NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Februar 2012 Årgang 39. Nr. 1, Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer Kære hundeejere I bedes lufte jeres hunde uden for kollegiets område. Det er jeres ansvar, at hundene ikke er til gene for kollegiets beboere. Husk derudover at holde din hund i snor. Hvis I ikke overholder ovenstående er det et brud på Ordensreglementet for Nybrogård kollegiet 8 stk. 5, 9 og 10. På forhånd tak! Med venlig hilsen Klagenævnet Næste Beboerrådsmøde Mandag d. 6. februar 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen MILD VINTER MED MASSER AF VAND - Denne vinter har vi ikke haft samme lave temperaturer som sidste vinter, og der har heller ikke været meget sne - endnu. Til gengæld har vi fået en del vand, og det kan mærkes på de små stier rundt om søerne. Billedet her er fra Lyngby sø, hvor vandet ofte ligger i store pytter, så det er nærmest umuligt at komme tørskoet forbi. Nu bliver stierne løbende lappet, så vandet ikke overtager. OM NETVÆRKET PÅ NYBROGÅRD KOLLEGIET - De sidste måneder har flere kollegianere haft problemer med at logge på K-Net i eftermiddags og aftentimerne. Det har fået netværksgruppen på overarbejde, og her kan du læse en forklaring. Side 6 NYTÅRSFESTER PÅ KOLLEGIET Årsskiftet bringer altid gode fester med sig, og dette årsskifte har ikke været en undtagelse. Flere af gangene holdt fester her på kollegiet, og i bladet kan du læse mere om nogle af dem. Side 8-9 NYT FRA KANOKLUBBEN - Selvom sneen og kulden har lagt sig som en dyne på søen for øjeblikket, er kanoklubbens formand i fuld gang med at forberede den kommende sejlsæson. Læs om nogle af de mange tiltag, der er planlagt for Side 11

2 SIDE 2 NY BR OT I DE ND E Å RG A NG 39. NR. 1, Har du lyst til at hjælpe en medkollegianer og hans kollegiekat? Fister er en kastreret hankat på 7 Hvis du er inteår, som siden han var 2 måneder gammel har levet som kollegiekat her på Nybrogård Kollegiet; først hos en veterinærsygeplejerske indtil han var fire, og nu i min varetægt genngill Sans MT resseret, kan du sende mig en på eller ringe på mobilnummer em snart tre år. Han er kælen og Jeg håber på at nem at have med at gøre. høre fra en af jer. Jeg er rigtig glad for Fister, og jeg ønsker ikke at afgive mit ejerskab af ham, når jeg rejser til Japan fra juni Mange hilsner 2012 til januar Fister lider ogmikkel, J21 så af gigt og skal på et tidspunkt opereres for det. Operationen vil forlænfister, kollegiekat, ge hans liv, men den koster omkring kastreret, 7 år: kr. Heldigvis betaler hans forsikring, som det ser ud nu. Flyttes Jeg er en venlig, velopdragen, renforsikringen, stiger præmien eller lig og kælen kat, som savner nogen operationen dækkes ikke længere. til at tage sig af mig, når min ejer er væk fra mig i kortere eller lænderfor har jeg brug for en katgere perioder. teelskende kollegianer, der ikke har kat i forvejen, men som har lyst til at prøve at have det, som kan tage sig af Jeg er nem at omgås og er min egen herre, uden at det betyder, at jeg Fister i det halve år, jeg er væk. Jeg ikke kan lide at blive kløet under betaler naturligvis for alle omkosthagen eller kløet let på maven. Alt ninger, hvilket vil sige mad, kattejeg kræver, er en smule mad og grus, vaccine, forsikring og eventuelt vand to gange om dagen og ligeleandre udgifter, som ikke dækkes af des adgang til at komme udenfor hans forsikring i den periode, jeg er fra tid til anden. ude at rejse. Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D5) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 150 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Lars Kaj informerer Nye kanaler Her er de nye analoge og digitale kanalnumre og frekvensnumre fra Dansk Digital Center A/S på Bagsværdvej. De nye kanaler er nu tilgængelige og klar til at blive installeret. Hvis du har spørgsmål til opsætningen, er du velkommen til at komme forbi i kontorets åbningstid mandag kl. 16:00-18:00, tirsdag til fredag kl. 07:30-09:00 eller første hverdag i måneden kl. 17:00-18:00. Analoge kanaler Digitale kanaler (DVB-T) DR1 Ny S MHz TV2 Ny S MHz DR2 Ny S MHz Dr Update S MHz Dr K 25 MHz S Dr Ramasjang S MHz Dr HD S MHz Digital DR1, DR2, DR Update, og TV2 (efter d11/1 S21)* Digital DR HD, DR k, DR ramasjang, (efter d11/1 S22)* *DVB-T 64 QAM 8 Mhz. Lars Kaj

3 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboermøde onsdag den 7. december 2011 Kl. 19 i GH-Kælderen Der var fremmødt 29 til mødet. Ad 1) Jonas er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Dagsordenen for mødet er godkendt. Ad 2) Beboerrådets beretning fra det forløbende år. Kollegiets bar KælderCaféen er kommet op og køre igen med ny bestyrelse. Multibanen er desværre blevet henlagt. Der allerede lagt et stort stykke arbejde i denne, men ingen har desværre ville overtage projektet endnu. Der er blevet oprette 2 x Grønt Kollegium i stedet for 1. Der er blevet afholdt Nybrofestival, som blev yderst vellykket. Til sidst har der været gang i et projekt omkring terrassefornyelse, hvor mange af kollegiets beboere har været med til at renovere terrasserne på kollegiet. Ad 3) Kollegiets driftsregnskab fra det forløbende år. Driftsregnskabet er omdelt i postkasser og fremlagt på mødet. Der er underskud på kr, som dækkes af de sidste års overskud. Dette skyldes bl.a. at energipriserne er steget, administrationen hos KAB er steget, løn til ejendomsfunktionærerne (de blå mænd), da de sidste vinter brugte flere timer end forventet på at rydde sne, beboerfaciliteter, samt diverseposten er steget. Under diverse hører lejeledighed, folk der ikke betaler når de flytter og antenneudvidelse. Der er en række indkomster der er mindre end budgetteret. Der har været tab af leje, mistet renter og kursgevinster og vaskeriet har ikke haft så stor indkomst som forventet. Der har også været en række udgifter der er mindre end budgetteret. Her under er vandpost, renovation, forsikring, rengøring, alm. vedligeholdelse og fastnettelefon. Yderligere har der i år været en ekstra indtægt fra mobilmasten. Denne skal bruges til driftslige gøremål. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. Ad 4) Valg af kollegianere til bestyrelsen. Der skal vælges et ordinært medlem til en 2-årig periode og en suppleant til en 1-årig periode. Andreas D52 stiller op som ordinært medlem, Thomas C22 stiller op som suppleant og Amanda A21 stiller op til begge dele. Andreas er enstemmigt valt som ordinært medlem. Thomas C22 er valgt som suppleant med 18 stemmer. Camilla N15 forsætter som ordinært medlem indtil beboermøde næste år. Ad 5) Valg af formand til Beboerrådet samt Beboerrådsrepræsentanter og supleanter. Mathias O5 træder tilbage som formand for beboerrådet. Jonas D59 stiller op og er derfor valgt som ny formand for beboerrådet. Der er blevet fortaget en gennemgang af Beboerrådsmedlemmerne fra gangene og lejlighederne på kollegiet. Listen ser nu således ud: AB-ulige: Jeppe B59, Amanda A21 AB-lige: Thomas B64, Simon A26 CD-ulige: Jonas D59, Marina D49 CD-lige: Thomas C22, Samuel D46 EF-ulige: INGEN EF-lige: INGEN GH-ulige: Lasse C21 GH-lige: Thomas G26* JK-ulige: Maria J34, Mikkel J21 JK-lige: INGEN LM-ulige: Christian M61, Qi M41 LM-lige: INGEN NO-ulige: Lærke N37, Cecilie O47 NO-lige: Nikolaj N16, Atle O56 PR-ulige: Kaster P31, Mikkel R61* PR-lige: INGEN ST-ulige: Mathias O5* ST-lige: Thomas T64* CDG-lejligheder: Cecilie D5 HL-lejligheder: Hallur L10 MOS-lejlighederne: Majbritt S05 Markeret med * er repræsentanter der skal følges op på. Dette står den nye beboerrådsformand Jonas D59 for. Ad 6) Indkommende forslag 6A) Prisstigning hos K-net Der vil ske en prisstigning fra 12,5kr til 14,5 kr. Dette skyldes en prisstigning hos en underleverandør. 6B) Information omkring betaling til forbrug i fælleskøkkenerne for lejlighederne. Det er blevet besluttet, på sidste bestyrelsesmøde, at lejlighederne stadig skal betale til forbrug i fælleskøkkener. Det er grundet med at det er en del af solidariteten på et kollegie. Yderligere vil en opdeling fører til en øget udgift for kollegiet, da alle kontrakter, nøgler mv. skal laves om. Hvis der skal til at deles op efter enkelt og dobbeltlejemål skal hele strukturen ændres, hvilket vil føre et en øget administration. Desuden kan der argumenteres for at andre delte udgifter også bør deles op, eksempelvis Copy-Danudgiften, hvilket egentlig bør opkræves pr. køkken, men i øjeblikket deles ligeligt mellem alle beboere. Mange beboere i lejlighederne er ikke tilfredse med denne beslutning, da der ikke bør blandes andre tal ind i det, og yderligere føler lejlighederne sig ikke altid velkommende i deres respektive køkkener. Solidaritetsprincippet er desuden brudt da betalingen til el og varme allerede er delt op. Flere lejlighedsbeboere ønsker derfor beslutningen gendrøftet på bestyrelsesmøde d Hvis beslutningen ikke laves om ønskes det, at der bliver nedskrevet nogle regler, så alle, både lejligheder og fælleskøkkener, er klar over hvad lejlighederne har lov til i forbindelse med fælleskøkkenerne. I bilag 1 ses referat fra bestyrelsesmødet omkring dette punkt. Ad 7) Evt. El og varmeregnskab. Der bliver ikke givet kompensation til de af kollegiets beboere der har flere ydervæge og dermed bruger mere varme, både gældende for værelser og lejligheder. Dette er grundet solidaritet, og at det yderligere vil koste kr til varmeberegning, hvilket bestyrelsen ikke vil betale. Ad 6) Indkommende forslag 6A) Prisstigning hos K-net Der vil ske prisstigning fra 12,5kr til 14,5 kr. Dette skyldes en prisstigning hos en underleverandør. Fortsættes på næste side...

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 1,...fortsat fra forrige side 6B) Information omkring betaling til forbrug i fælleskøkkenerne for lejlighederne. Det er blevet besluttet, på sidste bestyrelsesmøde, at lejlighederne stadig skal betale til forbrug i fælleskøkkener. Det er grundet med at det er en del af solidariteten på et kollegie. Yderligere vil en opdeling fører til en øget udgift for kollegiet, da alle kontrakter, nøgler mv. skal laves om. Hvis der skal til at deles op efter enkelt og dobbeltlejemål skal hele strukturen ændres, hvilket vil føre et en øget administration. Desuden kan der argumenteres for at andre delte udgifter også bør deles op, eksempelvis Copy-Dan-udgiften, hvilket egentlig bør opkræves pr. køkken, men i øjeblikket deles ligeligt mellem alle beboere. Mange beboere i lejlighederne er ikke tilfredse med denne beslutning, da der ikke bør blandes andre tal ind Bilag 1 til punkt 6a 1. Principiel beslutning om solidarisk fordeling af udgifter Fordelingsregnskab varme, el og andre områder I forbindelse med renovering af varmecentral og elinstallationer blev der opsat målere til individuel afregning af varme og el. De var en del af det samlede projekt som oprindeligt blev godkendt at beboerne. I byggeudvalget blev der fra kollegianernes side lagt vægt på, at forbruget i fælleskøkkenerne skulle fordeles blandt samtlige boliger i den aktuelle boligfløj. Det medførte helt naturligt en del registreringsarbejde, men opgaven blev løst af KAB s energiområde, og den samlede fordeling er udarbejdet på det grundlag. Denne praksis har dog medført en massiv kritik fra 2-rums boligerne, der ikke finder det rimeligt, at de skal medvirke til at betale for forbruget i fælleskøkkenerne. Argumentet er, at lejlighederne har eget køkken og man derfor sjældent eller slet ikke kommer i fælleskøkkenerne. Det fremgår af evalueringen andet sted, at i alt 57 af 68 2-rums boliger har indsendt klage over fordelingsregnskabet. En klage der p.t. behandles i huslejenævnet. Resultatet kendes altså endnu ikke. Det rejser dog spørgsmålet om der uanset huslejenævnets afgørelse - skal i det, og yderligere føler lejlighederne sig ikke altid velkommende i deres respektive køkkener. Solidaritetsprincippet er desuden brudt da betalingen til el og varme allerede er delt op. Flere lejlighedsbeboere ønsker derfor beslutningen gendrøftet på bestyrelsesmøde d Hvis beslutningen ikke laves om ønskes det, at der bliver nedskrevet nogle regler, så alle, både lejligheder og fælleskøkkener, er klar over hvad lejlighederne har lov til i forbindelse med fælleskøkkenerne. Vedhæftet er referat fra bestyrelsesmødet omkring dette punkt. Ad 7) Evt. El og varmeregnskab. Der bliver ikke givet kompensation til de af kollegiets beboere der har flere ydervæge og dermed bruger mere varme, både gældende for værelser og lejligheder. Dette er grundet solidaritet, og at det yderligere vil koste kr til varmeberegning, hvilket ændres på fordelingsprincippet. Skal 2- rumsboliger undtages fra det solidariske princip i forhold fordeling af forbrug på fælleskøkkenerne? Netop i relation til 2-rums boligerne rejser der sig et eksempel på anden problemstilling i forhold til fordeling af konkrete omkostninger. CopyDanafgifter opkræves og afregnes således for hver eneste selvstændige bolig i Danmark. En selvstændig bolig i den sammenhæng er defineret ved at der er et selvstændigt køkken. Nybrogård Kollegiet som helhed afregner således for 68 2-rumsboliger, hvor der er selvstændigt køkken samt for 36 fælleskøkkener. Det samlede beløb er herefter traditionelt blevet fordelt via det fælles antenneregnskab til samtlige 537 boliger efter et solidarisk princip. Såfremt der ændres på dette princip vil 2-rums boligerne blive opkrævet med ca. 330 kr. pr. år. Konsekvenser for lejekontrakter Af lejekontrakten fremgår under punkt 1: Driftsudgifter ved fællesindretninger Såfremt der findes fællesindretninger, hvis driftsudgifter ikke afholdes over lejen, skal lejeren betales en forholdsmæssig andel i udgiften ved denne drift. Forestås driften af fællesindretninger o. lign. af f.eks. en kollegianerforening, der afholder udgiften af medlemskontingent, er ikke-medlemmer pligtige at refundere foreningen et af bestyrelsen ikke vil betale. Der stilles forslag om en årlig konkurrence om hvilket køkken der har det laveste energi/varmeforbrug. Dette kan evt. gøre under Grønt Kollegium. Der udarbejdes et forslag og det tages op på næste boboerrådsmøde. Det forslås at indkaldelse og referater til beboerrådsmøder også bliver sendt ud på engelsk på fællesmail. En sådanne version findes allerede i Nybrotidende, men det er ikke alle der læser dette. Derfor vil der nu blive sendt en indkaldelse og et referat ud på engelsk, dog først når de er blevet oversat til NybroTidende. Derfor bliver det danske og det engelske referat/indkaldelse sendt ud på to forskellige tidspunkter. Der søges flere frivillige til at hjælpe til Grønt Kollegium. Gerne folk der har idéer til konkurrencer eller lignende. Tak for god ro og orden! udlejeren fastsat beløb, svarende til den del af kontingentet, som medgår hertil. Betalingen hertil erlægges månedsvis forud sammen med lejen. Brydes med det solidariske princip vil det få konsekvenser for alle indgåede lejekontrakter. Desuden er det ifølge KABs juridiske afdeling stærkt tvivlsomt om der er lovgrundlag for at foretage ændringer, der fritager nogle lejere for at betale for udgifter til fællesarealer. Det må i givet fald bero på en nærmere juridisk undersøgelse. Indstilling Det indstilles, at der tages stilling til fordelingen af udgifter. Bjarne B. Andreasen, der havde meldt afbud til mødet, havde forud givet sin mening til kende i mail. Det blev oplyst på mødet, at Bjarnes holdning var at gøre op med det solidariske princip. Efter en længere meningsudveksling besluttede bestyrelsen generelt at bevare det solidariske princip. Det betyder, at 2-rums boliger fortsat skal indgå i fordeling af energiudgifter til fælleskøkkenerne. Bestyrelsen ønsker en præcisering af fremtidige lejekontrakter for 2-rums boliger, således at det fremgår, at de har fuld adgang til fælleskøkkenet, der er tilknyttet blokken, og kan få udleveret nøgle dertil.

5 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 5 Referat af Beboerrådsmøde onsdag den 7. december 2011 Kl. 20 i GH-Kælderen Til stede: Qi M41, Anna M45, Nina C23, Lars Kaj, Jakob C03, Cecilie D05, Thomas C22, Amanda A21, Camilla N15, Lærke N37, Andreas D52, Jonas D53, Andres O43, Simon A26, Nikolaj N16, Ulrikke O53, Thomas B64, Samuel D46. Afbud: Mathias O05, Maria J34 Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 10 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Referatet fra sidste beboerrådsmøde er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt. Ad 5) Økonomi: Der står kr. på NYK s konto og kr. på Netværkskontoen. Der er udbetalt løn ca kr til løn. Der er brugt ca kr på fornyelse af tagterrasserne, der er udbetalt ca kr til Grønt Kollegium. Der er kommet kr tilbage fra Nybrofestival og der er udestående på ca kr til netværksgruppen til udstyr til opgradering af nettet. Ad 6) Øvrige meddelelser Der er ingen øvrige meddelelser Ad 7) Bestyrelsesmøde Dagsorden til næste bestyrelsesmøde, som finder sted d er kommet. Der skal gennemgås regnskab, det forslås om bestyrelsen for fremtiden skal havde Ipads. Der skal være valg til KAB s repræsentantskab og der skal være omrokering i bestyrelsens sammensætning. Ad 8A) Fremlæggelse af regnskab fra KælderCaféen Der er lavet regnskab for perioden d. 30. august 2011 til den 15. november Der har været indtægter for ,60kr og udgifter på ,05kr. Dette giver en balance på 7.396,5kr, men der har været regninger fra den gamle bar på 3.692,31kr, som også er betalt. Dette giver en samlet balance på 4063,58kr og en slutkapital på ,04kr. Ad 8B) Bryggerklubben søger om 1800kr til dele som mangler i bryggerset Chris C20 er den nuværende formand, men klubben har ligget stille i en tid, så derfor vil Andreas O43 gerne overtage formandsposten og få klubben op at stå igen. Der er lige nu ingen andre medlemmer end Andreas selv, og evt. Chris, men forhåbentlig kommer der flere medlemmer når klubben kommer op og køre igen. Der stemmes om hvorvidt der tildeles bryggerklubben de 1800kr til dele som mangler i bryggerset. For: 9 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget og bryggerklubben for de 1800kr der er blevet søgt om. Ad 8C) Vask af fodboldtrøjer i forbindelse med fodboldkampe Der søges om 140kr til Jakob C03, som igennem hele sæsonen har stået for vask af fodboldtrøjer. Der er kontingent for at være med på fodboldholdet, men disse går til øl. Resten af holdets udgifter bliver betalt af beboerrådet. Vask af trøjer bliver lavet om til næste sæson under den nye trøjer. For: 9 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget og Jakob C03 for udbetalt de 140kr han søger om. Ad 8D) Oprettelse af ny klub Nybro Running Nybro Running blev oprettet af Jakob C03 på Facebook, og nu vil han gerne oprette den som en rigtig klub på under Nybrokollegiet. Den bliver oprettet, med et linkt til gruppen på facebook, hvor det er nemt at oprette løbearrangementer. Ad 8E) Ny nøgleperson Samuel D46, Andreas O43, Amanda A21, Nina C23 og Loui D57 stiller op som ny nøgleperson. Andreas O43 er valgt til ny nøgleperson. Der kommer nye sedler med kontakter til nøglerpersoner. Andreas O43 kan kontaktes på Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Se punkt 5 på referatet fra beboermødet d Ad 10) Evt. Kanaler på kollegiet. Der stilles forslag om der evt. skal stemmes om hvilke kanaler vi skal havde. Sidste år dette blev gjord tog det to år fra afstemningen til vi fik de. Der bliver senere sendt en mail ud omkring det nye tv-signal pr. 10. januar. Netværksgruppen har 3 lån som evt. kan afbetales med nogle af pengene fra netværkskontoen. Et på ca kr og to der til sammen er på kr. Det forslås at afbetale de to lån på tilsammen kr. Der er god stemning for dette, så derfor gås der videre med dette. TV-signalet ændres fra d. 10. januar Signalet kan evt. ændres fra digital til analog fra serverrummet. Der indkøbs testudstyr til en kanal, og hvis dette virker kan dette anbefales at gøre med alle kanaler. Der vil komme mere information pr. mail om dette senere. Til næste møde fastsættes der en dato for Grønt Kollegium. Det undersøges om fodboldholdet kan oprettes som forening. Dette gøres for at kunne leje baner gratis. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er mandag den 6. februar 2012 kl i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest 10 dage før. Tak for god ro og orden!

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 1, Om netværket på Nybrogård Kollegiet Som nogle kollegianere har oplevet den seneste tid, så er den generelle præstation for vores internet ikke på toppen specielt ikke i aftentimerne. Det er selvfølgelig ikke noget, som hverken vi eller vores internetudbyder (K-Net) kan være tjent med, og således har K-Net igennem det seneste halve års tid arbejdet mod en anden løsning, hvor vi ikke længere behøver en decideret autentificering hver gang. Baggrund Der har været nogle misforståelser omkring både den nuværende model og fordelene i det nye system, så har følger et kort oprids: Pga. den danske lovgivning kræves det, at man kan tilknytte al trafik på et givent tidspunkt til en IP (og dermed, i teorien, en bestemt person). K-Nets løsning har hidtil været en applikation, der konstant mærker trafikken, så serveren hos K-Net kan logge al trafikken. Det, der har ændret sig over de senere år, er en drastisk øgning i trafikmængden, som har resulteret i, at serveren belastes maksimalt hver dag, ligesom stigningen af computere med Windows 7, der sender meget ekstra trafik ud på netværket og derfor bruger båndbredde. Om os Den nye løsning binder hvert stik til et virtuelt LAN (Lokalt netværk), som er strengt personligt og derfor kan bruges til at identificere trafikken med iht. terrorlovgivningen. Desuden ombygges og opgraderes serverparken, så trafikken bliver distribueret bedre. Det trådløse vil i nogen tid fremadrettet stadigvæk bruge K-Net Utility, men da en væsentlig del af belastningen flyttes, bør det også her fungere bedre fremover. Som et levn fra tidligere tider har vi også været bundet af en trafikbegrænsning på 50 GB (både up- og download). Dette ændres ligeledes, så vi nu (præliminært det er ikke endelig besluttet i K-Nets bestyrelse) får en øvre grænse på ca. 300 GB og herefter en væsentlig nedsættelse i hastigheden. Tidsplan Tidsplanen på alt dette har, i modsætning til hvad mange desværre har troet, aldrig været fastlagt. Vi har løbende, som de andre netgrupper på DTUs kollegier, fulgt med i K -Nets arbejde fra sidelinjen og har valgt at være klar til at blive lagt over på det nye, så snart det blev muligt. Derfor har vi siden efterårsferien testet nyt udstyr og skiftet gammelt ud, tjekket opsætning i krydsfelterne og i det hele taget fået fjernet hindringer for det nye setup. Fortsættes på næste side... Herude på kollegiet har vi, ligesom de fleste andre kollegier, en netgruppe til at varetage den løbende drift af det interne netværk. Til forskel fra mange andre netgrupper, får vi et mindre beløb for at udføre arbejdet, og så har vi en konto til at købe nødvendigt udstyr fra dag til dag. Det betyder, at vi kan afse tid til at svare på spørgsmål i skole- eller arbejdstid eller gå rundt flere aftener i studieperioderne og opgradere. Dette skal ses i modsætning til de andre kollegier, hvor der ikke ydes decideret support, eller hvor der ikke i forbindelse med den nye løsning har været råd til at indkøbe udstyr eller bruge tid på at forberede netværket på det. Nybrogård Kollegiet er det eneste kollegie tilsluttet K-Net, hvor netgruppen har sin egen konto, som de selv administrer uden at beboerrådet nødvendigvis skal høres. Hvorimod de andre kollegier skal igennem en længere beslutningsproces, hver gang netgruppen skal bruge penge til udstyr, lige meget om der er tale om 500 kr. eller kr. Det giver mulighed for, at tiltagene kan ske fra dag til dag. Om K-Net Vi har fået et par spørgsmål omkring K-Net og internet generelt gennem den seneste tid, så herunder følger lidt fakta om K-Net: K-Net er en ISP (Internet Service Provider internetudbyder) på linje med f.eks. TDC, Telia eller Bolig:Net, men hvor de sidstnævnte er store, kommercielle firmaer, der skal tjene penge til aktionærerne, er K- Net en non-profit, frivillig udbyder, som køber selve trafikken hos UNI-C (driver Danmarks Backbone og Forskningsnettet, som er det lynhurtige netværk mellem alle universiteter rundt i landet), men selv står for drift og servere. Hos K-Net går en flok frivillige entusiaster rundt og driver alt K-Nets netværk i deres fritid. Det betyder også, at de desværre ikke har tid til at sidde og kode på fuld tid eller opsætte og konfigurere udstyr. Alligevel lægges der rigtig mange timer derude hver uge. Vi er ikke affilieret med K-Net drift og ved derfor heller ikke præcis, hvad de laver, men vi får selvfølgelig opdateringer på deres arbejde og kan kontakte dem, i fald vi er i tvivl om noget. Tilmeldte beboere på Nybrogård Kollegiet betaler 30 DKK/mdr. til drift af det lokale netværk, mens alle lejemål betaler 14,50 DKK/mdr. til K- Net, hvor af12,50 DKK/mdr. går til UNI-C. Der står nærmere herom i kollegiets budgetter. Kontakt Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at møde op i GHkælderen mandag Alternativt har vi døgnåbent på mailen hvor vi altid forsøger at svare hurtigst muligt og indenfor 24 timer. Vi kan hjælpe med meget, men kan kun garantere et svar, hvis spørgsmålet er relateret til netværket på kollegiet. Det vil sige, vi supporterer ikke Bolig:Net og Jay- Net. Vi supporterer K-Net, men ikke har noget med driften af K- Net at gøre.

7 ÅRGANG 39. NR. 1,...fortsat fra forrige side I denne uge (uge 3, red.) i år lykkedes det så at få de første brugere nogensinde over på den nye løsning. I øjeblikket har vi tilsluttet 103 værelser her på kollegiet. Det drejer sig om LM-blokken (plus de lejligheder, der sidder til her) og en del af ABblokken. Det er en test, og K-Net har således lidt problemer med, at belastningen NYBROTIDENDE på fw2.k-net.dk ikke er faldet ligeså meget, som man håbede på. Overordnet set lover det dog godt, og forbindelsen opleves stabil hos testbrugerne. I skrivende stund har 54 værelser bekræftet forbindelsen; alle skal have gennemført dette tjek (link i mailen som er sendt ud til testerne) inden næste uge (uge 4, red.), da forbindelsen ellers sættes tilbage på det gamle igen. SIDE 7 Hvornår resten af kollegiet kan flytte med over, kan Netgruppen ikke sige noget om, da det helt og holdent afhænger af, hvornår K-Net siger god for det. Vi håber dog på, at vi inden for en måned kan flytte alle kollegiets kablede forbindelser over, mens det trådløse har nogle måneder foran sig endnu. Netgruppen Hvor er de frivillige dog henne? Vidste du, at det kollegium du bor på, ikke ville eksistere i dag, hvis det ikke var for en lang række frivillige organer? Her er specielt tale om kollegiets beboerdemokrati, bestående af Beboerrådet og bestyrelsen, men også alle vores klubber og arrangører, såsom Grønt Kollegium og NybroFestival, bidrager. Desværre er det sådan, at disse organer bløder kraftigt for tiden, fordi ingen vil bruge deres tid på det arbejde, der skal lægges for at det hele skal kunne fungere. Det vil sige, at kollegiets fremtid risikerer at blive lagt i ruiner. Hvorfor melder beboerne sig så ikke til disse organer? Jo, mange flytter ind, falder til på køkkenet eller forbliver spøgelser og lever i den tro, at det er livet på et kollegium. Men der er brug for frivillige kræfter, for hvis ikke nogen kaster sig ud i beboerdemokratiet eller andet frivilligt arbejde, så eksisterer der ikke noget køkken, og huslejen flyver måske i vejret, fordi driften (bestyrelsen) skal tage sig af flere og flere opgaver, som tidligere blev varetaget af frivillige. Eller også skæres der ned på de muligheder, der i dag er til rådighed for kollegianerne. Fx forsvinder filmklubben, Kælder- Caféen, cykelværkstedet og andre klubber, fordi ingen tager over, når andre flytter. Det at folk flytter, har altid været en realitet. Gennemsnitligt bor folk på kollegiet i 3-9 måneder, men hvis alle kollegianere i deres tid her bruger 5-10 % af tiden på frivillige arrangementer, var dette ikke et problem. Dog er virkeligheden en anden som alle andre steder i Danmark hvor en lille flok påtager sig det store ansvar i kortere eller længere perioder. Se bare vores nuværende beboerrådsformand eller den daglige leder af Kældercaféen. De er begge i den stilling i dag, fordi ingen anden vil påtage sig jobbet eller kan leve op til ansvaret. Så tag del i det frivillige arbejde, lige meget hvilket plan det foregår på. Fx ved at sørge for at afholde køkkenmøder på gangen, tage ansvaret for køkkenkassen, blive formand for motionsklubben eller sidde i bestyrelsen. Det er til gavn for dig selv og for alle dine medkollegianere. Mikkel, J21 Faktaboks: Der bor næste 600 mennesker på kollegiet, hvoraf under 10 % er frivillige i en eller anden forstand i henhold til sammenholdet på kollegiet. Herunder kan du se, hvor mange frivillige der er i dag, og hvor mange der som minimum bør være. Nuværende fordeling Mulig fordeling

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 1, Nytårsfest på JK-ulige Alle var inviteret til nytårsfest på JK-ulige sidste år. Folk blev inviteret til at komme og høre dronningens nytårstale lidt i seks. Lidt over syv blev middagen serveret og kvart i tolv kom den hjemmelavede kransekage og astiflaskerne på bordet som en god afrunding, inden gæsterne kunne ønske hinanden godt nytår. Læs her om, hvordan aftenen forløb. JK-ulige er i hvert fald ifølge dem selv kendt for deres billige, men gode madlavning til kollegiefester. Hvor man typisk må smide minimum 200 kr. for en nytårsmenu andre steder, formåede folkene fra JKulige at holde prisen på 170 kr. pr. person for nytårsmenu, kransekage og champagne. Et tilbud, alle kollegianere fik mulighed for at melde sig til. Desværre var vi nok lidt for sent ude med invitationen, og det blev jo lidt i sidste time, vi fik annonceret festen, fortæller Mikkel J21, der var en af arrangørerne bag nytårsfesten. Men vi endte dog med at være syv personer i alt. Tre gutter fra gangen, en pige fra JK-lige og et par fra G- lejlighederne med deres datter på 7 år. Det blev en rigtig god aften. Rejecocktail, lam og pandekager Til middagen var der tre-retters menu, som det oftest er kutyme til en nytårsfest. Arrangørerne havde lavet maden selv, og det betød, at der blev serveret rejecocktail til forret og langstegt lam med tilbehør til hovedret. Desserten var hjemmelavede pandekager med is. Menuen endte med at være udsøgt, og alle var tilfredse og mætte efter middagen. Specielt den hjemmelavede kransekage blev rost ud over alle grænser også af dem, der fandt resten i køkkenet dagen derpå! fortæller Mikkel. Fordi der var købt ind til mere mad, end der blev spist, var der endda biksemad for de interesserede dagen derpå. International nytårsfest Maden blev indtaget i det ene af køkkenerne på JK-ulige frem for på gangen, hvilket ifølge Mikkel var et meget bevidst valg: Vi valgte at sidde i køkkenet, fordi vores gang ikke er så varm, og fordi det gav mindre rengøring dagen efter, fortæller han. Blandt gæsterne var der mange forskellige nationaliteter repræsenteret, og der blev således både talt dansk, spansk, russisk, svensk og engelsk til festen. Snakken gik godt, hjulpet godt på vej af god mad. Så god, at desserten faktisk blev udskudt en time, så vi kunne nå at slå mave. Opvasken tog skraldespanden sig heldigvis af, så det behøvede vi ikke at tænke på. På visit til andre fester Da desserten var spist, forlod parret fra G-lejlighederne festen for at fejre nytår over skype med deres forældre. Imens tog de andre gæster på såkaldt partypatrulje, inden det var tid til 90 års fødselsdag. Vi nåede rundt til halvdelen af festerne på kollegiet, PR, ST, NO, LM og GH, før vi gik tilbage til JK-ulige og fulgte de sidste af traditionerne med 90 års fødselsdag, hop fra stolen, bobler og kransekage, fortæller Mikkel. Derpå forsatte partypatruljen videre til festerne på EF, CD og AB, og sluttede et sted mellem NO og ST, hvor gæsterne gik hvert til sit. Alt i alt en festlig aften med meget tilfredse arrangører. Cecilie, D5 Gallaaften på NO-lige Hvert år holder vi på NO-lige en gallafest, og i år var naturligvis ingen undtagelse. Fordi vi havde planlagt at danse Les Lanciers, måtte hver deltager fra gangen invitere en date med, så længe denne var af modsat køn. På den måde blev vi et lige antal drenge og piger. Ved 19-tiden begyndte gæsterne at ankomme, og alle havde taget det pæne gallatøj på. Alle de ansvarlige for maden havde gjort deres for at gøre det til et fantastisk måltid. Til forret havde Maria O64 serveret en eksotisk laksetatar med salat, og til hovedret havde Edward O50 lavet saltimbocca, som er en italiensk ret bestående af schnitzel med salvie og parmaskinke, serveret med ovnbagte kartofler. Til dessert fik vi af Tine N24 og Ann-Louise N36 serveret lidt af et mesterværk: appelsinsvaner, lavet af vandbakkelser malet med bittesmå chokoladetræk. Efter at vi var færdige med at spise den lækre mad og fik opvasken af vejen, blev gulvet ryddet, så der blev dansegulv, og så gik vi ellers i gang med at danse Les Lanciers. De fleste af os kunne allerede trinene, og de, der ikke kunne, blev sat ind i rutinen undervejs. Det var virkelig hyggeligt! Da vi var færdige med Lanciers, blev der sat et mere livligt præg på musikken, hvor alle begyndte at komme i feststemning. Og da vi allerede havde et dansegulv, slog folk sig ellers løs til diverse popnumre som 'Moves like Jagger' iklædt formelt gallatøj. Vi havde det rigtig sjovt! Som natten passerede, begyndte gæsterne at tage hjem én efter én, men klokken nåede alligevel at blive 2.30 før de sidste af os gik i seng. Det var en mega fed aften, og jeg glæder mig til NO Galla 2012! Edward, O50

9 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 9 Nytårskur på CD-ulige På CD-ulige har vi holdt nytårskur for både nuværende og gamle CDulige beboere. Egentlig skulle vi have holdt julefrokost, som traditionen lyder på gangen. Tiden var bare ikke til at få det planlagt, så det blev til en nytårskur i stedet. Udover at være en fest for de nuværende beboere, blev de gamle kollegianere også inviteret. Da dagen endelig kom, og vi skulle holde nytårskuren, lavede vi maden fælles med tilhørende god musik. Efterhånden som eftermiddagen skred frem, kom der flere gæster til, og vi blev de 17, vi skulle være. Menuen bestod af 3 retter, startende med cremet jordskoksuppe med sprøde spinatblade. Hovedretten havde titlen Marinas fras mandfolkemad alias kylling i peberrodssovs med bagt kartoffelmos og dertil blandet salat. Desserten var ny nordisk rabarbertrifli, der havde det formål at introducere det nye nordiske køkken for kollegiet (nok mest som følge af, at jeg læser ernæring og sundhed og på den måde skal introducere nye madvaner ). Da maden var klar, satte vi os til det fint dækkede bord og nød det gode måltid i godt selskab og med adskillelige flasker vin. Dans kan også foregå siddende. Den fine franske madlavning. Som altid på CD- ulige blev måltidet afsluttet med en omgang forfølgelses 6 for at få taget opvasken. På denne måde kom adrenalinniveauet også op, så man kan komme i gang til resten af nattens dans. Resten af aftenen og natten med bød Hellere én ko i hånden end ti på hatten. på masser af dans (som altid), kransekage, bobler, hoppen ned fra stole, dans på stole og gulv. Sidst men ikke mindst havde to gamle kollegianere arrangeret en lille leg, hvor deltagerne blev delt i to hold, hvorefter vi skulle finde bestemte ting, som arrangørerne havde fundet på. I dette indgik både kanopadler, billede af en mormor og en gul cykel. Alle gik til legen med fuld entusiasme, hvilket til tider resulterede i små fysiske kampe og højlydte kampråb. Vi havde alt i alt en helt fantastisk aften på CD-ulige og glæder os allerede til den næste gangfest. Nanna, C25

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 1, Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 6. februar 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Introduktion b. Trappelift til KælderCaféen. c. KælderCaféen søger om tilladelse til at holde åbent for et enkeltstående lukket d. Beboerrådets observatør i Kælder- Caféens bestyrelse e. Oprettelse af et pigefodboldhold på kollegiet (bilag 1) f. Orientering ang. forslag om en energiforbrug-konkurrence (bilag 2) g. Kano- og kajakklubben søger om kr (bilag 3) Disse penge skal bruges indkøb af mere praktiske kanoer (lettere) og to hurtigere h. Opfølgning på aktive medlemmer Bilag 1 - FC Nybro piger sæson 2012 Turnering: Adm. til Kollegiefodbold.dk kr. 120,00 Serverdrift kr. 130,00 5 turneringskampe pokalkampe a 200 kr. kr ,00 Fodboldudstyr: 1 par benskinner kr. 199,00 6x Select fodbolde kr ,00 Målmandshandsker kr. 400,00 Tøjsæt med 14 sæt kr ,00 12 x overtrækstrøjer kr. 499,00 Fløjte kr. 29,00 2x anførerbind kr. 58,00 Drikkedunke + holder kr. 269,00 24 træningskegler kr. 198,00 taktiktavle kr. 599,00 Medicintaske m. indhold kr. 275,00 Boldsæk kr. 299,00 2x Pumatasker kr. 598,00 Mulig fragt & andre ekstraordinære omkostninger kr. 350,00 I alt kr15.497,00 Der burde være mulighed for tilbud, og nogle af tingene er taget til normalprisen trods de stod på tilbud Derudover betaler spillerne selv 50 kr. for sæsonen, som går til sociale aktiviteter og nødkøb undervejs. af beboerrådet i. Solceller på Nybrogård. Mikkel J21 er begyndt at undersøge mulighederne for at få installeret solceller på kollegiets tage og dermed spare på ressourcerne. Hertil søges der frivillige der kan hjælpe til, især til at sørge for, at projektet ikke går i stå, da Mikkel skal ud og rejse senere på året. j. Gennemgang af Forretningsorden for Beboerrådet. Alle beboerrådsmedlemmer bedes læse afsnittet i dette dokument: h t t p : / / w w w. n y b r o. d k / w p - content/ uploads/ 2010/ 08/ beboerregler.pdf (side 10 og frem) k. Gennemgang af vedtægter i Kollegianerforeningen NYK. Alle Beboerrådsmedlemmer bedes læse afsnittet i dette dokument: h t t p : / / w w w. n y b r o. d k / w p - content/ uploads/ 2010/ 08/ beboerregler.pdf (side 13 og frem) l. Varmetabsberegning Der indstilles, at beboerrådet overvejer en beslutningsafstemning på beboerrådsmødet i marts og førstkommende beboermøde, således at bestyrelsen skal omstøbe deres beslutning i henhold til lejeloven og beboernes Bilag 2 - Energiforbrugkonkurrence Omskrevet udgave Antallet af beboere på hver gang varierer pga. antallet af lejligheder. For at skabe et retfærdigt grundlag for konkurrencen, skal der skabes et forbrug pr. beboer -tal. Denne kompensation vil dog skabe en uretfærdig fordel for gange med mange lejligheder, da lejlighederne sjældent benytter fælleskøkkenerne. Det vil altså skabe et kunstigt lavere forbrug pr. beboer -tal. Eksempel: AB-ulige har 26 beboere, som forbruger 5000kWh/år. CD-ulige har 34 beboere, som forbruger 5500kWh/år. Lejlighedsbeboerne på CD-ulige har bidraget med 100kWh af det samlede forbrug (tænkt eksempel dette ved vi ikke). Eks. A: Forbrug pr. beboer -tal: AB-ulige: 5000/26 = ~192kWh/beboer CD-ulige: 5500/34 = ~162kWh/beboer Eks. B: Opdelt i lejemålstyper (kan ikke måles): AB-ulige samlet: 5000/26 = ~192kWh/beboer CD-ulige gangen: 5400/26 = ~208kWh/beboer CD-ulige lejligheder: 100/8 = ~13kWh/beboer I eksempel A vinder CD-ulige vinder uretfærdigt, da de reelt har et højere forbrug pr. beboer (se eks. B). Forslag? ønsker. Se evt. Mikkel J21 s artikel i NybroTidende. m. Fordeling af arealer i fælleskøkkenerne (bilag 4 af Mikkel J21). n. Renovering eller fjernelse af radiatorer i badeværelser, køkkener og entrelokaler (bilag 5 af Mikkel J21). o. Kollegiet har brug for flere frivillige. Vores kollegium fungerer ikke uden frivillige, og derfor er mange poster besat af de samme mennesker. Fx er alt bestyrelsesarbejde, beboerrådsarbejde, klubarbejde og blandt andet KælderCaféen drevet af frivillige, og uden disse organisationer fungere kollegiet ikke. Derfor er der hårdt brug for nye frivillige der kan være med til at få vores kollegium til at fungere. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 5. september. Vel mødt! Bilag 3 - Kano og kajakklubben Vedr. Kanoer m.m. 1 x Wenonah Spirit kano, glasfiber, hvid ,- 2 x Beaver kano, glasfiber, Hvid ,- 2 x Struer Boats Malik, glasfiber (rød, hvid el. blå) ,- 2 x Havel pagaj, glasfiber, sort, 205cm 1.920,- 7 x Cockpitovertræk, nylon 2.240,- 10 x Swift pagaj, alu/plast 2.800,- I alt ,- Rabat 15% ,- I alt , % moms ,- Total ,- Disse penge skal bruges indkøb af mere praktiske kanoer (lettere) og to hurtigere.

11 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 11 Bilag 4 Fordeling af arealer i fælleskøkkenerne Omskrevet udgave Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der ikke skal ændres på, hvordan afregningen af energi (varme og el) skal fordeles i forhold til lejemålenes areal. Dette betyder dog ikke, at vi ikke kan fortælle bestyrelsen, at de skal tage tingene til overvejelse en gang til. Som det er nu, har bestyrelsen ingen dokumentation for, hvordan beboerne ønsker, at individuel afregning skal foregå. Dette er aldrig blevet diskuteret af beboerne, og derfor mener jeg, at beboerrådet skal diskutere problematikken og nå frem til et løsningsforslag, der kan komme til afstemning på et beboerrådsmøde og på førstkommende beboermøde. Mit forslag til en mulig løsning: Arealerne i fælleskøkkenerne rokeres således, at disse ikke længere er en del af lejlighedernes lejemål. Fordelingen er i dag: 9 blokke med hver 4 køkkener af 7*5m = 35m^2 pr køkken (afrundede tal) fordelt på 536 lejemål giver en andel af fælleskøkkenerne på (35*36)/536 = 2,35 m^2 Mit forslag: Fjern de 2,35m^2 fra hvert lejlighedslejemål og fordel det på enkeltværelserne. En andel af fælleskøkkenerne tilfaldene et bliver derved enkeltværelse: (35*2)/26 = 2,69m^2. Altså en stigning på 0,35m^2 pr enkeltværelses lejemål. Efter denne rokade lægges alle lejligheders nøgler om, således at ingen af dem har adgang til fælleskøkkenerne. Denne nøgleomlægning er allerede budgetteret til om 3-5 år og kan fremrykkes i budgettet. Derfor vil der efterfølgende blive udskiftet nøgler alle andre steder også. Hvis en lejlighed herefter vil have adgang til et fælleskøkken, skal de selv tage kontakt til beboerne på gangen og bedes om skriftlig tilladelse til at hente en nøgle hos varmemesteren til dette specifikke køkken. For at kompensere for at de hermed ikke betaler for energiforbruget i køkkenet, men har adgang, kan køkkenets køkkenkasse stille krav om et tilsvarende forhøjet bidrag. Hvad kan bestyrelsen så benytte af argumenter imod denne udvikling: Økonomi! Det vil sige de kan komme med følgende forklaring: Det er dyrt at skifte alle 536 lejemåls kontrakter og hvad hvis nogen modsætter sig dette. Men jeg ser det ikke som problemer. Kollegiet har ikke lidt af tab de sidste mange år og udgiften til denne papirmølle kan umuligt løbe op i flere kr. Hvad angår at der kan være lejere der modsiger sig, kan jeg ikke se andet end at man finder en mulighed for ikke at forlænge disse lejemål næste gang, såfremt lejer ikke er med på den nye lejekontrakts vilkår. Bilag 5 - Renovering / fjernelse af radiatorer i badeværelser, køkkener og entre Omskrevet udgave Dette omhandler ikke radiatorerne i fælleskøkkenerne. Da man renoverede vinduer og radiatorer, valgte man ikke at gøre noget ved de nævnte radiatorer. Det vil sige, mig bekendt, at der stadig findes radiatorer, som er med ventil og ikke termostat. Mange af disse radiatorer bliver ikke brugt eller er ineffektive. Hvis de ikke har været brugt i længere tid, sætter ventilen sig fast, og nye beboere får ikke radiatoren lavet. Derfor opfodrer jeg til, at beboerrådet diskuterer punktet og fremsætter et beslutningspunkt på næste beboerrådsmøde og evt. på næste beboermøde. Et muligt løsningsforslag kunne være: En renovering til en mere egnet radiator, evt. en form for kombineret håndklædetørrer. (man kan ikke installere en elektrisk så tæt på badet, da elinstallationen ikke kan skjules og beskyttes pga. skabet). Ved en vandopvarmet håndklædetørrer skal man dog være opmærksom på at de kan have problemer tilstoppelse pga. for lavt flow eller når de slukkes om sommeren. En forhandler kan helt sikkert komme med en løsning. Radiatorerne i entréerne og køkkenerne fjernes. De er vist fjernet i nogle af lejlighederne efter køkkenrenoveringerne. Nyt fra kanoklubben Kanoklubben er mest aktiv om sommeren, men det betyder ikke, at den ligger helt stille om vinteren. For det er netop i vinterhalvåret, at der skal gøres klar til den kommende sæson på vandet. Dette har blandt andet resulteret i, at jeg som formand har spurgt Beboerrådet om kr. til nyt udstyr. Udstyret er erstatning for noget af det, der er slidt ned, men også for at udvide mængden af udstyr til den nye sæson. Jeg havde lavet en plan for, hvad der skulle gøres her til vinter, men nogle af opgaverne kan ikke lade sig gøre på grund af det milde vejr. Planen er dog, at alle kanoer og kajakker skal over til reparation. Det er ikke noget, der tager så lang tid eller kræver særlig mange kræfter, eftersom de kan trilles derover og ikke skal slæbes. Derudover er de to vigtigste ting at få skiftet de overlæggere, som kanoerne og kajakkerne ligger på, og så skal vi have lavet slæbestedet, eftersom det er nedslidt. Derfor har jeg lavet en doodle til jer, der har tid og lyst til at hjælpe til i uge 7 efter kl. 10 og indtil vi er færdige. Jo flere der kan, jo hurtigere er vi færdige. Hvis du har en skruemaskine, vil det være godt, men det er ikke et krav for at være med. Til alle jer, der har lyst til at lave lidt i uge 7 kommer her linket til d o o dle-tilmeldingen: h ttp:// doodle.com/hvncnuiir9hgbg2t. Linket findes også på hjemmesiden. Kommende projekter Broprojekt: Broen nede ved vandet er for høj til, at man nemt kan gå i kanoerne og kajakkerne, og det kan også beskadige fartøjerne. Dette løses ved at sænke broen. Nu er det sådan, at træet godt kunne trænge til at blive udskiftet på grund af alder. Her kunne man i samme omgang sænke broen til en passende højde over vandet, så det bliver nemmere at komme ned i kanoer og kajakker. Dette bliver ikke i denne vinter, eftersom der ikke er kommet tyk nok is på søen til, at man kan stå og arbejde på isen. Så hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at udforme og budgettere denne bro, vil det være dejligt. Så kan vi forhåbentlig få den udskiftet til næste vinter. Skriv til Uddybning af slæbestedet: Sandet fra vejen løber ned under slæbestedet og ud i vandet, og det betyder, at der bliver mere og mere lavvandet. Samtidig vil Lyngby kommune ikke holde den vandstand, de skal, eftersom stierne rundt om Lyngby sø bliver oversvømmet. Alt dette gør, at båden går på grund ved til- og fralægning, og derfor skal der uddybes lidt ved slæbestedet. Problemet bliver kun forværret af, at kommunen lige har lagt nyt grus på stien langs kollegiet. Det er noget, som skal ordnes en gang imellem. Hvis der er andre ting, I som medlemmer kan komme i tanke om, så skriv. Ask, M47

12 SIDE 12 NYHEDSBREV ÅRGANG 39. NR. 1, Varmetabsberegning Hvad er det? På sidste bestyrelsesmøde valgte bestyrelsen at skrotte planerne om at lave en varmetabsberegning for kollegiet. Her er lidt om, hvad sådan en varmetabsberegning går ud på. Beregningen ville stå kollegiet i kr. (ud af 15 millioners årlig omsætning). Disse penge er der ikke budgetteret med i byggeregnskabet til el-renovering, men regningen for varmetabsberegningen kan tilsvarende fordeles over 30 år ligesom byggelånet og vil ikke nødvendigvis betyde en huslejestigning. Til gengæld vil en varmetabsberegning betyde, at beboerne deles om energiregnskabet, som før den individuelle afregning blev indført. I dag er der nogen, der betaler mere end andre, og her taler jeg ikke kun om dem, der også har flere kvadratmetre til samme pris. Det vil sige alle, som bor op af trappeopgangene, op Lejlighedernes areal: 3x4 + 3x4 + 2x1 + 2x2 + 2x3m2 værelse værelse entre bad køkken (inkl. skab) Grundleje: 3.435,- De store værelsers areal: 4x4 + 2x2 + 2x2 værelse entre bad (inkl. skab) Grundleje: 1617,- De alm. værelsers areal: 3x4 + 1x2 + 2x2 værelse entre bad (inkl. skab) Grundleje: 1617,- Energiforbruget afregnes i dag pr. m2 ud fra, hvad man individuelt har haft af forbrug, og der kompenseres ikke for, hvor i bygningen man bor. Links: Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme: https://www.retsinformation.dk/for ms/r0710.aspx?id=82664 Lejeloven: https://www.retsinformation.dk/for ms/r0710.aspx?id=20610 til enden af gangen (fx der hvor postkasserne sidder), de ekstra meter ydervæg (inkl. badeværelse) i de store værelser og de lejligheder, der er med til at opvarme gangarealerne, vil blive kompenseret ved udførelsen af en varmetabsberegning på bygningerne. Ligeledes er der forskel på, om man bor i stuen eller på 1. sal, da de, der bor på 1. sal, modtager varme fra stuen. Se bl.a. tegning. Helt basalt er en varmetabsberegning en udregning af, hvor energien forsvinder hen. Om det er ind til naboen, ud på fællesarealerne eller ud til fuglene. De fleste HTX'ere og bygningsingeniører er nok bekendt med, hvordan man grundlæggende laver disse udregninger, men i bund og grund er det en indviklet model af hele bygningen, der skal opsættes, før energiforbruget for den enkle bolig kan bestemmes. Dette skyldes, at alt fra tykkelse og type af isolering til areal vil skulle indgå i sådan en model. En model som KAB, Kollegiets administrationsselskab, ikke vil kunne fremstille uden eksperthjælp hentet udefra. Ifølge lejeloven er alle beboere sikret muligheden for at stille krav om, at en varmetabsberegning udføres, såfremt der indføres individuel energiafregning i boligforeningen. Hvorfor kan bestyrelsen så afvise et krav fra beboerrepræsentanterne? Jo KAB's jurister har fundet frem til, at det ikke er lovpligtigt for Nybrogård Kollegiet at udføre en varmetabsberegning, fordi som jeg læser loven, så tror juristerne, at de kan sidestille kollegiet med et plejehjem eller lignende, eller at det er en økonomisk uforsvarlig udgift for kollegiet. Loven, såfremt kollegiet betegnes som almen bolig, giver os som beboere tre muligheder: Vi kan kræve en varmetabsberegning af bestyrelsen (det er prøvet) Vi kan tage det op i beboerdemokratiet (via denne artikel samt på beboerrådsmødet) Vi kan klage til kommunen (det koster klagepenge) Til sidst vil jeg opfordre alle, der har en mening om dette emne, om at møde op til de kommende beboerrådsmøder og beboermøder. Det skal siges, at det kun er repræsentanter, der har stemmeret ved beboerrådsmøderne, mens alle har stemmeret til et beboermøde. Dog har alle taleret til begge mødetyper. Afsluttende bemærkning: Alle værelserne har adgang til fælleskøkkenerne, men de deler faktisk arealet med lejlighederne på lejekontrakten. Deraf kommer debatten om afregning af energi, som jeg ikke vil komme ind på her. Dog vil jeg påpege, at de store værelser op gennem historien altid har været anset for noget, man fik via anciennitet og som var til samme pris som de almindelige værelser. Dette er ikke længere tilfældet, da man nu afregner energi efter m2, mens grundlejen stadig er den samme. Men personlig har jeg ikke noget imod dette koncept. Mikkel, J21

13 ÅRGANG 39. NR. 1, NYHEDSBREV SIDE 13 Bond og babe -fest i KælderCaféen EVENTS I Fredagsbar Udlejning KælderCaféen har fået ny bestyrelse Fredagsbar Bond & babe-aften Den 15. januar kl. 19 var Kælder- Caféens bestyrelse samlet til generalforsamling for at få sammensat en ny bestyrelse. Her kan du læse en beretning fra mødet. Da tre af bestyrelsens medlemmer var på valg ved mødet, var der brug for nye kræfter til at tage over. Det drejede sig blandt andet om formandsposten og næstformandsposten, men også kassererposten var på valg. Desuden skulle der findes endnu en suppleant. Fire mennesker meldte sig frivilligt, og der blev foretaget en lukket afstemning om, hvem der skulle overtage de tre bestyrelsesposter. Før afstemningen præsenterede de fire nye ansigter sig dog kort for mødedeltagerne: Samuel, D46, er bartender i KælderCaféen til hverdag. Det kunne han godt tænke sig at føre videre, og så stiller han op som kasserer. Jacob, G2, er overbartender og vil gerne gøre KælderCaféen bedre på alle leder og kanter. Jacob stiller op som formand. Maria, J34, er ikke så kendt hernede, men hun kan godt lide Kælder- Caféen og vil derfor gerne støtte op omkring det. Nikolaj, N16: Nikolaj vil gerne bidrage til KælderCaféens fortsat positive udvikling. Det betyder ikke noget for ham, om han stiller op som formand eller næstformand, da han er sikker på et godt samarbejde med de øvrige medlemmer under alle omstændigheder. Efter afstemningen faldt valget som formand på Nikolaj, N16, mens Jacob, G2 blev udnævnt ny næstformand. Posten som kasserer gik til Samuel, D46, og Amanda, E22 fortsatte som sekretær. Maria, J34 og Amanda, A21 er fremover suppleanter til bestyrelsen, mens Jonas, D59 stadig fungerer som repræsentant fra Beboerrådet. På den måde blev alle poster besat, og bestyrelsesarbejdet kan fortsætte ufortrødent. Nikolaj, N16, bliver desuden ansvarlig for alkoholbevillingen, mens revisorposten ikke kunne besættes i denne omgang. Den nyvalgte bestyrelse håber dog, det kan lade sig gøre inden marts måned. Et punkt på dagsordenen var de fortsatte problemer med klager fra beboere. Her blev det diskuteret, om det er muligt at give overbartendere et dørmandskursus, eller om bestyrelsen bør ansætte en såkaldt gårdmand til at sørge for, at snak udenfor ikke bliver for højrøstet Fredagsbar Fredagsbar Dørmandskurset vil nok kræve en måned, mens det ikke virker realistisk også at ansætte gårdmænd, da der i forvejen er problemer med at få nok bartendere til barvagterne. Cecilie, D5 Frit efter bestyrelsens referat

14 SIDE 14 NY BR OT I DE ND E Å RG A NG 39. NR. 1, Godt nyt til alle fitnessentusiaster! Nu er vi ved at være et stykke inde i det nye år, og de fleste urealistiske og overambitiøse nytårsforsæt er så småt gået fløjten. Men hvis du er en af de standhaftige, der har lovet dig selv at træne mere i år, eller gerne vil genoptage dit nytårsforsæt, så er der mulighed for gratis fitness lige på den anden side af Lyngby sø. Det kaldes udendørs fitness, og redskaberne skulle efter sigende være designet til alle uanset alder og motionsniveau. Norwell er firmaet bag de udendørs fitnessredskaber, der er placeret på strækningen langs jernbanen på turen rundt om Lyngby sø. I alt findes de udendørs fitnessredskaber over 80 steder i landet, og det gør fitnesskæden til den største i Danmark. Flere kollegianere har prøvet redskaberne, og de anbefaler, at man bruger dem i forbindelse med en løbe- eller gåtur rundt om søen. Da det er udendørs, er de mindre indbydende på en våd regnvejrsdag. Til gengæld kan vi glæde os til foråret, hvor det bliver en del sjovere at være aktiv udendørs i stedet for at være buret inde i et svedigt fitnesscenter. Så hvis du har mod på det og hvis dit nytårsforsæt holder helt til det gode vejr begynder at titte frem så smut en tur rundt om Lyngby sø og tjek selv maskinerne ud. Her kommer en kort introduktion til de seks fitnessredskaber til de af jer, der skulle ønske det. Instruktionerne er taget fra hjemmesiden hvor I også kan læse mere om konceptet. Rigtig god fornøjelse! Cecilie, D5 To af redskaberne styrker balance og koordination: Twister Stretch Twister er en kombination af styrketræning af rygmuskulaturen, samtidig med at brugerens fleksibilitet og balanceevne forbedres. Rotationen af kroppen forbedrer smidighed i ryg og hofter og stimulerer samtidig muskelgrupperne i maveregionen og lænden. Twister er udstyret med to individuelle platforme, én til at stå på og én til at sidde på, når man støtter sig til baren. Spring Springer styrker brugerens ankler og knæ og stimulerer tilmed balanceevnen. Stretch er et simpelt og effektivt redskab til træning af smidigheden--og samtidig en uundværlig afslutning på et træningsforløb. Stretch udnytter buens form til at skabe fleksible muligheder for at træne kroppens smidighed og tjener samtidig som en sund og korrekt afslutning på et kortere eller længere træningsforløb, hvor muskelgrupper i lægge, lår, baglår og haser kan strækkes ud. Og to til at træne styrke: Bar Brugeren træner sin balanceevne og styrker samtidig sine ankel- og knæled med tilhørende muskelgrupper. Den buede barre udgør en støtte under træningen. To af redskaberne styrker smidigheden: Bench Bench er skabt til hvile og funktion. Bench kan bruges til kommunikation, afslapning og træning. F.eks. træning af ryg og lænd sammen med en anden person. Bench er stor nok til to. Opbyg brystmuskulatur, skuldre, triceps, samt mave med Bar et enkelt redskab med vide muligheder. Sit up Styrkelse af muskelgrupper i mave, lår, hofte og ryg er i fokus med Sit Up. Sit Up er et redskab med mange anvendelsesmuligheder, som er nemt at bruge. Du kan også finde instruktionerne for de enkelte øvelser på redskaberne. Fra

15 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 15

16 SIDE 16 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 1, FC Nybro Chicks klar til kamp Mandag d. 23. januar var der møde om det nye pigefodboldhold på Nybrogård Kollegiet. Mødet var en succes, og 14 spilleglade piger er nu meldt på holdet, der starter træning efter påskeferien. FC Nybro Chicks er det officielle navn på det nyest oprettede fodboldhold på kollegiet. Holdet skal spille 7-mandsfodbold i Kollegieturneringen, og efter fællesmødet på NO-lige var de fleste detaljer på plads. Vi kommer til at træne hver onsdag fra klokken 18 og cirka halvanden time frem på Engelsborgskolens baner. Kampe bliver oftest spillet søndage på DTU's baner, fortæller Maria, O64, der er en af bagmændene bag det nye pigefodboldhold. Pigerne har endda en træner, Claes, O52, og ved mødet fandt de også ud af, hvordan det nye spillertøj skal se ud: Vi skal spille i lilla og sort med guldskrift, fortæller Maria med et smil. Alle kan være med Selvom fodboldholdet allerede har mange interesserede kvindelige fodboldspillere, er der altid plads til flere. For at være med, skal man bare anmode om medlemskab på facebook eller kontakte mig eller Claes på mail, fortæller Maria og fortsætter. Alle kan være med, også selvom man aldrig har rørt en bold før! Holdet har oprettet en facebookgruppe, hvor al tilmelding til kampe og løbetræning kommer til at blive planlagt. Gruppen hedder F.C. Nybro chicks og kan findes, hvis man søger på gruppenavnet. Hvis du har lyst til at være med på holdet, kan du kontakte Maria på eller Claes på Du kan også anmode om medlemskab på facebook og læse mere. Cecilie, D5 Kagefestival Nybrogård Kollegiet får for første gang nogensinde en vaskeægte kagefestival! Efter et fællesmøde for interesserede kagebagere blev det aftalt at holde kagefestival lørdag d. 17. marts Otte kagebagningsarrangører står bag festivalen, og alle er velkomne til at deltage. Festivalen kommer sandsynligvis til at foregå på LM-lige og NO-lige, men alt det og meget mere vil blive klarlagt det næste stykke tid. Der er nu oprettet et facebook event kaldet Nybrogårds Kagefestival, hvor du også kan melde dig til, hvis du vil være med. Alt efter hvor mange der kommer, vil arrangørerne udvide til flere gange. Forhåbentlig kan denne kagefestival blive starten på en lang og glorværdig tradition på Nybrogård Kollegiet. Cecilie, D5 Solceller på taget af kollegiet Det er i dag muligt at opsætte solceller svarende til 6 kw pr. beboer på kollegiet. Dette er dog ikke 100 % rentabelt for kollegiet, selvom vi har mange tilskudsmuligheder undervejs foruden de almindelige tilskud til husejere og de faldende priser for et anlæg. Et gæt på sådan et anlæg er, at det vil dække ~1/3 af kollegiets flade, ikke skyggeramte tage vendt mod syd. Tage over lejlighederne er ikke medregnet i dette. Kunne kollegiet derimod låne en del af pengene ( 100 lån) og på anden vis søge om finansiering af et sådan projekt uden problemer, ville det hurtigt være muligt at gøre projektet rentabelt. Jeg søger derfor til næste beboerrådsmøde interesserede til at deltage i dette projekt, mest af alt fordi jeg selv ikke vil være at finde på kollegiet i en længere periode fra sommeren og et par måneder frem og ikke ønsker, at dette projekt skal løbe ud i sandet, som fx vores multibaneprojekt, såfremt jeg ikke trækker læsset. Det er ikke et krav, at du sidder i beboerrådet eller lignende. Bare du har interessen og ønsker, at kollegiet kommer tættere på at være selvforsynende (hvilket kan betyde billigere husleje i fremtiden). Til sidst, hvem siger, at vi skal stoppe ved 6 kw pr. beboer, hvis kollegiet kan få en endnu større aftale i hus med Dong, kommunen eller en anden el-leverandør? Dette er dog nemmere sagt end gjort og er ikke et endeligt mål for projektet. Hvis du er interesseret, kan du skrive til mig på eller mød mig til beboerrådsmøderne. Jeg håber på at høre fra jer Mikkel, J21

17 ÅRGANG 39. NR. 1, NYBROTIDENDE SIDE 17 Den personlige side Bestyrelsen Andreas, D52 Camilla, N15 Thomas, C-22 (suppleant) Formand AB-ulige AB-lige CD-ulige CD-lige EF-ulige EF-lige GH-ulige GH-lige JK-ulige JK-lige LM-ulige LM-lige NO-ulige NO-lige PR-ulige PR-lige ST-ulige ST-lige Beboerrådet Jonas, D59 Jeppe, B59 Amanda, A21 (sup.) Thomas, B64 Simon, A26 (sup.) Jonas, D59 Marina D49 Thomas, C22 Samuel, D46 (sup.) Philip, F47 Lasse, C21 Thomas, G26 Maria, J34 Christian, M61 Qi, M41 (sup.) Lærke, N37 Cecilie, O47 (sup.) Nikolaj, N16 Atle, O56 (sup.) Kasper, P31 Mikkel, R61 (sup.) Mathias, O5 Thomas, T64 Lejligheder C, D, G Cecilie, D5 Natasja, D4 (sup.) H, L Hallur, L10 M, O, S Majbritt, S5 Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være sekretær Nina, C23, i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Anna, M45 Beboerrådssekretær Nina, C23 Revisorer NybroTidende Cecilie, D5 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag kl og torsdag kl i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid onsdag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A21 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Jesper, C38 Andreas, D52 Filmklub Christian, M61 Qi Hu, M41 Nybro running Jakob, C3 Nøgleordning Mikkel, J21 Tlf: (45 21) Mik, R49 Tlf: (48 49) Thomas C22 Tlf: For at blive låst ind koster det: Kl. 9-21: kr. 50,- Kl. 21-9: kr. 100,- Klubber Service Musikrum Allan, L3 Vaskeriet Åbent 8-7 Havegruppen Amanda, A21 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Rasmus, M49 David, M55 Fodboldklub Gabriel, C5 Jakob, C3 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 KælderCaféen Trailer Lars Kaj (insp.) Fadølsanlæg Mikkel, J21 Åbningstider: fredage kl lørdag/mdr. kl (annonceres separat) Formand: Nikolaj, N16 Næstformand: Jacob, G2 Kasserer: Samuel, D46 Sekretær: Amanda, E22 Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Maria, J34 Suppleant: Amanda, A21 Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Maj-aug: åbent til 22 alle dage

18 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvilken ordklasse, der på latin hedder præpositioner, tilhører ord som fra, på og med? Hvilket psykologisk begreb bruges om en pludselig insigt? Hvilken sangerinde blev kaldt Lady Day? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D5 (redaktør) Hvilken fysisk proces udnyttes til at udvinde energi i et kernekraftværk? Hvor mange spidser har den jødiske davidsstjerne? Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have... Februar er måneden med fastelavn, som i år fejres søndag d. 19. februar. Til fastelavn hører fastelavnsboller, som de fleste af os har smagt, måske endda selv prøvet at bage. Her kommer to anderledes opskrifter på fastelavnsboller fra hvis I skulle have mod på at bryde traditionen og prøve noget nyt. Rigtig god fornøjelse! Cognac fastelavnsboller Dej til 20 boller: 300 g mel 75 g margarine 1 ½ dl mælk 1 æg 30 g gær 50 g sukker Fyld: 200 g marcipan 2 spsk. cognac Hasselnøddeflager og glasur til pynt. Fremgangsmåde: Mel og margarine smuldres sammen. Gæren røres ud i mælken og tilsættes sammen med de øvrige ingredienser. Sættes til hævning i 30 min. Dejen slåes ned og formes til boller og lav en fordybning i midten af bollerne. Læg 1 tsk./ca. 10 g fyld pr. bolle. Pensl med æg. Lad dem hæve i 30 min. Bag bollerne ved 225 grader til de er gyldenbrune. Fyld: Marcipan røres sammen med cognac. Hasselnøddeflager drysses over bollen. Pynt de afkølede boller med glasur. Fastelavnsboller med sveske og nougat Dej til 12 boller: 75 g smeltet smør 1 dl mælk 25 g gær 1 æg 1 spsk sukker ca. 250 g hvedemel Fyld: 12 store saftige svesker uden sten 2 spsk portvin 1 sammenpisket æg Pynt & fyld: Flormelis Kakao ¼ liter piskefløde 75 g iskold revet nougat Læg sveskerne i blød i portvin natten over eller giv dem et kort opkog. Rør gæren ud i lun smeltet smør blandet med mælk og pisk æg samt sukker i. Tilsæt hvedemelet lidt af gangen og ælt dejen, til den er blank og smidig. Lad dejen hvile i 30 min. Rul dejen tyndt ud og skær den i 12 kvadrater på ca. 10 * 10 cm. Fordel sveskerne midt på kvadraterne. Klem dejhjørnerne fast sammen over sveskerne i midten og form til boller. Læg bollerne med sammenføjningen nedad på en bageplade med bagepapir. Pensel bollerne med sammenpisket æg og lad dem hæve lunt til dobbelt størrelse i min. Bag bollerne i ca. 15 min. ved 200 C. Pynt boller med chokoladeglasur og flæk dem. Pisk fløden til skum og bland med revet nougat. Smag til med portvin og kom cremen i bollerne. Server straks.

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 02-03-2014 19:00-21:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen Bestyrelsesmøde REFERAT 29.08.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED 12 N ST. 9 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere