Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger"

Transkript

1 Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010

2

3 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010

4 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger Udgivet april 2010 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside Design BGRAPHIC, Personalestyrelsen Foto Jeppe Gudmundsen m.fl. Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag stk. ISBN Elektronisk publikation ISBN

5 Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger I 2010 skal der oprettes 200 ekstra praktikpladser i staten. Alle ministerområder har derfor et ansvar for at øge antallet af praktikpladser. Denne pjece skal give dig et overblik over, hvordan I griber processen an, så både I og eleverne får mest muligt ud af praktikforløbene. Flere elever i staten hvorfor? I staten må vi gå forrest for at indfri målsætningen i velfærds- og globaliseringsaftalen om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i På nuværende tidspunkt er der ikke praktikpladser nok til de unge, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er helt afgørende at få en praktikplads for at undgå, at de unge falder fra en erhvervsuddannelse. Der er derfor truffet en politisk aftale om at styrke indsatsen, så flere unge kommer i uddannelse og job, og at vi på længere sigt derved opnår en bedre uddannet arbejdsstyrke. Det er på den baggrund de 200 ekstra praktikpladser skal oprettes i staten i Få overblik og kom godt i gang Pjecen indeholder inspiration og en række praktiske oplysninger om bl.a. idéer til oplæring og arbejdsfunktioner, forskellige erhvervsuddannelser, præmiering og bonus og henvisninger til relevante hjemmesider. ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR 1

6 En erhvervsuddannelseselev er en elev, der har indgået en uddannelsesaftale efter den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser (eud). Inspiration og idéer til oplæring og arbejdsfunktioner Kontoruddannelsen er en bred uddannelse. Oplæringen af kontoreleverne kan derfor også varetages af medarbejdere med en anden uddannelsesbaggrund end en kontoruddannelse. Det kan fx være et team af AC-medarbejdere. I har mulighed for at sammensætte og tilpasse uddannelsen, så den matcher de opgaver og funktioner, som I har på jeres institution. Hent inspiration og idéer på Her finder du praktikplanen i offentlig administration og matricen for kontoruddannelse med specialet i Offentlig Administration under menupunktet download. Mange typer erhvervsuddannelser Der er en lang række andre erhvervsuddannelser, fx serviceassistentuddannelsen, medie-, data- og kommunikationsuddannelserne, ernæringsassistentuddannelsen, gartner-, skov- og naturuddannelserne, togklargøring og ejendomsserviceuddannelsen. Find de teoretiske og praktiske krav i de forskellige uddannelsesbekendtgørelser på eller på Erhvervsuddannelserne har forskellige uddannelsesforløb og længder. Nogle af uddannelserne er inddelt i trin, fx trin 1 og 2. En uddannelse, der gennemføres på trin 1, er også en erhvervsuddannelse. 2 ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR

7 Vigtigt med sammenhæng i uddannelsen I har ansvar for eleven under hele uddannelsesforløbet også når hun eller han er på skole. Det er erhvervsskolen, der koordinerer og indkalder til skoleforløbet Hvis I giver eleven mulighed for at beskæftige sig med arbejdsområder, der ligger i naturlig forlængelse af det teoretiske stof, som eleven netop er blevet undervist i på skolen, bliver sammenhængen mellem teori og praksis klarere for eleven. Det er derfor også god praksis, hvis I lader eleven bruge noget af sin arbejdstid på fx at søge informationer til en opgave, som skolen har stillet. Den afsluttende prøve Eleven vil typisk afslutte sin sidste skoleperiode med en fagprøve/svendeprøve. Inden for det administrative område vælger eleven et fagprøveemne i samråd med skolen og jer. Alle 3 parter (elev, skole og institution) underskriver problemformuleringen. ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR 3

8 Er jeres institution godkendt som praktiksted? Mange institutioner er godkendt som praktiksted inden for et bestemt fagområde. Hvis I overvejer nye fagområder, skal jeres institution godkendes af det relevante faglige udvalg eller af et lokalt udvalg efter bemyndigelse fra det faglige udvalg. Er der tvivl om noget, kan den lokale erhvervsskole hjælpe. Skema til ansøgning om godkendelse af praktiksted for de administrative uddannelser finder du på under menupunktet download. Alle faglige udvalg kan kontaktes via Kvoteordningen fortsætter Der er fastsat en kvote for, hvor mange elever hvert ministerområde skal ansætte. Alle elever tæller med i opgørelsen af kvoten. Find cirkulæret om kvote for eud-elever i staten på Kvoten er for det enkelte ministerområde beregnet på grundlag af antallet af overenskomstansatte med en erhvervsuddannelse i Forhandlingsdatabasens 3. kvartal. Det enkelte ministerium fordeler selv kvoten på de underliggende institutioner. Det er Forhandlingsdatabasens 4. kvartal (november måned), der danner grundlag for opgørelsen af kvoten. Hvis en elev bliver ansat pr. 1. november, vil hun eller han indgå i opgørelsen som et helt årsværk. Uddannelsesaftale I skal sammen med eleven indgå en uddannelsesaftale, der både fungerer som et ansættelsesbrev og som en tilmelding til den relevante erhvervsskole. Der er forskellige typer af uddannelsesaftaler, fx kombinationsaftaler og ny mesterlære. En kombinationsaftale giver mulighed for, at to eller flere institutioner kan dele 4 ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR

9 en elev. I den ny mesterlære er der lagt større vægt på praktisk uddannelse. Eleven begynder på sin uddannelse direkte i institutionen. Spørg skolen om mulighederne. I publikationen Sådan indgår du en uddannelsesaftale er de forskellige typer af uddannelsesaftaler nærmere beskrevet. Hent publikationen på Uddannelsesaftalen er en særlig blanket, som erhvervsskolerne kan hjælpe med at udfylde. Find blanketten på under Uddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår Eleverne skal ansættes og aflønnes efter de til enhver tid gældende relevante fællesoverenskomster og organisationsaftaler. For voksenelever, dvs. elever som er fyldt 25 år ved uddannelsens start, kan der i overenskomsten være fastsat en særlig løn. Elever, der fylder 25 år i løbet af uddannelsesforløbet, overgår ikke til aflønning som voksenelev. Uddannelsesplan Der er krav om, at I skal udarbejde en uddannelsesplan over, hvad eleven skal lære i sin praktikperiode. Find eksempel på en uddannelsesplan på ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR 5

10 Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) Uddannelsesaftalen for eud-elever udløser en AER-præmie på op til kr. Ordningen gælder for arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftaler med eud-elever og elever med sidestillede uddannelser (erhvervsfisker-, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen). Bemærk, at de sidestillede uddannelser ikke indgår i opgørelsen af kvoten. I kan søge om præmie og bonus for op til kr. pr. uddannelsesaftale. Alle institutioner kan få præmie og bonus for uddannelsesaftaler, der er indgået og startet fra og med 5. november Ordningen gælder for aftaler, der bliver indgået til og med 31. december Udbetaling af præmie og bonus Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang, eleven har været i praktik i 30 dage. I kan få kr. for hver måned i prøvetiden, dog max kr. i alt. Vær opmærksom på, at skoleperioder ikke tæller med. Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 2 rater: 1. rate 30 dage efter prøvetidens udløb. 2. rate 90 dage efter udbetalingen af 1. rate. Hver bonus giver kr., det vil sige kr. i alt. Læs mere om, hvordan I søger præmiering og bonus på AER-bonussen kan anvendes som lønsum. 6 ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR

11 FÅ MERE INFORMATION Personalestyrelsen Her finder du cirkulæret om kvote for eud-elever i staten samt de væsentligste vilkår for elever i Personaleadministrativ Vejledning (PAV). Arbejdsgivernes Elevrefusion Her kan du læse mere om de refusionsmuligheder, der eksisterer for elever mv., hente blanketter og foretage selvbetjening i forhold til elevrefusion. Styrelsen for International Uddannelse Her kan du få informationer om udstationering af elever og lærlinge i udlandet, PIU (praktik i udlandet)-ordningen. Elevplan Her kan du finde målene for alle erhvervsuddannelsernes skoledel og også målene for praktikken i de enkelte uddannelser samt eksempel på uddannelsesplan. Praktikpladsen Her kan I som praktikinstitution via brugernavn og adgangskode finde elever og vurdere dem ud fra de profiler, eleverne selv har beskrevet. I kan også annoncere efter elever her. De faglige udvalg og Her kan du finde alle faglige udvalg og i mange tilfælde søge godkendelse som praktikvirksomhed. UddannelsesGuiden Her kan du finde information om de mange erhvervsuddannelser. Der er også en oversigt over de tilhørende faglige udvalg. Undervisningsministeriet Her finder du uddannelsesbekendtgørelser, blanketter til uddannelsesaftaler, vejledninger og inspiration. ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR 7

12 Trænerguiden Her får du tips og hjælp til oplæring af elever i virksomheder. Uddannelsesnævnet Her finder du praktikplanen i Offentlig Administration og matricen for kontoruddannelse med specialet i Offentlig Administration. Metalindustriens Uddannelsesudvalg Her kan du finde information om uddannelserne inden for industriens område. Kontaktpersoner i Personalestyrelsen Fuldmægtig Helle Hoff Telefon Fuldmægtig David Sembach Nielsen Telefon ELEVER I STATEN ET FÆLLES ANSVAR

13

14

15

16 Personalestyrelsen

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere