GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG"

Transkript

1 Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING

2 INDHOLD ØRESTAD OVER TID

3 s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens bygninger s. 26 Viden og uddannelse s. 30 arbejdsliv s. 34 byliv og hverdagsliv s. 42 byens næste lag

4 VENDEPUNkT for københavn RAPPORTEN HOVEDSTADEN HVAD VIL VI MED DEN? udkommer

5 I slutningen af 1980 erne var København præget af store problem er: Væksten var lav, arbejdsløsheden var høj og kommunens gæld stor. Der var ikke meget optimisme i byen, og København var generelt ikke en attraktiv by for hverken familier eller virksomheder. Historien viser, at udviklingen i den grad blev vendt. Grundlaget blev skabt med etableringen af Øresundsforbindelsen, udvidelsen af Københavns Lufthavn, anlægget af metroen og udviklingen af Ørestad. Netop udviklingen af Ørestad har fået stor betydning for København. Bydelen har på mindre end et tiår givet mange børnefamilier en grund til at blive i København, hvor de har kunnet få moderne lejligheder tæt på centrum. Ørestad har også tiltrukket mange virksomheder, der med bydelens placering og infrastruktur har fået muligheder, de ellers ikke ville kunne få i København. Det er langt fra første gang, at København har fået en ny, planlagt bydel. Christianshavn og Frederiksstaden opstod henholdsvis i 1600-tallet og 1700-tallet som følge af en planlagt bebyggelse af ubenyttede områder. I dag er de en helt naturlig del af København. Sådan var det ikke i starten, hvor det var svært at trække beboere til områderne, og hvor mange fandt, at de lå for langt væk fra byens centrum. En karakteristik, som også er blevet hæftet på Ørestad, hvor kritikere har talt om ude i Ørestad, Ødestad og bydelen uden liv. Når man i dag går en tur gennem Ørestad og ser mennesker, der leger med deres børn i parkerne, kan man ikke forestille sig, at dette var bar mark for blot ti år siden. Når man ser metroen bære tusinder af mennesker til og fra arbejde gennem byen flere meter over fortovene, og ser de studerende i byens rum, er det svært at se, hvor i København disse mennesker ellers skulle have arbejdet, studeret eller boet. Norske KLP var blandt de første, der investerede massivt i Ørestad. Her er det kontorhuset KLP 1 under opførelse i Fra bar mark til attraktive boliger: De første familier flyttede ind i Øre stad i 2004 i dag bor over i bydelen. Svaret er nok, at udviklingen i højere grad ville være gået uden om København og mod andre storbyer som Stockholm og Hamborg. Ørestad har været en tiltrængt løftestang for Københavns udvikling og har på kort tid udviklet sig til en spændende bydel. Der er stadig lang vej, før alle grundene i Ørestad er bebyggede; Men på ti år er Ørestad efter vores mening nået ganske langt. Vi håber, denne lille bog vil give dig et indblik i en udvikling, der kun lige er begyndt. Historieskrivning er altid subjektiv. Andre vil uden tvivl fortælle historien om Ørestad på anden vis. Dette er vores vinkel lov OM ØResunds- FORBINDELSEN VEDTAGES BESLUTNING OM AT bygge METRO OG ØRESTAD

6 BEHOV for EN NY BYDEL ØRESTADSLOVEN VEDTAGES

7 Hovedstaden Hvad vil vi med den? Sådan spurgte en initiativgruppe, der i 1989 var nedsat af daværende statsminister Poul Schlüter. Gruppen kom med en række anbefalinger til, hvordan man kunne genrejse Danmarks hovedstad, blandt andet via etableringen af Øresundsbroen, en udvidelse af Lufthavnen og forbedring af den kollektive trafik. I tråd med Initiativgruppens anbefalinger vedtog Folketinget i starten af 1990 erne en række nye trafikinvesteringer. Lovforslaget om den faste forbindelse over Øresund blev fremlagt i Folketinget i 1991, samtidig med at lovforslaget om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken, at den nye københavnske bydel skulle binde København tættere til den kommende Øresunds forbindelse. Sammen med Ørestad blev det også besluttet at bygge en metro, der ville forbedre hovedstadens kollektive trafik markant. Rapporten, der for alvor satte gang i snakken om Københavns fremtid. DET MÅ VÆRE I DANSK INTERESSE AT SKABE ET KONKURRENCE DYGTIGT CENTER INDEN FOR LAND ETS GRÆNSER OG DÆMME OP FOR EN UDVIKLING, DER MÅSKE ELLERS VIL TRÆKKE I RETNING AF EN STØRRE TILKNYTNING TIL NORDTYSKLAND SOM FREMTIDIGT KRAFTCENTER Rapporten Hovedstaden Hvad vil vi med den?, Finansieringen af metroen var inspireret af det engelske New Town-princip, hvor infrastrukturen skulle finansieres af de værdi stigninger, som metroen selv ville skabe i Ørestad. Ved at bygge Ørestad fik København ikke bare finansieret metroen, men også en ny bydel, der for alvor ville være med til at løfte København ud af krisen. Ørestadsloven lagde planlægningen og anlæggelse af metroen og udviklingen af Ørestad i et dertil oprettet selskab; Ørestadsselskabet. Selskabet eksisterede fra 1993 til oktober 2007, hvor selskabet blev delt i to nye selskaber. Det ene, Metroselskabet, skal anlægge Metro Cityringen, mens det andet selskab blev lagt sammen med Københavns Havn til By & Havn. Selskabet skal varetage den fortsatte udvikling af Ørestad og arealer i Københavns Havn samt havnedriften samme sted. Med beslutningerne om Øresundsbroen, metroen og Ørestad havde Folketinget i tæt samarbejde med Københavns Kommune truffet beslutninger af væsentlig betydning for Københavns fortsatte udvikling. Lov om Ørestaden fra 1992 fik stor indflydelse på udviklingen af København fra 1990 erne og frem ØRESTADSSELSKABET dannes

8 HELHEDS PLANEN ARkitektkonkuRRENCE OM MASTERPLAN UDSKRIVES

9 Det var åbenlyst fra starten, at Københavns nye bydel og Københavns nye metro hang tæt sammen. Ørestadsselskabet, som blev oprettet i 1993, skulle således varetage både udbygningen af Ørestad og metroen. Selskabets første store opgave i Ørestad var at skabe en helhedsplan for bydelen, så arbejdet kunne gå i gang. I 1994 blev der udskrevet en international arkitektkonkurrence, som skulle føre til Ørestads helhedsplan. Dommerkomiteen uddelte i første omgang fire førstepræmier og en række andre anerkendelser. Komiteen endte med at vælge forslaget fra en ung finsk tegnestue, som senere sammen med danske KHR blev til dansk/finske ARKKI. En stor del af begrundelsen for valget af den finske master plan var forslaget om at samle bebyggelserne i fire kvarterer, hvor der kan bygges forholdsvist højt og tæt. Derved kunne man række naturen ind mellem bygningerne og give plads til grønne områder. Helhedsplanen gav dermed Ørestad sin grønne profil, bygget op omkring vand og natur. En god infrastruktur, en høj arkitektonisk kvalitet og adgang til naturen skulle gøre det attraktivt for de kommende beboere og virksomheder at placere sig i Ørestad. ARKKI satsede på at skabe en tæt og moderne by, der trods tætheden integrerede den omkringliggende natur i byen. Hertil kom de smukke nord-sydgående kanaler, der ville skabe et rekreativt forløb gennem den nye bydel. Kanalerne bidrager også til en bæredygtig bydel ved at fungere som regnvands opsamlere. Vandet var et vigtigt element i ARKKIs masterplan for Ørestad. Ørestads form er funktionel. Den aflange form gør, at man aldrig er langt fra metroen eller en af de to boulevarder i bydelen ARkitektkonkuRRENCE AFGØRES MED FIRE førstepræmier ARKKI VÆLGES SOM endelig RÅDGIVER PÅ ørestads MASTERPLAN

10 BESØG DEN STORE MODEL OVER ØRESTAD. SE HVOR OG HVORDAN PÅ SIDE 43.

11

12 ØRESTAD NORD Kvarteret er i dag næsten udbygget og domineres især af DR Byen og af de to store uddannelses institutioner Københavns Universitets Søndre Campus og IT-Universitetet. De mange studerende i området giver sammen med beboere og de ansatte et varieret byliv. ØRESTAD CITY Ørestad City strækker sig fra Vejlands Allé i nord til motorvejen i syd. Skønt bydelen endnu ikke er færdigudbygget, er den allerede i dag et aktivt kvarter med mange internationale virksomheder, boliger, indkøbs- og oplevelsescentret Field s og forskellige mindre butikker deriblandt en enkelt velbesøgt café. Byparken er et af de naturlige mødesteder i kvarteret, især om sommeren, hvor der ofte afholdes events eller koncerter. I hverdagene er parken også meget populær, hvor den deles ligeligt mellem gymnasieelever, børnefamilier, fodboldspillere og hundeluftere BYGGERIET AF METROEN BEGYNDER GRUNDSALGET BEGYNDER BYGGERIET AF FERRINGS ikoniske DOMICIL VED MOTORVEJEN BEGYNDER

13 AMAGER FÆLLED KVARTER Området mellem Vejlands Alle og Grønjordssøen bliver det sidste af Ørestads kvarterer, der færdigudvikles. Øst for metroen er der indtil nu bygget boligbyggeriet Solstriben og Amager Hospitals psykiatriske afdeling. Ørestad SYD Udbygningen af Ørestad Syd begyndte for få år siden. Området ligger tæt op af Kkalvebod Fælled og får en overvægt af boliger, institutioner og butikker. Ud mod Fælleden og tættest mod Amager Vest Metrostation står de første bygninger allerede klar og flere er på vej. I 8TALLET, som i sig selv er blevet en stor attraktion, ligger bydelens første cafe med udsigt ud over Fælleden. Her ligger også det meget populære, midlertidige aktivitetsområde PLUG N PLAY ØRESTAD NORD GRUPPEN OPRETTES OG GRUNDLÆG- GES PÅ INITIATIV AF DR, københavns UNIVERSITET OG IT-UNIVERSITETET ØRESTAD STATION ÅBNER for ØRESUNDSTOG

14 INFRA STRUKTUREN FØRSTE BYGNING ÅBNER: psykiatrisk CENTER AMAGER

15 Det er som at tale om hønen og ægget, når man taler om Øre stad og Ørestads infrastruktur. For intet var blevet til noget uden det andet, og begge dele var forudsætninger for hinanden. De første etaper af Københavns metro skulle finansieres ved salg af grundene i Ørestad og ved optagelse af lån. Da metroen til Vestamager åbnede i 2002, kørte den langs et amagerkansk villakvarter med Fælleden på den anden side. For nogen lignede det måske i starten et resultat af dårlig by planlægning, fordi der endnu manglede de mange bygninger, der i dag udgør Ørestad. I dag er byen imidlertid vokset op omkring banen, og Ørestad Station var i 2008 Danmarks femtestørste station målt på passagerer. Placeringen af Ørestad ved motorvejen og den nyåbnede Øresundsforbindelse gav fra starten Ørestad en fantastisk infrastruktur. Bydelen lå ikke bare tættere på Rådhuspladsen end fx Østerbro, den lå perfekt mellem Lufthavnen og City, og med usædvanlig let adgang til Sverige; Nabolandet, der netop for alvor var blevet åbnet for Danmark via den nye bro. Metroen, Øresundstogene og E20 mødes lige i Ørestads hjerte. Fra starten var Ørestad tænkt som en miljøbevidst bydel. Metroen skulle være byens trafikale livsnerve og skulle sammen med gode og hurtige cykelruter minimere privatbilismen i byen. For at hjælpe den offentlige transport og minimere miljøbelastningen vedtog Københavns Kommune en lav parkerings norm i Ørestad. Ørestadsselskabet omsatte normen i en parkeringsstrategi, som i praksis betyder, at bydelens erhverv og bydelens beboere skal deles om pladserne. Beboerne bruger pladserne om aftenen og natten, således at de, der kommer til bydelen for at arbejde, kan bruge p-pladserne i dagtimerne. P-pladserne placeres primært i p-huse, hvilket bl.a. betyder, at Ørestads byrum ikke er domineret af parkerede biler. Udover de vanlige cykelstier har cyklisterne deres egen, afskærmede rute fra nord til syd langs Ørestad. Da metroen åbnede i 2002, stod der kun få bygninger i Ørestad METROEN ÅBNER

16 2001 ØRESTAD CITY 2010 ØRESTAD CITY

17 2004 BYPARKEN 2010 BYPARKEN

18 2001 ØRESTAD CITY 2010 ØRESTAD CITY

19 2002 ARNE JACOBSENS ALLÉ 2010 ARNE JACOBSENS ALLÉ

20 byens BYGNINGER FIELD S ÅBNER INDBYGGERE ca.100

21 I idekonkurrencen for Ørestad fra 1994 hed det, at Det er tanken at give stor kunstnerisk frihed til den arkitektoniske udform ning, således at bydelen kommer til at rumme de nyeste tanker og ideer inden for kunst og arkitektur i den årrække, hvor Ørestaden udbygges. Gennem alle årene har både danske og internationale arkitekter taget tanken bogstaveligt og skabt bygninger, der både i form og funktion afspejler toppen af nutidens arkitektoniske standard er. Mange bygninger er præmierede, og enkelte er allerede at be tragte som nyklassikere. Blandt de mere arkitektonisk interessante bygninger hører bl.a. IT-Universitetet, Bikuben Kollegiet, Sejlhuset, Metropolen og 8TALLET. DET ER TANKEN AT GIVE STOR KUNSTNERISK FRIHED TIL DEN ARKITEKTONISKE UDFORMNING, SÅLEDES AT BYDELEN KOMMER TIL AT RUMME DE NYESTE TANKER OG IDEER INDEN FOR KUNST OG ARKITEKTUR I DEN ÅRRÆKKE, HVOR ØRESTADEN UDBYGGES. Idekonkurrence for Ørestad, FØRSTE BEBOERE I KAREN BLIXEN PARKEN, ØRESTAD NORD

22

23

24 DR Byen med Koncerthuset Danmarks Radio samlede i alle sine aktiviteter i hovedstadsområdet på en fælles adresse i Ørestad Nord, DR Byen. DR Byen er et af verdens største mediehuse, og de fysiske rammer er designet ud fra skyhøje ambitioner både med hensyn til arkitektur, kvalitet, funktionelt indhold og tekniske landvindinger. DR Byen er tegnet af Vilhelm Lauritzen arkitekter. I DR Byen ligger også Koncerthuset, som er tegnet af den verdensberømte franske arkitekt Jean Nouvel. Koncerthusets største koncertsal er formet som et amfiteater med plads til 1800 tilskuere. Det svæver som en meteor i 45 meters højde omgivet af en blå kasse. VM Bjerget Fra tiende etage i VM Bjergets nordvestlige hjørne til stueetagen i det sydøstlige hjørne ligger 80 boliger med store tagterrasser, der breder sig over bygningens skråtstillede fundament. Men huset er også et gigantisk p-hus med plads til 480 biler. Parkerings huset ligger i bjergets indre med usædvanlige, højloftede og katedrallignende rum i alle regnbuens farver. Byggeriet er tegnet af BIG og er i 2009 kåret til verdens bedste boligbyggeri INDFLYTNING I VM HUSENE OG PARKHUSENE, ØRESTAD CITY INDBYGGERE 375

25 Tietgenkollegiet Tietgenkollegiet er blevet kaldt sit årtis smukkeste bygning og er tiltænkt helt almindelige studerende. Det ekstraordinære bygningsværk er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og er med sin ringform et anderledes element i Ørestad Nords arkitektur, der ellers er præget af nord-syd-orienterede længebygninger. Facaden er beklædt med tombak, en kobberlegering med zink, der ikke irrer så nemt som kobber, men farven på metallet ændrer sig med tiden. Byggeriet er hædret af blandt andet Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og har modtaget den prestigefyldte RIBA European Award. Ørestad Gymnasium Fleksibilitet og åbenhed er nøgleordene for den nye gymnasiebygning, der ikke er bygget op omkring traditionelle klasselokaler og opholdsrum og den traditionelle opdeling mellem elever og lærere. Gymnasiet er delt op i fire zoner på hver af de fire etager, som er bundet sammen af en bred, spiralformet trappe, der er bygningens hovedakse. Gymnasiet består primært af åbne rum, enkelte traditionelle klasselokaler og i øvrigt faglige zoner, nicher til kreativitet og fordybelse samt områder til socialt samvær. Gymnasiet er tegnet af 3XN og åbnede i Ferring Ferring Pharmaceuticals flyttede i 2002 ind i det 80 meter høje, sorte domiciltårn, som siden har været Ørestads Citys vartegn på toppen af Kay Fiskers Plads. Henning Larsen Architects udformede tårnet, som i 2010 blev udvidet med den lavere søsterbygning Neroport, hvor blandt andet Skandia har deres kontorer. 25 BOLIGERNE OMKRING byparken VOKSER FREM lokalplan FOR ØRESTAD SYD

26 VIDen og uddannelse FØRSTE GRUNDSALG I ørestad syd INDBYGGERE 1739

27 Ørestad har fra starten været præget af videntunge virksomheder og institutioner. Allerede fra starten lå KUA, nu Københavns Universitets Søndre Campus, i det nordligste område af det kommende Ørestad. KUA blev udbygget til dobbelt størrelse i 2002 som et af de første byggerier i Ørestad og har i dag Danmarks største udbud af videregående uddannelser inden for sprog og kultur. Nu er processen med den anden udbygning i gang. Store dele af det gamle KUA rives ned, og i løbet af samles datalogi, teologi- og jura sammen med humaniora i Ørestad Nord. Der er ca studerende og ca. 800 ansatte på området et tal der vokser anseeligt, når udbygningen er færdig. Ørestads andet universitet, IT-Universitetet, kom til i 2004 og gjorde for alvor Ørestad Nord til et af Københavns mest forsknings tunge byområder. Universitetet har studerende og lige over 400 ansatte. I 2006 fik de studerende også mulighed for at bo tæt på deres studieplads, da de præmierede Tietgenkollegiet og Bikuben Kollegiet stod klar i Ørestad Nord. De mange studerende fylder godt i bybilledet i Ørestad Nord, hvor de ofte bruger de rekreative arealer ved kanalerne og i parken. Ørestad har også studiemuligheder på niveauerne inden universiteterne. I 2007 åbnede Ørestad Gymnasium, som gennem alle år har været det mest søgte i Danmark. Siden sommeren 2005 har Ørestad haft sin egen friskole, og først i 2012 åbner Ørestads første folkeskole umiddelbart ved siden af gymnasiet. Skolen skal være spydspids projekt for bæredygtighed, nye læringsredskaber og have fokus på madkultur. Samtidigt med skolen åbner et folkebibliotek. Bikuben Kollegiet er et af de to kollegier, der ligger lige ved Københavns Universitets Søndre Campus og IT-Universitetet. IT-Universitetet, som er Ørestads andet universitet, er kendt for sit flotte atrium. Der er især i Ørestad Nord, at man mærker hvor mange, der studerer i bydelen. Københavns Universitets Søndre Campus i Ørestad lå på grunden lang tid før ideen om Ørestad opstod. Nu udvides det kraftigt AF DR S MedaRBEJDERE flytter IND I DR BYEN TRE NYE BOLIGBYGGERIER for UNGE STUDERENDE BLEV TAGET I BRUG; BIKUBEN KOLLEGIET, TIETGENKOLLEGIET OG signalhuset

28

29

30 ARbejdsliv ØRESTADS FØRSTE PAaRkeRINGSANLÆG indvies VED ØRESTAD GYMNASIUM INDBYGGERE 3377

31 I dag arbejder der godt i Ørestad. Når Ørestad er færdigudbygget, vil tallet være steget til omkring De mange mennesker, der hver dag tager til Ørestad, bidrager til at skabe liv i bydelen på alle tider af dagen. Ørestads virksomheder er mangfoldige, men er især beskæftiget inden for videntunge fag som IT, medico og rådgivning. Der findes mange internationale og internationalt orienterede virksomheder, der drager nytte af Ørestads optimale placering i Øresundsregionen; tæt på Sverige, jernbanen, motorvejen, lufthavnen og centrum. Det var især tre virksomheder, som startede den positive erhvervsudvikling i Ørestad: Ferring flyttede i 2002 sine aktiviteter fra Malmø, Valby og Kiel til Ørestad. Det slanke sorte tårn, som er synligt fra motorvejen, er en af Ørestads ældste bygninger. Den norske pensionskasse KLP investerede massivt i Ørestad, hvilket i 2003 førte til opførelsen af KLP-huset med etagemeter til kontorer. KLP var den første større institutionelle investor, som troede på Ørestad, og de var på den måde med til at vise vejen for andre investorer. Ved siden af det oprinde lige KLP-hus har pensionskassen siden opført et lidt mindre kontorhus, og de har ligeledes en uudnyttet byggeret. Skandinaviens største indkøbscenter Field s åbnede i Centeret tiltrækker ikke kun kunder, men også medarbejdere fra hele Øresundsregionen. Field s omkring medarbej dere kommer fra hele Øresundsregionen. Omkring mennesker vil arbejde i Ørestad, når bydelen er helt udbygget. Ørestad har mange andre både store og små virksomheder. Blandt de mest kendte er både offentlige institutioner og private virksomheder: Københavns Energi, som forsyner København med bygas, vand, varme og afløb. Metroselskabet og Metro Service, som henholdsvis udvikler og driver metroen. Ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøll, som i 2010 samlede sine danske aktiviteter i et helt nybygget domicil i Ørestad. I alt mennesker arbejder i hovedkvarteret, hvis atrium er delvist åbent for offentligheden. DI, som er flyttet til Ørestad, mens deres hovedsæde på Rådhuspladsen renoveres. Tre større hoteller. Ørestad rummer både hotellerne Crown Plaza, Hotel Cabinn Metro og Bella Sky Comwell, som er Nordens største hotel. En række internationale virksomheder, som har placeret afdeling er i Ørestad, deriblandt Novo Nordisk Scandinavia, Skandia, Accenture, Niras, Atkins og Dell. Af de ca der arbejder i Øre stad i dag, arbejder de fleste i Ørestad City. Field s åbnede i 2004 og er stadig en af Ørestads største arbejdspladser. 31 ØRESTAD GYMNASIUM ÅBNER ørestadsselskabet opsplittes OG UDVIKLINGs- SELSKABET BY & HAVN dannes EFTER FUSION MED københavns HAVN

32

33

34 byliv og hverdagsliv INDBYGGERE 5410 BYPARKEN INDVIES

35 I dag er der lige over beboere i Ørestad, der kan nyde godt af et levende foreningsliv, store parker og lidt efter lidt også caféer og butikker i gadeplan. Ørestads byliv er nået langt, siden området var en bar mark, men der er endnu et stykke vej, inden Ørestads byliv kan stå helt på egne ben. At gå fra ingenting til et godt stykke på vejen har krævet en fokuseret indsats for at hjælpe bylivet på vej. I mangel på konkrete bygninger arbejdede Ørestadsselskabet i starten med at skabe en mental infrastruktur hos københavnerne. Man skulle som borger vide, hvor Ørestad lå, så man så tidligt som muligt kunne få et billede af den kommende bydel. Events og midlertidige bylivsprojekter i bydelen skulle være med til at skabe den ønskede bevidsthed om bydelen. Ideen om de midlertidige aktiviteter skulle vise sig at blive central i Ørestads bylivshistorie, og noget andre byudviklingsprojekter senere har ladet sig inspirere af. Ubebyggede byggegrunde blev midlertidigt inddraget, og dermed skabte man nogle af de kultur- og sportsfaciliteter, det ellers ville tage år at få etableret. Ørestads kanaler er ikke kun smukke at se på. De bliver også brugt til små kajakture og til skøjteture, når isen kan bære. Blandt projekterne var området BKO (BevægelsesKlare Områder), som blev anlagt i 2003 på Grønjordsvej tæt ved DR Byen Metrostation. Her stod bl.a. en udendørs trænings- og fitnesspavillon, basket-, fodbold- og petanquebaner og pilefletområde. Da grunden i 2006 skulle bruges til byggeformål, flyttede aktiviteterne som planlagt til Grønningen, som i mellemtiden var begyndt at tage form som park. Midlertidighed har været et godt værktøj til at udvikle Ørestads byliv. Her er det Mikado Plads, der fandtes i sin midlertidige udformning mellem Kay Fiskers Plads ved Ørestad Station har traditionelt lagt plads til Ørestads julebelysning. 35 BYGGEMARKEDET ER MÆTTET, LAVKONJUKTUR

36

37

38 I perioden var en tom byggegrund i Ørestad Syd ligeledes vært for en BMX-bane. Banen løftede et stort behov for en BMX-bane i København og trak mange mennesker til Øre stad. Banen ligger nu permanent lige uden for Ørestad. Byparken i Ørestad City var fra starten kun anlagt med træer og stier. I 2005 inviterede Ørestadsselskabet og bygherrerne i Ørestad City til en stor borgerinddragelsesproces, der tre år senere var blevet til en færdig bypark fyldt med små tema-øer, stole og yderligere beplantning. Siden har Byparken været vært for utallige arrangementer, lige fra store cirkusforestillinger til private familiefødselsdage. Cafeerne er kommet til Ørestad. Her er det Foodshop no. 55 i Ørestad City. I tre dage i september fylder Ørestad Kulturdage, ØX, hvert år Ørestad med spændende arrangementer afholdt af lokale borg ere og virksomheder. Det startede oprindeligt med en danse festival, som Ørestadsselskabet afholdt i 2006, men er fortsat som en bredere kulturfestival siden. Den brede forankring af borgere og virksomheder i Ørestad Kultur dage førte i 2010 til, at foreningen skiftede navn og fokus. Fra kun at lave festival vil foreningen fremover, under navnet Ørestad Kultur, støtte arrangementer og enkelte større events hele året med know-how og i begrænset omfang penge. Ørestads første dagligvarebutik i gadeplan blev DøgnNetto i Siden er flere kommet til. Ti minutter fra centrum, men allige vel kun fem minutter fra uendelig natur. Det er hverdagen for Ørestads beboere FØRSTE INDFLYTNING I ØRESTAD SYD INDBYGGERE 5610 METROEN BEGYNDER AT køre DØGNET RUNDT

39 Fra 2005 og tre år frem havde bmx-entusiaster deres egen, midlertidige bane i Ørestad. Banen er siden genopstået lige uden for Ørestad. På linje med Ørestad Kultur spiller Grundejerforeningssekretariatet en stor rolle for bylivet i Ørestad. Grundejerforeningerne for Nord, City og Amager Fælled gik i 2008 sammen med Vandlauget i Ørestad om at oprette et fælles sekretariat, som ud over at betjene foreningernes bestyrelser, bl.a. skal etablere en fælles indgang for henvendelser fra beboere, virksomheder m.fl., samt arbejde for at skabe aktivitet er på tværs af Ørestads bydele. Det resulterede fx i 2010 i den nye hjemmeside ørestad.net, som er en samlet informations kanal med indhold af og for Ørestads beboere. Med etableringen af Ørestad Kultur og det fælles grundejerforeningssekretariat bevægede bylivet sig samtidig mod en ny fase. De stadig flere beboere og de udbyggede faciliteter i Ørestad gjorde det med tiden nemmere at sætte gang i foreninger, arrangementer og events. For beboerne i Ørestad City er byparken det naturlige samlingspunkt. Ørestad fik i 2008 de første butikker i gadeplan. Beboerne havde i lang tid haft mulighed for at handle i Field s, men nu fik de også muligheden for at handle i en DøgnNetto i Parkhusene lige syd for Byparken. Samtidigt åbnede mindre butikker i samme nærområde. Den første café i Ørestad blev caféen og delien Foodshop no. 55, som åbnede i starten af Efter flere år med midlertidige byrum fik Ørestad Nord i 2009 sit første store permanente byrum; parken Grønningen. Den er inddelt i tre zoner: en urban-, en park- og en naturzone, der fungerer som frirum for de mange studerende og beboere i bydelen. Grønningen har mange forskellige små anlæg til sport, som er meget populære. I 2006 afholdt Ørestadsselskabet en dansefestival, der siden blev til Ørestad Kulturdage. 39 GRØNNINGEN ÅBNER I ØRESTAD NORD DET URBANE SPORts- OMRÅDE PLUG N PLAY ÅBNER ØRESTADS FØRSTE HOTEL, CABINN METRO, ÅBNER

40 I Ørestad Syd, hvor byudviklingen kun lige er begyndt, åbnede i 2009 den urbane sportspark PLUG N PLAY, ligeledes på en ledig byggegrund. På PLUG N PLAY kan man fx dyrke par kour, speedskating, dirt jump, beach volley, 5-mands eller almindelig fodbold, basketball og street basket - eller få en økologisk nyttehave i de urbane haver. PLUG N PLAY har fra starten været utrolig populær og bruges både fast af lokale klubber og skoler, men også af privatpersoner, der nyder de nye sportsmuligheder i Ørestad. Det er meningen, at de mest populære aktiviteter fra PLUG N PLAY skal flytte, når der skal bygges på arealet, men By & Havn har garanteret, at anlægget mindst kan blive stående til PLUG N PLAY er Ørestad Syds meget populære sportsområde. Der satses fortsat på midlertidighed i Ørestad. Nu arbejdes der aktivt med begrebet 1:1 midlertidig arkitektur, der opfører midlertidig arkitektur i gadeplan, for at teste konkrete løsninger inden de eventuelt gøres permanente. I løbet af 2010 fik beboerne i Ørestad City også lommeparker mellem V-huset og Parkhuset og en park syd for Bella Hus. Lommeparkerne er lidt mere overskuelige og rolige end Øre stads store bypark og er allerede nu meget populære. I 2011 blev det besluttet, at Københavns kommende arena skal ligge i Ørestad Syd. Målet er, at arenaen står færdig i Når den er færdig, kan den rumme alt fra internationale sportsbegivenheder til store koncerter. Arenaen kommer til til at ligge i et nyt kvarter, som tegnes efter en ny helhedsplan, der er tegnet som en del af Ørestads samlede helhedsplan. I samme kvarter planlægger Københavns Kommune en ny skøjtehal og folkeskole. Byparken blev i 2007 indrettet med oplevelsesøer og sportsaktiviteter CAFEER I BÅDE ØRESTAD NORD, ØRESTAD CITY OG ØRESTAD SYD ÅBNER 8TALLET STÅR FÆRDIGT, OG DE FØRSTE BEBOERE flytter IND INDBYGGERE 6142

41 INDBYGGERE 6839

42 byens næste lag ØRESTADS FØRSTE folkeskole OG BIBLIOTEK ÅBNER I ØRESTAD CITY

43 Gå en tur gennem Ørestad. Her er studerende i snak, travle forretningsfolk på vej til møder og familier med indkøb og børn på armen. Her er lyse og tidssvarende boliger, moderne kontorer og studiepladser til tusindvis af mennesker. Det er svært at forestille sig, at området for ti år siden var en mark. En helt ny københavnsk bydel bliver naturligvis bedømt og sammenlignet med andre københavnske bydele, som har en længere historie, flere traditioner og i det hele taget er mere vokset til, end Ørestad er det. Mange kan se Ørestads kvaliteter, mens andre ser på Ørestad udefra og vurderer, at der mangler byliv, at husene er for høje, og at der er for langt mellem dem. Men byer tager tid. Mellemrummet mellem husene vil langsomt vokse til og skabe det byliv og den intimitet, som nogle savner nu. I takt med at flere og flere lag bliver lagt på byen, vil dens variationer vokse tilsvarende. At bedømme Ørestad som en færdig bydel på nuværende tidspunkt giver ingen mening. For selv når den sidste grund i Ørestad er solgt og bebygget, vil bydelen kontinuerligt ændre sig. Den vil til alle tider være præget af de mennesker, der bor og arbejder i bydelen. Ørestad er kommet godt fra start. Undersøgelser viser, at de daglige brugere og beboere er rigtig glade for de lyse og moderne lejligheder, store vidder og grønne omgivelser, og at de samtidig sætter pris på kun at være få minutters metrokørsel fra Kongens Nytorv. Ørestad har givet mulighed for, at internationalt orienterede virksomheder har kunnet etablere sig i smørklatten mellem Københavns Lufthavn og det gamle København nær Øresundstog, metrostation og motorvej. København er en vækstmotor for hele landets samfunds- og erhvervsøkonomiske udvikling, og Ørestad er her et stærkt kort i konkurrencen med andre større byområder. Gennem de sidste årtier er København vokset og har transformeret sig til en by, man taler om i udlandet. Udviklingen skyldes mange faktorer, men det vigtigste har været viljen til at gribe chancen. Ørestad er et resultat af viljen til at gøre København til et bedre sted for beboere, virksomheder og gæster. 43

44 Skulpturer, udsmykninger og installationer. Ørestad byder på en mangfoldighed af permanente og midlertidige kunst oplevelser på pladser og i bydelens byggerier. Udforsk Københavns nye bykunst med denne kunstguide i hånden. Guiden tager dig med på en tur fra Ørestad Nord ved Njalsgade til Ørestad Syd, hvor bydelen møder Kalvebod Fælleds store vidder. Tallene ud for hver beskrivelse refererer til Ørestadskortet på side 6. ØRESTAD NORD 1 BERTONE KNUDSEN, BODIL ROSENBERG m.fl. Københavns Universitets bygninger på Njalsgade rummer mange kunstværker. Her finder man bl.a. en række kunstværker af danske billedkunstnere: Bertone Knudsen, Bodil Rosenberg, Karin W Faux, Ole Find, Lars Ravn, Siri Melchior, Edward Matwijkiw m.fl. Det gamle Københavns Universitet Amager ombygges i de kommende år, og i 2014 vil Københavns Universitet samle teologi, datalogi og jura i det helt nye Søndre Campus. Sted: Københavns Universitet, Søndre Campus (det gamle KUA) orestad.dk/universiteter hum.ku.dk 2 VIERA COLLARO, ANITA JØRGENSEN, NILS ERIK GJERDEVIK, POUL ISBAK m.fl. I det nye universitetsbyggeri er der fra starten indtænkt kunst. Viera Collaro, Anita Jørgensen, Poul Isbak og Nils Erik Gjerdevik har lavet stedsspecifikke udsmykninger til byggeriet. Viera Collaro: Tag en skrå væg med et lysende neonrør underneden, et styk farvet glas og en guldfarvet metalplade og gennemgangszonen får et strejf af åndelighed. ØRESTADS NATUROMRÅDE Det store naturområde Amager Fælled og Grønjordssøen udgør en fjerdedel af Ørestads grønne områder og er det perfekte udflugtsmål klos op ad København City. Her kan du udforske det tætte krat, de mange vådområder, de vilde trampestier og floraen og faunaen på Amager Fælled. Tag Metroen til DR Byen station og gå på opdagelse. GRØNJORDSSØEN Grønjordssøen er et meget varieret søområde. Her er forskellige vandstande, tuer af siv samt en udbredt rørsump. Ved søbredden finder du blandt andet gul iris og dunhammer. Grønjordssøen er det vigtigste fugleområde på Amager Fælled. Mange arter af danske vand- og sumpfugle yngler her, så tag kikkerten med. På Grønjordssøens hyggelige fremskudte broer kan du iagttage søens rige fugleliv. Eller blot nyde aftenkaffen og solnedgangen på bænken. orestad.dk/gronjordssoen AMAGER FÆLLED Amager Fælled er 230 hektar og er hjem for råvildt, frøer, fugle og planter. Fra 1680 til 1956 brugte militæret Amager Fælled til øvelsesområde. Strandengene var [Navn Emne og adresse Status (Tryk på F11 byggerier for at springe i Ørestad til næste felt)] Dato 8. december 2010 Kontakt Britta Køster Chefkonsulent Redaktion Heidi olsen [Overskrift] [Tekst] Indgangspartierne på Søndre Campus, der bruges som adgang til bygningskroppene og passage videre ud i byen, får i aftenstimerne karakter af lille metafysisk tempel. Lysiscenesætteren og installationskunstneren Viera Collaro har med enkelte virkemidler løftet rummenes meditative effekt. I alle indgangspartierne er værktypen Højder installeret med de skrå neonlysende vægflader. Disse befinder sig i indgangene til bygningerne 21, 22, 24 og 27. I mellemgangene og er det værktypen Kvadrater, der binder de fysiske bygninger sammen med en neonlysende, immateriel grid-struktur. Min opgave som kunstner er at fortolke de materielle omgivelser og tilføje dem et nyt niveau i form af et åndeligt budskab, som har med energi og farver at gøre. Viera Collaro vieracollaro.dk Anita Jørgensen: Anita Jørgensens kalejdoskopiske svingdørsobjekt og objekt (loft) kan opleves i universitets kantine. Værket opererer i feltet mellem skulptur, billede og belysning. Registrerer vi ikke værket direkte og giver os tid til at iagttage det som kunstobjekt, vil det alligevel spille ind i rumoplevelsen med dets alsidige farvestruktur og bløde lys. Vi har at gøre med to objekter. De er begge lyskasser med en dekoration, der efterligner de spejlede, kulørte former, vi ser i kalejdoskopet. Den ene er placeret som en i århundreder også et vigtigt græsningsområde for amagerbøndernes kvæg og jagtområde for de danske konger. Fra 1956 til 1973 blev området brugt som losseplads for dagrenovation og byggeaffald. Gå på opdagelse på Amager Fælleds kulturland, som er præget af menneskets udnyttelse af området. Blandt andet finder du mursten fra den tidligere nationalbank. På fælleden er der fire høje, der giver det flade landskab variation. Nyd udsigten over Amager Fælled og Ørestad. Hold øje med tårnfalken, der jager i det åbne landskab. I området syd for Vejlands Allé ligger Royal Golf Center et af Danmarks mest eksklusive golfanlæg. Du er velkommen til at være i området, men bliv på stierne. orestad.dk/amagerfalled KALVEBOD FÆLLED Vest og syd for Ørestad ligger Københavns største naturområde, Kalvebod Fælled. Det hektar store område rummer et væld af aktiviteter. Oplev savanne, græssende køer, rådyr, masser af fugleliv, islandske heste, Naturcenter Vestamagers udstillinger og besøg det hyggelige traktørsted. Det er muligt at grille og overnatte i shelters, hvis en éndagstur ikke er nok. Kalvebod Fælled lægger også kvadratkilometer til Københavns bedste naturlegeplads, hvor børnene kan boltre sig ligesom der er fiskesøer, cykel- og hesteudlejning. Metroen kører lige til den røde låge, og det tager kun 14 minutter fra Nørreport til Vestamager Metrostation. Hent en vandretursfolder eller læs om Kalvebod Fælled og Naturcenter Vestamager på naturdistriktets hjemmeside. skovognatur.dk naturcentervestamager.dk orestad.dk/kalvebod Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Tel Fax CVR nr. 4. maj 2009 J. nr. Kundenr. Med Status venlig på hilsen byggerier i Ørestad / I dette notat beskrives de virksomheder og institutioner, udviklingsselskabet [Name] By & Havn I/S har indgået salgsaftale med. numrene svarer til numrene på kortet [Title] og angiver, hvor i Ørestad byggerierne ligger. Mikado House er med sin centrale beliggenhed i Ørestad nord blevet en dynamo for bylivet i området. Blandt andet har Døgnnetto, caféen Kong Kaffe og fitnesskæden Fresh Fitness til huse i stueetagen. arkitektfirmaet arkitema, som har tegnet Mikado House, har desuden flyttet deres københavnske domicil til Mikado House. Læs mere om Ørestad på og om By & Havn på OPLEV ØRESTAD Du kan få meget at vide om Københavns nye bydel ved at læse om Ørestad. Men ingenting slår de oplevelser, du kan få ved at træde ud i byen. By & Havn udgiver en lang række små guider, der gør det sjovere at opleve og undersøge Ørestad på egen hånd. De fleste af guiderne kan hentes elektronisk. Enkelte tryksager kan også bestilles på forhånd via orestad.dk. Tag familie, venner, kollegaer og en Ørestadsguide i hånden og gå ud og oplev Ørestad og den omkringliggende natur. KUNSTGUIDE til Ørestads bykunst Kunstguide Overalt i Ørestad popper kunsten frem i byrummet. I foyerer, i parker og på gaden står større og mindre skulpturer, der fortæller deres egen historie om den nye bydel. Download guiden på: orestad.dk/kunst Kort over Ørestad Den perfekte guide, hvis du skal opleve Ørestad på egen hånd. Indeholder ikke bare et stort kort, men også tips og baggrundsinformation om bydelen. Bestil på: orestad.dk/orestadskort NATURGUIDE til Ørestads naturområder Kom helt tæt på naturen med Ørestads naturguide. Print guiden og tag den med på en oplevelses tur i Ørestads og omegnens natur områder. Kombiner guiden med Kort over Ørestad, hvor du blandt andet finder forslag til ture i Ørestads natur. Naturguide Kom helt tæt på naturen med Ørestads naturguide. Her er forslag til oplevelser året rundt og en miniguide til områdets dyr og planter. Download guiden på: orestad.dk/natur Ørestad i lyd Mød en række personer, som alle har et særligt forhold til Ørestad. De 3-5 minutter lange interviews foregår alle på netop det sted i Ørestad, som er centralt for personen. orestad.dk/podcasts ørestad i 1:1000 Få det store overblik på den syv meter lange model over Ørestad. Modellen står i foyeren på Hotel Cabinn Metro på Arne Jacobsens Alle 2. Der er gratis adgang, og der er døgnåbent. Ørestad i din mailboks Få nyheder om alt fra arran ge - menter, nye bygninger og baggrundsundersøgelser direkte i mailboksen. Tilmeld dig på: orestad.dk/nyhedsbrev StatuSnotat Status på byggerier Hvem bygger hvad, og er der planer for en specifik grund i Ørestad? Dette lille notat giver oversigten. Hent den på: orestad.dk/status

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City Brohuset 123 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elme Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City Sejlhuset 118 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elm Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

STATUSNOTAT. Dato 1. april 2013. Kontakt. Carsten Arlund Redaktør ca@byoghavn.dk. Redaktion Nina Bach Andersen nan@byoghavn.dk. [Overskrift] [Tekst]

STATUSNOTAT. Dato 1. april 2013. Kontakt. Carsten Arlund Redaktør ca@byoghavn.dk. Redaktion Nina Bach Andersen nan@byoghavn.dk. [Overskrift] [Tekst] STATUSNOTAT [Navn Emne og adresse Status (Tryk på F11 byggerier for at springe i Ørestad til næste felt)] Dato 1. april 2013 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn NOTAT Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn Corporate Social Responsibility (CSR)-politikken udstikker rammerne for By & Havns samfundsansvar. Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage NYHEDSBREV OKT 2013 2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage Ørestad Kulturdage 2013 blev velsignet af vejrguderne i weekenden d. 6.-8. september, og besøgstallet ved de forskellige aktiviteter nåede

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Mikado House. be part of the network

Mikado House. be part of the network Mikado House be part of the network 02 Mikado House er opført ved Mikado Plads i Universitetskvarteret, tæt på Københavns centrum og DR-byen Skræddersyede kontorlokaler med ventilation og køl. fra 391-14.000

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Mikado House. be part of the network

Mikado House. be part of the network Mikado House be part of the network 02 Mikado House er opført ved Mikado Plads i Universitetskvarteret, tæt på Københavns centrum og DR-byen Skræddersyede kontorlokaler med ventilation og køl. Lejemål

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere