Orientering Juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering Juni 2005"

Transkript

1 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 1

2 Orientering Juni år og still going strong Det er netop i år 35 år siden initiativet til etablering af fællesantenneanlægget blev taget. Medlemmerne, som var mødt frem på årets generalforsamling, gav bestyrelsen mandat til at gennemføre nogle af de største ændringer i foreningens historie (dog bortset fra opstarten i 1970). Bestyrelsen takker for den solide opbakning fra medlemmerne. Et udfordrende og travlt år er foran os Inden vi mødes til generalforsamling i 2006 vil der efter planerne være gennemført følgende projekter: 1. Anlægget vil blive renoveret / opdateret til 860 MHz i perioden september december Det kan ikke undgås at renoveringen vil betyde kortvarige afbrydelser af radio, TV og Internet. Nærmere information om tidsplanen for renoveringen vil blive udsendt efter sommerferien. 2. Der vil være indgået serviceaftale med ny antenneinstallatør. Nærmere information herom efter sommerferien. 3. Der vil være opkrævet et ekstra engangskontingent på kr ,- i november 2005 til delvis dækning af omkostningerne ved renoveringen (opkrævningen sker samtidig med den ordinære kontingentopkrævning). 4. Der gennemføres en vejledende brugerafstemning i oktober november 2005 med hensyn til opdeling af TV - programmerne i 2 eller 3 pakker. Nærmere information herom i oktober måned. 5. Der vil være en ny leverandør af bredbånd (74 kr. for 512/512 Kbit/s og 99 kr. for 2048/512 Kbit/s forbindelse), og der vil komme tilbud fra samme leverandør om mulighed for IP telefoni gennem kabelnettet. Nærmere information herom i februar / marts Den digitale Selector dekoder er af TDC Kabel TV opsagt til ophør fra december Der arbejdes på at skaffe et tilsvarende tilbud fra anden leverandør. Nærmere information herom i oktober/ november måned. 7. Medlemmerne vil med tilstrækkelige opbakning få mulighed for at vælge mellem 2 eller 3 pakker fra årsskiftet 2005 / Mere information herom i november måned inklusiv mulighed for valg af den programpakke du ønsker. 8. Anlægget vil være klar til det nye danske digitale sendenet når det starter ultimo 2005 / primo Der vil blive udsendt en række medlemsorienteringer gennem hele dette forløb jfr. de foranstående punkter, og der vil blive meget information på foreningens hjemmeside og Infokanalen. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 2

3 Bestyrelsen sammensætning efter konstitueringen Formand Kai Nielsen, Højager Næstformand Svend Nielsen, Belsager Kasserer Lene Sørensen, Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann, Stolpeager Bestyrelsesmedlem Henrik Hobel, Knoldager Bestyrelsesmedlem Ove B. Nielsen, Bredager Bestyrelsesmedlem Benny Olufsson, Højager Suppleant Niels Mejdahl, Lundager Suppleant Rachied Bouziyane, Højager Suppleant Helle Holm, Stolpeager Registreret Revisor Lasse Svensson, Karlslunde Strandvej Kritisk revisor Jens Holm, Godsager Revisorsuppleant Otto Pedersen, Krogager Referat og materiale fra generalforsamlingen Denne medlemsorientering indeholder referat fra foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2005, den mundtlige beretning, og uddrag af den præsentation som blev givet på generalforsamlingen, Det ny FDA foreningens visioner om fremtidens FDA = Foreningen af Danske Antenneanlæg, Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 (Uddrag om: Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg). Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 25. april 2005 kl på Krogårdskolen 1. Valg af dirigent Formand Kai Nielsen bød velkommen til de 90 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen samt de øvrige fremmødte familiemedlemmer. Kai Nielsen glædede sig over, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen, som i år blev afholdt i festsalen på Krogårdskolen (hvor der er mere plads end i Greve Borgerhus). Det første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog foreningens tidligere formand Aksel Christensen, som tidligere gennem mange år har boet i vor forening. Der var ikke andre forslag til. Aksel Christensen blev valgt med stor akklamation. Aksel Christensen takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med skriftligt varsel pr. bud mindst 14 dage før afholdelsen. Indkaldelsen indeholdt de i 14 nævnte punkter til en dagsorden for generalforsamlingen, herunder årsregnskab for 2004 samt budget for Dirigenten kunne endvidere konstatere, at generalforsamlingen blev afholdt i Greve kommune og inden udløbet af april måned jvf. foreningens vedtægter 12 og 13. Det blev endvidere konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes 16. Alle fremmødte godkendte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 3

4 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Herefter gav aftenens dirigent Aksel Christensen ordet til foreningens formand Kai Nielsen, som afgav følgende beretning for det forløbne forenings år: (Bemærk kære læser: Mundtlig beretning, præsentation, Det ny FDA og lovbekendtgørelse findes på siderne EFTER dette referat, fra side 8 og frem) Kommentarer til formandens / bestyrelsens beretning. Efter den omfattende beretning, som Kai Nielsen fremlagde, var spørgelysten stor blandt de mange fremmødte. Flere stillede spørgsmål til hvordan prisen på de 2 modtagne tilbud angående udbygning af vort anlæg til 862 MHz kunne være så forskellige. - Kai Nielsen kunne fortælle, at den ene leverandør havde valgt, at der skulle nedgraves/udskiftes ca. 6 km. kabel; den anden leverandør ville opsætte væsentlig flere forstærkere i vor forening, end dem vi har i dag, så det nuværende kabelnet fortsat kan anvendes. Vor forening har checket den billige løsning i andre foreninger, og finder den fuldt anvendelig. Flemming Røjleskov: Vil en evt. ny leverandør også overtage garanti og service på det udbyggede anlæg. Formanden: Ja. Lilly Gjelstrup: I avisen advarer man mod IP-telefoni, det kan give problemer med alarmsystemer. Minet: Ved anvendelse af Skype IP-telefoni på PC kan man nu fortsat beholde sit eget telefonnummer, kan man også det på den IP-telefoni, som bliver indført i vor forening. Kai Nielsen: Ja det er en af de mange services, der vil blive tilbudt. Lars Bo Jørgensen (ansat hos Dansk Bredbånd, leverandør til NESA): Hvad er Digginets max. Kapacitet, som tilbydes medlemmerne? Kai Nielsen: 4000/512 Kbit/s. Lars Bo Jørgensen: 4000 Kbit/s er ikke ret meget til fremtidens TV, siger de i mit firma. Kai Nielsen: NESA tilbyder i dag en tilsvarende hastighed men til en pris på 395 kr. ved ca tilsluttede brugere, altså mange gange mere end det vi med det nye tilbud kan levere Internet for. Kapaciteten kan endvidere ændres ved nye behov. Lars, Stolpeager 33 (ansat hos TDC): Har bestyrelsen sammenlignet priserne/produkterne på TV udbygningen? Har man undersøgt andre leverandører? Og har man undersøgt en evt. sammenlægning med Hundigegård, som får TV fra Ishøj? Kai Nielsen: Vi har haft kontakt med mange leverandører og andre antenneforeninger, så vi kender godt priserne på udbygning. Hundigegård fik fra starten en udbygning på 862 MHz, fordi de etablerede TV mange år efter Eriksminde. Eriksminde har været i forbindelse med Hundigegård et utal af gange, fra ca. det tidspunkt vi etablerede vort anlæg. I de første mange år ønskede de slet ikke at involvere sig i et fællesantennesystem i deres forening. Senere blev der etableret en selvstændig forening, som ikke havde relationer til grundejerforeningen. Denne forening ønskede heller ikke en tilslutning til Eriksminde. For øvrigt betaler de mere for TV end vi gør i Eriksminde. TDC ønsker for øvrigt nu, at alle deres kunder skal betale samme (højere) pris i hele landet. Hans Kejser: Foreslog at en del af foreningens formue på kr. bruges til udbygningen. Lars Bo Jørgensen: Digginets forbindelse på 2000 Kbit/s er fantastisk billigt Kai Nielsen: det skyldes udviklingen, billigere komponenter og større konkurrence. Hr. NN: Måske skal der igen opraderes om 10 år på det tidspunkt med fiber! Åge Frandsen: Bestyrelsen skal huske, at alt angående garantiordningen skal stå nedskrevet på papir. Hvorfor kan en leverandør levere en så billige løsning.? Kai Nielsen: Der findes faste regelsæt, som skal overholdes angående kvalitet og garantiordning, så vi får alt på tryk. Så derfor er det et godt spørgsmål, hvorfor leverandører har så forskellige priser! Det dyre kabelnet skal ikke delvis udskiftes/nedgraves ved det billige tilbud. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 4

5 Jørn Nielsen, Krogager 62: Must carry og ikke must carry. Er programmerne GIVET ved pakke 1? Kai Nielsen Pakke 1 (basispakke) indeholder must carry (danske og lokale programmer som foreningen SKAL udsende), endvidere vælges et antal ikke betalingskanaler. Generalforsamlingen kan selvfølgelig vælge sammensætningen, hvis dette ønskes. Hr. NN: Sælg vort anlæg til TDC, som så kan foretage efterfølgende investeringer. Kai Nielsen: Hvis vi gjorde dette, skal medlemmerne ikke forvente, at TDC giver os en check på vore nuværende investeringer. I stedet vil vi alle få dyrere TV/Internet/IP-telefoni m.m. Durga Nag: Får vi Internet med samme hastighed hele døgnet hos den nye leverandør? Kai Nielsen: En boligforening i Jyllinge, som har Digginet som leverandør, checker jævnligt hastigheden. De kan bekræfte at hastigheden overholdes af leverandøren. Michael Bak Nielsen (GF formand): Roste foreningen for de mange nye muligheder den vil etablerer, bl.a. med de nye lavere Internet priser fra Digginet. Formandens beretning blev godkendt med akklamation af generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2004 til godkendelse Lene Sørensen, foreningens kasserer, fremlagde det til medlemmerne udsendte regnskab med den kommentar, at regnskabet nu var underskrevet af alle i bestyrelsen. Endvidere spurgte Lene Sørensen Generalforsamlingen, om nogen havde spørgsmål til 2004 regnskabet. Dirigenten Aksel Christensen kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål til dette punkt. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2004 med akklamation. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2005 og fastsættelse af kontingent 4.1 Budget for 2005 Lene Sørensen fremlagde budget med et kontingent på kr. pr. år. incl. moms med forfalden betaling i 2 rater a 950,00 kr. til henholdsvis 1. maj og 1. november måned i Afstemning ved håndsoprækning: 1 stemte imod, 2 undlod at stemme, alle øvrige stemte for. Budget og kontingent blev dermed godkendt. 4.2 Opradering af anlæg. Bestyrelsen ønsker tilladelse til at indgå en aftale med leverandøren med det billigste tilbud til en pris af kr. incl. moms, med en finansiering over 4 år. Flemming Røjleskov: Jeg foreslår, at foreningen betaler hele beløbet kontant, og at medlemmerne betaler de kr. som et engangsbeløb til december Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen går i realitetsforhandlinger med den billigste leverandør, og at alle medlemmer betaler et engangsbeløb på kr kr. Kun 4 stemte imod dette forslag. 4.3 Programpakker. NN: Hvis man vælger basispakke 1 nu, og det gøres fra starten, hvorfor skal man da betale et ekstra beløb ved valg af pakke 1/basispakke? - Kai Nielsen: Alle får mulighed for at vælge basispakken fra starten. Etablering af basispakken kræver, at en montør kommer ud og etablere dette i tilslutningsboksen. Denne omkostning skal, det enkelte medlem selv betale. Det samme gælder, hvis man senere igen ønsker at ændre til den fulde pakke løsning, så kræver det igen montørbesøg. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 5

6 Durga Nag: Den fulde pakke koster nu kr., får vi mulighed for at vælge, hvad den halve pakke skal indeholde? Får vi også en skrivelse ud om, at vi kan vælge mellem fuld eller halv pakke? Vil der måske også blive en afstemning om programvalg? - Kai Nielsen: Bestyrelsen vil gå videre med dette emne. Medlemmerne vil senere få mulighed for at vælge basispakke eller den fulde pakke løsning. Lilly Gjelstrup. Er prisen for den lille pakke kun 63 kr. pr. måned? Kai Nielsen: Ja. Beløbet dækker medlemsandelen for de fælles faste omkostninger på vort anlæg, samt Coda/Copydan afgiften på de valgte kanaler. Morten Bloch-Thomsen: Er der et programudvalg til valg af programmer? I basispakken er alt jo skåret væk, er det fordi, den ikke skal være interessant? Jeg ønsker en fornuftig basispakke. - Kai Nielsen: Der vil blive etableret en brugerafstemning i efteråret, her vil bestyrelsen tage spørgsmål om brugerpakker med i spørgeskemaet, evt. om der skal etableres en lidt større basispakke. Anne Nielsen, Bondager 57. Måske bør der etableres en mellempakke? - Kai Nielsen: Vi vil se på dette. Nu er nettet godkendt for udvidelse, så denne mellempakke evt. kan etableres. Men måske vil en mellempakke give problemer med nogle af program leverandørerne? M. Madsen, Krogager 63: Jeg ønsker en større grundpakke. Spørg medlemmerne. Lilly Gjelstrup: I materialet står der at der skal være min. 5 % af medlemmerne der ønsker basispakken for at den etableres. Gælder det de fremmødte på generalforsamlingen, eller af alle foreningens medlemmer. Kai Nielsen: Af alle medlemmer. Henrik Dahl: Kan f.eks. 10 medlemmer på samme vej få en etablering af basispakke billigere ved samlet tilmelding. Kai Nielsen: Normalt kan prisen på større mængder jo altid forhandles ned. Bestyrelsen vil gå videre med dette spørgsmål. Generalforsamlingen godkendte forslaget om pakkeløsning ved håndsoprækning. 8 medlemmer stemte imod forslaget. 4.4 Internet / IP-telefoni Jørgen Nielsen, Krogager: Hvornår bliver IP-telefoni gennemført? For 3 år siden hørte vi, at det var lige om hjørnet. TDC har det i test. Kai Nielsen: Ja, det er rigtigt. For 3 år siden lovede alle leverandører mere, end de kunne holde, der var flere tekniske problemer, der først skulle løses. Lars Olsen: Har lige fået Arrownet og er tilfreds med dette, skal jeg så igen betale etableringsomkostninger til en ny leverandør? Kai Nielsen: Besparelser med Digginet vil være kæmpe store. Men bestyrelsen vil se nærmere på, om der kan tages særlig hensyn til overgangsomkostningerne for foreningens nye Internet brugere. Internet / IP-telefoni blev godkendt af generalforsamlingen. Næsten alle i salen stemte JA. 6 medlemmer stemte NEJ. 5. Forslag fra medlemmer. Michael Bak Nielsen (forslagsstiller): 5.1 Ønsker MTV udskiftet med The Voice TV, 5.2 Ønske om at prøvekanalen Animal Planet fortsætter på vort TV anlæg. Michael Bak Nielsen begrundede sine forslag over for generalforsamlingen. Minet, Bredager 45: Når net udvidelsen nu er godkendt, bør MTV vel ikke nedlægges, selv om The Voice TV godkendes? Kai Nielsen: Hvis medlemmerne vil have begge kanaler kan det godt lade sig gøre. Det koster bare ca. 50 kr. ekstra pr. år. Arne Alslund, Godsager 2: Ønsker TV Charlie, men det skal gøres neutralt. Nicolai Jensen: Senere kan vi vel få 3 pakker, for det kan da ikke bare være rimeligt, at der hele tiden kommer flere og flere kanaler til! 5.1 blev ikke vedtaget (The Voice TV bliver ikke erstattet med MTV). 7 stemte JA, de fleste i salen stemte NEJ. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 6

7 5.2 blev vedtaget (Animal Planet fortsætter på vort anlæg). 34 stemte JA, 31 stemte NEJ, 14 stemte BLANK. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6.1 Valg af formand Kai Nielsen var villig til genvalg og blev valgt for 2 år med akklamation. 6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Der skulle vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode, de nuværende medlemmer i bestyrelsen Svend Nielsen og Poul-René Sustmann var villige til genvalg. Der blev ikke foreslået andre kandidater til disse 2 poster. Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende 3 blev foreslået som suppleanter: Niels Mejdahl, Lundager 20, Rachied Bouziyane, Højager 63 og Helle Holm, Stolpeager 9. Alle de 3 foreslåede kandidater var villige til genvalg. Der var ikke andre forslag. Alle 3 kandidater blev valgt med akklamation. 8 Valg af to revisorer Nuværende revisorer Jens Holm (Godsager 6) og Registreret Revisor Lasse Svensson var villige til genvalg. - De blev genvalgt med akklamation. Revisorsuppleant Niels Otto Pedersen (Krogager 68) blev valgt med akklamation. Bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9 Eventuelt Lilly Gjelstrup: Er det svært at indstille uret på forenings Tekst-TV. - Svend Nielsen (bestyrelsen): Uret det lever sit eget liv. Formanden Kai Nielsen takkede dirigenten Aksel Christensen for vel udført arbejde. Endvidere en stor tak til alle de mange fremmødet for en seriøs behandling af de mange og vigtige punkter der var på dagsordnen. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 7

8 Mundtlig beretning Hvad har kendetegnet driften og udviklingen af foreningens anlæg gennem årene: Anlægget, der har en brugsværdi på omkring 8 mio. kr., er ejet af medlemmerne. Der er blevet gennemført opgraderinger efter behov ved opkrævning af ekstrakontingenter. o 1988 opgradering til satellitkanaler o 1994 opgradering til 450 MHz o 2001 opgradering til returvej med henblik på at tilbyde Internet/bredbånd Det normale kontingent bruges til den løbende drift af anlæg samt mindre udviklings- og vedligeholdelsesopgaver. F.eks. er der løbende sket udvidelser med flere radio og TV kanaler og i hovedstationen er signalmodtagelsen ændret fra analog til digital form for mange satellitkanaler. Det er gennem årene tilstræbt, at der er et rimeligt udvalg af radio og TV kanaler med skyldig hensyn til de gennemførte vejledende brugerafstemninger og den økonomi de årlige generalforsamlinger har vedtaget. Anlægget er gennem tiderne udviklet fra et traditionelt fællesantenneanlæg til et moderne bredbåndsanlæg, der kan levere radio, TV, Internet/bredbånd og telefoni. På alle radioer og fjernsyn tilsluttet anlægget er der adgang til at vælge mellem samtlige radio hhv. TV kanaler. Når der opstår tekniske fejl eller en TV kanal flytter til en anden satellitposition så klares det af en tekniker fra foreningens serviceleverandør. Anlægget får et hovedeftersyn hvert år. Der er mulighed for tilkøb af tilbud om flere TV kanaler (Selector fra TDC Kabel TV indtil året udgang), bredbånd (Arrownet) og telefoni (leverandør ikke valgt endnu). Medlemsstatus Foreningen har et stabilt medlemstal medlemmer, og det dækker over 1 udmeldelse og 2 indmeldelser. Det betyder at ca. 90 % af husstandene i vort dækningsområde er medlemmer. Ca. 45 % er tilmeldt Internet. Meget få anvender den digitale Selector dekoder. Det må formodes, at det er derfor aftalen er opsagt af TDC Kabel TV. Bestyrelsen arbejder på at finde en lignende service fra anden leverandør. Sager på bestyrelsens arbejdsbord i 2004 / Det har været et af de travleste år jeg kan mindes. Der har udover den normale drift af anlægget - været mange ting i spil for et antenneanlæg af vores størrelser. Bestyrelsen har brugt megen tid til deltagelse i seminarer og møder m.v. med nuværende og potentielle leverandører De hovedområder vi har søgt vidne om kan sammenfattes i følgende overskrifter Opdeling i programpakker (jfr. sidste års generalforsamling) Renovering / udbygning af kabelnettet Vurdering af den nuværende aftale om bredbånd med Arrownet IP telefoni De nævnte 4 punkter vil jeg vende tilbage til som et særligt afsnit af min beretning, idet jeg tror det er vigtigt at se dem i et samlet perspektiv. Flere TV kanaler Gennem årene er det tilstræbt at sikre - at det samlede programudbud er alsidigt sammensat - at der ved sammensætningen af programudbuddet er taget hensyn til rimelige ønsker om udenlandske programmer - at det via dekoder er muligt at tilkøbe supplerende programmer Uanset om vi mener vi har rigeligt med TV- kanaler, vil der kommer flere danske og internationale TV- kanaler, som vi før eller senere ønsker at have på vort anlæg med analog og / eller digital signal. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 8

9 TV kanaler som ikke er på anlægget, men som kunne tænkes at have interesse: Danske: TV2 Charlie Nabolande: NRK, NRK2 + flere nye svenske kanaler, NDR Sport: Eurosport 2, Viasat Sport 1, 2 og 3, 4sport Film: Showtime, Halmark Musik: The Voice TV, VH1 Nyheder: Sky News, BBC World Børn: Disney Channel, Toon Disney, Playhouse Disney Andre: BBC Food Vi skal senere i aften tage stilling til om foreningen skal dele programudbuddet op i pakker. Jeg tror på sigt der bliver behov for yderligere en pakke, dvs. i alt 3 pakker. De senere år har givet os en strøm af nye betalingsprogrammer og øget betaling for eksisterende betalingsprogrammer. Det fortsætter givet i de kommende år og vil givet øge behovet for at se på. FDA s fremtid Hovedparten af FDA s medlemmer er antenneanlæg, der i disse år går fra traditionelle fællesantenneanlæg til også at forsyne husstandene med bredbånd og telefoni. Det kræver en debat om hvordan det nye FDA skal se ud og hvilke service medlemmerne har behov for. Vi stillede derfor forslag om, at FDA fik tilført teknisk viden til organisationen. Forslaget blev behandlet på landsmødet 2004 og henvist til at indgå i den løbende visionsdebat i FDA. Der er nedsat et Visionsudvalg, der fremlagde et oplæg på landsmødet. Desværre var den del af landsmødet ikke forberedt ordentlig, idet der kun var et forud planlagt indlæg, nemlig et indlæg fra vores forening. Dette indlæg er senere bragt i FDA s blad. Det har medført en ret barsk meningsudveksling efter landsmødet. Vi har ikke holdt os tilbage, og har tænkt os at forfølge debatten til dørs i den kommende tid. Registreringspligt af ledninger i 2005 Folketinget har besluttet at indføre registreringspligt for ejere af ledninger i jord. Det skal ske i et offentligt reguleret LedningsEjerRegister - LER. Formålet med loven er at beskytte den nedgravede infrastruktur mod overgravninger, ved at gøre det lettere for entreprenører med flere, at finde frem til ledningsejere, og dermed til oplysninger om hvor ledningerne ligger. Det ligger på det nærmeste fast, at langt de fleste antenneanlæg vil være registreringspligtige fordi pligten træder i kraft når ledningerne ligger i offentlig vej eller privat fællesvej. Pligten til at lade sit interesseområde registrere træder i kraft 1. marts næste år, og registrering skal være sket senest 1. september FDA er ved at undersøge reglerne og deres konsekvenser for antenneanlæggene, herunder hvorvidt der vil være undtagelsesbestemmelser. FDA vender tilbage i løbet af efteråret Bestyrelsens medlemmer er aktive i FDA og DAFO Bestyrelsens medlemmer er aktive i tillidsposter i FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) og DAFO (Danske Antenneanlægs Indkøbsforening) og bruger derfor også tid på dette arbejde. Derudover er bestyrelsens medlemmer aktive deltagere i FDA s arrangementer inkl. landsmøde og landsmødeseminarer samt ved arrangementer med nuværende og potentielle leverandører. Afslutning Tak til bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Jeg håber det vil fortsætte. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 9

10 Jeg vil godt rette en særlig tak til Finn Andersen, der har ydet råd og vejledning til en lang række medlemmer vedr. installation af Internet. Det er en uvurderlig frivillig indsats Finn har hjulpet medlemmerne med. Også en stor tak til medlemmerne for en god dialog omkring brug af vort anlæg. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Uddrag af den præsentationen som blev givet på generalforsamlingen Der henvises til de sidste sider i materialet. Det ny FDA (Indlæg bragt i FDA Orientering nr. 1 - Februar 2005, udleveret på generalforsamlingen) Af Kai Nielsen, Formand for Eriksminde Fællesantenneforening Som opfølgning på indlæg på landsmødet vil jeg gerne følge op med at beskrive min vision for det nye FDA. Situationen er vel den enkle, at medens vi gennem 12 år har talt om det uretfærdige i dobbeltbetalingen på FDA s landsmøder, på FDA s debatforum og i bestyrelserne i vore foreninger, så har omverdenen i form af elselskaberne, nye IT- og televirksomheder, programleverandørerne og ikke at forglemme de gode gamle kendte virksomheder i vores branche udviklet sig med lynets hast. De må have undret sig over hvor vi var på vej hen. Går man ind på FDAs hjemmeside som i parentes bemærket er organisationens billede ud ad til - og vil se hvordan en organisation, der repræsenterer ca tilslutninger fordelt på ca. 375 anlæg, forholder sig til fremtiden. Mærkesager (taget fra FDA hjemmeside) FDAs mærkesager tager udgangspunkt i ønsket om, at antenneanlæggene ikke bliver stillet ringere end andre netværk! - Og FDAs indsats spænder vidt - fra direkte kontakt til centrale politikere i Folketinget, til skriftlige henvendelser til Folketingets Kulturudvalg og høringssvar ved lovbehandlinger til debat-indlæg i den skrevne presse. Vores største og mest synlige kamp gælder afskaffelsen af dobbelt-betalingen for indholdet i public servicekanalerne og andre danske kanaler. I øjeblikket fører FDA en retssag ved Østre Landsret som vedrører dobbelt-betalingen for must carry-kanalerne. På andre områder med forskelsbehandling søger FDA også at opnå en ligestilling af antenneanlæggene. Det gælder eksempelvis for must carry-reglerne, som i den danske lovgivning alene retter sig mod ejere af antenneanlæg og ikke mod andre distributionsnetværk. FDA er i gang med at forberede en klage til EUmyndighederne på dette område. Det hedder bl.a. jeg citerer Vores største og mest synlige kamp gælder afskaffelsen af dobbelt-betalingen for indholdet i public service-kanalerne og andre danske kanaler Jeg har i den forening jeg har været formand for i 16 år gennem en række år haft en omtale af den uretfærdige dobbeltbetaling i den årlige beretning. Den har jeg slettet de senere år. Ikke fordi den er blevet mere retfærdig i årenes løb, men medens vi klagede over dobbeltbetalingen der vel højt sat udgør omkring 20 kr. pr. husstand - så gennemførte vi den store stigninger af kontingentet hvert år på generalforsamlingerne begrundet i udviklingen af anlægget og programafgifter til flere programmer. Lad mig blot nævne nogle forhold, som har udviklet sig medens vi har talt dobbeltbetaling: Programafgifter er steget fra 0 kr. til ca. 900 kr. pr. tilsluttet husstand, Vore anlæg er samlet udvidet / renoveret for et meget stort millionbeløb, Hovedparten af programmerne er gået fra analog til digital modtagelse, Fiber er på vej direkte ind i stuen nogle steder er den der allerede, Bredbåndsløsninger er blevet hverdag i anlæggene, Bredbåndstelefoni vil machere frem de næste måneder, Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 10

11 Bredbånds-tv (Video on Demand) løsninger er på vej, Digital pakketering vil erstatte den nuværende manuelle pakketering, Det digitale sendenet kommer om meget kort tid, DAB radio er hastigt på vej frem Og jeg kunne nævne mange flere ting. Forsøger man at gætte på den omsætning der genereres via de ca. 375 medlemsanlæg med ca tilslutninger viser den store tal: TV programmer ca. 900 kr. pr. tilslutning Internet løsninger ca. 50 % tilslutning Telefoni som kommer indenfor de næste måneder Udvidelse af anlæg, service og administration I alt 360 mio. 300 mio. 100 mio. 240 mio mio. Dertil kommer at anlæggene har en værdi der andrager ca mio. Dobbeltbetalingen andrager vel ca. 8 mio. for FDA s medlemmer det svarer til under 1 % af omsætningen. Jeg beder om at vi også begynder at koncentrere os om de 99 % af omsætningen. Det er den vi skal vinde fremtiden på. Hvad er fremtiden så? Vi skal arbejde for at anlæggene fortsat kan være ejet af foreninger. Vore foreninger har tæt kontakt til medlemmerne og arbejdet i bestyrelsen er baseret på frivillig og delvis ulønnet arbejdskraft. Det er vores styrke. Vores nye FDA og dens tilbud er uhyre vigtig for at vi kan bibeholde den status. Det er vigtigt at vi ejer kunderne. Den dag vi har afleveret styringen af vort kundekartotek (medlemskartotek) inkl. kontingentopkrævningen til en af vore leverandør, er vi på vej til at miste vores forening. Den der ejer kunden driver forretningen. Der er er krav om at vore anlæg kører 24 timer i døgnet. Mange husstande bruger vore bredbåndsløsninger som deres hjemmearbejdsplads. Meget nyhedsformidling sker via Internet. Avisernes hovednyheder kan først læses på deres hjemmesider. Nyheder fra radio og TV kan hentes forskudt via pågældende kanals hjemmeside. Information og baggrundsmateriale til børnenes stile hentes på Internettet. Jeg kunne fortsætte med at nævne eksempler. For hver dag der går, bliver husstandene mere og mere afhængig af at vore anlæg kører 24 timer i døgnet og 365 døgn om året. Og med bredbåndstelefoni føjet til viften af tilbud øget det behov endnu en tak. Fokus ude i medlemsanlæggenes bestyrelser er gennem de seneste år flyttet fra alene at være et antenneanlæg til at være et moderne og fuldt opdateret bredbåndsanlæg. Omsætningen på vore bredbåndsløsninger (Internet, telefoni, tv m.v.) vil stige meget betydeligt i de kommende 3-5 år. Næste år bør landsformanden byde velkommen til Landsmødet i Foreningen af Danske Foreningsejede Bredbåndsanlæg m,ed hjemmesiden Bredbåndsanlæg med bl.a. TV, radio, Internet og Telefoni stiller yderligere krav til deres landsforening. Hvilke yderligere opgaver skal Foreningen af Danske Foreningsejede Bredbåndsanlæg så beskæftige sig med. Der skal suppleres med nye funktioner, stærkere fokus på beståen de funktioner: En teknisk funktion. I det nye FDA skal suppleres med den nødvendige ekspertise til teknisk rådgivning og teknisk information til medlemsanlæggene. Samme ekspertise skal have til opgave at opbygge en elektronisk vidensbase med beskrivelser af og praktiske erfaringer med forskellige tekniske løsninger samt henvisning til vedtagne internationale tekniske standarder. Vidensbasen stilles vederlagsfri til rådighed for medlemsanlæggenes bestyrelser. Samme tekniske ekspertise repræsenterer FDA i de interne og eksterne udvalg hvor de relevante tekniske forhold behandles. Gerne som supplering af de valgte medlemmer. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 11

12 Det skal være muligt for medlemsanlæg at kunne købe supplerende teknisk bistand i forbindelsen med udbud, retssager, forhandlinger og lign. Foreningerne er også rådgivere til vore husstande om opbygning af hjemmets netværk med en mangfoldighed af apparater der kommunikerer indbyrdes og med omverdenen. Det vil være en vigtig funktion af en teknisk organisation at opstille modeller for hjemmenes netværk som vi kan bruge ude i foreningerne. En indkøbsfunktion. I den nye organisation skal endvidere suppleres med en indkøbsorganisation med det formål at indgå indkøbsaftaler på alle områder. Som jeg tidligere har nævnt køber FDAs medlemsanlæg for mio. om året. Det vil give mulighed for at opnå yderligere rabatter altså flere rabatter i forhold til i dag på omkring 5 % indenfor 2 3 år. En gevinst på 50 mio. årligt og den vil være stigende de kommende år. Et led i at se på samlet indkøbsfunktion vil være at undersøge mulighederne for at etablere et eget fibernet ved at leje os ind på eksisterende net med henblik på at kunne levere programmer gennem dette net. En større udstilling Vi har netop gennemført en god udstilling, men der mangler mange potentielle leverandører til vore anlæg. Får vi flere leverandører med så vil konkurrencen blive skærpet og der vil vise sig flere løsningsmuligheder. Med navneforandringen til Foreningen af Danske Foreningsejede Bredbåndsanlæg vil målgruppen for udstillerne blive større. Jeg ved godt det kan betyde vi skal flytte, men det vil være et positivt problem. Bladet skal have en ny profil. Bladet skal have en anden profil med vægt på - at rapportere om den tekniske udvikling i bredbåndsanlæg - at beskrive mulige løsninger for hjemmenes netværk det er vores kunder - at beskæftige sig med nye forretningsmodeller for vore anlæg De nuværende aktiviteter i FDA skal køre videre, men naturligvis hele tiden opdateres til medlemmernes behov. Hvad skal vi investere og hvad bliver udbyttet? Jeg ved at det lyder dyrt. Flere vil sige at det har vi ikke råd til og true med at melde sig ud inden sådanne tanker realiseres. Hvis de kan udvikle deres eget anlæg bedre uden at være medlem af FDA, så er det jo deres valg. Jeg ser heller ikke noget problem i en stigning i kontingentet til FDA på 25 kr. pr. tilsluttet husstand i 2006 og 2007 og derefter 10 kr. fra 2008 under forudsætning af, at vi sætter os det mål at opnå 5 % på vore indkøb. Det giver os nemlig 100 kr. tilbage pr. tilsluttet husstand pr. år. Lad os komme i arbejdstøjet. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 Uddrag om: Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg (udleveret på generalforsamlingen) 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker. Stk. 2. Tekstning og lign. samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende har givet samtykke. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 12

13 Stk. 3. Fremføring i de offentlige telenet af lokale programmer må kun ske inden for det område, som tilladelsen til programvirksomhed eller registreringen af programvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der grænser op til disse kommuner. 6. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2- virksomheder i medfør af 12, 31 og 38 a, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område. Tilsvarende gælder programmer på den fjerde FM-radiokanal i medfør af 11, stk. 3. Digitale programmer fra DR og TV 2/DANMARK A/S skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget. Stk. 2. Det er ikke tilladt i fællesantenneanlæg at konvertere de i stk. 1, 3. pkt., nævnte digitale programmer, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer. Stk. 3. Hvis anlægget indeholder mere end otte kanaler, skal der tillige stilles én kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, der fordeles i det pågældende område i henhold til kapitel 9. Stk. 4. Såfremt fordelingen af programmer i anlægget sker i programpakker, 1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1, 3 og 5, og 2) der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder de i stk. 1, 3 og 5 nævnte programmer, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken. Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang der skal ske fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte FM-radiokanal, jf. 11, stk Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte forskrifter om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tvapparater. I forskrifterne kan der fastsættes regler om følgende forhold: 1) Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem, som anvendes i fællesantenneanlægget. 2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder. 3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne. 4) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af 7, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser. 8. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af 6 og forskrifter udstedt i medfør af 7. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af 6 og forskrifter udstedt i medfør af 7. Afgørelser vedrørende 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov. 9. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lovs 7 kan indbringes for Teleklagenævnet. Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 13

14 Uddrag af den præsentationen som blev givet på generalforsamlingen Orientering fra Eriksminde Antenneforening juni side 14

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2013. Kan vi gøre det billigere?

Nyhedsbrev maj 2013. Kan vi gøre det billigere? Nyhedsbrev maj 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Det var dejligt at mange medlemmer mødte til generalforsamlingen den 22. april 2013. Tak for opbakningen til

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum Vedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum 2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere