Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014."

Transkript

1 - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget mørk sky i fremtiden m.h.t. til forsyningssikkerafgiften som indtil videre er skubbet lidt ud i fremtiden, med en tidshorisont på 1 til 2 år, dette vides god ikke med sikkerhed. Ved en eventuel indførsel af forsyningssikkerhedsafgift må vi forvente en prisstigning 60 kr. pr. Mwh fra 300 kr. pr. Mwh til 360 kr. pr. Mwh Resultatet og nøgletal Bestyrelsen betragter årsregnskabet for 2013 som tilfredsstillende. Det gør vi, da vi kom ud af 2013 med et regnskab, der udviste et overskud på 631 tkr., og dermed er 580 tkr. større end det budgetterede. Jeg vil prøve at forklare, hvorledes dette hænger sammen Der er især 4 elementer i årsregnskabet, der afviger fra det budgetterede. Det drejer sig om Større indtægter fra varmesalg Større udgifter til køb af brændsel Større udgifter til el, vedligeholdelse og øvrige produktionsomkostninger Mindre varmetab Vi budgetterede med varmesalg på Mwh. Men det faktiske MWh salg blev på d.v.s. et mersalg i MWh på eller mill. kr. Som I kan se, er prisstigningerne på halmen slået igennem på vores nøgletal. Prisen på halm er fra 2007 til 2013 steget fra 101 til 154 kr. pr. produceret MWh. Det er en stigning på 53 %. Desværre er der ingen tegn på, at priserne igen vil falde til tidligere tiders niveau. Bestyrelsen har en klar forventning om, at vi foreløbigt har set de værste prisstigninger på halm, og det burde derfor være realistisk, at vi et par år remover kan holde prisen på 300 kr. pr. MWh. De stigende energipriser er dog ens for alle varmeværker. Takket være vores dygtige personale har vi heldigvis, vanen tro, en høj

2 - 2 - halm procent, og derfor ligger Hadsten Fjernvarmeværk stadigt blandt de 5% billigste i landet. Varmeværkets gæld har igen fået et nyk nedad, i år med 4,1 mill kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver ned på kr. Det vil sige, at der er afbetalt ca kr. af gælden pr. andelshaver, siden vi købte den første af vores 2 nye halmlinjer i Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi denne udvikling med stor tilfredshed. Driften Med varme på byen hver dag, og en halmandel på 98,80 % kommer man ikke uden om, at driften har været tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, har der på driften været tre punkter, som især har afveget fra budgettet. Det ene er brændselskøb. Da det som tidligere nævnt har hat et større varmesalg har det været nødvendig at købe mere halm og gas end budgetteret, derfor har vi haft en forøget udgift på brændselskøb på 319 tkr. i forhold til budgettet for Det andet punkt er, at vi har haft merudgifter på el på 119 tkr., vedligeholdelse på 643 tkr. og øvrige produktionsomkostninger på 24 tkr. Endelig havde vi budgetteret med et ledningstab på linie med foregående år, på 25,55 % eller tkr. Det realiserede ledningstab i 2013 har, skal vi sige heldigvis, kun været på 20,52 % eller tkr., og har dermed givet en besparelse i forhold til budgettet på 790 tkr. Det mindre ledningstab i 2013 skyldes, at det har været muligt at sælge en større del af den produceret mænge varme. Ellers har driften stort set forløbet som budgetteret. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der været 1 større anlægsarbejder i 2013, nemlig renoveringen af Søndergade. I den forbindelse er der etableret en ringforbindelse til Ågade for at kunne forsyne Vestergadeområdet under renoveringen af Søndergade.

3 - 3 - Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 20 nye kunder i 2013.De 20 nye kunder er kommet fra 5 elopvarmede og 2 olieopvarmede huse, der har konverteret. De 13 sidste er nytilslutninger. Der resterer pr. 31/ olieopvarmede huse samt 164 el opvarmede huse i vores forsyningsområde. Det er fortsat ikke til at forstå, når olieprisen er så høj som den er, og forsat er stigende liter olie koster i dag tæt på kr., og det er cirka det samme, som det koster at opvarme et standardhus med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk. Det er nok ikke mange huse, der kan nøjes med liter fyringsolie til en fyringssæson, så vi kan da kun opfordre de sidste olieopvarmede til at konvertere til fjernvarme. Medarbejdere Vi har i 2013 sagt farvel til Keld og Eva, som har forladt os. Vi har i stedet ansat Niels og Heidi. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens arbejde har primært koncentreret sig om 3 områder. 1. Indsendelse af projektforslag vedr. etablering af fjernvarmeforsyning til Ginneruplund. 2. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 3. Etablering af fjernvarme til Selling. 1. Der er foråret 2013 indsendt projektforslag til etablering fjernvarmeforsyning til Ginneruplund, som er den nye udstykning øst for Skanderborgvej og syd for Gl. Sellingvej. Inkluderet i dette projekt er etablering af træpillekedel som dels skal supplere vores 2 halmkedler og dels producere varme i de perioder med lav belastning, og deraf følgende optimal udnyttelse af halmlinierne. Dette er godkendt af Favrskov kommune i 2013.

4 Bestyrelsen arbejder videre med projektet om udnyttelse af overskudsvarmen fra Lecaværket. De endelige aftaler for projektet forventes indgået i løbet af 2014/15. Væsentligt for bestyrelsen er, at vi får nogle garantier vedrørende den periode, vi kan forvente at modtage varme fra Hinge, således at vi kan være sikre på, at de investerede penge kommer ind igen. Der er bestyrelsens store håb at dette projekt bliver realiseret, således at vi kan hjælpe Lecaværket af med den produceret overskudsvarme, samt hjælpe Favrskov Kommune i deres CO-2 politik om formindskelse af CO-2 udledning, samt endelige at få én billig varme til Varmeværket forbrugere, et helt igennem grønt projekt til gavn for alle. 3. Vi har i 2013 haft ydereliger 2 møder med en gruppe borgere i Selling Forsamlingshus med henblik på, at undersøge mulighederne for at udvide Hadsten Varmeværks forsyningsområde. På mødet konstaterede vi en vis interesse blandt Sellingborgerne for muligheden for tilslutning til fjernvarmen. Bestyrelsen besluttede på det grundlag, at fortsætte med at undersøge mulighederne for forsyning af Selling med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk for at bidrage til opfyldelse af Favrskov kommunes strategiske varmeplan. Der er udarbejdet projektoplæg vedr. etablering af transmissionsledning til Selling. Bestyrelsen har dog besluttet, at der som minimum skal være en tilslutning på 50 % eller 104 forbrugere før projektet sættes i gang, og disse skal betale et årligt Selling bidrag på kr. over de første 10 år. Således kommer forbrugerne i Selling selv til at betale de indledende ekstraomkostning ved etablering af fjernvarmeforsyningen, og de eksisterende forbrugere i Hadsten Varmeværk kommer ikke til at betale for Sellings eventuelle tilslutning. Der vil tværtimod blive tale om en fordel for alle, idet vi så bliver flere om at betal de faste distributions- og administrationsomkostninger. Det er vore håb at Selling s borgere vil tage godt imod dette projekt, som vi vil arbejde videre med i Fremtiden Fremtiden ser, gennem vores optik endnu ganske lys ud. Vi har dog fået en stor udfordring i regerings nyeligt fremsatte lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift. Når denne formodentlig er fuldt indført i 2020 vil den komme til at koste ca kr. pr. forbrugere. Vi har derfor store forhåbninger til, at aftalen med Lecaværket vil bære frugt, således at vi ikke fremover vil være så afhængige af halmen, og har mulighed for reducerer

5 - 5 - påvirkningen fra regeringens forsyningssikkerhedsafgift, således at denne ikke får så stor indflydelse på fjernevarmeprisen fremover. Varmeprisen er i 2014 uændret 300 kr. pr. Mvh., og vi håber at kunne fastholde denne pris fremover. Bestyrelsen er således overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris. Afslutning Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Hvis det ikke havde været for deres opfindsomhed og arbejdsiver, havde vi ikke kunne holde varmeprisen uændret i 2013, som vi trods alt har formået. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores andelshavere. Vi håber, at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber, at det her er lykkedes, at give et overblik over de begivenheder, som har præget året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, at der er mange udfordringer at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere