Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8."

Transkript

1 Skatteudvalget L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love 1 (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). 1 I lov om afgift af elektricitet (elafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 19. december 2007, 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 1 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. 2. I 11, stk. 17, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18, , stk. 17, affattes således: Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015- niveau) forholdsmæssigt. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for 1 Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 - 2 - at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 4. Efter 11 e indsættes: 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015- niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i 11, stk. 19 og 20, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk Bilag 2-7 ophæves og i stedet indsættes: Bilag 2. Satser for elafgiftslovens 6, stk. 1 dec dec dec dec Energiafgift øre/kwh 49,9 50,8 51,7 52,6 53,6 Tillægsafgift øre/kwh 6,0 6,1 6,2 6,3 dec. 2014

3 - 3 - Bilag 3. Satser for elafgiftslovens 6, stk. 2 dec dec dec dec Energiafgift øre/kwh 61,3 62,4 63,5 64,7 65,8 Tillægsafgift øre/kwh 6,0 6,1 6,2 6,3 dec Bilag 4. Satser for elafgiftslovens 11, stk. 9 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme dec dec dec dec kr./gj 52,8 53,9 59,8 44,7 45,5 dec Bilag 5. Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 52,2 16,5 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 dec 2015 Bilag 6. Satser for elafgiftslovens 11 c Nedsættelse af tilbagebetaling dec dec øre/kwh 1,6 1,6 1,6 dec Bilag 7. Satser for elafgiftslovens 11 d, stk. 3, og 11 e, stk. 5 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme dec dec dec dec kr./gj 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 dec Bilag 8. Satser for elafgiftslovens 11, stk. 19 Nedsættelse af tilbagebetaling 6. Bilag 5 affattes således: pct. 7,8 7,7 7,7

4 Bilag 5. Satser for elafgiftslovens 11, stk jan dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 16,5 17,5 17,8 18,1 18,5 2 I lov om afgift af naturgas og bygas (gasafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 19. december 2007, 4 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 2 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 11 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og 2 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 2 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 2 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 2, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 8, stk. 4, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2. 3. I 8, stk. 4, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt., som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 5. I 8, stk. 11, ændres 50,1 til: 52,2. 6. Efter 8 indsættes:

5 - 5-8 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 8, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 7. I 10, stk. 9, 2. pkt., ændres 37,0 til: 38,6. 8. I 10 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52,2. 9. I 10 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 10 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens 8, stk. 4 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk 12. Bilag 4 affattes således: dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3

6 - 6 - Bilag 4. Satser for elpatronordningen i gasafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk 13. Bilag 5 affattes således: Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens 10, stk. 9 dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk kr./gj varme kr./gj varme 14. Bilag 7 affattes således: dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 dec Bilag 7. Satser for gasafgiftslovens 8, stk. 10 og 11, 10 b, 10 c og 10 d dec dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeanlæg kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 dec dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3 3

7 - 7 - I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. (kulafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2006, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr af 19. december 2007, 3 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og 2 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 3 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 3 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 3 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 2, ændres 47,9 til: 52,2. 2. I 1, stk. 2, nr. 3, ændres 33,125 til: 31,8. 3. I 1, stk. 6, ændres 1,25 til: 1, I 5, stk. 7, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 8, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 9, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 10, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 13, ændres 1,25 til: 1, I 7, stk. 1, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 7, stk. 3, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52, I 7, stk. 3, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varmekapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraftvarme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 13. Efter 7 a indsættes: 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt

8 - 8 - til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 7, stk. 2. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 14. I 8, stk. 8, 2. pkt., ændres 32,0 til: 38, I 8 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 8 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 8 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 2 affattes således: Bilag 2. Satser for kulafgiftslovens 1, stk. 2 dec Satser efter brændværdi af de i 1, stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer Satser efter energiindhold af den i 1, stk. 1, nr. 6, nævnte varme dec dec dec dec kr./gj 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 kr./gj 46,1 48,6 49,5 50,4 51,3

9 Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens 7, stk. 3 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./ GJ 20. Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for elpatronordningen i kulafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./ GJ 21. Bilag 5 affattes således: Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens 8, stk. 8 dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 22. Bilag 7 affattes således:

10 Bilag 7. Satser for kulafgiftslovens 8 b, 8 c og 8 d Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3 4 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (mineralolieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 19. december 2007, 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 4 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 2, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 9, stk. 4, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2. 3. I 9, stk. 4, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt., som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 5. I 9, stk. 15, ændres 50,1 til: 52,2.

11 Efter 9 indsættes: 9 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 9, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 7. I 11, stk. 9, 2. pkt., ændres 37,0 til: 38,6. 8. I 11 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52,2. 9. I 11 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 11 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens 9, stk. 4 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse dec dec dec dec kr./gj 45,9 48,6 49,5 50,4 51,3

12 Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for elpatronordningen i mineralolieafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse 13. Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens 11, stk. 9 dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk dec dec dec dec kr./gj 45,9 48,6 49,5 50,4 51,3 kr./gj varme kr./gj varme 14. Bilag 6 affattes således: dec dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 Bilag 6. Satser for mineralolieafgiftslovens 9, stk. 14 og 15, 11 b, 11 c og 11 d dec dec dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg kr./gj varme kr./gj varme dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3

13 I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO 2 -afgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr af 19. december 2007, 3 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 6 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 5 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 7, 2. pkt., ændres 12,9 til: 13,5 og 4,6 til: 4,8. 2. I 7, stk. 7, 3. pkt., ændres 12,9 til: 13,5 og 4,6 til: 4, , stk. 7, affattes således: Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varmekapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraftvarme-kapacitet efter stk. 8 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 8 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh ab værk (2015- niveau) forholdsmæssigt. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet, 8, stk. 4, i lov om afgift af naturgas og bygas, 7, stk. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 9, stk. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 4. Efter 7 a indsættes: 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales.

14 Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 11 f i lov om afgift af elektricitet, 8 a i lov om afgift af naturgas og bygas, 7 b i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 9 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 5. Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens 7, stk. 7 dec Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk 6. Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for elpatronordningen i kuldioxidafgiftsloven dec Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec ,8 12,5 12,8 13,0 13,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 dec dec dec dec ,8 12,5 12,8 13,0 13,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 6

15 I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008, 3 i lov nr af 19. december 2008, 1 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og senest ved 1 i lov nr af 4. december 2009, foretages følgende ændring: 1. 42, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hotelydelser. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af streng erhvervsmæssig karakter. 7 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, ændres 75 pct. til: 65 pct. og kr. til: kr.. 2. I 7, stk. 5, ændres 75 pct. til: 65 pct. og 65 pct. til: 55 pct. 2 steder. 8 I lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO 2 ), foretages følgende ændringer: 1. 1, nr. 4, 6 og 7, ophæves. 2. 2, nr. 2-4, ophæves. 3. 3, nr. 2-4, ophæves. 4. 4, nr. 5-6 og 8, ophæves. 5. 5, nr og 28 ophæves. 9 Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning fra denne dato, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 7. Stk og 7 træder i kraft den 1. januar har virkning for køretøjer, der færdselsskades den 1. januar 2011 eller senere.

16 Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 11, stk. 17, 11 f og bilag 2-8, i lov om afgift af elektricitet, som affattet eller ændret ved denne lovs 1, nr. 3-5, 8, stk. 4, 8 a og bilag 4 i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet eller ændret ved denne lovs 2, nr. 4, 6 og 12, 7, stk. 3, 7 b og bilag 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet eller ændret ved denne lovs 3, nr og 20, 9, stk. 4, 9 a og bilag 3 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet eller ændret ved denne lovs 4, nr. 4, 6 og 12, 7, stk. 7, 7 b og bilag 3 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, som affattet ved denne lovs 5, nr. 3-4 og 6 og 8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter. Stk.4. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet. Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

17 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Kraftvarme 2.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 2.3. Færdselsskadede køretøjer 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Kraftvarme Gældende ret Kraftvarmeværker Affaldsbaseret varme generelt Tillægsafgift Affaldsvarmeafgift CO2-afgift på ikke-bionedbrydeligt affald Elpatronordningen Overskudsvarme fra industrielle kraft-varmeværker Forslagets baggrund Forslagets indhold Kraftvarme ændrede brændselsfordelingsnøgler Affaldsbaseret varme Elpatronordningen Overskudsvarme 3.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.3. Færdselsskadede køretøjer Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold Reparationsgrænsen Bagatelgrænsen 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Kraftvarme Provenuvurdering

18 Fordeling Skatteudgifter 4.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 4.3. Færdselsskadede køretøjer 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Kraftvarme 5.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 5.3. Færdselsskadede køretøjer 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Kraftvarme 6.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 6.3. Færdselsskadede køretøjer 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7.1 Kraftvarme 7.2 Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 7.3. Færdselsskadede køretøjer 8. Administrative konsekvenser for borgerne 8.1. Kraftvarme 8.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 8.3. Færdselsskadede køretøjer 9. Miljømæssige konsekvenser 9.1. Kraftvarme 9.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 9.3. Færdselsskadede køretøjer 10. Forholdet til EU-retten Kraftvarme Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Færdselsskadede køretøjer 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen, (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 8. november 2010 indgået aftale om finansloven for I dette lovforslag indgår tre elementer fra finansloven for Det drejer sig om øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og registreringsafgift på færdselsskadede biler.

19 Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Kraftvarme Varme, som produceres sammen med el på kraftvarmeværker, understøttes i afgiftssystemet i forhold til varmeproduktion, der ikke produceres i kombination med el. I afgiftssystemet sker begunstigelsen ved, at kraftvarmefordelen reducerer afgiftsgrundlaget for afgiften på varme fra kraftvarmeproduktion. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at justere reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme øges. Udover at være et finansieringselement vil tiltaget bidrage til at reducere det endelige energiforbrug og til opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser i forhold til at øge andelen af vedvarende energi Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristsendemokraterne er enige om at forbedre turisterhvervets konkurrencevilkår. Til en start er forligspartierne enige om at styrke danske hotellers konkurrenceevne over for konkurrenter i nabolandene ved at øge erhvervslivets mulighed for at fradrage momsudgiften på overnatninger, der bliver afholdt i erhvervsmæssig sammenhæng. I langt de fleste sammenhænge har momspligtige erhverv fuldt fradrag for moms på afholdte udgifter. Efter gældende regler kan momspligtige erhverv dog kun fradrage 25 pct. af momsudgiften på hotel- og restaurationsydelser. Forligspartierne er på den baggrund enige om at øge erhvervenes fradrag for moms til 50 pct. ved overnatninger i erhvervsmæssig sammenhæng for at tilnærme vilkårene for danske hoteller mv. til vilkårene i udlandet Færdselsskadede køretøjer Når en bil bliver skadet ved et færdselsuheld, skal den enten repareres eller skrottes og erstattes af en anden bil. Som følge af registreringsafgiften vil det ofte bedre kunne betale sig at udbedre skaderne på bilen frem for at anskaffe sig en anden bil, selv om dette ikke er samfundsøkonomisk rentabelt. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er på den baggrund enige om at stramme reglerne for registreringsafgift af færdselsskadede biler med henblik på at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn. Fremover skal der betales registreringsafgift, når udgiften til udbedring af skaden udgør mere end 65 pct. af

20 bilens værdi før skaden mod tidligere 75 pct Forligspartierne er samtidig enige om, at forsikringsselskaberne skal give bilejerne tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, hvis udgiften hertil udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod tidligere 65 pct. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra de nuværende kr. til kr. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Kraftvarme Gældende ret Kraftvarmeværker Energiafgiftslovgivningen er udformet på den måde, at forbruget af elektricitet pålægges en elafgift og energispareafgift. Modsat skal der ikke betales energiafgift af afgiftspligtige brændsler, der anvendes til produktion af elektricitet. Derudover er de kvoteomfattede elproducenter fritaget for CO 2 -afgift af forbruget af afgiftspligtige brændsler til elproduktion. Der skal derimod betales energi- og CO 2 -afgift af afgiftspligtigt brændsel, der anvendes til varmeproduktion. Når elektricitet og varme produceres i samproduktion, skal der derfor ske en fordeling af henholdsvis brændsel til elproduktion, der kan fritages for afgift, og brændsel til varmeproduktion, hvoraf der skal betales afgift. Kraftvarmereglerne er senest ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, hvor der skete en ligestilling af reglerne mellem decentrale kraftvarmeværker og centrale kraftvarmeværker. Ligestillingen af reglerne trådte i kraft den 1. januar Varme produceret på kraftvarmeværker er belastet med en mindre afgift end varme, som er produceret på et varmeproduktionsanlæg uden samtidig produktion af elektricitet. Den afgiftsmæssige begunstigelse for varme fra kraftvarmeværker sker i dag gennem 2 beregningstekniske fordelingsnøgler, som kraftvarmeværkerne selv kan vælge imellem: 125 pct.-reglen eller 65 pct.-reglen. Ved 125 pct.-reglen beregnes det afgiftspligtige brændsel som varmeproduktionen divideret med 1,25. Udtrykt på en anden måde skal der for hver GJ varme, der produceres på kraftvarmeværket, dvs. varme, der produceres ved samproduktion af el og varme, betales

21 afgift af 0,8 GJ brændsel. Værker, der anvender denne metode, kan dog højst opnå afgiftsfrihed for brændsel, svarende til elproduktionen divideret med 0,35. Ved 65 pct.-reglen beregnes det afgiftspligtige brændsel til varmeproduktion som det samlede brændselsforbrug til el og varme fratrukket elproduktionen divideret med 0,65. De fleste kraftvarmeværker anvender 125 pct.-reglen. De mest effektive værker og værker med stor elproduktion anvender typisk 65 pct.-reglen. Kraftvarmeværkerne skal for hvert kalenderår vælge en af opgørelsesmetoderne, som skal anvendes ved fordeling af brændselsforbruget for hele kalenderåret. Brændselsfordelingsnøglerne har virkning på flere andre områder i energiafgiftslovgivningen. Det gælder således for affaldsbaseret varmeproduktion, for den såkaldte el-patronordning (afgiftslempelse på fjernvarme) og for overskudsvarme fra industrielle kraftvarmeværker. Dette er nærmere beskrevet nedenfor Affaldsbaseret varme generelt Ved lov nr. 461 af 12. juni 2009 skete der en omlægning af afgiften på affald, hvor den hidtidige affaldsforbrændingsafgift på affald blev erstattet af en energiafgift (tillægsafgift) på affald, der anvendes som brændsel. Der blev endvidere indført en CO 2 -afgift på ikke-bionedbrydeligt affald. Omlægningen havde virkning fra den 1. januar Tillægsafgift Tillægsafgiften, der er reguleret i kulafgiftsloven, er en afgift på affald, der anvendes som brændsel. Tillægsafgiften udgør 33,125 kr./gj affald. Tillægsafgiften er ikke indekseret som de øvrige energiafgifter, da den erstattede affaldsforbrændingsafgiften, som ikke var indekseret. Reglerne for opgørelse af tillægsafgiften er afhængig af, om de omhandler et anlæg, der er CO 2 -kvoteomfattet eller ej. Kvoteomfattede affaldsbaserede kraftvarmeværker opgør det faktiske energiindhold i affaldet.

22 Ikke-kvoteomfattede affaldsbaserede kraftvarmeværker opgør ikke energiindholdet i affaldet, men måler i stedet den producerede mængde varme, inkl. eget forbrug af varme og bortkølet varme. Fælles for begge typer anlæg er, at de på tilsvarende måde som for almindelige afgiftspligtige brændsler er fritaget for afgift af den del af affaldet, der anvendes til produktion af elektricitet. Der skal derimod betales tillægsafgift af affald, der anvendes til varmeproduktion. Ved fordeling af affaldet mellem el- og varmeproduktion anvendes de samme 2 beregningstekniske fordelingsnøgler, som kraftvarmeværkerne anvender ved fordelingen af almindelige afgiftspligtige fossile brændsler, dvs. enten 125 pct.-reglen eller 65 pct.-reglen. Ifølge bestemmelserne skal de kvoteomfattede affaldsbaserede kraftvarmeværker fordele affaldet mellem el- og varmeproduktion efter reglerne i kulafgiftslovens 7, stk. 1, som omfatter brændselsfordelingsnøglerne for kraftvarmeværker. I bestemmelserne for ikke-kvoteomfattede virksomheders opgørelse af den afgiftspligtige mængde for tillægsafgiften nævnes direkte de nævnte brændselsfordelingsnøgler i form af 125 pct.-reglen og 65 pct.-reglen. Affaldsbaserede kraftvarmeværker, der anvender 125 pct.-reglen, dividerer den målte varmeproduktion med 1,25. Dette svarer til, at afgiften på 33,125 kr./gj i affald udgør 26,5 kr./gj affaldsvarme. For at ligestille varme produceret på affaldsbaserede kraftvarmeværker og varme produceret på rene affaldsforbrændingsanlæg tillades det, at rene affaldsforbrændingsanlæg dividerer den målte varmeproduktion med 1,25. Dette svarer til, at tillægsafgiften ikke kan overstige 26,5 kr./gj varme. Da affaldsafgiften i sin tid belastede affaldsleverandørerne, blev det tilstræbt, at tillægsafgiften ligeledes væltes over i gebyret for at aflevere affaldet. Derved tabte varmekunderne ikke ved afgiftsomlægningen. Dette blev gennemført ved, at tillægsafgiften blev defineret som en særomkostning ved anlæggenes prisfastsættelse overfor affaldsleverandørerne. Hvis forbrændingsanlæggene og varmekunderne kan blive enige om en anden fordeling af afgifterne, har de mulighed for at aftale dette. Det forhold, at tillægsafgiften ikke uden videre må overvæltes i varmeprisen, er reguleret i varmeforsyningsloven Affaldsvarmeafgift

23 Ifølge kulafgiftsloven skal der betales en affaldsvarmeafgift af varme produceret ved forbrænding af affald. Den hidtidige affaldsvarmeafgift, som blev indført den 1. januar 1999, blev samtidig forhøjet som led i de generelle forhøjelser af energiafgifterne, som indgik i Forårspakke 2.0. Afgiftssatsen for affaldsvarme er i ,1 kr./gj, dvs. at satsen er fastsat inkl. tillægsafgiften på affald. Affaldsvarmeafgiften beregnes herefter som 46,1 kr./gj fratrukket tillægsafgiften på 33,125 kr./gj divideret med 1,25. I 2010 udgør affaldsvarmeafgiften herefter 19,6 kr./gj leveret varme ab værk. Affaldsvarmeafgiften forhøjes med 1,8 pct. hvert år frem til og med Efter 2015 reguleres affaldsvarmeafgiften efter nettoprisindekset. Affaldsvarmeafgiften er en energiafgift. Affaldsvarmeafgiften belaster varmekunderne via varmeprisen. De momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgiften på affaldsvarme, der anvendes til procesformål og elproduktion. Ifølge bestemmelserne skal de centrale kraftvarmeværker fordele affaldet mellem el- og varmeproduktion efter reglerne i kulafgiftslovens 7, stk. 1, som omfatter brændselsfordelingsnøglerne for kraftvarmeværker CO 2 -afgift på ikke-bionedbrydeligt affald I CO 2 -afgiftsloven blev der samtidig med indførelse af tillægsafgiften indført en CO 2 -afgift på ikke- bionedbrydeligt affald (plast m.v.), der anvendes som brændsel. Satsen udgør i ,4 kr./ton udledt CO 2. CO 2 -afgiften forhøjes med 1,8 pct. hvert år frem til og med Efter 2015 reguleres CO 2 - afgiften efter nettoprisindekset. Fritaget er affald, hvor indholdet af ikke-bionedbrydeligt affald udgør mindre end 1 pct. af affaldets samlede vægt. Affaldsbaserede kraftvarmeværker indenfor CO 2 -kvotesektoren, der opgør CO 2 for dette affald, skal betale afgift af den opgjorte CO 2. Disse virksomheder kan dog opnå afgiftsfrihed for CO 2 -afgift for affaldsbaseret varme til elproduktion. Ifølge bestemmelserne skal de kvoteomfattede affaldsbaserede kraftvarmeværker fordele affaldet mellem el- og varmeproduktion efter reglerne i kulafgiftslovens 5, stk. 5 og 6, hvori

24 der henvises til kraftvarmefordelingsreglerne i kulafgiftslovens 7, stk. 1. Ikke-kvoteomfattede affaldsbaserede kraftvarmeværker, som ikke foretager en faktisk opgørelse af CO 2 for affald til både el- og varmefremstilling, betaler afgift ud fra en standardemissionsfaktor på 28,34 kg CO 2 /GJ for affaldet. Disse værker skal også betale CO 2 -afgift af ikke-bionedbrydeligt affald, der anvendes til elproduktion. Ved omlægningen af affaldsforbrændingsafgiften blev det tilstræbt, at CO 2 -afgiften på ikkebionedbrydeligt affald væltes over i gebyret for at aflevere affaldet. Dette blev gennemført ved, at CO 2 -afgiften tilsvarende som tillægsafgiften blev defineret som særomkostninger ved anlæggenes prisfastsættelse overfor affaldsleverandørerne. Hvis forbrændingsanlæggene og varmekunderne kan blive enige om en anden fordeling af afgifterne, vil de som udgangspunkt have mulighed for at aftale det. Det forhold, at CO 2 -afgiften ikke uden videre må overvæltes i varmeprisen, er reguleret i varmeforsyningsloven Elpatronordningen Ved lov nr af 21. december 2005 blev der indført en afgiftslempelse på fjernvarme. Elpatronordningen indebærer, at afgifterne i energiafgiftslovene og CO 2 -afgiftsloven på brændsler og elektricitet, der anvendes til produktion af varme på varmeproduktionsanlæg uden samtidig elproduktion, er reduceret ned mod niveauet for brændselsbaseret kraftvarme for fjernvarmeleverandører med kraftvarmekapacitet. Det vil sige, at afgiftslempelsen er balanceret i forhold til afgift på varme, der er produceret på kraftvarmeværker. Elpatronordningen, som har været i kraft siden 1. januar 2008, omfatter kun momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der leverer fjernvarme til de kollektive fjernvarmenet med kraftvarmekapacitet. For varme, der er produceret på basis af afgiftspligtige brændsler, udgør afgiftslempelsen forskellen mellem afgiftsbelastningen på den producerede varme og satserne i medfør af elpatronordningen. For 2010 er grænsen for tilbagebetaling af afgift til momsregistrerede varmeproducenter 45,9 kr./gj fjernvarme ab værk. Den tilsvarende grænse for elbaseret varme er i ,5 øre/kwh fjernvarme ab værk. Grænsen for tilbagebetaling af CO 2 -afgift til momsregistrerede varmeproducenter er i 2010 henholdsvis 11,8 kr./gj fjernvarme ab værk og 4,3 øre pr./kwh fjernvarme ab værk.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Miljø- og energiafgifter

Miljø- og energiafgifter Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Sebastian Houe Vejleder: Henrik Stensgaard Bivejleder: Birgitte Egelund Olsen Miljø- og energiafgifter En analyse af dansk rets regler om afgiftslempelse

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere