Det lange seje træk. Udfordringer på ældreområdet. Venstre tager ansvar når vi får indflydelse. En helt almindelig dag på borgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lange seje træk. Udfordringer på ældreområdet. Venstre tager ansvar når vi får indflydelse. En helt almindelig dag på borgen"

Transkript

1 Nummer 1 Oktober årgang Udfordringer på ældreområdet Det lange seje træk En helt almindelig dag på borgen Venstre tager ansvar når vi får indflydelse Specialist i at renovere gearkasser Tag ansvaret tilbage Nu knækker kurven Skoleog daginstitutionsstruktur i høring Udgifterne er der - men gør vi nok for at få indtægterne med? Vi skal stå fast på vores værdier Liberale sejre Landbrugspolitikken efter 2013 Blæksprutten får endnu flere arme Karen holder kursen

2 Udkants Danmark Velkommen til Solstrejf. Solstrejf er det nye blad fra Venstre i Hjørring kommune, som bliver udgivet i hele kommunen. Hjørring kommune er ikke med i regeringens definition af udkants Danmark. Grunden hertil er, at vi i Hjørring kommune er sundere end borgere i vores nabokommuner. Ellers opfylder vi de andre krav, der stilles for at være en del af udkanten af Danmark. ( Arbejdsløshed osv. ). Men er det så slemt at være en del af Den rådne banan? Er det så slemt at være en del af toppen af Danmark? De fleste borgere i Hjørring kommune vil sikkert svarer nej, det er egentligt ikke så ringe endda. I Danmark, og Hjørring kommune, har vi et velfærdssystem, der tager hånd om de svageste i vores samfund. Vi har et velfærdssamfund, der tager hånd om borgere, der imidlertid står uden arbejde. Vi har det sådan set godt i Danmark og i Hjørring. Men det kunne være bedre. Det kunne være bedre i vores kommune. De Jeppe Holt Gleager Christina Munk Hansen næste par år bliver hårde for vores kommune med store besparelser på bla. børne- og skole området. Det skyldes blandt andet, at børnetallet i Hjørring kommune er faldet drastisk og bliver ved med at falde. Derfor er den vigtigste udfordring for Hjørring kommune i den nærmeste fremtid at skaffe flere tilflyttere samt flere arbejdspladser til vores kommune. Og der mange måder, Hjørring kommune kan vælge at gøre det på. Vi venter i spænding på byrådets udspil. God fornøjelse med Solstrejf. Christina Munk Hansen og Jeppe Holt Gleager Venstre-bladet Solstrejf Udgiver: Venstrebladet Solstrejf/ Venstre i Hjørring Kommune Ansvarshavende redaktører: Jeppe Gleager Christina Munk Hansen skolekom.dk Tryk: Nordjyske Medier Oplag: stk. Distribueret af: Nordjyske Medier Sats og layout: Sindal Bogtrykkeri Tlf LAGER - HOTEL Lagerplads efter ønske Budolfsen Sæbyvej 829. Tårs Tlf v/ Malermester Peter Undall Baggesvognsvej Sindal Tlf. Peter Tlf. Kenneth Åbningstider: Torsdag - Fredag: Lørdag: eller efter aftale Vrå Bussen Turist- & liftbusser v/ Kai Melgaard Fax Vi udfører alt indenfor: Kloakarbejde Drænarbejde Nedbrydning Jordarbejde Belægninger Entreprenørarbejde Slamsugning & højtryksspuling og meget, meget mere Gutenbergvej 1, 9870 Sindal. Tlf Fax Hos Fjordbak Byg A/S garanterer vi kvalitetsløsninger, og er altid færdige til den aftalte tid. Vi leverer altid et stykke gennemarbejdet håndværk, som alle parter er tilfredse med. For os er kundens tilfredshed nemlig afgørende. Kort sagt, vi bygger Jeres drøm... Fjordbak Byg A/S garanterer for høj kvalitet! KontaKt os for et tilbud! Den individuelle kvalitetsløsning... ET STykkE gennemarbejdet Håndværk! Anders MAdsen Tlf.: Fjordbak Byg A/S Hirtshalsvej Hjørring Tlf.: Lendum Kultur- Forsamlingshus & Borgerhus Selskabslokaler v/ Doris Kristensen Telefon Sæbyvej Hjørring Tlf Fax

3 Vi skal stå fast på vores værdier Med deres nye bog Is- - For nogle muslimer er lams magt sender Ka- islam bare en tro, som ren Jespersen og Ralf kristendommen er det Pittelkow en advarsel for nogle kristne. Men til os alle sammen. islam er også en magt - Vores frihedsværdier med regler for, hvordan er i fare, siger parret. et samfund skal indrette sig. Muslimerne skal have Tekst og foto: frihed til at dyrke deres Ken Richter tro som alle andre, men deres regler skal ikke be- - Når vi tager imod folk stemme, hvordan vores fra en anden verden, skal samfund skal indrettes, det ske med udgangs- forklarer Ralf Pittelkow. punkt i de frihedsværdier, vi bygger vores samfund Magtfaktor på. Lige for tiden sker Det er især islam som en der store forandringer magtfaktor, Karen Jesper- i de europæiske lande. sen og Ralf Pittelkow be- Befolkningernes sam- lyser i deres bog. De ken- mensætning vil ændre sig der bedre end de fleste kraftigt. forholdene i Danmark, Karen Jespersen og Ralf når det drejer sig om den Pittelkow har brugt de førte indvandringspolitik seneste to år på at samle gennem årene, og de har hedsværdierne står cen- ske lande. Men de ople- det en positiv mangfol- er en islamisering af de og læse materiale samt desuden studeret de til- tralt i Danmark, og at re- ver også, at vi ikke har dighed. Men det er efter europæiske samfund og skrive deres nye bog Is- svarende tendenser i an- geringen har ført en mere været konsekvente nok i vores mening tværtimod på langt sigt en islamisk lams magt - Europas ny dre europæiske lande. effektiv integrationspoli- kravene til integrationen. en dybt skadelig opsplit- stat. Sker det, har vi for fremtid. De glæder sig over, at fri- tik end i andre europæi- - Der er heldigvis flere ning og opløsning af sam- alvor et problem, for så Sådan blev bogen til Karen Jespersen og Ralf Pittelkow er erfarne forfattere og derfor har de en fast rutine, som de også har brugt i arbejdet med at skrive bogen Islams magt. Det betyder dog ikke, at det har været let. Om selve processen forklarer parret: - Gennem et par år har vi samlet materiale i form af rapporter og bøger, plus vi har hentet en masse via internettet. Vi har uden tvivl samlet et 10 meter højt tårn af papir, og der var helt sikkert stof til fem bøger. Sidste sommer begyndte vi så at læse og sortere al stoffet, efter vi havde fordelt opgaverne mellem os. unge indvandrere, der får arbejde, og i uddannelsessystemet er der især en del unge kvinder, der klarer sig godt. Men fakta er, at de unge muslimer som helhed lægger større afstand til det danske samfund og dets værdier, end de ældre gør. Kløften fundet. Vi får et samfund, hvor der er dybe kløfter mellem befolkningsgrupperne. Det undergraver en af de vigtigste kvaliteter overhovedet ved et samfund, nemlig tilliden mellem folk og tilliden mellem myndigheder og borgere. Vi bange for, at er samhørigheden væk. For Karen og Ralf er der ingen tvivl om, hvad der er det store problem i den måde, integrationen har været håndteret på. Et problem der i sidste ende kan undergrave den demokratiske samfundsmodel, som vi kender Nærmest en livsform Som arbejdet skred frem, blev det nærmest en livsform for Karen og Ralf. - Når vi kommer til skrivefasen, bliver det hele meget intenst. Vi begynder i hver vores hjørne med de kapitler, som vi har fordelt mellem os, og vi snakker hele tiden om hinandens skriverier. I den periode lukker vi af for alt. Vi holder ikke en gang fødselsdag, for vi vil ikke bryde rytmen, fortæller Karen og Ralf, der på intet tidspunkt har været ved at miste lysten. -Det er nemt at holde gejsten, når du har motivationen. Og det har vi, for det handler om intet mindre end samfundets fremtid, og så kan vi begge godt lide at skrive. For os er det også et vigtigt opgør med den politiske korrekthed i den akademiske vokser i stedet for at blive mindre, og det er det, vi belyser, forklarer Karen og Ralf. Bogen bruger et hav af spændende eksempler fra forskellige europæiske lande til at vise det pres, der er for at styrke islams den tillid er ved at blive sat over styr. Den skal vi kæmpe for at bevare, understreger forfatterne. I følge Jespersen og Pittelkow ser europæerne sig først og fremmest som borgere i et nationalt fællesskab og ikke den i Europa. Vores grundværdier - Det har hidtil været politisk ukorrekt at tale om ansvar, pligter og at stille krav til indvandrerne. Vi har ikke stået tilstrækkeligt fast på vores grund- overklasse, der gerne rakker ned på vores samfund. Vi kender det miljø, for vi har selv været en del af det. Derfor vil vi gerne bidrage med andre holdninger, for vi vil ikke sælge ud af vores fælles værdier. indflydelse i samfundet. Det sker blandt andet i kapitler om kvindernes som kristne. Flertallet af muslimer derimod ser især sig selv som musli- værdier som det verdslige samfund, den personlige frihed, kvindernes lige- Næsten isoleret Selv om Karen og Ralf nærmest har været isoleret som på et kloster, mens de har skrevet bogen hjemme i Dragør, så har de haft hyggelige pauser undervejs, hvor de for eksempel har set hele mafiaserien Sopranos på DVD. Selv om det var fristende, flyttede de ikke skrivearbejdet op i deres hyggelige sommerhus i Vendsyssel. - Det gælder som sagt om ikke at bryde rytmen. Kom vi op i sommerlandet, ville vi situation, kriminalitet, ytringsfrihed, opsplitning af samfundet, islamisk ret, islamisme og terrorisme. Muslimske mer. Og det udnyttes af de radikale muslimer islamisterne til et målrettet politisk arbejde for at få magt i samfundet. De appellerer til at holde stilling og ytringsfriheden. I vores iver efter at være pæne mennesker, er vi blevet for sløve og har ikke helt erkendt, at vi skal kæmpe for det, vi meget nemmere været blevet døsige. Derfor tog vi først i sommerhus, da vi skulle læse korrektur på bogen, og nu glæder vi os til at komme rundt i landet og debattere med danskerne, siger det efterspurgte forfatterpar. parallelsamfund - Vi er ved at få muslimske parallelsamfund. Iføl- sammen som muslimer for at nå deres mål. - Islamisterne går på li- har opnået. Blandt beslutningstagerne har der bredt sig den tendens, at ge de politisk korrekte er stefødder, for deres mål Fortsættes på side 4

4 muslimernes normer kan være lige så gode som vores. Det fører til, at vi er villige til at sælge ud af vores frihedsværdier for at give plads til særregler for den muslimske befolkningsgruppe. Dermed svigter vi de muslimer og indvandrere, som gerne vil være en del af vores samfund. Som eksempel kan jeg nævne de muslimske piger, der gerne vil være fri for at gå med tørklæde, kommer under pres fra islamisterne, når vi tillader religiøse symboler som tørklædet i folkeskolen, nævner Karen Jespersen. - Når vi bor i Danmark, skal vi uanset religion leve efter de samme regler og have de samme rettigheder. Det er utrolig værdifuldt, at vi har et samfund og et offentligt system som er fælles for alle uanset deres religion, understreger Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. Karen holder kursen Karen Jespersen har det fint med, at hun er tilbage i Venstres folketingsgruppe, efter hun valgte at stoppe som minister for det tunge velfærdsministerium. - Jeg føler mig godt tilpas i gruppen, og jeg blander mig meget i debatten på gruppemøderne. Jeg deltager også i forskellige grupper, blandt andre den gruppe der forbedrede vilkårene for landmændene. Før sommerferien havde jeg fire måneders orlov for at skrive bogen Islams magt færdig, og i det nye folketingsår får jeg flere ordførerskaber, og som formand for integrationsudvalget vil jeg helt sikkert blande mig mere i den debat. Kortsigtet Som medlem af Folketinget oplever Karen Jespersen, at hun og hendes kolleger bliver dynget til med papirer, og det politiske arbejde bliver derfor ofte meget kortsigtet. - Derfor kan det nemt fortone sig, hvad det vil sige at være liberal. Jeg ser det som en vigtig opgave for mig at bruge tid og kræfter på, at vi holder fast i kursen, når vi er liberale, forklarer det aktive folketingsmedlem, der er opstillet og valgt i Favrskov. På sine talrige møder rundt i landet oplever Karen Jespersen, at danskerne er meget optaget af, hvordan vi undgår, at vores frihed bliver undergravet. Mere konsekvent - Det er tydeligt, at regeringen er mere konsekvent end oppositionen, når det drejer sig om disciplin og konsekvens i den førte politik, og jeg er meget optaget af, at det kommunale selvstyre ikke bliver sat ud af kraft. I den anden ende af skalaen er Karen Jespersen tilhænger af EU. Dog med visse forbehold. - Flere og flere beslutninger flytter ned i EU, og derfor er det vigtigt, at vi samlet set finder en balance, så vi ikke om 10 år for sent opdager, at nationalstaten nærmest er gået i opløsning. Jeg prøver at holde øje med den udvikling, lyder det beroligende fra Karen Jespersen, der samtidig erkender, at det kan være svært, fordi EU-systemet er så uigennemskueligt. SPARK - DANMARKS BILLIGSTE BIL fra ,- Privat Finans inkl. 3 års forsikring fra 999,- pr. mdr.* Hirtshals Shipping Læssevej Hirtshals Tlf Pallefabrikken Kringelmosevej 54, Lendum, 9870 Sindal Tlf Bil Deres naturgasinstallatør v/ POUL NIELSEN Safirvej 9. Hirtshals Telefon BLIKKENSLAGER - VVS - NATURGAS Mosbjerg Rendegraver/Minidozer Få ny A-mærket Oliekedel Kedlen som passer til din bolig... v/ Kaj Walther Pletvej 112 Mosbjerg 9870 Sindal Telefon Mobil KONTAKT v/bjarne Andersen - Tlf Vi sælger, udskifter og vedligeholder oliefyr - kedler - olietank - varmekanoner

5 Venstre tager ansvar når vi får indflydelse Det skylder vi vore bor- for mange driftsoverskri- Forslag/krav At administrationen til gere, så vi igen kan få en delser til det kommende Venstre har i de hidtil stadighed skal tilpasses. kommune i balance med år. førte forhandlinger fore- At børnepasningen skal fokus på udviklingsmulig- Det gode er, at selve slået/krævet: tilgodese forældrenes heder frem for besparel- budgettet 2010 ser ud til At der skal være balance i behov (gerne 0-10 år i ser. at blive overholdt, stort indtægter og udgifter. samme institution, hvis Vi står i denne økonomi- set er de overskridelser, At der skal være en solid det er løsningen). ske uholdbare situation i vi ser netop tidligere års kassebeholdning (mini- At foreningslivet i højere Hjørring Kommune, fordi synder, der er skubbet mum mio. kr.). grad skal støttes ud fra der ikke tidligere har væ- til Hele skole- og At der skal være bygge- hjælp til selvhjælp. ret vist rettidig omhu, set dagpasningsstrukturen grunde (bolig og erhverv) med de økonomiske bril- vil også få indflydelse på i udviklingsbyerne. Meget mere kunne næv- ler. budget 2011, men det At der skal ske i langt hø- nes, men vigtigst for resultat kan vi af gode jere grad en konkurren- Venstre er, at vi får en Tillægsbevillinger grunde ikke detaljeret ceudsættelse/opp sam- sund økonomi. Det giver Der har været givet alt for indarbejde, før vi i no- arbejde/ udlicitering på handlefrihed og omstil- mange tillægsbevillinger, vember 2010 kender den driftsområdet og her er lingsmuligheder uden og der har været skubbet fremtidige struktur. intet helligt. panik og hovsaløsninger. Af Birthe Andersen, medlem af økonomiudvalget I skrivende stund pågår de sidste forhandlinger om Hjørring Kommunes budget Hjørring Kommune er i en økonomisk meget kritisk situation, men situationen er ikke umulig at få rettet op på, hvis vi nu i elvte time har mod til at skrue på de rette håndtag. Til det arbejde har kommunens flertal brug for Venstres grundholdninger og derfor tager vi gerne medansvar, når og hvis vi får indflydelse. Arbejder konstruktivt Jeg tror, vi får indflydelse på budget 2011 og overslagsårene, og derfor arbejder Venstre konstruktivt med i budgetarbejdet. SKAGERAK GROUP Skagerak Fiskeeksport A/S Skagerak Pelagic A/S Skagerak Salmon A/S Skagerak Rederi P.O. Box 5 DK-9850 Hirtshals Telefon Telefax Hørmestedvej 342, Hørmested, 9870 Sindal. Tlf Fax MØBLER. TÆPPER. TRÆGULVE. GARDINER. FARVER. HVIDEVARER BRUGSKUNST. BELYSNING. KØKKENER. GARDEROBE- OG BADSKABE VINDUER. DØRE. FLISER. KLINKER. TOTALINDRETNING Sindal Avis Østergade 8, 9870 Sindal Tlf Fax Højtryksrensere Tilbehør og reservedele JENS NIELSEN Ugiltvej 566, Ugilt

6 Skole- og daginstitutionsstruktur i høring Den største problematik er bare, at kommunekassen intet råderum har. Derfor skal der skabes likviditet her og nu. Det kan betyde, at der vedtages svarene vil Venstre fastlægge sin holdning, inden den endelige struktur skal politisk behandles og fastlægges. Vi ser således ses frem til meget har sidst vist sig, at den forventede forbedring på området ikke er indtruffet. Samtidigt er specialundervisningsområdet særdeles udgiftskræven- en skolestruktur, som udfordrende politiske de, og efter Venstres opsvarene slanker områderne mere, end det er hensigtsmæssigt. Som det formentligt er bekendt, er Venstre kun drøftelser, før den endelige struktur falder på plads. Det var målsætningen med strukturforslagene, fattelse også for udgiftskrævende. Det medfører formentlig, at der nu viser sig et større behov for at få mere rationale enig i, at der skal ske en at der tilvejebringes en på strukturforsalgene høring, inden der tages økonomi, der dels sikrer, end tidligere forventet. beslutning. Det udsendte at der kan leveres det Det udsendte forslag Af Keld Emil Damsgaard, borgmesterens egne ord, at kommunen har brugt forslag er forvaltnin- gens og udvalgsformandens. Derfor fik Venstre også pointeret, at alt er i spil i forbindelse med, at forslagene blev sendt i høring. vejledende timetal, og dels at gennemsnitsudgiften pr. elev ikke stiger på sigt Udvalgets samlede område er desværre under pres. Især anbringelsesområdet giver, jfv. materialet, et provenu på mio. kr. det første hele virkende år. Borgmesteren har nu meldt ud, at det skal give et rationale på mio. Det er dog Venstres byrådsmedlem (V) 100 mio. kr., for meget volder store opfattelse, at begge tal medlem af Børne- og om året de seneste år. Venstres holdning udfordringer og viser er henholdsvis i den lave Undervisningsudvalget. Der er skole- og daginstitutionsforslag i høring. Forslagene skaber stor debat, og viser det engagement der er omkring vore skoler og daginstitutioner. Det er utroligt Kommunen er altså i en situation, hvor der skal reduceres i udgifterne. Demografisk udfordring Det er dog ikke er den eneste grund til at se på skole- og daginstitutionsstrukturen. På baggrund af hørings- stigende underskud. Det og i den høje ende. positivt at komme ud til Kommunen debatmøder, og mærke den betydning og det sammenhold, som den lokale skole skaber. Det er også dejligt og høre om det meget gode arbejde, der bliver gjort på vore skoler. Respekten for lærernes arbejde er næppe så svag, som den nogle gange fremstilles. Baggrunden er desværre trist. Sagen er, med har en demografisk udfordring med faldende befolkningstal, og faldende elevtal. Samtidigt vokser mængden af ældre borgere, som er dyrere end børnene. Da indtægterne samtidigt er faldende, så er det nødvendigt at se på økonomien på børne- og undervisningsområdet. Der skal kanaliseres midler over til ældreområdet. Lukkes skoler Men det betyder, at der skal lukkes skoler for at få økonomien til at hænge sammen. Hvorfor betyder det ubetinget skolelukninger - i et eller andet omfang? Det gør det, fordi der tildeles betydelige ekstra midler til de små skoler. De penge kan spares ved rentable skolestørrelser. Lukning af skoler betyder også en højere klassekoefficient i de tilbageværende skoler. Det giver en økonomisk tredobbeltvirkning. Underskuddet på små skoler skal ikke understøttes, dækningsbidraget bliver bedre på skolerne med højere klassekoefficient og endelig spares der på driftsomkostningerne. Altid 100 biler Ilbro Byvej 138 Hjørring Tlf Tilsluttet se Centralforeningen vore biler på af Autoreparatører i Danmark Entreprenørarbejde udføres Alt arbejde med rendegraver. Minigraver med hammer. Gennemføring af rør under veje og meget mere. Uforpligtende tilbud gives. Maskinstationen Knud Jensen Sindal, Tlf s i n d a l VVS Vand - Varme - Sanitet Forhandler af Uniterm solvarme og Reka, KMP, Alcon fyrings anlæg v/ Aut. VVS-installatør Arne Nielsen Hedelundsvej 19, 9870 Sindal. Tlf

7 Venstre er altså enige i der skal ses på skole- og daginstitutionsstrukturen, og i øvrigt også på specialundervisningsområdet. Desuden viser det sig nu på det seneste, at det især også gælder på børne- og familieområdet (anbringelsesområdet). Betænkeligheder Hvad er det så Venstre er betænkelige ved? Venstre ønsker en decentral skolestruktur. Vi føler, at det udsendte forsalg er for centraliserende. Desuden finder vi, at det tager for lidt planmæssige og kulturelle hensyn. Udover at det ganske begrænset taler om udviklingen af vores folkeskole. Vi ønsker en skolestruktur, der med børnene og deres faglige uddannelse i fokus tager planmæssige, kulturelle og geografiske hensyn. Opbrydning Imidlertid er vi bekymret for den fuldstændige opbrydning, der sker af de etablerede skolecentre til fordel for etablering af meget store skoledistrikter. Særligt giver et mastodont skoledistrikt i Hjørring på 2000 elever en frygt for, at der hurtigt opstår behov for et overordnet ledelseslag. Samtidigt fornemmer vi en god effekt for økonomistyringen i de etablerede skoledistrikter. Det er muligvis ikke ønskværdigt at sætte i spil. Faktisk er det eneste argument, vi har hørt, at det så er muligt og have én psykolog i hvert distrikt. Vi ser gerne PPR anbragt mere i centrerne, frem for centralforvaltningen. At der ikke er psykologer nok hertil er noget vrøvl, jfv. nuværende normering. Samtidigt er det betontænkning, at lærerrekrutteringsproblemer på de mindre undervisningssteder. Vi tror, at den også vil give endnu større skævvridning på skolerne uden overbygning mellem mandlige og FOTO: Videographer.dk Vi finder skolestruktur- der ved eventuel redu- kvindelige lærere. Med forskellige forslagets overordnede cering af psykologer ikke kønnenes struktur om én skole, ét kan deles en psykolog af kvaliteter er det relevant distrikt, én bestyrelse, f.eks. Bindslev og Sindal at stille spørgsmål ved, OMRÅDETS STØRSTE DAGLIGVAREBUTIK MED hvor sent i børnenes udén økonomi, én elev- distrikter. 650 GUL PRIS DISCOUNTVARERNUMRE dannelsesforløb de skal gruppe, én personalemøde et betydeligt islæt gruppe og én ledelse En model vi kan følge for hensigtsmæssig. Det Modellen peger også kun af mænd. vil give en god enstren- på én overbygningsskole Vi bemærker i den forget struktur og rationa- i distrikterne. En model bindelse også, at 7 af 10 ler ved kun at have en vi godt kan følge. Vi er specialundervisningskræskole i et distrikt (der dog bekymret for den vende elever er drenge. kan være flere undervis- centralisering, de store (Det er bl.a. derfor mit ningssteder (flere sko- skoledistrikter betyder, mål, at der snarest muligt OUR LOCAL SUPERMARKET KALE SUPERMARKED IHR LOKALER SUPERMARKT k kød og frost, frisk frugt og Frischfleisch, Tiefkühlkost, frisches Obst All sorts of fresh meats, frozen foods, ler )). Det var vel reelt og den megen og lange afsættes midler og tid til fresh fruit and vegetables. Large selecor vinafdeling. Frisk bagerbrød. und Gemüse. Große Weinabteilung. tion of wine. Fresh bread. Pharmacy bsudsalg uheldigt, fra Sindal Apotek. at Frisches Brot vom Bäcker. Lotto und udfordrende aktiviteter det ikke transport de medfører outlet under the pharmacy in Sindal. rd kontantautomat. Tips og Toto. Freiverkauf der Sindal Apotheke. Tips and Lotto. Everything in gas articles. kun af fysisk kabningstider: Alle ugens dage. Spar Nord-Bargeldautomat. skete ved etableringen for overbygningselever- (ikke Spar Nord cash dispenser. 35 parking kl Vinter kl Öffnungszeiten: Täglich geöffnet. spaces behind the shop. Opening hours: Sommer Winter 7-19 rakter). Der giver eleven af den nuværende skone. Vi overvejer også, om Every day. Summer: Winter: lecenterstruktur. centraliseringen vil give overskud til at gennem- føre det stillesiddende uddannelsesforløb. Besparelser Vi kan konstatere, at der spares ledelsesudgifter på større distrikter. Der spares transportudgifter ved mindre distrikter, og der er ingen økonomisk virkning i forhold til klassestørrelserne. Faktisk er det økonomiske rationale bedre ved en justeret nuværende skolestruktur. Men det er en tilfældighed beroende på den faktiske elevfordeling. Ledelsesbesparelsen er 3 mio. kr. Transportudgiften til overbygningsflytning er ca. 1/3 af behovet af forslagets samlede 3,5 mio. kr. til transportudgifter. Beløbet til transportud- gifter i forslaget på 3,5 mio. virker imidlertid også bekymrende. Der bruges i dag godt 17 mio. kr. til transport. Der er knap elever, hvoraf vel 1/ 3 transporteres. I le justeringer, der retter op på de helt underlige elementer, som helt er økonomiakrobatik. Rakkeby blev ved distriktsændringen flyttet til Bagterp distrikt. Nu foreslås forslaget skal godt 1200 elever flyttes yderligere. Heraf omkring 300 overbygningselever der skal flyttes langt. Det peger på en faktisk transportudgift i strukturforslaget på 6-8 mio. kr., eller mere. Der kan skimtes en distriktsmulighed, der næsten stringent kan give én overbygnings-, og én fødeskole pr. distrikt. Det betyder, at vi ser, der skal lukkes færre skoler end foreslået. 40 elever og deres lærere flyttet til Vrå distrikt for at få flere elever i Vrå distrikt. En flytning som ingen i Rakkeby ønsker. Økonomitænkning, hvor det økonomiske rationale er umåleligt, men som får børn, lærere og forældre til at miste enhver tillid til kommunens sunde fornuft. Det er interessant, at mange af vore betænkeligheder i strukturprocessen og forslaget er ganske rammende beskrevet af lærernes fæl- Justeringer Endelig ser vi gerne nog- Fortsættes på side 8 Vidste du bagerbrød. at for kun kr incl. moms Apotheke. olstrejf.indd 1 11/10/10 13:24:40 Salg og montage af Salg og montage af affugter PVC døre og vinduer Udskiftning af termoruder i alle varianter gas articles. ening hours: inter: Købmandsgården Tannisbugtvej 38 Tversted Tlf Fax Sindal Tlf Mail: ne en foods, arge selec- TÆNK PÅ MILJØ OG SPAR PENGE kan du få termograferet dit hus, både ude og inde hvor huset er i undertryk, træk fremprovokeres. Få rapport med digitale og termografiske billeder. E.v.t. løsningsforslag til du fyrer for fugl energiforbedringer hurtigt tjent e om AA-Termografi Vendsyssel ApS. ind igen på energibesparelser BLOWERDOOR Ring og få et LÆKAGESØGNING uforpligtende tilbud... Se isches Obst Bent P. Nielsen, Gaardboesvej 16, 9800 Hjørring tlf Mobil vendsyssel.dk

8 lestillidsrepræsentant i lærerkredsens informationsbrev. Han skriver bl.a. under underoverskriften: Pludselig var der kun ét scenarium og hvilket et, at: Der til stor overraskelse i forvaltningens forslag kun var ét hovedscenarium. (Strukturprocessen bestod jo af: Viden, anbefalinger og scenarier) Forvaltningens udregninger i helhedsplanen udelukkende er matematisk-økonomiske, uden faglige hensyn. Anbefalingen om to spor i overbygningen giver ikke grundlag for at sige, at en samlet overbygning med adskillige spor vil være yderligere fagligt fremmende. Skoler uden overbygning vil miste et kraftigt fagligt grundlag til gavn for elever i alle faser. Det er væsentligt, at en fremtidig struktur er holdbar. Det er ligeså væsentligt, at der ikke skydes over målet. Modellen sender tusindvis af elever og forældre og hundreder af ansatte ud i en kæmpekabale, der kan forårsage uoprettelig skade, hvis den dels er for stor dels ikke gennemføres på en måde der giver mening. Det må være af afgørende betydning, at en kommende skolestruktur er dels holdbar dels præcis, og hellere én skole under målet end to skoler lukket over målet. Et Clean Cut der rækker 13 år frem kan ingen forudsige nu. Lige så afgørende er det, at strukturen giver mening. Det vil være den mest omfattende ændring i kommunen i lang tid. Resultatet vil være grundlaget de næste mange år. Derfor er det af overordentlig stor betydning, at der opnås et resultat, der kan forstås og accepteres af den bredeste forsamling af politikere, børn, borgere og ansatte i kommunen. Udgifterne er der men gør vi nok for at få indtægterne med? Af Per Harfeld. byrådsmedlem for Venstre Det er en kendt sag. at den økonomiske krise har sat sine spor mange steder. Den har også betydet, at salg af byggegrunde m.v. har været noget begrænset, idet hele boligbyggeriet har været sat næsten i stå. Det ser dog ud til at lysne, men interessen er indtil videre primært centreret omkring Hjørring By. Manglende lokalplanlægning og udstykninger f.eks. i kommunalt ejet jord i Astrup har ikke gjort det lettere at holde udviklingen i gang i vore lokalbyer og stjernebyer. Det må være et krav, at der i disse lokaliteter altid er byggegrunde til rådighed. Vejnet udbud Vinteren var ualmindelig hård, og vejnettet led voldsom skade. Disse skader betyder selvsagt noget af en økonomisk indsprøjtning for bare at komme på niveau igen. Vinteren drænede kassen for mere, end godt var, og en merudgift på 20 mio. gør rigtig ondt, og har naturligvis konsekvenser for den samlede prioritering. Vejnettet er blevet repareret nødtørftigt, men vi har mange strækninger, der er i meget dårlig stand. Det er min opfattelse, at man med flerårigt udbud på vejområdet vil kunne komme langt, hvad enten udbuddet skal være som et OPP (off. privat partnerskab) eller et rent udbud. Jeg tror på, at det vil kunne skabe mere kontinuitet på området og give bedre veje og færre uheld m.v. Miljøgodkendelser Hjørring Kommune var fra begyndelsen rost til skyerne for hurtig og effektiv afvikling af miljøgodkendelser, og det skulle vi gerne forsætte med. Landbruget, som tegner sig for langt de fleste miljøgodkendelser, har også fremover brug for en effektiv og smidig behandling. Desværre ser det ud som om, at der er kommet lidt grus i maskineriet, hvilket sikkert primært kan tilskrives fortolkninger af gældende regler. Det gør bestemt heller ikke sagen lettere, at de meget omtalte vandplaner, der skulle være implementeret inden 2015, stadig ikke er på plads. Men vi har behov for, at smidighed og effektivitet bliver fastholdt. Murer- og entreprenørfirma A /S Telefon Frederikshavn Lendum Alt i murer, entreprenør, kloak & landbrug Fax HÆSTRUP A-S Hæstrupvej Hjørring Tlf.: Tolne Gjæstgivergaard Kirkevej 300, Tolne 9870 Sindal Tlf.: Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf Frederikshavnsvej Østergade 123, Brønderslev, 58, Hjørring, tlf. tlf Østergade Gørtlervej 123, Brønderslev, Pandrup, tlf. tlf Sæby Gørtlervej Landevej 3, Pandrup, 396, Tårs, tlf. tlf Sæby 9850 Landevej Hirtshals, 396, Tårs, tlf. 98 tlf Hirtshals, tlf DØGNVAGT DØGNVAGT Alt vedrørende Entreprenørarbejde samt belægningsarbejde udføres Udlejning af hydrauliske gravemaskiner, rendegravere, gummigede, minigravere, minilæssere og jordvogne. Levering af sand og grus. Slamsugning og spuling Autoriseret kloakmester Boligmægleren Tårs & Landbrugsformid LANDBRUGS FORMIDLINGEN Vogdrupvej Tårs Statsaut. ejendomsmæglere M.D.E. Køb, salg og vurderinger af landbrug, lystejendomme m.m. Jørgen Larsen, tlf. 98 Jette 95 Voss Arne Olsen, tlf Statsaut.ejendomsmægler M.D.E. daglig leder Jørgen Larsen Arn Statsaut. ejendomsmægler M.D.E. Statsaut. ejen Indehaver

9 Specialist i at renovere gearkasser HighGear i Sønderskov der i hele landet ja så- løser opgaver for kunder i hele landet gar i udlandet er der bud efter specialisterne fra Vendsyssel. Af Niels Henriksen. - Vi har et utroligt godt samarbejde med de lokale Når man har ondt i en tand, går man ikke til øjenlægen. Man går til specialisten, tandlægen. Når bilen ikke rigtigt vil i gear, kører man ikke på værksteder i hele lands- delen, som gerne benytter sig af vores erfaring og specialviden indenfor gearkasser. Vores dygtige medarbejdere ved en stor malerværkstedet. Man del af, hvad der er værd kører til specialisten. at vide om gearkasser. HighGear i Sønderskov har specialiseret sig i at renovere gearkasser, og idéen har vist sig at være så god, at indehaver Carsten Højmark og hans Vi holder os opdateret med den nyeste viden. Vi tilbyder i kraft af en meget udstrakt service altid at løse problemet på den mest optimale måde for medarbejdere får mere kunden. Kan gearkassen og mere at lave for kun- ikke renoveres, er vi Lasse Krage er i gang med at afmontere en gearkasse på en bil på værkstedet i Sønderskov. også friske med et tilbud på en ny eller renoveret gearkasse, understreger Carsten Højmark. Kunderne Kunderne hos HighGear er i vid udstrækning autoværksteder, autoophuggere eller virksomheder med flere køretøjer og private, der kan se en fordel i at betale for en renovering af gearkassen Carsten Højmark til højre sammen med medarbejderne Henrik Lilholt, Lasse Krage, Jesper fremfor måske at skulle Marthensen. På billedet mangler Poul Albæk. betale det dobbelte for en ny. HighGear har ikke gjort meget reklame for sig selv, men tilfredse gerliste og har dermed adgang til at se, hvilke kunder fortæller gerne renoverede gearkasser, om deres gode oplevelser til andre, så rygtet er gået fra mund til mund om, at i Sønderskov mellem Hjørring og Sindal ligger et værksted, hvor de fire medarbejdere er specialister og ved mere end de fleste om gearkasser. vi har på lager. Det er en service, som ikke mindst mange af vores udenlandske kunder og danske kunder i øvrigt gør meget brug af, påpeger Carsten Højmark. Foruden specialopgaver med gearkasser, bagtøj, og tandstænger, tilbyder Lagerliste - På vores hjemmeside HighGear også at udføre almindelig service på person- kan og varevogne. kunderne se vores la- AKTIV BROLÆGNING MOSBJERG ApS Jerupvej 459, Mosbjerg, 9870 Sindal Tlf Fax IJ Rengøring v/ Ib Jepsen Bindslevvej Bindslev. Tlf Bil ATV forhandler: Lendum Ny Auto v/ Søren Nielsen Tårsvej 15, Lendum Sindal Telefon El-service SINDAL ELFORRETNING Nord ApS El-installationer Tyverisikring Belysning Vandværksvej 25 - Hjørring - Tlf Henrik Larsen ApS Aut. el-installatør Kodrivervej 10, 9800 Hjørring Telefax Mobil Alt i SKO og Alt i SKO LÆDERVARER og Lædervarer NØRRE TORV 6A. TLF VAGTTLF v/ Søren Ulrik Sørensen Lindegaard Vraa. Tlf Nørregade 20, Sindal Tlf

10 10 En helt almindelig dag på Borgen Af Karsten Lauritzen, er vi også individuelle medlem af Folketinget politikere, der kan blive for Venstre, uenige til tider meget uenige. dk Størstedelen af Venstres folketingsmedlemmer er Jeg slukker for den med allerede mødt op, da jeg det samme, da min alarm træder ind i gruppeværelset og også en række ringer denne morgen. Jeg er allerede vågen, for i af ministrene har fundet dag er det lyst udenfor, tid til at deltage. Det er selv om mit ur kun viser faktisk ikke så mærkeligt, Så let går det ikke for i dag er der finanslovsdebat i Folketinget, om vinteren, når vinden rusker mod ruden, og samtidig har regeringen netop præsenteret og det bestemt ikke er fristende at hoppe ud sit nye udspil Danmark af sengen. Jeg skal med i balance i en global verden. Udspillet er vigtigt. flyet fra Aalborg et par timere senere, så jeg kan Både politisk set, men nå gruppemødet på Christiansborg kl Grupger i Nordjylland. også for den enkelte borpemøderne afholdes 3-4 gange om ugen, og det Mere vækst er her, de store aktuelle Med udspillet fremlægger sager og lovforslag bliver regeringen 37 konkrete vendt og det er her diskussionerne kan gå højt. kan skabe mere vækst i initiativer til, hvordan vi Selvom vi er ét parti, så samtlige dele af landet. Der går normalt ikke en uge hvor jeg ikke har en eller flere rundvinsinger for skoleklasser på Christiansborg, jeg var selv på Christiansborg første gang i 1998 og det var et besøg der gjorde stort indtryk på mig, derfor gør jeg meget ud af rundvisningerne. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi gør det lettere for virksomheder at kunne vokse sig store, hvis vi investerer i udbygningen af infrastruktur og sørger for, at det er muligt at få sig en uddannelse og et arbejde i Danmarks mindre befolkede områder. Der er heller ikke uenighed at spore på gruppemødet. Folk er tilfredse - jeg selv inklusiv, jeg tager dog alligevel ordet og påpeger at jeg mener Hjørring Kommune skal være en af de 29 kommuner, der får en særlige lempelig planlov, i det nuværende udkast er Hjørring Kommune ikke med, og det er en klar fejl. regeringen, der har det bedste bud på, hvordan vi økonomisk sikrer velfærden og skaber vækst i Danmark. S og SF s 12 minutters plan er farlig for Danmark. Vi skaber ikke udvikling, arbejdspladser og mere produktion ved at lade skatterne stige, for både erhvervslivet, på bil og flytransport samt for de borgere, der har ydet mest i samfundet, Finansloven Det andet vigtige punkt på gruppemødet er første behandlingen af finansloven for Vi er klar. Venstre har ført en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi vælger at betale den store regning og som derfor også er mest velhavende. Nej, vi skal have et Danmark, der er klar til fremtiden - det er regeringen garant for. Udvalgsmøde Jeg bliver ikke i Landstingssalen med det samme, som under hele den globale økonomiske krise har kostet Danmark. Det er det rigtige at gøre, og det skal vi have fortalt danskerne. Gruppemødet er færdigt, og de fleste af os skynder os ned i Landstingssalen, der i dag danner rammen debatten, for jeg skal til møde i udvalget for udlændinge og integration. Det er vigtigt, at jeg er der, for som integrationsordfører skal jeg altid være opdateret på, hvad der sker hvad mener oppositionen? og hvor- Jeg forsøger og hive så mange minister som muligt til Nordjylland og Vendsyssel, her er det forsvarsminister for finanslovsdebatten. dan skrider de forskellige Gitte Lillelund Bech og jeg der er på rundvisning på Flyvestation Aalborg i forbindelse Folketingssalen er nemlig forhandlinger frem på med at jeg kæmpede for at ingen forsvarsarbejdspladser skulle forlade Nordjylland og særligt Hjørring - det lykkes heldigvis og det er jeg faktisk ret stolt af. under ombygning. Det er tydeligt at se, at det er integrationsområdet? Et udvalgsmøde varer nor-

11 11 malt to timer. Og da jeg er medlem af fire forskellige udvalg plus er stedfortræder i andre, bruger jeg en del tid på forberedelse og deltagelse i disse møder. Jeg lister bagefter op af de mange trapper, der fører op til mit arbejdskontor. Det ligger på øverste etage. Lige ved siden af stedet, hvor de mange journalister holder til. Kontorerne fordeles efter anciennitet og jeg håber på at få endnu en valgperiode herinde. Så flytter jeg nemlig kontor, og kommer tættere på Folketingssalen. Mange møder Jeg har sagt ja til at mødes med en organisation, der gerne vil diskutere et par emner på udlændingeområdet. Jeg har mange møder med folk uden for Christiansborg. De bidrager med god viden, faktuelle oplysninger og sparring til mit arbejde. Mødet varer cirka en halv time, og nu er det endelig blevet tid til at besvare nogle af de mange mails og telefonopkald, der er kommet i dagens løb. Jeg forsøger, at besvare så mange som mulig, og får også lige ringet til P4 Nordjylland, der vil have en udtalelse fra mig. Senere på aftenen sidder jeg i flyet på vej hjem til det nordjyske igen. Morgendagens program er også tæt pakket, men heldigvis finder det sted i Hjørring. Det er tid til at besøge en række virksomheder og institutioner, så jeg kan følge med i, hvad de foretager sig, og hvilke udfordringer de oplever i Selvfølge skal Søren Pind se Hirtshals havn og få fortællingen om hvor vigtig havnen er, de er de færreste der ved at over 2 mio turister hvert år kommer til Hirtshals fra Norge, Det vidste Søren Pind heller ikke, men det gør han nu. deres dagligdag. Om torsdagen kommer min gode minister Søren Pind på besøg i Hirtshals og det seres. Generelt prioriterer jeg besøg hos lokale virksomheder, ven og kollega udviklings- besøg skal også organi- institutioner og ministerbesøg højt. Så må Christiansborg undvære mig de dage. Du er altid velkommen til at kontakte mig: Karsten Lauritzen Østergade 32, 2.tv Hjørring Tlf Hold dig opdateret - tilmeld dig mit nyhedsbrev: Lytter til Vendsyssel Send en mail til Sofie Münster på: eller

12 12 Udfordringer på ældreområdet Af Kurt Mikkelsen, byrådsmedlem for Venstre Udvalget for sundhed, ældre og handicap (SÆHudvalget) står overfor store udfordringer de kommende år på grund af befolkningsudviklingen. Der bliver flere ældre borgere i Hjørring Kommune, i år 2020 vil der således være ca. 18 pct. flere borgere, der har behov for hjælp af ældreplejen. Det svarer til en løbende stigning i udgifterne frem til år 2020 på ca. 83 mio. kr. i nutidspriser. Selv om der bliver færre skolebørn i samme periode, så vil der være behov for nytænkning indenfor ældreområdet for at løfte opgaven, og det er vi i udvalget meget opmærksom på. Teknologisk udvikling Der sker dels en teknologisk udvikling, som kan være med til at løse nogle praktiske opgaver og aflaste personalet rent fysisk i fremtiden. Det skal kommunen selvfølgelig gøre brug af, men det er også vigtigt, at der investeres i forebyggelse og sundhed, således de ældre borgere kan klare sig længst muligt, uden de bliver afhængig af praktisk hjælp fra kommunen. Jeg tror, vi alle kender eksempler, hvor en ældre borger mener, alderen burde være afgørende for, hvornår man får tildelt hjemmehjælp, men den tid er forbi. Kommunen driver ikke et rengøringsselskab, men hjælper de borgere, der af helbredsårsager har behov for hjælp. Nyt syn og nyt begreb I Fredericia Kommune har man indført et nyt syn og et nyt begreb på ældrepleje. Her er målet længst mulig i eget liv et spændende projekt, som vi i Hjørring Kommune følger med stor interesse. Projektet går ud på, at den ældre borger skal hjælpes, således borgeren kan klare sig længst mulig uden praktisk hjælp fra kommunen. Der bliver f. eks. tilbudt nødvendig genoptræning og hjælpemidler, såfremt der er behov, og der bruges meget tid på rådgivning om borgernes muligheder og rettigheder. Nu er det jo ikke meningen, at der ikke længere skal tilbydes hjemmepleje, det skal der bestemt, men der er mange eksempler på borgere, der sagtens kan hjælpes i gang igen, og det må jo være bedre med et liv, hvor man ikke er afhængig af andre. Afbureaukratisering Et andet projekt, kommunen har sat i gang, er afbureaukratisering for at formindske det såkaldte minuttyranni i ældreplejen. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har analyseret arbejdsgangene med henblik på at forenkle visitationen i ældreplejen. Der blev udarbejdet et oplæg med 4 forskellige detaljeringsgrader, som i sin enkelthed går fra tildeling af minutter for hver enkelt ydelse til at få tildelt en tid, hvor den ældre og medarbejderen selv bestemmer, hvad der skal udføres af arbejde. Da der ikke kunne opnås enighed, blev der vedtaget en model, vi kalder model 2½, som gå ud på, at der tildeles ydelsespakker til borgeren i stedet for minutter. Hvor der tidligere var mange forskellige udmålinger på de forskellige ydelser, vil der i fremtiden være forskellige ydelsespakker, hvor der selvfølgelig tages hensyn til borgerens helbredsmæssige tilstand. Det er en stor forenkling af visitationen, og det giver større kompetence og mere frihed og ansvar til medarbejderne i ældreplejen. Vi havde i Venstre gerne set en model, der var endnu mere vidtgående og enklere, men det var der ikke opbakning til fra medarbejdernes repræsentanter. Det er klart, at en større frihed til selv at bestemme, giver også et større ansvar, og det var her, problemet opstod. Medarbejderne ville gerne se udviklingen af ovennævnte model, inden de sagde ja til at gå videre. Der er mange, som tror, at det er regeringen, der har fastsat reglerne for visitationen i ældreplejen, men de fleste kommuner har oprettet systemer, som er langt mere detaljerede, end loven tilsiger, det gælder også for Hjørring Kommune. Det såkaldte minuttyranni blev indført under den tidligere regering i årene 1999 og 2000 og var tiltænkt som et hjælpemiddel til kommunerne for at få mere styr på udgifterne i ældreplejen, men det har fagforeningen FOA sikkert glemt alt om. jansenõs reng ringsservice john jansen Vangenvej Bindslev Tlf erhvervsreng ring vinduespolering ejendomsservice Sindal traktorkompagni ApS Gaden Sindal. Tlf TUEN SMEDE- OG MASKINFORRETNING V/ Ove Jensen Aut. VVS-installatør - Aut. kloakmester Sørig Engvej 12, 9881 Bindslev Tlf Biltlf Salg og service til private, industri, landbrug og hobby... en mangesidet virksomhed, hvor land og by mødes! MASKINFORRETNING Åbningstider: Butik man. - fre Lør Reservedele man. - fre Lør

13 13 Det lange seje træk Af Susanne Sander Venstres gruppeformand i Hjørring Byråd, 2. viceborgmester Mobil I den seneste tid har flere erfarne erhvervsfolk blandet sig i den politiske debat herhjemme. De har indtrængende appelleret til Folketinget om at trække i arbejdstøjet og gennemføre nødvendige reformer under henvisning til de store økonomiske problemer, som Danmark befinder sig i. Ofte har deres fælles udsagn været, at Folketinget skal arbejde sammen om at skabe konsensus og en langsigtet planlægning. Tilsvarende situation står Hjørring Kommune i. Vi har store økonomiske problemer: Lav likviditet, vigende befolkningsgrundlag med heraf følgende svingtende indtægter og desværre stigende udgifter til bl.a. ældrepleje og anbringelser af børn og unge. Det er ganske enkelt blevet vanskeligere at få enderne til at nå sammen. Udgifterne stiger, og indtægter falder. Der skal drastiske løsninger til. Ja fra Venstre Derfor accepterede Venstres byrådsgruppe ansøgningen om en mindre skattestigning. Kravet er, at skattestigningen skal bruges til at sikre budget og kasseopbygningen. Selvom vi skulle få bevilget ansøgningen om skattestigninger, vil det ikke forhindre, at vi er nødt til at reducere i antallet af folkeskoler, afskedige medarbejdere i kommunal tjeneste og reducere i serviceniveauet. I forbindelse med økonomisk topmøde i januar i år slog KL og ledende økonomiske vismænd fast, at denne byrådsperiode bliver barsk og man talte direkte om en borgmesterdeseffekt - fordi de siddende borgmestre kom til at gennemføre væsentlige og ganske upopulære besparelser. Enderne skal nå sammen Men det er nødvendigt, for vi skal have enderne til at nå sammen. Vi er nødt til at afpasse det offentlige forbrug i forhold til indtægterne, for vi må aldrig glemme, at den offentlige sektor ikke genererer værdi i sig selv. Vi skal til stadighed være opmærksom på, at kun via vækst i erhvervslivet kan vi genskabe væksten i samfundet. En vækst som så også kan tilvejebringe midler til en forbedring af den offentlige sektor. Der er derfor heller ikke tvivl om, at det er svære og hårde beslutninger, vi står overfor. Der er ingen byrådspolitiker, der synes, at det er nogen nem opgave at eksempelvis nedlægge lokale skoler eller afskedige medarbejdere. Tværtimod. Ofte tænker jeg på Prior Phillip af Kingsbrigde, som vi følger i Ken Folletts roman Jordens søjler. Pior Phillip skal både tjene Gud, klosteret og lokalsamfundet, samtidig med at han skal begå sig i magtspillet med Willian Hamleigh. Dette giver ham store personlige anfægtelser af både moralske og etiske dimensioner. Tilsvarende er situationen i Hjørring Kommune og Hjørring Byråd. Men med troen på at kun det lange, seje træk fører os videre, må og skal vi træffe de svære og rigtige beslutninger. Vi forhandler: Vi forhandler: Vi forhandler: Johannes E. Rasmussensvej Hjørring. Tlf Johannes E. Rasmussensvej Hjørring. Tlf Johannes E. Rasmussensvej Hjørring. Tlf Coaching til privat og virksomheder Stresscoaching Mødefacilitering Støtte til værdi- og forandringprocesser i virksomheder Rekrutteringsstøtte til virksomheder Helle Glyø Coach og Forandringskonsulent Harald Fischersvej Løkken

14 14 Landbrugspolitikken efter en strategi med hold i virkeligheden regler for f.eks. miljøbe- lige konkurrencevilkår på og når det gælder lov- for blandt andet vigtigt skyttelse og dyrevelfærd landbrugsområdet. givning på miljøområdet. at Kommissionen bliver gennemføres korrekt Det skal vi være stolte af, bedre, og mere konse- og rettidigt i de enkelte En del af EU s landbrugs- men der er en uheldig kvente når de overvåger medlemslande, og at der støtte er afsat til de så- sideeffekt ved vores dyg- implementeringen af lov- er sanktioner, når dette kaldte landdistriktsmidler, tighed. Når landmænd givningen i de forskellige ikke er tilfældet. Samtidig hvor medlemslandene modtager direkte støtte medlemslande. kunne man forestille sig medfinansierer EU-støt- fra EU, foregår det som en incitamentsstruktur, ten. Denne del af støtten bekendt under betingel- Mens vi i Danmark ofte hvor medlemslande be- er indført ved at overføre se af, at en de såkaldte fokuserer ensidigt på en lønnes for rettidig imple- penge fra markedsord- krydsoverensstemmel- afskaffelse eller i hvert mentering, og overhol- ningerne. Spørgsmålet sesregler vedrørende fald kraftig reduktion af delse af reglerne. Endelig er om denne tendens fx dyrevelfærd og miljø landbrugsstøtten, er de- er det afgørende med en skal fortsætte, eller om overholdes. De land- batten i Bruxelles tem- forenkling af reglerne, de midler der nu er afsat mænd jeg har talt med melig anderledes. Det og en langt mere ensar- til erhvervsudvikling og fortæller at kontrollen er vigtigt at arbejde for Af Anne E. Jensen, MEP nye medlemslande, for- tet kontrol i medlemslandene. Det vil utvivl- støtte af miljø- og kulturinitiativer på landet er alt foretages meget tilfældigt, og med helt forskel- en grundig analyse af hvordan pengene bruges Arbejdet med formuleringen af den fælles landbrugspolitik efter 2013 er i fuld gang i Europa-Parlamentet og alle de politiske grupper arbejder på en fælles strategi. Det er ingen enkel sag. For der er store nationale forskelle i synspunkterne - herunder ikke mindst store forskelle nord-syd. vride økonomien, og det er der ingen der kan have interesse i. Et tema, der i stigende grad er kommet på dagsordenen, er at der skal leveres klare goder for skatteborgerne for støtten. I dag er den afkoblede støtte historisk bestemt. Den historiske binding bør udfases og somt komme Danmark til gode. Det nationale ansvar EU er jo karakteriseret ved, at der nok træffes mange og vigtige beslutninger i Bruxelles, men at udmøntningen af disse beslutninger oftest foregår i medlemsstaterne. Det er en detalje, der tit overses i den hjemlige rigelige. Det er i alt fald en del af EU-støtten der ofte er blevet latterliggjort i dansk dagspresse, med fremhævelse af særlige projekter som f.eks. penge fra EU til en skibakke på Bornholm. Hvis det første ben i EU s landbrugspolitik drejer sig om kroner og øre, er det andet ben den daglige lig konsekvens fra dag til dag. Man skal selvfølgelig overholde reglerne, men det er vigtigt at det bliver gjort på samme måde i alle lande. Vi skal selvfølgelig være stolte af, at vi i Danmark går langt for at overholde forpligtelserne i EU-samarbejdet. Men at kontrollen ikke fore- bedst, hvordan man sikrer ens konkurrencevilkår og mere simple regler. Og det er vigtigt at vi også i Danmark får en mere nuanceret debat om landbrugets fremtid, og ikke bare står på sidelinjen med korslagte arme - især hvis vi ønsker indflydelse. Danmark har formandskabet i EU i foråret 2012, når de sidste ender I den liberale gruppe bakker vi varmt op om ændringen af den fælles landbrugspolitik fra at være markedsforvridende til markedsorienteret. På den måde er vi kommet af med de berygtede oksekøds- og smør-bjerge, hvor overskudslagre hobede sig unødigt op. Dertil kommer den særlige problemstilling omkring de nye medlemslande, al støtte kædes sammen med at landmændene leverer offentlige goder i form af naturpleje, bedre dyrevelfærd og miljø. Altså at landmændene kompenseres for det tab af konkurrenceevne, der måtte følge af skrappere miljøkrav, og får økonomiske incitamenter til at gøre det rigtig set i forhold til miljø og dyrevelfærd. debat, men detaljen er vigtig. Det er nemlig ikke kun vigtigt hvordan vi håndterer forhandlingerne i EU, men også hvordan de nationale myndigheder forvalter EU-midler og -regler. Vi har brug for fokus på gennemførslen for at sikre mere drift af landbruget. Også her er udmøntningen og implementeringen i høj grad lagt ud til medlemsstaterne. I Danmark bryster vi os jo tit af at være i top når det gælder implementering af EU-lovgivning, går på en rimelig måde er bekymrende. Konkurrencen bliver forvredet, og man straffer indirekte de erhvervsdrivende der forsøger at leve op til reglerne. Det er et alvorligt problem, og det er et problem vi skal gøre noget ved. Det er der- skal bindes sammen på den fælles landbrugspolitik og rammerne for EU s budget efter Vi skal ruste os til dem opgave ved at gå seriøst ind og søge indflydelse, og arbejde for et godt kompromis. der ikke har landbrugsstøtten fuldt indfaset endnu. De ønsker samme hektarstøtte i hele EU. Det er en udvikling vi helt sikkert vil komme til at se, men der skal også tages højde for at der er forskellig omkostningsniveau i medlemslandene. Ellers vil man overkompensere og forgylde ineffektive landmænd i de Endelig vil det klassiske formål med landbrugspolitikken - at sørge for sikker forsyning af sikre og sunde fødevare - fortsat være vigtigt, ligesom der bør komme mere fokus på landbrugets rolle i energipolitikken, fx gennem fremme af energiafgrøder. Kommissionen bør blive skrappere til at sikre, at

15 15 Nu knækker kurven og flere syge og ledige kommer hurtigere tilbage i job Ungdomsuddannelse Kigger vi på de unge, skal vi allerede i folkeskolen have fat i dem, så det sikres, at de får en ungdomsuddannelse og senere et job. Efter min mening skal der kun være de to muligheder. Kontanthjælp og aktivering er ikke en måde at påbe- Nøgletal for udviklingen i Hjørring Kommune Juli 2009 Juli 2010 Kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Fleksjobbere i job Fleksjobbere på ledighedsydelse Forsikrede ledige (A-dagpenge) Førtidspensionister gynde et voksenliv. Kommunen har alt for ning, men vi ønsker ikke fleksjobbere ud i virksom- handlerskift, meningsløs mange langvarige sy- at jagte de syge. Vi gør hederne. En spændende aktivering og intetsigen- gedagpengesager. Bl.a. det fordi, vi ønsker dem nyhed er etablering af de kursusforløb, samt at har 250 borgere været hurtigst muligt tilbage til virksomhedscentre ude i man ikke føler sig som på sygedagpenge i mere arbejdsmarkedet. Det er rigtige firmaer. Så kan vi jaget vildt. Så selv om Af Jørgen Christensen, byrådsmedlem (V), næstformand i Arbejdsmarkedsudv. Budgettet for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune er på ca. 750 mio. kr. Hertil skal 12 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er godt nyt. Det ser ud til, at Nordjylland har klaret sig nogenlunde igennem krisen, og forventningen er, at der om få år bliver mangel på arbejdskraft! end ét år. Det kan ikke være rigtigt! Derfor har vi indgået et samarbejde med det private Falck Jobservice. Og de foreløbige resultater ser meget lovende ud. Det kan måske lyde meget kynisk og som kassetænk- nu engang også bedst for borgeren. Samarbejde Derfor er det også vigtigt, at kommunen tager initiativ til et godt samarbejde med erhvervslivet, så vi kan få ledige og begynde at tale om det rummelige arbejdsmarked. Afslutningsvis er det mit håb, at borgerne fremover kan slippe for de mange negative oplevelser om manglende rettidighed, utallige sagsbe- arbejdsmarkedsområdet er ekstremt lovreguleret, kan lokale initiativer sagtens medvirke til et godt og trygt arbejdsmarked, hvor der også er plads til vore svage medborgere. lægges statsrefusioner Det vil sige, at vi alle- på ca. 525 mio. kr., så rede nu skal give alle le- det er et pænt beløb, dige og ledighedstruede der årligt anvendes til et kompetenceløft, så kontanthjælp, revalide- de er klar til morgenda- ring, fleksjob, skånejob, gens udfordringer. Det ledighedsydelser, før- er derfor meget vigtigt, tidspensioner, sygedag- at ikke mindst virksom- penge, aktiveringstilbud, hederne allerede nu flygtninge, udlændinge melder ud, hvilke medar- og de forsikrede ledige. bejdere de forventer at Med meget store udfor- efterspørge i fremtiden, dringer de seneste år, så vi i samarbejde kan ser det endelig ud til, at finde og gennemføre de konjunkturerne er ved at relevante uddannelser. I vende. Således forventer den forbindelse vil jobro- Arbejdsmarkedsudval- tation være et fortrinligt get i 2010 at forbruge værktøj. Kranbil TM Transport Container Blokvogne Sideløfter Gummiged Henry Petersen & Sønner ApS Safirvej Hirtshals Telefon Fax KAJ KRISTENSEN Aut. EL-installatør Uggerby Tlf Alt Entreprenørarbejde Aut. Kloakmester Knuste granitskærver Harpet muldjord Udlejning af containere Barkflis Levering af knust beton TV-inspektion Tårs Minidozer & Entreprenørforretning Tlf v/ Peter Sønderlev Svenstrupvej Tårs Mobil

16 16 Liberale sejre Venstre ønsker, at vi hver skaffelse af mellemskat- mellem kl. 20 og kl. 6, og gen kan forældrene enten ger, karakterer og værdig- Liberalisering især har størst mulig fri- ten. Skattepolitikken har udvalgt håndkøbsmedicin kombinere en plads i en rundlag. Det øger mulig- af bogmarkedet hed til at realisere vores siden 2001 betydet, at har siden 2005 kunnet pasningsordning med et heden for at vælge netop Bogmarkedet er gradvist ønsker og drømme. Siden danskerne har knap 60 købes i supermarkeder. tilskud til privat pasning, den skole, som passer til blevet mere og mere li har regeringen med mia. kr. mere til rådighed Også forbuddet mod den eller de kan få økonomisk den enkelte familie. beraliseret. I 2001 blev bl.a. fritvalgsordninger i 2010, end de ville have såkaldte samdrift er op- tilskud, hvis de passer det frivilligt for forlagene, givet den enkelte dan- haft, hvis SR-regeringer- hævet. Det betyder, at deres egne børn. Endelig Spilmonopolet brudt om de ønskede at sætte sker langt større valgfri- nes skattepolitik var vi- man kan sælge en kop blev løsrev-ne lukkedage i Fra 1. januar 2011 libera- en fast pris på bøgerne, hed, og vi har gen-nem- dereført uændret. kaffe hos boghandleren, daginstitutioner på almin- liseres det danske spille- samtidig med at bog- ført en række reformer. et glas vin i tøjforretnin- delige hverdage afskaffet marked, således at uden- handlernes eneret på Her er en række udvalgte Dagpengereform gen og kaffekopper i ca- med kvalitetsreformen. landske aktører, mod at bogsalg forsvandt. Fra liberale sejre. Regeringen har reforme- féen. betale en afgift til den januar 2011 fjernes den ret dagpengesystemet Lettere at komme til danske stat, får ret til sidste rest af fastprisdis- Skattestop med en forkortelse af Udvidet Danmark for at arbejde at konkurrere med Dan- pensationen fra konkur- Indførelsen af skattestop- dagpengeperioden til to frit sygehusvalg Alle, der har lyst til at yde ske Spil. Licenssystemet renceloven. Den øgede pet i 2001 indebar en hi- år fra de da-værende fire Regeringen har siden en indsats, er velkomne i skal sikre kontrol med konkur-rence blandt bog- storisk fornyelse i dansk år pr. 1. juli Erfarin arbejdet på at sik- Danmark. Derfor er reg- pengestrømmene, inde- handlerne har ført til en politik. Siden 2001 har gen fra lignende reformer re, at danske patienter lerne løbende lempet. holde bremseklodser for sænkning af priserne og dansker-ne haft tryghed op gennem 1990 erne er, ikke skal stå passivt på En udvidet jobkortord- at mindske risikoen for i forlængelse heraf med- om skatten og vished for, at forkortelser af dag- ventelister i adskillige ning kombineret med, at ludomani samt sikre et ført en stigning i bogsal- at skatterne ikke pludse- pengeperioden øger sø- måneder uden at kunne udenlandske studerende fortsat til-skud til idræt get, således at dansker- lig sættes i vejret, fordi geaktiviteten og sikrer, at gøre fra eller til. Alle dan- i op til 6 måneder efter og fritidsliv. ne køber 25 procent flere der mangler fi-nansiering ledige hurtigere kommer skere har i dag samme endt eksamen kan søge bøger, end de gjorde for til det ene eller det an- i job. mulighed, som kun de arbejde i Danmark, har Bedre erhvervsklima ti år siden. det udgiftsforslag. Med mest velbeslåede havde betydet en næsten fire- Regeringen har mindsket skattestoppet er der bl.a. Frihed til selv at vælge før i tiden, nemlig at flyt- dobling af arbejds- og erhvervslivets administra- Frit valg sat en stopper for stig- fagforening og a-kasse te til et privat sygehus, studietilladelser siden tive byrder med 20 pct. på el-markedet ningerne i ejendomsvær- Regeringen har i 2006 hvis det offentlige syge siden 2001 svarende til Regeringens liberalisering diskatten. Hvis en bo- sikret foreningsfriheden husvæsen ikke kan levere ca. 6 mia. kroner årligt, af el-markedet i Danmark ligejer fx betalte på arbejdsmarkedet ved den fornødne behandling Frit valg og selskabsskatten er betyder, at alle el-forbru- kr. i ejendomsværdiskat at afskaffe fagforeninger- inden for én måned. Det på ældreområdet sænket fra 30 til 25 pct. gere siden 1. januar 2003 i 2002, så indebærer nes eks-klusivaftaler, så er en markant succes, og Når kommunen har truf- Danmark er to år i træk frit har kunnet vælge skattestoppet, at dette ingen lovligt kan tvinges over patienter fet afgørelse om hjælp til (2008 og 2009) blevet el-leverandør. Formålet beløb ikke hæves. Skatte- til at melde sig ind i en har benyttet muligheden personlig pleje eller prak- kåret som det land i ver- med et frit el-marked har stoppet har dermed givet bestemt fagforening som for at komme hurtigere i tiske opgaver i hjemmet, den med det bedste er- været at skabe et kon- boligejerne tryghed om betingelse for at få eller behandling. har borgerne siden 2003 hvervsklima, hvilket bl.a. kurrencebaseret marked deres boligudgifter. fastholde et job. I 2002 haft mulighed for at væl- skyldes gode rammebe- med mere effektive leve- blev der indført mulighed Frihed til ge en privat leverandør. tin-gelser for virksomhe- randører og gennemsku- Skattelettelser for tværfaglige a-kasser, børnefamilierne med I 2009 benyttede godt der og lav korruption. elige elpriser til glæde for Siden 2001 har der været så man frit kan vælge, flere og mere fleksible ældre sig af den forbrugerne. Resultatet økonomisk råderum til at hvor man vil være forsik- pasningsmuligheder mulighed. Det betyder, Større frihed til at ar- af den øgede gennem- give fuldt finansierede ret mod arbejdsløshed Regeringen har indført ét at næsten en ud af tre, bejde og bo på landet sigtighed er ikke til at skattelettelser til dan- (hvilket pr. juli 2010 over års fleksibel barselsorlov, der modtager hjemme- Blandt regeringens initia- tage fejl af. Således har skerne tre gange. Med har benyttet sig og forældre kan selv for- hjælp, har benyttet sig af tiver for sikre et Danmark næsten dan- den første forårspakke af). dele størstedelen af bar- en privat leverandør. i balance er øget frihed i skere alene i 2009 skiftet fra 2004 blev skatten på selsor-loven mellem sig. planloven. Det betyder, at el-leverandør. arbejde lettet med godt Frihed til at handle Forældre har desuden Frit valg det bliver nemmere ud- 11 mia. kr. (2010-niveau), hvor og hvornår man fået frihed til at vælge på skoleområdet vide eksisterende lands- Frihed til at tjene mere og i 2007 var der skabt vil dagtilbud til deres børn Det frie skolevalg inden byer med flere boliger, under SU yderligere råderum til at Regeringen har liberalise- inden for og på tværs af for og på tværs af kom- at placere flere butikker SU-fribeløbet - dvs. det en give danskerne nye skat- ret lukkeloven, så reglerne kommunegrænserne. De munegrænserne er ble- i små byer og at udvide studerende må tjene, før telettelser på omkring 8 frem mod oktober 2012 har også fået ret til et vet udvidet. Forældrene erhvervsvirksomheder i de modregnes i SU en - er mia. kr. Senest har rege- gradvist lempes. Dermed økonomisk tilskud til en har nu krav på, at deres nedlagte landbrugsejen- blevet forhøjet med ringen med Forårspak- kommer åbningstiderne privat børnepasser el- barn optages i den øn- domme. Derudover har kroner per måned. Siden ke 2.0. gennemført en til at matche danskernes ler til at benytte en pri- skede folkeskole, hvis der regeringen allerede ved- januar 2009 har en stude- omfattende omlægning mere fleksible arbejdsti- vat pasningsordning, så er plads. Skolerne skal nu taget en lov, der hæver rende på SU således kun- af skatten, som sænker der. Desuden må alkohol de frit kan vælge mellem også offentliggøre deres de generelle regler for net arbejde op til ca. 20 ti- indkomstskatten med 28 nu også sælges fra su- offentlige og private pas- faglige og pædagogiske butiksstørrelser med 500 mer om ugen, uden at der mia. kr. bl.a. via en af- permarkeder, kiosker mv. ningstil-bud. Med ordnin- profil, kvalitetsevaluerin- m 2. modregnes i SU en.

17 17 Tag ansvaret tilbage At tage ansvar kræver på en løsning, lægger du krævet i skatter og afgif- udvikling er sket over en opleve den store glæde at mod. Som enkeltindivid det over til det offentlige, ter. Og hvem er det lige, lang årrække ved politiske være herre over eget liv. må du som den naturlig- som i virkeligheden er din der betaler det? Dig selv, beslutninger, der har det Når det sker, bliver pres- ste ting tage ansvar for nabo og genbo. Hvorfor din nabo og genbo. Hvis resultat, at det personlige set på de offentlige ud- dit eget liv. Nu om dage ikke selv tage ansvar og den enkelte tager et stør- ansvar er blevet mindre gifter lettet. At få ændret er det at tage et person- løse problemet eller op- re ansvar og så vidt mu- og mindre. Nu er det på på tingene kræver politisk ligt ansvar ikke så høj gaven? Ikke alene mister ligt undlader at inddrage høje tid, at vi får stoppet mod. Det har vi i Venstre. prioritet som i tidligere ti- den enkelte sin frihed det offentlige i sit liv, så den udvikling. Ansvaret Vi er klar til at give det der. Derved mister du en ved at lægge ansvaret vil presset på kommuner- og friheden skal tilbage til enkelte menneske større del af din frihed. En del af over til det offentlige, nes økonomi ikke være så den enkelte, der igen skal frihed og ansvar. den frihed, du havde tidli- men vi kommer også al- stort, og vi vil alle slippe gere, er i dag lagt over til lesammen til at betale en billigere i skat. Måske det offentlige. Men hvem enorm regning. Problemet kan vi ikke bebrejde den er det offentlige? Det er er bare, at det offentlige i enkelte, at det person- Af Thorkild Krøgh din nabo og genbo. Det princippet ikke har nogen lige ansvar er afleveret til for vil sige, at hvis du har penge. Det offentlige har det offentlige, der byder kommuneforeningen et problem, der kalder kun, hvad der bliver op- sig til på alle felter. Den Bliv medlem af VENSTRE i Hjørring kommune Som medlem af Venstre får du de vigtigste politiske nyheder før alle andre. Vi stiller ingen krav til medlemmerne. Vi er taknemmelige for den støtte, der ligger i selve medlemskabet og kontingentet. Men har du lyst til at være aktiv som medlem, har vi masser af muligheder og opgaver til dig i foreningsarbejdet. Som medlem af Venstre i Hjørring kommune modtager du bl.a: 1. Orientering fra Venstres landsorganisation om, hvad der sker af aktuelle ting i Folketinget. 2. "Informationer og orientering fra folketingsmedlem Karsten Lauritzen 3. "Nyhedsbrevet Solstrejf", der orienterer om, hvad der arbejdes med, og hvad der besluttes i de udvalg, som Venstres byrådsmedlemmer er med i. HP Huse A/S Tlf. nr Spændende arrangementer med besøg hos spændende virksomheder i vores kommune. Besøg Venstre i Hjørring kommune på SIGTENBORG MASKINSTATION v/ Bent Sigtenborg Bruun. Dalsagervej 81, Linderum Mobil Tlf Telefax Vores biler er anderledes! Hove Biler A/S tlf.:

18 18 Venstres byrådsgruppe Susanne Sander Gert Storgaard Kurt Mikkelsen Gyldenrisvej Hjørring Sørupvangvej Tårs Hasselvej Hjørring Michael Karlborg Morten Bjerg Jakobsen Per Harfeld Postboks 114, Vidstrupvej Hjørring Godthåbsvej 8, Astrup Hjørring Sønderbro Bindslev Lene Frandsen Keld Emil Damsgaard Jørgen Christensen Toftegade Sindal Hølken Løkken Tingvej 8, Horne Hirtshals Svenning Christensen Birthe Andersen Nydalvej 2, Lønstrup Hjørring Søndergade Løkken

19 19 Venstres lokale vælgerforeninger i Astrup-Sønderskov i Bindslev Niels Munkbak Andersen Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: i Børglum-Vrendsted-Løkken Per Harfeld Sønderbro Bindslev tlf.: i Hirtshals og omegn Nora Træholt Idyl Løkken Tlf.: i Jelstrup-Rubjerg-Lyngby i Lendum Ove Jensen Sørig Engvej 12, Tuen 9881 Bindslev tlf.: i Vrå og omegn Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G 9760 Vrå Tlf.: i Hjørring Poul Jungersen Christensen Thiruplundvej Hjørring Tlf.: i Mosbjerg Bent Malmberg Rålundvej 64, Stenhøj 9900 Frederikshavn Tlf.: i Sindal og omegn Kristian Kjær Vrejlev Møllevej Vrå Tlf.: Mobil: i Tversted-Uggerby Ove Jacobsen Brudehøjvej 278, Bjergby 9800 Hjørring Tlf.: Mobil: Thorkild Jensen Bjergbyvej 11, Tornby 9850 Hirtshals Tlf.: Hans Henrik Toft Sørensen Sejlstrupvej 28, Hundelev 9480 Løkken Tlf.: i Poulstrup i Bjergby-Mygdal Egon Holm Tuenvej Sindal Telefon: i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Else Madsen Nørrelund 25 F 9870 Sindal Tlf.: i Tårs Jørgen Christensen Lyngbakkevej Hjørring i Ugilt Jens Vestergaard Højvej Tårs Tlf.: Søren Christensen Glimsholtvej Sindal Tlf: / i Hjørring kommune Thorkild Krøgh Stenbjerg Hirtshals Tlf.: Mobil:

20 Blæksprutten får endnu flere arme Firmaet med 500 enga- lerede Blæksprutten, har ser af muligheder for ud- forestille mig, at de funk- gerede medarbejdere udvikles løbende og er klar til at tage nye udfordringer op udvikling været et stadigt fokusområde. I dag er virksomheden delt op i tre, nemlig Blæksprutten Rengøring, Blæksprutten vikling i Nordjylland, hvor Blæksprutten beskæftiger 500 engagerede medarbejdere. - Når borgerne har valgt tioner, som offentligt ansatte sygeplejersker, ergoterapeuter eller fysioterapeuter varetager ude hos borgerne, vil Af Niels Henriksen Pleje & Omsorg og Blæk- Blæksprutten som leve- kunne overgå til private sprutten Udvikling. Det er randør, har de samtidig virksomheder som et Siden 1993, da sygeple- netop i den sidstnævnte fravalgt en del af det tilvalg, siger Vibeke Ha- jerske Vibeke Haaning afdeling, at de nye tan- etablerede system. Der- aning, der har titel af sprang ud som selvstæn- ker tænkes, og Vibeke for synes vi ikke, at det administrerende direktør dig iværksætter og etab- Haaning ser stadig mas- er fair, at de eksempelvis men som meget hellere skal flytte ind på et of- vil kalde sig for en meget fentligt plejehjem, når de synlig iværksætter, der kommer i en situation, gerne er på besøg i alle hvor de ikke længere er i afdelinger, og som altid stand til at klare sig selv. er med, når nye medar- Derfor ser jeg byggeri el- bejdere introduceres i fir- ler drift af plejehjem som et oplagt vækstpotentiale for Blæksprutten, fastslår Vibeke Haaning, der tilføjer, at Blæksprutten nu også er på vej ind i Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner. Iværksætter - Jeg kan også sagtens maet. Nærhed og tryghed - Vi tilstræber en meget flad struktur, hvor den enkelte afdelingsleder har et reelt ansvar og kompetence til at tage den lokale beslutning. Selv om vi er en stor virksomhed, så vil vi ikke opleves sådan. Vi kender kunderne, og det skaber nærhed og tryghed hos borgere, der trænger til hjælp. Hos os svarer telefonen døgnet rundt. Ingen vil nogen sinde blive mødt af en telefonsvarer, heller ikke juleaften eller nytårsaften, garanterer hun. Blæksprutten med domicil i Hjørring er det største firma af sin art i Danmark og som noget ganske enestående har virksomheden netop fået 2,7 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til fremme af sine 500 medarbejderes sundhed og trivsel. Vi sætter klientens behov i centrum. At bruge en advokat kræver tillid. Tillid kommer ikke at sig selv. Tillid skal opbygges. KOMPETENT, EFFEKTIVT OG NÆRVÆRENDE JURIDISK RÅDGIVNING FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERVSDRIVENDE Åstrupvej Hjørring Advokat Søren Bach (H) Advokat Gert Gandrup (H) Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere

Børnehuset Emmersbæk. Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup. Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd. Det blå ishus i Tversted

Børnehuset Emmersbæk. Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup. Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd. Det blå ishus i Tversted Nummer 1 April 2012 27. årgang Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup Det blå ishus i Tversted Børnehuset Emmersbæk Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd Ferielukning i daginstitutioner Nye

Læs mere

Stadion skal placeres i Park Vendia. Den nye folkeoplysningspolitik. Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an. De Frivilliges Huse

Stadion skal placeres i Park Vendia. Den nye folkeoplysningspolitik. Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an. De Frivilliges Huse Nummer 1 Maj 2013 28. årgang Den nye folkeoplysningspolitik Stadion skal placeres i Park Vendia Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an De Frivilliges Huse Venstres byrådskandidater Områdefornyelse

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 3 I Juni 2011 Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark Udgiver:

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere