NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0"

Transkript

1 I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : ) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : ) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet... 5 Advarselssymbolernes betydning... 5 Redskabet spændes efter traktoren Redskabet spændes efter traktoren... 6 Parkering af maskinen Redskabet parkeres i arbejdsposition... 7 Redskabet parkeres i transportposition... 8 Udendørs parkering... 8 Transportposition Indstilling til transportposition... 9 ARBEJDSSTILLING Indstilling til arbejdsposition I DRIFT Generelle retningslinier for arbejdet med maskinen 11 Betjening Vendemanøvre under slåning Påkørselssikringsanordning Montage af ekstra udstyr Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Arbejde i kuperet terræn Skårformer Skårtallerkner Ekstra skårtallerkener Beskyttelsesdug Flowforstærkere (ekstra udstyr) VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter Generelle tips til vedligeholdelse Rengøring af maskindelene Udendørs parkering Vinter parkering Kraftoverføringsaksler Hydraulikken Check af olieniveau på knivbjælken Oliestandskontrol vinkeldrev Skift af olien på knivbjælken Montering af knivene Kileremtræk Indstilling af aflastningsfjeder Slitagekontrol på knivholderen Check de roterende knives spænding Holder for hurtig skift af knive Udskiftning af knivene Enkeltudtagelse Slåning med kun en knivenhed TEKNISKE DATA Tekniske Data Den definerede anvendelse af slåmaskinen Placering af maskinens ID-plade BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Kraftoverføringsaksel Smøreplan Smøringsdiagram Reparation af knivbjælken Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab Bemærk venligst de gode råd om sikkerhed i tillægget! 0800_-Inhalt_

5 ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning bsb 7 10 Fare flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører. Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde. Vent til alle maskinens dele er stoppet helt, forinden du rører ved dem. Luk afskærmingen i begge side forinden PTO-akslen slås til Hold dig uden for knivens bevægelsesområde så længe PTO-akslen snurrer. Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. Sluk for motoren og fjern nøglen forinden vedligeholdelseseller reparationsarbejde. 9700_-Warnbilder_

6 Redskabet spændes efter traktoren Redskabet spændes efter traktoren Montage af tærskeenheden midt for traktoren - Juster den nederste styrearm tilsvarende. - Fastlås liftarme, således at maskinen ikke kan svinge sideværts. Indstil spindlen på den øverste styrearm. - Ved at dreje spindlen på den øverste styrearm (16) bringes tærskeenheden i vandret eller let fremefter hældende position. - Ved at dreje på topstangen (16) indstilles klippehøjden. Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - h.) Liftens trækstang indstilles på vandret position - Juster liftspindlen (15) således, at rammen bliver vandret. 15 Montering af kraftoverføringsaksel - Forinden maskinen tages i brug for første gang, skal kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se endvidere afsnittet: Kraftoverføringsaksler i bilag B. Forinden maskinen tages i brug for første gang, skal kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se endvidere afsnittet: Kraftoverføringsaksler i bilag B. TD 79/98/01 Justering af liftarmene - Indstil traktorens hydraulik (ST) ved at benytte bitstoppet. Den hydrauliske stikkobling (60) tilsluttes Strømforsyning oprettes - trækstangboltenes afstand til jorden bør være ca. 650 mm - forsyningskablet (E3) kobles til traktoren Læg tovet (S) til oplåsning af klappen ind i traktorkabinen ANBAU_ ) Ønskeudstyr

7 TD 39/96/18 Parkering af maskinen Redskabet parkeres i arbejdsposition OBS! Sikker, at svingningsområdet er frit og at ingen befinder sig i fareområdet 1. Klappen svinges op ved hjælp af tovet (S) - Klap i position B 3. Støttefoden (F) sænkes og sikres 2. Knivbjælken svinges hydraulisk ned til jorden 4. Redskabet monteres fra traktoren - hydraulikslangerne frakobles - topstangen frakobles - tovet fjernes fra traktorens førerhus - kobl den nederste styrearm fra - kardanakslen trækkes af og lægges til side TD 39/96/18 - betjen styringsventilen (ST) - slip tovet (S) mens svingningen ST Abstellen_

8 Parkering af maskinen Redskabet parkeres i transportposition Henvisning! Til parkering i transportposition kan yderligere parkeringsstøtter (SV,SH) monteres til redskabet (Ønskeudstyr) Henvisning! Disse parkeringsstøtter skal demonteres når redskabet er i arbejde Parkeringsstøtte foran (SV) monteres - støttefødderne foran (SV) stikkes i udtagningerne til venstre og højre - sikres med sikringsstiften (V) Parkeringsstøtte bagved (SH) monteres - støttebøjlen (SH) stikkes i optagningsrøret - sikres med sikringsstiften (V) Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. Til sæsonslut - stempelstangen og samtlige andre blanke dele renses og konserveres efterfølgende med fedt - vær opmærksom på henvisningerne i kapitlet VEDLIGEHOLDELSE FETT Henvisning! En rusten stempelstang kan skade cylinderens tætningselementer Abstellen_

9 Transportposition Udgangssituation Redskabet er monteret til traktoren - se kapitel Redskabet spændes efter traktoren Støttefoden er trukket op og sikret (F) Indstilling til transportposition Sikkerhedsanvisninger: Se bilag-a1 pkt. 8a. - h.) Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Lad aldrig slåmaskinen være slået til, når maskinen løftes. Ved parkering skal knivbjælken sænkes ned på jorden! 1. Klap den forreste sikkerhedsafdækning bagud (1). Det er nødvendigt på flere traktortyper. Dermed undgås en beskadigelse af den åbne bagrude eller stænkskærmen, når tærskebjælken senere svinges op. 2. Den ydre sikkerhedsskærm klappes indad (10) - til forringelse af totalhøjden (-30 cm) i transportstillingen kan den ydre sikkerhedsskærm (10) klappes indad cm 3. Sving klappen op med tovet (S) - Klap i position B. 4. Sving tærskebjælken hydraulisk op. - S t y r e v e n t i l e n ( S T ) aktiveres - Slip tovet (S) under svingningen. - Lad klappen falde i hak (T1). 5. Stil styreventilen (ST) kort på SÆNK (S). Derved falder klappen fast i hak i krogen (T1) og fikserer tærskebjælken i den opvippede stilling (T). Transport på offentlige veje Vær opmærksom på trafikregulativerne, der gælder i dit land. I bilag C finder du anvisninger til hvordan der anbringes lys, gælder kun for Tyskland. Kørsel på offentlig vej må kun gennemføres i transportstilling. Fastgør liften (4) således at maskinen ikke kan svinge sidelæns. TD48/00/ TRANSPORT_

10 ARBEJDSSTILLING Indstilling til arbejdsposition Sikkerhedsanvisning! Udgangssituation Redskabet er monteret til traktoren - se kapitel Redskabet spændes efter traktoren Knivbjælker i transportstilling Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Se bilag A1, pkt. 7, 8a. - h.) Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Lad aldrig slåmaskinen være slået til, når maskinen løftes. Ved parkering skal knivbjælken sænkes ned på jorden! Sving slåmaskinen ned 1. Sving klappen op med tovet (S). - Stil hydraulik-styreapparatet (ST) inden da kort på LØFT, derved løsnes klappens fiksering i krogen. - Klap i position B. 3. Den ydre sikkerhedsskærm lukkes (10) 4. Luk den forreste sikkerhedsafdækning (5a). Drift kun med lukket sikkerhedsafdækning. 2. Sving tærskebjælken hydraulisk ned til jorden. - Stil hydraulik-styreapparatet (ST) på SÆNK (s). - Slip tovet (S) under svingningen. - S t i l h y d r a u l i k - s t y re a p p a r a t e t ( S T ) p å FLYDESTILLING (kun ved dobbeltvirkende hydraulik-styreapparat). ST 0 h s E TD 26/92/16 A ARBEITSSTELLUNG_

11 I DRIFT Generelle retningslinier for arbejdet med maskinen - Tærskeenheden er egnet til en skråningsvinkel på 22 opad eller 30 nedad. Pas på! Fare flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører. Sikkerhedsråd: Lad aldrig slåmaskinen være slået til, når maskinen løftes. Ved parkering skal knivbjælken sænkes ned på jorden! bsb 7 10 Betjening 1. Indstil løfteanordningens underste styrearm vandret (15) For at slå, skal man gradvis øge omdrejningerne på PTO en forinden man køre ud i afgrøden og bringe tallerkenrotation op til fulde omdrejninger. Øg langsomt p.t.o. omdr. For at undgå støj fra glidekobling på p.t.o. - Justere hastighed til terræn og matrialemængde. TD 79/98/01 2. Juster klippehøjden ved at dreje på topstangen (16) - maks. 5 skråstilling af slå-tallerknerne 3. Indstil højden på liften (H1) Denne position (H1) af liften behøves ikke at blive ændret under slåning og under vendemanøvre. Redskabet løftes henholdsvis sænkes med traktorens lift til afstanden (H1=0) er næsten nået 5. Hydraulik-styreventilen (ST) Stil den enkeltvirkende hydraulikstyreventil (ST) på SÆNK. Stil den dobbeltvirkende hydraulik-styreventil (ST) på FLYDESTILLING. Vendemanøvre under slåning Knivbjælkerne kan svinges op (22 ) ved hjælp af hydraulik - Dertil behøver motoren ikke at være slukket. - Liftens position (H1) behøves ikke at ændres under vendemanøvret Pas på! Gå ikke ind i Knivbjælkernes område mens drivmotoren kører. Justering af tryk på knivbjælke H1 = 0 Grundindstilling H1 + Sænk det bærende tryk H1 Øg det bærende tryk EINSATZ_

12 I DRIFT Påkørselssikringsanordning Når man skal slå omkring træer, hegn, stensætninger etc. kan der nemt opstå kollision med påkørselssikring trods lav hastighed. For at undgå sådanne sammenstød, har man udviklet en sikringsanordning for slåenheden. OBS! Sikkerhedsanordningen har ikke til hensigt at sikre mod skader på maskinen, når der arbejdes på fuld kraft. Justering: Hvis sikkerhedsanordningen udløses for let, kan man justere den sekskantede skrue. Indstillingsmål: NOVADISC 730 = 110 mm NOVADISC 900 = 105 mm - Overbelastningssikringen (34) får tærskebjælken til at svinge bagud, hvis der stødes på en forhindring. - Ved at bakke falder overbelastningssikringen tilbage i hak. Hvis du ikke er sikker på om fladen, der skal tærskes, virkelig er fri for forhindringer, skal du køre tilpas langsomt! Montage af ekstra udstyr EINSATZ_

13 ARBEJDET PÅBEGYNDES Efter de første drifttimer Efterspænd alle knivdelene. Sikkerhedsanvisninger: Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes 1. Check - Check knivenes og knivholdernes tilstand. - Check slåtallerknerne for skader (se også afsnittet Vedligeholdelse ). 2. Slå kun maskinen til, når den er i arbejdsposition og overskrid ikke den foreskrevne omdrejningshastighed (for eksempel maks. 540 omdr./min.). En label placeret nær ved gearkassen 540 Upm anviser, U p m hvilken p.t.o.-hastighed den pågældende slåmaskine er beregnet til. Slå kun p.t.o.-en til når alle sikkerhedsdele (inddækninger, beskyttelsesskørter, kasser mv.) er i ok stand og sidder på maskinen i de korrekte beskyttelsespositioner. 5. Beskyttelse mod skader! Marken, der skal slås, skal være fri for forhindringer og fremmedlegemer. Fx kan store sten, træstykker, stenfragmenter evt. smadre slåmaskinen. I tilfælde af kollision Stop omgående og sluk for maskinen. Check omhyggeligt maskinen for skade. De roterende tallerkner og deres aksler skal særligt checkes. Lad om nødvendigt også en fagmand checke maskinen. Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt ) 3. Vær særlig opmærksom på korrekt p.t.o. omdrejningsretning! TD8/95/6a TD 18/96/1 4a 4. Hold dig væk fra maskinen, når den er i drift. Efter enhver kontakt med fremmedlegemer Check knivenes og knivholdernes tilstand Efterspænd alle knivdele. bsb Hold personer bort fra farezonen fremmedlegemer kan blive kastet ud fra slåmaskinen og vil i så tilfælde kunne påføre dem skade. Fremmedlegemer som maskinen kan kaste, kan ske at skade dem. Pas især på nærved og på stenede marker. 6. Anvend høreværn Støjniveauet i arbejdsområdet kan afvige fra de målte værdier (se Tekniske data), delvist fordi at traktorkabinerne varierer alt efter traktortypen/ modellen. Hvis støjniveauet når eller overskrider 85 db (A), skal føreren have høreværn til rådighed. (UVV 1.1 2). Hvis støjniveauet når eller overskrider 90 db (A) skal høreværnet benyttes. (UVV ) INBETRIEBN_

14 I DRIFT Arbejde i kuperet terræn Pas på, når der drejes i kuperet terræn! Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten (G) af slåmaskinen. Dette kan føre til farlige situationer særligt i kuperet terræn og på skråninger. Sikkerhedshenvisning Nedsæt omgående hastigheden i svinget. Det er bedre at bakke på en skråning end at foretage en hasarderet vendemanøvre. Fare for, at maskinen tipper Hvis tærskeenhederne løftes eller sænkes hydraulisk. Ved kørsel gennem sving med løftet tærskeenhed. TD79/98/05 G Hangfahrt_

15 Skårformer Skårtallerkner Med skårtallerknerne formes der et smallere skår, når der slås.. Dette forhindrer, at traktorens brede dæk kører heri. Beskyttelsesdug Frigør beskyttelsesdugen i området omkring skårtallerkenerne - yderligere information i tillægget til denne driftsvejledning; Benyt egnet værktøj til udskæring! Skærelinjen er forbindelsen mellem hullerne, som fremstillet i tillægget til denne driftsvejledning. Vælg den passende skæreflade iht. antallet af monterede skårtallerkener. NOVADISC 225 NOVADISC 265 NOVADISC 305 / NOVADISC 730 NOVADISC 350 / NOVADISC 900 Ekstra skårtallerkener Flowforstærkere (ekstra udstyr) NOVADISC 265 NOVADISC 305 / NOVADISC 730 1) NOVADISC 350 / NOVADISC 900 1) Fordele med flowforstærkere: - ved forbedring af matrialeflowet ved skårformning, specielt ved kraftigt matriale mængde. - Mht. til de enkelte dele, se reservedelslisten ) Kun muligt på ydersiden Schwadformer_

16 Skårformer Schwadformer_

17 VEDLIGEHOLDELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene. - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken. Reservedele: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. a. De originale komponenter og tilbehør er designet specielt med henblik på disse maskiner og udstyr. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. FETT Vinter parkering - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram. - se bilagene. Kraftoverføringsaksler Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt overholdes. Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel. Hydraulikken PAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden. Sker dette - søg omgående lægehjælp! Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejd aldrig under maskinen, hvis ikke den står på støtteben. Efterspænd samtlige skruer efter de første arbejdstimer. Vejledning i reparationer Se venligst reparationsvejledningen i bilagene (hvis de er tilgængelige) Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Slangeledninger er udsat for naturlig ældning, de bør ikke anvendes længere end 5-6 år. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer - Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage og efterspænd evt. skueforbindelserne. Dagligt forinden arbejdet påbegyndes - Check de hydrauliske slanger for slitage. Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

18 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Check af olieniveau på knivbjælken Under normale driftsforhold, skal olien skiftes én gang årligt. 1. Hæv knivbjælkens ene side (X1) og understøt den. NOVADISC 730: X1 = 48,0 см NOVADISC 900: X1 = 19,0 см Den side, hvor oliepåfyldningsskruen er placeret, forbliver sænket. Hæv den modsatte side af knivbjælken ca. X1 cm og understøt med en passende klods. 4. Check olieniveauet Olieniveauet er korrekt, når olien står op til niveauskruen 1) (OLIENIVEAU). For meget olie får knivbjælken til at køre varm under driften. For lidt olie garanterer ikke en korrekt smøring. Sikkerhedshenvisninger Før indstillingsvedligeholdelsesog reparaturarbejder slukkes Motoren Arbejde under redskabet gennemføres ikke uden sikker afstivning 2. Lad knivbjælken være hævet i ca. 15 minutter. Dette kvarter er nødvendigt for at olien kan samles i det lavere område af knivbjælken. 3. Fjern oliepåfyldningsskruen (63). Olieniveauet checkes i oliepåfyldningshullet. Vigtigt! Når oliestanden skal måles, skal knivbjælken stå vandret igen. - Oliepåfyldningsskruen (63) fjernes og OI SAE 90 fyldes på til niveauskruen 1) Oliestandskontrol vinkeldrev - Skift olien efter de første 50 driftstimer. Under normale driftsbetingelser, skal olien udskiftes én gang årligt. (OLIENIVEAU). - Skift olien igen efter maks. 300ha. Oliemængde: 0,95 liter SAE 90 1) Oliepåfyldningsskruen (63) er samtidig også olieniveauindikator (OLIENIVEAU) WARTUNG_

19 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Skift af olien på knivbjælken - Skift olien efter de første 50 driftstimer eller senest efter 100 ha. Bemærk: Skift olien ved driftstemperatur. Olien er for tyktflydende, når den er kold. For meget gammel olie sætter sig fast i gearhjulene, hvorfor det ikke er til at fjerne fra gearkassen. Oliemængde: NOVADISC 730: 2 x 3.5 liter SAE 90 NOVADISC 900: 2 x 4.5 liter SAE 90 - Løft traktorens lift helt op. - Stil hydraulikstyringsenheden (ST) på SÆNK - Knivbjælken skal hænge nedad på ydersiden - Fjern oliebundproppen (62), lad olien løbe ud og opsaml olien for senere at indlevere det på den lokale genbrugsstation. Montering af knivene Bemærk! Pilen på knivene angiver slåtallerknens rotationsretning. - Forinden montering skal bagsiden af tallerknen rengøres for smuds WARTUNG_

20 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Kileremtræk - Check kileremsopstramning: Efter 1 time, efter 5 timer, efter 20 timer og efterfølgende lejlighedsvis Indstillingsgrad: 1-3 mm Indstilling af aflastningsfjeder For at undgå at beskadige græstørven, skal knivbjælken - lige inden den rammer jorden, indtage en nærmest vandret position - r amme jorden med ydersiden først - først derefter med indersiden Dette opnås ved at indstille den korte Aflastningsfjeder (GRAD X ) Rammer knivbjælkens inderside jorden først, skal den lille aflastningsfjeder efterspændes. (grad X mindre) Efterspænding er udelukkende nødvendig, hvis indstillingsgraden er på mere end 3 mm. Hvis en af de 4 kileremme er beskadiget eller udvidet, skal alle 4 kileremme skiftes OBS! Bliver kileremmene spændt for stramt, er der fare for, at kuglelejerne og akslerne bliver beskadiget. Indstilling aflastningsfjeder NOVADISC 730 " X " = 120 mm Antal af monterede kileremme NOVADISC 730 NOVADISC WARTUNG_

21 VEDLIGEHOLDELSE Slitagekontrol på knivholderen Sliddelene er: knivholderne (30) boltene, der holder knivene (31) Pas på! Risiko for fare ved brug af slidte dele Hvis sådanne sliddele er slidte, må de ikke længere bruges. Ellers er der risiko for, at der kan ske ulykker ved at der går stykker af fx knivene, eller boltene knækker. Fremgangsmåde ved visuel kontrol: 1. Fjern de roterende knive 2. Fjern fedt og snavs - Rundt om stiften. Check efter at knivene er fastspændte, og at de ikke er ødelagte eller slidte. Hver gang forinden maskinen startes. Adskillige gange i løbet af brugen. Øjeblikkeligt efter at man har ramt en sten eller lignende. OBS! Risiko for uheld hvis: - den centrale del af bolten, der holder kniven, skal min. være 15 mm i diam. - Slidområdet (30a) omkring hullet har nået kanten. - Knivbolten er slidt i den nederste del (30b). - Bolten sidder ikke længere ordentlig fast. Bemærkes en eller flere af ovennævnte former for slitage, skal man omgående holde med at slå! Slidte dele skal øjeblikkeligt udskiftes med originale Pöttinger reservedele! Skru kniven fast med møtrikken med 120 Nm Sichtkontrolle (379)

22 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE - Normalt check for hver 50 timer. - Check oftere, når der køres i stenet terræn eller under andre svære driftsbetingelser. - Check dem øjeblikkeligt, efter man har kørt over en hård genstand (fx sten træstykker osv.). Foretag et check - som beskrevet i afsnittet Udskiftning af knive Bemærk! Check de roterende knives spænding Bemærk! For din egen sikkerhed - Normalt check for hver 50 timer. Skadede, bøjede og slidte dele må ikke bruges længere (fare for ulykke). Skadede, bøjede og slidte dele må ikke bruges længere (fare for ulykke). Holder for hurtig skift af knive Attention! For din egen sikkerhed Check jævnligt, at knivene er godt fastspændte! - Knivene på bjælken bør slides ens (fare for ubalance). Ellers skal de udskiftes med nye knive (udskiftes parvis). - Bøjede eller skadede knive skal skiftes. Bøjede, skadede og/eller slidte knivholdere (30) skal skiftes Klingen_

23 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE 1. Sæt håndtaget (H) fra venstre eller højre side ind i slåtallerkenen indtil anslaget (pos. A). Udskiftning af knivene 2. Drej håndtaget fra "pos. A" til "pos. B" og tryk den flytbare holder (30) ned. 3. Fjern kniven (M) 4. Rengør for afgrøderester og smuds - rundt omkring boltene (31) og inde i hullerne (32) Pos A 5. Check: knivboltene (31) for skader, slitage og isætning holderen (30) for skader, ændring af position og isætning bolthullet (32) for skader. - Side overfladen må ikke vise tegn på deformation 6. Montér kniven 7. Visuel kontrol! Efterprøv om kniven (M) er anbragt rigtigt mellem knivbolten (31) og knivholderen (30) (se billede). Pos B 8. Sving håndtaget (H) tilbage i position "A" og fjern den. Læg håndtagene (H) i begge åbninger i værktøjskassen. Luk værktøjskassen og sikr den med en fjedersikringsstift (V) Klingen_

24 Enkeltudtagelse Slåning med kun en knivenhed Til kørsel på allerede slået terræn eller når det af pladsmæssige grunde er nødvendigt, kan en knivenhed løftes. Sikkerhedshenvisning! Løft ikke knivenheder ne udover marktransportstillingen (FT) OBS! Gå ikke ind i Knivbjælkernes område mens driftsmotoren kører. FT FT Variante 1 Variante 2 ST 1 ST 2 EW EW 1 Enkeltudtagelsen kan aktiveres ved hjælp af 2 varianter Variant 1 Forvalg ved hjælp af 2-vejshane Ved åbnet 2-vejshane bliver begge knivenheder løftet ved hjælp af kun et styringsredskab Ved lukket 2-vejshane bliver kun en knivenhed løftet - betjen det ansvarlige hydrauliske styringsventil (ST1 eller ST2) på traktoren - den valgte knivenhed bliver løftet op i marktransportstillingen OBS! 2-vejshanen må kun omstilles når redskabet står stille Variant 2 (ønskeudstyr) Elektrisk forvalgstyring Ved slukket enkeltudtagelse bliver begge knivenheder løftet ved betjening af kun et styringsredskab Ved hjælp af tryk på tryksensoren på betjeningspanelet bliver enkeltudtagelsen aktiveret - ved aktiveret enkeltudtagelse lyser et kontrollys på betjeningspanelet - betjen det ansvarlige hydrauliske styringsventil (ST1 eller ST2) på traktoren - d e n v a l g t e k n i v e n h e d l ø f t e s o p i marktransportstillingen Einzelaushebung_

25 TEKNISKE DATA Tekniske Data Betegnelse NOVADISC 730 Model 3902 NOVADISC 900 Model pkt. ophæng Kat. II / III Kat. II / III Arbejdsbredde [m] 7,24 8,92 Parkeringshøjde opsvunget 1) [m] 2,9 3,7 Transporthøjde 1) [m] 3,1 3,9 Antal roterende tallerkner Antal knive pr. tallerken 2 2 Afstand knivflyvekreds [m] 2,0 2,0 Dækker et areal på op til [ha/h] 5 7 Maks. PTO-hastighed [min -1 ] Kardanaksel med friløb Ja Ja Kraftbehov [kw/hk] 63 / / 100 Hydraulisk løft (enkelt virkende) Ja Ja Vægt 1) [kg] Konstant lydniveau 88,1 db (A) 90,8 db (A) 1) med fraklappede sidebeskyttelser Alle data er uforbindende Nødvendige forbindelser 1 dobbeltvirkende hydraulisk olieudtag (enkeltudtagelse ikke mulig) 2 enkeltvirkende hydraulikstikkoblinger (til enkeltudtagelse) Min. tryk.:80 bar Maks. tryk.:180 bar Ekstra udstyr: Skårskiver Transportkegle Slidmeder Højsnitmeder Parkeringsstøtter Elektrisk forvalgstyring Den definerede anvendelse af slåmaskinen "NOVADISC 730 (Type PSM 3902), NOVADISC 900 (Type PSM 3904)" slåmaskiner er alene beregnet på anvendelse indenfor landbruget. Slåning af græs og kortstrået materiale foder. Anvendelse herudover må anses for udefineret. Fabrikanten kan ikke tage ansvar for skader opstået under udefineret brug. Risikoen påhviler alene brugeren. Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne fra producenten henhører under overskriften Defineret anvendelse Placering af maskinens ID-plade Fabrikkens fremstillingsnummer er præget i den medfølgende maskin-id-plade (som vist til venstre) og på rammen. Garantiforhold og yderligere forespørgsler kan ikke behandles uden opgivelse af fabrikationsnummeret Anfør venligst nummeret på forreste side af instruktionsbogen umiddelbart forinden maskinen leveres TECHN. DATEN_ ) Vægten afhænger af udstyr på maskine

26 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

27 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

28 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. 6.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 7.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. c. Ved kørsel gennem sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. Kg 20% d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 4.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 5.) Asbest - Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 8.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor liftophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

29 Bilag - B Kraftoverføringsaksel Tilslut kraftoverføringsaksel til traktoren Arbejdsregler Hold de to halvdele op ved siden af hinanden for at bestemme længden. Overgå aldrig maks. PTO-omdr. når redskabet er i brug. - Når PTO-en er stoppet, må man ikke regne med, at den ophængte maskine omgående stopper. - Gå ikke hen til maskinen forinden samtlige dele er holdt med at rotere. Først da kan man arbejde på den. - Når maskinen er parkeret skal man enten fjerne akslen eller sikre den med en kæde (anvend ikke låsekæden (H) hertil). Vigtigt! Anvend kun den viste eller medleverede kraftoverføringsaksel, ellers bortfalder retten til at reklamerer under garantien. Arbejdsgang ved forkortning af aksler: - For at bestemme den nødvendige længde sættes redskabet i den tætteste arbejdsposition (L2) på traktoren, hold de to halvdele ved siden af hinanden og marker længden. Vidvinkel akselled: Maks. frigang under drift og stilstand: 70 Vigtigt! Bemærk den maks. driftslængde (L1) - Prøv at opnå størst mulig akseloverlap (min 1/2 X). Afkort inder- og yderrør med samme længde. Fastgør akslens moment-begrænser (2) til traktoren. Standard akselled: Maks. akselfrigang under parkering: 90 Maks. frigang når maskinen arbejder: 35 Check altid, at akslen er sikkert fastgjort forinden start. Sikkerhedskæde: - Anvend kæde for at forhindre beskyttelsesrøret i at rotere. - Pas på at kæden ikke påvirker akslens rotation. VEDLIGEHOLDELSE Udskift slidte afdæknin-ger/skærme med det samme! - Smør med en mærkevare fedt for hver 8. driftstime - Forinden maskinen skal stå stille i en længere periode skal man rense og smøre kraftoverføringsaksel. Ved vinterdrift skal beskyttel-sesrørene smøres, således at de ikke fryser fast. 8 h FETT 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

30 Bilag - B Kraftoverføringsaksel Således arbejder en kardanakselkobling Denne kardanakselkobling er en overbalastningskobling. Ved overbelastning slår den over på nul. For at vende tilbage til normal drift, stop PTO-en et kort øjeblik. Koblingen slår til igen ved en hastighed på under 200 omdr./min VIGTIGT! Genindkobling er også mulig ved sænkning af kraftoverføringsakslens omdrejningstal. BEMÆRK! Overbelastningskoblingen er ikke en fyldt-op indikator. Det er kun en overbelastningssikring, der er konstrueret til at forhindrer maskinen i at blive ødelagt. Ved at køre fornuftigt vil man ikke opleve at overbelastningskoblingen slår til ret ofte, hvormed man forhindrer unødigt slitage på maskinen. Smøringsinterval: 500 h (specialfedtstof) Vigtigt for kraftoverføringsaksel med friktionskobling Ved overbelastning og kortvarige spidsværdier for drejningsmomentet begrænses drejningsmomentet og overføres ensartet i sliptiden. Check friktionskobling for, om den fungerer korrekt, forinden maskinen tages i brug efter en længere tids pause, a.) Mål (L) ved trykfjedren på K90, K90/4 og K94/1 eller ved trykstiften (L) på K92E og K92/4E. b.) Løsn skruerne for at slippe trykket på friktionsskiven. Drej koblingen rundt. c.) Spænd skruerne til mål (L). Koblingen er klar til anvendelse. K90,K90/,K9/1 L K92E,K92/E L 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

31 FETT D Schmierplan 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers F Plan de graissage 8 h Toutes les 8 heures de service 20 h Toutes les 20 heures de service 40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages 1 J 1 fois par an 100 ha tous les 100 hectares FETT GRAISSE = Nombre de graisseurs (IV) Voir annexe "Lubrifiants" Liter Litre * Variante Voir le guide du constructeur GB Lubrication chart 8 h after every 8 hours operation 20 h after every 20 hours operation 40 F all 40 loads 80 F all 80 loads 1 J once a year 100 ha every 100 hectares FETT GREASE = Number of grease nipples (IV) see supplement "Lubrificants" Liter Litre * Variation See manufacturer s instructions Smeerschema 8 h alle 8 bedrijfsuren 20 h alle 20 bedrijfsuren 40 F alle 40 wagenladingen 80 F alle 80 wagenladingen 1 J 1 x jaarlijks 100 ha alle 100 hectaren FETT VET = Aantal smeernippels (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Liter * Varianten zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant Smörjschema NL S N 8 h Varje 8:e driftstimme 20 h Varje 20:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar Smøreplan 8 h Hver 8. arbeidstime 20 h Hver 20. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak Se instruksjon fra produsent I Schema di lubrificazione 8 h ogni 8 ore di esercizio 20 h ogni 20 ore di esercizio 40 F ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi 1 J volta all'anno 100 ha ogni 100 ettari FETT GRASSO = Numero degli ingrassatori (IV) vedi capitolo materiali di esercizio Liter litri * variante FIN vedi istruzioni del fabbricante Voitelukaavio 8 h 8 käyttötunnin välein 20 h 20 käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio Katso valmistajan ohjeet E Esquema de lubricación 8 h Cada 8 horas de servicio 20 h Cada 20 horas de servicio 40 F Cada 40 viajes 80 F Cada 80 viajes 1 J 1 vez al año 100 ha Cada 100 hectáreas FETT LUBRICANTE = Número de boquillas de engrase (IV) Véase anexo Lubrificantes Liter Litros * Variante Véanse instrucciones del fabricante Smøreplan 8 h Hver 8. driftstime 20 h Hver 20. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant Se producentens anvisninger P Plano de lubrificação 8 h Em cada 8 horas de serviço 20 h Em cada 20 horas de serviço 40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes 1 J 1x por ano 100 ha Em cada100 hectares FETT Lubrificante = Número dos bocais de lubrificação (IV) Ver anexo Lubrificantes" Liter Litro * Variante Ver instruções do fabricante 9900 Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

32 FETT 0500 Schmierplan_

33 Smøringsdiagram 1997 UDGAVE Landbrugsmaskinens ydeevne og holdbarhed afhænger meget af, om maskinen er blevet korrekt vedligeholdt, efterset og smurt. Dette smøringsdiagram gør det nemt at vælge blandt de egnede produkter. De brugbare smøremidler er vist med nedenstående symboler fx III. Ud fra smøremidlets kodenummer, varedeklaration, kvalitet og varemærke er det nemt at afgøre, hvem der er producent. Listen over producenter af olie er ikke komplet. - Gearolier påfyldes iht. manualen, dog minimum 1 gang årligt. - Fjern oliehætten, lad olien løbe ud og afskaf olien på behørig vis. Forinden maskinen køres ind (for vinteren) skal der foretages et olieskift og smøring af samtlige nipler. Ydersider af ubeskyttede metaldele (samlinger etc.) skal beskyttes mod rust med en gruppe IV fedttype, som det er angivet herunder. (II) F E T T I II III IV V (IV) VI VII Ö L Smøremiddel-kode Kvalitetskrav Hydraulikolie HLP DIN 51524, del 2 Se bemærkninger. Motorolie SAE 30 iht. API CD/SF Gearolie, SAE 90 svarende til SAE 85 W-140 iht. API-GL 4 eller API-GL 5 Litium fedt (DIN , KP2K) Transmissionsfedt (DIN : G0H) Komplex fedt (DIN : KP1R) Gearolie SAE 90 svarende til SAE 85 W-140 iht. API-GL 5 * ** *** - D 33 -

34 Producent AGIP ARAL I II F E T T III IV V VI VII (IV) Ö L AVIA BAYWA BP CASTROL ELAN ELF ESSO EVVA FINA FUCHS GENOL MOBIL RHG SHELL TOTAL VALVOLINE VEEDOL WINTERSHALL (II) OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 MOTOROLIE HD 30 SIGMA MULTI 15 W-40 SUPER TRAKTOR OLIE UNIVERSAL 15 W-30 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GR MU 2 GR SLL GR LFO - ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTO- RAL 15W-30 MOTOROLIE HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10W-30 GEAROLIE EP 90 HYP 85W-90 GEAROLIE MZ 90 M HULTI- HYP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL HYP 90 AVIA SMØREFEDT AVIA FLYDENDE TRANSMIS- SIONSFEDT AVIALUB SPECIALFEDT GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP HYDRAULIKOLIE HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC* HYDRA HYDR. FLUID* HYDRAULIKOLIE MC 530** PLANTOHYD 40N *** SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30 ENERGOL SHF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30 SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAROLIE 90 EP HYPOGEAR 90 EP MULTIFEDT 2 SPECIALFEDT FLM PLANTOGEL 2 N TRANSMISSIONSFEDT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00n ENERGREASE LS-EP 2 FLYDENDE FEDT NO ENERGREASE HTO RENOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP HYSPIN AWS 32/46/68 HY- SPIN AWH 32/46 HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 OLNA 32/46/68 HYDRELF 47/68 RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS MOTOROLIE 100 MS SAE 30 MOTOROLIE 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRAC- TORELF ST 15W-30 EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 GEAROLIE MP 85W-90 GEAROLIE B 85W-90 GEAROLIE C 85W-90 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BSL 85 W-140 CASTROLGREASE LM IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 LORENA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RHENOX 34 GA O EP POLY G O GEAROLIE B 85W-90 GEAROLIE C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90 NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68 PLUS MOTOROLIE 20W-30 UNIFARM 15 W-30 GEAROLIE GP 80W-90 GEAROLIE GP 85W-140 MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE GEAROLIE GX 80W-90 GEAROLIE GX 85W-140 ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 HYDRAN 32/46/68 SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRAKTOROLIE SUPER DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSALOLIE HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90, 85W- 140 SUPER UNIVERSALOLIE HØJTRYKSFEDT LT/SC 280 TRANSMISSIONSFEDT MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W-140 RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA * PLANTOHYD 40N *** HYDRAULIKOLIE HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC* HYDRAULIKOLIE 520 ** PLANTOHYD 40N *** DTE 22/24/25 DTE 13/15 RENOLIN B 10/15/20 RENO- LIN B 32 HVI/46HVI TELLUS S32/S 46/S48 TEL- LUS T 32/T46 TITAN HYDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL HD MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRA- MOT 1030 MC HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA 15W-40 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90 GEAROLIE MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 KRAFTIG GEAROLIE SAE 90 HYPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N HØJTRYKDSFEDT SPECIALFEDT GLM PLANTOGEL 00N MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 HØJTRYKDSFEDT RENOLIT MP DUREPLEX EP RETINAX A ALVANIA EP 2 RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N TRANSMISSIONSFEDT PLANTOGEL 00N SPEC. TRANSMISSIONSFEDT h SIMMNIA GREASE O RENOPLEX EP 1 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUI- VIS ZS 32, 46, 68 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 TOTAL EP 85 W-90 TOTAL EP B 85W-90 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS HT 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMX HLP 32/46/68 SUPERTRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 HP GEAROLIE 90 ELLER 85W-140 TRANSGEAROLIE 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 ANDARIN 32/46/68 HD PLUS DAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 AL SLAGS BRUG MULTIGEAR B 90 - MULTI C SAE 85W WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 HYPOID GEAROLIE 80W-90, 85W-140 KRAFTIG GEAROLIE 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 HYPOID GEAROLIE 80W-90, 85W D 34 - Bemærkninger: *) Når der arbejdes med traktor med vådbremsesystem gælder de internationale specifikationer J 20 A. **) Hydraulikolie HLP-(D) + HV ***) Hydraulikolie, hvis vegetabilske oliebase HLP + HV er biologisk nedbrydelig og derfor er særlig miljøvenlig. -

35 CZ D E P Ìloha Anhang Bilag Anexo EE F FIN GB Lisa Annexe LiitePriloga Supplement H I LV NL Melléklet Appendice Pielikums Aanhangsel SLO UA Priloga Додаток MA MA MA Schutztuch_

36 Reparationsvejledning Reparation af knivbjælken Markeringer flugtende (K1, K2) Skru kun møtrikken (M) på, når der er tilstrækkelig gevindlængde (L), således at skader undgås. Sikring af møtrikken (M) mod at løsne sig. - anvend Loctite 242 eller et tilsvarende produkt - og bank med dorn (2x) Rep. Hinweise_397.P65 R-36

37 Vigtigt! Yderligere information Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab Tilkoblingen af redskaber på fronten eller i 3-pkt. ophænget bag må aldrig resultere i en overskridelse af traktorens tilladte maksimum vægt, det tilladte aksel tryk og dækkenes bæreevne. Traktorens frontaksel skal altid være belastet med min. 20 % af traktorens egenvægt. Forinden anskaffelse af et nyt redskab, skal man sikre, at disse betingelser er opfyldte ved at foretage den foregående beregning eller ved at veje traktor/redskabskombinationen. Bestemmelse af totalvægten, akselbelastningen, dækkenes bæreevnekapacitet og den nødvendige minimum belastning Til kalkulationen har du brug for følgende data: T L [kg] T V [kg] Traktorens vægt uden belastning front aksel belastning af traktor uden redskab 1 1 a [m] Afstand fra tyngdekraftscentret ved kombineret frontmonteret redskab/ballast front til forakslens midte 2 3 T H [kg] bagaksel belastning af traktor uden redskab 1 b [m] Traktorens hjulbasis 1 3 G H [kg] kombineret vægt af bagophængt redskab/ballast bag 2 2 c [m] Afstanden fra midten af bagakslen til midten af liftkuglerne G V [kg] kombineret vægt af frontmonteret redskab/ballast på front d [m] Afstanden fra midten af liftkuglerne til tyngdekraftcentret for kombineret bagmonteret redskab/ ballast bag Se traktorens instruktionsbog Se prisliste og/eller instruktionsbog for redskabet som skal indstilles Ved bagophængte redskaber og front/bag kombinationer skal man altid tage følgende i betragtning 1. BEREGNING AF MINIMUM BELASTNINGEN AF FRONTEN G V min Indfør den kalkulerede minimumbelastning, som er nødvendig foran på traktoren, i skemaet. Front monteret redskab 2. BEREGNING AF MINIMUM G H min Indfør den kalkulerede minimumbelastning, som er nødvendig bag på traktoren, i skemaet zusinfo / Ba-el Allg. - Z.37 -

38 Vigtigt! Yderligere information 3. KALKULATION AF DEN REELLE FRONTAKSEL BELASTNING T V tat (Hvis man med et frontmonteret redskab (G V ) ikke kan opnå den krævede minimum frontbelastning (G V min ), skal vægten af frontredskabet øges til den krævede minimum frontbelastning!) Indfør den beregnede frontakselbelastning og den tilladte frontaksel belastning af traktoren i skemaet. 4. BEREGNING AF DEN REELLE TOTALVÆGT G tat (Hvis man med et bagophængt redskab (G H ) ikke kan opnå minimum belastning bag (G H min ), er man nødt til at øge vægten af det bagophængte redskab til minimum belastning bag!) Indfør den beregnede værdi og den tilladte totalvægt angivet i instruktionsbogen for traktoren i skemaet. 5. BEREGNING AF DEN REELLE BAGAKSELBELASTNING T H tat Indfør den beregnede værdi og den tilladte bagakselbelastning, angivet i traktorens instruktionsbog, i skemaet. 6. DÆKKENES BÆREEVNE Indfør den dobbelte værdi (tvillinghjul) af den tilladte bæreevnekapacitet i skemaet (se fx dokumentationen fra dækproducenten). Skema Reelle værdi jf. beregningen Tilladte værdi jf. instruktionsbogen Dobbelt tilladt belastning af dækkene (tvillinghjul) Minimum belastning front/bag Total vægt Front akseltryk Bag akseltryk Minimum belastningen skal tilkobles traktoren enten i form af et monteret redskab eller i form af vægtklodser! De kalkulerede værdier skal være mindre eller lig med (<) de tilladte værdier! zusinfo / Ba-el Allg. - Z.38 -

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere