Sund i et godt arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund i et godt arbejdsliv"

Transkript

1 Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

2 Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær Sundhedsfremme på arbejdspladsen

3

4

5 Nedslidningens paradoks Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvorfor har de med mest fysisk aktive job så de største helbredsproblemer?

6 Godt muskelskelethelbred Balance mellem krav og ressourcer Krav Sociale Fysiske Psykologiske Ressourcer Sociale Fysiske Psykologiske Velvære, God arbejdsevne Arbejdsaktiv

7 Ubalance mellem krav og ressourcer Krav Sociale Fysiske Psykologiske Ressourcer Sociale Fysiske Psykologiske Muskelskeletbesvær Reduceret arbejdsevne Sygefravær Førtidig frafald fra arbejdsmarkedet

8

9

10 Godt muskelskelethelbred Balance mellem krav og ressourcer? Velvære, God arbejdsevne Arbejdsaktiv

11 Kan sundhedsfremme give balancen? Krav Sociale Fysiske Psykologiske Ressourcer Sociale Fysiske Psykologiske Sundhedsfremme Velvære God arbejdsevne På arbejde Godt muskelskelethelbred

12 Risiko førtidig død Har fysisk aktivitet i arbejde og fritid den samme effekt?

13 Start-up quiz - SVAR Er fysisk aktivitet både i arbejde og fritid sundhedsfremmende? NEJ

14 Risiko Risiko for dødelighed Lave fysiske krav arbejde Moderat e fysiske krav arb. Høje fysisk krav arbejde Lav Moderat Fysisk aktivitet i fritiden Høj Holtermann m.fl. BMJ Open, 2012

15 Indtjente leveår fra fysisk aktivitet i fritiden Arbejde Moderat fysisk Høj fysisk aktivitet i fritid aktivitet i fritid Stillesiddende 3,6 år 4,6 år Lidt fysisk aktiv uden 3,0 år 4,7 år løfte/bærearbejde Fysisk krævende med 2,0 år 3,3 år en del løft Hårdt fysisk arbejde 1,7 år 2,6 år * Relativ øget antal leveår i forhold til dem der ikke er fysisk aktive i fritiden Holtermann m.fl. PlosOne, 2013

16 Kan sundhedsfremme give balancen? Krav Sociale Fysiske Psykologiske Ressourcer Sociale Fysiske Psykologiske Sundhedsfremme Velvære God arbejdsevne På arbejde Godt muskelskelethelbred

17 Er det vigtig at være i god fysisk form og være fysisk aktiv i fritiden når man har et fysisk krævende arbejde?

18 Fysiske arbejdsbelastning og risiko for at dø af hjertesygdom blandt mænd Justeret for alder, BMI, systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk, diabetes (i behandling), hypertension (i behandling), alkoholforbrug og rygning Holtermann m.fl. SJWEH, 2010

19 Ph.d studie Reduktion af relativ fysisk arbejdsbelastning og risiko for hjertekarsygdom ved øget fysisk fitness blandt rengøringsassistenter Mette Korshøj Vejledere: Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Peter Krustrup, Københavns Universitet Karen Søgaard, Syddansk Universitet Korshøj et al 2012, BMC Public Health

20 Procentdel af arbejdsdag 70 Pulsbelastning under rengøringsarbejde < 20% af HRR 20-30% af HRR 30% - 40% af HRR % - 50% af HRR 50% - 60% af HRR > 60% af HRR N = 22, distribution af puls intensitet under rengøringsarbejde Korshøj et al 2013, Ergonomics

21 Formål At undersøge om en forbedret kondition sænker risikofaktorer for hjertekarsygdom blandt rengøringsassistenter

22 Start-up quiz - SVAR Hvem har højest risiko for hjertekarsygdom? Personer med høj fysisk aktivitet i arbejde

23 Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær Sundhedsfremme på arbejdspladsen

24 Hvor godt husker du? Hvor længe sad du ned i går på dit arbejde? Hvor mange gange gik du på trapper i går?

25 Hvad kan vi måle af arbejdsstillinger og bevægelser i Danmark? Nogle tidlige eksempler

26 Måling af fysisk aktivitet med bevægelse-sensorer 26

27 Måling af pulsbelastning Måler puls og energiforbrug Validated for 24-hours HRV measurements during work and leisure (Kristiansen et al, 2011) 27

28 Skotte et al

29 Opsamling Forskellig sundhedseffekt af fysisk aktivitet Måling af fysisk aktivitet til bedre forståelse af effekter

30 Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær Sundhedsfremme på arbejdspladsen

31 Muskelskeletbesvær Hyppig blandt medarbejdere i alle jobgrupper, men specielt blandt dem med høje fysiske krav i arbejde

32 Konsekvenser af muskelskeletbesvær? Betydelige konsekvenser for produktivitet, arbejdsevne, sygefravær og frafald fra arbejdsmarkedet Hvad kan vi gøre for at forebygge/reducere konsekvenser?

33 Hvad kan være med til at opretholde balance? Krav Sociale Fysiske Psykologiske Ressourcer Sociale Fysiske Psykologiske Ergonomi Fysisk træning Kognitiv træning Godt muskelskelethelbred Sundhedsfremme

34 Arbejdspladsinterventioner for at forebygge og reducere nedslidning (MSB) FINALE projektet

35 Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

36 Baggrund - intervention Fysisk arbejde ARBEJDSEVNE Muskelskeletbesvær Reducere smerter Øge tolerancen for arbejdet

37 Interventioner: Fysisk træning Kognitiv adfærdsterapi Smerte = sygdom Smerte = tilstand Effektivt til at: Behandle smerter Øge tolerancen gn. øget fysisk kapacitet Effektivt til at: Forebygge smerter Øge tolerancen gn. forbedret tolkning af og handling ift. smerter

38 Jørgensen MB, Andersen LL, Kirk N, Pedersen MT, Søgaard K, Holtermann A. Muscle activity during functional coordination training: implications for strength gain and rehabilitation. J Strength Cond Res Jul;24(7): Fysisk træning 3 x 20 minutter per uge i arbejdstiden (se

39 Tanketræning 2 timer hver anden uge i arbejdstiden Baseret på principper fra den kognitive adfærdsterapi Smertes funktion som livredder Smerte behøver ikke betyder, at du er syg Smerteadfærd; kort- og langsigtede konsekvenser Strategier overfor smerte Planlægning og prioritering af dagligdagsaktiviteter Afspændingsprogram

40 Tanketræning på arbejdspladsen forbedrer håndteringen af muskelsmerter hos rengøringsassistenter I gennemsnit blev opnået en 16 % reduktion i angst for bevægelse ved smerter (kinesiofobi) Jørgensen MB, Ektor-Andersen J, Sjøgaard G, Holtermann A, Søgaard K. A randomised controlled trial among cleaners Effects on strength, balance and kinesiophobia. BMC Public Health 2011, 11:776

41 Frekvens (%) Frequency (percent) 30 Tanketræning kan potentielt forebygge smerter hos rengøringsassistenter Fysisk træning Tanketræning Physical coordination training Cognitive behavioural training Reference Flere bliver raske p = p = 0.18 Færre får smerter 5 0 Rask til kroniker Non-chronic at baseline but chronic at follow-up forebyggelse Kroniker til rask Chronic at baseline but non-chronic at follow-up behandling Jørgensen MB, Faber A, Hansen JV, Holtermann A, Søgaard K. Effects on musculoskeletal pain, work ability and sickness absence in a 1-year randomised controlled trial among cleaners. BMC

42 Konklusion: Fysisk træning og tanketræning kan opbygge ressourcer hos rengøringsassistenter som potentielt kan reducere nedslidning

43 Igangværende projekt afsluttes 2015 Ph.d studie Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser Ph.D-studerende Charlotte Rasmussen

44 Formål at undersøge, hvor effektiv en flerstrenget forebyggelsesindsats er til at forebygge lænderygbesvær og konsekvenser blandt ansatte i ældreplejen. Den flerstrengede indsats består af: medarbejderstyret ergonomi (ergo-workshops) fysisk træning kognitiv adfærdstræning (Tanke Til Handling)

45 Kick-off møde Forløbet 12 uger Ergo workshop 1 Tanke Til Handling 1 Ergo workshop 2 Tanke Til Handling 2 Ergo opfølg ning Evalueringsmøde Fysisk træning Uge Opstart februar 2013 afsluttes april 2014

46 Start-up quiz - SVAR Hvem har højest risiko for muskelskeletbesvær? Personer med høj fysisk aktivitet i arbejde

47 Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær Sundhedsfremme på arbejdspladsen

48 Sundhedsfremme Tilbydes sundhedsfremme på arbejdspladsen til de arbejdstagere med det største behov?

49 Arbejdsmiljø og helbred 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på danske arbejdspladser (repræsentativt) (18-65 år) (53%) besvarelser Har du indenfor det sidste år fået tilbud om sundhedsfremme via din arbejdsplads? Rygestop Sund kost Motionsfaciliteter Ugentlige motionstilbud Behandlingstilbud (fysioterapeut, psykolog el.lign.) Sundhedstjek

50 Tilgængelighed Arbejdsmiljø og helbredsundersøgelsen 2010 Rygestop Smoking Cessation Availability Participation Agriculture Finance and public offices Industry Health care Transportation Service Business administration Teaching and science Grafics Trading Construction

51 Tilgængelighed Arbejdsmiljø og helbredsundersøgelsen 2010 Sundhedstjek Health Screening Availability Participation Finance and public offices Agriculture Service Transportation Industry Business administration Grafics Health care Teaching and science Construction Trading

52 Tilgængelighed Arbejdsmiljø og helbredsundersøgelsen 2010 Exercise Facilities Motionsfaciliteter Availability Participation Finance and public offices Health care Agriculture Service Teaching and science Industry Business administration Transportation Grafics Trading Construction

53 Resultater 50% havde fået tilbud om mindst én type sundhedsfremme Motionsfaciliteter 37% Behandlingstilbud 36% Sund kost 23% Ugentlige motionsaktiviteter 21% Sundhedstjek 20% Rygestop 19%

54 Resultater Rygning, overvægt, sygefravær og muskelsmerter var generelt associeret med hyppigere tilbud om sundhedsfremme Inaktivitet, lavt frugt- og grøntindtag og reduceret selvvurderet helbred var generelt associeret med færre tilbud om sundhedsfremme Debat: Risikogrupperne har forskellig synlighed hvorfor har folk med mere synlige risici oftere adgang til sundhedsfremme?

55 Effektiv sundhedsfremme på arbejdspladsen? Fokuseret på faktorer som ledelse og medarbejderne anser som vigtige problemer/udfordringer Skræddersyet til problemer/udfordringer til medarbejderne på den aktuelle arbejdsplads Effektive Langvarigt og integreres i den daglige drift

56 Sundhedsfremme blandt de med det størst behov Kost, motion og kognitiv-adfærdstræning Fysisk- og kognitivadfærdstræning Konditionstræning Fysisk træning og ergonomi

57 JA! sundheden kan forbedres gennem arbejdspladsen! Det vildeste vægttab! Mindre nakkesmerter Bedre muskelstyrke Bedre kondition Lavere BMI Bedret arbejdsevne

58 Start-up quiz - svar Vil du anbefale en person med høje fysiske arbejdskrav at være aktiv i fritiden? Ja

59 Sund i et godt arbejdsliv Hvordan skabes et arbejdsliv som sikrer en god sundhedsadfærd også udenfor arbejdstiden? Ligger det hele og fulde ansvar for sundhedsadfærd hos individet eller har arbejdspladsen også et ansvar?

60 Perspektiver Hvordan kan medarbejdere og job tilpasses, så risici mindskes? Hvilke udfordringer er der ved sundhedsfremme på arbejdet, -og hvordan kan disse imødekommes?

61 Tak for opmærksomheden Charlotte Mette

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS)

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) Afrapportering af hovedfund fra delprojektet Virksomhedstilpasset intelligent motion blandt kontoransatte

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere