UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland"

Transkript

1 UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig selv. Thorbjørn, 17 år

2 1 Indhold Forberedelse til projektet... 3 Baggrund og mål for UNG på vej i FAG... 3 Planlægning af forløbet og valg af de unge... 5 Sådan fandt UUNVS frem til de unge... 6 Vejledningsmetoden... 8 Overordnet mål med vejledningsforløbet... 9 Kort beskrivelse af elementerne i vejledningsforløbet fordelt over 12 dage Strukturering af praktikforløbet Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG vejledningen Vejledernes erfaringer med vejledningen Kursus fordeling af roller Fælles morgenmad Fælles spilleregler Ressourceboks Dagbog Lyt Gokart Fokus på selvtillid ikke på uddannelse Individuel vejledning De unges erfaringer med vejledningen Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG praktikken Vejledernes erfaringer med praktikken De unges erfaringer med praktikken... 26

3 2 Virksomhedernes erfaringer med praktikken Marianne Lissau, ejer og daglig leder for Vig Planteskole, Vig Carsten Juul, butikschef i Rema 1000, Holbæk Dorte Frydenlund, kontorassistent i Vipperød Tagdækning, Holbæk Jannik Jensen, salgschef i Audi, Holbæk UNG på vej i FAG Effektmåling Effekt af UNG på vej i FAG med de unges ord Effekt af UNG på vej i FAG uddannelsesstatistik Konklusion Opskrift på UNG på vej i FAG Bilag... 44

4 3 Forberedelse til projektet Baggrund og mål for UNG på vej i FAG gennemførte i maj/juni 2014 et nyt vejledningsforløb for 12 unge i alderen år (og en enkelt på 25 år), som ikke var kommet i gang med eller var droppet ud af en ungdomsuddannelse. Projektet, som bestod af en kombination af gruppevejledning, praktik og individuel vejledning og blev kaldt UNG på vej i FAG, blev støttet af puljen Unge på tværs under Undervisningsministeriet. Centerleder Jørgen Dan Pedersen fortæller her om baggrunden for projektet. Hvad var baggrunden for, at I ønskede at lave projekt UNG på vej i FAG? Vi skal have flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor nødvendigt, at vi prøver kræfter med og får udviklet nye vejledningsmetoder. Det gav satspuljemidlerne fra Undervisningsministeriet os mulighed for. Vi oplever nemlig, at en gruppe unge har et særligt behov for et længere og mere håndholdt vejledningsforløb. Vi kan se, de har brug for mere tid, en anden ramme og et fællesskab at udvikle sig i, som individuel vejledning ikke kan give alene. Da vi har gode erfaringer med gruppebaseret vejledning fra et andet projekt baseret på et norsk koncept Innsyn gir utsyn / Selvfølgelig kan jeg udviklet af Kjetil Ramberg, ville vi gerne prøve det af på denne målgruppe. Vi ønskede derudover at kombinere vejledningsforløbet med praktik. Det blev til projekt UNG på vej i FAG. Hvorfor valgte I, at praktik skulle spille en vigtig rolle på forløbet? Vi ville gerne præsentere de unge for forskellige uddannelser og erhverv, som de måske ikke var opmærksomme på. Så de kunne få øjnene op for alt fra tagdækkerfaget til job på en planteskole og samtidig prøve faget af i praksis. Derudover var et vigtigt element i praktikdelen at give de unge en oplevelse af at tilføre værdi og gøre en forskel. Vi har her at gøre med unge, der ikke har mange succeser med sig. Vi ville gerne give dem den gode oplevelse, det kan være at komme ud på en arbejdsplads og føle, at man er velkommen, og at der bliver sat pris på, at man gør et godt stykke arbejde. Samtidig ville de også opleve, at det ville gå ud over kollegaerne og fællesskabet, hvis de ikke dukkede op eller kom til tiden. Praktikken var også en mulighed for dem til at øve sig i at bruge de nye ressourcer, de havde fået med sig på vejledningsforløbet.

5 4 Hvilke erfaringer tager I med jer fra UNG på vej i FAG? De vejledere, der har arbejdet på dette projekt, siger, at de har fundet en ny og meningsfuld metode til at møde de unge med fremover. Vi har oplevelsen af, at denne type gruppevejledning kombineret med praktik og individuel vejledning fremover vil kunne gavne en sværere gruppe unge, som har brug for alternative vejledningsmetoder. Og at vi på den måde kan samle langt flere op og få dem i gang. Den største læring for os har nok været, at vores vejledning ikke skal stå alene i forhold til denne gruppe. Det er kombinationen af vejledningsaktiviteter og vores kendskab til de unge, der gør forskellen. 10 ud af de 12, der var med på forløbet, er et halvt år efter stadig i gang med et uddannelsesforløb. Det er jo fantastisk.

6 5 Planlægning af forløbet og valg af de unge (UU NVS) ønskede med UNG på vej i FAG at afprøve nye vejledningsmetoder på en gruppe unge, som var langt fra at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Fire vejledere blev tilknyttet projektet. Sammen lagde de rammerne for vejledningsforløbet og praktikforløbet. Derefter stod to af dem for at planlægge og gennemføre selve gruppevejledningen og evaluere denne første del. De to andre udvalgte og tog kontakt til de unge, der blev tilbudt at deltage. Herudover fandt de praktiksteder, stod for det praktiske omkring forløbet og havde individuel vejledning med de unge i forlængelse af gruppevejledningen.

7 6 Sådan fandt UUNVS frem til de unge Følgende kriterier blev sat for de 12 unge, som skulle findes til forløbet: De skulle være mellem 16 og 19 år. De skulle have afsluttet grundskolen. De skulle enten ikke have færdiggjort eller aldrig været kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Ud fra en grovsortering i systemet fandt vejlederne frem til unge, som matchede denne målgruppe. Disse unge fik et brev med posten (se bilag), hvori de blev inviteret til at deltage i et kursus, hvor de kunne blive klogere på sig selv og sine fremtidsmuligheder. Brevet indeholdt en invitation og en folder, der beskrev vejledningsforløbet. I både invitation og folderen blev vejledningsforløbet omtalt som kursus. Dette bevidst ud fra en tanke om, at vejledningsforløb er fagsprog for vejledere, men kursus er en forståelsesramme for de unge, som er lettere at forholde sig til. Dette ordvalg var noget, de unge selv bed positivt mærke i. De følte, det lød meningsfyldt at være på kursus i stedet for at gå til vejledning. Herudover anbefalede vejlederne kurset personligt til unge, som de havde individuelle samtaler med op til forløbet. Kurset blev tilbudt som et særligt tilbud om vejledning på en ny måde, der også indebar praktik. Vejlederne var derudover i kontakt med forskellige samarbejdsparter, og to af de unge fik forløbet præsenteret som en del af deres aktivering på uddannelseshjælp. Det viste sig faktisk at være mere tidskrævende at finde frem til de unge, der ville have mest gavn af forløbet, end vejlederne havde forventet. Men det lykkedes at finde frem til 12 unge, som matchede den målgruppe, man oprindeligt gik efter. Det var en uhomogen gruppe med meget forskellige ressourcer og problemstillinger, og der var stor forskel på, hvad de unge havde med sig i rygsækken både personligt, socialt og fagligt. Fællesnævneren var, at de var uden for uddannelsessystemet, at de alle havde fået tilbudt kurset og at de selv valgte det til. Sådan blev forløbet planlagt UU NVS overvejede at lave halvanden måneds vekselforløb mellem vejledning og praktik. Så der var skiftevis tre dages vejledning og to dages praktik. Meldingen fra potentielle praktiksteder var dog, at det for deres vedkommende ville blive et rodet forløb. Samtidig så vejlederne en fordel i at kunne have et længerevarende ubrudt vejledningsforløb med de unge. Således faldt valget på følgende tidsplan:

8 7 5. til 21. maj Gruppevejledning hver dag fra kl til 14.00/15.00 på EUC Nordvestsjælland i Holbæk Fokus på: Hvad er du god til? Hvor er du på vej hen? Og hvordan skriver du en praktikansøgning? Og med efterfølgende individuelle samtaler. 22. maj til 6. juni Praktik fuldtidsarbejde i en virksomhed 10. og 11. juni Evaluering og afslutning Løbende Individuelle vejledningssamtaler efter behov som minimum en ved forløbets start og slut. Halvårs opfølgning Gruppen mødes efter et halvt år og fortæller, hvor de er nu

9 8 Vejledningsmetoden Definitioner på de forskellige elementer i vejledningsforløbet Det er vigtigt indledningsvist kort at forklare, hvordan vejlederne skelnede mellem vejledningsformerne i UNG på vej i FAG. Den overordnede tilgang var primært anerkendende og løsningsfokuseret og der blev differentieret mellem: Individuel vejledning: Èn til én. Individuelle samtaler mellem en ung og en vejleder. Gruppevejledning: Alle unge på forløbet blev vejledt som et hold hver dag. Gruppevejledningen bestod af mange forskellige elementer som undervisning på holdet, dialog mellem vejledere og unge, en teamworkdag, praktiske øvelser, kognitive øvelser og mindfulness. Individuel vejledning i en gruppe: Vejledning med 2-3 unge, hvor fokus var næste skridt for den enkelte og dermed ikke vejledning med afsæt i hele gruppen

10 9 Overordnet mål med vejledningsforløbet UU NVS ville gerne afprøve nye metoder i gruppevejledningen i forbindelse med UNG på vej i FAG. Der blev derfor lavet en konkret plan, hvor hver dag i de 12 dages gruppevejledning var beskrevet nøje i kursushæftet Selvfølgelig kan jeg, som tager udgangspunktet i et norsk koncept, der hedder Innsyn gir utsyn, udviklet af Kjetil Ramberg. Gennem en blanding af undervisning, gruppesamtaler og praktiske øvelser, skulle de unge blive klogere på, hvilke ressourcer og fremtidsmuligheder, de havde. Det skulle give de unge en større indsigt i sig selv og gøre dem bedre i stand til at sætte sig mål og planlægge, hvordan målene nås. Det skulle i sidste ende ruste dem langt bedre til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

11 10 Kort beskrivelse af elementerne i vejledningsforløbet fordelt over 12 dage Hver dag bestod både af gruppesamtaler og praktiske øvelser. Hver dag afsluttedes med en opsummering: Hvad har jeg lært i dag om mig selv om mine ressourcer? Hvilke positive egenskaber har jeg lært, jeg har?: 1. Lære hinanden at kende De unge skal hver især formulere og skrive under på en kontrakt, der beskriver, hvad de forventer af kurset og af sig selv. Sammen skal de unge formulere spilleregler for kurset om hvordan man taler til hinanden, om tavshedspligt og om respekt og tillid i gruppen. 2. Ressourcer De unge skal sætte ord på deres egne ressourcer. Hvilke positive erfaringer og oplevelser har de med sig i ryksækken? Hvilke faglige kundskaber og personlige egenskaber kan de fremhæve ved sig selv? De unge får en boks, og her skal de putte sedler ned i hver dag med ord, der beskriver noget, de ved, de er gode til, eller som de hen ad vejen får at vide eller

12 11 finder ud af, at de er gode til. 3. Roller og Identitet De unge skal diskutere, hvilke roller de har og blive bevidst om, hvilke roller de kan lide, og hvilke de bare er blevet tildelt. I hvilke situationer kan de bedst lide sig selv? Hvornår er du mest tryg? 4. Tankens kraft De unge skal blive bevidst om, hvordan deres tanker påvirker deres handlinger. Hvad tænker, føler og gør de, når de har det godt. De skal blandt andet også lave en mindfulness-øvelse, hvor de skal forestille sig at være på en drømmerejse. Hvilken følelse giver disse tanker i kroppen? 5. Selvtillid og selvfølelse De unge skal formulere, hvad selvfølelse og selvtillid er for dem. Hvad giver dem selvtillid? De skal blandt andet lave en øvelse, hvor de skal sammenligne sig selv med et dyr for at få sat ord på de egenskaber, de mener, de selv har. Og en øvelse, hvor de skal beskrive, hvordan det får dem til at føle, hvis nogen siger noget negativt eller positivt til dem. 6. Fag og uddannelse De unge skal finde ud af, hvor deres styrker ligger ud fra seks fagtyper. Er de praktiske, teoretiske, kunstneriske, systematiske, igangsættende eller sociale? Hvilke af disse styrker behersker de? Og hvilke behersker de ikke? Hvad er deres drømmefag? Passer det til deres styrker? 7. Valg og ændring De unge skal lære at vælge og prioritere og fravælge og nedprioritere. For at de skal lære at træffe gode valg, skal de blive bevidste om de gode valg, de allerede har truffet. De skal blandt andet tegne et bjerg med deres uddannelses-/jobmål på toppen. Hvor er de nu? Hvilke hindringer er de? Hvad skal der til for, at de når deres mål? 8. Motivation De unge skal lære om, hvad der hæmmer og fremmer deres egen motivation ud fra deres hidtidige erfaringer. De unge skal blandt andet lave en øvelse med fire ark på gulvet, hvor de

13 12 skal formulere, hvad der motiverer dem for at nå fra deres nuværende position og til deres mål. 9. Netværk De unge skal blive bevidste om, hvilken hjælp de kan hente i deres private og professionelle netværk. Hvilke personer er vigtige for dem og hvorfor? De skal også gennem forskellige øvelser vurdere deres egne egenskaber i forhold til relationer med andre mennesker. 10. Mål og CV De unge skal blive endnu skarpere på deres mål, så de både er realistiske, men også vigtige og motiverende for dem. Derefter skal de lave et CV, som kan bruges til at nå deres mål, fordi de er blevet bedre til at sætte ord på deres egenskaber. 11. Ansøgning og præsentation De unge skal skrive en ansøgning til den uddannelse/det praktiksted, de kunne ønske sig. De skal lave øvelser, hvor de skal præsentere sig over for hinanden, som var de til en jobsamtale. De skal blive bevidste om, hvordan de fremstår, og hvordan de kan få vist deres styrker. 12. Opsummering og våbenskjold Kurset rundes af med at tage kontrakten frem? Har de unge overholdt den? Har de fået det ud af det, de ville? Der gøres status på, hvilke ressourcer, de har funder ud af, de har og hvilke værdier og mål, der er blevet tydelige for dem. Derefter skal de beskrive deres næste skridt for at opnå deres mål. Øvelse Formulér jeres mål positivt: Vejlederne fik en snak med de unge om, hvad deres mål var for fremtiden. Både mundtligt og skriftligt skulle de formulere målet positivt og konkret ud fra følgende input:

14 13 Øvelse Formulér jeres mål positivt: Vejlederne fik en snak med de unge om, hvad deres mål var for fremtiden. Både mundtligt og skriftligt skulle de formulere målet positivt og konkret ud fra følgende input: P positivt formuleret O overkommeligt S specifikt I involverende T tidsbestemt I indefra kommende V vigtigt T troværdigt

15 14 Strukturering af praktikforløbet To en halv uges praktik var en meget vigtig del af projekt UNG på vej i FAG. Formålet med praktikken var at give de unge en oplevelse på en arbejdsplads, som kunne understrege det, de havde fået kendskab til om deres ressourcer og mål på selve vejledningsforløbet. Det skulle være en succesoplevelse, hvor de kunne se, at de kan bruge deres forskellige styrker til noget. Samtidig skulle praktikforløbet åbne de unges øjne for at koble deres ressourcer og mål med forskellige uddannelses- og jobmuligheder, som de måske ikke tidligere havde været bevidste om. Sådan blev praktikforløbet struktureret Vejlederne drøftede meget frem og tilbage, om de unge selv skulle søge praktikplads, eller om vejlederne skulle finde praktikpladserne til dem. Der var argumenter for både at lade de unge selv gøre det, og for at præsentere dem for en færdig løsning, der skulle tages stilling til. Vejlederne ønskede også at vise de unge alternativer til de uddannelser, som de ofte har kendskab til i forvejen.

16 15 Da det ville være mere tidskrævende og fylde en større del af vejledningsforløbet hvis de unge selv skulle finde praktikpladser, endte praktikforløbet med at blive struktureret således: 1. Vejlederne fandt praktiksteder, der var interesserede i at tage praktikanter for to en halv uge. De ringede både til forskellige virksomheder, der tidligere havde haft praktikanter samt til helt nye virksomheder. Langt de fleste var positive, og faktisk fandt vejlederne flere praktikpladser, end der var behov for. Også blandt knap så kendte fag som plastmager, industritekniker og teknisk designer. 2. De unge skulle skrive ansøgninger rettet mod et fag. Her kunne de frit vælge blandt de fag, der var repræsenteret i form af konkrete praktiksteder. De unge valgte alligevel de kendte fag, og derfor kom flere af praktikstederne ikke i spil. 3. Derefter blev de unge tildelt en praktikplads af Vejlederne. Vejlederne forsøgte at få praktikplads og fag til at passe nogenlunde sammen i forhold til de unge. De unge blev opfordret til at tage ud på praktikvirksomheden et par dage i forvejen og hilse på og aftale de praktiske detaljer om praktikforløbet såsom arbejdstider, opgaver osv. 4. Derefter var det de unges eget ansvar at møde op til tiden på deres praktiksteder og udføre de arbejdsopgaver, de blev sat til. Et par af de unge, som havde behov for ekstra støtte, fik dog hjælp med SMS er og opkald fra vejlederne, der mindede dem om, at de skulle på job. 5. Vejlederne fulgte undervejs i praktikforløbet op ved at besøge praktikstederne og de unge. 6. Efter praktikforløbet ringede vejlederne alle praktiksteder op igen for at høre om deres erfaringer og hvad der eventuelt kunne være gjort bedre fra både UU, den unges og virksomhedens side. 7. De unge evaluerede også praktikforløbet ved projektets afslutning.

17 16 Øvelse Mindfulness: En af mindfulnessøvelserne på forløbet lød således: Sæt jer til rette på stolen med lukkede øjne. Mærk efter indeni. Forestil jer, at I har opnået jeres mål. Hvilken følelse får du indeni? Hvordan ser det ud? Hvordan ser andre dig, efter at du har opnået dit mål? Dette fik de unge til at visualisere deres mål der kom meget konkrete billeder frem hos hver enkelt. Nogle eksempler: Jeg ser mig selv køre i en firmabil, hvor der står mit og virksomhedens navn på siden med store bogstaver Jeg ser mig selv stå med studenterhuen på Og alle klapper Jeg føler mig glad og stolt.og har nu mit eget dyreinternat Jeg har en rigtig god fornemmelse i maven..

18 17 Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG vejledningen Vejledernes erfaringer med vejledningen Vejlederne i UU NVS oplevede, at vejledningsprojektet forløb over al forventning. Gruppevejledningsformen, hvor to vejledere vekslede mellem at holde oplæg, inddrage de unge i gruppesamtaler, og hver dag køre mange praktiske øvelser med de unge som gruppe både indendørs og udendørs fungerede optimalt. Fokus var hele tiden at få de unge til at besvare spørgsmålene: 1. Hvad er jeg god til? (Ressourcer) 2. Hvad vil jeg? (Mål) 3. Og hvordan kommer jeg derhen? (Midler/aktion) Her er vejledernes opskrift på, hvad der særligt gjorde forskellen i gruppevejledningen i vejledningsforløbet og skabte en tryg stemning, hvor alle unge deltog og rykkede sig utrolig meget i løbet af to en halv uge.

19 18 Kursus fordeling af roller UNG på vej i FAG blev præsenteret for de unge som et kursus både i den skriftlige invitation, de fik, og når forløbet blev omtalt mundtligt for dem. Og de vejledere, som stod for gruppevejledningen blev af de unge omtalt som undervisere/lærere. Mens vejlederne, som stod for individuel vejledning og praktik blev omtalt som vejledere af de unge. For de unge betød det meget, at de kunne sige, de var på kursus. Det gjorde hverdagen meningsfuld. Og de gav udtryk for, at de godt kunne lide, at rollerne var fordelte mellem undervisere og vejledere selvom vejlederne ikke havde forestillet sig denne skarpe rollefordeling. Forløbet blev planlagt som gruppevejledning efterfulgt af praktik, men vejlederne opdagede undervejs et behov for at følge både gruppevejledningen og praktikken op med individuel vejledning eller individuel vejledning i mindre grupper. Hermed oplevede de unge, at de individuelle vejledere var dem, der havde fokus på uddannelse og skubbede dem lidt til at tage et konkret næste skridt. Mens gruppevejlederne var dem, der gav dem input og styrke til at tage skridtet.

20 19 Fælles morgenmad De unge skulle møde hver morgen klokken ni, og så begyndte dagen med fælles morgenmad. De første par dage var de unge generte og turde nærmest ikke tage en kop kaffe eller et rundstykke. Men hurtigt begyndte de at snakke sammen, og morgenmaden blev en vigtig start for dem, hvor de hyggede sig, pjattede og nød at spise sammen. En god stemning blev lagt for resten af dagen. Fælles spilleregler De unge var selv med til at formulere spillereglerne for forløbet på den første dag. Dette skete for at skabe et trygt miljø, hvor alle turde tale. De unge formulerede således selv blandt andet: Alle skal møde til tiden. Alle skal tale pænt til hinanden. Respekt for hinanden er vigtig. Vi har tavshedspligt. Det, vi fortæller her, kommer ikke videre. Vi skal kunne grine med hinanden (med ikke af hinanden). Ud fra disse spilleregler skrev de unge under på en kontrakt, hvor de også selv formulerede, hvad de forventede at få ud af forløbet. De unge tog det meget alvorligt og fulgte spillereglerne. Hvis de var syge eller forsinkede ringede eller sendte de SMS er til både vejlederne og de unge. Ressourceboks De unge blev præsenteret for en ressourceboks, hvor de under hele forløbet skulle putte gule sedler ned i, hver gang de havde fundet ud af noget, de var gode til. Både noget, de slev var kommet frem til, eller noget, de havde fået at vide. De unge gik meget op i det og det gjorde deres ressourcer og styrker synlige for dem. Dagbog Hver dag under forløbet skulle de unge skrive i en dagbog. Her skulle de notere, hvad det vigtigste de havde lært i løbet af dagen, var. Denne daglige evaluering foregik også mundtligt hver dag, inden de gik hjem. Dette viste sig at være et meget nyttigt værktøj til at få de unge til at reflektere over den viden, de havde opsamlet i løbet af dagen.

21 20 Lyt Mange af de unge på holdet havde mange negative erfaringer med i bagagen. Disse erfaringer har været medvirkende til, at de er havnet i en situation, hvor de ikke har fået begyndt eller færdiggjort en ungdomsuddannelse. Det drejede sig om alt fra mobning og psykiske lidelser til problemer med forældrene, eller til at de havde måttet droppe en uddannelse, fordi de ikke kunne finde praktikplads. Vejlederne beskriver, hvordan deres rolle hele tiden var at lytte og prøve at få vendt de negative erfaringer til noget positivt. Efter at have hørt de unges historier få dem til at se fremad og stille spørgsmålene. Hvordan kan du bruge dette til noget? Hvad siger det om dig? Hvordan kommer du videre? Dette fungerede rigtig godt. Og de unge var meget ærlige og åbne over for hinanden. Og villige til at vende ryggen til det negative og se fremad. Gokart Cirka en uge inde i forløbet tog vejlederne de unge med ud på en gokart-bane, og så skulle der køres ræs. Dette var en øvelse for at skabe sammenhold og for at de unge kunne få øjnene op for nye sider og styrker af sig selv. Dette lykkedes til fulde. De unge gik op i ræset med liv og sjæl, konkurrerede og pjattede med hinanden - og det gav dem et boost, at de kunne vise sig selv frem på en ny måde. Selv stillepigerne gav den gas bag rattet. Fokus på selvtillid ikke på uddannelse Fokus var som sagt på at få de unge til at formulere deres ressourcer, mål og vejen dertil og så var meningen, at de selv skulle koble deres ressourcer og mål med konkrete uddannelser. Derved brugte de konkret de ting, de lærte om sig selv i undervisningen, til at foretage et valg om uddannelse og komme videre. Individuel vejledning Som nævnt var den individuelle vejledning ikke tænkt ind som en del af forløbet, men opstod ud af et praktisk behov. En del af de unge mødte nemlig ind før ni, fordi det passede bedre med bus og tog. Det var vigtigt for vejlederne, at de unge ikke skulle møde op til en lukket dør, og de blev derfor tilbudt en kop morgenkaffe og en sludder i UU NVS vejlederhus kun få skridt fra EUC Nordvestsjælland, hvor gruppevejledningen foregik i et klasselokale. Dette blev hurtigt til en rutine og blev starten på den individuelle vejledning og vejledning i mindre grupper, som de unge løbende benyttede sig af. De unge foretog selv koblingen mellem gruppevejledningen og så det at gøre noget konkret for at nå det mål, de havde fundet ud af, at de havde.

22 21 I den individuelle vejledning fik de unge information om uddannelser og hjælp til, hvordan de kunne søge ind. De blev også udfordret på deres valg og opfordret til at tænke i nye baner. Hvis drømmen er dyrepasser, og det er umuligt at få en praktikplads, er det nødvendigt at have en plan B, som man også vil kunne trives med. Det begyndte de unge at forstå undervejs i forløbet. I den individuelle vejledning blev det meget tydeligt, hvor meget de unge flyttede sig undervejs. Fra selvtillidsproblemer og usikkerhed til gåpåmod og mere selvtillid. Fra at være helt fastlåste på et bestemt mål (selv om målet måske var urealistisk på grund af manglende faglighed eller manglende mulighed for praktikplads) åbnede de op for nye fremtidsmuligheder. Ikke mindst fordi de fleste fandt ud af, at de kunne meget mere, end de troede og at de kunne bruge deres evner på andre måder, end de havde forestillet sig. Både efter vejledningsforløbet og efter praktikken fik de unge også individuelle vejledningssamtaler. Målet var at alle unge skulle tage et konkret skridt mod en ungdomsuddannelse. Målet blev nået for 10 ud af 12 unge på holdet.

23 22 De unges erfaringer med vejledningen UU NVS lavede kvalitative interviews med fire af de unge undervejs i UNG på vej i FAG-projektet for at få en fornemmelse af, hvordan vejledningen fungerede. Her følger uddrag af interviews: Ulla, 18 år Baggrund: Jeg har været på grundforløbet som dyrepasser, men jeg fik ikke en elevplads og vidste derfor ikke, hvad jeg ville. Hvordan fungerer vejledningen? Man føler sig tryg på forløbet. Vi har lavet spilleregler om blandt andet tavshedspligt. Det fik mig til at åbne op. Og det er bedre at snakke om det end at lukke det hele nede. Jeg fandt ud af, at andre synes, jeg er rar, hyggelig og klog. Man bliver mere bevidst om, hvad man kan.

24 23 Thorbjørn, 17 år Baggrund: Jeg har gået på STX, men droppede ud efter et halvt år. Det skete efter at jeg havde nogle hjerteproblemer og var meget syg og væk fra skolen. Viljen var der heller ikke mere. Jeg ville på forløbet gerne lære at forstå mig selv lidt bedre. Hvordan fungerer vejledningen? Det har været virkelig godt. Vejlederne har støttet os, som ingen andre gør. De er gode til at få fokus på, hvad vi er gode til. Det finder man ikke ud af, når man ligger derhjemme. Vi har også fået venner her, og vi vil gerne ses bagefter. Jeg havde mange fordomme om, at det ville blive langtrukkent at være her, men jeg kunne ikke have taget mere fejl. Man føler sig tryg, og det har hjulpet mig rigtig meget. Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig selv. Burhan, 19 år Baggrund: Jeg har gået i 10. klasse og på produktionsskole, men havde gået hjemme i tre måneder, inden jeg begyndte på kurset. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Hvordan fungerer vejledningen? Det har været rigtig fedt. Jeg har aldrig haft sådan nogle lærere før. De forklarer igen og igen og er pissesøde. Jeg har lært at jeg kan stå op om morgenen. Før havde jeg aldrig lyst til at tage i skole og meldte mig syg, selv om jeg ikke var syg. Nu føler jeg mig glad, når klokken ringer og jeg står op. Det ku jeg ikke selv have klaret. Mikkel, 25 år Baggrund: Jeg har været i gang med mange uddannelser. Først tog jeg grundforløb som kok. Så kom jeg på produktionsskole i halvandet år. Så HF et halvt år. Så startede jeg som smed. Så tog jeg enkeltfags-hf på VUC, mens jeg arbejdede som pædagogmedhjælper med mentalt handicappede børn. Jeg har gjort en HG færdig, men mangler en elevplads inden for detailhandel og har derfor gået ledig, så jeg håbede, kurset ville udvikle mig personligt. Hvordan fungerer vejledningen? Det har virkelig været godt. Jeg har fundet mange flere positive sider ved mig selv i stedet for hele tiden at tænke i negative baner. Første dag var vi ikke åbne. Lærerne prikkede til os. Nogle åbnede op, og så kom lavinen, og så åbnede alle op. Det rystede os virkeligt sammen med at tage ud og køre gokart. Hele forløbet har skubbet til mig, så jeg pludselig føler, jeg kan meget mere.

25 24 Positive erfaringer fra UNG på vej i FAG praktikken At gøre praktik til en del af UNG på vej i FAG viste sig som sagt at at have særdeles stor betydning. En oplevelse i den virkelige verden understøttede for langt de flestes vedkommende alt det, de havde lært i undervisningen og fået med sig fra den individuelle vejledning. Her følger en evaluering af praktikforløbet fra vejlederne, de unge og virksomhederne.

26 25 Vejledernes erfaringer med praktikken Vejlederne er enige om, at praktikdelen af UNG på vej i FAG fungerede rigtig godt: Det var forholdsvis nemt at finde virksomheder, der ville have en ung i praktik i to en halv uge. Vejledernes indgangsvinkel, når de henvendte sig til virksomhederne, lod til at have stor betydning. De forklarede virksomhederne, at der her var tale om et særligt forløb, der koblede gruppevejledning med praktik. Og at der var tale om en gruppe unge, der kunne have nogle særlige behov for at udvikles sig. Virksomhederne udtrykte ønske om at være med til at tage et socialt ansvar. Det var lidt svært at matche de unges ønsker med en praktikplads. I forhold til to af de unge lykkedes det ikke at matche dem med et praktikophold. De havde en lang række sociale og psykiske problemer, der gjorde, at det på det givne tidspunkt ikke ville give mening at sende dem ud i praktik. En enkelt af de unge måtte afbryde praktikopholdet på grund af uoverensstemmelser mellem ham og arbejdsgiveren. En anden af de unge fandt efter få dage i et praktikophold ud af, at det slet ikke var ham at stå i butik, men havde nu mod på selv at tage kontakt til en håndværksvirksomhed og skiftede herefter praktikplads. Det fungerede godt både at besøge og ringe til praktikstederne under praktikken og efter praktikken. På den måde blev der fulgt op på både de unges og virksomhedernes erfaringer med praktikken. Der var en klar oplevelse af, at de unge kunne benytte den selvtillid og de nye styrker, de havde fundet frem i undervisningen ude på praktikstedet. Derefter blev der bundet en sløjfe på det hele i den individuelle vejledning, som gjorde, at de flyttede sig og fik foretaget et uddannelsesvalg og kom i gang med noget konkret. En overvejelse til praktikken i et lignende forløb vil være at lade de unge søge praktikpladsen selv. Dette er der en selvstændig læring i. Og hvis de unge selv søger netop den praktikplads, de gerne selv vil, vil motivationen måske være endnu større. Ligeledes giver virksomhederne udtryk for, at de helst vil have unge, som VIL deres fag og deres virksomhed fra begyndelsen.

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Produktionsskolen, vejen til uddannelse

Produktionsskolen, vejen til uddannelse Produktionsskolen, vejen til uddannelse Desværre er det en kendsgerning at alt for mange unge forlader folkeskolen med en karakter, som ikke giver dem adgang til at komme ind på de ordinære ungdomsuddannelser.

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere