Kølebafler - designet til den optimale komfort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølebafler - designet til den optimale komfort"

Transkript

1 Kølebafler

2 Kølebafler - designet til den optimale komfort Vores velbefindende, komfort og produktivitet er afhængige af indeklimaets kvalitet. Temperatur, fugtighed, CO2-indhold, lufthastighed og lydniveau er faktorer, der påvirkes af ventilationssystemet. Vores udvalg af Flexicool kølebafler bidrager positivt til et optimalt indeklima uden træk og støj. Flexicool er et komplet program inden for kølebafler i høj kvalitet og med mange forskellige løsninger for køling/opvarmning i kombination med effektiv ventilation og belysning. Reguleringsudstyr fås som tilbehør. Både aktive og passive kølebafler i forskellige designs og størrelser, for indbygning og som frithængende bafler. Kølebaflens funktion Et system med kølebafler er baseret på, at kølingen tilføres via koldt vand og primærluften opfylder kravene til god luftkvalitet. Flexicool kølebafler er et komplet program, hvor der er fokuseret på optimal komfort i rummet. Flexicool kølebafler er konstrueret til at kunne tilføre store køleydelser uden træk og støj.» Flexicool er et komplet program indenfor kølebafler og tilbehør. Et kølebaffelsystem er velegnet til ventilation og køling, når der er store kølebehov og/ eller rumtemperaturen skal kunne reguleres individuelt.

3 Aktive kølebafler Flexicool IQID, IQFD, IQFE, IQTA, IQSA og IQCA er integrerede systemer for ventilation, køling og opvarmning, der opfylder alle krav til indeklimaet. Baflerne er konstruerede til at klare høje køleeffekter. Baflerne har et patenteret system, der regulerer volumenstrøm, køleeffekt og spredningsmønster. Systemet kan tilpasses ændrede behov i rummet. Passive kølebafler Passive kølebafler QPSA, QPBA og QPDA tilfører køling til rummet. En passiv kølebaffel har ingen primærluft og fungerer ved at rumluft ved egenkonvektion strømmer ned gennem kølebatteriet. Ventilation til rummet tilføres med separate ventilationsarmaturer. Kølebafler fra FläktWoods Meget fleksible tilpasses enkelt efter behovet. Indstilling af baflen sker efter montagen i det enkelte rum man skal ikke spekulere over, om det er den rigtige baffel i montagesituationen. Let at justere der kræves ikke en ny baffel ved f.eks. ommøblering. Let at montere og servicere lave montage og vedligeholdelsesomkostninger. Stort udvalg på lager hurtig leverance. Let at dimensionere ExSelAir beregner kølebafler og armaturer. Forskellige situationer kan simuleres. Høj kvalitet i alle detaljer. Mulighed for høj primærluft volumenstrøm for IQ-bafler med dobbelte dyserækker. Mulighed for sprinklergennemføring. Mulighed for integreret udsugning. Mulighed for VAV-modul. Mange specialløsninger. Referencer Rambøll Hovedkontor, Ørestaden Nykredit - Krystal & Sky, København Kalkbrænderihavnen, København SCS Huset, Randers Energinet.dk, Fredericia Dansk Computer Center, Hinnerup Blue Water Shipping A/S, Odense Comwell Hotel, Kolding Datea, Lyngby KUBEN, København NNIT Glentegården, Søborg AB-6, København KLP-2, Ørestaden Multihuset, Scandiagade, København GRIFFIN, Glostrup De Gule Sider, Ballerup TDC-One Domicile, København S Horten, København V Skandinavien Center, Århus Farsø Sparekasse, Farsø Danisco, Brabrand

4 Nye frithængende kølebafler IQFD / IQFE De nye kølebafler IQFD og IQFE er konstruerede til at kunne tilføre store køleydelser med lave lufthastigheder i opholdszonen. For at passe i forskellige interiør fås de i to design: IQFD er boksformet med afrundede hjørner og IQFE har øjeform. De kan fås med forskellige funktioner, blandt andet direkte og/eller indirekte lys. Ny generation nye muligheder Vi har taget de bedste kvaliteter fra vores populære kølebaffel IQFC og gjort den endnu mere effektiv i to forskellige modeller! Bortset fra designet er de to modeller ens: Høj køleeffekt, let justering af volumenstrøm og køleydelse, enkel montage og mulighed for forskellige funktioner. Det vil sige, at du kan lade interiør og smag afgøre, hvilken af de to kølebafler, der passer bedst til dit kontor, skole, forretning, hotel mm. IQFD og IQFE har den store fordel, at luftstrålen er rettet let opad, hvorved muligheden for vedhæftning til loftet og trækfri ventilation opnås. Indirekte/direkte lys IQFD og IQFE kan udrustes med funktionerne Flow Pattern Control, hvilket giver mulighed for justering af indblæsningsmønstret, Komfort Kontrol, der kan justere luftmængden samt opvarmning og belysning. Med IQFD og IQFE kan vi for første gang tilbyde både indirekte og direkte belysning. IQFD IQFE

5 Ny kassette kølebaffel Flexicool IQCA IQCA tilfører stor køleydelse med høj komfort pga. effektiv opblanding med rumluften og lave lufthastigheder i opholdszonen. Baflen er tilpasset 600x600 loft og fås i mål 600x600 og 1200x600. Baflen er udrustet med Coanda Safety Control, der sikrer, at strålen klæber til loftet. Udgangspunktet er energieffektivitet IQCA kombinerer fordelene fra en traditionel kølebaffel og en fancoil, hvorved der fås en energi og omkostningseffektiv løsning. Der er ingen bevægelige dele, hvorfor den er næsten lydløs og kræver minimal vedligeholdelse. FläktWoods fokuserer på smarte og energieffektive systemer, der er tilpasset EU-direktivet EFBD (Energy Performance of Buildings Directive) og IQCA et natur ligt skridt. Vandbaserede kølesystemer kræver mindre energi end luftbaserede. Udover fordelene ved energieffektivitet har baflen lave vedligeholdsomkostninger, hvilket giver lave livscyklusomkostninger. Komfort Kontrol IQCA er udrustet med komfortkontrol og har reguleringsudstyr som tilbehør. Kombinationen giver stor fleksibilitet ved projektering af indeklimaet. Den enkle justering af spredningsmønster og ydelse gør det enkelt at tilpasse IQCA efter fremtidige ændringer i behovet. Coanda Safety Control IQCA fås med Coanda Safety Control (CSC), for høj, mellem og lav volumenstrøm, hvilket er helt unikt. CSC sikrer luftstrålens vedhæftning til loftet. Denne funktion er afgørende for sikring af et optimalt indeklima ved lave volumenstrømme.

6 Kølebaffel IQID fra en kølebaffel i basisudførelse til en multifunktionsbaffel Kølebaflen IQID er et integreret system for ventilation, køling og opvarmning, der opfylder de fleste indeklimakrav. IQID er en meget fleksibel kølebaffel, som kan fås såvel i basisudførelse som med et antal funktioner, en multifunktionsbaffel. Følgende funktioner fås til IQID: Komfort Kontrol, funktion for stor luftmængde (dobbelte dyserækker), strømningsmønster FPC, opvarmning, reguleringsudstyr, belysning forberedelse for sprinklerinstallation, integreret udsugning samt VAV-modul. IQID har tæt overside og er beregnet for indbygning i nedhængt loft i modul 600x600 Stor luftmængde (dobbelte dyserækker) og komfortregulatorer Kølebafler med FPC (Flow Pattern Control) Vores helt unikke kølebaffelserie IQ med FPC-funktion giver dig en fantastisk fleksibilitet ved såvel nybyggeri som ved ombygninger. Kombinationen af FPC og komfort kontrol giver IQ-baflerne de unikke egenskaber. Vores IQ kølebafler har den unikke justeringsmulighed FPC, hvor du kan justere luftretningen op til 45 grader med de indbyggede lameller pr 300 mm kølebaffel.når der ønskes store luftmængder kan luftledelamellerne stilles i forskellige vinkler, hvorved den optimale ventilation i rummet sikres. IQ kølebaffel med FPC funktion Ved justering af komfort kontrol og luftledelamellerne kan den højst mulige effektivitet opnås! Det er også muligt at kombinere forskellige indblæsningsvinkler på den samme side. Opstår der behov for større luftmængder kan spredningsbilledet tilpasses, så den optimale komfort bibeholdes! IQ kølebaffel med FPC funktion Luftledelameller stilbare i flere vinkler: grader Stilbare luftledelameller i spaltens munding Optimerede for minimalt lydniveau og tryktab Sektioneret pr 300 mm.

7 ExSelAir Vores nye program til dimensionering af armaturer, kølebafler, fancoils og facadeapparater. Programmet er web -baseret og opdateres løbende uden at brugeren behøver at downloade og installere opdateringer. Programmet indeholder: Tekniske data 3D-modeller Strømningsmønster i 2D og 3D Dxf, kan eksporteres til Cad-program Katalogdata Monterings -, indregulerings og vedligeholdelsesvejledninger Beregningsprogram til beregning af varme og kølebehov. Udvikling Vi har et af Europas mest komplette laboratorier til afprøvning af alle komponenter indenfor ventilationsområdet. Dette gør, at vi løbende kan teste nye og eksisterende produkter. Det unikke ved vores laboratorium er, at det er opbygget med samtlige komponenter, der indgår i et helt ventilationssystem. Produkterne præsenteres i virkelige rum, der er indrettet som f.eks. kontorer eller møderum. I laboratoriet kan vi studere lydniveau, luftfordeling, luftbalance, risiko for overføring, komfort, reguleringsstrategi og vi kan tillige se, hvordan produkterne vil fungere i virkeligheden. Vi kan ligeledes lave fuldskalaforsøg med de givne rumdimensioner og belastninger.

8 Rumregulator STRA til kølebaffel anlæg komfort og energieffektivitet i fokus Vi mennesker tilbringer i dag op til 90% af vores tid inden døre. Der er en klar sammenhæng mellem godt indeklima og høj arbejdseffektivitet. Det er ikke unormalt, at en bygning rummer flere forskellige typer virksomheder, der har forskellige krav til indeklimaet. Dette stiller høje krav til mulighederne for at tilpasse og regulere indeklimaet i bygningens forskellige rum. Stigende energipriser og bestræbelserne for at reducere bygningers energiforbrug øger betydningen af et velfungerende reguleringssystem, der er optimeret til den enkelte bygnings krav. FläktWoods har derfor udviklet STRA, der er et komplet udvalg af rumregulatorer, optimeret til dagens krav til fleksibilitet, energibesparelser og godt indeklima. I moderne bygninger, eller når en ældre bygning renoveres, installeres normalt et overordnet system til regulering og overvågning. Disse systemer er baseret på, at bygningens delsystemer kan integreres via åbne kommunikationsprotokoller. Et bygningsautomationssystem er et godt værktøj til en effektiv og miljøvenlig bygningsdrift, hvor omkostningerne til energi og vedligehold minimeres.

9 FläktWoods rumregulator STRA har kommunikation som standard (Modbus via RS485) og kan derfor integreres i de fleste bygningsautomationssystemer på markedet. Samtlige regulatorer i STRA-serien fungerer også uden at være koblet op på et overordnet system (stand-alone). Rumregulator STRA til et energieffektivt indeklima Regulatorerne i STRA-serien er beregnet til at regulere køling og opvarmning i et rum og er ved levering forprogrammeret til et stort antal anvendelser. Samtlige modeller kan kommunikere via Modbus som standard. Regulator STRA til kølebafler Skjult indstilling af temperatur setpunkt Indstilling af temperatur setpunkt Indstilling af temperatur setpunkt og forceret ventilation Displayversion med indstilling af temperatur, setpunkt og forceret ventilation STRA tilbyder stor valgfrihed mht. brugergrænseflader og kan derfor tilpasses brugerne og typen af rum.

10 Hurtigvalg IQCA Kølebaffel til indbygning i loft. Med Komfort Kontrol, Coanda Safety Control og med reguleringsudstyr som tilbehør. Montagebøjler for hurtig og enkel montage løft op klik på. Tilpasset standardloft, modul 600x600 og 1200x Pa 100 Pa Pa Pa Pa 100 Pa 80 Pa Pa 600 IQCA-060 IQCA Primærluft i l/s IQFD/IQFE FPC som tilvalg Frithængende montage Indblæsningsretningen let opadrettet Ydelse og spredningsmønster kan let indstilles Let at vedligeholde Inddækning af tilslutninger som tilbehør Montagebøjler for hurtig og enkel montage løft op klik på. Kan fås med flg. funktioner: Komfort Kontrol, høj luftmængde (dobbelte dyserækker), luftledelameller FPC, varme, reguleringsudstyr og indirekte/direkte belysning IQFD/E-120 IQFD/E-180 IQFD/E-240 IQFD/E Primærluft i l/s IQID FPC som tilvalg Kølebaffel til indbygning i loft Meget fleksibel kan fås fra basisversion til multifunktionsudførelse Tilpasset standard 600x600 loftsmodul - Montagebøjler for hurtig og enkel montage løft op klik på Kan fås med flg. funktioner: Komfort Kontrol, høj luftmængde (dobbelte dyserækker), luftledelameller FPC, varme, reguleringsudstyr, belysning, forberedt for sprinkler, integreretudsugning og VAV-modul IQID-180 IQID-240 IQID-360 IQID Primærluft i l/s

11 IQTA FPC som tilvalg Kølebaffel for synlig montage under loftet langs væggen Tilslutning af luft og vand i forlænget kabinet (30 cm/60 cm) Fås i 3 standardlængder: 210, 270 og 330 cm Ophænges i specialbøjler, der fastgøres i væg eller loft Bundpladen kan sænkes ned ved indregulering, inspektion og rengøring Kan fås med flg. funktioner: Komfort Kontrol, høj luftmængde (dobbelte dyserækker), luftledelameller FPC, varme og reguleringsudstyr IQTA IQTA-300 IQTA IQTA IQTA IQTA Primærluft 40 i l/s 50 Primærluft i l/s IQSA Kølebaffel til indbygning i loft Passer til standard 300 mm loftsmoduler Ydelse og spredningsmønster kan let indstilles Bundpladen kan sænkes ned ved indregulering, inspektion og rengøring Patentansøgt lyddæmpning - Montagebøjler for hurtig og enkel montage løft op klik på Kan fås med flg. funktioner: Komfort Kontrol, høj luftmængde (dobbelte dyserækker), varme, reguleringsudstyr og belysning IQSA-120 IQSA-120 IQSA-300 IQSA-300 IQSA-240 IQSA-240 IQSA-180 IQSA Primærluft 40 i l/s 50 Primærluft i l/s Passive kølebafler QP(S, B, D) A Passiv kølebaffel til indbygning i loft eller til frithængende montage QPDA er til frithængende montage, udført i design efter kundens ønske Det er ganske enkelt at rengøre batteriet og kabinettet samt at demontere sidepanelerne reguleringsudstyr fås som tilbehør Let montage med bøjler eller direkte ophængt i loftets bæreprofiler Kan udstyres med belysning. Køleeffekt i W Køleeffekt i W QPBA QPBA QPSA, QPDA QPSA, QPDA Baffellængde i cm Baffellængde i cm 11 11

12 VEST: ClimateConsult Petersmindevej 1 DK-8362 Hørning Tel.: Fax: ØST: ClimateConsult Stensmosevej 24 DK-2620 Albertslund Tel.: Fax:

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Klima og Farm Management til forældredyr

Klima og Farm Management til forældredyr Klima og Farm Management til forældredyr Climate for Growth INNOVATIVE WORLDWIDE SYSTEM SUPPLIER Klima for vækst I mere end 40 år har SKOV udviklet og produceret ventilationssystemer og farm management

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Den komplette løsning

Den komplette løsning Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk 4654753 (80) wb 03/05 Printed in Germany. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Papir fremstillet af

Læs mere