IKV materiale til Offentlig administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV materiale til Offentlig administration"

Transkript

1 IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bear-bejdning af IKV materiale til Offentlig administration 12. januar 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC.

2 1 Indholdsfortegnelse Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 2 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse:... 2 Fase 2 afprøvning og vurdering:... 2 Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse:... 2 Nøgleord: Organisatorisk overblik, rådgivning, vejledning, service, anvende IT, intern kommunikation Sagsbehandling i den offentlige forvaltning... 4 Jobprofil: Administrativ sagsbehandler... 4 Nøgleord: Skriftlig kommunikation, systematik, sagsbehandling, forvaltningsret, arbejdsplanlægning og IT Varetagelse af interne og eksterne serviceopgaver i offentlig forvaltning... 5 Jobprofil: Administrativ medarbejder & planlægger i offentlig forvaltning... 5 Nøgleord: Service, overblik, organisationskendskab, kvalitetssikring, indkøb, kommunikation og IT (Det forudsættes at medarbejderen har grundlæggende IT-kundskaber)... 5

3 2 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse: Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved løsning af de opgaver, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de ud7arbejdede spørgsmål/opgaver i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af opgaver Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til.

4 3 Borgerservicemedarbejderen servicerer borgere & virksomheder som henvender sig med råd og vejledning indenfor sit eget område. Medarbejderen skal desuden kunne henvise eller overdrage øvrige henvendelser til rette forvaltning eller myndighed. Borgerservicemedarbejderens skal kunne håndtere borgernes forskelligheder, såsom spørgerens etniske baggrund, kulturelle orientering, værdisæt og sociale situation, samt have de centrale faglige forudsætninger der skal til for at kunne udføre professionel service. Borgerservicemedarbejderen skal kunne arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til offentligretlige regler. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: og Nøgleord: Organisatorisk overblik, rådgivning, vejledning, service, anvende IT, intern kommunikation. Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Rådgivning og vejledning Rådgivning af borgeren Mundtlig kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm arbejde Telefonisk vejledning og Telefonsamtaleteknik i et Kundecenter telefonomstilling Kendskab til organisationen Organisationens strukturelle opbygning Service Kundeservice i administrative funktioner Samarbejde med de forskellige Samarbejde i grupper afdelinger Håndtere borgere forskellige Konflikthåndtering ved operativ væremåder myndighedsøvelse Håndtering af personoplysninger Håndtering af personoplysninger 43764

5 4 Sagsbehandling i den offentlige forvaltning Jobprofil: Administrativ sagsbehandler Den administrative sagsbehandler skal kunne udføre skriftlig sagsbehandling ud fra princippene om god forvaltningsskik og indenfor de offentligeretlige regler dertil enhver tid er gældende for området. Den administrative sagsbehandler skal kunne håndtere borgernes forskelligheder, såsom spørgerens etniske baggrund, kulturelle orientering, værdisæt og sociale situation, samt have de centrale faglige forudsætninger der skal til for at kunne udføre professionel service. Den administrative sagsbehandler skal kunne udveksle digitale informationer og dokumenter mellem myndigheder og formidle borgerenes/virksomhedens henvendelser på en professionel måde. Arbejdet som administrativ sagsbehandler indebær samarbejde med andre offentlige instanser, og er som en del af den offentlige forvaltning forbundet med tavshedspligt. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: 44349, 44350, 44353, Nøgleord: Skriftlig kommunikation, systematik, sagsbehandling, forvaltningsret, arbejdsplanlægning og IT. Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Sagsbehandling Forvaltningsret i sagsbehandlingen Planlægning Arbejdsplanlægning Kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm. arbejde Korrespondance Skriftlig kommunikation virksomhedens breve IT Skal kunne arbejde selvstændigt Forvaltningsret i sagsbehandlingen Samarbejde med forskellige Samarbejde i grupper afdelinger Digital forvaltning Digital forvaltning Tavshedspligt Håndtering af personoplysninger Overblik over forvaltningerne Organisationens strukturelle opbygning 45984

6 5 Varetagelse af interne og eksterne serviceopgaver i offentlig forvaltning Jobprofil: Administrativ medarbejder & planlægger i offentlig forvaltning Den interne administrative medarbejder udfører intern service i forhold til andre medarbejdere i den offentlige forvaltning og i forhold til ledelsens behov. Medarbejderen sørger f.eks. for indkøb, planlægning, tilrettelægger møder, arbejder med kvalitetssikring og tager hånd om andre administrative opgaver af intern karaktér. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: 44349, 44350, 44353, Nøgleord: Service, overblik, organisationskendskab, kvalitetssikring, indkøb, kommunikation og IT (Det forudsættes at medarbejderen har grundlæggende IT-kundskaber) Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Service internt og eksternt Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Indkøb Administration i indkøb Kvalitetssikre Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm. arbejde og Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Planlægge eget arbejde Arbejdsplanlægning Tilrettelægge møder Møde- og konferencetilrettelæggelse IT Online kommunikation til jobbrug 45564

7 6 Opgaver til IKV for AMU kurser (Bilag1) Telefonsamtaleteknik i et Kundecenter Som Borgerservicemedarbejder, kan du f.eks. få telefoniske henvendelser fra borgere/kunder/klienter. De kompetencer der er brug for i en sådan funktion har du måske lært på en anden måde, og derfor beder vi dig beskrive dette. 1) Giv 2 eller flere eksempler på typiske telefonhenvendelser som du har erfaringer med. 2) Hvordan styrer du en telefonsamtale? 3) Har du erfaringer med at der er forskellige personlighedstyper der henvender sig? 4) Hvordan finder du ud af hvilken slags borger/kunde/klient-type der er tale om? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 5. Case Telefoniske borgerhenvendelser a. En far henvender sig telefonisk med spørgsmål omkring boliganvisning for en ung på 18 år. Den unges udvikling skaber gnidninger i familien og derfor ønsker forældrene at den unge flytte hjemmefra, til en ungdomsbolig nær hjemmet. Da familen har været under stort pres og da det har været en meget svær beslutning, er faderen anspændt og udadreagerende under samtalen. i. Beskriv den anspændte og udadreagerende fader som kundetype. ii. Beskriv din generelle adfærd i situationen og hvordan du vil forholde dig til evt konfliktoptrappende sprog? iii. Hvordan fastholder du borgeren i en respektfuld dialog der sigter mod løsningen af en opgave? Administration i indkøb Det er et krav, at de offentlige indkøb sker til den bedst mulige pris, set ift mængde og kvalitet. 1) Beskriv hvordan du vil styre planlægningen af indkøb? (ledelsen/leverandør/indkøbsrammer) 2) Hvilke midler anvender du ved indkøb? (IT/lager/indkøbsrutiner) Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 16. Case Administration i indkøb a. Du bliver ansat som indkøber og skal sikre, at de kommunale indkøb sker til den bedst mulige pris. Du overtager en situation hvor alle indkøb sker direkte fra de forskellige afdelinger i forvaltningerne, og der er meget svingende mængderabatter på varerne. i. Beskriv hvordan du vil lager- og ordrestyre indkøbsprocesserne. ii. Beskriv hvordan du vil planlægge indkøbene.

8 Håndtering af personoplysninger 1) Beskriv hvilken forskel er der på sikkerhedsproceduren ved brug af henholdsvis Internettet og brev-kommunikation? 2) Hvad er forskellen på almindelige og personfølsomme oplysninger? 3) Hvad er proceduren når en borger/virksomhed foretager en indsigtsbegæring? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 10. Case Håndtering af personoplysninger a. En mand henvender sig til dig, og beder om at få oplyst hans kones nye adresse, da hun har glemt at efterlade den ifm hendes udflytning i forrige weekend. Han virker meget sikker på, at han har ret til indsigt i alle hans kones forhold og oplyser, at seperationen endnu ikke er registreret. Det viser sig, at de begge har hemmelig adresse og har haft det længe. i. Er en mands kones nye adresse en almindelig eller en personfølsom oplysning? ii. Har han ret til aktindsigt i hans kones sag? iii. Har du mulighed for at udlevere en ny Nem-ID til en persons ægtefælle? iv. Hvornår har du pligt til at anmelde hændelser af denne art? v. Er der forskelle i sikkerhedsprocedurererne ved brug af hhv og brev? Møde- og konferencetilrettelæggelse 1) Beskriv dine erfaringer med at tilorettelægge møder- og/eller konferencer?2) Beskriv hvordan du tilrettelægger møder generelt?3) Beskriv hvordan du følger op på møder?beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave.17. Case Møde- og konferencetilrettelæggelsea. Du bliver bedt om at tilrettelægge et møde for ledelsen, hvor der skal drøftes en ny strategi for Teknisk forvaltning.i. Beskriv hvordan du tilrettelægger mødet.ii. Beskriv hvordan du følger op på mødet Skriftlig kommunikation virksomhedens breve 1) Skriv mindst et eksempel på et internt brev, som du selv har formuleret. 2) Skriv mindst et eksempel på et eksternt brev, som du selv har formuleret. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne planlægningsopgave. 13. Case Skriftlig kommunikation a. Hans Hansen som er pensionist, har ansøgt om at få hjælp til en ny tandprotese, da hans gamle overmund knækkede midt over da han bed i flæskesværen Juleaften. Du har nu truffet afgørelse om tildeling af tandprotese til Hans Hansen og skal meddele beslutningen til: Hans Hansen og til det kommunale plejehjem (hvor han bor). i. Skriv brevene til Hans Hansen og til plejehjemmet.

9 Digital forvaltning I en offentlig forvaltning modtages i stigende grad kommunikation i digital form. Der er forskellige i håndteringen af digital- og i analog form. 1) Beskriv hvordan du vil håndtere digital kommunikation f.eks. i form af modtaget fra borgeren (sikkerhedsprocedurer/fortrolighed osv.) 2) Beskriv via eksempler hvordan du udveksler digitale dokumenter og informationer imellem de forskellige forvaltninger. 3) Giv eksempler på standarder og procedurer for digital kommunikation. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 14. Case Digital forvaltning a. Joan Jensens datter har skrevet en til socialforvaltningen og søgt om plejehjemsplads, da Joan Jensen trods hjælp fra hjemmeplejen, ikke længere kan klare sig i eget hjem. Datteren har for at lette sagsbehandlingen blandt andet skrevet sin mors personnummer i brevet, samt beskrivelser af flere af de meget intime situationer hvor hendes mor ikke længere er selvhjulpen. i. Hvad vil du gøre med datterens ? ii. Hvordan vil du videreformidle oplysningerne i brevet og i hvilken form vil du svare datteren? iii. Hvilke regler for digital kommunikation gælder for den beskrevne situation? Konflikthåndtering ved operativ myndighedsøvelse I en borger/kunde/klient-servicefunktion opstår der ind imellem uenigheder og konflikter som det er medarbejderens opgave at håndtere. 1) Hvad gør du hvis en borger/kunde/klient bliver aggressiv og har en truende adfærd? 2) Har du tidligere arbejdet med en strategi for hvordan du skulle optræde i konfliktsituationer? Hvis ja, så beskriv hvordan? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i disse situationer: 9. Case Konflikthåndtering a. En meget vred og truende kontanthjælpsmodtager kommer ind i Borgerservice, og kræver at komme til at tale med borgmesteren med det samme! Han har en paraply i hånden som han vifter omkring sig, og kommer ved et uheld til at vælte en dekoration der står på skranken som går i stykker. Den vrede borger skaber stor utryghed i hele Borgerservice og tilfældigvis har han valgt at stille sig forazn dig. i. Hvad vil du gøre for at få borgeren beroliget? Hvordan vil du nedtrappe situationen? ii. Hvordan sikrer du bedst muligt dig selv og dine kolleger fra at komme til skade? iii. Hvilken handlepligt har du evt under og efter situationen? b. En mand og en kvinde kommer henvender sig i Borgerservice og meddeler, at de vil skilles. Mens du finder de nødvendige papirer frem, begynder paret at skændes om en situation hvor et af parets fælles børn er kommet til skade ifm en irettesættelse. i. Hvad gør du? ii. Hvilken handlepligt har du evt under og efter situationen?

10 Online kommunikation til jobbrug 1) Beskriv, hvad du forstår ved god kommunikation? 2) Har du arbejdet på en arbejdsplads hvor der var retningslinier for god kommunikation? Hvis ja, beskriv retningslinierne. 3) Beskriv hvordan du kommunikerer elektronisk? Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 18. Case Online kommunikation til jobbrug a. Du har gennem et stykke tid udvekslet s med en kollega om forskellige personproblemer i afdelingen. Du beslutter nu, at tage sagen op med din chef og resten af afdelingen. Hvordan vil du bruge systemet for at effektivisere processen? i. Hvilke muligheder er der for at sende mails til flere personer eller grupper på samme tid? ii. Hvilke etiske overvejelser gør du dig før du sender mails til flere personer? Forvaltningsret i sagsbehandlingen Offentlig sagsbehandling er en systematisk arbejdsmetode, som kan læres på forskellige måder. 1) Beskriv hvordan du udfører sagsbehandling/procedure. Giv eksempler på forskellige procedurer i sagsbehandlingen? 2) Beskriv - i overskrifter - Forvaltningslovens bestemmelser? 3) Beskriv - i overskrifter Persondataloven 4) Beskriv - i overskrifter Arkiv- & Registerloven 5) Beskriv hvornår en klagevejledning generelt skal udformes/udleveres? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 11. Case Forvaltningsret i sagsbehandlingen a. En datter af en ældre dame i kommunen henvender sig omkring hendes mors tiltagende demens. Datteren har opdaget, at moderens regninger hober sig op ude i køkkenet og er blevet bekymret over at det slet ikke ligner hendes mor. i. Beskriv hvordan du vil sagsbehandle sagen, ud fra de forvaltningsretlige love. ii. Beskriv følgende begreber ud fra casen: Inhabilitet, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning, tavshedspligt. iii. Hvornår skal en sag videregives?

11 Rådgivning af borgeren Som Borgerservicemedarbejder er det blandt andet din opgave at sørge for, at borgeren/kunden/klienten får svar på sine spørgsmål, uanset hvilken måde der bliver kommunikeret på. De kompetencer der er brug for i borgerservice har du måske lært på en anden måde. Derfor beder vi dig besvare nedenstående spørgsmål, med dine egne ord, for at beskrive dette. 1) Har du erfaring med arbejde indenfor en forvaltning/borgerservice/servicefunktion eller lignende? 2) Beskriv med dine egne ord, hvordan du har arbejdet med rådgivning ift henvendelser til en forvaltning/borgerservice/servicefunktion? 3) Er du vant til at arbejde/rådgive alene? 4) Hvad gør du, hvis du ikke selv kan besvare et spørgsmål? 5) Hvad gør du, hvis du oplever, at en borger/kunde/klient ikke er tilfreds med din rådgivning? Beskriv hvad du vil gøre i disse situationer: 1. Case - Borgerhenvendelse med temaet God og hurtig rådgivning a. En borger henvender sig i Borgerservice omkring anmeldelse af flytning til kommunen. Borgeren er meget snaksagelig og fortæller ivrig omkring flytningen, hendes nye kæreste og hendes forestående rejse til Indien, hvor hun skal hjælpe til på et børnehjem i et halvt år. Der er mange borgere der venter, og flere står og ser utålmodigt på klokken. i. Hvordan vil du gribe situationen an? ii. Hvordan vil du afklare, om der reelt er tale om midlertidigt ophold i kommunen? 2. Case - Borgerhenvendelse med temaet God og hurtig henvisning a. En villaejer henvender sig i Borgerservice og spørger om hvad han skal gøre for at på en byggetilladelse til opførelse af en Carport. Byggetilladelser gives af teknisk forvaltning, men kommunen har udgivet en brochure om byggetilladelser. Villaejeren spørger meget til reglerne og forklarer, at han er stærkt ordblind. i. Hvad vil du gøre? ii. Hvordan vil du sikre, at villaejeren får den nødvendige rådgivning? 3. Case - Borgerhenvendelse med temaet Klage a. En kvinde med nydansk baggrund henvender sig i Borgerservice fordi hun har fået svar på sin ansøgning om daginstitutionsplads. Hun har brevet fra kommunen med, men kan ikke forstå indholdet. Du læser brevet, som er skrevet i en stram kancellistil. Kvinden havde ansøgt om optagelse i den daginstitution der ligge lige ved siden af hendes bolig. Brevet går ud på, at kommunen opfylder pladsgarantien ved at anvise plads i en skovbørnehave forholdsvis langt fra bopælen. Da du forklarer kvinden indholdet af brevet, reagerer hun pludseligt meget kraftigt på et sprog som du ikke forstår. i. Hvad er det bedste at gøre? ii. Hvordan vil du sikre, at den vrede borger forstår sin mulighed for at klage?

12 Målrettet mundtlig kommunikation i det adm arbejde Som Borgerservicemedarbejder, kan du f.eks. få henvendelser fra en borger/kunde/klient der henvender sig, og ikke ved hvilken forvaltning/borgerservice/servicefunktion eller hvilken medarbejder, der kan hjælpe. 1) Hvilke spørgsmål vil du at stille for at finde den rigtige medarbejder? 2) Beskriv hvilken strategi for samtalen du vil anvende for at bidrage til en effektivt med opgave- og problemløsning. Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 4. Case Borgerhenvendelse med temaet Afklaring af hvem der kan hjælpe a. En borger henvender sig og ved ikke hvilken forvaltning og medarbejder der kan hjælpe ham. Borgeren er meget tøvende og usikker, og det bliver derfor op til dag at spørge ind til borgerens behov. i. Hvilke spørgsmål vil du stille? ii. Hvad er det du ser og lytter efter, når du taler med en person der har svært ved at formulere sig? iii. Hvordan strukturerer du samtalen, så den kan bidrage til effektiv opgave- og problemløsning? iv. Hvad gør du konkret, for at undgå at en evt uenighed optrappes til en konflikt? Samarbejde i grupper Som administrativ medarbejder på en offentlig arbejdsplads er det vigtigt at kunne samarbejde både med de forskellige forvaltninger og afdelinger i organisationen, og at kunne danne fungerende arbejdsgrupper til at udføre konkrete opgaver. 1) Er du vant til at arbejde i grupper? 2) Beskriv kort - de sidste 2 gruppesamarbejder du har deltaget i? 3) Hvilke mål var der for gruppesamarbejdet? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 8. Case Samarbejde i grupper a. Kommunen arrangerer hvert år en Medarbejderdag for alle medarbejdere på rådhuset. Dette år er Borgerservice vært for arrangementet. Medarbejderdagen er, udover Julefrokosten, årets højdepunkt og der er store forventninger til arrangementet. i. Foreslå Formål og Mål for Medarbejderdagen. ii. Beskriv hvordan du vil sammensætte den Arbejdsgruppe som skal stå for Medarbejderdagen. Hvilke funktioner, personligheder og kompetencer vil du lægge vægt på? iii. Beskriv fordele og ulemper ved at inddrage medabejdere fra flere forvaltninger. iv. Beskriv hvordan du vil samle gruppen og hvordan du vil arbejde for at skabe en effektiv gruppe.

13 Organisationens strukturelle opbygning Som borgerservicemedarbejder er det vigtigt at kende organisationen, så borgeren/kunder/klienten kan blive guidet til i den rette forvaltning/afdeling/person og få svar på sine henvendelser. I forskellige organisationer er der forskellige måder at navigere på, når man skal videreformidle henvendelser, opgaver eller viden. 1) Beskriv hvilke erfaringer du har med at navigere i organisationer? 2) Beskriv med dine egne ord og illustrationer, hvordan du så sammenhængene i organisationen? 3) Beskriv organisationens ansvars- og kompetenceområder. Er der noget du synes burde eller kunne være organiseret anderledes? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 6. Case Organisationskortlægning a. Din jobfunktion er at modtage borgerhenvendelser i Borgerservice i din egen hjemkommune. Som nyansat i Borgerservice skal du nu sætte dig ind i organisationsstrukturen på et sådant niveau, at du kan visitere borgerhenvendelser til rette forvaltning og person. i. Hvordan vil du skabe dig selv et overblik over den kommunale organisation? ii. Hvad er forskellen på en så kaldt flad organisation og en organisation der er opbygget efter linie-stabs-princippet? b. I forbindelse med din kortlægning af organisationen opdager du, at beslutningskompetencen for netop de opgaver der hører til din jobfunktion er meget uformel. Du bekymrer dig over de muligheder for fejl i god forvaltningsskik dette kan medføre. i. Hvad vil du gøre som ny medarbejder der blive opmærksom på, at der er risiko for systemfejl i sagsbehandlingen? ii. Hvilke spørgsmål og evt forslag vil du stille? Arbejdsplanlægning Arbejdsplanlægning indgår i alle typer af jobfunktionerog en systematisk tilgang til arbejdsplanlægning er afgørende for hvorvidt opgaverne løses effektivt eller ej. 1) Beskriv kort - dine seneste arbejdsopgaver, og hvornår/hvordan du planlagde dem? 2) Hvordan prioriterer du dine arbejdsopgaver? 3) Hvordan systematiserer du opfølgningen på dine arbejdsopgaver? 4) Beskriv hvilke planlægningsværktøjer og metoder du har brugt i din dagligdag? 5) Når du har mere arbejde end du kan nå, må du beslutte, hvad du skal udføre og hvad du vil lade ligge. Hvordan gør du? (Ud fra hvilke kriterier træffer du din beslutning?) 6) Kan det have betydning for andre end dig selv, hvordan du planlægger din arbejdsdag? (beskriv kort og uddyb så meget du kan) 7) Beskriv hvilke konsekvenser utilstrækkelig planlægning og prioritering kan får ift arbejdsmiljøet? Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne planlægningsopgave. 12. Case Arbejdsplanlægning a. Du er ansat som administrativ sagsbehandler i kommunens afdeling for hjælpemidler. Kontoret administrerer blandt andet: Visitation, indkøb, tilpasning af hjælpemidler og prioritering af ressourcer. Det er ikke muligt at straksekspedere sagerne, så der skal opbygges et system for planlægning af dit arbejde og de processer der er nødvendige. i. Hvordan vil du løse denne planlægningsopgave? ii. Beskriv hvordan du vil bruge IT i din planlægning.

14 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Det er et generelt krav, at offentlig forvaltning udføres med effektivitet og kvalitet. 1) Beskriv dine erfaringer med principperne bag kvalitetsstyringen på det administrative arbejdsområde? 2) Nævn almindelige standard kvalitetskrav/standarder som du er bekendt med indenfor det administrative område. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 15. Case Kvalitetsudvikling i den administrative funktion a. Du bliver ansat som indkøber og skal sikre, at de kommunale indkøb sker til den bedst mulige pris. Du overtager en situation hvor alle indkøb sker direkte fra de forskellige afdelinger i forvaltningerne, og der er meget svingende mængderabatter på varerne. i. Hvordan vil du sikre kvaliteten i indkøbene? ii. Hvilke værktøjer og principper vil du benytte for at udvikle kvaliteten? Kundeservice i administrative funktioner 1) Beskriv hvad du forstår ved god service i en borgerservicefunktion? 2) Hvordan har din arbejdsplads formuleret hvad god service er? 3) Hvilken forskel er der på ekstern service overfor borgere/kunder/klienter, og intern service indenfor en organisation? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 7. Case Kundeservice i administrative funktioner a. Du er ansat i kommunens Borgerservice, hvor der skal udarbejdes en serviceprofil til brug for kvalitetsudvikling. Serviceprofilen skal indeholde de arbejdsområder som Borgerservice som udgangspunkt yder service indenfor, samt i hvilken udstrukning. Udfordringen er, at der er begrænsede ressourcer til rådighed. i. Beskriv i kort form dine grundlæggende overvejelse og holdninger omkring hvad god service ift kommunens Borgerservice. ii. Udarbejd et par eksempler på delforslag til serviceprofil for Borgerservice i din egen kommune. iii. Beskriv forskellen på intern service mellem forvaltninger og ekstern service overfor borgerne. iv. Beskriv hvordan god service påvirker udførelsen af arbejdsopgaverne.

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Operativ borgerservice

Operativ borgerservice Operativ borgerservice Nr. 40622 I RELATION TIL FKB 2673 Operationel retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Henning Boddum og John Christensen 2009 Undervisningsministeriet. 26.august 2009. Materialet

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget L 72 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. april 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2004-2200-21 Sagsbeh.: abt Fil-navn: LKS/FT-beh./Spm7.L72.svar Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72),

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017 Embedsmandsrollen ydelsessagsbehandlere Embedsmandsrollen Borgerne er generelt meget mere sure, vrede og pressede, selv om det ikke er jobcentret, der har bestemt reglerne. Det går desværre ud over mig,

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere