Prioriteringsskema kr kr kr kr. Sum af grønne blokke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsskema 2011 2012 2013 2014 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Sum af grønne blokke -24.722-24.792-24.792-24.792"

Transkript

1 p markering Tilvalgs (K2) (K3) (K4) og reduktionsblokke = Bloknummer Underopdeling Blokkens størrelse inden af blok. i for.000 i ikke NyAssens politikområdet i kr. Kort beskrivelse Kommune Kolonne (K9-2) skal (K5-8) senere = = ændres Procentsats indarbejdes til rød af eller blokstørrelse måske grøn i budgettet. markering. der (rød skal Ved = indarbejdes ) gul af markering blokken. i budgetårene. tælles blokken med i budgettet (gul =2) Prioriteringsskema kr..000 kr..000 kr..000 kr. Sum af grønne blokke Politisk organisation Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Nedsættelse af antallet af valgsteder fra 26 til 8 p a Administrativ Organisation (eks.kl. sale and lease back og risikostyring) Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R0 Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Blokbetegnelse:R02 Nedlæggelse af en HR-konsulent stilling Blokbetegnelse:R03 Nedlæggelse af Fritids- & idrætskonsulentstilling Blokbetegnelse:R04 E-rekruttering Blokbetegnelse:R05 Vakant stilling i Borgerservice nedlægges Blokbetegnelse: Nedlæggelse af øk. økonomidirektørstilling Dir p 05. Veje og Grønne områder Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Ændring i ledelsesstrukturen Blokbetegnelse:Tilsyn med fremmede entreprenører p Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion 5% Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion yderlig 5% p 09. Tværfaglighed og sundhedsfremme Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) p Dagtilbudspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Blokbetegnelse:Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuer Blokbetegnelse:R5 Reduktion i timer til dagplejepædagoger p 2. Uddannelsespolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: Afvikling af juniorklubber Blokbetegnelse:R2: Reduktion i samordnet indskoling Blokbetegnelse:R4: Reduktion i normering SFO Blokbetegnelse:R5: Ændring af struktur på ungdomsskolen Side

2 p 4. Social og Sundhedspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps p 6. Psykiatri- og handicappolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: 5 % takstnedsættelse på rammeaftaletilbuddene Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps Blokbetegnelse:R3: Tilbudstilpasning på psykiatriområdet Blokbetegnelse:R9: Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen p 8. Ældrepolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Sundhedsklinik - Kommunal sygepleje Blokbetegnelse:R3: Tilpasning af forebyggende hjemmebesøg Blokbetegnelse:R6: Plejeboliger - Leje og vask af linned Blokbetegnelse:R7: Madservice, kølemad til udeboende borgere Blokbetegnelse:R8: Madservice, kølemad til plejecentre Blokbetegnelse:R9: Lukning af cafeteriet på Birkely Blokbetegnelse:R2: kørsel til aktivitetscentre - brugerstyrede "kan" tilbud Blokbetegnelse:R3: Dosisdispensering Side 2

3 Blok nr. R 0 Teknisk blok 0. Politisk Organisation Reduktion i antallet af afstemningssteder til valg Netto 000 kr Reduktion i -70 antallet af valgsteder I alt netto -70 Assens Kommune har i dag 24 afstemningssteder. Ved en reduktion i antallet af afstemningssteder til 8, vil bevilling til valg kunne reduceres med kr. for hver gang der afholdes valg enten folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg, valg til EU-parlamentet eller der afholdes folkeafstemning. Reduktionen opnås ved følgende elementer; Færre antal valgtilforordnede, færre medarbejdere skal deltage i valghandlingen, mindre lokaleleje og færre udgifter til opsætning/nedtagning af stemmebokse m.v. på valgsteder. Derforuden ligger det i forslaget, at udgifter til ekstrafærge til Baagø bortfalder. Ved en reduktion med 6 afstemningssteder vil valgstederne fremadrettet kunne etableres således: Afstemningssted Antal stemmeberettigede pr. november 2009 Assens/Baagø Ebberup/Helnæs/Dreslette Turup/Salbrovad/Ørsted/Søllested Glamsbjerg/Flemløse/Køng/Nårup 4.05 Haarby/Jordløse 3.23 Tommerup/Brylle/Verninge/Tommerup St Vissenbjerg Aarup/Orte/Kerte/Rørup Ved nedlæggelse af afstemningsstedet på Baagø anbefales, at der afsættes -2 dage for modtagelse af brevstemmer på øen, således det bliver valgfrit hvorvidt vælgerne ønsker at afgive stemme på øen eller alternativt ønsker at afgive stemme på valgdagen på afstemningssted Assens. Endeligt er der i den beregnede reduktion pr. afholdt valg indarbejdet en forøgelse af yderligere udgifter på anslået kr. til kørsel af gangbesværende m.v. til afstemningsstederne. Da der ikke er afsat midler til afholdelse af folketingsvalg er der udarbejdet en teknisk blok hvor antallet af valgsteder er 24. Side 3

4 Antal af valgsteder Blok nr. R konsekvenser Side 4

5 Blok nr. R0 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med flytning til det nye rådhus (fra 4 lokationer) kan der ske en effektivisering vedrørende kantine, budstue og rengøring konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side 5

6 Blok nr. R02 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Nedlæggelse af en HR-konsulentstilling Netto 000 kr I alt netto Reduktion af en HR-konsulentstilling på 37 timer/uge Konsekvensen er, at følgende opgaver bortfalder: Introduktionskursus for nyansatte medarbejdere (4 gange årligt) Introduktionskursus for nyansatte ledere (2 gange årligt) Underviser- og tovholderfunktion på den interne MED-uddannelse (i stedet gennemføres uddannelsen af ekstern underviser) Reduktion i konsulentbesøg til arbejdspladserne (ledere skal være mere selvkørende i fht. besøg fra eksempelvis Arbejdstilsynet eller ved dårligt fungerende teams mv. Alternativt skal benyttes ekstern konsulentbistand) Afholdelse af én årlig temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i stedet for de nuværende to temadage Diverse oplæg og temadage for arbejdspladser/fagområder Lederevaluering af kommunes ledere (konceptudvikling og gennemførsel) Interne kurser (stresshåndtering, den gode sygesamtale mv.) Lederforum på Aksen ( videns- og sparringsbank for kommunens ledere) konsekvenser Reduktion i stillinger Der er pt. budget til 4 fuldtidsstillinger. Nedenfor følger en oversigt over de HR-opgaver, der fortsat vil blive løst: E-rekruttering (fuld digitalisering af rekrutteringsprocessen) Sygefraværsprojektet (opfølgning samt konsulentbistand) Side 6

7 Blok nr. R02 Det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde Talentprogrammet Trivselsmåling Lederuddannelse på diplomniveau Årligt lederforum for kommunens ledere Fratrædelsessamtaler (tilbud ved uansøgt afsked) Ledercoaching (i begrænset omfang) Redaktøropgaver på Aksen + hjemmeside Sekretariatsbistand for HovedMED Summen af de kompetencer og det engagement, som kommunens medarbejdere og ledere har og udviser, er en væsentlig faktor i udviklingen af Assens Kommune ikke mindst i en situation med finansiel krise og store økonomiske udfordringer. Både nationale og internationale undersøgelser og forskningsprojekter dokumenterer klare sammenhænge mellem medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Der ligger altså betydelige arbejdskraftressourcer og økonomiske rationaler skjult i en høj personaleomsætning, et højt sygefravær samt i dårlig ledelse, dårlig trivsel og et dårligt arbejdsmiljø. HR-afdelingen har til formål at udvikle, hjælpe og understøtte organisationen og kommunens arbejdspladser i det personalepolitiske arbejde samt i skabelsen af et godt arbejdsmiljø med dygtige og kompetente ledere og medarbejdere. En af de væsentligste HR-opgaver i dag er derfor rådgivning, vejledning og sparring af ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i forhold til at skabe en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en god opgaveløsning. Der sker i HR samtidig opfølgning på det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, ligesom kontakten med Arbejdstilsynet og andre eksterne arbejdsmiljøparter er forankret i HR-afdelingen. Samtidig udvikles og gennemføres i HR en række interne undervisnings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter målrettet behovene i Assens Kommune. Der er på kommuneniveau god økonomi i at gennemføre interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Endelig løses i HR-afdelingen en række driftsopgaver samt skal-opgaver relateret til treparts- og overenskomstaftalerne. Nedlæggelsen af en stilling i HR-afdelingen betyder derfor også, at en række konsulentopgaver på kommunens arbejdspladser samt de interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter reduceres i betydeligt omfang. 2 Side 7

8 Blok nr. R03 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Kultur og Udvikling nedlæggelse af Fritids- og Idrætskonsulentstillingen Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med sammenlægning af afdelingerne Udvikling og Kommunikation og Kultur og Fritid pr.. januar 200, blev stillingen som fritids- og idrætskonsulent oprettet. Stillingen kan nedlægges. Fritids- og idrætskonsulentstillingen er pt. vakant konsekvenser Reduktion i stillinger Stillingen blev oprettet for styrke Assens Kommunes indsats på fritids og idrætsområdet, og ikke mindst samarbejdet med foreningerne, som understøtter arbejdet i den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Side 8

9 Blok nr. R04 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Implementering af digitalt rekrutteringssystem (E-rekruttering) Netto 000 kr I alt netto Implementering af E-rekrutteringsløsning E-rekruttering er en digital rekrutteringsløsning, der frikøber tid og ressourcer ved at automatisere den administrative del af rekrutteringsprocessen. Ved at digitalisere hele rekrutteringsprocessen i et brugervenligt rekrutteringsværktøj minimeres samtidig udskrift af ansøgninger samt portoudgifterne knyttet til en ansættelsesproces. E-rekruttering understøtter samtidig Assens Kommunes digitaliseringsstrategi og herunder borgerservicestrategien samt O-printprojektet konsekvenser Implementering af et nyt elektronisk koncept for stillingsannoncering i Assens Kommune vil medføre en kvalitetsudvikling af rekrutteringsprocesserne og samtidig være en økonomisk gevinst for kommunen. Finanskrisen har for en stund afbødet rekrutteringsudfordringerne, men konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft vil inden for en overskuelig fremtid blive markant også i Assens Kommune. Side 9

10 Blok nr. R04 Flere elementer i E-rekrutteringssystemet vil fremme Assens Kommunes muligheder i den fremadrettede rekruttering. 2 Side 0

11 Blok nr. R05 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Borgerservice sammenlægning af centrene i Glamsbjerg og Vissenbjerg Netto 000 kr I alt netto I øjeblikket arbejder Regeringen og Kl på at finde en model, hvor en stor del af opgaverne vedr. pension, boligstøtte, børnebidrag, barselsdagpenge skal samles i 3-5 servicecentre. Det er pt. uklart hvornår disse servicecentre er etableret men det er formentlig om 2-3 år. I den mellemliggende periode vil der ved en sammenlægning af centrene Glamsbjerg og Vissenbjerg til center i den nordlige del af kommunen kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse i borgerbetjeningen. Der vil fx kunne udarbejdes en mere effektiv vagtplan for betjeningen af borgeren. En sammenlægning vil derimod ikke reducere mængden af arbejdsopgaver. Det vil blive den samme som før en sammenlægning. Der er allerede i dag fælles ledelse af Glamsbjerg og Vissenbjerg. Hvis Borgerservice, Glamsbjerg flytter ud af de eksisterende lokaler, kan de med fordel anvendes af Jobcenteret som i dag mangler fysisk plads. Arbejdsmarkedspolitik Ved en sammenlægning kan eksisterende borgerservicelokaler i Glamsbjerg anvendes af Jobcenteret konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side

12 Blok nr. R05 2 Side 2

13 Blok nr. R Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Ændring af ledelsesstrukturen på Entreprenørgården Netto 000 kr I alt netto Nedlæggelse af souschefstillingen på Entreprenørgården. Stillingen blev oprettet i forbindelse kommunalreformen og placering af medarbejdere med ledelseskompetence. Souschefen har i stor grad været beskæftiget med opgaver affødt af kommunesammenlægningen. De resterende opgaver overføres medarbejdere konsekvenser Personaleenheder -,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Side 3

14 Blok nr. R 2 Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Udeladelse af tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning på offentlige Netto 000 kr I alt netto Assens Kommune fører tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning af samme på offentlige vejarealer konsekvenser ,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Tilsyn udføres kun stikprøvevis og ved henvendelse om mangelfuld skiltning. Mængden af fejl ved retableringsarbejderne må forventes at stige. Side 4

15 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Rengøring i hele Assens Kommune ) Rengøring reduktion af serviceniveauet med 5 % Netto 000 kr reduktions blokken Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte I alt netto Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at påbegynde gennemførelsen af effektiviseringsprojekt nr. Rengøring på Assens Kommunes lokaliteter, jfr. Byrådets handleplan Citat fra Bilag 2 Resultatet af analysen af rengøringen i Assens Kommune, sammenfattende resumé. Dansk Servicerådgivning s. 6 Det er oplyst af Assens Kommune, at der på nuværende tidspunkt bruges kr om året på rengøring. Tallet inkluderer udgifter til eksterne leverandører (kr ) og omfatter også en vurdering af værdien af rengøringsarbejdet på de enheder, der på nuværende tidspunkt rengøres af brugere el. lign., samt af de enheder, hvor der på nuværende tidspunkt enten ikke findes en rengøringsordning eller hvor oplysninger om de nuværende omkostninger på anden måde ikke har været tilgængelige (kr ). På grund af den svært gennemskuelige status vedr. det ledelsesmæssige ansvar er det ikke på baggrund af de fremkomne oplysninger muligt at beregne de nuværende omkostninger til ledelse og administration for nogle enheder forekommer dette at være inkluderet i den nuværende rengøringsomkostning (specielt enheder med kommunalt rengøringskorps eller ekstern leverandør), for andre er omkostningerne tydeligvis ikke indregnet. En præcisering af de ledelsesmæssige og administrative omkostninger vil kræve en analyse/gennemgang af andre faggruppers arbejdstidsnormering, fx de tekniske servicelederes. Fortsat samme rapport s. 9: I analysen beregnes, at en fremtidig rengøring baseret på det foreslåede harmoniserede rengøringsniveau effektivt vil kunne foretages for kr årligt, svarende til kr mindre end på nuværende tidspunkt. I beregningen er inkluderet udgifter til rengøringsledelse (5%, kr ) og til administration (%, kr ), og beregningen omfatter alle omkostninger til at gennemføre rengøring (også inkl. uændrede øvrige serviceopgaver). Beregningen forudsætter, at de skitserede investeringer i nyt rengøringsudstyr foretages. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der indarbejdet en bevillingsramme til investeringer på,3 mio.kr. i rengøringsudstyr. Samtidig blev det besluttet, at effektiviseringsgevinsten skulle hjemtages med udgangspunkt i, at den fælles ordning skulle træde i kraft pr. april I 2007-kroner svarede det til en investering på ca.,25 mio. kr. og en helårlig effektiviseringsgevinst på ca. 2,5 mio. kr. Denne tabel omhandler allerede gennemførte effektiviseringskrav på alle områder, hvor der er rengøring i Assens Kommune. Konsekvenserne blev indarbejdet i budgettet for Det er således i nedenstående tabel, den samlede konsekvens for driftsbudgettet Side 5

16 Blok nr. R Drift (000 kr.) Budgetforslag Effektiviseringsgevinst Implementeringspulje I alt Yderligere blev det besluttet, at rengøringsniveauet i Assens Kommune pr.. april 2009 blev fastlagt som en politisk valgt minimumsstandard svarende til det harmoniserede rengøringsniveau som beskrevet af Dansk Servicerådgivning. Der udfærdiges ensartede servicedeklarationer for rengøringen på de respektive institutionsområder. at der i forbindelse med nyordningen skulle sikres midler til en professionalisering af rengøringsområdet, herunder midler til vedligehold af arbejdsredskaber og til uddannelse af rengøringsmedarbejderne. Dette er gennemført i Rengøringsteam Assens Kommune omfattende den geografiske afgrænsning svarende til de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Den tidligere gennemførte effektiviseringsgevinst blev gennemført ud fra følgende: Budgettet inddrages på grundlag af den fremtidige rengøringsudgift. Det betød, at der ikke blev taget hensyn til, hvor meget rengøringsopgaven hidtil havde kostet det enkelte område/institution, men i hvor meget rengøringen ville koste fremadrettet. Dermed ville ændringerne i serviceniveauet afspejles i ændringer af udgiften. Den fremtidige udgift blev beregnet som det antal timer, som Dansk Servicerådgivning havde opgjort til fremtidig rengøring ganget med den gennemsnitlige timepris i Assens Kommune. Senest blev det på byrådets møde april måned 200 besluttet, at organisere rengøringsområdet i Assens Kommune til den såkaldte model 3, der indebærer, en fastholdelse af den nuværende model med en udvidelse fra det nuværende geografiske område, Haarby-Glamsbjerg, til at omfatte institutionerne i Assens området, Aarup-Vissenbjerg området eller Tommerup og Tommerup St. området meget lig de tidligere geografiske kommunegrænser. I nærværende blok under afsnittet om konsekvenser af reduktionsblokken er beskrevet de konkrete konsekvenser ved gennemførelse af reduktioner indenfor Rengøringsteam Assens Kommune. Timeprisen er beregnet til 78 kr. i 2007-priser, svarende til 95 kr. i 2009-priser. Timeprisen inkluderer løn, sygdom, barsel, ledelse, materialer mv. 2 Side 6

17 Blok nr. R Konsekvenserne er relateret til den politiske fastlagte minimumsstandard for serviceniveauet ved en ændret ressourcetildeling og eksemplificeret ved en skole, der er med i den fælles rengøringsordning. Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Skema. Beskrivelse af ændringer Rengøringsanalysen omfattede som minimum 30 bygningsenheder/institutioner og angav følgende forhold. I denne opgørelse indgår også Haarby / Glamsbjerg området: Samlede arealangivelser Arealer Kvadratmeter Opmålt areal Samlet rengøringsareal Gns. dagligt rengøringsareal Arealfordeling i % Skoler og SFO 58 % Daginstitutioner 0 % Ældre og pleje 8 % Administration og øvrige 2 % Teknik og Miljø % konsekvenser Beskrivelser Reng.ass. 3, 5 2 3,5 3,5 3,5 I en note i Notat af vedr. ny rengøringsløsning i Assens Kommune er på side opgjort: Der er i dag 94 fastansatte samt 63 timelønnede rengøringsassistenter dvs. under 8 timer pr. uge, svarende til 66 årsværk. Hertil kommer de tekniske serviceledere og -assistenter der også gør rent, samt det personale der er ansat ved private leverandører. Samlet set er der en bestykning svarende til ca. 80 årsværk (66 + ca. 4 + ca. 0). Nedenfor er givet et eksempel på konsekvenserne relateret til Haarby- Glamsbjerg området, som udgør en del af den samlede reduktion. Dette betyder helt konkret at de kr. er en del af den samlede blokbeskrivelse på mio.kr. på hele rengøringsområdet. Rengøring reduktion for Haarby-Glamsbjerg området 2 Årsværk 3 Side 7

18 Blok nr. R Netto 000 kr I alt netto 5 % om konsekvenser af reduktionsblokken Reng.ass. - 0,9-0,9-0,9-0,9 Eksempel på Haarby skole som er vedlagt Rengøring - 5% på Haarby skole og SFO Netto 000 kr I alt netto Reng.ass. -0,2-0,2-0,2-0,2 Der fastholdes daglig rengøring på toiletter, baderum og køkkenarealer. Der reduceres på rengøringen i kontorer, depoter og gange. Enkelte gangarealer bliver i dag vasket hver dag eller hver anden dag. Dette kan reduceres til en gang om ugen. Dette medfører dog at gangene bliver meget snavsede, og det bliver vanskeligt for assistenterne at nå at rengøre disse indenfor den angivne tid. 4 Side 8

19 Blok nr. R Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Netto 000 kr Adm. besparelser Der gennemføres en reduktion af rammen til den decentraliserede enhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Besparelsen udmøntes ved besparelser på administrationen ved PPR Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Administrative årsværk Der vil blive foretaget en gennemgang og prioritering af de administrative opgaver. Side 9

20 Blok nr. R Dagtilbudspolitik Teknisk blok Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 0,5 til. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal pædagoger pr. barn i børnehaver konsekvenser Antal pædagogiske fuldtidsstillinger -7,5-7,5-7,5-7,5 Side 20

21 Blok nr. R3 Teknisk blok Dagtilbudspolitik Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Vuggestuer: Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 4 til 4,5. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal børn pr. pædagog ,5 4,5 5 5 konsekvenser Antal (pædagog) fuldtidsstillinger -,25 -,25 -,25 -,25 Side 2

22 Blok nr. R5 Dagtilbudspolitik Teknisk blok Besparelse på timer til dagplejepædagoger Netto 000 kr Brutto besparelse (6,22%) -25% forældrebetaling I alt nettobesparelse Besparelse på netto kr. på timer til dagplejepædagoger. De to ledere for distrikterne, er holdt uden for denne besparelsesberegning. Børneantallet er anvendt som fordelingsnøgle Antal børn konsekvenser Antal fuldtidsstillinger -,7 -,7 -,7 -,7 Side 22

23 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Afvikling af juniorklubberne Netto 000 kr Afvikling af juniorklubber I alt netto Børn i 4. til og med 6. klasse har på nuværende tidspunkt mulighed for at tilmelde sig juniorklub ordninger på de forskellige skoler. I første kvartal har der i gennemsnit været tilmeldt 52 børn i de 5 juniorklubber. Assens Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at tilbyde juniorklubber og der er derfor mulighed for afvikling af denne ordning. Afvikling vil give en besparelse på netto kr. Besparelsen er beregnet for et helt år. Hvis det besluttes at klubberne først skal afvikles for 2. halvår af 20 vil nettobesparelsen i 20 være 5/2 eller kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Besparelsen vil betyde reduktion i personalet. Klubberne har et bruttobudget på i alt kr. til rådighed (dette beløb er inklusiv forældrebetalingen som tilfalder klubberne). Hvis det antages at ca kr. vedrører løn, så vil det svare til at der afvikles ca. 6 fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig SFO-løn på Side 23

24 Blok nr. R2 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i samordnet indskoling (rammebesparelse) Netto 000 kr Reduktion af Samordnet indskoling I alt netto Der er på nuværende tidspunkt tildeling af budget til samordnet indskoling til elever i 0. til 2. klasse. Tildelingen er som følger: 0. klasse: Tildeles 5 lærertimer pr. klasse pr. uge. klasse: Tildeles 2 lærertimer pr. klasse pr. uge 2. klasse: Tildeles lærertimer pr. klasse pr. uge Endvidere tildeles 6,75 pædagogtimer (8,775 inkl forberedelse) pr klasse. Med denne reduktionsblok laves en rammereduktion på samordnet indskoling på kr. Det er op til den enkelte skole hvorledes besparelsen udmøntes Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring omregnet til fuldtidsstillinger Samordnet -4,9-4,9-4,9-4,9 indskoling; lærere I alt -4,9-4,9-4,9-4,9 Besparelsen vil have personalemæssige konsekvenser. Hvis besparelsen omregnes til lærer-fuldtidsstillinger, så vil det svarer til 4,9 fuldtidsstillinger der skal reduceres med. Side 24

25 Blok nr. R2 2 Side 25

26 Blok nr. R4 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i normering SFO Netto 000 kr Reduktion i normering (-,0) I alt netto På nuværende tidspunkt tildeles der budget til SFO erne efter en normering på 5,5 børn pr. SFO-medarbejder. Hvis denne budgettildelingsmodel ændres til 6,5 børn pr. medarbejder kan budgettet reduceres med kr. Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring i normering fra 5,5 til 6,5 børn pr. SFO-medarb Antal medarbejdere I alt En reduktion i budgettet på kr. vil svare til en reduktion på ca. 3 fuldtidsstillinger fordelt på 5 SFO er. Side 26

27 Blok nr. R5 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Ændring af strukturen i Ungdomsskolen Netto 000 kr Ændring af struktur I alt netto Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen kan ændres. Det vil medføre en besparelse på kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Side 27

28 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb Social og sundhedspolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr eget personale I alt netto reduktionsblokken Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Psykiatri og handicap. I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet svarende til 50 timer/uge. I dag anvendes der ca kr. til køb af eksterne aktører. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 7 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Ved at samle områderne og oprette et fælles korps opnås en effektivisering og dermed en reduktion af udgifterne. Side 28

29 Blok nr. R Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik 5 % takstnedsættelse på køb af tilbud under Rammeaftalen i Region Syddanmark Netto 000 kr Xg Køb af 07-tilbud psykiatri Xg Køb af 08-tilbud psykiatri Xg Køb af 03-tilbud psykiatri Xg Køb af 04-tilbud psykiatri Køb af pladser handicap I alt netto reduktionsblokken Af referat fra møde i KKR den 2. juni 200 fremgår en anbefaling om en reduktion på 5 % af de samlede omkostninger på alle tilbud under Rammeaftalen fra En reduktion med 5 % af taksterne vil umiddelbart for Assens Kommune kunne give en samlet besparelse på kr. på køb af pladser under rammeaftalen hos andre kommuner og hos regionen fordelt med hhv kr. på psykiatriområdet og kr. på handicapområdet. I referatet fremgår takstnedsættelsen som en anbefaling med bevidstheden om, at det kun er det enkelte byråd, som kan beslutte en reduktion. Hvis nogle kommuner/regionen vælger ikke at reducere taksten på deres tilbud, vil besparelsen blive mindre for Assens Kommune. Ligeledes vil ankeinstansers afgørelser kunne påvirke muligheden for at opnå den ønskede reduktion. På den baggrund vurderes det at være mere realistisk at arbejde med en forudsætning om at effekten kun vil være halvdelen. Den beregnede reduktion vil således blive på kr. - fordelt med hhv kr. vedr. psykiatri og kr. vedr. handicap. Side 29

30 Blok nr. R Beregningen af besparelsen er baseret på en opgørelse af aktuelle sager omfattet af Rammeaftalen pr og taksterne fremskrevet til 20-niveau med KL s pris- og lønskøn. De samlede udgifter er herefter reduceret med 5 %. konsekvenser om konsekvenser af blokken For Assens Kommunes vedkommende efterleves KKR s anbefaling med de udarbejdede reduktionsblokke på psykiatri- og handicapområdet. En generel takstreduktion på 5 % på tilbud under Rammeaftalen vil kunne give Assens Kommune en besparelse på de tilbud, der købes hos andre. Det vurderes at være en realistisk forudsætning at effekten af anbefalingen kun vil være halvdelen på de rammaftale-tilbud, som Assens Kommune køber hos andre kommuner og regionen. 2 Side 30

31 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb reduktionsblokken Psykiatri- og Handicappolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr Xg Psykiatri - 85 eget personale Xg Handicap - 85 eget personale I alt netto Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Social- og Sundhedspolitik, hvor den sociale andel beskrives. Psykiatri: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. I den tekniske blok T er der herudover afsat kr. Der er således samlet afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 0 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 5 timer/uge i Handicap: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. Der forventes indtægter fra andre kommuner på kr. Der er således netto afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 44 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 23 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken Psykiatriområdet -0,4-0,4-0,4-0,4 Handicapområdet -0,62-0,62-0,62-0,62 I alt -,03 -,03 -,03 -,03 Vi forventer en reduktion af udgifterne ved at samle områderne og den mulige effektivisering Side 3

32 Blok nr. R3 Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik Psykiatri - tilbudstilpasning Netto 000 kr I alt netto reduktionsblokken Implementeringen af en centerfunktion på psykiatriområdet, hvor alle aktiviteter samles ét sted, forventes at kunne give en synergieffekt. Tilbudstilpasningen vil ske ved omorganisering af tilbuddene og det skønnes at der vil kunne opnås en effektivisering svarende til kr. Synergieffekten vil først kunne beskrives nærmere, når den nye struktur i løbet af sommeren og efteråret konkretiseres. konsekvenser Beregningen af beløbet på kr. er foretaget på baggrund af en nednormering på 20 timer pr. uge ud fra en gennemsnitlig pædagogløn. På nuværende tidspunkt er det uvist hvorvidt tilbudstilpasningen reelt vil betyde en personalereduktion på alle 20 timer/uge. om konsekvenser af blokken En samling af psykiatritilbuddene forventes at kunne give en synergieffekt. Idet den nye struktur endnu ikke er fuldt ud, konkret beskrevet vil det ikke på nuværende tidspunkt være muligt at vurdere om synergieffekten reelt vil betyde en reduktion af 20 personaletimer/uge eller om der vil kunne effektiviseres på andre faktorer. Side 32

33 Blok nr. R9 Reduktionsblok 6 Psykiatri-og handicappolitik - handicap Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen Netto 000 kr I alt netto I dag er der aftale med hjerneskaderådgivningen vedr. rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskade-rådgivningen samt hjerneskadede - Aftalen omfatter rådgivning efter Servicelovens 0, og 2. - Koordination og rådgivning indenfor hjerneskadeområdet. - Målgruppen er 7-65 årige personer med en hjerneskade opstået efter personens 2. år, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. - Specialrådgivning på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykolog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, social konsulent og undervisningskonsulent. Denne opgave hjemtages og placeres i CSA. konsekvenser Der skal gøres opmærksom på, at den indgåede aftale tidligst kan opsiges pr.. januar 202. Side 33

34 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8 Ældre Sundhedsklinik kommunal sygepleje Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken skal ses i relation til en bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne i kommunen, således at borgeren kommer til sygeplejen og ikke omvendt. Sundhedsklinikken kan være et mere fleksibelt tilbud til borgeren, da denne ikke skal vente hjemme på en sygeplejerske men kan have en fast aftale i klinikken. Borgeren skal således som hovedregel visiteres til at komme i sundhedsklinikken frem for at sygeplejersken kommer i borgerens hjem Stillinger 200* 43,37 43,37 43,37 43,37 Reduktion - 2,0-2,0-2,0-2,0 I alt 4,37 4,37 4,37 4,37 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 konsekvenser Sygeplejersker - 2,00-2,00-2,00-2,00 I alt - 2,00-2,00-2,00-2,00 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Beboere i plejeboligerne er som hovedregel ikke omfattet Bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne beror på, at borgeren selv transporterer sig til klinikken. En befordring der ikke ydes tilskud til. Derimod opnår borgeren et mere fleksibelt tilbud i forhold til behandlingstidspunkt og ventetid. Side 34

35 Dertr 8 Ældre Blok nr. R3 Reduktionsblok Tilpasning af de forebyggende hjemmebesøg Netto 000 kr I alt netto Der er ca borgere over 75 år i Assens kommune, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Ca. 70 % af disse borgere besøges af forebyggelseskonsulenterne. Borgere mellem 75 til 80 år tilbydes som hovedregel. besøg, mens borgere fra 80 år og opefter tilbydes. besøg og ved mulighed 2. besøg. Besøgene foretages individuelt af ca. en times varighed. Ved ægtepar ½ times varighed. Blokken vil medføre, at de 75 årige fremover tilbydes et informationsmøde i grupper med forebyggelseskonsulenterne. Efterfølgende kan borgerne henvende sig, såfremt de ønsker et individuelt besøg Stillinger 200* 2,86 2,86 2,86 2,86 Reduktion -0,86-0,86-0,86-0,86 I alt 2,00 2,00 2,00 2,00 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Forebygger - 0,86-0,86-0,86-0,86 I alt - 0,86-0,86-0,86-0,86 Tilpasningen fra de forebyggende individuelle hjemmebesøg til gruppevis orientering, kan medfører et tab for individuel opsporing af demens, diabetes, depression og andre kroniske lidelser. Der kan være risiko for, at de ikke ressourcestærke borgere udebliver fra den gruppebaserede sundhedsfremmende og forebyggende information. Side 35

36 Blok nr. R 6 Reduktionsblok 8 - Ældre Plejeboliger, vask og leje af linned Netto 000 kr I alt netto På 2 plejeboliger ud af 2 plejeboliger, er der ansat medarbejdere til at vaske beboernes linned. På de øvrige plejeboliger bliver linned lejet og vasket eller vasket af medarbejderne. Reduktionsblokken betyder, at vaskerifunktionen nedlægges og beboerne overgår til leje og vask af linned, leveret af ekstern leverandør Stilliner i 200*,3,3,3,3 Reduktion -,3 -,3 -,3 -,3 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i vaskeri -,3 -,3 -,3 -,3 I alt -,3 -,3 -,3 -,3 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i vaskeriet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Reduktionsblokken medfører ingen serviceforringelser for beboerne Side 36

37 Blok nr. R7 Reduktionsblok 8 - Ældre Kølemad til de udeboende borgere i Assens Kommune Netto 000 kr I alt netto Samlingen af kølemadsproduktionen i Assens Centralkøkken for de udeboende borgere, vil medføre en besparelse, idet produktionsformen ændres i forhold til nuværende produktion. Kølemaden udbringes gang ugentligt til borgeren og dette giver en besparelse i forhold til i dag, hvor de borgere der modtager varmeholdigt mad får det leveret dagligt. Borgerne kan med kølemaden få en større medbestemmelse i forhold til menuvalg, da borgeren selv kan sammensætte sin ugemenu. En ugemenu består af et valg imellem 0 hovedretter og 0 biretter. Hvoraf biretten kan fravælges dette er i dag ikke muligt ved den varmeholdige levering som består af en hovedret og biret. Derudover opnår borgeren mere fleksible spisetider,(evt. aften) idet udleveringen sker en gang ugentligt. Borgeren tilbydes mikroovn til tilberedning af menuerne, såfremt dette ikke forefindes i hjemmet. Såfremt Assens Centralkøkken skal varetage den samlede kølemadsproduktion vil det betyde investeringer i køkkenet. Disse investeringer er sat til at antage kr. Blokken kan ses selvstændigt, men også i sammenhæng med reduktionsblokken R8, hvor kølemaden også tilbydes de beboere, som er på kommunens plejecentre. Side 37

38 Kommunale ansatte 200* Blok nr. R ,06 27,06 27,06 27,06 Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner - 6,33-6,33-6,33-6,33 I alt 32,74 32,74 32,74 32,74 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 ** Tallene beror på personalesituationen per konsekvenser Reduktioner -6,33-6,33-6,33-6,33 I alt -6,33-6,33-6,33-6,33 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Kontraktforholdene med Danske Diakonhjem omkring produktion af mad til de udeboende borgere opsiges efter gældende regler på 6. måneder. Herefter kan Danske Diakonhjem eventuelt godkendes til produktion af kølemad til udeboende. Vælges kølemad til de udeboende borgere betyder dette, at investeringsoversigten skal igangsættes snarest muligt således, at Assens Centralkøkken kan køre med fuld produktion per. januar 20. Ligeledes skal der opsiges, og udarbejdes nye kontrakter i forhold til Danske Diakonhjem og kørsel. Endvidere vil der forekommer opsigelser af personale samt nogle omplaceringer. 2 Side 38

39 Blok nr. R8 Reduktionsblok 8 Ældre Madservice, Kølemad på plejecentre forudsætter valg af R7 Netto 000 kr I alt netto Der er kommunale og privat plejecentre i Assens Kommune med plads til i alt 37 beboere. 5 kommunale plejecentre får mad fra de 4 kommunale køkkener 2 kommunale/private plejecentre får mad fra 2 private køkkener (Danske Diakonhjem) 5 plejecentre laver maden selv Reduktionsblokken indebærer, at alle 2 plejecentre vil modtage den fulde forplejning ( gældende for Danske Diakonhjem en eventuel budgettilpasning), jf. servicepakken, fra det kommunale kølekøkken. Den fulde forplejning, morgen-, middag og aftensmad samt mellemmåltider, vil blive leveret til plejecenteret to gange om ugen. Afledte beror på et behov for investering af køle- og fryseskabe samt mikroovne til opbevaring og bearbejdelse af fødevarer i plejeboligen. Forudsætter reduktionsblok R7 Kølemad til udeboende borgere vælges Side 39

40 Blok nr. R Kommunalt 27,06 27,06 27,06 27,06 ansatte* Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner -8,32-8,32-8,32-8,32 I alt 20,75 20,75 20,75 20,75 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger ** tallene beror på personaleoversigten per konsekvenser Personale - 8,32-8,32-8,32-8,32 I alt - 8,32-8,32-8,32-8,32 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i Madservice og private køkkener opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Kontrakter med Danske Diakonhjem opsiges ultimo juni for at have fuld effekt i 20 Med reduktionsblokken følger: større menuvalg for beboerne større fleksibilitet idet beboerne kan vælge, om den varme mad er til aften eller middag beboerne kan vælge, hvad de gerne vil have at spise blandt de forskellige retter, der er leveret. flere plejecentre end før vil opleve, at kunne færdiggøre måltiderne i boenheden hvorved duften af madlavning og bagning vil sprede sig i boenheden i flere plejecentre end før, vil beboerne kunne være en del af den daglige tilberedelse af maden maden vil forsat kunne serveres i skåle og på fade eller portion anrettes til de beboere, der ønsker at spise i egen lejlighed. Ovenstående sammenfattende følger vil understøtte plejecentrenes arbejde med at udvikle Eden Alternative For de 5 plejecentre, som i dag selv laver maden, vil selvbestemmelse i fht. indkøb og menuvalg blive minimeret. 2 Side 40

41 Blok nr. R 9 Reduktionsblok 8 Ældre Lukning af cafeteriet på Birkely (kontrakt med Danske Diakonhjem) Netto 000 kr I alt netto Cafeteriet på Birkely kommer der dagligt 20 borgere og får serveret den varme middagsmad, som de er visiteret til. Borgerne kommer primært fra de ældrevenlige boliger, som ligger i tilknytning til Birkely. Lignende tilbud eksisterer ikke andre steder i Assens Kommune Reduktionsblokken betyder, at der ikke vil være medarbejdere til at servere den visiterede mad, men der vil forsat være mulighed for at benytte cafeteriet til at spise sammen. Middagsmaden vil blive leveret til borgerens eget hjem og kan derefter medbringes til cafeteriet Stillinger i 200* 0,38 0,38 0,38 0,38 Reduktion - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i cafeteriet - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt - 0,38-0,38-0,38-0,38 Reduktionsblokken medfører en ændring af kontrakten med Danske Diakonhjem. Kontrakten skal ændres medio juni for at have fuld effekt i 20 Borgerne vil i stedet få den visiterede mad leveret til egen bolig. Det vil forsat være muligt at bringe sin middagsmad til cafeteriet og spise den sammen med andre borgere. Side 4

42 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8- Ældre kørsel til aktivitetscentre brugerstyrede kan tilbud Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken medfører, at der ikke længere forekommer transport til aktivitetscentrene i Assens Kommune. Aktivitetscentrene er uden personalebemanding - men et tilbud om et aktivitets- og værested, hvor kommunens ældre borgere kan mødes og lave forskellige aktiviteter sammen på eget initiativ. Der er således tale om et brugerstyret kan tilbud indenfor kommunen. konsekvenser Der forekommer ikke længere kommunal dækning af udgiften til transport til aktivitetscentrene. Borgeren skal selv sørge for transporten til centrene. Side 42

43 Blok nr. R3 Reduktionsblok 8- Ældre Dosisdispensering Netto 000 kr I alt netto Kvalitetsstandard for medicindosering kan justeres, således at simple medicindoseringer, hvor der er stabilitet i medicineringen, kan overgå til dosisdispensering. Det vurderes til at være cirka halvdelen af de indvisiterede simple medicindoseringer i Den kommunale Hjemmepleje. På nuværende tidspunkt svarer det i tid til cirka en fuldtidsstilling. konsekvenser Stillinger 200* 224,87 224,87 224,87 224,87 Reduktioner -,0 -,0 -,0 -,0 I alt 223,87 223,87 223,87 223,87 * Antal fuldtidsansatte per 20. maj Personale -,0 -,0 -,0 -,0 I alt -,0 -,0 -,0 -,0 Etableringen af dosisdispensering forudsætter et samarbejde med praktiserende læge om opgaven. Konsekvenser for borgeren: De vil ikke længere få besøg cirka hver anden uge af hjemmeplejen Borgeren betaler for gebyr pr. dosisdispensering på 55,65 kr. pr. uge. Der ydes tilskud til dosisdispenseringsgebyret. Borgeren betaler kun for de tabletter, der leveres og betaler altid kun den billigste tabletpris. Der vil eventuelt være en udgift for udbringning af det dosisdispenserede medicin hver anden uge Sikkerheden for korrekt doseret medicin er højere ved dosisdispensering end ved manual dispensering. Side 43

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/03474 Dato: 25-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget 01-09-200718:19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne 2008 2009 2010 2011 Prioritet Plejeboliger

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 24-2-2009 Sagsid.: Version nr.: 1.0 1.0 Forord Politikerne besluttede i

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Aktivitetsbudget plejecentre 110,928-2,000-1,500-1,000-1,000

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere