Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever"

Transkript

1 Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

2 Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale betingelser for social- og sundhedselevernes udbytte af praktikforløbet i deres uddannelse. Forberedelse til praktikforløb På SOPU Nordsjælland foreligger uddannelsesbogen fra 2011 elektronisk i Elevplan. Her findes alle relevante oplysninger om uddannelsesforløbet og den personlige uddannelsesplan. Pjecen gælder kun for elever, som har uddannelsessted i Hillerød. Social- og sundhedsuddannelsen består af trin 1, Social- og sundhedshjælper, og trin 2, Social- og sundhedsassistent. Formålet med Elevplan er: at eleven har et arbejdsredskab, der giver overblik Indhold Forberedelse til praktikforløb Forventninger til praktiksteder Forventninger til vejledning og vejleder Forventninger til elev Forventninger til læringsmiljø og samarbejde at eleven kan dokumentere gennemførelsen af de forskellige elementer i uddannelsen at eleven har et redskab, der giver indsigt i sammenhængen mellem skole og praktik.

3 Praktikstedet Praktikstedet sender tidligst muligt og senest 14 uger før elevens praktikstart materiale til eleven med oplysninger om: praktikstedet navn på den praktikansvarlige navn på den daglige praktikvejleder et introduktionsprogram for mindst de første 4 uger på praktikstedet dato for forventningssamtale. Eleven opsøger viden om praktikstedet og praktikbeskrivelse via praktikstedets hjemmeside. I begyndelsen af praktikperioden planlægger praktikvejleder og elev praktikforløbet med henblik på, at eleven kan nå målene for perioden. I planlægningen er det et krav, at eleven medinddrager og anvender Elevplan - herunder sin personlige uddannelsesplan. Forventninger til praktikstedet er orienteret om hvilken dag eleven kommer har informeret praktikstedets medarbejdere om indholdet i det velkomstbrev der er sendt til eleven, herunder mødetid for eleven har borgere med behov for grundlæggende sygepleje, omsorg, praktisk bistand og aktivering har en positiv holdning til elever og uddannelse, så eleven føler sig tryg tager elevens forventninger seriøst foretager relevante etiske overvejelser ved valg af borgere til de opgaver eleven tildeles forbereder praktikstedets borgere på eleven og dennes opgaver tildeler eleven 1-2 praktikvejledere. Mindst én af praktikvejlederne har gennemført relevant praktikvejlederkursus er kendetegnet ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med motiverede og engagerede praktikvejledere, som holder sig ajour med social- og sundhedsuddannelserne og faget i øvrigt er vidende om, hvilken kompetence og hvilket ansvarsområde eleven har og efterfølgende får som uddannet er åben over for elevens behov for viden, kunnen, litteratur, undervisning og vejledning giver eleven mulighed for at søge oplysninger om tildelte borgere og arbejdsopgaver på praktikstedet har en god kontakt og et formaliseret samarbejde med SOPU Nordsjælland og kender til den pædagogik der anvendes i skoleundervisningen...at man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted. Først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er sandheden i al hjælpekunst. (Søren Kierkegaard)

4 Forventninger til vejledning/vejleder Praktikvejlederen: har en god viden om hele uddannelsen og om dens mål samt indhold er, ligesom de øvrige, der deltager i elevens praktikuddannelse, velorienterede om målene for uddannelsen i den pågældende praktikperiode drager omsorg for, at eleven hurtigt bliver bekendt med praktikstedets arbejdsgange og samarbejdsformer oplyser eleven om praktikstedets praktikbeskrivelse, værdigrundlag og kvalitetsstandard har i god tid aftalt datoer med eleven for forventningssamtale, uddannelsessamtaler, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse samt elevens evaluering af praktikperioden og praktikstedet har et grundigt kendskab til elevens uddannelsesmæssige forudsætninger finder egnede opgaver og giver vejledning og hjælp til eleven for at kunne se kritisk på egen praksis. tildeler eleven opgaver af stigende sværhedsgrad i takt med hendes/hans personlige og faglige udvikling hjælper eleven med at reflektere over sine praktikoplevelser hjælper og støtter eleven med at bruge logbog stiller krav til eleven og har overblik over elevens uddannelsessituation bruger Elevplan i samarbejde med eleven afholder ugentlige samtaler med eleven er teoretisk såvel som praktisk velfunderet inden for det pågældende praktikområde har viden om kommunikation og læring modtager undervisning i og er trænet i at give vejledning sørger for at eleven tilbydes relevante kurser, f.eks. forflytningskursus. De, der i øvrigt deltager i elevens uddannelse, giver løbende eleven tilbagemelding på adfærd, viden og kunnen, så eleven ikke er i tvivl om, hvor langt han/hun er i forhold til at opfylde målene for praktikperioden..læring er en aktiv proces, hvor den enkelte elev konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, holdninger og arbejdsområder i en dynamisk samspilsproces med omgivelserne (Knud Illeris)

5 Forventninger til elev er velorienteret om målene for praktikperioden Formulerer sine forventninger til praktikstedet/praktikvejlederen tager aktivt medansvar for egen uddannelse læser løbende i sine fagbøger opsøger viden i relation til de opgaver, han/hun arbejder med samarbejder positivt og konstruktivt med praktikstedet bruger Elevplan og logbog aktivt til rekflektioner over læringssituationer er opsøgende og initiativrig i forhold til uddannelsesmuligheder på praktikstedet er åben for eventuelle problemer med egen trivsel og uddannelse på praktikstedet er velforberedt til forventningssamtale, midtvejsevaluering og løbende uddannelsessamtaler udviser menneskelig respekt for praktikstedets borgere formulerer sine egne stærke sider og sine almindelige og særlige uddannelsesbehov kommer med konstruktiv kritik som tilbud til personlig og faglig udvikling er omstillingsparat er bevidst om sin faglig identitet deltager aktivt i det tværfaglige samarbejde er med til at skabe et positivt arbejdsmiljø.

6 Forventninger til læringsmiljø og samarbejde tildeling af borgere og opgaver tager under hele praktikperioden udgangspunkt i elevens forudsætninger, uddannelsesbehov og mål for praktikperioden eleven og praktikvejlederen formulerer sammen mål for elevens deltagelse i arbejdet de ansatte på praktikstedet, uanset faggruppe, er behjælpelige med at svare på elevens spørgsmål og delagtiggøre eleven i viden, færdigheder og holdninger, som kan medvirke til elevens uddannelse de ansatte på praktikstedet kender elevens ansvarsområde og aktuelle kompetencenivau alle, der har med eleven at gøre, er positive og viser interesse for elevens uddannelse og bidrager til, at eleven hurtigt kommer til at befinde sig godt på praktikstedet i det gode læringsmiljø er der løbende og relevant undervisning på praktikstedet, og eleven får fornøden tid og rum til at arbejde med sin logbog, skaffe sig viden og vejledning, og til at afprøve teorien i praksis. gensidige forventninger er klare og efterleves elev og praktikvejleder er skriftligt velforberedt til forventningssamtale, uddannelsessamtaler og evalueringssamtaler. Praktikvejleder er bekendt med sine kollegers opfattelse af elevens standpunkt. Der udarbejdes referat af disse samtaler til Elevplan vejledningen foregår i en tryg og positiv atmosfære praktikvejleder og eleven er så vidt muligt uforstyrrede under vejledningen vejledningen kan være planlagt, men kan også opstå spontant.

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere