Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92

2 Servicelovens 112, 113 og Information vedr. fritvalgsordningen... 3 Lovgrundlag, lov om social service, 112 Hjælpemidler... 4 Arbejdsstole... 5 CCTV (Closed Circuit Television)... 7 Daisyafspiller... 9 Forflytningshjælpemidler Forflytningshjælpemidler: Drejetårn Forflytningshjælpemidler: Glidebrætter og drejeskiver Forflytningshjælpemidler: Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder Forflytningshjælpemidler: Opstemmer Ganghjælpemidler: Gangbukke Ganghjælpemidler: Gangvogne/gangstole/gangborde Ganghjælpemidler: NF-Walker Ganghjælpemidler: Rollatorer Ganghjælpemidler: Stokke Hjælpemidler til bad: Bade- og brusestole uden hjul Hjælpemidler til højdestilling af møbler: Forhøjerklodser, sokler og forhøjerben Hjælpemidler til personlig mobilitet: Ståtstøttestativer Hjælpemidler til rygning: Rygeforklæde og rygerobot Hjælpemidler til toilet og bad: Toilet- og badestole med hjul Hjælpemidler til toiletbesøg: Toiletforhøjer/-armlæn Hjælpemidler til vask og bad: Bruselejer Kugleprodukter til børn og voksne Kørestole: Elkørestole med joystick til inden- og udendørs brug Kørestole: Hjælpemotor til manuel kørestol Kørestole: Manuelle - komfort Kørestole: Manuelle - standard Kørestole: Manuelle transport Køretøjer: Klapvogne/Børn Lupper og luplamper Løftehjælpemidler: Personløftere, loft- eller vægmonterede Løftehjælpemidler: Ståløfter Orienteringshjælpemidler: Mobilitystok og markeringsstok Ramper Senge: Barnesenge Senge: Plejeseng med elfunktioner Talende ure Tryksårsforebyggende hjælpemidler (antidecubitushjælpemidler): Madrasser Tryksårsforebyggende hjælpemidler (antidecubitushjælpemidler): Puder Lovgrundlag, lov om social service, 113 Forbrugsgoder El-køretøj Lovgrundlag, lov om social service, 116 Boligindretning Dørtrin Døråbnere Platformslifte og løfteplatforme Støtteanordninger: Gelændere Trappelifte med stolesæde Side 2 af 92

3 Information vedr. fritvalgsordningen Det har pr. 1. oktober 2010 været muligt for borgere at benytte en anden leverandør end kommunens leverandør i forbindelse med anskaffelse af hjælpemidler, forbrugsgoder og til udførelse af boligindretninger. Borgeren skal i så fald selv stå for indkøb af hjælpemidler, og ved boligindretning selv vælge håndværker og materialer, hvorefter udgifterne hertil refunderes. Borgeren har ligeledes ansvaret for, at hjælpemidlet eller boligindretningen opfylder de krav og betingelser, som er beskrevet af kommunen. Borgeren skal være opmærksom på, at hjælpemidlet stadig er kommunens ejendom, og det skal derfor leveres tilbage, når der ikke længere er brug for det. For at udgifterne kan refunderes, skal kommunen vurdere, at kravene til hjælpemidlet eller boligindretningen er opfyldt, og at der ikke findes et fuldstændig identisk hjælpemiddel på lager. Kommunen refunderer dog kun et beløb, svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet eller boligindretningen til hos egen leverandør. Retten til det frie leverandørvalg gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe sig. Syddjurs Kommunes Hjælpemiddelteam rådgiver borgerne om det frie valg. Ordningen kan kun benyttes efter forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet. Side 3 af 92

4 Lovgrundlag, lov om social service, 112 Hjælpemidler Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk. 5. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen anviser, ydes et tilskud på indtil kr pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør. Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse. Stk. 7. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. Side 4 af 92

5 Arbejdsstole Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat funktionsevne, der opfylder følgende kriterier: Borgere der har nedsat siddende balance Borgere der ikke har standfunktion over længere tid, og er afhængig af en arbejdsstol i forbindelse med varetagelse af de daglige gøremål, der som udgangspunkt udføres stående, f.eks. madlavning og opvask. Det skal vurderes, om almindelige stole/kontorstole eller brug af rollator med sæde, eller lignende alternative løsninger vil kunne dække behovet. Borgere der har brug for centralbremse funktionen. Hvor funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for motor til højderegulering. Formål At borgeren bliver kompenseret for manglende evne til at varetage basale ADL-funktioner (Almindelige Daglige Gøremål) i hjemmet. Hvad kan borgere få hjælp til? Ståstøttestol. Arbejdsstol med gaspatron til højderegulering og centralbremse. Arbejdsstol med motor til højderegulering. Reparation. Tilbehør og specialtilpasning. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelige kontorstole. Arbejdsstole med bremse til APV-brug. Side 5 af 92

6 Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Borgerens vægt skal vurderes i forhold til valg af produktvalg og gaspatron OBS på underlag ved valg af hjul. Side 6 af 92

7 CCTV (Closed Circuit Television) Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Svagtseende med maksimal synsrest på 0,3 på det bedste øje. Vurderingen baseres på øjenlægeoplysninger der højst er ½-1 år gamle. Der skal være tale om væsentlige aktiviteter i dagligdagen. Det skal være afprøvet om andre synshjælpemidler eller synskompenserende foranstaltninger i det væsentligste kan afhjælpe den nedsatte funktion (se særlige forhold ) Formål At kompensere for nedsat syn og at borgeren får mulighed for selvstændigt at varetage/fastholde daglige aktiviteter, hvor synet har afgørende betydning. Hvad kan borgere få hjælp til? CCTV (Closed Circuit TV) Evt. bord Reparation Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig drift og vedligeholdelse. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 7 af 92

8 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Der samarbejdes med Kommunikationssamarbejde Midt. Ved bevilling vurderes om et CCTV fra det kommunale depot i det væsentligste opfylder der opstilede krav. Man skal være opmærksom på, at til nogle aktiviteter er der mulighed for at blive afhjulpet på anden vis. Eks. Bankudskrift på tale el. Magna Print, blade og aviser i Daisy-format. Side 8 af 92

9 Daisyafspiller Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Blinde og svagtseende med max synsrest på 0,3 på det bedst øje. Vurdering baseres på øjenlægeoplysninger, der ikke er ældre end ½-1 år. I ganske særlige tilfælde kan Daisyafspiller bevilges til borgere med fysisk/kognitiv funktionsnedsættelse. Der skal være behov for, - og man skal evne at udnytte - Daisyafspillerens specielle søgefunktion til at skelnen mellem kapitler/afsnit. Daisyafspilleren skal kompensere for et væsentligt behov i hverdagen, for at læse avis/blade/bøger. Der skal afprøves, om behovet for at læse i det væsentligste kan afhjælpes med diverse lupper. Formål At kompensere for nedsat syn og blindhed ved at give borgeren mulighed for at kunne høre digitale lydbøger, -aviser og -blade i Daisy-format. Hvad kan borgere få hjælp til? Daisyafspiller i forskellige modeller. Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig drift og vedligeholdelse. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Side 9 af 92

10 Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Der samarbejdes med Kommunikationssamarbejde Midt Side 10 af 92

11 Forflytningshjælpemidler Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat evne til at skifte stilling i seng, og som med ydelsen: Bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen. Bliver i stand til at udnytte egne ressourcer til forflytning selvstændigt eller i samarbejde med hjælper. Formål At kompensere for nedsat evne til at skifte stilling i sengen, så borgeren bliver selvstændig i dette, samt at give ressourcer til at borgeren selvstændigt eller med assistance kan foretage forflytning. Hvad kan borgere få hjælp til? Rebstiger Sengebånd Fritstående sengegalge Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Galge til elseng. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 11 af 92

12 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Der kan være kontraindikationer for brug af disse hjælpemidler. F.eks. osteoporose. Der kan være andre forflytningshjælpemidler til brug i sengen, som borgeren kan have større udbytte af, end det ansøgte. F.eks. glidestykke. Side 12 af 92

13 Forflytningshjælpemidler: Drejetårn Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat evne til at forflytte sig Borgeren skal have en standfunktion, og kunne evne at deltage aktivt i at rejse sig ved drejetårnets greb. Borgeren skal kunne samarbejde i brugen af drejetårnet Drejetårn med underbensstøtte bevilges kun til borgere, hvor det er nødvendigt for at stabilisere borgerens standfunktion. Formål At kompensere for nedsat eller ophævet evne til at dreje i en forflytning og at borgeren kan blive hjulpet med forflytning med mindst mulig belastning for hjælperen. Hvad kan borgere få hjælp til? Drejetårn med el. uden underbensstøtte Reparation Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Side 13 af 92

14 Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Det er pladskrævende at flytte drejetårnet fra et sted til et andet. Hjælpemidlet kræver særlig instruktion, og nogle modeller kræver særlig indstilling. Side 14 af 92

15 Forflytningshjælpemidler: Glidebrætter og drejeskiver Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Eller bevilges efter arbejdsmiljølovgivningen. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat evne til at forflytte sig selvstændigt eller med hjælp. Formål At kompensere for nedsat standfunktion, ved at borgeren kan klare forflytning selvstændigt, eller med mindst mulig hjælp, og med mindst mulig belastning af hjælper. Hvad kan borgere få hjælp til? Glidebrætter Drejeskiver Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning Side 15 af 92

16 Særlige forhold Hjælpemidlet kræver særlig instruktion. Side 16 af 92

17 Forflytningshjælpemidler: Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, borgere med demens eller stærkt overvægtige borgere, der opfylder følgende kriterier: Borgeren har væsentligt nedsat mobilitet i liggende stilling. For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier: Borgeren har på grund af smerter og/eller risiko for udvikling af tryksår behov for at kunne vende sig i sengen, og det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler. Borgeren kan ved egen hjælp anvende et vendelagen og vil ellers være afhængig af andres hjælp Borgeren har behov for hjælp til personlig pleje i sengen, og hjælpen kan ikke ydes på forsvarlig vis uden el-vendelagen. Vendelagen med el-motor og el-hæv på sengeheste bevilges kun i særlig tilfælde. Formål At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet eller samarbejdsevne, ved at borgeren kan vende sig i sengen uden hjælp, eller med mindst mulig personlig hjælp, og mindst mulig belastning af hjælper. Hvad kan borgere få hjælp til? Glidestykke Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vendelagen med el-motor Reparation Leverandører Side 17 af 92

18 Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Hjælpemidlerne kræver særlig instruktion. Hvis ansøgning om ekstra vendehjælpemidler er forårsaget af inkontinensproblemer, skal der i første omgang rettes henvendelse til kommunens inkontinenssygeplejerske. Side 18 af 92

19 Forflytningshjælpemidler: Opstemmer Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, der ikke kan klare forflytning til/fra sengen. Formål At kompensere for manglende muskelkraft i benene ved at borgeren kan klare forflytning til/fra seng ved egen hjælp. Hvad kan borgere få hjælp til? Opstemmer. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Side 19 af 92

20 Hjælpemidlet kræver særlig instruktion. Side 20 af 92

21 Ganghjælpemidler: Gangbukke Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat gangfunktion, der opfylder følgende kriterier: Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald. Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok. Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov bevilges en gangbuk til brug på hver etage I ganske særlig tilfælde kan gangbuk bevilges som supplement til rollator, hvis den ikke kan medtages på ex. badeværelse. Formål At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, så han/hun kan færdes selvstændigt primært indendørs. Hvad kan borgere få hjælp til? Højdeindstilleligt gangbuk (faste eller sammenklappelige). Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Udskiftning af duppe. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 21 af 92

22 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Der kan bevilges kurv som tilbehør, men det kræver særlig opmærksomhed på vægt og stabilitet af gangbukken. Side 22 af 92

23 Ganghjælpemidler: Gangvogne/gangstole/gangborde Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med svært nedsat gangfunktion/balance, som opfylder følgende kriterier: Borgeren har behov for meget støtte af kropsvægten Borgeren har behov for at aflaste ved hjælp af armene. Borgeren kan ikke færdes inde- eller udendørs uden risiko for fald. Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator. Formål At kompensere for nedsat gangfunktion og nedsat funktion i armene f.eks. ved gigt, ved at øge borgerens mobilitet, og evne til selvstændigt at færdes indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Hvad kan borgere få hjælp til? Gangvogne. Tilbehør. Reparation. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Side 23 af 92

24 Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Visse gangvogne er ikke egnet til udendørs brug. Gangvogn kan ikke bevilges hvis det er at betragte som et træningsredskab. Side 24 af 92

25 Ganghjælpemidler: NF-Walker Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Børn med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan opnå en funktionel gangfunktion, som andre børn, ved hjælp af øvrige gangstativer. Følgende kriterier skal opfyldes: NF-walkeren skal bruges i hjemmet og ikke kun på en institution som led i et behandlingstilbud. Forældrene skal indgå aktivt i brugen af NF-walkeren. Der skal være de nødvendige ressourcer til at placere barnet i NF-walkeren (uden uhensigtsmæssig arbejdsbelastning). NF-walkeren skal være et kombineret gangredskab og ståstativ. Der skal være de nødvendige fysiske rammer i boligen og andre steder, hvor barnet opholder sig meget. Der skal foreligge en fysioterapeuts vurdering, hvor det konkluderes, at barnet har en aktivt ledet gangfunktion. At NF-walkeren ikke kun er et midlertidigt gangredskab, men barnet skal kunne benytte NFwalkeren i en årrække. Andre gangredskaber kan ikke dække behovet. Barnet skal i det daglige udvise initiativ til aktiviteter og handlinger. Under afprøvning skal det sikres: At barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang over længere distancer er mulig og NFwalkeren kan betegnes som et reelt gangredskab. At barnet kan vende og dreje i NF-walkeren. At NF-walkeren vil blive benyttet dagligt i længere tid. At barnet selv tager initiativ til gang og handlinger, når det er placeret i NF-walkeren. Formål At kompensere for manglende gang- og standfunktion ved at give barnet mulighed for at bevæge sig og stå, på en funktionel måde som andre børn. Side 25 af 92

26 Hvad kan borgere få hjælp til? NF-Walker. Tilbehør (fodtøj, kun beregnet til brug i NF-walker). Tilpasning. Reparation. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold For at NF-walkeren skal fungere optimalt, bør den justeres ca. hver måned af ekstern konsulent. Side 26 af 92

27 Ganghjælpemidler: Rollatorer Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med en væsentlig nedsat gangfunktion, som opfylder følgende kriterier: Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs uden risiko for fald. Rollator skal være nødvendig, for at borgeren kan varetage væsentlige aktiviteter i dagligdagen. Ved ansøgning om rollator skal det vurderes, om borgers behov for støtte kan afhjælpes med stok/albuestok/gangstativ. I ansøgning om en særlig terrængående rollator, skal det afdækkes om behovet i det væsentligste vil kunne afhjælpes med en standard rollator. Ekstra rollator kan bevilges: I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inden- og udendørs, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe. Desuden skal behovet for at komme udendørs være væsentligt i dagligdagen. Hvis boligen er indrettet, så det er nødvendigt for borgeren i dagligdagen at færdes på flere etager. Formål At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Hvad kan borgere få hjælp til? Rollatorer med 2 hjul. Rollatorer med 4 hjul. En-håndsrollatorer. Tilbehør til rollator. Reparation. Leverandører Side 27 af 92

28 Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Det kan være nødvendigt at fjerne eller udligne dørtrin for at mindske faldrisiko eller udligne niveauforskel. Side 28 af 92

29 Ganghjælpemidler: Stokke Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer, som opfylder følgende kriterier: Formål Stok skal være nødvendig for at borgeren kan varetage væsentlige aktiviteter i dagligdagen. At kompensere for nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, og evne til selvstændigt at færdes indendørs/udendørs. Hvad kan borgere få hjælp til? Sygestokke Albuestokke Underarmsstokke. Axilstokke. Fire- el. fempunktsstokke. Reparation/udskiftning. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Udskiftning af dupsko. Sammenklappelig stok. isdupsko. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 29 af 92

30 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Ingen særlige forhold. Side 30 af 92

31 Hjælpemidler til bad: Bade- og brusestole uden hjul Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller, 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med væsentligt nedsat balance eller nedsat udholdenhed. Formål At kompensere for usikker balance og derved at borgeren selvstændigt, eller med hjælp, kan varetage personlig hygiejne med mindst mulig risiko for fald. Hvad kan borgere få hjælp til? Almindelig badebænk. Badekarbræt med el. uden håndtag. Bruseklapsæde. Reparation. Der bevilges billigst egnede model på baggrund af en samlet vurdering af behov. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Støttehåndtag - betragtes som alm. Forbrugsgode (se standard for støttehåndtag). Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 31 af 92

32 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Kan evt. bevilges af hensyn til hjælpers APV. Badekarindsats til børn kan søges som merudgift, hvis behovet begrundes i sansestimuli og leg. Side 32 af 92

33 Hjælpemidler til højdestilling af møbler: Forhøjerklodser, sokler og forhøjerben Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat bevægelighed og kraft, som opfylder følgende kriterier: Borgere der er ude af stand til at sætte sig og rejse sig fra møbler i eget hjem (seng, hvilestol/sofa). Formål At kompensere for nedsat kraft i benene og dårlig balance ved at borgeren selvstændigt eller med hjælp kan rejse og sætte sig fra seng, stol eller sofa. Hvad kan borgere få hjælp til? Sengeklodser. Stoleklodser til lige/skrå stoleben. Specialfremstillede klodser. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Side 33 af 92

34 Særlige forhold Nogle møbler kan ikke hæves med klodser, da de bliver ustabile. Obs på placering af stol pga. tippe-risiko (fritstående eller op af væg). I særlige tilfælde kan ægtefælles seng hæves tilsvarende. Side 34 af 92

35 Hjælpemidler til personlig mobilitet: Ståtstøttestativer Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Fortrinsvis svært fysisk handicappede børn med nedsat/ophævet standfunktion, men som kan udføre væsentlige aktiviteter i hverdagen, hvor det er nødvendigt eller særlig hensigtsmæssigt at stå op. Formål At kompensere for en nedsat/ophævet standfunktion, ved at gøre barnet i stand til at varetage funktioner i stående stilling, som andre børn i tilsvarende alder vil udføre stående. Hvad kan borgere få hjælp til? Fast ståstøttestativ. Vipbar ståstøtte stativ med el- eller hydraulisk funktion. Reparation. Tilpasning Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Side 35 af 92

36 Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Ved henvendelse om udskiftning af hjælpemidlet vil der altid blive foretaget en individuel revurdering af behov. Særlige forhold Hjælpemidlet kræver særlig tilpasning. Side 36 af 92

37 Hjælpemidler til rygning: Rygeforklæde og rygerobot Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere som pga. nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne, ikke kan ryge på forsvarlig vis. Formål At mindske risikoen for brandfare ved rygning. Hvad kan borgere få hjælp til? Rygerobot 1. stk rygeforklæde (ekstra kan bevilges ved behov) Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Der bevilges ikke rygeforklæde til brug i seng Afdækning af gulv og møbler Brandhæmmende sengetøj og sengelinned Drift og vedligeholdelse Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 37 af 92

38 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Borgeren har selv ansvaret for at rygeforklædet skal være rengjort og funktionsdygtigt. Borgeren og/eller evt. personale omkring borgeren, skal være opmærksom på at effekten af rygeforklæde forringes ved gentagne vask. Side 38 af 92

39 Hjælpemidler til toilet og bad: Toilet- og badestole med hjul Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med usikker eller manglende evne til forflytning i forbindelse med bad og toilet. Ved ansøgning om badestol med kip skal der laves en særlig inviduel vurdering i forhold til behov. Det samme gør sig gældende ved ansøgning om toiletbadestol med kip og elfunktion. Ved ansøgning om toiletbadestol med drivringe vurderes der, om borgeren bliver i stand til selvstændigt at klare bad og toiletbesøg. Formål At borgeren kan komme i bad og på toilet på trods af den nedsatte evne til forflytning. Hvad kan borgere få hjælp til? Toiletbadestole med hjul. Toiletbadestol med hjul og kip. Toiletbadestol med hjul, kip og el på kip og sædehøjde. Toiletbadestol med drivringe. Tilbehør og reparation. Der bevilges billigst egnede model på baggrund af en samlet vurdering af behov. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig vedligeholdelse. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Side 39 af 92

40 Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold OBS om hjælpemidlet kan erstatte et eller flere tidligere bevilgede hjælpemidler. Der kan være behov for at fjerne dørtrin eller udligne niveauforskel ved bruseplads. Side 40 af 92

41 Hjælpemidler til toiletbesøg: Toiletforhøjer/-armlæn Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere, der har væsentlig besvær ved at sætte sig/rejse sig fra toilettet. Der bevilges billigst egnet model, på baggrund af en samlet vurdering af behovet. Ved ansøgning om toiletforhøjer skal det vurderes, om borger kan instrueres i anden forflytningsteknik, der kan bevirke at borgeren kan undgå hjælpemidlet. Formål At kompensere for en væsentlig nedsat evne til at sætte sig/rejse sig fra toilettet ved, at borgeren selvstændigt eller med hjælp kan varetage toiletbesøg. Hvad kan borgere få hjælp til? Fritstående toiletforhøjer med armlæn. Fastmonterede toiletforhøjer med/uden armlæn. Fastmonterede armlæn. Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 41 af 92

42 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Ingen særlige forhold. Side 42 af 92

43 Hjælpemidler til vask og bad: Bruselejer Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere uden evne til at sidde på forsvarlig vis i badebækkenstol i forbindelse med bad, hvor borgerens behov ikke kan afhjælpes med badestol med specialtilpasning. Formål At borgeren kan få bad trods nedsat siddende funktion og med hjælp af 1 eller 2 personer. Hvad kan borgere få hjælp til? Bruseleje med hjul fast højde/højdeindstillelig. Tilbehør. Reparation. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Side 43 af 92

44 Særlige forhold I særlige tilfælde kan der være hensigtsmæssigt at bevilge væghængt bruseleje efter lov om social service 116. Hjælpemidlet kræver rigtig meget plads. Der kan være behov for at fjerne dørtrin eller udligne niveauforskel ved dør. Side 44 af 92

45 Kugleprodukter til børn og voksne Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Børn, hvor en undersøgelse ved læge eller psykolog bekræfter at symptomerne er af længerevarende karakter. Som oftest vil det dreje sig om børn med diagnoserne ADHD og Tourettes syndrom eller børn med taktile forstyrrelser. Voksne med en varig lidelse, som er klarlagt med en diagnose f.eks. ADHD, Tourettes syndrom, svære taktile problemer eller psykisk sygdom. Derudover skal følgende kriterier være opfyldt: Andre tiltag i hverdagen skal være forsøgt: Ved voksne skal medicinsk behandling være velreguleret, og andre behandlingstiltag skal være afprøvet. Ved børn stilles ikke nødvendigvis krav om iværksat medicinsk behandling. Et kugle/kædeprodukt skal give et væsentligt bedre funktionsniveau i dagligdagen. Forhold omkring indsovning skal være i orden. Det pædagogiske miljø skal være passende. Forældrene/den voksne skal være indstillet på at medvirke til at følge op på kugledynens virkning - dels under afprøvning og dels efter ca. 1 års brug. Formål At dæmpe indre psykisk uro i løbet af døgnet ved at: Medvirke til en væsentlig bedre indsovning og søvn. At give barnet/den voksne et redskab til at kunne finde ro i løbet af dagen. Give barnet bedre muligheder for at klare de daglige udfordringer bl.a. i forhold til indlæring og koncentration, sociale relationer osv. Give barnet/den voksne bedre muligheder for at klare de daglige udfordringer bl.a. i forhold til indlæring og koncentration, sociale relationer (for voksne især i forhold til evt. egne børn), evne til at klare praktiske daglige opgaver, skole/job. Hvad kan borgere få hjælp til? Side 45 af 92

46 1 kugledyne/kædedyne + 1 inkontinensbetræk. Udskiftes efter konkret vurdering. 1 kuglepude 1 kuglevest 1 kuglestol Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Refundering af eventuelle lejeudgift inden bevillingen foreligger. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning 2 spørgeskemaer benyttes før, under og efter afprøvning. Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Der anvendes så få kugle/kædeprodukter som muligt; det tilstræbes, at det valgte produkt dækker så bredt som muligt. Før endelig bevilling vil der foregå en afprøvning, som regel over 14 dage Kun ved særlige forhold kan en kuglestol bevilliges. Side 46 af 92

47 Kørestole: Elkørestole med joystick til inden- og udendørs brug Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion og borgere med nedsat funktion i arme/overkrop i en grad, at manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt. Derudover skal følgende kriterier opfyldes: Der skal være tale om et dagligt behov. El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet. El-kørestolen skal i væsentlig grad kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at benytte el-kørestolens funktioner på forsvarlig vis. Borgere, der har et kendt misbrug, kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. Der skal være mulighed for at opbevare el-kørestolen indendørs. Formål At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion ved at give borgeren mulighed for at færdes selvstændigt, eller ved hjælp af ledsager, i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Hvad kan borgere få hjælp til? Billigst og bedst egnede model På baggrund af vurdering af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter. Hastighed og aktionsradius. Affjedring. Specialtilpasning. Tilbehør. Reparationer herunder udskiftning af batterier. Side 47 af 92

48 Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Drift. Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Kørestolstaske. Bagageboks. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin. Ved reparation af elkørestol er der ikke altid mulighed for at kunne udlevere et erstatningshjælpemiddel. Side 48 af 92

49 Kørestole: Hjælpemotor til manuel kørestol Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere som er afhængige af kørestol til udendørs brug og på grund af nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at manøvrere en manuel eller en elektrisk kørestol. Borgeren har et væsentligt behov i dagligdagen for at deltage i aktiviteter, hvor hjælpemotor er nødvendig. Det er en forudsætning, at der er pårørende / hjælper, som har tid og kan magte at køre med borgeren. Formål At kompensere for nedsat kraft hos en hjælper ved kørsel med en tung kørestol. At kompensere for den manglende evne til at færdes udendørs på egen hånd i kørestol. At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre borgeren udendørs i kørestol i forbindelse med daglige aktiviteter eller udendørs ture generelt. Hvad kan borgere få hjælp til? Hjælpemotor monteret på manuel kørestol. Reparation. Udskiftning af batteri. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig vedligeholdelse. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Side 49 af 92

50 Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Hjælpemotor kan være tung at af- og påmontere. Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at køre kørestolen med hjælpemotor påmonteret. I ganske særlig tilfælde kan der være behov for en ekstra kørestol til brug for hjælpemotoren. Side 50 af 92

51 Kørestole: Manuelle - komfort Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med ophævet gangfunktion, som samtidig har behov for at skifte siddestilling i løbet af dagen, og som har brug for speciel kropsstøtte. Derudover gælder følgende kriterier: Borgeren har behov for særlig komfort og kan have behov for korrektion af siddestillingen Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en aktiv eller standardkørestol kombineret med en hvilestol. Komfortkørestol kan ikke bevilges, som alternativ til at hvile i seng Komfortkørestol kan ikke bevilges udelukkende pga. forflytning med lift. Formål At kompensere for en ophævet gangfunktion, og tilrette siddestilling, så borger har mulighed for at deltage i dagligdags aktiviteter. Hvad kan borgere få hjælp til? Manuelle kørestole med kip. Specialtilpasning. Tilbehør. Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt, uanset antal kørestole. Dokumentation skal foreligge. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Side 51 af 92

52 Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Det kan være nødvendig at fjerne dørtrin og udligne niveauforskel ved yderdør. Side 52 af 92

53 Kørestole: Manuelle - standard Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion, hvor behovet ikke kan dækkes ved hjælp af transportkørestol Formål At kompensere for en ophævet gangfunktion og derved at øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet, og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Hvad kan borgere få hjælp til? Specialtilpasning. Tilbehør. Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt, uanset antal kørestole. Dokumentation skal foreligge. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Side 53 af 92

54 Pris Ydelsen er et gratis udlån. Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Særlige forhold Det kan være nødvendig at fjerne dørtrin og udligne niveauforskel ved yderdør. Hvis stolen skal løftes ind/ud af bilen, kan der tages hensyn til stolens vægt Side 54 af 92

55 Kørestole: Manuelle transport Service Hjælpemidler Lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Målgruppe og kriterier Borgere med nedsat gangfunktion, hvor der er et væsentlig behov for at komme til aktiviteter ud af hjemmet. Formål At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet med ledsager og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Hvad kan borgere få hjælp til? Krydsramme stol. Standard tilbehør. Reparation. Hvad kan borgere ikke få hjælp til? Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Der ydes ikke hjælp til produkter der er anskaffet før bevilling. Leverandører Kommunens leverandør. Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler. Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg. Pris Side 55 af 92

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Hillerød Kommune Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Ældre og Sundhed; Visitation og Hjælpemidler lbla 01-01-2012 Forord De sagsbehandlende ergoterapeuter i Hillerød Kommune har indført og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften Side 1 af 11 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede

Læs mere