Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D september 2014, Hotel Comwell Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D. 4.-5. september 2014, Hotel Comwell Kolding"

Transkript

1 Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D september 2014, Hotel Comwell Kolding Fylder ADHD meget i dine tanker? Er du optaget af, hvordan ADHD påvirker menneskers liv og udvikling? Har du brug for at få fyldt viden på tanken for at komme videre? Så er ADHD-foreningens konference 2014 lige noget for dig. Her mødes vi på tværs af faggrupper og får nyt om ADHD fra ind- og udland. Vi debatterer og sætter fokus på det, vi ved, og på det, der virker. Konferencens tema Årets konference stiller skarpt på ADHD i samfundet, og på hvordan det netop er imellem mennesker og i kontakten med samfundets systemer, at vi får øje på ADHD. For ADHD eksisterer ikke bare i sig selv for den enkelte. ADHD indgår altid i en kontekst af familie, job, skole og mere generelt i forhold til samfundets store fællesskab. Konferencens faglige program På programmet har vi et væld af både danske og udenlandske eksperter på ADHD-området. Tematisk spænder vi bredt. Fra samfundsudvikling og klasseværelsespraksis til familieliv, komorbiditet og kriminalitet. Se hele programmet og læs mere om de enkelte oplægsholdere og temaer ved at klikke i menuen til højre. Konferencens ikke-faglige program Vi har tradition for at holde konferencer, hvor der både er tid til at fordybe sig og lære nyt og til at slappe af og hygge sig med hinanden. Dette år er ingen undtagelse. Vi har både prisoverrækkelse, festmiddag og dansemusik. Og trænger man til en pause fra det hele, er der ro og afslapning at finde i vores lounge. Vi ses til to inspirerende dage i Kolding, hvor vi sammen fylder ny viden på tanken, så der er noget at have med videre i tankerne, når vi kommer hjem i det daglige. Har du spørgsmål vedrørende ADHD-foreningens årlige konference? Skriv til: Mette Skou, mes(at)adhd.dk vedrørende praktiske forhold som faciliteter og tilmelding Susanne Ploug-Sørensen, sps(at)adhd.dk vedrørende konferencens indhold og program 1

2 2

3 Hovedoplæg HO 1: ADHD forståelse og forklaring v/ David Daley (England) (oplægget er på engelsk og tolkes) I dette oplæg vil Davis Daley søge mod at forbedre forståelse af ADHD ved brug af klare eksempler og situationsbeskrivelser. Målet er at gøre det nemt at forklare andre, hvad ADHD er. Oplægget vil helt konkret udforske hvor typiske og normative ADHD-symptomer egentlig er og hvordan miljø og motivation spiller en rolle i hvorledes ADHD-symptomerne kommer til udtryk. Oplægget vil også udfordre the generelle forståelse af og holdning til, at forekomsten for ADHD er stigende. Hovedoplægget afsluttes med en gennemgang af nye publicerede resultater om hvordan ændringer i miljøet omkring barnet med ADHD kan medføre forbedringer for både barnet og familien. David Daley er professor i Psychological Intervention and Behaviour Change ved fakultetet for medicin og sundhedsvidenskab, University of Nottingham. Han har gennem årene udgivet en række bøger og artikler om ADHD og er en del af teamet omkring New Forest Parenting, som er et forældretræningsprogram. HO 2: Økonomiske konsekvenser af ADHD blandt voksne for den enkelte og for samfundet v/ David Daley (England), Anne-Mette Lange og Rasmus Højbjerg Jacobsen (oplægget er på engelsk og tolkes) Der er store omkostninger forbundet med ADHD også blandt voksne både for samfundet og for den enkelte. Ikke bare klarer personer med ADHD sig dårligere på arbejdsmarkedet end andre de medfører også større udgifter til overførselsindkomster, i sundhedssystemet og inden for retsvæsen. Der præsenteres resultater fra et flerårigt forskningsprojekt finansieret af Rockwoolfondens Forskningsenhed. Fokus i projektet har været at måle omkostningerne ved ADHD blandt voksne ved brug af de danske registre. Metoden bag projektet har været at identificere personer diagnosticeret med ADHD og sammenligne disse personers resultater på en lang række områder med resultaterne for personer, der har samme baggrund, men som ikke er diagnosticeret med ADHD. Herigennem opnås et mål for, hvor meget ADHD samlet set koster samfundet. 3

4 David Daley er professor i Psychological Intervention and Behaviour Change ved fakultetet for medicin og sundhedsvidenskab, University of Nottingham. Han har gennem årene udgivet en række bøger og artikler om ADHD og er en del af teamet omkring New Forest Parenting, som er et forældretræningsprogram. Anne-Mette Lange er klinisk forsker i psykologi ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Hun har i mange år arbejdet med blandt andet forældretræning til familier med ADHD. Rasmus Højbjerg Jacobsen er seniorrådgiver og Ph.d. ved Økonomisk Institut på Copenhagen Business School. HO 3: Inklusion og børn med ADHD - Et neuropsykologisk perspektiv på inklusion v/ Dorte Damm, Børneneuropsykolog I dette oplæg vil Dorte Damm søge at beskrive de udfordringer børn med ADHD står overfor i deres møde med skoler og børneinstitutioner. De neuropsykologiske forudsætninger for at klare både skolens og institutionens krav vil blive drøftet. Oplægget vil fokusere på at forklare reaktioner og adfærd hos børn med ADHD ved brug af eksempler og situationsbeskrivelser. Oplægget vil helt konkret udforske, hvorledes børn og unge med ADHD kan hjælpes i pædagogiske og indlæringsmæssige sammenhænge ud fra interventioner, der ofte kan fungere i såvel normalklasser som i specialgrupper- eller klasser. Oplægget vil også udfordre den generelle forståelse af og holdning til normalundervisning. 4

5 HO 4: Diagnosticering og behandling af ADHD hos voksne v/ Susan Young (England) (oplægget er på engelsk og tolkes) Susan Young lægger i dette oplæg ud med at præsentere sin viden om voksne med ADHD. Først i forhold til dem, som er vokset op med diagnosen og som har oplevet, hvordan deres ADHD og behandlingen af denne ændrer sig fra barn/ung til voksen. Derefter i forhold til dem, som først bliver udredt i en voksen alder og særligt i forhold til den oplevelse, som udredning og diagnosticering har på en voksen med ADHD og på dennes partner. Afslutningsvis vil Susan Young se nærmere på, hvad vi ved om langtidseffekterne af både medicinsk og ikkemedicinsk behandling. Susan Young er lektor i retsmedicinsk klinisk psykologi ved Imperial College i London og Broadmoor Hospital. Hun har stor klinisk erfaring med udredning og behandling af voksne med ADHD. Susan Young har gennem årene publiceret en række artikler og bøger, samt udviklet flere interventionsprogrammer til voksne med ADHD. Hun er desuden leder for en gruppe forskere og klinikere, der fokuserer på kriminelle med ADHD og på den måde, som kriminalforsorgen håndterer dem. Perspektiver på ADHD anno 2014 Tre eksperter på hvert sit felt kommer med et kort oplæg om det som fra deres perspektiv er mest interessant i forhold til ADHD anno Et politisk perspektiv, v/ Jane Heitmann DSM V og de diagnostiske kriterier, v/jakob Ørnberg ADHD og autisme i småbørnsalderen, v/sanne Lemcke 5

6 Temablok A A1: Forskning: opsporing og udvikling af ADHD v/ professor i psykologi og overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri ved psykiatrien i Region Syddanmark Niels Bilenberg og Helle Møller Søndergaard fra psykiatrisk forskningsenhed Vest På dette temaspor dykker vi ned i to forskningsprojekter og ser på resultaterne af dem. Niels Bilenberg vil præsentere sit arbejde i SAFARI (Studie af førskole ADHD risiko indikatorer), der er et forskningsprojekt knyttet til Odense børnekohorte (børn født ). Projektet fokuserer på sociale og miljømæssige faktorer i børnenes opvækst som hhv. beskyttende og risikoskabende i forhold til vanskeligheder relateret til ADHD. Helle Møller Søndergård vil derefter præsentere resultaterne fra et nyligt publiceret studie om ADHD hos voksne. Studiet er udført ved Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest. I studiet stiller forskerne skarpt på psykiatrisk komorbiditet og ADHD subtyper set i forhold til bl.a. køn og alder. A2: Inklusion i klasseværelset v/ selvstændig ADHD-konsulent og forfatter Jenny Bohr og udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Anna Furbo Rewitz Dette temaspor lægger ud med at Jenny Bohr giver deltagerne en totaloplevelse af, hvordan en klassesituation kan se ud og føles som, hvis man i form og indhold bruger den viden vi har om, hvad børn med ADHD har brug for i skolen. Der vil være tale om helt konkrete værktøjer, som deltagerne kan tage med hjem og anvende på alle niveauer i skolen og på ungdomsuddannelserne. Efter hendes workshop tager Anna Furbo Rewitz over og præsenterer en guide til det pædagogiske arbejde i børnehave og indskoling, som er udviklet ud fra ADHD-foreningens forældretræningsprogram. Materialet består af en række konkrete råd til, hvordan man kan styrke det pædagogiske arbejde med børn med ADHD. 6

7 A3: På arbejde med ADHD Et panel af voksne med ADHD fortæller om, hvad der skal til, for at de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Ordstyrer: Udviklingschef i ADHD-foreningen Lene Buchvardt En vigtig del af det at være voksen er at have et job. Det gælder også for mennesker med ADHD. Men det er meget forskelligt, hvordan den enkelte får det til at lykkes på arbejdsmarkedet. På dette temaspor dykker vi ned i praksis. Vi har inviteret 3 voksne med ADHD - i meget forskellige jobsituationer - til at deltage i et panel sammen med en kollega eller chef. De vil fortælle om, hvad der har været vigtigt for dem i arbejdslivet med ADHD. Og så bliver der god tid til at stille spørgsmål og lade sig inspirere. A4: Komorbiditet og ADHD v/psykolog i forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Aalborg, Christina Mohr Jensen og overlæge ved børne- og ungepsykiatrisk Center i Glostrup, Tine Houmann På dette temaspor ser vi nærmere på nogle af alle de mange andre diagnoser, der ofte findes komorbidt med ADHD. Christina Mohr Jensen lægger ud med en præsentation af hvad komorbiditet er, hvordan forholdet mellem ADHD og andre psykiske lidelser udvikler sig livet igennem og hos de to køn. Oplægget lægger op til en forståelse af ADHD og komorbiditet som nært knyttede begreber, der er forankret både biologisk, psykologisk og socialt. Derefter vil Tine Houmann tage over. Hun møder dagligt patienter med ofte meget komplekse forhold og flere komorbide tilstande. Hun vil sætte fokus på symptombilledet for de forskellige komorbide lidelser samt præsentere, hvordan hun arbejder med disse patienter og hvordan man som psykiater kan tilrettelægge behandlingsindsatsen i forhold til både ADHD og komorbiditet. 7

8 Temablok B B1: Familieliv med ADHD v/ Børneneuropsykolog Dorte Damm og sygeplejerske og NLP psykoterapeut Trish Nymark I familier, hvor et eller flere familiemedlemmer har ADHD, vil der i perioder være udfordringer for såvel den eller de, der har ADHD som for de øvrige i familien. Familien vil være påvirket af de problemstillinger, der typisk følger med ADHD hos børn eller voksne. Med afsæt i en neuropsykologisk forståelse og ud fra en kognitiv familieterapeutisk ramme vil karakteristiske mønstre blive beskrevet, med fokus på handle- og udviklingsmuligheder, problemløsning og samarbejde. Dorte Damm vil først beskrive typiske problemstillinger og de udfordringer familien møder i deres samvær og i deres møde med omverdenen. Hvordan kan familien arbejde med forandring og udviklingsmuligheder? Derefter fortæller Trish Nymark om, med udgangspunkt i nogle cases, hvordan familierne oplever de udfordringer, de selv har, samt hvad de professionelle kan være opmærksomme i deres møde med familierne. B2: Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer for unge med ADHD v/ Seniorforsker ved SFI Mogens Nygaard Christoffersen og overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Jakob Ørnberg Unge med ADHD er langt mere udsatte i forhold til den svære overgang til voksenlivet end andre unge. På dette temaspor sætter oplægsholderne fokus på de faktorer, der kan virke som hhv. beskyttelse og risiko i ungdomsårene. Mogens Nygaard Christoffersen lægger ud med at belyse to spørgsmål. Først Hvordan kan man hjælpe børn og unge med ADHD? og derefter Hvilke sekundære følgevirkninger er forbundet ved at have ADHD, og kan social støtte gøre en forskel?. Jakob Ørnberg vil derefter præsentere sin viden om, hvordan unges kognitive vanskeligheder påvirker de unges liv og de mange udfordringer, som overgangen til voksenlivet giver dem. Mange unge med opmærksomhedsvanskeligheder har også andre specifikke vanskeligheder, som medicin ikke afhjælper. 8

9 B3: Kriminelle voksne med ADHD v/lektor i psykologi ved Imperial College i London og Broadmoor Hospital Susan Young (England) og privatpraktiserende børne- og ungepsykiatrisk konsulent Dorrit Obel (temablokken er delvis på engelsk og tolkes ikke) Vi ved at mennesker med ADHD optræder hyppigt i diverse kriminalitetsstatistikker. Men hvem er de kriminelle med ADHD og hvorfor er det så svært for dem at overholde loven? Det er temaet for dette temaspor. Først vil Susan Young præsentere den nyeste viden fra egen og andres forskning i mødet mellem politi/kriminalforsorg og mennesker med ADHD. Hun kommer ind på både hvad der kendetegner lovovertrædere med ADHD og hvordan forhold omkring arrest, retssag og afsoning påvirker den enkeltes mulighed for at håndtere situationen hensigtsmæssigt. Derefter får Dorrit Obel ordet og vil med udgangspunkt i konkrete patienthistorier præsentere nogle af de udfordringer hun oplever i sin kontakt med kriminelle med ADHD. Hvilke andre forhold spiller ofte ind og hvordan kommer de udfordringer, som vores danske system byder på for disse mennesker, konkret til udtryk? B4: Inklusion skole, samfund og faglighed v/adjunkt og Ph.d. ved CBS Helene Ratner, privatpraktiserende psykolog og konsulent Louise Juul og privatpraktiserende psykolog og konsulent Anne-Mette Knudsen Diskussionerne omkring inklusion fylder meget i den offentlige debat. På dette temaspor vil Helene Ratner give en introduktion til inklusionsbegrebet og de mange perspektiver, der er på spil, når det bruges. Hun vil også diskutere de praktiske udfordringer, inklusion kan skabe. Derefter vil Louise Juul og Anne-Mette Knudsen præsentere deres erfaringer med inklusion i netop praksis. De sætter særligt fokus på, hvordan samspillet mellem de forskellige parter (ledelse, personale, børn/unge, forældre) er helt afgørende for hvorvidt, inklusion kan lykkes. 9

10 Festaften med musik Traditionen tro lægger vi op til en festlig aften torsdag. Vi starter med en prisoverrækkelse. For fjerde år i streg vil ADHD-foreningen nemlig uddele Aalykkeprisen, som går til en person, der har ydet en indsats for ADHD-sagen, som ligger ud over det sædvanlige. Prisen består af et nummereret litografi af Troels Trier samt en check på kr. Du kan indtil 1. august nominere kandidater til dette års Aalykkepris. Se hvordan du nominerer en kandidat til prisen nedenfor. Derefter skal vi have en god middag, som efterfølges af at vi har inviteret Short-Cut til at spille op til dans. Short-Cut spiller de største dansehits, dem du absolut må danse til og synge med på. Når Short-Cut indtager scenen er det med et festfyrværkeri af lyd, lys og energi samt en masse overraskelser. Aalykkeprisen 2014 Kender du en, som fortjener at blive anerkendt for sit arbejde for ADHD-sagen? Siden 2011 har ADHD-foreningen uddelt Aalykkeprisen på årets konference. Prisen er opkaldt efter Morten Aalykke, som med sin enestående indsats var med til at sætte ADHD og ADHD-foreningen på dagsordenen i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i Fællesklubben på Lindø-værftet. Hans indsats resulterede i megen omtale og anerkendelse samt i en stor kontant donation til foreningens fortsatte arbejde. Nu er vi på udkig efter en kandidat til dette års pris. Kriterierne for at kunne være med i opløbet er, at den nominerede skal have ydet en indsats ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. Det behøver ikke være i forbindelse med ADHD-foreningens arbejde vi vil gerne anerkende andres store indsats også. Prisen overrækkes på konferencen og består af en plakat af Troels Trier samt en check på kr. Du kan indtil 1. august nominere kandidater ved at sende en mail til sps(at)adhd.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Navnet på den person (en eller flere) du vil nominere En kort begrundelse for din nominering Dit navn og et telefonnummer vi kan træffe dig på, hvis vi har spørgsmål De tidligere vindere af Aalykke prisen 2011: Morten Aalykke, for sin enestående indsats var med til at sætte ADHD og ADHD-foreningen på dagsordenen i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i Fællesklubben på Lindø-værftet. 2012: Elin Søndergaard, for sin mangeårige og stædige dedikation til at hjælpe familier med ADHD med alt fra vejledning og støtte til kurser og feriemuligheder. 2013: Charlotte Hjort, for sine brændende og smittende engagement i alt hvad der har med ADHD at gøre og for sit store arbejde med at italesætte og kommunikere de udfordringer mennesker med ADHD har. 10

11 Praktiske oplysninger Hvor og hvornår Konferencen finder sted på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, Hotellet kan kontaktes på eller tlf Den starter torsdag den 4. september kl. 9 og slutter fredag den 5. september kl. 16. Indkvartering Indkvartering på Comwell vil fortrinsvis ske på dobbeltværelser. Der er et begrænset antal enkeltværelser. Ved mange overnattende konferencedeltagere vil andre hoteller i Kolding blive inddraget. Pris Prisen for konferencen er 4600 kr. Prisen dækker alle dele af programmet og er inkl. forplejning, festaften og konferencematerialer. Konferencen er fritaget for moms. Ved indkvartering på enkeltværelse tillægges 950 kr. pr. person, på dobbeltværelse er prisen 600 kr. pr. person. Tilmelding Du tilmelder dig via nedenstående link. Ved tilmelding skal du vælge, hvilke temablokke du ønsker at deltage i. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser på de forskellige temablokke. Når det antal er nået vil den pågældende temablok være lukket for tilmelding. Afbud Tilmelding er bindende. Evt. afbud skal meddeles skriftligt til Mette på Ved afbud før d. 1. august hæfter man for 50 % af prisen, ved afbud efter d. 1. august hæfter man for det fulde beløb. Har du spørgsmål vedrørende ADHD-foreningens årlige konference? Skriv til: Mette Skou, mes(at)adhd.dk vedrørende praktiske forhold som faciliteter og tilmelding Susanne Ploug-Sørensen, sps(at)adhd.dk vedrørende konferencens indhold og program 11

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED adhd VISION & VIRKELIGHED ÅRETS KONFERENCE OM ADHD D 5. & 6. SEP. 2013, HOTEL NYBORG STRAND Konferencen åbnes af Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

adhd 2012 Årets konference om ADHD Den 6. og 7. september 2012 på Hotel Nyborg Strand

adhd 2012 Årets konference om ADHD Den 6. og 7. september 2012 på Hotel Nyborg Strand adhd 2012 Viden - Handling - Trivsel Årets konference om ADHD Den 6. og 7. september 2012 på Hotel Nyborg Strand adhd 2012 V i d e n - H a n d l i n g - T r i v s e l I 1982 stiftede en gruppe af pårørende

Læs mere

ADHD Årets konference om ADHD

ADHD Årets konference om ADHD tryk på ADHD Årets konference om ADHD Den 1. og 2. september 2011 på Hotel Nyborg Strand tryk på Ifølge Ordbog over det danske Sprog har ordet tryk mange betydninger. Det kan betyde det pres, en person

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange Arr. SSP Syd- og Sønderjylland Vingsted Centret 17. 19. marts 2015 17.-19. marts 2015 Velkommen til SSP-samrådets årsmøde 2015 Overgange i et børne- og ungeliv

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere

Spot på ADHD i Nordjylland

Spot på ADHD i Nordjylland Spot på ADHD i Nordjylland Det faglige netværk for ADHD, sommeren 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Deltagere... 5 4. Udvikling i Region Nordjylland...

Læs mere

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER 15:19 CHRISTIANE PRÆSTGAARD CHRISTENSEN CHRISTOFFER SCAVENIUS 15:19 ET FELTEKSPERIMENT

Læs mere

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen Før kastede han med stole - om mere kærlighed i mindre kaos Side 4-5 ADHD-foreningens Rejsehold med ADHD-bussen Side 8-11 Svært barn har mange navne - ADHD i et historisk

Læs mere