederne vil helst kompetenceudvikle til de jobfunktioner, de skal have udfyldt i lige præcis deres afdeling for at understøtte enhedens nuværende mål. Mange ledere ser med andre ord ikke på koncernen som en samlet helhed af stillinger og funktioner, der fælles skal løse opgaverne. Vi har ikke fået skabt den kultur, at en medarbejder kan få tilført kompetence til de job, de på sigt skal have. Hvis Nykredit bliver ved med at måle lederne på deres resultat på den opgave, de har i dag, så har lederne kun en motivationsfaktor, og den sigter på at dygtiggøre og højne kompetencerne hos medarbejderne til de job, de allerede har. Så er der ingen motivationsfaktor til at gå ud og få nye kompetencer, og derfor fungerer den interne mobilitet meget dårligt. Vores TM er samlet i oktober 2013 for at drøfte og prioritere kravene til OK 2014.

7 NYKREDS BERETNING 7 Repræsentanter i orkanens øje Det er vigtigt, at medarbejderne er repræsenteret dér, hvor beslutningerne tages om fremtiden. Derfor har NYKREDS repræsentanter i de lokale samarbejdsudvalg, i koncernsamarbejdsudvalget og i Nykredits bestyrelser Nykredit-koncernen vil fortsat udvikle sin særlige platform med både realkredit og bank der nu med status af SIFI hører til blandt de syv store finansielle virksomheder, der ikke må gå ned i tilfælde af krise. Men det er en udfordring, at Nykredit står og skal have gennemsnitlig 2 mia. kr. i overskud hvert eneste år for at kunne leve op til kapitalkravene i Det sætter pres på indtjening og omkostninger, hvilket igen stiller krav til medarbejderne. I NYKREDS har vi oplevet, at der har været uklarhed om Nykredits strategi på eksempelvis bankområdet. Budskabet var på et tidspunkt Mere bank. Blandt medarbejderne og ledere har der været forskellige opfattelser af, hvad det betød. Vi tror på, at vi har opbygget en meget stærk central bank med de rette kompetencer, men det strategiske dilemma har været, at Nykredits distributionskraft blandt andet ligger i vores samarbejde med andre. Hvad betyder det for vores kolleger i for eksempel Sydbank og Spar Nord, når vi går ud og siger, at Nykredit skal være mere bank? Eftersom Nykredit sidder på 43 procent af realkreditmarkedet, er vi klar over, at realkreditten ikke kan blive meget større. Hvis Nykredit skal ekspandere, er det banksiden, der skal udvikles. Dilemmaet er, at vi tjener penge på realkreditten i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Så blev bestyrelsens mundtlige beretning godkendt på generalforsamlingen i maj Nærmeste leder NYKREDS har vedholdende presset på, for at Koncernen kommunikerer åbent og ordentligt blandt andet vil vi gerne have, at de enkelte ledere bliver klædt på til at håndtere en konstant forandring, så medarbejderne hele tiden har et billede af, hvad der sker med dem. De steder, hvor vi har rigtig gode ledere, kan medarbejderne tydeligt mærke det. Der, hvor lederen er usikker på sin egen situation og på sine kompetencer, mærker vi det. Den nærmeste leder er den vigtigste person for os som medarbejdere. Derfor er deres kompetence så betydningsfuld for koncernen. Dette synspunkt fører NYKREDS frem i samarbejdsudvalg og i direkte dialog i bestyrelsen i Nykredit. I bestyrelsen diskuterer vi, hvad lederne skal have af kvalifikationer for at kunne håndtere forandringer, der kommer hurtigere og hurtigere. Naturligvis kan vi ikke hævde, at koncernen ikke ville have fået ideen, hvis vi ikke havde fremført det, men vi har meget vedholdende peget på dilemmaerne.

8 8 BERETNING Medarbejdernes repræsentanter Det er vigtigt, at medarbejderne er repræsenteret dér, hvor beslutningerne tages og fremtiden formes. Det har udmøntet sig i, at NYKREDS blandt andet har repræsentanter i de lokale samarbejdsudvalg, i koncernsamarbejdsudvalget og i Nykredits bestyrelser. I NYKREDS har vi 99 tillidsmandsområder - 91 i Nykredit og 8 i JN- Data. Det er lykkedes os at få valgt tillidsmænd i stort set alle områderne, så tillidsmandsorganisationen står ganske stærkt. Ved det seneste tillidsmandsvalg ved årsskiftet fik vi valgt 17 nye tillidsmænd, der nu skal i gang med den grundlæggende tillidsmandsuddannelse, der klæder dem på til det udfordrende og spændende job, de har påtaget sig. I NYKREDS arbejder vi strategisk med vores repræsentationer i virksomheden, hvilket blandt andet udmønter sig i, at vi har tillidsmænd i samtlige ti lokale samarbejdsudvalg i Nykredit og JN-Data. Herudover har tillidsmændene en helt afgørende rolle i at være stærke samarbejds- og sparringspartnere for den lokale ledelse. Ud over løbende fokus på kompetencerne, kræver dette anerkendelse i form af både tid og tillid, så de kan arbejde for deres kollegers vilkår og dagligdag. I samarbejdsudvalgene arbejder NYKREDS-repræsentanterne for at få indflydelse på den konkrete udformning af de beslutninger, som er taget i bestyrelse og direktion. De medarbejdervalgte medlemmer af Nykredits bestyrelse skal sammen med den øvrige bestyrelse varetage den overordnede, strategiske ledelse af Nykredit, og vi har lagt en klar politisk strategi for vores arbejde, hvor vi blandt andet arbejder for, at det er ledelsen ansvar at forklare forandringerne, så de kan forstås af medarbejderne. Når virksomhedens strategier bliver drøftet i bestyrelsen, er vi klar over, det ikke kan hjælpe noget, at vi sidder og siger, at der ikke skal tjenes penge, eller at der ikke må komme nye reguleringer. I bestyrelsen går de medarbejdervalgte ind og arbejder med disse ting for at påvirke. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer søger konstant indflydelse, således at medarbejderne og deres forhold tænkes aktivt ind i udviklingen. Det gør vi på alle planer, i såvel samarbejdsudvalgene som i Nykredits bestyrelse. Medarbejderskaren og dermed medlemskredsen i NYKREDS består af mange forskellige mennesker med forskellige tilgange til tilværelse og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt at tænke alle disse forskelligheder ind, når vi arbejder for medlemmerne. Vores opgave er at understøtte dem alle.

9 BERETNING 9 Resultatopgørelse for Kontingentandele Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet Indtægter i alt Generalforsamling ( ) ( ) Medlemsmøder (77.962) (71.098) Tillidsmandsmøder samt Tillidsmandsseminar ( ) ( ) Bestyrelsesmøder/udvalgsmøde m.m. (11.732) (54.918) Bestyrelsesseminar/kursus ( ) ( ) Lands- og repræsentantskabsmøder (467) (53.263) Transportomkostninger ( ) ( ) Ej refunderbare omkostninger (2.194) ( ) Direkte medlems rettede udgifter ( ) ( ) Administrationsomkostninger* ( ) ( ) Øvrige omkostninger ( ) ( ) Resultat før finansielle poster ( ) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af finansielle poster (18.756) (91.355) Årets resultat (61.215) *-Administrationsomkostninger = kontorholdsomkostninger og indeholder omkostninger til telefon, beretning, revision, sekretariat m.v. der henvises til kredskon toret, såfremt der ønskes tilsendt et regnskab med specifikationer. København, den 27. februar 2014 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for NYKREDS Personalekredsen i Nykredit. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Leif Vinther, Kristian Bengaard, Marlene Holm, Allan Kristiansen, Gert Kryger, Susanne Møller, Arne Berg, Lars Peter Skaarup, Olav Brusen Barsøe

10 10 BERETNING Balance pr Tilgodehavende transportomkostninger Tilgodehavende kredsandel af kontingentpulje Periodiserede renter Andre tilgodehavende Tilgodehavende Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Kapitalkonto Årets resultat (61.215) Kapitalkonto Skyldig skat Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer Skyldige omkostninger Gæld PASSIVER Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionspåtegning afgivet af den interne revision: Vi har gennemgået årsregnskabet og foretaget stikprøver af bilagsmateriale for NYKREDS personalekredsen i Nykredit for 2013 og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Gennemgangen har endvidere omfattet de af Finansforbundet refunderede rejseudgifter, og heller ikke har der været noget at bemærke. Hans Knudsen samt Finn Toelhøj

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1

ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1 ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1 FORORD NYKREDS bestyrelse: Marlene Holm, Kristina Andersen Skjøld, Susanne Møller Nielsen, Lars Peter Skaarup, Gert Kryger,

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr Kreds Nordea Ri Skagensgade 1 2630 Taastrup P: +45 43 50 50 50 CVR-nr. 53 37 19 14 W: www.ri.dk Årsrapport for 2016 Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks 850 0900 København C CVR-nr. 10 51 38 98 Årsrapporten

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

m e d l e m s b l a d f o r N Y K r e d s / P e r s o N a l e K r e d s e N i N Y K r e d i t / m a j beretning 2011

m e d l e m s b l a d f o r N Y K r e d s / P e r s o N a l e K r e d s e N i N Y K r e d i t / m a j beretning 2011 medlemsblad for NYKREDS / Personalekredsen i nykredit / maj 2012 beretning 2011 medlemmerne Organisation fuld af frustration Februar var en lang måned, men marts blev endnu længere, fordi både medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015 SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 17 95 45 55 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 8 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

Danske Kreds CVR-nr Carl Gustavs Gade 2, Høje Taastrup. Årsregnskab 2016

Danske Kreds CVR-nr Carl Gustavs Gade 2, Høje Taastrup. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Strandparken 21 4941 Bandholm CVR-nummer: 24 04 10 18 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 105. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2014 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere