GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG"

Transkript

1 Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING

2 INDHOLD ØRESTAD OVER TID

3 s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens bygninger s. 26 Viden og uddannelse s. 30 arbejdsliv s. 34 byliv og hverdagsliv s. 42 byens næste lag

4 VENDEPUNkT for københavn RAPPORTEN HOVEDSTADEN HVAD VIL VI MED DEN? udkommer

5 I slutningen af 1980 erne var København præget af store problem er: Væksten var lav, arbejdsløsheden var høj og kommunens gæld stor. Der var ikke meget optimisme i byen, og København var generelt ikke en attraktiv by for hverken familier eller virksomheder. Historien viser, at udviklingen i den grad blev vendt. Grundlaget blev skabt med etableringen af Øresundsforbindelsen, udvidelsen af Københavns Lufthavn, anlægget af metroen og udviklingen af Ørestad. Netop udviklingen af Ørestad har fået stor betydning for København. Bydelen har på mindre end et tiår givet mange børnefamilier en grund til at blive i København, hvor de har kunnet få moderne lejligheder tæt på centrum. Ørestad har også tiltrukket mange virksomheder, der med bydelens placering og infrastruktur har fået muligheder, de ellers ikke ville kunne få i København. Det er langt fra første gang, at København har fået en ny, planlagt bydel. Christianshavn og Frederiksstaden opstod henholdsvis i 1600-tallet og 1700-tallet som følge af en planlagt bebyggelse af ubenyttede områder. I dag er de en helt naturlig del af København. Sådan var det ikke i starten, hvor det var svært at trække beboere til områderne, og hvor mange fandt, at de lå for langt væk fra byens centrum. En karakteristik, som også er blevet hæftet på Ørestad, hvor kritikere har talt om ude i Ørestad, Ødestad og bydelen uden liv. Når man i dag går en tur gennem Ørestad og ser mennesker, der leger med deres børn i parkerne, kan man ikke forestille sig, at dette var bar mark for blot ti år siden. Når man ser metroen bære tusinder af mennesker til og fra arbejde gennem byen flere meter over fortovene, og ser de studerende i byens rum, er det svært at se, hvor i København disse mennesker ellers skulle have arbejdet, studeret eller boet. Norske KLP var blandt de første, der investerede massivt i Ørestad. Her er det kontorhuset KLP 1 under opførelse i Fra bar mark til attraktive boliger: De første familier flyttede ind i Øre stad i 2004 i dag bor over i bydelen. Svaret er nok, at udviklingen i højere grad ville være gået uden om København og mod andre storbyer som Stockholm og Hamborg. Ørestad har været en tiltrængt løftestang for Københavns udvikling og har på kort tid udviklet sig til en spændende bydel. Der er stadig lang vej, før alle grundene i Ørestad er bebyggede; Men på ti år er Ørestad efter vores mening nået ganske langt. Vi håber, denne lille bog vil give dig et indblik i en udvikling, der kun lige er begyndt. Historieskrivning er altid subjektiv. Andre vil uden tvivl fortælle historien om Ørestad på anden vis. Dette er vores vinkel lov OM ØResunds- FORBINDELSEN VEDTAGES BESLUTNING OM AT bygge METRO OG ØRESTAD

6 BEHOV for EN NY BYDEL ØRESTADSLOVEN VEDTAGES

7 Hovedstaden Hvad vil vi med den? Sådan spurgte en initiativgruppe, der i 1989 var nedsat af daværende statsminister Poul Schlüter. Gruppen kom med en række anbefalinger til, hvordan man kunne genrejse Danmarks hovedstad, blandt andet via etableringen af Øresundsbroen, en udvidelse af Lufthavnen og forbedring af den kollektive trafik. I tråd med Initiativgruppens anbefalinger vedtog Folketinget i starten af 1990 erne en række nye trafikinvesteringer. Lovforslaget om den faste forbindelse over Øresund blev fremlagt i Folketinget i 1991, samtidig med at lovforslaget om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken, at den nye københavnske bydel skulle binde København tættere til den kommende Øresunds forbindelse. Sammen med Ørestad blev det også besluttet at bygge en metro, der ville forbedre hovedstadens kollektive trafik markant. Rapporten, der for alvor satte gang i snakken om Københavns fremtid. DET MÅ VÆRE I DANSK INTERESSE AT SKABE ET KONKURRENCE DYGTIGT CENTER INDEN FOR LAND ETS GRÆNSER OG DÆMME OP FOR EN UDVIKLING, DER MÅSKE ELLERS VIL TRÆKKE I RETNING AF EN STØRRE TILKNYTNING TIL NORDTYSKLAND SOM FREMTIDIGT KRAFTCENTER Rapporten Hovedstaden Hvad vil vi med den?, Finansieringen af metroen var inspireret af det engelske New Town-princip, hvor infrastrukturen skulle finansieres af de værdi stigninger, som metroen selv ville skabe i Ørestad. Ved at bygge Ørestad fik København ikke bare finansieret metroen, men også en ny bydel, der for alvor ville være med til at løfte København ud af krisen. Ørestadsloven lagde planlægningen og anlæggelse af metroen og udviklingen af Ørestad i et dertil oprettet selskab; Ørestadsselskabet. Selskabet eksisterede fra 1993 til oktober 2007, hvor selskabet blev delt i to nye selskaber. Det ene, Metroselskabet, skal anlægge Metro Cityringen, mens det andet selskab blev lagt sammen med Københavns Havn til By & Havn. Selskabet skal varetage den fortsatte udvikling af Ørestad og arealer i Københavns Havn samt havnedriften samme sted. Med beslutningerne om Øresundsbroen, metroen og Ørestad havde Folketinget i tæt samarbejde med Københavns Kommune truffet beslutninger af væsentlig betydning for Københavns fortsatte udvikling. Lov om Ørestaden fra 1992 fik stor indflydelse på udviklingen af København fra 1990 erne og frem ØRESTADSSELSKABET dannes

8 HELHEDS PLANEN ARkitektkonkuRRENCE OM MASTERPLAN UDSKRIVES

9 Det var åbenlyst fra starten, at Københavns nye bydel og Københavns nye metro hang tæt sammen. Ørestadsselskabet, som blev oprettet i 1993, skulle således varetage både udbygningen af Ørestad og metroen. Selskabets første store opgave i Ørestad var at skabe en helhedsplan for bydelen, så arbejdet kunne gå i gang. I 1994 blev der udskrevet en international arkitektkonkurrence, som skulle føre til Ørestads helhedsplan. Dommerkomiteen uddelte i første omgang fire førstepræmier og en række andre anerkendelser. Komiteen endte med at vælge forslaget fra en ung finsk tegnestue, som senere sammen med danske KHR blev til dansk/finske ARKKI. En stor del af begrundelsen for valget af den finske master plan var forslaget om at samle bebyggelserne i fire kvarterer, hvor der kan bygges forholdsvist højt og tæt. Derved kunne man række naturen ind mellem bygningerne og give plads til grønne områder. Helhedsplanen gav dermed Ørestad sin grønne profil, bygget op omkring vand og natur. En god infrastruktur, en høj arkitektonisk kvalitet og adgang til naturen skulle gøre det attraktivt for de kommende beboere og virksomheder at placere sig i Ørestad. ARKKI satsede på at skabe en tæt og moderne by, der trods tætheden integrerede den omkringliggende natur i byen. Hertil kom de smukke nord-sydgående kanaler, der ville skabe et rekreativt forløb gennem den nye bydel. Kanalerne bidrager også til en bæredygtig bydel ved at fungere som regnvands opsamlere. Vandet var et vigtigt element i ARKKIs masterplan for Ørestad. Ørestads form er funktionel. Den aflange form gør, at man aldrig er langt fra metroen eller en af de to boulevarder i bydelen ARkitektkonkuRRENCE AFGØRES MED FIRE førstepræmier ARKKI VÆLGES SOM endelig RÅDGIVER PÅ ørestads MASTERPLAN

10 BESØG DEN STORE MODEL OVER ØRESTAD. SE HVOR OG HVORDAN PÅ SIDE 43.

11

12 ØRESTAD NORD Kvarteret er i dag næsten udbygget og domineres især af DR Byen og af de to store uddannelses institutioner Københavns Universitets Søndre Campus og IT-Universitetet. De mange studerende i området giver sammen med beboere og de ansatte et varieret byliv. ØRESTAD CITY Ørestad City strækker sig fra Vejlands Allé i nord til motorvejen i syd. Skønt bydelen endnu ikke er færdigudbygget, er den allerede i dag et aktivt kvarter med mange internationale virksomheder, boliger, indkøbs- og oplevelsescentret Field s og forskellige mindre butikker deriblandt en enkelt velbesøgt café. Byparken er et af de naturlige mødesteder i kvarteret, især om sommeren, hvor der ofte afholdes events eller koncerter. I hverdagene er parken også meget populær, hvor den deles ligeligt mellem gymnasieelever, børnefamilier, fodboldspillere og hundeluftere BYGGERIET AF METROEN BEGYNDER GRUNDSALGET BEGYNDER BYGGERIET AF FERRINGS ikoniske DOMICIL VED MOTORVEJEN BEGYNDER

13 AMAGER FÆLLED KVARTER Området mellem Vejlands Alle og Grønjordssøen bliver det sidste af Ørestads kvarterer, der færdigudvikles. Øst for metroen er der indtil nu bygget boligbyggeriet Solstriben og Amager Hospitals psykiatriske afdeling. Ørestad SYD Udbygningen af Ørestad Syd begyndte for få år siden. Området ligger tæt op af Kkalvebod Fælled og får en overvægt af boliger, institutioner og butikker. Ud mod Fælleden og tættest mod Amager Vest Metrostation står de første bygninger allerede klar og flere er på vej. I 8TALLET, som i sig selv er blevet en stor attraktion, ligger bydelens første cafe med udsigt ud over Fælleden. Her ligger også det meget populære, midlertidige aktivitetsområde PLUG N PLAY ØRESTAD NORD GRUPPEN OPRETTES OG GRUNDLÆG- GES PÅ INITIATIV AF DR, københavns UNIVERSITET OG IT-UNIVERSITETET ØRESTAD STATION ÅBNER for ØRESUNDSTOG

14 INFRA STRUKTUREN FØRSTE BYGNING ÅBNER: psykiatrisk CENTER AMAGER

15 Det er som at tale om hønen og ægget, når man taler om Øre stad og Ørestads infrastruktur. For intet var blevet til noget uden det andet, og begge dele var forudsætninger for hinanden. De første etaper af Københavns metro skulle finansieres ved salg af grundene i Ørestad og ved optagelse af lån. Da metroen til Vestamager åbnede i 2002, kørte den langs et amagerkansk villakvarter med Fælleden på den anden side. For nogen lignede det måske i starten et resultat af dårlig by planlægning, fordi der endnu manglede de mange bygninger, der i dag udgør Ørestad. I dag er byen imidlertid vokset op omkring banen, og Ørestad Station var i 2008 Danmarks femtestørste station målt på passagerer. Placeringen af Ørestad ved motorvejen og den nyåbnede Øresundsforbindelse gav fra starten Ørestad en fantastisk infrastruktur. Bydelen lå ikke bare tættere på Rådhuspladsen end fx Østerbro, den lå perfekt mellem Lufthavnen og City, og med usædvanlig let adgang til Sverige; Nabolandet, der netop for alvor var blevet åbnet for Danmark via den nye bro. Metroen, Øresundstogene og E20 mødes lige i Ørestads hjerte. Fra starten var Ørestad tænkt som en miljøbevidst bydel. Metroen skulle være byens trafikale livsnerve og skulle sammen med gode og hurtige cykelruter minimere privatbilismen i byen. For at hjælpe den offentlige transport og minimere miljøbelastningen vedtog Københavns Kommune en lav parkerings norm i Ørestad. Ørestadsselskabet omsatte normen i en parkeringsstrategi, som i praksis betyder, at bydelens erhverv og bydelens beboere skal deles om pladserne. Beboerne bruger pladserne om aftenen og natten, således at de, der kommer til bydelen for at arbejde, kan bruge p-pladserne i dagtimerne. P-pladserne placeres primært i p-huse, hvilket bl.a. betyder, at Ørestads byrum ikke er domineret af parkerede biler. Udover de vanlige cykelstier har cyklisterne deres egen, afskærmede rute fra nord til syd langs Ørestad. Da metroen åbnede i 2002, stod der kun få bygninger i Ørestad METROEN ÅBNER

16 2001 ØRESTAD CITY 2010 ØRESTAD CITY

17 2004 BYPARKEN 2010 BYPARKEN

18 2001 ØRESTAD CITY 2010 ØRESTAD CITY

19 2002 ARNE JACOBSENS ALLÉ 2010 ARNE JACOBSENS ALLÉ

20 byens BYGNINGER FIELD S ÅBNER INDBYGGERE ca.100

21 I idekonkurrencen for Ørestad fra 1994 hed det, at Det er tanken at give stor kunstnerisk frihed til den arkitektoniske udform ning, således at bydelen kommer til at rumme de nyeste tanker og ideer inden for kunst og arkitektur i den årrække, hvor Ørestaden udbygges. Gennem alle årene har både danske og internationale arkitekter taget tanken bogstaveligt og skabt bygninger, der både i form og funktion afspejler toppen af nutidens arkitektoniske standard er. Mange bygninger er præmierede, og enkelte er allerede at be tragte som nyklassikere. Blandt de mere arkitektonisk interessante bygninger hører bl.a. IT-Universitetet, Bikuben Kollegiet, Sejlhuset, Metropolen og 8TALLET. DET ER TANKEN AT GIVE STOR KUNSTNERISK FRIHED TIL DEN ARKITEKTONISKE UDFORMNING, SÅLEDES AT BYDELEN KOMMER TIL AT RUMME DE NYESTE TANKER OG IDEER INDEN FOR KUNST OG ARKITEKTUR I DEN ÅRRÆKKE, HVOR ØRESTADEN UDBYGGES. Idekonkurrence for Ørestad, FØRSTE BEBOERE I KAREN BLIXEN PARKEN, ØRESTAD NORD

22

23

24 DR Byen med Koncerthuset Danmarks Radio samlede i alle sine aktiviteter i hovedstadsområdet på en fælles adresse i Ørestad Nord, DR Byen. DR Byen er et af verdens største mediehuse, og de fysiske rammer er designet ud fra skyhøje ambitioner både med hensyn til arkitektur, kvalitet, funktionelt indhold og tekniske landvindinger. DR Byen er tegnet af Vilhelm Lauritzen arkitekter. I DR Byen ligger også Koncerthuset, som er tegnet af den verdensberømte franske arkitekt Jean Nouvel. Koncerthusets største koncertsal er formet som et amfiteater med plads til 1800 tilskuere. Det svæver som en meteor i 45 meters højde omgivet af en blå kasse. VM Bjerget Fra tiende etage i VM Bjergets nordvestlige hjørne til stueetagen i det sydøstlige hjørne ligger 80 boliger med store tagterrasser, der breder sig over bygningens skråtstillede fundament. Men huset er også et gigantisk p-hus med plads til 480 biler. Parkerings huset ligger i bjergets indre med usædvanlige, højloftede og katedrallignende rum i alle regnbuens farver. Byggeriet er tegnet af BIG og er i 2009 kåret til verdens bedste boligbyggeri INDFLYTNING I VM HUSENE OG PARKHUSENE, ØRESTAD CITY INDBYGGERE 375

25 Tietgenkollegiet Tietgenkollegiet er blevet kaldt sit årtis smukkeste bygning og er tiltænkt helt almindelige studerende. Det ekstraordinære bygningsværk er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og er med sin ringform et anderledes element i Ørestad Nords arkitektur, der ellers er præget af nord-syd-orienterede længebygninger. Facaden er beklædt med tombak, en kobberlegering med zink, der ikke irrer så nemt som kobber, men farven på metallet ændrer sig med tiden. Byggeriet er hædret af blandt andet Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og har modtaget den prestigefyldte RIBA European Award. Ørestad Gymnasium Fleksibilitet og åbenhed er nøgleordene for den nye gymnasiebygning, der ikke er bygget op omkring traditionelle klasselokaler og opholdsrum og den traditionelle opdeling mellem elever og lærere. Gymnasiet er delt op i fire zoner på hver af de fire etager, som er bundet sammen af en bred, spiralformet trappe, der er bygningens hovedakse. Gymnasiet består primært af åbne rum, enkelte traditionelle klasselokaler og i øvrigt faglige zoner, nicher til kreativitet og fordybelse samt områder til socialt samvær. Gymnasiet er tegnet af 3XN og åbnede i Ferring Ferring Pharmaceuticals flyttede i 2002 ind i det 80 meter høje, sorte domiciltårn, som siden har været Ørestads Citys vartegn på toppen af Kay Fiskers Plads. Henning Larsen Architects udformede tårnet, som i 2010 blev udvidet med den lavere søsterbygning Neroport, hvor blandt andet Skandia har deres kontorer. 25 BOLIGERNE OMKRING byparken VOKSER FREM lokalplan FOR ØRESTAD SYD

26 VIDen og uddannelse FØRSTE GRUNDSALG I ørestad syd INDBYGGERE 1739

27 Ørestad har fra starten været præget af videntunge virksomheder og institutioner. Allerede fra starten lå KUA, nu Københavns Universitets Søndre Campus, i det nordligste område af det kommende Ørestad. KUA blev udbygget til dobbelt størrelse i 2002 som et af de første byggerier i Ørestad og har i dag Danmarks største udbud af videregående uddannelser inden for sprog og kultur. Nu er processen med den anden udbygning i gang. Store dele af det gamle KUA rives ned, og i løbet af samles datalogi, teologi- og jura sammen med humaniora i Ørestad Nord. Der er ca studerende og ca. 800 ansatte på området et tal der vokser anseeligt, når udbygningen er færdig. Ørestads andet universitet, IT-Universitetet, kom til i 2004 og gjorde for alvor Ørestad Nord til et af Københavns mest forsknings tunge byområder. Universitetet har studerende og lige over 400 ansatte. I 2006 fik de studerende også mulighed for at bo tæt på deres studieplads, da de præmierede Tietgenkollegiet og Bikuben Kollegiet stod klar i Ørestad Nord. De mange studerende fylder godt i bybilledet i Ørestad Nord, hvor de ofte bruger de rekreative arealer ved kanalerne og i parken. Ørestad har også studiemuligheder på niveauerne inden universiteterne. I 2007 åbnede Ørestad Gymnasium, som gennem alle år har været det mest søgte i Danmark. Siden sommeren 2005 har Ørestad haft sin egen friskole, og først i 2012 åbner Ørestads første folkeskole umiddelbart ved siden af gymnasiet. Skolen skal være spydspids projekt for bæredygtighed, nye læringsredskaber og have fokus på madkultur. Samtidigt med skolen åbner et folkebibliotek. Bikuben Kollegiet er et af de to kollegier, der ligger lige ved Københavns Universitets Søndre Campus og IT-Universitetet. IT-Universitetet, som er Ørestads andet universitet, er kendt for sit flotte atrium. Der er især i Ørestad Nord, at man mærker hvor mange, der studerer i bydelen. Københavns Universitets Søndre Campus i Ørestad lå på grunden lang tid før ideen om Ørestad opstod. Nu udvides det kraftigt AF DR S MedaRBEJDERE flytter IND I DR BYEN TRE NYE BOLIGBYGGERIER for UNGE STUDERENDE BLEV TAGET I BRUG; BIKUBEN KOLLEGIET, TIETGENKOLLEGIET OG signalhuset

28

29

30 ARbejdsliv ØRESTADS FØRSTE PAaRkeRINGSANLÆG indvies VED ØRESTAD GYMNASIUM INDBYGGERE 3377

31 I dag arbejder der godt i Ørestad. Når Ørestad er færdigudbygget, vil tallet være steget til omkring De mange mennesker, der hver dag tager til Ørestad, bidrager til at skabe liv i bydelen på alle tider af dagen. Ørestads virksomheder er mangfoldige, men er især beskæftiget inden for videntunge fag som IT, medico og rådgivning. Der findes mange internationale og internationalt orienterede virksomheder, der drager nytte af Ørestads optimale placering i Øresundsregionen; tæt på Sverige, jernbanen, motorvejen, lufthavnen og centrum. Det var især tre virksomheder, som startede den positive erhvervsudvikling i Ørestad: Ferring flyttede i 2002 sine aktiviteter fra Malmø, Valby og Kiel til Ørestad. Det slanke sorte tårn, som er synligt fra motorvejen, er en af Ørestads ældste bygninger. Den norske pensionskasse KLP investerede massivt i Ørestad, hvilket i 2003 førte til opførelsen af KLP-huset med etagemeter til kontorer. KLP var den første større institutionelle investor, som troede på Ørestad, og de var på den måde med til at vise vejen for andre investorer. Ved siden af det oprinde lige KLP-hus har pensionskassen siden opført et lidt mindre kontorhus, og de har ligeledes en uudnyttet byggeret. Skandinaviens største indkøbscenter Field s åbnede i Centeret tiltrækker ikke kun kunder, men også medarbejdere fra hele Øresundsregionen. Field s omkring medarbej dere kommer fra hele Øresundsregionen. Omkring mennesker vil arbejde i Ørestad, når bydelen er helt udbygget. Ørestad har mange andre både store og små virksomheder. Blandt de mest kendte er både offentlige institutioner og private virksomheder: Københavns Energi, som forsyner København med bygas, vand, varme og afløb. Metroselskabet og Metro Service, som henholdsvis udvikler og driver metroen. Ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøll, som i 2010 samlede sine danske aktiviteter i et helt nybygget domicil i Ørestad. I alt mennesker arbejder i hovedkvarteret, hvis atrium er delvist åbent for offentligheden. DI, som er flyttet til Ørestad, mens deres hovedsæde på Rådhuspladsen renoveres. Tre større hoteller. Ørestad rummer både hotellerne Crown Plaza, Hotel Cabinn Metro og Bella Sky Comwell, som er Nordens største hotel. En række internationale virksomheder, som har placeret afdeling er i Ørestad, deriblandt Novo Nordisk Scandinavia, Skandia, Accenture, Niras, Atkins og Dell. Af de ca der arbejder i Øre stad i dag, arbejder de fleste i Ørestad City. Field s åbnede i 2004 og er stadig en af Ørestads største arbejdspladser. 31 ØRESTAD GYMNASIUM ÅBNER ørestadsselskabet opsplittes OG UDVIKLINGs- SELSKABET BY & HAVN dannes EFTER FUSION MED københavns HAVN

32

33

34 byliv og hverdagsliv INDBYGGERE 5410 BYPARKEN INDVIES

35 I dag er der lige over beboere i Ørestad, der kan nyde godt af et levende foreningsliv, store parker og lidt efter lidt også caféer og butikker i gadeplan. Ørestads byliv er nået langt, siden området var en bar mark, men der er endnu et stykke vej, inden Ørestads byliv kan stå helt på egne ben. At gå fra ingenting til et godt stykke på vejen har krævet en fokuseret indsats for at hjælpe bylivet på vej. I mangel på konkrete bygninger arbejdede Ørestadsselskabet i starten med at skabe en mental infrastruktur hos københavnerne. Man skulle som borger vide, hvor Ørestad lå, så man så tidligt som muligt kunne få et billede af den kommende bydel. Events og midlertidige bylivsprojekter i bydelen skulle være med til at skabe den ønskede bevidsthed om bydelen. Ideen om de midlertidige aktiviteter skulle vise sig at blive central i Ørestads bylivshistorie, og noget andre byudviklingsprojekter senere har ladet sig inspirere af. Ubebyggede byggegrunde blev midlertidigt inddraget, og dermed skabte man nogle af de kultur- og sportsfaciliteter, det ellers ville tage år at få etableret. Ørestads kanaler er ikke kun smukke at se på. De bliver også brugt til små kajakture og til skøjteture, når isen kan bære. Blandt projekterne var området BKO (BevægelsesKlare Områder), som blev anlagt i 2003 på Grønjordsvej tæt ved DR Byen Metrostation. Her stod bl.a. en udendørs trænings- og fitnesspavillon, basket-, fodbold- og petanquebaner og pilefletområde. Da grunden i 2006 skulle bruges til byggeformål, flyttede aktiviteterne som planlagt til Grønningen, som i mellemtiden var begyndt at tage form som park. Midlertidighed har været et godt værktøj til at udvikle Ørestads byliv. Her er det Mikado Plads, der fandtes i sin midlertidige udformning mellem Kay Fiskers Plads ved Ørestad Station har traditionelt lagt plads til Ørestads julebelysning. 35 BYGGEMARKEDET ER MÆTTET, LAVKONJUKTUR

36

37

38 I perioden var en tom byggegrund i Ørestad Syd ligeledes vært for en BMX-bane. Banen løftede et stort behov for en BMX-bane i København og trak mange mennesker til Øre stad. Banen ligger nu permanent lige uden for Ørestad. Byparken i Ørestad City var fra starten kun anlagt med træer og stier. I 2005 inviterede Ørestadsselskabet og bygherrerne i Ørestad City til en stor borgerinddragelsesproces, der tre år senere var blevet til en færdig bypark fyldt med små tema-øer, stole og yderligere beplantning. Siden har Byparken været vært for utallige arrangementer, lige fra store cirkusforestillinger til private familiefødselsdage. Cafeerne er kommet til Ørestad. Her er det Foodshop no. 55 i Ørestad City. I tre dage i september fylder Ørestad Kulturdage, ØX, hvert år Ørestad med spændende arrangementer afholdt af lokale borg ere og virksomheder. Det startede oprindeligt med en danse festival, som Ørestadsselskabet afholdt i 2006, men er fortsat som en bredere kulturfestival siden. Den brede forankring af borgere og virksomheder i Ørestad Kultur dage førte i 2010 til, at foreningen skiftede navn og fokus. Fra kun at lave festival vil foreningen fremover, under navnet Ørestad Kultur, støtte arrangementer og enkelte større events hele året med know-how og i begrænset omfang penge. Ørestads første dagligvarebutik i gadeplan blev DøgnNetto i Siden er flere kommet til. Ti minutter fra centrum, men allige vel kun fem minutter fra uendelig natur. Det er hverdagen for Ørestads beboere FØRSTE INDFLYTNING I ØRESTAD SYD INDBYGGERE 5610 METROEN BEGYNDER AT køre DØGNET RUNDT

39 Fra 2005 og tre år frem havde bmx-entusiaster deres egen, midlertidige bane i Ørestad. Banen er siden genopstået lige uden for Ørestad. På linje med Ørestad Kultur spiller Grundejerforeningssekretariatet en stor rolle for bylivet i Ørestad. Grundejerforeningerne for Nord, City og Amager Fælled gik i 2008 sammen med Vandlauget i Ørestad om at oprette et fælles sekretariat, som ud over at betjene foreningernes bestyrelser, bl.a. skal etablere en fælles indgang for henvendelser fra beboere, virksomheder m.fl., samt arbejde for at skabe aktivitet er på tværs af Ørestads bydele. Det resulterede fx i 2010 i den nye hjemmeside ørestad.net, som er en samlet informations kanal med indhold af og for Ørestads beboere. Med etableringen af Ørestad Kultur og det fælles grundejerforeningssekretariat bevægede bylivet sig samtidig mod en ny fase. De stadig flere beboere og de udbyggede faciliteter i Ørestad gjorde det med tiden nemmere at sætte gang i foreninger, arrangementer og events. For beboerne i Ørestad City er byparken det naturlige samlingspunkt. Ørestad fik i 2008 de første butikker i gadeplan. Beboerne havde i lang tid haft mulighed for at handle i Field s, men nu fik de også muligheden for at handle i en DøgnNetto i Parkhusene lige syd for Byparken. Samtidigt åbnede mindre butikker i samme nærområde. Den første café i Ørestad blev caféen og delien Foodshop no. 55, som åbnede i starten af Efter flere år med midlertidige byrum fik Ørestad Nord i 2009 sit første store permanente byrum; parken Grønningen. Den er inddelt i tre zoner: en urban-, en park- og en naturzone, der fungerer som frirum for de mange studerende og beboere i bydelen. Grønningen har mange forskellige små anlæg til sport, som er meget populære. I 2006 afholdt Ørestadsselskabet en dansefestival, der siden blev til Ørestad Kulturdage. 39 GRØNNINGEN ÅBNER I ØRESTAD NORD DET URBANE SPORts- OMRÅDE PLUG N PLAY ÅBNER ØRESTADS FØRSTE HOTEL, CABINN METRO, ÅBNER

40 I Ørestad Syd, hvor byudviklingen kun lige er begyndt, åbnede i 2009 den urbane sportspark PLUG N PLAY, ligeledes på en ledig byggegrund. På PLUG N PLAY kan man fx dyrke par kour, speedskating, dirt jump, beach volley, 5-mands eller almindelig fodbold, basketball og street basket - eller få en økologisk nyttehave i de urbane haver. PLUG N PLAY har fra starten været utrolig populær og bruges både fast af lokale klubber og skoler, men også af privatpersoner, der nyder de nye sportsmuligheder i Ørestad. Det er meningen, at de mest populære aktiviteter fra PLUG N PLAY skal flytte, når der skal bygges på arealet, men By & Havn har garanteret, at anlægget mindst kan blive stående til PLUG N PLAY er Ørestad Syds meget populære sportsområde. Der satses fortsat på midlertidighed i Ørestad. Nu arbejdes der aktivt med begrebet 1:1 midlertidig arkitektur, der opfører midlertidig arkitektur i gadeplan, for at teste konkrete løsninger inden de eventuelt gøres permanente. I løbet af 2010 fik beboerne i Ørestad City også lommeparker mellem V-huset og Parkhuset og en park syd for Bella Hus. Lommeparkerne er lidt mere overskuelige og rolige end Øre stads store bypark og er allerede nu meget populære. I 2011 blev det besluttet, at Københavns kommende arena skal ligge i Ørestad Syd. Målet er, at arenaen står færdig i Når den er færdig, kan den rumme alt fra internationale sportsbegivenheder til store koncerter. Arenaen kommer til til at ligge i et nyt kvarter, som tegnes efter en ny helhedsplan, der er tegnet som en del af Ørestads samlede helhedsplan. I samme kvarter planlægger Københavns Kommune en ny skøjtehal og folkeskole. Byparken blev i 2007 indrettet med oplevelsesøer og sportsaktiviteter CAFEER I BÅDE ØRESTAD NORD, ØRESTAD CITY OG ØRESTAD SYD ÅBNER 8TALLET STÅR FÆRDIGT, OG DE FØRSTE BEBOERE flytter IND INDBYGGERE 6142

41 INDBYGGERE 6839

42 byens næste lag ØRESTADS FØRSTE folkeskole OG BIBLIOTEK ÅBNER I ØRESTAD CITY

43 Gå en tur gennem Ørestad. Her er studerende i snak, travle forretningsfolk på vej til møder og familier med indkøb og børn på armen. Her er lyse og tidssvarende boliger, moderne kontorer og studiepladser til tusindvis af mennesker. Det er svært at forestille sig, at området for ti år siden var en mark. En helt ny københavnsk bydel bliver naturligvis bedømt og sammenlignet med andre københavnske bydele, som har en længere historie, flere traditioner og i det hele taget er mere vokset til, end Ørestad er det. Mange kan se Ørestads kvaliteter, mens andre ser på Ørestad udefra og vurderer, at der mangler byliv, at husene er for høje, og at der er for langt mellem dem. Men byer tager tid. Mellemrummet mellem husene vil langsomt vokse til og skabe det byliv og den intimitet, som nogle savner nu. I takt med at flere og flere lag bliver lagt på byen, vil dens variationer vokse tilsvarende. At bedømme Ørestad som en færdig bydel på nuværende tidspunkt giver ingen mening. For selv når den sidste grund i Ørestad er solgt og bebygget, vil bydelen kontinuerligt ændre sig. Den vil til alle tider være præget af de mennesker, der bor og arbejder i bydelen. Ørestad er kommet godt fra start. Undersøgelser viser, at de daglige brugere og beboere er rigtig glade for de lyse og moderne lejligheder, store vidder og grønne omgivelser, og at de samtidig sætter pris på kun at være få minutters metrokørsel fra Kongens Nytorv. Ørestad har givet mulighed for, at internationalt orienterede virksomheder har kunnet etablere sig i smørklatten mellem Københavns Lufthavn og det gamle København nær Øresundstog, metrostation og motorvej. København er en vækstmotor for hele landets samfunds- og erhvervsøkonomiske udvikling, og Ørestad er her et stærkt kort i konkurrencen med andre større byområder. Gennem de sidste årtier er København vokset og har transformeret sig til en by, man taler om i udlandet. Udviklingen skyldes mange faktorer, men det vigtigste har været viljen til at gribe chancen. Ørestad er et resultat af viljen til at gøre København til et bedre sted for beboere, virksomheder og gæster. 43

44 Skulpturer, udsmykninger og installationer. Ørestad byder på en mangfoldighed af permanente og midlertidige kunst oplevelser på pladser og i bydelens byggerier. Udforsk Københavns nye bykunst med denne kunstguide i hånden. Guiden tager dig med på en tur fra Ørestad Nord ved Njalsgade til Ørestad Syd, hvor bydelen møder Kalvebod Fælleds store vidder. Tallene ud for hver beskrivelse refererer til Ørestadskortet på side 6. ØRESTAD NORD 1 BERTONE KNUDSEN, BODIL ROSENBERG m.fl. Københavns Universitets bygninger på Njalsgade rummer mange kunstværker. Her finder man bl.a. en række kunstværker af danske billedkunstnere: Bertone Knudsen, Bodil Rosenberg, Karin W Faux, Ole Find, Lars Ravn, Siri Melchior, Edward Matwijkiw m.fl. Det gamle Københavns Universitet Amager ombygges i de kommende år, og i 2014 vil Københavns Universitet samle teologi, datalogi og jura i det helt nye Søndre Campus. Sted: Københavns Universitet, Søndre Campus (det gamle KUA) orestad.dk/universiteter hum.ku.dk 2 VIERA COLLARO, ANITA JØRGENSEN, NILS ERIK GJERDEVIK, POUL ISBAK m.fl. I det nye universitetsbyggeri er der fra starten indtænkt kunst. Viera Collaro, Anita Jørgensen, Poul Isbak og Nils Erik Gjerdevik har lavet stedsspecifikke udsmykninger til byggeriet. Viera Collaro: Tag en skrå væg med et lysende neonrør underneden, et styk farvet glas og en guldfarvet metalplade og gennemgangszonen får et strejf af åndelighed. ØRESTADS NATUROMRÅDE Det store naturområde Amager Fælled og Grønjordssøen udgør en fjerdedel af Ørestads grønne områder og er det perfekte udflugtsmål klos op ad København City. Her kan du udforske det tætte krat, de mange vådområder, de vilde trampestier og floraen og faunaen på Amager Fælled. Tag Metroen til DR Byen station og gå på opdagelse. GRØNJORDSSØEN Grønjordssøen er et meget varieret søområde. Her er forskellige vandstande, tuer af siv samt en udbredt rørsump. Ved søbredden finder du blandt andet gul iris og dunhammer. Grønjordssøen er det vigtigste fugleområde på Amager Fælled. Mange arter af danske vand- og sumpfugle yngler her, så tag kikkerten med. På Grønjordssøens hyggelige fremskudte broer kan du iagttage søens rige fugleliv. Eller blot nyde aftenkaffen og solnedgangen på bænken. orestad.dk/gronjordssoen AMAGER FÆLLED Amager Fælled er 230 hektar og er hjem for råvildt, frøer, fugle og planter. Fra 1680 til 1956 brugte militæret Amager Fælled til øvelsesområde. Strandengene var [Navn Emne og adresse Status (Tryk på F11 byggerier for at springe i Ørestad til næste felt)] Dato 8. december 2010 Kontakt Britta Køster Chefkonsulent Redaktion Heidi olsen [Overskrift] [Tekst] Indgangspartierne på Søndre Campus, der bruges som adgang til bygningskroppene og passage videre ud i byen, får i aftenstimerne karakter af lille metafysisk tempel. Lysiscenesætteren og installationskunstneren Viera Collaro har med enkelte virkemidler løftet rummenes meditative effekt. I alle indgangspartierne er værktypen Højder installeret med de skrå neonlysende vægflader. Disse befinder sig i indgangene til bygningerne 21, 22, 24 og 27. I mellemgangene og er det værktypen Kvadrater, der binder de fysiske bygninger sammen med en neonlysende, immateriel grid-struktur. Min opgave som kunstner er at fortolke de materielle omgivelser og tilføje dem et nyt niveau i form af et åndeligt budskab, som har med energi og farver at gøre. Viera Collaro vieracollaro.dk Anita Jørgensen: Anita Jørgensens kalejdoskopiske svingdørsobjekt og objekt (loft) kan opleves i universitets kantine. Værket opererer i feltet mellem skulptur, billede og belysning. Registrerer vi ikke værket direkte og giver os tid til at iagttage det som kunstobjekt, vil det alligevel spille ind i rumoplevelsen med dets alsidige farvestruktur og bløde lys. Vi har at gøre med to objekter. De er begge lyskasser med en dekoration, der efterligner de spejlede, kulørte former, vi ser i kalejdoskopet. Den ene er placeret som en i århundreder også et vigtigt græsningsområde for amagerbøndernes kvæg og jagtområde for de danske konger. Fra 1956 til 1973 blev området brugt som losseplads for dagrenovation og byggeaffald. Gå på opdagelse på Amager Fælleds kulturland, som er præget af menneskets udnyttelse af området. Blandt andet finder du mursten fra den tidligere nationalbank. På fælleden er der fire høje, der giver det flade landskab variation. Nyd udsigten over Amager Fælled og Ørestad. Hold øje med tårnfalken, der jager i det åbne landskab. I området syd for Vejlands Allé ligger Royal Golf Center et af Danmarks mest eksklusive golfanlæg. Du er velkommen til at være i området, men bliv på stierne. orestad.dk/amagerfalled KALVEBOD FÆLLED Vest og syd for Ørestad ligger Københavns største naturområde, Kalvebod Fælled. Det hektar store område rummer et væld af aktiviteter. Oplev savanne, græssende køer, rådyr, masser af fugleliv, islandske heste, Naturcenter Vestamagers udstillinger og besøg det hyggelige traktørsted. Det er muligt at grille og overnatte i shelters, hvis en éndagstur ikke er nok. Kalvebod Fælled lægger også kvadratkilometer til Københavns bedste naturlegeplads, hvor børnene kan boltre sig ligesom der er fiskesøer, cykel- og hesteudlejning. Metroen kører lige til den røde låge, og det tager kun 14 minutter fra Nørreport til Vestamager Metrostation. Hent en vandretursfolder eller læs om Kalvebod Fælled og Naturcenter Vestamager på naturdistriktets hjemmeside. skovognatur.dk naturcentervestamager.dk orestad.dk/kalvebod Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Tel Fax CVR nr. 4. maj 2009 J. nr. Kundenr. Med Status venlig på hilsen byggerier i Ørestad / I dette notat beskrives de virksomheder og institutioner, udviklingsselskabet [Name] By & Havn I/S har indgået salgsaftale med. numrene svarer til numrene på kortet [Title] og angiver, hvor i Ørestad byggerierne ligger. Mikado House er med sin centrale beliggenhed i Ørestad nord blevet en dynamo for bylivet i området. Blandt andet har Døgnnetto, caféen Kong Kaffe og fitnesskæden Fresh Fitness til huse i stueetagen. arkitektfirmaet arkitema, som har tegnet Mikado House, har desuden flyttet deres københavnske domicil til Mikado House. Læs mere om Ørestad på og om By & Havn på OPLEV ØRESTAD Du kan få meget at vide om Københavns nye bydel ved at læse om Ørestad. Men ingenting slår de oplevelser, du kan få ved at træde ud i byen. By & Havn udgiver en lang række små guider, der gør det sjovere at opleve og undersøge Ørestad på egen hånd. De fleste af guiderne kan hentes elektronisk. Enkelte tryksager kan også bestilles på forhånd via orestad.dk. Tag familie, venner, kollegaer og en Ørestadsguide i hånden og gå ud og oplev Ørestad og den omkringliggende natur. KUNSTGUIDE til Ørestads bykunst Kunstguide Overalt i Ørestad popper kunsten frem i byrummet. I foyerer, i parker og på gaden står større og mindre skulpturer, der fortæller deres egen historie om den nye bydel. Download guiden på: orestad.dk/kunst Kort over Ørestad Den perfekte guide, hvis du skal opleve Ørestad på egen hånd. Indeholder ikke bare et stort kort, men også tips og baggrundsinformation om bydelen. Bestil på: orestad.dk/orestadskort NATURGUIDE til Ørestads naturområder Kom helt tæt på naturen med Ørestads naturguide. Print guiden og tag den med på en oplevelses tur i Ørestads og omegnens natur områder. Kombiner guiden med Kort over Ørestad, hvor du blandt andet finder forslag til ture i Ørestads natur. Naturguide Kom helt tæt på naturen med Ørestads naturguide. Her er forslag til oplevelser året rundt og en miniguide til områdets dyr og planter. Download guiden på: orestad.dk/natur Ørestad i lyd Mød en række personer, som alle har et særligt forhold til Ørestad. De 3-5 minutter lange interviews foregår alle på netop det sted i Ørestad, som er centralt for personen. orestad.dk/podcasts ørestad i 1:1000 Få det store overblik på den syv meter lange model over Ørestad. Modellen står i foyeren på Hotel Cabinn Metro på Arne Jacobsens Alle 2. Der er gratis adgang, og der er døgnåbent. Ørestad i din mailboks Få nyheder om alt fra arran ge - menter, nye bygninger og baggrundsundersøgelser direkte i mailboksen. Tilmeld dig på: orestad.dk/nyhedsbrev StatuSnotat Status på byggerier Hvem bygger hvad, og er der planer for en specifik grund i Ørestad? Dette lille notat giver oversigten. Hent den på: orestad.dk/status

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Kalvebod Fælled (kort A) Københavns Skyttecenter (Selinevej) Området langs Kalvebodløbet (Dæmningsvej) Ejer: Den

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Så startvisionerne har i måttet korrigere en lille smule på mht. forholdet mellem bolig og erhverv?

Så startvisionerne har i måttet korrigere en lille smule på mht. forholdet mellem bolig og erhverv? Bilag 3 Har Ørestad udviklet sig som forventet? 5 10 Den har faktisk udviklet sig bedre end forventet fordi det der var hovedideen dengang man startede og man lavede regnskabet for hvordan kunne byudviklingen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Bliv en del af Københavns nye centrum

Bliv en del af Københavns nye centrum Bliv en del af Københavns nye centrum Butik og restaurant i Axel Towers Se mere på axeltowers.dk eller kontakt RED Property Advisers på 33 13 13 99 eller retail@red.dk Byens bedste beliggenhed Nu har du

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Opsamling på workshop om udviklingen af Ørestad City onsdag den 7. marts

Opsamling på workshop om udviklingen af Ørestad City onsdag den 7. marts Opsamling på workshop om udviklingen af Ørestad City onsdag den 7. marts 1. GENERELT Grundejerforeningen City afholdt den 7. marts 2012 workshop hos KLP om følgende tre emner: 1. Kunst, design og belysning

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1 Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1. Velkomst og introduktion ved arbejdsgruppen. 2. Indledende kommentarer inden gruppearbejdet 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Referat samt idékatalog for Bellakvarteret

Referat samt idékatalog for Bellakvarteret Referat samt idékatalog for Bellakvarteret Tilstede: Repræsentanter for: Ørestad Sport, Amager Division Det Danske Spejderkorps, Akvaponisk Selskab, Grundejerforeningen Ørestad, Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

Midlertidige rekreative byrum Sagen kort fortalt

Midlertidige rekreative byrum Sagen kort fortalt Midlertidige rekreative byrum Byens Netværk arrangement 2009.06.10 Tekst: Charlotte Seidenberg, Teddy Olsen og Henriette Sofie Larsen Foto: Teddy Olsen Daglig leder af Byens Netværk Henriette Sofie Larsen

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Referat [Vælg datoen] Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 21.30 Velkomst: Oplægsholdere: Facilitator: Antal deltagere:

Læs mere

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk Elsehus Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled balder.dk 1 Frirum til familiehygge på Kalvebod Fælled Tæt ved Elsehus ligger Himmelhøj Naturlegeplads, der er spækket med små

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Udkast til KB s indlæg på Boligdag 2006 tirsdag den 4. april 2006 - MED DIAS

Udkast til KB s indlæg på Boligdag 2006 tirsdag den 4. april 2006 - MED DIAS 1 P&A/ RIJ/ 24.03.06 Udkast til KB s indlæg på Boligdag 2006 tirsdag den 4. april 2006 - MED DIAS Givet titel: Nyt boligprogram for København Jeg er blevet bedt om at tale om de udfordringer, vi aktuelt

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere