IKV materiale til Offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV materiale til Offentlig administration"

Transkript

1 IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bear-bejdning af IKV materiale til Offentlig administration 12. januar 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Judith Thomsen, Niels Brock CBC.

2 1 Indholdsfortegnelse Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 2 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse:... 2 Fase 2 afprøvning og vurdering:... 2 Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse:... 2 Nøgleord: Organisatorisk overblik, rådgivning, vejledning, service, anvende IT, intern kommunikation Sagsbehandling i den offentlige forvaltning... 4 Jobprofil: Administrativ sagsbehandler... 4 Nøgleord: Skriftlig kommunikation, systematik, sagsbehandling, forvaltningsret, arbejdsplanlægning og IT Varetagelse af interne og eksterne serviceopgaver i offentlig forvaltning... 5 Jobprofil: Administrativ medarbejder & planlægger i offentlig forvaltning... 5 Nøgleord: Service, overblik, organisationskendskab, kvalitetssikring, indkøb, kommunikation og IT (Det forudsættes at medarbejderen har grundlæggende IT-kundskaber)... 5

3 2 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse: Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMU-uddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved løsning af de opgaver, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de ud7arbejdede spørgsmål/opgaver i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af opgaver Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMUuddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til.

4 3 Borgerservicemedarbejderen servicerer borgere & virksomheder som henvender sig med råd og vejledning indenfor sit eget område. Medarbejderen skal desuden kunne henvise eller overdrage øvrige henvendelser til rette forvaltning eller myndighed. Borgerservicemedarbejderens skal kunne håndtere borgernes forskelligheder, såsom spørgerens etniske baggrund, kulturelle orientering, værdisæt og sociale situation, samt have de centrale faglige forudsætninger der skal til for at kunne udføre professionel service. Borgerservicemedarbejderen skal kunne arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til offentligretlige regler. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: og Nøgleord: Organisatorisk overblik, rådgivning, vejledning, service, anvende IT, intern kommunikation. Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Rådgivning og vejledning Rådgivning af borgeren Mundtlig kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm arbejde Telefonisk vejledning og Telefonsamtaleteknik i et Kundecenter telefonomstilling Kendskab til organisationen Organisationens strukturelle opbygning Service Kundeservice i administrative funktioner Samarbejde med de forskellige Samarbejde i grupper afdelinger Håndtere borgere forskellige Konflikthåndtering ved operativ væremåder myndighedsøvelse Håndtering af personoplysninger Håndtering af personoplysninger 43764

5 4 Sagsbehandling i den offentlige forvaltning Jobprofil: Administrativ sagsbehandler Den administrative sagsbehandler skal kunne udføre skriftlig sagsbehandling ud fra princippene om god forvaltningsskik og indenfor de offentligeretlige regler dertil enhver tid er gældende for området. Den administrative sagsbehandler skal kunne håndtere borgernes forskelligheder, såsom spørgerens etniske baggrund, kulturelle orientering, værdisæt og sociale situation, samt have de centrale faglige forudsætninger der skal til for at kunne udføre professionel service. Den administrative sagsbehandler skal kunne udveksle digitale informationer og dokumenter mellem myndigheder og formidle borgerenes/virksomhedens henvendelser på en professionel måde. Arbejdet som administrativ sagsbehandler indebær samarbejde med andre offentlige instanser, og er som en del af den offentlige forvaltning forbundet med tavshedspligt. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: 44349, 44350, 44353, Nøgleord: Skriftlig kommunikation, systematik, sagsbehandling, forvaltningsret, arbejdsplanlægning og IT. Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Sagsbehandling Forvaltningsret i sagsbehandlingen Planlægning Arbejdsplanlægning Kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm. arbejde Korrespondance Skriftlig kommunikation virksomhedens breve IT Skal kunne arbejde selvstændigt Forvaltningsret i sagsbehandlingen Samarbejde med forskellige Samarbejde i grupper afdelinger Digital forvaltning Digital forvaltning Tavshedspligt Håndtering af personoplysninger Overblik over forvaltningerne Organisationens strukturelle opbygning 45984

6 5 Varetagelse af interne og eksterne serviceopgaver i offentlig forvaltning Jobprofil: Administrativ medarbejder & planlægger i offentlig forvaltning Den interne administrative medarbejder udfører intern service i forhold til andre medarbejdere i den offentlige forvaltning og i forhold til ledelsens behov. Medarbejderen sørger f.eks. for indkøb, planlægning, tilrettelægger møder, arbejder med kvalitetssikring og tager hånd om andre administrative opgaver af intern karaktér. Jobprofilen forudsætter IT på et grundlæggende niveau svarende til følgende AMU-uddannelser: 44349, 44350, 44353, Nøgleord: Service, overblik, organisationskendskab, kvalitetssikring, indkøb, kommunikation og IT (Det forudsættes at medarbejderen har grundlæggende IT-kundskaber) Arbejdsopgaver faglige og AMU Uddannelser AMU nr personlige kompetencer Service internt og eksternt Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Indkøb Administration i indkøb Kvalitetssikre Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Kommunikation Målrettet mundtlig kommunikation i det adm. arbejde og Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Planlægge eget arbejde Arbejdsplanlægning Tilrettelægge møder Møde- og konferencetilrettelæggelse IT Online kommunikation til jobbrug 45564

7 6 Opgaver til IKV for AMU kurser (Bilag1) Telefonsamtaleteknik i et Kundecenter Som Borgerservicemedarbejder, kan du f.eks. få telefoniske henvendelser fra borgere/kunder/klienter. De kompetencer der er brug for i en sådan funktion har du måske lært på en anden måde, og derfor beder vi dig beskrive dette. 1) Giv 2 eller flere eksempler på typiske telefonhenvendelser som du har erfaringer med. 2) Hvordan styrer du en telefonsamtale? 3) Har du erfaringer med at der er forskellige personlighedstyper der henvender sig? 4) Hvordan finder du ud af hvilken slags borger/kunde/klient-type der er tale om? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 5. Case Telefoniske borgerhenvendelser a. En far henvender sig telefonisk med spørgsmål omkring boliganvisning for en ung på 18 år. Den unges udvikling skaber gnidninger i familien og derfor ønsker forældrene at den unge flytte hjemmefra, til en ungdomsbolig nær hjemmet. Da familen har været under stort pres og da det har været en meget svær beslutning, er faderen anspændt og udadreagerende under samtalen. i. Beskriv den anspændte og udadreagerende fader som kundetype. ii. Beskriv din generelle adfærd i situationen og hvordan du vil forholde dig til evt konfliktoptrappende sprog? iii. Hvordan fastholder du borgeren i en respektfuld dialog der sigter mod løsningen af en opgave? Administration i indkøb Det er et krav, at de offentlige indkøb sker til den bedst mulige pris, set ift mængde og kvalitet. 1) Beskriv hvordan du vil styre planlægningen af indkøb? (ledelsen/leverandør/indkøbsrammer) 2) Hvilke midler anvender du ved indkøb? (IT/lager/indkøbsrutiner) Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 16. Case Administration i indkøb a. Du bliver ansat som indkøber og skal sikre, at de kommunale indkøb sker til den bedst mulige pris. Du overtager en situation hvor alle indkøb sker direkte fra de forskellige afdelinger i forvaltningerne, og der er meget svingende mængderabatter på varerne. i. Beskriv hvordan du vil lager- og ordrestyre indkøbsprocesserne. ii. Beskriv hvordan du vil planlægge indkøbene.

8 Håndtering af personoplysninger 1) Beskriv hvilken forskel er der på sikkerhedsproceduren ved brug af henholdsvis Internettet og brev-kommunikation? 2) Hvad er forskellen på almindelige og personfølsomme oplysninger? 3) Hvad er proceduren når en borger/virksomhed foretager en indsigtsbegæring? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 10. Case Håndtering af personoplysninger a. En mand henvender sig til dig, og beder om at få oplyst hans kones nye adresse, da hun har glemt at efterlade den ifm hendes udflytning i forrige weekend. Han virker meget sikker på, at han har ret til indsigt i alle hans kones forhold og oplyser, at seperationen endnu ikke er registreret. Det viser sig, at de begge har hemmelig adresse og har haft det længe. i. Er en mands kones nye adresse en almindelig eller en personfølsom oplysning? ii. Har han ret til aktindsigt i hans kones sag? iii. Har du mulighed for at udlevere en ny Nem-ID til en persons ægtefælle? iv. Hvornår har du pligt til at anmelde hændelser af denne art? v. Er der forskelle i sikkerhedsprocedurererne ved brug af hhv og brev? Møde- og konferencetilrettelæggelse 1) Beskriv dine erfaringer med at tilorettelægge møder- og/eller konferencer?2) Beskriv hvordan du tilrettelægger møder generelt?3) Beskriv hvordan du følger op på møder?beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave.17. Case Møde- og konferencetilrettelæggelsea. Du bliver bedt om at tilrettelægge et møde for ledelsen, hvor der skal drøftes en ny strategi for Teknisk forvaltning.i. Beskriv hvordan du tilrettelægger mødet.ii. Beskriv hvordan du følger op på mødet Skriftlig kommunikation virksomhedens breve 1) Skriv mindst et eksempel på et internt brev, som du selv har formuleret. 2) Skriv mindst et eksempel på et eksternt brev, som du selv har formuleret. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne planlægningsopgave. 13. Case Skriftlig kommunikation a. Hans Hansen som er pensionist, har ansøgt om at få hjælp til en ny tandprotese, da hans gamle overmund knækkede midt over da han bed i flæskesværen Juleaften. Du har nu truffet afgørelse om tildeling af tandprotese til Hans Hansen og skal meddele beslutningen til: Hans Hansen og til det kommunale plejehjem (hvor han bor). i. Skriv brevene til Hans Hansen og til plejehjemmet.

9 Digital forvaltning I en offentlig forvaltning modtages i stigende grad kommunikation i digital form. Der er forskellige i håndteringen af digital- og i analog form. 1) Beskriv hvordan du vil håndtere digital kommunikation f.eks. i form af modtaget fra borgeren (sikkerhedsprocedurer/fortrolighed osv.) 2) Beskriv via eksempler hvordan du udveksler digitale dokumenter og informationer imellem de forskellige forvaltninger. 3) Giv eksempler på standarder og procedurer for digital kommunikation. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 14. Case Digital forvaltning a. Joan Jensens datter har skrevet en til socialforvaltningen og søgt om plejehjemsplads, da Joan Jensen trods hjælp fra hjemmeplejen, ikke længere kan klare sig i eget hjem. Datteren har for at lette sagsbehandlingen blandt andet skrevet sin mors personnummer i brevet, samt beskrivelser af flere af de meget intime situationer hvor hendes mor ikke længere er selvhjulpen. i. Hvad vil du gøre med datterens ? ii. Hvordan vil du videreformidle oplysningerne i brevet og i hvilken form vil du svare datteren? iii. Hvilke regler for digital kommunikation gælder for den beskrevne situation? Konflikthåndtering ved operativ myndighedsøvelse I en borger/kunde/klient-servicefunktion opstår der ind imellem uenigheder og konflikter som det er medarbejderens opgave at håndtere. 1) Hvad gør du hvis en borger/kunde/klient bliver aggressiv og har en truende adfærd? 2) Har du tidligere arbejdet med en strategi for hvordan du skulle optræde i konfliktsituationer? Hvis ja, så beskriv hvordan? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i disse situationer: 9. Case Konflikthåndtering a. En meget vred og truende kontanthjælpsmodtager kommer ind i Borgerservice, og kræver at komme til at tale med borgmesteren med det samme! Han har en paraply i hånden som han vifter omkring sig, og kommer ved et uheld til at vælte en dekoration der står på skranken som går i stykker. Den vrede borger skaber stor utryghed i hele Borgerservice og tilfældigvis har han valgt at stille sig forazn dig. i. Hvad vil du gøre for at få borgeren beroliget? Hvordan vil du nedtrappe situationen? ii. Hvordan sikrer du bedst muligt dig selv og dine kolleger fra at komme til skade? iii. Hvilken handlepligt har du evt under og efter situationen? b. En mand og en kvinde kommer henvender sig i Borgerservice og meddeler, at de vil skilles. Mens du finder de nødvendige papirer frem, begynder paret at skændes om en situation hvor et af parets fælles børn er kommet til skade ifm en irettesættelse. i. Hvad gør du? ii. Hvilken handlepligt har du evt under og efter situationen?

10 Online kommunikation til jobbrug 1) Beskriv, hvad du forstår ved god kommunikation? 2) Har du arbejdet på en arbejdsplads hvor der var retningslinier for god kommunikation? Hvis ja, beskriv retningslinierne. 3) Beskriv hvordan du kommunikerer elektronisk? Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 18. Case Online kommunikation til jobbrug a. Du har gennem et stykke tid udvekslet s med en kollega om forskellige personproblemer i afdelingen. Du beslutter nu, at tage sagen op med din chef og resten af afdelingen. Hvordan vil du bruge systemet for at effektivisere processen? i. Hvilke muligheder er der for at sende mails til flere personer eller grupper på samme tid? ii. Hvilke etiske overvejelser gør du dig før du sender mails til flere personer? Forvaltningsret i sagsbehandlingen Offentlig sagsbehandling er en systematisk arbejdsmetode, som kan læres på forskellige måder. 1) Beskriv hvordan du udfører sagsbehandling/procedure. Giv eksempler på forskellige procedurer i sagsbehandlingen? 2) Beskriv - i overskrifter - Forvaltningslovens bestemmelser? 3) Beskriv - i overskrifter Persondataloven 4) Beskriv - i overskrifter Arkiv- & Registerloven 5) Beskriv hvornår en klagevejledning generelt skal udformes/udleveres? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 11. Case Forvaltningsret i sagsbehandlingen a. En datter af en ældre dame i kommunen henvender sig omkring hendes mors tiltagende demens. Datteren har opdaget, at moderens regninger hober sig op ude i køkkenet og er blevet bekymret over at det slet ikke ligner hendes mor. i. Beskriv hvordan du vil sagsbehandle sagen, ud fra de forvaltningsretlige love. ii. Beskriv følgende begreber ud fra casen: Inhabilitet, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning, tavshedspligt. iii. Hvornår skal en sag videregives?

11 Rådgivning af borgeren Som Borgerservicemedarbejder er det blandt andet din opgave at sørge for, at borgeren/kunden/klienten får svar på sine spørgsmål, uanset hvilken måde der bliver kommunikeret på. De kompetencer der er brug for i borgerservice har du måske lært på en anden måde. Derfor beder vi dig besvare nedenstående spørgsmål, med dine egne ord, for at beskrive dette. 1) Har du erfaring med arbejde indenfor en forvaltning/borgerservice/servicefunktion eller lignende? 2) Beskriv med dine egne ord, hvordan du har arbejdet med rådgivning ift henvendelser til en forvaltning/borgerservice/servicefunktion? 3) Er du vant til at arbejde/rådgive alene? 4) Hvad gør du, hvis du ikke selv kan besvare et spørgsmål? 5) Hvad gør du, hvis du oplever, at en borger/kunde/klient ikke er tilfreds med din rådgivning? Beskriv hvad du vil gøre i disse situationer: 1. Case - Borgerhenvendelse med temaet God og hurtig rådgivning a. En borger henvender sig i Borgerservice omkring anmeldelse af flytning til kommunen. Borgeren er meget snaksagelig og fortæller ivrig omkring flytningen, hendes nye kæreste og hendes forestående rejse til Indien, hvor hun skal hjælpe til på et børnehjem i et halvt år. Der er mange borgere der venter, og flere står og ser utålmodigt på klokken. i. Hvordan vil du gribe situationen an? ii. Hvordan vil du afklare, om der reelt er tale om midlertidigt ophold i kommunen? 2. Case - Borgerhenvendelse med temaet God og hurtig henvisning a. En villaejer henvender sig i Borgerservice og spørger om hvad han skal gøre for at på en byggetilladelse til opførelse af en Carport. Byggetilladelser gives af teknisk forvaltning, men kommunen har udgivet en brochure om byggetilladelser. Villaejeren spørger meget til reglerne og forklarer, at han er stærkt ordblind. i. Hvad vil du gøre? ii. Hvordan vil du sikre, at villaejeren får den nødvendige rådgivning? 3. Case - Borgerhenvendelse med temaet Klage a. En kvinde med nydansk baggrund henvender sig i Borgerservice fordi hun har fået svar på sin ansøgning om daginstitutionsplads. Hun har brevet fra kommunen med, men kan ikke forstå indholdet. Du læser brevet, som er skrevet i en stram kancellistil. Kvinden havde ansøgt om optagelse i den daginstitution der ligge lige ved siden af hendes bolig. Brevet går ud på, at kommunen opfylder pladsgarantien ved at anvise plads i en skovbørnehave forholdsvis langt fra bopælen. Da du forklarer kvinden indholdet af brevet, reagerer hun pludseligt meget kraftigt på et sprog som du ikke forstår. i. Hvad er det bedste at gøre? ii. Hvordan vil du sikre, at den vrede borger forstår sin mulighed for at klage?

12 Målrettet mundtlig kommunikation i det adm arbejde Som Borgerservicemedarbejder, kan du f.eks. få henvendelser fra en borger/kunde/klient der henvender sig, og ikke ved hvilken forvaltning/borgerservice/servicefunktion eller hvilken medarbejder, der kan hjælpe. 1) Hvilke spørgsmål vil du at stille for at finde den rigtige medarbejder? 2) Beskriv hvilken strategi for samtalen du vil anvende for at bidrage til en effektivt med opgave- og problemløsning. Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 4. Case Borgerhenvendelse med temaet Afklaring af hvem der kan hjælpe a. En borger henvender sig og ved ikke hvilken forvaltning og medarbejder der kan hjælpe ham. Borgeren er meget tøvende og usikker, og det bliver derfor op til dag at spørge ind til borgerens behov. i. Hvilke spørgsmål vil du stille? ii. Hvad er det du ser og lytter efter, når du taler med en person der har svært ved at formulere sig? iii. Hvordan strukturerer du samtalen, så den kan bidrage til effektiv opgave- og problemløsning? iv. Hvad gør du konkret, for at undgå at en evt uenighed optrappes til en konflikt? Samarbejde i grupper Som administrativ medarbejder på en offentlig arbejdsplads er det vigtigt at kunne samarbejde både med de forskellige forvaltninger og afdelinger i organisationen, og at kunne danne fungerende arbejdsgrupper til at udføre konkrete opgaver. 1) Er du vant til at arbejde i grupper? 2) Beskriv kort - de sidste 2 gruppesamarbejder du har deltaget i? 3) Hvilke mål var der for gruppesamarbejdet? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 8. Case Samarbejde i grupper a. Kommunen arrangerer hvert år en Medarbejderdag for alle medarbejdere på rådhuset. Dette år er Borgerservice vært for arrangementet. Medarbejderdagen er, udover Julefrokosten, årets højdepunkt og der er store forventninger til arrangementet. i. Foreslå Formål og Mål for Medarbejderdagen. ii. Beskriv hvordan du vil sammensætte den Arbejdsgruppe som skal stå for Medarbejderdagen. Hvilke funktioner, personligheder og kompetencer vil du lægge vægt på? iii. Beskriv fordele og ulemper ved at inddrage medabejdere fra flere forvaltninger. iv. Beskriv hvordan du vil samle gruppen og hvordan du vil arbejde for at skabe en effektiv gruppe.

13 Organisationens strukturelle opbygning Som borgerservicemedarbejder er det vigtigt at kende organisationen, så borgeren/kunder/klienten kan blive guidet til i den rette forvaltning/afdeling/person og få svar på sine henvendelser. I forskellige organisationer er der forskellige måder at navigere på, når man skal videreformidle henvendelser, opgaver eller viden. 1) Beskriv hvilke erfaringer du har med at navigere i organisationer? 2) Beskriv med dine egne ord og illustrationer, hvordan du så sammenhængene i organisationen? 3) Beskriv organisationens ansvars- og kompetenceområder. Er der noget du synes burde eller kunne være organiseret anderledes? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 6. Case Organisationskortlægning a. Din jobfunktion er at modtage borgerhenvendelser i Borgerservice i din egen hjemkommune. Som nyansat i Borgerservice skal du nu sætte dig ind i organisationsstrukturen på et sådant niveau, at du kan visitere borgerhenvendelser til rette forvaltning og person. i. Hvordan vil du skabe dig selv et overblik over den kommunale organisation? ii. Hvad er forskellen på en så kaldt flad organisation og en organisation der er opbygget efter linie-stabs-princippet? b. I forbindelse med din kortlægning af organisationen opdager du, at beslutningskompetencen for netop de opgaver der hører til din jobfunktion er meget uformel. Du bekymrer dig over de muligheder for fejl i god forvaltningsskik dette kan medføre. i. Hvad vil du gøre som ny medarbejder der blive opmærksom på, at der er risiko for systemfejl i sagsbehandlingen? ii. Hvilke spørgsmål og evt forslag vil du stille? Arbejdsplanlægning Arbejdsplanlægning indgår i alle typer af jobfunktionerog en systematisk tilgang til arbejdsplanlægning er afgørende for hvorvidt opgaverne løses effektivt eller ej. 1) Beskriv kort - dine seneste arbejdsopgaver, og hvornår/hvordan du planlagde dem? 2) Hvordan prioriterer du dine arbejdsopgaver? 3) Hvordan systematiserer du opfølgningen på dine arbejdsopgaver? 4) Beskriv hvilke planlægningsværktøjer og metoder du har brugt i din dagligdag? 5) Når du har mere arbejde end du kan nå, må du beslutte, hvad du skal udføre og hvad du vil lade ligge. Hvordan gør du? (Ud fra hvilke kriterier træffer du din beslutning?) 6) Kan det have betydning for andre end dig selv, hvordan du planlægger din arbejdsdag? (beskriv kort og uddyb så meget du kan) 7) Beskriv hvilke konsekvenser utilstrækkelig planlægning og prioritering kan får ift arbejdsmiljøet? Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne planlægningsopgave. 12. Case Arbejdsplanlægning a. Du er ansat som administrativ sagsbehandler i kommunens afdeling for hjælpemidler. Kontoret administrerer blandt andet: Visitation, indkøb, tilpasning af hjælpemidler og prioritering af ressourcer. Det er ikke muligt at straksekspedere sagerne, så der skal opbygges et system for planlægning af dit arbejde og de processer der er nødvendige. i. Hvordan vil du løse denne planlægningsopgave? ii. Beskriv hvordan du vil bruge IT i din planlægning.

14 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Det er et generelt krav, at offentlig forvaltning udføres med effektivitet og kvalitet. 1) Beskriv dine erfaringer med principperne bag kvalitetsstyringen på det administrative arbejdsområde? 2) Nævn almindelige standard kvalitetskrav/standarder som du er bekendt med indenfor det administrative område. Beskriv med dine egne ord, hvordan du vil udføre denne opgave. 15. Case Kvalitetsudvikling i den administrative funktion a. Du bliver ansat som indkøber og skal sikre, at de kommunale indkøb sker til den bedst mulige pris. Du overtager en situation hvor alle indkøb sker direkte fra de forskellige afdelinger i forvaltningerne, og der er meget svingende mængderabatter på varerne. i. Hvordan vil du sikre kvaliteten i indkøbene? ii. Hvilke værktøjer og principper vil du benytte for at udvikle kvaliteten? Kundeservice i administrative funktioner 1) Beskriv hvad du forstår ved god service i en borgerservicefunktion? 2) Hvordan har din arbejdsplads formuleret hvad god service er? 3) Hvilken forskel er der på ekstern service overfor borgere/kunder/klienter, og intern service indenfor en organisation? Beskriv med dine egne ord, hvad du vil gøre i denne situation: 7. Case Kundeservice i administrative funktioner a. Du er ansat i kommunens Borgerservice, hvor der skal udarbejdes en serviceprofil til brug for kvalitetsudvikling. Serviceprofilen skal indeholde de arbejdsområder som Borgerservice som udgangspunkt yder service indenfor, samt i hvilken udstrukning. Udfordringen er, at der er begrænsede ressourcer til rådighed. i. Beskriv i kort form dine grundlæggende overvejelse og holdninger omkring hvad god service ift kommunens Borgerservice. ii. Udarbejd et par eksempler på delforslag til serviceprofil for Borgerservice i din egen kommune. iii. Beskriv forskellen på intern service mellem forvaltninger og ekstern service overfor borgerne. iv. Beskriv hvordan god service påvirker udførelsen af arbejdsopgaverne.

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere