Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag"

Transkript

1 et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag

2

3 et godt liv med kronisk sygdom

4

5 Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag

6 Bianca Solveig Stjerne FÅ DIG ET LIV ET GODT LIV MED KRONISK SYGDOM 2013 Bianca Solveig Stjerne og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forord: Sofia Manning Indledende kapitel: Carsten Simonsen Forlagsredaktion: Tine Stoltenberg Lekdorf/Anne Frovin Grafisk layout: Louises design/louise Glargaard Perlmutter Grafisk tilrettelæggelse og sats: Louises design/lone Bjarkow Omslag: Alette B/Alette Bertelsen Sat med Minion Pro og Scout 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLD Forord af Sofia Manning Om kronisk sygdom og smerte af Carsten Simonsen Indledning Min egen historie Wake-up-call Accept af det, som er Målsætning og handling Forhindringer der findes altid en vej Svære følelser feel, deal, heal Mindfulness det er nu, at det er nu Tankens kraft slip de mentale lænker God kommunikation Cand.selvhjælper Ti gode vaner til en bedre hverdag med smerter Afspænding kom ned i kroppen Pårørende Sandheden om frygt Når en dør lukkes, åbnes en ny Ti hemmeligheder bag et godt liv med kronisk sygdom Tak Litteratur og relevante adresser

8

9 FORORD At leve med en kronisk tilstand og endda med en kronisk smerte, er på én gang uhåndgribeligt og svært at fatte. Alligevel formår Bianca Solveig med denne bog at få læseren til at forstå, hvordan et liv med kronisk sygdom må føles. Når du som Bianca Solveig må indse, at dit liv fremover skal leves hånd i hånd med kronisk sygdom, begynder en anden livsvej at tegne sig, end den du måske havde forestillet dig og drømt om. Mange spørgsmål melder sig: Hvordan skal mit liv nu blive? Kan jeg alligevel få et godt liv? Hvad skal jeg sige farvel til? Hvad med alle mine drømme? Det, der er så smukt ved Bianca Solveigs bog, er, at hun har taget alt det svære og på ægte vis formået at integrere det i sit liv. Hun har fundet gaven og ressourcerne i en livshistorie, der ikke blev, som hun havde forestillet sig. På fineste vis formår hun at dele sin indre heltinde med os, når hun tager os med på sit livs sværeste rejse og tilmed har overskuddet til at dele ud af sine dyrekøbte erfaringer til inspiration for andre, der står i en svær situation. Bianca Solveigs bog er en livgivende og inspirerende fortælling til alle, der har kronisk sygdom inde på livet. Men også til alle os andre, som trænger til at blive mindet om, hvorfor livet er værd at danse med også når det er svært. Sofia Manning coach, kursusleder og forfatter FORORD 7

10

11 OM KRONISK SYGDOM OG SMERTE Det at kunne føle smerte er en vigtig beskyttelsesfunktion af kroppen. Det, at noget gør ondt, er et signal fra pågældende sted i kroppen om, at noget er ved at være overbelastet i en sådan grad, at der kan opstå eller allerede er opstået skader på stedet. Vi ville ikke kunne overleve uden vores smertesans. Vores krops følesans, herunder at kunne føle smerte, er hele tiden med i beskyttelsen af vores muskler, led, sener, indre organer m.m. Her er der et klart formål med smerterne, nemlig at beskytte kroppen mod overbelastning. Kroniske smerter Selve ordet kronisk er ifølge Nudansk Ordbog defineret som noget længerevarende eller varigt. Altså langvarig eller varig smerte. Der er forskellige definitioner af kronisk (smerte). Forfatteren af denne bog, Bianca Stjerne, anvender den almindeligt brugte definition: En smerte er kronisk, når den har varet tre-seks måneder. Man kan undre sig over, hvorfor denne tidsramme er valgt. Et bud kan være, at i perioden fra smerten opstår til tre-seks måneder efter, vil kroppens egen helingsproces være gennemført. De fleste medicinske og/eller kirurgiske tilbud vil sandsynligvis da være afprøvet. De smerter, der på dette tidspunkt stadig er tilbage hos personen, har det således ikke været muligt at fjerne. Personen har nu kroniske smerter. OM KRONISK SYGDOM OG SMERTE AF CARSTEN SIMONSEN 9

12 I videnskabelig henseende tales om, at kroniske smerter opstår som følge af en overstimulering af det smertesignalerende system. Med andre ord kan det forklares, som at det smertesignalerende system kommer i en slags selvsving, forstærkes og ikke returnerer til et normalt leje igen, når skaden er helet, eller belastningen er væk. Ved kroniske smerter er der tale om, at det smertesignalerende system er aktivt hele tiden eller en stor del af tiden. Selvom der kun kommer almindelige sansninger fra et givent sted i kroppen, så tolkes det i hjernen som smertesignaler. Denne fejlsansning sker blandt andet som følge af omstrukturering af nervefibre, aktivering af såkaldte relæstationer til transmittering/overførsel af smerteimpulser i rygmarven m.m. Der er tale om, at det smertesignalerende system er hyperaktivt. Jeg vil ikke komme yderligere ind på disse meget komplicerede processer, hvor mange forskellige systemer er inddraget og gensidigt påvirker hinanden. At leve med kroniske smerter er en krævende udfordring for alle mennesker. Det er en meget belastende tilstand både fysisk og psykisk at have smerter hele tiden. Man udtrættes fysisk og psykisk ved konstant at være i stresstilstand. Man kan sige, at smerter i kroppen påvirker hjernen, og ligeledes påvirker oplevelsen af smerter og deres følgevirkninger kroppen. For overskuelighedens skyld vil jeg fremover bruge ordet hjerne både i egentlig forstand, men også dækkende begrebet psyke (forstået som en persons måde at føle, tænke og reagere på). Når hjernen registrerer signaler fra kroppen, som den tolker som smerte, er hjernen programmeret til at tage sig af disse signaler, hvilket er trin 1. Man kan ikke få sin hjerne til at lade som ingenting før i andet trin så at sige. Trin 2 er, når smerten er registreret (trin 1), og man kan sige til sig selv: Der er ikke nogen fare på færde og fortsætte med at gøre det, man vælger at gøre. Mange mennesker med kroniske smerter stiller sig selv dette spørgsmål: Hvis der ikke er noget galt med det eller de steder i kroppen, der gør ondt, er smerterne så bare noget, der foregår i min hjerne? Til dette spørgsmål kan svares: Det er vigtigt at huske, at det er det smertesignalerendesystem, der overfortolker/fejlfortolker nerveimpulserne, og ikke noget din hjerne finder på. Et andet spørgsmål, der tit opstår, er: Hvordan kan jeg vide, om der er noget nyt galt i kroppen, eller det bare er de kroniske smerter, der er i aktivitet? Sva- 10 FÅ DIG ET LIV

13 ret på dette spørgsmål kan være: Brug din sunde fornuft og den viden, du har tilegnet dig om, hvordan din krop reagerer på forskellige belastninger. Det lyder måske som et svar, der er nemt at følge, men det er ikke helt så enkelt, som det lyder. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din egen læge. Jeg vil bede dig om at huske på, at vi i hele vores opvækst fra barn til voksen har lært at tage smerter alvorligt. Mange klienter kommer i tvivl igen og igen, om det, de gør, kan skade kroppen. Det er her din sunde fornuft og den tilegnede viden fra denne bog skal på banen. Bianca giver dig nogle udmærkede forklaringer, og hun giver dig forslag til forskellige øvelser til at mestre de psykiske og fysiske udfordringer, du har i dit liv med kroniske smerter. Smerter og søvn Smertesansningen, som beskrevet i foregående afsnit, finder som sagt sted hele tiden, også når man sover. Mange med kroniske smerter har besvær med at falde i søvn og vågner typisk efter halvanden til to timer på grund af smerter og ømhed. Herefter oplever de besvær med at falde i søvn igen, og dette mønster gentager sig gennem natten. Den afbrudte søvn er udmattende for den enkelte. Søvn er delt ind i fire søvnfaser. Det er specielt søvnfase 4, der er sværest at komme ned i for personer med kroniske smerter. Det er i søvnfase 4, kroppen danner forskellige hormoner. Kroppen restituerer sig gennem søvnen. Hvis man får nok af den dybe søvn, vågner man typisk udhvilet. Søvn har en helbredende, forebyggende og genopbyggende funktion. Det er desværre sådan, at mange personer med smerter ikke opnår dette udbytte. På denne baggrund giver det god mening at værne om sit sovemiljø og mønster. Lav dig et fast, hyggeligt ritual, inden du skal i seng, så forbereder du hjernen og din krop på, at den skal sove. Anskaf dig en god seng, brug gerne mange puder, så du kan lægge dig komfortabelt. Brug eventuelt afspænding til at falde i søvn på, og gentag gerne afspændingen i løbet af natten, hvis du vågner op. Vær opmærksom på, at når man er i underskud af søvn, kan man være tilbøjelig til at reagere mere aggressivt på udfordringer, og man kan ikke overskue OM KRONISK SYGDOM OG SMERTE AF CARSTEN SIMONSEN 11

14 og rumme så meget, som hvis man er udhvilet. Ved underskud af søvn er man typisk mere unuanceret (har kort lunte) i det, man egentlig vil. Der er tale om, at kroppen er i en stresstilstand, Ikke bare på grund af smerterne, men også fordi man ikke får sovet så dybt, så man bliver udhvilet. Det påvirker mennesket psykisk at leve med kronisk sygdom Der er ingen tvivl om, at ens livskvalitet påvirkes af at leve med en kronisk sygdom/med en kronisk lidelse. Hvor meget man påvirkes afhænger af, hvordan situationen tackles af den enkelte og de pårørende. Det handler om, hvor begrænsende eller belastende det er for personen at have disse sygdomme eller at være udsat for disse lidelser. Personens sygdomsopfattelse står her centralt. Mennesker med en sygdom vil skulle tilpasse sig deres sygdom. De områder, der udfordres, er: Identitet den etiket eller de symptomer, som den enkelte tillægger sygdommen. Årsag de forklaringer, personen har, på sygdommens opståen og udvikling. Tidslinje de tanker, personen har, om sygdommens tidsmæssige udvikling. Konsekvenser personens opfattelse af, hvor alvorlig sygdommen er i form af, hvilke konsekvenser den har. Helbredelse/kontrol personens opfattelse af mulighederne for helbredelse eller kontrol af sygdommen eller dens symptomer, dels egen mulighed for at øve indflydelse, dels behandlingens effektivitet. Forståelse personens opfattelse af, hvad sygdommen drejer sig om. Emotionelle repræsentationer personens følelsesmæssige reaktioner i forhold til sygdommen, for eksempel tristhed, vrede, angst. Ovenstående områder er vigtige at tage i betragtning i behandlingen af personer med kroniske sygdomme. I Biancas bog vil du som læser blive udfordret på disse områder og have mulighed for at udvikle en mere indholdsrig og givende måde at leve dit liv på. 12 FÅ DIG ET LIV

15 I selve reaktionen på begrænsningerne spiller forskellige faktorer ind. Af disse kan nævnes den enkeltes alder, køn, tidligere fysiske aktivitet samt den psykiske tilgang til livet. Endvidere er det også individuelt, hvorledes man forholder sig til disse spørgsmål: Hvad vil det sige at være rask? Hvad vil det sige at være syg? Hvad vil det sige at have et godt helbred? Hvad vil det sige at have et godt liv? Hvad vil det sige at have en given sygdom, som man måske ikke kan se? Eller måske flere sygdomme? Hvad vil det sige at leve sundt? Og hvad betyder det for dig? Svarene på disse spørgsmål vil jo også være forskellige, alt efter hvem man er. Man kan godt leve sundt og føle sig rask, selvom man er syg i lægelig forstand, og man kan synes, at man har et godt liv med et dårligt helbred, selvom man ikke er syg i lægelig forstand. Det er væsentlige spørgsmål at stille sig og tale om med sin partner eller en god ven. Disse samtaler kan være med til at definere, hvordan du vil og kan leve dit liv med kroniske smerter. Ovenstående viser klart, at der er adskillige områder i en persons liv, der udfordres ved sygdomme af kronisk karakter. For at få et mere indholdsrigt liv med kroniske smerter vil det være relevant og mentalt berigende både at udfordre og udforske disse områder. Man kan selv gøre noget for at forbedre situationen Der er altid noget man kan gøre for at få det bedre. Det handler om at tage fat i livet og leve det på en anderledes måde. Noget af det første, man skal i gang med, er at tænke over og lære sig, hvordan og hvor ens kræfter og energi skal bruges. Her tænkes både fysisk, psykisk og socialt. Nogle bliver handlingslammede, når de oplever begrænsninger i deres udfoldelser. Mange bruger de samme strategier til håndtering af deres ændrede OM KRONISK SYGDOM OG SMERTE AF CARSTEN SIMONSEN 13

16 situation, som de brugte, før de oplevede at have begrænsninger. Mange oplever, at disse strategier ikke virker mere. Det gælder om at tilegne sig nogle flere og også nye færdigheder. Bianca fortæller eksempelvis om netop dette: I kapitel 2: Accept af det, som er, hvor accept ikke skal forstås som at give op, at affinde sig med, men i stedet finde nye og bedre veje frem i livet. I kapitel 3: Målsætning og handling er der to vigtige elementer i spil. Du skal lave en målsætning, der er realistisk = giver succes, og du skal handle på denne målsætning, så handlingen føres ud i livet, og du føres ind i livet igen. Det kan være en stor opgave, men husk, at det, der skal til, for at det bliver en succes, er, at opgaven deles op i mindre og overkommelige opgaver. Hellere gå efter en lille succes end at få en fiasko ved en for stor opgave. Biancas lille sindsro-bøn (side 36) siger det efter min mening så klogt og respektfuldt. Og nu er det så tid til, at du kommer i gang med at leve dit liv, at få flere oplevelser og refleksioner ind i dit liv. Noget af det første, der skal ske, er, at du beslutter dig for at erobre dit liv tilbage fra smerterne, trætheden og tristheden. Bianca giver med sin bog kapitel for kapitel en mulig anvisning til et mere indholdsrigt liv for dig, som læser. Bianca har selv gennemlevet de forskellige elementer beskrevet i kapitlerne, og jeg mener, at teksten afslører, at hun ved, hvad der er vigtigt for at komme videre med det dejlige, men til tider besværlige og udfordrende liv. Carsten Simonsen cand.psych., privatpraktiserende psykolog Du kan hente mere viden her: Eriksen, Jørgen et al. (2000). Praktisk klinisk smertebehandling. Munksgaard. Jobson et al. & Moss-Morris et al. (2005). I Marianne Bache & Bente Østerberg (red.) At være i verden med kronisk sygdom. Dansk Psykologisk Forlag. 14 FÅ DIG ET LIV

17 INDLEDNING Vi vælger ikke selv de kort, vi får på hånden, men vi bestemmer selv, hvordan vi vil spille dem. Sygdom vender op og ned på det meste af vores liv. Det er ikke kun smerterne og sygdommen, vi skal lære at leve med, men også de vilkår, sygdommen fører med sig. Og hold op, hvor kan det være svært, og desværre findes der ikke noget quick fix til at lære at leve med sygdom. Og heller ikke nogen mirakelpille, vi kan tage for straks at blive raske. At ændre noget til det bedre er et valg for livet, det er ikke et quick fix. Min erfaring siger mig, at vi faktisk har mange ting til fælles, uanset hvilken kronisk sygdom vi lever med. Vi er alle enere på forskellige steder i livet og ikke mindst i vores sygdomsforløb, men en ting, vi alle har til fælles, er, at vi typisk har de samme bekymringer. Måske mener du ganske enkelt, at det, at du er blevet syg, ikke er retfærdigt og det kan du have ret i. Men uanset om det er retfærdigt eller ej, må du hjælpe dig selv. Jeg håber, at denne bog kan være startskuddet! INDLEDNING 15

18 Hvem er bogen skrevet til? Bogen er for alle kronikere og deres pårørende. Uanset om du har sklerose, kroniske smerter, stress, fibromyalgi, gigt, hjerte-kar-sygdomme, astma, muskelog skeletlidelser, diabetes, migræne, allergi eller en anden kronisk sygdom, så er bogen til dig. Hvad du kan forvente dig af bogen Et wake-up-call og et kærligt spark bagi. En tag-selv-buffet af inspiration og værktøjer til at blive en god selvhjælper, så du lærer at tackle dine daglige udfordringer. Større selvindsigt og mulighed for at tage ansvar for dig selv, din sygdom og dit liv. Al min viden og mine erfaringer serveret på et sølvfad. Opskriften på at sætte sig mål og nå dem. Bogen er en arbejdsbog og en opslagsbog, hvor du kan gå tilbage eller hoppe frem til det kapitel, du finder relevant for dig, lige så tit du vil, og du kan læse kapitlerne igen og igen. Du vil opnå en bedre evne til at mærke dig selv og dine behov, at identificere negative tænker og håndtere negative følelser. Og endelig vil du blive provokeret, inspireret og se dit liv med nye øjne. Hvorfor jeg skriver denne bog Bogens råd og øvelser er alle udsprunget af mine egne erfaringer, personlige såvel som professionelle. Jeg er hverken læge eller psykolog. Jeg er ligesom dig kronisk syg og har efterfølgende uddannet mig til at undervise i selvhjælp. Efter at jeg havde fået min egen diagnose, efter lang tids søgen og mange frustrationer og dog med modvilje mod at kaste håndklædet i ringen stødte jeg ind i et spørgsmål, der inspirerede mig så meget, at det blev starten på et nyt liv for mig og starten til denne bog. 16 FÅ DIG ET LIV

19 Mit håb er, at denne bog vil hjælpe dig eller i det mindste inspirere dig og vise, at du ikke er alene, men også at der findes mange værktøjer og veje til et godt liv med sygdom, måske endda ud af sygdom. Nogle behandlere mener, at man kan gøre sig selv rask. Jeg er hverken enig eller uenig. Jeg er ikke blevet rask, men er blevet meget stærkere fysisk og psykisk. Især når jeg tænker på, at jeg for bare tre år siden ikke kunne komme ud af sengen for smerter, og at jeg i dag maler, laver musik, træner og ser lyst på fremtiden. Alle de værktøjer, jeg har brugt, får du her serveret. Du kan nemlig ligesom mig selv vælge, om du vil leve et passivt eller aktivt liv med sygdom. Hvis du lever passivt, bliver dit liv mindre og mindre. Er du aktiv, bliver du en god selvhjælper og finder nye veje og nye måder. Hvis du er blevet nysgerrig og har lyst til at læse mere, vil jeg fortælle dig, at jeg stødte på følgende spørgsmål, som ændrede alt for mig: Hvis dit liv om et år ser ud på samme måde som i dag, hvordan vil du så have det med det? Du er ikke alene Føler du dig til tider alene? Måske endda ensom? Det er nemt og normalt at føle sig alene og ensom, også selvom vi har masser af mennesker omkring os. Følelserne dukker typisk op, når vi mærker, at vi er anderledes end andre omkring os, og at vi har nogle andre bekymringer og udfordringer. Måske vil du kunne genkende dig selv i nogle af disse tanker: Jeg er bekymret for fremtiden hvordan former den sig? Hvordan skal jeg forsørge mig selv, min familie? Får jeg nogensinde et job, jeg kan klare? Mine venner får børn, jeg ønsker mig også børn, men kan jeg klare det? Kan jeg være en god mor for de børn, jeg har? Kan jeg være den far for min søn, som han fortjener? Hvad tænker andre om mig? Jeg kan ikke træne mere hvordan skal jeg slutte fred med min krop? Jeg har mistet min identitet, hvem er jeg? INDLEDNING 17

20 Får jeg nogensinde en kæreste? Jeg er ikke ligefrem hende, man går lange ture med, og hvem vil ikke hellere have en rask kæreste? Får jeg en familie? Vil min mand/kæreste hellere have en rask kvinde? Findes der en kur mod min sygdom, jeg har overset? Bliver jeg hjælpeløs en dag og afhængig af andre? Ender jeg i en kørestol? Nu hvor jeg er blevet førtidspensionist, hvad skal jeg så bruge min tid på? Min familie forstår ikke min sygdom, hvad skal jeg gøre? Mine veninder og venner falder fra, ender jeg med at være helt alene? Jeg kender ikke min krop mere, den har ændret sig. Hvorfor mig? Hvad sker der, når jeg bliver ældre, når min krop allerede i dag føles som en 90-årigs? Får jeg flere smerter? Hvordan får jeg det hele til at hænge sammen? Det belaster min familie og vores økonomi, hvordan skal det hele gå? Jeg har ikke råd til medicin og behandlinger. Jeg er fanget i systemet, hvad skal der blive af mig? Min sagsbehandler behandler mig som et nummer. Når min kone og jeg handler, så kan jeg ikke engang bære poserne hjem. Jeg føler mig ikke som en mand mere. Jeg er som en tikkende bombe, og jeg bliver vred på mig selv over min opførsel og mine urimelige udbrud. Hvor længe holder min mand mon til det her? Hvad med min familie jeg ender med at støde alle fra mig med min korte lunte. Misundelsen gnaver i mig, på grund af alt det, jeg ikke kan, som andre kan. Skal jeg i arbejdsprøvning? Der er så mange i fleksjob og på førtidspension, og det er så svært at få. Jeg føler mig alene og unormal. Jeg hader min krop. Jeg er bange for, at min depression vender tilbage. Skal jeg til at gøre brug af hjælpemidler? 18 FÅ DIG ET LIV

21 Jeg føler ikke, at der er nogen, der forstår mig, for man kan jo ikke se, at jeg har ondt. Jeg har så dårlig samvittighed over for min familie, når de hjælper mig så meget. Min selvtillid er væk, og jeg føler ikke, at jeg er noget værd. Min diagnose er ikke særlig populær i kommunen, hvorfor vil ingen hjælpe mig? Er jeg stadig værdifuld, når jeg ikke kan yde mere? Hvis jeg får en kæreste, hvad vil hans familie så tænke om mig? Vil svigermor synes, at jeg er god nok til hendes søn? Ender jeg som en bitter kvinde, som ingen vil være sammen med? Kan du genkende nogle af disse tanker? Du har sikkert også en masse andre tanker, som ikke står skrevet her. Du skal bare vide, at du ikke er alene. I denne bog vil du lære at få styr på alle dine tanker og bekymringer. Kort fortalt, så bekymrer vi os om ting, der ikke er sket, og som måske aldrig sker. Som Mark Twain sagde det: Jeg har haft mange bekymringer i livet, men de fleste af dem blev ikke til noget. Men alt det skal du nok lære meget mere om senere i bogen. Mød andre i samme situation som dig her i bogen I løbet af bogen vil du møde en håndfuld modige kronikere og pårørende, som gerne deler deres historier, tanker og erfaringer fra et liv med kronisk sygdom. De medvirkende er anonyme, og jeg har ændret deres navne. Inden du går i gang Vær tålmodig, venlig og mild mod dig selv på vejen. Denne bog er ikke en mirakelpille. Og alligevel vil du opleve det ene mirakel efter det andet, når du begynder at bruge de forskellige værktøjer. Forandringer vil som regel give anledning til ubehagelige følelser. Jo større forandringen er, jo værre kan frygten og følelserne være. Du lærer af at begå fejl. At begå fejl er simpelthen en væsentlig del af det at lære, og derfor skal du tage dine fejl til dig. Giv slip på drømmen om perfektion INDLEDNING 19

22 det er meget mere tilfredsstillende og givende at være et ikke-perfekt menneske. Der er ikke ret meget, der er sikkert i denne verden. Du kan ikke engang være sikker på at være i live i morgen. Derfor er der ingen af os, der kan være sikre på at nå vores mål. Men én ting er sikkert og vist: Hvis vi ikke gør et forsøg på at nå dem, lykkes det i hvert fald ikke. En balancegang Det er vigtigt at finde en balance, når du er i forandring. Lad være med at have urealistiske forventninger til dig selv og sige, at du ALDRIG nogensinde vil give efter, for eksempel for din trang til chokolade. På den måde spænder du ben for dig selv, for selvfølgelig vil du det. Jo mere forbudte tingene er, jo mere vil vi have dem. Du vil falde i den ene gang efter den anden i løbet af livet. Men husk, at så snart du bliver opmærksom på det, kan du handle. Husk at tage små skridt. Det er vigtigt kun at tage fat på enkelte områder ad gangen, for hvis du prøver at lave for mange forandringer på én gang, bliver du sandsynligvis bare overvældet og dropper det hele. Den gode nyhed er, at når du begynder at ændre en del af dit liv, smitter det af på de andre dele der sker en form for dominoeffekt. Som sagt vil forandringer som regel give anledning til ubehagelige følelser. Jo større forandringen er, jo værre kan frygten og følelserne være. Du kan være hjemsøgt af tvivl, nervøsitet, usikkerhed, frygt og mangel på selvtillid og alligevel handle på trods af disse følelser. Uanset om du kommer på afveje, kan du altid komme på rette spor igen. Hvad ønsker du at få ud af denne bog, og hvorfor sidder du med den i hånden nu? 20 FÅ DIG ET LIV

23 Skriv her, hvad du ønsker dig af bogen, og hvorfor du gerne vil læse videre: INDLEDNING 21

24 Jeg skal gøre opmærksom på, at denne bog skal ses som en støtte og et inspirationsværktøj, og at den aldrig må erstatte rådgivning og eller pålæg fra læger, psykiatere, psykologer og andre professionelle rådgivere. 22 FÅ DIG ET LIV

25 KAPITEL 1 MIN EGEN HISTORIE Som 21-årig blev jeg ud af det blå ramt af føleforstyrrelser og smerter i overkroppen. De har lige siden været mine tro følgesvende, og de har endda inviteret deres venner med: træthed, energimangel, kognitive forstyrrelser, depression og mange flere symptomer. Jeg er 29 år i dag og har de sidste syv år været en tur i helvede og retur. Seks år efter at det hele startede, fik jeg diagnosen fibromyalgi og hypermobilitet. Igennem mit sygdoms- og udredningsforløb har jeg søgt så mange forskellige steder efter en mening og efter noget, der kunne lindre. Jeg ved ikke, hvad jeg har ledt efter. Jeg ved heller ikke, om jeg har fundet det, men jeg har fundet en masse retningslinjer til, hvordan mit liv kan give mening for mig. Jeg har fundet metoder til, hvordan jeg kan se fremad i stedet for at se tilbage og savne mit gamle liv. Bogen her startede som en liste, som jeg kunne læse hver dag, så jeg ikke glemte alle de ting, jeg har lært gennem mit sygdomsforløb. Det begyndte som en liste med de guldkorn, jeg har læst, og de erfaringer og den inspiration, der har givet mig åbenbaringer. Jeg har skrevet det hele ned, fordi jeg, som du måske også gør, hurtigt glemmer de ting, der er gode for mig, og falder tilbage i gamle vaner eller tankemønstre. Motivationen for at skrive denne bog er at fortælle, at det er muligt at leve et godt liv trods kronisk sygdom. Jeg har prøvet det på egen krop, og det, du kan læse i denne bog, er mine ingredienser til en opskrift på et godt liv. Jeg har gjort det til min mission at sprede budskabet om aktiv selvhjælp. Igennem mit arbejde har jeg mødt så mange mennesker og set så store forandringer hos mennesker, der har haft de rette værktøjer. Jeg vil så gerne give det MIN EGEN HISTORIE 23

26 videre, som jeg ved, virker. Jeg ville ønske, at der havde været én, der havde taget mig i hånden, da jeg blev syg, og fortalt mig, at jeg ikke var alene, og havde givet mig håb. Ude i behandlerjunglen er der så mange, der vil hjælpe dig og gøre dig smertefri, og som lover at helbrede dig. Jeg har selv brugt en formue på alt lige fra fysioterapi til healing, fordi jeg var desperat. Og når man er desperat, kan man let blive udnyttet. Der er selvfølgelig også en masse gode behandlere derude, men den bedste behandler er faktisk dig selv. Du kan hjælpe dig selv. Da jeg blev en aktiv selvhjælper, fik jeg det bedre end nogen medicin eller fysisk behandling havde kunnet gøre for mig. Så lad os komme i gang! Bogen er spækket med øvelser, så du kan blive en god selvhjælper og tage ansvar for de kort, du selv sidder med på hånden, og derefter vælge at få det bedste ud af livet. En vigtig lektion, jeg har fået, er, at de blindgyder, jeg konstant er endt i, er en del af helheden og en vigtig brik i det store billede. Hvis du forestiller dig, at du ikke var blevet syg og bare havde levet videre for syv år siden, ville det så have været et ønskeliv? Det spørgsmål fik jeg af en coach for nogle år siden. Sådan havde jeg aldrig tænkt på min situation før. Jeg havde altid tænkt: Hvis jeg ikke var blevet syg, så havde alt været meget lettere og anderledes. Men helt ærligt kan jeg sige: Nej, jeg ville ikke ønske at leve det liv. Efterfølgende sagde min coach: Hvad skulle din krop så fortælle dig og lære dig? Hr. Kronisk sygdom Jeg vil gerne introducere dig for hr. Kronisk sygdom. Hr. Kronisk sygdom bruger jeg altid, når jeg holder foredrag eller arbejder i personlige forløb. Den måde, vi vælger at tage imod hr. Kronisk sygdom på, siger nemlig alt om, hvad det er, jeg gerne vil opnå med mit arbejde og ikke mindst med denne bog. Forestil dig, at det ringer på døren en sen aften, hvor du ikke venter gæster, og du når at tænke: Hvem kan det være, så sent på aftenen? Du går ud og åbner døren: Hej, jeg hedder hr. Kronisk sygdom, og jeg skal bo her, og der er ikke noget, du kan gøre ved det, og i øvrigt kan du ikke smide mig ud, siger 24 KAPITEL 1

27 han. Hr. Kronisk sygdom skubber til dig, går ind ad døren og indtager dit hjem. Der står du stadig i døråbningen og tænker: Hvad skal du? Hvem er du? Er du venlig at skrubbe ud af mit hus? Der er bare ikke noget, du kan gøre. Han er kommet for at blive. Du har nu to muligheder: Den første er, at du kan vælge at bruge al din energi på at skælde ud og være sur på hr. Kronisk sygdom dag ud og dag ind hvilket jeg gjorde i mange år, og hvilket kun gik ud over mig selv. Hr. Kronisk sygdom flytter nemlig ingen steder. Han roder og sviner bare dit hjem til, jo mere modstand du giver ham. Den anden er, at du kan blive venner med hr. Kronisk sygdom, lære at forstå ham, invitere ham på kaffe i ny og næ og acceptere, at han er der. På den måde bruger du mindre energi på noget, du ikke kan ændre. Han er der jo, men du bemærker kun hr. Kronisk sygdom en gang imellem, og for det meste passer han sig selv. Hvad vil jeg med denne historie? Jeg vil gerne endnu engang pointere, at du har et valg et valg, som gør, at du kan beslutte dig for at tage styringen over dit liv og ikke lade sygdommen styre dig. Der kommer ikke nogen og banker på din dør og redder dig. Så kom op af sofaen, og bliv en aktiv selvhjælper. Der er to primære valg i livet: at acceptere vilkårene, som de er, eller påtage sig ansvaret for at ændre dem. Denis Waitley (forfatterens oversættelse) MIN EGEN HISTORIE 25

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog.

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Indledning Hej kære læser Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Jeg hedder Kirsten og er en 24 årig blogger, som interesserer mig for selvkærlighed og personlig udvikling og det at få det bedste

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Information om træthed efter hjerneskade

Information om træthed efter hjerneskade Kommunikationscentret Information om træthed efter hjerneskade 1 2 Træthed er en hyppig følge efter en hjerneskade og kan udgøre et markant usynligt handicap. Træthed ses også efter andre neurologiske

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

en bog om angst, depression, stress og traumer

en bog om angst, depression, stress og traumer en bog om angst, depression, stress og traumer af Karen Glistrup Med forord af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Der, hvor Karen Glistrups fine lille værk især har sin styrke, er ved at åbne for

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere