Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)"

Transkript

1 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen d. kranieoptagelser skal ske i kassette e. der må ikke eksponeres på patient, hvis tubus er skruet af.

2 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen d. kranieoptagelser skal ske i kassette e. der må ikke eksponeres på patient, hvis tubus er skruet af.

3 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Et atoms elementarpartikler: a. befinder sig alle i atomets K-skalK b. udtrykkes i Becquerel c. har en elektronisk ladning og en masse d. benævnes nuklider e. udgøres af 4 forskellige partikeltyper.

4 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Et atoms elementarpartikler: a. befinder sig alle i atomets K-skalK b. udtrykkes i Becquerel c. har en elektronisk ladning og en masse d. benævnes nuklider e. udgøres af 4 forskellige partikeltyper.

5 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Ved eksponering med en panorama-tomograf tomograf: a. skal alle patienter afdækkes med blygummiforklæde b. skal der anvendes så høj spænding som diagnostisk muligt c. skal tandlægen bære dosimeter d. skal rummet være afskærmet således, at der er 5 meters afstand til personer, der kan rammes af den spredte stråling e. sker der røntgenbestråling af patienten i ca. 60 sekunder.

6 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Ved eksponering med en panorama-tomograf tomograf: a. skal alle patienter afdækkes med blygummiforklæde b. skal der anvendes så høj spænding som diagnostisk muligt c. skal tandlægen bære dosimeter d. skal rummet være afskærmet således, at der er 5 meters afstand til personer, der kan rammes af den spredte stråling e. sker der røntgenbestråling af patienten i ca. 60 sekunder.

7 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Anvendes digital intraoral røntgenundersøgelse: a. undgår man at fremstille en reference-film film C b. er der ingen krav om afdækning af patienten med blygummi c. er kravene til afskærmning af rum til røntgenundersøgelse mindsket d. undgår man at fremstille en reference-film film B e. skal strålefeltet mindskes afhængigt af receptorens størrelse.

8 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Anvendes digital intraoral røntgenundersøgelse: a. undgår man at fremstille en reference-film film C b. er der ingen krav om afdækning af patienten med blygummi c. er kravene til afskærmning af rum til røntgenundersøgelse mindsket d. undgår man at fremstille en reference-film film B e. skal strålefeltet mindskes afhængigt af receptorens størrelse.

9 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Ved mønt-prøven : a. kan mønten ses som en mørk cirkel på filmen efter fremkaldning b. pakkes en film ud i mørkekammer, og en mønt placeres derpå i nogle minutter inden fremkaldning c. skal filmen med mønten efter fremkaldning sammenlignes med referencefilm C d. betegnes filmen med mønten efter fremkaldning som referencefilm C e. eksponeres en film med mønt liggende oven på, for at checke sværtningen efter fremkaldning.

10 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Ved mønt-prøven : a. kan mønten ses som en mørk cirkel på filmen efter fremkaldning b. pakkes en film ud i mørkekammer, og en mønt placeres derpå i nogle minutter inden fremkaldning c. skal filmen med mønten efter fremkaldning sammenlignes med referencefilm C d. betegnes filmen med mønten efter fremkaldning som referencefilm C e. eksponeres en film med mønt liggende oven på, for at checke sværtningen efter fremkaldning.

11 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Hvad taler man om, når der anføres et krav om max. 4x5 cm til intraorale optagelser ved anvendelse af en rektangulær tubus? a. størrelsen af tubus munding b. primærblændens dimensioner c. filmens maksimale størrelse d. strålefeltets areal, når det rammer huden e. strålefeltets areal, når det rammer filmen.

12 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Hvad taler man om, når der anføres et krav om max. 4x5 cm til intraorale optagelser ved anvendelse af en rektangulær tubus? a. størrelsen af tubus munding b. primærblændens dimensioner c. filmens maksimale størrelse d. strålefeltets areal, når det rammer huden e. strålefeltets areal, når det rammer filmen.

13 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. I hvilke(t) ) af følgende tilfælde overtrædes Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om dentalrøntgenanlæg (nr. 209)?: a. der anvendes en hageskærm til afdækning af børn b. dentalapparatet yder 55 kv til håndrøntgenoptagelser c. der anvendes forklæde med et blyækvivalent på 0,5 mm til afdækning af alle patienter d. der anvendes en kort spids konus som sigtemiddel e. Al-filteret i dentalapparatet er 0,5 mm tykt.

14 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. I hvilke(t) ) af følgende tilfælde overtrædes Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om dentalrøntgenanlæg (nr. 209)?: a. der anvendes en hageskærm til afdækning af børn b. dentalapparatet yder 55 kv til håndrøntgenoptagelser c. der anvendes forklæde med et blyækvivalent på 0,5 mm til afdækning af alle patienter d. der anvendes en kort spids konus som sigtemiddel e. Al-filteret i dentalapparatet er 0,5 mm tykt.

15 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. Ifølge Lov om patienters retsstilling : a. skal man spørge kvinder i den fødedygtige alder, om de er gravide inden røntgenundersøgelse b. kan patienter fravælge en behandling eller røntgenundersøgelse c. må patienten ikke selv holde filmen i munden under røntgenoptagelse d. kan patienten forlange at få udleveret sine originale røntgenoptagelser e. skal tandlægen indhente samtykke fra patienten for at videregive patientens røntgenbilleder til andre.

16 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. Ifølge Lov om patienters retsstilling : a. skal man spørge kvinder i den fødedygtige alder, om de er gravide inden røntgenundersøgelse b. kan patienter fravælge en behandling eller røntgenundersøgelse c. må patienten ikke selv holde filmen i munden under røntgenoptagelse d. kan patienten forlange at få udleveret sine originale røntgenoptagelser e. skal tandlægen indhente samtykke fra patienten for at videregive patientens røntgenbilleder til andre.

17 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Ved helkropsdoser på 1-2 Sv: a. kan ses temporær sterilitet hos mænd b. ses akut strålesyge c. kan ses katarakt d. kan udvikles nekroser af huden e. udvikles med høj sandsynlighed tandskader hos børn i den tanddannende alder.

18 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Ved helkropsdoser på 1-2 Sv: a. kan ses temporær sterilitet hos mænd b. ses akut strålesyge c. kan ses katarakt d. kan udvikles nekroser af huden e. udvikles med høj sandsynlighed tandskader hos børn i den tanddannende alder.

19 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Somatiske stråleskader: a. kan nedarves til fosteret b. kan være stokastiske skader c. kan være skader på kønsceller d. måles i mgray e. kan ramme statistisk tilfældigt.

20 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Somatiske stråleskader: a. kan nedarves til fosteret b. kan være stokastiske skader c. kan være skader på kønsceller d. måles i mgray e. kan ramme statistisk tilfældigt.

21 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11. Der ses 5 figurer fra siden (i) og ovenfra (ii( ii) ) (A- E). Tegn de 5 figurers røntgenbilleder, når strålingen rammer figurerne fra siden, og figurerne er lavet af et materiale, der kun i nogen grad absorberer strålingen (f.eks. gips).

22 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11.

23 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Et digitalt billede er lagret i computeren som talværdier. Beskriv ud fra figuren, hvordan disse tal refererer til det analoge røntgenbillede.

24 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Hvert tal refererer til en gråtone. 0 = sort og i dette eksempel er 10 = hvid. Hver pixel er karakteriseret af én gråtone (i et dental digitalt system er der oftest 256 mulige gråtoner og 0 = sort, og 255 = hvid).

25 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. Beskriv princippet for opbygningen og indholdet af en kassette, der anvendes til: 1) ekstraorale film-optagelser 2) ekstraorale fosforplade-optagelser. optagelser.

26 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. 1) Forside: Al eller plast. Bagside: bly, (hængsler til lukning). Indeni: forstærkningsfolier folier i begge sider, filmen i midten. 2) Samme kassette men uden folier.

27 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: To intraorale optagelser af overkæben hos en yngre voksen patient. 1.a. Beskriv lejringen af hjørnetanden i facio-palatinal retning i forhold til roden af 1+. (Begrund svaret). 1.b. Beskriv eventuelle anormale forhold hos patienten. 1.c. Bestem, hvilke tænder der ses på billederne.

28 DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: 1.a. Hjørnetanden ligger palatinalt for 1+, idet den flytter sig med bevægelsen af tubus. 1.b. Dens retentus 3+. Dens persistens 03+. (Agenesi 4/5,2+). 1.c. 6,4/5,03,3,1+1,2,(3).

29 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: Tre intraorale billeder af regio 7,6,5-,, optagelsesdato fra venstre: , , og a. Angiv differentialdiagnoser for den radiopake struktur beliggende i knoglen apikalt for b. Angiv mest sandsynlige diagnose for denne struktur og begrund svaret. 2.c. Hvad skyldes den streg på billedet, pilehovedet peger på?

30 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: 2.a. Idiopatisk osteosklerose/enostose, skleroserende apikal parodontitis, osteom, cementoblastom. 2.b. Cementoblastom mest sandsynligt på grund af den tætte radiopacitet, beliggenhed (hyppigst 6-6), radiolucent zone, (resorption af roden). 2.c. En ridse i emulsionen.

31 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: Helstatus-optagelse hos en voksen patient. 3.a. Angiv, på hvilke(n) tandflade(r) ) der ses dentincaries. 3.b. Beskriv eventuelle patologiske/anormale tilstande hos patienten (ikke caries). 3.c. Beskriv det radiolucente område mellem 1+1. fortsættes ttes

32 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: fortsat

33 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: 3.a. 6+ dist., -5 dist., (+2 dist.) (-6 og -7 rodcaries). 3.b. Dentes retenti +5 (ektopisk lejret), 8- (mesioverteret), -8 (distoverteret). Agenesi 5-. Dens persistens 05-, infraposition, ankylose. (Fractura corona dentis +1). 3.c. Foramen incisivum.

34 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: Fire intraorale optagelser af en midaldrende patient. 4.a. Beskriv rodforholdene for +4,5. 4.b. Angiv eventuelle patologiske forhold.

35 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: 4.a. +4,5 har begge to rødder. 4.b. Parodontitis apicalis 2,1-(-1), (obs. pro 6+), (evt. caries incisiver UK).

36 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: Intraoral optagelse af et barn. 5.a. Angiv optagelsens navn. 5.b. Beskriv kort, hvordan optagelsen udføres. 5.c. Angiv diagnose(r) ) for eventuelle patologiske forhold. 5.d. Angiv, hvilke primære tænder der er tilstede i tandrækken.

37 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: 5.a. Halvaksial symmetrisk optagelse af overkæben. 5.b. Filmen placeres på langs, midt i okklusalplanet og patienten bider let sammen. Tubus vinkles ca. +55º, og der eksponeres med centralstrålen gennem apex af c. Parodontitis apicalis 1+ (gutta-percha overskud). 5.d , (04),05.

38 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: Panoramaoptagelse af et barn. 6.a. Hvad er den radiolucente stribe (pilene) henover mandiblen udtryk for? 6.b. Angiv, eventuelle patologiske/anormale forhold. 6.c. Den venstre ramus fremtræder ca. 3 mm længere end den højre. Er dette et projektionsfænomen? Begrund svaret. 6.d. Der er behov for supplerende røntgenundersøgelse. Hvorfor og hvilken? fortsættes

39 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: fortsat

40 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: 6.a. Luftvejene i pharynx. 6.b. Dens retentus -4. Dens persistens -04. Odontom regio -4. (Rotation, trangstilling 4,3-). 6.c. Nej, da tænderne er lige store i de to sider, (evt. større i højre). 6.d. Odontomet skal fjernes; ligger det facialt eller lingualt i kæben? Ekscentriske optagelser eller bidplan for at afklare dette.

41 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: Intraoral optagelse af et 9-årigt 9 barn. 7.a. Angiv, hvilke tænder der ses på billedet. 7.b. Angiv, om du vil foretage yderligere (og hvilke) optagelser. (Begrund svaret).

42 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: 7.a. 3,2,1+1,2,3,(4) samt to overtallige tænder (mesiodentes). 7.b. Hvis ingen af tænderne er brudt frem gennem slimhinden, foretages ekscentriske optagelser for at lejringsbestemme.

43 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: En optagelse af regio +5,6,7. 8.a. Beskriv, hvad der er sket under optagelsen.

44 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: BILLEDE NR. 8: 8.a. Dobbelteksponering, filmen er anvendt til både regio 2,1-1,2 og til regio +5,6,7.

45 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: Billedet fremstiller en del af en panoramaoptagelse hos en 17-årig patient. 9.a. Angiv, hvilke tænder der ses hos patienten. 9.b. Angiv den sandsynligste diagnose for patienten. 9.c. Beskriv, hvilken behandling patienten har fået udført. 9.d. Beskriv, hvordan patienter har stået i panorama- apparatet (begrund svaret). fortsættes

46 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: fortsat

47 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: 9.a. 6, 05,3+3, 05, 6 7, 05, 03, 01-01, 03, 05, 7. 9.b. Ektodermal dysplasi. 9.c. Implantater i regio 4-4. Ortodontisk behandling. 9.d. Hovedet drejet (roteret i horisontalplanet) til højre (tænder + implantat er forstørrede og ude af skarphedsplanet). Hovedet lidt for langt fremme (fronten er smal og uskarp).

48 fortsættes DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: To intraorale optagelser af venstre side af overkæben. 10.a. Angiv, hvilken behandling der er ved at blive udført. Optagelserne er udført umiddelbart efter hinanden, og metalfilen er ikke blevet flyttet. 10.b. Beskriv, hvad der er sket under optagelsen på det venstre billede. Eksponeringstid, ma og kv er den samme ved de to optagelser. De er fremkaldt lige efter hinanden i samme fremkalder. 10.c. Angiv grunden til forskellen i sværtning.

49 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: fortsat

50 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: 10.a. Der er en rodfil indsat i +5 som start på rodbehandling. 10.b. Den øverste halvdel af filmen har stået meget buet inde i ganen. Rodfilen kan ikke være så lang det er en fortegning pga. buet film. 10.c. Fokus-film afstanden har været kortere ved det mørke billede (højre).

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ved anvendelse af høj h rørspænding: a. fås s oftere bevægelsesuskarphed i billedet b. skal der anvendes en mindre blænde ndeåbning c. fås s en større dosis fra den spredte

Læs mere

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler: a. er en form for korpuskular stråling b. er en form for partikelstråling ling c. har en gennemtrængningsevne, ngningsevne, der varierer med bølgelængden

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat: r a. har en bølgelb lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav b. opstår, når n r bremsestråler rammer

Læs mere

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. udbredes med forskellig hastighed alt efter typen b. indeholder såvel s røntgenstrr ntgenstråling som synligt lys c. transporterer energien

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Filmfejl Dette program redegør for nogle af de muligheder, der findes for at behandle filmen forkert under eksponering og fremkaldning. Filmfejl giver sjældent anledning til fejldiagnoser,

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk stråling: a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden b. har ingen biologisk virkning c. omfatter blandt andet kosmisk stråling d. kan modtages indendørs

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film Kvalitetssikring i flg. Bekendtgørelse om røntgendentalanlr ntgendentalanlæg g med en spænding op til 70 kv Krav vedr. kvalitetssikring Modtagekontrol Autoriseret røntgenfirma Hanne Hintze Afd. for Oral

Læs mere

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. Røntgenstrålernes bølgelb lgelængde: a. er kortere end bølgelb lgelængden for synligt lys b. er omvendt proportional med strålernes hastighed c. er proportional

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler:

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler: DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. RøntgenstrR ntgenstråler: a. bevæger sig med samme frekvens vekselstrøm b. har samme frekvens som synligt lys c. er af samme natur som synligt lys d. kan ses med

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ioniserende stråling: a. udsendes fra forstærkningsfolier rkningsfolier b. har biologisk virkning c. omfatter blandt andet gammastråling d. omfatter udelukkende partikelstråling

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Digital røntgenoptagelse med sensorer Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Den digitale sensor En sensor er en røntgenreceptor, hvor energien fra røntgenstråling konverteres

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv.

Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv. Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv. I medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 56 af 17. februar 1977

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 1.7.2014. Materialet er udviklet

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Statens Institut for Strålehygiejne 2001 Konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 2 PRINCIPPET I

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg Bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg (Bekendtgørelsen omfatter dentalrøntgenanlæg med tomograf, cephalostat eller intraoralt røntgenrør, samt dentalrøntgenanlæg

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Den 22 år gamle bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen

Den 22 år gamle bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen ORIENTERING Den nye bekendtgørelse om dentalrøntgenanlæg Sundhedsstyrelsens nye bekendtgørelse om»almindelige«dentalrøntgenanlæg, som træder i kraft den 1. maj 2000, rummer en række bestemmelser med betydning

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi Tanddannelses-anomalier Tanddannelses-anomalier White & Pharoah, 6th Edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental Anomalies Morfologi Størrelse Antal Morfologi Dentes confusi Dentes concreti Morfologi

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 1 2 Billedanatomi Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 3 Billedanatomi Introduktion Columna Overekstremiteten Ultralydskanning 1 Underekstremiteten Kraniet

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Brugermanual. Drejelig holder til film- & image plates. Street Dent AB

Brugermanual. Drejelig holder til film- & image plates. Street Dent AB Brugermanual Drejelig holder til film- & image plates Street Dent AB Brugermanual 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse, rengøring og garanti...4 Farvekoder...5 Positionering Liggende bitewing...6

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet

VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet Den nye billedpladescanner med touchdisplay til alle formater Trykluft Sugeanlæg Billeddannelse Tandpleje Hygiejne Fosforpladeteknologi Med den alsidige VistaScan

Læs mere

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST 1 Kvalitetskontrol I: Hvad er en modtagekontrol. Hvad er en statuskontrol. Hvad er en konstanskontrol. Mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol. Hvad er Kvalitetsstyring og kvalitetshåndbog. 2 Kvalitetskontrol

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Brugermanual. Drejelig holder til digital røntgen. Street Dent AB

Brugermanual. Drejelig holder til digital røntgen. Street Dent AB Brugermanual Drejelig holder til digital røntgen Street Dent AB Brugermanual 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse, rengøring og garanti...4 Farvekoder...5 Positionering Liggende bitewing...6

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd

Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd Udgangspunkt Vi er glade for, at DRF har taget den rigtige beslutning, baseret på videnskabelige undersøgelser, og indført en regel om etisk korrekt tilpasning

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Skanning af digitale fosforplader med Digora Optime skanner

Skanning af digitale fosforplader med Digora Optime skanner Skanning af digitale fosforplader med Digora Optime skanner Sektion for Oral Radiologi September 2012 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp 2.12.14 Efter eksponering og FØR du forlader klinikrummet,

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

Den 1. maj 2000 træder Sundhedsstyrelsens nye bekendtgørelser

Den 1. maj 2000 træder Sundhedsstyrelsens nye bekendtgørelser Konstanskontrol af fremkaldeprocessen ved brug af dentalrøntgenanlæg med spændinger til og med 70 kv Steen J. Skov og Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Patientvejledning. Røntgenundersøgelse

Patientvejledning. Røntgenundersøgelse Patientvejledning Røntgenundersøgelse Røntgenbilleder kan bidrage til, at du kan få stillet den rigtige diagnose. Røntgenbilleder kan i princippet anvendes til gen givelse af alle dele / vævstyper i kroppen,

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere