UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland"

Transkript

1 UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig selv. Thorbjørn, 17 år

2 1 Indhold Forberedelse til projektet... 3 Baggrund og mål for UNG på vej i FAG... 3 Planlægning af forløbet og valg af de unge... 5 Sådan fandt UUNVS frem til de unge... 6 Vejledningsmetoden... 8 Overordnet mål med vejledningsforløbet... 9 Kort beskrivelse af elementerne i vejledningsforløbet fordelt over 12 dage Strukturering af praktikforløbet Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG vejledningen Vejledernes erfaringer med vejledningen Kursus fordeling af roller Fælles morgenmad Fælles spilleregler Ressourceboks Dagbog Lyt Gokart Fokus på selvtillid ikke på uddannelse Individuel vejledning De unges erfaringer med vejledningen Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG praktikken Vejledernes erfaringer med praktikken De unges erfaringer med praktikken... 26

3 2 Virksomhedernes erfaringer med praktikken Marianne Lissau, ejer og daglig leder for Vig Planteskole, Vig Carsten Juul, butikschef i Rema 1000, Holbæk Dorte Frydenlund, kontorassistent i Vipperød Tagdækning, Holbæk Jannik Jensen, salgschef i Audi, Holbæk UNG på vej i FAG Effektmåling Effekt af UNG på vej i FAG med de unges ord Effekt af UNG på vej i FAG uddannelsesstatistik Konklusion Opskrift på UNG på vej i FAG Bilag... 44

4 3 Forberedelse til projektet Baggrund og mål for UNG på vej i FAG gennemførte i maj/juni 2014 et nyt vejledningsforløb for 12 unge i alderen år (og en enkelt på 25 år), som ikke var kommet i gang med eller var droppet ud af en ungdomsuddannelse. Projektet, som bestod af en kombination af gruppevejledning, praktik og individuel vejledning og blev kaldt UNG på vej i FAG, blev støttet af puljen Unge på tværs under Undervisningsministeriet. Centerleder Jørgen Dan Pedersen fortæller her om baggrunden for projektet. Hvad var baggrunden for, at I ønskede at lave projekt UNG på vej i FAG? Vi skal have flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor nødvendigt, at vi prøver kræfter med og får udviklet nye vejledningsmetoder. Det gav satspuljemidlerne fra Undervisningsministeriet os mulighed for. Vi oplever nemlig, at en gruppe unge har et særligt behov for et længere og mere håndholdt vejledningsforløb. Vi kan se, de har brug for mere tid, en anden ramme og et fællesskab at udvikle sig i, som individuel vejledning ikke kan give alene. Da vi har gode erfaringer med gruppebaseret vejledning fra et andet projekt baseret på et norsk koncept Innsyn gir utsyn / Selvfølgelig kan jeg udviklet af Kjetil Ramberg, ville vi gerne prøve det af på denne målgruppe. Vi ønskede derudover at kombinere vejledningsforløbet med praktik. Det blev til projekt UNG på vej i FAG. Hvorfor valgte I, at praktik skulle spille en vigtig rolle på forløbet? Vi ville gerne præsentere de unge for forskellige uddannelser og erhverv, som de måske ikke var opmærksomme på. Så de kunne få øjnene op for alt fra tagdækkerfaget til job på en planteskole og samtidig prøve faget af i praksis. Derudover var et vigtigt element i praktikdelen at give de unge en oplevelse af at tilføre værdi og gøre en forskel. Vi har her at gøre med unge, der ikke har mange succeser med sig. Vi ville gerne give dem den gode oplevelse, det kan være at komme ud på en arbejdsplads og føle, at man er velkommen, og at der bliver sat pris på, at man gør et godt stykke arbejde. Samtidig ville de også opleve, at det ville gå ud over kollegaerne og fællesskabet, hvis de ikke dukkede op eller kom til tiden. Praktikken var også en mulighed for dem til at øve sig i at bruge de nye ressourcer, de havde fået med sig på vejledningsforløbet.

5 4 Hvilke erfaringer tager I med jer fra UNG på vej i FAG? De vejledere, der har arbejdet på dette projekt, siger, at de har fundet en ny og meningsfuld metode til at møde de unge med fremover. Vi har oplevelsen af, at denne type gruppevejledning kombineret med praktik og individuel vejledning fremover vil kunne gavne en sværere gruppe unge, som har brug for alternative vejledningsmetoder. Og at vi på den måde kan samle langt flere op og få dem i gang. Den største læring for os har nok været, at vores vejledning ikke skal stå alene i forhold til denne gruppe. Det er kombinationen af vejledningsaktiviteter og vores kendskab til de unge, der gør forskellen. 10 ud af de 12, der var med på forløbet, er et halvt år efter stadig i gang med et uddannelsesforløb. Det er jo fantastisk.

6 5 Planlægning af forløbet og valg af de unge (UU NVS) ønskede med UNG på vej i FAG at afprøve nye vejledningsmetoder på en gruppe unge, som var langt fra at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Fire vejledere blev tilknyttet projektet. Sammen lagde de rammerne for vejledningsforløbet og praktikforløbet. Derefter stod to af dem for at planlægge og gennemføre selve gruppevejledningen og evaluere denne første del. De to andre udvalgte og tog kontakt til de unge, der blev tilbudt at deltage. Herudover fandt de praktiksteder, stod for det praktiske omkring forløbet og havde individuel vejledning med de unge i forlængelse af gruppevejledningen.

7 6 Sådan fandt UUNVS frem til de unge Følgende kriterier blev sat for de 12 unge, som skulle findes til forløbet: De skulle være mellem 16 og 19 år. De skulle have afsluttet grundskolen. De skulle enten ikke have færdiggjort eller aldrig været kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Ud fra en grovsortering i systemet fandt vejlederne frem til unge, som matchede denne målgruppe. Disse unge fik et brev med posten (se bilag), hvori de blev inviteret til at deltage i et kursus, hvor de kunne blive klogere på sig selv og sine fremtidsmuligheder. Brevet indeholdt en invitation og en folder, der beskrev vejledningsforløbet. I både invitation og folderen blev vejledningsforløbet omtalt som kursus. Dette bevidst ud fra en tanke om, at vejledningsforløb er fagsprog for vejledere, men kursus er en forståelsesramme for de unge, som er lettere at forholde sig til. Dette ordvalg var noget, de unge selv bed positivt mærke i. De følte, det lød meningsfyldt at være på kursus i stedet for at gå til vejledning. Herudover anbefalede vejlederne kurset personligt til unge, som de havde individuelle samtaler med op til forløbet. Kurset blev tilbudt som et særligt tilbud om vejledning på en ny måde, der også indebar praktik. Vejlederne var derudover i kontakt med forskellige samarbejdsparter, og to af de unge fik forløbet præsenteret som en del af deres aktivering på uddannelseshjælp. Det viste sig faktisk at være mere tidskrævende at finde frem til de unge, der ville have mest gavn af forløbet, end vejlederne havde forventet. Men det lykkedes at finde frem til 12 unge, som matchede den målgruppe, man oprindeligt gik efter. Det var en uhomogen gruppe med meget forskellige ressourcer og problemstillinger, og der var stor forskel på, hvad de unge havde med sig i rygsækken både personligt, socialt og fagligt. Fællesnævneren var, at de var uden for uddannelsessystemet, at de alle havde fået tilbudt kurset og at de selv valgte det til. Sådan blev forløbet planlagt UU NVS overvejede at lave halvanden måneds vekselforløb mellem vejledning og praktik. Så der var skiftevis tre dages vejledning og to dages praktik. Meldingen fra potentielle praktiksteder var dog, at det for deres vedkommende ville blive et rodet forløb. Samtidig så vejlederne en fordel i at kunne have et længerevarende ubrudt vejledningsforløb med de unge. Således faldt valget på følgende tidsplan:

8 7 5. til 21. maj Gruppevejledning hver dag fra kl til 14.00/15.00 på EUC Nordvestsjælland i Holbæk Fokus på: Hvad er du god til? Hvor er du på vej hen? Og hvordan skriver du en praktikansøgning? Og med efterfølgende individuelle samtaler. 22. maj til 6. juni Praktik fuldtidsarbejde i en virksomhed 10. og 11. juni Evaluering og afslutning Løbende Individuelle vejledningssamtaler efter behov som minimum en ved forløbets start og slut. Halvårs opfølgning Gruppen mødes efter et halvt år og fortæller, hvor de er nu

9 8 Vejledningsmetoden Definitioner på de forskellige elementer i vejledningsforløbet Det er vigtigt indledningsvist kort at forklare, hvordan vejlederne skelnede mellem vejledningsformerne i UNG på vej i FAG. Den overordnede tilgang var primært anerkendende og løsningsfokuseret og der blev differentieret mellem: Individuel vejledning: Èn til én. Individuelle samtaler mellem en ung og en vejleder. Gruppevejledning: Alle unge på forløbet blev vejledt som et hold hver dag. Gruppevejledningen bestod af mange forskellige elementer som undervisning på holdet, dialog mellem vejledere og unge, en teamworkdag, praktiske øvelser, kognitive øvelser og mindfulness. Individuel vejledning i en gruppe: Vejledning med 2-3 unge, hvor fokus var næste skridt for den enkelte og dermed ikke vejledning med afsæt i hele gruppen

10 9 Overordnet mål med vejledningsforløbet UU NVS ville gerne afprøve nye metoder i gruppevejledningen i forbindelse med UNG på vej i FAG. Der blev derfor lavet en konkret plan, hvor hver dag i de 12 dages gruppevejledning var beskrevet nøje i kursushæftet Selvfølgelig kan jeg, som tager udgangspunktet i et norsk koncept, der hedder Innsyn gir utsyn, udviklet af Kjetil Ramberg. Gennem en blanding af undervisning, gruppesamtaler og praktiske øvelser, skulle de unge blive klogere på, hvilke ressourcer og fremtidsmuligheder, de havde. Det skulle give de unge en større indsigt i sig selv og gøre dem bedre i stand til at sætte sig mål og planlægge, hvordan målene nås. Det skulle i sidste ende ruste dem langt bedre til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

11 10 Kort beskrivelse af elementerne i vejledningsforløbet fordelt over 12 dage Hver dag bestod både af gruppesamtaler og praktiske øvelser. Hver dag afsluttedes med en opsummering: Hvad har jeg lært i dag om mig selv om mine ressourcer? Hvilke positive egenskaber har jeg lært, jeg har?: 1. Lære hinanden at kende De unge skal hver især formulere og skrive under på en kontrakt, der beskriver, hvad de forventer af kurset og af sig selv. Sammen skal de unge formulere spilleregler for kurset om hvordan man taler til hinanden, om tavshedspligt og om respekt og tillid i gruppen. 2. Ressourcer De unge skal sætte ord på deres egne ressourcer. Hvilke positive erfaringer og oplevelser har de med sig i ryksækken? Hvilke faglige kundskaber og personlige egenskaber kan de fremhæve ved sig selv? De unge får en boks, og her skal de putte sedler ned i hver dag med ord, der beskriver noget, de ved, de er gode til, eller som de hen ad vejen får at vide eller

12 11 finder ud af, at de er gode til. 3. Roller og Identitet De unge skal diskutere, hvilke roller de har og blive bevidst om, hvilke roller de kan lide, og hvilke de bare er blevet tildelt. I hvilke situationer kan de bedst lide sig selv? Hvornår er du mest tryg? 4. Tankens kraft De unge skal blive bevidst om, hvordan deres tanker påvirker deres handlinger. Hvad tænker, føler og gør de, når de har det godt. De skal blandt andet også lave en mindfulness-øvelse, hvor de skal forestille sig at være på en drømmerejse. Hvilken følelse giver disse tanker i kroppen? 5. Selvtillid og selvfølelse De unge skal formulere, hvad selvfølelse og selvtillid er for dem. Hvad giver dem selvtillid? De skal blandt andet lave en øvelse, hvor de skal sammenligne sig selv med et dyr for at få sat ord på de egenskaber, de mener, de selv har. Og en øvelse, hvor de skal beskrive, hvordan det får dem til at føle, hvis nogen siger noget negativt eller positivt til dem. 6. Fag og uddannelse De unge skal finde ud af, hvor deres styrker ligger ud fra seks fagtyper. Er de praktiske, teoretiske, kunstneriske, systematiske, igangsættende eller sociale? Hvilke af disse styrker behersker de? Og hvilke behersker de ikke? Hvad er deres drømmefag? Passer det til deres styrker? 7. Valg og ændring De unge skal lære at vælge og prioritere og fravælge og nedprioritere. For at de skal lære at træffe gode valg, skal de blive bevidste om de gode valg, de allerede har truffet. De skal blandt andet tegne et bjerg med deres uddannelses-/jobmål på toppen. Hvor er de nu? Hvilke hindringer er de? Hvad skal der til for, at de når deres mål? 8. Motivation De unge skal lære om, hvad der hæmmer og fremmer deres egen motivation ud fra deres hidtidige erfaringer. De unge skal blandt andet lave en øvelse med fire ark på gulvet, hvor de

13 12 skal formulere, hvad der motiverer dem for at nå fra deres nuværende position og til deres mål. 9. Netværk De unge skal blive bevidste om, hvilken hjælp de kan hente i deres private og professionelle netværk. Hvilke personer er vigtige for dem og hvorfor? De skal også gennem forskellige øvelser vurdere deres egne egenskaber i forhold til relationer med andre mennesker. 10. Mål og CV De unge skal blive endnu skarpere på deres mål, så de både er realistiske, men også vigtige og motiverende for dem. Derefter skal de lave et CV, som kan bruges til at nå deres mål, fordi de er blevet bedre til at sætte ord på deres egenskaber. 11. Ansøgning og præsentation De unge skal skrive en ansøgning til den uddannelse/det praktiksted, de kunne ønske sig. De skal lave øvelser, hvor de skal præsentere sig over for hinanden, som var de til en jobsamtale. De skal blive bevidste om, hvordan de fremstår, og hvordan de kan få vist deres styrker. 12. Opsummering og våbenskjold Kurset rundes af med at tage kontrakten frem? Har de unge overholdt den? Har de fået det ud af det, de ville? Der gøres status på, hvilke ressourcer, de har funder ud af, de har og hvilke værdier og mål, der er blevet tydelige for dem. Derefter skal de beskrive deres næste skridt for at opnå deres mål. Øvelse Formulér jeres mål positivt: Vejlederne fik en snak med de unge om, hvad deres mål var for fremtiden. Både mundtligt og skriftligt skulle de formulere målet positivt og konkret ud fra følgende input:

14 13 Øvelse Formulér jeres mål positivt: Vejlederne fik en snak med de unge om, hvad deres mål var for fremtiden. Både mundtligt og skriftligt skulle de formulere målet positivt og konkret ud fra følgende input: P positivt formuleret O overkommeligt S specifikt I involverende T tidsbestemt I indefra kommende V vigtigt T troværdigt

15 14 Strukturering af praktikforløbet To en halv uges praktik var en meget vigtig del af projekt UNG på vej i FAG. Formålet med praktikken var at give de unge en oplevelse på en arbejdsplads, som kunne understrege det, de havde fået kendskab til om deres ressourcer og mål på selve vejledningsforløbet. Det skulle være en succesoplevelse, hvor de kunne se, at de kan bruge deres forskellige styrker til noget. Samtidig skulle praktikforløbet åbne de unges øjne for at koble deres ressourcer og mål med forskellige uddannelses- og jobmuligheder, som de måske ikke tidligere havde været bevidste om. Sådan blev praktikforløbet struktureret Vejlederne drøftede meget frem og tilbage, om de unge selv skulle søge praktikplads, eller om vejlederne skulle finde praktikpladserne til dem. Der var argumenter for både at lade de unge selv gøre det, og for at præsentere dem for en færdig løsning, der skulle tages stilling til. Vejlederne ønskede også at vise de unge alternativer til de uddannelser, som de ofte har kendskab til i forvejen.

16 15 Da det ville være mere tidskrævende og fylde en større del af vejledningsforløbet hvis de unge selv skulle finde praktikpladser, endte praktikforløbet med at blive struktureret således: 1. Vejlederne fandt praktiksteder, der var interesserede i at tage praktikanter for to en halv uge. De ringede både til forskellige virksomheder, der tidligere havde haft praktikanter samt til helt nye virksomheder. Langt de fleste var positive, og faktisk fandt vejlederne flere praktikpladser, end der var behov for. Også blandt knap så kendte fag som plastmager, industritekniker og teknisk designer. 2. De unge skulle skrive ansøgninger rettet mod et fag. Her kunne de frit vælge blandt de fag, der var repræsenteret i form af konkrete praktiksteder. De unge valgte alligevel de kendte fag, og derfor kom flere af praktikstederne ikke i spil. 3. Derefter blev de unge tildelt en praktikplads af Vejlederne. Vejlederne forsøgte at få praktikplads og fag til at passe nogenlunde sammen i forhold til de unge. De unge blev opfordret til at tage ud på praktikvirksomheden et par dage i forvejen og hilse på og aftale de praktiske detaljer om praktikforløbet såsom arbejdstider, opgaver osv. 4. Derefter var det de unges eget ansvar at møde op til tiden på deres praktiksteder og udføre de arbejdsopgaver, de blev sat til. Et par af de unge, som havde behov for ekstra støtte, fik dog hjælp med SMS er og opkald fra vejlederne, der mindede dem om, at de skulle på job. 5. Vejlederne fulgte undervejs i praktikforløbet op ved at besøge praktikstederne og de unge. 6. Efter praktikforløbet ringede vejlederne alle praktiksteder op igen for at høre om deres erfaringer og hvad der eventuelt kunne være gjort bedre fra både UU, den unges og virksomhedens side. 7. De unge evaluerede også praktikforløbet ved projektets afslutning.

17 16 Øvelse Mindfulness: En af mindfulnessøvelserne på forløbet lød således: Sæt jer til rette på stolen med lukkede øjne. Mærk efter indeni. Forestil jer, at I har opnået jeres mål. Hvilken følelse får du indeni? Hvordan ser det ud? Hvordan ser andre dig, efter at du har opnået dit mål? Dette fik de unge til at visualisere deres mål der kom meget konkrete billeder frem hos hver enkelt. Nogle eksempler: Jeg ser mig selv køre i en firmabil, hvor der står mit og virksomhedens navn på siden med store bogstaver Jeg ser mig selv stå med studenterhuen på Og alle klapper Jeg føler mig glad og stolt.og har nu mit eget dyreinternat Jeg har en rigtig god fornemmelse i maven..

18 17 Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG vejledningen Vejledernes erfaringer med vejledningen Vejlederne i UU NVS oplevede, at vejledningsprojektet forløb over al forventning. Gruppevejledningsformen, hvor to vejledere vekslede mellem at holde oplæg, inddrage de unge i gruppesamtaler, og hver dag køre mange praktiske øvelser med de unge som gruppe både indendørs og udendørs fungerede optimalt. Fokus var hele tiden at få de unge til at besvare spørgsmålene: 1. Hvad er jeg god til? (Ressourcer) 2. Hvad vil jeg? (Mål) 3. Og hvordan kommer jeg derhen? (Midler/aktion) Her er vejledernes opskrift på, hvad der særligt gjorde forskellen i gruppevejledningen i vejledningsforløbet og skabte en tryg stemning, hvor alle unge deltog og rykkede sig utrolig meget i løbet af to en halv uge.

19 18 Kursus fordeling af roller UNG på vej i FAG blev præsenteret for de unge som et kursus både i den skriftlige invitation, de fik, og når forløbet blev omtalt mundtligt for dem. Og de vejledere, som stod for gruppevejledningen blev af de unge omtalt som undervisere/lærere. Mens vejlederne, som stod for individuel vejledning og praktik blev omtalt som vejledere af de unge. For de unge betød det meget, at de kunne sige, de var på kursus. Det gjorde hverdagen meningsfuld. Og de gav udtryk for, at de godt kunne lide, at rollerne var fordelte mellem undervisere og vejledere selvom vejlederne ikke havde forestillet sig denne skarpe rollefordeling. Forløbet blev planlagt som gruppevejledning efterfulgt af praktik, men vejlederne opdagede undervejs et behov for at følge både gruppevejledningen og praktikken op med individuel vejledning eller individuel vejledning i mindre grupper. Hermed oplevede de unge, at de individuelle vejledere var dem, der havde fokus på uddannelse og skubbede dem lidt til at tage et konkret næste skridt. Mens gruppevejlederne var dem, der gav dem input og styrke til at tage skridtet.

20 19 Fælles morgenmad De unge skulle møde hver morgen klokken ni, og så begyndte dagen med fælles morgenmad. De første par dage var de unge generte og turde nærmest ikke tage en kop kaffe eller et rundstykke. Men hurtigt begyndte de at snakke sammen, og morgenmaden blev en vigtig start for dem, hvor de hyggede sig, pjattede og nød at spise sammen. En god stemning blev lagt for resten af dagen. Fælles spilleregler De unge var selv med til at formulere spillereglerne for forløbet på den første dag. Dette skete for at skabe et trygt miljø, hvor alle turde tale. De unge formulerede således selv blandt andet: Alle skal møde til tiden. Alle skal tale pænt til hinanden. Respekt for hinanden er vigtig. Vi har tavshedspligt. Det, vi fortæller her, kommer ikke videre. Vi skal kunne grine med hinanden (med ikke af hinanden). Ud fra disse spilleregler skrev de unge under på en kontrakt, hvor de også selv formulerede, hvad de forventede at få ud af forløbet. De unge tog det meget alvorligt og fulgte spillereglerne. Hvis de var syge eller forsinkede ringede eller sendte de SMS er til både vejlederne og de unge. Ressourceboks De unge blev præsenteret for en ressourceboks, hvor de under hele forløbet skulle putte gule sedler ned i, hver gang de havde fundet ud af noget, de var gode til. Både noget, de slev var kommet frem til, eller noget, de havde fået at vide. De unge gik meget op i det og det gjorde deres ressourcer og styrker synlige for dem. Dagbog Hver dag under forløbet skulle de unge skrive i en dagbog. Her skulle de notere, hvad det vigtigste de havde lært i løbet af dagen, var. Denne daglige evaluering foregik også mundtligt hver dag, inden de gik hjem. Dette viste sig at være et meget nyttigt værktøj til at få de unge til at reflektere over den viden, de havde opsamlet i løbet af dagen.

21 20 Lyt Mange af de unge på holdet havde mange negative erfaringer med i bagagen. Disse erfaringer har været medvirkende til, at de er havnet i en situation, hvor de ikke har fået begyndt eller færdiggjort en ungdomsuddannelse. Det drejede sig om alt fra mobning og psykiske lidelser til problemer med forældrene, eller til at de havde måttet droppe en uddannelse, fordi de ikke kunne finde praktikplads. Vejlederne beskriver, hvordan deres rolle hele tiden var at lytte og prøve at få vendt de negative erfaringer til noget positivt. Efter at have hørt de unges historier få dem til at se fremad og stille spørgsmålene. Hvordan kan du bruge dette til noget? Hvad siger det om dig? Hvordan kommer du videre? Dette fungerede rigtig godt. Og de unge var meget ærlige og åbne over for hinanden. Og villige til at vende ryggen til det negative og se fremad. Gokart Cirka en uge inde i forløbet tog vejlederne de unge med ud på en gokart-bane, og så skulle der køres ræs. Dette var en øvelse for at skabe sammenhold og for at de unge kunne få øjnene op for nye sider og styrker af sig selv. Dette lykkedes til fulde. De unge gik op i ræset med liv og sjæl, konkurrerede og pjattede med hinanden - og det gav dem et boost, at de kunne vise sig selv frem på en ny måde. Selv stillepigerne gav den gas bag rattet. Fokus på selvtillid ikke på uddannelse Fokus var som sagt på at få de unge til at formulere deres ressourcer, mål og vejen dertil og så var meningen, at de selv skulle koble deres ressourcer og mål med konkrete uddannelser. Derved brugte de konkret de ting, de lærte om sig selv i undervisningen, til at foretage et valg om uddannelse og komme videre. Individuel vejledning Som nævnt var den individuelle vejledning ikke tænkt ind som en del af forløbet, men opstod ud af et praktisk behov. En del af de unge mødte nemlig ind før ni, fordi det passede bedre med bus og tog. Det var vigtigt for vejlederne, at de unge ikke skulle møde op til en lukket dør, og de blev derfor tilbudt en kop morgenkaffe og en sludder i UU NVS vejlederhus kun få skridt fra EUC Nordvestsjælland, hvor gruppevejledningen foregik i et klasselokale. Dette blev hurtigt til en rutine og blev starten på den individuelle vejledning og vejledning i mindre grupper, som de unge løbende benyttede sig af. De unge foretog selv koblingen mellem gruppevejledningen og så det at gøre noget konkret for at nå det mål, de havde fundet ud af, at de havde.

22 21 I den individuelle vejledning fik de unge information om uddannelser og hjælp til, hvordan de kunne søge ind. De blev også udfordret på deres valg og opfordret til at tænke i nye baner. Hvis drømmen er dyrepasser, og det er umuligt at få en praktikplads, er det nødvendigt at have en plan B, som man også vil kunne trives med. Det begyndte de unge at forstå undervejs i forløbet. I den individuelle vejledning blev det meget tydeligt, hvor meget de unge flyttede sig undervejs. Fra selvtillidsproblemer og usikkerhed til gåpåmod og mere selvtillid. Fra at være helt fastlåste på et bestemt mål (selv om målet måske var urealistisk på grund af manglende faglighed eller manglende mulighed for praktikplads) åbnede de op for nye fremtidsmuligheder. Ikke mindst fordi de fleste fandt ud af, at de kunne meget mere, end de troede og at de kunne bruge deres evner på andre måder, end de havde forestillet sig. Både efter vejledningsforløbet og efter praktikken fik de unge også individuelle vejledningssamtaler. Målet var at alle unge skulle tage et konkret skridt mod en ungdomsuddannelse. Målet blev nået for 10 ud af 12 unge på holdet.

23 22 De unges erfaringer med vejledningen UU NVS lavede kvalitative interviews med fire af de unge undervejs i UNG på vej i FAG-projektet for at få en fornemmelse af, hvordan vejledningen fungerede. Her følger uddrag af interviews: Ulla, 18 år Baggrund: Jeg har været på grundforløbet som dyrepasser, men jeg fik ikke en elevplads og vidste derfor ikke, hvad jeg ville. Hvordan fungerer vejledningen? Man føler sig tryg på forløbet. Vi har lavet spilleregler om blandt andet tavshedspligt. Det fik mig til at åbne op. Og det er bedre at snakke om det end at lukke det hele nede. Jeg fandt ud af, at andre synes, jeg er rar, hyggelig og klog. Man bliver mere bevidst om, hvad man kan.

24 23 Thorbjørn, 17 år Baggrund: Jeg har gået på STX, men droppede ud efter et halvt år. Det skete efter at jeg havde nogle hjerteproblemer og var meget syg og væk fra skolen. Viljen var der heller ikke mere. Jeg ville på forløbet gerne lære at forstå mig selv lidt bedre. Hvordan fungerer vejledningen? Det har været virkelig godt. Vejlederne har støttet os, som ingen andre gør. De er gode til at få fokus på, hvad vi er gode til. Det finder man ikke ud af, når man ligger derhjemme. Vi har også fået venner her, og vi vil gerne ses bagefter. Jeg havde mange fordomme om, at det ville blive langtrukkent at være her, men jeg kunne ikke have taget mere fejl. Man føler sig tryg, og det har hjulpet mig rigtig meget. Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig selv. Burhan, 19 år Baggrund: Jeg har gået i 10. klasse og på produktionsskole, men havde gået hjemme i tre måneder, inden jeg begyndte på kurset. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Hvordan fungerer vejledningen? Det har været rigtig fedt. Jeg har aldrig haft sådan nogle lærere før. De forklarer igen og igen og er pissesøde. Jeg har lært at jeg kan stå op om morgenen. Før havde jeg aldrig lyst til at tage i skole og meldte mig syg, selv om jeg ikke var syg. Nu føler jeg mig glad, når klokken ringer og jeg står op. Det ku jeg ikke selv have klaret. Mikkel, 25 år Baggrund: Jeg har været i gang med mange uddannelser. Først tog jeg grundforløb som kok. Så kom jeg på produktionsskole i halvandet år. Så HF et halvt år. Så startede jeg som smed. Så tog jeg enkeltfags-hf på VUC, mens jeg arbejdede som pædagogmedhjælper med mentalt handicappede børn. Jeg har gjort en HG færdig, men mangler en elevplads inden for detailhandel og har derfor gået ledig, så jeg håbede, kurset ville udvikle mig personligt. Hvordan fungerer vejledningen? Det har virkelig været godt. Jeg har fundet mange flere positive sider ved mig selv i stedet for hele tiden at tænke i negative baner. Første dag var vi ikke åbne. Lærerne prikkede til os. Nogle åbnede op, og så kom lavinen, og så åbnede alle op. Det rystede os virkeligt sammen med at tage ud og køre gokart. Hele forløbet har skubbet til mig, så jeg pludselig føler, jeg kan meget mere.

25 24 Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG praktikken At gøre praktik til en del af UNG på vej i FAG viste sig som sagt at at have særdeles stor betydning. En oplevelse i den virkelige verden understøttede for langt de flestes vedkommende alt det, de havde lært i undervisningen og fået med sig fra den individuelle vejledning. Her følger en evaluering af praktikforløbet fra vejlederne, de unge og virksomhederne.

26 25 Vejledernes erfaringer med praktikken Vejlederne er enige om, at praktikdelen af UNG på vej i FAG fungerede rigtig godt: Det var forholdsvis nemt at finde virksomheder, der ville have en ung i praktik i to en halv uge. Vejledernes indgangsvinkel, når de henvendte sig til virksomhederne, lod til at have stor betydning. De forklarede virksomhederne, at der her var tale om et særligt forløb, der koblede gruppevejledning med praktik. Og at der var tale om en gruppe unge, der kunne have nogle særlige behov for at udvikles sig. Virksomhederne udtrykte ønske om at være med til at tage et socialt ansvar. Det var lidt svært at matche de unges ønsker med en praktikplads. I forhold til to af de unge lykkedes det ikke at matche dem med et praktikophold. De havde en lang række sociale og psykiske problemer, der gjorde, at det på det givne tidspunkt ikke ville give mening at sende dem ud i praktik. En enkelt af de unge måtte afbryde praktikopholdet på grund af uoverensstemmelser mellem ham og arbejdsgiveren. En anden af de unge fandt efter få dage i et praktikophold ud af, at det slet ikke var ham at stå i butik, men havde nu mod på selv at tage kontakt til en håndværksvirksomhed og skiftede herefter praktikplads. Det fungerede godt både at besøge og ringe til praktikstederne under praktikken og efter praktikken. På den måde blev der fulgt op på både de unges og virksomhedernes erfaringer med praktikken. Der var en klar oplevelse af, at de unge kunne benytte den selvtillid og de nye styrker, de havde fundet frem i undervisningen ude på praktikstedet. Derefter blev der bundet en sløjfe på det hele i den individuelle vejledning, som gjorde, at de flyttede sig og fik foretaget et uddannelsesvalg og kom i gang med noget konkret. En overvejelse til praktikken i et lignende forløb vil være at lade de unge søge praktikpladsen selv. Dette er der en selvstændig læring i. Og hvis de unge selv søger netop den praktikplads, de gerne selv vil, vil motivationen måske være endnu større. Ligeledes giver virksomhederne udtryk for, at de helst vil have unge, som VIL deres fag og deres virksomhed fra begyndelsen.

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere