Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri"

Transkript

1 Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed Bygningsfysik Fordelingsprincipper af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup

2 8. I nybyggeri skal der installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed Stk. 3. Der kan anvendes varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere med eller uden elektrisk energiforsyning. Målerne skal være i overensstemmelse med bestemmelser om måling af varme, som fastsat af Erhvervsfremme Styrelsen. Stk. 4. Til afregning over for forsyningsvirksomheden kan anvendes varmeenergimålere eller volumenmåler Stk. 5. For bygninger, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, skal mindst 40 pct. af den forbrugsafhængige del af betalingen afregnes efter forbrug.

3 9. Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres i væsentligt omfang, eller der installeres målere af anden type. Stk. 2. Korrektion efter stk. 1 kan undlades, hvis der ved fastsættelse af leje eller salgspris for den pågældende bolig- eller erhvervsenhed er blevet taget hensyn til det forøgede varmetab. Korrektion kan endvidere undlades, hvis den efter en konkret vurdering af forholdene i bygningen ville være unødvendig eller meget omkostningskrævende. Stk. 3. Korrektion efter stk. 1 kan foretages i den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, eller i den del, der er forbrugsuafhængig, eller i begge dele. Stk. 4. Korrektionen skal foretages på grundlag af en eksisterende varmetabsberegning. Hvis der siden varmetabsberegningen er sket væsentlige ændringer i bygningen, kan korrektionen foretages på grundlag af størrelsen af radiatorerne i den pågældende bolig- eller erhvervsenhed eller på grundlag af erfaringsdata fra tidligere år eller fra sammenlignelige ejendomme.

4 Forsyningsselskab og Varmeleverandør Forsyning: Brændsel, el og fjernvarme Leverandør: Boligselskab, ejerforening. Der er muligt at købe varmen direkte hos fjernvarmeselskabet, hvis installationen er til det, dvs inkl. det varme vand skal produceres i hver lejlighed. Det er næppe muligt (dvs. lovligt) at kombinere, idet forsyningsselskaberne - fjernvarme, olie og gasselskaber - ikke må lave fordelingsregnskaber(mig bekendt)

5 Måling i varmecentraler og i lejligheder Forsyning E1 Energimåler 1 (eller brændsel) E2 Værelse-haneandele eller m2? Min 40 % af E1 Eller VEM Radiatorer VFM Rørtab Rumvarme Bygning + tab V1 Ca. 40 kwh/m3 V2 Bimåler Varmt vand Ca 800 kwh pr person pr år Dvs. ca =cirkulation Cirkulation og beholdertab Bygning + tab 1700 kwh pr lejlighed

6 Den højere retfærdighed?, godt man ikke skal dømme Det drejer sig om, at en gruppe af forbrugere skal dele en regning Spare - motivation på den ene side Hensyn til afvigende forbrug på den anden side Rimeligt princip: Nogenlunde kostægte princip *). Afvigelser fra dette ses dog også som nødvendigt i det store billede *) Herved menes at hvis en enkelt lejlighed bruger noget ekstra, så skal han betale det som det koster kollektivet ekstra

7 Husk areal medregnet halv kælder!! Lavenergibyggeri Varmeregnskab temadag den Facility 1 oktober Management MAJ 05

8 Hvad bruger en lavenergilejlighed Et personligt gæt: kwh pr m2, så for en lejlighed på 100 m2 med 2-3 personer: kwh, hvoraf ca til det varme vand Varmeregninger på kr år ved fjernvarme

9 Bygningsfysik, udsat beliggenhed Princip: Hvis rumtemperaturen er den samme i to lejligheder betales det samme pr m2 Skal baseres på (bek. 891) varmeteknisk beregning, dog må erfaringsværdier anvendes og det bliver de!! Må korrigere i fast eller variabel andel varmeberegning1.xlsm Problemet med varmeudveksling er ikke tilstrækkelæigt belyst, idet energiforbruget på årsbasis ændres med måske 20 % pr grad for lavenergiboliger, men betragtningerne gælder for den del af varmesæsonen, hvor der behov, men de vanskelige forhold i ydersæsonen er ikke belyst.

10 Bygningsfysik - Korrektioner: I enheder (målt energiforbrug): korrekt ved 20 grd i alle lejligheder ved alle valg af fast andel I m2: Aldrig helt korrekt, men 50 % fast andel giver næsten korrekt korrektion, men bemærk at der vist i praksis laves fejl her Et kostægte system kan konstrueres. Men det bliver noget indviklet

11 Bygningsfysik Varmeudveksling mellem lejligheder

12 Bygningsfysik når forbrugene i lejlighederne er forskellige Hvis lejlighederne er nogenlunde lige godt isoleret, så er der en sammenhæng mellem korrektion og temperaturfølsomhed. Men først spredningen Og denne spredning findes også, hvis man har egen varmeproduktion pr lejlighed

13 30 25 Antal lejligheder ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Tælling pr m2

14 Rumænien Hyppighed Antal enheder/m2

15 Distribution Number of appartments Number of counts (normalised after m2)

16 Kostægte som udgangspunkt Hvad er kostægte, når det drejer sig om varmeforbrug? Ved lejeboliger kunne det være rumtemperatur Hvorfor ikke måle rumtemperaturen? mange gode grunde Ved andels eller ejerlejligheder kan der være problemer med udsat beliggenhed, der ikke nødvendigvis skal bruges her. Eksempel: Hvis en enkelt lejlighed reducerer sit forbrug ved et montere nye lavenergiruder, som han selv betaler skal korrektionen ændres så han spreder sin besparelse ud over alle lejligheder?

17 Udsat beliggenhed %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad %/grad T:\sp\tegninger\otp003.wpg

18 Temperaturmetoden af Otto Paulsen (SÅ VED VI DEN ER INDVIKLET, vil nogle sige) Beregn teoretisk varmeforbrug Mål varmeforbrug i forhold til forventet. (Andel af i alt) Tolk varmeforbrug som afvigelser i rumtemperatur Hav en pris pr. C rumtemperatur T:\sp\tegninger\otp004.wpg

19 30 % fast andel kr pr år normal udsat beliggenhed udsat beliggenhed + temperatur korrektion i faste andele Lejligheds nr Lavenergibyggeri Varmeregnskab temadag den Facility 1 oktober Management MAJ 05

20 50 % fast andel kr pr år normal udsat beliggenhed udsat beliggenhed + temperatur korrektion i faste andele Lejligheds nr

21 Fifty - Fifty metoden: 1. Del den del af regningen, der skyldes varmeforbrug i to ligestore dele 2. Beregn teoretisk forbrug pr m2 for hver lejlighed (DS 418) 3. Find det laveste forbrug pr m2, der har korrektionen 1,0 4. Find korrektionerne ved at dividere dette tal med det tilsvarende tal for hver lejlighed 5. Find fordelingstallene ved at gange korrektionen med arealet 6. Del den ene halvdel af regningen efter disse tal og den anden efter enhederne

22 Og hertil kommer måleteknikken Det foregående gælder både for VFM og VEM Ved VFM kommer et problem med et princip, der bygger på at det er ens for alle. Men først: Der er betydelige fordele ved at lave et fordelingsregnskab frem for at afregne direkte til forsyningen. Man kan simpelthen fordele udgifterne mere retfærdigt! Og det bliver meget værre ved lavenergihuse end ved traditionelle huse, tror vi Så måling og afregning bør indgå allerede i planlægningsfasen

23 Måleteknik VFM kræver ikke en zone for hver lejlighed VFM er billige VFM er ikke så nøjagtige og kræver at alle radiatorer får nogenlunde den samme fremløbstemperatur, VEM har begrænsninger mht flow, Delta T og ydelse Og man skal ikke tro, at alle problemer løses med varmeeneergimålere, man får ligeså stor spredning i Energiforbruget Begge skal være typegodkendt og der skal foreligge et kontrolsystem og VEM skal testes/udskiftes statistisk ligesom ved fjernvarme

24 Måleteknik, problem med gulvvarme Problemet er gulvvarmeanlæg VFM må ikke bruges på et gulvvarmeanlæg (selvom nogle vist gør det) og kombinationer af varmenergimålere og VFM er ikke nem, men kan lade sig gøre, er på kanten af loven Eksempel på problemet: 100 m2 lejlighed med 10 m2 gulvarme Dimensionerende varmetab ca. 15 W/m2 ved -12 ude Årsforbrug på kwh Vi vil gerne have 20 grd i lejligheden og gulv med overflade temperatur på grd i badeværelset. Der betales ikke for gulvet Med åben dør til badeværelset yder gulvet ca. 60 W/m2 om vinteren og mindre om sommeren Gulvet alene vil på årsbasis bruge ca. 600 W i 6000 timer og 300 W i 2760 timer. I alt ca kwh på årsbasis. Gulvvarmeanlægget kan altså sagtens varmeforsyne lejligheden helt

25 Konklusion 1 Væsentlige problemer med at lave et godt varmeregnskab pga. af bl. a. varmeudveksling mellem lejlighederne. Lavenergibyggeri gør disse problemer værre Individuel afregning til forsyningsselskabet kan give specielt mange problemer pga af varmeudveksling Fordelingsregnskabet giver indenfor lovgivningen gode muligheder for at tilpasse et afregningsprincip, der deler sol og vind lige Varmefordelingsmålere er en lidt kilden sag, hvis lejligheden delvis forsynes fra et gulvvarmeanlæg, men har store fordele ved rene radiatoranlæg Varmeenergimålere er egnede også til varmefordeling, så der kan laves korrektioner, men kræver kontrol og vedligeholdelse iht lovgivningen.

26 Konklusion 2 Selvfølgelig skal der måles og der være meget mere fokus på hvorledes de egentlige varmeudgifter forholder sig til bygningernes energimæssige tilstand Der er stadig betydelige gratis energibesparelser ved at påvirke folks vaner, men påvirkning uden måling og afregning forekommer ikke realistisk.

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Måling i varmecentraler og i lejligheder

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Elmevænget 1 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: 8970 Havndal BBR-nr.: 730-037019-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.4 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.4 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Randersvej 73 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-372582 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Vesterbrogade 98A 1620 København V BBR-nr.: 101-625214-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Betænkning. Betænkning

Betænkning. Betænkning Betænkning om individuel måling af forbrugsposter Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter Betænkning 1286 Boligministeriet, februar 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere