Referat af centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af centerrådsmøde"

Transkript

1 Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl til hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen Kay, VUC VSS Hanne Vaagø Tost, SOSU Lars Hansen, SOSU/Slagelse Kommune Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Maj-Britt Jensen, Vækstforum + Forum for videregående uddannelser Berit Kjær Petersen, Beskæftigelsesregion Sjælland John Vinsbøl, Selandia-CEU Pia Svendsen, Selandia-CEU (referent) Dagsorden: 1. Velkomst Afbud: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Mads Váczy Kragh, Væksthus Sjælland Ekstern: Kirsten Thomsen, Beskæftigelsesregion Sjælland 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra møde den 2. juli Oplæg omkring genoprettelsesplan 5. Drøftelse af strukturrapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstad & Sjælland v/ kontorchef Kirsten Thomsen 6. Orientering om VEU Centrets aktiviteter - herunder orientering om Femern Bælt projekt 7. Opfølgning på indsatsområder i udviklingskontrakten - herunder orientering om samarbejde med jobcentre - samarbejde med organisationer 8. Økonomi 9. Evt.

2 ~ 2 ~ Pkt. 1: Velkomst ved Henrik Andersen. Ansvarlig Tidsfrist Pkt. 2: Dagsorden godkendt. Pkt. 3: Referat fra mødet den 2. juli 2010 godkendt og delvist underskrevet. Referater fra tidligere centerrådsmøder og forretningsordenen for centerrådet underskrevet. Pkt. 4: Bilag vedr. konsekvenser af Regeringens Genopretningsplan på VEU-området udleveret og gennemgået. Erhvervsskolerne og VUC skolerne bliver påvirket af den nye genopretningsplan. Deltagerbetaling til almen voksen- og efteruddannelse (HF) hæves med virkning fra 2011 Deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse (AMU) med virkning fra 2011 Satserne for VEU-godtgørelse (AMU) sænkes med virkning fra 2012 Støtteperioden for Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) nedsættes med virkning fra 2011 Forenkling af tilskud til kost, logi og befordring med virkning fra 2011 Pris- og lønregulering af AER-bidraget til VEUgodtgørelse med virkning fra 2011 Samlet besparelse i 2011 udgør 504 mio.kr., 2012 udgør 988 mio.kr. og 2013 udgør mio.kr. I henhold til regeringens genopretningsplan, opfordrede centerrådet, Selandias bestyrelse, som har indgået aftale med UVM omkring udviklingskontrakten at rette henvendelse til UVM, grundet ændrede forudsætninger med den nye genopretningsplan. John/Michael Snarest Punktet behandles på næste møde. Pkt. 5: Drøftelse af strukturrapport (Globalisering, vækst og velfærd) fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland v/kontorchef Kirsten Thomsen. Kirsten Thomsens PowerPoint præsentation medsendes referatet. Sekretariatet Med ref. Link til strukturrapporten. Strukturrapporten er udarbejdet i samarbejde med Region

3 ~ 3 ~ Sjælland, Region Hovedstaden og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Formålet med rapporten er at give et overblik over udviklingen i befolkningen, erhverv og arbejdsmarked i Østdanmark generelt. Rapporten dækker bredt og går ikke i dybden. Rapporten fremskriver udviklingen på 10 års basis, hvor der er taget udgangspunkt i udviklingen på nuværende tidspunkt. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejder årligt to swotanalyser. Hovedoverskrifter fra præsentation af rapporten: Befolkningsudvikling færre i den erhvervsdygtige alder Befolkningen mere polariseret aldersfordeling Befolkningen over 60 år sker der en voldsom vækst, offentlig forsørgelse. Det positive er, at befolkning i alderen mellem år er ligeledes stigende. Befolkningen i alderen mellem år er kraftig faldende. Personer i den erhvervsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet. Region Sjælland sker der et fald i den erhvervsdygtige alder frem til Arbejdsmarkedet mindre arbejdsstyrke skal forsørge flere. Omkring 2011 bliver der flere som skal forsørge i ft. arbejdsstyrken, hvilket er særligt i Region Sjælland. Fremskrivning af andel beskæftigede over 50 år i udvalgte erhverv Sundhedsvæsen og offentlig administration vil have stor andel over 50- årlige. Arbejdsmarkedet, beskæftigelse og ledighedsprocent Faldende ledighed under højkonjunkturen. Kraftig stigning fra Forventet faldende ledighed efter Omkring 2020 vil der være mangel på arbejdskraft. Udviklingen i beskæftigelsen. Privat service i vækst, primære erhverv i nedgang. Privat service forventes at opleve stigende beskæftigelse. Stigningen vil ske i de private erhverv. Faldet vil bl.a. ske inden for landbrug og gartneri området. Befolkningens uddannelses niveau. Ikke faglærte. Få langvarige uddannede, mange faglærte i Region Sjælland. Balancen i Region Sjælland. Inddelt i ft. udbud, efterspørgsel og balance. Den ufaglærte arbejdskraft vil være i overskud på ca personer. Den faglærte arbejdsstyrke vil være i underskud med ca personer. Forventning om stigende efterspørgsel på arbejdskraft med en videregående uddannelse.

4 ~ 4 ~ Andel ledige unge under uddannelse stiger også i højkonjunktur Østdanmark. Bl.a. grundet unge indsats som trådte i kraft i Stor andel unge, der ikke har uddannelse ud over grundskolen og ikke er i gang med uddannelse, Østdanmark januar Fordelt årlige, årlige. Andelen af unge, der ikke har uddannelse ud over grundskolen og ikke er i gang med uddannelse stagnerer, Østdanmark, Fordelt årlige, årlige. Andelen af unge, der ikke har uddannelse ud over grundskolen og ikke er i gang med uddannelse stiger i Region Sjælland, Den fremadrettede beskæftigelsesindsats unge: - Unge uddannelsesegnede uden uddannelse skal motiveres til påbegyndt uddannelse - Anvendelse af mentor - Fokus på voksenlærlingeordningen - Øget samarbejde mellem jobcentrene, UUcentrene og uddannelsesinstitutionerne - Øget samarbejde mellem de enkelte forvaltninger i kommunerne - Forkvalificeringsforløb og virksomhedspraktik for unge med lavere uddannelsesegnethed - Udvikling af nye tilbud til de unge Udfordringer for vækst og udvikling frem til 2020 i Østdanmark. - Mangel på arbejdskraft - Virksomhedernes krav matcher ikke udbuddet - Overskud af ufaglært arbejdskraft, underskud af faglært - Behov for udvidelse af arbejdsudbuddet og færre på overførselsindkomster - M.v.. Pkt. 6: I forbindelse med AMU-jubilæet afholdes regionale aktiviteter: EUC Nordvestsjælland holder åbent hus den 30. september VEU-Center Vestsjælland afholder temaarrangementer omkring emnet Innovation i Holbæk, Kalundborg og Slagelse. I løbet af vinter afholdes forskellige branche arrangementer. Femern Bælt projekt: Projektet koordineres via CELF i samarbejde med Teknologisk Institut og RUC. Formålet med projektet er opkvalificering af medarbejdere til etableringen af

5 ~ 5 ~ brobyggeriet. Projektet er på langt over 100 mio.kr. Pkt. 7: Jobcentrene: Der har været afholdt fællesmøde med jobcentrene i vores geografiske dækningsområde. Odsherred jobcentre var forhindret i at deltage. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor jobcentrene havde fokus er på kontakthjælpsområdet og hvor VEU- Centrets fokus er inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Det blev besluttet, at afholde en regional konference i forhold til udfordringerne med motivation til uddannelse. Konferencen afholdes for samtlige jobcentre på Sjælland samt A-kasser. Konferencen søges afholdt i samarbejde med VEU-Center Øst og Øerne. Der sker ikke en målrettet indsats i ft. 6 ugers selvvalg samarbejde inden for området kunne arbejdes videre med. VEU-Center Vestsjælland vejledere hos 3F omkring vejledning af de ledige. Sorø jobcenter og VUC Vestsjælland Syd har indgået et samarbejde inden for FVU-området gældende indtil 31. december Jobcentret står for kontrollen af kursisterne og VUC står for undervisningen. Jobcentrene har kunnet ansøge midler på 20 mio.kr. til læse-, skrive- og regnekurser for ledige over 30 år efter først til mølle princippet. Alle jobcentrene har søgt midler. VEU-Center Vestsjælland arrangerer besøg hos jobcentrene, som ligger i vores geografiske dækningsområde. Der var opbakning til etablering af partnerskabsaftaler mellem jobcentrene og VEU-Centret Beskæftigelsesregion Sjælland: I sidste uge har de fire VEU-Centre på Sjælland været til møde i Beskæftigelsesregion Sjælland, hvor der bl.a. blev drøftet forskellige former for projekter (virksomhedsprojekter). 3F: Der har ligeledes været afholdt fællesmøde med 3F omkring opgaven med VEU-Centrene. Fremover afholdelse ½ årlige møder. Pkt. 8: Oversigt over budget for 2010 udleveret og gennemgået.

6 ~ 6 ~ Indtægter: Posterne på 2 x ,- kr. kommer fra andre projekter samt Selandia egenfinansiering som dækker ½ årsværk til sekretær bistand. Drift: I posten ledelse og drift indgå bl.a. omkostninger til 2 VEU-koordinator, hvoraf den ene sidder hos Selandia- CEU og den anden hos EUC Nordvestsjælland. Der er indgået aftale med de to VUC skoler omkring FVUindsatsen. VEU-Center Vestsjælland følger UVM s markedsføringsplan i forbindelse med AMU jubilæet. Første ½ halvår er gået med etableringen af VEU-Center Vestsjælland, hvor det må forventes, at der skal overføres uforbrugte midler til næste år. Pkt. 9: DI har inviteret Selandia-CEU med til et projekt målrettet byggerisektoren omkring energirigtig byggeri. Projektet berør perspektiver for miljøet, økonomi samt eksport muligheder. Godkendt den Flemming Lassen, EUC Nordvestsjælland Ulla Koch, VUC Vestsjælland syd Lars Thore Jensen, VUC Vestsjælland nord Henrik Andersen, Selandia-CEU Lars Hansen, SOSU Uddannelser Vestsjælland

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 Januar 2014 ANALYSERAPPORT 2014 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Januar 2014 Layout: Wanek & Myrner Oplag: 500 2014 3 ANALYSERAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere