Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft"

Transkript

1 Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige oplever presset. Her føler 73 pct. sig truet, hvorimod dette kun gælder for 36 pct. af dem med en lang videregående uddannelse. Frygten blandt de lavtuddannede virker velbegrundet, når man kigger på udviklingen i antal udenlandske arbejdere fordelt på brancher. Danskerne føler sig truet af den billige arbejdskraft fra udlandet Tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft udfordrer det danske arbejdsmarked. Sådan lyder nye tal fra tænketanken Cevea, der analyserer danskernes holdning til social dumping og udenlandsk arbejdskraft. Ifølge en analyse, som Userneeds har lavet for Cevea, så svarer over halvdelen af danskerne, at de frygter konsekvenserne af det øgede antal udenlandske arbejdere. Hvad sker der med det danske lønniveau, og hvordan vil arbejdsvilkårene blive i fremtiden? I figur 1 ses det, at 59 pct. af danskerne mener, at den udenlandske arbejdskraft trykker lønnen, mens kun 17 pct. er uenige eller helt uenige i, at den øgede arbejdskraft presser det danske lønniveau. Samtidig mener 54 pct., at udenlandsk arbejdskraft med tiden vil blive et problem for det danske arbejdsmarked. FIGUR 1: DANSKERNES FRYGT FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft er en udfordring for det danske arbejdsmarked enig/helt enig Hverken enig eller uenig Udenlandsk arbejdskraft trykker de øvrige lønmodtageres løn uenig/helt uenig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kilde: Cevea på baggrund af data fra Userneeds Kontakt Jens Jonatan Steen, Analysechef T E. Forfattere Jens Jonatan Steen, Maia Ebsen, analysepraktikant Christian Vedersø, publikationspraktikant Notat Tema: Arbejdsmarkedet Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 73 pct. af dem med en erhvervsfaglig uddannelse, frygter konsekvenser af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked Dem, der især føler at deres arbejdsmiljø trues, er også dem, der i højest grad får nye østeuropæiske kollegaer. Det betyder at 73 pct. af dem med en erhvervsfaglig uddannelse, altså eksempelvis håndværkerne og bygningsarbejderne, erklærer sig enige i at udenlandsk arbejdskraft udgør en udfordring for det danske arbejdsmarked, mens kun 12 pct. er uenige i, at det er en udfordring. Fordelingen ses i figur 2. Blandt danskerne med en lang videregående uddannelse på 5 år eller længere, fordeler det sig ligeligt hvorvidt man ser tilstrømningen, som en trussel eller ej. 36 pct. mener således, at det bliver et problem og hele 34 pct. at det ikke er en udfordring for det danske arbejdsmarked. Denne fordeling ses også i figur 2. Det er altså dem med de korteste uddannelser, som frygter, hvad udenlandsk arbejdskraft kan gøre ved deres fremtidige arbejdsforhold, mens dem med længere uddannelser ikke på samme måde opfatter truslen. FIGUR 2: FRYGTEN FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ UDDANNELSESBAGGRUND Udenlandsk arbejdskraft er en udfordring for det danske arbejdsmarked 12% Uenig 15% 36% 34% Hverken enig eller uenig 73% 30% Enig Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse (5 år eller længere) Kilde: Cevea på baggrund af data fra Userneeds Ikke alle faggrupper bliver altså påvirket af det øgede udenlandske arbejdsudbud. I en undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø på tværs af brancher lavet af ugebrevet A4, belyses sammenhængen mellem dårligt arbejdsmiljø og frygten for at miste sit job. De faggrupper, der har det dårligste arbejdsmiljø, er samtidig også bekymrede for at miste deres arbejde. Dette gælder særligt medarbejdere i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, postbude og lastbilchauffører (ugebrevet A4). Det er derfor naturligt, at danskerne også mærker konkurrencen fra udlandet i deres daglige arbejde, og at det påvirker deres arbejdsmiljø. Udenlandsk arbejdskraft forårsager dårlige arbejdsmiljøer Tallene fra Userneeds belyser også denne sammenhæng. Danskerne giver udtryk for, at de oplever forringede arbejdsvilkår, og føler at de skal arbejde hårdere end tidligere for at leve op til arbejdspladsens krav. Ifølge figur 3, er henholdsvis 42 pct. enten helt enige eller enige i, at de skal arbejde hårdere for at leve op til kravene på arbejdspladsen end tidligere, mens kun 28 pct. er uenige eller helt uenige i at kravene er blevet sværere at leve op til. Samtidig mener 44 pct. at arbejdsvilkårene er blevet forringet inden for de seneste år. Yderligere erklærer 56 pct. sig enig eller helt enige i, at kommende generationer 2

3 kommer til at opleve dårlige løn- og arbejdsvilkår. Danskerne oplever et forringet arbejdsmiljø og føler de sig mere presset end tidligere, samtidig mener de ikke at fremtiden ser lys ud. FIGUR 3: DANSKERNEOPLEVER FORRINGEDE ARBEJDSVILKÅR PÅ DERES ARBEJDSPLADSER Jeg føler, at jeg skal arbejde hårdere end tidligere for at leve op til kravene på min arbejdsplads Helt enig/enig Jeg oplever, at arbejdsvilkårene er blevet forringet på min arbejdsplads inden for de seneste år Hverken enig eller uenig Helt uenig/uenig Kommende generationer kommer til at opleve dårligere løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked fremover 0% 50% 100% Kilde: Cevea på baggrund data fra Userneeds De udsatte føler sig ikke hørt af politikerne Udover at føle sig presset på arbejdet, er den gruppe, der bekymrer sig om udenlandsk arbejdskraft, også dem, som ikke føler sig hørt af det politiske samfund. I figur 4 ses forskellige gruppers bekymringer om social dumping. Det ses, at den gruppe, som i højest grad bekymrer sig om indflydelsen fra udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet ligeledes er den gruppe, som i lavest grad mener, at politikerne beskæftiger sig med de vigtigste problemer i samfundet. I alt er cirka en tredjedel enige i, at politikerne beskæftiger sig med de rigtige spørgsmål, mens en tredjedel er uenig. Den sidste tredjedel er hverken enig eller uenig. Dem der er uenige i, at politikerne beskæftiger sig med det rigtige, er altså samtidig bekymret for udenlandsk arbejdskraft. Det er ligeledes denne gruppe, som i videst udtrækning ikke kategorisk afviser ikke at stemme ved næste valg. Omkring hver femte afviser ikke, at de ikke skulle stemme næste gang. I modsætning til dem der mener dette, står en gruppe, der ikke føler sig presset af udenlandsk arbejdskraft og som føler, at politikerne træffer de rigtige beslutninger. I figur 4 er de to grupper skitseret. De fordeler sig særligt ud fra uddannelsesbaggrund. Beregninger fra Cevea viser, at dem, der bekymrer sig om udenlandsk arbejdskraft, ikke føler at politikerne tager deres bekymringer alvorligt. 3

4 FIGUR 4: FORHOLD TIL POLITIK OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAAFT Udsagn Erhvervsfagligt uddannede Folk med lange videregående uddannelser Jeg er bekymret for udenlandsk 73 pct. 36 pct. arbejdskraft Politikerne beskæftiger sig med de 23 pct. 50 pct. største problemer i samfundet Det er for mig ikke fjernt ikke at stemme 22 pct. 16 pct. Note: I alle tre tilfælde ovenfor er udsagnene testet for uafhængighed mellem udsagnet og uddannelsesbaggrunden ved brug af en chi-test. Den undersøger, om der er statistisk sikre forskelle i besvarelserne eller om de er tilfældigt fordelt. I alle tilfælde er besvarelserne statistisk sikkert forskellige ud fra uddannelsesbaggrund, og vi kan afvise, at der er uafhængighed mellem uddannelsesbaggrund og de forskellige udsagn. Kilde: Cevea på baggrund data fra jobindsats.dk Der er også en række andre uddannelsesgrupper. Folk med grundskole eller gymnasiet som sit højeste uddannelsesniveau ligner i højere grad de erhvervsfagligt uddannede, mens folk med videregående uddannelser i højere grad ligner dem med lange videregående uddannelser. Således ses det på tallene, at dem der føler sig presset, heller ikke føler sig hørt. De udfordringer, som udenlandske arbejdere skaber for det danske arbejdsmarked, kalder derfor på mere politisk opmærksomhed. Udviklingen i udenlandsk arbejdskraft Frygten for at blive udkonkurreret af arbejdskraft fra udlandet er reel, hvis man kigger på udviklingen i antallet af udenlandske arbejdere i Danmark. Antallet har bevæget sig fra personer i 2008 til personer i starten af 2013, altså en stigning på næsten 28 pct. på bare fem år (jobindsats.dk). Stigningen er i høj grad en konsekvens af en markant stigning i østeuropæiske arbejdere; denne er vist i figur 5. Der ses en fordobling i antallet af arbejdere fra Østeuropa fra til personer (jobindsats.dk) 1. FIGUR 5: UDVIKLINGEN I ØSTEUROPÆISKE ARBEJDERE I DANMARK Kilde: Cevea på baggrund data fra jobindsats.dk 1 Østeuropa udgøres af Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Lithauen, Polen, Slovenien, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien 4

5 Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft har således været støt stigende siden Danskernes frygt for at miste deres jobs, kan derfor siges at være velbegrundet, hvis det kan antages at udlændige bejler direkte til danskernes job. Uanset hvad, vil tilstrømningen betyde, at der bliver flere og flere om buddet på det danske arbejdsmarked. Stigningen i den østeuropæiske arbejdskraft har ikke ramt alle brancher lige hårdt, hvilket ses i figur 6. Her er udviklingen i forskellige brancher vist, både for den samlede beskæftigelse, for den østeuropæiske beskæftigelse, samt udviklingen i andelen de østeuropæiske arbejdere udgør af den samlede beskæftigelse. Særligt brancher som landbrug, skovbrug og fiskeri, bygge og anlæg, hoteller og restauranter, og rengøring har oplevet en markant vækst i andelen af Østeuropæisk arbejdskraft af den samlede beskæftigelse. Yderligere ses det, at den samlede beskæftigelse i Industri, Bygge og anlæg, samt Transport er faldet markant, mens antallet af østeuropæiske arbejdere i samme branche omvendt har været stigende. Indenfor de anførte brancher kan vi altså antage at det i høj grad er østeuropæere, der bliver bliver ansat, når danskerne mister deres arbejde. FIGUR 6: UDVIKLINGEN I ANTAL ØTEUROPÆISKE ARBEJDERE I FORHOLD TIL DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE Brancher Ændring i samlet beskæftigelse (pers.) Ændring i antal østeuropæiske arbejdere (pers.) ændring i andel af østeuropæiske arbejdere (pct.point) Landbrug, skovbrug og fiskeri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Råstofindvinding Vandforsyning og renovation Information og kommunikation Undervisning Sundhed og socialvæsen Industri Transport Energiforsyning Handel Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Videnservice Offentlig administration, forsvar og politi Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Kilde: Cevea på baggrund data fra jobindsats.dk og Danmarksstatistik Når danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft er en udfordring for det danske arbejdsmarked, så virker det velbegrundet, hvis man kigger på en række udvalgte brancher. Udviklingen i den samlede 5

6 beskæftigelse over for udviklingen i antal af østeuropæiske arbejdere viser yderligere, hvordan nogle brancher er mere truet end andre. Årsagen til at 73 pct. af dem med erhvervsfaglige uddannelser, ser udenlandsk arbejdskraft som en udfordring, mens kun 36 pct. af dem med lange videregående uddannelser føler sig udfordret, kan dermed antages at hænge sammen med de brancher hvori medarbejderne er tættest på truslen. Social dumping kræver ekstra opmærksomhed Når der bliver spurgt om hvad social dumping egentlig er, kan man kigge nærmere på tallene i forrige afsnit. Social dumping handler om, hvad udenlandsk arbejdskraft gør ved vores arbejdsmarked. Ikke fordi udenlandsk arbejdskraft i sig selv er et problem, men fordi de virksomheder, der bruger den, i høj grad stadig ikke evner at følge de danske regler i tilstrækkeligt omfang. Under den sidste koordinerede aktion d. 5.september mod social dumping foretaget af SKAT, Arbejdstilsynet og politiet viste det sig, at problemerne med dårlige arbejdsforhold for udenlandske arbejdere langt fra er løst. Aktionen var rettet mod udenlandske virksomheder inden for byggebranchen og det grønne område og bestod af i alt 93 kontrolbesøg. Resultatet blev 57 anklager for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og syv udenlandske virksomheder var ikke anmeldt korrekt i RUT 2 (SKAT pressemeddelelse). På den baggrund synes det åbenbart at danskerne oplever social dumping, som et konkret og reelt problem. Vi har derfor brug for en øget indsats mod brugen af udenlandsk arbejdskraft, så vi kan sikre, at den unfair konkurrence danskerne oplever, når virksomheder udnytter billig udenlandsk arbejdskraft ved at sænke standarden for arbejdsforhold i Danmark. I stedet skal vi tilbyde de udlændinge, der vælger at komme til Danmark for at arbejde, ordentlige forhold, der lever op til den standard, det danske arbejdsmarked burde have. i Metode Analyseinstituttet Userneeds har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Dataindsamlingen er foregået via Userneeds Panelet. Panelet er repræsentativt for befolkningen i Danmark. Dataindsamlingen har fundet sted i juni Kilder: Jobindsats.dk (2013) (http://www.jobindsats.dk/sw9795.asp) Pressemeddelelse fra SKAT (sep. 2013) (http://www.skat.dk/skat.aspx?oid= &vid=0) Ugebrevet A4 (20. sep. 2013) (http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201338/fredag/ser_stort_paa_arbejdsmiljo.aspx) 2 RUT: Registret for Udenlandske Tjenesteydelser 6

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet Kommunalreformen knækker nærdemokratiet Nærdemokratiet er svækket. 66 pct. af danskerne mener, at politiske beslutninger er rykket længere væk fra deres hverdag, og 56 pct. mener, det demokratiske fællesskab

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Øget ulighed som følge af indvandring

Øget ulighed som følge af indvandring Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere